Skip to main content

Full text of "Trí bior-gaoit an báis; the three shafts of death. Edited with glossary and appendix by Robert Atkinson"

See other formats


IRISH MANUSCRIPT SEEIES. / C VOL. II.— PART I. URÍ blOR-gAOlÚe AÍI bÁis 

j-uTHE THREE SHAFTS OF DEATH"] 
OP 

REV. GEOFFHET KEATING. 

THE IRISH TEXT, EDITED WITH 

GLOSSARY AND APPENDIX; BY 

EOBEET ATKINSON, M.A, LL.D., 

Professor of Sanscrit and Comparaiive Philology in the\Universiíy of Dublin. 
DUBLIN : 

PUBLISHED BY THE ACADEMY, 
AT THE ACADEMT HOUSE, 19, DAWSON-STREET. 

SOLD ALSO BY 

HODGES, FIGGIS, & CO., GRAFTON-ST. ; 
And by WILLIAMS & NOEGATE. 
LoNDON : I Edinburgh : 

14, Henrietta-street, Covent Garden. | 20, South Frederick-street. 

1890. 
DUBLIN : 

PRINTED AT THE UNIVER8ITY PRESS, 

BY PONSONBV AND WELDRICK. ii4m?B PEEFAGE. In presenting this work to the public, I am endeavouring to 
carrj out the purpose stated in mj Todd Lecture, On Irish 
Lexicographi/^ page 34. The approacli to the study of Irish 
must be made by the easier portions ; and they are indu- 
bitablj the ecclesiastical portions. A great mistake, as it 
seems to me, is often made by students of Irish, in neglect- 
ing this indispensable basis of securing due familiarity with 
Celtic modes of expression, and speeding on to the investigation 
of the difficult, perhaps insoluble, problems of Irish literary 
remains. The texts I have published from L. Breac and the 
present volume contain a very large portion indeed of the 
Irish vocabulary of which anything is known with certainty. 
But, besides the vocabulary, they exhibit in great variety the 
real structure of the language : a thorough knowledge of these 
pages will preserve the student from many a blunder in the 
analysis of more difficult texts. 

There is hardly a line in this book which an Irish-speaking 
native wiU not at once get a grip of. It is veritably Irish, 
uncontaminated by English phrases, and written by a master 
of the language while it was yet a power. To the young 
student who seeks to penetrate the secrets of Irish speech, 
I earnestly commend the study of Xeating : there is no 
form of Irish utterance of which he wiU not find a model in 
this wGrk. iv PREFACE. 

Of tbe MSS. used in preparing this edition I sliall speak 
more in detail in Part II., which wiU contain the translation 
of the work, &c. Here I may brieflj state that M. and K., 
referred to in the Glossarj, denote the two redactions of 
O'Mulconrj and O'Xeeffe respectivelj. The former is made the 
basis of this text; but I have not thought it desirable to 
maintain the antiquated spelling : 5ctii]iúeA]A is more familiar 
to modern readers of Irish than cciii|icio]i, &c. 

To the critic of this work many things wiU, no doubt, 
present themselves to be said, of more or less psjchological 
interest : these I shall carefullj peruse, and endeavour to give 
them a suitable reply, as heretofore. EOBERT ATXINSON. r um bioR-saoiúe qn Báis. 

leAlÍAn I. 

AtC I. 

1 n-A gctjifvceA]^ 1 gcéilt 50 bfuit 1 gcinneAt) -00 tiA 'OAOinib tiile bÁf t)o 
fA^bÁit Aon I1A1|\ AinÁin. 

[i.] Statutum est hominibus semel mori .1. "*oo íio|i'otji§eA'ó 
•00 n^ •oA.oinib -6.on tJM^A AttiÁin bÁw-p 'o'f'A.^lDÁit," 'oo -péiiA póil, 
Hebr. ix. 27. 

1f iiime ceAn^ 'puj T)ia. ^n •OA.oi|t-'b|Ae-6.c-'po íy\\ n^ x)A.oinib, 
c|Aé CA.ibb ^ cÁn-6. -oo'n céxS'o--^CA.i|i ó]\ fÁfA.'o-ó.|i .1. A'ÓA.ni. 
Oi|i '00 f'o^A.ip t)iA., 1 bpéin bÁif -o' imi|\c -mja 7 ^ji ^ 'pliocu, 
^ó^n zo^M^t c|\A.inn n^ bA.icne -oo ■p]AomA.'ó, -oo -péi-ii mA.|A 16-0.5- 
CA|i, Gen. ii. 17 ; -^^uf "00 b^ií^ 5tipi-6.b é Á'ó-mti bu'ó ceA.nn 
pne ^ji -6. ct-6.nn-m^icne ^réin, "00 ttii'ó X)oca|a 7 •oA.oijAfe n-^ 
bpeice-pn -M|i |:éin 7 a.|1 56.C -Mcme 'o'a|\ cin tJA.i'ó, 7 "oV 
n^einp'óe 50 b-ptiinne -6.n bnÁú>^. A^ti-p ó'-p 'o'-Mni-ó.|i'pm^ n^s 
b|Aeice-pn cÁini^ A.n bÁ]^ 'o'/s p\occ-Mn -péin, jAoicp'ó -^n bÁ-p 
cé-6.t)n-6. 56.C ^on loVji fÁ|" 7 "oV bpÁfi:6.i*ó uai'ó 50 |roip\ce-6vnn 
^n be6.c-6., A.n méi'o n^c ftiA.111 bÁ-p cexsn^ 'óíob. 

[11.] l-p é -6.n bÁf-fo "oo CA.ifbéA.nA.'ó 1 piiocc •peice'oo Daniel 
pÁi'ó, isX} CAn -00 connAvipic -peice -6.5 be-^pictig^'ó js -6.'ó6.|ic a|i 
ceicpve hÁiji'oib ^n 'oom-Mn f a. ye^c, 7 nAC fé^'OAv'ó be^cAv'ó-6.c 
-6.]\ bic c-6.cti56.'ó |Aip, nÁ é féin 'oo 'oíon -6.|\ a tÁim, a.cc "oo- 
gnío'ó X)o p\éif A. coite féin o-ppi^, -00 \\é^\\ m&.]\ téAgc-^ji, 
Dan. viii. 4. "Cui^ ceA.n/s 'oo "péip\ n6. bÁice-pin, 50 jiAibe 
-6.'Ó6.|AC -6.5 6.n feice-pn bii'ó •p6.ix)e lonÁ ^.n 6.'óx^iic eite, X)'a. 
cu|\ 1 jcéitt, 50 5cinne6.'ó -pé teif ^.n -6>'Ó6.pic btfó p-6. a^\\ n-6. 2 utií bioti-SAoite An bAis. 

C'iAé^nA.i'b, 7 lei-p ^n -6.'óa.|\c btfó ^ioiA-pA. ísja n^ lió.nt)|:A.nnMb ; 
11" eó^X) mís]\ íyí) ^cé^'onA. ciA.tttii5e.ó."p A.n beA|AUiigA.*ó nó -^n 
cinniolltj^.^'ó "oogní -pé ^i[\ n^ ceicjie 'hÁip'oib, ^n ^--6.11111^ 
"oobeip -pé A|A ceic]Ae liA.opAib ^n 'otiine .1. -^op triACC-óvOini, 
^op ó^Áin, peAv|i'ó-6.cc 7 'peAnó|i'ÓA.cc. 

[iii.] 1f -^pv Anpoji'L^nnMl!) A.in bÁip-'pe, 7 Ap a. gnéicib 
t-Mbeópi^m 'y£yn c|AÁcc-po píop, 7 X)o bjiíg n^c ctiniA>ccA.c 
pnn ipém -pip -6.n ní'ó-pe "oo ctii|Ae-ó.m^|\ •pómA.inn "00 cníoc- 
ntig^'ó mA.|\ ip 'oíot, 5A.n con^n-MTi -ppep-^tc-^ /sn SpionA.iX) 
nA.oim, ^ui'óeAvm Á-p n-eA.'OA^|\5tii*óceói|i, 7 Á-p n-^'ób^cói'oe-ó.c 
ITItiipie ltlÁcA.i|i X)V i/^pi|iAi'ó tiipi]ie ^ himpi'óe 'oo ctipi ^.pv ^n 
Spiop-^t) n^om, p-^ 5A.C ní'ó 'oV 5ctii|ipeA.m *f6^r\ c|\Ácc-po 'oo 
•0111 1 n^lóii^ •00 'Oi^, 7 1 'pocA.ji 7 1 -poile^p -00 n^ cpvíopc-Mgib 
1 jcoiccinne. 

[iv.] TneApA.im ^ti-p^b é An bÁp ^n m^|icA.c ú'o -6.n eic bÁin 
•00 CA.ipbé-ó.n-íS'ó 'oo Cóin, -oo -péiii m^\\ té-óvgc-^-p, Apoc. vi. 8, 
" ip ^mt-M'ó lomoppio -oo connAi|ic 6óin -6.n mA.picA.c-'po, 7 copóin 
^Á n-Av ce^nn, 7 bó^A. 1 n-^ tÁim, pié btiA.i'ó -00 bpeic A.p 5^0 
Áip'o;" if e-6.'ó ce4>.n-6. ciA.tttiige^'p ^n copvóin 'oo bí jtá n-A 
ce-6.nn, ^uja 'óe-6.|Ab teipbtj^.i'ó -00 bjieic -6.pi ^ac n-Aon, |ié' 
^cA.icp'e^'ó 'p-Mge^'o ^Aibce-^c ^n gA.t^i|i -6. bóg^. b|iío5mA>|i 
-6.n bÁif. 

AcÁiT) b'piA.ciiA., II. Reg. xiv. 14, -^p ^ '0ct115ce-6.11 50 bptiit 
A.n bÁf 1 ^cinne^'ó -oo ^AvC ^on •otiine 50 coicceA.nn, mA.]i ^ 
n-^biMf t)Áibí'ó, " •oo^eibmí'o uite i6.n bÁp," 7 ctiicpmíx) 
|ie 'pÁnA.i'ó /smA.it n^ btiip^eA.'ó/s. 

[v.] AcÁ. po^/Mji, Dan. ii. 31, £>.y -6. •octn^ce-^f n^c gívb- 
^nn Awn bÁf ^5 •oftiin^ -6.|i bic ^oo n4>. OA.oinib. T)o conn^ifc 
lomopjio |ií tiA.ib|ieA.c A>nptA.ice^c 'oo bí Api ^n mb-6.bitóin 
X>*^\\ b' Mnm Nabuohodoiiosor íoitiÁi^ é^5p^mA.it iotc|ioc-6.c 1 
n--M'ptin5 : ip -MhtA.i'ó t)o bí ^.n íomÁig mó|i-pn, 1 n-^ pe^p-Mti 
7 í Á'p'o, 7 "00 btnó ti<i.cbÁp^c tifgpÁnnA. \\é f-Mcpn í : a 
ce-6.nn x)* ó|i, 7 ^ hticc 7 -6. tÁmA. x)' -Mp^e^x^, 0. bpiuinne 7 a 
teA.f|i-^CA. x)*tim^, -6. pti-6.'px)A. x>* i/b.|iAnn, 7 -6.n cuix) eite X)' -6. 
cop^ib X)' i^jiA^nn 7 X)o c|ii-m'ó ; 7 x>o conn^ijic ctoc ^^n tÁm-6. teAb. I. Atu I. 3 

uijA^e ^5 cuicim -00 fliA.t), 50 'oc^|aIa. \\é cof Mt) riA. híotTiÁige 
í, ^up iTiionA.15 7 5U|A bpif co|^A. n^ híoTTiÁige TnA.]A ^.on -pif 
^AvC íTibA.11 eile •Ó1 1*0111 cpiA.i'ó, lA^ii^nn, uniA., -Mji^eA'O 7 ó|i, 50 
n'oeA.|\nA.'ó tu4>.ic]ieAv'ó 'ói, -0.111^11 ttiA.iC|AeAv*ó -p^tiii^A.i'ó ^5 ei^ge 
x)0 lÁ|\ né 5A.I n^^oice, 50 nA.c |:|víc /y cuA.-pA.'p^'bÁi'L -oV héif. 
An ctoc ce4>.n^ te'-p cti]in-6.'ó í, "00 -pinne ftiAvb mó\\ "ói, "00 tíon 
íyX) c^tA.iTi 50 huiti'óe. U^-p 5A.C Tníniti5-6.'ó eite 'oV 'ocu^CA.'p 
-ó.|\ -o.n -M'ptin^-'pe, meó.'piMm ^uf A.b é if -pÁc-'pún -01 : ^tjf -6.b í ^n 
íoTTiÁiJ ú'O ^n nÁ'oúi'p 'ó^onn-6>, 7 ^ti-p^b é ciA.ttui5ix) n-ó. b/sitt 
é-^5'p4>.ititA ú'o nA. bíoTTiÁige, fC/^.i'oe é^^^^f^iritó. n^ n'OA.oine ; 
óip ci^xttuigi'ó A.n ceA.nn ói|\ ú'o, fíogA. 7 p'pionnfA.'óA. ; A.n 
c-ucc 7 n^ tÁiTiA iM|\5i*o, cotTi^iftig n^ V^^B 7 ^'^ bpfionn- 
'p^'ó ; nó. bpiuinne 7 n^ te^'pp-^c^ uitia., n-is bu^ipte 7 n^ bu-p- 
f ó.i'óe bíof -0.5 cío'pu^-^'ó 7 A^5 CA.b^.i'pc cÁnóv 'óó^h ; nís ftiA^-pD^ 
i^fn-M'óe, nó. cinn 'pe^'ónA. 7 n^ 'OAOine 'oíotiiiA.ine bíof -6.5 
cofn-MTi 7 4>s5 c-ósOTTinA n^ ^cfíoc ; n^. tuif ^ne 7 ^.n cpA.igceA.c 
cf lA.i'ó-iA^pA.inn, A.n pob^t coicceA.nn ó 'pin -6.mA.c ; ^n 'ptixi.b 13*0 
•DO tuA.i'óe^m^'p 'o' -<s|T CU1C -^n ctoc, ceifc-bf eice^mn^'p X>é ; 7 
^n ctoc'péin,^n bÁ'p; óijt A.mA.it'oocufnA.'ó ^n ctoc f é-MTi'pÁi'óce 
•oo'n cftiAsb 'oo btog^'ó 7 x)o bfife-o.'ó n^. híoTÍiÁige 50 n-oe-ó.f- 
n-^'ó tu/i.ic'pe-^'ó '01, if mís]\ pn cuice^f -^n ctoc ú'o .1. ^n bÁf, 
•oo*n cftmb .1. ceifc-b'peiceA.TTin-6.f X)é, ^uf -^n nÁ'oúif 
•óAonn^ 'o*^ bfife-^'ó 7 'oV bu4>.n-f-o.obA.'ó, i'oif ceA^nn 7 coif .1. 
iDif UA.cc/sf Án 7 íoccAf Án, lonnuf n^c céi-o ^on UA.ice j^n 
^i'ómitte^'ó. 

[vi.] A'oei'p fóf SotA.Tti, Eccli. xiv. 12, 50 n'otige^.nn 5-6.C 
Aon beic cuiTTine-6.c ^f -6.n mbÁf : — ** bí cuimneA.c n-6.c 'oéin ^n 
bÁf mMtt 5A.n ce-6.cc 'o' fiof t^ísc A.oin." m^ife/s'ó, bío'ó -6. 
fiof .6.5 5^.0 ^on, 5Ufxi.b tuA^ice céimni^eAf ,6.^ bÁf 'f^^ 
hiMmfe-6.f-Mb-fe, lonÁ 1 'ocúf n-6. n-A.imfe^f, m^f if fottuf ^f 
f -6.6 A'ó^im, '00 TTiMf cuitte^'ó 7 nA.01 ^céisX) btiA.'ó-Mn, 7 -6.f 
]\^é inA.c-6.f^tem, -oo TTiA.if ^n comf^X) céA.X)n-6. ; 7 ní hiAX) 
-MTiÁin fUA.if 'p-^é 'p-6.x)^ ó'n mbÁf f é n-^ tinn f éin, xscc X)f on^ 
itióf eite m-Mtte f iú 'friA. h^imfe-^f -Mb 1 'p/sb^x)xS'p ; ní hion^nn 
7 A.n ^impf-fe, óip if fottuf 5upí).b ce^f c x)uine x^o^eib of 4 URÍ bion-SAoiúe An bAis. 

cionn ceicjie bpcit) bliA.'ÓA.n, -ó.cc i ^CjAtic 5ii|iA.b ciim^ •óó a. 
bÁ-p nó ó. heAstA. ó fin -MnA.c ; -00 \\é^\\ m(s\\ -6.'oei|A 'OÁibít), 
Ps. Ixxxix. 10, " ceiújie pci*o btiA.'ÓAn, ó pn -Mnxi.c X)ti4>.'ó 7 
'ooiige-ó.f ." l-p ^oltup, 100 |\éi]i -^ nx)tib|i-6.TnA.|i, 50 bpnb A.n bÁf 
50 cinnce 1 ^cionn 5-0.C -6.oin, i-oiii 05 7 -6.]i|'-(si'ó, i'oi|i tiA.f-6.t 
7 ífe-6.1, A.iTiA.ib -6.'otjbfMnA.|\ cti-^'p. .^ , ij 

[vii.] 5i'óe-6.'ó fói|iio|A, if ion-6.nn 'O-mI'oó iriófÁn 'oo'ÓA.oinib 
i6.n cf^05xsit--pe 7 'oo'n 'oÁ "Ltiin^ bío-p A5 nnce^cc -6.n in-6.|i4>. 1 
jcuinne ^ céite ; ói|i f-^oitce-^pi té ttjcc 5-6.C ttiin^e 'óíob juf-^b 
í -6. ton^ féin bíop 'n--6. coinntii'óe, 7 ^tjf-^b í ^n ton^ eite 
bíop íy\\ p\jbA.t : Tn-6.|A rin 'oo inó|\Án X)o •ÓA.oinib bíof -6.5 
ínA.f^i'óe-6.cc -6.pi ihui|i ThA.itíp5 n-6.be-6.CA.'ó-fO, •p^oitceA.ji teó 
1A.X) -péin X)o ihA^f CA.in 1 féim n^ bcAC^'ó-'po, 7 cÁc x)VTnb|\'eit 
fé buinne |AA.bA.|ACAv n^. -p^é c-6.'ó-6witt a.cá 'f^'" TnbeA.CM'ó-pe ; 
7 if lon^n^.'ó ^n X)Át X)óib, n-6.c ctii^ix) ^^.n -6.n bÁf x)o fíc 
pif -6.n nÁX)úif 'ÓA.onnA., 7 é 50 t-6.ocAvih^it -6.5 oi-pteA.c o|if a, 7 
•póp éA^ A ft^.i'óe 7-6.5-6. pÁih-cnA.01 50 fóitt, ^ih^it pnigeAf 
5^iniih n-^ íitj-6.ip\e '-p^^ tjftÁii'X)e, lonnu'p 5ti|i-6.b ion-6.nn x)Át 
X)o n^ X)-6.oinib 'ooteic -6.n bÁif 7 x)o*n x^ftiin^ x)o biA.'ó 
x)A.in-6.ncA. 1 bppiiopún, 7 -6. bA.f -6. -p^ ^^.c -6.on -6.CA. bÁ-pp' fut-^ng 
X)i^ix) 1 nx)iA.i'ó -6.pi ti-Mnib 'oo iiéipi coite -6.n fíg. 

[viii.] Tn^f pn, lomoffo, x^ogní A.n tep fip n^. x)-6.oinib ; 
óif m^f n^c 'peA.'p X)o n^ c^of c^ib ci-6. •óíob 'oV ^cinnce^f 
bÁp -^-p x)ctíf, mA'p pn X)o n4>. X)A.oinib 1 ^coiccinne ; 7 ip tiime 
pn -6.x)tjb-M|ic Thomas Morus, A.ThA.it téA.5c^p -p-^n 12 cA.ibix)it 
t)V be-6.c.M'ó, gibé cime-6.c -6.5 a. mbí X)Á conA.i|A -pé c|ii-6.tt 
x)ó, ó'n 5CA.|icA'ifi 50 cf oic, 7 ftige 'óíob f-6.x)-6. 7 -6.n cfti^e eite 
5e-6.'pf, n^c feA.f x)ó cia. 'óíob 'pA.on 'n-^ x)CfiA.ttfA.'ó ^n 
bÁf-Mfe nó ^n cé-^foún-^c ^up -6.n ^cfoic teif ; m-6.f pn x>o 
n^ X)-6.oinib 1 ^coiccmne ^5 cfiA.tt 50 cfoic n^». cinneA.ihnÍLÍ '^ 

A^tif if -6.5 cuf n^. ^uáíf'e-pn 1 ^cuiihne "óúinn, -6.CÁ A.n 
ní'ó té^gcó.f -6.5 6óin, Apoc. iii. 3, A.5 t^b-MfC 1 bpe^f f A.in 
Cf íofc, m^f -6. n-^bA.if , " mun^ x)eA.f ^^6. cu f-Mf e, ciocf a.'o ix) 
•óÁit ^.ih^it bicbineA.c ;" x)V cuf 1 ^céitt 50 x^ci^ fé Y^^ 
mbÁf 5A.n fiof, ^nuMf if tu^^ f^soitce^f a ceA.cc. X>*a. tCAb. I. AtU I. b|Aͧ-'pn, ní |njtÁi]i •oo'ti uile •óuine beiú tittA.ni poitiie, ó ^cÁ 
^n bÁ-p X)eA.|ib 7 xb.n ^imp|i ^in'oeA.iAb. 

[ix.] tTÍAifeAv'ó, i-p é uttTTiti^^'ó ip pe^|i-}i 'óó 'oo •óé^nA.tri -m]i 
péin, beic A.5 f^jiútDA.'ó 7 ^^v^ -p^ACÁncAsCC 7 A.5 bioc-cuini- Vmat^ 
niu^A'ó ^n bÁif 7 pottiA-pbcx^cc-ó. -o.n 'otJine -00 fío-p, X)0 |iéi|t 
Sot^itTi, Eccli. vii. 40, " ctiiTTiniJ, -ó. x)tJine, 'oo neice 'oéi- iJjutf^^AJí 
'óeA.nA.cA, 7 ní peA.cóc^i|i 50 b|\Ác." A'oein SotAtii mA.|i 
A.n ^cé^Ton^, ní*ó 'oo bío*ó 'n-A tTie-ó.nm-Mn, -^isc^ iriioncA. 
ci^e^'ó UAvitt es incinne nó Á.i]it>e ts A.i5eA.nc^ A.i-p, Sap. vii. i, 
"ip'oe^pb 50 bptiitim-pe im 'ótiinepotriApbc^ /MTiA.it cÁc tiite." ^ CVW^ 
tri-ó.'p -ó.n ^cé^'onA., -00 -péip mA.|\ téA<5C4>>p, Act. xiv. 14, -ó.n 

j^vc^n -00 •pA.nnctiigeA.'ó pob^t Ljcaonia pót 7 Barnabas 'o* ísX>- WtoJW 
^-b mA^n 'óée cpé lom^.'o 7 cpé Xvobpge ^ n^níotri, 7 cpé 
TTiéix) A. míopbA.t; tp e^.'ó "oo pónp^x) n^. hAppcA.it, pmtiA.i- 14«-» ^ 
neA.'ó -o.|i A.n mbÁp, A.5 /s pÁ'ó, "ní ptitt lonn-Mnne -6.cc x>A.oine 
potiiA.pbcA. mA.p pb-pe." -^S^P ip tJime A.x^tibpA.'bisp pn, 'oo ^ tuv^ 

'^-ceA.^A.p^ -ó.n pobAvit'7 X)V CAbA.ipc mA.p^Vt'eAcc x)óib, 5A.CA. 

r^" TTnoncA. -00 beix)íp 1 mbA.05A.t a. n-uAvttte nó -6. n-M5eA.ncAv 

X)* Ápx)V5Av'ó, 5tip-6.b CAv'ó X)o 'ótigpjoíp, pmtJA.ineA.'ó ppicip UuW^X 
^ppiQcn-MÍi>-í>.c X)o 'óéA.n-MÍi ^|i A.n mbÁ.p, -Mir-Mt X)o ■pónp-o.X) péin 
i5.n CA.n X)o bÁx^-^-p 1 mbA.054>.t -0. n-Ai^cAncA. X)' Áji'oti^A.'ó, A.n 
c-6.n x)o bí -6.n pobA.t ^p cí a n-A.'ÓA.pcA. mA.p 'óée ; ótp ní íiéix)ip 
tei5eA.p X)' 'pA.gbÁit 1 n-A.g-M'ó tipcóix)e n^. hu^itte ip peA.p|i 

j> - lonÁ pmtiA.tneA.'ó minic -6.n bÁip. A^up ip loncut^ce pn A.f e^w t^. C^^ 
ní'ó x)0 pinne Abraham, A.tTiA.it téA.5CA.p, Gen. xxiii., ^upA^b 
lonA^X) -6.'Dtuicce 'óó péin 7 x)'-6. iiin-6.01, céix)-peA.pA.nn X)o ceA.n- 
nui^ pé piA.m ; cpéA.x) ip loncui^ce -6.p pn, a.cc ^upA^b ca.'ó - tut ^ 
" loti^eAp 5^.0 A.on, pmuA.tneA.'ó A.n bÁipx)o beic 1 peitb -6. meA.n- c ^^^^ 
mA.n ó cúp -6. pA.e 50 x^eipeAv'ó a pAvO^Avit. " ^^ 

[x.] í^ui^, A 'óuine, nA.c tóp -óuic A^tiiÁin e-^^tA. nó UA.mA.n ^ 
eyw bÁip X)o beic opc 1 n-/simpp -oo peA.nóp'ÓAvCC/s nó c' A.p- 
•p-M'óeA.cc-6., A.CC 50 nx^tigcAnn 5^.0 ne-6.c bic-eA^tA. A.n bÁip Ij^^IlM 
X)o betc -6.ip ó copi6.c 50 x)eipeA.'ó a. -Mmppe. AcÁ. po5A.ip 'p-^^ 
mbíobtA. -6.5 ccAvCC teip po, -6.tii>Mt téA.^CA.p, Lev. i. 14-17, 
mív]\ A.p op'ouig *OiA. x)o nA. p^5A.pcA.ib, ctútii n^. n-éA.n n-ío'ó- 6 cuí bion-SAOite Ati bÁis. ■úr-i/ bA.'pc-6. -00 cti|A itneAf5 ttiA.ice n-6. 'híot)b/S|Ac^ 'oo'n c-6.oib coi|^ 
'oo'n aIcóiii. 1]" e-^t) ciAbtuiJeA.'p ^n c/sob coi|i X)o'n -^tcóiii, 
oi|\ceA.^ .1. cof^c -^oife -<sn •ouine, -MTi^^it ci-cslltiigeA.'p ^n CA.ob 
ciA|\ 'oo'n -^tcóiji, eA.H'p .i. 'oeijieA.'ó n^ íiAvOi'pe ; 7 i-p e/s'ó ci^tt- 
inge^f A^n ctúiti 7 ^n ttixi.ic 'oo ctjp\ c|ié n--6. céite, pmti-MneA.'ó 
-pocA^-pAsC n-ó. 'potTiA.'pbc-íSCc-^ "oo ctjp c|\é eice^.'ó^sib tt^itte n^ 
liói^e, "00 TTiiícA.'ó {>. b^initii/^n. 1p aic A^n ní'ó teA.5cA.p1 -6.5 
Eustat., lib. 6, TnA.|i A.-p p^píob a|i aca.c 'oVji b' Avinm Antaeus ; 
A.5 -po -6.n ní'ó -McpiipceA|\ -m]a : 50 n'oeA.cA.i'ó "00 gteic pié b6A.n- 
cuit, 7 5A.C-6. tiiionc-6. 'oo iTiocuigeA.'ó -6. neA.pic 4^.5 cs cpA.ocAv*ó, 
"0* lAjipvA.'ó ÁpA.c A|i An '0CA.tiTiA.in 'oo -pó^A.'ó ; 7 5a.ca. rriioncA. 
'oognío'ó pn, 'o'-pÁ'pA.'ó a. bptic 7 a. bpí§ A.pií-p A.nn. TnA.ji A.n 
^céA.'onA. 'ótígeA.p Antaeus .1. A.n 'ouine, A.n CA.n bíop A.5 ^teic 
■pé b6A.pictJit .1. piip A.n ATÓbeppeóip, 7 bpA.iccA.f a. bpíg 
ppio|\A.'oÁtcA. A.5 A. ctó'ó té ^teic 5tiA.pA.ccA.15 nA. ^tóipe 
'oíoniA.oine, ÁpA.c nA. íitiititA.ccA. 'o'iA.-ppiA.i'ó, -oo cjioTnA.'ó 7 -oo 
ctA.onA.'ó nA. coite, 'oo -pó^A.'ó nA. CA.tTTiA.n 'oo píop-pTTitiA.ineA.'ó 
nA.poTtiA.pbcA.ccA. A.CÁ ^CsW 5cotA.inn 'oo'óúcctip ó'n '0CA.titiA.in ; 
ói|i ciocpA.i'ó 'oe pn A.icbeó'ÓA.'ó a. bpíog ppiopA.'oÁtcA. ó A.ntiA.itt 
nA. 5tói-pe 'oíoTtiA.oine. tTlA.|\ A.n ^céA.'onA. A.'oeipiTTi pip A.n 
'pA.ogA.t cpoTnA.'ó cpép A.n n'oéipc, nó piip A.n 5cotA.inn c-pomA.'ó 
cpép A.n x)Cpiop5A.'ó, nó cpé cioppibA.'ó ctii|\p. 

[xi.] tlí p-tiit 'póp eA.fbA.i'ó fpiopA.'oÁtcA. 'o'a. mbí a.|\ 'ótiine 
nA.cte151peA.nn pmtJA.ineA.'ó minic A.n bÁip. A^tip ip t)eA.|\bA.'ó 
A.i|\ pn A.n ní'ó téA.5CA.p, loh. ix. 6, mA.p\ "00 tei^ip Cpíopc A.n 
t)A.tt nA.c 'pA.cA. A. beA.5 nó A. itió|\ ó "00 ^einoA.'ó é ^tip A.n •oc|\Ác- 
pn. 1p A.ititA.i'ó lomoppo 100 piinne C|\íopc pn, pteA.'ó 'oo cti|\ 
1 5ct!i'o 'oo ttiA.icpeA.'ó nA. CA.titiA.n, 7 tA.iceA.c 'oo 'óéA.nA.iti 
•óíob, 7 A. 5comA.itc 'oo fntitib A.n 'OA.itt ; 7 cu^ a. -pA.'ÓA.'pc A.tTi- 
tA.i'ó pn •oó. TnA.pl A.n ^céA.'onA., 'ótiJeA.p 5A.C A.on t)tJine 
bpA.iceA.p é péin 'OA.tt ó 'óoitb-ceó 'óoitéip A.n ■peA.cA.i'ó, A.p' nA.c 
téi|i 'óó A. teA.p -00 'óéA.nA.iti, téi^eA.'ó pteA.'ó 'oo •óéA.|\A.ib A.n 
'ooitJeA.pA. A.p ttiA.icpeA.'ó nA. poTTiA.]ibcA.ccA.' A.CÁ A.nn. pém, 7 
coitnte^'ó pn -oo |\op5A.ib a. -ptíin, 7 T)05éA.bA.i-ó A.ipo5 A.tTiA.i]\c 
A. incinne A.p. leAb. I. Alu L 7 

[xii.] Lé^5c^|i, Lev. xxii. 23, m(s]\ x)^ oji'oiiig t)iA. -00 n^. 
I^A^A.jAc^i'b 5-M1 c4).oi|\i5 A.|v bic A^ A. mbi^t) eA.-pb^ix) eA^ibA.itt 
•00 5-ó.bÁit ]\é Vi'ó^ bío'óbAipc ; m<>.\\ An ^céA'on^, ní 5A.bA.nn 
T)iA. míy]\ ío'óbA.i]ic cin^e A.n 'otiine -6.^ nA.c bí eA-pbAlt .1. A.n 
cé téi5e-6.f *oe ^^.n beic A.5 'pmtiA.ineAs'ó A|a a. ciAÍc'óéi'óeA.n-M^. 
Ói|\ A'oei|A S. Athanasius, 5ti]iA.b nime "00 m-ó.'LtiJig Cjnofc 
cnA.nn ms bp5eA.*ó, c]Aé mA.]i 1]" -oo 'óuitte c]AAvinn n^. b^n^eA.'ó 
X)o cm]\ A'ÓA.m pioime 1 bpA.]Acti]^ (s fomA.]AbcAcc ]:éin X)o ceitc, 
ctiitteA.'ó 7 ceic]Ae míte btiA.*ÓA.in ^r^tit 'oo mA.tttii§ C^aío^-c A.n 
c]AA.nn. I]' lonctii^ce a]" pn, ^ti^iAb r\i(s]\ mA.ttA.ccA. -oo'n 
X)]Atiin5 ceiteA.]", nó ctii]ieA.]" a.]i ceA.t, ctiimne "oo beic a.ca. a.]i 
fomA.]AbcA.cc A.n ■otnne 'f:^n ^c^iíc 'óéi'óeA.nA.15 ; 7 \y ia.'o A.n 
•o^Aon^-pn, A.n ttjcc 'oobei]i ia.'o ]?éin "oo fA.innc A.n c]"A.ogA.it 7 
•0' A.inmiA.nA.ib nA. cotnA. 7 "oo Jtói]! 'óíomA.oin. Oi|i ]"A.oiti'ó 
A.n '0|\on5-pn, 50 mA.i]ip'ó pn teó 'oo po]i ; ^i'óeA.'ó, mA.]i nÁp 
•óíon A.n T)tiitte ]téA.m]iÁi'oce-pn ]"omA.]AbcA.cc A'ÓA.im, mA.]A A.n 
^céA.'onA. ní 'oíonA.ix) nA. •otibA.itce, nÁ nA. '0]ioic-béA.]"A., nÁ 
•pA.i'ób]AeA.]" nó 'oíomA.oineA.]^ A.n cfA.05A.it-]"e A.n x)]ton5 'oogní 
]:tA.iciti]" 'oíob, 7 'oobei|i 1 n'oeA.]imA.'o 7 1 n'oíoctiimne a. 5C]aío6 
'óéi'óeA.nA.c. 

[xiii.] Tlí íiionA.nn, lomopipio, "oÁt 'oo'n 'opitnn^-^^e 7 x)o 
ltlA.oi]"e, x)o néi]A mA.|i téA.5CA.]i, Ex. xiii. ; ói]i, ^éjA b' lom'ÓA. 
ó]A 7 A.i]A5eA.x) 7 iotmA.oine 1 n-imi]Ace ctA.inne Israel, 1]" eA.'ó ]:i. 
mtii]AeA.]A 7 ]:ÁmA.oin X)o1TlA.oi]"e A.5X)titx)ó C]Aé]"A.n mtii]A ]AtiA.i'ó, 
ttiA.ic]AeA.'ó 7 CA.ip nA. tlA.om, 7 50 bÁiiAice CA.ip A.n Á]ax)a.ca.]a 
.1. loseph, X)o |Aéi]A nA. cA.ibiX)ite céA.x)nA., Ex. xiii. 19, mA.]A 
A. n-A.bA.i]A, " x)o iomctii]A mA.]A A.n 5céA.X)nA. ÍTlA.oi]^e cnÁmA. 
loseph ;" 7 ij" x)o nA. hA.'óbA.]AA.ib ]:'a. nx)eA.]AnA. ifé pn, mA.|A 
cuimnitigu'ó A.]A A.n mbÁ]" 7 a.]a fomA.]AbcA.cc A.n X)tiine. l^éA.5- 
CA.]A A.5 Andreas Masius Y'^^ 5CA.ibix)it 'óéi'óeA.nA.15 ]\o ]"5]AÍob 
A.]A teA.bA.]A losue, 5ti]A ctii]A A.n c-Á]AX)A.CA.i]A tloé CA.ip A*óA.im 
1 t)CA.if5i'ó 'f^n Ái]Ac ]Aé hncc nA. x)ítinne, mA.]A lonnmti]" ttiA.c- 
mA.]A, lonnti]^ 50 mbiA.*ó ^.i^e mA.]A 'pA.i'ób^AeA.]" pié n-A. ]Aoinn 
ix)i]A A. ctA.inn, A.mA.it X)o ]Ainne. Ói|a cti^ ifé A.n ceA.nn x)o'n 
mA.c ]:Á pne, 7 X)0 ]Aoinn 50 ctiX)]AomA. A.n ctiix) eite ix)1]a A.n x)íf 8 utií bioti-gAoite An bÁis. 

eile; 7 ^y uime x)o nmne -pé pti, -00 biíí^ 5ti]i irie^'p 511^ tiió 
t)o •pocA.jA 'oV clA.inn nA. c/sip-pn, 'oobé-^n-ó.'ó -o^n bÁf 'n-6> 
^cuinine, -oo beic ^c^, lonÁ ó|a 7 lottTiA.oine n^ c|AUinne. 

[xiv.] tlí hion^n-^'ó -6.n meA.f-pn •00 beiú a^ n^. hÁiAt)- 
-MC|ie4>.cA.i'b |Aé4>.m|iÁi'óce -6. -poc^iA cuimnigce -^n bÁi-p, 7 a. 
mionc^ 'oo bí cuimne A^p^iionnpA.'ÓA.ib pÁ^Ánc^ -6.p\ ^n mbÁ-p. 
t)ío'ó A. p4>.'ónM'pe pn A.-p Alexander, 'oo -péiiA mA.|\ téA.gc^pi 
'n-/y be-óvCA.i'ó, 511 -pA.ibe lÁ n-ó.on ^5 éi]"ce^cc e^t^'óó.n 
7 eól/A.if ó fe-ó.tt'p-^mnAwib •pe-ó.f a.cóv ^05tA.mc^ -^ ce4>.5t/M§ 7 a. 
cige féin ; 7 -^n c-6.n •oo §^^.11 0. mb|ieA.c féin 'oóib, i-p e ní'ó 
•00 lA.pipi'pA.'o ^i]i, i-ó.'o ipéMTi 'oo 'óé-6.nA.m X)omA.]ibcA.. 'Oo n^eA.5- 
A.ip\ 'óóib 7 if e^'ó -^'otib-M|ic, "ní c^b-MjA •oiiine u-m'ó -ó.n ní'ó 
n-6.c bí -M^e ; 7 -00 bjAíg nA.c -piiit 'oomA.pibc-ó.cc -6.5^.^, ní 
'péA.'OMm A. CA.bA.i-pc •OA.oib-pe; a. cpitiA.5A., a]a -pé, nAc cui^cí 
5ij|iA.b 'ouine mi-pe, 7 "o'a. jAéipv pn, 50 bftiilim -péin |^omA.|AbcA. 
AmA.it 5^c n'otiine eite." 

[xv.] LéA5CA.n -ó.pií'p -6.5 Aelianus, Y^^ l^ ca.. -oo'n 9 
te-6.bA.|A -6.|\ pitip, -6.c-6.i|i Alexander, 50 mbío'ó -6.n oip\eA'o-pn 
•00 ctnmne £>.\\ -6.n mbÁ-p-M^e, 50 'octí^ -pé ctiitte-6.m 7 ctJA|iA.f- 
CA.t "00 cAOifeA.c 'oV muinnci|\ |?a. ctii'óeA.cc "o'a. pof 5A.CA. 
m^.i'one té -poiif^ó^ii^ A.n bÁif -6.5 ^ ■pÁ'ó, " -6. ]ií, ctiimnig 5tip\-6.b 
•otJine cti, 7 'oV "péip\ pn, 50 bftiite ■pomA.iibcA. AvmA.it cÁc." 

[xvi.] "LéAvgcAviA mAv|i A.n ^céAv'onA. a.^ Plutarc, 'f^" 5céA.t> 
obA.i|\ -po f^jAÍob 50 ApoUonius, ^tijA iA.p\):A.i5 p\í AvntiA.ibpeA.c 
nA. Laeedaemonia 'oV|a b' A.inm Pausanias, t)' f'eA.ttpA.m ^05- 
tA.mcA. -00 bí 'n-A. fOCA.i'p X)\\\ b' A.inm Simonides, c|AéA.t) A.n 
ceA.jA.'p^ CA.'pbA.c, nó A.n comAvip\te cjAÍonnA. t)obéAp\A.'ó •óo, té' 

bpéA.t)A.'Ó A. ÍrtAvlCltlf t)0 •pClÚpA.'Ó, 7 A. beAvCA. t)0 CA.bA.1|1C Avf 

50 mcA.'pA.'p'ÓA.. t)o fTieA.5A.i|i Simonides 7 A.t)tjbA.ipc, "a.^ fo 
-ówti comA.i|ite if jtiocA. t)ocíceA.|\ 'ÓA.m : a. p\í, ctnmnig 5ti|iA.b 
t)tiine cti ;" t)'A. ctj|i 1 ^céitt, 50 -pAvibe pé fomAvpibcA. ; ót|i t)o 
theA.'p A.n 'peA.ttfA.m p|i-eótA.c, nA.c |iAvibe '-p^^ t)omAvn 701]!- 
ceA.t)A.t nÁ ceAvjA.!^ hwó cA.p\bA.i5e 'óó ]ié a. CA.bA.ip\c t)o'n ^15, 
lonÁ A.n bÁf t)o ctj|i 1 ^ctnmne 'óó, t)o mtJCA.'ó a. mA.cnA>if 7 a 
meA.nmA.n, 7 t)' íftiugA.'ó a. UA.itte 7 a. Á]tt)-Avi5eA.ncA.. leAb. I. aIu I. 9 

[xvii.] LéAvgc^jA Y^^ leAbA-p 'oV n^oijice^'p 'pleA'ó ri^ 
n-CA.jn-ó.i'óeA.c, 50 ii^ibe |\í Y^^ Bi^ipu x)o bí ■po-eA.^nA.i'óe, 
t)V|A b* -Mnm Ptolomeus Philadelphus, 7 50 mbío'ó A^i^e 'oo 
gnÁcnélmn beic ^5 c^iúeAvm -^p|A^inne -óó, cloi^e^nn x)tiine 
iTiA.i|ib -6>-p ^n mboj^'o 'n-A p^.'ónxsi'pe, 7 ]:óf ):Á héi^e-^n -oo 
jpeA.'ómA.nnA.c 'oV minnnciii, -í>."p mbeic ^5 CA.iceA.m í>^ p|\Mnne 
■óó, -peAi^AiTi 'n--^ pA.'ónA^ife -^5 -<s \\Á.x) : " 4>. -pí 7 ^ ci§e-^|An-^, 
cuimni^ 50 |\A.ibe ■peA.-p A.n cloi^inn-fe m^|A A.c-^oi-fe, 7 50 
mbiA. cii-'p^ -Mti-Mb -^c^ pxsn." LéA.5c-^|A 'p'^^ ^^^ céísX)r\ís, 
50 -p-Mbe 'n-A. ^nÁcu^A.'ó -6.5 Iticc n-6. he^ipce, -o^n CA.n 'oo 
bí'oíp Jíy\\ coip|A nó ^]i ciii|ieA'ó coicceAnn, ]\é ppeAspc-ó.t A.n 
bí'ó A.|\ nA. bop\x)^ib, 50 'oci^e-^'ó -pe^iA ppiocÁilce ime^.'p^ cÁic 
|ié i^tJi'óe 'oo nA. hu-M-plib 7 'oo n^. hti|\|\-M'óib ; 7 CAip 'otjine 
mAvipb lei-p -oV leA.5A.x) -^p\ n-ó. bo|\X)A.ib 1 bpi-ó.'ónAvipe n^ 
n-tiAvp^t 7 n-óv n-A.i|\eA.c, -6.5 ^ ■pÁ'ó : " -6. c-M|AX)e CAi|iipe, 
cuimnigi'ó ^tJiA éAv^p^x) ^n x)|\eA.m X)V|\ cnÁm-óv n^ CA.ip-'pe, 
7 50 n-éA.5|:tii'óe-p mAp\ A.n ^cé-ó.'on^s." 

[xviii.] 1p lom-ÓA. fompÍA. eile x)o péAX)):-ó.mA.oi'p X)o CA.bA.i|ic 
^ntiAv'p ^|\ pÁ^ÁncA.ib, téi^pmíx) X)ínn x)o'n co|i-po 5-6.n ceA.cc 
CA.'p'p-ís ; ^i'óe^'ó bío'ó a. pof A^/sib, 5ti|\Ab X)o n^. céA.X)--MceAé- ^t^ |rl 
CMb cti5 t)iA. x)o'n x)tiine pmti-MneA.'ó ^-p ^n mbÁ'p, An CA.rí 
^x)tibM|AC 'pe hAx)^m, -6.n cxsn X)o c^icpeA.'ó ní'ó x)o cojaa.'ó ^n ^ 
cp\Mnn, 50 bptiigbexs'ó bÁp, x)o |Aéi|i mA.p\ le-6.5cA.11, Gen. ii. 17 ; 
7 A.|iíp, mA.'p 'oo. innip x)o'n X)tiine, 5ti|iA.b X)o ttiAicp\eA.'ó X)0 ii/^ Ur^ 
]iinne^'ó, 7 5tipA.b 1 tuA.icpeA.'o x)ó ctAoctocA.01 é, A5 ctip\ A.n ^ jp^' 1 
bÁi'p 1 ^ctiimne •óó, -6.mA.it té-6.5CA.p\, Gen. iii. 19 ; 7 p-óp téA.5- -^^ f^ 
c-6.|\ ibid., 5tiii-6.b X)o cp\oicnib bcA.CA.'ÓA.c m^.'pb X)o |\inne *Oia. 
A.n céiX)-éA.X)A.c X)' A'ÓA.m 7 'o' 6tiA., 'oo cti|\ A.n bÁip 1 ^cuimne 
x)óib, lonntip -6.n CA.n *oocÍ£iX)íf cp\oicne n-6. mbeA.CA.'ÓA.c m-6.|\b, A^ Sui 
50 mb£ó ctiimin teó 4^n ^)Á]" x)o beic 1 5c\hneA.*ó 'óóib péin. i-x>MJÍ's^ l 

[xix.] I'p lonctii^ce A.'p -6.n ní'ó té-6.5C-6.p\, ler. xviii. 2, n-6.c 
/ 'ptiit -psot A|\ bic 'n--6.|\ CA.-pbAi5e X)o neA.c x)tit X)' -pogttiim a. 

te-6.f A. lonÁ 50 ceA|\X)CA.in A.n bÁi'p, x)' f -6.5^^1 1 'peA.pA 7 eótMf ^w»^^ 
^|\ A.n ]'omA.|\DC-6.cc -6.CA 1 5CinneA.x) X)o n^. X)-6.oiniD 1 5C01C- 
« cinne. Ói|\ 4>.n CA.n x)o bí a.|\ cí leremias 'oo ceA.5A.]'5, if eA.'ó • 5. l^, 

_ . Hflií.jJtiA ■ _^ _ _ . . 10 rtií bion-5Aoite An bÁis. ^j 

AT)ti'bM]ic ]iif, 'ottt i|"ce-6.c 1 5ce-í>.^X)c-Mn 'n--^ ji^i'be ceA.|i'o 

CjiocÁn 5C|ii-^'ó '00 'óéA.n-MTi : 7 A.|)iTotit 'oó i-pceAc '-p-^n 5ceA.|i'o- 

i^ cA>in, i-p AiTiLMt) "oo bí /sn ceA.ji'o, 7 c]iocÁn a|i 'oeil -M^e 'o'a.. 

l^^iiTví^ ti'LltTiug^'ó ; 7 -ptjl 'oo 'óeAltiig iiii' -6.n |ioc, 'oo bjiip A^i^e. An^^ 

^ X)^]i^ ^e^cc 'oo ciomptiig -óvn ^cjii-ó.i'ól^cé-ó.'on^, 7 •oo'gA.'b -^5 

jí^ -ów 'ptj^c^'ó, 50 n'oe-^]inA.'ó cjiocÁn eite 'ói ; m^n pn 'oó p\ip n^ 7/ÍN 

^-^ cjiocÁnAvib, ói|i 'oo bjiifeA.'ó ctii'o 'oíob -ptit -oo ciopimtiiti'oíf ^ 

"^^ ^15^, 7 cuix) eile 'o' éip ciojiTntii^ce. Jo^jTAic-ciA.lXíSpi'p é 

t-r\ ce^ji'o úx) -^n nÁx)úi]i 'ÓA.onnA.; 7 A^n pioc be^cAw ^n x)tiine, 

ó C15 ^n^m -^nn 50 'p-ó.JbÁi'L liÁi'p x)ó ; -6.n ■poiceA.c cpi^'ó -6.n 

^(^^ x)tiine ; 7 -6.n ce4).|ix)c-6. úx) fgot -p^iiijx^tiigce An bÁip. A^tip ij^ 

e^X) ci^tltiigix) wís c]ioc-6. éAv5pA.mlA. -6.]i -6. bp-^gb/six) n^. 

x)^oin^ b^f, m^ii a.cá, ctiix) x)íob -ptit beijiceAviv ia.x), 7 cuix) 

eite iA>|i n-A mbpieic, cuix) 1 n-A n-Ó5ÁncA.ili) 7 ctiix) *n-A. 

'peAnói]iib) ; 7 ip có]iAix)e -6.n coimme-6.p-]"o 'oo *óé^n-MTi ix)i]i -6.n 

5C]ii-M'ó 7 ^n x)tiine, mA.]i -6vX)ei]i lob, xxx. 19, " -6.cÁim tyy< 

W'í^m coimme^]" ]ie txsc-M^ ;" x)V cti]i 1 ^céitt 5ti]iA.b -MtitAvi-ó 

ceA.5miS]" x)o'n 'otime -MiiAit ceA.5m-6.]" x)o'n t^c-M^, nó x)o'n 

c]ii^i'ó bío]" 1 5ceA.]i'oc-6vin n^. ^^oice^c ^c^iia.'ó, Am-Mt AX)tib- 

]iA.m^]i. C]iéA>'o ij^ionctii^ce a]^ ]^o, acc n^c ]:tiit c]itic -6.]i bic 

'n-i6. mbí ^n x)tiine -6.cc c]itic 'n--6. bpuit \é ^^omApibc^. A^ti]^ 

ip X)V cti]i ]^o 1 ^céitt cti^ 'OiA. -6.n c-Mpbé^nA.'ó líx) x)o lere- 

mias, ]ié ^ cti]i 1 ^céitt X)o ctA^inn Israel x)o bí x)iompA.c x)oi- 

ce-6.56.1p5 lonnc^ ]?éin, x)0 'b^iíg ^ti^i meA.p n-6.c ]iA.ibe \i>.\- a 

me-6.nmA.n X)o mtíc^'ó 7 a. n-ti-Mtte X)' íptiti^^'ó X)ob' ]:e^]i]i lonÁ 

-6.n bÁp x)o b^5A]i o]i]i^. 


leAb. I. Alu II. 11 An *oAnA hAlu. 

1 ti-A 5cui^ceA]A 1 gcéill 50 bfuiliT) c]\í foÓAij^ •oogeibceAt^ a fmuAitieAX) 
bioc-gnÁc Ati bÁif . 

-: "^-^^' ^^. ^;: ^- ^ „^ 

£1.] -jtSn ceA.t) focA.]i '010D, 50 'oua.d-m|i j^]\ neA.c 'oimDfirj -.íU*»^-^ 

^^'7' né'íimf^eA^'ó 'oo CA.bA.i-pc 'y£>^n ^a.q-^^'I, x>o lAéi]! Tn^^-p -ó.'oeiii Aa, r «^ 
Hieronjmus A.5 f^ivíob-ó.'ó 50 Paulinus, mA.]i -0. n-A.bAvi|i, facilo '"^ 
contemnit omnia qui se semper cogitat moriturum, " -^n cé )<^jL<Pjb^ 
■pmu-ó.ineAs'p -00 gnÁc 50 bpuigbe -péin bÁp, ip ti|Aup^ leip 'oim- v 
b]iÍ5 x)o c-íKb^i|AC Y'^1^ ^1^^ ní'ó," 7 -oV -péiji pn 1 mxsoin 7 1 
mA.icitip po^luxsipce An cpA.05A.il-pe. Óip A.mA.it cpéi^e-ósp /í^n 
^^^^^btó^ beic ^5 pú^^i^ pot^ -6.n e-ó.ptÁin, íyn CA^n cpoicce^p lA-u^* 
lu/McneA.'ó Ar\ -0. ceA.nn, mÁn /^n j;cé4).X)nA. 'oo'n cpA.nnc-6.c, vUu4Aa* -. 
cnei^i'o oeic ^5 f^S^'o 7 -í^S ftti^^X) nuip wis c-^Lm/sn, 7 A.5 ''^^ ^ 
•oiuil x)iiille x)foíribuA4.n /sn X)omAvin, -ó.n c-ó.n cnoicceA.n cniciri 
x)o cuimne -ó.n OAip -^|v du-mc a. me-ó.nmA.n. 

[11.] Id í^o'ó ís pi^ 'ón^ipe pn Av|i 4)^n ní'ó teA.5cA.iA A.5 Galiensis, -^§,/*^^ 
.1. 50 p-Mbe Aon-mA.c X)uine UA.p-Mt -6.5 ís |A-6.ibe 015peA.cc móp u^ \iul 
'n-A.f'cotíi-^í'p, X)o 5A.b cuin5 cpÁbA.i'ó, 7 x)o cpéi^ coicce A.n 

CpA.O5A.1t A.p SpÁ^'Ó nA. b0CCA.CCA. ; 7 A.n CpÁC X)0 CUA.tA. A. 

A.CA.ip pn, X)o 5A.b peA.p5 móp é, 7 x)o cua.i'ó x)' piop a. mic, x)V wix;K,\m^ 
^ui'óe im cui'óeA.cc A.p A.n ópx) bocc 'n-A. pA.ibe. 'Oo p|AeA.5A.i|A 
A.n mA.c x)ó, 7 A.X)ubA.ipc, nA.c cpéi^peA.'ó péin A.n c-ó|ax) 'n-A. 
|AA.ibe A.p A.n oi5peA.cc^o bí A.i5e-peA^n pé a. pís^'bA.iT,' a.cc munA. 
xjci^eA.'ó 'óe A.n x)póc-nop x)0 bj^'n-A.'óúcA.ig x)o cup a.|a ^cút ; w/\v«*X4 
7 ip é X)poc-nóp X)o mocA.15 vb beic A.nn .1. 5upA.b ionA.nn ^ vy.v>^ 
ci^eA.'ó A.n bÁpx)o poccA.in A.n 015 7 A.n^A^ppA^i'ó, A.n boicc 7 A.n ^VvA-t^LJ 
cpA.i'óbip, A.n UA.pA.it 7 A.n ípt. An cA.n lómoppo X)o cuA.tA. 
A.n _c-A.CA.ip ulíA'ÓA.tt A.n mic, X)o CU15 50 pA.ibe A.n bÁp 
X) A.ipice A.5 5A.C A.on X)uine ; 7 x) a. bpig pn, nA.p cuipce peA.X) 
'pnA.peA.tbA.ib pA.05A.tcA.; teippin X)o cpéi^péin a. iiite mA.iciup 12 rní bioR-SAoiúe An tiAis. 

cii-6.La.d-^|\. Arro ir lorictii^ce 50 "0^15 "oo ctiiTnne A^n OAif 
neitrifeAvX) -0.5 'ouine 1 mAom f-^o^x^tcA.. 

[iii.] An 'o^'p-ó. •poc-6.|i, 50 múcA.nn mAvCnA.)" n-6. cotn-6. ; 7 
5ti|t-6vb uime pn '00 b-^^Avip T)i-6. a.|i A'ó^m, 5ii|i-6.b -00 ltiA.ic- 
jieA'D '00 '|iinne-6.'ó é, 7 5ti|\A.b 1 tuA.ic]ie-6.'ó 'oo pttp'óe é; "00 
biiíg nÁ-p me^.'p tei^eA.'p -^-p bic 1 n--6.§A.i'ó cpi^oip 7 -^ncoite 
A'ó-Mm bu*ó pe-^nii lonÁ -6.n bÁp 'oo b-^^Mpi m\\, '^S^P ip -^5 
ciJ|i n^ neice-pn 1 ^-céilt -^cÁ -6.n ní'ó le-6.5cA.11, Num. xix., 
mA.|i A.|i o|i'otii5 *OiA. 'oo'n mtiinnci|i X)o bi^'ó cÁi'óe^cno'p-6.t^c 
'otib x)'piopn-6. pA^Apic "oV n5'L-6.nA.'ó ; 7 ip -míi'La.i'ó 'oognící piiú, 
tti-6.ic|\e-6.'ó n-6. 'hío'óbA.|ic^ 7 -píoji-tiip^e -6.-p n-^ 5ctimA.p5, 'oo 
C|ioc-6.'ó o-pji.^ té c|i-6.oib lopóipe; 7 if e4>.'ó ciA.tttii5e.6.f pn, 50 
n'otige-^nn 5^.0 -6.on •otiine bíop cÁi'óeA.c no f-6.tA.c o cionc^ib 
-6.n ctiipp, tuMCjie^'ó fmti-Mnci^ce -6.n bÁi-p 'oo ctim-6.p5 c]ié 
poji-tiip^e n^. íiA.icpii5e, 7 a 5C|ioc-6.'ó aji -6.n -6.nA.m té hiopóip 
n-6. bti]in4>.i5ce. 

[iv.] T)e-6.'pb^'ó eitepóp-6.i|Apn ^n ní'ótéA.gc^'p -^5 Isidorus, 
\{yr\ '0-6.'pA c-Mbi'oit 'oo'n 'pe-ó.ccm^'ó te-6.bA.11 'oo teA.b|i-6.ib n-6. 
S-6.nA.'pÁn, A.|i tti-6.ic|ie-6.'ó -^n c|i-6.inn 'o'a. n^oiiiceA.pi Juniper .1. 
50 5c-6.omn-6.nn pí 5|iío'p 5-6.n múc-6.'ó )?e-6.'ó bti-6.'ón-6.. ITI-^-p -6.n 
5cé,6.'on-6. "00 ttiA.ic|ie-6.'ó 'pmtiA.incigce -^n bÁip, '005niceA.11 "00 
cpA.nn A.n co5tib-6.ipbíop -6.]i n--6. tiite-to'p^A.'ó te ceini'ó 5|i.6.'ó-6w 
'Oé -6.pv -6.tcói|i nA. 11-6.^^-6., cumxjtiigi'ó pí 5]iíop -6.n 5|iÁx)-6. 
cé-6.'on-6. 1 n--6.i5ne.6.'ó -^n 'píí^éin 'oo 'pío'p ; 7 ip e 'pocA.]i "oo C15 
•06 pn : A.n ^céin m-6.ipeA.f 5ii-6.'ó X>é 1 n--6.nA.m -6.n pnéin, 
n-6.c éix)i|i -6.oin-pp|iei'ó -00 ceini'ó n-6. b-^.ncoite X)o iTi-6.|iCA.in 
'n-A. me-6.nm-6.in, -6.m-6.it nA.c p'éA.'OA.nn ceine 5'pÁ'ó-6. 'Oé m-6.|i- 
CA.in mA.'p -6.on ]\é ii-6.nnpA.cc n-6. bA.ncoite. A^u'p ^ibé 'pA.ot- 
feA.'ó 50 bpéA.'OfA.'ó 5|iÁ'ó A.inmiA.nA.c nA. hA.ncoite beic mA.-p 
A.on 'pé ^jiÁx) ntDé, bíox) a. pio|" -6.15^ 5U]iA.b b|\é-6.5A.c -6. bpeA.c- 
nu^A.'ó ; ói]i ní liéix)ip .6. meA.p 50 mbiA.'ó t)úit A.5 t)tiine 1 
5C]iA.op n-6. 1 nx)piJip nó 1 nx)poic-beA.|iCA.ib eite, 7 'n--6. 5CIII1 1 
n^níom ; 7 a. piop ^.i^e péin 5tipA.b neA.mcoit ]ié t)iA. a. n'oéA.- 
nA.m, 7 A. pÁ.'ó 50 mbiA.'ó 5pÁ.X) x)o IDia. 1 n-A.oinpeA.cc piú M^e. teAb. I. Alu II. 13 

[v.J 1f lonciii^ne fóy ^y -6.n ní'ó té^5C^|\ -^^ Galiensis, \A.xy 
leA.'bA.|i 'oV n5oi]iceA.|A Uoi|Abe^')AC -6.n tlATTiA.in, ^o'oci^TnúcA.'ó 
r\6. n-^innn^n -00 'pTntiAvineAv'ó ^n bÁi-p ; Tn-6.'p a. téA.§c-^|i 50 
]A6.ibe lÁ n-6.on 'otíine i:o5l6.TncA. -Mnnii -6^^-6.0 -6.5 éifce^cc -pé 
beA.c^i'ó n^. n-Á]i'o-MC]AeA.c út) ^n Cfein-|ie-6.ccA. A.5 -6. téA.g^'ó, 7 
A-n |"5|Aíbinn -6.5 ^ ■f'A.i]"néi]"5o m^i|\eA*ó loiAon^ 'oíob o]" cionn occ 
gcé^'o btiA*ó-6.n, 7 '0|Aon5 eite oj^ cionn n-6.01 5cé-6.'o btiA.'ó-6.n ; 
5it)eó.'ó 1 n'oeijAeAv'ó be^.c^'ó 5A.C ^oin a.c-6., -oo cttiineA.'ó n^ 
b|iiA.c|i^-'po -6.5 -6. té6s§A.'ó : et mortuus est, "^.511^ ^cÁ j^]\ 
bp^^bÁit bÁip." Af n^ bpii^C'pA.ib-pn "00 ctii^ -6.n c-eA.5- 
n^.i'óeA.c, 'OÁ f-A.i'oe niAsiiieA.f 'otJine, ^tipi^b cinnce 'óó -6.n bÁ]^ 
t)V |\occ-Mn ; 7 cÁini^ 'oo'n 'pmti-6.ine-6.'ó-pin ^tipv 'óiútc 'pé 
•o'Áinitii" 7 x)'-6.nctÁf -6vn cp-^o^-Mt, 7 -oo g^b ctiin^ cpÁbA.i'ó 'pé 
Vif, 7 'oo C6.1C -6. AimpiA ó fin -6.m/^c 50 b6.iC]ii5eAvC. Tn-6.|t 
pn X)o 5^c i6.on eite 'pmu^meA.f 50 5]Mnn 5t6.in-eót6vC -^]! 
A.n mbÁ'p: x)obei|i -pé 1 'ocÁi|t 7 1 x)C6.|Actii|'ne btÁc bjAéi^e n-6s 
beAC4>.'ó-'po. 

[vi.] I'p tiime pn acá A.n ní'ó té^.T^CA.'p A.5 Galiensis, A.|t ^n 
n5nÁ.cti56.t) bíof -^nn pvé tinn 'pÁpx^ x)o *óé6vnAvm. Uéix) oume 
A|t ^n ]i6.on |toime, \\é X)C|AiA.tt 1 n^tóipi-piéim X)o, 7 utcAC 
X)o b6.p\p\6^c tín -M^e; 7 A.n c-6.n toi'p5ce-6.p\ -6vn tíon teif, A'oeijt 
n-6. b|\i-6.C|AA.--po : pater sancte, sic transit gloria muudi, .1. " -6. 
AC^ijA n-6.omcA., if m6.]A pn céi'o i^e^cA. ^tóipi ^n X)omA.in ;" 
X)V cujA 1 ^céitt ^upiAvb ]"Á'p ]^iAn x)o cupi ]Aé m6.cnA.]"nA cotn6< 
fmuA.meA.'ó A.n bÁip A^u]" i]" uime pn X)o 'óeónuig T)i^ X)o 
ctMnn Israel pié bucc -6.beic -6.5 x)é^nA.m c]AÁb-M'ó, tu-MC]AeA.'ó 
X)o c]Aoc-ó.'ó -6.]A -6v 5ce-6.nn6.1b ; X)'^ cu]A 1 ^cuiTTine ]:a 'óeói'ó 'óóib 
^ mbeic ]:éin 'n-A. tu6.ic]Ae-6.'ó. A^u^^ipm-Mcx^o cui^ Ab^AA.íiA.m 
A. 'poTnA.]Abc^cc ]:éin, X)o ]Aéi]A m^]A té6.5c-6.]A, Gen. xviii. 27, 
" tA.ibeó]A-M'ó me ]Aip ^n x)Ui5e-6.]An6v, -6.]a mbeic im tu-MC 7 
im tu-MC]AeA.'ó •ÓA.m." Ax)ei]A ]:ó]^ Sot6.m, Eccli. xvii. 31, ní'ó ^^ a 
X)cui5ce-6.]A n6.c ptiit -6.cc c6.t6vTh 7 tu6.ic ^fisX) 5cotA.inn x)-^onn6. : 
"if c-6.tA.rh 7 i]' tuA.ic]Ae6.'ó n6. huite 'óuine." 1]^ .6.5 cu]a ^n 
bÁi]* céAX)nA. 1 gcuiThne 'óúmn a.cá -6.n ]:ó5]i^ CU5 T)ia. x)o 
ct^mn Israel, -6.Th6.it té^gc^n, Num. xix. 9, m-6.]A x)o A.icin 14 uní bioR-SAoite An bAis. 

X>\ó. 'óóib tu-Mc n-ó. bó -00 bi-^'ó -6.^ n-6. íiío'óbA.i|AC "00 'do|aca.'ó i 
n-ion-^'o ]io-5lA.n ; •o'-ó. cu]a i ^céilt 50 ntDÍige-^nn -6.n •ouine 
tuMC Jb. tTie^nmA.n bíof ^j^ n--^ to-p^^'ó té cemi'ó 5|aÁ'ó X)é, 
•00 cti|i 1 •ocA.if^i'ó 1 n-ionA.*o gt^n, TnA|\ -cscÁ 1 ^cipíe, nó 1 
5cti-6.b coiiiJoncA. -6.n co^ub-Mf. 1f m^]\ ctiiiTiniti^A'ó íy\\ a. 
foniA.|AbcA.cc -péin -6.CÁ -6.n ní'ó té/sgc^-p, iv. Eeg. v. 17, a|i 
Naaman ; m-^n cti^ tei-p mtíi|AeA-p ctiin5|AeA.c 'oon iJi|\ 'oo bí 
tÁim |ié fiitic lordan, ionnti|" 50 m^v'ó ctiimin teif 50 jAMbe 
|?éin 'n-A. tob-6.|i e-6.]"tÁn -pé nx)tit 50 lordan 'oó, 7 'oV jiéiit pn, 
50 |iA.ibe -^n bÁ^ 'o'Ái|iice Ai^e -péin y^ •óei|ie-6.'ó. 

[vii.] l/éA.gc^'p, Ex. xxviii. 10, 5ti|i o^i'otiig T)ia. 'oo'n Á-p'o- 
f'A.^A.iic tH^oife, -6.nmA.nn-6. •oÁ cjieib 'óéA.5 Israel 'oo -p^iiíob^'ó 
ís]\ •oÁ teic, — -pé C]ie-6.bA. -6.|i 5-6.C teic •oíob, •oo -péi]! m\\X) a. 
n5eineA.mn-^ ; 7 if tnme •oo •óeónuig t)i^ nó. c]ieA.b^-pn »00 
|^5|iíobA^ó -6.|i nA. te-6.c^ib, ionnti|^ A.n 'one-6.m 'oo téA.^f-^'ó 
Anm^nn-6. n^ •oc]ie4>vb-pn ia]i n-éA^ •oóib, 50 •octi^A'o-^oi'p 1 
^ctJimne -6.n bÁ-p "oo beic coicceA.nn •oo 5^0 -6.on cpieib, 7 •oo 
5A.C -6.on iMcme X)o'n •ojitiin^ •óxsonn^. 

[viii.] 1f "00 cu|i -póf -^n bÁi|" 1 ^céitt -^cÁ A.n ní'ó téA.5- 
c-6.|i, Ex. XX. 24, m^|i a]i f:ti]iÁit IDia -6.-p ctA.inn Israel, A.tcóipie 
c|vi-6.'ó 'oo •óé6vn-6>m -6.|i -6. n'oinjni'oíf a. n-ío'óbA|ic^ 7 -6. n-tiite- 
tof56.^ó ; •oV cti|i 1 ^céitt, nA.c ]:tiit -6.CC cpé lonnÍA féin, -6>n c 
CA.n bí'o -6^5 jrogn-Mii X)o*n x)ijite-6.m, 7 x)V iiéi|i pn 50 bpiitix> 
fomA.]ibc-6.. 

[ix.] 1f -6.5 ctipi -6.n bÁi-pmAji -6.n 5cé-6.x)nA. 1 ^ctiimne 'óijinn, 
A.CÁ A.n ní'ó te-6.5Ci6.11, IV. Reg. xxiii. 16, mA|i -6."p ctii|i losias iií 
c/^ip nA. mAsjib x)V x^cógbÁit -6.^ n^ -pe^iic-Mb, 7 x)V tof^A.'ó 
^|i -6.tcóipi X)o tÁCA.i]i Avn ipob-Mt, lonnti-p 50 x)cioc]:-6.^ó x)o n-6. 
CA.ipb X)' -p-Mcpn 'n--6. ttiA.ic 50 x^cui^feA.'ó -6.n pob-6.t 5ti]i 
cinnce •óóib ]:éin beic 1 n--6. tti/sic ipó^ 'óei|ieA.'ó. 

[x.] l/é-6.5c^|i ^5 TertuUianus, 'f^" teA.bA.]i x)o f5]iíob -00 
Co]ióin ó.n Kix)i]ie, 5U]i nó]^ ix)i]i n-6. flómÁnc6>ib, -6.n c-6.n x)o 
bícó cA.pcA.oin co]'^]\A.c x)íob féin 1 n-A. cA.]ib-6.x) cA.ic]iéime, -6.5 
c]iiA.tt 50 cócA.]"c-6.tA.c 1 n5tói]i-]iéim C]ié -6. ^níom 5A.i]"5i^ó, 
X)o bío'ó x)A.oi]i]"eA.c 1 n-A. feA.]"A.m t6.im ]ié n--6. c-6.]ib6.x) A.5 tCAb. I. AtU 11. 15 

A.icif 7 lOTncÁineA.t) -m^, /s^ iaáx) n^ mb|AiAC^|i-'po : respice post 
te, hominem te esse momento ; " f éA.c it) "ói-Mg, ctnninig 5tinA.b 
'otJine cu." 1f tiiTTie -00 bi -6.n nó-p-'po i-oiiv n-ó. HÓTtiÁncxMb, 'oo 
cii|t A. cpíce, .1. -6.n bÁip, 1 ^ctniTine 'oo'n CA.pcA.oin c-MC-péi- 
iTieA.c, "oo iTiúcA.'ó A itiéi'oe meAnTiiAvn, 'o'eA.^lA 50 b|:Á.pyA.'ó 
A. tJA.il'L -6.10^ nA. jlóipi-iiéiTne 1 n-A. Tnbío'ó. 

[xi.] If OA.'ó cf A, 'ó'Li^eAvf A.n 'otiine 'oo 'óéA.nA.iTi, AiTiA.ib 
•00 -pinne Agathocles fí n^. Sicilia, 'oo f éif Poljcrates, lib. v., 
TTiA.f A n-Ab-M-p, 50 ^cbeA.ccA.'ó A.n -pí ■péA.TTifÁi'óce ctiTfn 7 
cuACó. cfTA.'ó -00 CAvbxMfc 'pA.-'oeA.'pA. A.p\ a 'óÁileA.TTi X)0 
ffeAfCAvb 50 lA.0cA.TtiA.1l A.f A. bofo ; 7 A.n CA.n 'o'iA.ffA.15 
"otiine UA.fA.t "o'a. Tiitiinncif 'óe, cf éA.'o fV bptiiln^eA.'ó ■poiceA.c 

CpllA.'Ó 'OO Ctl'p 'o'a. lÁCA.ip A.pV A. bofX), 7 A. tlfA.CC 'OÓ eA.f^A.'p 

A.if5ix) nó blei'óe béib-'oeA.p^ óipi X)o beic A.nn, if eA.*ó x)o 
ffeA.5A.if A.n fí, ^tif A.b uiTne -00 gnÁctiigeA.'ó nA. ctiifn cfiA.'ó 
•00 ctif A.f A. bofo, -00 CA.bA.ifc úifífle nA. íiinnTTie -00 hS 
A.5 A. A.CA.if 'n-A. ctHTTine ; óif fÁ ceA.f'o cf ocÁn ^cfiA.'ó -00 
'óéA.nA.iii A.n c-A.cA.if óf fÁf fé ; lonntif A.n cA.n 'oobóA.f a.'ó 'o'a. 
A.if e 'oeA.f óile 7 'ooiTTieA.fCA.cc A.n A.cA.f óf fÁf féin, f é f a.ic- 
pn nA. ^cofn ^cfiA.'ó, 50 'ocféi^fOA.'ó a. 'óíoTTitjf 7 a. A.ntiA.ifL; 
TnA.f A.n ^céA.'onA., 'oo 'ótiJfeA.'ó 5A.C A.on A.5 a. mbiA.'ó coicce, 
nó cf om-conÁc, nó ÁifX)-innTTie f a.o^a.Ica. ^.15^, a. TÍieA.f ^tif A.b 
t)eA.fÓTt x)íomA.oin A.n c-A.CA.if of fÁf féin, .1. A'ÓA.m, A.n 
TTiéiX) ^tif A.b X)e cÁTni^ A.n CTneA.'ó x)A.onnA. X)o ctif ó oigf eA.cu 
flA.icitif A. *Oé, 7 A.n bAf x)o beic 1 ^cinneA.'ó x)o 5A.C A.on x)V 
fbocc 7 x)'a. fíol-A.icme. 

[xii.] l/éA.5CA.f , IV. Eeg. v.27, ^tif bA.5A.if Eliseus A.f Giezi, 
50 mbiA.'ó 'n-A.tobA.f, 7 5A.C A.on x)'a. n^einp'óe ua.i'ó. TnA.f A.n 
5céA.x)nA. x)o bA.5A.if t)iA. A.f A'óA.TÍi, mA.f téA.5CA.f , Gen. ii. 17, 
50 bftngbeA.'ó f éin, 7 5A.C A.on x)'a. n^einp'óe ti a.i'ó bÁf, cf é cA.itt 
nA. cÁnA.x)o ctnf A.f cfA.nn nA. hA.icne 1 bpA.f f CA.f ; 7 a.cá pn 
7 5A.C A.iniA.f fniA. eite x)'a. bftnt 'n-A. 'óia.i'ó A.tof iiitc 7 A.in5níoTTi 
A'ÓA.im A.5 ctncim 1 ^coiccinne A.f a. ctA.inn, A.f mbeic 5A.tf a.c 
tnte 'óóib ó tubf a. A.n pf eim-peA.cA.i'ó x)o cin ó A^a.tti TonncA.. 
A^tif if tiime pn A.x)eif pót, 1 Cor. xv. 22, " x^ogeibix) nA. htnte 16 UR1 bion-5Aoite An bAis. 

bÁf 1 n-Á'ÓATTi ;" •oV cti|t i ^céill ^tiiA cmII Á'ÓA.íh •óó |:éin 
-^^uf "oV fiol -6.n ceA.|Afn-ó.nn "00 bí -6.C-0. ó'n mbÁ|", A.-p mbeic 1 
•puÁit) ionn|A^ctiif 'oó, 7 51111 cuibleAv'ó tei]" -6.n bÁ-p -oo beiú 
1 5cinneA.x) •óó ^éin 7 -oV fíol; 7 5^.0 -Mni^jipmA. eile -oV 
bpuil -oV teA.nm-Mn, m-ó.|\ -6.CÁ -puAcc 7 ce-^-pb-^c, íoc^ 7 ocjitip, 
c^om-6. 7 cinnip, 5-6.l^i]i §e-6.|i^ ^Áibce-^cA., 7 5^.6 Am5^|\ 
eile lin^eA.'p oppi^., lonntjp A.n c-6.n g-^b-^-p ^n bÁ-p 5|ieim •oíob 
7 c|A-6.0CA.|" lA.'o, n-6.c bí Acc c^ijin c]Atjm 'n-6. 5co|ip-6.ib, 7 nA.c 
bí -6.CC ireA.'pc^ jreit-^níom 'n--^ n--6.n-6.mA.ib, mA-ó pe.6.ccA.i5 i^x). 
[xiii.] gi'óeA'ó pipíon, ní ct115ce-6.pl co|i n^. cinne-6.mn^ lé 
liÓ5A.ib tiA.lbA.CA. éi^cpíonnA. nA. íiA.imppe-'pe, A.n CA.n bíx) A.5 
bpeic A. iitiA.5 lAeA.b'pA.i'ó, 7 A.5 imijAC a. mbÁ.i|Ae bA.oipe, 7 A.5 
•oéA.nA.m cttiicce túibe 7 tiA.cjiói'oe, A.5 tÁmA.c bonnfA.c 7 
bio]i-5A.oice, 7 A.5 eic|ieA.|^A., 7 A.5 lomÁin, 7 pp A.5 ót, 7 
A.5 imi]ic, A.5 beA.nnjiÁ'ó, 7 A.5 bpeA.pA.15eA.cc ; 7 mo cptiA.i5e, 
nA. cpocA., nA.c cui^i^o mA.|i C15 A.n bÁp 50 íiobA.nn "o'a. 
bpuA.X)A.c teip5ominic, A.ntiA.i|i ipmó bí'o 1 n-Á"pA.c a. n-itcteA.p 
7 A. n-A.nctÁp; 7 -pA.oitim 50 moA.-pA.i'o nA. bA.ocA.in ú-o, 50 mbí 
ceA.pic cinnce a.ca. a.|a |iA.é fion|iA.i'óe 'o'pA.gbÁit, mA.|A nA.c cA.b- 
■pA.1'0 x)'a. n-úi*ó nÁ •o'a. n-A.i|ie 5tiA.ip nÁ ^ÁbA.'ó -o'a. mbí piompA.. 
Oip ní íiéix)i|v nA.c x^in^nix^íp ia.'o ]:éin x)* inniott 1 n-A.ipcitt 
nA. n-otc bíop jié ctiiptin^ oppA., X)Á meA.pcA.oi teó ia.X) péin 
x>o beic pmA.|ibcA.. 

[xiv.] J^'óeA.'ói'peA.^A.t'oóib^on-A.ibeóiiA.i'ó'OiA.'piú, A.mA.it 
A.X)ub|AA.'ó ]ii|^ A.n i^A.i'óbip x)o pA.oit é péin X)o beici ^céim Ápi'o 1 
|ioic nA. jiéime A.impeA.jA'ÓA., Luc. xii. 20, "a. A.mA.X)Áin, ia.|1|i- 
]:a.i'ó pA.'o ^ipo5 íi'A.nmA. 'yA.x) oi'óce A.nocc o]ic ; cia., C]ia., A.5 
A. mbeix) nA. neice x)' uttmtii^ip?" x)*a. cti]i 1 ^céitt ca.]i ceA.nn 
511]! fA.oit A.n coicceA.c nA.c ]iA.ibe bA.05A.t a.i]a péin a.]i mbeic 
•óó 1 mí A.oibitt A. ]AA.CA. ]^A.05A.tcA., no 511]! tin5 A.n bÁ.]' 50 
íiobA.nn A.i]i, te']A ^-^A.piA.'ó ]ai]^ 5A.C pocA.]i ]^A.05A.tcA. é, 5tipA.b 
mA.]i A.n 5céA.X)nA. ceA.5mA.p x)o'n 05 7 x)o'n A.ppA.i'ó A.ntittA.m : 
C15 A.n bÁp 50 minic x)'a. mb]\eic, A.n CA.n i]^ tií^A. bíop a. 
UA.TTiAn 0]ipA., 7 cA.ittix) A. túc j A. tÁcA.p, A. n^né 7 A. mA.i]"e, 
A. mA^oin 7 5A.C ]^ocA.]i eite, ó fin A.mA.c. A^tip ip é pn x^ojní lCAb. I. AlU 11. 17 

Tob x)'é-6.5nA.c ^|a -mi mbÁf, A.iTi-Mt léA.gc^'p, lob, xxx. 15, 
""OG fti4>.'otJi5 vni>.]\ 5A.01C mo miA.ri, 7 -oo cua.ix) mo flÁince 
'peA.cA.m iMTi-MÍ néxst ;" x)'a cu\\ 1 506111 50 nx)e/s1iii5e4>.nn -óvn 
bÁf "pif A.n 'otiine a mA.i-pe, a mi-^nA. 7 -0. mAsiciti'p ■p^ogA.lcA. 
gi'óeA.'ó bít) '0]ion5 x)o 'ó^oinib x^oiceA^Ai-p^ A.nn, lonntip nA.c 
bí pei'óm ^n bÁf X)o bA.54>.p\ o]1]ia., x)o biiíg 50 'pA.oiliX) nA.c bí 
Ac-^péin A.CC léim x)o b^ieic ís póg 7 4>. ■pÁ'ó-Mle n.6. be^CA.'ó-'po 
50 5|iinnio11 n^. ^lóijie pío|ipv-M'óe. 

[xv.] Acc ceA.nA., me^11cA.|\ A.n X)'peA.m-'po, -mtia.i1 X)o 
meA.llA.'ó A.n 'p-M'óbi|i ■pÁ'ÓA.il ItiAi'óeA.'p LticÁp*, X)o cleA.cc-ó.'ó é 
'péin x)'oi]ine-ó.'ó X)'é^X).M5ib fpióill 7 'píox)-^ 7 p^iji, X)o 'pti]ipti|i 
nó x)o biopóin ; 7 'póp é péin x)0 biACx^'ó x)o bi^.'ó-Mb 'péime 
'poineA.mlA. 'pocxsicme, 7 x)o 'óeoc-Mb mil'pe míne me/S'p^-MÍil-^, 
7 ):ti-M]i bÁ'p obA^nn ^^.n ^.1^11150, 7 X)o b-ó.'ónA.ice.ó.'ó 1 n-ip|\e-^nn 
é, 50 'pA.ibe X)'a ilcéxspA'ó xsnn. tTI-ó.'p ^n ^cÓA'on-^ ce^^mA.'p 
x)o'n X)ptiin5 'p-ó.oileAvp 10.X) péin X)o b]Aeic ó conÁc A.n cpAi'óbi'p 
50 co|ióin Lazariis. A^tip ip uime pn -6.X)ei]i lob, -6.5 lA.b-M|ic 
íy\\ -6.n x^'ptiin^-'pe, xxi. 13, " cpeópitiigix) a. Ixsece 1 mA.oinib, 7 
ctjicix) 1 bptinc 50 bip^eA.nn ;" x)'/s cti|i 1 ^céill -6.n X)|\on5 bíop 
1 me-6.'óón -6. m-6.oine 7 -6. mA.icitip p-^ogx^lc^, 50 bptiA.X)tii§- 
ce^'ji ''P'^^ mbÁp 1é pp^p n-6. -ptjl, nó 1é 1iAic§eA.'p'|i Aon ti-6si|ie 
1 bpu'óom-Mn, 7 1 bpí|i-íocc^|i il-pi^'pcíívC tiAvcbÁ-pA.c -M^eA^ncA. 
ip]iinn 1A.X). 

[xvi.] LéA.5C^|\ A.5 Galiensis, 50 ]iA.ibe X)tiine x)'Ái|iice A.5 
ceice^'ó ]iép An mbeA.c.^*ÓAvC X)V n5oi]iceA.-p Aon-ó.'ÓA.|icA.c, no 
5ti|i ctiic 1 bpAi|\ci]" nó 1 nx)ei]ic 'oom-Mn, Áic 1 bp^vC^ c]i-6.nn, 
7 x)Á Iticói^, — 1ticÓ5X)íob bÁn 7 -6.n Iticó^ eile XDtib, 7 iax) -6.5 
coc/mIc i^éime -6.n c]iMnn ; 7 X)o conn-M|ic X)|iA.5Ún ti-6.cbÁp-6.c 
A]A §]Ainnio11 nó. X)ei]ice a.]i cí é ]?éin X)o flti^A.'ó. 'Oo con- 
n-M]ic mA.pl An 5céA.x)nA. 1 p1eA.pAib n^. X)ei]ice ceicpie cinn 
nA.c]i-6.c neime, X)V n50i]iceA.]A aspidi, 7 iax) a]i cí -6. pÁ^itiigce; 
7 pié có^bÁil A 'púl ftiA]^, x)0 connA.ipvc beA.5Án meA.1-6. ^5 
pleA.'ó x)o 56-6.5-6.1^ -6.n c]i-Mnn ; 7 -6.]i nx)e-6.]im-6.X) 5^.0 ^ti-Mpe 1 
n-6. ]i-6.ibe, cti5 -6.mti]" x)'i-6.]1]ia.i'ó mil^-^e n^. me-6.1-6. ^^.n 'p6-6.CA.in 
x)o'n 5ti-6.p-6.cc 'n--6. ]i-6.ibe. F6a.X)ca.]i -6. piÁ'ó 50 p,6.cA.c, 5U]iA.b 

D 18 rni bioti-SAoiúe aii bAis. 

é ^r\ 'ouine tj'o "00 h\ -6.5 ceiceA*ó, -mi peA.ccA.c ; An c-A.on- 
A'ÓA.'pcA.c, ó.n bÁf ; -^n •oeijAc, An 'ooiriA.n ; ^n c)AA.nn, bite 
b-6.|\|A-tJ|i nA. heA^tíyX) ; -csn "oÁ ttjcói^, -6.n lÁ 7 ^.n 01'óce ; n-íS 
cinn niSC|A^c neiiiie, r\^ ceicjie •oúite "oV n'oéA.ncA.-p -6.n 
cojip ; A.n '0]i^5ijn, -ó.n X)i^b^l; n^. b-p^oin meA.l^, -6.n -polÁf 
•p^05A.tc^. 

[xvii.] l-p c]AtiA.5 ó cÁ -6.n 5^'ó-6.]i -pA.ocA.iji-'pe, -^n bÁ-p, -6.5 
-peit^ n^ hA.nTnA., n-í>.c c-ó.b^i-p -6.n 'otiine 'oV -M|\e -oeiiic 'óti-Mb- 
'pe-6.c ^n 'ooTTi^in, lonntjj^ 50 bjréA.'O'pA.'ó é -péin 'o'iomcofn^tri 
-6.|A toc n^. tucó^ ú'o, bío-p A5 005^^.111 7 -6.5 c|ieiin-5eA.pi]AA.'ó 
•ppéiíTie n-^ be^.c-^'ó ; 7 -^01" é ]:éin x)'iotTi^^bÁit -6.-p n^. ceic|ie 
ce^nnó.ib n-6.c|t^c neitrie tj-o .1. -^pi n^. ceic-pe cÁittb con- 
cpi-^-)t*ÓA, TnA.|t ACÁ ceó.]" 7 ]:tiA.cc, ctopimAvCC 7 ^rtictge^cc, mAv]\ 
^n ^cé^'onA. \:óy é ]:éin 'oo 'óíon -6.]i 'ÓAoi]tp5 'ÓA.o^t'óÁtA.cA. ^.n 
'oi^b-6.it : 7 CA]t 5-^c ní'ó é ]:éin 'o' tnioctA.nn -6.]t triit mbjtéi^e 
n^ beA^c^'ó c-6.'ÓA.ttt-]"e. 

[xviii.] 1]" C]té]" n^. 5tiAipb-]"e 'oo betc t ^ctonn ^n 'otJtne 
-6.'oei]t X^Áibí-ó, -6^5 t^bAi]tc ]té tticc A.n 'oíomtí]^-6., Psal. iv. 3, 
" cpéA.'o ]:V 'ocu^c-^oi 5]tÁ*ó 'oo'n x)íotTiA.otneA.]", c]téA.'o y'í>^ 
n-tA.]t]tcA.]t ttb -^n b]téA.5 ?"x)V ciipi 1 ^céttt, ^ti^t^b é-6.'0CA.]tb-6.c 
"oo'n '0]ttJin5 'oobei]t t-6.'o ]:éin x)o bA.oc-5tót]t n^. be^^cA^'ó -Mm- 
]"e^]i'ó-6., |iéim nó ]t6.c 'oV b^^tjtgbt'o, 7 n-6. ^tj^tpe ]té-MTi- 
]tÁt'óce 'n--6. ^ctonn. bío'ó ^ 'pi^'ón-M]'e pn a.]i n^. 'OA.otntb I]" 
ot]t'óe4>.]icA. 'oo ctJA.1'0 ]totTiAvinn ; ói]t nío]t cA.otTiA.tn a. ceA.nnA.]" 
^ceA.'ónA. Caesar ; nÁ. -6. ncA^pic Samson ; nÁ a. 00.5^^. SotA.tTi ; nÁ 
Ck Átce6.]" Alexaiider ; nÁ -6. Áitte Absolón ; nÁ -6. incteAvCC 
Aristoteles ; nÁto -6.b]ti6.c]tA> btÁtce b^itocc-f^noi^ce Cicero ; nÁ 
A.on eite -6.cptJinn 'oV mbí /snn, j^]\ gtJA^ipb A.n bÁt]". A^tip m^ 
iitme pn A.'oei]t leremias, A.5 ]"mu-6.tneA.'ó A.]t A.nf'o^ttAnn tticcA 
^n 'oíomti]"A>, xvii. 5, " i]" m-^tttJt^ce -6.n 'otitne ctJt]te-6.]" £s 
TTiiiint^tn t n'otJtne;" t]^ eA.'ó t]^ tonctit^ce xsf n-6. b]AiA.c]t-Mb-]-e, 
5U]t-6.b mA.tttJi5ce -6.n cí ctJtpieA.]" -6. 'ÓÓ15 t nx)tJine x)Á triéix), 7 
5i^tt6.]" X)V ]téi]t x)o 'óéA.nA.tTi 1 n^iott £^]\ onóip fA.05A.tcA., 
7 c]téi5eA.]^ coit 'Oé x)0 'óéA.nA.tri t n^iott 0]t]tA.. 

[xix.] An rpeA.]' focA.]i .1. CA.ctii^t'ó ^^muA.tneA.'ó A.n bÁt]" I leAb. I. Alu II. 19 é hA.imp§cib ^n A.i'Dbe|i|'eó|iA, ^n iriéi'o 50 'ociii^nA.nn ^n 
•oíomti|" i:u]iÁiteA-p A.n 'oiA.bA.b í><]\ n^. 'OA.oinib 'oo beic ionncA>, 
•oo bpíg 5ii|iA.b é |:éin Á|A'o-i:tA.ic -6.n tiA.b-M]A, -oo ]\é}]\ lob, 
xli. 25, "if é pj'o if ]ií -^-p uile mA.ccA.ib An -oíomu-pA. ;" -oV 
cii|A 1 ^céitt 5ii]AAvb í ip oi]rp5 ]D]AinpopÁlcAv 'óo, -^n c-tJA.bxS]A 
•oV'ónA.'ó 1 n-A.15e4yncA.1b nA. n'OA.oine. 5^'^^^'^> ^^ Írtiit'LeigeA.]" 
A.]A bic 1]" éi]?]:eA.ccA.i5e 1 n-A.gA.i'ó A.n tiA.bA.i]A-pn, lonÁ. ]"muA.i- 
ncA.'ó ]?]AiocnA.mA.c A.n bÁi]\ A^ti]" i]' uime pn A.'oei]A SotA.m, 
Eccli. X. 9, A.5 ctJ]AnA.m tJA.ille A.n t)tiine, mA.]A a. n-A.bA.i]A : 
" A. CA.tA.im 7 A. ttiA.ic]Ai'ó, c]AéA.'o A.]" A. n'oéine 'oíomti]"?" 'o'a. 
cti]A 1 ^céitt nA.c ]:tiit a.]a bic'5téA.f 'oo cti]AnA.m A.n 'oíomti^^A., 
1]" mó lonÁ ]"mtiA.ineA.'ó a.]a A.n 5C]aíc n'oéi'óeA.nA.15, 'o'a. "oci^ 
CA.tA.TTi nó ttiA.ic]AeA.'ó 'oo 'óéA.nA.iTi 'oo'n •otnne. 

[xx.] 1]' tiime pn 'oo cteA.ccA.'ó Democntus, X)o ]Aéi]A mA.]A 
téA.5CA.]A A.5 Laertius, CA.i'0]AeA.m nA. mbeó 'oo c]Aéi5eA.n, 7 'otit 
1 n-imciA.n A.n fÁ]"A.i5 "oo cinneA.'ó coiTiA.i]Ate ]Aé CA.ipb nA. 
mA.]Ab. A^ti]" i]' í comA.i]Ate 'ooJeibeA.'ó ó'n mA.]Ab, A.n ní'ó 
téA.5CA.]A, Eccli. xxviii. 23, "bí ctiimneA.c a.]a mo b]AeiceA.m- 
nA.f-]"A., A. fA.TTiA.1t cei5eómA.f 'otJic-fe: A.n'oiti 'ÓA.Th-fA., A.mÁ.- 

|AA.C 'ÓtllC-fe ;" X)'a. Ctl]A 1 ^céltt, A.TtlA.lt X)0 ftíobA.'Ó 5A.C f0CA.]A 

fA.05A.tcA. tiA.i'ó féin no ^ti^t fÁ^bA.'ó fotA.Tti fo^cA. é, 50 'ocei- 
^eÓTTiA.i'ó A.n c]AeA.CA.*ó céA.'onA. A.]A A.n mbeó A.n CA.n éA.5A.f. 

[xxi.] LéA.5CA.]A mA.]A A.n ^céA.'onA. A.5 Laertius, 'f^^^ feA.cc- 
TTiA.'ó teA.bA.]A, 50 n'oeA.CA.i'ó Zenon 'o'ia.]A]aa.i'ó coTTiA.i]Ate a.]a a. 
tÁiTTi-'óéib, cionntif 'o'féA.'OfA.'ó a. beA.cA. "oo CA.bA.i]Ac A.f 50 

ftlbA.ltceA.C fOTTlotcA.. X>0 f]AeA.5A.1]AfeA.'0 X)Ó, 7 1f eA.'Ó A.X)tlb- 
|AA.X)A.]A ]A1f, X)tlt X)0 'ÓéA.nA.TTJ COTÍl A.1]Ate ]A1f nA. mA.]AbA.lb. C]AéA.X) 

if lonctii^ce A.f pn, a.cc ^u^a 'óeA.]Ab teó nA.c ]AA.ibe fomptA. 
'f'Mi mbic if cinnce, A.f a. x)ctii5feA.*ó Zenon A.m5A.]A 7 A.in- 
iA.]AfmA. A.n X)tiine, lonÁ ó béic 50 ]:|\ici]a ftii]AeA.CA.i]A 1^10- 
cnA.TTiA.c A.5 feiceA.m CA.ife nA. mA.]Ab ; ói]a c]Aé ptteA.'ó o]A]aa. 
if téi]A 'óó A. tomnoccA.i5e fÁ^bA.^ A.n bÁf ia.X), 'óá iriéix) X)o bí 
•o'innTTie 7 X)'A.cftiinn 'n-A. mbeA.CA.i'ó a.ca.. 

[XXIT.] 1f CO]nTIA.lt 5tl]A Ctl15eA.X)A.]A ^A. 5t^^^5^''5 -^" 

buA.i'ó-fe x)o beic 1 fmtiA.ineA.'ó A.n bÁif 1 n-A.^A.i'ó A.n x)íomtif a.. 20 utií bioR-gAoiúe Ati bAis. 

^\\ ^n n^nÁctigAv'ó -00 h\ -6.CA. -pé tinn cojióme •00 cti|A A-p -^n 
impi|i, m^|\ téA5Cxb.|i -6.5 Leontius, 1 TnbeA.CM*ó n^. n-MCneA.c, 
5ti|i nóf -6^5 nA. 5néA^5^cA.ib, ^n lÁ -oo ctii|Ací co]ióin a.|i -^n 
impi|i, 7 'oo'biAv'ó A^ cjii^'L'Li 5CAviC|\éim gtó|im^i|i, ó'n •oceA.m- 
pAwtt 50 -poice á. pÁlÁ|^ ^éin, "oiiong móp -00 ■pA.oii^ili) cloc -00 
cti|i -6.|i -^n |i-6.on -poime, 7 cÍoca mA^|imA^i|i ^p ^ n^tj-ó.itni'b, 
7 ctii'o "00 n^. clocA.ib x)Víh, ctii'o bÁn, 7 ctii'o eile ^t^f, -0.5 ^ 
i^jifM^e •oo'n impiji, cia. 'óíob pn •o-ó.c btj'ó m^ic teif 'oo cti|i 
'n--6. ctJ^mA.. A^tif if tiime 'oo jnÁcuigi'oíf pn, 'oo cu'p ó^n 
bÁif 1 jctiimne 'oo'n impifi, -6.n CjiÁc ip mó X)0 me^-p^'OAvOi'p -6. 
u-Mtt "00 beic A.5 Ápv'oti5-6.'ó. 

[xxiii.] U15 teif po A.n ní'ó téA.5CA|i A.5 Hieronjmus, 'p'^^n 
55 Gipifcit, ^|\ piíg 'oo bí ^|i -6.n bpeA.p\p-6w, 'oV-p bVmm 
Xerxes. A]\ 'ociom'ptigA.'ó iomop\po, 7 í>^]\ 'ocp\oimcionót fttiA.5 
7 •pocA.i'oe n'oi-Áipimigce •oo'n -píg 'pé^mp\Ái'oce -^-p "^íí^c 
Ái|\'o •oV ftA.icitip fém ; 7 a.|i 5cp\tJinniti5xb.x) 7 -6.p\ jcóim- 
cionót 50 bison Áic •oóib, x)o cti-M'ó An -pí Ap\ ctitxsig ái|a'o 1 
^ceijic-meAv'óón n^. fttiA.5 ; 7 'oo bí '5-6. bpeice-MÍi 7 '5-A. 
bpíji-'péA.CA.m 'oo 5^c teic 'óe; 7 'oo meó.'p 'n--6. meA.nm^in nA.c 
cÁmi^ ó cúp 'Dom-Mn A'p Aon tÁcAviji pttiA.5 bti'ó tíonm-M-pe 
lonÁ lA.'o, lonnti'p ^uji Jxsb pé tiA.itt Ai5e6.nc^ 7 méiio me^n- 
m-6.n "06 pn. Si'óeA.'ó 50 5110*0 'n-A. 'óiai'ó pn, •oo ctiimnig nA.c 
m-Mp\fe-6>'ó 1 ^cionn céxs'o bti^'óó.n 'oiion^ nÁ 'oío|imA. nÁ 
•otime X)o'n •oeA.g-'ptti^g 'ói-Ái'pmi^ce-pn ^^.n bÁ'p 7 bu^m- 
é-6.5 •oV mbp\eic : 7 tei'p pn 'oo c-^oi 50 peA.p\b, 7 •00 -pmtiA.in 
50 bpuigbeó.'ó pém bÁp m-6v|i 56.C pe^p\ ; lonntjp 5tip\ cti|\nA.'ó 
•óe pn -^n u^itt -M^e^nc-^ •o'pÁp p\oime pn ^.nn, ^|i bf^icpn 
n^. -pttiA.^. 

[xxiv.] bé^gcA.iA m^p\ ^m ^cé^'onA. -6.5 Basilius n^omc-6., 
5U|i op'otiig ^ tiM5 -pém •00 coc6.itc, -^ji mbeic 'n-A. e-6.fbo5 
•00 ; 7 50 "octi^ p6.-t)e^p\6. A^]\ ó^tÁc x)V mtimnci|i ceA^cc 56.C 
Aon tÁ "o'^ 'p6.ipiéif 'oó, n-6.c bío'ó p c|\íocntii5ce. l/é6.5c-6.|\ 
|:óf A.'p e^^fbo^ •oVp\ bVmm lohannes Eleeinosjnarius, 50 "octi^ 
^^-•DeA.p\6. A «6.15 'péin -00 cionnp5n6.m, 7 -6. dc^i^^a.'ó 56.C A.on 
tÁ. ; 7 níop téi^ 6. cpíocntig^'ó 50 bÁp. bé6.5C^|i /sp\íp A.5 lCAb. I. AlU II. 21 

Excipiliuus ['lwavviíc /Hít^tXívoc], 5ti|i ctntA ati c-1mpi|A 'oV^a 
b' A.inTn Severus a UAvig -péin 'oV •oé^nA.tVi. 1f tiime "00 |Mn- 
neA.x)A.|A n^. 5níoTTiA.-pn, Tn^|A ciiiTTinitJ§A.*ó ís]\ -^n mbÁf : ói|a 
-pÁ 'oeA^iit) leó nAc -p-Mbe yÁ.y tJA.ille x)o clóx) bu'ó mó lonÁ 
biocctiiinne A.n bÁif ; 7 iró-p nA.c -ptiit ní-ó ^A^n mbic if mó 
c-6.0TTin^|" 7 'oo^ní X)íx)eA^n ^oo'n X)tiine ís\\ X)íb]:ei]A5 *Oé X)0 
cuilte-MTi lonÁ biocctíimne ^n bÁif. 

[xxv.] 'H-A. pogAvijA pn -^cÁ -6.n ní'ó bé-^^CA.iA a^ Ezechiel, 
ix. 4, m(>.]\ X)'oii'otii5 'O1A. x)o'n /Mn^e-ó.b, p^in Tau x)o cu-p ^ 
n-éA.x)^n 5/sc Aoin -6.|\ a. n^oibtpx^íf 'pei'LgníoTTi^í. x)éxsnA.cx)A. 
c^c-p/sc lerusalem, ionnti|" ^.n cí A-p -6s mbi^*ó -ó.n p§in-pn, 50 
mbi^*ó ceA.]Am-6.nn -M^e ó'n oi-pleA.c X)o bí A.5 'Oia. ís\\ cí 
A. imeA.|AC-6. As|i 5AC -6.on -6.5 nA.c biA.X) ^^^n p^in-pn 'n-A. é^X)-6.n. 
TneA.fAim 50 |:Ác^c ^u^A/^b í -6.n ca.caiii úx) lerusalem -^n 
X)omA.n ; 7 j^ti|A-6.b i^x) n.^ ireibgníom/s ú'o n^. pe-^cA.i'ó m^-pb- 
CA.c>ó. 1 ^coiccinne ; 7 ^tijA-^b i^X) x>|\e-6.m ^-p -6. n^oiltp^íf h 
n^. -peit^níofnAs, n>6. íia.ic]ii515 -pé n-A.-p 'ooi'Li^ 'otib^itce 7 
xjoibéxsi^-^ nA. bpe-^ccA.c ; 7 ^tip^b é -6.n pjm Tau ^n bÁ-p: ói-p 
mA.'p A.CÁ lici|i tj'o Tau An biciii 'óéi'óe-6.nA.c x>Vibgici|\ n^. 
íi6^b]A^, mA.|A pn, tp é A^n bÁ-p i-p ptinc x>ei'óe-6.n^c x)0 tíne n^ 
bexi.c^'ó co|\pA.n'ó-6.. A^ti-p mA.it n-6vC -p-Mbe ceA.it-pm-^nn ^5 Aon 
X)o tticc c-6sCitAvC lerusalem ó'n oi|tteAC, -6.cc ^n cí A.5 -6. mbí 
An p§in Tau 'n-A. éA.X)xsn ; m-6.-[t pn, ní bí c^i]tipe^cc ó "óío^- 
A.tcA.f 'Oé -6^5 Aon x)tiine a.cc A.n cí a^ a. mbí ^n bÁ-p nó ^ 
cmmne -p^jtíobcAv 50 fS^^cxb. -p^ittjx^/si^ce 1 n-éAsX)An -6. -6.nmA. 
.1. 1 mbu-MC -6. TTieAnm-6.n, -6.5 p^ÁcÁnc-^cc X)o -píoit -Mjt. 

[xxvi.] trie^f Aim 5ti|\A.b é -pnÁice -p-^og-Mt -6.n x)tiine -mi 
cé-6.x> tj'o X)o connA.i|tc Zacharias |té coTTiA.-p c^c|tAC lerusalem -6.|t 
|?-6.X) 7 A|t cA.itfnA., m-6.11 té-6.5CAit Zac. ii. 1 ; ^f f o ip loncui^ce 
nA.c i:tiit -6.CC tíne téiitme-6.fo^ í^^lt a. bptiitix) citimpxs cinnce, 7 
X)A.itA.b ce^nn p^itíbe /sn citíoc 'óéi'óe^sn^c, -6. itA.é n^ be^.CA.'ó-po. 
A^tip 11" lonA^nn x>Át x)o nA x)A.oinib innce, 7 'oo n^^ i^oicigib 
c'pi>6.'ó ; óiit mA^it ip coTTittiA.c ^ it^obc-^it 50 minic A.n i"oiceA.c 
nuA.'ó 7 -6.n i^eA.n-foice^c ; mA.it A.n 5céA.X)nA. i^" comtti-6.c b|\i- 
peA.f 7 biteÓ5A.p A.n bÁ.f coitp A.n ó^Áin 7 A.n A.ct-6.oic, lonnup 22 URÍ bion-gAOite An bÁis. 

n^c mó A.n guM'pbíof -^ja Á|ac:|\ac éiftmne-ísc ^n oi-óce 'óoiiéi|t, 
•óoilb-ceó, |Aé u^i"poe4>.'L n-6v mA.|AA., lonÁ h\oy a.]a ^n 'oiíine, ]\é 
C|\i-6.lt bócnA nA. beA.c^.'ó CA.'ÓA.it'L. Oi-p mA.-p n.ó.c -pe-^f "00 
■poiij^icói-p ncs ttiin^e bío-p \ísin -piocc néA.mnÁi'óce, cÁ buA.i'p 
nó cÁ C|AÁ.c ceit5ceA.|A 'o'xs c-6.ob-toc í, 7 'oV cti-6.|\5A.in 50 
cinne^-pn-^c -6.-p c-pÁig í, 50 n'Dé-6vncAv|i btó'ÓA. bé^t-f^^oitce 
•ói ; m^|A pin 'oo'n 'otiine, -pé c]AiAvtt -6.|\ te^jA tuAvC-conn^c n^. 
toc'o, o ibo]ic -6. 5eineA.mn^, 50 ctiAn -6. c-píce 'oéi'óeA.nA.ige, 1 
5cti|AA.cÁn cjAiÁ.'ó n^. cotnA. ; 7 é A.5 toin^peóipe^scc 1 n-oi'óce 
nA btj'pcói'oe, ^a^ 'óoitb-ceó 'oub^itce 7 'opoc-|AÚin, ^|\ co|a 
nAC ipeA^^ x)ó cÁ C]AÁc ceit5ceA.|A a|\ c^iÁig nó -6.|a c-6.]A|AM5{r 
cinne^mn-Mg a. C]\ice 'oéi'óe-^nA.ige é. 

[xxvii.] Ji'óeó.'ó ]:ói]AÍo]A bí'ó 'o^Aon^ -00 •ÓA.oinib ^nn, 'oogní 
-6.mA.]AC ^n é^54>. 1 n-imci^n ti^c-6., ionnti]"nA.c téi]A 'óóib /b^r\ toc 
nó An teónA.'ó i-éA.'o-6.]' 'oo 'óéxsnA.m ; ^iriMt n-6.c ]:éA.'OA.nn 
'otiine, -6vn CA.n t)ocí'ó A.inmi'óe 1 ^céin u-m'ó, Av meA.]" 50 
cinnce cm^ 'óíob beA.c-^'ÓA.c nó 'otiine bío]" A.nn. Tn^]A pn 
X)o'n cí f-^oite^]" ]AA.é frA.'OA. 'o'f'AvgbÁit, ní ctii^ ^é -Mnim nó 
ti]Acói'o A.n é^5^, A]A n-6.c pú teif téi]i-me-6.]' x)0 'óé^nA.m. 

[xxviii.] trio c]Ati^5, 1]" eíy.x) ip nóp 'oóib, ^.m^it 'oo^ní'o 
n-6. bé/s^cpiÁibcig, ^n CA.n Accttiinit) 'fisn ]^eA.nmói]A, coi]Ae 
cpom^. 'oV 5cti]A 1 teic A.n pob^it, 5ti]\A.b e^.'ó -6.'oei]Ai'o jti]! \\yy 
^n cí-]^e nó ]Aif -6.n cí eite be^.n^i'o p-6.'o, 7 ní ctii^ix) ia.X) ]?éin 
x)o beic cionc^c lonnc^. Tn4>.]i pn, A.n c^n accí'o -6.n c-é^5 
^5 b]ieic-^5comA.]A]^^n, ]'A.oitiX) 5ti]AA.b o]A]a-6. pn -6.mi.in bío]' a. 
cói]A. 5^'^^^'^ T ^r^^é ^^^ ctiipx) n-6. c]A0CA. 5ti]AAvb lonA^nn 
éitiug^'ó -6.n é-6.5^ ^]\ 5^c -6.on bei]AeA.]" -^n bÁ]", 7 ts]\ ^n 
x)]Atiin5 mM]AeA.]" x)V n-éi]" 1 ^coiccinne ; lonnti]" n-6.c bí ceA.]A- 
m^nn 1 ^cionn -6.on-X)tiine i^e-^c -6. céite -M^e. 

[xxix.] 1]" 'n-A. po5A.i]A pn -6.CÁ ^n ní'ó té^^c^]!, lud. 
xvi., m^]i x)o ctiA.i'ó Samson, -6.]a mbeic X)^tt •óó, x)o CA.ctigí.'ó 
|M|* n^ líDitipcínib, 5ti]i m^^ib a. X)c^|\t6. X)V cómM]A 'óíob, ^-^n 
■pé-^CAin X)'-6.on feó^c a. céite 'óíob. inA.]A pn 'oojní -6.n bÁ]" 
]Ai]' nA> X)-6.oinib ; 7 póp i]' copm6.1t Samson 7 A.n bÁ]" pié céite 
^]i 'óÁ ^-ób^^A : ^n céa^x) 6.X)hi>.]\, X)o b^Aíg 50 p\Mbe Samson leAb. I. AlU II. 23 

T)^ll, 7 mA|i A.n 5céA.x)nA. 'oo'ri bÁf : ói|i ní i'éA.c^nn -00 t)iiine 
ís]\ bic feA.c -(sp^ile. An •oa'[aa 1ix^*ób-^]A, -00 bjAÍg 5ti|A^b 
5^n pof •o'ionnfuig Samson n^^ pilifcíni^ -oV mA."pb4y'ó ; m&^\\ 
pn 'oo'n bÁf, if ^ísVi póf C15 "00 iti4>.|a b^'ó mis nT)AOine. Oi-p A.n- 
tiA.i|A if mó f A.oili'o f A.é f^x)-6. •o'f^^bÁit, if -^nn pn, 50 minic, 
C15 -^n bÁf X)\ mbjieic, m^]\ if ■potlu'p 1 mbÁf A.n cfxsi'óbi'p 
•pÁ'ó-Mt, iniA.i'p bÁ-p 1 mí A^oibib'L ^ -pA.é, 7 'oo íiA.'ónMceAv'ó 1 
n-ii::f\e^nn, -MtiA.1l ■Lé^^CA.f, Luc. xvi. 22 ; 7 1 mbÁf Ammon 'oo 
m-6.f b^.'ó A.5 cA.iceA.m ftei'óe, -^mMt iéA5CA.f 11. Beg. xiii. 29 ; 
;^5Uf 1 mbÁf Holofernes, 'oVf be^sn^.'ó -6. cexsnn £s\\ é^ ieA.bA. té 
mn^oi 1 me^x'óón ís fbtiA.i^, -pé mbeic 1 bfo-plon^-pofc -pé biicc 
c^cpA.c Betliulia, A.mAit béA5CA.-p '-p-^^ ludith xiii. 10 ; 7 1 
mbÁ-p Haman ^f^rt ^cf oic, -oo có^^ib -péin "oo c-jaoca.'ó Mordecai, 
^m^il léA.5c^-p Esth. vii. ; A^tjp-pó-pi mbÁ-p Baltassar, 1o-puA.ic, 
Ananias, 7 a -mnÁ ; 7 1 mbÁ-p míbe 'oo mítcib eite m-MÍte 
■piú, -pu^^-ó 50 hobA.nn tei-p A.n mbÁp. gÁ X)cÁim -pip ? ní 
beicce 'oVoin-ne^c beic mtnni^ineAvC ^-p a^ ]\A^é -péin, -oo b-píg 
5tifí>.b obA^nn éi^cinnce tiísif &.n bÁi-p ; 7 ip uime pn /S'oeif 
Cfíopc fip nxs •oí>.oinib, AmMttéA.5CAf, Matth. xxv. 13, "'oéA.- 
n-M'ó -pA.ipe, ói-p ní fe^-p 'OAvOib tÁ nÁ ti^ipv." 

[xxx.] CféAv'o if lonctii^ce ^f fo, -6.cc n,6.c ftnt CM-pc 
cinnce ^5 ^.on x)uine -6.^ tÁ nÁ -^f tiA.i-p -oo'n -p/sé •oogeib 1 
5CotA.inn, -6.CC 5A.bÁtcA.f -6.-p coit ^.n Ui^e^pinxs neA.m'ó-6.. 
A^uf if í -6.n cotí>.nn 50 n-&. céA.X)f ^'ÓMb ^n 5^bÁtc-6.f-pn ; 7 
fóf if éi5eA.n x)ó cúnc^f £yn §^bÁtcAvif-fin X)0 CAvb^ifC uai'ó, 
AntJ4>vi-p bíof x)'^ ctif -6vmA.c 1 bféite ^n bÁif, x)o f éi-p mxsf 
■^-oeif Cfíofc, A5 tA^b-M-pc f if -6.n x)tiine, Luc. xvi. 2, '' c-6.b^if 
ctjnc^f X)o 5-6.bÁtc-Mf féin ti-Mc;" X)V cu-p 1 ^céitt ^tip-^b 
éi^ex^n X)o 5-6.C -6.on x)tJine -pé htjcc -6.n bÁif ctjncA.f x)o c^b- 
-Mf c x)o'n Ui5eA.-pn-^ -6.f 5^.6 focí>.-p x)V bfUA.if tj^i'ó, 7 cion- 
ntjf x)o ctJif 1 mbfeif x)V Úi§exi.-pn4>. ia.x), ix)if fmu-Mne-6.'ó, 
bpéicif, ^níom 7 f ^itt ; 7 x)Á -p^ibe neimcionc-6.c, -pxscMX) 
1 fo-pf Av'ó -Mn^e^t ; 7 m^*ó coip e^c, ctJifpexs-p 1 ^c-^pcxivif 
it-pix^fCA.15 ifpinn é. 

[xxxi.] 1f fottuf ^ bfiA.cf Avib pe^x)^if n^omc6., ^obfuit 24 rtií bion-gAoiúe An bAis. 

Jb^n ct3ncAf-fo pé tinn A.n bÁif i ^cionn n^. n*OAoine, -00 \\éM[\ 
TnA.|\ teA.5cA.-p, 1 Pet. iv. 5, ** 'oobéA.|\A.i'o djncAv-p nó cotti- 
Ái]ieA.iTi UistiSf 'oo'n cí a.cá tittA.iTi x^-p 'óéA.nAiti b|ieA.ce-MTi- 
nA.if A-p t)eÓA.ib 7 A]A TTi-6.|ili)A.il3 ;" 'oV cii]i 1 ^céitt ^U'pA.b 
éi^eA^n 'oo ^a^c A.on, -pé n'out ísf A.n mbe/scA.i'ó--pe, /sipo^ 
lomtÁn 'oo cA.bA.i|\c 'oo CjAÍopc Á-p 'oUigeA-pnA, 7 é -péin X)o 
beic |?onnocc A.5 imce-o.cc c]Aé beA.tA.c ^n bÁi-p, *oo -péiii mA-p 
A.X)ei'p lob, xxvii. 19, " A.n CA.n coi'oeótA.'p -6.n -pA.i'óbi'p, ní bei-p 
A.oin-ní'ó tei-p, 7 oip^eótA.i'ó a. -púite 7 ní bptiigbe A.oin-ní'ó." 

[xxxii.J Ay 5A.C ní'ó x)'^ n'otib]ixsm/S'p, i-p loncui^ce 50 
'oci^i'o nA. cpí poc-M|A "00 ttiA.i'óeA.mA.-p -0. biocctiimne An bÁi-p; 
7 1-p 'o'a. cti-p 1 ^céitt ACÁ An ní'ó teA.5cA.-p, iv. Reg. xxiii. 4, 
mA.|\ "00 ctii|A losias tlí nA. b-péi^-'óeA.tbA. 7 nA. tÁiTÍi-'óée p'UA.iit 
'-p-í^^n *oceA.mpA.tt 'oo nA. liA.tcói|Aib, ^ti-p miontii^ 7 ^\i\\ b-pip ia.'o, 
7 ^tijA ctii-p CA.ip nA. mA.|ib 'n-A. n-ionA.'o. ITIa.]! pn, 32/^0^.5 a.i]1 ^ 
•00 nA. 'OA.oinib -oo 'óéA.nA.m : b^iéi^-'óeA.tbA. nA. -péA.'o -pA.ogA.tcA. 
7 tÁim-'óée Ltiicipe|i, mA.-p a.cái'o btÁCA. b-péi^e nA. beA.CA.'ó--po, 
•oíomtip, 7 5tói]i 'óíomA.oin, 7 -pÁ'ÓA.ite A.inTÍiiA.nA.c nA. cotnA. -00 
'ptiA.^A.'ó 7 -00 f^tiio-p X)'A.tcói|iib nA. liA.nmA. 7 'o' ti-ptÁ-pA.ib A.11 
co^tibA.i'p ; 7 CA.ip nA. mA.-pb .1. meA.mA.i|\ nó cinmne A.n bÁip 'oo 
beic A.-p A.tcói]i nA. liAvi^eA.ncA. ; 7 tÁim-'óée nA. tocc -00 teó- 
nA.'ó 7 'oo teA.'0|\A.'ó té tio|AX) nA. íiA.ic|ii5e, a.|\ teic ttiiín A.n 
tóiji-JníoniA.. V 

[xxxiii.] U15 5t^^^É°^'P tei'pA.n ní'ó 5céA.x)nA., 'ifA^m teA.bA.]i 
x)o -p^iiíob X)o nA. beA.-pA.ib nó X)o nA. lTA.i]i'óeA.nA.ib, mA.]i a. 
n-A.bA.i]i : nihil ita domat hominem sicut meditatio mortis, " ní 
■puit 'f-í^^^ mbic ní'ó ipmó ccA.nni'tiigeA.f nó TTiini§eA.f A.n x)tiine, 
lonÁ i^mtiA.ineA.'ó A.n bÁip." U15 Seneca, Ep. 25, teip A.n ní'ó 
5céA.x)nA., mA.]i A. n-A.bA.i]i : nihil seque tibi proíiciet ad tem- 
perantiam omniura reruTn quam frequens meditatio brevis sevi, 
"ní -puit ]"A.n mbic ní'ó ip cA.]ibA.i5e 'ótJic ]ié meA.]'A.]A'ÓA.cc 5A.C 
A.oin-ní'ó, lonÁ ^^mtiA.ineA.'ó minic nA. ]AA.é 510]1]ia.." Ay 5A.C 
ní'ó X)'a. nx)tib]AA.mA.]i, 1]" foitéi]i 5tip\A.b CA.]AbA.c cuiTrrne A.n 
bÁip. leAb. I. AlU III. 25 Ari utieAS Atu. 

1 n-A 5cui]\neA|t i ^céitt 50 ^cAiltceAiv ceic|\e focAi]\ foiiii|AA'ÓACA leif aii 
•ouitie -00 coifs A11 bÁif •o'a noccAin ; inA|\ acá, onói|\ fAO^AlcA, fÁ'ÓAile nA 
cotnA, |'Ai'6b|AeAf, 7 compÁin. 

[i.] 1f 1 bpog-MiA r\íx 5ceiú|Ae -pocA.ji ^céxs'onA.-pn cA.ill- 
ceA^n teif -6.n mbÁf, /scÁ ^n nít) léA^c^'ii, Dan. vii. 2, "'oo 
coTTi|AA.i5feA^'o ceiC"fAe ^ó^otís niirie ^f^n mtii|i mói|v ;" -oV cti|i 1 
^céitt 50 mbí e^'pb^i'ó n-ó. 5ceic|Ae 'pocA.-p ú'o A.5 commbu-M'ó- 
■pe^'ó f'e-6.-pb--M5e-6.nc^ -6.n cionc-Mg \\é "Linn a. bÁif. 

[11.] An céi'o-ní'ó, m^n xscÁ onói|A fxsogA.lcA ; i-p 1:011111" 
50 'océi'o -pí -^p\ ce^t -pé binn -^n bÁi-p ; 7 if tiime-pn /s'oeip 
SobA.m, Sap. V. 8, " cjié^'o -6.n cA-pb^v "oo nmne Á|a n-ií-6.b^|i 
•ótjinn?" 'oV cii|A 1 ^céill 50 'océi'o 5A.C onói|v 7 ^^.c ^bóip 
f^oJ-^tcA. í)^\\ ceAÍ u-Mnn 1 n-Aimp-p ^n 6^.5^.. 

[iii.] lonnu'p 5tiiAA.b lon/snn •oÁt 'oo n^. 'OA.oinib 1 ^coic- 
cinne 7 'o' f:oi|Ainn -6.n bjiAn-'oiiib : ói|i mA.|i bío-p b-6.|i|A ce-6.nA. 
-pe-^c -6. céite a|\ f:eAfA-Mb ■poi'pne -6.n bji^n-'otiib \\é tinn beic 
-6.5 imi-pc o\\]\ís, lonntif 50 mbí 111 nxs ]:oi]ine í>^]\ n-6. ftii'óitigA.'ó 
''P'Mi Á1C i'p onó|AA.i5e X)o'n clÁii, 7 -6.n b-MniMo^^sn '■p'^^ X)£>.]\ó^ 
bÁic, 7 mA.'p pn -00 5A.C 'pexS'p eite 'oo ]\é^]\ ^ gA-jim^ ion^'oc-6.|i 
jb.\\ clÁpi -6.n b|\^n-'otiib é; mA|\ ^n ^cé^.'onA. -oo n^ 'OA.oinib, 
A.n c^n bí'o Jb^]\ cícib n^^ c-6vtm^n, 7 beA|AC^ b|i-6.n-'otiib n-6. 
bcA.CiS'ó A5 A. n-imi|AC teó, bí 5^.6 A.on ac-6. 50 cinnce 'n-A. 
ion-6.'o 'péin 'oo |iéi|A -6v onó|\^ 7 ^ mnme; ^i'óe-^'ó ctii5ce-6.|\ ca.|\ 
ceA.nn 50 mbí -6.n c-ei'oi|\'óeAtti5-6.'ó úx) i-oi|\ 'peAv'pA^ib 'poijme 
-6.n bjiA.n-'otiib iié mbeic -6.5 imi'pc teó, ^n CA.n bío'p -6^n ceA]i|i- 
b-6.c -6^5 -6. 5cti|i 1 mÁt^ Y\íy ):oip\ne, 50 n'ooi'pce/snn ime^]"^ a 
céite 1-6.X), 5A.n ]:éí)vC^m x)' 'peA]i 'óíob 'peAvC -6.ii^ite, ionnti|" 
^tiiixsb ctim^ teif cúf nó 'oei|AeA.'ó •ótitcxs Y^^ mÁt^. 'oo beic 
-6.5 ^n |ií§, -peAC -6.n b):e^|\ if tti^A. 'f^^ b]:oi|iinn ; 7 pf if 
cumA. te\y cia 'óíob bío]" 1 n-ti-6.cc-6^'p nó 1 n-íoccA|i ^n mÁt/s. 

E 26 rní bion.gAoite An bÁis. 

'Z 

1TIa.|\ -mi j^cé^'OTi-^ ceA.TtriA'p X)o n-ó. 'o-6.oinib, An cA.n C15 
btJ-^c-MfL b|iAn-X)iiib n/s be-ó.cA.'ó .1. -6.n bÁf, 7 ceit^eA.'p n-ó. 
'OA.oine 1 •0C1A.1C n^ CA.tiriA.n 'oo ctÁ|i cÁiptip ^n cp-ó.ogMt, 
ní bí onóiji ^5 -^n TnbÁ-p 1 5coiti^i|a -6.oin -peA.c Hs céite 'óíob. 
A^u-p -oÁ 'ocu^-c'o-^oip Lticc An 'oíomtjp-ó. -oV n--Mpie An coiiii- 
Tne-ó.p^A'ó-fo 'oogní ^n bÁf a.|v n-6. 'OA.oinib, 'oo cjiéi^p'oí]" ^ 
n-tJAibL 7 -c>. n-MnniiA.n^. Oi|i -Mii-Mt ctijAn-^'p 'ptiA.i'0]Ae-ó.'ó 7 ]?o- 
ttiATTi^in n/s mbe^c -pé tti-MC|\e-6.*ó 'oo cjtoc^'ó o|t|tA., tn^^ pn 
•oÁ ^cjtocp^'ó tyw 'ouine cjticin "oo ctiiiTine ^n bÁi-p -ó.|t -ó. triéin, 
te-6.5f A*ó 'peótcA. b^ cotte, tonntjp n-6.c ^éA.b^.'ó 5.6.0C n^. ^tótite 
•oíotTiAoine 5|teiTn 'o'Á|tc]t-6.c n^ 'hA.nTnA., xy' b. tu^-p^^'ó nó 'o'-6. 
tti-6.'ÓA.itt, -6.CC beic -6.5 0113^-6.1" cobp^i-ó CA.on-'oiJC|tA.ccAvi5 
cjt^b-M'ó, 7 -^5 t)iijt x)io5]tA.i'pe 7 'oia'óacc-6. ó'n X)tíite-Mii 
Hs b^ttÁn be^nntii^ce n^. •ptÁin-íce 'pío]t]tM'óe, 7 -6.5 -pinn- 
]peice^iTi -6.|t |ttJin-'oi^iTi|t^ib -6.n p'p-'Oi-6. i^oitóifÓA.. 

[iv.] If cójt-M'oe •ótJinn Hs xc\Qe>.\ 50 'océi'o 5^.6 ^tóijt 7 50.C 
onóijt "p-^o^-^tcxs A|t ceAvt tiA.inn 1 n-A.iTnp|t -6.n 6^.5^., 7 'oV 
1téi|t pn 50 nt)te4s5xM|t 'ótíinn beic 1 n-oi|tcitt -6>|t -^n 6^.5, Tn^jt 
5ti.|t^b co'pm-Mt ce-^ifo n^. cjttiinne té ce^ifo 'poiceA.c ^cjti-^'ó 
•00 'óé^nAm, 7 5ti|tA.b co'pm-Mt ctii|tp n-6. nx)^oine]té c-6vOipte-6.x) 
C'pi-6.'ó. Óif -Mii-Mt'oo^ní -6.n ce^ifo cpii-6.'ó mi-6.'pb|téi5-'óeA.tb-6.c 
btÁc-cA.oin ité p]te-6.'pc-6.t mit'pé^.n /s|t bo]fo-Mb n^. n-ti^'p-6vt •oo'n 
ctiA.ifte-6.'ó c|ti-6.'ó bío'p 'n-A. ce-^itx^CMn, 7 'pti4>.tÁn nó 'puA.t- 
•poice^c, X)o'n cpiAvi'ó céA.x)n^, m-6.'p pn x^ogní x)e^tbcói|t n-6. 
nx)tjt X)o c^|tn c|ti-6.'ó n^. cotnA. x)^onn^, x^pion^ 'óíob 50 
n-onói|t 7 50 n-Ái]tx)-inntiie 'p-6.05-6.tc-6., 7 x^jton^ eite -pÁgb^'p 
50 tom-tocA.|fó-6. 'p^ c-6.ipi 7 ]:-6. c-6.'pctiipne. A^ti'p i'p x)'-6. cti|\ 1 
^céitt 50 bfé-6.'o-6.nn ^Oi-^ -6.n c-eix)i|fDe-6.tti§4>.x)-fo X)o 'óéA.n-MTí 
ix)i|t n-6. X)-6.oinib, — c-6.]t ce-6.nn 50 bftiitix) -6.]t n--6. mbti-6.in -6. 
liAon-c-6w'pn AiiiÁin c|ti-6.'ó n-6. cmn-teicpe tíx) n-^ n,6.X)t3i|te 
X)-6.onnA. .1. A'ó^tTi, -6.CÁ -6.n ní'ó té-^gc-^it, llom. ix. 21, "-6.cxs ^]t 
cumu]" ceA.]fo-6. n-6w c]tiA.'ó -6. 1i-6.on-c^]tn A.mÁtn, ]"oiceA.c c]t-6. 
x)o 'óe-6.n^tii 50 n-onótp, 7 ]"oiceA.c i^]ttitTi 50 n--6.icip ;" 
^i'óeA.'ó bío'ó 50 mbí x)eicp]t eACop]t-6. ^]t mbeic ]"tÁn X)óib, 
m^]t ip téip x)o*n cí a.ccí b]teicmiA.p .6.nme-6.]']t6.i*ó ,6.5 ^ cti]t .6.]t leAb. I. aIu III. 27 

bo]At) ^n UA.fMÍ, 7 A.n ]:uA.l-foiceAC i 11-1^.11501311 A.n Á<]\my 
50 'poliMgceó.c rn^|A cái|a 7 mí^]\ C4>>|iciji]ne ai|a ; -^cc ceA.nA., A.n 
CA.n 'b|ii|'ceA.|\ ia.*o teA.c ^.-p te^c, i-p 1 n-A.on Áic ionA.inn ceit^- 
ce^ji 1A.X), m^ii -óvCÁ 1 ^c-^'pn-A.oibg nó 1 n'oío^Ai'ó ^.n 'oúin 'n-^ 
iTib]AifceA.iA i^-o. in^li A^n ^céó.'onA., ceA.^iriAv-p -oo n^. x)A.oinib 
bíop A]i n--^ n'oé^n^iri -00 c^|An c|aix3.'ó n^ 'o^onnAvCCA : ]\é tinn 
beic -ptÁn x)óib, bí *o|Aon5 'óíob a.|\ n-A. fUi'óitigA.'ó 1 bpiotÁi'óib 
lúog-ÓA. |Ao-Áitne 50 n-onói]A 7 50 n-Ái]i'o-céimib, 7 '0]ie^m eite 
1 nx)tJ]Aboc^ib x)eA.]AÓite 50 n-e^p'b^.i'ó 7 50 n--csn'po'ó ; ^i'óeA'ó, 
-6.n c^n bto§A.f 7 b|\i]"e-óv]" ^n bÁ]" ixb.x), ceit^ce-^^i 1 n-Aon 
UM§ úi]ie 1A.X). 

[v.] Ap ]^o ip loncui^ce 50 5CóvittceA.]i -ó.top ^n bÁip A^n 
onói]A p^o§A.tcA. tei]" n^. 'OAOinib bíop mó]A'ÓA. ]\é tinn 0. 
mbe-^c^*ó ; 7 ]:óp, ce^^mAi'ó x)oca.]1 ip mó lonÁ pn X)óib 50 
minic 1 nx)iA.i'ó xsn bÁip. Oi]i ]:é^x)Av]A n^. x)^oine mó]A'ÓAv 7 n-^ 
l'o-'óó.oine x)o coiitimeA.]" pvi]" An ]"exsbA.c 7 ]\i]^ -ó.n ^cipic \\é tinn 
^ mbeA.CA.*ó 7 X)* éi]" a mbÁip: x)o b]AÍ5 50 mbí onói]\ í>.]\ -ó.n 
]'eA.b-ó.c ]Aé tinn a. be^cxs*ó 7 50 x^ceit^ceA.]^ ^^í^n ^c(sm]\(s 1 
nx)iA.i'ó A. bÁip é ; A.n ceA.]ic iomo]i]Ao, téi^ce^^i 'p^^ tMci^ 'ói 
]\é tinn xs be-ó.CA.'ó, ^5 bu^in oiteA.mnA. A^y A.n A.oiteAC ; ^i'óeA.'ó, 
^n CA.n m^pibc-ó.]! í, x^o^níceApi a. huttmtigA.'ó 50 lionó]i-ó.c, 
50 ^ctiipiceA.]! -6.]A bopix) nA. n-tiAp-6.t í. tTl4>.]A An ^cé^x^n-^, 
bí onói]i Api n^. x)A.oinib mó]i*óA. ]ié tinn -6. mbeA.c^*ó, a.cc 
ce-ó.nA. An c^n é(^^{^\x), ceit^ce-^]! 50 minic 1 ^c^m]!^. n-ó. 
c]itiinne .1. 1 n-iom'óomA.in ip]Ainn i^x), 50 mbíx) A5 onp'A.i]" 
innce : ^i'óeA.'ó bí cÁ]i 7 c/^]icuipne a.]i n-^ ]?o-'ó-6.oinib jié tinn ^ 
mbeA.c-6.*ó, 7 bíx) -6.]a n-A. ]"tii'óiti§A*ó 50 minic 1 nx)iA.i'ó An bÁi]" 
6.]\ bo]AX) be^nnA^i^ce n/b. beA.CA*ó ]"tic-Mne. tlc, 1]" c]AtiAvg nA^c 

(ui^ix) tucc n^v lionó]i-6. f^o§A.tc^ n^ ]"Avob-c]ioc^-po cui]AeA]' 
.n feA.t5M]ie úx) .1. -6.n hÁ^f x)íob ! 
- [vi.] An x)A.]i-6. i'ocA.pv c-MtteA.]^ A.n x)Uine A5 ^n mbÁ]^, .1. 
Á'ó-Mte n-6. cotnA.. 010*0 -^ •piA.'ónA.ipe pn ^]a A^n xj^Aum^ céix) 
x)''peiceA.m ^n m-M]Ab. A^up m^ uime-pn -6.X)ei]i Hugo, -6^5 
j^fc^bA.i]AC -6.]i ^btA.c-6.ib míom^ipeA.cA. n^ mA.]\h bíop íiíómupi ]\é ♦»> 
^Linn A. mbexscA.'ó : quid profuit istis magnis gloria sseculi, brevis 
Isetitia, mundi pompa, caruis voluptas, etc, " c]Aé^'o ^n focA.]i 1 I 28 uní bioti-SAOíúe An bÁis. 

•Dcéix) '00 n^ -o-^oinib mójiA. 13*0, ^lóip -ó.n cpAog^it, 5Á1|\- 
•oe^c-ó.'p 5e-6.|A|i, poimp ^n 'oom^in, 7 ^nuoil n^ colnA," nó 
fó|", m-Mcitif bjAéi^e, mtiinnceA|v mó|i, ^Áipe, ftib-6vCtif, nÁ 
^om-ní'ó Áine^'p^c eite, "00 1í)]aÍ5 50 'océix) p^.'o íy]\ cetA. 50 
hob^nn ; X)o -péijA mA.|v -6.'oei|A SolA.m," Sap. v. 9, ""00 ctiA'o-ó.'p 
fo tnLe fe^cA. -Mii^it •pjÁile;" x)V cti|t 1 ^céill, 5ti|i^b e-óv-p- 
5^1*0 fni§eA.f 7 file^i^ f A.iiTi|ii5e n-6. colnA. ó'n 'ocoicceA.c. 

[vii.] An ciAe/s-p focAv-p 0^.1110-6.^ -6.n 'otiine lei-p ^n mbÁ-p, .1. 
]"-M'ob|te-ó.'p •pó.og^tcA. Oi|A 1-p -pobttii", -ó.n c-ó^n •oogeib 'ottine 
bÁ-p, ^tin^b éi^e^n "oó -6. tiite m/Mciti]" •00 cjiéi^e-^n tei|" -6.n 
mbÁf; 7 i|^ tiime-pn -Moeiji t)Áibí'ó, Ps.xlviii.il, "'ptii^p'o 
X)'-ów n-éi-p -^5 comA.iceA.c^ib ^ m^oine ;" X)V ctiji 1 ^céitt, 
5ti|iA.b éi^e^n x)o'n cf A.i'óbi|i j^ coicce x^'-pÁgbÁit x)V éif -6.5 
x)^oinib, X)o •pé,ó.x)ftii'óe n-^c cuiitineócA.'ó -6.|\ 'óeipc nÁ -6v|i x)eíy^- 
ob-M|\ X)o X)é4sn4>.m -6.|i -6. fon. 

[viii.] An ce/i^c|i4sm-6.'ó'poc-6.|i, CA.ittce-6«-p teif -6.n X)tiineY'í>'^ 
mbÁf, .1. A. cÁi|AX)e, x)o -péijA S. Augus. -p-^n 17 cAvib. x)o'n te^b-6.|i 
tio f5|Aíob X)o'n Spio-|i>6.x), m-^-p -6. n--6.b-Mp\, anima recedeiis 11 
corpore trahit secum omnes substautias, "-pé c|vi/^tt n^. bAnmA. 
^p -^n 5co]ip, c-Mfiin^i'ó téi ,6. uite ctim^cc-6.," m^.'p ^cÁix) n^. 
céiy.X)ip^x)Jb^ 7 50.C A.c]:uinn eite x)'-6. mbí /snn, ó fin -6.mA.c. 
A^uf AsU méix) be^nAf fif n^. X)-6v0inib, i-p -Mrit^i'ó x^o^níx) x)o 
nóf n^ muc ; -6.n c-6.n iomo|\|\o mA.fbcA.|i muc X)o'n C]iéA.x), 
5^b4>.iX) -6.n CU1X) eite X)o n-6. mucA^ib -6.5 ]^5]ieA.x)A.'ó 7 A5 5]i^f- 
|:A.inn 'n-6. cimciott, ^i'óeA.'ó cittix) 50 5]iox) x)'^ éi]^ -^]i 
com-Mtc oc]iAvig, A|i nx)eA]imAX) bÁi]- n-6. muice. Ví}a.]\ pn X)o 
n^ x)AvOinib, ^cc 56 bíx) -6.5 X)05]AA.in5 x)05]ia. 7 -6.5 x)éA.]icA.oi- 
ne^'ó 1 nx)iAi'ó -6.n mA.i]ib A.n c^n é^^A.]", mA.n ■pÁ^b/si'o ]:-6. 
úi]i é, cittix) x)V n-Á]iti]^^ib féin, 7 ní mó]A ó fin A.mtsc 50 mbí 
cuimne -6.C-6. -m]i. A^ti]- i]^ c]ié|* n^ x)ocA.]AMb-]^e x)o beic 1 
5cionn ^n mA>i]Ab A.x)ei]A leremias, ^5 cupv -6.n X)uine a.]i a 
coimé-6.x) 6.]i n^. be^^^b^.'ó-Mb mó]iA. x)obei]\ ^n bÁ]' -m]i, 
ler. ii. 23, "]:éA.c x)o ftigce féin 'yí>^n b^TA^in-gteAnn " .1. 'ifjí^n 
UA.15, X)o |\éi]i A.n ]^e^ccmo5^c ]:e^p ]::fiiocAit ; x)'a cti]i 1 
^céitt, ^upvA^b iom'D-6. ^n-Á'ó 7 í>.m5^]\ ceí^v^m^]" X)o*n x)tiine 
A.to]" ^n bÁip. teAb. I. AlU IV. 29 An CeAÚRAltlA'Ó hAtu. 

1 n-A 5ctJi|\reA]\ i gcéifL 50 b-ptnlit) cjm' gnéice bÁif Ann, tnA|\ acá bÁf 
céA'OfA'ÓAc, bÁi" nÁt)ú|\CA, 7 bÁ|^ fpiopA'oÁbcA. 

[i.] 1f e&^x) i-pbÁ-p céA'0]:^*ÓA.c A.rin, -^ moctt^ó.'ó 7 -6. n^tuA- 
|'.^cc X)o 'óeA.ttj^A.'ó jAif n^ bxsi'LAMb cojipA'p'ó^. 1f ca.'ó ce/sn^ 
if bÁf nÁ'otJ|\c^ Ann, .1. A.nAm •péA.-púnc^ ^n •oiiine 'oo 'óeA.- 
tugA.'ó -pi-p ^n sco-pp. l-p exs'ó mA-p A.n ^cé^.'onA. if bÁf -ppio- 
f Av'oi.lc^ A.nn, .1. 'oe^bug-óv'ó 5f Áf nt)é -pTp A.n An4>.m. 1p iAv'o 
n-6v cfí bÁif-fe ci^btuigeA'p 'OÁibí'ó tlí, Ps. xxxiii. 22, ^n CA.n 
^•oeif, mors pecoatorum pesí-ima. tló -póp if eA.'ó ciAvbltíigi'O n>ó. 
cjií bÁip úx), bÁf nÁ'oúpvcA, b^f n^ coif e, 7 bÁp n^ péme. 
A^tip póp ctii^ceA^f An ci4>.i'L-'po 4s b|\i/scf ^ib 'OÁibí'ó mAvii ^ 
n--6.b-Mf , 5ti|\Ab f o-olc bÁp ^n peA.ccA.15, ór|i ^ró olc A.n bÁp 
nÁ-oúiACA., ip meA.f A. bÁp n^. coipie, 7 ip mcAvf a. bÁp n^. péine 
lonÁ cexsccA.'p 'óíob ; 7 "oo bpvíg 50 mbí-o n-6. cfí bÁi-p-fe 1 ^cin- 
ncA.'ó X)o'n peA.ccA.c, ip tiime-pn A.'oerp 'OÁibí'ó nA.bfiA.C'pA.-'po, 
" ip 'po-otc bÁp A.n 'peA.ccA^ig." 

[11.] 1p 1 bpo^A.i'p nA. 'ocpí mbÁ'p-po a^cá A.n ní'ó beA.5c-6.11 
A.|i Absolon, II. Reg. xviii. ; óif A.n CA.n -00 CÓ5A.1-P Absoloii a. 
A.CA.i|i 'oo 'óíbif c, lonnui^ 50 •ociocpA.'ó péin i'pceA.c 1 n-A. ptA.icitip 
A.i|i, -00 ctiA.i'ó 1 ^co^A.'ó é péin 7 "Ofon^ mó'p "oo bA.ocAnA.ib 
Ó5A. éi^cf íonnA. mA.f-A.on f if, 7 X)o teA.n loab, cA.pcA.oin ctA.inne 
Israel é, 50 fttiA.5 tíonmA.f mA.itte f if ; 7 X)o ctiif fé Absolon 
1 f A.on mA.'ómA. 7 míocof5A.if ; 7 iA.f mbeic A.5 ceiceA.'ó x)0 
AbsoloTi, cA.ftA. ^ÓA.^ 'ÓA.if §0 'n-A. 'potc, x)o con5A.ib 1 n-Áifoe 
é, lonntif ^tif tin^ A.n c-eA.c tiA.i'ó f 6.'n ^coitt, 7 50 f A.ibe A.f 
cfocA.'ó A.f A.n n^éi^ A.mtA.i*ó pn. teif fin cÁini^ A.n cA.pcA.oin 
50 5fox) 5Á.ibceA.c .1. loab, 7 cti^ cfí fÁCA.'ó X)o'n cfteig bí 
'n-A. tÁim A.if , 5Uf f Á5A.ib 1 ^cf ocA.ib bÁif é. go fÁicciA.ttA.c, 
if é A.n c-Abfoton-fo, Á'ÓA.m, x)o cuif f oime é féin x)o beic 
'n-A. 'Ó1A. 1 n-ionA.'o 'Oé t11te-ct11riA.ccA.15, 7 x)'a. f éif pn, ís ctif 30 UTií bi0R-5A0ite An bAis. 

^l" A. feit'b, -00 1í)|AÍ5 n^c éi'oi]i 'oo beic -Min /scc -ó.om-'Oi-^ 
/^niÁin ; 7 i|^ é -^n c]i-6.nn ú-o £>.y a^\\ c]ioc-ó.'ó Absolon, cjiAnn n-ó. 
íi6>icne, -6.]' £y^ cjioc^X) A'Ó4>.iti ; 7 i-p í ^n C]^le-6.§ úx) X)o ]"Áca.'ó 
C]ié Absolon, c]\-6.oi]-eA.c n-ó. ceil^elé^ C|\é^ccnui5e-6.'ó Á'óatíi ; 
7 1]" lAvT) n-6. c]\í cne-6.'ó-6. c]\óitinnce-^CA. út) -oo ]Ainne-ó.x) ^]\ 
Absolon, n-ów C]aí bÁif bic-neiinneA.CA 'o'imi]i xsn n-ó.cAi]i neiirie 
^]\ A-ÓATTi ; 7 ^cÁit) n-ó. c]Aé-6.cc-6.-pn ^^n cneA^^ug^'ó ^]i a. 
fíob ó fin -6.be, 7 bei-o 50 b]\iiinne -6.n b]\Ác^, -00 ]Aéi]A "póit, 
Rom. V. 12, " 1]" c]Aé -6.on •ouine A.niÁin ci.ini5 -6.n peAc-6.'ó 
i]xeAC *y{>.n •ooin^n, 7 z:]\éy -6.n bpe^.c^'ó A.n bÁ]" ; 7 m^]i pn 
■Do ciiAix) A^n pe^c^x) C]Aé]" -6.n mbe 'óuine." A]" n^ b]\i^c- 
liAib-^^e póit 1]" lonctn^ce 50 b]njilix) r)ó< c]ié-6.cc/^ úx) x)o 
]iinneA.'ó /s]i A-ó^iii ^^n cneA.^mg^'ó 1 n-4>. fíol, 7 50 mbeix) 

-MTl-Mt -6.X)tlb]\MTlA.]t. 

[iii.] 1]" 1 bpo§Ai]A n^. X)C]AÍ mbÁ]"-]'^ a.cá -6.n ní'ó té-6.5CA.]\ 
-6.5 Daniel, vii. 5, 50 b^TA.CA yé be^c-6.'ó-6.c ]:^ co]"m^it ]\é 
mAcg-MTí-Mn TTió]i, -6.5 Av ]\A.bA.*oA>]i c]AÍ cío]iAv pA.c-6.t 'n-A. ce>6.nn, 
]ié co^n^m 7 ]ié c]\^o]^-ton5^'ó ]:eotTTiAig. An be4».c-6.*ó^c úx> 
iomo]i]AO -00 connA.i]ic, A.n peA.cc6.c; 7 n-6. C]ií cío]a-6. pA.c^t, n4>. 
c|\í bÁi]" úx), bío]^ ^.i^e ]Aé co^n^iTi 7 ]Aé cnÁim-§e^]i]\-6.'ó -6vn 
cini'ó •ÓAonnA. 1]^ tei]" -6.n ní'ó 5cé-6.x)n4>. beA.n-6.]" A<n ]?Áic- 
]"5é^t -6.CÁ A5 Virgil A]A An mA.X)]\-^'ó -6.x)ei]\ ]"é -6^cÁ 1 n-i]?]ieA.nn, 
t)V]i^b Ainm Cerberus, ^5 a. b]:tiit A.on co]Ap -MTiÁin, 7 c]\í cinn 
]vé c^iAvO^'-ton^ó.'ó nó. x^^Atiin^e céi'o 50 íii]:|\eA.nn : A.n mAvX)]AA.'ó 
úx), ^n pe-^ccAC ; 7 n-6. C]aí cinn, n-6. C]\í bÁi]". 1]" é -6.n ní'ó 
céAX)n-6. ci^tttJigeA.]' Cóin, Apoc. ix. 18, mA.]A ^ n-A.bA.i]i 50 
b]?A.CA. ]:éin c]aí cne-6.'ó-6. té']\ m-6.]\b^'ó ^n c]\e-6.]" ctiix) x)o n^ 
x)A.oinib. A^ti]" ip 1-6.X) nA. c]\í bÁi]" úx), m^s^]! A.n 5cé^x)n-6., 
ctji5ce^]\ ó.y An ní-ó -^x)ei]\ SotA.TTi, Prov. xxx. 21, m-6.]A -6. n-A.b- 
^i]A, 50 b|niitix) c]ií neice ^nn, ctii]AeA.]" -6.n cA>tA.m a]i b^itt- 
cpic, 7 bioc-ttiA]'5A.x). 1]" 1A.X) mA.]A A^n -^céó^x^ni^ ci-^tttngce^^i 
A. b]iiA.C]\Mb Eccli. xxvi. 5, m^]i a n-6.bA.i]\, " -6.c^ e-^^tó. -6.5 
mo C]ioix)e \\é c]ií neicib," .1. \\éy n^ C]ií bÁ]"A.ib. 

[iv.] 1p -6>]i ^n 5céAX)-bÁ]" x)o tA.bA.]ACA.]i, 11. Reg. xiv. 14, 
" ^cÁm^oix) uite ^^5 ^^^^bÁit bÁi]" ;** x)'^ cii]i 1 ^céitt n^i^c teAb. I. Atr IV. 31 iit •out o*n TnbÁ|" út) A.5 AvOn •ouine 'oo fíot Á'óa.iiti ; 7 -oÁ 
ibi^-ó, 1]' A.5 C|AÍo]^c, nó -6.5 tTlui|Ae ltlÁCA.in, nó ^».5 n-6.0TTi, 
ló A.5 bAn-nA.orTi eibe "oo bi-ówt) ueA.|imA.nn u-M'ó. Ji'óeA.'ó, ó 
i^-p CAOTTin^*ó ce^cc/s-p lóíob pn -M|a, nÁ bío'ó -ptíit -6.5 -6.on eite 
lé "otjt y£yO\\ MMX), '^^X)e'C>^x) ^ibé 'otiine 'oícéitti'óe, "ooice-^^- 
.11^5, -6.'oé^|\4>.*ó 5ii|\-ó.b é t)i-ó. 'o'oji'oiii^ nó X)o lAinne A.n bÁ-p, 
Mo-ó -6. pop -M^e 5tJ]A b|Aé-(S5 'óó é, -oo -péi-p SotA.iTTi, Sap. i. 13, 
'*ní bé t)i^ '00 pmne ^n b^p," ^cc n-<s pe-ó.cc^i5 'oo co- 
5Ai|iTn é. 

[v.] bToió ^ pof -6.5A.C, A. 'óuine, x)o |Aéi|A Aristot., Ethic. 

6, n-6.c éi'oi'p ^-p -c>.n 'p-ó.og^.t-'po ní-ó •o^'í^gbÁit ip tJA.cbÁ- 

•^ige 7 i-p tip§pÁnn-6., 7 ip iTneA.5tA.15e lonÁ. ^.n bÁp. A^ttp ip 

[í^^f-Mfnéif tJA.cbÁip A.n 6-6.5^. 50 pÁc-6.c, a.cá -6.n ni*ó te-6.5cA.iA 

^5 túcÁp, -6.5 'pó^pA. A.n^po'ptA.inn -6.n bÁi-p -oo'n x)tiine, " cioc- 

:a.i'o tA.ece ionnA.c, 7 cimciottpA.i'o h'eA.'p^cA.pA.i'O 'n-A. Tn-6.in- 

lip Ctl, 7 C1TnC10ttpA.lX) CtJ, 7 Ct11|ApT) 1 5CtJTTI5A.C CtJ, "00 5A.C 
^On teiC, 7 tcA.^pA.I'O A.|A CA.tA.TTl CtJ." 

[vi.] TneA.f iréin, a. 'ótiine c|aua.i5, cpiéA.'o A.n c-tJA.cbÁ'p 

'n-A. mbiA.'ó CA.pcA.oin nó ceA.nn jreA.'ónA. mA.pi-A.on pvé beA.5Á.n 

>tji'óne 1 5CA.iptéA.n éA.'OA.in^eA.n éiptinneA.c, 7 c|iom-pttJA.5 

:A.ippceA.c cpéA.n-A.i'óbfeA.c 1 bpopton^popc pvé n-A. tjcc, 7 a. 

muinceA.|v a.ja n-A. mA.-pbA.'ó, 7 tJpiTTió|A A.n cpttJA.T5 a.|i 'oceA.cc a.]a 

k0n tÁCA.i'p -pip, 7 A. n-A.pm nocc a.ca. ; 7 bA.-pÁncA. bop\b bA.oic- 

céitti*oe -pompA. tÁ.n -oo conpA.'ó ca.ca. ; 7 cA.pcA.oin A.n CA.ip- 

Ltéin 5A.n A.nA.CA.t A.ip, nÁ "oÁit cA.bpiA. 'n-A. cionn. tTlA.'p A.n 

^5céA.x)nA. X)o'n A.nA.m bíop A.5 bÁpiX)A.cc CA.iftéin cpiA.'ÓA.mtJit 

.n cuipp, CA.ob p\é beA.5Á.n btii'óne, .1. -pip nA. céA.x^pA.'ÓA.ib, A.n 

LCA.n C15 c|\om-pttiA.5 nA. x)CA.om 7 nA. x)cinneA.p, nA. n5A.tA.|\ 

117 nA. n-CA.p'tÁince mA.p\ A.on p\i-p A.n 5cA.pcA.01n mbpi05mA.p1 

Ltnbo'pb-neiThneA.c .1. -pTp A.n mbÁ.p, 7 -ptJTgix) 1 bpopton^pojTC 

"pé n-A. ticc, 7 tm^ix) CA.|t mt3pA.ib nA. mbA.tt 7 ca.|t cottt- 

LtA.'ÓA.ib nA. 5céA.x)pA.'ó, 50 •poicix) compA.p\ A.n cpoi*óe, mA.|T a. 

vbí A.n A.nA.m ; p'eA.nnA>ix) 7 P05A.1X), x)íbpi'o 7 x)íoctji|Tix) A.n 

A.nA.m A.p A. hionA.X), 7 A.f a. hÁ.ptjp p'ém ; mA.|AbA.ix) 7 mío- 

cóipi^ix) A. TTitiTnnceA.|A 7 A. beA.n pópx)A. A.p a. cottia.i|t .1. a. copp 

7 A. CeA.X)pA.'DA.. 32 utií bioR-5Aoite An bÁis. 

[vii.] 1f ^itiIm'ó ioTno|i|io, TTiA.'p'bcA.'p A.n cot^nn, 50 n-^ 
céA.'D|?-6.'ÓAib, ^ mocugA.'ó 7 -6. TnA.ip, -^ ^né 7 -^ 5111^.1^-6. cc, a 
túc 7 ^ tÁC6.iiA -00 btiA.in -01, 7 ó. iTÁ^bÁit 'n--^ íi-6.blA.c A.in- 
TTie-6.c e-6.fb^*ÓA.c uivg'pi.nnA. -6.'óti^ciTiA.^ -6.|i cpÁig n^. CA.lTTiA.n ; 
m-6.H if |:obltif x)'fe^]A -6. |:eiCTTie nó -6. i:é-6.cf Avn-6. : ói]i 'oocí|:e -^n 
cojAp -6.|i ^C'puA.'ótig^'ó 7 -6.|i 5coiTipti^|\A.*ó ; n-^ bA.ib'L -6.11 p-^b- 
'pA.'ó 7 A|A fe/S'p5^'ó ; n^ Iáttia. AfA ^cpó.pA.'ó 7 -6.|a ^c-^oUi^a.'ó ; 
n/s cop-6. 'n-^ fpxMncib 'ppbionA.igce, -mti^iI e^'p^lA.nn^ lom- 
c|iom^ ; -6.n héí>X ^'p n-A^ bÁn-§o|Am-6.*ó, 7 -^n 'oéA.'o ^]\ n-^ 
•óubA.'ó ; nó. 5|\ti-M'óe -6.|i n-A. n^ÍAf-bÁnA.'ó, 7 n^. ftJile a]a 
n-A. 'plti5-6.'ó ; An c-é^.'OA.n 7 -6.n -^g^.i'ó A.'p n-o'ópiA.'ó ; An cppón 
-6.p n-A. cA.ottigA.'ó 7 /^iA n-/s ctiAf-'oúnA.'ó ; n^. cttiA.p-6w a]a 'oc^- 
nu^A.'ó 7 -6.|A tDceimtiti^ó.'ó ; -6.n "potc -^|\ •ocpocttigA.'ó 7 ^]\ 
'octiicim ; lonnti'p a.|a mbeic 'óo 'p'^^ 5C]Atic-pn, 5ti]AA.b ^nti-Mpte 
é lonÁ beA.c/s*ó^c beó í^]\ bic •oÁ -6.nti-Mpte "00 nxs biMnTTiincib : 
5ion 50 |Aó.ibe c|AéA.cúi]A ^-^n 5C|AtiinnepA A.in5eA.t bti'ó iiA.ifte 
lonÁ é iAép An mbÁp. 

[viii.] 50 bpop 'o-MTi-'p-6., ip mópv An c-A.'óbA.]A UAm-Mn 7 
imeA5t-6. |Aéf -6.n mbÁp, mís\\ C15 'oe, 'otiine 'oo cti|A 'pn^ li-Mn- 
|AeA.cc^ib tiAvcbÁf A.CA.-'po ; 7 |:óp m-^^A C15 •oe, -6.n tÁnA.TTi/^ 
TTiioc^i|A TÍitiinnce-^'iA'ó -6.-1^0 bíopi ^c-^OTrin-^ 7 t ^comAvnn -6. ceite 
.1. -6.n -6.nA.m 7 -6.n cop\p 'oo 'oe-6.5A.1t 7 •o'iomp^A.p.^.'ó ]Ae céite 
50 n'ooitge-^f 7 50 nx)ob|AÓn n'oof ^.ifnéipe, 7 fAif 5^c m^icitip, 7 
fAi'P 54>.c 'p-6.i'óbp\eA.'p f .6.05ó.tcA. x)'a iAA.ibe .6.CA., teA.c ^|a te^c ; 
7 A.n cot6.nn 'oo cup\ 1 n-tiA.iTÍi iom'óoTTi-6.in ti|A5]AÁnn-6. 1 50-6.1-0- 

lAe^TTI CfUTTI 7 CT^p\Ó5 J X)A^\\h n'04>.0t 7 pi-6.pC nX)0C|AA.1'Ó 

n-é^5fó.m-6.it .^iAce4>.nA, 1 ^céTn ó n--6w cÁTfoib, 7 ó n--6. 001561- 
tib, '00 'óé-6.nATTi tti^icp\i'ó 7 c,6.tTTi-6.n 'oi p^ 'óeóig. J^'óe-^.'ó, 
A.TTiMt céix) ,6.oin-biA.'ó ^TTiÁTn, 1 n'oocA.jA x)o'n eA.ptÁn, 7 1 
x)c-6.]Ab^ x)o'n x)tiine ftÁn c^ice-6.p é, mA|A ^n 5cé/sx)n^, ca]a 
56.C ceifc n--6.'óii^CTTiA.|A x)V X)cti5ó.m^|A -6.|a ,6.n mbÁp nÁx)i3|ACA. 
50 foice fo, m^ipe^-ó céix) fé 1 poc6.iA x)o n^ pí|AéAncib.ib, ^ion 
50 f-6.o|A^nn -6.n pe-6.cc-6.c ó ^ini-6.|Afm-6. -6.]a bic X)V bfuit 'n-^ 

'Ó1-6.1'Ó. 

[xi.]. 1f uime-fin j^ve^]\ S. Augustinus, 'f-'^Ti X)C|Ae^f te-6.b^f I teAb. I. AlU IY. 33 110 f:5]iíob j^]\ ó.n bf-6vOip'oin, mors est impiis valde terribilis, 
sanctis vero delectabilis, " if A'óii^ctTiA.'p teif n/s pe^cú-ó.c-Mb 
An bÁf, 51'óe/s'ó i-p-pÁiiTi tei]" nA. pjiéAvncA.ib é." A'oei|\ SoI^iti, 
Eccli. xli. 1, nít) C15 beif pn m^]i a. n-A.b^i|i, " a. bÁi-p, cjié^'o 
é -peijibe "00 cinitine 'oo'n 'otJine éi5ceA.|ic !" -^S^f '^'oei|\ 
A.|iíf, xli. 3, ní'ó ^f -6. 'octn^ceA.'ii ^uf-^b cA|ibóvC X)o'n p]iéA.n ^n 
bÁp nÁ'oií]ic-6., mAii a n-A.bAvi]i : " a. bÁi-p, cféA.'O é ]:eA.bAf 'oo 
b]ieiceA.mn-Mf 'oo'n X)iiine e/S'pbA.'ÓA.c, 7 x)o'n cí A.5 a. bi^^'oiiig- 
ceA.|i ^ bjiío^A. !" lonA^nn pn -[lé -í». ]iÁ'ó 7 5ti]i^b cti/s|i -péin 
7 -pocMii 'oo'n cí bío-p bocc ^ -ppiojiA.'o, 7 cxb.iceA.-p -6. céA'o- 
'P^'óA. 7 bjiíg ^ b^bl, té -pó^n-MÍi -00 'óé^nA.m "00 131-6., -6.n 
bÁ.-p nÁ.X)iJ|ic/s. 

[x.] 1f é -pÁc -pÁ n--6. t)oit5e teif -6.n bpeA.ccA.c -^n bÁf 
lÁ'oúpicí)., 'oo bjií^ ^ti-p téi-p 'óó -péin -pé tinn A.n bÁip, n/b.c 
fui^be -poc^f nÁ pocA.m-6.1 nÁ -pu-MmneA.p c-6.-[i éip ^n bÁi-p 
50 ]?oi]ice-6.nn n-^ ]--6.o5A.t, "oo ]iéi]i SolA.im, Prov. xi. 7, *' ^]i 
bpA.5bÁib bÁip "oo'n -pexsccAvC, ó -pm AmAC, ní bi/s Aon 'oóccu]" 
^.i^e ;" .1 ní biA. ]^úit ]ié ]"oc-6.m-^t ó -pin AmA.c /M^e. A^up 1]^ 
uime-fin 1]" pÁm teip ^n b]:í]iéxsn /sn bÁp nÁ-oúiicó., 'oo bpií^ 50 
mbí ]^it ^.150 ]ié cuitte-6.m 7 ]ié cuA.]iA.fCA.t 'o'-pA.^bÁit cxb.tt c]ié 
n-A. 5niomó.]icA.ib> 'f*^^ mbeA.CM'ó-fe ^buf, -oo ]iéi]i m^f A.'oei]i 
SotA.m, Eccli. i. 13, "if mA.ic ]iA.cA.f f4>. 'óeóig 'oo'n cí -6.]i 0. 
mbiA. eA^t^. t)é, 7 beA.nnócA.]i 1 tó a. é-^^A. é;" 'o'a b]iÍ5 pn, 
ní lnon^nA.'ó 'oo'n -pí]iéA.n, 1 tó a. éA.5^, túc^Áipi 'oo beic Aif . 

[xi.] 5i'óe-6.'ó, 'OÁ bfi4>.]if A.i^cA.'ó neA.c, xsn mbí 'ooitgeA.f ^]i 
-6.on 'ouine]ié bucc -6.n bÁ.if /scc -6.]i -6.n bpeA.cc^c ? mo -p]ieA.5]iA. 
-6.i]i, 50 mbí, 7 A.cÁi'o 'OÁ ^t)bxs]i ]iif pn : -6.n céó.X) A.x)his]\ 'óíob, 
A.]i eA.5tA. conncA.bA.i]ice -6.n b]ieiceA.mnMf ; ói]i 'o'a. fe-6.bA.f 
•oobéA.f-6. X)uine -6. beA.CA. -^f, ní t)eA.]ib teif ^.n b]ieic béA.]icA.]i 
-6.i]i ; t)o b]ií5 nA.c fe^sf t)ó, ^n t)íot 5]iÁ'óa. nó fUA.cA. -6.5 T)i-6. 
é, A.mA.it A.t)ei]i pót, " ni feó.f t)o neoc, -^n t)íot 5]iÁ'ó nó 
fUó.cA. é fém A.n ^cém bíof beó." An t)A.]iA. bA.'óbA.]i f'-6. mbí 
t)oit5eA.f ^]i -6.n bfí]iéA.n ]ié bucc A.n bÁif, 'o'eA.^tA. péme 

pU]15^*OÓ]14>.. 

[xii.] Af 5A.C ní-ó 'oV nt)ub]ió.m-6.]i, if fottuf n^c fuit -6.cc I 34 rtií bioTi-SAoite An bAis. 

^nftMc «lA'bA'ó^c, 7 5|iíoli)--MÚeA.c 501tTieA.iTiA.1L, 7 t)|\A.5ijn 
x)ti-MbfeA.c, 7 oncu éA.cu-6.c, 7 ]?A.otcú fro^tAvC, 7 teótTiA.n toinn- 
f-eA.iA^A.c, 7 bío'óbA. bioú-5onA.c, 7 beiciji beó-5A.tA.c, 7 nA.CA.i]i 
n-MTTToige, 7 A."p]iA.cc iiAvCbÁf A.C '-p^n mbÁf ; ói|i ní bí cÁi]AX)eA.f 
nÁ combÁit) ^.i^e \\é •ouine •oo'n 'oiiiiin^ 'ÓA.onnA. ; acc 
T)ob)ei|i c|A^of-|\tiA.CA.|\ coicceA.nn jtúca, té' iTiA.|AbA.nn 50 
minic A^n ci§eA.|in-6v móv-p--6.on -pif A.n ó^tÁc ; A.n m^vC mA.|i-A.on 
•pif A.n A.CA.i]! ; A.n inge-^n mA.|A--6.on ]ii"p ^n mÁCAvipi ; A.n ■pA.it)- 
bipi mA.|i-^on -pif A.n mbocc ; A.n c|AéA.n mApi-A.on piif -^n 
A.nb))?A.nn. l-p bt^'ó ipóf X)V b)Oi|ib-é-í>.cc-Mb 50 b)]:Á5b)A.nn cí]i 
^A^n ci§eA>|\nA., 7 ACA.ipi ^^.n oigpie, mÁc-Mp\ ^^.n ttiac, 7 beA.n 
^Asn "b-ó.-pÁncA., teA^nb ^^.n te^-pui^ceói]!, 7 x)ítteA.cc ^^.n •oíon- 
A.CA.ipi ; cm^im 'o'a. piéiji pn nAc bí a.cc buA.tA.'ó ^n ctéipiig 
CA.m--pi3iti5 A^i^e a|\ n^. 'OA.omib ^5 x)éAnAvm oi]Ati§ op\p\A. ; óip\ 
bí ]"éi n-oip\citt A|\ 5A.C A.on 'otnne ; lonnti]^ n-6.c ]?eA.]" 'oóib cÁ 
hti-M]i nó cÁ íiA.m *\'A.n tó nó ^-^^ oi'óce, a]a cuinn ó a.]i cp\Ái§, > 
4>.]i cnoc nó Ap\ coitt, 1 ]^ti^n nó 1 nx^úp^-ó.'ó, 1 mAig nó 1 mú]i, 
1 mbiA^'ó nó 1 nx»i5, 1 •oceini'ó nó 1 n-tii^^^e, nó 1 n-Ap\m ceA.5- 
muy x)óib) 'oV n'oíoc-tÁicp\itj§A^'ó. A^ti]^ cp\é n-A. n-im]teA.nn 
t)'otc 7 X)*é-ó.5C0TTitA.nn A.p\ n^. x)AvOinib, a.cá A.n oi]ieA.'o-pn X)o 
'óéi]^in A.5 'O1A féin ]toitTie, 5tip\ pú tei]" X)iijtc-6.'ó 'óo, 7 a. 
■pe^n^x'ó nA.c uai'ó ]^éin cÁint^, -MTiA.1t té^gcA]!, Sap. i. 13, "ní 
hé 'OiA. x)o ]tinne A.n bÁ]" ;" lonnuf ^ti^t meJb^f c]Aé •óíb- 
ti'óeA.cc A.n b)Ái]" Av tÁiTiA. x)o JtAnA.'ó A.p', x)V •pA.o]tA.'ó ]:éin Ap\ 
-McbeA.]t nA. n'OA.otne, -MTiA.1t •oo meA.^ ptotÁiX) X)o •óéA.nA.tri 
C]té bÁf Cp\ío]^c, Asn CA.n X)o tÁipx)eA.'ó a. tÁ.tTiA. teip. Utii^, a. 
'óutne, 50 bpuit A.n hÁ.y coiri x)05]tMn5eA.c pn, nA.c ]njt-ó.i]t 
■Dtjinn beic mnitt A.ip\eA.c 'n-A. oi]\citt, lonnti]" nA.c ciocpA.'ó 'óe 
A.n X)Á b-ó.]' ette X)'imip\c otpn. tCAb. I. AlU V. 35 An cuiseA'o hAtu. 

ÍAblAAf A|\ Atl •OA^A bÁf .1. bÁf tlA C01|\e. 

[i.] If -^jA A.n •0A.|Axiv bÁv]"-fo lAvbjA/^f pól, Eph. ii. 1, " 7 
pb-'pe, A-p mbeiu mA.]Ali) ó hu]\ ^cionc/Mb 7 ó btj|\ bpeA.c-óv'DA.ib 
fém 'oíb ;" -oV cti|A 1 ^céitb 50 b|:ti-6v|AA.'0A.'p bÁf n^ coi|Ae, 
^ion 50 bfiiA.|\A.'OA]A -6.n bÁj^ co|ApA.|i'ÓA.. U15 pól lei-p -ó.n 
ní-ó ^cé-ó.'on^ -6.5 -p^-píobA.'ó ^uf nxs KóiTiivncA.ib, Eom. vi. 11, 
"me-ísp-M'ó 50 bftiilcí A.-p bfA.^bÁib bÁif lei-p ^n bpe-ósC^'ó." 
C]AéA.x) if loncui^ce A-p -po, ^cc 50 bf^gb^nn ^n •otiine h6^y 
r\iy coi-pe, CA-p ceA.nn nA.c •p-ó.^bA.nn -^n bÁ|" nÁ'oújAC-^ ? ói]\ 
^pÁ-pA. 'Oé if be.6.c^ X)o'n A.n-6.m ; 7 -6.n cx^n x^ogní X)ttine 
pexsc4>.'ó mx^|\bc^c, -pti^i^ceA]! ^lAÁ-pA. 'Oé ^p -^n /sn^m té 
bÁf n-6. coi|\e, ^ion 50 n'oe-^ttii^eA.nn ^n -6.n^m |\ip -^n 
^col^inn x)VpiAb -6.n^m í ; 7 if uime-pn -6.c-6w Án ní'ó té^g- 
Z£y]\f Deut. XXX. 20, -6.5 t^.b-M-pc -6.]\ 'Ói^ pif -6.n 'otiine, m4>.]\ 
^ n-^b-M-p, " if é •pú'o "00 bcAC^, 7 p/S'o -oo t^^ece ;" 'oV 
cti|\ 1 ^céitt, A.n cí -6.5 n^c bí 'Oia^ cÁi'óce \\é n-A ^n-6.m, 
m^itte -pé n-^ gpiÁ-pxMb, 50 mbí -6. ^.nxsm m^]\b •o'e^'pb^i'ó n^. 
n5]\Áf 1]^ bexscA. -óó. A^tj]^ ip tiime-pn -6.x)ei]\ S. Augustinus, 
quod facit anima in corpore, hoc facit Deus in anima, " -^n ní'ó 
x^o^ní -6vn -6snA.m 'f^^ 5co]\p, tíogní X>i^ ^n céAX)nA. ]\i]" An 
^nA.m,*' m-6.itte ]\é n-A. 5]\Áf A.ib X)o beic -6.150 m-6.]\ be-6.CA.. A^ti]' 
m^]\ pn 1]" éixDi]\ -6. ]\Á*ó, ^.n CA.n •óe-^ttiigeA.p 5]\Áf-6. X>é ]\ip .6.n 
An-6vm, 5Ó bfA.5b-6.nn 50 fífinne-6.c ^n pei6.cc4>.c bÁf n-6. coi]Ae, 
51 on 50 bf-6.5b^nn ^n bÁf co]\pA]\'óxi.. U15 Isaias teif fo, 
Is. lix. 2, m^pi -6. t-6.bf-6.nn f if -6.n ^cine-^.'ó Itíx) -6.1 50-6.0 .6.5 -6. 
]\-6.'ó, **X)o ctJif bti]\ n-tt]\cóix) f5A.fc-6.1n ix)if pb féin 7 t)i-6.." 
U15 SotA.m teif f o, Sap. i. 3, "x^o^níx) n^. X)foc-fmtiA.inci5ce 
x)eA.5A.itc ix)if 'ótiine 7 'Oia. ;" 7 -6.n CA.n 'óe-^.ttii^e-^.f X)tiine f é 
'OiA., x^eA.tuigi'ó fé mA.f ^n 5céA.x)nA. fé 5fÁf-6.ib tDé if 
be-6.CA. x)'-6. A.nA.m, 7 x)'a. ]iéi]\ pn, x^ogeib bÁf n^. coif e, .6.cc 36 rní bioR-gAoiúe aví bAis. 

^é bíof 'n-A. be^ÚAit) 50 co|Ap^'p*ÓA. ; 7 i-p iiime-pn -^'oeiii A.n 
fcpiopuiJiii 111]" An bpe-óvcc^c bíop'n-A. 1i)eA.c^i*ó 50 co]ApAvH'ÓA, 
7 Tn-óv|\b 50 -ppioivAviDÁtuA., Apoc. iii. 1, **xscÁ -Mnm o|ac beic 
beó, 7 -6.CA.01 mA.|\t)." 

[11.] U1115, A •óuine, 50 bfuiti'o c|AÍ ^néice 'n-A"|A copmAvi'L 
-6.n bÁ-p co|Ap-ó.'px)-6. 7 bÁ-p n-ó. coipe -pé céibe. A|a 'ocijp, ip 
lon^nn tn-pe^fb^it) 'óóib ; lon^nn -póp 'oéA.nmtip neic 'óóib, 
mA.'p 4>.n 5cé-6.'onA. ip ion-6.nn c^i-pbéxsnAv'ó 'oobei|Aix) uAvCA.. An 
méi'o be^n^p -pip ^n ^céiTD-gné, a^cái'o -pé céime-ó.nn-6v 'n--6>-|A 
copiii-Mb -pé céibe 1-óv'o. 

A|A 'ocúp, pÁpA.i'ó -MnmeA.f AjA'ÓAvCc *icA.n ^cobAvinn -pé íiiicc 
ísí) bÁip co|ApA|\*ó^, mA.]A -Ó.CÁ ce^-p A.no-p'otti^ce, nó -pti-^cc 
-ó.nojA'otiigce, nó C4>.p\c poipvéi^ne^c, nó -6.n loncf-MTi'LA. eile pn. 
triA.'p -6.n ^céA.'on,^ |Aé "hticc bÁip n-6. coi-pe, -pÁpxsi'ó pucA'ó 
poip\éi5ne-6.c nxs peijA^e, nó ptíA.cc oi§p\eA.CA. ^n fiiA.cA., nó 
ceA.p CA.p^cA.iiiA.i'L n-6. pAvinnce -p-^ogA.bc-^, nó tijAcói'oe éA.^p^m'L^ 
eile 1 n-^n-6.m ^n peAvCC-Mg -6.n t:^x\ Im^i'o n^ 'opoc-pmu^in- 
cigce -6.nn. 

An *o^p\A. céim, céi'o ^n co|\p 1 n-^nbp^inne 7 1 n-éi^bi'ó- 
eA.cc |\é bticc ^n bÁip co-ppA.-p'ó^. tTlxs|A -6vn ^cé^'onA 'oo'n 
-6.nA.m, -6.n CA.n 'oobei]A ^e^n 7 'otíit *oo n^ 'o-poc-pmti^inci^cib, 
céi'o 1 n--6.nbp-6.inne 7 1 n-éi^li'óe^cc 7 1 ne-6.mctimup A.-p cA.cti- 
Ja.'ó -pip nA. coi|Aib. 

An c|\e.6.p céim, 'oo^eib -6.n co|Ap bÁp, 'oo bpíg 50 n*oeA.- 
ttiigeAnn -^n -6.n6.m -pip. 1Tl^-p -6.n ^cé^s^on^ 'oo'n >6.nA.m, -6.n 
C4>.n Aonctii5eA.p ^r\ c-obc, 'oogeib bÁp, -6.n méi*o 50 n*oe>6.- 
ttii5eA.nn -6.n A.nA.m péin -pip ; .1. 5|AÁp^ *Oé p\UA.i5ce^-p «^1*0, p\é 
íi/i.oncA. X)o CAbA.i|Ac 'oo'n otc. 

An ce-6.cp\MTi6.'ó céim, iomctip\cA.p\ -6.n copp ^tip ^n ^•ónA.cut 
c^|A éip A.n bÁip ; m^pv -6.n ^céA.'on^, iomctipcA.-p -6.nA.m -6.n 
pe-6.ccA.15, -^n méi'o 50 n-iomcti|AC-6.iA -6. mío-cttj 1 mbe6.tA.ib n-6. 
n'OA.oine A.5 p\eic 7 A.5 pA.ipnéip -6. peA.CA.'ó. Oi]a mA.-|A 'oogní 
peA.tt nó pion5A.t, nó 'optiip, nó 'ooibeA.pc, nó c|AA.op, bei'o -6.5 
nA. X)6.oinib ó bé6.t 50 bé6.t 'o'a. n-iomcup 7 'o'a. n-6.icpip A.n 
peA.t) btip cuimin teó ia.'o. teAb. I. Alu V. 37 -An ctji^eA^'ó céim, -ó.'ónxMcceA|A A.n co]Ap ^]\ b^TA^bÁit An 
(Ai-p co|\pA|A*ó^ ; TTi^^ óvn 5céAv*onxs, A'ón^icúeAv'p AnAtn -^n 
>e-ó.ccA.i5 1 n*oei-pc 'óuA.i'bp^ xsn 'oiioc-^nÁciii^ce. 

An 'pei'pexi.'ó céim, c^icceApi 7 c-peimcexs'p té cpiumxMt) -ó.n 
íO|\p ; m-ó.'p An 506x^*0^^. 'o' -6.nA.m ^n 'pe-0.ccA.15 : cneimceAvii 
^é c|Atiim cioc]A4>.i5 -óvn 00511 b ^i 'p í. 

[iii.] An 'OA.jAA. céim nó ^né 'n-A.'p co'pmxb.it hÁ<y ^n cui|\p 
bÁp n-ó. coijAe ]\é ceite, .1. 5ti]iA.b co'pmA.it ^ n'oé-ó.nmtif neic 
lé céite, 7 ACÁ1X) -peAcc ^céimeAvnnAv 'n-A. 'oci^i'o pié céite. 

An céix)-céim, "oo^ní <ó.n bÁp ^n copip 5pieA.nn^c nó e^-p- 
jc^oin. Tn^]i -6.n ^cé^'onAv x^ogní bÁj^ n^ coipie 4sn A^n^m 
^-ó.'P^cA.om, 'oo ]\éM^ Sot-Mm, Prov. xviii. 23, "t^bpvA.i'ó /sn bocc 
.é íiimpi'óeACA.ib, 7 tA.bji-M'ó -6.n 'p^i'óbi|A 50 beA.'p^cA.oin ;" 
|onA>nn pn |ié -0. 'pÁ'ó, 7 -6.n cí 'oo^eib bÁ'p 1 n-UA.bA.'p nó 1 
i-iomcnúc, 50 mbí -6. -6.nA.m 50 11^-0.^50-6. 01 n. 

An v^]\^ céim, 'oogní -6.n bÁ'p -6.n copip ]:tiA.p\ ; mí>.\\ ísn 
jcéx^t^n-^ "oo^ní oij'peA.'ó A.n ]pti-6.c-6. -6.nAm -6.n 'peA.cc-Mg pti-6.'p, 
)o 'péipi m,6.]A té^^cA'p, ler. vi. 7, "-Mti-Mt 'oo^ní -^n co|\|\ nó 
^n cobxspv c^tm-6.n -6.n c-tiip^e bío'p -6vnn pt>-6v'p, m-^-p pn x^o^ní 
kn m^itíp -6.n -6.n-6.m 'n--6. mbí pti-^'p." 

An cpe.6.'p céim, x^o^ní -6.n bÁp -6.n cop\p bpié.6.n ; m-6.'p An 
;cé-6.x)nA. xíogní b-6.f n-6. coi|\e -^n -6.nA.m X)|Aoc-bot-M'ó ; m-^pi i'p 
)tttíp 1 bpe-6sC-6.'ó n^. •opvúipe, mx^|A -6. n--6.b-Mpi Isaias, -6.5 t-6.bM|\c 
<]\ tticc n.6. xípiúipe, Is. xxxiv. 3, " éipieóc.M'ó bp\éxi.nc.6.'p -^'p -6. 
5con.6.bt-6.c.6vib yúx) :" -6.5 ciA.tttigA.'ó cjAti-Mtti'ó ctii|Ap n^ méi|\- 
>|ieAC. 

An ceAC'pA.m^'ó céim, C15 X)o'n bÁ'p -mi cop\p X)o tobA.'ó ; 
IA.|\ .6.n ^cé^'onA. C15 x)o bÁp n^. coi'pe, ^n -6.nAm x)o cjaoc- 
.ti^A.'ó, x)o 'péi'p leremias, xxii. 19, " -6.n cí bíop X)|\eói5ce, 
k'ónA.icp'óe.^|i 1 n-tixM5 -6.n -^-pA.it é;" ion-6.nn pn 'pé -6. 'pÁ'ó, 7 
kn cí C'píonAvp cpé coi|a -6.n c|AA.oip, 50 mbiA.i'ó ^'ónAicce 1 
jcó.m'pA. nA. cptiinne, .1. 1 n-iom'óomAin ipp\inn, A.mxMt bíop 
>^bt.6.c -6.n -6.'pA.it 1 5c-6.mp\-^ n-6. cx^c|\.6.c nó n-6. íi-6.ice 1 bpx^.^- 
►A.nn bÁp. 

An ctJi5eA.*ó céim, C15 X)o bÁ.p 'poi|iniA.CA. n^. peip^e ^n 38 uní bioR-gAoite An bÁis. 

AHA.tii "00 'óéMiA.TTi UA.cbÁ'pAc, -ó.tTiAvit ciii5ceA.|A A-p Gen. xv. 12, 
"•00 tiTi5 UAcbÁf mó|\ 7 X)0-pcAv*o-6.'p -óv^i Ab-pA.liA.Tii ;" ionA.nTi 
pn -pe /i. 'pÁ'ó, 7 50 'pA.i'be u^cbÁ-p n^. 'peipi^e -6.'p Abji-ó.hA.TTi ; 
7 'oV |iéipi pn, 50 TTibí u-óvcbÁ'p ó'n bpeip^, -^-p -^nxSTn -6.n ■peA.c- 
CAig ; nó 5tjp\A.b 'oéipt)ineA.c é, A.itiA.it if 'oéipx)ine^c -^n copip 
•o'éi'p -6.n bÁif copipA.'p'ÓA.. 

An ]"ei]"eA>'ó céini, C15 loo'n bÁ'p -^n cop\p x)o beic có.t- 
TTiM'óe ; mA.pl -í>.n ^cé^^.'onA. 'oo bÁ'p n^ |"-Mnnce, C15 'oe A^rt 
An-í).m 'oo beic c^lTTiA.i*óe ; /STTi>Mt téA.5CA.p\, Gen. iii. 14, m^pi a. 
n-Avb^pvc-óvpi 50 'pÁcó.c -pii" A.n fA.nnc^c -6.5 -^ 'pÁ'ó, "íofp4>.i'ó ctt 
^n CA.t-MTi ^A^c -G.on tÁ A.p\ feA.X) x)o be^.cA.'ó ;" 'oV cupv 1 
^céitt, -í>.n 'opieó.m bíoj" -6.5 'púgA.'ó 7 -^5 'ptu^Av'ó n^ 'p^i'ób|ie-^f 
'p^o^^^.tcA. té 'p-Mnnc, nA.c lon^nA.'ó a. 'pÁ'ó 50 mbít) CA.tiriA.i'óe, 
An TTiéi'o 50 mbí'o a. n--M5e^ncA. tíoncA. 'o'^ipic 7 'o'Áitge^-p 
n^. neice 'ocA.tm-M'óe. 

An 'pe^ccTTió.'ó céim, C15 x)o'n bÁ'p A.n copip -00 beic te-6.f5 ; 
m^pi An 5céA.x)nA., C15 X)o coipi n^ teip^e -6.n -6.n^m X)0 beic 
-Mné-ó.f^-M'ó i\é pógn^m x)o 'Ó1-0.. A^U'p if -6.5 a. ciA.ttugA.'ó -po 
-6.CÁ -6.n ní'ó té-^5CAp\ ^5 SotA.iTi, Prov. xiii. 4, " i'p Áit 7 ní hÁit 
tei'p A.n teA.'p5 ;" lon^nn pn -pe -6. 'pÁ'ó, 7 c-6.|i ce/snn 50 mbi-6.x> 
-6.n 'péA.'pún X)' a fti|\ÁiteA.m -6.p\ A.n bpeAccA.c m-MCX)o 'óé^nA.TÍi, 
ní fA.omA.nn -6.n A.ncoit pn, -6.p\ mbeic cuib|ii5ce 1 túbA.ib n^. 
tei'p^e '01. 

[iv.] An C|ieA.p ^né 'n-A.]i copiri-Mt -6.n bÁj^ coiipA.p\'ÓA. 7 
bÁp nA. coip\e |ie céite .1. 5tip\A.b ionA.nn CA.ip'béA.nA.X) x)obei|\iX) 

tl-6.CA.. 

A|i x)ctjp, ní 'puit X)tiine x)Á Áitne Y'^^ mbic nA.c ctA.oc- 
tiii5eA.nn -6.n bÁ'p cop\pA.p\'óA. -6. mA.ipe 1 míoiTiA.ipe ; mA.p\ A.n 
5céA.X)nA., ní ftiit A.nA.m X)Á Áitne 'pé liionnp\A.ctip nA.c ctjip\eA.nn 
bÁf nA. coijie 1 n-é-6.5cp\tic í, A^tip bío'ó -6. pop A.5A.C 5ti|iA.b 
ÁtA.inn A.ijieA.g'ÓA. -6.nA.m A.n píp\éin, ní'ó nA.c ion5nA.*ó, a.'Ii m-beic 
-6.p\ cptic 7 A.p\ 'óeitb 'Oé 'DÓ. A^tij^ iy uime-pn A.X)eip\ 'Oia., A.5 
tA.b-M|ic |ié íiA.nA.m A.n fípéin, -6.mA.it teA.5c-6.11, Cant. iv. 7, 
" |:éA.c, A.CA.01 cptiCA.c, Aw bA.n-CA.|iA. ;" x)*a. cti]i 1 ^céitt 50 mbí 
A.n A.nA.m cp\ticA.c ca.otti ÁtA.inn i^ocpA.i'ó A.n ^céin TTiA.ipeA.f leAb. I. aIu Y. 39 

:t^cc cA:icne-^ni^c r\&. n^j^Á'p tJimpe. g^'^^'^'ó ^^ ^^^ 'oogní 

íeA.CA.'ó m-6.|At)CA.c, 7 t^o^ei'b bÁ-p n^^ coi]ie, cLa.o 61^.1 §1*0 x)^t 7 

)é-6.n-MTi wís liA.nm-6. ; •00 bjAÍg 50 'océix) -p, ó beic a]i 'óei'Lb 

>e/S5-mMp5 t)é, -^|a mbeic £s]\ 'óeilli) 'óoc]iAv1*ó 'óo-gntjipg -^n 

«-6.13-6.11. A^iip if é fo ctii5ce,6.ii Y^^ Ezech. xvi. 25, mA|A 

n-imt)eA.]A5^nn 'O16. -^n pe^cc^c ^5 a. |iÁ'ó ■pi]", "if 'oocjAA.it) 

;|iÁnnA. míomA.ife-6.c -00 |\inni-p '00 f^éim 7 'oo •óe-^^-mAipe 

]:éin ;" -oV cii]i 1 ^céitt 50 5cui-|ieA.nn An pe6.c-^'ó -^n -6vnA.m 1 

n-e-^^cjAiic 7 ó mA.ife 1 míom-M'pe, aitia.i'L cmiie-^'p An bÁf co|i- 

p-6.'P'ÓA. -6.n co|\p. A^up ip 1 bpio^/Mpv ^n éA^cpiocA. cui|ie-6.p 

-^n pe^.cA.'ó £s]\ An -6.n-^m, -6.CÁ -6.n ní*ó téA^CA.]^ A.5 tTlx^c^, xxii. 

miy\\ 'o'iA.n]?^!^ C]AÍopc cixs -6.n íomÁig "oo bí ^ísvi monA.'ó ; 7 isn 

C6.n -00 ppe^^A.i]! cÁc ^u^iAvb í íomÁi^ Caesar í, 4>.'otib.M]AC, -6.n 

ní*o pÁ teip, 'oo c-6v1i)Ai]AC "oo Caesar ; m-6.]A -6.n ^céAv'on^. An c.6.n 

bei]iceA.]A -^n -6.n-6.m 100 lÁc6.i]i Cpiíopc 1 n--Mmpi]A -6.n bÁip, 7 

'oo^eib 'oeA'Lb 'óuc-Mn 'óoitéi]A 'óu-MbpeA.c, 7 pu-6.c Ap\]i6.tóA.c Cc^ 

éi'oi'óceA.c n-6. íiu]Acói'oe x^e^tbc^ 1 ^co^ip n^ coi]ie nó 1 bp]iÁp 

^n pe6.c6.i'ó A]A up\tÁ]i nA. tiA.nm^., A'oéA.piM'ó -6.n monA.'ó .1. An 

-^n-6.m X)o c-6.bA.i]AC x)o'n cí 'p-^ 'óeA.t'b -6.n, .1. A.n 'oiA.b)x^t, m6.]A 

•oocí íomÁi§ gté-m-Mpe/sc n6. C]AÍonóiX)e /spv n--6. bu]i'óub)6.'ó 

innce. 

1p copmA.it póp A.n cAsipbé6.n/^'ó •óobeipvix) ti6.CA te^c a.]a 
te-6.c, -6.n meix) 50 n-iom]^5/spi-6.nn -6.n bÁp co|\p-6.nx)A. -6.n x)tiine 
\\é c-MX)]AeA.m n-6. nx)-6.oine ; mA.]i ^n 5céA.x)n-6., x)eA.ttii5e^nn 
bÁp n6. coi]Ae A.n -6.n-6.m ]Aé ct!m6.nn 7 pié c-MX)p\eA.m n-6. n--6.in- 
5e6.t, 7 n6. nA.om t)]:í]Aé-6.nc6.. A^tip ip tiime-pin -6.x)ei]i 
Sot6.m, Prov. xiv. 34, "x^ogní A.n peA.CA.'ó cpti-^gÁin X)o n-6v 
pobtii.c6.it)." A^tip ní bion^nA.'ó pin X)o ]iiS'ó, x)o b^Aíg 50 
nx)e6.ttJi5e-6.nn A.n uite m6.ic ]iiij, 7 50 mbí -6.n tiite otc x)'Ái]iice 
A.CA, mÁ.p é ip cp\íoc 'óói'b éA.5 'p-^^ bpeA.CA.'ó m-6.p\t)c-6.G 1 mbíx). 
[v.] PéA.X)Cii.]i póp A. p\Á'ó 50 bptiit An ce-6.c]A6.m^'ó ^né 
Ann, 'n-A.]A co]^-Mt -6.n bÁp co]Ap6.]A'ÓA. 7 bÁp n-6. coi]Ae p\é 
céite: ion-6.nn ceA.n4>. p056.1t X)o§níx) p^x) ; 7 -6.CÁ1X) -c C1415 p\é 
A n-Áip\eA.m Ann. 

An cé^v 'pogA.it x^ogní -6.n bÁp co]Ap6.]A'ÓA., An 'beib.c-6. X)o 40 uní bioii-gAoite An bÁis. 

bu-MH 'oo'n •otiine ; TnA|A An ^céA.'onA. "00 bÁf n^ coiiie, 
beAnA.1t) iDo'n ■ppiojAA.'o -6.nmA, "oo ]\e^\\ Ezecli. xviii. 20, "-^n 
-6.n-Mii ■peA.ctiigeA.f, 'oogéA.b/M'ó -péin bÁf. 

An •o-6.|i-6. i:o5-mI, beA.n^i'ó a. 'oi§nic 7 -^ 5A.i]im 'oe ; ói-p ní 
ctJ^c-ó.'iA ^í ís]\ co]\p mA.|ib -óvn -píg, nÁ impiji -^-p co|ip mí>.]\h ^n 
impi|ie, nÁ p|AionnpA. ^\\ co|Ap mA.|Ab A.n p|iionnpA. ; 7 ní 
bion^nA.'ópn, -6.|i mbeic'o'A.^coiApA.ib mA.|\bA'n-A. n-A.blA.cA.ib 
ne-MTictiibeA.c |ié biomctJii 56.11^^. onói-vtiigúe 'p-^^ mbic; vn£>.]\ 
Jb^n 5céA.X)n-6., 'oo^ní bÁp nxs coi|\e : beAn^.i'ó js ^Mjim 7 /s 
bonói|i "oo'n ^.nísm ; 7 ip tiime-pn -6.X)ei|A SobAm, Eccli. x. 32, 
" ci-6. 'oobéA.-pó. onói-p *oo'n cí ne/MTionóntii5eA.p a -^n/sm -péin ?" 
'o'a. ctj|i 1 ^céibL 50 ^CA.ibtceA.iv teii" ^n cí pe-6.ctii5eA.p 50 
mA.'pbc-^c 5A.C tnbe g-M-pm 7 onóin 'oV mbí -M^e iié mbeic 
pí|Aé-6.ncA. 'óó. A^ttp ip -oV éó^-^nísc po -6.CÁ ^n ní*ó béAvJcA.|i -6.5 
t)Áibí'ó, Ps. xlviii. 13, " -6.|i mbeic 1 n-onói]A 'oo'n "otiine, níon 
ctii^ pé é ; 7 A.CÁ >^n •otiine -^|i n-A. coimme^p -pé bjiomAvCAib, 
nó \\é liói^-eACA.ib éi^ciA.bt'ó-^, 7 -00 -pinneA.'ó copniAi'L -piú é ;'* 
■o'-^ cti|A 1 ^céibt nAvC ptiit Acc 'OA.oi|\pe/sc 'oo'n 'oiAvb^.t 'p'^^ 
bpeACc-6.c bíop ctiibpigce té cé^'OAib nó. ^ce^n, -MÍiAit bíop 
A.n c-ói^-e^c A.|i céi'o a^ a. mA.|\có.c ; 7 póp -MÍiAit bíop -6.n 
m-6.|\c-6.c -6.5 m-^'pctiigeA.cc -6.]t 015-eA.c, 'o'-^ ppo'p-6.'ó, 7 x>\ 
ptA.c-6.'ó, 7 'oV 'piiiA.nA.'ó ; mA.'p A.n ^cÓA.'on-^ "oo'n 'oi-6.b-6.t -pip 
-6.n bpe-6.ccAC. t)V bjií^ pn, ip potttip 50 5cA.1ttce-6.11 ]\é bÁp 
nA. coi'pe 5A.ipm 7 onóip n-6. íi-6.nmA., mó.-p 50 5ctiipce-6.'p 1 
5C0imme-6.'p \\é bcA.cA.'ÓA.c éi^ci-^tt'óxs í. 

An ciieA.'p 'pogA.it •oogní ^n bÁp coppA.|i*oA. : bcA.nA.i'ó a 
^inm •oo*n •ouine ; oi|\ ní ct15cA.11 SéA.mtip, peA.'OA.p, nÁ pót 
A.'p A.n ^copp 5A.n A.nA.m ; mA.-p pn A.n AnA.m bíop mA.'pb ó bÁp 
nAw coipe, beA.ncA.p a. A.inm a. teA.bA.|i nA. bcA.CA.'ó, 'oo péi|\ A.n 
b-ó.^A.iii x)0'pinneT)i-6. -6.p -6.n bpe-6.cc-6.c, -6.m-6.ittéA.5CA>|i, Exod. 
xxxii. 33, " -6.n cí 'peA.cócA.p •OA.m-pA., p^pioppA.'o é -6.p mo 
te-6.bA.p ;" 'o'a. ctip 1 jcéitt nA.c biA.'ó a. A.inm 1 te-6.bA.p nA. 
beA.CA.'ó \\é ctiitteA.m nÁ \\é ctiA.'ptipcA.t •o'pA.^bÁit cpé pó- 
5nA.m 'oo'n t)úite-6.m. A^tip ip 'n-A. 'po^A.ip po A.CÁ A.n ní'ó 
téA.5CA.p A.5 LúcÁp, xvi., mA.p 'oo ceit Cpíopc -6.inm A.n cpA.i'ó- I leAb. I. Alu V. 41 \)}]\ fÁ-óxMl, x)'a cu]\ 1 ^céill nÁ"p bViúrii'ó •óó é. U15 te\y |^o 
AvTi nít) léAgu^ji ^5 SoIaiti, Prov. x. 7, "cuiiTine -^n p|Aéin té 
liAv'ótTioLcó.i'b, 7 'oo^éA.n/s -Mntn -6.n 'peA.ccA.15 'o-peogA.t) ;" X)'a. 
cti|i 1 ^céill 50 b):A.5CA.]i A.inm -6.n p]iéin -p^iAÍobcA. 1 5c-M|ac 
wís heístAsX), 7 50 mbiA.'ó AinTn -6.n -peA.cc-M5 -C).n n-A. f^lMO]^ a|" 
Tn/S|i nÁTTi/M'o. Af fo if loncm^ce 50 mbeA.nA.nn bÁf nA. coipe 
5An íoTTiÁig *Oé 'oo beic 'o'A.inm a.|t 'ppio|TA.'o An -peA.ccA.ig, 
A.TTIA.1I beA.nA.f A.n hÁ<y co]ipA.|T'ÓA. A.inm A.n X)uine x)o'n co|Ap 

1TIA.]lb. 

An ceA.c]iA.mA.'ó 1:05^.11 x^ogní A.n bÁf co|ApA.|A'ÓA. : beA.- 
nA.i'ó x)o'n x)tiine a. 11110 b|\ío5A. 7 a. mA.oine ; mA.n A.n 5céA.X)nA. 
X)o§ní bÁp nA. coijAe |Aip A.n A.nA.m : x^eA.bti 151*0 a. pocA.i]A 7 a. 
|njbA.itce -piA.. A^tjp ip a.|a A.n bpgA.ib-pe lA.b|iA.p lerem , 
A.5 pA.ipnéip nA. X)íce C15 X)o bÁf nA. coijTe x)'imi|ic A.-p A.nA.m 
A.n peA.ccA.15, Thren. i. 10, " 0^11^1 'ó a. nA.mA.iX) a. tÁTÍi ]:éin i-p 
5A.C A.oin-ní*ó po-TTnA.ntii5ce X)'a. mbí ^.150 ;" ionA.nn pn -pé a. 
|iÁ.'ó, 7 A.n CA.n x)05eib x)tiine bÁ-p nA. coijie, 50 mbeA.nA.nn A.n 
xíiA.bA.'L 5A.C ptjbA.ilce 7 5A.C pocA.|T X)o'n A.nA.m lé' bpéA.x^iTA.'ó 
A.n JtóiiA 'pticA.in x)o ctiitleA.m. A^tip ip *n-A. pi05A.ipi po a^ca., 
A.n nít) léA.gcA.iT, I. Maccliab. i. 22, mA.n X)o ctiA.i'ó A.n |tí ti|T- 
cóix)eA.c, x)Vp\ b'A.inm Antioohus 50 cA.CA.i-p lenisalem, 50 fttiA.5 
tíonTTiA.|A mA.itte f ip ; 7 x)o cfiA.tt ^tip A.n X)ceA.mpA.tt, 50 
nx)eA.CA.i'Q 'fó.n pA.nccói-|i, 7 -pti^ teip A.n Atcóiji óp'ÓA., 7 toc- 
piA.nn A.n cfottiip, 7 tiite TTiA.oine A.n ceA.mpA.itt ó -pin A.mA.c. 
50 PÁ.CA.C, C1A. bé A.n c-Antií)chiis tjx), a.cc A.n x)iA.bA.t ; cia. A.n 
lerusaU^m, a.cc A.n píf éA.n ; cia. A.n ceA.mpA.tt, a.cc A.nA.m A.n 
pféin ; ciA. A.n pA.nccóip\, a.cc A.n co5tibA.p ^tA^n ; cia. A.n 
A.tcóif ópvÓA., A.CC A.n c]\oi'óe ionn-pA.ic bíop a.|\ n-A. óipineA.'ó x)o 
ctA.cc cA.i'óteA.c 5|TÁ*ÓA. 'Oé 7 nA. coTÍiA.|\]"A.n ; cta. A.n toc]iA.nn 
)ttiip, A.CC A.n mém 'óífeA.c; cia. tiite mA.oine A.n ceA.mpA.itt 
■a.cc tiite 5tA.in-cio*ótA.icce 7 ptibA.itce A.n X)tiine? lonnup 
A.mA.it x)o ]iinne Antiochus A.n ceA.mpA.tt x)'A.]i5A.in, 5ti]iA.b 
mA.]i pn A.i]i5ceA.]i teip A.n X)iA.bA.t A.nA.m A.n -pí]iéin A.n CA.n 
x)05ní peA.CA.'ó. A^tip i]^ 1 bpo5A.i]i nA. po5tA.-pn a.cá A.n 
fÁ.ic-]^5éA.t téA.5CA.]i A.5 LúcÁp, X. 30, mA.]A a. n-A.bA.ip C]iío]^c 

G L 42 rtií bion-SAOite An bAis. 

50 |?Áú^c, 50 jiA.i'be •otnne éi^in a^ 'ou'L pof ó Jernsalem 50 
lerioho, 7 50 X)r^]ilA.'OA]i l^'O'pAinn nó tucu 1:051^. nif, 7 ^up 
feA.nóv'DAv|i é ; 7 A.|i birÁ^bÁit cneo.t) 7 cpéAcc ai|\, t)' f-Á^bA- 
t)^|\ teiú-beó é. tTlA'p -ó^n ^céA.'onA, 'oogní ^n 'oi^bA.t jAi-p ^n 
-^nATn ; óip 50 -pÁCAC, if é ^n 'otiine tj*o 'oo ItjxM-ó C|AÍofc, ^r\ 
yí pe^ccA.c ; lerusalem, -cv^neitricioncA. ; lericho, i^cxsi-o A.n peó.- 
c-M'ó ; ^n tticc 'pog'LA., ^.n 'oi-ó.Ida.L 7 a. 'ÓAoi^^^iA-f^'LtiA.g ; n^. 
hexs]i|AA'ÓA. t)o be^n^s'ó "óe, n^. ftjbA.ibce -poniA.ifeAC^ cA.ibteA'p 
Q íXo^ -^n ■peA.^Mt) ; n a cjié^ccAv t)0 'pinneAv'ó a.ih, ^on^. 7 cne^.'ÓA 
-6.n ■pe^c^i'ó bé' TnA.'pbcAv|i ^n -^niMn. A^ui' i-p lonxsnn m^'p t)0 
frÁ^bA^'ó beic-beó é, 7 r>iAp\ 'pÁ^b^'p -6.n peA.cA.'ó ^n 'otiine, ói]i 
ní f-Á^bxsnn a.cc \.ecst cs be^cA.'ó ^.150, mAp\ A.C6. be-6.c-6. ^n 
ctii]ip, -^p\ mbtJ.Mn beó.cxs'ó n6. hA^nm^ .1. ^jAÁ-p n*Oé, bé ]:054>.ib 
.6vn pe^cA.i'ó *óe. 

An cúi^e/s'ó ]?056.ib tíogní -^n bÁp cojApAji'ÓAv, ^n t)tiine t)0 
^ 'óeA.tii^A.'ó p\é n-^ cÁi|i'Oib 7 -pé n-A. compÁnA.ib. tTlxsii -^n 
5céA.t)nA., t)o§ní bó.'i^nA. coip\e lomp^AjiA.'ó n-6. h-6.nmA. ité c^it>- 
'peA.m 7 -pé ctimA.oin n6. n^om 7 n^ n-^Mn^exst, mA^itte 'pé ^A^n 
]:tMCitip 136 t)o ciJ-6.p\ nÁ 'oo ctiitteA.m 'óó, ^n ^céin bíop 'p^^ 
bpeA.CA.'ó m^.'pbc-^c ; 7 |:ó'p n^. piibAitce 7 n^. poibé^p^^v bíop 
'n-A bpÁt cimciott n^. h6.nmA, ^^.bA.i'ó 'pA.obA.'ó cúca., -pé 
bpipe4>.'ó .6.n btiinne be^nntiigce .1. ^piÁ'p nT)é, ip cteic-ce^n- 
5^it ^|i cA.)ACxM'p csw cpÁbA.i'ó. A^tip AcÁ'OiA. péin 'oV bxi.56vpi 
A]! 4>^n bpe6.cc^c, 50 mbeA.npó'ó ]:éin p"Át pí|iéAnc-6. n^. -ptib- 
^tce 7 n-6. pocp\6.it)e neA.m'ÓAv 'óe, t)o |iéip mAp\ téA.5CA|i, 
Isai. V. 5, m6.p\ -^ n--6.bAi|i X>\cs ^5 t^bM]ic p\ip Csw bpeA.cc6.c, 
" bé^'pA.i'ó mé tiom a pÁt pú'O, 7 biM'ó pé po^t^igce ;" t)V 
cti'p 1 ^céitt, n6. n6.oim 7 n^^ íiAin^it 7 -6. piibxsitce p^éin, 50 
bp'tntn^cA^nn 'Oi4>. -6^ nt)e6.tu§^'ó 'pip ^n bpeA.cc/sc 1 nt^íog^itc 
-6. mígníom. 

[vi.] Utii^, 6. •ótíine, 50 bptiitit) C]ií cinéit pe/sc^'ó A^nn, 
m6.|A A.CÁ peAC6.'ó A.n cpoi'óe, pe^cA.'ó A.n ^níomA, 7 peAC6>'ó 
ty.x\ gnÁcuigce. A^tip ip 6.p\ A.n ^céit^-'peACA.'ó t^b]i6.f Sot4>.m, 
Sap. i. 3, "t^o^nít) n6. t^p^oc-pmu^incigce iom]^5A.p\6.'ó ó TDia. ;" 
7 t)'A. ]\éip\ pn m6.]\bMt) 6.n An^^m, t)o b^AÍg 50 ]'5^]ac6.]a teó ó leAb. I. Alu V. 43 

'Ói^ if heA.t(y 'oo*n A.n^mjj 100 -péi]! itl^oife, mís'\\ ^ ii--^bAi|A 
^5 lA.bA.i|\c íy]\ 'Ói^ -pif -Mi •ouine, Deut. xxx. 20, "if é -oo 
'beA.úxs 7 ^Tó.'o x)o l^ece é." -^5«^ if 1 bpo§-M|i A.n cí iTiA.|ib- 
c-csji té coiji A.n cpoi-óe acá ^n níx) té^tj^AH ^-^ ITI^^ca., ix., Tn^|i 
•oViébeó'óui^ C|iío]^c in^e^n -6.n p|iionn|"^. 

1f /s-p ^n 'OA.|iA. ciné^t peA.c^i*ó "L^b^iA.f lac. i. 15, " -ó.n c-6.n 
cpíocnui^ceAiA xsn pe-6.c^*ó, ^eini'ó ifé ^n bÁf ;" X). 50., /sn 
c-^n ctii]\ceA|\ xsn peó.c4>^'ó 1 n^níoiri, 50 •ocigbÁpn^bA.nin-^ •óe. 
A5UI" ip 'n--^ po5/si]i po -óvCÁ A.n níx) léx^^cA.]! 4^5 l/úcxs]', vii., 
TnA]i -00 ^icbeó'ótii^ C]aío]"C -ó.n ínA.c^otTi ]:Á tn^c x)on b^in- 
c]ieA.bA.i5. 

11]^ A]A -ó.n x)C]ieA.p cinéA.b lA.b]i-ó.p Pot, 1 Tim. v. 6, " ^n 
bA.inc]ieó.bA.c iTi-M]Ae^]" 1 pÁx)xMte, ^zÁ p tnA.]Ab ;" ionA.nn pn 
]ie ^ ]AÁ'o 7 An /snAvin bío]" -0^5 ^nÁcu^^x) xsn peA.CAi'ó, 7 bío]" 
'n-is. b^inc]AeA.bAvi5 xív]a xic^iéi^e^n -6. p]\ póp^ís, .1. ^n Spio]i^x> 
tlA.orh, 1 n^iott ^]i inéi]iX)|\eA.ciip n^ tocc, 50 mbí mA]Ab ó 
hÁy n^. coi]Ae. A^up 1]" 'n-xs po5A.i]A ]"o xscÁ A^r\ ní'ó té^^c^^i 
^^5 6óin, xi., mx^]i X)o ]iinne C]\ío]"C Lazarus X)Vicbeó'ó-6.'ó. 
bío'ó A pio]" -óv^^c, -ó. •óuine, 511]^,^^ 1 bpog/Mji n^ X)C]aí ^ciné^t 
peA.cc-6.c úx), -íscÁix) -6sn C]iiú]i x)o íiAicbeó'óxi.'ó té C]iíopc ; ói]i 
í>.m^it x)o ]Ainne 'O1-0. -ó.icbeó'ó.cx'ó -ó.n cpí]i ]ié^mpÁi'óce úx), 1]" 
mA.]i pn 50 tA.ocAvm^it x^ogní C|\íopc ^icbeó'ó^'ó n/s x)C]\í 
n-A.icme úx). ^^'ó^^'ó, cui^ce^]! -0.]" ^n |iéim X)0 coimé^'o 
Cpío]"c 1 n-^icbeó'ó^'ó -^n c]ií]i úx), cia. vo n^ C]ií x^iion^xsib 
peA.ccA.c 1]" cú]"5/s x^o^eib ^n -Mcbeó'ó^'ó : ^p a ]"ii^n "00 
h-Mcbeó-ó/ivX) m^e^n -6.n p]iionn]"^ ; -6.5 C]ii^tt ce^n-^ 511]" -6.n 
A.'ónA.ciit x)o liA^icbeó'ÓAv'ó í^n mACA.om ; ^i'óeA.'ó ip 'p'^n 11.6.15 
X)o h-Mcbeó'ó^'ó Lazarus. 

Af ^'o 1]" loncui^ce ^ti^i^b ctj]"^^. x^ogní t)i^ x)uine X)Vic- 
beó'ó^'ó ó'n ^céix^-cmé^t peAvCA.i'ó lonÁ ó'n 'o^-pA cinéA.t; 7 
ó'n x)xS]iA. cinéA.t lonÁ ó'n X)C]texs]" ciné>6.t; 7 ip uime-pm x)o 
■pinne C^aío^^c ^^.n x)Vicbeó'ó^'ó a.cc A.n c]iitJ]t-po ; X)o bfíg 
n^c ]tA.ibe ]:AvOi, ^n ceA.c^tA.th^'ó cinéA.t pe^c^i'ó X)o teige^.]" .1. 
peA.c^'ó n^ 1iA.inx)itJiX)e. A^ii]" tptitme-pm AX)ei]t, A5 tA.bAvi]AC 
4>.]\ A.n x)]\uin5 bíop 1 bpeA.c^'ó ^mx)mix) n^ ne^th^ic^ttge. 44 rtií bion-SAOite An bAis. 

-ft.íTiAi'L téA.gcA.'p, Matth. viii. 22, "téi^ix) x)o n^. m^pb-M'b riA 
mA.i|ib 'oV'ónA.ctjt.'* 1f i-fiw'o '0|Aon5 ^'oei|i 'oV'ónA.ctjt A.nn-]"o 
n^ peA.cÚAi5 bíof m-ó.-pb ó coiji -Mn'oiúix) n-6. ne-MTiA.ic|Ai5e ; 
7 if 'n-^ po§Avi|i -po -6.CÁ -6.n ní'ó té/sgc^^i, Attios, i. 9, "citt- 
'pe^'o ó c|\í coijAib ViAs *0-6.m-^'pco 7 ní citt^reA.'o ó n-A. ce-6.CA.i|i 
é;'* X). 50., 50 n-oéin IDi-ó. Mcbeó'ÓA.'ó n-<s bpe^ccA.c t^íofmAiili) 
ó peA.CA.'ó -6.n c|ioi'óe, nó ó -peA.c-ó.'ó -6.n gníom-^, nó 'pó-p ó peA.- 
CA.'ó An gnÁcuigce, ^i'óeA.'ó nAc 'oéin -Mcbeó'ÓA.'ó -6.|i -6.n cí bíop 
m^jAb ó pe-6.c-6>'ó -Mn'oiúi'o n-6. ne^iriAviC'pige. Ati seiseA'ó hAtu. 

1 t1-A t1'OéAnCA|A C01TfimeA|' 1"01]A 'OÁ COlflA|\CA 'ÓéAg A11 bÁif COppAjA'ÓA 7 Atl 
bÁlf fpiOIAA-OÁtcA. 

[i.] Utii^, -^ téAgcóipi, óY é -6.n bÁp ip 'oíot 7 ip ctiitteMTi 
1 n-íoc -6vn 'peAvC-M'ó, 'oo 'péi'ii póit, Rom. vi. 23, " cuA'p^pcAt 
An ■peA.CA.i'ó -6.n bÁp;" 'o. 50., nA.c ptitÁipi X)o ^^c Aon 'otiine 
oipicitt 'oo beic -M^e -Mp péin, té' mbiíi.'ó tittAvm ^.pi -6. cionn, 
lonnti'pónA.cptiit'otit ó*n mbÁp 5co|ip/S'p'ó-6. ^i^e, 50 bpé^.'opA.'ó 
é féin 'oo C6.omnA. 7 -00 coiméA.'o X)-6.pv bÁp n^. coi|\e. A^tip a^]\ 
C011 5ti|i-6vb móix)e x)o pé^x)p-6.'ó é péin x)' imx^í'oe^.n 7 X)' -6.n-6.ctit 
Aip, pop -6. piAvibce bpo'pi^ó^A'pcA.c 7 a. comA^jicA.'ó ^cinnce X)o 
beic -M^e, mcAv'pA.im 5ti|iA.b c^'pb^c X)o'n X)tiine, n^. comó.'p- 
CA.'ÓAw cinnce popipó^n^i^ -6.n bÁp co|ipA.'p'ó-6. X)o beic 1 n5-6.11 x)o 
neoc, 'oo ctip\ 'píop A.nn-po ; 7 comA.'pcA.'ÓA. cinnce bÁip n^. coijie 
ppe-6.5pA.p x)óib pn m. 50., lonntip ó n--6. bpop x)o beic -6.5 
neA.c, 50 x)ctii5peA.'ó -6.n x)tiine, ctiin X)o biA.'ó -péin mA.|\b ó bÁp 
n^. coip\e. A^tij^ -6.cÁi'o -6. 'óó x)é-6.5 'pé -6. n-Ái|ie-6.m -6.5 54>.cbÁf 
•oo'n 'OÁ bÁp. 

[11.] An céA.x> comAp\c-6. té' bpo|if'Ó5ó.|ic-6.|\ ^n bÁf co|i- 
p^'P'ó^, A.no|ix)A.i5e-6.cc -6.n btMp. An c-6.n lomcpiio x^o^eib 
A.n c-oc-6.11 bt^p -6.|\ ^n ní'ó btix) An^ottÁin X)ó, if comA.p\cxs 
bÁip n^. coi|ie, ^n c^n x^o^eib -6.n pe^cc-6vC bt^f ^|i 'óíom-6.01- lCAb. I. AlU VI. 45 

neA.'p 7 A.|\ fÁ'ó^ite, 7 ^\\ hísoif\\6^X) riA. be-ó.cA.X) -Mm]"eA.'p'DA., — 
7 'oíombl^'p -6.|\ 'pocA.'p riA. 'p-<sc|iAmtiiTice^'ó, 7 A.11 teA^up^ 
bpéiciie 'Oé. A^tjp ip -6.|a -ó.n t^jAtJin^-'pe tA.b|A-6.f t)Áibí'ó, 
Ps. cvi. 18, " "oo 5^b 'oéipt)in ^n An^vm pní'o |Ai"p -óvn uite 
oileAvm,Mn ; -oo 'ópvui'o p/st) 50 'ooipipb ^n bÁip ;" 'o. 50. 50 
mbí bÁp n-ó. coi-pe 'yA.r[ up-p^inn ^5 ^n v]\mr\^ n/sc -p^gb^nn 
bbA.p A.]\ bpi^cpAvib T)é, nÁ A-p n^. -poibé^pAib, 7 pié n-Apv 
mitip b|iiAvC|iA. bopib^ 7 bxb.ocÁncA.cc n-ów be^c^'ó co"ppA.pi*ÓA. 
A^tjp ip 1 bpo5A.i|v 'pcAi'oe n/s "oiitiin^e-pe -^cÁ -^n ní'ó té-0.5- 
CA-p A|i ct-Mnn Israel, Num. xi., mA.pi 'oo cte^ccA.01 teó beic 
A.5 'oiomotAv'ó A.n 'ptúi|\ ne-MÍi'óA., 7 -6.5 -p^nncu^A.'ó n^. b'púi'o- 
beA.CA.'ó X)o cte^ccA.'o-6.|i 'p^.n e-i^ipc. 

[iii.J An '04y|iAv com^'pcA., mó<]\ a.cá e.6.p'b-M'ó iDíteA^cA^. 
An c^n cpA. n-OvC pé^.'OA.nn £>^r\ c-oc-^ja ísvi bi-ó.'ó CA.ice-<sp "oo 
con^bÁit pA. n--^ ctí ; nó, •oÁ ^con^bxM'ó é, nA.c p'é^^v'OA.nn 
'Dítexsjxi.'ó x)o 'óéAnA.m "oo 'óíc /sn ce4>.p^ nÁ-oúiicAv 7 n^. 
ptice-6.cc-ó. p|véA.mA.mt/s, — ip com^'pcA. bÁi'p é. Am4yit lomopipio 
'oo^níce^ji -ó.n céi'o-'oíte-6.§A.'ó *Y^r\ n^oite, A^n 'o^pi^ 'oíteA.^xs'ó 
'pn-óv íiA.éib, 7 -6.n cpeA.p 'oíteA^^'ó '^n^ b-6.ttA.ib ipis 'peA.c, té 
ce^.'p 7 té 'pticeA.cc mA.itte ]\é 5níomti5A.x) nA. bpíge 'oíteA.gcA., 
m. ^c, 50 ppiO"|\A.'oÁtcA., -6.n CA.n éA.^A.'p ceA.p A.n ^pÁ'ÓA., 7 
pticeA.cc A.n gtA.n-'oúcpiA.ccA., céix) bÁcA.'ó a.|\ 'óíteA.^A.'ó bjiéi- 
C|\e t)é, A.pi n-A. ctop 7 ^^.n a. coiméA.x). bti*ó x)ttA.t cpiA. 
b|\iA.c|\A. 136 X)o 'óíteA.gA.'ó pA. cpí, A.mA.it X)o§níceA.pi A.n X)í- 
tcA.^A.'ó conpA.|\*ÓA. : A.n céix)-X)íteA.5A.'ó, 1 n^oite nA. meA.m|\A.c, 
té ctiimnitigA.'ó «111110 ; A.n XDA.pA. x^íteA.gA.'ó, 1 n-A.éib nA. coite, 
té5eA.n X)o beic tii|\pe A.5 a. cei'óeA.'ó A.11 cinncéA.n nó a.i\ ceA.t- 
tA.c nA. coite ; A.n cpeA.p x^íteA.^A.'ó, 'p^^ bA.ttA.ib pA. peA.c, 
té ^níomtigA.'ó cneA.pcA. ; ^i'óeA.'ó A.n x)peA.m nA.c pA.5bA.nn 
btA.p A.i\ bi\éicip\ T)é, 7 nA.c x)éA.nA.nn a. x^íteA.jA.'ó pA. cpí 
i6.mA.1t A.x)tibi\A.mA.i\, ip i:otttip 50 bpuit comA.p\cA. cmnce bÁip 
nA. coii\e 01^11 A.. A^tip ip a.|\ A.n cí a.i\ a. mbí A.n comA.i\cA.-i"o 
tA.bi\A.p 'OÁibí'ó, Ps. xlix. 17, "x)o 'ptiA.CA.15 ^^ -^^ peótA.'ó, 7 
t)o ceit^ip mo iiÁi'óce-pe x)i\tiim ca.i\ A.if ;" X). ^c, A.n cí a.i\ a. 
mbí A.n comA.pcA. bÁip-pe, nA.c binn teip bi\iA.ci\A. t)é X)o ctop 46 rní biou-gAoite An bÁis. 

/6.5 ^ 'peóÍA'ó 'óó, 7 nAvC TniLi-p teip imd -pé j\ 5coiméA.*o, nÁ |Aé 
'oíle/^54>.'ó -00 'óé^n-^tri opjA^. A^up ip ís]\ -ó.n 'o^Aiiin^-'pe ^cÁ 
Isaias A.5 c-ó.fA.oiT), v. 24, ""00 pitiAijpeA.'o |\eAsCc Ui^e-^nn^n^ 
'poc^i'óeA.'ó, 7 x)o •óiottió.p'ltiig pxs'o t^li)]iA. TI-6.oiiti Israel." 
A^up ip is\\ A.n 'opiiiin^ 506^*0^/^ t^b]A-^p t)i-cs, a^ b^^A^pi opp^ 
7 4^5 A pÁ'ó, n>6.c ciltpe^'ó i^x) ó bÁp n^v coipe, "00 -péipi mA.\\ 
léA.gc^'p -6^5 Amos, -6.5 cti|A -ó.n piéAvpúin pop cpé^.'o n-6.c 011- 
'pe-óv'ó ó bAp nA coipe i/S'o, ii. 4, **'oo bpíj 50 pu^^A.'o-íSpi •peA.cc 
^n UiJeApvnA^." 

[iv.] An cpe^p coni4>.p\cd., cÍA.octo'ó n^v ^núipe ; mA.pi /scÁ, 
A.n cppón 'oo beic ^p n-A. cí^.oUigxs'ó, -ó.n cpúit ^oo beic ciiA.p- 
fltii^ce, 7 n-ó. cluA'p-^ -00 beic -6.|i ^cp/sp-^'ó 7 -^pi lDptJA]A^'ó ; 
tn.^c., t)o'n ocA.|A ppio'p-^'oÁtc^. Ipion^nn An c^otugA.'o ppón 
ú'o, 7 m/sp\ 'bío'p A.5 botcnti^A'ó 50 ptiipeA.cAsifi -6.pi béA.pxMb 
C-0.1C, -^i^ 'oc-6.bxMpic 6^n cpocA. 'n-A mbí péin 1 n-oe/spm-ó.'o ; 7 ip 
-pi-p ^n cí-pe t^.bp^'p leremias, xxxi. 21, " citt, -6. m-M§'oeA.n 
Israel, citt A.'p 'oo c^cp^cAib péin ; 5Á. p^.'o bttp p5A.oitce cu 
£y]\ 'pío'óÁn 1 'pÁ'óxMte ?" ip e-ó.'ó -Mcce^^^p nó ^cctnn^e^'p lere- 
niias -6.nn-po -6.p -^n 'otiine, ^/sn beic a^ peit^ nÁ a^ i^a.ic- 
pA.'ÓA.c, ^5 téi|i-meA.'p nÁ A.5 top^A.i'pe^cc í>^\\ tocc-Mb a 
comAppA.n, ^p n'oeA'pm-6v'o /s 'óoi-béA.'p pém ; 7 "OÁ n'oé>6.pnA, i'p 
comA.pic^ cinnce -6.p\ bÁ'p n^. liA.nmA. é. lonxsnn yóy An ptn^-^'ó 
pijt ú'o, 7 A>n pÁc^'ó 'oogní -6.n peAccA.c a.|a pvop^^ib ^ púin 
'pnA. neicib c^tm-M'óe ^-p n-iompó'ó -6. coite ó beic ^^5 -pmti^i- 
ne^'ó AiA n^ neicib neA.m'ó-^ ; 7 ip pi-p -6.n bpeAvCC-6.c-po t/sbpA.p 
leremias, iii. 2, "cÓ5A.ib 50 'DÍpe-6.c •oo púite, 7 péA.c, cÁic A.f 
n^li te-^^^r) cú ;" v. 50. 50 n'oti^e^nn -^n peA.ccA.c 'oeA.|Ac a. 
•Dio^piMpe "00 có^bÁit A. cti-6.p A.n conÁ.ic 'p/sojAtc^, 7 ptte^'ó 
o|" -6. cionn, 'o'A.-mA.'pc 5^.6 ocpAip 7 5-6.C éiptinne X)V mbí ^p 
^ -6.n^m. lonA^nn, m. ^c. -6.n cpAp^s'ó 7 ^n puA.p^.'ó ú'o 7 ^^.n 
TTiitfe b|\iA.CA.p n'Oé'oo 'ppomA.'ó, nÁ ^iA^tt 'óóib. A^tip ip e^'ó 
A.'oei|i Sot^m p\ip -6.n cí a.|\ í>< mbí A.n com^pcA.-po, Prov. 
xxviii. 9, " ^n cí ctA.onA.p a. cttj^p^, 50 nAC cttiinpeA'ó -^n 
pe-ó.cc, bi^i'ó A ti|in^i5ce m-^ttuigce ;" lon^nn pn p\é -6. jaí.'ó 7 
5U]iA.b m^ttuigce ^n cí n6.c éipce-6>nn pé b|\i^c|AA.ib T)é ; 7 lcAb. I. aIu VI. 47 l „„..,...... „,.. 

^fcluAi-p '00 c^bAi]\c ]\é héi]xeA.cc 7 -pé coiméA'o b|AiACA-p r»t)é. 
^■^^tif •oo'n teic eile, -C).*oei|A CiAÍo-pc, loh. v. 24, " -mi cí -oo 
^Hluin mo binAvCji-^-'pA., 7 c^Aeix^eA-p 'oo'n cí -00 cuip u-m'ó mé, 
^^^cÁ A^n be^.c-ó. 'pio-|i|iAi'óe ^.i^e, 7 ní ci^ -p^ b|ieiceAtrinA.'p, acc 
^^pii^llxsi'ó o bÁf 50 be^.cA^i'ó." Ay yo i-p loncui^ce ^u^A^b 
coiTiA.-|\CA. cinnce Apv bÁf n-^ coipie, x^n CA^n cpiApA-p 7 puA^-p^l" 
clux^i" ^n -pe-6.ccA^i5 bé boi^iAexs-ó n^^ íiti-|Acóix)e 7 An éA^cpiÁ- 
b^i'ó, 7 'óúnAf te 'onltÁn 'onbAvibce, nó bé coiti'L-m'ó cinA'ó, 
céxS'opxM'ó nA béipceA.ccA, lonnu-p nA.c cttiinpexs'ó 7 nAc c-peTO- 
'peA.'ó bpiiAC-p/s T)é nÁ cexs^-^-p^ ís leA-i^A. 
^ [v.] An ce^c|\xMÍixS'o coTriA.piCí>. bÁip co-ppA.-p'ÓA, éA^coiri- 
c-fAom ncs cnipleA.nn, ^n CA.n bttAite^-p 50 neim-ion-6snn ; m^-p 
-^cÁ -peAÍ 50 buAC 7 peAvt 50 mxstL, -pex^b 50 meipb 7 -peAÍ 50 
bÁi-oipi ; — 7 1-p OA.'ó ip ctnpte ^nn, p]iiocbtiA.tA.'ó ^ttiA^-pAvCCxs ^.n 
cpoi-óe 'pn^ li^ip\céi]iib, cionnp^n^v-p ó'n ^cjioi'óe té' ^coiméAv'o- 
CApi 4yn c-Aepi 7 -ppiopi-ó.'o n/s be-ó.CA.'ó ; — 7 i-p eA*ó 50 ppio-pA.'o- 
ÁtcA. ci-óvtttii^ix) n^ ctiipte-6snnA. n-o, mi-6.n,^ ^n cpoi'óe 
•ó^onnA. ; 7 ip é^'ó ci^tttii§eA.p ^n mxstxsi]AC ú*o A|a gttix^p,ó.cc 
n^. 5ctii]^teAnn, ct^octo'ó con-pA.c 'oiombtixi.n tti,6.c-A.i5ex^ncA.c 
nA. miAn ^cé^-onA. A^tip ^siiiAit i-p comA]icxs bÁip co]ApAv]A'ó-^ 
5ttiA]'^cc neim-ionA.nn n^ ^cuipteAvnn, m. 50. ip cotíia^aca. Api 
bÁp n^ coi]Ae, ^n CA.n bí'o mi^n^ An c]toi'óe co]t]AAvC, 7 'oo^ní- 
ce^]\ ís mA^t^ipc yís peA.c, mA.]i ceA.5mAp 'oo -mó^AÁn 'oo 
x)^oinib 'otit ó beic meA.]"^p\'ÓA. 50 beic cpi^xopAC, ó beic 
c]\ÁibceA.c 50 beic éAw^c^iÁibceAvC, ó beic ^e^nmn^i'ó j^o 
beic •o]AÚipe.^c, ó beic popAi'ó 50 beic peA^A^AC ; 7 mi>.]\ 
pr\ 'ooib ^5 m^tA.i]\c 1'oipi n^. mi6vn,Mb 7 n^ íixMnmiA.nA.ib, 
lonnnp ^tip^b neim-ionA>nn 5ttiA.pA.cc cuipte^nn -6.n co^ti- 
bA.ip A.CA. ; 7 iDo'n comA.ncA-pin AiceA.ncA.]A bÁp n^ coip\e 
x)V]\occA.in. 1p Api -6.nA.m An cí bíop ttiAvC-A.i5eA.ncA.c tA.b|\Avp 
SotMTi, Prov. vii. 10, "tA.bA]\cA.c 7 píteA.c, ^^n ptitAvn^ com- 
nA.i'óe," X). 50. 50 mbí A.i^neA.'ó ^n ■peA.ccxM^ a]a túc 7 is]\ 
ttiA.'ÓAvitt, -6.5 téim o tocc 50 tocc, x)o b^iíg nAvC bí ptinx)A.i- 
meinc po]\A.pcA. n^. p]Aéxsnx)A.ccAv pijice. 48 URÍ biou-SAoite An Bais. 

[vi.] An ctíi^eA.'ó cottiajica. bÁif copp-^-p'ÓA, .1. co'ol^'ó 
co'p|A4>.c -6.nc|AÁcA.c. 1f cA.'ó c|i-^ i|" co'oIa.'ó Anc|iÁcA.c -6.nn, 
A.n cAn 'oogní X)tiine -puAn a.|\ ló, 7 'oúf^í^.'ó ^fí^r\ oi'óce ; 50 
'ppiojiA.'oÁtcA, if CA'ó 01,^1111150^.]" A.n co'otA.'ó ú'o, ipA^^XX ; 7 i|" 
e-íS'ó ciA.tltiigeAf -^n lÁ, -6.n c-ptÁince, 7 ,^n oTóce ,ó.n ^xslA.-p ; 
m(s]\ pn, A.n cí 'oogní ■pAil'L nó 'peAcm^ó.t'L ís]\ tó .1. 'n-zs -ptÁince, 
7 ctji-pe-ó.'p -6. teA.'p -íSpi cA.i'pt)e 1 ^coiiiAi-p oi'óce nA. íieA'ptÁince, 
if foltuf 50 bftJit coiTi/S'pcA. cinnce bÁi'p n/s coipie 4sipi. A^ti'p 
i|" tJime-pn ^tn'óe/S'p 'OÁibí'ó T)ixs, 'oV lA.'p'pA.i'ó -m|a é -péin -00 
'DÍon ^11 -^n ^coipi-'pe, mA'p a n-xi.bA.ipv, Ps. xii. 4, "'poiltpg mo 
-púite, lonntif nx^c cox)tA.inn coi*óce ^A^n mbÁ'p ;" 7 i'p oa.'ó 
lA.'ppiA.'p A.'p '01,6., 5A.n ,6. téi^e^n 'oó 'péin 'pxsitt 'oo 'óéA.n^MTi, 
'oV 'ociocpAv'ó é -péin 'oo beic m^.'pb 1 mbÁ-p nx^. coipie. AcÁ 
'pó'p pót 'oV ccA^A.'p^ X)o'n 'pe^cc^^c bíof 'n-A. co'otA.'D '-p'^n 
bpeA.c,6.'ó X)',6. n^oipvccA.'p 'p^Mtt, éipige ,^p ; "oo -péipi mA.pi téA.5- 
CA.p\, Eph. V. 14, " cti-'p,^, ,6.cÁ i''o co'otxs'ó, éi|ii§, 7 'poittpeócA.i'ó 
Cjiíopc ctj." Afc,6v -po, ip 'pottti'p ^tipiAvb comA.picxs cinnce ^p\ 
bÁf n^. coipie, A.n co'otA'ó tj'o 'oV n^oijAceAii 'pA.itt. 

[vii.] An 'peipe^.'ó com,6.picA. A.'p ,6.n mbÁ-p ^coppxsjt'ÓA. .1. 
A.ttti'p A.nopi'ouigce, nA.c 1 tó A.n f'/socxsim X)o§eibceA.'p, 7 nA.c 
bí A.'p -6.n ^ccpp 50 btiiti'óe,6.c, 7 bío-p ptiA|A 7 nAc c,^bA.i|i 
bi'peAc n^. 'ptÁ.ince x)o'n oc-6.-p. go 'ppiop\ó.x)ÁtcA, ip ca.'ó ciAt- 
ttii5eA.p A.n c-,6.ttti'p, ,6.n -pA.oipx)in ; ^.n pA.ocMri, bjieiceAmnA.'p 
A.n c-pA.5^ip\c ; ^.n c-A.ttti-p neA.m-tiiti'óeA.c, cío|ipibA.'ó nxs -p^oi- 
px)ine ; 7 -6.n ]ptJ,M|Ae bíop 4>.nn, neimceA.-p ctiipneA.mMl!n ^ 
coip\e, té' múccA.-p S'pío-p 5p\Á'ÓA. t)é 7 n,6. comA.|if A.n, ip pnÁc- 
tiA.mA. X)0 n,6. -ptibMtcib, ip c-pti/si'ó-céAX) ceA.n5,Mt X)o'n cpÁ- 
b^'ó, 7 if tJccA.c ó-p-n,6.ip5 x)o'n -Mcinge. A^up if ^p\ ,6.n cí 
x)05ní p'A.oipxíin /s-p -6.n 5cop--po, t,6.b-pxsp SotA.m, Eccli. xvii. 26, 
"céit) -6.n ■pA.oipxjin í><\\ ceA.t ó'n mA.p\b, A.m,Mt neimní ; x). 50., 
A.n X)'pe4>.m x^o^ní -6.n p'A.oipx)in -p^ttp,^ -pottÁp<sc úx), nó.c céix) 
1 -poc^f x)o'n cí bíof m-6.|Ab ó bÁp nxs coipe, -6.mA.it nA.c céix) 
^n c-^tttj-p x)o ttJM'óeA.m-6.-p 1 -ptÁince X)o'n oc^]i. Utii^, a. 
té^5cói|i, 5U-pA.b ,6.n-pottÁin ,6.n c-A.tttjp x)o ctip\ xscc 1 tó ^n 
p*,6.ocMm ; m. 50., i-px)A.m^nc^ x)o'n cí x^ogní -p,6.oipx)in 7 p,6.i-p- leAb. I. Alr VI. 49 

néif 6-]\ A. pe{yCíyX) -péin, ^cc 'oo tÁc^i|\ xsn C|'^5a.i]ac ; ^i'oeAs'ó, 
if loiTTÓxs |:ei'ómeói|i 'po|i-ti,ó.tt>ó.c ]:Mcce, b^t)5A.iiAe b]iA.'p--pÁi*ó- 
ceA.c, 7 b^ocÁn btnlte bei^-ciA.bt'ÓA, liiA.oi'óeA.-p 50 b|AéA.5ó.c, 
A.lof An bÁi]An 7 ioinA.]ic<s, 'oo tÁc-M]A h^n -o'-ó. inb^AéA^A.'ó, 0. 
^cumii]^ ]:éin ^]a ót 7 ^]i imi]ic, ^pi mil'LeA.'ó b-^n, A-p 501*0, a]i 
éi^exsn, ís]\ iriApibAv'ó 'Ox^ome, 7 a]i 5^.0 obc eite 'o'a. n-oéini'o, 7 
nA.c 'oéini'O ; ^i'óeA'ó, bío'ó -0. ]pio]" ^cAv, 511]! comA]iCA. cmnce 
^]i bÁ]" n^ coi]Ae é. 

[viii.] An i^eA.ccmA.'ó comA-pcA. Api An mbÁ]- ^co^ip^n'ÓA, 
b]AéA.ncA.]" -ó.nÁite. An c^n cpiAv bío]" AnÁt bpé-^n -0.5 /^n 
ocA.]A, 1]" comAv|ic^ é íy]\ ]"5A.oite^'ó nó xs]a b]ii]"exs'ó b]ionn -00 
beic ^.i^e ; 7 'oV ]iéi]A pn, -óv]i ^n mbÁ]" -00 beic 1 n^A^i 'óó ; 
^- S^v 50 i^iopi^'oÁtcA, An cí 'óoi]Ace-ó.]" a. mío-ctú ifém x)o 
•^íyc teic tén-A. mío5níomA.ib, bí 'opvoc-botA-ó míceA]"CA ai|i, 7 
'o'-ó. ]iéi]i pn, bí comA]iCA bÁi]" n^ coi]ie ^ipi. A^up Mf a|i ^n 
'0]itiin5 h\oy a.]\ -^n ^copi-pn t^bpiA.]^ leremias, vi. 15, *' a^cá 
meAv^iu^/s'ó o]i]iA., c]ié mxs]i 'oo ]Aon]"^'o ^niom 'oéi]"oineA.c ;" 
'o. ^c. 50 mbí combti/M*ó]Ae^'ó nxs coipie -6.5 'oé^nA.m 'opoc- 
bot^.i'ó n-ís mío-cttí ó'n bpe^cc^c; 7 ,6.n c^n •oocttJin pém a. mí- 
ceipc 'o'^ bxMcppiocAt, ctii]Ai'ó meA.jAtig^'ó xsi]a, c]Aé]" ^n 'omi'oe 
5^bA]" é. A^u]" 1]" ^]A -ísn x^ptJin^-^^e t^b^A^-p SotAviri, Prov. 
ii. 15, " ^n '0]AeA.m 1]" -pxsob a ^"ti^ce, 1]" mícex^]"c.6.c a ^céime.'* 
A5U]" T '^-'^ poS^T r^ ^^'^ ^^ ^í'ó té^§CA.]i ^5 eóm, mxs]i 
A. n--6>bA.i]i TnA.]icA., ^5 tA.b-M]ic pié C]iíopc x)o CA.oib xs 'oe^pib- 
]iÁc^]i, loh. ii. 39, " 4>. Úi^eApmA., a.cá ]"é b]iéA.n, ói]i acái'o 
ceicpe tÁ óY m^]ib é ;" ísy ]"o 50 ]:Ácxsc 1]" loncui^ce : ^n 
'0]ieA^m bío]" mAv]ib ceicp\e tÁ 50 ]"piO]AA'oÁtcA. tei]" n^s ceic]Ae 
^néicib pe^cA.'ó ó bpé^.'ocA.pv 'oume 'oVicbeó'ÓA'ó, mA.]A -<scÁ 
pmu.Mne^'ó, t^b-M^AC, ^níom, 7 ^nÁcu^^'ó, 50 mbí comA]ACA. 
cinnce bÁi]"nA. coi]ie Avip\. 

IX.] An c-occTÍiA.'ó com-<sp\CA. Apv ó.n mbÁ.p ^co^ip^pi'ÓA. .1. 
e^.pb^i'ó u]itA.bpiA.. An c^n cp\Á 'oobei]A 'oume ^n -pAoip'om 7 
motA.'ó X)é 1 n'oe^.p^mA.'o, 1]" coiiiApicA. bÁip nó^ coi]ie é ; 7 i]' 
pip 4>.n cí 'oo^eib /sn bÁ]"-po ^'oei]i SotMii, Eccli. xvii. 27, " pié 
tmn 'oo be^c^s'ó 7 x)o ptÁmce 'oo^é^.nA cu ]:x^oip'oin 7 motpAi-ó 

H 50 utií bion-gAoite An bÁis. 

cu 'OiA^ ;" "o. 50. 50 t)]:iiit A^n fA.oip'oiri éi^exsncAC -pé Íia.ic- 
beó'ó-ó.'ó -M1 cí "bíof mA.|Ab ó bÁf n^ coi|ie. A^iif if uime 
A.*oei-p ^-p •ocúf An f^oip'oin -oo •óé-^nA.iri ]\é itioIa.'ó *Oé, -00 
bjAÍg n-ísc 5A.b/snn 'Oi^ UfnAi^ce ^n pe^ccAig, no 50 mbi 
-6.|\ n-^ fociAug-^t) té pon-uif^e n-6. i:4>.oipx)ine, "oo "péi|i mA.f 
-ó.'oei'p Sot-MTi, Eccli. XV. 9, "ní mAi-peAvC -ó.n mo'L-6.'ó 1 mbé^t 
An peA.ccMg ;" 'o. 50., A^n 'of eA.m bíof m^-pb ó bÁf n^. coijAe, 
n^c ]?A5bA.nn "Oi-^ btAv-p Af a. n-u-pnxsigce, acc mA.p ^uf 6.b 1 
n-e-ó.fbA.i'ó ti-ptAvbfA. "00 bi^i'ó p^'o ó bÁ-p n^. coi-pe. A^tjf if 
^■p -6.n 'O'ptiin^-fe tA.bfA.'p t)Áibí*ó, Ps. cxiii. 17, "ní motfó.i'o 
n-6. m^ipb cu, -ó. Úi5eA.|inA, nÁi-o n^. huite céix) po-p 1 
n-i|:^eAnn ;" lonA^nn pn 7 nA.c 5A.bA.nn T)ia. motA.'ó nÁ Uf- 
n-M^ce nA. tDfuin^e bío-p m-ó.-pb ó bÁ-p n^. coipie. A^tJf n4).c 
mó motcA-p é teif -6.n X)f inn^ n'OA.mAncA. céi-o 1 n-i-ppe-ó.nn ; 
lonntjf, rí)ís\\ xMce-ó.ncA|A A.n 'oeo|A-M'ó Af a. béA.-p^nA. cia. An 
dpíoc nó A.n ciAn-Áic if '01JC-M5 'óó, mAf pn 50 minic Aice^n- 
CA.-p A.pi U'pxS'óA.tt A.n 'ouine, -6.n é-ptA.iciuf tíé if 'oúcA.ig 'óó, nó 
£yw é i'ppeA.nn. Oif mísX) -pífinneAc, focfA.i'ó, ceA.nn-pA. comf Á'ó 
A.n 'ottine, i-p coitiA.'pcA. pn jti'pA.b é •pt-MCitJ'p t)é if x^úcAig 'óó ; 
7 mA.'ó b|AéA.5A.c, bofb, beA.^-CA.-pbA.c a. bpiiAcpA., if comA.f ca. 
^uf A.b é iff eA.nn i-p x^úcAvI^ 'óó. A^tif cibé tAbpiA-p a.|i A^n 
x)6.-pA. mo'ó-'po, if ^exstt -pé lieA.fb-M'ó -ó.cA.if5 X)o beic A.ipv é, 7 
x)'a. |Aéi|i pn, bí com-6.|\CA. bÁif n6. coif e Aif . 

[x.] An nAvom6.'ó comA.fCA. -6.-p -6.n mbÁf ^cofpA.-p'ÓA, 
mA.otA.'ó n6. meA.mf A.C. Oi|i An c^n c-MtteA.f x)tjine a meA.- 
m-6.i|A, if comA.f CA. bÁ.if -m]a é ; m^f pn 50 fpiof -6.X)ÁtcA., -6.n cí 
T)obeif 1 nx)e/sfmAX) x)e6>ftA.i5ce 'Oé, -6. bf ece-6.mnAif, -6. -mc- 
e-6.ncA., 7 6. ttJ-M^i'óeA.ccA., if com6.f ca. cinnce Af beic mA.fb 
ó bÁf n6. coi-pe é ; 7 if 6.f An cí bíof mA.pb 1 mbÁf n-6. coif e-fe 
tA.bf A.f 'OÁibí'ó, Ps. vi. 6, " ní ftJit 'f*^^ mbÁf ne6.c x)o biA.'ó 
ctjimne6.c of c-f6. ;" x). 50., ^n cí bíof m^^fb ó bÁf n6. coif e, 
n6.c bí ctJimne 6.f 'Óia. nÁ -6.f 0. cio'ótMccib Ai^e. Agtjf fóf, 
if A.f A.n x)ftjin5 5céA.x)n6.-fo tA.bfA.f 'OÁibí'ó, Ps. cv. 21, 
" -6.511^ ctJ56.x)6.f 1 nx)e6.f m6.x) 'Oi-^ x)o ftÁntJig iAvX) ;" X). 50., 
^n x)feA.m bíof m6.fb ó bÁf n6. coife, nA.c cuimin teó com- leAb. I. Alu VI. 51 

m-^oin "oViA ctii|\ *Oi^ o-p|\^, ^.p mbeic "oV meA.m-M|A /s-p n-^ 
mAvolA.'ó, ^mA.it ^•oub'pA.mA.'p. 

[xi.] An 'oe/scm-ó.'ó com-o.pcA. A-p An mbÁf ^co^ipA.'p'ó-^, /sn 
c^n coif^exsf -ó. ttióv'óAvil'L nó -^ ^btiA.'pA.cc. Oi|\ -6.n c^n nA.c 
l'éA'OA^nn 'otiine -6.on h&Xí 'oV bA.tt^ib 'oo cojA'pA.i'óe, i-p com^-pcA. 
cinncebÁif é; mA.]A pn 50 'ppio|iA.'oÁ'LcA., An /^n^vm bícp ^^.n 
lu^'ÓAitl n^ -oeAg-oibiAe, bí'ó mA.]Ab ó bÁf n^. coi|Ae. Ói-p if é 
An cf ei'oeA.m beA.cxs n-ó. íiA^nmA., -00 piéi-p Habac. ii. 4, "méxs-pM-ó 
An p'pé-ó.n 'n-Av cjiei'oeA.m féin ;" ^i'óeA'ó -00 féif lac. ii. 26, 
"i-p mxs-pb An cpei'oeA.m ^^n 'oe.^^-oib-pe/scMb." 'OV bfíg 
pn, óY mA.fb An cí bío-p 56.^ ttiA.'ÓA.i'L'L -pé 'oéA.nAm n-ó. 
nx^eA.g-oib'peA.c, ní piLÁip "óúinn beiC'peA.*ómx5.|A -pé -pAocpitig^'ó 
nA. 'ptibA.iLce 7 n^ -poi^níom ; 7 -o.cÁi'o ceic-pe cinéiL 'óeA.5- 
oib"peA.c •ó'LeAsg^i'p 'óúinn x)o 'óé^nMÍi. 

An céi'o-ciné^L, m^f ^cÁi*o oibf e-6.cA. Áit^e^-pA.c^ n^ h/Mc- 
■pi^e "pé hionntó.'ó n^. 'h^nm-^ ó mei-p^ n-ó. m^.ití'pe. A^tjp i-p é ^n 
c-ionnt^ó.'ó-'po n-6. íiA.ic|\i5e i:ti|\ÁiteA.f CjAÍopc, X)o f éi-p Luc. iii. 8, 
"'oéó^nAvi'ó coifce pnncxscxs n^. bxMc-pige." '^S^f if 1 bpo- 
^M\\ n^. neice ^céA.'on-ó. -6.CÁ A.n nít) té^^cA-p, iv. Eeg. v. 10, 
m^-p 'oo fti-pÁit Eliseus ^-p Naaman, é féin 'oo níge -p-ó. -peAvCC 1 
fpuc 1ofX)Áin ; 7 ■pó-p, a.cá 'O1A. A.5 •oé^nxMÍi b/s^Avif 1 n-Áic eite 
Y^n 'pciAiopcúi'p, Luc. xiii. 5, " mtinA. n'oéA.-pncxSf ^icf i§e tib, 
c^ittp'óeA.'p tiite 1 n-AvOinfe-o.cc pb ;" ^onA.'ó -Mf e-pn ^'oeif 
pte éi^in /sn 'p^.nn-fo : 

5Á pof 'OA.m, A. 'Oé nime, 
.6.noif tiA.if n^ íi.MCfi5e ? 
-^n mbiAm .6.n tJxsif oite A.nn, 
A.n tií).in buf 5oif e 5^b6.m. 

— [Met. Bebide.] 

An "OAfA. cinéAvt oibfe, m^.'p AvCÁi'o oibfeAvCA. n^. Cfóc4>vife; 
X)o 'péif póit, Hebr. xiii. 1, " comnA.i'óexs'ó ^f Á-ó b'pi.c^f'ÓA. 
ionnA.ib, 7 nÁ ctt^cAvf tib 1 nx)eA.f m4).X) -6.n -^oigi'óeAcc ;" 7 
ibid. xiii. 3, "bío-ó ctiimne A^A^ib -6.f n^. cime.6.c.Mb, mxs'p 50 
mbiA.'ó pb fém mA.'p-6.on fiú ctiibf igce ;" x). 50. 50 nxjti^e-^nn 
x)tiine éi^e^nx^Áit 7 ^nfopt^nn a. coniAff^n x)' fóificin 7 I 62 rní biou-§Aoite An bÁis. 

•oVnA.cA.t, ^ni-Mt 'oogé-MiA.'ó ^ip -péin tDÁ mbiA.'ó 'f^^ njUiMf 
^céA.'on-ó.. 

An cneA.'p cinéAt oib]ie, mA|i ^cÁ -p^jtú'OA.X) 7 -p^^cÁnc^cc 
5tA.n|AÚnx)A. 'oo 'óé^nArri -6.p n-6. neicib neA.iTTÓA.. A^up -6.CÁ 
An CoiTÍToe -6^5 ctii|ie4>v'ó n-ó. nT)A.oine -pé 'oéA^nA.ni An f^'piJ- 
'ouijce-'pe, 'oo "péip Tn-6.11 té-^5c-<s-p, Eceli. xxiv. 26, " c|M>(sttAsi'ó 
i'm 'óÁit-pe, nA. huite •p^nnctiigeA.-p mé." ^511^ i|" cuix) 'oo'n 
'P5|iú'0A.*ó-pn oib|\exscA. n-^ íieA^nA.; mA.|A ^cÁ éi-pceA.cc 50 
|^iocn^mA.c -pé ■ppiiocA.t n-í>. ppiinne ; 7 n^. neice ctuinpeA.'p cu, 
^oo coimé^'o i'^o cuimne ; 7 n^. neice cui'p]:e-6.'p cu i''o cuimne, 
X)o gníom-gnÁcug-ó.'ó ; te^b-M|\ 'piA'ÓA. "oo té^g-^'ó, 7 'póf'p|\ic- 
téAsg^x'ó 'puipieAC,M|A "oo 'óéA.nxMTi o|\|aa., 50 n'oeici'oe 7 50 
nx)íce-ó.tt n'oo'p-M'pnéipe, 'poi|\-iA.|i'pA.i§e 'oo 'óéA.n^m A|v neicib 
conncA.b4).pic-6.c-ó., to|\5A^i|\e-ó.cc ^\\ coit 7 a|i -MceA.nc-Mb X>é, 
fpi-^ A. ^coimé-ó.'o 50 cobf-M'ó cAsOm-béAv'pA.c ; 7 p'ó-ceA.n^^t 
•00 'óé-ó.n-MTi A'p cuice nó a.|i cuA.'p -^n cpoTÓe té 'péicte p|\é-6.n- 
'OA.ccxs, lonnu-p nA.c ^éA.bA.'ó ce^nx)Áit n^. coite, — bíop a^ Aot- 
to'|''5-6.'ó r\í>. hA.nmA., X)V b|\uicneA.í) 7 'o'-^ beó-gopvA.'ó, -0.5 bu^in 
meiji^e n^. míméine 7 umA.-5Ui|\m n-ó. hu]icói'oe *ói, — múc-óv'ó 
cuice. 

An ce/^c|\^m-6w'ó ciné-6.t oib|\e, m{s\\ a^cá 'píjiéA.n'OA.cc lom- 
tÁn, 'pé' ^comA.ittceA'p n-6. neice comM'ptige/S'p 'Oi-^ 'óúinn 'oo 
'óé-^nA.m, te^c ^muig 'oV 'pó^A.pvcAvib ; 7 -6.cÁi'o ceicjie neice 
'l^'^ti bp|\éA.n'o-6.cc-'po. 

An 1° ní*ó, cÁ|i 7 C4>.'pcuipne n^ •pé^'o 'pA.05A.tcA.. A^up if 
uime-pn A.x)eip\ mÁCAi|i Tobias, v. 25, " fÁ tó-p 'óúinn Á|i 
mboccA.cc 'péin ;" x). 50. nA.c 'pA.ibe -pcA.'ó Y^^ 'pA.ogA.t A.ice 
|?éin. An 2° nít), neimcion x)o cA.bA.i]AC a.]! A.inmiA.nA.ib nA. 
cotnA., i'p x)eA.|\b-A.ip\'óe X)ípte a.|i nA. x)ubA.itcib, 7 Tp ceA.ccA. 
7 ij' CA.i'óteóipi'óe X)o CA.omA.ib pA.bpA.pcA. A.n 'pcA.cA.i'ó. 
AjU'p i'p uime-pn a.cá A.n ní-ó teA.5CA.|\ A.5 SotA.m, Eccli. 
xxxiii. 25, " biA.'ÓA. 7 b|\ox) 7 UA.tA.c x)o'n A.'pA.t ; A.|\Án 7 'peótA.'ó 
7 obA.i|\ x)o'n X)A.oi]ipeA.c ;'* x). ^c. X)o'n cotA.inx), nA.c 'putÁiji 'ói 
beic pA. bpox) bpopx)ui5ce A.n ppiopA.ix) nA.oim, f*upÁiteA.f a.]\ 
•óuine x^ei^-gníoTTiA x)o 'óéA.nA.m, 7 UA.tA.c nA. hA.icpi5e 7 tón leAb. I. Alr VI. 63 

-M1 lói|A-5TiíoniA. -0* iomcti|A, 7 fií^z f^ociitiigce n^ foigníoni 
•oo beiú oy cionn n^. cotn-6. v'ó^ bjio'OA.'ó \\é n-A. cti]i ó beic 
AiTripiA.CA.. An 3° ní-ó, ijttiI-o.cc -o^n ■poTnói|' ; 'oo ]\éM(\ 6óin, 
iv. 34, vnA^]\ íy n-6.bA.i|i C|iíofc, "if e^.'ó if bixs-ó 'ó^TÍi-fA, 50 
n'oé-ó.iin-Mnn coit -ó.n cí •00 ctii|A uasI'ó mé." An 4° ní*ó, ciAéi-pe 
n^. iroigi'oe, 'oo iAéi|i lac. i. 4, " obA.i]i iomtA.n ^n foi^i'oe : if 
-Mce -6.CÁ bti|i mbeic coimtíoncA. lomtÁn ^^.n beic 'oíceA.c 1 
n-Aoinní'ó ;" -0. 50. 50 "oci^ 'oo'n foiji'oe 56.C •ooc^ji 7 5^0 'oíc 
^imi^e.^p'óAv i'tiitn^eA.f -c>.n 'oume 'oV 'óeóin ^''^^ mbeA.cA.i'ó-fe 
50 bptiigbe -6. ^coimtíon-ó.'ó 'i^'A^n mbe^c^i'ó -puc^in. 

[xii.] An c-^onm^'ó com^|ic^ 'oéA^, eA.'pbA.i'ó AnÁite .1. -6.n 
■b '0]ieA.m Ttie-6v'pA'p ^ pof 'oo beic a.c/s, -6.n mbí A.n c-oc^|i mA.|\b, 
loogní'o cteice 'o'inniott -^pi coiii^i-p ís beóit 7 -6. "n^ón, X)V 
■pé^c^m A.n ttjA.i'p^p'e^'ó -6.n cteice té ■péi'oe.6.'ó nó té ■pií^Av'ó -6. 
-6.nÁite; 7 ^n C4sn nA.c moctiigix) -6.5 'péi'oe.6.'ó nó a^ CAjipv/Mn^ 
-6.nÁite é, . me-6.f ^i'o ^tJ-pAvb mA.-pb bíop ; m. 50. 50 'ppiopiA.x)- 
Átc6v, -6.n C6.n nA.c ■péi'oe.^nn X)tiine -6. 'óiogiiA.ip 50 T)ia., 7 
r)^c pijg^nn ^jiÁ-p.^ A.n -ppiO'p.MX) nAvOiTÍi, i-p coiri/S'pcA. xsp bÁp 
n6. coipie é. A^ti-p 1]" -6.|i /i.n cí bíof 'ifA^w -[1100^-^0 t.6.b|iAi' 
III. Reg. xvii. 17, " 'oo bí -6.n C'pe-^btA.i'o tÁix>iii, lonntj'p nÁp 
fi^m AnÁt .6.nn." A^tii' m^ é peA^cxb.'ó .6.n é4>.x)óc^i'p 50 -ponn- 
)i.6.'ÓA.c cui^cex^ji A.nn-'po, x)o 'péifi SotAim, Prov. ix. 7, " -^p 
bp-6.5bÁit bÁi'p x)o'n é.6.'0C'póc^i'peAc, ní biA. •oóc^-p -6.'p bic ó 
•pin ^mAvC ^i^e ;" X). 50. 50 'océix) A.n c-é-6vX)C'póc6si'peA.c 1 
n--Mmi|AeA.'p -^-p 'Oi.^ 7 .6.pi 6. comA.'ppA.m, lonnti'p n6.c •péi'oeAnn 
AnÁit A^ -Mcméite 50 'Oia., 7 n^c mó c-Mpvim^eA.'p -6. c|AÓcA.i|ie 
ctJi^e. 

[xiii.] An x)A.'pAs coTTiA.|ic^ 'oéA.5 bÁi'p cop\p,^'px)Av, e>6.fbA.i'ó 
c-6.'ÓA.itt. An c^n cpÁ cA.itte^.'p x)tiine cé^'oirxM'ó ^n CA.'ÓAitt, 
i'p 'pottti'p ^tiiiAvb m^.'pb é; m. 50.-50 'ppio|iA.'oÁtcA, -^n c/sn 
ciitiA.'ótíi^eA.'p ^n 'otJine 50 'oocc Y^'^ X)tjbxMtcib, cA.itti'ó ^ 
cé-6v'opA.i'ó ^ moctJ^A.'ó. A|i x)cú'p CA.itti'ó is bt^.'pAs'ó, -6.n iriéi'o 
n6.c p^om-6.nn mit'pe An compótÁif 'oi^x)^. ; 7 'pó'p n^c cttjin 
b|ii6.c^pi ó^n ceA^^Aip^ nÁ xsn 'pm^ccA., 7 n^^c pAviceA.nn x>o 
|iop5<Mb ^ p\éA>púin coipbe6.pc6v 6.n bponnc6.ip 'Ói6v'ó6. ; 7 nA.c 64 URÍ bioíi-5Aoite An bAis. 

'oéA.nA.nTi botcnujA.t) a|a eipoínptÁi|Ai'b ca.i'0|iiiti nA.oiTic/^ 
Civío-pc 7 nA nAoiii ; 7 nAvC inociii5eA.nn céxs'o^r^i'ó -6.n ca.'ó-mII 
-p^úiiA-pe -ó.n •pmA.ccA. •ói-^-óa., lonnu'p 50 bpé^.'oc^'p a ]aÁ'ó ^if, 
-6.111^11 A'oii'b|iA^'ó -pé Nabal 'oo 116111 m{s]\ lé-^gc-^ii, i. Reg. 
XXV. 37, " AvCÁ -^ C'poi'óe mA.|ib 50 hmirie-óv'óón^c, 7 -íscá -6."p 
n-^ 'óéA.n^iTi -MTiA.i'L ctoic." A-p pn i|" loncui^ce 50 mbí'o 
•OA.oine 'oú]iA. 'ooiceA.^Ai'p^ -cnn, nA.c ^^.b^nn béA.'ó^xs'ó cpvé 
pn-ó.ccA 'oV n'oéA.TiAvnn 'Oia. o|1]iAv ; nÁ -póf, \\é b-ós^^ii a. 
b|iiAc^|i, Aih-Mt 'oo bí Pharao, Ex. v. 18 ; óip\ cAv|\ éi-p iTiA.p\ "oo 
iA.|i|i ITlAoii^e -M-p, i^^A.oitexS'ó 'oo pob^t t)é A.p A.n 'OAvOi|i'pe 'n-A. 
'pA.bA.'O^'p -^15^) 7 C'^^'P éi-p n-ó. bptÁg n'oíog-ó.tc^c t)o iTni|A 'Oia 
-6w|i ^n 6151PC C|ié bpioi'o ctA.inne Israel, ip inói'oe — vnís\\ 
glie-ó.nnii^A'ó ís|a 'Oia. — ■'oo ciioming íy]\ mo^i'-Mne ct^mne 
Israel, ^isc hA^^A.\\ X)'j^ n'oéA.|mxs *Oi^ -m|i, 7 5^.0 ptÁi§ 'o'^pv 
imipi ^|i A.n Ci^ipc. Tn. ^c. |:óp 'oo |iinne CÁin, Gen. iv. 8 ; 
ói|i An CA.n -00 ceA^5^p5 T)ia é -oo c^oib ^ 'óeA.nb|iÁc-^|i Abel, 
i|" e^'ó 'oo |iinne, Abel 'oo mA.|ibA.'ó, mA.|i ^peAnnu^A'ó a|i 'Oi.^ 
c|vé n--6. ceA.5Ap5. 1p -MriMt cé^'onA. t)o |iinne 1o|iii-mc |ié 
be-óm bA.i|"ce ; ói|i 1 n'oíot -6.n ceA^Avii^^ cA.|ibA.i5 cuj^ Cóm 
•oó, i|" e-o.'ó |:iiA.i|i 'oV cionn, ^ 'óíceA.nnA.'ó té h1o|iiiA.ic. TnA.|i 
pn t)o'n •oiime 'óú|i-cpoi*óeA.c mí>^]\ ctoic : ceit^i'ó •oo •ó|iiiim ^ 
me^nm^n 5^0 b^^Ap •oogní T)ixs ^i|i, 7 ^ac ceAv5A.p5 'oobeiii 
'óó, -Mh^it 'oo ceit^peA.'ó ^^ttÁn ^xsome ^n c-o|\'0 x)o bu^it- 
p'óe tJi|i|ie 'o'-óv 'optiim ; — 7 i|"com^|ic^ cmnce ^|\ bÁj^nA. coipe 
pn. Ati seAcuiriAt) hAÍu. 

1 n-A T10éCA]\ C|\éA'0 1f C|\eAf bÁf Atltl. 

[i.] 1p cA.'ó if c|ieAp bÁp A.nn .1. bÁf n^. péme. A^up if a|a 
An mbÁp-po tAbpiA^p eóm, viii. 24, " ^5«f 'oogéA.bcAoi bÁp in 
bu|i bpeA.c^'ÓMb pém," /b.5 t^b^ipc -^|a A.n '0|iiiin5 'oogeib bÁf 
1 bpeó.cA.'ÓAib 7 'oo biA.'ó 1 mbÁp po|i|ió.i'óe n^ péme ; ^onA.'ó 
Ai|ie-pin A>'oei|A pte •o'^ipice ^.n |i^nn-po : — lCAb. I. AlU VII. 55 

1-p é i-p bÁf 'o'a jAínib -óvTin : 
c]iéi5eA.n T)é, 'otil i n-i|?]ieAvnn. 
be^5 cÁp cui'óeAvCC A.n ceAsg-'pAin, — 
bÁ|" eite, ní buipexsi'b^MX). 

—[Met. Dehide.'] 

A^uf ctii^ceAiA A.n ní-ó cé^-onA. 50 pollup a b|AiA.cpAib T)Áibíó, 
A5 tA.bA.i"pc ^|i -ó.n X)]iuin5 noA.inA.nc/s céio 50 bippeAnn, Ps. 
xlviii. 15, " 00 ctii|\exs'ó AiTi^it cxso|icA. 1 n-ippeA.nn \tsX) ; 
'pÁi'peócA.i'ó -^n bÁp ia.'o ;" ^o. ^c. ^upVAb Aiiil^i'ó bío n^. 1ia- 
nA.Tn^ 'OMHA.ncA. 'oo fío|i, -6.5 bt.ó.ipcin ^n bÁif, 7 A.5 in^eitc 
Api i'LfDi4>.n^ib i]?pinn, lonnu-p 50 inbí'o ^^.ece c|ió 5^0 coi|ie 
lé']i ciii]AeA.'ó 1 n-i]:^eA.nn i^'o, -0.5 ís. 'ociieAg'OAv'ó, 7 -^5 ■^ 
oc-pom-^oin ; ^on^-ó tiime-pin ^"oeipv ple éi^in ^n ]iA.nn-]-o : — \ lom*ó-ó. 1 n-ip]Ae-ívnn a.]a cionn cÁix), 
pi-^nA cpiom-ís Y 'E^^'^]^ cocc]AÁi'ó, 
é^5 5^^ btiibe 'o'xi. tei^e^p : 
"otiine 00 céxb.'o ctiimni^e-^]". 

■— [Met. Bebicfe.'] 

[11.] If e^-ó iomo]A]io M^ ponn-'ptiA.]AA'ó 1 n-ip^eA.nn t)óib, 
éA.5]"^mt-óvCC 7 m-ó.t-Mpvc n^ bpi^n bíop 4)^5 -^ n-imipic o]A]aa.. 
Ói]A -6.n c-6.n bí'o ctii]A]^e-6.c ó beic A.5 peice^m ^núi^^e 5]A4).nc- 
tii^ce ^tiAvt'OAv 5]AÁineA.mt^ A.n '0iA.bA.1t, ^A.b-ó.i'o -6.n 'oa.oj"- 
5A.p-fttJA.5 •oo]A]A'ÓA. 'otib-gnúipeA.c oeA.m/sn, 7 -6.n pA.ob-coi]Ae 
l'Á^AtiigceA.c peipv^ni'óe pA.b>^pvc-ó., -6.5 -6. ]"ijpcA.'ó 7 -6.5 a. j^txsc- 
btJA.tA.'ó, ^5 ^ x)CtiA.]A5-Mn 7 ^.5 a. 'ociAom-goin, 7 A.5 a. -oceit- 
^eA^n -6.]" pn a.]a teA.cA.ib tomA. toip5neA.cA. tA.pA.mtA, 7 A.5 a. 
ocpeA.g'OA.'ó 00 beA.pA.ib cpomA. ceinncige, A.5 a. 5cop5A.ipc 7 
A.5 A. ^cpeA.c-pA.obA.'ó X)* op'OA.ib lomcpomA. tiptA.inn-teA.cnA. 
lA.pnA.i'óe ; 7 A.p pn 1 |^ocA.ib bo]Ab-connA.cA. bpéA.nA. btiA.i'ó- 
eA.pcA. bpiompcóin nó ptjibe, 50 n-iomA.x) n-itpiA.pc 7 n-A.ppA.cc 
n-A.'ótJA.cmA.p n-A.ttmóp'ÓA.. 5^ X)cÁim pip? ní héioip píom 
nÁ ÁipeA.m a. bptiit x)' it]biA.nA.ib 1 n-ippeA.nn, A.p a. n-iomA.o 7 
A.p A. n-A.i'óbpi^e. 

[iii.] UtJi^ 50 bptJitio X)Á ^né -ppinpopÁtcA. péine A.nn : 
mA.p A.CÁ piA.n céA.X)p'A.X)A.c nó moctii5ceA.c, mA.p a.ca. ceA.p 66 rní bioR-SAoite An bAis. 

ceine-ó.'ó if^inn, btJA.lA.*ó 7 boi|vb-teA.'0|iA.'ó n^. n'oe^TTiAn a^i 
n^ íi-^nmA.nnA.ib. A^tif if é mo rnei>.y 50 n-oib|M5eA.nn A.n 
ceine-fe 50 5níom-6.c -^f n^ 1i^nmAnnA.ib •oAmA.ncAv, com 
m-MC 7 oibfige^^f tiif^e -6.n b-M-pci'ó Af ^.n 'of mn^ b^ifce-6.-p ; 
lonnuf mjS\K gÍA.nA.'p tJif^e ísr\ b-MfUi'ó A.n -^nAm ó peA.cA'ó -6.n 
cpnnpf 50 fíf inneA.c, m. 50. 50 n5niómuigeA.nn ceine ptif 5^.- 
•DÓfA. nó iffinn 50 fífinneAC A.-p nxs b-^n-^mA.ib 'OA.m-6.nc-6. nó 
-6.f n^ íi-6.n-6.m.Mb bíof 1 bpuf^A'oóif . 

1n 'o^f -6. ^né pfinpopÁtcA péine bíop 1 n-iff eA.nn, 'oV 
n^oif ce-^f pi-6.n eA.pb-6.'ó-6.c : m^.'p -6.CÁ beic 1 n-e-^-pbA.i'ó .6vmó.if c 
be-6.nnui5ce nx^ ^bóif e, C|\ é' bf A.icce-6.|\ .6.n X)i-6.'óxscc 'n-A. bfuib 
A.n tnle iTiAvic po-miA.ntii5ce. A^tip -6.CÁ 1 ^connc-^b-M-pc, cia. 
•DÍob pi-6.n tp cftiime .1. beic A.5 pti'L.^n^ n^ ceineA.'ó ip|Ae-6.nx)-6. 
•00 fíof , nó beic 1 n-eApbA.i'ó ^bóif e ptic.Mne. 

A^tip if tiime .6.cÁi'o n^ 'OÁ gné péine-fe 1 n'oi-M'ó ^n pe^c- 
CA.15, 'oo bf 15 50 bftnli'o 'OÁ olc pfinpopÁlc.6. 'f^^ bpeA.cA.'ó 
•oogní A.n peA.cc.6.cf é 'oé>6.nA.m ^.n peA.CA.i'ó : mA.f acá cúit-iom- 
póx) ó'n ^cf tictiigceóif 7 ^ntiif-fi'L'Le^'ó -6.f A.n ^cp éAcúif . An 
CA.n lomoff o 'oobeif pócA.if e 'oúib x)o'n '015 'o' ób 50 b-Mn- 
meA.fA.f'ó-6., 7 ibeA^f í 50 beic Af meif^e 'óó, 'oo^ní cúit- 
lompó'ó f é -6. cf tictiigceóif -6.n CAvn-pn, -6.n méit) 50 fÁf tiige^nn 
^n fó^f A. cti^ 'óó, m-6.f -6. n-A.bA.if f é 'otiine jA^n cf A.of 'oo 
•óéA.nA.m ; 7 'oogní ^núif-fitteA.'ó A.f -6.n ^cf éA.cúif , A.n CA.n 
ibe-6.f 50 íiA.nof'otiigce A.n t)eoc, lonntif 50 n'oéin •oía. 'di ; óif 
if ionA.nn •oó, 'oía. 'oo 'óéA.nA.m •oo'n x^ig, 7 a. bf eic x)o f 05^.1^ 
CA.f coit nT)é t)0 'óéA.nA.m. ITI. 50. A.x)eifim fif A.n cí beif eA.f 
cofp nA. meifx^fije x)o f05A.in CA.f -6. ^OA.nmnA.i'óeA.cc x)o 
con^bÁit A.f coit n*Oé ; nó A.n cí beA.nA.f A.mA.c 50 íiA.in- 
X)ti5ceA.c óf nó -6.if5eA.X), cfO'ó nó ceA.cf a. a. comA.ffA.n : 
if x)eA.fb 50 nx)éin x)ée fA. n-A. 'óíceA.tt 'óíob, 7 50 ^ctiif- 
eA.nn T)ia. ó beic 'n-A. 'Oia., A.n méix) féA.x)A.f ; óif if é if 
*t5ÍA.' X)o'n tiite, A.n cí if mó beifeA.f x)o fo§A.in 7 A.nnfA. teif. 
A^tif x)o bf 15 50 mbeif eA.nn A.n póc-Mf e A.n x)eoc x)o f 05^.1^, 
nó A.n fCfiA.pA.c cofp nA. meifx)fi§e, nó A.n f-6.nncA.c A.n c-óf 
nó cuix) A. comA.f f-6.n, ní héix)if a. meAf nA.c x)ée x^o^níx) x)íob, 
A.f x)Cf éi5eA.n 'Oé fífinnig, 1 n^iott of p a.. leAb. I. Atu VII. 57 

[iv.J AcÁ (yn céi-o-gné ú'o -00 n^ piA.n-Ml!) ó.'oubnA.mó.]i, 
m^]\ A^rÁ^ ^n ■piA.n 5níotTiA.c 1 n-íoc ^n ^núii'-pttue tDo^ní 
^n peA^ctó^c íy\\ ^n 5C]AéAvUÚi]\. Oi|a cion í>. b|?A.§bA.nn '00 
fólÁf 7 T)o fulc Y^'í»^ C|ié^ci3i|iib úx) ^\\ -6.n fAvOgA.t-fo, •00- 
^éA.'ÓA.i'ó 100 'óó'LÁ-p 7 'DO 'Ó4>.oi|i'pe 7 "oo 'óoc-mtiav'L úa.11 é, munA^ 
íoc-6. A.buf A.|A A fon ; 'oo jiéip 6óin, Apoc. xviii. 7, " ^n oi|AeA.'o 
•00 5tó|AiTiA|AUi5'pé é péin, 7 -00 bí 1 -pÁ'ÓA^i'Le, cu^c^'p tib ^n 
oipex^x)-pn "00 péin 7 100 'óoil^eA.'p -00 ;" 'o. ^c, cion -^ %^5- 
bM'o viA^ 'OA.oine 'oo f-MniiAige 7 "oo irieA.'ÓAip n^. bcACA'ó-'po, 50 

'bp^.^'bxM'O -^ 'Óíot 'OO CpUó.'Ó-'ÓÁll 7 -OO C|\Á'Ó Y'<^^ 5CA.]1CA1|A 

11*0 cAÍt ; ^onA.'ó tiime-pn A.'oei'p LúcÁp, ^5 ceACc j:{s]\ ^n 
'opuin^-pe, 'vi. 25, " monii-6.|i *óa.oi1í), /s 'ó'peA.m -oogní ^Áipe 
Anoip, ói]i 'oogéAncA.]! CA^oineA'ó tib ;'* 'o. 50., ^.n "opeAm 
T)o'bei]A ixi.'o péin 'o' Áine/sp 7 -oo m.6.cn,6.pnA beA.c^*ó-po, 5ii]iA.b 
éi5eó.n x)óib pn 'o' íoc lé b-MTitiiA'ó 7 bé beótcAipie c^tt. 

[v.] AcA. m. ^c. A.n 'oa.]\a. ^né ]béine 13*0 .1. csw 'piA.n e^]'- 
bís'ÓA.c, 1 n'oiA.i'ó A^n cúit-iompói'ó *oogní ^n peACCA>c ó n-A. cpuc- 
in^ceóip. Óip m/s]A 'oogní ó.n peA.ccAC -oío^a. •oo'n be^cAi'ó 
tiiA^pcAn-M^, 7 ]i05A 'oo nA. neicib CA.ttriA.i'óe, 'Oo^éA.n/s a. con- 
C]AÁ]i*ÓA.cc 1 n-i]:^eA.nn 1 n-A-nc^iÁc ; óip bí tÁn *o'Aipc 7 'o']ponn 
A.no|\'otii§ce ]iip (yr\ n^tóin vo 'óiútc pé ]ioime *o' ]:Aicpn, 
lonnup n^c ]:éA.'ocx^]i a meAp c]AéA.'o é a. méi'o "oo ]oéin 'oó, isn 
c-Áit^cAp A.i'óbpeó.c ^nop'otii^ce 7 ^n ponn ]^pici]i ^roinéi^- 
ne6>c bíop (s\]\ ]Aé bt^^p r\(s ^tóipe-pin ; 7 5U]iA.b 'oeAv]ib teip, 
5^n é *o'a ]AOCC6.in cpé 'pAo^^vt n^. ^^05^.^, 'OÁ méi'o bíop 6.5 
'otjt 1 'ocAipib 7 1 'ocÁim-néA.ttAib *o'a. cionn. A^up ip í ^.n 
5U6.1P ^ÁibcoAC-po, 7 An c-A.np6.'ó AnbA.it a.cá 6.p\ mtnp iriMtí- 
P5 6.n c]-6.o§6.it, ^5 cott^'ó 7 6.5 ctiApi^-Mn Apc^Ai^ Anm6. isn 
■otiine, 'oo connApcA.p 50 pÁc^c *oo pe^.'OApv n6.omcA., 'oo ]iéin 
m6.p té^^císp, Mattli. viii. 25, mA.p a. n*otib6>i]ic, 7 é 1 n-A>on 
tinn^ ]ié Cpíopc 1 mbAvO^/st £s bÁi'óce, " 6. Úi^eA^inA, póip 
pnn, 6.cÁm6.oi'o í>.p ^rÁ^bÁit." A^tip nío]A cóp^ "oo 'Pe6.t)6.]i, 
Cpíopc -oo 56.ipm ^n tÁ-pn |\é tinn a 5ti6.p6.cc6., lonÁ t)o n6. 
'o^.oinib 1 ^coiccinne, *Oixi. -oo ^tii'óe ; ói]i ní tti^^. ^tixMp AOin 
A.CA, ionÁ 5tiA.ip 'Pe6.x)-6.ip 6.n cpÁc-pn ; 7 póp, ip mó 5tJA.ip 

I y 58 rní bioR-SAOite aíi bAis. 

TiA. nT)A.oine, x)o bjAÍ^ nA.c ii^ibe a.cc b^og^t bÁif co|ApA.]A'ÓA. 
íy\i peA'OA.^, 7 50 bpiil b-6.05A.t n^. 'oc|\í mbÁ-p tDo tu-M'óeA.Tn^lA 
A|í n^ 'o^omib 1 ^coiccinne : ^é^ §ÁibceA.c lomo^ipo ^n 
f'^ipiA^e, 7 ^é'-p tA.5 -6.n ton^ 'n-A. ■pA.ibe pe^t)^-!!, i-p btii|Abe 
An ititii|v-|'e n^. niA.itípe A-p ^ bfuiti'o n^. 'o^oine, 7 i-p t^i^e 
teónc^ ^ ttiin^eAvf ; m^-p ■ó.cái'o n/s cuijip ceA.t5^cAv cni-^'ó- 
ATTitA, -6.CÁ -pé biomcu|A A. n-A.nA.m, 7 j^n ia.'o ctift)e nÁ 
cA.tm-6. pé mA.|AAi*óeAcc "00 *óéA.nAm, ^n c^n éi-pgeA.-p 5A.0C n-^ 
^Sác 5tói|Ae x)íom4>.ine, 7 C15 péi'oe-ó.'ó pxsign^ÁncAv n^ 'p-Mnnce, 7 
co^b^i'o tJif^í ^i5eA.ncA. n-ó. íiA.ncoite 'n-^ n-opomA.nn-Mb 
tDi^n^. 'DÍogA.inne 'oo-e^'o-pÁnA. •oíom-M'p, 7 'n-cv bpji-M-p- 
ceAwC^ib i^p^oc'ÓAv 'píocm^pvA. -popviAÁn-^c^ -peiji^e, 7 *n--^ ^cnoc- 
Aib co'o^pvpnA. cub^^-^np.^'ÓA.c^ cpiA.oi-p, 7 'n-A. tinncib tticc- 
TTiA.|iA tÁn-^it^b-pe^c-ó. teip^e, 7 *n--^ 'otii'S-néxsttA.ib x)oimne 
t)u-Mbfe-6.c-o. 'o^c-g-pÁnn^ 'op\úi|"e ; lonnti-p -^n CA.n éipigit) 
'pu-^'ó-btiinní iio-meApi^ |\ioc-Áp\x)-ó. |i-6.bA.pvc^ n^ m-6.-pAv-'po 
n^ m-Mtípe 1 ^coinne 7 1 ^coTÍTÓÁit a. céite cimciott ttiin^e 
nA. b-^nm-6., 50 'pttii^ceA.'p í mA|i-^on pié n--6. 'poip\inn .1. y^\ n^ 
céA'0):A.*ÓAib, 1 n--M5é-6.n n-6. n--Mnmi^n, 50 m^'pbc4>.'p í -MritA.i'ó 
pn. A^ti'p i'p cóp\^i*oe 'óúinn Cp\íofc -oo gin'óe ''p-^^ éi^e^vn- 
•oÁit gÁb^.i'ó-'pe^ 100 bjAÍg 5tipA.b é 'péin AmÁin 'pé^'o-6.'p Áp 
bpóipicin, -00 |iéi|i l/úcÁip, Act. iv. 12, " ní puit Ainm eite ^]a 
n-^ 'óÁit *oo nA. x)A.oinib ^a. ne-6.m, 1 n-A b* éi^eA^n pnne •00 
Í'tÁnii^A.'ó ;" 'o. 50. 5tip-6.b 1 n-Ainm lo'p-^ ^m^in •p^oiicA.pv n^ 
'o^oine ó 5^c ^tiAi'p 'n--^ mbí'o. A^tip x)o m' lút, ní puit \ib^x\ 
mbic 5u^ip ip ^i'obfige lonÁ beic 1 |aiocc -^'pcp^.i^ éii^tinni^ 
AnmA. ^n -ouine p\é mbeic a^ c-M'pt)eA.tt bócn4>. n^. be-6.c-6.'ó 
Aimpe^pt)-6. 'Ó1, m^p 50 mbí C]AU^itt f^^ttpA. frotxsm p-ottÁp-^c 
x\ty cotnA féin -6.5 ^-^'pc^^'ó t)o téi^e-^n uip^e n-6> h^ncoite A^p 
(y íiU'ptÁp, 50 mbÁi'óce4>.p cíte ^n co^ubM'p tei-p. 

[vi.] A^upip ^5 éA.5n^c Ap -Mn'oí^^te 7 ^p eiponnp^cup n^ 
cotn^ T)o mocuig pót -^nn péin t^bpA^p, Rom. vii. 23, "'oocím 
pe-^cc eite i'm b-6.ttAib /s^ ^teic 'pé ne^ccm' incinne, 7 T)o'm 
cuibpeA.c 1 TAeAcc -6.n peAc^.i'ó ^cÁ i'm bA>ttA.ib ;" 7 m-6>p ^ujt 
mocuij pót, t)o bí 1 n^pÁj^^ib 'Oé, e^]'upp6.im t^ cé^-op^-ó x>o leAb. I. Alu VII. 69 

]ii^5A.il A. ]ié^|^t3in, ní tiion5nA."ó ^.n pe&.ctcyc vo beic tJA.TTin^c 
oijiTTie^uA. X)' jpA^icciu]' nó. cotnA., TnA.|\-6.on \\é nA céAv'OfA.'ÓA.ib 
■oo beic ^5 ceil^ cs]\ ^ co^ub^l- 1) V clo'o 7 x)\ cu|inA.tTi, ^on-óvt) 
uime-pn A.'oeiii ple éi^in ^n ■pA.nn-fo, '5-6. ia.|\|i^i'ó ^|\ 'Ói4>. é 
féin X)*A.nA.CA.l a.|i xMn'oífle r\^ colnA. 7 a. cé^'0]:-6.'ó, a.|i nio- 
cug^'ó ^ míméine : — 

trio neA.|ic ]:éin nÁ irtil^n^ opm-f^, 

e^*o|\óvm ^Y ^^ r^^ ^^ r^^ 5 

nÁ léi^ mé a|\ n^. ji^on^ib -pom^inn, 
CA.omA.in ^ 'Oé o|\A.inn inn. 

— [Met. Sedna.] 

An ]'A.ogA.l ceA.nA. 'oo^n leic eite'oV c|\éA.cc-5oin lé cA.i'0|\eA.m 
ceA.l5ó.c, 7 lé ]:Áitcili> |:eitl a^ ■pojijpA.ipe tii|i|\e -6.5 ia.]1|\-m'ó a. 
tiÁ.|\A.i§, ^onA.X) uime-pn -6.'oei]i ]nle éi^in A.5 |\eic 7 A.5 ]:a.i]'- 
néi]" ti]Acói'oe A.n cfA.05A.1l A.n ]\A.nn-]^o, A.5 lA.t)A.i]ic ]\i]' A.n 
]'A.05A.l ]:éin : — 

tl]- cu A.n c]"05 TTieA.1í)lA.c TÍTeA.n5A.c, 
T]' cti A.n "béici^^ 'béimeA.nnA.c ; 
cu A.n nA.CA.i]i feA.n5 a. fei^^e, 
if ceA.nn A.CA.15 tiT]\|\e-]"e» 
— [Met. Dé'iíí/e.] 

An c-A.i'ó'be]i]"eói]\ m. 50. A.5 inniott a. it-ctcA.]" ]\é a. íiéi^- 
niu^A.'ó té n-A. A.im]^5cit), lonntí]" nA.c bí o]^a.'ó A.on UA.i]Ae ó 
neA.]\c-5oit nA. nÁTTiA.'o-]"o A.tce, ^onA.'ó A.5 eA.5cA.0Tne nA. 
5UA.Tfe-]"e 'n-A. 5cut]\t'o A.n C]\ta.]\ eA.f5CA.]AA.X) ij'q A.n 'ouTne,. 
A.'oeT]! pte 'o'ÁT]\Tce A.n ]\A.nn-]"o : — 

An cotA.nn A.5 coTTi]tA.c ]\iom, 

Y ^ CT5eA.]\nA. A.CÁ t n-T]:^ionn,. 

Y ^Ti f A.05A.t feife A.]\ ^cotnA. : 
mcT-fe A.'m A.onA.p eA.t)co]\]TA.. 

— [Met. Dí^»;} 

An CA.n TA.]TUTTi ^A.bA.f A.n c-A.]\c]\A.c 11*0 nA. íiA.nmA. ]iA.on 
mA.'ómA. 7 mTocof5A.Tf A.5 ceTceA.'o ]iéf nA. lieA.f^cÁT^T'OT'b 60 URÍ blOR-SA01Úe An bAIS. 

cé-^'onAv, tnAv|\ a.cá /sncoil n^. colnA., fMnnc -ó.n cfA.o§4>.il, 7 
-ó.imptijA.'ó -^n ^TÓbe-pfeóiAA, ^A.b^vi'o a^ íy co|A^i'óeA.cc 50 
CAOTD^c cti]AC^ncA, 50 n'oéini'o m\\\e mion-bnúi'óce nó "Lu^ic- 
|Ae-6.*ó 'Ó1, ^|i n'oé-ó.nxMTi ^ Vié^.'oÁl-íS, 7 ^.-p m^'pbA.'ó -^ ]?oi|Ane, 7 
A|\ Tnbu^in ^ •pubA.itc^ 'ói, 7 -Ov-p triAv-pbA.'ó ^ céA.'0|:-<s'ó ; ^onA.'ó 
uiíne-pn A.'oei|i ple éi^m -6.n 11-0.^^-^0, /S5 c-ó.oine-^'ó ó^ ^m^.'p- 
|AÁin fém X)o coi-p^ A.n c]ií]a céxs'on-C). : — 

tleiíTi cjie-ó.g'o-M'ó, -6.Y cmne^.'p Tnó|i, 
.Tn-^]i 'p^eA.nA. 'p^mneAj^ -^*ni cli-6.b ; 
£>.\\ mo c-ó.ob ni-m ctiA.tMn5 'pu^j.n, 
buA.n f£>.^m cuA.|AA.im CAom ó*n 'oc|\ia|i. 

— [Met. Rannaigecht M6rJ\ 

[vii.] 1f có]iM'oe 'DiJinn iomo]i]io -ó.n colAvnn -00 coimme4>.]" 
]Aé li.ó.]AC]i-ó.c '00 biA.'ó A5 imce,óvcc .6.n -M^ém, -^n ní'o téA.5C4>.]A 
x^5 Sot^m, Sap. V. 10, mA.]i Av n-A.bA.i]i -6.5 l-^bAvi]AC A]i colAinn 
-6.n 'otime, " -Mn,Ml ttim^ C]ai -6.11.6.]' c]Aé tn^^^e btimne, 7 An 
bo|\5 n-6.c ]:a5c^]a ]Aé n-imceAcc 'oi, nÁ cofÁn a. cíte ftj'o 
'piA. bumnib ;" -0. ^c, -^n c-6.n bío]' -^hciiac n-6. b-6.nm-6. -6.5 
C]Ai-6.tt CA.]A eA.]" n-6. íi-6.oi]"e, nó ca.]i btimne n^. beA.cA.*ó Aim- 
'pe-6.]A'ó-6., -o'a. 'OC15 ^10*0,6. be.6.5-6. 'oo 'oé-^n-Mh 'óe, .6.n méi'o 50 
5ctii]iceA.]i 50 beA.]"A.oncA.c -6. j^eitb n-6. íiA.nm^ é, 7 yó\ ^ ^^eitb 
jmbMtce, cy cétyX)^£>x>^ 7 Jb. btiite b|\ío5 -^]A-ceA.nA.. A^ti]' 1]" é 
An c-A.]ic]iA.c-|'o n.6. cotn^ 50 ]:ácac 'oo ctii^ peí).'OA.]A, MattL. 
xiv. 28, mA.]i A.'otibM]ic \jb^x\ ttim^ ]Aé C]iíofc, "]:ó5a.i]i •ó-Mh 
ceA.cc i^'O 'óÁit A.]A n.6. btii^'^ib ;" X). 50., ca]a ce^nn ^u^a mó]A 
ísw ^ii^if beic ^]A A.n tn^^^e .1. a.]a ^.n éA.5, 5tí]\A.b mó 50 
minic 'oo ^ií^if beic A.5 ttnn^^^eói^AeA.cc -6.]ac]aa.i§ n^. liAnm/s 
f^ pio]AÁi'oeA.cc .6.n pe.^cM'ó -6.5 •oé.6.n4>.m toc tA.ocA.mAit, lonÁ 
pn. A^ti]" 1]" c]Aé]" .6.n A.]AC]A^c-pn n^. cotn^. t)o beic coth 
bA.05A.tA.c pn, A.CÁ pót .6.5 cei]'neA.tii a. c]aocí>. yém cpé beic 1 
^cotMnn, Rom. vii. 24, "t]' mi-]'e A.n 'otime neAthconÁic,' cia. 
'P^o]A]:A.f mé ó copp ^n bÁi]'-]'^?'* 6.]" ^^o ip lonctii^ce ^u^a thó]A 
A.n 5tiA.i]"]Aé pót, beic ctJibftjce 1 5ca]acm]a n^. cotn^ T)^onnA., 
^]A théfo n-6. mbívoj^t a.ca. 'n-A. cionn, 7 00 bpí^ 50 bp-Mce^nn LeAb. I. Alu YII. 61 

nA.c píit 'OAin^e^n nÁ 'oí'oeA.n eile a^ n^ T)A.oinil!), (scz i/s.t) 
l'éin -oo cujA A|i coimi|ice t)é, if eA.*ó ^-oei-p iiiij, Eom. vi. 19, 
" -Mii^it cti5A.l!)-ó.|i buji mbA.itt -pé i^o^nAm 'oo neA.m5lxi.1ne, 7 
X)' Ujicói'o 50 liu]icói'o, m. ^c. CAbiA^i-ó bu]i mbA.itt -péirogn-MÍi 
t)' p|\éA.n'04>.cc ;" 'o. ^c, ó nA.c |-tiit ii]in/s*ó eite co-pnAim nÁ 
CAomnui^ce ^.5 n^ 'OA.oinib o]\]\ó< -péin ó ^oim n^. n^u^^fACC 
•DO ttiA.i'óeAmA|i 50 |\ó -po, 5ti|i^b e£yX) 'óti^i'o -oo 'óéAnxsm, 
bjií^ A. mbxstt 7 (y ^céA.'O]:^.'© 'oo cA.iceAvm -pé -po^nMTi 'oo 'Ói^, 
1 n-einioctA.inn n^. n-otc -oo -pinneA.'OA.-p. A^ti-p a.cái'o c|ií 
■coin^itt if loncoimé^'ocA. x)óib ]\é ]:05nA.m 'oo 'óéxsnA.m 'oo 
-Ói^. 

[viii.] An céi'o-ní'ó, a ^ciAoi-óe x)o CA.b^ipvc 'oo 'Óia. 1 mo'o 
bjionncAi-p; 7 a.cá 'Oi/í. -péin -oV iAv|1|\a.i'ó pn o]\]\is, Prov. 
xxiii. 26, m^|i ^ n-^bA.ip\ -^5 t^b^ijic 111^ A.n 'ouine, " c4>.bMp\, 
ó^ mic lonm-Mn, 'oo cpoi'oe -péin 'OAvm-'pó. ;^' x). ^c, nA.c |:titÁi|i 
tetp c|\oi'óe -6.n x)tiine ^o' -p^gbxNit -pé x)éA.nA.m -peA.'ómA. 'óó -pém, 
7 n^c tóp teif |:o5nxi.m |:oi|\imeA.t^c n^. mb^tt eite ^^.n ^n 
c-poi'óe X)o con5nA.m teó. A^tif i-p tjime-pn &.'oe\]\ yé -pi-p A.n 
•DUine, Cant. viii. 6, '* ctn-p mi-"pe m^.-p féA.tó. ís]\ X)o c|ioi'óe 7 
A-p X)o tÁim ;" X). 50. ^típiAb ca.'ó 'óti^eA.'p -6. beic ^eimti^ce 
]:£s 5éibe-ó.n ^jiÁ-p T)é x)o teic ó^ c-poi'óe 7 -<s tÁm, lonnti-p nA.c 
l^é^'opA.'ó 'pmu4>>ine^'ó nÁ oib|iitigA.'ó ^cc X)o |iéip\ coite 'Oé. 

[ix.] An x)An^ ní'ó, ia.x) |:éin x)o CAbA.i-pc 50 íiiomtÁn X)o 

'Oi^, x)o |\éi|i mA|i téAgcAji, Matth. xxii. 27, " ^^iÁ'ótiig x)o 

ci^có.'pnA., X)o 'O1A. ]:éin, ó'x) c|Aoi*óe 50 biomtÁn, 7 ó c'^n-6.m 

50 biomtÁn, 7 ó c' incinn 50 biomtÁn ;'' A-p "po i-p lonctii^ce, 

n^c Áit \\é 'OiAv teA.c-"poinn ^n x)tiine ^An -po^nAm lomtÁn a 

cjAoi'óe 7 A. cé^x)'pA'ó, ^ AnmA. 7 a. mcinne X)' f^xs^bÁit •óó -pém ; 

X>o bjiíg 5ti|i-6.b 'óó A.mÁin •óti^eA.-p A.m'pA.me 7 ó^tÁcA-p x)o 

l'óé^nMTi, ói-p ^tjpi^b é -pém X)obei|A ctiitteA.m 7 ctiA.-p^'pcA.t 'óó. 

Ji'óeA.'ó if móp\ mex^ttcAvp\ ^n x^jion^ fA.oiteA.f 50 n^ÓA.bA.i'ó 

hA -0. b):ei'óm u^ca., 7 i.ó.'o 1 n-A.oini*eAcc ^5 ■po^nA.m -00 

iÁimx)ib 'Oé, mA.|i a.cá A.n X)i4sb^t, ^n -p-^o^^t, 7 ^n cotA.nn ; 

I7 if uime-pn ^X)ei|i 6óin, ix. 31, " i-p |:eA.fA.c pnn nA.c éij^c- 

^^nn 'O1/S nós pe^ccA^i^ ;" ó.y -po ip loncui^ce mt^c j^b^nn 62 URÍ bioR-gAoiúe An bÁis. 

'OiA. ^ei'ótTi nÁ |?05nA.TTi -6.n -pe-^ccAig, x)o bpí^ ó beic 'n-A^ 
■pe-ó.cc-ó.c 'óó, 50 n'oéin teA.c-|Aoinn ]\é 'Oia., ^n iriéi'o 50 
5Ciii|AeA.nn ctn-o éi^in -00 'bjAÍj ^ b-6.ll nó X)V iTie^nni.Mn 1 
'bpei'ótn -00 nÁinroib T)é. 

[x.] An cjAeA.'p níx), ^n b-ponnc-^f ■oogní'o o\\\\íy yém -oo 
'Ó1A, 56.n 'out 'n-ó. 'ói^i'ó, -6.cc niA.|ACA.in 1 mbnn ^ coiiiMtt 'oo 
po|A, 7 -6. TTieA.'p 5ti]ixsb 051^06.1" be.ó.C6.*ó bíof -6.5 'Oió. o]\]\íy ; 7 
X)V néi]^ pn, n^c 'oligi'o ^]\ fe^.'ó a. mbeA.CAv'ó |?ei'óm nÁ 1:05- 
n6.m 'oo 'óé>6>nAm a.cc a|\ coit a x^ci^eA.'iAnA. ^rein, *Oi6. mte- 
ciimA.cc^c. A^uf if é coin5eA.tt -óv^ -ís^ 5^^^^ '^i^ cuA.-pA.'p- 
CA.t x)o 'ótJine, 7 -póp a. -péix^eACA.'ó 7 a jpói-picm ^-p 5^0 uite 
bpioix) 7 mo§f6>ine, 7 'pA.oi|\'pe-í>.c •00 'óéA.nA.m -6.|a ne-Mh 'óe, x)Á 
^c-ó.omnA.'ó é féin 50 bu6.in--peA.'pmA.c 1 n^-pÁf^ib *Oe 7 1 -pAoc- 
jitig^'ó n^. 'pubó.itce, -00 'péijA 1T1a.c^, x. 22, " ^n cí x^ogé^n^ 
bu-Mn-fe-ó.'pA.m 50 'oeipe^.'ó, -6.5-^0 &.n cí ■ptÁineócAv'p." If 
có|\AiX)e lomoiA-po x)o 'óiiine bn^m-'peA.'pxsm x)o 'óéA.nA.m, n^c bí 
poy n^. 'pA.itte Ai^e, m£^]\ ^zÁ^ poy tiM|\e -^n b.<sif, x)o pvéif 
SotA.iTii, Eccle. ix. 12, " ní fe^.'p x)o'n x)iiine /s cf íoc 'pém ;" 
ói'p, x)Á mbAv'ó, ní 56.^ nA.c 'om^ne^X) é •pém x)'inniott f é btjcc 
n-^ n^UA.'p.ó.cc bío'p 'n-/s cionn 1 n-A.imp'p 6.n é-6.56.. A^tJ-p 'o'a 
cuji fo 1 ^céitt A.CÁ A.n -pA.b^.it-'p^é^t téA.5CA.p\, Matth. xxiv. 43, 
"'OÁ bfeAf.^'ó -^n c-í).cai|\ mtnnncipe, cÁ Iiti6.ip\ x)o cioc'pA.'ó 
ó.n bicbmeAvC, x^ogé^n-ó.'ó 'p-Mpie ix^if." Ay fo ip lonctii^ce 
^ n.ó.c 'putÁif x)o'n cpiiopc-M^e yéA.tm6. beic buA.in-feAfTTiAvC 1 
nx)é-6.n.6.TTi feA.'óm^v x)o'n 'Oúite-Mh, ■ótige-^'pbic-x^íteA.f be^CA.'ó 
50.C i6.oin ; 7 x)'^ ^í*í§ P^y 5Uf^b 'óó 'ótigeA.'p 56.C 6.on 
fá'óm x)o 'óéA.n4>.TTi 50 nx)íce6.tt 7 50 nx)eicix)e ^-p 'pe^.'ó -6. |\6.é 
7 A 'péime^.fó. ; 7 if m6.ic x)o cui5e6.X)4>>|A 5t6.n-n4>.oim 56.0^- 
itiA.|A6. jtiocA 5éip\-incte-^cc-6.c-6. éi|\e^nn ^n ní'ó-pn, -6.|i A.n 
TTiéix) X)' otc 7 X)o 'DU6.'ó X)o cuip\ix)íf o|\|i-^ fém cf é b|\uicne6.'ó 
5t6.n-x)úcp6.ccí>. 4>.5 i4>.pf Ai-ó 6. p\éi|\e x)o 'oe6.n6.TTi. 

[xi.] bío'ó A. 'piA.'ón^.ife pn 6.|\ "|5áx)|\6.i5, Á|\x)-eA.|\t6.TTi 
éi]ie6.nn, 7 6.|i Cotum Citte, 7 ^|\ 6. céite coTTi-6.oipe tTlocu^., 
A.|\ tTl6.o'óÓ5, 6.|i ttlotin^, 6.f TÍ1ot6.ife, 6.f ÍÍl6.otpuA.in, 6.|\ 
Ci6.pÁn, 6.|\ 'Oi4>.5t6.n, -6.p ponÁn, 6.f Cotm6.n, 6.p tlu^.'óÁn, 7 leAb. I. AlU VII. 63 

i>^]\ r)Cy céív'OAi'b eile 'óío'b, cu^ a mbe^cA c>^y 50 C|iÁibce4>.c 
c|iic-eA.5lA.c. 1]" aitiIa.i'ó cjAA^ 'oo bí'oíi', 7 Aibi'oe ^o]"ca. c^t- 
CMtze lompA, -6. ^co^'A. 50 'poijAbeA.c -poivriocc f05A.]ic^c ; cÁi|\- 
bií>.'ó 7 ceA-pc-ót "oo -po^i ÍI.CA ; ■póin-téince po-^éAv-pA. 'piiibeA.c-ó< 
^5 Ac^oin nxs n-ÁlA.x) 'oo^ní'oí-p op-pA. ]:éin, 'o' éi-p beic "oV 
■p5iúi|ipeA.*ó 7 -oV ■p^oc-buA.lxs'ó -péin, 50 beic 'oV ^coiipAvib 
c|AéA.cc-<5oncA, 50 mbí'oí-p ■ppxS'pA. 'poi-p'óeA.pv^A^ "poÍA. -6.5 f^ié^ 7 
^5 fnÁiTi-ctiicim |Aé •pleA.^A.ib -pei-p^-e^-pn^cA a ^cncA'p ó'n 
5cío|i|Abó.*ó 'oobei|iT)í'p o\\\\cy -péin. t)o cbeA.ccAoi teó -póp 
'ptiA.cc 7 |?A.i|\e 7 ]:AX)-X)úp5A.'ó, uiinA^igce 7 A.lm-pAnA. -^oine 7 
i^]Amei|i5e, Itiige ^p lÁp nó A-p lom-cA.t^m, 7 ctoc-ó. -po- 
^Ajib^ p'UApiA. |:oi|i'pliticA. piícA.ib ; bioc-g-pÁ'ó x)o'n boccAsCC, 7 
cÁ|i -6.|i ^n 'ocoicce 'oc^lm^si'óe AvC-ís, 7 ia.'o ^5 b-Mpce^'ó 7 ^5 
beA.nnug-^'ó, -6.5 ^0/^5^.1^5 7 A.5 C]ieópiii 5^.-0 n^. bpobA.t, 7 p'ó]" 
^5 p]Aoiceó.pc 7 A^ piAím-fe^nmóiii -óóib. A^up ii|iirió]i n-6v 
b^icme lo'óó.ine, nó p'opi^ÍA. r\£^ ■pe-ó.'ónA. 'pí|AéAn'o/s-pn 0.5 
5|Ainn-p*eiceA.m n^. ^10111^ 50 ^ÍA.n-'pijn'OA. 5éA-p-|AA.'ó^'pc-6>c 
T)o§|Aép, 7 A n-A.i5exsncA. a^ on-pAi-p 1 ^-^.156^.^ A^n lonn-pA.cA.ip 
7 A.nmcÁi|A'oeA.p i-p-pe i-oiia ^^c tucc com--Mmp]Ae 'oíob, 7 iAv'o 
'n--^ j^cjAÓ-btiA.i'Lcib cpÁbA.i'ó 7 'n--ó. ^c^picAi-p coim-iA.'óc-o. 
c|Aei"oim cimciott ^ céile, /^^ •oéA.n-MÍi ]:A.i|Ae 7 poiACOimé-^-o^ 
^'pA.ile, 50 n5AbA.x)Aoip n-^ c|AiiA.itle có.tmA.i'óe -00 biA.'ó lomp^., 
cpA.oc^'ó 7 ctii|Ab|Aeó'ó ctíc^ ; 7 *oV bícin pn, 50 mbí'oí]" 
n^. cotnA. cé^'on4>.-pn pA ctiin^ tjmtA.ccA. 'oV n-AnA.mAsib ; 
lonnup 50 'oci^eó.'ó 'óe-pn, -^n CA.n "oo bu^iteA.'ó T)ia. pptAnc 
•ppionnAiTiAit 'oo ppopi-goin cs ppioiA^iT), ^u^a -poitéiiv 'óóib -^n 
potup'o 05^10*0 A.n poitéA.p-pn, nÁ|A cnéi^ce 'óóib btiocc buA.n- 
coinceA.c bt/sp-cum|A^ n^. beA.c-ó.'ó pucAine 'oo bí'oíp 'oo cua.|v 
7 x)o cuitte-6.m a|a 'oubt^cc 'oucA.in t)iombuA.n ^n 'oomnÁin. 

[xii.] Acc ceA.n^ poi|AÍop, ní téi|A ^n tonn|AA.'ó nó A.n ^a. 
5|iéine 5|AÁp hwy |\é tin5eA.*ó 50 t^ocA.m-Mt ó 'Ói^ a|\ mó^ 
'OA.oinib, 'oo mó|AÁn -00 'ó/soicib 'oÚ|a^ ■oAitt-incteA.ccA.CA., X)o 
cu^ic-cti4>.|i^ib cuiAA. cexspic-múmnce, x)o bA|AÁncAvib bopibi^ 
bei^-téipnn, 7 x)' u^x)A|AxMb e-^|A|Ax^oiX)eA.Ci^ ei|AiciceA.mtiS nA^ 
hMmp|\e-|'e, -oV x)c^b.M|\ IDi^ ^cm'ó p^^x)^ 7 ^impi|A imci^n 64 nií bion-$Aoite An bÁis. 

|Aé 'oéA.n^iti MC|\i5e, ^uji-ó^b eA.5 •oogní'o-'pe/sn 7 lucc ^ le^ncA., 
beic A.5 "out 1 mbeó Ap 'Oi^ 50 •oío-CA.-pbA.c, lé 'oubA.ilcib 7 lé 
'opoc-oib|Ae^cA.ib in^|i inte ^A.if^e^s'ó 'óóib |:éin. ^^^f mo 
c|iuA.i5e irióji, "OÁ 'ocu^A.x^A.oi-p -MTiA-pc a. n-incinne a|\ ^n ji^on 
n-ooc^^ji^c nT^o-eótui-p -ó^c^ piompA 7 ^-^n po-p n-ó. |?Avitle -^c^, 
7 nA^c téi^e^nn X)Ms ^soinnexsc pié 'mbei'ó a Jtiú^ *oV 5-piA.nÁn, 
'oo cpéi^p-oíf beic a^ 'oiút 'oubÍA.ccA. •oombl^-pc^ nó. boA.c-^'ó- 
-po. 11 c, -6. 'óuine, -oÁ 'oceA.^iriA. Avcl^-p-6.'ó áIa.i'ó nó nuA.- 
'peA^c^'ó neimneA.c ó^'o neA.mfA.i|Ae ^réin "ouic, tui^ 50 Iuac 1 
teA.b^.'ó cteic comgoine ó.n c]Aoi'óe, 7 cÓ5A.ib pA^nboic -pí-péAn- 
•oAwCCA. "00 cuiTTO-^c 'oo co^ubA.ij', 7 cuipi tÁm Ap\ -00 tei^eAv-p 
ó''o toccAvib. 

[xiii.] lonnu-p 5U]iA.b mÓToe x)05éA.nc^ tuA.-p |\é teigeA.i' 
•oo cu-|i o-|Ac ]:éin, pop n-^ n-e^-pjA^'ó n-íoc--ptÁinceA>c "oo beic 
i>^-^6^Zj bío-ó A. -pÁip-po-p A>5ó.c, 5U-pA.b íoc-tuib -oo -^ísc ocp^-p, 
7 5U-|AA.b u-|Aco-p5 imtei^i-p 'oo ^/sc eA.-ptÁince -oV mbí A^p ^.n 
4>.nA.m, A.n ^ic-pige ; 7 ^uji^b ceipiín 'oo 5^0 cpié^cc ^n 
cjiÁbxS'ó, 7 5U]iA.b tuib teigi-p -00 ^^c toc -^n tóiiAgníom ; 7 
5U-pA»b cop§^ cneA^-pui^ce 'oo ^ac cneTÓ cu.ó.-p-'oomA.in c-pA.o-p- 
o'ptA.i^ce 'oV mbí 4>.-p An 5005^^^.-^, -6.n cuA.picug.ó.'ó c-pic- 
eA.5tA.c 7 -csn ):o|iuac-6.|a |?p\iocn-Mri^c 'oobeiji A.n 'oio§|ia.i|"'oia.'óa. 
-p-ó. Á-pu-p-Mb lomc^otA. iA.115cutA.c0. nA. hA.nmA., té pA.'ÓA.c -pjiioc- 
u|itA.m nA. -pA.oip'oine ; lonnu]" A.n CA.n 'oobei|iceA|i -pÁCA.'ó nA. 
-ptei^e -peit^e-pn, mA.|i iA.pi|iA.CA.c 1 n-ÁtA.*óA.ib n^. íiA.nmA., 50 
•p5A.oitceA.|i tionn-túic n^. tocc 7 -pocott A.n -peA.CA.i'ó a. bocpiA.-p- 
toc-Mb n^ hA.nmA., 50 n'oéA.ncAji ia.'o -ó.mtA.i'ó pn 'o' lonnjiA.'ó 7 
t)' A.-p5A.in A.-p, 50 beic -pteAvmA.in -ptÁin-c|iéA.ccA.c 'óó. 

[xiv.] 1f cjiUA.^ nA.c téiji t)o'n t)|iuin5 nA.c up\mA.ipeA.nn 
A.n A.ic|ii5e 'n-A. íiA.m, 5U|iA.b oa.'ó -oogní A.n c--M'óbe|Apeói]A 
|ii|" -cn bpeA.ccA.c, A.mA.it t^o^ní A.n ]:A.ot-cú |ii]" A.n 5ca.oi|ii§. 
Ói|\ if A.|i bpA5A.1t) ui|i|Ae bei]ieA.f, t)' 0^.5^^. 50 nt)éA.nA.'ó 
mei'óit t)0 ctuinpeA.'ó A.n c-A.05A.i]ie, 7 50 t)ciocpA.t) -oV ]:ói]i- 
icin, m. 50. tío^ní A.n c-Ai'óbe]i]"eói]i ]ii]" A.n bpeA.ccA.c : beiiu-ó 
A.]i meA.tt b]iÁ5A.t) a.i]i, 7 ]:A.i]"5ceA.]i teip bA.^i^io^A.'ó nA. t)iúit)e 
50 t)occ A.]i A^ meA.nmA.in, 50 nA.c téi5eA.nn t)ó a. tocc t)o cu]i leAb. I. aIu VII. 65 

poy ^y6>^r\ hyA^o)y\X)}r\, 'oV 'ocioc]:a.'ó A.o§M|Ae n^. hA.nmA x>o 
cui'óe-6.cc 'o'a. -póiiAicin ^ hA.n'b|ioix) /sn Ai'ólDe|i'peó|A^. 

[xv.] 1f é ]:Ác A-p nxsc téi]A 'oo'n -peó.cc-ó.c 5ii|ií>.b tei-p n^. 
■pÁp^ib 'péMTi]AÁi"óce -oo^níceA^]! é 'o'f'ói]Aicin, 'oo b^iíg 5ti]i^b 
e^'ó 'oogní ^n 'oiA.b^t y^y ^n 'ouine A.iTi^it "oogní A.n p^c 'ou'b 
]Ai]" -6.n mbeA.CA.'ó^c bíop e^.p'tÁn nó bÁi*óce i ■ocinnn, ^obA.i'ó 
{s j^úite A^y A. ceA.nn ; m. 50. 'oo^ní A.n 'oi^b^.t ]\^y ^.n bpeA.cc^c, 
A.n c^n 'oo^eib 1 bppiíom-§A.t^]A An peA.có.i'ó, nó 1 •ocuinn 
Aciimi]! n^. btiptcói'oe é, ^^sbA.i'ó A5 ceA^t^-goin yoy^ a ]iéA- 
]^úin, 50 b^TÁ^bAvnn x)M. é, ^p n^c téi]i 'óó, teA.]"ti§.ó.'ó -oo 
•óéAnMTi 'n-xs. toccA.ib. 

[xvi.]. Tlí -puit ]?ó]", 'oÁ éi^nige 'oobei]! louine Amu]" í>.y. 
^ic^Aige 'oo 'óéó.nA.m, n^c mó-]"ó.-cÁc 'oo^ní ^n T)iAb^t 'oíceAvtt 
(^]\ A. coipimeA]-^ ; 'oo b^iíg ^u^Axsb lonA^nn 'oÁ.t 'óó y^y ^n cí 
ctii]\eA.]" ]ioime ^iqti^e x)o 'óéó.n^m 7 x)o'n c^c ]iip ^n tuic : i]' 
/^.mtxMió cp\^ 'oogní ^n c^c ]Mp ^n ttiic, beic A5 Am^itt 7 a^ 
]^ti5pv^'ó ]iiA, An ^cém bíop x^^ ]:tiipie4>.c A.y ^ cumuy yém Avi^e, 
^i'óeó.'ó An cA.n 'oobei]! p'óe a.]i 'óut ]:V x^Ain^eAvn -oV 'oíx)e-6.n 
]:éin A.i]i, 'oobei]! c]iob X)'a c^ié^ccnti^A.'ó 'ói. 

[xvii.] 'Oo bpví 5 ioino]i]AO, ^ti^AA^b x)o 'óeA.^imA.'o X)o CAbA^ipic 
1 ^ctnrhne /sn bÁip, C15 -ó.n x)tiine x)o 'óeAnA.m peA.CAi'ó, ^y e^.'ó 
'óti^eA]" x)o 'óéA.nA.m Avm-Mt x^o^ní ^n péxscó^. 1p e^'ó ceAnAw 
x^o^ní pí, An CA.n a.ccí -ó. íie^]A]A iot-;j^^cxsc 1 n-eA.^^.]! op ^ cionn, ^ 
7 moctii^e^p x)'a b]iÍ5 pn a. bti^itt 0.5 Á]AX)ti5^'ó, x)obei]t 
pttexi.'ó y\oy A]t a. co^^^ib ^^pib^. ^/spic^CA. ; 7 C15 x)o'n mí^né 
A.CCÍ ísy i>. co]^A^ib, A m^cn^.]' 7 ^ mómAi]ieAcc 'oo múcA'ó. 
m. 50. 'óti^eA.p -ísn x)tiine x)o 'óéA.nA.m, ]:éA.cA.in 50 c]itiAvi'ó A]t 
A. co]"^ib .1. A]\ -^ c]AÍoc^ib, 7 me-^p 7 mion-ctixspcti^A.'ó x)o 
'óéA.nA.m A]i n^s beA.p\nA.ib bA.o5-Mt -6.CÁ ]ioime, 7 50 mó]A-mó]t 
A.]\ ^n mbÁp A.CÁ X)'Áipvice A.5 ^^^c Aon 50 cmnce, x)o piéi]i 
póit, Hebr. vii. 27, " x)o hopix^tii^eA.'ó x)o n^ x)^oinib Aon tiA.i]t 
AmÁm bÁ]' X)' pA.5bÁit ;" 7 x)Á nx)é^]mí). pn, ip x)e-^]\b 50 
]\6vC^i'ó A.]" ó ^oim An x)Á bÁp x)o ttiM'óeAmA.p\, mA]i acá bÁ]" 
n^. coi]\e 7 bÁ]" n^v péme, 7 nAC 'om^ne í>>n cpie^^p bÁp .1. bÁr 
^n ctii]\]D x)íc nÁ 'oocAp -óó. 

K 66 uní biofi-5Aoiúe aii bÁis. 

[xviii.] AT)ei|i Seneca, Epist. xix. 2, satis multum teraporis 
sparsimus, incipiamus vasa in senectute colligere ; in freto 
viximus, moriamur in portu, " if tó]\ 'óúinn a^^]\ f^AipeA'o 
•oViTTip'p linn, cionni^^nAm c]iuinniii5A.*ó n>^ -poiceA.c 'y:>.n 
•peA.nó|\'ó-^cc ; 'oo ni-M'pe-MTiA.iA *yc>.r\ miiip, 'oé^n^m é-^^ Y^^ 
5CUA.n ;" lon/snn pn ]\é ^ |iÁ'ó, 7 50 nx)leA§-M]i •óúinn Av-pci^A.i^ 
n^ íiA.nmA. "oo c]Atiinniu§^'ó 1 ^cionn ^ céile 'n-ó. 5CA.blA.c 1 
^cu^n ^n c|\Á'bA.n6, 7 A.n5CxM]ie n^ íiAic|Ai§e -oo léi^eA^n 
pjc-Mb -oV 'ocoinmeA.-p^ -^p tuA'p^^'ó n^. tocu, 'o'eA.^t^ -^ 
teóncA té cu^-p^^in conn n-ó.umA-p n^. 'hti]Acói'oe h\oy £s]\ n-ó. 
mtj'p^t^'ó té me^f^-óv'ó meA.|\-6vni:^'ÓA.c n^. m^ití-pe. A^tJ-p ip 
cópiA.i'oe 'óúinn •oeicbi|i 'oo t)é^n^m -pé 'pi:iú]iA^'ó Áp\ ton^ ^U]" 
An 5ctíA.n ú-o ^n cpÁ'b-M'ó, ^ti-p-a.b -MTitA.i*ó bímí'o, -MTi4>.it ceA.n- 
nA.i5e "00 bi^*ó CA-p teA|\ A.5 'oéA.nA.m ctip^-M'p, a-]\ -6. mbi^'ó 
1:05^^.150 -pM-pji^e ^5 oi|\citt -pé btiA.in -^.e-^ppA>*ó 'óe, 7 -pé n-^ 
mA.p\b^'ó féin, 7 *oo biA.'ó a^ có|\^i§eAvCC ^ip\, ó'n 5ctiA.n ^p ^ 
'oc'pi^tt'p^'ó -^uf ísr\ 5ctió.n 'n-ó. -pAoit'peA'ó comnxM-óe ; m. 50. 
bío|" -cn bÁ-p 1 n-oip\citt 'oo -píop^ ís]\ ísTí t)tiine, ^|i cí cs 'óocA.ip 
x)o 'óé-ó.nA.m, ó'n "ociaác C|\iA.ttAf ó^ cuí^n ^ gemeAmnA 50 
cAvt^'ó -^ épíce. A^ti]" nÁ me^.-pA'ó ^oinneA.c, n-ó.c C15 A^n bÁp 
cti^-Mnn £ycz 1 n-tiM|i Á]\ n-éA.^^ A.mÁin ; ^cc bío'ó ^ 'óeimin 
Ai^e, -^n tÁ 5einceA.p\ neA.c 1 mbpoinn, 7 C15 x)0 ttiin^'peoi]!- 
e/scc A|A bócnA. n^. be^có.'ó cA.t)-Mtt, 50 'ocó^b^nn ^.n bÁ-p ^n 
tÁ cé^'onA. A 'peótcAv -pti/sp 50 'pÁp\-A.ibéit, 7 50 te4>.n^nn 50 
|Aéim-'óí|Ae^c Y^^ P^^ti ^cé^-onx^ -^n lotiine 50 mbe^n^nn a. 
uite b]iío5A. 7 mA^oine te. 

[xix.] I'p có|\í>.ix)e 'óúinn ^ me-6.f, n-ó.c eó.'ó A.mÁin 1 tó a» 
6-^5^. bíoj' -o^n bÁ|" a^ cóp^-M^e^cc 6^]\ A.n 'otiine, ^cc -póp 50 
mbí "00 gnÁc ^]\ a^ to^i^, ^.n ní'ó téA.^c^.'p -^5 Seneca, Epist. 
xxiv. 20, m^p\ x^ n-AbA.i]i, ultima hora, qua esse desinimus, 
non sola mortem facit, sed sola consumraat : tunc ad illam per- 
venimus, sed diu venimus, " ní bí A^n u-Mp 'óéi'óeAnAC A>mÁm 
'n-4>. 'océimí'o (y]\ ceíX t)o§ní -^n bÁp, a.cc if í MriÁm cpíoc- 
nui^eA'p : ^n c|\Ác-pn C15 tmn a. p\occAin, ^i'óca.'ó ip ci^n 'oo 
bÁm^p\ í>.5 ceA.cc 'n-^ 'óÁit." A bpi^C|AA.ib ^n ti5T)A.i|i-'pe ip leAb. II. AlU I. 67 

lonctii^ce 5ii|\A.b lonTÓ-ó. ó.mtJf 'oo1i)ei|A -mi bÁf a^\\ A.n 'ouine 
yut tTiA.|AbA.|" é ; 7 if có]Aó.i'oe pn "oo liie^f, m-^]i 'oocíceA|\ 
'óúinn 50 minic 5éi|\e n^. f^l^íob -oobeiiA A.n bÁf A.f nxs 'OA.oinib, 
mí^]\ if folltif 4).f n^. p^bf ^f A.ib, 7 -^f n^ cei'ómib cf om^., 7 
^r "^ ^tJxMpb lom'ó^ eite, té' n-oéA.nc^lv A.n 'ouine 'oo bf eó'ó 
leif, 7 fóf Y'^^ ■^^T r^^^> ^^' n^A'ocA.f 50 céAvtctJi^cexivC 
flÁince 7 bfíog^ ^n cuifp •oi-m'ó 1 n'oixsi'ó, 50 5ctiifeA.nn -ó.n 
bÁf f-ó. 5f eim f-ó. 'óeóig é. LeatíaR ii. 

AtU I. Per unum liominem peccatum iiitravit in mundum, et per pec- 
catum mors, et ita iu omnes homines peccatum transiit, Rom. 
V. 12, " c|Aé A.on 'otiine AmÁin cÁim^ A.n -peí^císX) ifce-C).c 
'f'^n 'oomA.in, 7 cféf ^n bpe^cA.'ó -^n bÁf, 7 m/Sf pn 'oo cu^i'ó 
A.n pe^.cA.'ó 'f^i^ ^i^e 'óuine ;" 7 if uime-pn 4s*oeif pól, Eom. 
vi. 23, "ctJA.|\ A.fc/sl -ó.n pcA.cA.i'ó ^n bÁf ;" 'o. 50. ^uf^b 1 
n'oíol ,^n peA.cA.i'ó -oo finne A'ó^m 'oo bofouigeA.'ó xsn bÁp 'oo 
beic 'o'Áif ice /si^e féin, 7 ^5 ^tsc ^on "oo ^einp-óe um'ó. 

[i.] l/éA.5C^|i I. Eeg. ix. 17, m^|t 'oo CÓ5 'Oia. SA.til \\é 
beic 'n-^ f 15 A|A clA.inn Israel ; 7 íW. xxxi. 6, m/sf 'oo cuic 
S^ul 7 A cl^nn -6.11 fUÍAvn^ 'Oé, leif ua. plifcíne^^cAvib, riut 
^A^n ^ coimé^x) féin Y'^^ 5C^''^5 '^^ ^^^V '^^^ '^T' -^^ iViei'o 
50 "ocu^ peAffxs of^A^fó-ó., 7 ncA^f c A'óbA'L cuifp, cf ó'óa.cc 7 
CA.tmA.cc incinne 'óó ; m. ^c. 'oo -pinne -pé ViA'ÓA.m, — *oo f inne 
fí A.f -6. ctA.nn-mA.icne 7 A.-p a. fíot féin 'oe, 7 'oo cuif com- 
mA.oineA.CA. móf A.if , A.n méi'o 50 "ocu^ eA^^nA. ^A^n A.inbpof, 7 
ói^e 5A.n A.f f A.i'óeA.cc, 7 ftÁince ^^.n 5A.tA.f , 7 be^cA. ^^.n bÁf 
■00, 7 fóf x)'a. ctA.inn 'n-A. 'óia.i'ó, a.cc 50 5coiméA.x>f.^x)A.oif 
A.n cuin^ 'oo cuif off a. .1. 5A.n cof a.'ó cf A.inn ua. íiA.icne x)o 
flAomA.'ó. 51'ÓG^'ó, A.f 5CA.itt cÁnA. A.n cf A.inn x)ó, x)o fitfOiA. 
nA. focA.if-fin 1 nx)05f A.in5 7 1 nx)ocA.mA.t x)' A'óA.tTi 7 X)V fíot, 68 URÍ biOR-gAoiúe An bÁis. 

An c-6.n -00 ic -pé A.n ^jieim upcói'oeAc neiiTieA.ni^it úd *o' u'bAv'lt 
n^ "h-Mcne, lonntJi' ^]\ ■plu^-^'ó ^n 5|\eAm-^ *óó, ^tí]! fttii5 fé 
An bÁ-p mA.|\-4son -^i-p, 'oo ]\éM^ ^n bA5A.i|\ 'oo -pinne 'Oia., Gen. 
ii. 17, " cibé lÁ íofpxs-p cu •óe-'po .1. 'oo coj^xs'ó -6.n cp/Mnn, 
•oo5é^1i)A.i|i bÁ-p." Hí hé AmÁin olc c^-pÍA. 'o' Á'ó^m -o' ^in- 
lA-ppTiA -^n c-pÁpitiigce úx), A.CC -pó]" *oo ctJA.'OA.'p n^^ 'oúibe 
•oícéitbi'óe 7 nxs h/Mnmince ^ltcA, éA.ntAvic A^n Aeói-p, ia.|'5AvC 
mís n-innbe>ó.ii 7 n^ m^jAA., tuibe 7 po'ób^i'óe n^. c^tm^n, 7 
j^r\ ce-6.c-6.|A-'óúit 1 ^coiccinne, 1 n-eA.-ptjmtA. A>ip\, mA.|\ i|"téi|A'oo 
tticc -6. b|ieAvCntii§ce ; óip\ ní c.^bA.i|i -6.n c-6.tA.m -6. co|aa.*ó AmA.it 
if 'oíot, Acc m^itte -pé n-A. 'pAoc|Ati§A.'ó, 7 ní giA.ttM'o n^. 
■héi-p^, nÁ nA. íiA.inmince eite ^cc 'oV n-A.im'óeóin ; 7 i-p tnme 
•00 cuAv'OAs'p nA. c|\éAct3i|Ae-fe 1 n-A.ntimtA "oo'n 'otiine, 'oo *oío- 
gAvitc n-6. íiA.ntimtA. X)o -pinne Ax)A.m -oV cp^tictiigceóip. 

[11.] 1f 1 bpog-MjA n^. íiAntimt-6.-fo a.cá ^n ní*ó -oo jAinne 
7M ^exSjA io^ctiip\ -p^éice S-6.tiit, A.mA.it teA5c-6.11, i. Reg. xxxi. 4, 
An CAn -oo éimi*ó -pé SAut -00 mA|ibA'ó a|a ]ptip\ÁiteAm S^tiit 
-péin. Oi|A An cAn 'oo bí An jAtiAi^ a^ n^ FitifcíneACAib a|\ 
SAut, 7 'oo cpéAccntiigeA'OA-p é, 'oo meA-p ^tijA b' onópAiJe 'óó 
•otiine 'o'a mtiinnci-p -péin •o'a mAp\bA'ó, lonÁi'o n^ Fiti-pcínig ; 
7 ó nÁ|\ jpAom An |?eA-p-pn a mA|AbA'ó, cti^ -péin a ctAi'óeAm 
AmAC, 7 -00 téi5 A ticc A-p a *óéif, 50 n'oeACAi'ó c-pí'o, 7 50 
bpiAi-p bÁf -MTit-M'ó pn. 5'''^^'^*^> '^^^ ^^"^ ^^^^ Y^^ n^níom- 
fo, if loncti^cA 'óúinn -o' Á-p n-Aip\e .1. CAp\ ceAnn ^tifAb »00 
f'Aig'oib nA bFiti-pcíneAC x)o ^onA-ó S^tit, if é féin -po mA|\b é 
-péin A5 tin^eA'ó a|a ^n ^ctAi'óeAm ; m. 50. ca|i ceAnn ^tifAb 
iA*o 'pAig'oe nA -pAinnce 7 ^Aece n^ ^tóijie X)íomAoine x)o 
cpéAccntiig A'ÓAm A-p -ptifÁiteAm a eA-p^cAf ax) .1. ^n X)iAb-Mt, 
mAi-poA'ó, if é féin X)o TÍiAf b é -péin té cot^ nó té ctAi*óeATTi 
An cpAoif ; 7 -póp, An cjiéAcc x)o f inne -mji 'péin, acá -pí coiti 
X)0itei5i-p pn, 50 b-ptiit ^^n cneA-pti§A'ó 50 foice-fe, A5 pteA*ó 
A|i An -píot cÁini^ UAix), lonntif 50 bptiitix) A5 comctiicim teif 
An neim nx^oitei^i-p-pn, 7 50 mbiAix) 50 b|itiinne ^n b-pÁCA ; 
7 if tiime-pn. AX>tibAi|Ac pot ^n ní'ó ctiA-p, per uiium horainem 
eto., X). 50., nAc bti'ó yíyo\\ x)uine Af bic ó'n ocp^f líx) .1. ^n bÁp. leAb. II. Alu I. 69 

[iii.] \y ^n-A. po5^i|\ yOf ^uÁ An níx) léA5CA.|A, lon. iv. 3, 
mó^]\ ó. n-inni|^ceA|i 50 n'oeA.cAi-ó lonas is c^c^iia Ninive ísmi^c 
•00 ^ui-óe 'Oé; 7 cxSjaI^ ceA.i-15A.c móp xsn cpÁc-pn ^nn ; 7 leif 
pn, -oo ctj^i*ó louas x)' f'/s^bÁil ponn-f:iiA.|AA.i-ó ó gojiA.'ó n^ 
5]\éine ^^ c|iA.nn a.|\ a ji-Mbe ioniA.X) ei*óin ; 7 ftii'ói'p ipí>. btin 
^n cp^inn, 50 bp^iit ]-ocaitia.I mó]\ ó'n n^i^éin "oe-pn. V\w]\ 
ciA^n •oó ^]\ ísn o]\'ot>5A.x)-pn, i^n c^n -oo connA.i]Ac c]\tiini mbi^ y 
A]i ^y^V -^ 1-l^éiiTi An ei-óin, 7 x)o gxsb ^5 c]ieim 7 A.5 c05nA.n1 
n-ó. ]:péiiTie, 5ti]\ §^.13 ^n -pjAé-MÍi 50 Itixsc c|\tJA.ille^'ó •óe-pn, 
50 |\o c]\íon ^n ctn'o eile -oo'n c]\A.nn, lonnti]" nx^cA.]\ b' lonAX) 
•oíonA nÁ ]:o]"5Avi*ó 'oo lonas é, 7 ^tí]^ ^oilL ^n ceAv^'bVc 50 móp 
^i]\, 5ti]\ b^ héi^e^n 'oó -^ f^Á^bÁit. go ]:Áic-ciA.t'LA.c, 1]" é -6.n 
c|\A.nn ei'óin-pn, ^n colxi.nn -oAonnA. ; lonas, A.nA.ni 5^.0 Aoin ; 
^n ypé-MTi úx) 4sn c]\-Mnn, A'ó^srii ; ^n c]\tiirTi, ^n hÁy, x)o ^ein 
^ c]\ti^ilteA.'ó An c]ió.oi]" 'oo bí Y^^ b].^\éiiTi .1. A'óa.tíi ; 7 A^n 
5]nA.n 13*0 lé']\ toi^^^e-ó.'ó ^n c]iAnn, ^n §101]^ •óíomAsOin. 
A^ti]" AviTiAvit ]:Á íiéi^eAn 'oo lonas (^n c]\A.nn -oo c^iéi^eAn ^]\ 
n-A c]\íon4>.'ó x)o'n c]\tiini, in. 50. 1]" éi^e^n "oo'n A.nA.Tn ^n 
col^nn 'oo c]\éi5eA.n, -ó.n c^n c]\íoncA]\ í té c|\tiiiTi A.n bÁif ; 1]- 
'oV cu]\ pn 1 5061 tt ^cÁ j^n ní'ó A.'oei|\ T)ia, Gen. iii. 19, 
" cuiTTinig 5U]\^b tu^ic]AeAv*ó cu, 7 ^up^b 1 tu^ic|\e,6.*ó-ct^oc- 

tó*ÓCA]A cu." 

[iv.] 1]" ^5 •ciA.ttug^'ó An ní-ó céA*onA. acá A^n ní*ó té^gc^lA 
A]\ ct^inn lob, i. 2, .1. 50 ]A^b^'OA.]\ ix)i]i ttiavC 7 m^in 1 n-A.oin- 
C15, 1 *oci5 ^n b]AÁcA|\ ]:Á pne *óíob, a^ ót 7 A.5 xsoibneA.]- ; 7 
•00 tin^ 50 bob-6.nn -poignéAn -00 50.01C gÁibcig ó'n b]:Á]"-óvC 
um An 'oceAc 'n-A. 'ocimciott, 7 "00 b|\i]" ceic]\e cúinne nó 
ceA.]\nA. A.n cige, 7*00 cuic o]\]t-^ 5U]\ TTi4>.]Ab uite 1^*0. ^o 
]:Áic-ci^ttA.c, 1]" i4>.'o -^n ctA.nn-]"o, -6.n cineA.'ó 'o^onn^). ; ^n 
ceA.c ú-o, cotó.nn A'ó-mtti, 1 n-A^ |\A.bA'OA.]\ a. fíot uite -00 |\éi|t 
-c iTibunA.*óu]"A ; -^n céA'o-TTiA.c, Á'óa.tti -j^éin ; -6.n ^tsot úv, -^n 
bÁ|"; 7 ísn ]:Á]"-^c ó']\ •péi'oeA'ó í, An peA.c^'ó. 

[v.] 'OÁ n-A.b]\A.'ó -^on -oume, n^c |niAi]\ Á'o^Tti, -oo tÁcA.i]\ 
1 n'oi^i'ó n^. cÁnAv -oo b]\ipeA.t), bÁ]% mAvi]"eA.'ó "00 b' lonA^nn 'oó 
7 bÁp "o' i:^5bÁit X)o tÁcM]\, cumup "oo beic ^5 -óvn mbÁp "oo 70 URÍ bioii-SAOiúe Aii Mis. 

jnÁc ^i|A ; -00 -péin ^nÁú-focA.i'L n-ó. bfe^tt-p^tri, TnA|\ ^ n-ísb- 
'pA.1'0, actus et potentia ejusdem sunt ordinis, " if ionA.nn oja-o 
'oo'n ^níoiTi 7 -oo ctjmu'p -pé 'oéA.nAiii ^n gníoni^/' Oi|\ ^-oeip- 
ceA.p 50 TTibí 4sn p-óvX) mApb, ^n UA.n btiA.ibceA"p pxM^e^.'o 1 
n-ionA.t) TTiA|ibcA.c ^ipi, ca|i cexsnn 50 n-imci^e^nn lé n-A 
goin -^|i put) ^n -pÁpAig, 50 bpA^^bAnn bÁp 'n-A. -óia.i'ó pn ; 
m. 50., CA|i ce^nn nA.c pu^ip A-óaiti bÁp 'oo lÁCAi-p 1 nx)iAi'ó 
An -M'óbepipeó|iA. -00 buA>t^*ó 'p-Mg'oe n^^ ■p.Mnnce ^i-p, ip 'oeAjib 
^up 1 n-ion^s'o iiiApbcA.c é .1. 'n-A -6.nA.m, 7 50 bpÓA.'ocxi.pi -oV 
liéi-p pn A pÁ'ó 50 -pxMbe m^]ib, a.cc 56 X)o bí feA.t a.|i pÁn 7 
-.N|\ piNjit^oi'o, A.p -ppAvon 7 A]i peA.cpÁn, peA.cnóin pÁp^ig ^n 
cpAO^A.it-'pe, ^5 imceAcc té ^^ecib cpó n^ cnei'óe-pn -oo 
pinne^.'ó -M-p 50 bpuAiji bÁ-p p^. 'óeóig. 

[vi.] An c|i-ó.nn yóy 'n-ó. mbí cu-^-p 'ooTTiA.in, A.'oeip\ceA.p 50 
mbí cjioctuigce nó cpíon, -ó.cc ^é Tri^i|ie^'p a. •óuitte pe^t 'n--^ 
•óiAi'ó pn ; m. 50., ^n coi|ieA.c bío-p •OA.m^nc^ 'f^n b|iíopún, 
AX)eip\ce-ó."p nAC bí a An-6.m ^.i^e, ^ion 50 x)cii5CA.pi bÁp 'oo 
tÁCA.i-p 'óó ; nó ^n cí bíof 1 n-ocji/s-p, -^n CA^n C151X) comAvp- 
c^x)A. cinnce bÁip -M-p, -6.x>eipice-6.'p 50 mbí mA.pb, ^ion 50 
n'oe^ttnge-^nn -6. -6.nA.m pvip x)o tÁc-Mpi ; 7 i-p 'p^^ ^céitt-pm 
^X)iibA.ipc 'Oi-íS -pé bA'ó-MTi, A.n tÁ x)o loppA'ó ní'ó x)o copi-óv'ó 
cpA.inn n-6. h-Mcne, 50 bpuigbe-^'ó bÁp. Ói|i ^n tÁ cé-ó.x)n^ 
11115 V^ bpe-ó.c bÁij' -Mji ipém 7 -6.|a -0. ptiocc, m-^|i a n--6.bA.i|t 
5Upi4>.b x)o tu-Mcpie^^'ó x)0 piinneA.X) é 7 5tipiA.b 1 tuA.icpe^v'ó x)o 
pttp'óe é. Ap pn ip lonctii^ce ^upi-^b 1 nx)íot ^n ■peAvCA.i'ó 
pi-M|\ fé bÁp; 7 ip tiime-pn -6.x)ei|i pót, Eora. vi. 23, " ip é ^n 
bÁf ip cuA-pA-pcAt x)o'n peAc^*ó ;" X). 50., cibé x^o^ní peA.c/s'ó, 
50 bpuigbe bÁf X)*A cionn m-6.|A cu-^ji^-pcA.t ; 7 ó x)o jiinne 
A'ó^m é, x>o cuitt -pé •óó féin 7 t)V ctAinn 'n-^ 'óiai'ó é, 
AiiiAit AX)ei|i pót, per unum hominem, eto., x). 50. 5U|iA.b ó 
-^on t)uine -MÍiÁin .1. Áx)^tíi, cÁini^ ^n peA.c^x), 7 ^up^vb ó'n 
bpe^sc^'ó cÁini^ ^n bÁ-p; 7 ^^iri-Mt x>o cu^si-ó ^n peA.cA'ó in 
5ó>c A.on X)uine ó A'óatíi, m. ^c. céi-ó /sn bÁp ^pi top^ ^n 

[vii.] UU15, A. 'óuine, ^up^b é-6.X)Mn5eA.n po-teónc^ 'oo leAb. II. aIu I. 71 

"bí íyr\ colA.nn •o^onnA. i n-Ax)í>.-m, m^]\ ^up coI'La.'ó 7 ^U]! 

C]A0cltll5eA"Ó 'O' 11|ACU]1 'o'ulD^'Lt í 1 bpA]A|lC-ó.'p, A.TTIA.lt "00 cu^t- 

^bxs^A. A^n]' 50 bpo]" T)A>iri, m^ mójA -ó.n c-A.'ót)^]A 'oiombÁi'óe 
7 'ooitge^]'^., 'oe^]AÓite 7 x)oimeA>]"CA^cc -6.n neic ]ié ]"A.mltii5- 
e^nn TnÁ]iCA.in n^omcAv A'ÓA.m, ca.]i éi]" ^n ■peAC-Mt) "oo 
'óé^n-ó.m, A.mMt téA.5CA.]i 1 mbeA.cxM*ó 1TIÁ]AC-Mn ^oo ]iéi]i Sul- 
picius : ^5-fo ceAnA. A.n ní'ó xs-oei]! .1. 50 ]AA>ibe tTIÁ^ACxMn t<s 
n-^on, m^]A-Aon ]\é coimcionót ctéijieAC, ^5 c4>>i]"DeA.t n^ 
pti5eA.*ó, lonnup 50 -ocA^it^ mA.c^i]Ae pA.i]A]^n5 ]iéi*ó |\oime; (7 
1]' A.mtAi'ó 'oo bí ^n tÁ, 7 pe-6.]icA.in c]AtJM'ó 5é^]i, 7 ^^oc ^ 
cu^i-ó ^nn) ; 7 CA.]At^ 'óó j^]\ ^n m^cAi]ie-]^n, c^pi^tt ctxsm 
cnÁm-ó.]ipA.i'ó c]Ae^c-tom c]Aioc-tuinne^c, 7 pA.nn-cop^ pA]AA. urt^tM^i 
A]\ ]:otu-MiiA.in pAoi ; 7 é ^5 mei^Ab-piub-^t 50 m^tt mei]AcneA.c ^^*^>H«} 
^]A pu'o An mA.cMpe, 1 nx^ói^ 50 bpui^be^-ó po]^5A.*ó nó "oíon ^-^-^^U^i 
ó'n x)Oininn -oo bí /s^ ^^bÁit *óó, ^5 ^ CjieA.g'OA.'ó 7-6.5-6. 
CA.ob-toc ; 5i*óeA.x) ní pu-6vi]i 4>. be^^ nó -6. mó]A •o'popjA^ó nÁ 
'o'im'óix^eA.n í>^]\ goim n^ ^M^Ab-fíne x)o bí -6.5 ^^bÁit *óó. An 
c^n 'oo connAvi]ic TnÁ]icA.in /MTitM*ó pn é, x)o tA.bxM]A ]ai]" n^ 
ctéi]icib, 7 ^x)ubA.i]ic, " -^ b]AÁic]AeA.c.6. lonmAine, £>^]\ pé, ^n 
b]:uit ^ piop -6.5Aib, c]AéA.x) .6.n ní'ó \\é n-^p copm^it /sn c.6.pAtt 

ÚX) ?" " Tlí fUlt," A]A pA.X). ** TI1 ll-MTltA.I'Ó pn X).MTI-p^, A.]\ 

TnÁ]ACMn, ói]A ip e^.'ó meA.pí)sim, 5U]A.6.b co]^iMt ^n cA.p^tt ú-o 
\\é íiA'ó^m rís]\ éíp ^r\ peA.cA.i'ó X)o *óéAnAm : ói]a x>o pÁp 
ct^irrie n.6. coi]Ae, 7 míomA.ipe n^. mAvitípe, 7 c]aioc ct-6.onc^ ua. 
cot^ 'n-is b/yttAib, 7 xdo bí potuAmxMn A.n peA.cAi'ó pA.01 ; 7 póp 
x)o bí peA.]A5 'Oé -6.5 pexs]ACó.in -m]a, 7 5-6.0C n-6. n5í).t^]A 7 n.6. 
n5UA.]"AvCC A5 .6. §oin, 7 é ^]a ]:Áp-6.c ^n cp-6.05A.1t a.]a pÁn 7 a]a 

pA]\tA.01X), A]A n--6. -Óíbl^AC 7 A]A n--6. *ÓÍOCU]A CA.]A p]AÍom-*óói]Apb 

pomnmi^e pó.tÁpc.6. p-6.]A]ACA.i]' -6.mA.c." Ap .6.n p^é/st-po ip 
loncui^ce ^u^A^b c]au-6.5 7 5U]AA.b -MnpioccA.c AvU c]auc 'n-A. 
]AA.ibe A'ÓA.m ca.]a éip -^n cpÁ^AUi^ce úx) x)o *óéAn-MTi xS]a 'Ó1-6., 

í>.TÍl,Mt ó.'0ub]AA.m-6.]A. 

[viii.] UU15 ^n ní-ó céAX)n/s-po ^^p An bpÁic-p5éA.t téA^- 
c^]A A5 LúcÁp, X. 30, mA.]A A. n--6.bA.i]A 50 ]AMbe *ouine x)'Ái]Aice 
.6.5 cpi^tt ó lerusalem 50 ^teA^nn lericho, 7 50 x)c-6.]At.6.t).6.]A 72 UTií bion-gAoite An bAis. 

Tnei|Ali5 -pi-p, 4>^n beA^ÍA^c, 50 -po beAirpA.'o ^ éA.XDA.c -óe, 7 ^ii]! 
C'pé^ccntii5e-6.'o-^|A é, 10111111]" ^t!]! f-Á^A.ibfeA.'o teA.c-iTi A«|Ab 
A|\ -Mi 'Láca.iii é CA.'p ^ 11-61]". 5° fÁú^c 1]" é Ati -ouitie-^-e, 
A'ó-MTi ; 1]" í -M1 c^ÚAin ú-o lemsalem, ]'ca.ix) tia. neA.TTiii]icói'oe ; 
if é A^n ]iA.on úx), 1161111 n^ be-^c^'ó ; i]- é -6.n ^leAvnn, -^n fAog- 
^t-]"o ; 1]" é ^n c-M]"X)e^-p "oo |iinne A.n 'ouine, -6.n c]AiA.ti -00 
|Mnne A'ÓA.iii ó -pcA.i'o n^ nA.oiTicA.ccA. 50 ■pcA.ix) A.n ^óeA.CA.i'ó 
c]Aé beA.lA.c b]ii]^e nA. cÁnA. ; i]"ia.x) nA.tTiei|iti§ úx), ^n x)iA.bAt 
7 A.n ^"A.o^A.'L 7 A.n cotA.nn ; 1]" é A.n c-éA.x)A.c X)o beA.nA.'ó t)' 
A'ÓA.tTi, c'La.cc CA.icneA.itiA.c nA. n^^iÁ]" ; \f ia.c nA. luic X)o ]iin- 
neA.'ó A.i]i, c]AéA.ccA. nA. coipie. 

[ix.] 1f é A.n c-A.iniAH]"íTiA. vo CA.ii'pA.in^ Áx)-míi a]i nA. 
'OA.oinib, CA.oinceA.]A tei]" nA. nA.oi'óeA.nA.ib, A.n CA.n bei|iceA.]i 

1A.X), t)0 ]Aél]A TTIA.]! A.X)ei]A TertullÍaTl Y^l^ 5CeA.C]1A.1TlA.'Ó leA.bA.]! 

\\o ]"5]iíob 1 n-A.g-M'ó Marcion, ttia.]! a. x)CA.bA.i]i x)V -M]ie, ^u^i^b 
é céA.x)5ló]i C15 1 TnbéA.t nA. nAoixi)eA.n ia.]a n-A. TTib]ieic, tha.'ó 
tnA.cbio]" A.nn, Á, á, A.5 CA.bA.ipvc A.icbi]i a.]i A'óa.iti, — -oV cii|i 1 
^cuiTÍine 'óó, 5ii]iA.b t)e cÁini^ 5A.C A.iniA.pi]"tTiA. x)'a. mbí 1 n'oÁn 
•oó ]:éin ó co]"a.c a. 5eineA.tTinA. 50 ]iop\]iA.i*óe cp\é ■pA.o^A.t nA. 
'pA.ogA.t ; 7 TriA.'ó in5eA.n h\oy A.nn, 1]" eA.'ó A>t)eip\ ^, <^, A.5 
CA.bA.ip\c A.n ioTnA.icbi]i céA.X)nA. a.]i éA.bA.. 

[x.] Ua.]i ceA.nn 50 b]:iiitix) nA. 5tiA.ip-]"e 1 5cinneA.x) x)o'n 
XDUine, 7 50 b]:iiit a ]iA.é 5eA.|ip\, 1]" eA.'ó 'ótigeA.]" A.n x)iiine x)o 
'óéA.nA.tii, A.tTiA.it x^ogní A.n teotiiA.n. Oi]i A.n CA.n ciii]\ix) tucc 
nA. -peitje 1 50111^15^.0 é, lonnu]" nA.c bí a.]i b]ieic 'óó a. ]"eA.c- 
nA.'ó, 7 X)ocí A. ]"teA.5A. tnnitce aca. p\é íiA.gA.t'ó a. tiiA.pbcA., 
cjiotTiA.t'ó A. ceA.nn A.5 ]:eiceA.tii nA. CA.ttiiA.n, 7 ^A.bA.t'ó x)'a. eA.]\- 
bA.tt A.i]i ]:éin X)o 5A.C tetc, 50 b]:Á]"A.nn a. b]iíg 7 a. beóx)A.cc 
x)e-pn, 7 tinp'o A.n c-eA.nA.c cp\íocA. x)'a. n-A.itii'óeóin ; tti. 50. 
X)ti5i'ó A.n teotiiA.n 5A.i]^5eA.tTiA.it .1. A.n c]iío]"CA.i5e ]:í]iéA.nx)A. : 
A.n CA.n ttn^tx) tucc nA. ^^eit^e .1. A.n x)iA.bA.t 7 A.n ■pA.o^A.t 7 
A.n cotA.nn, a.|i eA.nA.c nA. liti|icóix)e -poitiie, X)o 5A.bA.1t x)V 
'pteA.5A.1b ]:í]i-neitiineA.cA. .1. x)'a. n-A.imp5cib itcteA.]"A.cA. A.nn, 
1]" eA.'ó 'ótigeA.]", A. ceA.nn .1. a. cui5]"e x)0 cpomA.'ó, x)' feiceA.tii 
nA. CA.ttTiA.n X)o tiieA.]" a. 'potiiA.^ibcA.ccA. féin, 7 x)*a. péi]i ]in, x)o leAb. II. Alu I. 73 

nie^-p A. tii|AÍfleA.ccA. ; 7 yóy 5A.bA.1l X)V e-^|ibAlt ^]^ 5^6 leic 
A|\ A. cbA.b, — ionA.nn pn -pé a. iiÁx), 7 ^^bÁit 'o' eA.|AH a> ^oi-pe 
.1. "oo'n bÁ-p Api comp^pi 0. c]ioi*óe, •oV bioc-goin 7 'oV bé-6.*ó- 
^A.'ó, t)o CA.b^ipic bjAÍ^e 7 beó'ÓA.ccxb. 'óó -pé 'Lin^eA.'ó ca.|\ -6.n 
lucc -peil^e úx). ^511]- ip 'o. 50. •óúinn 50 nx^ligimí'o -Mcpi-p 
An teoiTiA.in nó n^. mbe^cA.'ó/sc mbpvúi'oe-Mri-M'L eite "00 'óéAnAm 
1 mópÁn X)o neicib, a.cá An ní'ó téA.5CAn -0.5 lob, xii. 7, ** i-^-p- 
p-Mg -00 n^ b"pomó.cMb, 7 feót-pAi'o cu ;" 'o. ^c. 50 mbíx) cÁite 
']mA. hA.inmincib b|iúi'oeA.mtA. bu'ó inteA.ncxs -oo n^. 'OA.oinib. i 

[xi.] bío'ó A po-p A5A.C, -6. 'óuine, ó cxsjAtA. ^&.c 511^.1^ i''o 
cionn, -MTixMt -6.'otibp\A.mA]i cuA'p, nA.c -piitÁipi 'ótiic tuin^- 
peóine-óvcc ctifce -00 'óéA.nA.m 7 tÁm ^oo cti|i a]i 'oo -pcnjiji |\é 
c|\eópiti5A.'ó ctipi-^cÁin c]MA.'ÓAmt-^ An ctiipip cA.-p mtii-|i mó]i- 
conn-M5 itixMtípg xsn cfAO§-Mt--pe ^■^^s.'x) 'óíoii^^'ó 50 cttA.n 
nó. cA.c]iA.c ne-MTi'óxs. 5i'ó^'<^*ó, ^n cí pcitíp/s-p ^n ton^ Y'^^ 
5cú]ipxs nó '■p'*^^^ liéim n'oíjMg, if 1 n'oei]ie^'ó n^ ttiin^e bío-p 
•00 ^nÁc ; m. 50. 'oo'n 'otiine bío-p -6.5 ]'ciú|i^'ó a.|i cjiÁig n^ 
liA.nm-6. .1. n^ cotnA^, ip e^.'ó 'óti^e-ó.p -00 -píoii 'n-^ 'oeijieAv'ó .1. 
1 n-eA.]i'|i -6. -6.oipe -6.5 p-ntiA.ineA.'ó ís]\ ó^n mbÁf ; ^i'óeA.'ó, bít) 
'OA.oine Ó5A. éi^cjiíonnA. ^nn, có^bA-p ^ tÁiti .1. -^ n-^ipe 'oo 
pciúi|i 'pctii'oéipi An bÁip, 7 céi*ó 1 'ocofAc n^. ttiin^e, lon^nn 
pin p\é A. jiÁ'ó 7 beic -6.5 lompvÁ'ó -6.n tiA.itte, 7 ^^ m^oi'óe^m 
iTiA.cnM'p n-6. bói^e ; 51'óexs'ó ní cui^i'o An 'opiexsm-po ^tif^b 
lon^nn x)Át x)o'n x)tiine 7 x)o'n ^opic be^ncA.|i : ói|i ^e^pvfA.i'ó 
-^n cA.|A]iÁn 1 n-^oinfexscc ^n X)éA.'p ^e-^jiji 7 A.n X)éAf meAxi)ón- 
-^c 7 -6.n x)éí>.if Áp\x) ; nó -póf X)Áit n^. -ppeite /^5 btJA.in -6.n peóiji, 
óip 5e^pip\A.i-ó -pí X)' -6.oin-béim ^n -peoicne^ -6.n -pocn-^^Án .1. ^.n 
ctiix) ip píne 7 i-p ói^e x)o'n jpéA.|i ; m. 50. x^ogní -ppe/st ^n bÁip 
|Aip nA. •OAOinib, ceAf^ó.i'ó -pí x)' -6.oin-béim ^n c-tiA.-pó.t 7 ^n 
c-ípeA.t 7 ^n ce^-pc-xDtiine, An C-Ó5 7 xsn c-A.-ppA.i'ó, 7 5-6.C Aon 
X)V]i cin 7 X)V n^einp'óeA.ii. 

[xii.] A511P ó A.CÁ An beA.pnó. bA.05Mt-pe ]ié ^^c n-^on, 
ip e^.'ó bti'ó inx)éAnc-^ x)o n^. x)^oinib, i4>.x) p-éin x)' uttmugA.'ó 7 
x)'inniott 50 ttió.c ]ié bticc lonn^'xsi^ce n^s beA]inA.n-pn, 
^m^it X)' tittmtii5eA.x)A.]v tticc có.c]i^c NiiiiveiA.x) fém, -6vn CA.n 

L 74 rní bioR-gAoiúe aii bAis. 

T)o li)^5M|A 'O1A. An c-A.i'ómi'Lte4>.'ó o|a]ia., -^cc munA. n'oéA.'pn- 
6'OA.oif AwiciM^e 'piA. hotc-Mb "oo |\ón|'A'o. A^uf if cóp^ '00 n^. 
'OA.oini'b -cnoi]" 'oeic'bi|\ -00 •óé-ó.n4>.m |Aé hiA.'o -péin -o' uttmtijA.'ó 
■pé íiticc ^n bÁi-p, lonÁ 'oo'n 'O'puin^ 13*0 ; ói|\ X)o 'bí cA^ip'oe X)Á 
pci'o tÁ -6.5 ttícc cAvCjiAc Ninive ^A^n bÁ-p 'o' imi|\c o-pjA-ó., 7 ní 
fui'L tÁ nÁ oi*óce, c|\Ác nÁ tj^i|\ "00 cA.i|AX)e cinnce ó'n mbÁ-p 
-6.5 Aon 'otíine "oV b|?tiit a|\ 'Ojiuim ^n 'oomA.in -6.noi-p ; 7 ip 
tiime-pn A.X)eip\ pót, 1 Thess.v. 2, "ciocp-M'ó tÁ ó'n x)Ui5eA>p\nA. 
-MTiMt bicbine^c '^isw oi*óce ;" X). ^c. 5ti|i-6.b ^A^n pof C15 ^n 
bÁf. 

[xm.] AcÁ Cp\íopc -péin X)V b-6.5A.p\, ^tip^^b ^^.n pof cioc- 
p'A.'p 1 n'oÁit An x)tiine '-p-^^ mbÁ-p, x)o "péi|i Cóin, Apoc. iii. 3, 
mís]\ ^ n-^b^ilt, " ciocpA.x) i'x) 'óÁit -MTiA.1t §A.x)A.i'óe ;" x). ^c. 
5ti|\A.b 50 'pot.MgceA.c C15 A.n bÁ|" 1 nx)Áit ^n x)tJine, A.mMt 
C15 CyX) bicbineA.c -pé X)é^nA.m n^ •^a.X)A. ; 7 i-p uime-pn AX)eip\ 
•pé -péin, Luc. xii. 40, " -6.n iJMp\ n-^c ■p-o.oitp'óe, ciocjtm'ó m^vc 
/sn x)tiine." A|" pn if lonctii^ce 50 X)ci5 ^n bÁf x)o |AoccMn 
^n X)tiine, A.n ti-M-p nA.c |"A.oitcexsp\ tei-p é ; ^i'óe-ó.'ó ctii^, a. 
'Dtiine, 5ti|AA.b mMttiX)e céimnige-ó.-p ^n bÁ|^ cti^AX), ^^.5^^ tDé X)o 
beic op\c, X)o p\éi|A SotMm, Prov. x. 27, " ctiipi-ó e^^t^ T)é ctiit- 
tcA.'ó tA^ece, 7 cio|\|\btii§ceA"p bti^'onA n^ bpeAvCCAC." A^ti-p 
ní bion^n-ó.'ó pn X)o ■pÁ'ó, m-ó.|A 50 x)CA.bAip\ ^n SotA.m cé-^X)n^- 
pn cob^p\ n^. be-6.CA*ó £><]\ e-^^t-o. ntDé, A^m-Mt téA>5CA>|i, Prov. 
xiv. 27, *M"p cob-^|A bcACA.'ó ^^.5^^. T)é ;" A.'p fo if lonctii^ce 
50 ^ciO'pfbA.nn 'Oia. 'pA.é -6.n -peA.cc-Mg ; 7 ní bion^n^'ó pn, X)o 
bfí^ ^tif X)o bícin -6.n 'peA.CM'ó cÁini^ -6.n bÁf. A^ti-p ip A.5 
ctiimnitij^'ó /sn neic cé-6.X)n-6. AvX)eip\ pte éi^in -6.n 'p4>.nn-'po, A.5 
ceA.5A.f5 nA. xíftiin^e mMp\e-6.f, 7 -^5 a. lA.fpM'ó cpf a. fM'pe 7 
fof 'pMf e X)o 'óéA.n-MTi op\p\A. féin f é bticc -6.n bÁif, A.CÁ x)'Áip\ice 
^5 5A.C A.on Mcme 'oo n^. x)A.oinib : — 

A 'ÓA.oine-fe n6.c x)e-6.cM'ó, 
bíx) feA^fCA. 50 fuif eA.cMf ; 
btif x)cocc A.f ceA.t if cinnce, 
ji'óeA.'ó if otc oif cittce. 

— [Met. Dehide.'] leAb. II. AtU II. 75 An 'OAnA hAtu. 

1 11-A n-o]\'otii5ceA]A •oo'n "oiíitie, oi|\cilt -00 beic a|\ ah wbÁf Aige. 

[i.] Acc ceA.riA., 'OÁ 'bp^iAjTA^ige-^'ó 'oiiine, ciiéA^x) -ó.f a. 
n--6.b|iMTn nó a.^ a. b]:ti|AÁitim -ó.|\ 'ótiine, beiu ^.-p -ó. coiméAv'o 
A.|i A.n mbÁ-p 5co'ppA|A'ÓA., 7 ^^.n 'out CA.i|Mf .6.5 A^on x)tJine, mo 
ÍrjAe^^lAA. ^i|i, 5ti|\4).b é i|^ -pÁc •ó-mti, -oo bpíg 50 'octii^im nAC 
céi'ó xsn bÁ|" co|ApA|\'ó-í)w 1 nx)íc nó. 1 n'oocA.|i 'oo'n '0|\tiin5 
cui|ie-ó."p inne4>.ll 7 op'ottg^'ó o|\|a/s -péin -iié hticc -ó^n bÁif ; m^]\ 
^^^cÁi-o n^. x)A.oine n-6.omc^ ne-6.mtt|vcói'oeA.cA., c-ó.ctnge^-p iMf 
n-ó. beA.p5CÁi|\X)ib -6.'otjb|A-6.mA.|v cti-6.|^, 7 cA.omnA.f 7 coimé^'OA.p 
•^tyn loc 5^n leónAv'ó ^.n^vm n^ íiAvnmAv .1. SI^Ái'a. T)é ip ^n^^m 
•oo'n ^nA^m. Oi|\ ní he^^.'ó A^mÁin 7 ^^.n ^n bÁp co|\pA|\'ÓA. vo 
•óut 1 n'oocAv|A -00 n^. p|\é-6.nc^ib, 4>.cc if |\o-mó|\ -óvn |'oca.|\ 'n-A^ 
'océi'ó pé 'óóib ; 7 ip tJime-pn Av'oeii^ pót, Philip. i. 23, " -6.CÁ 
miA.n o|\m f^AoileAv-ó 'oíom, nó beic -6.|\ 'n--6.m i^^A.oileA.'ó, 7 
beic mA.|\--6.on |ié C|\íopc ;" 'o. 50. n^c ptiil a.cc bnoi'o 7 b|\Avi5- 
'oeA.nA.px)o n-6. p|\é-6.ncA.ib beic ctiibin^ce 1 5c-6.|\cai|\ c|\i^'ó n^ 
cotnA. 'o^ívonn^ 'oijnc^ x^btiic-ÍA.'óc^, 1 ii5'6v|\|\5'^ ^ob^inn nó 1 
iTiMnni|\ míoc-^om-6.15 ^n X)omA.in-pe, Áic ^p n6.c bí pjit |\é 
poi|\biti5Av'ó -6^0-6., 7 pói|\ neimne-6vC nÁmxsx) 'n-^ x)Cimciott ; 7 
5U|\^b ciJip meA.nmAsn 7 tt3c-5Ái|\e 'óóib beic m^|\--6son |\é 
C|\íopc \£sx\ n5|\i^nÁn n^té-fottii" n5e-6.t-|\tiicne^c n^i^íop- 
c^icneA^mxsc úx) n^ 5tói|\e, m-6.n -6. mbíx) f(>.o]\ ó'n tiite 'óo- 
5|\6.in5 7 'óoc^m-6.t, 5A.n /^n-6.oib ^A^n -MTitti^*ó A.i5eA.nc4>., -6.|\ 
f6.opA.m nó /sn ioncA.ib lof-6. Á|\ StÁntiigceóiiA.. 

[11.] 50 bpof x)^m X)o bti'ó éi5C|\íonn-6. x)o'n cí x)o biA.'ó 
1 nx)^oi|\fe 7 1 mo^f A.ine 7 1 nx)|\oic-é-6.X)AwC, -6.5 p^gbÁit •óua.i'ó 3 
7 'óo^pA.in^e, tiitc 7 -6.nfói5, 7 -6.5 n/sc biA-ó ^cc x)|\oc-bocÁn 
X)e^cm^|\ y\iís]\ foi|\bce, 5^n x)íon ^|\ g^oic nÁ a|\ gAiiib-fín, 
beic x^oitge^f A.C p^ imi|ice t)o ■óé^ní^m 4yp pn Y^" n5|\iA.nÁn 76 rní bion-SAoiúe An bÁis. 

n5té-TTiA.i|"eA.c n^loini'óe, 7 é •oíonTtiA.ii 'oeA.g-niA.ifeA.c, lÁn 
•o'ó|\ 7 t)* ^ip^e^x) 7 -00 5^.0 m^vOin fo-triiA.ntii§ce eile, 7 ^aí^ 
•00 •óéAnAvih 'óe yéMr\ a|i -óvn n^-pixsnÁn-pn ; — m. 50. ^stDeijAim 
50 m^'ó éi5C|\íonnA. 'oo'n p-pé^n bío-p -6.5 -pA.gbÁit inlc 7 
imfniomA. Y^^/\r^05^t--po, 'ooitgeA.'p 'oo beiú xM|a, c|ié beic A.5 
imi|\ce A. 'otiijAce-ó.c t)AO'p-'óÁtxsc n^ cotnA., 'oo'n Á-pu]^ jp^i|i- 
pn^ -ponn-A.otc^ /soibinn lot-m^oine-ó.c -Mn^ti'óe ú"o n^. ca.c- 
]AA.c neA.m'ó-6., 7 IDi/s ■^^ ^ -pÁ'ó, 5ti|\^b é c-pÁc 'ooli)ei|A -peAtli) 
oi5-pe-6.cc-6. 'o'a. Aoi-p 5piÁi'o -pem, -6.n c^n 'oogeibi'o bÁf, 'oo ]Aéi]\ 
SolA.im, Ps. cxxvi. 2, " ^.n cxsn 'oobé.^pvA. -pu^n 'oV -6.01-p lon- 
ni-Mne -péin, fé^c oigpieAcc ^n UigeAvpinA. ;" 'o. 50. 5ti|AA.b é 
tjiÁc •oobei-p oigpie^cc •oo'n -pijié^n, — A-p b]:A.5bÁiL bÁi-p 'oó. 

[iii.] TneA.-p-Mm ifóy 50 m^.'ó éi^cjiíonnA. 'oo'n cí 'oo biA'ó 
A.|i 'óeóp^i'óeA.cc 7 íy\\ 'óíbipic 1 ^coi^cjiíc ó n-A. cí|a 7 ó n-A 
CA.bm^in féin, 1 5CtiA.-p^ib c]iA.nn 7 c/s-p-pó^, 7 1 b):oic|iib pA.c- 
A.mt-^ "pÁj'Aig, -pA. im-pníom 7 ipí>. é-^'octiAstAn^, *ooit5eA.)" 'oo 
beic Ai-p -p^ ctii'óeA.cc 1 ^com^^-p x)'av cac]ia.i§ comnAvi'óe -péin, 
mA.|A A. mbiA.'ó cÁ'óti-p 7 ceA.n 7 onói-p 7 -M|Ami'oe ^i|i ; m. 50. 
A.'oei-pim 5ti|i-6.b éi^c-píonn-^ 'oo'n -pí|iéA.n ^cÁ ^.pi 'óíbi|ic 7 a^]\ 
'óeó|A-M'DeA.cc, 1 n'ooc-MTi-^t 7 1 n'OA.oi-p-pe ^n c-pA05Ait--pe, beic 
•ooit5eA.-pxi.c cpvé n--6. 'ó-pti'o -pén-A. có.c-Mp\ cí^nA.i'óe .1. -ptA.iciti-p 
X>é c|ié]" -6.n mbÁf. A^ti-p 'oÁ n-^b|\/S'ó neó.c 50 vnc^x) ca.cxM|i 
comn^i'óe •óó -6.on Áic '-p^i^ 'pA.o5A.t--po, bío'ó ^ -piop -M^e nA.c 
poy X)ó é, 'oo -péi-p póit, Hebr. xiii. 14, "ní ytiit c^ca.i]a com- 
nAi'óe -6.nn-]"o A^-Mnn, -6.cc An c-6.c-m]\ acá ]Aé ceAcc, 1]" í ia.]i- 
ji-6.mA0it) ;" •o. 50. nA.c ]:tiit a.cc bti-6.itceA.cA.]" ^-^^ mbeA.c- 
^i'ó-]"e, 7 5ti]iA.b é ]?t-Mciii]" X)é if ]'eA.n-bMte ]ié ]iop\-com- 
n-M'óe A^Mnn. 

[iv.] A'oei]iim m. 50. 50 mA.'ó éi^cpíonnA. Á]i'o-CApcA.oin 
X)0 biA.'D A.5 cp\oiX) 7 A.5 ceA^mÁit 50 minic ]ié a. bio'óbA.'ÓA.ib, 
•ooitgeA.]" '00 beic -m|\ — a.]i mbpieic btiA.'ó 5cop5A.i]i 7 ^com- 
tMnn o]i]AA. — c]ié co]ióin n-6. mbtiA.'ó "oo beic -6.]i cí -6. cti]ACA. 
A.i]\ ; m. 50, A.'oei]Mm ]ai]" ^.n b]:í]ié-6.n bío]" a^ co^a.'ó 7 A.5 
cA.cu^A.'ó ]ié íieA.]"5cÁi]i'oib n^. liA.nmA., 50 m^.'ó éi^c^iíonnA. 
t)o, •ooit^e^]" 'oo beic m]i, c]ié beic A.5 'out cpé beA.tA.c ó.n leAb. II. Alu II. 77 

bÁif, '00 ^t^c^'ó co|AÓirie r\ís TnbuA'ó -00 ^e^stÍA.'ó t)ó, c-pé'p nx^ 
liÁ|i/Mb 7 cjAéf riA. liéACC4>.ib X)obé-6.|\A.'ó a^]\ ó. eA.f5CÁi|i'oib. 
A^iíf if -ó.]i A.n ^cA.ctigA.'ó-'po, 7 -6.|\ ^n ^copióin •oogeibce-ó.-p -oV 
cionn, ÍA.bp^'p pól, 2 Tim. iv. 7, " i-p ttia.ic A.n c^ctig^'ó x)0 
jAinne mé, x)o cpiocnmg mé Tno iaic, -00 coiméA.'OA.'p ^r\ cjiei'o- 
eATTi ; 7 A.CÁ copóin ^n ceijic -í)v]a n-A. CA.if^i'ó 'óA^ni, t)obéAv|AA. 
A.n b|ieiceAviTi ce^nc -^n tÁ ún x)^Tti " .1. tÁ A.n bÁif. A^iif 
i6.'oei|i 'yí>^n Áic ^cé.ó.'onA., ** ní 'OAni-'pA. c]aa. AiiiÁin, ^cc •oo'n 
•DiAUin^ ^gpiÁ'ótiigeA.'p ^ ctii'óeA.cc -pú'o ;" -o. ^c, ■^a.c 'Ofon^ A.5 
ó. mbí -púit ]\é ctiAp^'pcAvt, 7 'oogní c-ó.ctig-óv'ó ^m^sit "oo finne 
pót, 50 mbí ^n coiióin céA.'onA. 1 n-ÁijMce í^cís 1 tó /yn bÁi'p. 

[v.] 1f loncui^ce X)úmn A^y n^. bfi^cf A.ib féA.m'pÁi'óce, 
nA.c 'ptiit iscc có.cti^^'ó coTTin-M'óeA.c 1 mbeA.CA.i'ó -6.n 'ouine ; 7 
C15 lob tei'p-'po, vii. 1, "ní 'ptiit ,6.cc 'oíotnió.inexs'p 1 mbeA.c/si'ó 
^n 'otiine, 7 ní ftiit 'n-A. tó -6.cc tÁ p]\ cuA.'pA.f CA.it 'oo ctiitt- 
eAvTTi ;" lon^nn pn i^é a fÁ'ó, 7 n^vC 'puit ^físn 'otiine xscc 
biiA.nnA. btinA.i'ó bíof A.'p commeA.'ó 7 -6.ja con^bÁit Av^ *Oi^ 
'■p'^ti •pAo^A.t-'po, f é bim'óí'oeAvn n^. b^nmxs ; 7 if é cti-^f A.fc-6.t 
bíof 'oó, ^n cofóin ú'o nxs ^tóife 'oo tti^i'oeA.m-6.f 'oogeib -0' 
éif -^n bÁif. 

[vi.] Af ^AvC ní'ó x)*A. nx)tibf A.mA.'p, if lonctii^ce nAc oif- 
ce^f X)o n^. fíféAvncA.ib x^oitgex^f x)o beic off^ cpéf ^n mbÁf 
^cofpAfÓA. X)' 'pAvgbÁit : ní "hion/^nn 7 n-6. peAvCCxMg, x^o^eib 
bÁf 1 bpeA.CA.'ó-Mb mA.fbcAsCA.. 1TI. 50. if lonctii^ce nA.c ctif ca. 
-DÚinn x)úit 'yr)A^ neicib CAtm^i'óe ; óif -6.n ^céin bíx) xs^A^inn, 
if beA.5 -6.n focA'p x^ogeibmíx) ^fCA., a.cc fóf, if mó céi'o fiAvX) 
1 nx)íc 7 1 nx)oit5e-6.f x)úinn. A^tif x)Á mbi^'ó foc^f lonnc^, 
m-6.f n^c ftiit, if ^CAff m^if IX) A.5A.inn ; 7 if m-MC X)o ctii^ 
Alexander pn, -MTiA.1t téA.5CA.f , 1 Macchab. i. 7 : óif ^n CA.n 
CA.ftA 1 n5^tA.f A. 6x^5^. é, 7 x)o cf eix) ^tiii cinnce 'óó féin ^n 
bÁf x)'fA.5bÁit, cti5 fé An fA.05-6.t 1 x)CA.'pctiifne 50 móf, 
lonntif ^tif bf onn fé a. ft^vicitif uite 'oo'n X)Á buA.cA.itt x^éA.^ 
X)o bí A.5 feiceA.m A.if ; x). 50. X)o nA. x)A.oinib, ó'n x)C]iÁc fV-p 
•óeA.f b tA.if é fém X)' éA.5, nA.c f A.ibe X)úit A^i^e 1 feitb fA.05- 
A.tcA. Y^íi mbic, nÁ 1 n-A.omní'ó /éA.tmA.i'óe X)o beic ^.156. 78 ríií bioti-gAoite An bÁis. 

[vii.] 1f mMC yóy x)o CU15 A.n c-Á]\'o-f:lAic ii^fA.t oi|\- 
e^g'ÓA., "00 bí 'n-A i.i|\'o-]iÍ5 -^-p ^n x)OTTi-óvn, 'oV|a b' ^inm 
Saladín -^n ní'ó céA.'on/s, 'oo |Aéi|i Fulgentius, vii. 2 : if eó^t 
iomo|i|io -oo -pinne ^n |ií |io-ciimA.cc^c, ísn CA.n -oo mocui^ é 
|?éin ]\é hucc ^n bÁi-p, po-p 'oo cu|\ ^]\ c-ó.oi-peA.c -oV muinnci-p, 
-^5 A^ |iÁ'ó -pif, ^n cA.n 'oogé-ó.bA.'ó ]:éin bÁf, -6.n ei-ptéine -00 
ciii|ip'óe A.i|i, -00 cii|\ A-p c|A^nn -pteige A.5 js CA.ifbé-ó.nA.'ó 'oo 
nxs 'pbiiA.g-Mb iÁ n^ 'pocp/M'oe, 7 c-^'LbA^i|ii'óe "oo beic 'n-A. focA.i|i 
A^ ^5^.116.1111 nó. fltiAg, -6.5 A ■pÁ'ó : " An ^ctuincí, -Mii-Mce n-^ 
ftuAsg ? bío'ó 4s -piof xs^xsib 50 bfiiA.ip An c-Áp*o-fl-MC o'p'ó-M|ic, 
7 A.n cí 'oo ctJi|ie^'ó ^n •oom^^.n -^f bA.itt-C'pic, 7 ^00 bí ^^n 
méi'o nÁ mA.c-f-MÍitAw 'óó ís]\ -6.n 'ocA.imA.in -6.|i tíonmA.ip\eA.cc a 
■ptA.iciuf A, A-p lomA.'o A. ói-p 7 A. Aif^i'o 7 -6. iot-m-6.oine, -6.|a méi'o 
A. muifii-i 7 A. muinnci-pe .1. Saladín, bÁ-p ; 7 -6.noi-p ]\é n-im- 
ceA.cc'oó, ni -ptiit-pé'oobpieictei-px)o'n cfA.05A.tA.cc A.n ei-ptéine 
'oocící--pe A.5A.m--pA.." 1-p mme-pn x)' ofoiiig Saladín pn, -o* a 
cuf 1 ^cuimne x)o tucc nA. -pA.i'óbpeA.'p 7 nA. -peA.tb -pA.ogA.tcA., 
nA.c 'peA.tb 'óíteA.f 'oóib ia.'o. Cuifi'ó 'OÁibí'ó Hí A.n ní'ó 
céA.X)nA. 1 -puim, Ps. xlvii. 18, " A.n CA.n •oogéA.bA.'ó A.n -pA.i'óbeA.p 
bÁ-p, ní béA.-pA. A.oinní'ó tei-p, 7 ní -pA.cA. a. gtóip -pío-p tei-p ;" 
ionA.nn pn \\é a. -pÁ'ó, 7 A.n CA.n x^ogeib A.n -pA.i'óbeA.f bÁ-p, 
^uf A.b éi5eA.n "oó a. inte -pocA.|\ "oo cpéi5eA.n -pé nx)iit A-p A.n 
1^A.05A.t-fo ; 7 if nime-pn A.'oeif lob, i. 21, "if tom-nocc cÁ- 
nA.5 A. bf omn mo mÁcA.-p féin, 7 tomnocc -pittfeA.x) A.nn-fiJX) ;" 
X). 50. mA.f C15 A.n x)tiine nocc a. bf oinn a. mÁcA.f cotnA.i'óe, 
m. 50. 511-pA.b nocc -pittfeA.f 1 mbpoinn a. mÁcA.f coiccinne 
.1. nA. CA.tmA.n, 'f^^ ^'^^t > 7 ^^ beA.'ó A.mÁ.in a. nite mA.iciiif 
fA.05A.tcA. 'piii^feA.f X)'a. éif, A.CC fóf bu'ó liéi5eA.n 'oó a. céA.'o- 
fA.'ÓAw 7 5A.C focA.f 'o'a. |iA.ibe A.5 A. cofp X)VlfeA.5, fA. mA.|\ 
A.X)eif A.n pte ^A.oi'óeA.tA.c : — 

Fa. •óeif oa.'ó x»o*n X)omA.n jinóp, yy} 
tÁ 'n bÁif, ní beA.5 A.n ctA.octó'ó ; 
•Dogní 'n x)iiinfe, 'n •oomA.n beA.5, 

A. C0|\A.'Ó uite X)' A.ifeA.5. 

— [Met. Debide.] leAb. II. AtU II. 79 

[viii.] 1f |?ollu)- p]Ainne An neic-'pe a|a &.x\ '0|\iiin5 bíof 
^5 fA^bÁit ; ói|\ 1]" éi5eA.n loo'n Jnúi-p a ^né 'o' Ai-peA.^, •oo'n 
cpúit ^ íiA.iriA.]ic, -oo'n ctiiA.ip a íiéipceA.cc, tDo'n ce-^n^Avi'ó -ó. 
tAvb|\^, 'oo'n cfiióin a. botcnug^'ó, 'oo'n lÁiiri -6.'Liia.'ómII, ^oo'n 
coif -6. céimniti^Av'ó, 7 "oo'n copp uite ^ túc 7 -ó. lÁc^pi 7 -6. uite 
bjAÍ^ ^jA-ce/snA.. gi'óeAv'ó X)o pé^.'opui'óe 50 n-A.ibeó|AA.*ó 'otiine 
•00 -péiiA b|iiA.CA.'p C-pío-pc, 50 bpé-ó.'opA'ó 'omne ceA.'pmAnn "oo 
beic -M^e ó'n mbÁ-p, ^mA.it "00 ^eAvtt C-pío-pc, lohan. vi. 59, 
" cibé iceA.'p 'oo'n A|iÁn-po, biA.i'ó beó 50 'pío|A'pA.i'óe ;" 7 xi.|\íp, 
lohan. viii. 52, " ^.n cí coimé-6.x)p-6.p mo coitipiÁ'ó-po, ní -pxMcp'ó 
An bÁp cpé biocA." 

[ix.] tTlo i'peA.^n^ Api -^n cí 'oo ciiipi'pe4>.'ó An cei'pc-pe, 
5ii'p-6.b í A.n beA.c^ ppiO'p^.'OÁtc-óv ge^.ttA.'p C-píopc 'oo'n 'O'ptJin^ 
'oo c4>.icpeAv'ó ^n c-A-pÁn tj'o .1. copp C|\íopc, nó 'oo coiméAv'o- 
'p^'ó (y compiÁ'ó. A^tip bío'ó a pxS'ónA.ipe pn aji bÁ'p copi- 
pA.'p'ÓA. nxs n-^ppc/st, "00 c^ic ^n c-ApÁn út> 50 minic, 7 -oo 
coiméA.'o |\Ái'óce Cpvíopc ; ói'p ip potttip ^up him-peA.'ó bÁp co'p- 
p-ó.'P'ÓAv O'p'pA., 7 'póp A^]\ Cpíopc ]?éin, 'oo 'péip póit, Bom. viii. 32, 
" póp níop coi^itt pé is mA.c péin ;" 'o. 50. nÁ|i ^^b ^n c--6.c-M|i 
uite-cumAvCc^c a^ 1op4>. a mísc 'péin ^^n /sn bÁp 'oV 'pocc^in. 
A'p 'po ip loncin^ce, nAvC í A.n beA.CA. coppA.p\*ó-ó. 'oo ^e^tt 
Cpíopc 'oo'n 'opuin^ 'o' íopp/s'o -^n ^--6.-^^^ ú'o, 7 'oo coimé-^'o- 
'pA.'ó £y compÁ'ó ; 7 'OÁ m^'ó í, ip pottu'p nó.c bé^-pA.'ó A.n bÁ-p 
co|ApA.'p'ÓA. nA. hAppcxsit, nÁ n^ nA.oim 7 n-ó. -pípiéin eite t)o 
c^iceA.'ó An c-6.p\Án 50 minic, 7 -00 coimé-6.x)A.'ó 50 cinmne^c 
jAÁi'óce Cp\íopc : "i'p cpé Aon 'ouine -MÍiÁin cÁini^ xb.n pe^.c^'ó 
ipce-ísc Y'^n 'OomA.n, 7 cpép /sn bpeAsCA.'ó A^n bi.]", 7 mA.|\ pn 
"oo cuA.i'ó xsn pe^c,6.'ó 'p'^^ ^^^^ 'óiiine." SO uní biou-5Aoite An bÁis. An rneAs aIu. 

1 n-A c«i5ceA]\ 5ti|tAt) 'o'AiniA|\ftnA 7 'o'Anf'ocAtn An -peACAit) C15 An bÁfoo 
^occAin nA n'OAoine, 7 jac tJocAix eile T)'a "bpiil ?«-a leAntfiAW. 

[i,] UU15, A 'ótiirie^ ó'-p -óv-p An bpe^cA.'ó-fo 130 -pÁ'p A.n bÁf, 
7 5tjp-6.b é if ]:|iéA.tTi "óó, nA.c -pulÁiji 'óúinn cuA.|\A.'p5b<sil A.n 
peA.cA.i'ó "00 CAb-M]ic tiAvinn, 7 n^. -oío^bÁlA. 7 n>^ 'oocó.ip 
cÁini^ 'óe "00 ctin po-p ; ^i'óe^'ó ni "héitDi^^i pn "oo 'óéA.nA^iii -^t^w 
ctíA.-|A-6.-p5bxíviL nxs 'pípié-ó.n'Oó.ccAv btjn/s'óx^-pA.i^e, 7 5-0.C -poc/^|i 'o'a. 
|A^ibe UAice ^5 -ó.n 'ouine "oo cví]\ -píof. A^^-po ioiTio|Apvo -^n 
ctiA.|ix^p5,bÁil x)obei-[A S. UomÁ-p tii]i-pe, Siim. Th. iii. 94, 1 [?], 
mA.pv A n-A.b^ip\ ^tipA^b ■pubA.itce í x)o bjAonn^'ó -oo A-ó-mt), -oV 
•ocioc]:-6.'ó -^n -péx^-pún x)0 pA.tlA.'ó -oo 'Ói^, ^n coiÍTDo'n né-^-pún, 
inoctig-Mo n^ ^cé^.'op.ó.'ó -oo'n coii, titht-6. n^ mbeACA.'ó-ó.c 
mbiiúi'oeA.m^i'L "oo^n •otiine, 7 piA.'ómA.'ó n^ íiA.nmA. -pip ati 
5co|ip X)o beic 'oo-p^A.oitce. A-p r\íx bpi^c|iAib--pe S. UomÁi-p 
if -polttj-p 50 -p-^b^v'OAvpi CÚ15 'oéAvnÍTiA.i-p neic ^5 ^n bpípéA.n- 
•o-ówcc mbtinA.'ó^-p-Mg, -00 coi-jineA.'ó té cúig 'OjAoc-cÁitib bío-p 
'f-^ti bpe^c-óv*ó, nó a.cá ó'n bpexsc-6.'ó ; — ctii^ ce^nA. ^upi^b jc^^í 
-peó.c-ft.'ó -ó.n cpnnpi-p t^bpi-Mm -ó^nn-'po. 

[11.] An céi'o 'oé-ó.nmA.f neic -00 ciocp-ó.'ó ó'n bpíf éó.n'OA.cc 
úx) .1. ^n féAvfún X)o ^i^ttA.'ó -oo 'Óia. x)o piéipi -6.n neic x>o 
fé-6.x)f^i'óe X)o 'óé-ó.nA.m, nó -^5 ^ bpé-6.X)p-6.i'óe a. po-p 'o'pAvg- 
bÁit ; íonA.nn pn -pé ís fÁ'ó 7 50 x>ctocf^'ó 'óe, cum-^f 7 ctifc- 
eA.cc x)o cA.b4>.ifc -pé x)é-6vnA.m n-6. nx^eig-^níom, 7 fé Vieót^-p 
^-pinn x)0 beic ^i^e -6.p\ n^ neicib X)o cui^pin ; 51'óe^'ó X)o 
ct^octui'ó pe-6.c-6.'ó -6.n cpnnpf -6.n c-eótA.p £^\\ -Mnbpop, lon- 
nuf A.n ní'ó x)o cui^pe-^-ó -6.n x)uine 50 5f inn fé tinn n^ ptpéA.n- 
x>A.cc-6. úx), 50 x)Ciocp-6.'ó -00 pe-6.cA.'ó -6.n cpnnpp nA^c cui^e^nn 
-6.f cof ^-p bic é, A.CC 51*0 ton-6.nn -6.CÁ. ^n ní'ó ^nn péin po-cui^- 
ponA.,7 -pép ^n bpe-6.c-6.'ó 7 'n-xi. x)i^i'ó. Oi]i ní hé A.n ní'ó x)o leAb. II. Alu III. 81 

cuA.it) 1 5cptiA.i' nÁ 1 TTOoctii^i^e, a.cc |Ainn -6.n iié^fúin /s-p n-xs 
jAA.obA'ó {y]\ inneóin n^ íiti|icóix)e ; 7 if tiime-pn 4>^'oeip Aristo- 
teles, Met. ii. 1, difficultas scientiarum non ex ipsis scibilibus 
sed ex debilitate nostri intellectus procedit, " ní ó 'óo-ctii^'pe n^ 
neice ^réin C15 ciAtJA.f nÁ •ooca.ttix^'L n-ó. n-eAvl^'ó^n, -c>.cc ó 
4>.nbi:Avinne Á-p •octii^pon-^ ^réin." Afpn if lonctJi^ce, ó 'oo bí 
cui^i^e 5|Ainn ,^5 A.n •otJine 1 -pcA.i'o n^. pjiéA.n'OA.ccA., 7 ^^.n í 
A.noif -6.150, 5ti|\A.b 'o' -MniA.]t|^m4>. 7 'o' ^n-pocA.in A^n poA.cA.i'ó 
cÁini^ -6. 'oeAvttigA.'ó |Aif. X)o cl-ó.ocltii'ó m. 50. A.n /scptiinn 'oo 
bí Y'^^ "otiine -pé 'oéA.n-MÍi 'oeig-^níom 1 mei|Acni§e 7 1 mío- 
ctimx^-p ]\é r\'íy n'oéAnA.m, 7 1 n-^cptjinn -pé 'oé^nAm ^n tJitc, 'oo 
péip m^]i A.'oei'ii ^n 'otJine ^5 cA.-pA.oi'o ^ipi -péin, aiti/m'L téA.5- 
CA.'p, Gen. viii. 21, " a.cá Á-p ^cotxsnn ct^on -pé 'oÓA.nA.m A^n 
tjitc ó Aoi-p m^cA.oim *' .1. ó pío]A-ci3f n^. n-Aim-pexs-p. Ay -po i|" 
lonctJi^ce 50 mbí -6vn cotA.nn éi'OCjiéAvn AimneAp\cmA.]i "pé 
•oéA.nA.m nxs n'oeig-^níom ciié 6^.50]!«^.^ n^ b^nm-ó. ó •peA.CA'ó 
A.n cpnnp]!. 

[iii.] 1f neim-ion^n^'ó -póf ^n cot^nn 'oo beic neiiii- 
b|iío5m4>.|i, *oo b]iÍ5 m^c ymt xscc ton^ t^.'opiAnn 7 CA.i]"té^n 
combtioccinnce. Oi]i ní bí ]iéi'óeA.c^'ó nÁ ]io-bÁi'ó a.]i 'ocú]' 
J ^ TOi^i píf^éín 7 An A.n-6>m, "oo ]iéi]i póit, Gal. v. 17, "mi/sntJigi'ó 
>^ ^n cotxsnn 1 n-A.g/i.i'ó n^ bA.nmxs ;" -o. 50. 50 mbí co^^'ó txsoc- 
^m-6.it i-oi^i ^n 5cotA.inn 7 -6.n ^nó.m ; 7 i]" é ní*ó x)V "oci^ pn, 
mÁ "00 ctiA.i'ó ^n cot.6.nn, m-6.]i--6.on ]ié nxs cé^.'opA.'ÓA.ib 7 ]ié 
b]iÍ5 ^ b-6.tt, 1 mei]ite-^cA.f ^]i -6.n ^n^m ^toy peACAix) ^n 
cpnnp]i, lonntj]- ^tjf ctim/^'OA.]i 'otigce 7 miA^n-^ 'óóib ]:éin 
conc]iÁ]i'óó. -00 'ótigcib 7 t)o mió.n^ib n^. b-^nmA. ; 7 1]" é pn 
•oogní pót "o' é^5n-6.c, Roni. vii. 23, "'oocím ]ie^cc eite i'm 
b^tt^ib péin A.5 cA.ctJ^^'ó ]ié ]ieA.cc m'incinne, ^^^v'm ctiib- 
^ntj^A.'ó 1 p\eAcc An pe-^c-M'ó aca> i'm b^ttó^ib péin ;" 'o. 50. 50 
mbí po]"mA. ]^o]i 7 ^teic 5nÁCA.c i'oi^i ]iiA.5A.it ^n ]iéA.púin bíop 
■oo teic n^. íi^nmA>, 7 ceit^-mi-^n^ n^. ctí 'oo teic -^n ctii]ip, 
lonnup nA.c bí op^-ó A.on-C]iÁCA. eA.co]i]iA.. Oi]i A.n có.n A'oei]i 
piA.5Mt A.n ^ié^^'úin ]ii]" A.n fúit, 5^n ptteA.'ó 50 ]"A.ob-nó]"A.c 
*oVm^]ic nx^ mei]i'0]ieA.c, ^-oei]! A^n c]"iJit nA.c -oin^ne p ^ 

M 82 uní biOH-SAOite An bÁis. 

coniMjile Ai|A-pn ; AX)ei|\ (sw ctu{>.y£srt 06-0.-011^, ^n c^n A.'oeiii An 
■pé-ó.pjn 5^n -e^n c-iciOTn|iÁ'ó nÁit) bfiA.c]i^ mil^^e n^. niein'0|ieA.c 
•0'éifceA.cc ; 7 TnA.11 pn -oo n^. céA.ioirx^'ÓMli) eile, ní ca.1í)|\a.i'o 
uiTitA. nÁ ti|\|i-6.iTn nÁ 'pomó'p •oo'n AnA.m acc io'a. n-A.im'óeóin, 
An c-6.n cuibpigeA.'p in^gAvit ^n "péA.pjin ajsv. A^ui^ |:óp, ní bí 
c^in^e-^n nÁ cÁi|ix)eA."p i'oi'p a. tticc ^iccp\eA.bc-óv, -6.|\ -ozú^ toiia 
n^. •oubA.ilcib ]:éin, m&.]\ ^cÁ i'oi|a A>n ^cpAvO-p 7 A^n ^cpitJ^f ; 
ói|\ -ó.'oei-p ^n cpAOf |Aé •ouine 4>.n "ppA^iiÁn *oo cpA.^A.'ó 'oo 'óíot 
^n pon^ ibe/s-p 50 ViA.inmeA'pA.'p'ó^, 7 A.'oeip ^n cpuA.-p An cifce 
■oo coi^it 7 5^n ^n coit 'oo 'óéAvnxMÍi ■o'eA^^tA. ^oin-neic -00 
c^iceMTi |\if. Tn6.|A pn •oóib ^5 X)]iéim ]\é céite, 50 ^com- 
btiA.i'óe-6.|AC^-p ^n cotA.nn teó ; 7 |:oi|iío|a, ní ccAt^ ^^n conÁc 
im|\i'0 Ap (yr\ A.n^m. 

[iv.] bí fóf im|ieA.f An i'oi|a nA. i^tjbA.itcib m. 50., ói|i A.'oeip 
/sn ceA.|AC A.n meipteA^c 'oo c|ioca.'ó, 7 -6.'oei|\ -6.n cpóc-MjAe 0. 
téi^e^n Af. TD. 50. bí'o n^. |njb6.itce 7 n^. 'oubA.itce X)o gnÁc 
^5 cop'píí.ige 7 -6.5 005^*0 |ié céite ; óip AX)eip\ ^n c-tJA.bA.-p in-p 
6.n 'otiine é -péin X)o ctip ó-p cÁc, 7 A.x)ei|i A.n tJmtA.cc pi|" é |:éin 
x^'iníftitigA.'ó -pA. cÁc ; AX)ei|i A.n feA.ji^ pif A.inx)ti5e beóit 7 
tÁ.ime •oo CA.bA.i|ic x)'a. comA.|i|"A.in, A.x)ei|i A.n -poi^ix^e |ii|" éA.5- 
cóip beóit 7 tÁime x^'f-tjtA.n^ ó n-A. comA.|if A.in ; m. 50. •óóib ó 
■pin A.mA.c, ní bí o-pA.'ó A.on-tiA.ip\e eA.co|i|iA.. Ay pn ní hion^- 
nA.'ó A.n cotA.nn x>o beic c|iom nó cjiéic |ié méix) a. x)tJA.i^ó 7 a. 
x)05p\A.in5e ó nA. x)ÁtA.ib-pin. Hí hé pn A.mÁin a. tiéA.5com- 
tA.nn, A.cc|:ó'pbí i^opton^popc niA.CA. nA.imx)i§e |ié a. litJccx)o'n 
teic A.mtii5 x)i ; mA.p\ a.cá A.n c-A.i'óbepfeói|i 50 n-A. A.imp§cib 
A.5 A. toc x)o f A.i5X)ib copp\ÁnA.CA. nA. ceit^e, 7 A.n |"A.o§A.t A.5 
A. i'tíobA.'ó |ié i'tJiniu^A.x) nA. féA.x) |"A.05A.tcA. tji|i|ie ; ionnu|" 50 
x)ci5 x)e-pn 50 n-A.bA.ip A.n x)uine 50 hA.ccA.oinceA.c, x)o |iéi|i 
mA.|i teA.5cA.11, Ps. Ixxii. 22, "A.cÁim a.|i n-A.m cup 1 neimní, 7 
níop bpeA.pA.c 'ÓA.m é ;" x). 50. 50 X)ci5 X)o'n A.p5A.in 7 x)o'n 
oipteA.c imipceA.|i teip nA. heA.p5CÁipx)ib-pe nA. cotnA., nA.c bí 
x)ut A.i' A.5 A.n x)uine tJA.CA., beA.5-nA.c, 5A.n beic 1 ^cpóitige 
'n-A. copA.ip cpó ó cpeA.ccA.ib A. 5ceA.t5 ; 7 ip x)o 501111 nA. n^on 
■00 liim|ieA.X) teó uippe, 7 ip x)o méix) A.n muipip x)o bí 'p^^ leAb. II, AlU III. 83 I 

^P bpeA.c^t) '00 |iinne e^b.b-ó., cÁini^ ^ qioTn^t) fíof, lé' bfA.c^ p 

-6. beic -péin UAv|\nocu ; ói|^ -piít -oo 1111-0 [eijie] C|iotn -6.n peA.cA.i'ó M 
tii|i|ie, if 'oí|ie^c -00 bí, 7 í a^ plleA^-ó ftiA.'p, ionnii|" nAvCA^I^ 
téijA "01 tocc nÁ -Mniiii ui|A|ie ^réin. VÍ\ís]\ pn 'oo 5^.0 ^on eite 
bío|" YísO]\ ó u^t^c n^. coipe, bí -pé túciTiA.|A tÁn-^ct-MÍi -6.5 
ptteA.'ó 7 A.5 p|i-]pé^cA.in a.|i n^ neicib ne^iTi'ó-6. 5-ó.n b|\ón 
5<b.n bic-imfníoiTi. Oío'ó a pA.*ón:Mfe pn a|a pót, 'oo ^tua'o- 
tiige^'ó 50 hA.ct/^rTi tJi]i-éA.'oc|Aom guf -6.n 'OC|Ae^|' ftA.icitif -pti^'p ; 
7 ^|i peA.*oA.|i, x)o bí Y^^ t)CA.iceA.m 'n-A. b)mA.i|i nó. CA.i'p- 
bé^nc^». i^ún'o-^ ; 7 4>.'p S. UomÁf -ó.n x)occúi|i -Mn^ti'óe, -ó.n CA.n 
•00 bí ^ incinn coim-'óí|ie-6>c pn a.|a mbeic -p^op tó ó mui]AeA|i 
nó. mA.itífe, nA.|i mocuig é ]:éin ^5 ice -6<n ^pÁin 1 bp^.'ón^i'pe 
l/obAoif n^omc^, tlíg p|\A.nc. Tn-^|\ pn "oo ^í^c A^on eite bíof 
-pAO]! ó'n bpe^cA'ó, mocui^i-o fUA.imne-ó.'p 7 ■pÁ'óAvite'n-^ meA.n- 
m4>.in ; ^i'óe^'ó ní mó>p\ pn 'oo'n '0|\uin5 -6.|\ -óv mbí eipe C|\om 
An peAc^i'ó, bíx) cui|\|"eA.c, c|\om-c|\oi'óeA.c mA.oicne4>.c mí- 
me^nmnAvC. 

[v.] An 'OA.pi^s 'oéA.nmA.f neic 'oo bí ^5 -^n bp-péA.n-OA.cc 
ú'o, 'oúit r\ís coite 'oo beic ^5 ^iA^tt 'oo'n |\é^|"ún T)í|\eAc ^^n 
•ooc^m^t ; 7 if é po cui5ceA.|\ a b|\ix^c|\^ib Sot-Mm, Eccle. 
vii. 30, "'oo -pinne t)iA. A.n 'ouine 'oípeAc ;'' x). 50. 50 n-oéA-pn-ó. 
'OiA |\i^§Avit 'óípveA.c x)o jiéA.'pún A^n 'ouine, 7 ^n coit A.5 coim- 
'píneAv'ó p\if -pé bpveiceA.mn-ó.f ce-6.|\c 'oo 'óé^n^m it)i|\ ^n 'OÁ |\Ann 
teA.c -6.|A tex^c ; ^i'óex^'ó i|" é -6v conc|\Á|\'ó^ pn x)o 'óé^nm^-p neic 
A.CÁ ó peA.c^'ó ^n cpinnp|\, 'oo |\éi|\ m^-p ^'oei|\ 'OÁibí'ó tlí, A.5 
tA.bA.i|AC 1 bpeA.jA'p-Mn /sn peA.ccAvi5, Ps. cxviii. 83 , "'oo |\inne^'ó 
mé ^m^itbui'oéA.t 1 ^cuipne;" ionA.nn pn |\é a |\Á'ó, 7 ^iii^it 
fÁ-p^f oigpieAv'ó {y]\ l^é^t ^n bui'oéit ]ié coipmeA.f5 ^oin-neic 
'oo téi^e^n ^p "o'a. mbí í^nx], m. 50. fÁp.M'ó oig^Ac^x) ^n jpu^c^ 
7 n^ íiupvcóix)e 1 ^cpioi'óe ^n cioncA.15 x)'^ coipme^f^ ^p\ ^oin- 
ní-ó x)'a. -pocAii x)o téi^e^n u^i-ó péin •^uy -6.n 5com^|\f-Mn. 
A^uj" 11' ^|\ -^n 5cioncAC-po t^.bji^'p S. Augustiiius, de Civ. Dei, 
xiv. 28 [?], posuit fundanieiitum civilatis Babilonicae, quod 
non nisi ad sua et suorum commoda et delicias afficitur, aliena 
negligens, " i]" é |:unT)A.imeinc, ^|\ ^pé, X)o cui^^ ):^ C6wCa.i|\ n^. 84 uní bioR-gAoiúe Ati bAis. 

l3A.bitóine, nA.cbí 'oúit ^i^e ^cz 'n-ó^ yocísrn^\, |'éin 7 1 ■pocA.ni-^t 
A c-6.|iAv'o, mA.itte -pé "pAitt "oo ú^bA.inu 1 foc-MÍiA.t cÁic.'' Ay 
fo i-pionctii^ce, 50 bpe-^CA.nn 7 50 bpA-p^nn coit -^n peAvCÚA.15 
ó beiú coiiiipnue ]\é -piAv^A.it -6.n |AéA.]'úin, a^ ptte^.'ó 50 teic- 
te-6.fA.c tii|A|Ae féin, 7 -^5 CAvbAipc foc-M|i cÁic 1 b]:A.itt ; 7 pn 
uite -6.5 ce^cc x)o pe-^cA'o ^.n cpnnpji. 

[vi.J An c^ieíx'p 'oé/snniA.]" neic ci^e^.'ó ó'n bpípiéA.n'o-6.cc 
"^ 5cé-6wt)n^ .1. uite céA.^p-ó.'ÓA mnie^'óón^cA. 7 1:01^11 me-6.tA.c^ n^. 
cotnA 'oo beic coiTi-oi|ieATTin^c 'oo'n -péA.-pún, ^i'óeA.'ó -6. con- 
cpiÁji'ó^ pn C15 ó ■peA.CA.'ó -6.n cpnnp|i ; 7 i|" ijitne-pn -6.'oei|A 
lob, A>5 ioniA.icbe^|i Api Á'ÓMh, xiii. 27, "-oo ctiipii'pmo 00^'^^^ 
n^oifce;" lonA^nn pn \\é a. piÁ'ó, 7 ^tjpi ceA.n5-6.1t fé 'oúit n^. 
coite té ctiibpie^c n-6. coi|Ae 1 n-MnmiA.n-6.ib n^. cotnA., A^tt^p 
i-p é -po -6.n ní'ó 'oo moctii^ pót A.nn ^éin, Rom. vii. 23, "moc- 
tii^im 'otige eite i'm b-6.ttA.ib -péin -6.5 ^teic pvé 'oti^e m' 
incinne;*' 'o. 50. 5ti|i moctiig •ojioc-'ótjite -6.5 ■p-ó.'p 'n--6. cé-6.'o- 
'p-^.'ÓA.ib, concp\Á|i'ó-6. 'oo ■pi-^.gA.it -^n -pé-^fúin. A^tij" pói|AÍopi, if 
minic moctiigmí'o 50 comcoiccmn 'oti.^.'ó n-^ 'oÁtA.-pn -6.5bti-6.in 
|iinn fém, ,6.n méix) 50 n'oém A.n Cfúit -6.mA.|ic -^.m'oti^ce-^.c, 7 
A.n cttiA.f ctA.oin-eipce-6.cc, 7 A.n béA.t 50 mío-tA.bA.|icA. A.5 
meitc nA. mb|AéA.5 7 nA. mbA.oc-p"ocA.t, A.n t-6.m A.5 CA.'OA.tt 50 
C|itiA.itti5ce, 7 A.n co|" A.5 céimniugA.'ó ó coipi 50 coipi, 7 .6.n 
meA.nmA. A.5 meA.bjiu^A.'ó mío-piúm 7 mA.itípe ; lonntip 50 'océi'o 

1 ^CO^A.'D 7 1 5COp|1A.15e A.p\ A.n ^CO^tlbA.'p, 7 50 n-A.bjAA.I'O 'OO 

jníom nA.c •oteA.^A.iii 'óóib |:éin 5iA.tt "00 ; 7 mA.]i pn vo cua^i'ó 
pn 1 n-imi]AC 7 1 n-A.numtA.cc A.p\ 'Óia., m. 50. nA.c biA.'ó 'OA.m- 
5eA.n n-6. tDÍ-pte 1*011^ ia.'o |?éin 7 T)ia.. 

[vii.] An ceA.cjiA.mA.'ó 'oéA.nmA.f neic t)o bí A.5 A.n bpí|i- 
éA.n'OA.cc úx) .1. co|i 7 cumA.-p 7 5iA.tt 'oo beic A5 A.n •ouine 
A.|i lA.j'^A.c nA. mA.|iA. 7 A.]i eA.ntA.ic A.n A.ieói|i 7 a.|i A.in- 
thmcib n-6. CA.tmA.n, 'oo piéipv A.n 5eA.ttA.1m, nó nA. 5cumA.cc 
CU5 'OiA. 'o' Á'ÓA.m, Gen. i. 26, "bícó coji 7 cumA.-p A.5 A.n 
■oume A.it iA.f5A.c nA. mA.]AA. 7 A.-p eA.ntA.ic A.n A.ieói|A 7 a.|i 
A.inmincib nA. cA.tmA.n 50 fiiomtÁn ;'* ^i'óeA.'ó a. conc|iÁ|i'ÓA. -po 
cÁmi5 "00 peA.CA.'ó A.n cpinnppi, nA. c|iéA.cúi|ie-pe -oo 'óut 1 tCAb. II. Alr III. 85 

n-e-ft.'ptiTTil^ A^]\ ^r\ ■ouine. bío'ó a. p4>.'ón^ife pn íy\[ i^n rne^n- 
cÁn it)i|A n^ lie-o.nA.ib, 7 -^|i ^n n^e^.-pÁn 1*01]! n^. hiA.'p^Ai'b, 7 
-6.|i An lucói^ i'oi|A n^. hA.iniriincib : óip 'OÁ mMjieA'ó Alexander, 
nó cibé Rí ip c|\eipe 7 ip c|^éine cÁini^ iiixmti -6.|i cA.lTTi^in, 'OÁ. 
'ocu^A.'ó pó^-pA. 1 bpéin bÁip 'n-A. 'ótJCA.i^ t)V mbiA.'ó -o' ^in- 
iTiincib éi^ci^lÍA.i'óe innce ciii*óeA.cc 'n-A. 'óÁil, ní 51 A.Ll'pA.'ó 
-6.n I11CÓ5 ip tu^A. -óíob 'oV x)eóin 'oó ; óip niiíini'ó -6.n nÁ'oúi|\ 
•DÓib, mA.|i -00 cinpeA.'ó A'ó^m Ap -0. peilb ^n cA.n -oo piinne A.n 
pe^c-ó.'ó 1 bp^p\pc-6.p, 5^n 51A.II ó pin í>Xe 'oV n'oeóin •oVon 
x)tiine 'oV -píol; 7 póp p-Á be^.^ teó, 1 n'oíogA.lcA-p peip^e T)é, 
lA.'o -péin 7 A. 'pocA.pi 'oo buAin 'oo'n 'ouine pA. n-A. n'oíceA.lt. 
A^tif póp, ip 'oo "ptJi'óitjgxs'ó n^. 5ct1mA.cc úv x)o bí A.5 Á'ÓA.m 7 
-6.5 -6. ^101 — A.p mbeic 1 ■pcA.i'o nA. htjpcói'oe 'óóib — -6.|a nA. hA.in- 
mincib bpiíi'oeA.mlA., A.CÁ -6.n 5iA.lt 'oobeip'oíp "oo 'óptiin^ 'oo 
'ÓA.oinib nA.omcA. ; A.mA.il leA.5cA.-iA a.|i ITIÁ|iCA.in, 50 n^ÍA.o'ÓA.- 
'OA.oipnA. C01I15 A.n cA.n A.'oei-peA.'ó -piií é ; 7 póp 50 n-A.nA.'OA.oip 
nAw nA.iC'peA.CA. neiiiie A.p a. "pó^piA. ^An 'out ca.|i -pptic -o'Áipice, 
7 50 n^iA.llA.'OA.oip •oó A.mÍA.i'ó pn. ITI. 50. léA.gcA.-p A.'p A.bb 
nA.omcA. 'o'a.ja b' A.inm Paulus, 50 n^lA.CA.'ó nA.iC|AeA.CA. éA.5- 
'pA.m'LA. 'n-A. tÁmA.ib, 7 50 mb-pi-peA.'ó 'n-A. moA.'óónA.ib ia.'o, 7 
nA.c 'oéini'oíp -oíc nÁ X)Oca.|i 'óó péin. tTI. 50. téA.^CA.-p a.]\ 
eA.p'bo^ nA.omcA. 'o'a.ji b' A.inm Cerbonius, A.p mbeic 'óó A5 
cpiA.tt -oo'n Kóim A.p 5A.ipm A.n nA.om-A.CA.|i .1. A.n pÁpA., 7 
5A.n 'n-A. pocA.ip a.cc A.on ctéip\eA.c A.mÁ.in, X)o moctti^ -pé ^up 
beA.5 A.n bui'óeA.n eA.pbtii5 A.on ctéipeA.c A.mÁin, ^i'óeA.'ó 'oo bí 
•00 tA.i^eA.'o A. co|"CA.ip nÁpi 'péA.'o ní-ó btj'ó mó 'oo cui'oeA.ccA.in 
X)o cocti^A.'ó, 7 A.p 'oceA.cc 1 ^com-po'j^up x)o'n ílóim 'óó, x)o con- 
nA.ipc eA.tcA. mó|\ cA.'ÓA.n A.5 eiciottA.'ó cAipip, 7 x)o 5oi|\ op"|\A. 7 
A.X)ubA.i|\c |\iú coiptin^ mA.p-A.on |\ip7 "out 'n-A. coimx)eA.ccx)o'n 
Uóim. *Oo 5iA.ttpA.x) UA. cA.'ÓA.in x)ó A.n cpÁc-pn, 7 x)o 5A.bpA.X) 
A.5 A. coimoeA.cc 511-p cuippeA.x) CA.-p X)ói-ppb ua. flómA. ipceA.c é 
[A. SS., Oct., vol. V., p. 99]. 1p lom-ÓA. A.n ionncpA.mtA. eite--pe 
■00 péA.X)pA.mA.oip x)o cA.bA.ipc A.nuA.p : pui5peA.m x)o'n co-p--po. 

[viii.] An cúi^eA.'ó x)éA.nmA.p neic ci5eA.x) ó'n bpípéA.n- 
'OA.ct .1. x)omA.pbA.cc. Oip, x)Á 5coiméA.x)A.*ó A'ÓA.m é péin ó'n 86 rní bioii-5Aoite An bÁis. 

bpe-^cAt), ní f'ui^'be^'ó hís\' X)0 fío]i, nÁ ó.on •otnne 'oV fíot tn. 
50. ; 7 i-p é pn ctii5ceA]i ^ bpiA.C]A-M'b S. Augustmus, DeMira- 
bilibus, i. 3 [iii. 2155], Enoch siue morte poenae, et totius saeculi 
tempore, remotus ab hominum conversatione custoditur, ut in eo 
ostenderetur qualiter homines, si non peccassent, geuerata prole, 
in vitam spiritualem siue morte commutarentur, " coiméAv'oc-ó.-p 
Enoch ^íyr[ bÁ-p n^. péine -^-p ■pe-ó.'ó n^. hA.iTnp|ie tJite, 1 ^céin 
ó CiM'0|Ae-MTi n^. n'OA.oine, lonnn^ 50 b^roitl-peóccA.oi iriA.it'Le 
|iip, cionnti'p -00 clA.octo*óc-ó.oi n^ *o-ó.oine, TntinA. •oceA.^TÍixs'ó 
^tiji peAvCtng-peAT), iA.]t tnb|Aeic -6. ^ctAwinne 'óóib, 1 mbeAvCA.i'ó 
'Ppio|i-6.'oÁlcA^ 5Án A^n bÁp x)'a mbjieic." Af n^. b|vi-^c-pó.ib-pe 
ip loncni^ce 50 mbei'oíp n^ x)Aoine 'oomAvpibcA., mtin-6. 'oce^^- 
íTiA'ó •óóib -6.n pe-ó.cA.'ó x)o 'óéA.n^m. A^tip i|" 1 bpo^M]! n^ 
'Dom^]ibcAccA.-pn ^cÁ A.n ní-ó téA^c^n A.|t cb-Mnn Israel .1. 
m6^\\ X)o m-MpeA.'OA.|i a n-éA.'o-Mge ^^n cpíon^'ó ^^n CA.ice^m 
'oo ^nl lonncA^ ^-p ]:eA'ó 'ÓÁ pci'o bb^'óxMn, Deut. viii. 4 ; ói|a, 
-MÍiA.ib 'oo con^Aib 'O1A. ísn c-é^'OAvC ^^n c-Mce-Mh -00 'ótil ^nn 
-óv]i ]:e^'ó 40 bb., m. 50. "oo coimé^'op^'ó X)ia. ^n 'otiine beó 1 
bp^]i]ic^p, 'DÁ n>et*i^'6 ^^.n A.n peA.c-ó.'ó 'oo 'óé-ó.nA.m, ^i'óeA.'ó, 
ó x)o ]iinne -ó.n pe^.c^'ó, 'oo g^ieAvmuig -^n bÁp é. 1p pobbtip 
5ti]AA.b é -^n pe^c-d.'ó ip cúip 'oo'n bÁ]", 7 X)'iy ]iéi]i pn ^ti^i^b 
X)é^nmA.]" neic x)íle^p x)ó é; 7 ip tnme-pn A.X)ei]A SoI-mVi, Sap. 
ii. 24, "ip té hiomcnúc -6.n x)iA.b-Mt cÁini^ ^.n bÁpi]"ceAvC 'p^^i 
X)omA.n^" -^B^r T ^^t-M'ó cÁini^, -c>.m^it coin con]:ó.i'ó nó 
teom^n toinn-peA.pi5-6vC x)o ^^^^.oitp'óe ipís ■ptu-ó.^A.ib tíonmA.]AA 
x)V mó.]ibd.'ó 7 x)V mío-có]iti5-6.'ó, n^c ^é-^b-d.'ó ^5 c]Aé6.n nó -6.5 
AnbpA^nn x)íob ; x)o ]iéi]i mA.]\ A-X)e\\\ 'OÁibí'ó, Ps. Ixxxviii. 49, 
"ciA -6.n x)uine bi-6.p beó, 7 nA.c p^icp'ó -6.n bÁp?" x). gc. nA.c 
]ió>cA.i'ó eót^G 'n-A be^CAi'ó ^^n bÁpuj-d.'ó té hío]i5A.t nó. 
honcon úx). A^tip póp, ní hÁi]tmim n^. mín-X)eA.bcA. x)obei]i, 
-6.CC ip lom'ó^ ]itiA5-CA.c ]io-mó]i cti^ 6\\ ^n nÁx>úip •óó.onnA. ; 
bío'ó A. p^'ón^ipe pn -6.]i Gen. vii., m6>]i ^ n-innipce^]\ ^iqv 
cuic A.n cine6.x) x)^onn^ uite ^cc occ6.]i n^. hÁipce; m. 50. x)o 
|iéi]i m6v]i té^5C6>]i, Ex. xix., 5U]i bÁi'óeA'ó Pharao p6. muin^ 
n6. mA]i6. ]iu^i'óe 50 ptu^^^ib tíonm^]iA teip ; 7 ^píp m^p leAb. II. Alu III. 87 ftéA5T:A.]A, Gen. xix., mi>^]\ -oo TnA.-pb^'ó lucc P]Aoi'binn]"e Tnói]ie, 
7 ^^''5 5Cxsc]AA.c •oo^n céó.t) ]AtJA.cxS|\ cu^ o]1]ió., 50 nt)é-6.]Anó. 
ttJAic]AeA.'ó 'óío'b Acc Lot 'n-A^ A.onA.]i, •00 ]:ói]\eA.'ó tei]" A.n A.in- 
50^.1 ; lé^5CA|\ m. 50. 4 Reg. xxiv., 50 'OCÁini^ i]^ceA-ci b]:l^ic- 
111]" 'OÁi'bí'ó TIÍ5, 7 ]Aé h-^c^i-ó A.on-tJ^i]ie ^up iTi^]\b -0010 míte 7 
C]tí pci'o "00 'ÓA.oinili) ; m. 50., iv. Beg. xviii., -ó.n CA^n cÁim^ 
Seniiacherib 1 b^ro^^lon^po^ic ]\é íiiicc lerusaleni, ^u]! ctnc 
n^voi bpci'o mite (s]\ -^on Iácai^a ]\\y -6.n mbÁ]". gÁ x)CÁim 
]ii]^? A.CC 1]" loiTTÓA. é^cc ^i*ol!)]'eA>c eite cti^ 7 •oo'béA.]!-^ -6>p 
A.n 'Dtíine, ó co]"a.c ^n 'oomAvin 50 b|\tiinne ^n b]AÁc-(S. 

[ix.] Ax)ei]A S. UomÁ]" a^ ]"5]AÍobA.'ó -6.]\ ^n ^ceA.c^iA.mA.'ó 
texsbív]i 'oo ltlAi5i]"Ci]A nA mD]ieA.c, ^ob^rtnti'o ceic]ie mo'ó-6. a]i 
A. b]:éA.'OA.i'o n^. neice beic A]t n-A. 5C]AÍocnti54v*ó : A.n céA.'O 
mo'ó •óíob, 'oo b]ií§ 50 mbí c]\ioc 7 ]:oi|\ce^nn <).]i A.n ní'ó, ní 
]:titó.i]i -^ beic c^AÍocntji^ce c]aác éi^in ; 7 mA.]t pn X)o b^ií^ 
nA.c ní'ó neimc]iíocntJi5ce ^n 'otJine, ia.]A]iai'ó yé x)0 ]\é\]\ nÁ- 
-oúi^ie beic c^iíocntJi^ce ti^i]i éi^in. An 'oa.]ia mo*ó, ^sn ní'ó 
bío]"-^]i n-xs coim'óé^n-MTi 'oo cÁitib conc]iÁ]A*ó/s, A.mxMt -6.CÁ A.n 
•otjine -Do teA^f 7 t)o ■ptJA.cc, 'oo cio]imA.cc 7 -oo -ptice-ó.cc, ní 
liéi*oi]t 'óó 5A.n beic c|\íocntJi5ce c]iÁc éi^in 'oo |\éi]i nÁ'oiJi]ie, 
x)o b]AÍ5 5tJ|\^b é 1]" ^^ei-óm *oo n^. cÁitib 13*0, beic ^5 ctó'ó 7 A5 
cti]AnA.m ^ céite 50 5ctA>oi*óceA.]i ceA.ccA.]i *óíob, ní f-é^'o^nn 
^n 'oiiine beic beó, ^i'óeA'ó, ó'n 'oa.]i^ mo*ó 13*0, *oo ]"A.o]i]:A.i*óe 
^n •otJine ó bÁ]" tei]" An b]:í]iéA>nx)^cc mbtinx^'ÓA.^^xM^. An 
C]ieA.]" mo'ó 'n--6. 5C]AÍocntii§ce^]i heisti^ A>n x)tJine, té c]iéA.cc- 
nti5ó.*ó ^ ctii]ip, 7 x)0 ■póip]:eA.*ó *Oia. 50 CA>omntii5ceA.c ^n 
x)tiine ó bÁ]"X)' i:6.§bÁit 6^]\ -^n mo'ó-]"0 x)V 5]iÁ]"Aib ]^eipAtc^ 
]:éin. An ceA.c]\AvmA.'ó moió 'n-A. b]:tii5beAv*ó x)tJine bÁ]" .1. cpé 
CA.iceA.m x)0 *ótjt Y^^ b]:ticeA^cc b]:]AéA.m^mAvit ; 7 x)o ]:ói]ip*óe 
x)tJine ó bÁ]" x)' -p^^bÁit ^]i ^n mo'ó-]"0 té ]::]iomA*ó xdo 
c]ií).nn n^. be^CA.'ó ; 7 i]" tei]'-pn c4>.om^ncA]i Eli 7 Enooh 1 

b]D^]A]\C^]". 88 uní bioii.$AOiúe An bÁis. An CeAÚRAiriA'Ó ÍIAtU. 

1 n-A5cui|\ceAj^ i sceifc Ann-'po, a|\ 5eineA'6mtíi|Aei b-peACAt) An cpnnp]^. 

[i.] 1f Tnóit)e i-p ioTictii|A An cei-pc-fe, ah ní-ó A.ve^]\ pól, 
Roiii. V. 12, "'oo pe-óvCtiige^'OAii n/^ htnLe i n-Ax)A.TTi ;" lon^nn 
pn -pé -6. -pÁx), 7 50 ■pA.ibe peACAvX) ^n cpnnppi a.|i -csn uite 
•ótiine ó A'Ó4>.iTi. nio -ppe^s^iiA. -^|v bpii^C|i^it) póit 50 bjréA'OA.i'o 
pA-o beiú p'pinneA.c t:ís]\ ce/snn 50 mbiA.'ó 'otJine no 'oí-p ^|i n-A 
n-eifce^cc ó pe&^c^X) ^n cpnnppv. l-p 'oex^pb-o.'ó -Mpi-pn ^.n 
ní'ó leA.5cA.pl, Gen. vi. 9, "-ppíc Noe 'n-A. p-péA.n 'n--^ fíl- 
cpeA.bA.ili) -péin, ^oo cp\iA.tt -pe lé 'Oia. ;" ^i'óeA.'ó A.'aeiii 50 51^0*0 
*n-A. 'óiA.i'ó pn, ibid. v. 12, "'oo cp\tJA.ilni5 A.n tiite colA.nn a. 
fbge -péin A.pi A.n 'ocA.bmA.in." UA.li)A.ipi -00 c'A.i|ie, a. téA.5cói|i, 
mA.pl A.*otibA.i|AC 50 coicceA.nn, 5ti|i c|itiA.ilni5 A.n uile cotA.nn 
A. fli^e ; 7 nA.c lonctii^ce A.-p pn, ^ti-p cptiA.ilni5 Noe -00 bí 
'pípéA.ncA. A. ftije péin ; m. 50. CA.p ceA.nn 50 n-A.bA.ip pót^tip 
peA.ctiigpeA.'O nA. btiile 1 n-A'ÓA.m, ní hionctii^ce 50 íiéi5eA.n- 
CA.C A.p pn 50 pA.ibe peA.cA.'ó A.n cpnnpp A.p nitiipe, A.mA.it 
nA.c ctii5ceA.p a. bpiA.cpA.ib *0é, mA.p a. n-A.bA.ip ^tip cptiA.ilni5 
A.n uite cotA.nn a. ptige, 50 mbiA.'ó cotA.nn Noe A.p '0cptiA.1t- 
neA.'ó A. pti^e -péin. Óip ip jnÁc pÁ.'ó poipteA.CA.n X)eim- 
ni5ceA.c x)o beic 'p^^ mOíobtA. ; bío'ó a. piA.'ónA.ipe pin A.p A.n 
ní'ó téA.5CA.p, Matth. xxvii. 23, " A.'oeipi'o uite, cpoccA.p é ;" 
51'óe^'ó ip inmeA.pcA. 50 pA.bA.'OA.p -opon^ 'o' ppéA.ncA.ib "00 
tÁc-Mp Cpíopc A.n CA.n-po, pip nA.cA.p mA.ic a. bÁp, nA.c x)tib- 
A.ipc mA.p-A.on pip nA. íi1tix)A.i5ib Cpíopc 'oo cpocA.'ó. 1p cóp- 
A.ix)e 'óúinn a. bpeA.cnti^A.'ó 50 pA.ibe 'opon^ -o* ppéA.ncAib x)o 
tA.CA.ip bpeiceA.iTinA.ip x)o 'óéA.nA.m A.p Cpíopc, A.n ní'ó téA.5CA.p, 
lohau. xviii. 15, "x)0 teA.n lomoppo Sitnón peA.x)A.p 7 -oeip- 
5iobA.t eite lopA.." X)o bí cpA. A.n x)eip5iobA.t-pn A.icni'ó •oo^n 
eA.pbo5, 7 x)o cuA.i'ó ipceA.c mA.p-A.on pé blopA. 1 n-A.iccpeA.b A.n teAb. II. aIc IV. 89 

eA.'pbtii^ ; -00 fe-ó.f Aitt> ceA.nA. peA'o^'p |^if -^n 'ooniif Amtiig. 
Af-fo i^pionctii^ce 50 |AA.ibe •otiine éi^in 'oo lÁC4>.i]i b|AeiceA^rTi- 
n^i|" -00 'óéA.nArTi -6.|i C|Aíofc, nA.c ■oti'b-M|ic -6. cjioca.'ó, CA.|t 
ce^nn 50 n-^bAvi|i Tn-6.CA 50 n'otib|AA'OA.|A tiile ó^ choc-ó.'ó. 

[11.] Ctii^, -6. té/s^cóiii, zís]\ ^ n-A.b|AA.im, n^c |:é-6.'0CA.]A 
Tn-6.c^ nÁ tn>6.oife nÁ -^on eile •o'tig'OA.iiA.ib ^n bíoblA. 'o'éit- 
itíjA.'ó z\\é yMynéMc ]poi|i'Leicin 'o'^ n'oémi'o. Oi|a -ó.cái'o 'oá 
fin^in coiccexsnn-ís /snn : mí>.\\ a.cá pn^in coicceAnn 'oeim- 
ni^ceAc, 7 pn^m coicce^nn x^iijtctiigce-csc ; 7 ]?tiitn5i*ó ^n 
cpn^m coicce^nn 'oeimnigce-^c eifceAcc 50 mmic; ói|i -oÁ 
n-A.b|iA.'ó 'otime -6.n pobA.t tiite 'oo beic Y'^^ X)ceA.mpA.tt 'oo 
^nÁc-mo'ó t-ó.b^v'pc^, if po]^ 'óó é, cia. -00 biA.'ó X)tiine nó t)iA.'p 
•oíob ^A^n beic -ó.nn ; 7 Y'<^^ ^céitt-'pe i'p 'pío'p ^/sc 'pÁ'ó coic- 
ceA.nn 'oeimnigceA.c m^|i nx^ 'pomptA.'ó^ ctiA.p, 'o'a bpA.gc-ó.'p 
Y^n Sc|\ipctJi]i. Hí m^|t pn ce-6.nA. 'oo'n jiÁ'ó coicceAnn X)mt- 
ctii5ceA.c, — ní 'ptiitn^exsnn eipceA.cc ; ói'p x)Á n-ó.bnA.'ó X)tiine 
nA.c bi^'ó A.on x)time x)o'n pob-óvt Y^^ x)ceA.mp^tt, ní pío]t 
x)ó é, x)Á pi/sibe x)tiine nó x)iA.'p x)íob -^nn. Utii^ceA.'p -6.n 
c-eix)i|\'óeA.tti5A.'ó ^cÁ ix^ipv An x)Á •pin^m úx), -csf ^n ní'ó té^g- 
c^li, lohan. i. 3, "ip m-Mtte 'pip-pn x)o |\inne-6.'ó n^ btiite, 7 
ní •óeAs|m^'ó Aom-ní'ó ^^n é." Utii^ ^tipi^b tiime AX)ei]A n^^c 
x)e-6.'|m-6v'ó Aoin-ní*ó 5^n é, x)o coipime^p^ ^n cpeA.c|AÁin 
A.x)éApiA.'ó A.]i -pon n^. ]:4Mpnéipe Xíeimnigce úx), 50 bpéA.x)p-6.'ó 
ní'ó éi^in 'ptib'pcA.mceAvC beic ^'p n-A 'óéAnAm nísc é 'Oia. 
x^ogéAnA.'ó. 5ix)e-6.'ó ní ptiitn5eA.nn ^n X)mtc^'ó coicceA.nn í^n 
ctii^pn-pn X)o btiMn A.'p. "Uime-pn ip eí^v piie^5piA.im x)o'n 
ion-6.X) úx) póit, X)o b|\Í5 ^tiji piÁ'ó coicceA.nn x^eimnigcexsc é, 7 
nAvC |AÁ'ó coicce^nn x^iútctiigce^c, n>6.c lonctii^ce 50 n-A.b^i]i 
^tipí ttiig pe^cA*ó Á'óA.im -6v|i -6.n tiite 'ótime, ^ti]! ttii^ A]1 
tntii]Ae ; X)o b]AÍ5 X)o ]Aéi]A a nx)tib]A-íKm^]i, 50 bpé^X)CA]i í 
X)' ei^'ce^cc ó'n ]\Á'ó coicceA.nn -pti^iÁitceAc iJX) póit, 7 ó n-A. 
copmA.itib eite, mi. cÁ 5ti]i be^n ctiix) x)V ^miA]ipm/s ]iió., 
m-6.]i -6.CÁ ]?ti^cc 7 ce-6.]-, c^]ac 7 oc]A^f, 7 póp ^n bÁp, ^mA.it 
X)o beA.n ]Aé C]iíopc ]?éin. 

[iii.] AcÁ pio54M]A Y^^ mbíobt^ ^5 ce^cc teip ^n ní'ó-fe, 

N 90 ruí bioR-gAoite Ati bAis. 

-^tTiA.il lé^5C-6.|A, Esth. XV., m/s|i 1^115 Assuerus "Rí b|AeA.c bÁif 
1 ^coiccinne a.|i -^n liiéi'o 'oo'n cine-^X) ltit)-M5eA.c vo bí 'n-A. 
fló.iciijf |:éin 50 fiuili'óe ; 7 -6.n c-6.n 'oo cu/sl^ ^n li)^in|AÍ05A.n 
onó|i-C).c Esther -oo bí 'n-ó. íilúx^-Mge-^c bpe-^c bÁif -00 beic a.|a 
n-A. b|Aeic 1 ^coiccinne a^\\ A.n ^cineA'ó X)V ■pA.ibe i:éin, -00 
meó<y 50 ttii^ire-ó.t) 'o-ó.oiivi^e n-ó. bpeice céA.'onA. tii|\|Ae i:éin, ís\\ 
mbeic 'oo'n xsicme lú'OAigeA.c 'ói ; 7-00 cua.i'ó 1 nx)Áil Assuerus 
X)' iA.|A|i^i'ó pxs|\x)úin A h^nm-ó. 4si|a. 1f e-ó.'ó x)o f:|Ae-ó.5A.i]i 
Assuerus, ibid. xv. 13, **ní ftiigbiiA-'pe b^f, óii^ ní x)tiic-fe -^cc 
X)o n^. biiilib X)o íio|AX)tii5eA.'ó -6.n i^e-ó.cc-'po.'' ^tji^, ^ 'ótiine, 
m-6.|i A.X)ei|i 5tJ|A^b X)o'n tiile 1i3x)-M5eA.c x)o ho|\X)tii5eA'ó An 
X)li5e bÁif úx), 7 cxM]ii|"-pn nÁ]i honx^tiige-óv'ó X)o Esther bÁf 
xj'-ptjt^ng, bío'D 5ti|AAvb 1úx)A.i5eAvC í ; m. 50. CA.'p ce^snn 50 
|Ati5 -6.n c-Ac-Mpi tiibe-ctimAcc-<sc b]ieA.c bÁif ís\\ A.r\ ^cine/s'ó 
nx)-6.onn-6., m-6w|i -ccÁ beic x)-6.m^ncA. cnéj" >6.n pt-ipeA.c^t) pnn- 
p\\ úx), -6.CÁ ^5 piige -6.tof n-6. f eA.n-coi|Ae 1 fíot-Aicme A'ó-6.im ; 
CAi|Ai|"-pn ní he-6.'ó i|^ lonctiigce ^ti-p btiig x^^oiiAfe n^ b|\eice- 
pn -6.11 1Tltii|ie, c-6.|i ceA.nn 50 jiti^ bjAe^c ^-p ^n ^cineA.'ó 
nx)A.onn6. 1 ^coiccinne, -6vmAib nÁ|i tuig x)oc-6.|a b|Aeice Assuerus 
-6.|A Esther f Á h1úx)A.i5eA.c, c-6.|a ceA.nn 50 |AA.ibe b|\e-6.c bÁi|^ -6.|\ 
n-A. b|ieic 1 ^coiccinne -6.|i ^n uite lúx^-Mge^c. T)o b>6.|\]A ^|\ ^AvC 
ní'ó X)'-6. nx)tibii-6.m-6.|i, ní cne-^-pcA -6. me^y 50 n-oi|\x)eóc-6.'ó ^n 
e-^^tMf — X)V|A-6.b Ainm x)o ]\é\]\ "póit, 2 Tim. iii. 15, " cotA.mtiin 
7 p|Am-6smince n^ p-pinne" — ):éit 5A.b-6.t^ ltltii|Ae 1 mb]Aoinn, -6.cc 
m^itte ]ié tntiip\e X)o beic n A.omc-6. |Aé tmn ^ 5A.bÁt>6. 1 mb|Aoinn, 
7 X)'-6. lAéijA pn, beic fA.o\\ a.\\ ^n -p-^tc^]! pnnpp\ 'ói. A^tif i:ó|" 
i-p inmeA.|"CA. 5Up\ coimé-6.x) T)ia. ^t^^n -6.n c-ÁiAU-p 'n--6. p\Mbe ^ 
b^li-6. 1:a.oi pein Áicitig-^'ó ; 7 ip uime-pn A.X)eip\ t)Áibí'ó Uí, Ps. 
xcii. 5, " if x)e-6.5-mA.ife^c x)o ce-6.c--p-6. beic n^xomcA. ;" x). 50. 
5tip\ cóijA -6.n c-Áp\ti]p úx) 'n-A 'ptii'ópe^'ó /sn x^ia.'óacc X)o con^bÁit 
5t-6.n ó cú|" 50 x)ei]Ae-6.'ó. 1]^ loncui^ce m. 50. 5ti]AA.b ^]a cotA^inn 
tTltii]Ae cti5-6.'ó A.n ce-6.c úx), X)o ]Aéi]A mA]A ^x)ei]A SotA.m, Ecoli. 
xxiv. 12, -6.5 t-6.b^i]Ac 1 bpeA.]A]'4>.in ttltii]Ae, "-6.n cí x)o c^Atictiig 
mé, X)o ctimp-6.n fé i'm ceA.j'ó-M]" ;" X). 50. 511]^ ceA.c X)o mA.c 
^06 tllui]Ae, ^n méix> gup Á1C15 ]"é innce. teAb. II. Atu IV. 91 

[iv.] t)Á bp-6.|\|:-M5eA.'ó ^on •ouiíie, ó.r\ bpnl -ptii'óitig^'ó 
'•p-^^ti Sc|AipciJi|i -6.|A ■peA.cA.'ó -Mi cprinp|A X)o beic í>^\\ n-6. 'OA.oim'b, 
bío'ó ^ pA.'ónA.ife pn -6.-p bjii-ó.cpiA.i'b X)é, Gen. xvii. 14, " -6.n 
tJile -6.n-6.m j^]\ nAc x)é-6.nc^n cimcill-ceA.'p^A.'ó ^pi -6. -peóil, 
|A-6.cA.i'ó ó.r) An^m-pn i mugA. A-p a pob^t 'péin ;" 'o. ^c. 50 
mbiA'ó 'o^mA.nc-^ ; 51'DeA'ó ní héi'oipi a meA-p 50 mbei'oí'p ^n/sm-d. 
nA n'OA.ome n^c 'oéA'pn/s 001^ ^niomAc •pi-MTi 'o/smA.nc^, -^cc 
c|Aé obc éi^in eite -oo beic a^ le4).nmAin 'oíob. l-p é pn ^n 
pA.tcA]i pnnpp úx) ^cÁ ^j^ r^iÉ^ 7 '<^5 pío'Lpiti^-^'ó 1 -píot 
Á'óA.im ^tún ^]\ ^tún, n'&^ n501iAceA.p1 peACA.'ó 4sn cpnnpp\ ; 
lonnti^ -6.n nenii 'oo gAvb A'ÓA.m A-p A.n n^jiéim n-ti|\cói'oeA.c ú'o, 
'oo ic fé 'o'ubAvll nAv íiA.icne, -00 g-^tpitiig 7 -oo cpiUAibnig é 
■péin, 50 bptiil 5An teigexs'p A-p nx)tit 1 bp|Aéim 7 1 ^cnÁim n^. 
clA.nn-m-Mcne ó fin Avle, 7 50 mbií^v'ó 50 bjAtiinne ^n bpvÁCA.. 
Ói|A AitiMt céi'ó ís'n bot5A.c ó'n ACAip\ ^yísn gct-Mnn, nó An 
tub|A^, m. 50. cÁini^ A.n ^^^t^^A 5iiÁnn-6. 7 ^n neiiti nAC-p^c'od. 
7 An Mn^cei-p tiA.cbÁ'p-6.c ú'o .1. -6vn ipeísc^x) lonnMnne, -6.n 
cineA'ó 'OA.onnA, ó'n -6.c-m|\ ó'p\ píot-ptii^e^'ó pnn .1. A'óA.m ; 
lonnti]" 5ti|A cp\íon^mAp\ teif -6vn 5coip\, 7 ^tip^ ctiic t)tiitte 
'oeA.J-mM'peAc nAv •píp\é-6.n'0A.ccA btinA.'ÓA.'p-Mge 'óínn, 7 nA.C'ptiit 
lonnAwinn ^cc tomÁintom^. tocA.'p'óA, ^A^n cp\oice^nn,5-6.n 'oíon, 
5^n 'otiitte, -6.5 c|\íon^'ó té coip\ib, 7 A.5 AjAto'p^A.'ó té ttiMC- 
5'pío'pnA.tocc. Oip\ A.m-Mtc'píonAw'pA.n c|iA.nn Ap\ tob/s'ó -6.'p]iéime 
.1. A'ó-MTi, A.cÁm^voi'o-ne cjA^nn -6.n cini'ó 'ó^onnA Ap\ 5C|AÍon-6.'ó ; 
^onA'ó Mp\e-pn 'oo |Ainne pte 'o'Ái'pice ^n 'p^nn-'po : — 

po'ób-6.'ó c|AÍon cnÁm^s mo cotnA, 
ctHTTO-^c 'pAttj"^ ^eóit mo b-6.tt, 
141'p 5-6.n cojAA.'ó cp\é mo cotA.nn, 
CA.t>6.m mé, 'gti'p ^nA.m Avnn. 

— [Met. Sétna.'] 

[v.] Utii^, A. 'ótiine, 50 bpé-6.'ocA.|A pe^.cA.'ó ^n cpnnp'p -00 
me-6.'p A|A 'óÁ cop\, m^p\ A.CÁ 'pé'p -6.n mbA.ifceA.'ó nó 'n-6. 'óiM'6. 
1f ionA.nn lomojA'po pe^.c^'ó ^n cpnnp|\ 'pé'p A.n mbA.ifce^'ó 7 
e-6.fbM'ó nó éA.^m^.i'p n^. 'pí'péA.n'OA.ccA. btinAv'óA.'pAvige 'oo 'ótij- 92 uní biOR-gAoite An bÁis. 

fe^t) *oiiine -00 beic -M^e; 7 i-p lonctii^ce 5ti|\^b lon-ó.nn •oÁl 
■oo'n cineA.t) 'óA.onnA. -péj" A.n mb-MfceA.'ó, 7 tío cl-Mnn ci5eA.|AnA. 
1 n-oi -6.1*0 A.n -6.c^|i -00 ctiicim 1 t)C|\éA.ctii|ieA.cc : ói-p cA.ittip a. ^ 
bpiit 7 /s b|:eA.|i-o.nn c|\é iTiéi|\'Le-ó.c^'p ^n A.c^p\ ; m. 50. t)o 
ct-6.nn-mA.icne Át)-Mm, t)o c-Mtl'peA.t) -6. bptnt 7 a. bpe.^|\A.nn .1. 
^jiÁ-p^ T)é 7 -6. 5tói|ie, nó 50 n--6.1p5ceA.11 t)óib A-pí-p iA.t) té 
c.6.i|\c -^n c|ieit)im 7 te butt^. -6.n bA.ipcit). A^tJ-p i-p é A.n nít) 
céA.t)n-6. if lonctii^ce a. b|ii-6.c|i-Mb leremias -p-é.it), xxi. 29, "t)o 
ice-^t)A.|i -6.|i n--MC|ie-6.c-^ n^. pneA.mnA. p-6.t)-6.nc-6., -6.CÁ t>éipt)in 
A.|\ pA.ct-Mb A mAC ;" t). 50. 5ti|\ ic At)-6.m -6.n c-tib-6.tt út) n-6. 
h-Mcne, ]:Á. fe-6.|ib |\é -^ íoc, 7 50 bptiit -6. otc 7 a ti|\b-6.it)e -6.5 
comA.itc |ié -6. ct-6.nn-mA.icne t)'-6. éip ; ói|\ ní ctii|\pt) -6.iniA.|ipmA. 
-6.n ttb-Mtt út) t)íob 5A.n beic A.5 t)éA.n-MTi -6. nt)íce 7 a. nt)oc,M|i 
t)o poji. Óip\ 5-6.C 'pA.oc 7 5A.C ceít)m t)'-6. t^ci^ opjiA., ip t)o 
coif5 -^n ubAitt út) cÁini^ ; 7 i-p tiime-pn -6.t)ei|i SotA.m, Eccle. 
vi. 7, "if 1 mbéA.t -6.n t)tiine -^cÁ. -6. tiite 'p-6.oc-6.11 7 otc ;" t). 50. 
5ti|i-6.b t)o bé-6.t At)-6.im té'p^ íiice-6.t) A.n c-ubA.tt cÁini^ 5A.C 

t)ÍC 7 5A.C t)OCA.-p t)'A. t)CÁini5 7 t)'A. t)C10CpA.1t) -6.|A A.n nÁ'OÚI]! 

nt)-6.onn-6.. 1p ionA.nn -póp peA.cA.'ó A.n cpnnpji rjS]\ éip A.n 
b-Mfci'ó, 7 f-6.t)Ó5 t)05ní -6.b-6.i'ó ineA.m-Mt -6.n cotA.nn ]\é t)éA.nA.m 
;5-6.c tiitc; nó fóf i-p ion-6.nn é 7 ctA.on-6.t) 1 n-^.gA.i'ó -6.n -péA.- 
ft3in t)í|ii5. Óif cÁini5 'oo'n ocf A.f 13*0 'oo |iinne-6.'ó -6.|i -A'ÓA.m, 
gtif 'pÁ.f céim bA.cA.15e Y^^ nÁ*oúip\, lonnup 50 mbí cfomA.'ó 
fé coif 5A.C A.on-coifcéim A.ice; 7 'o'a. p\éi|i pn, ^tif ctA.on ó 
beic coimfínce f é p\iA.5A.it A.n p\éA.-púin, 7 50 t^ci^ •oé-pn nA.c 
oifit) t)'A. céite 50 minic. bío'ó a. pA.'ónA.ipe pn A.-p A.n 
|iéA.pún 7 A.|i nA. fA.nnA.ib ioccA.fA.cA., mA.f a.cái'o C1Í15 pA.nf a. 
nA. íiA.nmA. 7 nA. CÚ15 céA.'OfA.'ÓA. cofpA.f'ÓA.. A^Uf ní hcA.'ó 
A.m-6.in, A.CC ní C15 A.n coit féin teif A.n féA.fún 50 minic. 
-A^tif if A.5 5eA.f Á.n nA. htiif cA.fbA.i'óe t)o bí A.f A.n n-6.t)úif 
nt)A.onnA., A.f n-A. mocugA.'ó t)o pót A.pfCA.t A.nn féin, A.X)ti- 
bMf c, Rom. vii. 23, " moctii^im feA.cc eite i'm bA.ttMb, a.cá. 
A.5 cuf 1 n-A.JM'ó nó A.5 cA.ctJ^A.'ó f é feA.cc m'mcinne ;" 'o. 50. 
50 moctii^eA.'ó féin ctA.onA.'ó 'n-A. céA.t)fA.'ÓA.ib, 7 'f^^ ^ctii'o 
eite "o'a. bfío5A.ib cofpA.f'ÓA., 1 n-A.^M'ó fiA^^tA. A.n f éA.fúin. leAb. II. AtU V. 93 An ciíiseA-ó hAtr. 

1 ti-A 5cui]AceA|\ 1 jceii'c An pAibe coi^ A'ÓAini cotfi tnó|\ pn 7 a]\ c($i|a An 
oi|\eA'o pn -oo fmAcc 'oo 'óéAnAni a]\ Á'ÓAin 7 -oo |\inneAt). 

[i.] T)o meA|^A.i'óe a.|a 'péA.cMn, nÁ|\ cói|\, t)o 'b^iíg nAc 
|A-Mbe 'yA^r\ 'oiiine -ó.cc bA]i|A^c tín, nó 'oiiitte ]:e-^t)A, &<\\ neA.TTi^ 
cÁbAcc ; 7 -oV |Aéi|i pn, r\A^]\ bpú 'óó, An coi-p úx) A'ÓMiti 
'0V511-6. nÁ -00 'óíogA.i'L com-iTió|A 7 -00 |vinne. A^tif uime-pn 
A.CÁ lob A^ cAf-ó.01'0 A.\{ 'Ó1A |vif -pein, xiii. 25, " a Úi^eAvjAnA., 
if 1 n-A^A.i'ó •otíille 'ptiA.'otii^ceA]! |\é 5A.01C, cAi-pbé.^nA.-p cti X)o 
ctJmA.ccx^, 7 ACA.01 ^5 in^pieim A-p bA.|\|iA.c cijMm ;" x). 50. 
nA.c4).-p bpú 'óó -6.n oi|AeA.'o 'oo 'óío^^tc/S'p 7 'oo -pinne, 'oo 
•Dé^nxMÍi 1 n'oixM'ó coi]ie A'óxMm. A^ti-p ipóy, Avja tA.igeA^'o /sn 
neic x^|\ /s 'pA.ibe xsn -pó^iA^, mAii -^cÁ co'pA.'ó -6.n cp\Mnn AmÁin. 
Ói|t -00 p\éip\ b/S|\A.mt6., -oÁ b]:Ó5p\6.'ó a.c-m]i 'oV mA.c, ^An 
coi^^-ó -o'ice, 7 50 n-ío'pA'ó -6.n m^c A.n co'p^.'o ca]i a. c]ioif, 
nío]i cneA.'pcAv 'oo'n -^ca.i|a -^n m^c 'oo bÁ'ptigA.'ó, nÁ "00 ctip\ ó 
oi5|\e-6.cc A.]\ A fon pn ; m. 50. -6.]i fé-^c-Mn, níoii bpú 'oo 'Óia. 
A'ÓA.m "00 cti]i -^ I101511e-6.cc, 7 bjie-^c bÁi]" 'oo b|\eic -Mp\ -6.n 
cé^.'o tÁ 'oo C|\t!ctii5e-6.'ó é. 

[11.] tTlo 'pjieA.^'fiA. A|i n6w ]iéApi3nAwib-]"e, n6.c cjitiime 6.n 
X)ío56.tc6.'p x)o jiinne 'O16. -^ji A'ÓA.m, lonÁ m^\\ x)o cuitt Á'ÓA.m 
é, t)o bjiíg 5tip\6.b cttnn|i6.'ó x)0 iiinne 1316. 'pi'p X)V 'óeóin a]i 
c01n5e-6.tt6.1b x)'Ái|iice, 7 5ti|i ceA.n56.1t A'ÓA.m é ]:éin 7 -6. •ptiocc 
|ié coimé-6.X) n6. 5001^506. tt-pn. A^ti'p i|" é coin5e-6.tt X)o bí 
e6.co|i|i6. : X)Á 5coiméA.x)A'ó A'Ó6.m é 'péin 1 n-ói5--[iéi]i X)'a 
C|itictii5ceóip\, n6.c 'ptiigbeA.'ó hÁ.y x)o -píoii, 7 50 fiA.CA.'ó ix)i'[i 
co]ip 7 -6.n^m x)o'n 'pt^.iciti'p ne/sm*ó-6. ; ^i'óe-^.'ó, x)Á nx)e6.c-6.'ó 1 
n-6.ntimt6. -6.|i 'Ó1-6., 50 ^c^.icfeA.'ó ^n bÁ'p céA.X)n6. beic 1 
5cinne6.'ó x)V pot X)o coip5 a A.ntimt6. pn. Ctnpvi'ó Sl^^'^éóiji 94 uní bioR-SAoiúe An bÁis. 

HA.OThcA -M1 íií'ó-fe'pof -6.5 cpÁccA.'ó 6^]\ lob iii., mí^]\ 0. ri->^bM|A, 
ad hoc homo in Paradiso positus f uerat, ut si se ad conditoris sui 
obedientiam vinculis charitatis conjungeret, ad caelestem angel- 
orum patriam quandoque sine carnis morte transiret. Sic enim 
est iminortalis conditus, ut tamen si peccaret, et mori posset ; et 
sic mortalis est conditus, ut si non peccaret, etiam non mori posset 
[i. 640 ?], " if tiiTne -00 ctii|AeA.*ó A.n 'otiine 1 bpA.-pnú^f, lonnuf 
10Á n-AnA.'D 1 bjromói" •o'a c]itictti5Úeói]A •péin ceAn^MÍce 1 
n5eibeA.nnMb ^n 5|iÁ'ó-<s, "00 f-óvCA.x) -pé tiM|A éi^in ^^.n bÁf 
cotn^i'óe 'o''p/s5li)Áit 50 'oúca^i^ ne-MTTÓA. n^. n-Avin^e-^L Oip 
if ATTit-M'ó x)o C'ptiútiigeA.'ó é 50 'ooTTi-^i^bcA., 1 5C]Atiú 50 
b]:éA.'0]:A'ó bÁf 'o'í'^^.gbÁit 'oÁ bpe-^ctiige-^'ó fé ; 7 tp -mtiIm'ó 
X)o |TinneA.'ó 'poTTiA.|AbcA é, 1 -piocc nAc ^ré^'opA.'ó a.í\ bxsf tD^-p-ó.g- 
bÁit, mtinA n'oé-ó.nnA'ó -6.n pe^cA.'ó." U15 S. Augustinus 
teif -po, Quest. in Vet. Test. x. 4 [?], m^-p -^ n--6.b/si|T, Deus 
hominem fecit, qui quamdiu non peccaret immortalitate vigeret, 
ut sibi author esset aut ad vitam aut ad mortem, ""oo |\inne 
tDiAv An 'onine 1 -piocc 50 mbiA.'ó 'ooTTi^'pbcA, ^n feA^X) x)o 
A^rMpA^X) ^A^n peA.c^'ó, ionnti|" ^omA.'ó é |?éin bu'ó ti5'0A.|A i^é n-A. 
beAvCA.i'ó nó -pé n-A. bÁ'p." -^S^f 'oo ]\éM(\ -ó. n'otib'pA.TTi-6.11, ní 
hion^n^'ó /s n'oé-6.|\n-6. 'Oi^ 'oo 'óíog^tcA.'p ^fT A'ó-mti 7 A.'p a. 
'ptiocc, A^]\ -0. Tiiéi'o "00 c^M'pbéA.n -pé -6. neA.TTi-f:omó|" 'oo 'Oi/^ ^5 
cMtt ó. cÁn^ ; ói]A ip C'ptiimi'oe -^n pe-ó.có.'ó -00 jAinne, a U'pA.cc 
•00 /sn 1^0511-0. CI15 'OiA. 'óó 'oo coiméA.'o. 

[iii.] U15 S. Augustinus teip f o, de Civ. Dei, xiv. [vii. 423], 
quisquis homini damnationem nimiam vel injustam putat, pro- 
fecto nescit quanta fuit in non peccando facilitas, "cibé irieA.'pA.f 
^npiAvb cjTom nó ^tipv^b -MiTice-^'pc A.n 'o-ó.mnng-^'ó 'oo 'pmne^'ó 
ó.\\ An 'otiine, 50 p|Ainne^c ní 'pe^p 'oó ^ 'po-Uf^cc ^^n A.n 
pe-d.cA.'ó 100 'óé^n-Mti." Ay nó. b|\i^c|^A.ib-'pe i'p lonctii^ce, nA.c 
VA^o\\ 7 nA.c lom A.picA.c -^n b'peA.c irti^ *Oia. a^\\ A'ó-mti 7 ^p\ a. -píot ; 
7 pó|", 'oÁ meó.'pc-ó.oi móji'óó.cc 7 tiA.ifte, onói|A 7 ctnri^cc^ -^n cí 
cti5 /sn fÓ5|i^, 7 méA.'o -6. ctim,ó.oine A'p ^r\ cí X)V "octij í, 7 'oe-6>]i- 
óite 7 tnpiífte-d.cc -6.n cí ^\\ ^*\\ cw\\ r)&. ctim-6.oine .1. ^.n 'oiiine, 
— ói|T, x)Á te^nc-ó.'p 50 'poice 0. y\\éMrn é, 'oogéA.bcA.'p 5ti|\A.b 'oo'n leAb. II. Atu V. 95 

t)úit if -ó.nti^i'pte -6.CÁ \í>^x) 5C|iuinne -m:á jS]\ n-ís ■óéAnAni 

.1. 'oo'n c-6.tniA.in ; -6.cc, 51*0 lonTÓA. ctimA.oine '00 cm]\ 'O1-6. -M|i, 

A.n iriéit) 50 'OCI15 -6.n^tn |iéA."púncA. "óó 6^\\. 'óeitb 7 a.|v t)éA.nA.iTi 

'Oé, lonnuf 50 |AA.ibe 1 tibjAé 7 1 i^tiA.ice-6.nc^f 'Oé, 7 50 

'oci5e-6.'ó 'óe-pn c|\é,6.cúi|\e nxs cA.tiri-6.n 7 Avinjit niirie "oo beic 

A.5 ciinpipe-6.cc •oó, — ^i'óeAt), mo c|AtiA.i5e, níoji ctn^ mé-6.'o 

n-6. mtii-pne x)o bí -6.5 T)m -6.i|i, ^^.n 'otit 1 n-u-Mtt 7 1 m-6.cn-6.f, 

7 -6. cti|i iioime -péin 'O1-6. X)0 •óé-6.nAm "óe iréin ; 7 pó|" tiitc 7 i^ 

m-Mcitif/s "00 beic Ai^e; 7 -p-^oitim 5ti|iA.b 'oe-pn cÁini^ -6.n 

1-0^.^-^0 cA.t -6.'oei]i, "n.6.c |?tiit pe-6.c4>v n-6.c pitn^e-^nn 'beic 

50 mMC, Acc An t)tiine." A^tj-p i-p é 4>.n ní'ó cé-6.'onA.-fo 

é4>.5c-6.oine4s|^ '0-6.it)í'ó, Ps. xlviii. 13, "-6.|\ mbeic 1 n-onói|\ x)o'n 

t)t>ine, níopi ctii^ -pé é, -6.c-<s -6.|i n--6. coimme-6.f -pé bnomA.cA.ib 

ei^ciA.tt-M'óe, 7 t)0 •pinneA'ó co'pm-^.it -piií é;" t). 50., n-6.|\ ctii^ 

Á'ó-6.m 7 ^-6.11 iomctii|A m-6.|A bti'ó t)íot -6.n onói-p 'pti-^.iiA -pé ó 'Oia., 

7 50 t)C-6.ini5 'óe-pn -6. cti|\ it)ip\ -6.inmincib b|iiJit)e-6.mt-6. -6.n 

c'pA.ogA.it-'pe 7 'n--^ 5ctiib|Ae-6.nn -p-^. coijAcib n-6. c-6.tm-6.n. 

[iv.] 1f -^5 -6. foittptig-ó.'ó -po -6.C-6. A.n f-6.b-6.itt-f5é-6.t nó A.n 

fÁlC-'p^éA.t té-6.5CA.]A A.5 túC-6.f, XV., mA.|A -6. n-A.b-6.1|A CjAÍOfC 

50 |A-6.ibe -6.c-6.i|A mtiinnci|Ae -6.5 -^ -p-Mbe 'oi-6.'p m-6.c -6.150, 7 5ti|A 
lA.jA'p -6.n m-6.c 'p-6. bói^e 'óíob -6. ctiit) féin t)'oi5'pe-6.cc -6. -6.c-6.|a, 
7 -6.n c-6.n 'ptiM|A pn, ^tif C-6.1C 50 c|AA.0'p-6.c t)iommb-6.t-6.c í, 
lonnti'p A.|A mbeic 'po'pnocc 'oó 50 nt)e-6.c-6.i'ó -6.|a •óeó|AM'óe-6.cc 1 
n-imcéin, 7 n-6.c |AMbe t)'innme -6.150, -6.cc beic A.5 mt11c15e-6.cc, 
7 50 mbío'ó -6.n oi'pe-6.t)-pn t)o 5op\c-6. -m|a, 50 mbío*ó 1 ^ctii- 
b|Ae-6.nn n-6. mtic 'p-^.'n me-^.'p; ^i'óe-^.'ó -6.n m-6.c 'p.<s pne 'óó, 

t>'-6.n 1 bp-6.|A|AA.'Ó -6. -6.C-6.|A t)0 fíO'p. 5° ^^^-6.0, 1f é -6.n C--6.CM|A 

mtiinnci|Ae út), t)iA. ; 7 -6.n t)iA.f mA.c tí'o, -6.n c-A.in5e-6.t 7 A.n 
•otiine ; -6.n m-6^c 'p-á. bói^e .1. -d'ó-6.m, "00 'pe-^.c -6. ctii'o t)o 
'pA.'P'pc-^.'p 7 t)'oi5f e-6.cc nime 7 5|\Áf-6. t)é, -6.|a 5^ eim 'o'tib-6.tt 
n-6. b-Mcne, lonnti'p 50 t)c-6.ini5 -pé t)'-6. 'ó|Atiim pn -^.'p 'óíbi|AC 
7 -6.|A 'óeó|A-M'óe-6.cc, t)'-6. ceitc féin -6.f 5te-6.nn t)é-6.|A-6.c -6.n 
•ooTTiMn-'pe, •o'-6. bi-6.c-6.^ó 'péin t)o coijAcib n-6. c-6.tm-^n -6.mMt 
mtic-6. nó be.6.c-6.'ó-6.c-6. bpvtJi "00-6.111^6.. 

[v.] I'p •oo ctif A.n neic céA.^on-^ 1 ^ctiimne •oo n-6. t)-6.oinib. 96 uní bioti-gAoiúe An bÁis. 

<6.cÁ An níx) ca.|aI-ó. •oo'n IAÍ5 |Ao-tiA.ili)|ie-6.c Nabucodonosor 
A.niA.il teA.5c-6.11, Dan. iv., m^|i -00 ctii|i 'Oia cjié ti-A. AvHUMtí 
péin A.f A. 11Í05A.CC é, 7 ipóy mA^\\ X)o ctji|i 1 n^eAtcAvCC é, 
lonnuf 50 mbío'ó 1 5ctiib|ieAnn n4>. mbó |?6.'n b|:éA|i, 7 ^tiji -pÁi^ 
-6. ponn^Avt) A.mA.it cttim iot-M]i, 7 ^ in^ne .MTi6.1t in^ne éA.n ; 
7 50 ]i-6.ibe -MÍitM'ó pn (s\\ ye^i) ■pe^.cc mbti6.'ó,6.n, no ^tiji 
CU15 fé ctim^cc 'Oé "oo beic ó-p /s cionn, 7 ^tiji ctii^ 50 
b]:é6.'op6.'o x)o iiéiii -6. coite |:éin 'oo 'óé^.nA.m |iip 5^.6 n-^on. 

[vi.] Utii^, A 'óuine, -6.f nxs -pomptAvib mó|i6.--po, n6.c -ptitÁiii 
•ótiic 50 'peicmeA.c beic .6."|i 'oo coimé^.'o -péin p^ coit 'Oé 'o.o 
'óéAvnA.m ; 7 i|" mói'oe i-p ineA.5ttii5ce 'ótiic 6. tÁm c|iom "oo ttiige 
o|ic, 50 X)CU5 -pé 'otige 7 ]ie6.cc x)tiic, -6.^ -^ 'octii^pji cionnup 
•0056-6.^6. ct> 6. piéiii ; m^\\ ip 'pottti'p 6.p 6.n Sc|iipciJi|i 7 a. 
bo-ji'otíigcib n-6. b66.5t6.ife n6.omc6. feót6.px)tiic 50 t6.oc6.m6.1t 
c]ié6.x) ip inx)é6.nc-6. 'óuic ; oi|\ ^.n c-Ó5t6.c ^5 ^ mbí ^ piop 
50 cinnce C]ié-6.X) if m6.ic té n-6. ci5eA.iinA. x)o •óéA.n^.m 
•óo, 7 n6.c X)éin x)o |iéi|i coite -6. Ci5e6.|in6., ip m-6.ic 6.n x)íot 
"pmA.cctii5ce é. A^tjp a.cá C|iíopc -péin -6.5 cti|i -6.n neic-pe 1 
gctiimne'óúinn, 6.m6.it te-6.5c6.-11, Luc.xii. 47, " -6.n ^-05^6.0 -6.5 
-N mbí poy coite -6. ci5e6.pin6. 7 n6.c X)éin X)'6. iiéiii, 5e6.bc6.p1 6.i|i, 
50 bf6.5c6.11 iom-6.X) cpie-6.cc -6.i|i." 1p e.6.'ó if lonctu^ce A.p -po, 
5ti|i-6.bbeicce X)o 5-6.C -6.on -6.5 -6. bptiit cpieix)e-6.m T)é, ^6.5^6. x)o 
beic -Mf -^-6. n--6. coit X)o •p-ó.|iti56.'ó. A^tip póp, nÁ me-6.'p-6.*6 
-6.on x)tiine, 50 p6.0|i'p6.'ó -^ -Mnbpio-p é 1 mb-ptpe^'ó pie6.cc6. *Oé, 
X)o bjiíg 50 bptiit ^n -pe-6.cc 50 poi]ite6.c6.n ^|i n--6. c]i6.ob- 
f56.oite-6.'ó 7 A.'p n-6. ^05116. X)o n6. c|iíopc-6.i5ib 1 ^coiccinne, 
tnA.'p n-6.c 'p-^ofA.nn beic 1 n-6.inbpop 6.n x^tigi'ó 6.n c-Aog^.i'pe 
-^ttcA. bíop 1 mbe6.nn6.ib 'pti-ó.b cpié C6.ix)|ie6.m x)o c-^b6.ipc 
X)o'n mei|ite6.c 6.5 -6. mbí pó^pA. -6.n x^tiji'ó 'n--6. 'dia.i'ó, 5^n b.6.f 
X)o c-6.b-6.i|ic t)o'n -6.056.i|ie c]ié n-6. c-6.ix)pe6.m x)o'n meipte-6.c ; 
ói]i, X)-6w n-6.bpi6.'ó -6.n c-6.056.i]ie n-6.c cti6.t6. ]:éin 5ti]i coi]i 
"5-6.1]* -6.]i •ótiine, C6.ix)]ie-6.m nó mtiinnce6.]i6.]' x)o •Óé6.n6.m ]ié 
C]ié6.cú]i, 7 X)'-6. ]ieip pn, n-6.]i •ótig bÁp x)'p6.5bÁit, C6.i]ii]^-pn 
•oo5éA.b-6.'ó bÁ]" x)'imi]ic m]i ; m. 50. x)o'n ní'ó AX)tib]i-6.m-6.]i 

CUAf. leAb. II. aLu VI. 97 An seiseA-ó aIu. 

1 ti-A 5cui]\ceA|A 1 jceifr, a|a mbeic 'o'^'ÓAiri lÁti ■o'eAgtiA 7 t)o fubAitcib, 

ClOtintlf TA^aIa ÓÓ A11 t^'ÓJIAA CUg "OlA t»0 fÁjAUJAt). 

[i.] ITIo jppeAvjiiA. -MiA-fe A.|A x)-cúy, -o. ^c. X)o riA. x)A.oim'b, 
•oÁ itiéA.'o e^^ri-ó. 7 nexs|\c 7 innirie -p^ogx^lcA. bío]' >6.cxs, 50 
rrotigi'o i-MD fém "oo coiTnéA.*o 50 hA.i|^eA.c, 7 ^^.n beic lÁniTiA.|A 
AfCA i:éin ; 7 if tiime-pn ^'oeii^ leremias, ix. 23, " nÁ bío*ó ó.r\ 
c-eAv^nA.i'oe^c ^tói^triA.]! ^f ^ e^^nA., n^ -ó.n c|ié^n ^y -0. 
noA.'pc, nÁ An f A.it)beA.|A ^-p a. ■pM'ób|\eA'pAil!) ;" -o. 50. m^|\ 
50 moeA.cA.i'ó Sot-Mii p\é ■peA.cpÁn, 7 ^tipi ctiic 1 bpeAvCAvt)Avib 
5|\ÁineA.mt,ó., CA.p\ ce^nn -^ |\Mbe ^o'eA^n^ 7 "oo neA.|AC 7 "00 
'pA^i*ób|AeA.'pAib Ai^e, ^xi]\ beicce "oo n^. 'OAvOinib, -^5 ^ mbiA.'ó 
A.on ctiix) "00 n^. cÁibib-'pe lonncí^, c|aioc 7 eA^t^. -oo beic 
o]\]\A., tD'cA^tA. 50 'ocei^é^m^'ó 'óóib fe-^ii^ X)é -00 cintte^vm, 
MTIA.1t CA.|\tAv 'oo Sot/stti. 

[11.] An tDA-pxs h^'óbA.'p -pxs^ ptjitin^ 'Oi^ 'o'A'ÓA.m -ó.n 
pó^pA. ú'o -00 'pxs|ití5-6.'D, -o. 50. 'oo n^ 'OA.oinib nisc 'otigi'o beic 
|\o-'óíteA.'p X)'a nA.omc/scc nó -o'a. n-ionnp\/scti|" -péin, mxspi^tiii 
ctA.on A'ó-Mti -oo bí p\o-nAvomc^ xsn ctiin^ 'oo ctii)i 'Oia. -Mjt 
i:éin ; ^mA.it téA.5C-ó.]i, 1 Cor. x. 12, " 4>.n cí acá 'n-A feA."pxMti, 
iféí^Ci^X) nA.c cuicpeA.'ó ; " x). 50. ^tJjA beicce x)o'n cí bío-p 
n^omc/s, e^^t^ x)o beic a.i]a p^. ctiicim 1 nx)p\oc-pcAix). If 
lonctii^ce fo ^ b|MA.c|\-Mb S. Augustinus, Ps. xxxviii., aliter 
non potes esse perfectus, nisi scias hic te non posse perfectum 
esse, " ní -péxsx^^nn cti xs|\ co|i eite beic lomtÁn, mtm^b 
'pe^.'p^c cti nA.c 'pé-ó.'o-ó.nn cti beic lomtÁn -ó.nn-po" .1. '-p'^^ 

[iii.] An cjAeAs'p pÁc p-^'p\ ctiic A'óxsm, x). 50. X)o n^ x)A.oinib, 
5^11-0.^ minic 50]ictii5ce-6v|\ t)iA. x)o fe-ó.cnA'ó n^. comA|i-p-<sn 
X)o 5op\cti§A.'ó ; m-ó.p\ i-p pottup 1 n-A'ó-Mti, x)o -pinne mí-'péi'p *Óé 
x)o *óé^n A.Tti ]Aéi|Ae e^b4>.. AcÁ Hieronymus, Ep. ad Heliodorum, 

o 98 uní bion-5Aoite An bÁis. 

Ep. xxxix. 184 [?], ^5 c-ó.b^iiAc coTTiA.i|\te t)ijinn, c|iéA.'o i-p in- 

X)é^nc-6. 'f^^ ScÁi^-fo, m^|\ /s n-A.b^.i'p, si necessitas veniret, ut 

amor parentum sive filiorum amori Dei comparetur, et non 

possit utrumque servari, odium in suos pietas in Deum obser- 

vanda, "mÁ'-p éi^eA^n 50 mbiA.'ó 5]AÁt) n^. 'octii|"mi'óceói|Ae7 n^. 

ctA.inne 'o'a coimme^f -pé ^^iÁ'ó 'Oé, 7 nA.c 'péxs'ou^'p ^ac ^hÁ'ó 

'óíob 'oo coimbíonA.'ó, coimé-ó.t) X)o 'óúc|iAvCC t)o 'Óia, 7 c'jpiiA.c 

x)o cÁc ;" lon^nn pn iié a. ■pÁ'ó, 7 'OÁ |iA.ibe coimtíonAv'ó 

coite t)é concjiÁiA'ó^ -00 coimbíonA.'ó coibe x)o c^ji^'o, cjAéi^ 

coimtíon-ó.*ó coite 'oo c^|a^'o ís]\ coimtíon^'ó coiteT)é. '^^'óeA^X) 

foi|iío|i, i|" lom'ÓA A'ÓA.m Y^^ AimpiA-'pe Ann, ctA.onA.f ó coit 

X>é •00 'óé-^nMTi 1 n^iott ^'p coit n^. cotnA. nó n^. ct/Mnne nó 

nA. comA.|i'p-6.n. bío'ó &. 'pi-o.'ónA.ife pn jS]\ mópiÁn -00 'ó-ó.oinib 

'P54>.oitce n^. íieip\eA.nn ; ói|i acá cui'o x)íob x)obei|i iax) 

|:éin X)o cpi-6.o|" 7 x)o 'ópiiji|", X)'^oibneA'p 7 x^'-ó.nctÁ'p; cuix) eite 

•óíob A.5 X)éA.n-ó.m -ó.nf:tA.icitif-^ 7 éAv^cópiA. Api -^nb'pA.nnA.ib, pé 

'p-M'ób|ie4>.'p 7 fAé ):eA.n^nn x^'jpÁ^bÁit -^5 -^ 5ctA.inn 'pein 50 

héi5ceA|ic 1 n--^5/M*ó coite X>é ; 7 'póf x^pion^ eite 'óíob A5 

X)íptiti§^'ó 7 ^5 ceitc 4s 5C|AeiX)im x)'eA.5t-ó. A.impiéi|\e n-ó. 

n-ti^ccA.|\Án 'pA.og^tc^ x)o 'óé-ó.nA.m ; — ní Áip\mim ^.n x^jion^ 

/scÁ c^oib 4>.mtii5 x)o ttim^ peA.X)^i]\, a.cá A.5 onp'A.if 1 

n--M5e-6.n -M'óbfe-ó.c n^^ beiiAiceAvCC-ó. ; — mo cpti-M^e, ni ctii^ix) 

A.n ce-ó.5Af5 X)obei|i *Oi^ x)o 5^6 Aon -6.CA., Eccli. vi. 1, "nA. 

X)é-ísn^ eA.f5CAv|i^ 'óíoc 'péin ^\\ yor\ x)o c-ó.|ia.X) ;" X). 50. n^c 

X)teA.5A.ip\ 'óúinn e^'p5CA.|A>MX) X)o 'óéAn-MTi 'óínn féin x)o "Óia., X)o 

ce^nn-ówC cÁi|AX)eA'p-6. c|iéA.cúi|Ae ''p-ó.n ^cjttiinne. 

[iv.] An ceA.c|i-6.mA.'ó |?Ác, X)o bjAíj 5tí|iA.b Aicne tié 5^n 
btiA.in \\\y ^n ub^tt. Oip\ ^y móix)e hwy x)iíit ^5 x)tiine ''p/sn 
ní'ó, beic -6.5 -6w coijimeA.'p^ a.i|i ; 7 i'p x)e-pn ^cÁ A.n j^eA.n- 
foc-6.t -6.X)ei|i 50 mbi * neim a.\\ xsn ^.icne'; 7 C15 A.n pite 
t^ix)neA.m-Mt teif 'po, m-6.p\ ^ n--6.b-M|i, nitimur in vetitum, 
semper cupimusque negata, "bí x)úit A.5A.inn x)o gnÁc 'f^n 
ní'ó bío'p ^|A n--6. coip\meA.f5 op\A.inn, 7 -p^nncuigimíx) A.n ní'ó 
bíof -6.5 ^ •óii3tc-6.'ó o^-Mnn." 1|^ tiime-pn -6.x)ei|i leremias, ^5 
ceA.cc c^|A cinn-tic|Aib A.n cini'ó 'ÓA.onn^». .1. A'ÓA.iti 7 éxi.b^. teAb. II. AlU YI. 99 

Thren. i. 6, " -00 |iinneA.*ó -0. bp|\ionnfA.i'óe'pú'o A.TTiAvit]ieicit)e," 
A.|t fé, -6.5 lA.bA.iiiu í>.\\ ^n nÁ'oúi|A n-oxsonnA. ; ionA.nn pn ^é a. 
\\Á.X) 7 5U]iA.b mói'oe -oo bí 'oúi'L -ó.c^ 1 n-ubA.ll r\£>. ViMcne beic 
A.5 6^ coi]imeA.f5 o|A]ia. Oiji i-p •o'AijA'óe^nA^ib xsn |\eice, -oÁ 
'oceA.^m-óv'ó 1 'oceó.c ceineó.'ó é, nA.c -puil -oÁ c|\éine 'oo beicí 
-0.5 A. cup A.mAvC, nA.c 'oéine 'Y^ cÁc "00 biA'ó i:éin a^ ptleAv'ó 
ipce/sc A]AÍf ; m. 50. 'o'Á'ó-ó.m 7 'o'é^.bA. 7 -oo ^ac Aon 'ouine 
'oV fíol, 7 ip uime-pn -p-MtittJi^ceA.]! |Aé |\eicib ia.'o. 

[v.] U15 tei]" An p5éA.t-fo ^n ní'ó lé^gc^p xs-p m,M§i'pci]i 
cpiíonnA 7 ^]A A. •óeip^iob-ó.l. 1]^ e-ó.'ó Mcp\i]"ceA]i ^nn 511]! 
iA.]i]?Ai5 ^n 'oei]"5iobA.t 'oo'n m4).i§i]"ci|\, ^ c^iéA.'o cu^ a^]\ A'ÓAm 
ub^tt nA h^icne -o'ice c/s]i 'pó^p-^ nT)é, 7 a upAcc -oó ^ 
mA.tA.ip\c -00 cop\^'ó 'o'i'^gbÁit 1 bpA.]ip\CA.]" p\é 4». CA.ice-ó.m'? 
1p eA'ó -00 p\inne -6.n mA.i5i]"ci]i, *oÁ itiéi]" 7 a mbeóit a^]i a céite, 
7 é^nt-MC be^5 beó exsco]i]iA., t)o CAb-M]ic 'oo'n 'oei^^^iob^.t ; 
7 A'oubAip\c ]ii]", 5^n An 'OÁ méi]" 'o'op^t^'ó ó céite 50 ceA.nn 
ceicpe n-UMpe a^]\ pci'o ; 7 50 'ociub]Ax^'ó ^ruAp^tA.'ó -6.p\ -0. 
cei]^c 'oó. 13o g^b ^n t)ei]"5iob/^t n^ mi^.i'A., 7 -oo cum'ó 1 
b]:óx) -pA. teic ]ii]^ ]:éin ; 7 t)o g^vb miA.n é n^. miA]"A. t)'o]"5t^'6 
ó céite jís]\ mbeic xs]i r\-£y t)coip\meA.]"5 ^ip\, lonntt]" 50 mbiA.*ó -0. 
po]" -M^e c]iéA.t) 'oo bí eA.cop\]i-ó.. 'O^Áf -ó. miA.n com mó]i 
pn n-6v]i -piiitin^ ^^.n a. n-oi^^t^.'ó ; 7 a]i n-ó. n-o^^^tA.'ó 'óó, t)o 
tin5]^eA.t) An é-óvnt^c u-m'ó, 50 nA.c ]iMbe b]ieic -M^e o]i]i^. U 
A]i t)ctJi*oeA.cc t)o'n m^i^ipci^A t)V lonn^^-M^e 1 ^cionn tA.01 50 
n-01'óce, •o'iA.]i]?M5 'óe, ^']i coiméA'o n^. miA]"A. ^^.n of ^t^.'ó ? 
"A mM5i]"Ci]A, ^]i ]"é, 5A.b -0.5^.^, nío]i ■pé-ó.t)^]" ^^.n -c 
n-o]^5t^'ó, A]i n-A. mbeic a]i n-A. 'ocoi]imeA]"5 o]im." "Tn^]i 
^n ^cé^'onA., a m^cAoim, -ó.]i ^n m-M5i]"Ci]i, ^]i mbeic t)o 
co^i^t) c]iMnn n^ h-Mcne a^\\ n-A coi]imeó.]^5 ^]i A'ÓAm, níopv 
'péA.t) 5/sn A 'pfom^'ó.'* A]" 5A.C ní'ó X)\ n'otib]i^mA.]i, i]" 
potttj]" 5ti]i/sb móit)e t)úit n^. nt)-ó.oine Y'^i^ ^í*^ ^^''^ •^5 -^ 
coi]imeA.]"5 0^1^^ > 7 '^''^ 'n^'''P P^> 5^'P'^^ 'o^ ^^ íi4>.'ób^]iMb 
pA.Y ic A'ÓA.m ub-ó.tt n^ íiMcne, c]ié beic ^]\ n-A coi]ime-^f5 

M]1. 100 uní bion-SAoite ah bÁis. AH SeACUtÍIA'Ó ÍIAtU. 

Af A •ocuigceA^^ 5ti|\Ab copfiAit At)ATri ]\é ■oe6|\At) 'oo biAt) A-p t)íbi|\c i 
5coi5C|\íc. 

[i.] U1115, A. -ótiine, 5ti|\-6vb cofniM'L ÁtA.m, z£k\\ éM[' A^n 
peA.c^i'ó, -pé 'oeó|iA.'ó t)o bi^-ó a]a t^íbi-pu -ó.f -0. 'ótJCA.ig i:éin ^5 
CA.ifceóvtl ^coi^c-píoc, 7 'oogéAbA.'ó beic 50 rriAic ■pi-p 1 'oci^ib 
ópo-^ mA<]\ ^eóXl ^-p 'óíoltiigeAvCC 'oo c-ó.bA.inc A-p a fon. Oi|v 
^r\ t)eó|\A.'ó, CTÓ -pÁTTi tei'p A.n -póg t^ogeib 'pi^ cigib ó-pt)^., if 
-pe^-pb 7 i|" "ooilig lei-p beic -0.5 -0. -óíol; in. 50. 'o'A'ÓA.rTi 7 
'oV'pío'L, ^\\ mbeic 'oóib -^|v n-A. n--^cct!|\ 7 A-p n-^ n-ionnA.jAbA.'ó 
-^ p4).|\-pcA.'p 1 ^coi^c-píc n^. coi|\e, x^ogeibit) -pó^ 7 -pÁ'ó-Mle 1 
t)ci5 óft)^ ^n t>0TriA.in-'pe, Áic 1 bp'uilit) cjaí 1iA.pt)-ó"pt)óiiie ]\é 
■pi-óvii A'ÓA.iiTi 7 A. -pieAvCCA. 50 Tnío-CAvi-p TntiinnceA.|\'ó^ .1. A.n 
t)iA.b-6vl, -6.n 'pAogA.l 7 -6.n colA.nn ; ói|\ t^ogeibit) tj^itt 7 5lói|\ 
'óíoihx^oin ó'n -M'óbep\'peóiii, -p-Mnnc 7 c^iti/^'p 7 cjAtiinniti^-ó.'ó 
ó'n 'p^í.ogA.t, tetp^e 7 t)|AÚi"p 7 cp^o-p ó'n ^cot-Mnn. 

[11.] \\ íy\< n-^ c]AÍ íió'pt)ói-pib-'pe t^b|AA.f eóm, 1 lohan. ii. 
16, " ^n tiite ní'ó t)V bptiit -6.|\ ^n 'p-^ogA.t, ní 'ptiit a.cc 
AinTniA.n n^ cotnA., nó -MniniAn 'pút, nó u^bAvp\ be^CA.'ó 
lonncA^." Ji'óf^^'ó '^n TniiinnceA.|i iié* iioinnit) n^. liópt)ói|ie-'pe, 
i|" cp\ti-M'ó ó.n cúncA.'p 11" éi^e^n t)óib t)o cA.bA.i]Ac tiA.c-6. |ié 
11-iTnce0.cc t)óib A'p A.n t)ceAvC óft)A. .1. -^'p A.n t)oinA>n. Dío'ó a 
pA.'ónA.i'pe pn ^fi tticc Sodom 7 Gromorrha, ^5 ^*|i ctii|i|"e^t) 
n^ hóft)ói|ie-'pe 1 5CA.'pc^i|A ti^cbÁ'pA.15 ipjAinn i^t), 1 nt)íot a. 
t)ctJ5'p/st) 'oóib, ^rh-Mt té^gc^'p, Gen. xix. 

[iii.] bío*ó pó'p -6. 'piA.'ónA.i'pe -6.|\ Pharao, 7 a.|\ a. fttJA5A.ib 
t)o bÁCA.'ó Y^^ mtiip jitiA.i'ó C|ié éititi^A'ó n^ tíiiiiin^e cé-6.t)n^. 
A^uf b.\i Baltassar, tlí nA. bA.bitóine, t)o cuic 1 ^cúnc^i^ nA. 
tjpum^e út), Dan. v. 25 ; ói|i a|i mbeic ^5 c^ice-Mh |?tei'óe 
•Qo'w Baltassar fo, t)o connA.i|ic tÁih TÓuine ^^.n cotA.inn ^.5-6 lCAb. TI. Atu VII. 101 

]-5|AÍobA.'ó c-pí 'b]:ocA.l ó.]\ ó.n inb^llA jM(\ a cotii^i|A : ^.^-fo r\6. 
'pocA.i'L, Mane, Thecel, Phares ; if eA.*ó 01^11111560.^ A.n céA.'o 
•poc^t, Mane, ^u-p ái|aiiti T)ia. ■p'L-Mciii-p /sn -píog-pn, 7 ^u-p 
coini'Líon é; — -6.n 'oa.ua. ^toca'L, Thecel, if eA.t) ciA.'LliiigeA.'p, 
5ti|i ctJi|AeA.'ó An tlí 1 méic An irieA.fntii5ce, 50 bi^iiiu nít) 
btj'ó tti§A. lonÁ An cói]a ^.i^e ; — i-p eísX) ciA.'LLtiigeA.'p A.n C|\eAp 
'pocA.t, Phares .1. acá. "00 -p'LA.iciti]' ^.-p n-<s ÚA.b-M-pc 'oo tticc n^. 
Media 7 n/s Persia. A^ti-p ^.n 01*006 céA'onA.-pin "00 rtiA.-p'bA'ó 
té Darius é, 7 -00 c]AÍocntii§eA.'ó -pí|iinne n^v 'bpocA.L-pin, 50 -|ao 
ctiic '-p-^i^ 5ct3ncA.p, A.iTiMt A.'ott'b|iA.mA.|A. 

[iv.] FoijAÍoiA, ip lonTÓ-ó. Baltassar A.n cp\Ác-po xs-p pcA.'ó ^n 
'ooiTiA.in, A]i A. n-iTnpieA.nn 'Oia An 'oío^A.lcA.'p céA'onA. ú'o x)o 
himpieA.'ó ■ó.-p Baltassar, A.n méi'o 50 5coimtíonA.nn t)i-^ -0. 
'bpÍA.icitif -6.5 c-píocnti§A.*ó A. -pA.é ; 7 50 5ctiip\eA.nn 1 méic ^n 
b|\eiceA.ThnA.i-p 1 n--Mmppi -cn bÁif ia.'o, 7 nAc -pA.5bA.nn A.n 
coíhA.'p cóip\ lonncA., A.11 mbeic X)o ceA.nn nAw coi'pe 'po-cjiom 
X)o'n méi'o ; 7 mA.'pbcA.jA A.n oi*óce céA.'onA. ia.'o, A.n méi'o 50 
mbeipceA.n b|Aeic bÁ.ip 'pío|\'pA.i'óe o|A|aa. ; 7 'poinnceA.'p a. 
b]?tA.icitip, A.n méi'o 50 'octi^cA.n a. 5Ct>i|\p -00 nA. c|\timA.ib 7 a. 
n-A.nmA.nnA. X)0 il-'piA.'pcA.ib ippmn. I'p mA.'p pn if éi5eA.n 
loóib cúncA.|" c|\tiA.i'ó 'oo cA.bA.i'pc "00 nA. hóft)ói|Aib A.'oti- 
b'pA.mA.|A. 

[v.] Si'óeA.'ó, mo C'ptiA.ige, A.n 'otiine leAm 'pA.oiLeA.f cA.i'p'oe 
'o''pA.§bÁil ó nA. hó'px)óip\ib-pe, i'p minic 'peA.nnA.i'o 7 'po^A.i'o 50 
hobA.nn é, 7 beA.nnA.ix) a. A.nA.m A.f, 1 n^ioll |Ai'p A.n ^cúncA.'p, 
A.n CA.n tp mó 'oo ctiiiipeA.'D |Aoime a. ihA.cnA.'p 'oo LeA.nmA.in. 
bío'ó A. pA.'ónA.ife pn A.p\ Holofernes, Á|\x)-cA.pcA.oin ■pltiA.ig nA. 
"hAssjria, Jud. xv. ; óip, A.ntiA.ip\ i'p mó 'oo 'pA.oi'L a. bpeA.c péin 
x)'f A.5bÁit A.|i cA.cA.ip\ Bethulia, A.p\ mbeic 'oo'n bA.in-cigeA.'pnA. 
onó|AA.i§ xj'a.'p b'A.inm ludith 'n-A. 'pA.'p'pA.'ó 'n-A. 'pobA.L péin, 7 
é A.5 úp\-5Áip\x)iti5A.'ó meA.nmA.n 7 A.i5eA.ncA. 'n-A. cimcioLL A.'p 
-méix) A. ^pÁ'ÓA. '01, cÁinig A.n oi'óce céA.X)nA.-pn ]:eA.-p cijncA.i-p 
nA. X)C|ií n-ófx^ói-pe ú-o .1. A.n bÁ-p ; 7 x)o beA.n a. ceA.nn -oo 
Holofemes 1 nx)íoL A.n cúncA.ip. Tn. 50. x)o p-pionn-pA. x)o 102 uní bioii-SAoiúe aii bAis. 

c|Aeil3 luda'oVii bVinm Ammoii, A.rTiA.it té-^gcí».]!, 2 Eeg. xiii. : 
cÁini^ A.n ]:e-^-p cúncA.i-p cé^'onA. út) "oV lonn-pA.i^e ^.-p mbeic 
•DÓ A^ c^ice-MTi |?lei'óe, 7 x)o 5^"b 'oViim ^nn, 51111 m^|ib é. 
5Á x)cÁim iiif ? tlí cÁini^, 7 ní ciocp^.i'ó Uí nÁ pinonn-p^v nÁ 
Á'p'o-f'lMC ó cofAc ísr\ 'oomAvin, n4>.c éi^cAvn 'oó -6.n cúncA-p-'po 
•00 CAb4>.i|AC UAvi'ó ; lonnti-p 1 n'oei-peA.'ó íyr\ cúncAvi]", ^U'pA.b 
éi^eA^n -00 5^0 Aon "0111 c^p\ bA-|iii ^ geAvttc^ jié 'oíot "oo 
CA.bAi|ic 'oo'n feís]\ cúncMf úio .1. ^n bÁf ; ói|i -pog/si'ó 7 
'peAnnA.i'ó no 50 b^^Á^b^^nn 'oíf^ipi 'oe.ó.pi^-tomnocc i-óv'o, /s-p 
^cAitt ^ 5cé-6.t)p-^'ó 7 bpiíge /s mbA.tt, ^ 'ocoicceA.'ó 7 -0. 
]^Ai'ób|ieA'p 'p-ó.og^tc-^ ó fin AmAC. 

[vi.] bío'ó ís p-ó.'ón-M-pe pn ^ji n^ hÁ|\'0-'pt-Mcib if mó 
cÁini^ 'fjí>^r\ 'oom-ó.n |Aixsm. Oipi ní yeíyy x)úinn 50 bpiiit m^c 
ó.\\ i'tiocc Nabucliodonosor /i.5 ^xsbÁit ftMciuf a. n^. Chaldaea; 
nÁ A.p to|i5 Cyrus ^|i ^n bPersia; nÁ 'o' i-tiit Darius Apv ^n 
Media; nÁ 'o'Aicme Alexander -^-p /sn ngjiéi^ ; nÁ -00 fíot 
Caesar -^pi ^n tlóim ; nÁ t)o ftiocc Hannibal 1 ^Oartliago ; 
nÁ "00 cine-ó.*ó Codrus ^]\ C-0.C11-M5 n^. bAicne. Óip\ |?Á 
béi^e-^n 'oóib-'po uite, c^'p ce-c^nn -ó. neipic 7 a 5ct1mA.cc, 
cúnc-ó.'p cinnce -00 có.b-M|ic ti-<scA. 1 n-A. bptiA.|\A.'OA.|\ -00 
btÁc 'oiombtiA.n n^. be-6.cA.'ó-|^o ; ^on^^.'ó -ó.^ cupi ^n neic-|^e 1 
^céitt A.'oei|i Baruch iii. 16, " cÁic 1 bpuiti'o ppiionn'p-ó.'ó-o. n^ 
^cineA.'ÓAc ?" 'o. 5C. ^tiji cuice-^'o^|i Y^^ ^cúnc-ó.]" 5cé-<sx)n-6. 
úx) An bÁi'p. tn. 50. if X). 50. nAvC x)éin ^n onóip\, nÁ A.n 
'pt^.iciU'p 'pift.o^/stc-ís CA.omn-^ A'p n^ liÁ|\X)-f:tí).CA.ib ó'n 
^cúnc^'p úx), -O.CÁ An ní'ó téA.gc^'p, Deut. xxxii. 37, "cÁic 
1 bpuitix) ^ nx)ée yúx) 'n--<s|i ctii'pe-6.x)A.|\ -ó. mtiinigin ? éiji^ix) 7 
cu^^i-o con5nA.m tib, 7 x)íonc-6.'p teó pb in bti]i p\iA.cc^n6v|" ! '' 
X). 50. ni6.c |\^ibe -6.]a ctimA'p n-<s nx)ée, n^. 1iÁp\x)-f:t-<Mce pÁ- 
^Ánc-ó. X)' -póiiiicin nÁ X)' pi|\CA.cc -pé btiA.ntj5A.-o 1 n^tóiji 
t)íomA.oin A.n CfA.ogA.it-'pe, nÁ 'pé n-A. 5CA.omnA. ó'n 5ctíncA.f 
péA.mpÁi'óce. Ajtif 50 bpof X)A.m-fA., 51*0 mitif |\if 5A.C 
n-A.OTi biÁc b|\éA.5A.c A.n x)omA.in-fe -6.5 a fTiomA.'ó, if 5i\éim 
neime 7 i'p x)eoc tJombtM'p •oóib fó. 'óei|\eA.'ó é, A.n CA.n ip leAb. II. aLu VII. 103 

éije^n "DÓib ^n cúncA^i" cA.fó.oix)e^c c|AtiA.'óÁt-ó.c úx) •oo 
cí».bM|ic uístA. ! 1f móiioe if loncui^ce 5ii]AA.b ce-ó.c ófo-d. ^n 
tDorri^n, ^.n m-ó léA5CA.-[A A.5 SotAiti, Eccli. xxix. 33, *' z]\máX 
■pe^cA mA.11 A.oi5it), oipnig ^.n bo]i'o ; 7 n-ó. neice -6.CÁ i't) bÁim, 
biA.CA.15 cÁc;" A.f-fo if loncm^ce nA.c irtiit a.cc A.oi5eA.cc nó 
ópoói]ieA.cc A.|i A.n f A.05A.t A.5A.inn. A^iif meA.fA.im *o'a. féif 
pn, 5ti|AA.b ionA.nn 'oÁt "oo 5A.C A.on f é n'out •oo'n 'oomA.n-fo, 
7 loo'n ceiceA.fnA.c A.ttcA. A.ineótA.c a. liiA.f cA."p ltltimA.n, -00 

CtlA.l'Ó 1 ttling CO^A.l'Ó '0'lA.]l'pA.1'Ó éA.'OÁtA. A.|\ fA.lff^e, 7 'DO 

ctiifeA.'ó 1 'ocíf 1 SA.5f Aib lA.'o ; 7 A.n céA.'o bA.ite ^n-A. 'ocA.ftA. 
1 'ocíf lA.'o, cÁn^A.'OA.f tticc A.n bA.ite "00 'óéA.nA.m túcgÁjiAw 
]iompA., 7 'o'a. mb]ieic teó X)'a. 'ocigib féin f é CA.bA.i|\ c óft)A. 
'óóib, — óif fÁ tticc ópoA. 'oo coiméA.'o A.n méi'O X)0 bí A.5 
ÁicitigA.'ó 'y(yn mbA.ite-pn ; 7 fÁ liion^nA.'o tei-p A.n 5ceiceA.|i- 
nA.c lA.'o A.5 A. ctiif eA.'ó féin, 7 5A.n A.icne A.5 A.on 'otiine 'óíob 
A.if . 'Oo ctiA.i'ó féin 7 'o]ion5 •oo'n mtiinncif -00 bí mA.f-A.on 
fif 1 X)C15 'ótiine a.ca., A.f ópoA. ; 7 t)o bÁx)A.f mtiinnceA.f A.n 
cige 50 f 0-mA.ic f if A.f feA.'ó feA.ccmA.ine, lonntif ^tif fÁim 
teif A.n 5ceiceA.fnA.c A.n c-inneA.tt A.f a. fA.ibe fém, A.f 
5tA.ine A.n Á.f tiif 'n-A. 'OCA.ftA. é, 7 A.f feA.bA.f a. teA.pcA. 7 a. 
bít) 7 A. *ói5e. "^iveí^x), A.f mbeic 'óó fém 7 'o'a. ctii'oeA.ccA.m 
A.5 5A.bA.1t A. 5ceA.*0A., "00 5A.if m A.n c-óft)óif A.n feA.f cúncA.if 
•00 bí A.i5e A.5 A. f Á'ó f if, make reckoniiig .1. "'oéA.nA. cúncA.f.'' 
teif-pn cÁmi^ fexi.f A.n cúncA.if, 7 X)o ^^.b A.5 feA.nnA.'ó A.n 
ce1ceA.fnA.15 7 nA. mumncife X)o bí mA.itte fif, ^tif b* a. 
héi5eA.n X)óib tiite x)íottii5eA.cc lomtÁn x)o cA.bA.ifc tiA.cA., m 
5A.C ní'ó x)'A.f CA.iceA.X)A.f Y^i^ "o^^é -^^ 5céin X)o bÁ.x)A.f A.nn, 
lonntif 50 f A.bA.x)A.f fotA.m A.5 imceA.cc X)óib. A^tif cÁmi^ 
'óe-fm, cion a. f A.ibe x)o fótÁf 7 x)o meA.nmA.in off a., f é tmn 
5A.C feA.f5A.ifeA.ccA. X)'a. bftiA.f A.x)A.f 1 X)ci5 A.n ófX)A., 50 
fA.ibeféx)o 'óótÁf offA. cfé beic fotA.m A.5 imceA.cc. T)o 
b' lon^nA.'ó lomoffo teif A.n 5ceiceA.fnA.c, cféA.X) A.n fÁc 
fA.'f feA.nnA.*ó é fém 7 cÁc ; óif níof cteA.cc fé biA.'ó nÁ 
X)eoc X)o ceA.nnA.c fiA.m foime-pn. A^tif a.]\ x)ceA.cc 50 104 utií bi0R-5A0iúe An bÁis. 

flél|A1Tin X)Ó, X)0 5AbA.'0A.|l -6. C^|\-M'0 ^5 IA.lljpA.i5e Ctl^|1A.f5- 

bÁl-ó. riA. SAv5fA.n "oe. T)o ^6.h pn -0.5 innipn f^éil 'oóib, 7 
At3tibA.i|vu cjiA., nA.c |?A.CA. CA.l-Mti |\iA.ni but) i:eA|\|i biA.t) 7 
•oeoc, ceine 7 leA.bA.i'ó, 7 bii*ó fiiilbiiie •o-6vOine; "A.^iiflocc 
ís]\ bic, A]i fé, ní bA.icni'ó 'ó-mti tiiiiiie, a.cc A.n CA.n bít) n^. 
'oeó|iA.i'ó ^5 cei'LeAvb|ió.'ó 'oo'n •0]uiin5 tDobei]i A.oigeA.cc •oóib, 
C15 c]iú '0iiMb]^eA.c t)eA.iTinA.i'óe, t)'^ n^oi^iceA.]! VÍ\ísc TlA.icín 
^nuA.]", 7 tÁiTitiiji'ó 50 beA]"A.oncA.c n^ t)eó]iA.i'ó, 7 ]?eA.nnA.i'6 
7 1705A.1t) lAvt).'' 50 ]:ÁCA.c, 1]" í A.n c]iíoc ú'o nA. SA^i'A.n, A.n 
t)oiTiA.n ; 7 nA. íió]^ói]ie, A.n t)iA.bA.t A.n ]"a.05a.I 7 A.n colA.nn ; 
A.n ceiceA.]inA.c, nA. t)A.oine 1 ^coiccinne; 7 1TIa.c tlAvicín, A.n 
bÁ]". Oi|v A.iiiA.it beA.nA]" ifeí>^]\ /sn cúncAvi]" 'oíob "oo'n t)eó|VA.'ó 
íy]\ fox) 5A.C ]"0CMTiA.it x)^ ís b^TAs^bAnn 1 t)Ci5 A.n ó]^A., m. 50. 
bcA.nA.i'ó ]:eAv]i cúncM]" nA. n-ó]^ói]ie ú'o .1. A.n hÁ.y, cúncA.]" 
t)AO]A-'óÁtA.c t)o n-ó. t)A.oinib btA.i]"eA.]" a beA.5 nó a. tTió]i t)o 
coi]\cib n-ó. n-ó]Dói]\e "00 ttiA.i'óeA.mA.|i. 

[vii.] A^ti]" ]:ó]", bí'ó An t)íot beA.nA.]" A.mA.c com t)ocA.mtAc 
pn lonnti]" 5ti]iA.b lonAvnn 'oÁt t)o'n t)tiine ^]\ ntíCA.ttigA'ó ]ai]", 
7 'oo'n ceAvnnM^e A.5 a t)cei5éA.mA.*ó toin^-b^ii^^eAv'ó t)o 
'ó]itiim A.n]?A.i*ó A.|\ mtii]i. Oi]\ A.n CA.n 'f'Á]"^]" Avn]?A.'ó a.]i An 
mtii]i, 7 bío]" An ton^ 1 n^ti-M]" a. ^"ttii^ce, ceit^i'ó A.n ceA.n- 
nMge A.n eA.]i]\A.'ó bío]" ifcig A^i^e A.mA.c, 7 'n-A. 'óia.i'ó pn, 
btiA.itceA.]i A.n ton^ ]?a. ca.]1]ia.i5, 7 ]AA.obcA.]i 7 ^^ttii^ceA]! A.nn- 
pn Y^^ mtii]i í ; 7 C15 ]:éin a]i tiAi]\ib CA.]inocc 1 t)cí]i, 7 a.]i 
tiA.i]iib eite bÁi'óceA.]! é: m. 50. a.]i mbeic 'oo'n t)tiine A.5 
toin5feói]ieAcc ^\\ mtii]\ mA.itíp5 A.n c]^As05A.it-]"e, ]"éit)i'ó 
5A.0C nA. n^AstA.]! A.]i A.]ic]iAc nA. hA.nmA.. 1. a.]i A.n 5co]ip, 7 
cÓ5CA.]i teif-pn connA. CA.om 7 cinni]", 50 n5A.bA.1t) A.5 cottA.'ó 
7 A.5 CA.ob-toc cti]\A.cÁin c]iiA.'ÓA.mA.it A.n ctiipp ; 7 a.]i mbeic 
X)o*n ttim^ teóince-pn 1 mbA.05A.t a. bÁi*óce, ctii]ii'ó A.n 
ceA.nnA.15e .1. A.n A.nA.m tA.]^c nA. ttiin^e A.mA.c .1. nA. céA.t)- 
]:a.'óa. 7 uite b]iío5A. A.n ctii]ip ; 7 'n-A. 'óia.i'ó pn, btiA.itceA.]\ 
A^n ton^-pn pA. coi]ice nó ]:a. ca.]1]ia.i5 A.n bÁif, lonnu]" 
5U]iA.b éi5eA.n t)o'n ceA.nnA.15e .1. t)o'n A.nA.m, c]iiA.tt ca.]\- 


leAb. II. aIu VII. 105 

nocc5opo|ic A.n p-6.|\|ACMf neA.tTit)^, nó a. flu^-ó.'ó i b|:tit>othMn 
i|^inn. 

[viii.] 1f beA^ pf n^c lonA^nn •oÁl t)o'n t)tiine, 7 t)o'n 
irieinte^c t)Amx^ncA bío-p ciiibnigce -0.5 cinA.tt ó'n bp]iiO"pún 
jií-p An 5C|Aoic. Oi|i, ^sitimI bíop ^n mei|AleA.c ^5 c|\i^ll 
5tif An 5C]ioic, 7 é ctnbiii^ce, ij^ mí>^]\ pn bío-p A^n t)tiine a^ 
ceA.cc A.'p A.n bpjAioptín .1. -<s b-poinn -0. mÁCA.|i, 7 é ctiibiiigce 1 
bpeAc-6.t) A.n cpnnppi, t)Am-6.ncA. |ié 'pA.gbÁit A^n bÁip co|a- 
pA.pit)A. c|\é coiji At)A.im, 4).5 cniA.ll ^tip A.n 5C|aoic .1. ^tip A.n 
mbÁp. A^tip meAsf péin, a t)tiine, -mti-mI nA.c bí 'Lúc-^Ái'p a.|a 
A.n mei|A'LeA.c út) a^ cjiiA.'Lt ^tip An ^cjioic, 7 nA.c bí peA.t) n-ó. 
ftiim 1 •pé-6.t)A.ib pA.o^Av'LcA, nÁ 1 mA.oin, nÁ 1 mA.icitip A-p bic 
t)'A. bp^gbAnn CA.-p 'éi-p -6.150, m. ^c. •óligiji-'pe t)o t)éAvnA.m, a. 
•ótiine, t)o bpíg 5ti|\A.b lon^vnn bti-p nt)ÁL. A^ti^ cibé A.t)éA.|iAvt), 
nAvC int)é^ncA /sn coimmeA.f-pn, t)o bn'ig 50 mbí bÁf A.n 
mei|iti5 50 5|Aot), 7 50 bpAv^bAvnn -^n t)tiine |\Avé p*A.t)-6., bíot) a 
•piop Ai^e, n6.c obA.inne bÁp n-6. c|Aoice ^-p tiA.i|\ib lonÁ ^n bÁ-p 
nÁt)ú|At)A. ; 7 ip tiime-pn a.cá A.n nít) téA.5CAv|\ -6^5 Socrates .1. 
Ap\ mbeic t)o tticc CACp\-6.c n^. tiAicne 6.\\ n-xs t)A.mnti5A.t) -pé 
bÁp t)o CA.bA.i|\c t)ó, cÁini^ t)tiine cA.p\A.t) t)'-6. ionnpA.i5e, 7 
-6.t)tibA.i-pc piip, Athenienses te morti adjudicaverunt, ** ]iti5A.t)A.p 
tticc c/sc|\A.cnA "hAicne b|AeAvC bÁi-p o|\c ;" Avt)tibAvi|\c pn -6.5 
p|ieA.5|\At) t)ó, et illos natura, "-^^tip jAti^ -6.n nÁt)úip b|\eA.c 
o|\|iA-pn m. 50."; t). 50. 5ti|\A.b ionA.nn t)Át t)ó ):éin, t)o bí 
-6.-p n-A. t)A.mnti5A.t) p\é bÁp t)' imi-pc -m]i, 7 t)o n^. t)Aoinib 1 
^coiccmne, ^p gioi^-pA. n-6. c-M|\t)e bíop a.|i a 'pAvO^A.t aca.. If 
tiime-pn A.t)ei|A 'OÁibít), Ps. cii. 15, " ní puit 1 tÁ ^r\ t)tiine 
-6.CC -MriA.it i^éA.|\ ci|\im, 7 céit) a. btÁc t)e, -MÍiAit btÁc A.n 
mA.cA.i|Ae"; t). 50., Am-Mt bíop -6.n péA."p ci|iim peijA^ce tim 
c|AÁ.c-nónA. iA."p n-A. btiA.in, 7 é úji-gtA.'p -6.|i m-Mt)in -ptit 
beA.ncA.p\ é, 5ti|iA.b Amt-Mt) pn ceA.5mAvf t)o'n t)tiine, -6.pi 
mbeic t)ó ú|a -pé tinn ^ beACA.t), A.n cA.n btiA.itceA.p\ ppeA.t -6.n 
bÁip 'p-6.01, 50 'peA.'p^A^nn 7 50 bpeót)Avnn 50 íiobA.nn, -MTi-Mt 
t)05ní btÁc -6.n mA.c-Mpie. U15 Isaias tei'p -6.n nít) 5céA.t)nA., 
Is. xl. 6, "ip ]:éó^]\ cipim -6.n tiite cotA^nn 7 a. íitiite gtóip, 

p 106 ctií bioti-5Aoiúe An bAis. 

ó.íTiA.it blÁc -6.n niA.cA.i|Ae." U15 ^n pte 5-0.01'óeAt-ó.c tei]"- 
pn, m^\\ A. n-^b>M|A : — 

Cibé -^54Mb i|" p^ -p-^ogó.t, ' 

11" é -6.n c-é^n, £y'f é 1 -pÁf. 

nÁ m-6vOi'óeA'ó -pé -o. -^5^ UMnne : 

ní 'p-ó.'OA. ó'n cé ip buAinne, -^n bÁf . 

—[Met. Sétna]. 

[ix.] A'oei|i S. Sé-MTi, A.5 cti|i 5io|i|i^ |iAé -6.n 'otiine pof, 
lac. iv. 15, " cjié-ó.'o í Á|i mbeAC-ó.-ne, a.cc 'oe-ó.cAvC iti/Miie-ó.'p 50 
|io-5e>ó.|ip\ " ; -0. 50. 5ii|iAvb •oiombuA.n •pA.é -^n 'ouine. A^up 
ACÁ CiAÍofC •oV i^pijiA.i'ó opAvinn -pAiiAe 'oo 'óéA.nA.m o|i-Mnn 
péin, A.mA.it té^gc^pi, Marc. xiii. 37, '*' ^•oeipiim piib uite, 
fA.ipie "00 'óéA.n-MTi." A'oei|i pó'p LiícÁf |iip ó.n 'otiine -p-Miie 
5nÁc-^c -00 'óéA.nA.m, mA.-p 0. n-A.b-M-p, xxi. 36, "'oé-ó.nM'ó pó.i|Ae 
'■p^n uite A.imp'p" ; X). 50. nA.c bí um\\ nÁ cpÁc yA^o]\ ^5 A^n 
■otiine 5A.n beic 1 mbA05-6.t ^n bÁip ; -00 |\éi|i m^.'p ^'oei|i 
C|iío|"C -pém, Matth. xxv. 13, "'oé-ó.nA^i'ó |:A.i|ie, ói|\ ní pe-6.|" 
•o-^oib tÁ nÁ xiM\\ " ; X). 50. 50 mbímí'o 5^.6 /son c|iÁc 7 5^6 
4>.on -Mmp|i 1 mb-6.05A.t ^n ci3ncA.ip 'o'i^pipiM'ó on^mn. A^tip 
'poi'pío|i, X)obeipimí'o fMtt 'f-^i^ bpeiceA.m 'o' -ptipÁit 'Oia. opA.inn 
x)o 'óéA.n-MÍi. 

[x.] Si'óe^'ó ceA.^mA.i'ó •óúinn -Mti-Mt c-6.|itA. •oo'n iriAcxsom 
'ppA.nc-^c. A5-P0 ^n f5é-6.t -MC|\i'pceA.|i -m|i .1. 50 fMbe xsp cí 
•píoc-cÁnA. "00 ce6.n5A.t -pip -6.n mbÁ-p ; 7 X)íy\\ teip, -00 cAibpi^- 
e-6.'ó 'óó -6.n bÁf 'oo ctii'óeA.cc 'o'a ionnpA.i5e, 50 n'otib-Mpic 
*n^c p-Mbe A.|\ bfeic •óó ^^.n ceA^cc tÁ éi^m 'o'-6. pof ; 
^i'óe/s'ó nA.c ciocp-6.'ó -o'-^ lonnp-Mge ^A^n poppó^f^.' UÁmi^ 
'óe-pn, 50 'octi^ -6.n m^c-6vom 1 bp-Mtt 56.n beic 'o'xn tittmtigA.'ó 
pém \\éy -6.n mbÁp. A^up 50 ^fox) 'n-A 'óia.i'ó pn, x)o 5-6.b 
5^t^|i 5Áibce-6>c é ; 7 A.n c^n 'oo bÁ'O/sf £y ca.|\/mx) '5-6. 
pufÁite-MTi ^if , A.icpi5e X)o 'óé-6.nA.m, -6.X)ubMfc pn n^c |iA.ibe 
5tiMp -Mf , -00 bpí5 50 |i-Mbe x)o ce^n5A.t ^i^e a.\\ -6.n mbÁp, 
5^n ce6.cc xj'ó. lonnp^M^e ^^.n pofpó^jiA.. A^tip p-Mf bÁp 
56.n ^.icpi^e ^mtA.i'ó pn ; óip níop ctn^ pé ^tif b' 1-6.X) tCAb. II. AlU VII. 107 

^roj^i'ó^A'pcA. 'oí'p'Le An bÁif n^ cA.otn-6. 7 n-6. cinni'p CA>|\t,6. 'óó 
fém \\éy ^n tnbÁf. tT1-ó.|\ pn -00 •ÓA.oinib Ó5A. éi^ciiíonnA. A.n 
C'pA.og-Ml-fe : -pA.oiti'o 50 mbít) -00 fíoc jAi-p ^n mbÁf, 7 nA.c bí 
5tiA.i-p nÁ ^ÁbAvt) A.f bic 'n--6. ^cionn -péin ; 7 •oobeip\iX) 1^*0 
féin "00 b^sofiAA'ó 7 'oo btnbe b-ó.ocÁncA. n^. bói^e, lonnuf nA.c 
béi|\ •óóib ^ leAf x)o 'óéA.nxMTi. A^Uf C15 'óe-pn, nA.c CA.oib 
fif -6.n Aon bÁ-p 5co|ipAv|\'ó-^ bí'o, ^^.n n^. cfí bÁif X)o 
luM'óeATTiA.'p 'iA^n ^céA.'o cjiÁcc 'o' 'p^.^bÁil. 

[xi.] pó'p "00 bÁiAiA A.iji-pn, cA.ib'Li'o a ^ctú cavIi a. n-éi'p 
\A.r\ f^05A.l; lonnu'p 5ti|\-ó.b ionA.nn 'oÁl 'oóib 7 -oo'n liiA.'OfA.'ó 
foitéimeAvC ^f ^ mbu-MÍce-ó.'P ctoc : ói'p A^n CA.n btiA.ibce^|\ 
cloc A'p ^sn mxs'ofA.'ó, ^-ísbA.i'o n-6. m^'O'p^i'óe eite A.5 a. cjAeim ; 
m. 50. ^n c^n btiAitce0.11 ctoc -ó.n bÁi'p £yi(\ -ó.n mA.'0|iAv'ó ú'o 
.1. An peAvCCAvC, 5-^bAvi'o n^ m^.'OfA.i'óe eite .1. n^ peA.cc-Mg A5 
^ C'peim, 7 -6.5 -^ cnÁim-^eA'p'pA'ó .1. A.5 btiA.in a. ctú •óe. Otp 
mAvf m-ó.'pbA.i'o n^. mttcA. m^.'pA. -6.n mtic itiAv'p/s eite 'oo^eibi'o 
c|iéAccntii5ce, 50 nx)éini'o btcÓA bé/st-f^AOitce •01, m. 50. 
x^o^níx) n^ pe-ó.cc-M5 'pif /sn bpe-6.ccAc eite x^o^eibix) cf éA.cc- 
ntii^ce ó 'p-MgeA.X) -^n é^^A. *óitibf-McceA.f A^if, ^ bo^A. -6.n 
bÁif, ^^b^ix) A.5 A. cof5A.ip\c 7 ^5 A cnÁim-geA.'pf -6.'ó .1. ^5 
bti-Mn -6. cttí X)e, mA.itte 'pé beic -6.5 |\eic 7 -6.5 f A.ifnéif a otc 1 
nx)i-M'ó -6.n bÁif. 

[xii.] Ax)ei'p fóf Sot>MTi, Eccle. iii. 19, "if ion-6.nn éA.5 
x)o'n x)tiine 7 "00 n-6. b'pomACA.ib, 7 if ctiX)p\om-6. a ^coin- 
5e-6.tt te^c A.'p teAC." Oif ce^^mMX) cfí neice X)o n^. 
bfomA.cA.ib x)'éif a. mbÁif, ceA.5mAf x)o'n peA.ccAC ; /sn céix) 
ní'ó, ton^AviX) n-6. mA.X)p\Avi'óe -6. bftiit, icix) n^. cf ttm^ a. bfeóit, 7 
beifi'ó A feA.tb-M'óe a. 5Cfoice-6.nn teif ; m. ^c. X)o'n pe-6.ccA.c, 
fttii5ceA.f té íionconA.ib iffinn ís 'ptiit .1. &. ^nxsm, 7 cf eimix) 
n^. cfumA. A. cot^nn, 7 5AvbA.ix) -^ c-6.fA.iX) a. cf oiceA.nn .1. a. 
íTiA.oin 'p-6.05A.tcA.. 1f A.f A.n ní'ó ^céA.'onA. tA.bf A.f A.n mA.fb 
A.5 IDÁibí'ó, Ps. xxi. 17, "x)0 cimceA.ttA.X)A.'p iomA.X) x)o 
mA.X)'pA.i'óib mé, 7 X)o -ptiig comA.ifte nA. mittceA.c 1 bfofton^- 
pof c f é m' «cc ; " x). 50. 50 x)cÁn5A.X)A.f X)A.of5A.f -fttiA.5 
X)eA.mA.n iffinn 1 bfofton^pofc fén-A. ucc x)o ftu^A.'ó a. A.nmA. 108 uní bioR-gAoite An bAis. 

-ó.f. AcÁ tn. ^c. A.n mAnb A.5 cA.fA.oi'o A.5 t^Áibít) í>^\\ í^w -0101 
'oobei|iix) n/s c|míiti-<s a|i ^n ^cotAvinn, m^-p ^ n--ó.b-6vi]i, Ps. xxi. 
17, ""00 col'L-ó.'o-6.|\ mo lÁm^ 7 mo co-pA." AcÁ m. 50. ^n 
m^iAb -6.5 cA.'pAoi'o -6.-p A.n 'oíol. 'oo'bei'pi'o a cA.-p-M'o íy\\ a. m^oin 
f-6.05A.lcA cA.|i -6. éif, Ps. xxi. 19, "-00 ctii|AeA.'OA|i c|iAnncti|A 
A|A m'éxs'OAc ; '* t). 50. 50 |Aoinni'o -6. ca.|\a.i'o m^om -6.n cí 
'oogei'b bÁ-p eACopi-jiA. |?éin, 7 nAvC ctii|\i'o -6.oin-ní'ó 1 •poc-6.|i 'o' 
-6.n-6.m An mA.i|Ab 'óíob. 

[xiii.] If é A.n c-eA^coml^nn-'po acá a^ -6.n-6.m ^n m-M|Ab 
-6.5 íy c-^-p-^oix), Isai. Ixiii. 5, "x)o 'pé-^cA.'p i'm cimciolt, 7 ní 
l^-Mbe jreAwpv mo c/sbp\-6. ; 'oo i-6.|i|\-6.'p, 7 ní -p-Mbe -peAii lÁime 'oo 
CA.bA.i|AC ;" "o. 50., -6.1^ mbeic 1 mbpoi'o -6.5 n^. cpií 'h-Mn|AeA.ccA.ib 
ú'o 'oVn^m -6.n m/Miib, 50 'octi^/M'o a. c-6.|a-m'o 1 n'oe-6.|AmA.'o- é, 
7 n-6.c c-6vb-Mp\ Aon a.c/s iÁm tei-p. Si'óeA.'ó, ii" c|\tiAv§ n-6.c 
x)éini'o -MCjAif A|A 1110CC 7 -6.|\ cméAt cox)4>. xdo n^ hA.inmincib 
bp\úiX)e-6vmtA.. Óip\ téA.5CAp\ A-p ísn mbeAC4>.'ÓAc X)'/sp\A.b Ainm 
Tortuca, ^.n c^n ceA.5m-6.f -6. 'ó|Atiim ]\é tÁ|i, n4>.c bí -6.nn |?ém 
lompó'ó -6.|\ -6. co"pA.ib ; ^i'óeA.'ó -p^-pé-^vCM'ó 50 bÁjiX), 50 
5ctuinceA.p\ -6.|\ 'pe-6.'ó -6.n ■pÁi^A.i^ é ; 7 teij^-pn, -poicix) ^ 
coimciné-6.t -pém X)o 5-6.C teic X)'a jpói|iicin, 7 cui|aix) -6. fpón-^ 
1:a.oi, 50 x)có5bA.iX) -^p\ A. bonn^ib é. tTl. 50. X)o'n §e-6.tbAnn, -^n 
CA.n ceA.^m^'p 'yí>.r\ n^oi-pce, f5p\é-6.cA.i'ó 50 5ÁibceA.c ; 7 tei-p- 
pn, coim|MciX) n^. ^e-^tb-Mnn eite bíof 'n-6. comf'015'pe ctii^e, 
7 ^Awb-MX) -6.5 5eA.-pp\A'ó -6.n goif ce x)'a n^obA^ib 7 X)V n-in^nib, 
50 n-A.iniciX) -MÍitA.i'ó-pn é. 1TI. 56. bti'ó x^tj^t 'o/ínó^ X)A.oinib C? 
x)o'óéA.n-MTi, goifcenó ctiib|ie-6.cpéine n^. mA.p\b x)o 1^5-6.01 te^.'ó 
nó x)o ^eA.'p'pA.'ó 'óíob, 50 íiÁiiiice a^]\ mbeic x)o'n mA.|Ab ^5 
éi5e4>.m op\|iA, -Mii-Mt bío'p A^n 5eA.tbA.nn ctiib|ii5ce ; X)o iiéip 
m-6.|i téA.gcA.'p, lob xix. 21, "x^éA.n-M'ó c|AÓcA.ip\e o|im, x)é-6.nA.i'ó 
c|iócA.i|ie o|Am, 50 bÁi]Aice, -6. *ó|ion5 i'p cA.-pA.iX) x)A.m." lonnti]-, 
7y7 c-6.|i éif mA.p\ X)o 'pA.o|ipM'óe A.nArTi' -6.n m-Mp\b té c|iócA.i|\e -6. 

C-6.|\A.X) CA.'p -6. él'p A.|\ -6.n 'pA.O^A.t, 50 bpéA.X)pA.'Ó -6. 'pÁ'Ó 50 
mAwOI'ÓCeA.C, -MTl-Mt -6.X)tlbM|\C 'OÁibí'ó, Ps. cxxiii. 7, " -6.CÁ 
mVnA.m A.mA.it 5eA.tbA.nn, A.p\ n-A. 'péix^eA.CA.'ó a. ^oi'pce nA. 
bpeA.|\ bpA.'DA.ig ; x>o compA.obA.'ó A.n 501'pce, 7 A.cÁmA.oiX) a.|\ 


teAb. II. Air VIII. 109 n-Áii b^róiiMcin ; " t). 50., A.n tTminnce^|\ bío-p ctnb-pigúe 1 
bpiiji^A.'oóiií, 50 -p^AvOilce-ís-p ^t^f n/s bpmn bíop o-p]ixs 'óíoli), 
té 'oeig-^níotTiA.ilD n^ ^CAiA^t) bíop 'oV n-éi|" ^|\ A.n fxsogA.'L- 
•po ; ói-p ní i'éA.'o-M'o n^. 1iA.nMnA. bíop 1 mbpvoix) ■puii^^'oópvA. 
fii|iuA.cu £^]\ bic -00 CAvbA.i|AC 'oóib i:éin nÁ "oo neA.c eiie, An 
^céin bí'o 'p^"" inb|ioi'o-pin. 

[xiv.] 1f 'n-A. ■pogA.i'ii pn ACÁ A.n ní'ó téA.gc-^ii, Exod. iii., 
TnA.]i -^Y oji'otiig T)iA. "00 til-^oi'pe -00 bí 'n-A. 'ótiine ■p/so|A ó 
CA.ltTiAin Madian, 'otit 'o''pói|iicin clAinne Israel, 'oo bí 1 
nib|\oi'o n^. bC^ipce ; 7 nA.c 'o'A.on 'ottine •oV |iAibe '•p'^^ 
mbjioi'o -péin 'o'o|i'otii5 -0. bfóijiicin ; m. 50. ní b^on 'otiine 'oV 
mbí 1 mbpioi'o ptipi5A.'oó|\A. ■póiiieA.'p i^'o |:éin, nÁ -^n 'oiie-6.m 
eile bío-p mxisi'Lle -piij, -6.cc 'OA.oine ó cA.bmA.in Madian .1. 
-ó^n 'op\e-6vm bíop ^pv -ó.n p-6.05-6.t-fA., 7 n-6.c bí ctnbfi^ce 1 
n5eime-6.nn^ib n,6. bpeA.c,6.'ó m/sfbcAc. An u-ocutriA'ó tiAtu. 1 t1-A ]ni1'6ceAp Pt1^5A'0Ó1]\ -00 beiC Atltl ; Agtlf 'OO CUA^AfgbÁll 1Dt>]\5A'0Ó|\A 

nó 1p|\inTi ; Aguf "oo'n |viocc 'n-A tnbí An tnA|\b ia|\ n-éAg. 

[i.] bío'ó ó. piop A5A.C, -6. léA^cóif , 50 me-6.pAim 50 ^cjiei'o- 
eA.nn cti ptjji^A.'oóif x)o beic -6.nn, 7 'oV -péiii pn téi^peA.'o 
'oíom 'oo'n co|i-po 5-6.n cjiÁcc poifteA.c-6sn 'oo 'óé-6.nA.m tii|\p\e ; 
^i'óeA.'ó ctJifpeA'o -6. 'óó nó -6. cfí "o'Áicib A.-p A.n Sc|iiopciJip\ fíop, 
-6.f A. 'octii^p'ó An cí 'oo biA'ó 'n-A. conncA.bAifc 50 bftiit 
ptijA^A.'oóif A.nn, 7 'o'^ f éif pn ^tif A.b cóif 'oo'n 'Of tjin^ bíof 
beó Af An f-6.05-6.t-fo tóif -Jníom -oo 'óé^n-6.m -6.f fon n-6. m-6.f b 
•00 cti-6.1'0 ti-6.c-6. 1 bptif 5-6.'oóif , 7 50 bfé^'O^IX) -6. f A.Of -6.'Ó ó n--6. 
bpi,6.nA.ib. 

A^-fo An cé-6.'o Á1C -6.f -6.n Scfiopcúif, 'n--6. ftii'óce-6.f 
ptif5^'oóif 'oo beic -6.nn .1. mA.f -6.CÁ, 2 Macchab. xii. 46, "if 
n-6.omc^ -6.f -6.n A.'ób^f-pn, 7 if fott-6.in -6.n fmti-6.ine^'ó, ^tn'óe 110 uní bioti-gAoiúe An bAis. 

^]i HA. TTiA-p'bAili) ;" ^i'óe^'ó i-p ■poltti'p hac 6.]\ riA. •mA.ji'bA.ib acá 
1 ti-iiqAe^rin íocua|ia.c tA.bn-ó.'p ati Áic-fe, 'oo b^iíg nA.c C15 -00 
^ui'óe nÁ "00 'óei5-5níotiiAv|ACA.ib Av-p biú of a.*ó nÁ 'pA.o|A-'óÁi'L "00 
c-6v'bA.i]ic 'oóili) ; 7 |?ó]" ní ^|i mAv|AbAvib ^cÁ 1 li)i:t^iciti|' t)é 
t-^li)|i-6.f, -00 bpiíg n^c pil |AiA.cc-6.nAf o|1|a-^, 4>.|i tnbeic fÁfUi^ce 
'óóili) 1 •peitt) nA. 5tói|Ae. 

[11.] An 'OA.11A. hÁic, A-p A. 'ptii'DceA|i puii^A'oóiii 'oo beic 
A.nn, -Mh-Mt téA5CA.|i, Tob. iv. 18, "cuipi c'^jiÁn -péin 7 c'pon 
•péin -6.|i 116.15 ■^^ ni-M-pb, lonnup n6. boicc, -pÁif eóc^pi teif-pn, 50 
n^ui'ói'oíp t)ixs /spi -pon ^niTi^. 6.n p]iéin." A-p -po i-p loncui^ce, 
n-ówC -6.|i n6. m6.nbAvib bío-p 1 n-i]:^e6vnn íocca|\6.c t6.bA.|ic-6.|i 
A.nn-'pú'o, ^cc íy\\ -6.nA.m ^n ppiéin ; 7 ipó^ ní Api n^w mA]Ab6.ib 
bíof 1 bpt6.icitip t)é t^.b^.iACA.'p Ann, ^00 bjií^ 50 mbíx) 
-pÁfUigce, -6.m6.it ^'0ijb|i6.mAvp\ ; 'oo |iéi|\ 'ÓÁibí'ó, Ps. xvi. 15, 
"bi-6.1'0 mé -6.]i n-Am ■pÁf^.'ó, ^n c.6.n btjp téi]i 'ÓA.m t)o ^tói]!- 
fe ;" -0. 50. 50 mbí 56.C -6.on 'o V t)céi'o 50 p't^.iciti]^ X)é 
fÁ]"tii5ce, 7 'o'a ]Aéi]i pn n-6.c bí ]iiAcc-6.n^]" m6.iciti]^A. -^pv bic 
eite 0]i]i6. ó pn -6.mA.c. 

[iii.] An c]ie6.]" Á1C, ^p a ]nii'óceA.]i A.n ní'ó cé-Mon^, -oo 
]iéi]i m6.]A teA5cA.p1, Eccli. vii. 37, "nÁ ctii]i coi]ime6.]^5 -6.]i 
5]iÁ]^-Mb 'o'i'A.gbÁit -oo'n m6.]\b." 1]^ ]:ottti]" n6.c ^\\ An mxs]\b 
ACÁ 1 bftAwiciUf 'Oé t6.b]iA.]^ An Áic-^e, -oo b]\Í5 50 bptiit fé 1 
l^eitb n6. n5]AÁp*, 7 n6.c ]:é-6.'0CA]i ^ 'ocoi]Ame6.]"5 6.i]i ; 7 ]?óp ní 
-6.^ -6.n m6.pib -6.C-6. 1 n-ip^e^nn íocc-6.]i6.c t^b^iAf, "00 b]iÍ5 n6.c 
]?tiit 5]AÁp-6. nÁ ]nj]ACAcc 'n-^ cionn. A^tif ní ctii]ieA.n Aoin-ní'ó 
'n-A. -6.56.i'ó-]^e -^n ní'ó té^gcA]! -6.5 SotA.m, Eccle. xi. 3, " 'oÁ 
X)ctiiceA.'ó An c]i6.nn 5«^ ^n Ái]i'o bti'ó •óe6.]" nó 5«]^ -6.n Ái]i'o 
bu'ó cu-M'ó, 5ibé íiÁipx) 'n-6. 'octiicp'ó, ip 6.nn bi6.]";" ion6.nn 
pn ]ié 6. ]iÁ'ó, 7 cibé 'óíob yzMX) 'n-A. b^ruigbe -ouine bÁf, 1 
fCA.i'o A.n pe-6.c-M'ó, nó 1 ]"ca.i'o n-6. ri5]iÁp, 5U]i6.b -6.nn bi6.]" 50 
]pío]i]i6.i*óe ; 5i'óe-6.'ó, 'oo b]iÍ5 n^c lon^.'o ]ié n-A. tiÁiciugA.'ó 50 
píop]i-6.i'óe pu]i56.'oói]i, ní ]iÁini5 6. te6.f Sot6.m cui'óe-6.cc 
CAi]\if 'fA^x) Áic-fe ; 7 'o'a ]Aéi]i pn, ní tuJA.i'oe if loncui^ce 
pu]i56.'oói]i t)o beic -6>nn, ^^.n a. tuA.'ó ^-^^ ^^^ ^'o* '^S'f^ ^^*^ 
C15 tei]--po, -00 ]iéi]i S. Augustinus, in Sermone 2)^ Iyne Purga- leAb. II. Alu VIII. 111 

torio [iv. 397 ; vi. 117, 265 ?], "qui in aliud saeculum distulit 
f ruct am conversiouis prius purgabitur igne purgationis ; hic ignis, 
etsi non sit aeternus, miro tamen modo gravis est, superat enim 
omnem poenam quam homo unquam passus est in vita, vel pati 
potest, " -M1 cí ctiiiieA.'p a.|a ce-ó.t coiAAvt) lomptii'óce ó'n bpeA.c^X), 
5lA.ni:-M'óe-6.|i -ó.|\ 'octjf é té ceinit) 6^x\ glAvnctiigce ; 7 51011 50 
b):tiil A.n ceine-pe -pío'p'pAi'óe, rriA.i'pe-^'ó, i-p ion5A.ncA.c -6.n 
C|\tiiTTie -^cÁ innce: ■pÁ'ptii^i'ó -pí lomoiAiAo ^n tiite piA.n 'o'-6.|a 
ftiilin^ 'otiine -piAm \ty.r\ mbe^.c-M'ó-'pe, nó 'péA.t^A.'p 'o'fti'LA.n^." 
Af 'po ip lonctii^ce, ^n mtiinnceA.n nA.c coimlíonAnn 'n--ó. 
be,6.CA.i'ó A.ic'pige, 5ti|\^b éi^e^^n a b|?x^5Avi|\c 1 bptip^^'oóiiA 
lei'p -6.n mb|A4>.ic-ceine 7 leip ^AvC ^né eite 'péine 'óteA.g^i'p 
"óíob 'o'íoc innce. 

[iv.] Utii^, -6. 'ótiine, 50 b'péA.'ocA.'p -MA.11p-6.15e -^nn-po -oo'n 
m^pib, cpvé-MO -6.n iaiocci b]:tiiti bpti|i5A.X)ói|i ? Ag-po p|ie^5p\A. 
^n m-M|Ab, 'oo p\éi|i 'ÓÁibí'ó, Ps. xxxix. 16, ""00 cimce-^ttA.'o-6.|i 
tiitc 'DÍ-Ái|ime mé ;" 7 ip uime-pn -6.X)eiii 'OÁibí'ó 50 bA.ccA.oin- 
ce-6.c ó.i5méit, Ps. Ixxii. 22, "'oo ctii|Ae-6.'ó A.pv neimní mé, 7 ^^.n 
A. pop -6.5-6.m." A^tip póp ip é -6.n c-otc-po ceA.5mA.f X)o'n 
'otiine \<é tmn -6.n bÁip, 'oo c-6.pi|in 5-6.1^1 Cp\íofc, Matth. xxiv. 21, 
"biA.i'ó A.n cpiÁc-pn btiA.i'ó'peA.'ó mó|i ; -6. 'p-6.mA.1t ní 'pA.ibe ó 
cúp A.n X)omA.in 50 poice-pe, 7 ní 'óingéA.ncA.n ;" — ip é Micro- 
cosmus .1. A.n 'ooitiA.n beA.5 mA.|\ a.c-6. .1. A.n 'otiine 50 pÁ.cA.c 
ctii5ceA.|A A.nn-po ; 'O. 50. nA.c bí a.cc cttiicce in 5A.C otc eite 
ceA.5mA.p 'oo'n x)tiine 1 b]:A.it -6.n b-6.ip. 1p é A.n ní'ó cé-6.X)nA. 
X)0 CA.|i'pn5A.i|\ T)iA. 'óúinn 1 ^coiccinne, x)o 'péi|i mA.p\ téA.gcA.'p, 
Deuter. xxxi. 29, "ce15eA.mA.1x) tiitc 'óA.oib 'p^" A.imp|\ 'óéi'ó- 
eA.nA.15 ;" 7 ip é A.n X)ocA.p\ x)íbti'óe x)eA.nA.cc-fo ceA.5mA.p x)o'n 
x)tiine A.top A.n bÁip, X)o beA.n béA.'ó^A.'ó cjioi'óe A.p A.n 'píg 
Ezechias, ^6^ 'pit pé pjAocA. x)iocp\A. X)éA.|i, -6.n cA.n X)o bA.5A.111 
Isaias A.n b-6.p A.i'p, lonnup 50 'pA.ibe \^é n-io'ónA.ib té hiA.'pgnó 
7 té beótcA.i]Ae, c|Aé ^oim nA. n5tiA.pA.cc X)o bí óp a. cionn, 
X)o coip5 A.n bÁip X)'a. poccA.in, X)o péip mA.p téA.5CA.p, 4 Reg. 
XX. 3. 112 uní bion-5Aoite An bÁis. 

[v.J If |:ollti"p An x)íú 7 ^n 'oiogbÁil 'oo^ní A^n bÁf 'oo'n 
•oiiine ^f ^n li)po54M|\ te-6.5cA.iA 4^5 Daniel ii., m^|i a. t>c|AÁccA|A 
A.]\ An Í0TT1Á15 "00 conn^inc ^n tlí, ^5 a ji^ibe a ceA.nn •o'óji, 
A. lÁiTi-^ 7 A hticT: 'oVi|A5e-6v'o, ^ b|Atiinne 7 a Ie-6.|^A.CA •o'tnii-ó., 
A. 'pti-ó.'pc/s 'o'iA.|\Avnn, 7 A.n cui*o eite 'o'a co-pA.ib 'o'm-pA.nn 7 
•oo cjiiAvi'ó ; A.^ti'p "00 connA.i'pc ctoc ^-^n tÁrriA. -6.5 a 5tti-6v|"-ó.cc 
^5 coipvtéim "00 ftiAvb, 7 a^ ceA.5niÁit ]\é copAib n-^ bíoiriÁi^e, 
^tiji coimmbpii'p ó bAvice^-p 50 bonn 5^0 b^tt '01. ^o pÁcA.c, 
if í -6.n íomÁ.15 11*0, -6vn "otiine; ^.n c-ó|i tít), tiA.ipte n-6. 'pot^. ; A.n 
c-Avipi^cAv'o, n^ 'p-M'óbpiif; -6.n c-timA., -6.n ctú f -^o^AvtcAv ; -6.n 
c-ixs|i-6vnn, Avn ne-6.|ic ; ^.n c-pé, -^n cpom-6.p\bcAvCc ; -6vn ctoc, ^n 
bÁ'p; 7 -^n'ptiA.b, -6vn ce^pic X)ia.*óa.. Aif An bpio^Aipi-fe if lon- 
ctii^ce, 50 'p-6.ob-6.nn -6.n ctoc tíx) .1. -6.n b-<s'p -^n íomÁig 13*0 .1. -6.n 
n-6.'oúi'p 'ó-6.onn-6., i-oipi ti-6.'p-^t 7 'p-M'óbe-6.'p, i'oi-p 'óei5-ce-6.fc-6.c 7 
cpé-^n 7 -6vnb]:-^nn, ionnti'pn-6.c 'p-6.5b-6.nn -6.on b-^ttftÁn -oi, ó'n 
5céim i'p -é.ipv'oe 'oo'n 'oúit 'ó-6.onn-^ 50 -poice -6.n cí if iní'pte •01. 
CiA.tttiigi'ó 'póp -6.n íom-6.15 -6.n 'otiine, -6.m,6.it -6.X)tib|A-6.m-6.'p ; óip\, 
A.m-6.itbío'p -6.n íom-6.15 5^n p\-6.'ÓA.'pc 5-6.n eifce-6.cc 5-^n tip\-^5^tt, 
m. 50. "oo'n 'otiine 'pe-6.cc-6.c ; x)o 'péi|\ 'O-ó.ibí'ó, Ps. cxiii. 5, 
" -6.C-0. bé-6.t -6.C-6., 7 ní t-6.ibeó|t-6.ix) ; -6.C.6.1X) 'ptíite -6.0-^, 7 ní 
'p-Mcpx) ; -6.C-6.1XD ctti-6.'pA. -^c-6., 7 ní cttiinpx) ;" ion-6.nn X)óib 
lomop^-po beic 5^n ^níomtig-^'ó té n--6. 5cé-6.X)p-6.*ó-6.ib, 7 5-6.n 
5níomti5-6.'ó 'poc|t-6.c n-6. 'ptib,6.itce X)o •óé.6.n-6.m. Ci-6.tttJi5ix) m. 
50. nA. m10c-6.1t éA.5'p-6.mtA. 7^-6. b-6.itt éA^'pA.mt-^. tíx) n-6. 
íiíom-6.i5e, coipe é-6.5'p-6.mt-6. n-^ bpe-6.cc-6.c ; ói|t ciA.tttii^i'ó -6.n 
Qe-6.nn -6.n c-ti-6.b-6.'p, -6.n c-ucc -6.n cp-Mnnc, n-6. bp\tiinne 7 n.6. 
te-6.p7\-^cA. coip n.6. x)p\tíi'pe, n-^ ttii'p^ne i-6.'pnA.i'óe -6.n 'pti^c, ^n 
cp\A.i5ceA.c cp\i-6.'ó X)íom-6.oine-6.'p n-6. be-6.c-6.'ó cA.'ó-6.itt ; A^tif -6.n 
ctoc tíx) c-6.ini5 X)o'n 'pti-^.b, Cjtíofc, C15 X)o ne-6.m x)o ctipn-6.m 
X)íomtif-^ 7 X)p\tíife 7 x)|toic-be-6.|tc n^. bpe4>.ccAc, 7 x)'-6. te-6.5-6.'ó 
50 minic 50 tÁjt ton5ptiip\c tíonm-6.ip\ t^x)p\A.ncA. l/tiicipei'p ; 
Á1C 1 bpA.5bA.1X) coimtíonA.'ó .5-6.C-6. cé-^-pc-^., 7 5p\íop-6.'ó 5-^0-6. 
5A.tA.i|t, 7 .6.p\x)ti56.'ó 5A.CA. 1iA.in5ceife, 7 cjtomti^A.'ó 5-6.CA. cinnip", 
7 p]tíom-50in 5A.C-6. pe-6.nn-6.ix)e : bti'ó 10^*0-6. A.nn fóf A.|t|tA.cc leAb. II. Alu YIII. 113 

^5 é^Sc^oine, 7 'op^^ún ^^x^^nÁlM^, 7 oncú ^5 u^tlj:u|\u^i5, 
7 'pA.ol ^5 |:oluA.ni^in, 7 'oeA.tri^n A.5 "0051^-6. 7 XDog-M'L'pe, cpé 
JoiTTi -ó.n ^iAíof-^o-pc-ó. -oo^eibTo 'oV n^^ioix^-piAnA^X) A.nn. 

[vi.] l-p c|\é Ai'ó'bp^e n^ n-ilpiAn-pn, 7 cpé n--ó. 'óeA.c- 
|\A.cc 1 bpjlAvn^, lA.-p'pA.ige-^'p Tsaias 50 íiion5A.ncAC -00 n-6. 
'OA.oiml!), ciA 'óíob 'oo i'éAi.'0|?^'ó Áiciu^^-ó 1 bpA.-p-pó.'ó n-ó. péine 
i]:^e^nn'0A.-pn, X)0 jiéi-p tnA.'p léA.^c^^.-p, Is. xxxiii. 14, "ci^ 
■óít) f*é-6.t)fA-p Áiciu^A.'ó inxs-p-A.on -pé ceini*ó -plui^ci^? ci^ "óíb 
ÁiceócA-pmA.'p-A.on -pétA.i-pneA.'óxMbnó -pé 50|ic-Mb'pío|\|i^i'óe?" 
Af 5A.C ^u^if 'oíob-'po 'oo beic 1 ^cionn ^n 'ouine, if mA.ic 
'pu^i'p 'OÁibí'ó tlí A 'pÁ'ó 1 bpcA.-p'pA^inn A^n mA.i|ib, "-00 
cimceA.tt'pA.'o uitc 'óí-Ái|\Trie mé; " 7 yóy ne^.'pcuigi'o bniA.C'pA. 
Anselmus 'pí|iinne £>^r\ neic-pe, ''P'^^ te-6.1i)A.]i 'po f^iiíob 100 
c|iuí).5Ánc^cc -cn 'ouine, 4^5 -p^.i'pnéi'p -^n 0^1115^.15 'n-A. mbí ^n 
'ouine "00 5^.6 -^on leic pé binn -^n bÁi]". "Dí, ís]\ -pé, ^n 
b'peice-MTi i:eA.|\5ó>c óf a. cionn, 7 i)?|ie^nn O'ptui^ce 'p^.oi ; bí 
£>. coi'p 'poime, 7 /s piAvn 'n-A. 'ói-m'ó ; bí -0. co^ub^'p 'oV c|ieim 
t)o'n c-6.oib ifci^, 7 ^ nÁi-pe 'oV goin x)o'n c-6.oib ^muig ; bm 
n^. pe-^cA.i'ó gníomAwCA. 'oo^ní 'n-^ 'óeif, 7 n^. peA.c/M'ó -oogní 
|\é ip^^\X X)V teic ctí ; 7 bí'o n^ piAn^. cóipiigce cimciott As 
cof ; 7 A. txsTTiA. -6.5 A. 'ocA'p'pA.in^ 50 hexsp^onc^c ^^.^ n^. 
X)e-MTin-Mb, lonnu'p 50 b]:éA.X)Ann í>^n 'ouine 50 'pí]iinne^c A.n 
ní'ó AvX)ubA.i]AC Susanna "00 'pÁ'ó, ó^\\ mbeic 1 ^cutii^^c ]:^ 
ctA.oin-b|ieic n^. -pe^nóiiie 5000.^5-6.6, -MTiAit té-ó.gcA.'p, Dan. 
xiii. 22, " -6.CÁ CUTÍ15-6.C o|Am x)o 5A.C -^on teic ; " ói]a ip mó -6.ti 
cum5A.c 'n--^ mbí -6.n x)Uine "oo bícin ^n bÁi'p, lonÁ ^n 
CUTÍ15A.C 'n-A 'p-Mbe Susanna c|\é ct^oin-bpveic n^. peA.nóipie, 
x)0 bp\í5 5U|A póijiexs'ó Susanna ó'n n^Ab^.'ó 'n-A^ 'pMbe, 7 x\í>.c 
A.inicce-6.|A -6.n coi|ieAc ó n^. 5UA.ipb 'pÓA.TTipÁi'óce. 

[vii.] I'p c|\é|" ^n n^uAvTj'-'pe -00 beic 1 ^cionn An X)uine 
'pu'|\Á.ite4).f CpíofC -6.]i nA. x)-6>oinib, imi|\ce n^ liAiciiige -00 beic 
U|\tA.m inimce^cc^ /^ca^, \\é X)C|\iA.tt ^ buMtce-^CA.j' nó. 
be4vc-6.'ó-'po 5U]" A.n 'peA.n-b^ite 'pío|\'p^i'óe mA.itte |ié ceA.];"^ib 
7 'pe ctiA.bA.ib cjiÁb-M'ó 7 cA.on-x)úc]iA.ccA. 'oo beic tíoncA. 50 
tuccmA.|v 'oo tón A.n tói|A-5níoTTiA< 'ótigi'o X)o ■óéA.nA.tii, ia.|i 

Q 114 rtií bioR-SAoiúe An bÁis. 

iTOO'pcA.'ó niei'ó^ n/s TnA.itífe a co|in/Mb ^n co^tib^i]^ lé ^le^vnn 
'oé^'p^c -^n 'ooTTiA.in-'pe, lé fpuú-lbtiinne tjcb-ó.'óisc M^Tiiéil 
A.ccA.oinceAc n^. fiMC'pi^^e. A^-'po mA.-p ^•oeip a^ ceA.^Af^ 
An 'otiine, 7 ^5 'j:o|\f:Ó5"pA. n^ n-otc bío'p -pé ctnptin^ ^i|a, |ié 
linn An bÁip, 'oo tiéi|A mís]\ léA5CA.|A, Mattb. xxiv. 20, 
^'^tii'ói'ó lonntjp n^c biAt) btin 'oceiceA'ó 'fisn n^eniipeA.'ó nÁ 
'pA.n S^bbóic;" "o. 50., nAC AvTti ceici-ó -oo nx^ -oxsoinib A.n 
c|\Ác bei'pe^'p ^eiTÍrpeA.'ó í^n ^a.'La.iii 7 péile ^.n bÁi-p o-pitA.. 
Ói|T ní -6.|\ 'Ó1A. t)o ^tJi'óe nÁ 'oo 5A.i]im 'oobei|\i*o -ó.mtjp, -pé linn 
n^. x)CAom 7 n-6. TDCinne^-p "oo biA.'ó a>5 {>. 'oc-pexsg'OA'ó, a.cc •oV 
'péA.c^in cionnti'p 'oo^é^bA.'OAoi'p o^a^x) nó ionnptJ^|AA.'ó ó n^ 
cei'ómib, bíop ^5 is ^commbtiA.i'ópeA.'ó 7 a^ me^.'p^A.'ó a. 
meA.nmA.n cpé obc n^. liAin^cei'pe 'n-^ mbí-o. HeA.'pctiigi'o 
bpiA.c|AAv -ó^n 'pÁi'ó leremias tei'p -po, xvii. 21, m-ó.|\ -6. n-^bA.i|T, 
" CA.oTÍintiigi'ó bti|i n-xi.nmAvnnA, 7 nÁ íiiom^'pctJ'pc-^|\ tib 
eijtcA.'ÓA. 1 tó nA SA.bbóice " .1. 1 tó A.n ctjmpAncA nó An bÁi'p; 
'o. 50, n^c 'oteA^^i'p 'oo n^. •oA.oinib -6. texsp -oo ctj'p A'p 
CA.ip\'oe, nÁ. ti/st^c cpom ^n 'pe/scó.it) 'oo con^bÁit ojt'p/s 
50 péite An bÁip", a.cc -^ cti'p 'óíob té 'ptib^.itcib |ié tinn -0. 
l^tÁince. *Oo b'píg a. n'otibpA.mA.'p, ní ctii'|Ace 'oo'n 'otiine a. 
te-6.'p A'p cAip^'oe, 5A.n -6.m n^ íiA<ic|ii§e 'o^^|Ap-M'ó p\é tinn ^ 
-ptÁince, 'o'eA.^t^ 50 bptJigbe-^'ó -^n bÁp 'p^itt -Mp, 1 n'ooi- 
téipe oi'óce n^. hA.in5cei|"e ; ^onA.'ó A.ipe-pn A.x)ei|i pite éi^in 
An ]iA.nn-'po : — 

50 T)cí 'óíoc 5An mVnA.'ó ^nn 
pe^cA.'ó, -^ 'Óé, 'oV n'oeA|\n/sm, 
5A.n ce^cc, a. CoiTÍTÓe, ó^y A.n ^cot 
be-6.nc if 'ooit^e lonÁ /s 'óéA.nom. 

— [Met. Dehide.'] 

[viTi.] 'pé-6.'0CA.-p m. ^c. -p^é^tA. c|itiinne 'o'i-6.|ipAi§e •oo'n 
TTiAp\b "00 c6.oib b. (svwnes 1 bptjp^^'oóip, 7 'oo c^oib -0. cui|ip 'p-^^n 
tjA>i§, 7 'pó'p -00 c-^oib íy cttí X)*i>. éip 'p'^^ 'p-^o^A.t ; 7 a.cá CÚ15 
ce^'pcA. |ié A. ^ctip ^jT -6.n m^.'pb in 5-6.C ^né -oo x\(y cpí ^néicib- 
pn, 7 'oobei|i 'OÁ.ibí'ó ppe^^p^. -6>|\ 5A.C ceipc 'oíob 1 bpe^vpp^inn leAb. II. Alu VIII. 115 

A.n iTi;M]\b. A^-fo 'píoi' n^ CÚ15 ce^-pc^ beA.riA.'p ]v\y í>^n 

An céit) ceifu if ionciii|^ &.\\ -6.n AnA.Tn, -^n uA.n c|AiAtlA.f 
A|" ^n 'p-ó.ogA.l-po .1. c]ié^*o A.n c|\tic 'n--ó. mbí -6.n c-Áp\uf 'nrA. 
X)céi'ó : ^n mbí Átó.inn nó 'oe-^g-rhA.i'peA.c ? A'oei|\ ^n A.nA.m 
Av^ p^e^.^'p^ 50 c]\tiA.5 'oo'n ceipc-fe, -oo péi]\ 'ÓÁibí'ó, Ixxxvi. 
7, ""00 cui]Ae^*o^pv mé Y^^ ^o^ íocca.]\^c 1 n'oo]\c-ó.'o^f 7 1 
•p^Áite j^r\ bÁ>]";" ^]" ^n 'ociiA.]\A.]"5bÁit-]"e 'oobei]A ^n A.nx^m 
C]\tiA.5 UMce, 1]" ti]\u]'-^ A. meA]' ^upiA^b 'ooc]\a.i'ó 'oéi]"cine^c ^n 
cxscAi]\ comn^i'óe, p]\íopún pe^nnxM'oeA.c pu]i^xs'oó]\xy. 

An •OA.]\-<i. cei]"c, cféA.'o -6.n c-M'0]\eA.m ]:u^>pv ^]\ n*oui > 
bpu]\5A.'oóip\ ? A'oei]^ pn 50 cfUA.5 A.5 )?]i'e^5pA., Ps. xvi. 
12, ""oo ^A.bxs'OA.^A mé A.mA.it 'oo^éxsb^'ó teomAn -&]\ 4^ mbi^v'ó 
inneA.tt cpietce -oo 'óéAvnA.m ;" x). 50. ^uf^b bo]\b eA.]"A.oncAC 
-ó^n CA.i'0]Ae^m x)obei]\i*ot]" nxs 'oeA.m-Mn 'oó. 

An cpie^]" cei]^c, c]iéxs'o -ó.n ctoApft.ó.'ó, nó nA ctuice, nó -ó.n 
C4>.ice^m -Mmppie, 'oo bío'ó •M^e 1 bpupv^^.'oóif ?- 'Oo -ppe^^Avi]^ 
^5 -6. |\Á'ó, Ps. iii. 2, "ij' pÁf ^cÁ. ^]\ £yr\ 'opiuin^ bío]" 'oo'm 
bu-M'ó]ieA.'o ;" 'o. 50. nA.c bí ceót nÁ -^oibne^.]" nÁ up5ÁiioiU5A.*ó l^ 
me-6.nmAvn 1 bpu^i^A'o.ói]!, íscz ia.cc^c 7 opn-ó.'ÓA.c 7 éA.5CAoine, 
cne^.'o 7 ]:A.it 7 ^rog^ipv-^e^liÁn, 7 5nÁic-pi.^nx^ 5éA.]\^ 5oi]\ce 
50imeA.mtA^, ^^.n op^'ó ^^.n tonnpuA.]\xb.'ó ó fin ^m^c. 

An ce^c]tA.m^'ó ceipc, c]\é^*o A^n teA^b^.i'ó, nó ^n c-mne^tt 
'pu.Mn bíop xM^e t bpu^t^A.'oóip ; nó, í>.n mbíx) cuitce/^'ÓA. ctiJiTÍi, 
nó te^pcA.cA. ^^nÁc-c^otív ppóitt 'n-xs ctmciott? Upu^^ pn,^ 
/s'oeipi ó^n mA.]tb : Ps. xxxvii. 18, "bím-pe ^.^^'m utttTiug^j.'ó 
cpvA. ]té'm |"5iúi]\peí).'ó, 7 bí'O mo cinnip 4^.5 4>.cnuA.'ó^'ó 'oo 
po]\ ;" (^y yo Mf loncui^ce^ nA.c bt Ápv^c ^5 ^.n xb.n^m bío]- 
1 bpu]t5A.x)óipi, A.]t 'puA.n nÁ 4>.]\ •pÁ'ÓAite x)o 'oé^n^m .<sn ^cém T 
bíof ^nn. 

An ciíi^eAs'ó cei]"C, ó^n mbí ]\^*ÓA.p\c ^.oibinn, nó tub-goifc,: 
nÁtx) mA.t5e míon-p5oc-6.c.6. 1 bpu]\5.^x)óipi ? UpvuA.^ pn, AX)ei]A 
A.n A.n.6.m : Ps. liv. 6, " x)o ting c]uc 7 UA^ttiAn o]\m, 7 AvCÁim 
coimpi^ce 1 nx)opcxivX)Av]" ;" x). 50. n^c bí poittpe 1 bpu]\5^x)óip ;, 116 rní bioR-SAoite Ati bAis. 

ói]i rcy]\ ceMin 50 tnbí ueine piin^A.'oóiAó. toif^ne-óvC, ní bí 
foill-pe innce, X)o |\éi|i St*^'^5^^t^> ^^T^ -^ n-Avb-M|A, concre- 
mationem habet et non liicem, " bí coiiilof^^'ó innce, 7 ní bí 
foluf." 

[ix.] A^-fo fíof n^. CÚ15 ceA.'pcó. cuiiAÚe^'p -^ji -^n mA.]Ab 
•00 CA.oib ^ ctii|Ap ^f&^w tiA.15. An céit) cei]"c "oíob, c|\éA.X) A^n 
biA.t) nó A.n 'oeoc bíof A-i^e 'y£>.n 11^.15 ? U|Mja.§ pn, -óv-oeii^ -^n 
mA.|Ab : Ps. Ixviii. 3, " ACÁim ceAwn^Aitce 1 t^Mb -(sn 5|Ainnibl, 7 
ní fmit i:o]i«f A.nn ;'* t). ^c. 50 ]iA.ibe múcc/s 1 n-úi]i nxs 
CA.tmAn 1?^. mtJiji mAvilípg A.n Cf A05A.il--pe ; 7 'oV |\éi|i pn, 
n-í>.c bí bi-6.'ó nÁ "oeoc Ai^e, -6.cc é 1 n^oiic^ gnÁc ^5 feA.-p^Av-ó 
7 -6.5 feó'óiig^^.'ó, no 50 'octiiceA.nn 'n-A. tiiMC|ieA.*ó íy]\ ^ céile, 
An méi'o n^c ci^eimi'o nó^ c|\tjmA^ 7 n^. ci/sjió^a. 'óe. 

Av) x)j^]\ó< ceifc ctii|ice-^|\ ó.i|i, 'oo cA.oib ^ coA.n^A^'ó, m^jA 
A.CÁ : ^n mbít) b-6vbA|AC/^ tíomcA., nó -6.c|:tJinn ti|\-65A.ittinnce? 
Ujiu-ówg pn, -ó.'oeiii -6.n mA.|\b : Ps. xxi. 16, " a.cá mo ce-^n^^ 
0.5 te-í>.nmA.in 'oo'm bjAÁg-M'o, nó 'oo'm ctitM|\ib ;" "0. 50. 50 
mbí ís. ce^n^^ -péin g^n túc 5^n t4).b|iA. 1 n'oiA.i'ó xsn bÁif Y'^^ 
u^ij. 

An c|\eó.f cei'pc, cionntif bíof 'pA.'ó-ó.|ic -6. fút ? Ujiti^^ pn, 
ó.'oei|A -ó.n m-ó.|ib : Ps. xxxvii. 11, "'oo cjiéi^cA'p mo bp\í§, 7 ní 
piit fotuf mo 'óe^iic ^.5-0.^ ;" -o. 50. 50 |iAb^t)A|i n-ó. pjite 
T)^tt -M^e 'f^ii ^^15« 

An ceA.cf A.mA'ó ceifc, cionnuf acá c-^'ÓAtt 0. tÁm nó a. 
ctiif p ; nó, A^n mbí a^ /s níge y a.^ 0. niA.m-^tA.nA.'ó féin 1 
bfocf Awipb 'oo btÁCA.ib m^oc-Áitne -6.n m^c^if e ? U|\tiA<5 
pn, A.'oei|i A.n mA.fb, -6«5 cA^f a 50 ctii]ife-6.c •ooitig f é 'Oi^ : 
Ps. Ixxxvii. 8, *''00 com'ÓA.in^nigeA.t) 'oÁfAcc c'feif^e ofm, ^ 
'Óé ; 7 cti5ó.if "00 connA. uite cof m" ; -o. 50. ^tif ó.b é f ocf ó.^a.'ó 
x^ogeibci^'ó, beic múcc^ 1 gcfi-M'ó, 7 í ^5 cfoctug^'ó 7 ^5 
cfíon^t) A. ctiifp. 

An cúi^e^.'ó ceifc, cionntif acá a. cofp, f^. fA.i'óbiteAf 
nó fA. fé-6.'0ó.ib fA.05A.tcA ; nó, A.n bfuit f|\ótt nó P5i|i nó 
ptífpúi|i nó biofói|\ f A. n--6. cneAf Y^^ ^-^^5 > "ó, A.n bftiit ó\\ teAb. II. AlU-VIIL 117 

11Ó ionntii-6.|' 'n-A. •peilt) innce ? U|\tJAv§ pn, A.'oei|i -ó-n m^|it) : 
Ps. xxiv. 16, " fé^c mé, 7 xjéxsnA. c]AUA.i5e tim-ó.m, ói|i if mé /sn 
c]iUA.5Án i|" A.onA|\ÁnA.i§e 7 i|" boicce ^ja bic." 

[x.] A^-fo poy n^ CÚ15 ceA.|"c-6. ctii|iceAv'p a|i ^n m-6.|ib, 
•oo c-^oib is ctú 'oV éif Y'^^ f.ó.o^A'L. An céi*o céi-pc, cionnti'p 
ACÁiT) AX) •0|ion5 'ótJic, -6.5 íy mbíox) onói|i o|ic ^y{sr\ 'pA^ogA.l ? 
Ujiuó.^ pn, A-oeipi ó.n mA|ib : Ps. xxi. 8, "5^.0 ^on 'oocío'ó 
mé, -00 ^A.b-^'OA.oi]' -6.5 ■pocui'obe-^'ó ftím, 'oo tA.bpiA.'OAOi'p 'o'a. 
mbé^tA.ib 7 X30 c|\oici'oí'p ^ ^cinn op\m." l'p tiime-pn -ó.'oei|t 
l^é 'po, -oo c/S'p-6.01'0 A.n 'opveA.m 'oobei|AeA'ó cion loó -pé tinn £>. 
be-ó.cA.'ó, 5tjp\A.b A.5 'poctJi'obe^X) bí'o 1 n'oiA.i'ó a. bÁi'p. 

An 'OA'pA. ceipc, cionnti'p '005e1bceA.11 opc ^.n x^jion^ 'oo 
bío'ó A^A^'c A.'ómo'LA.'ó xi.'p ^n -p/sog^L, 7 A.5 'oéó.n-Mh 'otiA.n 7 
'0|\éA.cc 'ouic ? UpitiAv^ pn, -6.'oeipi ^n m/^pb : Ps. ci. 9, " An 
'opeA.m 'oo bío'ó -6.50.'^ A'ómot^'ó, 'oo mionntiigeA'OA.pi 1 mV^- 
A.i'ó ;" lonftvnn pn 'pé a. ^iÁ'o, 7 ^tipv 'óe.ó.'pbtiige^'OAii ^ujt 
b'olc é. 

An C'pe-ó.f cei'pc, cionnti'p tDo^eibce-^pv opic An tticc ctiittim 
7 cuA.jiA.'pcA.it -00 bío'ó A5A.C? U|\tií>.g pn, -^'oeipi An m^'pb : 
Ps. xxxvii. 12, " ^n 'opieó.m 'oo bío'ó 1 m'pocAvin, i'p 'p^s'OA u-Mm 
feA.j'A.iX) ;" 'o. 50. nAC bí ctiimne a^1(\ ctimA.nn ^ca^ 'óó. 

An ce4>.c|iA.mA.'ó cei'pc, cionnti'p acáix) 'otiic n^. c/spvA.i'o Av'p Aw 
5ctii|tce/s commA.oin ? UjitiA.^ pn, A'oeiji /sn mA.|ib : Ps. xxxvii. 
12, "mo CAjA^i'o 7 mo coiiiA.'pfA.in. 'oo 'ópitiix^'peA.X) 'piom, 7 -00 
feA.|"tii5eA.'0A|\ 1 mV^A.i'ó ;" x). ^c. nA.c bí ctiimne A.pv ctim-ó.nn 
nÁ ^11 commbÁi'ó -0.5 n^ cÁiiix^ib 50 minic |\i'p -^n m^|\b, x)Á 
'ótúice 7 x)Á 'óiogiixsip^e bíx) x)ó 'pé tinn ts beAvCA.'ó. 

An cúi^e^'ó ceifc, cionntip acáix) x)o ctAnn nó X)o be^n 
-pój^c-^ 'ótJic ? U|\ti^5 pn, AX)ei|\ ^.n m-6.|\b, -0^5 éA^cAvOine ^|a 
'Óms ]\Mf 'péin : Ps. Ixxxvii. 9, "x)o ctii|\i'p, &. 'Oé, mo 'ó-ó.oine 
-MceA.ncA. 1 b|?AX) ti^^im, 7 /scÁ ^pÁin x^ca. opvm ;" x). ^c. ^tipi^b 
^nn^m bío|" tuA.'ó nÁ lompiA'ó A.5 mn^oi nÁ /s^ ctA.inn ^]\ ^n 
x)tiine, ó x)o§eib bÁf, xsm4).it X)o bi/s'ó ^pvÁin m4).i|\b 4>.ca. a.i|\. 
A^ti'p x)o iiéip\ A nx)tibpi-6.mA.|i, i'p )?otttip 50 mbí ^n -píiiinne 
A.5 A^n m^pvb, A.n c^n -6.x)ei|i : Ps. xxxix. 13, "x)o tin^e^x^^pi 118 URÍ bioR-gAoite An bÁis. 

uilc x)í-Ái|ATÍie i'm cimciott.*' -^S^f ó ^^.^1^ ^^.c ^u^i]' 
5]iÁineA.m^it 'óío'b-'po i ^cionn A.n mA.ii^'b, •oligi'ó a^ heA^n 7 0. 
ctí>.nn 7 -6. CA]i^i'o, CjitJAige -00 beic aca. 'óó ; 7 50 íiÁi]Aice 1]" 
có]iA.i'oe 'óóib pn 'oo 'óéA.n-Mri, 50 mbí ^n m-6.]ib ]:éin A.5 ^ 
n^ui'óe x)o gnÁc, A.5 ]:Ai]"néi]' -6.n éi^in 'n-xs. mbí ]:éin, A.5 a. 
I^Á'ó ]ié n--ó. CA]i-M'o ; Ps. xxxi. 7, "]:ói]a mé ó n^. neicib AvCÁ 
-6.5^'m ctj]i cimciott;" lon^nn ]^n ]Aé -^ ]aÁ'ó, 7 xs ]pói]iicin 
ó n^. pi-ó.n-Mli) bío]^ -ó.^ cup i^ígne^^^A. -m]i, ^^.n -0. téi^eA^n 

50 ]:t-MClU]" 'Oé -ó. ptl]A5A.'OÓl]A. A^U]" -6.C^ Pót -6.p]"CA.t ^5 

]:ti]iÁite-MTi ^n neic cé-óv'on-6. íy]\ n^. c]iío]'C4>.i5ib 1 ^coiccinne, 
Hebr. xiii. 3, mx^]i a. n-A.bA.i]i, "bío'ó cuimne -ó^^Avib -óv]i n^. 
b]iA.i5'oib, m-óv]i 50 mbiA.'ó pb ]:éin ctiib^njce mA^]i-^on ]iiú." 
Ay n-ó. b]iiA.c]iAib-]'e póit 1]" lonctn^ce, 5ti]iA.b m-MC ]ié IDia., 
]:uA.]"5tAv*ó ^]A ^n X)]itiin5 bío]" cuibingce 1 bp]AÍo]^ún pti]^^^.- 
'oó]!^ ; 7 1]" có]iA.i'oe -oo'n 'ouine pn 100 'óéA.nAvm, 50 mbí ]:éin 1 
n^u-ówip ce-ó.5mÁt^ 'p-^^ ^cuib^ieAvC ^cé^.'onA ; 7 "fóf -^u]\{>h 
lonA^nn ^inixs]i]"m-ó. 7 éA5comtA.nn ce^^mA.]" 'oóib teA.c {y]\ 
teA.c, 'oo b]iÍ5 5U]t^b -oo ^peA.CA.'ó A'ÓA.im cÁini^ 5A.C 'ooca.]i 
•óóib-pn, 7 cei5éA.mA.]" -00 5^.0 ^on eite, mA.]i -ó.'oub^i-^m-ó^]^ 
cuA>p, per uuum homiuem peccatum entravit iu mundum. teAb. III. Alu I. 119 Leabap iii, 

AtU I. 

1 ti-A •oc]AÁccA|\ A]\ riA C|a{ ■peACjAÁnAi'b lé'i; ■tneA'LlAt) vi5T)ai|\ ÁijMce -00 leic 
riA ViAiitnA; Ajuf ctiinfeAtn 'j'An aÍc ^céA'onA po^, cia An "oi^ong céiT) 1 bpu|\- 
5A'oói]A, 7 cjAéAt) f'A nt)éini'o étjeAth innce. 

[i.] De profundis claraavi ad te, Domine ; Domine, exaudi 
vocem meam, Ps. cxxix. 1, " A.f ri^ hioriAv'o.M'b 'ooinirie -00 
éi^e^f o]AC, A. ÚigeA-pnA ; a. Úi5eA.|\nA, éifc mo §nú." "LéA^- 
CA.n ^5 S. Augustinus 'f£>^r\ teA.b/s]i cexs-pc -po i^^-píob a|a 
Exodo, 5ti]AA.b iiióp A.n connc-^'bA.i|AC 'n-A. mbí mójAÁn 'oo 
•ÓA.oinib -oo teic n^ íiA.nmA, -00 b|AÍ5 nAc -):-MccexS|i í '-p'^^ 
^co-pp, nÁ T)' éi-p x)e^liJi§ce lAi-p /sn ^copip -ói ; 7 cÁini^ 'óe-pn 
50 'pA.bA.'OA|i C|ií "peA^cjiÁin p]nnpopÁtcA. nó -piinn]A-óv*ÓACA Y^^ 
'O/soinib 1 'ocimciott cui^ponA -pcA.i'oe n^. liAsnmA.. 

[11.] An céix)-'pe^c]AÁn té' me^.f-M'o nA.c bí -cvn -6.nAvm ■píoji- 
|\A.i'óe ; 7 if -6.5 -Mcfp^iocAÍ bjnA.CA'p n^ miiinnci]ie-'pe acá An 
ní'ó teA.5cA.-p -6.5 SotA.m, Sap. ii. 2, " A.cÁmAoi'o-ne -c-p n-Á]i 
mb-peic 'oo neimní, 7 'n-A. 'ói-m'ó -po beimí'o mA.p\ nA.c -pA.bAmA.]A 
A.nn -piA.m ;" "0. 50., 'oa.]a leó -pém, -mtiaiI 'oo ]iinneA.*ó jsw 
AnA.m 'oo neimní, 50 5ciii|\ceA|\ a|\í]- c^]\ neimní í ca.]i éi]^ n^. 
beA.CA.'ó-]"0. A'oei]! ]:ó]" 'OÁibí'ó tlí, -oo |iéi]i bA.]iA.mtA, ní*ó 1]" 
5A.]A 'oo ciii^pn An com]-\Ái'ó-pn, mí>.]\ a n-A.bA.ip, Ps. xxxvi. 35, 
*' 'oo connA.|\c A.n c-éA.'oc]AÓCA.i|\eA.c a.]a n-A. Áji'oti^A.'ó, 7 A.p\ n-A. 
có^bÁit óy c]AA.nnA.ib céA.X)]Atii]- l^téibe LiobÁm ; 7 x)o ^AbA.]" 
CA.i|Mf A.]AÍ]^, 7 ]:éA.c, ní ]AA.ibe fé A.nn ; x)' ia.]A]ia.]" é, 7 ní ]qnc 
A. ionA.x) A.nn ;" ^i'óeA.'ó, ní beA.'ó i]^ loncui^ce a. b]nA.c]iA.ib 
t)Áibí'ó, 50 ]AA.ibe A.n A.nA.m ]^omAv]AbcA., a.cc ir eA.'ó 1]- ]:Á.c 'óó, 
nA. peA.ccA.15 bío]- 50 bÁ]AX) 1 b]:tA.iciti]-, 7 1 n-mnme fA.05A.tcA., 
50 x)ceit5ceA.]A ]Aé fÁnA.i'ó 1 n-i].^eA.nn ia.x) 50 mmic, 7 nA.c bí 120 rní biOR-gAOite An bÁis. 

^ein ^5 5A.bÁit -6. rj-oi^peAcc^ x)V r\-é\y a|\ ^n ]'^054>.l, 7 x)V 
|iéi|i pn, nA.c bí'o 1 ^ctiitrine n^. n*oA^oine, 50 nA.c bí iom|iÁ'ó 
o|\|i^. A^uf i-p có|AA.i'oe -<s trie^f, n-6.c lonctii^ce a b"piAvC|AA^ib 
'OÁibí'ó 50 mbiAv'ó -6.n ^n/sm -pomAv-pbc-ó., ^n ní'ó A'oei|A CjAÍO'pc, 
-6.5 t^bA.inc -6.|A c]AÍc n,^ bpe-<scc-ó.c 7 n^. bp|\é-6.n, Matth. 
XXV. 46, " itA.CA.1'0 -po 1 bpéin ■pío|\|i^i'óe, ■pA.c-M'o ceA.nA n-ó. 
p|Aéin ''P'*^^ mbeA.c-M'ó mA.nc-6.nA.15." A-p n^. bpiA.c|\-Mb--pe 
Cpío-pc 1-p loncui^ce 50 mbí A.n xi.nA.m ■píop\-pA.i'óe, m(s]K a. 
n-A.bA.ip\ : m-6.'ó pe-6.ccA.c é, 50 mbí a piAn 50 •píopipvA.i'óe ; nó 
mAv'ó p|té-6.n é, 50 mbí ^ §bói|A 50 píopitA.i'óe; ói|a ní béi'oi|i 
piA.n nÁ 5tói|\ nA. íi-6.nm-6. 'oo beic -píop-pA.i'óe ^xsn -6.n -6.nA.m 
-péin -00 beic -píop\|iAvi'óe. 

[iii.] An 'OA.-pA. -peA.cjtÁn .1. -6. A.'omÁit 50 bptnt An A.nA.m 
X)0Tri-6.-pbcA., 7 A. -pé-6.n-6.'ó nA.c -puit pup^A'oóiii A.nn. 1-p é pÁc 
):V péAnA.1'0 -6.n 'oiion^ teA.nAp -6.n -peAciiÁn-po pti|t5ó.'oói|\, x)o 
b]ií5 50 •octiiji'o A.-p Eccle. xi. 3, nA.c puit -6.nn a.cc -oá áic, 1 
n'oiA.i'ó nA beA.c-6.'ó--po, -pé n-A. n-ÁiciugA.'ó, mA.|t -6.CÁ ipp\eA.nn nó 
pt^.icitip'Oé, 7 "oV -péiii pn, nA.c-ptiitpttp\5A.'oói|\ ^nn. ^^'óca.'ó, 
ip A.mtA.i'ó 1-p loncui^ce ó'n Áic úv SotA.im : nA.c puit 'o'éip n^. 
beA.CA'ó--po -6.nn -6.cc "OÁ Áic \\é n-A. n-Áiciti^A.'ó 50 -pío|\|\A.i'óe, 
m-6.-|i AvCÁ i-p|\e-6.nn íocca.|\a.c, nó -ptA.iciti-p T)é ; 7 x)o bjiíg n-6.c 
lon A.X) iié n A. 'hÁiciti§A.-ó 50 -píopijAA.i'óe pti-p5A.X)óiji, ní -ptnt bti-6.in 
A.5 b|AiA.c|iA.ib SotA.itTi |ti-6., X)o b|tÍ5 n-6.c biA.i'ó Aon-X)tiine A.5 
ÁicitigA.'ó pti|\5A.x)ó|AA. ó tó n^. b|teice A.mA.c. 

[iv.] An cjteAp -peA.cjtÁn .t. a. |\Á'ó nA.c -po5nA.nn com- 
mAwOtne nÁt'o x^ei^-gníotiiA. n^. nx)-6.oine bíop -6.|i A.n ^^.05^.^ X)o 
n^. mA|AbA.tb ; 7 t-p uime -6.X)ei|tiX) ptn, mA.pi A.x)eip\ 'OÁtbí'ó, -6.5 
tA.bA.t|tc A.|t X)tA., Ps. Ixi. 13, "|toinnpi'ó |\ip5A.c n-A.on x)0 |Aéi]i 
A oib|\e ]:étn ;" 7 X)-6.]\ teó-]'-6.n X)V p\éip\ pin, mA.'ó mA.ic nómA.'ó 
fAic oib]ieA.cA. cÁtc, ní cétx) 1 pocA.]\ nó t n'oocA.]\ x>o •ó^ttitn^ 
ette; 7 X)'a. ]\ét]t pn A.x)ei]Aix), nA.c cA.bA.ip\ ^tii'óe nÁ m-Mc- 
5níotiiA.]tcA. nA. mbeó ]:upicA.cc x)o'n X)p\tiin5 bíopt bptip\5A.X)ói]t. 
Ji'óeA.'ó, tp otc ctit^ceA.]^ b]ttA.c]tA. 'OÁtbí'ó teó. Ói]\ ní A.bAi]t 
'OÁibí'ó Y'^^ ^^^ ^^> ^^c ]\oinnp'ó ]\i]" nA. x)A.oinib a.cc "oo piéipi 
Aw n^níOTTi yém A.tTiÁin ; a.cc \y eA.'ó ctii5eA.p, 50 ^cA.icpi-ó 5A.C leAb. III. Alu I. 121 

Aon 5lói|\ •o' i'AgbÁil "00 |\éi]\ ó^ 'óei 5-511 íotíi, nó pi^n^v X)0 |\éi]t 
A. peA.c^ni), mA.it'Le ]Aé hé -jréin vo c^bA.i|\c ctjiuigce uai'ó, nó 
|iip n^. •oA.oinib eile A-p a. fon. 01^ ó.n u/sn x^o^ní vtiine eile 
cúiuiu^A.'ó A.|\ fon An péicmi pi-p An éib^úeóip, bí xsn ]:éiceA.TTi 
•p^ojA ó n-A. pA.cxsib ; ói|\ i-p lon Ann 'oo 'óuine, é |?éin "oo 'óéA.n-a.TTi 
'oíottJi^eAcuA., 7 'oume eite ^|\ ^ -pon, "00 -péiiA mís]\ xsx)ei|A -ó.n 
|\ixS5A.it 'ótigi'ó Y^^ 'peipe^'ó texsbx^|\ [?J, qui facit per alium, 
perinde est ao si per se ipsum faciat, " -6.n uí 5nTOTTiui5eA.-p 
TnA.itte |\é x)tiine eite, if Ton^nn x)ó 7 é pém x)o 'óé-ó.nA.Tri ó^n 
^níoTTi,^." 'O'a |\éi|\ pn, ^n x^jAon^ bío-p 1 bptj|\5^x)ói|\, -pu^i"- 
5A.tuA|\ TA.X) x)o ^níoTTi ó. ^cxspxs'o, TnA.j\ 50 Tnb^'ó ia'o -pém X)o 
'óéA.nA.TTi 4>.n gníoTTiA. ; 7 xb.uÁ ^nÁúugA.'ó tAvOÚ4sTh4>.Tt n^ íieA.5- 
tAipe -po-TTiotuxs -^5 ue,6.cu teip fo, 7 ^5 -0. cu|\ 1 n^níoiri. X>o 
]\é^]\ ^ nx)ub]AATn^|\, Mf ]:ottup ^u^a b|AéA.5A.c n-ó. u]aí b-ó.|AA.TTitA. 
ijx) 4>.X)ub]A-6.TnA]A ; 7 ipuiTne-pn A.'oei]A 'OÁibí'ó 1 bpe-ó.]A]"A.Tnn ^n 
TTiAi]Ab, de profundis clamavi, ete. 

[v.] gi'óeA.'ó, ]:é^x)u^]A ^ lA-pp-M^e ^nn-po, ció^ ^n '0]Aon5 
bío]" T bpu|\5^x)ÓT]A ; nó c]AéA.x) nxb. bAs'ób-6.T]A p'^. mbíx) Tnnue ? 
AuÁTX) U|AT íi-6.'óbA.i|\ fA^ TTibíx) n^. ]n|\éTn T bpu|\5A.x)ói]A : A.n 
cé^.'o -6.'óbA>|A 'óíob, u|\é -pém mts bpe^c^-ó TnA.]AbÚA.c, 'óe^]A- 
TnA.x)UA.]A 'n-xs bpA.oipx)m ; -ó.n •oa.|aa. íi^*óbA-p, u]Aé|" nxs peAC- 
A'ÓAib TnA-pbÚA.cx^ cui]AuexS|A poy 'n-ís bpAoipix)in, 7 x)ísc ]aoic- 
eA.nn teó tói^A-^níoTÍi x)o -óéAnA.TÍi Y^^ f A.05^t-]^o ; -^n u^Ae^.];^ 
4).'óbA.|A, u|Aé n-xs bpe-6.CA.*ÓA.ib po-to^ÚA.. \y u]AUiTne piA^n -6«n 
céA.X) -6.'ób-M]A lonÁ piA.n ^n x)A.]aa. b^'ób-M-p, Tn-6.x) ion-6.nn ^né 
péine 'óóib, 7 tj' ujAUTTne pi-ó.n -6.n x)-6.]a^ liA.'óbA.i]A lonÁ pi^n -6.n 
-peAC-M'ó -po-togÚA.. 5^'óe^'o, ní ^re^i^x^tjmn, c]Aé-6v'o /sn MTn]^eA|A 
bío-p X)' pi^CA.ib ^]A An A.nA.Tn beiú 1 bpu]i5AvX)ói]\ a]a pon 56.C 
peA.c-M'ó 'óíob, TnA.|A n^c ]:eA.p x)iJinn, c|Aéxsx) é UjAUiTne 5A.C 
]DeAcxM'ó *óíob ; ^i'óeA'ó té^5UA.-p A5 Vincentius nA.oiiiÚA., 1 
pe-6.nTnóipv x)'Ái]Aiue, 50 pi-Mbe AnA.Tn 1 bpu]A5A.X)ói]A a]a ]:eA.'ó 
btiA.*ónA. A.'jA fon A.oin -peAC-M-ó ^ThÁm i^o-to^ÚA. tTlo újAUA^ige, 
A. 'óume, UU15 mis\y 50 ^AiSibe btiA.'ÓA.m ]béine a]a A^n A.nxi.Tn tíx) 
1 nxnA.i'ó ^om ]oeA.CAi'ó AiriATn ^^o-to^ÚA., ^u^AA^b TOTn-ÓA.btió.'ó^Tn 
bíop x)ume 1 bpém 1 n^iott ]ai]- ^n bpe^c^-ó iTi^]vbÚA.c. 

R 122 UHÍ bion-SAoite An bAis. 

[vi.} FéAvt)rAiA A. iA|Ai:Ai5e Ann-'po, cpé^t) ]:V n'oéin ^.n 
iTiA.|\b éige-MTi 1 bpti|A5A*oói|A ? Tno f:]ieís5pAv Ai]i-pn, 50 bpilix) 
C]\í íi^'óbA.i|i f^A^ ntDéin fé éi^irie : ^n céA.*o ^'ób-6.-|i, c-pé iriéi'o 
A úinnif, •00 -péi-p mA]A -óv'oei'p T)Áil3Í*ó 1 bpexs]i]"A.inn -6.n iTiA.i|Ab, 
Ps. xvii. 6, ""oo ciTnce-6.it^'0A^'p X)oil5eA.póv i-pjAinn mé ;" 7 C15 
S. Augustinus leip -po, \ísr\ ^ceA^t'\\tsm(s'6 pe^nmói-p a|a 'oá 
pcix) |io p5|\íob ^up n^. b-pÁiciiib a]! /^n b]:Á-p-^c, mA^n -0. 
n-^b-M]i, clamant quotidie qui jaceut in tormentis, etc, " ^n 
•o-pe-^m -6.CÁ 'n-A. luige 1 bpi-6.nA.ib, bíx) A5 éi^e-Mti 50 1^01:- 
AmA.ib ; bíx) A.5 éi§eA.m, 7 i^^be^.^ bíop ]\é ^rpeA.^]!^. x)o c^bAipvu 
0]i]i4>. ; x^o^níx) nuAbL-^ubA., 7 ní ■pA.^bAix) i^eis]\ a ^comptin- 
cuijce nÁ meipnig x)o cti|\ lonncA.. O, -6. b]iÁiC]Ae-^cA. lon- 
mAine, X30 ]aái*ó S. Augustinus, ip mó]i ^n mío-c]iócA.i]Ae 7 A.n 
c]Ati-6v*óÁi'L 7 ^n neA.m'ótiine^cAcc X)tiinn, m-6.]A bíx) 50 'La.oc- 
iaíti-mI -6.5 éi§e-Mti o]A^inn -6.n x)]AeAm x)o ^ptjilm^ x)oc-6.]a a]a Á]a 
]"on ]Aé binn -^ mbcA.CA.'ó, 7 x)o ctii]A commA.oin o]A4sinn, 7 /snoi]" 
nA.c ctj]A-6.m o]AAinn bÁiti x)o CA.b^i]AC beó. O 50 ].i]AinneAC, ip 
mó]A ^n ne^m'ótiineA.CA.cc í ! ói]a, ]:é-6.c -^n c-e-6.]"bÁn 'n-A. 
ttiije, 7 é A.5 éi5eA.m ; 7 C151X) teA^A. X)V comp-ti^ACx^cc ; A.n 
CA.n ]"5]AéAc^]" An mtic, coim]Aicix) n^. mtic-^ eibe -6.5 a. ]:ói]Aicin ; 
7 ^n c^n cuiceA.p ^n c--6.]"^b 1 x)ctiinn, bin^ix) n^ x)A.oine x)o 
5A.C teic 50 ViéA.p^A.i'ó x)V có^bÁit ; ^i'óe-^'ó, ó.n CA.n bío]* 
^n^m ^n ]:í]Aéin -6.5 ^tit 7 ^5 éige-6.m 1 bpti]A5^X)ói]A, ní ^^.5- 
"^ b^^nn ]:eA.]A -6. p]Ae4>.;5^]ACA.. Vé^c^.i'ó ]:éin bu]A mí-cinéA.t, a. 
b]AÁic]Ae^cA. lonmAine." ^1^15, ^ 'óuine, ^p n^. b]Ai6vC]AA.ib-pe 
S. Augustinus, 50 mbí x)oit5eó.p mó]A a.]a A.n x)]AtJin5 bíop 1 
bpti]A5AX)ói]A, 7 50 mbíx) A.5 éi§eA.iTi ^ja A.n x>]AUin5 bíopx)V 
n-éip £s]\ -6.n pA.05ó.t ^5 ia.]a]aa.i'ó c^b]AA. o]A]a^. 

[vii.] An t)ó.]A-6. bA.*óbA.]A, pV nx)éin i6.n mA.|Ab eigitie, /^5 a 
éA.5C4yoine -6. 5éi]Ae gtiineA.]" 7 5ó.t]Atii5eA.]" ceine -péine pti]A- 
5^X)ó]AA. é. Ói]A -6.x)ei]A S. Augiistinus, Y^^ te^bA.]A ]ao p^-píob 
'oo'n A.ic]Ai5e 'piAinnig 7 b^Aéi^e, 5ti]Aó.b ion5^ncA.c 5éi]Ae A.n 
céA.]x-6. x^ogní ceine 'pii]A5A.x)ó]A-6. ; 7 fó]* nA.c éiT)i]A pi-6.n t)o 
beic ^]A n/s co]ApA.ib 1 t)Có.tmA.in, 1]" coimme-6.p neim 7 ^éi^ie 
pe 5oim ceine^-ó pu]A5^t)ó]AA. A^u]" ní liion^n^-ó pin t)o leAb. III. AtU I. 123 

TTie-6.]", mó^]\ 50 n-^bó.i]i Sebastianus nA^otricA., 50 b)nii'L ^n 
oi|AeA.'o -00 bA.|i|i ce^fA. -0.5 ueme 'pti|\5A.'oó|i/s -^-p ceinix) -<sn 
cf-ó.og^il-'pe, 7 A.CÁ ^5 ceine ^.n Cf^í.ogA.i'L -óv-p ceinix) 'bío|' 
X)eA.tbcxs Jíy]\ -pÁipéi|A nó ^i(\ ih-M'oe. 

[viii.] An C'peA.'p A.'óbí>.|A, -pV n-éi5eA.nn ^n m^^'pb 1 bpii|\- 
5A.'oói|i, c]ié Tiiéi'o A.n 'puinn bíof -M|i, \\é 'p^^bÁit n^. 5lói|ie 
bío'p 'o' eíí.'pbA.i'ó ^i|i, -6.n CA.n-pn. I'p -0.5 cti'p 'poi'péi^in a^n 
p-uinn-pe 1 506111 acá ^n ní-ó téA.gcA'p A.5 'OÁibí'ó, inA'p a. 
n-/^b-M|i, Ps. xli. 2, " A.Tri/Mt bíop -6.n p^-ó ^5 cinA.tt x)'ionn- 
l'A.igi'ó n^. x)cobA'p bpo|A-tiip5e A'p Théi'o ^ 'ptiinn 'oóib, i'p Tn^ji 
1'in bío'p TTiixsn 6>^\\ TTi' AnA^m-p/^ 'pé cp\iA.tt cti^-isc, ^'Óé ;" -o. 50., 
ATTiA.1t bíop 'oo TTiiA.n A.|i ^n bpió.'ó 'out 'o' pA^^bÁit lonn- 
pjó.|ió.i'ó ^ti'p n>ó. 'ppocAvib, Api mbeic 'óó tÁn X)o ce^-pbA.cx)' éif 
A. •pA0CA.i|A, 5tJp\Asb mAp\-pn x)o'n -6.nA.m bíop tÁn x)o ceA.pbA.c ó 
ceini'ó pti|i5A.x)ó|iA, 50 mbí tÁn X)' p'onn ]\é cp\iA.tt 50 ptA^icitJp 
'Oé X)' i'A^bÁit ionnptiA|iA.i'ó nxs ^tói'pe. A^tJ'p i-p móix)e i'p 
inTTieApcA. mé^x) ísn ptJinn-pin x)o ibéin, ^n ní'ó téA5CA.|A ^5 
S. Augustinus, in Euchiridio iii., m^ii a n-AbA.i|i, o quauta poena 
est privari civitate et regno Dei, " ó cp\éA.x) a. mé^x> vo 'péin 
beic 1 n-e-6.5mA.1p cAC'pA.c 7 p\Í05A.ccA. T)é;" X). 50., nA.c pe^f 
c|iéA.x) -6.n 'piAn ip ionctJi|i 1 5coiTÍimeA.p \\é beic 1 n-eA.5mA.1p 
nA. 5tóip\e ptJCA.ine. 1f tJime-pin A.x)eip Chrjsostomus, Homil. 
xxvii. [xi. 281 ?J, multi gehennam tantum f ormidant, ego autem 
illius gloriae privationem multo graviorem esse gehenna esse 
dico, "bí'o mó-pÁn X)o 'ÓA.oinib, A.5 a. mbí eA^^tA. nA. péme 
ippeA.nnx)A. A.mÁin oppA. ; ^i'óeA.'ó A.X)ei|Aim-pe 5ti|iA.b cptiimex)o 
■péin eA.pbA.i'ó nA. ^tói-pe tíx), lonÁ A.n ceme ip|AeA>nnx)A.." Ip 
lonctJi^ce A.p nA. cpí hA.'óbA.pA.ib-pe, 5tjpA.b neiiri-ion^nA.'ó A.n 
A.nA.mbíop 1 bpti'p5A.X)óip\ X)' éi5eA.m A.'p A.n x^'pum^ bíop a.|i A.n 

pA.05A.t-p0, A<5 1A.ppA.lX) CA.bpA. 7 ptipCA.CCA. Op'pA.. 124 rui bioR-5Aoiúe Ati bÁis. An T>AKA hAÍU. 

1 n-A bpiAjAfAljCeAjA C1A ATI •0|AeAni A]A A tl-éljl'O tlA llAIIITIAIinA bíOf 1 

bpup5;A'oói|\. 

[i.] AcÁit) -pé 'oiAon^A. a;|i a. 11-6151*0 n^ ni^inb : {y]\ 'ocú]% 
eigit) p-ó.'o -^|A 'O1A., ^5 -^ ■jAÁ'ó, Ps. cxli. 8, " c|Aeóptii5 A-p ^n 
50^110^.1-11 TnVnATn •péin." 5it)e-6.*ó cui^, -^ 'óuine, 50 b]?tiiti*o 
•oÁ CA.]ACA.i]i ^5 T)iAw; in-^|\ acá c/^-pc^ip -p-^ coiriAvi|A nAvn"OAoine 
n-o-MTiAncA, h]oy ^xsn 'oÁit cA.lDpiAv 'n-^ ^cionn ; 7 ca.|ic-m|i 
eite f^ coiTiA.i|A n^. 'O'ptiin^e, hwy 1 n^iotl pié -0101 n^. bp^c 
bíof o|i|\A. l-p Api A.n 5cé-6>*o cA.iicAi'p tA'b]A-6."p lob. vii. 9, m^]\ 
-^ n--^bAi]i -6.5 'LA.b4>vi|ic Api ^n cí céi*ó 1 n-ip]ieA.nn íocca]ia.c, 
"An cí HA.c^]^ fíofj ^i ]Axs§A. ]"tiA.]", 7 ní inó ptl^reA.]- 'r\-^ ccac 
]:éin ;" 'o. 50. n^c bí ]:tipvc-6.cc nÁ ^rtiA.f^lAv'ó 1 501 onn -^n cí 
ctii]AceA.]i 1 5c-6.]icA.i]t ifpiinn íocca]ió.i5; -oo ]Aéi]i mí>^]\ cpitjctjig- 
eAv'ó tinn Y'^^ ]"e^ccTTi^*ó c^ibix)it x)éíy'^ 'o'e-ocxsi]A-]"5éic -6.n 
Ai]?]iinn. A^tip 1]" ^pi -6>n 'oa]i^ ca.]aca.i]i t-6.b]A^]^ Isaias xxiv. 
22, mí^\\ A. n-A.bA.ipi A5 tA.b-Mpic Ap\ A.n 'opitiin^ A.pi a. mbí yA^o]\- 
b]ioix) •ptJpv^A.'oópA., "lA.'ófA.i'ó eA.pl 1 5CA.picA.i]i iA.tD ; 7 ca.]i éip 
ioTnA.x) tA.ece piA.ccA.pi t)'A. bpo]^;" t). 50., A.n t)peA.Tn bíop 1 
bptJpi5A.t)ói]i 50 mbít) 1 n-Áipice a. bptJA.pttíi5ce tÁ. éi^in. Ip 
'n-A. po5A.i]i yo a.cá A.n ní'ó téA.5CA.]t a.]i 'óÁiteA.ni Pharao, 
Gen. xl., TnA.pl t)o ctiipieA.'ó 1 bppiío]"iín é, 7 TTiA.pi t)o ]^5A.oit 
Pharao a.itia.c 'n-A. 'óia.i'ó pn é, 7 TnA.]A cu^ a. cion féin A.]iíp 
t)ó ; TTi. 50. t)05ní *OiA. ]\é nA. ]?ípiéA.ncA.ib, ctJi]M*ó 1 bp]iío]^tin 
pti]i5A.t)ópiA. iA.t), 7 póipii'ó A.]" A.pí]' iA.t), 1 ^cionn A.imp]Ae, a.]i 
5C]iíocntJ5A.*ó A. bpéine. 

[11.] 1p 1 b]M05A.i]i A.n neic céA.t)nA. a.cá A.n nít) téA.5CA.]\ 
A.p\ lonas ii., mA.]A t)o bí A.5 éi5eA.TTi A.pi 'Óia., 6.p\ mbeic 'óó 1 
mb]ioinn A.n mit ttiói]i ; 7 mA.itte |Mf-pn, ^ti]! ]:óipeA.'ó A.p é ; 
m. 5c. t)o'n pí]iéA.n hwy 1 mbpoinn nA. ca.]ac]aa>c lít) pti]i5A.t)ó]iA>, teAb. III. Alr II. 125 

]\é tnbeic A.5 éige^ni a.|\T)ia., 50 f^^^.oilceA.^A Avijxe é, A^n iriéit) 
50 rroéin 'O1-6. ^té^f ]^é n-A. ■puA.-p^tA.'ó. l-p 1 bpe^"|if-ó.nn-M'b 
nA. mA.|\li)-]^o tA.bjAA.ix) n^. Macchabaei, 1 Macch. iv. 10, " X)é/snA^iii 
éi^íTie A.noi]" 50 neAviii, 7 •oo^éAní)^ Á]\ n'OiA. iréin cjMi/si^e 
•óúinn.'' 1]' e^t) -^*oei]ii'o, An CA^n éi^it) : " -ó. Aú-m|i, -ó^ 'Oe 
•00 neó.iTi, -oé^n C]iócxsi|\e op^mn ; a. itleic, >^ 'pijA.'pttii^ceói]^ 
A.n 'ooriiAvin, a *Oé, x)é^n c]ióc/M]ie o]iA.inn ; -^ SpiopvA.it) nA.oiiti, 
-ó. 'Oé, •oéAvn c]iócó.i]ie o]iA.inn." ^tii^, -6. •óuine, 50 •0C15 -00 
11-6. béigriiib lA.ocArii'L^-]"o 'oogní'o n-6. m-M]Ab 1 bpu^i^A.'oói]!, 
cpioi'óe *Oé 'oo cui'óeAvCC o]1]ia., lonnu]" 50 n5]iío]"A.nn ]"é n^. 
].i]iéin 'o'xs bpiiA.]^5'LA'ó. 

[iii.] An -oxiv^iA. ]:eA.cc éi^i'o n^ mAi]Ab .1. ís]\ nís nA.orii-Mb 
ACÁ 1 bpt^iciup t)é, ^5 ixS]i]iAvi*ó ]:ii]icAvCcxs o\\]\is. If 'n-^ 
■pog^^i fo -ósCÁ ^n ní*ó 'LéA.gcA.]i Gren. xl., ís]\ loseph; ói]i, An 
c-6.n 'oo bí 'oÁiteA.rii Pharao A5 xs b]ieic A^y &^n bp]iío]^n, 'oo 
gui'D loseph é, ^5 A. ia]1]iai'ó >^]i 'L-^bA.i]ic a]i -6. fon ]:éin, 
mAitte ]ié n-A. impit)e 'oo cti]i a.]i A.n ]ií§ ]:a. 'p-6.o]i-'óÁit 'oo 
c^bA.i]ic 'oó. tn. 50. 50 tAv0cxMiiA.1t 'oo^ní'o n-6. mAi]\b 1 
bpti]i5A.'oói]i ]iip nA. nA.oiTi-Mb céi-o ti-6.CA. 50 ]:tAvicitip 'Oé, bí-o 
A5 -6. n5tii*óe, -6.5 A. iA.]i]iA.i*ó o]i]iA. impi'óe 'oo cti]i -^]i -6. fon. 
Dío'ó A. piA.'ón-M]"e pn a]i A.n ní'ó téA5CA.]i ^i^a. teA.'oÁnA.ib, 
mAv]i -6. n-A.b]iA.iX) n-6. m-M]ib, omnes sancti Dei, orate pro nobis, 
"a tiite nA.oriiA. X)é, ^tii'ói'ó A]i Á]i ]"on-ne." 

[iv.] An C]ieA.]" 'o^ion^ -6.]i a. n-éip-o n^. mAi]ib .1. ís]\ x)a. 
f£x-^ís\\z(s\h. Oi]i, bío*ó -6. po]" -6.5^c, -00 ]iéi]i S. Augustinus, in 
Enchiridio, cx., 50 'octi^Ai'o A.i]r|iinn nAvfA.5A.fc ftifCA.cc 'oo nAv 
hA.nA.mA.ib bíof 1 bpuf ^A.'oóif , mA.]i a. n-A.bA.if, negandum non 
est, defunctorum animas relevari, cum pro illis sacrificium me- 
diatoris oífertur, " ní f éA.ncA. 50 'octi^cA.f f A.of -'óÁit'o'A.nA.mAsib 
nA. mA.fb, A.n CA.n o]:]:f ÁitceA.f lO'óbA.ifc A.n eA.'OA.f^ÁnA.i'óe A.f 
A fon." ^ix)eA.X)y A.cÁi'o cf í 'Of on^A. *oo fA.5A.fCA.1b A.f a. mbí 
5eA.f Án Cf om A.5 nA. mA.fbA.ib bíof 1 bpuf ^A.'oóif . 

An céA.'o "Ofon^ 'óíob, nA. fA.5A.ifc 5tA.cA.f tcA.^Ái'o nó 
•oéif c cf é 5tii*óe of f A., 7 téi5eA.f CA.f ceA.t A.n ^tii'óe-pn ; nó 
ctiifeA.f "oíf nó cfitif fA. A.on A.iffeA.nn A.riiÁin, A.n CA.n 'oo 126 uní bioii-gAoite ati bAis. 

"bi-ó.'ó 'o*pA>c-Mb op|A^ A.if|ie-6.Tin x)o |iÁ'ó -6v]a •pon 5^.6 -^oin 
■oíob. 

An 'OA.'p^ -oiion^ •óíob, x)^ fA.^Avi-pc ^LasCAv]" "061110 n^. mAv|ib, 
7 céi'o 1 bpeA.c^*ó iTi-6.|ibc-6.c "oo -pÁ'ó An ^i|:|\inn, 'oo bpíg n^c 
céi'ó Aom-ní'ó -o'a n*oéin pn 1 -pocA.-p x)o'n TTiA.'pb, a.cc -pubpcA.inc 
/i.n Aippinn ^iTiÁin, -<5.n Théix) gníoiiitiigeAf p iiA.ice -pém ; ói|\, 
'oo piéifA eóin, ix. 31, "ní éifce^nn IDi^ ]\)y nó. peA^ctisCó^^h" 
T)'a -péipi pn, meíí.'p-MTTi ^up^vb leATTi éi^ciiíonnA. 'oo'n cí 'oo 
biA'ó 1 mbpoi'o ^5 jiíg nó ^5 pjiionn'pA., mei'pleA.c, |ié' mbiA.-ó 
eA^'p5CÁ.i'p'oe-6.'p An 'píg nó ^n 'piiionn'p-óv, -oo cupi uai'ó t)'i^'p|i^i'ó 
m^icTÍieA.c^i'p -^iT -^n bp|iionn|"A ; ói|i 'oo bu'ó 'oóca^ -óó, bA.]i'|i 
bjAoi'oe -00 cti|i -Mj^, lonÁ 'p-^o]i-'GÁit ^]\ bic 'o'p-ó.gbÁib ; m. 50. 
•oo'n cí cu^'p 'oo 'péijA Lyra 7 5t^^^fcóip\ nA.omc^. J^'óeA.'ó, S 
mÁY mA.ic te^c cú|\A.m "oo cii]i A.p\ noAc um pixs 'oo 5111*00 -^]i S 
•00 'pon, 'oéA.nA 'oíceA.tt -ó.'p 'oo comm^oin 'oo ciip\ -^p\ -6.n cí i'p 
ionn|iMcce 'oo§é-6.'bA.ip\, ó'-p é i'p mó éi'pcpe^v'p 'Oia. A.p\ "00 pon, 
'pA. m(y]\ -^x)eip\ Cassianus, super Ps. xvi., ipsius est oratio perfecta, 
cujus et causa claraat, et lingua et actus et sermo et cogitatio, 
" -^5-^0 -6.n cí ^5 Jb. mbiA.'ó a. upn-M^ce lomlÁn, A.n cí A.5 a. 
mbiA. -6. cúi'p -6.5 éigeATTi, 7 ^ ceAn^^. 7 a gníoiTi 7 0. coTTip\Á'ó 7 a. 
beA.CA. 7 A.'pmuAineA'ó ;" -o. 50. 5ii]iA.b í iip\n 6.15^0 'bíopc-ó.iil^A.c, 
An ii^m^igce x^ogní ^n ]:í]ié/sn /sp\ ní-ó ini-6s]i]iA.CA. U15 
5]ieA.5Ói]T leip An ní-ó ^cé^x^n^, in Eeg. Pastoral. Lib. [Ixxvii. 
11], talis requirendus est ad orandum, qui sit idoneus ad plaoan- 
dum ; quia, cum is qui displicet ad iutercedendum mittitur, irati 
animus ad deteriora provocatur; " ^ fxbviriAvib pn ip iniA]Ap\A.c^ 
p\é ^iíi'óe, bti]" lomcubA.i'ó |\é i^Ái^-^-ó ; óip\ -6.n cí ciii]ice^]A p\é 
heA.x)A]igiii'óe X)o 'óéA.nA.TTi, bíop mío-CA.icne^m-^c, 5]iío]"As1'ó 
mcmn ^n poAs^ij^A^i^ lé ní'ó-]"ó.-mó x)0 'óíbpeip^ x)0 'óéósn-MTi a.|i 
íyn cí £y]\ A nx)é^nCA.]i -6.n 5111*00.'' Ap ]"o 1]* lonctii^ce ^u^i^b 
éi5eA.ncA.c x)o'n cp-ó^^^^ic nó X)o'n e^x)ó.]i5Ui'óceói]A beic pí]\- 
éA.nx)A. |ié *0i6. X)'éipceAéc ]ié n-^ ^uióe a]i i'on x)uine eite. 
Ji'óeA.'ó, ní hionívnn pn 7 x)Áil n^ i^Ácii^mMnce, ^5 ó^ mbí 
b]iÍ5 lonncA f ém, X)o |iéi]i S. Augustinus, contra Epist. Parm. [ix. 
65], omnia sacraraenta, cum obsunt indigpe tractantibus, prosunt teAb. III. Alr II. 127 

tamen per eos digiie sumentibiis, " ^n c^n if éA'ocA.|A'bAc 
CA.'ó^tt n^ 'pÁc|\A.rn/Mnce t)o'n x^pnin^ ^La.ca.'p^o neiTTipúncA.c 
lAt), ip CA.]ibA.c x)o'n x)]Aiiin5 CA.ice^f 50 púncA^c i-ó.'o ;" X). 50. 
c^]\ ^ ce^nn 5ti|\x^b locc-^c x)o'n cpA.5A.|^c céix) 1 bpcAvC^'ó 
íTiA.|ibc-^c X)o CA.'ÓA.tb n^. -pAcii-Mn-Mnce, ^u-pAb CA|\bA.c x)o'n 
X)]AtJin5 céi'o X)V ^cxMceAiTi 50 bionn]i-MC ia.x). 

An cpe/sp x^pon^ x)o •pxi.^A.'i^CAib ^]a -óv nx)éinix) n^ miM]\b 
CA.pAoix), n^. 'p^5A.i-|\c 5l^cA."p ptJim ^i-p^ix) c|Aé -ptJim Avip|ieAnn 
x)0 p\Á'ó, 7 nA.c -ó.b|A^iX) n^. bxsippiinn 50 biomtÁn, nó ctJi-peA.p 
-6.]A ce^t lA^X) A.|\ 'peA.'ó -Mmp|\e, nó cui]AeA.'p ct3]AA.m 4>. jAÁi-óce a]a 
l'A^A.p^c-Mb ]^5A.oitce tJAvCA. péin, nó cui]ieA.f -^ cúpAm A]t 
]"A.5A.]iCAib ísi(\ bic eite, -^]\ -ptnm 1]" ttjg^ lonÁ ^n cptiim x)o 
^t^^c ]^é péin -^pi pon ^ |\Ái'óce. Cibé p^5^]ic x)o'n x^^itJin^-pe 
cinttpeA]" c>ís]"Aoix) n^ mA.]Ab, ip c]iom /sn b|\eA.c beipieA.p 
5|\eA.§ói]i n^omcA -m]a, x)o |Aéip\ m^pv ctii|\ceA.pi píof A.5 Decre. 
xiii. 4, 2 [?], m^pi -^ n-^bA.i|\, ultima voluntas defuucti modis 
omnibus observari debet ; qui autem secns faciunt, exoommuni- 
cationem incurrunt, " x)te-6.5^ipi coit 'óéi'óe-6.nAC ^.n mAi|\b x)o 
coimé^X) -^]A 5A.C xson co]a ; 5i*óeA.*ó, A.n x)]Ae4>.m x)o§ní 4>. con- 
c]\Á]A'OA. pn, ce^^m-MX) 1 ^coinneA.t-bÁc-ó.'ó." A^ fo ^f lon- 
ctii^ce 5ti]A^b vtsO]\ ^n 'oÁit ^0-0.5111^^]" X)o n^ c|\í x)]ion5^ib 
úx) x)o p-6.5-ó.]ic^ib -6.x)tib]AAvm^pi, ctntteA.]' eA.5cA.01ne n^. m-6.]Ab. 
A^tjp ní "00 nA. •pA.^A.^iCA.ib A.mÁ.in ip eA^A^t 'OAop-'óÁit n-6. 
b]Aeice ú-o, -6.cc póp x)o 5A.C Aon eite ctiitteA.p ca]"-6.oix) n-6. 
mA.]Ab; X)0 Iaói]! mA.]t ctii|\peA.mA.oix) 1 ^céitt A.nn-]"o pío]\ 

[v.] An t?^A.c]AA.m-6.'ó x)]Aon5 -6.]i a. n-éijix) nó. m-6.i]Ab .1. j^\\ 
n^ boig^ieA.'ÓA.ib ^pÁ^b^ix) x)V n-éi]", x)obei]A p^^itt 'n-A bptj]A- 
CA.cc ; 7 1]" eA.'ó -6.x)ei]Aix) ]Ain A.n ní'ó téA.5CA.]A -6.5 lob, xix. 21, 
" x)éA.nA.i'ó c|AÓc-M]Ae o]Am, x)éA.nA.i'ó c]AÓc-M]Ae o]Am 50 bÁi^Aice, 
A ttjcc ip cA.]AAvix) x)A.m, ói]A ^00 beA^n tÁm -6.n Ui5eA.p\nA. ]Aiom." 
A]" nA. b]Ai-6.cp\A.ib-pe Mf lonctJi^ce ^tJ^A móp\ A.n cpúit bíop -6.5 
n-6. m-6.]AbA.ib ]Aé ptipcA.cc a. 5CA.p\A.X) 7 nA. xí^AtJin^e a.]a a. ^cui^aix) 
commA.oin, 7 50 bÁi]Aice, A.n 'o^Aon^ A.5 a. bpÁ^bA.i'o a. mbeA.cA. 
CA.]\ A. n-éi]", mA.]A A.cÁi'o A. n-oi5]AeA.'ÓA.. A^ti]" poi]AÍo]i, ]:éA.x)- 

CA.]A A. ]AÁ.'Ó pé X)]AUin5 X)íob-]"0 CA.ltteA.]' A.]A A.n mA.]Ab ctiipieA]" 128 URÍ blOn-gAOIÚe Atl bA1S. 

coTntTiAoin o|íp^, /^n nít) ^'oei|\ 'OáiIdí'ó, Ps. Ixxvii. 11, *' ^s^ii]' 
ctJ5A.'0A.|\ 1 nx)eA^|\ínA.'o xs 'óeA.jAlAicce -ptjx) ;" 'o. ^c. nA.c cu^a.i'o 
cúiuiti^ó.'ó 'oo'n -mA]Al!) 1 n'oíot ^ n'o.éAjAnA. -00 c-6."pbA. 7 'oo 
cjAoim-teAv]" 'oóili) |\é linn -6. beAvCA.'ó. 1|" ^ó.-p n^. íioi5|\eA.'ÓA.ib 
t^ogní 'pA.it'L 1:^ 'ptiA.'p5t-6.'ó -00 cxsbA.i|AC -^-p ^ pnn-peAv-p-Mb ^cÁ 
An Tn^|ib A5 é^^cAoine 50 cpu^g 1 leA.bxs|\ lob, xix. 22, 
" cpé-^'o A-p Av b):uitcí -6.5^'m in^jieim AmA.it IDixs ; 7 pt)^ó.5A. 
t)ii|\ i'Á'pti^Av'ó 'oo m' ]peótmA.c ?" ^o. 50., Am^it nxsc ^ruA.'p^t-ó.nn 
t)iA. A ptipi^A.'oóipi i^t), ^coéAnAm 'oíottiige-^cc^ 'óóib -péin nó 
•00 'ó'ptiin^ eite a.|\ a fon, m. 50. nA.c i^tixsp^tA.i'o n^. Í1015- 
^icA.'ÓA. tí'o, x^obeiii 'pA.itt 1 n^tJi'óe 7 1 n'oéi|\c 7 1 moeig-oib- 
'peACA.it) 'oo 'óéxsnMTi A'p -pon ís pnnpeA.|\, -óvnm^nnxs n^. pnn- 
-pe-^jt ^céxb.'onA. ^ pp\íopiín 'peAvnnxM'oeA.c 'ptiii^A.'oó^iA ; caii 
ce^nn 50 mbí'o -péin 50 t-^ocxsm^it -6>5 a. fÁi'ti§A.'ó 'péin 50 
I^Á-ÓAit 1 n^iott is\\ nis pe-6.tbMb f-^oJ^tcA. 'pÁ^b^.i'o xs n--MC- 
'peA.cA. A.CA ; 7 'oo^ní'O n-ó. lioi5iie-^*ÓA. -6.5 ^ bpÁ^b^i'o pn, 
peAcm^tti bptJ|\CACc x)o cA.b^ipic'oV n-Anm^nn-Mb. Ipm^ic 
T^obei-p Seneca pn 'oV -Mpe, Epis. cxxiii. 11, quanta dementia, 
heredis sui res procurare et sibi omnia negare, " c]ié>ó.*o é -^ 
liiéAX) X)o bAop|\-6.'ó x)o ne^c, neice x)o -potÁCA.|\ x)V oigpie, 7 
1A.X) uite X)' eim'óeA.'ó -Mpi p'éin." A'p 'po ip lonctji^ce 5tJii-6.b 
te^ni éi^citíonn^. -6.n x)pe-6.m x)ogní cntiA.p-^c 7 ciitJinnitJ^A'ó 
^11 mA.oinib i'Ao^A.tcA, 7 bíoi" -6.5 ptjtA^n^ •oti-M'ó 7 x^o^iiAvin^e, 
7 A.5 ctii\ A. n-A.nmA 7 a. ^ctiiiip 1 n5tJA.ip x)V p-^ocpti^A.'ó 1 
5comA.i|\ A n-oi^pveA.'ó, 7 ceitexsp oi(\]\ís péin ia.x), 7 -^\i\\ minic 
nA.c.cu5A.nn -6.n c-oi§pie be-6.nn-^cc -6.i\ -6. -6.nAm, 7 n-6.c i'oiceA.nn 
£y tÁm x)o'n bocc a^i a -pon. A^tii" iróp, ip x)Aoi\-tA.bpv-6.p pót 
^ppcAt Ai\ n^. boi5i\eA'ó-6.ib-pe, 1 Tim. v. 8, "cibé ^it n-6>c 
bi^s'ó cúpvA.m A mtJinnciiie p-éin, 50 bÁiince ís. toccA. -^oin-cige, 
x)o 'pé-6.n pé A. ciiei'oeA.m, 7 ip me-6.i"4>. é lonÁ A.inci\eix)me-^c ;" 
X). 50. A.n x)iieA.m x)obeii\ p^^itt 'n-6. ^cÁipix^ib, 7 50 ViÁi|\ice'n--6. 
n-MCpie^cAib, ^/sn ^tii'óe oi\pi-6., n^c ionc-6.ob-6. 1-6.X), 7 nó.c bí 
10CC lonncA ; 7 i:óf 50 minic n^c éifce-^nn *Oi/i. ^ n^tii'óe r^éy 
^n A.iniocc x^ogní'o. A-oeiii S. Augustinus, de Divite, [V. 249, 
530 ?2t ideo roguns dives non exauditur in toiinentis, quia rogan- leAb. III. AlU II. 129 

tem pauperem nou exaudivit in terris, "if iiime nA.c éifceA.-p 
|Ai|" A.n •p^i'óbeA.'p 'fn-ó. pi-ó.nA.ib, -6.|\ mbeic ^5 ^ui'óe 'óó, "00 
cionn n-^c^n éifc -pé-pn ■pi-p -^n mbocc 'oV gui'óe -^n CA.t- 
mxMn." Ifpolltif 6. bin^ciiMb ^n •otigi'ó cA.nóncAv A.n ní'ó-'pe 
-^5 [grata] Decre. xiii. 2, clerici vel saeculares, qui oblationes 
parentum aut donatas aut testamento relictas retinere praesti- 
terint, aut id quod ipsi donaverint ecclesiis, etc, ^' cibé cti^|\ 
nó "OAOine 'pA.o^Avtc-^ cui'peA.p |iomp-^ tcó.^Ái'oe nó cA.b- 
-^|icxsif nó ísX] ní'ó -pÁ^cAii té ciomnA nó An ní'ó b|ionnc-6.|i 
'oo'n eA^t^i-p nó 'oo mA.mi'pcpve^c-Mb nó cuipce^|i 1 n-iocc 
•oiAUin^e eite x)V bpi onn-ó.'ó t)óib, mA.-p 'o' of'otiig A.n nAvom- 
comAinte, 'pu-íS^A.'pcA'iA ó'n cAjtA.i'p ia'o, m-0.11 tucc •oume- 
m^'pbc^ nA. mbocc, 50 nDxsiti'o n/s neice A.'oub|i-6.mAp\." Ap f o 
i'p loncui^ce ^upi-ísb cpom A.n coiii 'oo'n 'opium^ nAc 'oéAnAnn 
'oíottii^eA.cc 1 te-ó.5Áix)ib 7 1 'ocio'ót-Mccib n^ m^^pib, 'pÁ^c^pi 
-6.|A A. n-iocc. 

[vi.] An cúi^eó.'ó 'O'pon^ Afi As n-éigi'o n-ó. m-M|\b .1. ^fi 
n-^ 'peice-ó.'oúi'pib n^c x)íotA.nn 50 cóip\ -^n te^^Ái'O fÁ^b-M'O 
|ié -6. c-0.bA.111c -<sii ó. n-6.n-6.m-Mb. A^uf fóp, if lom-ó-ó. mcó -6.11 -6. 
n'oéinit) 'p-^.itt ; 0111 bí cui'o 'oíob n-6.c c-6.b-6.iii 'oéiiic Api coii ah 
bic ii-6.c.^, 7 'oiion^ n6.c 'oém -^cc 'oiioic-'óíot p-6.c m.6.itte pé 
•01101 c-e-6.1111-6.1'0 'oo cA.b-6.iiic 1J6.C.6.. O111 x)Á bpÁ5bA.*ó ,6.n m.6.i\b 
buipé-6.t ciitiicneA.cc-6. ^ié a c-^bA.iiic ^.^1 -6. -^nm-6.in, ní CA.b-6.111 
A.n x^iioic-'peiceA.'oúiii ti-6.i'ó -^cc ciAUicneA.cc ca.oc, nó ^emce, 
nó bíof tÁn "oo 0056.^ nó "oo 'piféA.n nó "00 'p-6.tcA.11 eite ; ní 
cA.bA.iii 1 n'oíot A.n teA.nnA. ua.i'ó, a.cc ft>5-6.n nó iA.iii-tionn ; 
nó ní cA.bA.iii 1 n'oíot nA. ca.oiia.c ua.i'ó, a.cc A.n pptíonA.c if 
meA.fA. 'oo'n cpéA.'o ; 7 mA.ii-pn 'oó iiif 5A.C ní'ó eite. A^tip bí 
'o^ieA.m eite 'óíob ctiipieA.f A.n tcA.^Ái'o a.^ cA.ip'oe, 7 nA.c 
'DÍotA.nn í 'oo tÁCA.ip 'oo ^iéiii coite A.n m-Miib. '^^'deí^X)^ if 
'OA.oii A.n biAeA.c beiiieA.f A.n 'otige CA.nóncA. A.11 nA. ceiciie 
'oiion^A.ib-fe, *oo ^iéiii mA.^ teA.5cA.11 'ifi^x) 95 cA.nóm •oo co- 
mA.iiAte coiccmn nA. Cartago [iv.], mA.i\ a. n-A.bA.iii, qui oblationes 
defunctorum aut negant ecclesiis aut cum difficultate reddunt, 
tanquam egentium necatores exoommunicentur, " A.n 'oiieA.m 

s 130 UTií bioti-SAOiúe An bÁis. 

fé^n^'p ó.|i ^n 6^.51^1]" 0jr)?]iÁt4>. nó cio*ót-Mcce HA. mA.'p'b, nó 
pé n-A. 'oe-^CAi|A a 'ou^bA.i|\c 11A.CA., 'oé/sncA|A ^ ^coinneAÍ- 
hÁ.tA^x) tn-<s|A tttcc x)iiine-TTiA.|Abc-6. n^ "oiMJin^ebíof e^.'pbA.'ó-ó.c." 
Af n-6. bjAiAC'pA.ib-fe if lonctii^ce 5ii|\Ab 'oíot coinne^t-bÁi'óce 
7 mAvtttiigce An 'Ojie^m c-MtteA.-p a|\ n^. m,^-pb4).ib -0.5 con^bÁit 
-6. n'oéi|\ce nó /s te^.^Ái'oe -ó^c^ -péin, ^í^m ^ CA.b-M|\c 'oo'n e-0.5- 
t-M-p nó 'oo boccA.ib. 'Oe^pi'bcApi íyn ní'ó cé^'onA. A.5 Decre. 
xiii. 2 ['oblationes'], m-ó.-p a. n-A.b-M|i, luultum delinquunt qui 
(liííerunt exsequi mortis testamentnm, "i|" cionc-6.c 50 mó]i -6.n 
'O'peA.m cui'pe-ó.'p -ó.|a c^ijA'oe cjAÍocnti^^'ó u'ó-ó.ccís -6.n 'bÁif ;" -^f 
-po i-p loncui^ce 5ti|iA.b -pA.ob -6.n "oÁit 'oo'n 'oiAtiin^ 'oogní mA.itt 
5^n u'ÓA.cc -6.n m-Mpili) 'oo coimtíon^'ó. LéA.5c^|i Y^^ ^^^^ 
^cé^'onA., ní'ó C15 tei'p -6.n ní'ó-'pe, m^'p a. n--6.bAi'p, debita suf- 
íragia pro mortuis non reddentes, fures sunt et excommunicandi, 
**A.n '0|\on5 n^c 'oÁite^ísnn £y]\ -pon n^. mA.|ib n-6. cio'ót>Mcce 
'oteA.g^M'p 'óíob, ip bicbini^ 7 i'p 'oíot coinne-6.t-li)Ái'óce ia.'o ;" 
^'p nA. b'piAvC^AA.ib-'pe i-pioncui^ce íy méA.'o X)0'óoca>|\ 7^00 'ÓA^m- 
n/s*ó X)o'n '0|Atiin5 t^ogní m^itt ís]\ coit -6.n lii-Mpb -oo coim- 
tíon-^'ó ; 7 50 ViÁi'pice, 1 n'oíot ^^c x)éi'pce 7 5^.6 -6.tm]"A.nA. 
'P^s^bA.'p A|\ -6^ /snm-Mn A.5 boccA.i'b 7 ^5 x^eibté^n-Mb T)é. 
A^u-p i-p e^5^t •oo'n x^puin^ mío-cpiócAi|M§-fe, ^ox^cei^éAm-M'ó 
•óóib -MTiAvit c^s^'pt-^ X)0 'óeA'p'b|iÁicpib loseph : ói|\ x>o 'óeóntng 
IDiA. 'óói'b ce^^mÁit 1 bp'pío'ptjn Pliarao 'f^n Gi^ipc, cpép -6.n 
^iniocc x)0 'pónf AX) £^]\ ^ n'oe4sp'b|\Ác-M|\ .1. loseph, Gen. xlii., 
An c^n X)o ftiitn5eA.X)A.|\ a. beic CA.'pnocc 'f^^ uxmtti cAtm-6.n, 
7 é -6.5 éi^e^m o-pf a. -6.5 i^f 'p^.i'ó fUf c-6vcc^, 7 nACA.f b'Áit teó 
A 'pói'iAicin, -^cc -6. cA.b^i'pc 1 mbfoix) 7 1 nx)-6.oif fe x)'A.ttmtif |\- 
cMb. A^tif /S'p X)ce^5mÁit 'óóib-pn 1 bppíofún Pharao, if 
e/s'ó A.x)ei'pix)íf, xlii. 21, "if m^^ic -6.n x)íot o|\A.inne, n^. X)ocA.if- 
fe vo ceA.5mÁit 'ótíinn, x)o bf 15 ^tip 'pe^cui^e^m-^f 1 n-^^M'ó 
Á'p mb-pÁc/sf, .6.5 f-6.t^pn A.n 6111115^.15 ^nm^ 'n-^ -p^ibe, -6.n 
c/sn x)o bí ^5 Áf n^ui'óe -6.5 lA.ppM'ó An^c^it, 7 n^c.6.f 
éifce-^m^'P f if." tn. 50. ^x)é/sp^i'o n^ feice^'oúipí 4>viniocc6.c^, 
CA.itte-6.f i>-\\ ís ^commbfÁicpib cpíopcA.ige, fÁ^b^^f ciíf-6<m 
-6. n--6.nm6.nn of p^, bi^i-ó p-6.x) -6.5 iomA.icbeo.|\ of f -6. féin 1 n-^n- leAb. III. Alu II. 131 

cpÁc 1 n-i):^eA.nn 0.5 (s n-ilpiAvn^'ó, 7 iav'o a.^ ]\eic 7 ^5 ]:M]^néi]" 
A. n-A.inioccA. )?éin, ^5 a. lAÁt), "if mAic An X)íol on/sinne, 
beic Y^^ •OA.oipfe-i'e, 7 nA.cA."|i éi'pceA.inA.|\ |\é n-Á-p ^com- 
mb|iÁic|Aib c|iíofCA.i5e, ^n cA.n x)o bÁ'OA.n A.5 615^^.111 o]i^inn." 
l-p -^|i n-6. m^|ibA.ib-'pe 50 ]:áca.c t/sb]iAf t^Áibíx), Ps. Ixxxvii. 6, 
** A.mA.i"L c]AéA.cc^cA. 'n-^ ^co'ot^'ó 'n-A. li)pti^'p-f*^tcA.ib, -6.|a nAC 
bí cuimne ó •pin A.m^c ;" 'o. 50. nA.c bí -^n beó 50 minic 
ctiimneA.c a^]\ ^n mA.pib, "oo cuipi commA.oin |Aé tinn 6^ beA.CA.'ó 
|?éin ^i-p. gi'óe^'ó, £y 'ótiine, ctii^ A.-p A.n -pomptA. ctió.'p, ^ti]! 
beicce 'ouic beic cú]\^mAvC ■ppiiocnA.m^í.c cimciott -ó^nm^n 
m-Mnb ctiiiie^'p Avji c'iocc é; ói|\ -^n 'oiion^ 'oogní |?e4>^tt nó 
-Mniocc -óv-p n-ó. mA.|\bxMb, ip •oA.o|A-itA^bp\A.f SotA.rTi, Sap. iv. 19, 
"bei'o n-A. 'óiM'ó-'pe A.5 imce^cc 5^n onói|i, 7 50 n--Mci]" i'oijt 
n^. mA.]AbA.ib 50 ]io]i]AAi'óe ;'' 'o. 50. ^n "op^ex^m "005^1 ^n 
c--6.cmA]Ab^'ó 5]iÁineA.m-Mt úx) ^]\ nxs m^]ibA.ib, ^ti^i^b minic 
ceó.5mA.]" "oóib 5p\Áin *oo beic -6.5 'Oió. 7 A.5 'o^oinib opipA. ]ié 
tinn An bÁi]" ; 7 ^ ^cti]! ^nn-pn 50 mA.]^tó. 7 50 n-eA.]"onói]i 
mói]i 1 n-M5eA.n i]?]Ainn "o'a. n-itpiA.nA.'ó 50 ]^o]A]iA.i'óe. 

[vii.] An ]"ei]"e-6.'ó 'op^on^ ís]\ a. n-éi^it) ru^ m^i]ib .1. a]i 
nó. cpiíofCA.i5ib 1 ^coiccinne. 1]^ ia.X) n^ mAvi]ib X)ogní n^ 
béi^me-^^e, n^. mA.ip\b 'óío-cÁi]iX)e4yc^ bío]" 1 bpti]A5^X)ói]i, ]ii]" 
n^c ]iÁini5 -6. ^comm^oin X)o cup\ a]a A^n X)p\tiin5 eite, 7 A5 nA.c 
bí cA.]iMX) ppepA^tc^ A]A bic X)o 5tiix)]:e^'ó o]i]i6.. A^tip ip 1 
bpo^M]! A.n m4>.i]Ab 'óío-cÁip'oi^-i'e a^cá A.n ní'ó téA.5C-6.]i -6.5 
6óin, m^|i X)o ftÁnuig C]iíopc -^n pA.]iMti]'eAvC x)o bí com 
X)ío-cÁi]iX)eA.c pn n^c ptiM]t a.]i ]:eAv'ó occ mbtiA.'ÓA.n x^éxs^ -6.]i 
■picix), ^oin-neA.c x)o cui]i]:eAv'ó a. tÁm ]:a.oi x)V cti]i '^A^n x)cobA^]i 
ptÁin-íce; 7 /s^ eA.5cA.01ne -6.n 'oío-cÁi]ix)eA.]"Av-pn A.x)tibxsip\c 
■pé C]iíopc, lohan. v. 7, " -ó. Úigexs^inA, ní ftiit x)tiine A^A^m 
t)obéA.]i^'ó tÁm tiom ;" m. 50. -6.X)ei]A ^n m6.]ib x)ío-cÁi]ix)eó.c 
X)o gníom, nA.c bí neA.c a^ CA.bA.i]ic tÁime teif ]:éin. 1]^ -6.]a 
^n A.n^m-]"o tA.b]iA.]' leremias, Thren. i. 2, " ní ]ptiit neA^c x)V 
uite cÁi]AX)ib X)obéA.]A^'ó compti]ACA.cc X)ó ;" X). 50. 50 x)CA.b]AA.ix> 
nA. x)A.oine 1 nx)e-6>]AmA.X) ^^ti/s^^^tA.'ó a.]a a. 5cÁi]AX)ib cp^ío^^cAvige 
bíop 1 n^éibeA^nn péine pti]i5A.x)ó]AA.. "^meó^x), cti^ Cpíopc 132 uní bion-gAoiúe Ati bÁis. 

'péin 'oV A.i|Ae tei^eA-p 'oo •óé^riAni a^]\ A.n mbocu nioío- 
cÁi|i*oeA.c 13*0 X)o bí i bp^i-piti-p; m. ^c. 'ótigeA.'p A.n c|AÍopcA.i5e 
p]iéAn'0A. tei5eA.f 7 -ptiiACAcc t>o CAvb-Mjiu X)o'n TriAv-pb 'óío- 
cAip'oe^c -óvCÁ 1 bpA.i|Aitip péme pun^A.'oóiAA. A^up me^pA.iin 
5ii|AA.b -po-motcA. An ^nÁcug^'ó •oogníx) 'opion^ *oo 'ÓAvOinib 
v^tsX)ís •oéA.-jicA.cxs, ^nÁcuige-^p commA.oin ppep-ó.tcA. x>o ctJ|i 
Api n^ cÁip'oib bíop tJA.CA.'péin 1 bptipi^Av'óóiii, 7 comm^om 
coicce-ó.nn ís]\ xm^ mA.]ibA.ib eite 'oío-cÁin'oeACA. bíop -^nn. 
A^tip mAv|\ 50 n-^b^i|i t)iA. 5ii|iA.b cóiji tÁm 'oo CA.bA.i|ic ip^^n 
-ó.'pA.t bíop is]\ tÁ-p 'oo có^bÁit, Am^it te-0.5cA.-p, Deut. xxii. 4, 
ip mó-'p^-cÁc 'óteA.^^i'p tÁm "oo CAvb-M|ic pxs'n mxspb n*oío- 
cÁiji'oeA.c bíop 1 bptin^ó.'oói'p, 'o V 'pói|iicin Af . A^tip ip cójA-M'oe 
•00 nA. •oA.omib 1 ^coiccmne cptixM^e 'oo beic aca. 'oo'n m4>.|Ab 
'óío-cÁi|i'oe-^c ú'o, A f-oiiAéi^ni^e éi^e-óvp 'pé o]\\\a. A.5 ceipne-6.m 
7 ^5 -6. cA.pAoi'o A. 'óoitgeA.'p^ 7 -^ •Ó0CA111 pém, 'oo 'péi|i mó.|A 
te4i.5cA.pl A.5 leremias, Threu. i. 12, "pb-pe, a uite 'ÓA.ome, 
C]tiA.ttA.p 'p'^^ r^''5^> c^bpA.i*ó "00 bti|i n-A.ipe, 7 péACA.i'ó A.n 
bptiit 'ooit^eA.p mA.'p mo 'óoitgeA.'p-pA. ;" •o. 50. nA.c ptjit piA.n 
ift.'p bic ip coimmeA.p'oo 'pém -6.n mA.ipb 1 bpup^A.'oóip. TneA.p 
m. 5C., A 'ótime, n-6.c éi5cneA.fCA. commA.oin 'oo ctipi A.'p m-ó.c 
•pí^ 'oo biA.'ó A.'p teA.c-cpiom, 'oo b|\Í5 50 m^.'ó c0pmA.1t 'oo 
mA.c A.n piíg cúiciti5A.X) 'oo CA.bA.ipic 'f^^ 5commA.oin -00 
ctii'pp^óe A.i|i, A.n cA.n x)o pioicpeA.'ó 'n-A. 'ptA.iciUf fém ; m. 
50., ní béi5cneA.pcA. commA.oin x)o cti'p a.h A.n mA.p\b bíop 1 
n'OA.oippe 'pti|i5A.X)ó|iA., •oo b|\Í5 5tipA.b mA.c píg 'po-UA.ipte 
é, 'pA. mA.'p A.^oeip A.n pc|Mopcúi]i, 1 lohan. iii. 1, " 5oi|iceA.|v 
ctA.nn T)é 'óínn, 7 ip ctA.nn •oó pnn ;" 7 ^tj'pA.b c0pmA.1t 
•00, A.n CA.n p\oiceA.'p 'n-A. 'ptA.iciU'p pém .1. j^o ptA.icitip 'Oé, g, 
cúicitigA.'ó -00 cA.bA.ipc 'oo'n •o]itiin5 ctii|AeA.p a. 5commA.oin 
A.i|A, p\é tmn beic fAw teA.c-c]iom péme ptiiijA.'oópA. 'óó. U15 
A.n pte ^A.oi'óeA.tA.c teip-p^, mA.p a. n-A.bA.ip : — 

Síot Á'ÓA.im, 5ion 5ti|i cpéi5 cnúc 

téi5 i'x) 5pÁ'ÓA.ib A.|i A. n5A.ot : 

ctA.nn 'oeic 5A.C •otime 'oo'n cpíot, 

ip meic PÍ05 uite 5A.C A.on. 

— [Met. Rannaigecht Mor. leAb. III. AlU III. 133 An uneAs Atu. 

1 ti-A 5cui|\ceA|A 1 gcéitt, cÁ iriéAt) cinéAt tiiAjAb acÁ Aini. 

[i.] Uiii^, A léAvgcóiiA, 50 bpiil.i'o 'peA.cc ^cinéil m-^'pli) Ann. 
An céix) cinéA.t, mAv-p -óvUÁi'o n^ liA.inc'peiiDtTiig ; 7 ní ci4>^§ai'o 
•mAiú-§níorTixS]icA. r\ís -mbeó 1 -poc^-p 'óóib-'pe, t^'e^.'pbA.i'ó ^/sn A.n 
c|iei'oexMTi -00 beic -óvCA. iAé tinn -6. TnbeACA*ó, X)o 'péiii póit, 
Hebr. xi. 6, "ní béi'oi-p coit'Oé "oo 'Óé4>.n-Mii ^x^n /sn cjiei'oeATTi." 
T)V iiéiiA pn, ní 'pognxb.nn -oo'n eijAicic ^níoTÍi a.]i bic 'oVn'oéin 
pié 'ptA.iciUf t)é 'oo cuille-MÍi nÁ 'oo cu^p\ -^n ^céin niA.i|AeA.'p ; 
nó 'pó'p, TnÁY ■^■'^^ cpiíocniiigexs'p xs tA.ece, ní céi'o comTn-^oine 
n^ mbeó 1 i^oc-^pv nÁ 1 -pA.ojA-'óÁil 'óó. 

[11.] An 'OA.'pA. ciné^b, n^. cpei'omig mí-^níomAc-ó. ; 7 ní 
céi'o commA.oine n-6. mbeó 1 'pocA.pi 'óóib m. ^c, A'p mbeic 
•o'oiiAbijie T)é opi'pA. ; óip bí 'píoc t)é'pi'p -^ísc n-A.on cA.ilteA'p a 
'peA.cc, -00 -péipv Solxsim, Eccli. xli. 11, " monu-ó.'p 'ó^oib, ^ 
éA.'ocpiócó.i'pe-ó.cA, -00 cpiéi^ pieA.cc A.n cí i'p 'po-Áip'oe." 

[iii.] An cpieA'p cinéAt mApvb, n/s nA.oi'óin nA^c b-M-pceApi. 
Hí céi'o commA.oine n^ mbeó 1 'pocAjA 'óóib-pn, -oo bpvíg 50 
mbí 'píoc t)é piiú, "oo piéipi póit, Eplies. ii. 3, " ^eince^pi pnn 
tJi'Le 'n-Áii mA^c^ib 'peii^^e ;" lonA^nn pn ]\é a. 'pÁ'ó, 7 50 mbí 
'peA.pi^ 'Óé 'pinn cpié peA^cA.'ó A.n cpnnp'p, no 50 bp^gc^j^ linn 
x)íp'te 7 c-M'pi'peA.cc 'oo bícin x^n bA.ifci'ó, "00 bjAÍ^ 50 'pti^ T)ia. 
bpeic 'ÓA.mAnc-6. cpié -pe.ó.cA.'ó A.n cpnnppv A.'p ^AvC -6.on 'ouine 
n^c biA.'ó A.'p n-A. A.icbp\eic -ó. hui'p^e ^.n bA.i]"ci*ó. 1|" iiime-pn 
A.'oei]! 5peA.§óip\ nxsomcAv, nequaquam misericordia parcentis 
liberat, quos semel in locis poenalibus justitia judicantis dani- 
nat, " ní 'p^.O'pA.nn cpócA.iiie -6.n cí ^iniceA.'p (nó m^ice^]") -6.n 
•o|Aon5 'ÓA.mntiige-^'p (nó bío'p A.'p n-A. n'o^mnA.'ó) ^on UA^ipi 
A.mÁin *yY)A^ bionAs'OAib piAnA.mlA, "oo ceA^'pc A.n cí 'oogni 
A.n bpeAvcnu^A.'ó.'' A'p nxs bp\i^c|AA.ib-pe iy loncui^ce nó.c 134 URÍ bioti-gAOiúe Atl bÁ1S. 

'p-^oiiA.rin 10CC nÁ eineA.c n-ó. mbeó, -6.n •0|ieA.m é-ís^Af \\éy tsn 
mbA.i'pce^'ó, 7 céit) 1 n-ippeA.nn ; ^onAvt) uime-pn -óv-oei-p lere- 
mias, -6.5 t-ó.bAi|AC 50 )?ác-ó.c ^n -6.n 'opuin^-'pe, xv. 1, ""OÁ 
p fe^];^-M'óe ITI-^oipe 7 Samuel 'oo'm Iáca.i|a, ní ciocp.M'ó m'^n^m 
^ i6.|i -ó.n bpob-6.1 ÚTó'" X). 50., -oÁ mbiA.'ó TnA.oife 7 Sarauel, -oo 
bí p|\éA.nx)-^ -poiiibce ■pÁi'óe^m^il, -6.5 ^iii'óe *0é 50 'oúc|\>6.cc^c 
A.|i |"on n-^ n^oi'oeAn éAv^A-p -pép -6.n mb-Mfce^'ó 7 céi-o 1 
n-ip^ie^vnn, nAc ciocpAv'ó ^ cpoi'óe o]i|i^, 7 nA.c ciobpA.'ó f-6vop- 
•óÁit^ Jís]\ bic A|i impi*óe n^. bpíop-nA.om-pn -oóib, cpié n-A. 
mbeic •OA.rnAncA. AÍop pe/scA.i'ó -6.n cpnnp]A. 

[iv.] An ce-^c|\ó.mAv'ó cinéó.i, n^. beinb b-MpceA.]A ; 7 ní 
ftiil •piA.cc^n^l^ -6.C-6. |\é comm-6.oinib nA. mbeó. A'oeif S. 
UomÁp, -6.5 'p5|\íobA.'ó Ap\ xsn 5ceA.ciiAm-6.'ó teA.b^"p -oo tTlAi^ip- 
cip\ n^. mD|ieA.c, '*bío'ó nA.c CA.b-Mii A.n c-A.ippeAnn ^om-ní'ó 
•00 n^ n^vOi'óeAnAib éA.^A.'p ia|i n-xs mb^.i'pceA.'ó, CA.i|ii'p-pin 
mA|\ •potu'p 'oo r\6< beÓA.ib 'ote-^^AijA a. p^Áx), lonnu-p 50 m^.'ó 
ciiimin teó •o'a. bícin pn lii^igi'óeA.cc CiAÍo-pc ; ói-p, A.n cA.n 
Accí'o -Mp^e^nn -6.5 a |\Á'ó -6v-p ^n nAsOi'óin é^^-^-p iAp\ n-A. 
b^i'pce-6.'ó 7 5/sn í 1 n^eA.bb nó 1 n-éi^e^n a -puiic-^cc-^ nÁ ^ 
'ptió.pUiigce, A.p\ mbeic 1 -peilb n^. ^bóip^e, n^p ctiilt -pí té n-A. 
^níom p'éin, "01, ^11151*0 -6.p-pn 5tipó.b cpé pÁi-p C|iíopc, 7 cpé 
focA.|\ nA. pAcpA.mA.ince -oogeib ^n 5lói|i-pn ; 7 C15 ipÁ^y -6.|\ 
poi]ibceAvCC 7 A|i piiéA.n'OA.cc n^. n'OA.oine A.p-pn ia.|i me6.p 
commA.oineA.c Cpíopc op|\A. 

[v.] An ciíi^eA.'D cinéA.1, n^. mAvi|\cí|\i5 ; 7 ní •óleA.gA.i^i 
commA^ome n^. mbeó •00 beic op]\A.-po, a|\ mbeic 1 peitb n^. 
^tóijie •óóib. 1p mme-pn A.'oeip S. Augustinus, iniuriam facit 
martyri qui orat pro martjre, "'oogní 6^.5001^ a.]\ ^n mA.i|\cíp- 
eA.c, A.n cí Jtii'óeA.p -6.p A>n mA.ipcípe6.c;" óip "00 bu'ó móp A.n 
é-6.5cói|\ -6.]i A.n m-M|\cí]ie^c, a. cti]i 1 5conncA.b4yi]\c peA.tb n6. 
5tói]ie -00 ctiitt pé -00 beic -M^e. 

[vi.] An pei]^eA.*ó cinéAst, n^. píop-cpÁibcig cA.omn-6>p 7 
coimé-6«t)A.p -00 píop 6. n-ipip 7 a. n-ionnpA.ctip ; 7 ni bí pi^c- 
CA.nA.p pé comm^omib n^. mbeó aca>, óip cpé beic ^^.n cp^t 
5A.n cimeA.t, céix) p^^o ^p ne^m ^ó^n ptiipeA.c i6.p n-éA.5 "óóib ; leAb. III. AtU IV. 135 

7 if 'oV cu|; pn i ^céill, "00 c-MfbéAriA.'ó ne^TTi -00 SoA.bnA 
nA.omc^ -pé bnn a clocc^, -mti^iÍ léA^CAii, Act. i. 1 ; 7 "oo 
CA.i'pbé^n^'ó neA.iii 'o'Cóm, a.ttia.i'L te^5C/s|\, Apoo. iv. 

[vii.] An 'peAcciTi^'ó cinéA.t, n^ cjiei'OTTii^ bíoj" "P|AéA.nt)A. 
50 cuiiTi'peA.c nó 50 meA.'óón-íyc, 7 i|" lA'o-fo bío-p 1 n-éi^e^sn 
commA.oine n^. mbeó, 7 t)V 'océi'o p^.'o 1 focA.'p. An cinéA.1 
iomo|A|Ao m^|Ab-fo, -6.|\ mbeic 1 bpti|\5-6.'oói|i 'óóib, bí-o 1 
n5eA.ll nó 1 n-éi^eA^n a. b|ni-6.-pttii5ce -6.|i mbeic 1 bpéin •oóib, 
]:é-6.'ocA.|i A. b)?u|AC^cc -00 bjií^ n^c bíx) •o-ó.m^ncA 50 'pío|i|iA.i'óe. 
A^u-p ACÁi'o c|ií íiAvt^bMii -pV 'océi'o nís mA.i|ib--pe 1 bptiii^A.'oói'p, 
f miy\{ ^cÁix) n-ó. peAvCA.i'ó ^o-toJcA., n^. pexscA.i'ó 'oobeiiii'o 1 
n'oe-ó.'pmA.'o '^A^n b^TA.oip'oin, 7 n^. pe^.c-M'ó ctii|\i'o Y'^^ bp^.oi'p- 
it)in, ^'p nA.c iiÁini^ teó tói'p-^níoTTi -00 •óéA.nA.TTi 'pé tinn 0. 
mbe^cA.'ó, Am-0.1t A.'otibpiA.mA.|i cu-ó.'p. A^tip 50i|iceA.|\ nA.oiiTi 
-00 n^. mA.|\bMb bío'pi bpti|i5-6s'oói|\, ^n mbeic 'oeiTTineAc 'oo'n 
Jtóipv fucMn x)óib. An CeAÚtlAtÍIA'Ó liAtu. 

1 ti-A 5ctii]\ceA^ 1 jcéill, cj^éA-o Af A t)cu5ÚA|\ fU|\CAcc teif Ati inteó 

•00' t1 TTlAfb 1 bpU|\5A'OÓ1|\ ; 7 IIA mOt)A Af A bf éA'OCA|\ fU|\CACC -OO CAbA1|\C [i.] FéA.'ocA'p /s lA.ji'pA.ige A.nn-'po, cjié^'o A.y -6. -octi^cAIA 
):ti|ACACC teif ísn mbeó ^11 ^n mA|\b bpí|Aé-6.n'OA bío'p 1 bptiji^A.- 
x)ói|\? tTlo f*|\eA5|AA A|\ -cn ^ceifc-fe, 5ti]ix^b lom'ó/s A.'óbA]\ 
'p'-ó. nx)ti5eA.nn /sn beó ]:ti|\c4>.cc -ó.|\ xsn mA|\b bp|\é4>.nx)-^ : -6.]\ 
vx:úy, if cne-ó.'pcA. 'óó ^n mA.|\b X)o CAvb-M|\ C|\é|" ^n mA.ic X)o 
'pinne i6.n m-í).|\b "óó |\é tinn -o. be^.cx^'ó, ói|\ x^tigi'ó 5A.C m^ic -6. 
ttiAi^i'óeA^cc. 

[11.] An x)-6v|\A íixs*óbA.|\, A.i'pteA.^A.'ó ^n jjiÁ'ó-o.. Oi'p, ATTiA.1t 
cti^ An cí i|" mA'pb 5|\Á'ó 7 commAoin 'pé tmn a beACA*ó 
X)o'n cí 'pÁ^b-ó.'p X)'a éi'p a|\ AipteAgA-ó, m. 50. x^tiji'ó ^n beó 136 URÍ blOR-SAOlte An bAIS. 

TTi-M|Ae^f ^n c-M-pteA.^A.'ó céA.-oriA. 'oo •óíot |Mf ^n m^-pli), 
mAitte \\é ^iAÁ-ó 7 |\é comm/soin -00 CAv1i)A.i]Ar 'o'a cionn t)ó. 

[iii.] An C'pe^'p -ó.'ób^'ii, -^n 615^^.^ 'n-A. mbí -6.n mA.iAb, "00 
bníg nAc bí A.'p A cumA'p -péin, 'pA.oii-'oÁit a|\ bic x)o c^bAvipic 
•oó -péin ; 7 n-ó.c |:tiit piA.n -^|a CA.tmxMn i-p coimmeA-p 'oeA.cA.i|i 
7 •ooitge^f |\if A.n bpéin fnjitn^eAv-p ; 7 50 mó-p-móiA c|\é n-A< 
beic 'pA.'o-'óÁtA.c, ói|\ -ó.n f)ió.n -oo cúiceócA.'ó ne-6.c ]\é 1i-6.on tÁ 
-MÍiÁin pvé tinn jís bcA^CA.'ó, if éi^eAvn 'oó bti^'ÓA.in 'oo c^bA.i-pc 
1 bpupi^^'oóin ^5 ^ cúicitigA'ó ; 7 i-p é fo if loncuijce a. 
b-piA.c|A-Mb "Oé, Ezech. iv. 6, " xs meic -6.n 'otjine, "oo 'óÁit mé 
tÁ mA.'p btiA.'ÓA.in 'otiic." AcÁ po^-M-p /s-p ^n ní*ó--pe té^^c^-p, 
Nuin. xiv., mA.'p 'oo ctnpie^'ó ct-6.nn Israel cimciott /sja ^ca^'ó 
T)Á pci'o bti-6.'ÓAin Api -^n b-pÁ-p^c, '-pA.n -ptige 'oo -pé^'op^'o/soip 
■00 cpiíocntigó.'ó -pé X)Á pcix) tÁ, 'oo -péi|\ mA.-|i A-oeip T)i^ '-p-*^^ 
Á1C ^céA.'onA., xiv. 35, "mcAppA.i'óeA.-p A^n btiA.'ó-Mn ís]\ -pon ^n 
tA.01 ;" 'o. 50. 50 ^cAicpeA.'ó pobA.t Israel 1 n'oío^A.it a n-tiitc 
|?éin, A.nAmAin btiA.'ó^in A-p ^n bpÁpA.c 1 n-A.§M*ó 5^.0 tA.01 
x)V -p-Mbe 'o'p-6.cA.ib o|\-p-6. beic -6.pi A.n b-pÁp^c. 'Oo piinne ^Oiaw 
-péin A.n 'DÍo§-6.tc^p-pn -00 bA.5A.|\ oppA, A.mMt téA5CA.-p, 
Num. xiv. 34, "-pé 'OÁ pci'o bti-6.'ÓMn '005e-6.bcA.01 bu^t 
n-tJiACÓi-o péin, 7 biAi'ó pop mo 'óíogA.tc-Mp-fe A^Mb ;" m. 50. 
50 pÁc-6.c -^'oeipi -pi-p ^n 'opitiin^ -^pi a mbí -p^t n-^-oc|\í n--6.'óbAp\ 
ctJA.-p A.mA.it -6.'otib-pA.m-6.-p. Oip\ ní pé-MD-M'o péin ctiA.iAA'pcAt 
•00 ctiitte^m, nÁ -p^ocitti^A.'ó -pocpAC A.p\ bic 'oo •óéA.n-MÍi 
•óóib -péin 'o'éip -6. mbÁi-p, 'oo -péip Cóin, ix. 4, '^ciocp-M'ó -6.n 
oi'óce, A.n CA.n nA.c •pé-6.'op-M'ó A.on oibp\iti§-6.'ó ;" x). 50., ó 
C15 oi'óce ^n é(y-^íy, nAC pé-^'OAnn ó^r\ píp\éAwn cuA-pA.-pc^t •00 
í:tiitteA.m nÁ. tóip-^níom "00 •óéA.nA.m -^]i í^ -pon péin. tlime- 
pn, 5A.C 'oíot T)obeip\ ti/si'ó 1 bpu]i5A.'oói]i, ní tói]i-gníom i-p 
lon-pÁi'ó -pi]", ^cc tó]i-p*tit^n5 ; ^on^'ó ^5 ctip\ An neic-pn 1 
^céitt A.CÁ S. Augustinus, de Decem Chordis [?], melior est mo- 
dica amaritudo in faucibus quam aeternum tormentum in vis- 
ceribus, "if ]:eA.]ip\ beA^^Án fe-6.]ib-M]" *]-tia. cútÁ-í^iib, lonÁ piA.n 
'po]ip\A.i'óe ']Ti-6. x)]iót4>.nnMb ;" ion-6.nn pn ]ié a. ]\á.'ó, 7 5ti]i-6.b 
uy^ x)o 'ótiine pi A.n f oi]iime^tt^c A.im]'e^]i'ó-6v -00 beic í>.]i a. co]ip leAb. III. Atu IV. 137 

Y^n f-^05A.l-fo 1 bpeí^nnAi'o hav íi/yic|M5e, lonÁ piAti in- 
tTie-6.x)ónA.c nA. íiA^nm^ 'oo beic a.i|i i bpun^^'oói^, 'o'a bíoc 50 
b-MTTi'óeón^c. 

[iv.] Ar\ ceA.cjiA.iTiA.'ó b^'óbA.|i, X)o b|iÍ5 50 •océi'ó com- 
mA.oin n-ó. mbeó 1 -pocA^-p fpep-^'tc-ó. •oo'n m^iib a.|a -ó. 5ctii|iceA.|i 
í, 7 1 ^coiccinne "00 n-ó. mA|ibA.ib eite bíof 1 bpti|i5^'oói|i. 1f 
'n-A. ■po5A.i|i pn AcA ^n ní-ó léAvgc^]!, 3 Eeg. xvii. 13, mA.|i 
ctj^ Elias pA^-'óeA.|\A. a|i -^n mbA.inc-[AeA.bcA.i5, ctii|\cín |?-Ck 
tu-Mc "00 'óé-óvn-Mti "óó |?éin a|i 'ocúf, 7 -^ mtnnnci-p -6.nn-pn 'oo 
|iiA.|\ 'oo'n TTiin céA.'on-^ ; m. 50. céi'ó commA.oin n^. mbeó 1 
'pocAiT 50 'ponnn4).'D^c 'oo'n Tii^iib a|\ -^ ^ctii-pceA.iA 50 cinnce 
í ; 7 'o'-ó. éif pn, 1 ^coiccinne -oo n-ó. mAv-pbA.ib eile ppvéAvn'o-^ 
bíof 1 bpti|A5-ó.'oói|i. 

[v.] An cúi^e/S'ó li-6v*óbA-p, 'oo ^^15 50 'ocA.b^i'p t)iA. 'oo'n 
beó ttiA.c nxs commA.oine ctii|ieA.'p -óvpi -^n m^jAb ; ^on/S'ó tiime- 
pn -6.t)ei|i T)ÁibÍT), Ps. xxxiv. 13, " citlp'óeA|\ m'ti]AnA.i5ce 
|:éin i'm coim -péin ;" 'o. 50. 50 bptteA.nn t)iA. ]ioinn x)o 'pocA.-[T 
nA. ^tii'óe 'oogní -ó.n -píiiéAn, -Mp\ -péin, né mbeic a^ 5tti*óe a^]\ 
íyr} mA.'pb 'óó. I'p é A.n ní'ó cé^'onA. TÍiA.oi'óeA.f Ciríopc, Matth. 
vii. 2, " cibé coTÍT-ó.'p x)obé^pvc^oT tixb.ib, An céA^x^n^ com^i'p- 
p'óe-6vp\ 'ÓA.oib ;" 'o. 50. xsn x)p\eA.m |Toinne^'p cp\tixs'óÁit |Tif n-ó. 
m-ó.|\bA.ib, 50 |\oinnp'ó IDiA. féin cp\ti^'óÁit itiij ; 7 -^n 'op\eA.m 
Yoinne-6.f cinéA.t |tiú, 50 |\oinnp'óeA.|\ cinéA.t |\iú-pAn m. 50. ; 
X)o |iéi|\ íh^CA., V. 7, "if beA.nntii5ce n^ cfóc-Mfig, óip\ 
5|\eA.móc>M'o p^.'o-pn cfócA.i'pe ;" ^i'óexSv'ó, a. concfÁfóAv pn 
C15 'oo'n é-6w'oc|\óc4Mp\e-ó.c A.iniocc-ísc, ^iri^it A.'oeif S. Sé4».m, ii. 
13, "bfeice-MTinAf ^^n c|\óc^i|\e 'oogéAnc-ó.f xsp\ A.n cí nxsc 
•om^ne c|\óc-M|\e." Ay r\£y b|\i-ó.cf /sib-pe if lonctii^ce 50 
lioinne-6.nn 'Oia. lom cei|\c |\if ^n 'ofuin^ n-AinioccA.i5-pn 
c^itte^'p A.'p n^ mAp\bA.ib. 

[vi.] An feifeA.'ó bA.'ób-ísf, f'^. n'otige^.nn -^n beó com- 
mA.oine'oo cti'p -6.f -ó.n m^p\b, t)o bfí^ 50 mbí An mxsf b -6.f neMTi, 
A.5 ^tmóe -6.f -6.n cí ctiif e-6.f commAoine -Mf, f é mbeic 1 bpuf- 
^A.'oóif 'óó, 'oo f éif S. UomÁif, Summ. Th. ii. 2, 11, 82. Ajtif 
50 bpof •oATÍi, -oo b'oifce-6.f 'oo ^e>.c Avon, •oíce^^.tt 'oo 'óé^nATTi 

T 138 rtií bioR-SAoiúe An bÁis. 

■péíi-ó.nA.Tn-cÁi|A'óib n-^oTÍicA. 'oo beiú -^ja neA."m -M^e, tDogéA.nA.t) 
eA.'OA.'pgtii'óe -6.|A A. fon 50 11)1 a., 'o'f'Ag'bÁit §|iÁ"p '-p-í^^^ 'p-^ogA.U 
•po -pé cti-6.p 7 p\é cuilleAiTi n^. ^lóipie tíÁX. 

[viT.] Utii^ 50 'bpuiti'o ceicpe ího'óa. -^-p a. bpéA'oc-^|i 
i:tí|\CA.cc X)o cA.li)Mpc 'oo nA. íiAnATnAil!) bío-p 1 bptip5^'oói|i, 
■Do -péipi in-ó.-p lé/sgcA-p -6.5 Decre. xiii. 2, (animae sanctorum). 
An cé^.'o iTio'ó, té íiAippeA.nnAvi'b, "00 -péip S. Augustinus, in 
Enchir. cx., negandum non est, defunctorum animas relevari, 
cum pro iUis sacrificium mediatoris oííertur, "ní beicce -6.5 a 
féA.nA.'ó, 50 •ocA.b-ó.'pcA.|i 'p^ívO'p-'óÁi'L 'oVnA.m^i'b n^. m-^nb, -^n 
CA.n o^pnÁilceA.|i lO'óbA.i-pc ísX) eA.'OA.-p^ÁnM'óe -6.-p A-pon." U15 
^jAÍ'p -^-p -6.n ní'ó 5céA.'on-6., Epist. ad Aurelium, 69, m-^-p -6. 
n-A.bA.i]i, oblationes pro animabus defunctis ipsos vere aliquid 
adjuvare credendum est, "ip incpei'oce 50 -ppinne^c 50 'ocu^- 
Ai'o nA teA^Ái'oe 'óÁitce/^|i Api -^nm-6.nnA.ib n-6. mA.-pb •pA.o|\- 
'óÁib éi^in 'oóib." Af n4s b|ii4>.c-p-Mb-"pe ip loncui^ce, 50 mbí 
.6.n^m -6.n mA.ipb 1 n'oi-M'ó ^n bÁip 1 n-Áic éipn 'r\-^ bpéA.'ocA.-p 
l'AOjA-'óÁib 'oo cA.b-M|AC 'oi, té ctii'oiti5-6.'ó UA. mbeó ; 7 ip p'o'L'Lup 
5up-6>b é -6.n c-ion^'o-pn pup^/s'oóiii. 

[viii.] An 'OApA. mo'ó, té ^ui'óe n^. bppéA^n ; 'oo -péiiA 
S. Augustinus, Serm. 44, m^pi -6. n-4>.bAi|\, -6.5 t^b-Mpc \\é n--6. 
combpÁic|iib c|Aíopc-M§e, ora pro defunctis, ut, dum fuerint 
in aetema vita, pro te orare non negligant, "^ui-ó ^pi n^. 
m^|Ab-Mb, lonnu-p ^n CA.n biA.i'o 'i"-^^ mbcA.c-M'ó mA.pcA.nA.15, 
nA.c cu^A.'OA.oip pA.itt A.|i ^ui'óe A.p "00 fon." U15 Dionjsius 
teif fo, Eccle. Hier. vii., quod autem justorum preces etiam in 
vita ista, et nedum post mortem, iis prosint qui digni sunt, 
Scripturae nos edocet sacrosancta traditio, "-6.CÁ nA.oim-béA.t- 
oi'oe^p nA. |^c|AiopcÚA.|i '5-A. ce-6.5-6.f5 'óúinne, 50 X)céi'ó ^ui'óe 
nA. b|:í|\é-6.n, \í>^n mbe-6.c-6.i'ó-fe 7 i-6.|a mb.ó.p, 1 focA.n 'oo'n 
•oiAUin^ bíop púncA.c, p\é foc-6.|\ nA. ^ui'óe 'o'-^. |iocc-6.in." Af 
po ip i^oncui^ce n-6.c 'oo n-6. beó,6.ib -6.mÁ.in céi'ó ^ui'óe nA. 
bppéAn 1 'oc-6.|AbA., a.cc póp -00 nA. mA.|Ab-6.ib; 7 t)o |Aéipv 
-^ nx)ub|A-6.m-^|A cuA.f, ip i-6.'o-pin n-6. mA.i|Ab bíop 1 bpu|A5A.'oói|i. 

[ix.] An cpeA.p ino*ó, té 'oéipc ; x)0 |iéip S. Augustinus, leAb. III. Alu IV. 139 

Serm. xxxii., \\o f^ivíob 'oo biAÁiciAil!) -mi -6.pfCA.il, mA.'p a. 
n-6.bA.i|A, non est negandum defunctorum animas pietate suorum 
viventium relevari, cum pro illis eleemosjnae in ecclesia íiant, 
"ní beicue -0^5 a -pé^riA.'ó, 50 'ocii^cA.ii •pAO|\-*óÁi'L •oVn^mA.i'b 
n^. mA.jA'b, lé bin'óeA.cc ^ ^c^iia.'o mbeó, -6.n c^n 'oogníceA.jA 
-^lmp^nA Y^^ exs^ÍAif ís]a a. fon." Utii^, -0. 'ótiine, Af n^. 
bÁicib-'pe S. Augustinus, ^tipi cjAei'o -pé 50 cinnce, pti|\5Av'oói|\ 
■00 beic 4>.nn, 'n--^ mbeix)íf A.nm^nnA. n^. bpí|Aé^n 1 n^iotb pié 
•oíot nxs bp/sc, nA.cA.11 'óío'LA.'OA.-p |?éin |\é tinn a mbeA.CA.'ó. 
A^tJi^ 'pÁ^bA.im -pA. bne-o.cn ugA.'ó 5^.0 A.on 'otiine, -6.5 a. mbiA.'ó 
ciAtl 'po'LlÁin : cia. i-p cójaa, ceipc A.n 'ppiíom-ti5X)A.i|A 'óeA.'pbcA. 
S. Augustinus — A.CÁ 'n-A. iotA.pi óp nA. íiéA.nA.ib, 7 'n-A. gpiéin 
ó|" p\eA.nnA.ib nime, i-oipi x)occiJipiib oA.^nA.i'óe nA. boA.^tA.i'pe, 7 
A.5 A. n'oeA.pin'pA.'o it-mítce 'oo 'óocctJi|Aib eA.^nA.i'óe p'pioiiiA.'ó a.|i 
A. oibp\eA.cA.ib, 7 "00 bí nA.omcA. 'n-A. bcA.cA.i'ó, 7 'oo bí 'pó'p 
teA.c ipcig 'oo ceic|\e cóa.'o btiA.'ÓA.in 'o'A.impi|A nA. n-A.ppcA.t — 
•00 cpei'oeA.mA.in, nó A.n bp\ÁcA.ip\ bp^éi^eLuther, nó A.n cA.nÁnA.c 
ceA.t5A.c coinneA.tt-bÁi'óce Calvin, nó 5A.C mittceA.c mío- 
|iúnA.c eite, 'o'a. teA.nA.nn 'o'a. -ptigcib pA.obA. 'peA.épÁnA.CA. ? 

[x.] An ceA.cpA.mA.'ó mo'ó, té ciAop^A.'ó ; A.mA.it téA.§CA.|i 
A.5 Decre. xiii. 9, 2 (animae), jejunia viventium sunt auxilia de- 
functorum, " if con5nA.m "oo nA. mA.|AbA.ib cjioip^ce nA. mbeó ;" 
A.'p 'po i'p lonctíi^ce 50 'océi'o cjioip^ce nA. mbeó 1 'pocA.11 'oo nA. 
mA.p\bA.ib. A*oeiiA Petrus Damianus ^fA^n feA.nmóiiA ^io |^5p\íob 
•o' OiA-o nA. beA.cA.'ó, 50 p\A.ibe ^nÁcti^A.'ó ^yA.r\ mA.inifciii 'n-A. 
mbío'ó i:éin, A.n coimcinót 'oo ciiop^A.'ó 50 T)ia. A.p\ i:eA.*ó feA.cc 
tÁ. A.p\ fon 5A.C mA.ipib 'o'a. n-éA.^A.'ó tiA.CA.. S^'^eA.'ó potp\íoii, if 
pA.itticeA.c bí^nA. 'OA.oine A.11 A.n A.impiii-fe tim fóip^icin A.11 nA< 
mA.p\bA.ib ; 7 mo cptiA.i5e, 'OÁ bpeA.fCA.oif neimneA.CA.f A.n 
ceA.fA. bíof 1 'oceini'ó 'puii^A.x^óiiA., -oo biA.'ó 'oiombÁi'ó a.caw 
'oo'n A.nA.m bocc innce A.5 a. céA.f a.'ó. 

[xi.] 1f loncui^ce toif^nige nA. ceincA.'ó ú'o A.f A.n f5éA.t 
teA.5cA.11 A.5 Vincentius, 'f^^ 'OA.fA. teA.bA.11 'oo S5A.cÁn nA. 
mbéA.f, mA.f A. teA.5cA.11 50 iiA.ibe A.bb 1 mA.inifcip\ Áifice, 
A.5 A. p\A.ibe mA.c 'oeA.fbf ÁCA.f "óó 'n-A. coimcionót mA.f-A.on 140 rní bioR-gAoite An bÁis. 

•pif. T)Át^ -M1 -^bb^t), -M1 CA.li -00 itioúm^ é i'éin A5 '0|aui'o 
\\é X)ei|ieA.'ó /s |iA.é, 'oo foLÁCA.i|i Ati A.b'ÓA.ine X)o*in tTiA.c 05 
-Mi-ó.ii'pAi'ó-pn, "00 but) TnA.c id'a 'óe^|ib]iÁcAi'p, ca.|i -^ ■pA.bA.'OA.'p 
'oo TTiA.nc^ib c|\íonn-6. ciAn--6.0fCA. 'f-^^ ^coiiricionól. Acc 
ceA.nA., 50 5]io'o 'n-A. 'di-m'ó pn, i:t!A.i^ -(sn c-A.bb bÁf, 7 -00 g6.b 
An inAvn-6.c 05 ceA.nn-ó.'p A.n coiiricionói'L. A^ti'p tÁ X)'a.\\ éi|iig 
fé, 50 5]io'o 'n-A. 'óiA.i'ó pn, "00 ■pitjbA.t ttib-5oi|\c nA. TriAini'p- 
cpieA.c, 7 -pé c|AiA.tt 'óó, tÁiiTi 'pi'p ^n *ocob6.|i 'oo bí ''p-^i^ tub- 
gojic, "00 cti-^tA. ^tic 7 ^tóji 'o^onn-6., 50 cjiti^^ ctii]AfeA.c A5 
1ACC-M5 7 A5 é-<S5c-^oine '-p^n 'ocobA.|i ; 7 teif-pn, 'o'i-6.h|:a.i5 
fé, 01-6. '00 bí A.nn ? T)o 'pneA.^/Mji -6.n ^tic, 7 -6.'otjb-M]ic, 
" ó, -6. tiiic, -6w|i -pé, Ttii-'pe -6.n-6.Tn -^n ^bbA.*ó." " Cné-6.'o An 'piocc 
'n-zs bftiite?" .6.11 -6vn TnA.c 05. "AcÁiin, a|i -6.n -6.nMn, 
A^Av'Tn cé4>.'p-6.'ó Ann-'po 1 •oceini'ó ipti|A56.'oó|iA., cpié Tn/S|T 'oo 
co5-6.'p cti-'p,6. 1 c'-6vbbA.i'ó CA-p m'éi'p 'péin, CAfi n^ mAvnc-Mb eite 
bu'ó pne 7 bti'ó ine-Mht-6. lonÁ cti ; ^biM'ó mé ''p-^n bpéin-fe, 
no 50 bfó^jixs cti-'p-6. -6.n -^b'ÓAvine tiA.ic, 7 50 'ocí -6.bb eite 1 
c'ion-6.'o, -6.|i C05-6. -6.n coimcionóit." "lon^nA.'ó tiom, A.'p jsx) 
m-6.c-6.om, -6. 'pÁ'ó 50 n^oittfe^'ó ce-6.'p opic, 7 cti 1 'ocobA.ji 
ponn-fni-6.'p 'píoii-tii'p^e." "Ujiti-^gpn, -^'p -6.n -6.n-6.m, éi|ii§ x)o'n 
m-Mni'pci'p, 7 c-6.b-6.i'p te-6.c -6.n c-6.innteói|i pnÁif, i'p ci§e 7 i'p 
c|\tiime X)'^ bftiit -6.nn ; 7 ctii|i ''p.6.n 'ocob.6.'p é, 7 X)ocípp\ -6.n 
c-oib|iiti5-^'ó '0056-6.^.6. -6.n ce-6.'p -6.CÁ i'm cimciott-'pA. -Mpi." 
l/Cif-pn 'oo ctiA.i'ó -6.n mA.nA.c 05 ''pA.n m^.ini'pcipi, 7 cti^ An 
c.6.innteói]T tei'p, 7 "oo ceit^ ''p-^.n t)cobxi.n é; 7 ní ttiA.ice 'oo 
bi-6.'ó me-6.tt ime -6.5 -^ te-6.5-6.'ó 1 ^coi'pe poc'ó-6., lonÁ 'oo bí -6.n 
cA.innteói|i -6.5 teA.^A.'ó ''p-^n 'ocob-6.|i. tTl^pi 'oo conn-6.i|TC -6n 
m.6.cA.om pn, 'oo ctii^ 5A.C ní'ó 'o'a. n'otibAipic ^n -^nA.m, -00 
beic p|iinne^c ; 7 x)o g/sb c|itiA.i5e 7 compÁi'p 'oó é, 7 -00 
ctiA.i'ó m^|T -6. |iA.ibe A.n coimcionót, 7 'o'innif -^n f5é-6.t 'óóib, 7 
'o''pÓ5A.i]T A.n -^l^ó.ine ti-6.i'ó ; 7 c-6.ini5 'óe-pn -6.n c-ó.bb 'o'fói]!- 
icin -6.-^ -6.n bpéin 'n-A. |iA.ibe. 

[xii.] If fotttif -^-p ^n f^é/st-fo, 5ti]iA.b A.'ób4>.t mé-6.'o -6.n 
ceA.'p-^. bíof^-oce ini'ó 'pii|i5A.'oó|iA., 7 •o'-6. 'péip pn, 5ti]T4>.b mó\\ 
A.rí pió.n bíof 6.|i n.^ Ii^nm6.nn6.ib bíof innce. A^Uf ó c-ó. A.n teAb. III. AlU IV. 141 

c-MTi^^ii-'po ^|i AriMn ^n p|Aéin 1 bpti|A5A.'oói|i, 5111'óiin cu, -0. 
•ótJine úpócA.i|ii§, •oéA.nA. coiiiMii'Le SotA.iiti, "00 c-ó.'bA.i]ic fuAf- 
^A.lcA. 'o'^nA.m An ni-M]ib, aitia.iI ceA^ó.i-p^e^'p pé, Eccli. vii. 
36, m-6.|i ó^ bpui^Ái'LeA.nn -oéiiic "oo CA.b-M|\c "oo'n bocc, 'o'ptJA.p- 
^Iav'ó An mAi|ib, -c^n c^n -<s'oei|A, "-poic -00 iÁm 'oo'n bocc, 
lonntip 50 jiA.CA.'ó "00 btii'oeAcc 7 "00 be-ósnnAcc 1 'oc^pibA. ; 7 
nÁ ctii|i coi|AmeAp5 a.]i ^jiÁp-Mb 'o'pA.gbÁit 'oo'n m Apib." Ci^éA.'o 
ip lonctii^ce Ap n^ bpii4).cpi4>.ib-pe SotA.im, a.cc 50 n'oteA.gA.i'p 
'oo'n cníopcA.i5e c|iócA.iiieA.c, ptijicA^cc 7 pói]iicin -00 CA.bAi-pc 
'oVn-ó.m -<sn mA.ipb -pípé^^n'OA. bíop 1 bptiji^^'oóiiA, m-Mlle -pé 
•Déi|ic 7 -pé 'oeig-gníomA.picxsib "00 x)éA.nA.m jí>.]\ js fon ? A^tii' 
i-p lonctii^ce 50 liéi5eAwncA.c -^p n^. b|Ai-í>.c|\-Mb-pe SoÍA.im, 
pti'p5A.'oói|A -00 beic Ann, m^it ^ n-A.b^.i'p, ^^.n coipmeA.p5 'oo 
cup xsp gpÁp^ib 'o'pxsgbÁil 'oo'n m^-pb. Oi|i, m^.'ói bpÍA.iciti'p 
t)ébíop', ní f*é-6.'0CA|i n^ 5'P'^r''^ "00 'óeAsttigA.'ó -pip, nÁ é-pn -oo 
•óeA.ltig-ó.'ó iiip n/s ^-pÁpAvib, 'oo pvéijA ITIaca., xxv. 46, mA|\ a. 
n-ó.b-M|\, A.5 l^bA.iiic A.|\ r\A. mxS|\bA.ib pípé^.n'OA, "-pAvC/M'o po 
'-p-^ti mbeA.cA.i'ó ■píoppA.i'óe ;" t). 50. n^c éi'oip, xs-p n'otit 1 
bpt-Mcitip 'Oé 'óóib, 5|\Áp nÁ 5tói|i "oo 'óe-ó.ttigA.'ó |iiij. A^ti'p 
-póf, ní bí'o 1 n^iott 5|\Áp nÁ 5tói|\e nti-M'oe 'o'-pA.gbÁit -6.nn, 
-C).|i mbeic 'pÁpc-ó. 'óóib ; ói|\, m-6.11 ip cúp^/s céi-ó -6.n -6.nA.m A'p 
ne^m, 7 i|^ téi|\ 'oi, tonn-pA.'ó An tóc|iA.inn 'oia.'óAv, bí 'pÁptii^ce 
"00 gtóipi 7 'oo gpÁp^ib 'o'pA^^bÁit innce; 'oo iiéi|\ 'ÓÁibí'ó, Ps. 
xvi. 15, mA|i A n--^bAvip, 1 bpeA.|ipA.inn ^n mA.i|\b 'pí|\é-^n'OA, 
"'pÁipeócA|i mé, ^n cA.n buf téi|i X)^m t)o gtóiji-pe." A^tif 
•oo'n teic eite, m^.'ó 1 n-ippe/snn bíop, ní biA. 'oÁit 5|iÁ'p 'n-A. 
cionn, -00 piéi|i lob, vii. 9, "íi^n cí céi'ó -píof 50 Viip|\eAvnn, ní 
|\4>.CA. ptiA'p ó pin AmAc 'o'-íS C15 'péin ; 'o. 50., 4>.n 'opeAm céi'o 1 
n-ip|\eAnn, nA.c bí X)Áit §tiÁ'p 'n-A ^cionn. Ap 5^6 ní'ó •oV 
n'otibji-ó.m-ó.'p, ip téipi nA.c -^11 nexsm nÁ 1 n-ip|ieA.nn bít) n^w 
mM|ib ú'o bíop 1 n^iott 5|iÁp X)'pA.5bÁit, 7 ■^5 a. mbí piíit p\é 
n-A bpA.5bÁit, y ís]\ A^ bpé-^'ocApi piigne^'p -00 cti]i ^^.n a. 
bpAvgbÁit. A^tip ó nAc jS]\ neA.m nÁ 1 n-ip|ie-6.nn ceA5mA.f 
•oóib beic 'fósn piocc-pn, ip 1 bptip5A'oói|i bíx) ; nó AbpA'ó ^n 
c-ei]Aecic, cÁic eite 'n-A. mbíx). 142 UTlí blOR-SAOlte ATl bA1S. Ati ctíiseA-ó llAÍU. 

1 n-A "bpAivf Ai5ceA|\, An •oteAJAiiA «-óacc Ati iriAiiA'b -00 coinitíotiAt) a|a ^ac 
AOti cojA ; nó An 'bpi'L X)'pACAi'b a|\ An feiceA'oúin |?a Ainip|v cinnce a coitn- 
líonAt) ; nó An ■océit) An ivigneAf cui]AceA]A a|\ An leAgÁix) i nt)0CA^ t)o'n tnA|\b ; 
nó C1A An t)|\eAin a|a nAc jMJceAiv a teAf 5«it)e; nó c|\éAt) Af a nt)éin An 
eAslAif o|r]:^Áit A|v nA tnAi^bAib i ^cionn feACCtfiAine, 7 i gcionn tnío]'A 7 i 
gctonn btiAt)nA. 

[i.] 'pé-6.'ocA.|i A. 1^1^1:^.156 A.nn-'po, -(sn •d'LeA.g-Mi^ 50 íiéi^- 
eA.ncA.c U'óA.cc -6.n iTiAi|ib "00 coi 11111 onA.'ó a.]i 5^0 A.on cop ? 
'Oo'beiiiE.icliardus, ^5 ■p^níob^t) a.\\ -6.n 5ceA.c]iAviii At) te4>.bA.|A "00 
ltl-M§ifci|i n-ó. mb]ie^ú, Distinct. 45, i:]ieA.5|AA 6.]\ A.n ^ceifc-fe ; 
7 if e-6.t) A'oei|A : 50 ntjle^gMii, a.cc TnunA. -p^ibe A^n c-u'óAvCC 
conc|iÁ|\'ó-6. t)o 'ólige n^. nÁ'oúipe, nó 'oo 'óti^e 'Oé, nó t)o 
'ótige cilte nó cu-Mce ; 'oo ^éiji iriA.'p té4>.gcA.|i -6.5 -^n t^tige, 
Extra de Test. (ca. iudicantis), voluntas testatoris debet per 
omnia adimpleri, "t^te^^g-Mp coit -ó.n ciomA.ncópA. t)o coim- 
tíonA.'ó /s|A 5-0.0 A.om-ní'ó." Uiii^ ^upAb po|\ po, -6.n c-ó.n bíop 
-6.n c-ti'ó-6.cc 'otipce-6.n^c ; 5i'óe-6.'ó ioim)|i|\o -6.cÁit) '0|ion5>6. ^nn, 
nAwC pé-6.t)A.nn u'ó^cc t)o 'óéA.nA.m. 

An 1° t)pon5, t)-6.oine ■pi^gA.tcA. ; t)o bpíg n-6.c bí feA.tb 
fAOj^^tcA. AsCA., 7 50 mbí -6. t)Coit ceA.n5Aitce /s|i coit -6.n 
tiAcc^'pÁin. 

An 2° •opon^, A.m^.'oÁin ; t)o bpíg nA.c bí ■pA.oi'p-me/sp n^. 
coite -^-p -6. 5cum-6.p, té' b^réA.'opA.t^AvOif bA.it nó c^oi cneA.fCA. 
t)o cti|i -6.^ A.oin-ní'ó. 

An 3° 'opon^, t)V n^oi-pceA.-p mic mtiinnci-pe, A-p nAc 
t)é-6.ncA>'p tÁm-'p^A.oite^'ó ; ionA.nn pn \\é íy -pÁ'ó, 7 n^. mic 
nA.c bí 'p^A.oitce ó tÁm-pmA.cc -6. n-A.icpe-6.c. Oi|i An muinn- 
ceA.ji-'po, ní bí A.oin-ní'ó 6.\\ -6. 5cumA.f ; 7 ní 'péA.t)-6.it> U'óa.cc 
X)o 'óéA.nA.m uime-pn, a.cc ^mÁin mtin-6. t^ce^^m^'ó MTi^ncA.p 
(t)'^ njoipe^nn ^n t^tige ' castrense ') 'óoíb. leAb. III. AlU Y. 143 

An 4°T)|\on5, ú'piJi|M'óe coi^ce^nn-ís ; ní i'é^'o-M'o ^n •opon^- 
|x> u'ÓA.cc "oo •óéA.nA.TTi 50 XDli'pceA.nA.c, ^-^n ciii|\ 7 ceA.nncAv "oo 
CA.bA.i]ic uí^tó^ -[Aé 'hA.ipo^ lomtÁn 'oo c^bA.iiAC, ^oo 5^0 |AA.nn 
\\é is -p-Mbe -6. iTiA.'L^inc in 5^0 b|\eif-'oíot 'oV'p be^vn/s'o-^'p 
'oíob, "00 bjií^ nA.c bí ceA-pc Y'^^ mbic aca., -pé coiméA.'o ^r\ 
biAei-p-x^íot-^ be^nAvi'o -6vmA.c. 

If lom'ÓA. "pói" -pÁc eite, A-p' nAc 'obeA.^A.ipi -^n c-u'óa.cc "00 
coimbíonA.'ó ; niA.|\ a.cá "oá bpÁ^b-ó.'ó 'ouine -pé bii'ÓA.cc, ní'ó 
nA.c teif jréin, ní mói'oe ce-^nc -ó^n cí -6.5 -ó. bpÁ^bA^nn é-pn 'o'-ó. 
f'Á^bÁit -pé 'hu'ÓACc A^i^e. Oi-ji, "OÁ bpÁ^b^v'ó O LísO^A.ijie 
LeA^c-Cuinn a^ O C|\uimín, ní mói'oe ceA.|\c tli C^Atiimín -6.|\ 
LeAC-Cuinn pn. tTI. 50. -oo'n ní'ó cu-ó.'p: "oÁ bpÁ^b^.'ó ):óf 
ne-óvC |\é liti'ó-6.cc -ó.n ní'ó nAc biA.'ó -M^e, ní •óte^^-M'p 'oíot 
•00 'óéAvn^m -ó.p\ A. -pon. 

X>Á. bpÁ^b^'ó m. 50. ne-ó.c a. 015iAeA.cc 'pé hu'ÓAvCC A.5 neAsC 
eite, ^eA.c &. 'pÁ^bÁit A5 a oi^p^e X)íte-6.'p, 7 ^^n cúi'p ^cne^'pcA. 
^i^e 'pé n-A. cu'p ó'n 015iAeA.cc, ní 'óte-ó.gxMiA ^.n c-ti'ÓA.cc- 
pn -oo coimtíonA.'ó, -oÁ mbiA.'ó jtip^Asb ^5 -6.n eA.^t^.i'p X)o 
'ptii^p'óe A.n oi5p\eA.cc, ^ti'pA.b tiime-pn -6.'oei|A cifce -6.n 
C'pÁbA.i'ó, 7 -Mnicceói|A n^. íieA.^tA.i'pe, 7 biA.'ócAc n^. mbocc 7 
n^ mbMncp\eA.bcA.c, pi'pctii^ceói'p n^ bp^^nn, 7 'oíontiigceóiiA 
n/s n'oítteA.cc, 7 te^'ptii5ceóip\ n^. tocc, 7 An btiA.bA.tt 
b'|iiocc-|AÁi'óceA.c beA.nntii5ce buA.'ó-'poctA.c, S. Augustinus, 
'f^ti -peAnmóijA 'po f^^píob "oo bcA.CA.i'ó coiccinn nA. 5ctéi|AeA.c, 
quicunque exheredato filio heredem facit ecclesiam, quaerat 
alium qui suscipiat, non Augustinum, " ^ibé 'yA^r\ mbic, ia.|i 
5cti|A A. mic ó oi5|AeA.cc, 'oo^ní oigiAC 'oo'n eA.5tA.if, ia.jajaa.'ó 
neA.c eite: ní Vié Au^tifcin ^tA.cpA.'p." Ay nA. bp\iA.c|\A.ib-'pe i'p 
lonctii^ce, nA.c cói|a cion 'oo beic a.|a A.n u'óa.cc 'oógní neA.c c]Aé 
-pei|A3^, nó cp\é 'puA.'pA.oi'o, nó cp\é A.nc|A 01*00, nó cp\é A.on A.'óbA.'p 
eite A.m'otigceA.c, bío'ó 5ti|AA.b A.5 A.n e/S5tA.if 'oo pi^p'óe í. 

[11.] PéA.x)CA.'p A. lA.'p'pA.i^e A.nn-fo, A.n bptiit x)'pA.cA.ib A.|AnA. 
'peiceA.X)úi|Aib, A.n ciomnA. nó A.n c-ti*ÓA.cc x>o cti|A 1 n^níom x)o 
tÁCA.i|\ lA.'p n-éA.5 A.n ciomA.ncó|AA.? t)obeip\ Eichardus 'pfeA.- 
5|AA. A.|A A.n 5ceifc-fe, 7 if eA.'ó a.'ocija : A.n CA.n cumA.'p A.n 144 uní bion-gAoite Ati bAis. 

c-U'ó-6.ccói|A -MtTi'piA cintice |Aé coiitilíoriA'ó ísX) ciottimica, riAC 
bí 'o'pA.c-Mt) -^|\ Ati 'peice-6.'oiJi|A -mi c-u'óacc 'oo coiitiiíonA.'ó 
y/) \\éy ^n -Mmp]i ^cinnce, cumA.y ^n c-u'ÓACcói-p ^éin ; a.cc 
Tntjn-6.b follu'p -00 tucc -0. léiji-nieAfCA^, 50 tDcéi'ó tHAsill 'oo 
cii|A Ai]i 1 n'ooc4s-p 'oo'n iTiAv]ib ; 7 -ó.n cpÁc i-p téi|\ pn, acá 
'o'pA.c-Mb A-p Avn 'peice-ó.'otíi]! 1 500511^-0.^ a coiiTilíon-6.'ó 
■oo tÁc-Mpi, ^i'ócA.'ó 'oo 'ótige ní •péA.'ocA.pi ^ coiiriéi^niiigA.'ó 
^U]^ -6.n -Mmp|A |\o cinne-o.'ó lei-p ó^n u'ó^sccói-p. Acc ceAvn^, 
A.n c-6.n nA.c cumA^nn ^n c-ti'ÓA.ccói|t -Mmp|t cinnce, 7 bíof -^ji 
ciim4>.'p -(sn C'peiceA.'otí'p^ ^n ciomn^ -00 coimtíon-ó.'ó 50 -pAop- 
'óÁt-ó.c, bí 'o'pA.CAvib A.i|t 'oo tÁCAin -^ coimtíonA'ó ; t)o -péi|t mA.-p 
te-6.5c-6.it ^5 Decre. Jur., in omnibus in quibus dies non ponitur, 
praesenti die debetur, *'in 5^.6 tiite ní'ó i'f 'f^'^c ctiipice^|t tÁ, 
'ote-^g^ijt -6.n tÁ bíop 'oo tÁcxM-p xsn ní*ó ;" ion4>.nn pn -pé -6. 
jtÁ'ó, 7 ^ibé ní'ó §e-6.ttcA|t, 7 ^^.n cA.i|t'oe n^ ceA.nn cinnce 
-Mmp-pe t)0 5A.bÁit -pip -^n cí 'o'-^ n5eAvttc-6.it é, |:Áf -m'ó ceA.|tc 
'f-^n ní'ó 5e-6vttcA.|t 'oo'n cí "o'-^ nx)é-6.ncA.|t -^n ^e-^tt-Mii, 'oo 
tÁc-M|t 1 n'oi-M'ó ,6.n ge^tt-Mm "oo 'óé^n-MTi ; 7 'oV |téi|t pn, -6.n 
5e-6.tt-MTi 'oobeiit -6.n ciom^ncói|t -6v|t te-6.5Ái'o 'o'-pÁ^b.é.it 'o'-^ 
éii', |:-6.|"-M'ó ce-^|tc 'oo t-6.c-M|t 'f^^ te.6.5-6.1'0 -6.5 -6.n cí 'o'-^ 
n5e-6.ttc-6.it í, i-6.|t n-éxi.5 -6.n ciom-6.ncó|t-6.. A^tii^ -6.'oei|t Glossa 
5tipv po|i -6.n ní'ó-|"e 50 h-6.i|tice X)o teic n-^ te-^.^Ái'oe ciom-6.n- 
c-^|t 'oo'n e-^.^t-Mi'; 5on-6.'ó uime-pn -^c-ó. -6.n ní'ó te-6.5c-6.it -^5 
Decre. xiii. 2, (qui oblationes), 7 Y^^ ^c-Mbi'oit 'n-6. 'ói-m'ó 
pn, m6.|t -6. teA.5c-6.it n^bpvi -6. c|t -6.-1^0, quioblationesdefunctorum 
retinent, et illi qui ecclesiis tradere demorantur, ut iníideles sunt 
ab ecclesia abjiciendi, " -6.n '0|te6.m con5b-6.f -Mf^cA.'ó-^. n-6. 
m-6.|tb, 7 -6.n 'oite-^.m úx) 'oogní m-Mtt -6.|t -6. n'oÁit, if cói|t -6. 
|tu-6.5-6.'ó -6.f -6.n e-6.5tA.if m-6.|t -Mnc|teix)me-6.CA.." If lonctii^ce 
-6.f -6.n -6.ic-fe, 5tipA.b cti|tcA.c-Mf p-6.5ÁncA. 'oo'n t)|ttiin5 -6.|t a. 
bpÁ^b-Mt) n.6. mA.i|tb ctJpiA.m te-^.^Ái'oe |té n--^ 'o-6.it X)o'n 
eA.5tA.1p, 7 "oogní pA.itt 'n-A. "oíot piiA.. 

[iii.] PéA.'ocA.|t A. iA.|t|:A.i5e A.nn-fo, A.n x)céi'ó A.n |ti5neA.f 
ctii|tceA.pi A.|t 'óíot nA. teA.5Á.ix)e 1 nx)0CA.|t x)o'n rhA.|tb ? 'Oobeip 
Eichardus ppieA.5|tA. A.p A.n ^ceif c-f e, 7 if ca.'ó A.x)ei|t, 50 x)céi'ó. leAb. III. AlU V. 145 

7 -^cÁit) 'OÁ. jiéA.'púri cui^e-pn. Ari céA.'o ^vé^fún 'oío'b, 5ti|\Avb 
lu-ó.c-M'oe gtii'óeA.]' -6.n 6^.51^.1]" a^]\ ó.n m-<s]A'b, í t)o beic -6.|t 
n^t^cA.'ó n-^ teA.5Ái*oe, c|^é n-^ beic 'o'p^scA.ili) tti-pjAe -^to-p n^. 
ieA.^Ái'oe -6.n ^tJi^óe -00 'óéAvnA^iri. An X)4s|\a. |\éA.'pún, "oo bjAÍ^ 
r\jíyc 'ptnt, "OÁ ttiA^ice 'óíolcA.'p A.n toA.^Ái'o, nAc ttiA.cA.i'oe 
'pA.-cÁc x^o^eib An mA.-pb é^oc|\omti5-^*ó ó -péin -pti'p^A.'oóiA^ é. 
Af 5A.C ní'ó 'o'^ n'otibpix^m^.'p 'f^^ ^t*í -poi-ceA.-pcA.ib-pn cti^-p, 
1|" téi|\ -6. ttiime X)o tocc, 7 a. ^i'óbp^e 'o'upicói'o, 'oo'n "oiAtiin^ 
téi^OA.'p •oíob 5A.n U'óa.cc ^n m/b.inb "oo coimtíon^'ó. 

1"p inmeA.'pc^ pn ^f -^n f^éA.t té^^CAv-p 1 n-imceAccA.ib 
SéA.|AtA.if itlói-p. ílé 'oc'piA.tt lomon-po "oo fttiA.5 SéA.-ptA.i-p 
ciAé-p 4>.n Navarre, -oo cA.ctig^'ó jié Tnú|v-í).c-M'b, -00 bí -6.5 ^^.bÁit 
nei-pc A"p -6.n SpÁinn 50 ■poipvéi^ne-ó.c. Tlé •oc|iiA.tt '-p-^^ 
•octiiiti-p-pn 'oóib, CA.'pt^ 5-^tApi éA^^ts x)o 'pí'oi|ie 'oV 'p-Mbe A-p 
A.n 'pttiA.g ; 7 ní -p-Mbe x)o mA.oin -^n c-^n-pn x)V com/M|i, acc 
An c-eA.c ^'p ís mbío'ó -pé tinn a. -ptÁince /^5 x)éAnAm ^reA.'ómA. ; 
7 x)o ciom^in -pé X)o'n eA^^tMf A^-p -o. ^nm/Mn é, 7 'o'fÁ^^ib a.|a 
tÁim 'óeA.-pb|iÁcA.-p 'óó -péin é, -pé n--6. 'óÁit X)o'n eA^tA.ip Acc 
ce^nAv, 1-p eA.'ó X)o -pinne ^n x)eA.-pb-pÁCA.i-p -6. con^bÁit ^^.i^e 
|:éin ; ^i'óe-^'ó, 1 ^cionn cpviocA.x) tÁ cÁiiii^ AnA.m -6vn -píx>i]iet)o 
tA.bA.i|AC -pi-p 7 X)'a lomcÁineA.'ó ; 7 i-p oa'ó AX)tibAipic, " ís pon- 
5A.tA.15, -6.-p -pé, 1-p mópi -6.n -peA^tt X)0 -pinni-p opim--p-6., mAvjA ^tiji 
-pÁ^b-Mf c|AiocA. tÁ 1 bpiA.nA.ib mé, X)o bícin m'eic X)o con^bÁit 
ó'n eA.5tA.1-p, x)'-pói-p]:eA.*ó X)'a. ^tii'óe mé ; ^i'óeA.'ó, 1 nx)íot nA< 
]:eitte X)o jAinnif onm--pA., X)Áitp'ó 'Oia. cti--pA. 50 íiobA.nn 1 
tÁ.im Ltiiciféi|\." A^tif teif-pn cÁini^ x)ío|imA. x)0 'óeA.mnA.ib 
x)op\|^'DA. •otib-^núi-peA.cA. X)'a. ptiA.x)A.c 50 liA.ibéit 1 neA.ttA.ib 
nime a. hA.mA.|Ac A.n cfttíA.15. A^tif ]\é x)C|AiA.tt 'f^^ 5conA.i]i 
5céA.x)nA. CA.|A A. n-A.if x)o nA. -pttiA.5A.1b, cA.ftA. co-pp A.n p\\ 
céA.x)nA. -pé X)p\tiin5 "óíob 1 ^cionn x)Á tÁ x)éA.5, 7 é 'n-A. A.btA.c 
bp\éA.n mo|A5tii5ce mío-mA.i-peA.c A.p\ A.n mtii^ A-f a. 5comA.i|i, 
A.5 cfocttigA.'ó 7 A.5 ctiicim 'n-A. bto'ÓA.ib A.f a. céite. Ap -^n 
f5éA.t--po if lonctii^ce 50 nx)éin tDiA. x)ío5^tcA.f a.|a A.n x^puin^ 
x)05ní -peA.cmA.tt a.|\ coimtíonA.'ó «'óa.cca. A.n mA.ifb. 

[iv.] péA.x)CA.f A. iA.ffA.15e A.nn-fo, cia. A.n •ofeA.m, A.f nA.c 

u 146 URÍ biOR-gAOite An bÁis. 

jAigce-ó.]! -6. te-^f ^tii'óe, 7 nA.c céi'o 1 bptiii5-6.'oói|i, a^cz t]\^jM,A^y 
t)o tÁc-Mti 'o'éif ís mbÁif A.'p ne-6.tTi ? tTlo jpneA.^-pA, 50 b-ptiiti'o 
C|M "oiion^^)., céix) AiA bA.lt 'o'éi'p a. mbÁi-p -^-p ne-óv-m : mA.|i a.cá, 
A.n 'o]Ae-<sm 6^.5^.]" x)0 tÁú^i|A 'o'éi-p -^n b^i-pci'ó, n-ó. mA.iiicí]Ai5, 
7 n-ó. pnéin -píoii-cpiÁibceACA.. l-p 1 bpogA^i-p n^ 'ociií n-Aicme- 
|"e -^cÁiX) A.n C]iii3|i "oV]! boi^^t^t) neA.m -^]a mbeic a.]i c-6.tm-Mn 
x)óib : mAv]i acá, C]aío]"c, ia.]i n-xs b^i]^cexi.'ó, Luc. iii.; Sci^sbnA., 
-6.]i n--6. ctoc-ó.'ó, Act viii. ; 7 6óin, Apoc. iv. 1, mís]\ AX)ei]i yé 
]:éin, "-6.X)connA.]ic, 7 ]:éAC, x)0]iii]" o^^tui^ce a]i ne-MTi." Af 
A.n bpo5Ai]i-]'e 1]" loncui^ce, ^ac Avon XDogeib bÁ]" x)o tÁc-M]A 
i-6.|\ n--6. bA.i]"ce^'ó, nó 5^0 A.on x^ogeib hÁf c]ié mA.]ic]iA.'ó, nó 
5A.C -6.on bío]" ]:?í]\éA.ncA ionn|\xMC, ^mA^it x)o bí 6óin b]Atiinne, 
50 n-o]'5AtcAv]A X)o tÁc.M]i iA.]A mbÁ]" x)0]iti]" nime ]ioime, 7 n-6.c 
céi'ó 1 bpti]A5A.x)ói]i. 5i'óe>6.'ó, ^n x)|ieA.m X)V te-6.nAvnn ]"xst n^. 
I^ein-cion, 7 a]a ^ mbí ceimeA.t c]iti-Mtti§ce nó mei]!^ mío- 
mAvi]'e>6.c ó mtii]AC n^. mí-méine -6.]a -6. ^co^tibA]", wa^c ^AÁini^ 
teó x)o ]"5]Aio]" té ]"5ti^b ]^5iA.m-gtAvin ]^50ic-tíomcA. -6.n f5]iú- 
XDtiigce f^^st'^, 'ótijix) x)o 'óéAnxMti o]1]a^ ]:éin, c]Aé pe4>.nn-MX) 
nA. bpeACAv'ó X)o m-McexMTi Y^n b]:A.oipx)in, nó c]Aé b]AÓn- 
comb]Atj'ó 'óóib, Af' nA.c ^iÁini^ teó tói^A-^níoiti nÁ te^^^ugA'ó 
X)o 'óé-6.nAvm ]Aé tinn ^ mbcA.CA'ó, 1]" éi^eA^n x)óib X)tit X)'^ 
tnb]AtiicneA.'ó 1 x)ceini'ó ptiii^xsxDÓfA., x)o nó]" -6.n ói]i, 50 beic 
^tA^n x)óib ]AiA. nx)tit A.]! neA.m, x)o b^AÍg n-6.c céi'ó ^oin-ní'ó 
cÁi'óe-6.c A]A A mbí fm^t nó ceime-6.t, -6.]i neAm, x)0 ]iéi]A 6óin. 
[v.J ^pé^sx^cA.]! ^ iA.]i]?M5e -6.nn-]"o, c]Aé^X) ^y iy nx)éin An 
e^gt-Mf onói]A 7 o]:f]iÁit -^]i n^. mA.]ibA.ib-fe, 1 ^cionn A.n 
]"e-6.ccm-6.'ó tÁ, 7 1 ^cionn mío]^^., 7 1 ^cionn btiA'ónA.? A]i 
T)cúf, 1]" tiime x^o^níx) 1 ^cionn A.n ]"eA.ccm-6.*ó tÁ, lonnti]" 50 
TTiA.icp'óe •óóib n^. btiite 'peA.CM'ó x)o ]ión]"-6.X) té n-A. 5co]ipA.ib 
bíop -6.]i n^. nxDe^n^m x)o n^. ceic]Ae x)úitib, 7 té n-^ n-^n^m^ib 
-6.5 -6. mbíx) c]AÍ b]iío5A., m^]i -6.CÁ, coit 7 cui^pe 7 me-6.b-M]i. 
1]" uime fó]" xío^níx) -6.n ctiimnitig^'ó mío]'-^ 'n--6. mbíx) n^ x)eic 
tÁ ]:a. c]ií, lonnu]" 50 njt^^nc^oi n^. m-M]ib ó 5-6.C ceimeA.t x)V 
mbí o]i]A4>. c]ié n-A. ^cioncMb /^top neA.mcoiméA.X)A. cpeix)im 
n^ c]AÍonóix)e, 7 c|Aé fÁ]AU56.'ó n/b. nx)eic n-^icne^'ó. 1]- uime- leAb. III. Alu V. 147 

pn m. ^c. 'oo^níceA.iv ^n ctiiTTiniti§A.'ó bliA.t)n^, lonnu'p 50 
'pA.c/s'ó -6.n TnAv|Ali) ó btiA.'ónA.ib ^n atti5A.i|i 50 btiA'ónAib n^. 
'pío-piAM'óeA.cuA.; 7 fóp, 1 n'o^ot 5^.6 tiilc 7 5^.0 -6vncA.iciiTi 
^imfi]Ae 'o'ó^ n'oé^'pn'pA.'o n^. mA.i|Ab 1 mbtiA.'ónAib a. mbeA.ÚA.'ó. 
péA.X)C-6.|\ lomo'p'po btiA.'ÓAin "oo c^bA.iiic ^1(\ pi^é ^n •ouine ; 
óip, -ó.mAib bí-o ceicpe 'pÁice ^A^n mbtiA.*óxMn, -ó.cái'o ceic-pe 
co'o^c^ 1 p\A.é A.n 'oiiine; mA]i acá. AvO'p mA.cA.oiiTi, -6.0'p ó^Áin, 
|:e-ó.|\'ó^cc, 7 'peA.nóp'ó^cc, ippe-óv^pAvp -oo ceicjie 'pÁicib n^ 
bli-6.'ónA., mA'p i-p 'polltif 'oo Itjcc -6. léi|\-me^'pc-6.. Si'óeA.'ó, 
ní |?ti'L<si|i •oo'n cí 'oo^ní 4sn oppp\Áit nó -6.n c-einex^c-'po Av'p n^. 
m^.'pbA.ib, 5'pÁ'ó t)é 7 nxs com^pi'p-ó.n 'oo beic 4^150, 7 é 'péin 
•00 beic Y'^^ n^'pÁ'ó ; óip ní 5-0.bA.nn T)ia. -ó.'p^Ai'ó ri|\ -6.n ^ 
-6.ncp\oi*óe. A^tip m-o.pi 'óeA.'pbA.'ó A.pi n/s ^nÁctii^cib 7 ^]\ n-ó. 
nó-pAib ^AéA.miAÁi'óce "oo beic po-molc^s, A'oei|A Ambrosms, 
Super Obit. Theodosii, die septimo ad sepulonim redimus, qui 
dies sjmbolum est futurae quietis, "^n 'peAccm/S'ó lÁ CIA.5- 
mA.oiX) 5up An tiA.15, lÁ pn i'p xMcgein 'oo'n comnxM'óe a.cá a|a 
cí ce^ccA.." A'oeipi 'póp S. Augustinus ní'ó C15 beip ^.n ní-ó 
^cé.ó.'onA., mA'p a. n--ó.b,6.i|A, De Fide Resurr., alii tertium et 
tricesimum (diem obitus), alii septimum et quadragesimum ob- 
servare consueverunt ; et utraque observatio auctoritatem habet, 
"f-<k Sn^í^j ■^í^ T^> ^^ '0|Atiin5 iA.p\ mbÁp .ó.n mAi|Ab, coimÓA'o 'oo 
•óéA.nA.m A.|A ,6.n T)cp\eA.f lÁ 7 ^-p ^n 'oc|AiocA'om^'ó lÁ, iDpon^ 
eibe A.p\ ^n 'peA.cciiiA'ó 7 £s]\ ^n gceA.cp/scA.'omxs'ó lÁ, 7 a.cá 
ti5'OA.|ACÁf ^5 5xb.c nóf 'oíob-fo." 1f lonctii^ce Af fo, 5t>pA.b 
fo-molcA. fe-ó.n-gnÁctigA.'ó n^. íi 0x^51^.1^0, mA.p\ 4>. ^cle^cc/Sf 
téi cuimniugA.'ó feA.ccmA.ine 7 ctiimnitigA.'o míofA. 7 ctiim- 
niu^A.'ó btiA.'ónA. x)o 'óéxb.nA.m A.f A.nA.m A.n mA.ifb. 148 uní bioti-gAoite An bÁis. An seiseA'ó hAtu. 

1 t1-A 5Ctl1|ACeA]A 1 jcélll, Cl^éAt) I^'a JCIOjAI^'bAtlTI "01 A |\Aé 'ÓlAtlltlge 100 

•ÓAOiíiib Ó5A, 7 é A5 léijeAti •o]Miiri5e eile 50 íieA|\]A a ti-AOi|'e; 7 ha péAfúiti 

ACÁ ]Mf-pt1. 

[i.] An cé/S'o -o.t)'bA.|i '6\6h, X)o h\\\^ •^M\\^h í-pn coit 'Óé ; 
ói]i if lom'ó-^ ní'ó 'oogní IDia., nA.c Áit teif 'OAvome 'oo 'óéA.nATTi 
to|i5Ai|\e^ccA. Dío'ó A p^'ónA.i-pe pn a.|i A.r\ ní'ó léAvguAii 1 
mbe^ú^í.i'ó n/s n-A.ic|\eA.c -<S|i Antonius nA.omú-0. : ói|i, A-p mbeic 
■óó A.5 to|A5A.i|AeA.cc A.|i fCA.i'oib 'o^oine eile, 7 A.5 -6. cu|\ 1 
n-ion^nA'ó c|AéA.'o ^if £>. 5Ctii|ieA.'ó 'Oia. -cn cop-fo nó -^n co|i 
eile 'óíob, "oo ctiA.t-6. ^n ^uc X)o neAm a^ a. ■pÁ'ó -pii^, * a. -M-pe 
•00 CA.bA.i|\c X)ó ^éin, 7 ^xsn beic A.5 iA.'p|:A.i§e a^]\ ■pc^i'oib cÁic.' 

[11.] An 'OA|\A. hA.'óbA.|i -pV b^rtJ^'otiigeA.nn 'O1-0. n^. hó^^ 
A.f £yn mbe-ó.c-M'ó-'pe ; lonntif nA.c |i^c-^'oa.oi|" 1 n-otcAvib, ó 
beic Av^ c-M*o|\eA.m n-ó. n'0|ioc-'ó-óvOine. l-p uime-pn -ó.'oeip» 
SotA.m, Sap. iv. 1, -6.5 tA.b-M|\c a^ ^n ó^Án •oogeib bÁ|" 1 
n-ionn|i^cti|^, "'oo •pti^'otiigeA'ó é lonnti)" nA.c 'oin^neA.'ó A.n 
m-Mtí-p A ctn^i^e -00 ctA.octo'ó." 

[iii.] An C|ieA.f A.'ób-ó.'p, lonnu-p ^m c-ó^Án A.5 js mbí 
X)|\oc-'pti-ó.'OA.)i i:a.oi, n-^c 'ptiiJbeA.'ó teA^c -6. |i/sé, 'o'e^í.^tA. 50 
mbiA.'ó nÍT)-'pA-meAv'pA. l-p t>ime-pn Av'oei^i 'OÁibí'ó Uí, Ps. liv. 
24, "4>.n •o|\e-^m bíof -ptiiteAc (nó -oogní 'oo-pc^^.'ó -pot^) 7 bío-p 
ceA.t5A.c, ní f-A.gbó.i'ó te-ísc -6. tA.ece ;" x). 50., A.n -oiie-^m 
-^5 A. mbí 'oúit 1' n'otiine-mA.p\b-6.'ó 7 1 bpeitt 7 1 mbeó.-pc-Mb 
5|iÁ.ineA.mtA. eite, 50 ^ciopiib-^nn t)iA. 0. tA.ece, lonnuf nA.c 
bei'oí|" -6.5 'pí|\-'óé-^nó.m tjitc. A^ttp 50 bpo-p 'OAm, i|"mA.ic C15 
teif -^n n\x)'ye A.n p\-ó.nn "oo |iinne pte 'o'Ái|\ice, m^p\ ^ 
n-Ab^i|i : — 

'OÁ mbiA.'ó 50 bptji5beó.t) peA|i pitt, 
feA.t "oV |iA.é 'n-^ |iA.é ^oibinn, 

^CÁI'O CÁC 'OV CUjA 1 5CÓ.1]1C, 

nA.c gnÁc A. 'ótjt 5ó.n "oío^Mtc. 

— [Met. Debide.] 
[iv.] An ce-6.c]A^m^'ó íiA'ób^]i, lonntip n^c teA.nA.X)Aoip teAb. III. Alr VI. 149 

Mnbe^|tc4>. ^ n-McpeA.c; X)o lAéi-p S. Augustinus, Quest. xiii., 
'oo'n te-ó.b^|A ceAi^u |\o -p^iAÍob Ap A.n 'pein-|AeA.cc, TnA|A a. 
n-A.bA.i|i, infantes in Sodomis simul cum parentibus cremati 
sunt, ne diu viventes exempla parentum consequerentur, ""00 
loif^eAvX) n^ nA.oi'óin 1 Sodoma Tn^|i-Aon \\é n--^ 'octii'pmig- 
ceóijiib, X)'f--McceA.'p, 'oÁ mA.i|Ai'oí|^ 1 bpA.X), 50 'LeA.npA.'OA.oii^ 
•pomplA.'ÓA. -6. ■pe-ó.n 7 a. pnn-peA.|\." 

[v.] An cúi^eA.'ó 1iA.'óbA|i, ipís -peA.c^'ÓAvib n-ó. 'ociii'pmig- 
ceóijie: ói|a •oíogÍA.i'ó t)i^ 50 minic A.'p ^n 'pA.o^^t-'po, coiiie 
n^. pnn'pcA'p a.]\ -6.n 'pliocc C15 tiA.CA., 'oo 'péi'ii ^n bA^^ifA "oogní 
'pé 'pém, Exod. xx. 2, "i'p mi-'pe x)o ÚigeA^jAnA., 'oo 'Ói/s Iái'oi|a 
féin, éAvt)mA.|A a^ A^pi^ ti|Acói'oe n^ n-^icp\e4).c A.'p -6.n x5ctA.inn 
5«!^ ^n 'ocpieA.f ^tún nó ^ti'p -^n 5ceA.cp\^mA.*ó ^tún ;" 'o. 50. 
50 x)citib|A-ó.'ó bÁ'p 7 ^CA.'p'p-'p-^ogA.'L 50 minic -00 ctA.nn-m-Mcne 
luccxs An 'oíomA.i'p 7 ^n •otiine-m-ó.'pbcA, xsn -óvn^t^ici'p 7 n^. 
íiéA.5có|i^ ; lonnu-p, "oÁ cpéi'pe 7 'OÁ cpéme bío-p -6.n 'otime 
AC|:tJinne^c tí'o, ^uji-^b mmic nAc bí mA.c ^5 ^A.bÁit ^ 015- 
He^cc-ó. cA.'p A éi'p; 5ti|i-ó.b tnme-pn -6.'oei|A ple éi^m A.n 'p-ísnn- 
fo, C15 leif An ní'ó ^cé^'onA. : — 

tlí bí cl-ó.nn ó neA.c 1 neAjAC 

'5-A.n cí bu'p ^A^nn b'pe^.c A^'p bocc; 

A. n'oémi'o n^. liA.ic|ie -o'tilc, 

•oo'n tticc A'p A. bxMcte, i'p otc. 

— [Met. Rannaigecht Mór.~\ 
[vi.] bío'ó ^ pA.'ónAvi'pe pn -ó.'p mó|AÁn 'o'ti-Mftib -^n oitém- 
fe n^. béi'pe-ó.nn, -6.5 a n'oe^c.M'ó bÁcA'ó A'p mó|iA.n X)'-^'oci§ib 
onó|A4).c-<s, ionnti|^ n^c puit acc -Mnbpne A5 a. n-Áicitig^'ó 
x)o'n copi-'po ; 7 ia.X) 'pém — 6-n méix) m-M|ieA.'p X)V n-iA.'pm-í).|A — 
1 mogi^-Mne 7 1 mboccAvCC, A5 íoc tiA.bA.i|\ 7 -Mnx)tigi'ó, X)]itíi|"e 
7 X)pioic-be^'pc, ptt 7 pon-5-Mte Jíy 'peA.n 7 -0. pnn-pe^.p» ; 50^^*0 
uime-pn X)o 'pmneTnAotmtii|Ae Oíieix)in, Ái'pxj-eA.fpo^ Uti-ó.m^, 
^n ji^nn-'po : — 

fuitnp'ó *Oió. xnjcAsig jS -peAn, 

c|\é -^n-UAvbís]A m^c ITIíteA.'ó, 

cpíoc ^m^ti'óe yí>< niA^X) conn, 

"fó^ pi^ji Mnbpne eAsCC|ionn. 

— [Met. Debide,'] 150 uní bioR-gAoiúe An bÁis. 

A^-fo Tn^|i C15 tei]" ^n ní'ó-'pe cuAf, A.n Aiflin^ -00 conn-M'pc 
A'ÓA^íTinÁn, 'pe-ó.|\'LÁn 'oo'n Spio-jiA'o nAOíri, 'oo 116111 111^.^ té^^- 
CA.|A 1 teAbAjA LexscA.in, vae, vae, vae viris Hiberiiiae, etc., 
" moniiA.|\, montiA.'p, montiA|\ 'o'Áicigceói-pi'b oitéin n^ héi|\- 
eAnn,fÁ|itii5e-6.'p AviceA.nc-6. A.n Uige^-pn-ó.; monuA.-p 'o'a jAÍog^ib 
7 'oV p|\ionn"p Ailí), nA.c pciiJiiA.nn A^n exs^nA. nÁ -Ovn pí|Ainne, 7 
gjiÁ'ótiigeA.'p An ti]Acói'o ; montiA|A x)'-6. 'ooccúijAib, nAC peólA.nn 
^n -píiiinne, 7 'oobeijA com-A.onctigA'ó \\é 'oíomA.oineA.'p-Mb n^ 
5cionc4>.c ; monti-^-p 'oV meipi'opeA.c-Mb 7 loV peA.ccA.CA.ili), 
comloip5pi'óe^|\ -MTiA.ll p'éA.ii ci|iim, nó 1^xS|1]ia.c lín." A-p ^n o 
mbA.5A.|i-po -oo |iinne ^.n c--Mn5eA.t, i-p loncui^ce ^tijiA.b ct!A.|i 
'óíogA.tc.Mp ó 'O1A. A|i r\ó< 'o-ó.oinili) peitt-beA.|ic-ó. 5|iÁine-ó.mtA. 
'oo 'óé.ó.nAm ; 7 50 liÁi|iice ^tiji-^b cjií ^néicepeA.cA.i'ó if^nÁc 
té tDiA. 'oo 'óíog^it A.]i -6.n 'pAvO^A.t-po, mAv-p a.cá 'oo]ic/s'ó p'ot^ 
té peitt, te.^c-c|iom 'o'imi|ic ^ji .6.n e-^^t^.i'p, 7 ^nÁctigA.'ó 
^n A.'ÓA.tc|i^nnA.i'p. 

[vii.] Utii5ce-c>.]i píjiinne .ó.n neic-pe Ap -6.n ní'ó téAgc/sp 
2 Reg. xii. 18, mA.|i 'oo iiinne t)iA. 'oío^A.tcA.p a.|i ^r\ -ó.*óA.t- 
cjiAnnAig Bethsabee: -ó.n m^xc pitj^ pí 1 n-A.'ÓA.tc|iA.nn>6.'p 'oo 
'OÁibí'ó, 'o'é.0.5 50 5110*0 1 n'oixM'ó a^ bjieice, 1 n-íoc n^. coi]ie 
'oo |iinneA.x)A.]i a. ctJi-pmiJceói]!!. 1p cjiép a.w n^ti/Mf-fe 'oo 
beic ó X)iA. 1 n'oi.M'ó n^. bpe.ó.c.ó.'ó-po, A'oei|i pót 50 bion- 
^AncAvC, Hebr. x. 31, " cjié^'o é a méAX) 'o'tiA.cbÁf, ce^^mÁit 
1 tÁ.m-Mb -6.n T)é bí ;'' 'o. 50. ^UjiAvb móji ip 1^0.0.5^^115^0 -oo 
nA. pe/^.ccA.cA.ib peA.|i5 'Oé "00 ctiitteA.m, 7 mé^.'o .6.n ctimA.ip 
ACÁ. .6.5 t)iA. íy]\ 'óíogA.tc.ó.'p -00 'oe-6.nA.TTi o|i|i-6.. tlime-pn -6.CÁ 
St^^^^óipi n-6.omc-6. -6.5 ceA.5A.p5 nA. n'OA.oine, Homil. xiii., A.5 
f5]iíobA.'ó A.pi A.n 'poip^éA.t 'o'A.|iA.b copA.c sint lumbi, etc. [Luc. 
xii. 35], mA.]i A. n-A.bA.i]i, nemo Dei louganimitatem negligat, 
quia tanto districtiorem justitiam in judicio exigit quanto lou- 
giorem ante judicium patientiam prorogavit, " nÁ cu^a.'ó A.on 
'otiinepA.itt 1 bpA.'o-A.]iA.'ónA.cc tDé, ói]i cion a. bptiit 'o'pA.'o-'ó-á.it 
'n-A. poi5iX)e A.5 cu]i a. b]ieiceA.mnA.ip a.]i cA.i]i'oe, a.cá pé 'oo- 
CA.oite 'n-A. cei]ic-bpeiceA.mnA.p." gi'óeA.'ó, ip eA.'ó pA.oiti'o A.n 
tíne nó A.n tucc com-A.impipe a.cá. A.5A.inn, ^up cui]\ "Oia. ct-ó.i'ó- leAb. III. Alu VI. 151 

etsm A.n inne-ó.c^ix) 'n-A^ c-puA.it'l c^i-p^eA.'ÓA, mís]\ nAc ^-^Ida.ix) 
'pA.'b-ó.'ó ó*n pnn|"e-6.n úÁini^ -poiTiA.inn, ^|i -6. n'oé^'pnxs t)iA. 'oío- 
^Avtc^'p cpé n-A. n-otc^ib ):éin, ^cu ixst) 50 lAOCA.iri-MÍ, tÁn 
t)'Ainx)iceA.'L'L éi5neA.c -6.5 c^itteA.'ó 7 A.5 cpvéAC-ó.'ó 4s ^cxspA.'o 
7 A. ^cotii^'jA'pAvn, -^5 buA^in a. n-ionniri^i|" 7 ^ n-óipi-ci|xe 
cpié combÁi'ó bjieiceAviii m bpi eA.!) 01*00 a^c 7 ca.]ixs'0 ^cbeAv-pxsc 
5ce4>.t5-piúnA.c 'óíob. Acc ceAnA, "OApi mo ctibA-p, ^cÁ ^.n 
*Oi^ 'oo -pinne ^n 'oíogxstc^-p -^-p xsn pnnj^e-óvH coirh 'oíb^reAn^^c 
Anoif -pé ce/spiciigxs'ó nxs ^cioncx^c cpié n-^ n-otcxMb, 7 "oo bí 
]\é -pm-^cc -00 'óé^j.nAm A-p -ó.n pnn-pe^-p cÁini^ ]AomA.inn. Ap 
^n A'óbA.'p-pn, •oé^n-ó.'ó ^ísC Aon ■pA.ipie a^i|i -péin, 50 n-óvC 
tuig'peA.'ó t)i-ó. tÁ.m ^ipv ; ói]i ní cuA.tA.1n5 cpiéxsn 'OÁ cjiéi-pe xs-p 
cí>.tmMn, neA.-pc nó neim-poc t)é -00 cupinxsm nÁ -00 cp\oim- 
íftmgAv'ó, A.n C4sn cuip\eA.f -poirhe 'oío^/stcA-p 'oo 'óéAvnAiri ; 7 i-p 
uime-pn iA|i]:Ai5exS'p pót 50 íiion5A.ncAc, " c]iéA.'o é a. mé-óv'O 
"00 'óocA.-p, ceAv^iriAit 1 tÁm-Mt) An t)é t)í ?'' 

[viii.] Uui^, A. 'óuine, 5ti]i 5nÁCA.c ce-ó.ccA|i -00 ceic-pe 
bA.iniAp\-pmMb ti]Acói'oeA.CA A.5 ctii'óeAvCC A.-p 'ótiine -oo coi-p^ 
A.n -ó.'ÓA.tcpi^nn/si-p. An céA.'o -MniA.p\-pm/s 'óíot), boccA.cc A.n- 
coi]"5ceA.c, ctJi]AeA.]" 'otiine ísf a. conÁc ]"A.o§A.tcA., 7 bÁi'óeA]" 1 
n-A.inpA.cA.ib éA.'0CA.]\t)A.cA. é ; 7 1]" lom'ÓA. bA.]i]iA.i'óe bo5Á]"A.c 
btA.'ómA.nnA.c 'oo bp\eó'ÓA.'ó 7 "oo btiA.iteA.'ó "oo'n ]^5iiíi]A]"e-]"e 
p\é n-Á.p\ tinn ]:éin 1 n-d]iinn, A.5 A.'p\ i-tiitin^ 'Oia. 'óóib c]ié 
mitteA.'ó t)A.n bpó]"CA. 'otit ca.]i t)A.|\p\ a. n5eA.ttcA.. 

An '0A.]iA. 'hA.iniA.]i]'mA., ceA.^^^A.'ó A.inmeA.c bA.tt ; ói]i ^y 
minic -ptntn^eA.]" 'Oia. ymt nó co]" nó tÁm ^oo CA.itt •oo'n 
A.'ÓA.tc]iA.nnA.c 1 n-íoc A.n peA.CA.i'ó, 7 mA.]A ]iA.t)A.'ó "00 'ÓA.oinit) 
eite ]ié 'beic a.]a a. ^coimÓA.'o a.]i A.n 5coi]i ^céA.'onA.. 

An C]AeA>]" A.npocA.in, bÁ]" obA.nn ^^.n A.ic|\i5e ; mA]A a.cá a. 
top^A.'ó 1 'oceini'ó, nó a. bÁCA.'ó 1 n-tii^^^e, nó a. ^oin té hA.]Am, 
nó in ionn-pA.mtA. eite 'oo bÁ]"A.it) A.ibéite obA.nnA. 'o'a. t)]ieic. 

An ceA.c]iA.mA.'ó íiA.iniA.]ifmA., ^^.n mA.c 'oo beic A.5 5A.bÁit 
A. oi5]ieA.ccA. ; 7 mtinA. mbiA.'ó eA.5tA. eA.]^5CÁi]i'oeA.]''A. x>o 
cA.]Ap\A.in5 o]AA.inn, lom'ÓA. comA.]icA. cinnce 1]" ]?ottti]" X)o jpéA.'o- 152 rtií bioti-5Aoite An bÁis. 

|?A.mA.oif x)o rA.'b-MjAC Anu^'p, CAiAtA. -pé n-Á]A tinn ]:éin i 
n-éi]iinn -6."p ^n ní'ó-'pe, nA.c ctn-pireA.Tn pop 'oo'n co|\-'po. 

[ix.] Acc ceA.n-0., TnA|\ ■pA.b/S'ó •oo'n ié-ó.§uói|i, ctii]A|:eA^'o 
•píoj" ^nn-fo — ^DvCc 010*0 leA-p^ tiom -^ tu-ó.'ó — be^^Án "oo'n 
•opuin^ "pé'|i 'be^.n, -poi'pío'p, 'oocaii n^. x^ÁlA.-'po, A.fi inbeic ^^.n 
inA.c A^ 5A.bÁit 015'peA.ccAv ís]\ -^on x)\oh ; mA.'p acá Se/snóit), 
lA.'pt-^ Citbe 'O^v'pA ; UomÁ'p btntcéA-p, l^'ptA. 1111-111 ijmA.n 7 
Opn^vi^e; t)omnA.tt mA.c C^'pc-Mg, l/sntA. béit-inn'pe ; Tniii'|ii'p 
mA.c ge-ó.'p-Mtc, Cige^'pn^ n/s nT)ei'pe-6.c ; 7 tlotA.nc lúpc-ó.'p, 
I7i§e/bv|vnA cpíce lú'pcA.'p-ó.c ; C-^monn mA.c Siobúin -0'^ n^oipcí 
-6.n tli'oi|ie ponn ; 7 ^r\ CAvtb^c O CeA.|\bA.itt 'o'a n^oii^cí 
Uige-^'pnA 61 te ; 7 mun^ mbm'ó -^o 'p^ibe Am 'O'pon^ -6.T>tibA.'pc 
com 'pottti'p pn cionc-6.c '-p-^i^ 5coi|v-'pe, 50 bptJiti*o ís n^níoiiiA. 
''P'í>^n n^né-pn 1 mbéxstA.ib cxsic 50 coicce^nn, 'oo f^tJi^pnn m>.x) 
m^.'p 5-^c tticc eite 56.^ tA.bA.ipc o|1|\a. ; 5onA.*ó tJime-pn 'oo 
"pinne pte éi^in ^n 'p^.nn-fo : — 

5a.c 'pí cotA.c 'oo^ní 'optJip', 
cóip ctjipe/sp -6. -ptjit 'oo niopc ; 
ip é -6.n ^níoiti-pn c-6.p 5-6.0 f5é-6.t 
ceiteAp -6. péA.n ^.'p 'í»^ ftiocc. 

— [Met. Rannaigecht Mór.~\ 

[x.] 1p A.mtM'D ctii^im ^tjpAbi n'oío^A.tcA.p A'ÓA.tcpA.nnAi'P 
tltiA.i'ópi mic Úoip'óeA.tb-6.15 tJi Conctib-Mp, tlí^ ConnA.cc; 7 
A.'ÓA.tcpA.nnA.ip 'ÓiA.pmA.'OA. mic ttltipCA.'ÓA., tlí^ l/A.i§eA.n, x)o 
•óeóntiig 'O1A. -00 'óeA.ttigA.'o pé hÁp'o-'ptA.icitjp eipeA.nn, 7 gA^itt 

•00 'ÓéA.nA.-m 5A.bAtcA.lf OpfA.. Óip téA.gCA.'p A.|1 tltlA.I'Ófl UA. 

ConctibA.i|A, nA.CA.f tóp tei'p -pei'poA.p teA.nnÁn 'oo beic ^.156 
5A.n A. coit 'péin -00 beic ^.i^e A.'p 5A.C mnA.01 'n-A. 'óúcA.15 'n-A. 
^cuiffeA.'ó 'oúit, 56 mA.'ó pófCA. nó neA.m-pópcA. -00 biA.'ó fí. 
A^tif if fotttif 'oo CA^oib 'ÓiA.'pmA.'OA. mic mtipcA.'ÓA., ^tjpA^b 
cpé mnA.01 Úi^OA.'pnÁin tií tltiA.ipc 'oo bpeic teif, CA.'ptA. 5A.C 
'oocA.'p 'oV n'oéA.fnA. fé 'óó féin 7 'o'éi'pinn. gÁ 'ocÁim 'pif ? 

If lOm'ÓA. ftA.1C1Uf fOipteA.CA.n, 7 fíog-fUlt pA.CmA.f fO-UA.fA.t, teAb. III. aLu VI. 153 

•oo 'ptiA.^A.'ó 50 110-A.ibéil cpéf ísx) bpeAvCO.'ó-f^, mís\\ if léi|\ a. 
leA.b|AA.ib i]ife 7 -mitiáI-<s n^ Ti-Á|i'0-f:t-Mce 1 n--^ltó'o. 

[xi.] bío'ó £>. pA.'ónA.i'pe pn j^\\ A.n ní'ó CA.-ptA. "oo n^. C|\í 
íiÁ-p'o-i:tA.icib-fepof, A.tof nó. coi|Ae--pe ; A^-'po ^ n-^nmA.nnA, 
Sardanapalus Rí n^. Persia, Rodericus Uí n^. Sp^inne, 7 Vorti- 
gernus Kí n^. OjieACxMnne Tnói|\e. 1|" e^t) CA.]itA. 'oo'n céi'o 
yeí>^]\, cA.pcA.oin 'o'a. Trminnci|i -péin X)o bu-Mn a. cinn 'oe, A-p 
iiibeic 'óó 1 meA.'p5 A.n bA.ncpvA.ccA. 1 n-eA.|A|AAs'ó mnÁ, 7 é -6.5 
pníom coi^ite, 7 ó.n tíne p1i05A.mA.1t t)o 'óiit 1 mbÁCA.'ó -oo bícin 
A.n mí-5níomA.-pn ; nó 'oo p\éiii 'óiiuin^e eite, é péin 'o'a. top^A.'ó 
-pém 7 A. lonnitiA.]" mA.|i-A.on |iif 1 'ocopi 'ÓA.in^eA.n 'oo biA.'ÓA.'ó 
tA.ip péin A.i|i. 

If eA.'ó CA.pitA. 'oo*n '0A.pl A. peA.'p Eodericus -oo 'óéA.nA.m, 
TDÚit'oo ctipi 1 mnA.01 lA.|itA. onó|AA.i5 'oo'n SpÁinn, 7 A.n c-lA.p\tA. 
•oo 01111 A.'p eA.ccpA. 'oo'n Aippic ; 7 A.'p mbeic Do'n lA.pitA. *yA^n 
eA.cc|AA.-pn, CA.p\tA. 'oo'n tlíg mí-^níorh "00 *óéA.nA.m -pé mnA.01 
A.n lA.'ptA.. Ap bpitte-ó.'ó ó n-A. cupiup 'oo'n lA.ptA., p'UA.i]! 
P5éA.tA. A.n mí-5níomA.-pn, 7 'oogní 5eA.pÁn 7 éA.5nA.c A.-p A.n 
p\í§ 'pé btiA.iptib nA. SpÁ.inne 'pA.'n mí-§níom-pn ; 7 "oo piinne 
■péin 7 lA.'o péin ceA.n5A.t iié céite, 7 'oo có^piA.'OA.'p nA. TntjpA.15 
t)o CA.bA.i|ic ipceA.c A.'p A.n SpÁinn. A^up iA.p ^cmneA.'ó A.'p A.n 
5cotTiA.i-pte-pn 'oóib, céi'ó A.n c-lA.ptA. ca.ii a. A.ip 'oo'n Aipp\ic, 
7 cti5 "pttiA.^ tíonmA.p\ ITIúpAc teip 'oo'n SpÁmn 'o'a. 5A.bÁit ; 
7 ctj^ pém 7 nA.TniJiiA.15 50 n-A. p\A.nncA.ib ca.c 'oo'n 1115 Eode- 
ricus, ^tiii mA.pvbA.'ó Eodericus, 7 tipitriópi a. fttiA.5 'p^" 5ca.c ; 
^tiit 5A.bA.*0A.iA nA. TnijpA.15 tii\tA.mA.p nA. SpÁinne ctiA.ipim 
ctJi^ céA.'o btiA.'ÓA.m 'oo 'ópuim A.n rhí-5níomA.-pn ; 7 ní cÁmi^ 
top5 nÁ p"tiocc A.11 Eodericus 'p^i^ SpÁmn ó 'pm. 

If éA.*ó cA^iitA. 'oo'n cpieA.1" peA.p .1. Vortigernus : i:tA.icitii" 
nA. bi\eA.CA.inne ITIóiiie 'oo teónA.'ó ]\é n-A. tmn, 7 SA.5fA.nA.15 
•00 5A.bÁit neifc tnfpie 'o''ptitA.n5 t)e, 1 n*oío5A.it nA. coip\e "00 
p\inne A.n Tlí, mA.^ A.CÁ. in5eA.n Hengist, cA.pcA.oin 5eA.11- 
mÁineA.c x)o bí 'n-A. teA.nnÁ.n teA.pcA. a.i\ T5ÁC a. beic pópcA. 
Ai^e, 'oo con^bÁit ca.ii ceA.nn a. TimA. pópcA. pém. 

[xii.J Ip lom-ÓA. A. fA.mA.it eite-pe -oo f5eA.tA.1b -oo b'éi'oip 

X 154 utií bioti-gAoiúe An bAis. 

t)o cti|i poi" xsnn-'po "00 -pe^cTiA. n^ ■p^'o-x^ÁÍA., -púi^p'óeAviA "Linn 
•Do'n co|A--po 5A.n cti|i pof. 1p C]iti.<s5 ísn •o-MÍte 7 ísr\ 'oo|acavX)A'p 
•ooi-téipi X)ÁfA.ccA.c, 7 -^n "oúipie 'óoi-ce^^^i-p^ X)o'n 'oiiuin^ 
-6.-001 An ciopi'pb^'ó cini'ó, 7 ^n ^rolTTitigA.'ó plMcif, 7 ^.n ■pu-^cA'p- 
cló-ó ■píog-potA, C15 'oo'n TTieA.f5Án TTie-cs|Ab4>.ilt úv, v\ n^oijA- 
teís\\ Tne-^pi-5|TÁ'ó n^ Tneipi'0|ieA.c, 7 nA.c 'oéini'o ia.'o -péin 
tj'^nAvC^t ^ipv. A^-fo -ó.n ceipc 'oobeipi Hieronjmus, Epist. 
[e. ?], Api coijA n4y x)'púi'pe, ignis infernalis luxuriae, cujus 
materia gula, cujus flarama superbia, cujus scintilla prava 
colloquia, cujus fumus infamia, cujus cinis inmunditia, cujus 
finis gehenna, "0-6. ceine Tp|ieA.nnx)^ r\^ XDpiúife, x)'-6.|A-6.b 
/^'óbA.ii ^n c|AAOf, x)Vii6.b t^f-M]i -6.n x)íom-6.f, X)'-6vii6.b x)piic- 
leA.nn^ X)oi-bpii6vCf 6., X)'^-p-6.b x^cacac Tnío-ctú, X)Vii6.b tuA.T- 
cpie^X) ne6vTTi-5l6.ine, X)'Api-6.b cpiíoc ^n bpiÁic-ceine ! " Af-'po 
if lonctii^ce, cpvé6.x) é -6. liiéAX) x)o 'óíc x)o 'ótiine beic X)pii3ife6.c, 
7 cf é6.X) n-6. x)oc-M]i x)o§ní pí *óó. 

[xiii.] An 'peife^'ó A*ób6.p\, -p'A bptiA.x)tii5e6.nn t)iA. n6. 
X)6.oine Ó56. teif te^c ifci§ X)V n-6.oif, x)o cionn n^c pú n-6. 
x)^oine bíof beó c^ji ^ n-éif n6. x)eA§-'Ó6vOine X)o beic e6^cop\- 
|T6. ; X)o p\éif Tn6.|i -6.X)ei|T pót, -6^5 t^b-^.ifc Api n6. b^ppc^.txMb 7 
A|T n-6. •pí'péA.nc^.ib 'oV 'ocu^a.'ó bÁf 1 nx)iAi*ó Cpiíopc 6.f -pon -6. 
5C]Tei'oiTh, A.TTi-6.Tt té6.5C6.|i, Hebr. xi. 38, " An xjpie^m n6.CA.p\ 
bpiJ An 'ooTTi^.n ^ mbcTC ^nn ;" X). 50. ^uf Th6.ic -6.n c-6.'ób6.|A 
f6.'p\ puitin^ *Oi-6. m6.|\cf 6. n6. n-6.ppcA.t 7 n^. bpífé^n, x)o bfíg 
n6^c6.p\ bpiJ otc n6. x>f uin^e X)o bí beó x)*-6. n-éif i6^x) pém x)o 
beic eA.co|Tf -6.. A^-f o X)o p\éif Augustinus, De Vita Christiana, 
■pÁc eite fV mbeip\e6.nn *Oi6. x)A.oine teif 50 tu6.c, m6.]T 6. 
n-A.b6.ip\, vocantur ante tempus boni, ne diutius vexentur a 
noxiis ; mali vero et impii tolluntur, ne diutius bonos perse- 
quantur, *' 56.ip\mce6>f p\é n--6v n-6.impp\ n6. x^e^.g-'ÓAOine, lonntjf 
n-6.c beix)íf ní'ó bu'ó f-Mx^e x)V mbu6.i'ópe^'ó -6.5 n6. X)]ioc- 
'ó^.oinib ; bei]Tce6.]T iomo]T]To n^ x)o-'ó-6.oine 7 n6. hé6.x)cp\ó- 
C6.i]ii5, 50 n6.c beix>íp ní'ó bu'ó ]:6.ix)e A5 in^p^eim -6.]t n6. x^e^.^- 
'ó^.oinib." Ax)ei]A 5p\e6.5Óip\ n6.omc6., ^5 ce6.cc teif ^n ní-ó 
5cé6.x)n6.-po, Colloq, iv. [?], malitia remanentium meretur, ut hi teAb. III. AlU YII. 155 

qui prodesse poterant festine subtrahantur, " cuil'Lit) mMlíf nó. 
•oiAtiin^e TTi^iiAe^'p, A.n '0|\e^Tn -00 'pAvCA.'ó 1 'OCA.-pbA., X)o bjAeic 50 
^-pot) ti^cAv." bíot) A pA.'ónA.i'pe fin j^]\ rTió|iÁn -00 'ó^oinib, 
iA.|A|tAv-p A.n fA^o^^t 50 hxMn'oti^ce^c -pé a. fÁgbÁit A.5 /s 
n-oigjAeA.'ÓAvi'b "oV n-éip, 7 ■^^ ■^ mbei|Ae-6vnn tDi^ — ^i n'oío^A.'L- 
CAf A. n-MH'obgi'ó — a n-oi^jAe^'ÓA. iJ4^c-6., -pnb é^.^A.i'O péin. Ati seAcutriA'ó hAÍu. 1 ti-A bpAjAf AigceAi^, An 'oleA5Ai|\ b]\óiti-fteAt) nó co|\|AAtri "00 •óéAnAtf» ; 7 
fóf, 1 n-A 5ctii]AceA|\ 1 gceifc, An i^otnotcA 'otjt 1 poc|\Ai'oe nA mAixb 'o'a 
n-AÓnACAt. 

[i.] If 'oeA.|ib 5ti|iA.b cói-|i bjióin-'pteA.'ó nó co-pii^in X)o 
'oéA.nA.in í^]\ n^ mA|\bAvib -pé tinn -0. mbÁi-p, "oo piéii^ S. 'Oiní'p, 
*yA^r\ te-6.b^|\ -po -p^i^iob -6.|\ Á|\x)-i:t-Mciti'p nA. beA.^t.M'pe, viii. 
[Dionys. Areop.] mxs-p 4>. n-A.bA.i]\, convenienter adsint poeniten- 
tes exequiis mortuorum, ut discant et attendant mortis con- 
temptum, " Tp cne^'pcA. -oo n^. bA^ic|\i5eA.cMb beic -00 tÁc/M'p 
co'p'p^im r\í>. mA'pb, 50 bpogt^.m^'o-^oip 7 50 'octi^A.'OA.oi'p 'o'a. 
n-M|\e cÁi'p 7 cA.picAvi'pne A^n bÁi'p." 

[11.] UtJi^im m. 50. 5ti]iA.b 'po-motc^ 'otit 1 -poci^A.i'oe n-^ 
m-^|\b -oV n-Av*ón^cAvt. A|\ 'ocúf, 'pÁ 'po-motcA.i'oipi pÁ^Án- 
CAib) -péin, n^. m/si|\b 'péin 'o'onópugA.'ó 7 •o'iomcxS'p 'pé a. 
n-A.'ón-^cA.t. bío'ó -^ pA.'ónA.ipe pn íy]\ Dionjsius Halicarnassen- 
sis, V., mA.'p -6. téA.5CA|\, A.n CA.n ipUM]\ A.n 'pix)i'pe |\Acm-óv|\ 'po- 
cfO'ÓA., 7 ^n cA.pcA.oin cof^'pAvC cA.ic-iopgA.tA.c, 7 -6.n bA.f ÁncA. 
b|\Í05mA.|\ beó-5A.tA.c .1. Brutus bÁ'p, 50 'ocu^/S'o-ó.'p tiA.ifte n^. 
TlómÁn-ó.c -oo mo'ó 7 'o'onóif 'óó, fé tinn xs A'ón-Mcce, ^An 
imjieA.fÁn ^^n e-ó.'pA.onc-ó. -00 ctii^eAcc eAcoff a., ^cc 5é'|\ 
b'iom'ó^ A.n A.'ób/S'p fíocA. 7 'ptJA.'pA.oi'oe ; 7 "oo lomcA.fA.'OA.f A.'p 
A n5t>A.itnib 50 íionó|\A.c, 7 50 ^cMCféim mói|\ A.n cpeAvnA.ix) 156 utii bioR-gAoite An bÁis. 

ílÓTTiÁnA.15 'oo beic *n-A 'ói.m'ó 50 hionA.t) a. ^•ónA.icce é. A^ti]' 
i|" é céA.'o •otjine í^\\ Jíy']\ 'peA.-p^'ó -6. cltiicce c^oince, 7 -oV 
nx)éA.]in-<s'ó -^•óínol-6.'ó i/sp n-éA.5 'f^^ tlóiTh é ; 7 i|^ -oe-pn 
cÁini^ mA|A nóf A^n cltiicce c-ó.oince 100 beic m£>^\\ nó^ jí>^\\ ^reA.'ó 
^n •oom-Mn. 

[iii.] 1f oA.'ó 1]" cLtiicce c^omce -6.nn, ^ot-gÁii^ce ^uince 
5ÁibceA.c-ó.,7 eótc^ijie éA^ctiim'pe-^cA. AinmeA'p^'(i'ó-6. 'oo 'óéA.n- 
^m 'óói'b, m-Mtte \\é j'coc^'ó a^ b^rotc 7 -6. bponn-pAvi'o, pié f^níob- 
^'ó 7 -pé f^tviof /s n'ooA.tb, 7 -pé cpiopc-btiA.tA.'ó cpvom-/Mnme-6.c 
A ^copp, ]:a tÁ-p 7 ir-ó. tÁn-CA.tmAvn ; 7 fóf, Ái]Ae-6.m 7 iom|iÁ*ó a. 
n-é-ó.cc 7 -6. n-ÁiceA.]" -oo 'óéAn^m ; X)0 néi|i m-6.|t if lonctii^ce 
-ów b|ti-6.C|iA.i'b Oipn Y^^ 'otíAvin 'oéi'óe-^n-M^ 'oo iiinne, 'oV-p^b 
cop-ó.c, "mópv -o.nocc mo ctjm^ ]?éin," m-6.|i -6. ttiA.i'óe,6.nn bÁf 
Op5A.i]A -6. mic. A^-fo r\6^ pvMnn, ísf -6. 'octii^ceA.'p cjAéAv'o i-p 
cttiicce c^oince -6.nn, 1 n-Mmpp\ n-6. bpÁ5ÁnA.c 1 n-6i|Ainn 
[Oss. i. 66, 124] :— 

S5]ie-6.'o-Mf m^c tlónÁin A.nn-pn, 
-^^ti-p cuicip 50 c^tm-Mn ; 
btiAwitip -p^ tÁpi A. cop\p CMn, 
CMjin^i]" A. -potc Y £y ponnpM'ó. 

*Oo bíin ^5 péA.c^in -6. c|AéAcc, 
^h^V -^5 Áip\eA.m -6. éA.cc ; 
fÁ móp A.n cÁ-p 'oúinn xsnn-pn, 
m-6.]A ]:u-M]i bÁf p-6. n-Á]\ tÁ.m-Mb. 

[iv.] LéAgcó.]! m. 50. ^3 A.n ti§'OA]i 'oVpi^b -Mnm Alexander 
ab Alexandro, iii. 7, 50 n'oéA.pinA. -6.n c-Á]io-ptMc Alexander 
triópv -^n oi]ieA.'o-pn 'o'onói]i pié tinn A.'ónMcce Hephaestion — 
•otJine tiA.]'A.t 'oo bí 'n-A> p*eA.]i ctim-Mnn ^.150 yém — 50 "octi^ 
]:^-'óeA.]iA> miJi]i n^. cac]ia.c 'n-6. t)ptiM]\ bÁ]' 'o'potA.c -00 
b]iA.cMb 'otibA. ; 7 fóp, nío]i tó]i teif cutM'ó ctimA^ •oo cu]i a.]i 
5^c A.on t)'^. fttió>5, Ó.CC ]:Á íiéi5eA.n 'oóib uite a. mon^A. •oo 
beA.^i^i^^ó mA]i cuimnitjg^t) onó]iA 7 curn^ 1 noiM^ó ^n p]t teAb. III. AlU VII. 157 

cumMnn-pn -00 bí -M^e i:éin ; 7 molc-^-p Alexander c|Aéf ^n 
n^níoiTi-pn. 

[v.] tnoluxs|A m. 50. lulius Caesar, "00 |\éi|i m^-p téA.5CA]i 
A.5 Valerius, v. 1, z]\é mA.|\ -00 toMf^ 50 'honóiAA.c ce^vnn 
Pompeius, An CA.n -oo cui'p tlí n^. "hei^ipce ctJi^e é. Oi|\ if é 
ipÁ. nóf ó.t)nMcúe -00 n^ 1lómÁncA.ib -^-p n^ "himpiiAili) 7 ís1(\ vía. 
X)^oinil!) mó]iA -oo bíot) xsc/s, ^ ^cui-pp -00 tof^^'ó, 7 c-6.ot-cúi|\ 
cneAf--ó.o'LcA. cLoc, 'oV n^oifAcí Pyramides, '00 có^bÁit /s-p 
Áicib n-^ 'oceince 'n--^ toi-p^cí ctn-pp n^ n-Á'p'o-i''L^ice ; 7 i-p 
tiime-pn 'oo finne Caesar, mA|\ onóif "00 Pompeius, ^ ce^nn 
■00 lof5^*ó, -00 b]AÍ5 5ti]A/sb é-pn ^né -ó.'ónA.icce ip onó^i-M^e'oo 
bí 1*01]^ n^. UómÁncA.i'b -6.n c-6.n-pn. 

[vi.] ITIolc^]! ]:óf, »00 ]iéif n^ bÁice céA.'onA., Hannibal 
co'onA.c cAv.c]iA.c n^ Carthago 'ifí^n Ai]:^ic, c]Aé m^]^ "00 A'ónA.ic 
]"é, X)i/si'ó 1 n'oiA.i'ó, n-6. z\\\ bÁ]A'o-CApcA.oine 'oo 1ílómÁncA.ib •00 
bí 'n--6. nÁiTÍi'oib Ai^e .1. Paulus, Gracchus, etMarcellus. 

[vii.] l/éA.5CA.]i m. 50., 2 Eeg. i. 17, m-6.]A ^ nx)éA|\nAv 
'OÁibí'ó Sa.u'L 'oo CA.omeA.'ó, 7 -oo fUfÁit -6.]a -6.n bpobAvl 
n-lú'OMgeAvC -^ c-6.oine-6.'ó ; 7 ]?óf, mA.\\ X)o ctii]A |íop "00 Iác-m]i 
-6.n p0bA.1t -6. ce-6.nn-6.]^ ]?e/sx)n-6. 7 ^ c|\o'ó-6.cc, /s 'ÓA.onnAvCC 7 
tTi-MC-5níomA.]ACA., ó fin -6.mA.c. 

[viii.] 1p po-motc-6. póp -6.n c-A.'ónA>c-6.t -00 'óéA.nA.m, -00 
b]AÍ5 50 n-Ái]AmeAnn x^n e-^5t-M]"ici]i nxs 1ioib]Ae4>.cA.ib c]AÓcAi]Ae 
co]ApA.|\'ó-6. é. AcÁ m. 50. -6.n ]"C|\iopcúi]A ^.5 a. mot-6.'ó, 'oo |\éi]A 
m^-p té^5CA|\, Tob. xii. 12, "^n CA.n 'oo bí cu -^5 -^'ónA.CA.t 
n-6. mA.|\b, 7 'oo pÁ^/sib cti ^o pf A.inn, 7 -00 poit^ip n^. m-M]\b 
«'•0 ci§ péin, 7 'oo -^'ónMc cti 1 ^citjnAp n^. hoi'óce ia.'o, "00 
cio'ónA.ic mi-]"e c'ti]in/M5ce 'oo'n Ui^e-^fnA." 1p fottup -6.p 
n^. b]iiAC]AA.ib-pe An -Mn^it, ^u^iAb ]"o-motcA 1 bp-6.'ón-M]"eT)é 
^n mA.fb 'oV'ón-6.c-6.t. tTI. 50. if loncui^ce -6. foif5éA.t n-6. 
pÁife, 50 ]A-Mbe 'O1-6. bui'óeA.c '00 Nicodemus, 7 "00 loseph ó 
Arimathia c]ié co]Ap C]AÍofc x^'^^'ónA.CA.t ia.]i n-A. cé^f a.'ó. 

[ix.] Lé^gcA.]!, G-en. xxiii., 50 ]iAvibe Abraham|\o-cú]A-6.m>6.c 
cimciott ó.'ón^icce a. mnÁ .1. Sara; 7 m6^]\ x)o ce^nntiig ionA.t) 158 rní biOR-gAoiúe An bÁis. 

-ó.'ónA.icce t)i ; 7 "póf, G-en. i. 13, TnA.|\ cua.i'ó loseph 'oV'ónA.CA.t 
cuijAp -6. -^cA.'p]?éin ó'n éi^ipc 50 cjiíocAvib n-ó. CA.n4>.A.n, TnA.ille 
pé 'poc|i-M'oib mó\\js, 5tJ|A ctii|ieA.'o^|i 1 n-tiM§ -6. fexsn--6vCA.|i 
Abraham é. 

[x.] Lé4>.5C^]i -^5 Tobias, iv. 3, ní'ó ci^tei-p A.n ní'ó ^céA^'on^, 
m-^|i A n'otjbA.ipc Tobias mó]\ jié Tobias 05, a. itiac, "^.n c^n 
^t-^c^TA.'p 'OiA. m'-6.n^Tn, ^'ónA.ic mo copp ;" x). 50. ^uii^b -po- 
TíiotcA. n^. Tn-M|Ab •oV'ónAc-^t. 

[xi.] 'Lé-^gcA.pi fóf, lohan. xi., t^vi]\ /s'ónA.iceA.'ó Lazarus té 
tTltii|ie 7 te inA|iCA; 7 -póf, Act. viii. 2, "'oo b4>v'ón -6.106^*0 
Sci-ó.bn-(5. te 'peA.-p-ó.ib ]:xi.icce^'p-^c-o. ; 7 'oo jAÓn'p-ó.'o nti^tt-gtibA. 
Tnó|\ óf /s cionn. 

[xii.] 'LéA.gcA'p 'póf ^5 Valerius Maximus i. 8, ^-p Simon- 
ides, ^ti'p -^'ónAic X)tiine TnA|Ab 'ptJMp\ ^ii ^n -ociiÁig ; 7 50 
•ocÁini^ 'óé-pn ^tiji 'p-o.onA.'ó é yém ó n-A. bÁcA.'ó, 7 ó n--í>. 
TTiA.]Ab-^'ó 1 X)ci5 "00 bí A.|T X)ctiiciTn -6.11 'ó'ptiin^ irióipi, -pé'ii 
'óe^ttiig tíiA. 50 bion5A.ncA.c é, -ptit -00 tcA^^A.'ó -ísn ccavC ^fT 
cÁc 'o'-ó. mA.'pb^'ó. 

[xiii.] téA.§cAp, 2 Eeg. ii. 6, b|M-í>.c|iA. -6.f a.^ b'ionctii^ce 
5ti|i-ó.b btJi'óe-6.c IDiA. 'oo'n 'opvtiin^ 'oogní n^v m^.i-pb 'oV'ón^cA.t: 
A^-'po mApv /s'oeipi -6.n piíog-fÁi'ó T)Áibí'ó, A5 tA.bA.tpc 'pif ^n 
t)|Atiin5 té'pi h-6.'ónA.ice-6.'ó SA.tit, "i'pbe-6.nntiigce ó'n 'oUige-^'p- 
nA. pb-'pe, 'oo piinne -6.n C|iócA.ip\e-|"e ^'p bti|i x)ci5eA.nnA. 'péin 
Só.tit, 7 "00 ó.'ón-Mc pb é ; 7 -6*noi'p 'oÁitp'ó 'ÓA.oib 50 'oeimin 
-6>n UigeAjin^ c|iócA.i|ie 7 p|iinne." Af n^. b]ii^cp^ib-fe if 
lonctiigce, 50 |ioinneA.n t)iA. c|AÓcA.i|ie 7 ceA.|ic |ié x)uine cjié'p 
-6.n m-6.|vb 'oV'ón^c^t. leAb. III. AlU VIII. 159 An u-ocurtiA'ó hAtu. 

1 n-A 5cui|\ceA]A fíof, Ati i^ocivac -00 •ótiine beic At>nAicce 1 n-ionAT) coif- 
]AeACCA ; 7 nA nói|' A'ónAicce "00 'bío'6 in gAc Aon Áic, "oo |\éi|\ nA bpÁ^ÁnAC, 
7 -00 |\éi|\ nA ^cpíofCAije. 

[i.] 1a.ii]:-m§i'ó S. Augustinus 'fA^n le^^'bA.-p |\o f^níoli) 'oo'n 
cú|i-Mn •óle^gA^iji "00 'óé^nAvni cimciolt n-6. niA'p'b, 7 S. UomÁf, 
Dist.'45, A.5 'p5|AÍot)A.'ó A|\ A.n ^ceA.cnATri^'ó'LeA.b^jA 'ootTl-M^i'pcip 
n^ mD]ieA.ú, * A^n b^rtii'L CA.'pbA. 'oVnA.mA.ib n^ mA.|\b, -6. ^ctnpp 
•oV'ónA.cA.t 50'honó'pA.ci ^cexstl-tjiii, nó 1 n-ionA.X) coi'piieA.cú^'? 
5it)eA.'ó, 'pul 'pjiei^eóii^m x)o'n ceifc-pn, ctn'ppmí'o 'píof A.nn- 
|"o, cni'o "00 nis nó]"A.ib A.'ónA.icúe 'oobío'ó -^5 n^. pÁ^ÁncAvib. 

[11.] An 1' nóp: m^ -mtiÍ-m'ó x^o^ní'oí'p n^. tlómÁn>M5, n^. 
ctii]ip -00 to'p^A.'ó, 7 n/s cnÁrriA. -oo CA.i'p^e, 7 cúipi -oo có^bÁit 
£s\\ Áicib n^. x)ceince, Plin. vii. 54. 

[iii.] An 2° nóp: i'p e^.'ó x^ogníx^í'p nA. Massagetae x)o |Aéipi 
Hieronjmus, contra Jovin. xxxvi., "if ca.'ó iomo|A|io 'oogníx^í'p, 
nA. 'peA.nói'pex^o ca.cca.'ó, 7 a. ^cui'pp x)o bjitiic 7 X)^ce, X)'eA.5t-6. 
-6. ^cpA.O'p-pttii^ce "00 con-Mb nó -00 mA.X)'pA.it)." 

[iv.] An 3°nóf : if eisX) x^o^níx^ípnA. Tibareni, n^ feA.nói|\e 
•pe-6.|iCA.CA., 7 nA. hA.ctA.oic ionmA.ine x>o bío'ó a.ca., 'oo c|ioca.'ó 
50 hÁpiX), lonntif nA.c 'poicfeA.'ó cú nÁ ^a.'óa.ia nÁ mtic nÁ 
beA.CA.'ÓA.c A.ttcA. eite ia.X), x)'a. f|iA.oiteA.'ó nó X)'a. 'piieA.n^- 
cA.|ipA.in5 A.f A. céite. 

[v.] An 4° nóp: ip ca.'ó x^ogníx^í'p nA. Hjrcani, nA. x)A.oine 
teic-beó X)o cti|A ^a. nA. pA.CA.ib 7 jta. nA. piA.oc-mA.X)|iA.ib, x)'a. 
5co5nA.m 7 x)V ^cpeim-teA.x^jiA.'ó. 

[vi.] An 5° nóf : if ca.'ó x^o^níx^íp nA. Caspii, ctnfp nA. 
mA.|Ab 'oo CA.bA.i|ic X)0 bcA.CA.'ÓA.CA.ib conf A.'OA.CA., X)'a. ^cop^A.i'pc, 
x)'a. 5C05nA.m 7 x)'a. ^ciAéA.cc-'pA.obA.'ó. 

[vii.] An 6° nóp : ip ca.'ó x^ogníx^í'p cineA.'ó Sctiic ó'n 
Scjthia, A.n mA.'pb x)'A.'ónA.cA.t 'pA. m]\, 7 A.n cí pÁ x)ite 7 -pÁ. 
x)ío5'pA.ip5e teif A.n mA.|Ab, x)V'ónA.CA.t mA.'p-A.on fip 160 uní bion-5Aoiúe An bAis. 

[viii.] An 7° nóf : if e-o.'ó •oogní'oí'p n/s Bactri, coilém 05 a. 
•00 'be-6.cu5A.'ó, 'o'Aon-coi'p^ 1 ^cottiAvII^ co|Ap n^. TnA.|Ab -00 
co5nA.Tti 7 'oo ciAAvOf-ton^A.'ó. 

[ix.] An 8° nóp: if e^'ó 'oogní'oíp Lticc n-^ íiei^ipce, ^6.6 
míy]\h 'oV'ónA.c-ó.'L 'n-A. C15 -péin ; nó, 'OÁ mbiA.'ó ^^.n ceAc 
n'oíle^f ^.i^e, a. cu\\ 1 'oceA.c ^n cí i-p ne^v-p^ •óó, -6.111-6.11 -6.X)ei|i 
Talciger [?] '-p'^^ te-^b-^iv x)V teA.li)|\A.ili) ceAfc. 

[x.] An 9° nóp: ip e^.'ó •oogníx^íp n-^ Neviae [?], -00 piéi|A 
Alexander ab Alexandro, iii. 7, -6.n m^pvb x)V'ón-^c-6.'L -p-^ úip 
m-Mtbe ^é b-6.'ómo'Lc-Mb 7 -pé comgÁi|\ c^oince 7 -pé píobAi|ieA.cc 
x)o beic poime ^ii-p -6.n e-^^ÍAip. A^ti'p x)ocím ^n nóp-'po -6.5 -6. 
gnÁcugó.'ó 1 5Conn-6.cc-Mb ; ói|a bíx) mn-<s cimciott -6.n m-Mi^'b 
A.5 c-6.b-M|Ac ce^pc-6. 7 poiAitio'Lc-^ -6.1]!, j bí píob.M|ie -6.5 -peinm 
|\ép -6.n 5co|\p -6.5 ciii/^LL ^iip -6.n 501 LL. 

[xi.] An 10° nóp 'oo -péi]i n^ c-6.ibiX)iLe cé-6.X)nA : ip e-6.'ó 
X)o§níx)íp Lucc nó. béi^ipce, A.n c^n x)o é.6.5-6.'ó -6.n ]ú x)o bío*ó 
óp -6. ^cionn : p-^^^-pc X)o cti|i 'oo |Aeic 7 'o'p/sipnéip ^níom -6.n 
■píg, x)o Lác-m|a com'óÁL-6. coiccmne nx^ béi^ipce; 7 A.n CA.n pÁ 
cjiéi-pe x)'-^ mí-gníom-Mb ion.6. x)'-6. mA.ic X)o biieA.cntigA.'ó n-6. 
'poc|\A.iX)e-pn, i-p e-6.'ó x^o^níx^íp 1 nx)ío5A.iL -6. mí-gníom, 5.6.^ 
onói|i -6.'ónA.icce x)o c-6.b-M|\c X)'-6. co-pp ; ^i'óeA.'ó, ,6.n CA.n -p-ó. 
c|\éipe X)V m.6.ic ion.6. X)'-6w mí-gníomAib, X)o íiA.'ón^iccí 50 
íionó|AA.c é, mAiLLe -pé 'pé-6.X)-com.6.|\cA.ib -pti-Avice.6.ncA. x)o CÓ5- 
bÁiL ó-p -6. cionn. 

[xii.] An ll°nó-p: ip e^.'ó x^o^nící 1 5cac-m|\ n-6. bAicne, 
A^n c-6.n X)o mó.|ib-6.'ó X)tiine é pém, -6.n LÁm Lé n-im|ieA.'ó -6.n 
bÁ-p .M|A -pém X)o ce-6.-p5-6.'ó x)o'n co|ip, 7 -6. jr-^^bÁiL ^^.n poL.6.c 
í.|i •ó|\tiim n-6. Iitió.i5e 'n--6. 5ctii|\cí .6.n cojip X)'-6.-p ce^p^A.'ó í ; 7 
ip tJime-pn X)ogní'oíp pn, mA.|i -MCip 7 m-6.|i oiL-béim x)o*n LÁim 
Lé nx)éA.|mA.'ó 4>.n ^níom-pn. 

[xiii.] An 12° nóp: ip eó.X) x)o§níx)íp n^. Macedones, A^mMt 
LéA^^c^-p A.5 4>.n ti5X)^-p 5céA.X)nA.-pn, v. 27: ^n cí x)o mA>]ib- 
CA.01 1 |\inn io|i5-MLe nó ca.c-^, a. cti|i 1 x)ce-6.nx)ÁiL nó 1 x)ceini'ó 
c|ie^cA.n-mói|i cneA.n-LA.ppi -6.15, 7 A.n fLtiA.5 50 btiiLi'óe x)o 
ceA.cc 'n-6. ^cipeA.'ó.Mb 7 'n-A. ^cóiiiigcib pA. cpí 50 ciopcA.Lx)A. leAb. III. Alu VIII. 161 

cimcioll riA. ceineAvt) 'n-A mbí*oíf ciii|Ap n/s mA|Ab concpA.TDA.-p "^ 
1 i^inn iop5A.ile -míi-m'L /s'oiib|iAmA.n. A^uf if e-ó.'ó 'oogníioíf 
•oiAon^ t)o nA. -plti^^AvilD-pn, a ^cinn-beiiAue "oo ceil^eAvn 'f^" 
t)ceini'ó, 'oV ^comlo'p^^'ó mAv|A-Avon -pé co|ApA.ib -^ ^compÁn, 7 
x)pon5 eite ]^éin a. n-eA.c, 7 'oiion^ eile -^ ^cl-M'óme, 7 'o-pon^ 
eite ís n-Avi]im 'óiiib|AAicce mA-p acái'o a n^eAiA'p-gA.ece 7 -^ 
]"leA.§^ 7 -ís 'pAigt^e, 7 'opon^ eite cuix) "o'^ n-é-ó.'oÁt-Mb 7 X)V 
mAvOinib ■pA.o^A^tc-ó., 7 pn tiite m^jA onóiji 'oo co"|ip4).ilD n-^ mA.-pli» 
bío-p *físr\ 'oceini'ó, 7 m4>.-[A com-^|ACA. túc-§^i|\e cpé n-^ ■pe-ó.'bAv'p 
100 c|AÍocntii§'peAv'o n^. mMpib-pn 6. mbe-6.CA.. 

[xiv.] An 13° nóp: ip e/s'ó 'oogníx^íf 1 n-éi]Mnn, 1 n-A.imp|i 
n-^ 5cii|AA.'ó 7 n^. péme, -put cÁini^ -potu'p ísr\ cpei'oim ciic^, 
r\ís mxsipvb 'o'A.'ónAc^t if{s úi]i. gi'óe^'ó, i-p lom'ÓAv cop\ ^i(\ -ó. 
^ciíipvcí teó lA.'o : A.n céA.X) co-p, 11-6.15 nó ■peA-pc CA.tmA.n X)o 
'óéAvnAMTi 50 b-p-ísx) 7 50 teiceA.X) ^n cuipip, 7 bonn ^ cof -pip -6.n 
Ái]AX) f-M-p, 7 A. bAviceA.f |Aif An Áipix) pA.pl ; 7 c^pin ctoc x)o cu|a 
óy A. cionn, X)V n^oipvcí teA.cc, mA.]i a.cá -peA.nc til-0.ocA.5A1n 1 
n-tlib Fa.ca.i§. An X)A.p\A. co-p, nA. mA.i|Ab 'oo ctip\ ]:a. úi|i, 7 
mion-p\ÁCA. x)o ctoi'óe 'n-A. x)Cimciott, 7 ^^.n tiA. nÁ teA.cc ó]" 
A. ^cionn. A^u-p a.cáix) cpví x^pvon^A. X)o ctii]icí Y^^ mion- 
|\ÁcA.ib-pe, mA.p\ A.CÁ1X) A.oif eA.tA.'ÓA.n, mnÁ, 7 teinb. A^u-p 
A.CÁ1X) x)Á co|A eite A.pi a. 5ctii]icí x)A.oine 1 n-e-i|Ainn, mA.]i-A.on 
pi-p A.n ^copi-pn, ctii5ceA.n A.f A.n |AA.nn-]^o : — 

'PeA.^AC A.on 'oopvtiip x^'pi^]^ 50 n-A.01, 
]:eA.]ic 50 nx)íb nx)óip\pb x)o mnA.01 ; 

]:eA.]icA. 5A.n X)ói]ipe ceA.nA 
ifO]\ mA.CA., pop\ in5eA.nA. ; 
cntiic po]\ A.ttmiJp\CA.ib ÁnA., 
ocup mtíi]i ]:o]i mópi-^ptÁgA.. 

Ap A.n ]iA.nn-po 1]" lonctJigce nA.c bío'ó a.cc A.on x)0]iti]" a.]i 'peA.]ic 
An p]\ eA.tA.'ÓA.n, 7 xdá. 'óop\ti]' A.p\ f:eA.]ic nA. mnÁ ; peA.]iCA. nA. 
teA.nb 5A.n A.on 'oop\tip; cntiic ]:o]i A.ttmtJp\cA.ib tiA.ipte, 7 ctA'ó- 
múi]t yo\\ tticc 5A.tA.]i n5]iÁi neA.mA.it. Cop\ eite A.p\ a. 5ctii]icí 
1A.X), mA.]A A.CÁ 50 tiA. 7 50 teA.cc; 7 1]" tíonmA.p\ a.cáix) nA. 
peA.]icA.-]'o 1 n-éi]Mnn. 162 URÍ blOtl-gAOlte All 1ÍÁ1S. 

[xv.] 5^^ ^^^^ A.'ónMcce 'oo bícó i n-ei|Ainn |\é tinn n^ 
pÁ.5Ánc^cc-6., nA. mA.i|ib -00 cu]\ 'm-is ■peA.f-MTi, 7 CAjin c|\ia.'ó 7 
ctoc '00 có^bÁit ó|" A^ ^cionn 50 cio-pc-^'L'OA. coiTic|itiinn ; 7 -6. 
n-Ai|im 'oV'ón/scAv'L m^-p-^on iiiú. 1|"mA.|A-pn 'oo íiA.'ónMceA.'ó 
mójiÁn t)'iiA.iflib n/s íi6i|ie^nn 1 n--6.tló'o ; 7 50 íiÁiiiicelTlogA. 
Héi'o, AmMÍ téó.5C^]A 1 ^có^c tÍlAige UtiA.t^inn -6.5 t)eA.|i5 
ID^í.m'pA '0|iA.oi, 'oo -pinne -6.n -p-^nn-'po [CML. 20] : — 

Fe-ó.|ic mo§ó.-fo A|i Tn^ig Uti-6vt^inn, 
50 n--ó. |itiibne jié a^ gtiA.tA.inn, 
50 n-A. ttiiiiig, ttiA.i'óeA.'p 5A.1t, 

-^V 50 ^"-^ CA.C-bA.'p|V ctimx)A.i§. 

[xvi.] An 14° nóf : i-p eA.'ó 'oogní'oí'p nA. Cjiío'pcA.ige, nA. 
m-ó.i'p'b 'oV'ónA.cA.t 1 5ceA.tt-úi|\ib coi'ppieA.ccA., ^00 'péiji mA.|\ 
téA.gcA.'p A^ Decre. xiii. 9, 2 (Diocesani). T^obeipi 5T^^^éói|A 
nA.omcA. 'pjieA.^'pA. A.11 A.n ^cei'pc ú'o S. Augustinus, 7 if eA.'ó 
-6.'oei|i, ^U'pA.b 'pocpiA.c -00 nA. 'pí|AéA.ncA.ib beic A.'ónA.icce 1 
5ceA.tt-úi|iib coi'ppeAvCCA., 7 5uiiA.b 'oocp\A.c "oo nxs 'op\oc- 
'ÓA.oinib beic lonncA. ; 'oo 'péi'p m^\\ teA.5cA.p1 A.5 Decre. iii. 
xiii. 9, 2, ■^5-^0 mA.11 A.'oeiii cum gravia peccata non de- 
preraunt, tunc prodest mortuis si in ecclesia sepeliantur 
quia eorum proximi, etc, " A.n CA.n nA.c cuiaua.i'o peA.cA.i'ó 
cpomA. UA. mA.ip\b, if CA.iibA.c 'óóib x)Á n-A.'ónA.icceA.ii 'yA.n 
eA.5tA.1i" lA.'o, óip\ 'oobeiiii'o commA.oine 7 ^ui'óe a 5comA.|Ai"A.n 
mbeó i:upcA.cc 'oóib. An 'opiCA.m ceA.nA., teA.5cA.p1 tépeA.cA.'ó- 
A.ib cpiomA., if mó céi'ó 1 n'oíc 7 1 n'oocA.mA.t •óóib, lonÁ 1 
bpuA.f^tA.'ó, beic 'n-A. 5cop\pA.ib A.p\ n-A. 5CU11 1 5ceA.ttA.1b." 
Cui'pi'ó A.n 5tuA.if, A.CÁ A.p\ UA. biiiA.cpA.ib céA.X)nA., 'OÁ iiéA.fún 
'pío'p fV bpuit focA.11 -00 UA. 'oeA.g-'óA.oinib beic 1 5ceA.ttA.1b 
A.'ónA.icce : A.n céA.'o iiéA.pjn, lonnuf 50 mbiA.'ó •oíon A.n nA.oiTti 
'o'A.iiA.b citt í opiiA. ; 7 A.n 'oa.iia. iiéA.fún, 5tiiiA.b A.nn if tu^A. 
jpéA.'OA.ix) UA. 'oeA.niA.in buA.i'óiieA.'ó X)o 'óéA.nA.m opiiA.. leAb. III. Alu IX. 163 An tiAoiriA'ó hAtu. 

1 n-A 5cui]AceA]A poy Anti-|"o, An ceA'oui§ceAc t)o neAc caoi •oo "oéAnAni i 
ntHAit) An tfiAi|\'b, nó lúc-gÁi]^ -oo beic ai|\, C|\é 'bÁ|' ■ouine eile ; 7 nA liAt)bAi]A, 
P'a nt)leA5Ai|\ caoi t»o t)éAnAtfi ; Aguf fóp, An ceAt>ui5ceAct)o t)uine, AiA|\|\Ait) 
A]\t)uine eile, t)o biAt) Ag; fA^bÁiL bÁif, ceAcc t)'A CAifbéAnAt) féin t)ó, t)' éif 
A bÁif . 

[i.] 'péA.'0CA.|i A. ió.|A]:A.i5e Aiin-'po, A^n ceA.'otii 5^6^.0 CA.01 
•00 'óéA.nA.Th 1 TTOiMX) riA. TriA.|\b? tTIo -pneA^iAA. Ai|i-pn, 50 
'b|:tiib*o "oÁ ^né cA.oince -6.nn, inAv-p a.cá c^oineAv'ó meAv'pA.|i'ÓA, 
7 cAvOine^-ó -MniTieA'pA.-p'ÓA.. ^511^ ip ceA.*otii5ceA.c "oo neA.c, 7 
■póf ACÁ fé -po-iTi olc^, C/S01 -00 •óéAvnA.iTi a|i -6.n ^céAt) ttio'ó ; 
7 i-p uiTne-pn Av*oeipi pót, Eom. xii. 15, "'oé^nA.i'ó c^oi lé 
tticc An cAoince;" 'o. 50. 5ti|AA.b ■po-irio'LcA. c-0.01 irie^-pAH'óA. 
•00 'óé^nxMTi 1 nx)iAi'ó n^v iTi/s-pb. U15 SotA.Tri teif -po, mxi.-p ^ 
n-AbMpi, Eccli. xxii. 11, "DéAnA. be^^Án CA.01 óp cionn An 
mAsi|ib, "00 bjií^ 5ti]A -pu/Mirini^ nó ^u]\ ctiTri-p4>^n -pé." U15 
m. 50. leremias lei-p -ó.n ní-ó ^céA.'on-ó., ix. 1, " cia 'oobéA.pA. 
tiip^e 'oo'm ceó.nn, 7 cob/spi 'oéA^pi 'oo'm -púitib ? 7 cA.oinpe-óv'o 
'oo tó 7 'o'oi'óce mA.-pbÁnA. ingine mo -pobAit pém ;" .1. ^n 
•o-fieA^m 'oo m^^iiibp'ó e 'oo Iticc cA.c|i/yc lerusalem. LéA^^CA-p ^/ 
Gren. xxiii., ^tjpi cxsoi Abraham c|Aé bÁ-p a. mnÁ .1. Sara, -écéc^-é- -4^lír 
'oo bí p 127 bl. 'o'-ó.oif A.5 pxsgbÁit bÁi-p 'oi ; té^gcAv-p 2 Reg. 
xiii., ^u]\ ^uit 'OÁibí'ó /^5 cAoine^'ó Ammon, A.n c^n 'oo cuic 
pé té bAbsolon c|\é éi^niti^A.'ó -0. 'óe^|ib-feA.c^-p Thamar ; 
té-6.5CAs]A lohan. xi. 35, ^tipi ^tiit lo-p^ óp cionn tió.ige Lazarus ; 
té^5CA.]i m. 50., lohan. xx. 11, ^tipt Juit tTltiipe Magdalen óp 
cionn A'ónA.icce C|\íopc. Lé^5CA.pi pó-p 50 n^uite-ó.'ó S. Amb|ió-p 
5^CA. liiioncA. 'oo cttiine^'ó hÁ^y x)tiine iriAic ; "oo ^tiit S. DeA]i- 
n-ó.]A'o A5 cA.oineA'ó ^ comb]iÁCA.p c]iÁbA.i'ó Haiubertus ; X)o 
5UiteA'OA.]A '0e1p510bA.1t ltlÁ]ACA.in nA^omcA. {s]\ bp-^^bÁit bÁij' 
'oó ; 7 -00 5tiiteAt)íK]A '0e1p510bA.1t S. t)oiminic ís\\ bpA^gbÁit 
bÁi]" X)ó ]:ein mA.]A ^.n ^céA.'onA. 164 uiií bioti-§Aoiúe An bÁis. 

[ii.] U1115, ^ téAgcóiji, riAvC e^*ó AiiiAviri 'oleA.^A^iiA c^oi 
TtieA.'pA|A'ÓA. -00 •óéA.riA.iii 1 n*oi/si'ó riA. n'OA.oine, -óvn CA.n 'oo^ei'bi'o 
bÁ|" 1 bpeA.c^'ó TTi^'pbcA.c; -^cc ipóy a.cái'o c]ií 'hAv'óbA.i|i, ]:V 
n'oti^imíx) c^oi 1 n'oiA.i'ó n^. bp|\éA.n ^n CA.n 'oo^eibi'o bÁ-p : 
^n céA.'o A.'óbA.p *óíob, c|ié n-xs ÍAi^eA.'o -00 'óxsoinib mAice, 
•pÁ^b^i'o CA.|A A n-éif Y^i^ f^ogAvl. An x)(>^]\i>. íi^*óbxs|i, 'oo 
•óéA.n-MTi ciitiAvige 7 compÁife "oo'n cí éA^/s-p, 'o'eA^^ÍA. 50 
mbi^'ó ):tii5eA.tt péine -pé -^ íoc 1 bpu-p^-^^oóipi ai|a. An cpeA.-p 
-ó.'ób^-p, X)o c-<soineA.*ó -ósn A.npopv'LA.inn 7 /^n -Mni^^'p'pm^ -^cÁ 1 
n'oiM'ó nA. nÁ'oúi'pe 'OA.onn^, 'oV "oci^ ^^.n ce^-pmAvnn "oo beic 
^5 ^on •oinne ó'n mbÁf, -oÁ peA.bA.p nó -oÁ olcAv-p. gi'óeAv'ó 
ctii^, A. *ótiine, n-6.c •oteA.^AviiA 'óúinn ^tiii nÁ CA.oine/s'ó *oo 
'óéA.n-ó.m -MriA.1t •oogní^oíp n^. pÁ5ÁnA.i5, mA.pi acá Á-p bptJitc 
nó Án bpionnpA.'ó x)o cA.pin-Mn5, nó Á|a n*oeA.tbA. *oo f^t^iop 
té n-Á-p n-in^nib, nó Áf ^ctnfp 'oo toc té bA.|\mxMb, nó 
ntiA.tt-gtit Ápi'o '00 •óéA.nA.m -MTiA.1t conA. -6.ttcA. ; -00 bpí§ 
nA.c ionA.nn 'oÁt 'oúinn 7 'oo nA. pÁ^Ánc-Mb, -6.5 n-6.c f -Mbe 
fúit piip -6.n eiféi-p^e, nÁ pié céite x)'pA.icpn 50 bf-6.c -6.fíp; 
ní bion-^nn 7 pnne, -^5 -6. bptiit cpiei*oe-<STTi Cfíopc. 1f 
tiime-pn -í>.'oei|A Cjprian nA.OTTic-0., 'yA.n teA.b-ó.f ]\o p5fíob 'oo 
•óoTTi-6.fbc-^cc nA. íi-6.nmA., quos apud Deum vivere dicimus, 
tanquam perditos lugere iion debemus, *' -6.n 'opeA.m -6.'oeipimí'o 
X)0 TTi-^-pcA.in 1 bp-6.f'p-6.'ó t)é, ní 'óte.6.§-6.ipi 'óúinn -^ ^cA.oine.^'ó 
-6.mA.it jo-peim -oo bi-6.'ó -6.-p n--6. ^c-Mtt.'' AcÁ pót -6.5 pío|\A.*ó 
A.n neic céA.*on-6., X)o piéijr m-6.-p té-6.5c-6."p, 1 Thessal. iv. 12, "-6. 
bp.6.icpie-6.c-6., ní hÁit tinn bti|i mbeic -Mnbpe-^f-^c 'oo c-^oib n-6s 
mA.p\b, lonnuf nA.c bi-6.'ó coTTictiifpe of-Mb mA.|A c.ó.c, -6.5 nA.c bí 
'oócA.p -^ céite •o'p-Mcpn 1 n'oi-M^ó nA. tieif éipije ;'* •o. 50. n-6.c 
'0teA.5A.111 •óóib ctJTTiA. Anopi'otiigce "00 beic opf a., A.TTiA.it •00 
bío'ó A.|i nA. p-A.5AncA.1b, A.5 nA.c 'pA.ibe pjit -pé a. céite •o'pA.ic- 
pn CA.|\ éip nA. bcA.cA.'ó-'po. 

[iii.] UtJi^ceA.'p 'pípinne A.n neic céA.'onA. A.'p Levit. xix. 18, 
mA.'p A. n-A.bA.ip T)iA., A.5 ceA.5A.p5 A.n neic céA.'onA. 'oo'n cineA.'ó 
1ÚT)A.i5eA.c, "nÁ. 5eA.ppcA.f tib bup 5ctii]ip óp cionn A.n 
TTiA.ipb;" 'o. 50. nA.c 'oteA.^A.ip "oo nA. CpíopcA.i5ib ca.oi leAb. III. AlU IX. 165 

-MnTTieA^|'-ó.]it)^ •00 •óé^nAiTi jCs\\ tTio*ó n^ bpÁ^Ánxsc, ^tiiA.it 
A.'otjb|AATnA.|i. Utii^ce^iA ^ó|" -6. bpiA.ú|\Avib C|TíofU, Luc. viii. 
52, 4>vn cxsn -oo connxsi|\c -pé pinonn-pA. n^. Sjnagoga ^5 cx^oi 
50 ÍTA.noiv'otiigce c-pé bÁ-p -ó. ingine, i-p eA.*ó A.'otibxMpic, **nÁ 
'oé^n-M'ó CA.01 ; ní ■ptiA.iiA ^n in^e^n bÁf, -^cc 'n-/s co'o'La.'ó ^cá 
-pí ;" 'o. 50. 50 -pÁcA.c, ^TTixMt -00 bí 1 ^cinneA.'ó -oo'n in^in úx) 
Tnt3]"5b^*ó ísy ^n -ptiAn 'n-^ -p-Mbe, 50 bptJit 1 ^cinne^'ó m. 50. 
•oo n^. 'OA.otnib 1 ^coiccinne tntjp^bA'ó -p^n etpét-p^e ; 7 'oV 
|téi|A pn, -MTTAt'L nA.-|t 'óbi^eA'OA.-ii ^n *o|ton5 tj-o caoi Aintrie^p- 
^|A*ó^ "00 'óéAn^tTi cpvé bÁ-p tngtne -6.n -pittonnpA., 7 C-píopc xspi 
n--ó. bAtcbeó*ó-ó.*ó "oo tÁc^ijt, Tn. 50. ní 'ótigtx) n^. citío-pcM^e 
c-6.01 -MntTieA.-pA-p'ÓA. 'oo 'óéAn-MÍi t n*0TATÓ n-o. mxi.pib céi'o tiA.c4s, 
7 5ti|tA.b t)eApib 'óótb ^ n-Mcbeó'ÓA.'ó ^.pií-p '-p^'^i^ etpétitge. 

[iv.] féA.'ocA.pi -6. txsit-p^t^e -6.nn-po, xsn ceA.'otit^ceA.c x)o 
neAc, 'LtJc-gÁiii 'oo beic ^ipi cpiébÁfotiine ette? tTlo -pite^^iiAv 
xM|t, mÁ'p 'oeA^^-'ótiine é^5A.|", 50 bpéA.'ocA.|t tttc-^Áipi 'oo 
betc 1 n'01-M'ó a bÁtp, ^n triétt) 50 "océfó i'é A.p\ ne-MÍi, -oo 
^tii'óe ^|A i'on n/s mbeó -pÁ^bAvf c^|t'éip Y^^ f-óvogxsL; ^i'óeAv'ó, 
'oleA.gA.iiA ctii|A|-e 'oo beic 'n--^ •óim'ó, ^n tiiéit) 50 mbít) -6.n 
'OiAeA.m -pÁ^b^vf c-^pi -^ éi|" 1 n^iotb ^ TrixMciti|"A. ; 7 if utme-pn 
t>o bÁt)A|A t^eii^^iobAvtt 1TIÁpic-Mn nAvOtricxs ^^5 CA^oi 'n-A. 'óia.t'ó 
^n CA.n t)o -ptiA.Tpi i^é bÁf. A^tii^, t)Á mA*ó •o|Aoc-*ótiTne t)o- 
géA.bA'ó bÁf, t)te-ó.5ATpi tiJC-gÁTpi t)o beTc 'n-A. 'óta.t'ó ; bTO'ó a 
-pTA'ónMpe pn a.|a -6.n nÁ-ó t)o |AÓnf-óvt) ctxsnn Israel t nt^T-óvT-ó 
Pharao, 'oo b^cA.'ó 'fA^vi mtiT|A |AtiA.T*ó, Ath-Mt téA.^cApi, Exod. 
XV. 1, mA.|A ís n-Ab|AAit) clA^nn Israel, " A'ómotA.mA.oit) -6.n 
UigeAiAn-^, óipi t)o mópi^'ó 50 ^lóiAtTi-^iA é; t)o ceit^ /sn mApicA.c 
7 An c-eA.c ^■^^ mtiip\." Ay fo t|" lonctii^ce 50 bpéA.t)A.nn 
•otitne ttJC-§Áip\ t)ó betc A.t|A, c|Ae bÁf -6vn t)|AOc-'ótitne, 50 
liÁi|Aice c|AébÁf xi.n •otiinebíof t^ío-cotf^ce t^oi-ceA^Atp^ 'n-A. 
otcA.ib. LéA^c^iA ludith, xv. 15, 50 |A-Mbe ttJC-5Ái|A tTió|A Ap\ 
tticc cA.c|AA.c Bethulia, c|Aé •óíceAnn-^'ó Holophernes, t)o bí 1 
bpo|"ton5pop\c |Aé n-A n-ticc ; téA5CA.|A Esth. iv., 50 |A^ibe ttjc- 
5Át|A -6.|A ctA.inn Israel C|Aé c|aoc-mó Hamau, t)o bu'ó nÁtri^ 
•óoib, Y^^ 5C|Aotc |Ao uttiTitiig péin |Aé Mardochaeus "oo c|\oc^'ó ; 166 rtií bioti.gAoite An bÁis. 

lé4>.5T:A.|A m. ^c, 2 Macchab. xv. 32, 50 ]\e>.\he Iúc-5Ái|a mó\\ ^]\ 
clAinn Tsrael, mey\\ t)o cuic Nicanor, -00 bu'ó nÁiriA. "óóib, bé 
ludas Maccliabaeus. Ay ^AvC níx) •oV n'oub^ió.m^'p, if -polltif 
50 bpé^*OA.nn •ouine túc-5Ái|i -oo beic -m]a cpé bÁ-p ^n '0|\oc- 
'óuine. gi'óeA.'ó, zíy^ a. n--6.b|AA.itn, 'pé^'OA.i'ó 'otiine 50 -po- 
triolcA., 'ooilge-ó.-p x)o beic ai|\, cpé bÁf ^n 'opioc-'óuine, -6.n 
triéi'o 50 'océi'ó ísTi •ojAoc-'óuine A-p 'peibb 'Oé, 7 -póp ^u^AA^b •oo'n 
-Mni^iApTTiA. coicce^nn -0.CÁ 1 n'oiA.i'ó n^ nÁ'oúipe •o-ówonnA., C15 

£>> 'ÓA.TTinugA.'Ó. 

[v.] bícó ^ po-p ^.^ó^c, -6. •óuine, 50 bpuiti'o -pé 'h^'ób4M|A pV 
n'oteA.^A.i]! 'óúinn CA.01 "oo •óéA.nAvni : ^n céA.'o -^'óbA.pi c-jAé 
n-Á|A ^coijAib 'oífle -péin. l-p uime-pn Av*oei|A 'OÁibí'ó, Ps. 
cxviii. 136, "'oo cjAeóiiuigeA.'o^'p mo -púile ciuaI'L n^. n-uip^e, 
c|\é mís]\ nÁ|i coiméA'o/sp -00 pieA.cc;" "o. 50. 50 ■pA.b-^'o/spi /s 
•púite 'n-A. 'ocob|A4yib xs^ ceibeA."|ipA.in •oéA.-p 'n-ó. fpoc^ib 
-M'óbpexscA. u/scAv, -óv^ poji-cA.oineA'ó a. ccAn 7 a. peAC-ó.'ó péin. 

[vi.] An 'OA.jixs íiA.'óbA.|\, c|Aé beic 'óúinn ^pi 'oeóp/M'óeA.cc 
^r\ 'oomA.in-pe. Ip uime-pin -6v'oei]i 13Áibí*o, Ps. cxix. 5, " oc, 
ip C|iUA5 mi-pe, acá mo 'óeó|i^i'óeó>cc /s^ 6. cu|a 1 bp/s'o ;" 'o. 
50. ^ujA bpA.'o^ pup p-éin 'oo bí pé ís]\ 'oeó|AA.i'óeA.cc 7 -^|i 'oíbijAC 
A.n X)om-ó.in-pe, ^^n c|aia.II -oV 'ótJCA.ig .1. 50 -plA.iciu)" ntDé; 7 
m. 50. 00 'óligpe^'ó 5^.0 Aon CA.01 7 'oiombÁi'ó 'oo •óéA.nA.iti c|Aé 
beic •óóib 1 bp-6.'o a|i ^n -p^o^A.t-po, 7 ^^n ^cc p|tA.inn-ceA.c 
pcA.nnAi'oe^c, 7 pA.n-boc pulA.ccA., 7 Ájtup U'pcpA.'óó.c /:>.nn. 
1p lom'ÓA. iAiiA.tTi Á|\'o-plA.ic oi|t'óeipic iom]iÁi'óceA.c, itÁini^ péi^e 
nó pío|t-tTiutl^c plAictf An cf-^og^tl, 7 cu^ meA.'ó-c>.|\-cu^t|tc 
tTieA-p5Á.in tTieA-pbA.ilt p^. 'óobAi|t-ceó 'óo|ic-6. 7 -p^ bpeA.ccjtA.'ó 
mbjtéi^e n^. be^CA'ó-po, 'o'a. pi^bp\A.t) lé |^-ó.ob-"óolbA.ib píce, 
7 X)'a 5cu|t t néA.11 7 1 n-A.nbp^inne c]té lomA'o ^ n-A.nn]-ó. 'óó ; 
7 fóf» 5^1^^^) e^.'ó ]:uAp\A.'OA.]i •oV cionn, An 'oomA.n -6.5 
'oiubit^s^A'ó ^ A]im n-ÁiC5éx^p\ 50 ÍTA.ccAipeAc o]ipA., ]ié c]ii^ll 
^p ^n mbe^c^fó-pe, í n'oíol 5^0 peA.'óm4>. io'-ó. nx)éA.]inpAX) X)ó, 
lonnuf n^c bí ]:ei'óm acac nÁ ex^x)A.]i5Ui'De X)o •óé^nMTi cui^e ; 
7 -póp nA.c 5AbA.fo 5eA.pó. nÁ 5nÁic-t^]imA.]tc^ 5]ieim •óe, 
^cc é x^opp-ó^ x)o U]iA56.U ^triMl pe^]i bA.oipe nó buA.in- leAb. III. Alu IX. 167 

5eA.tcA.ccAv, lÁn -00 'óÁ-pAvCC 7 "00 'óei]i5-'mi]ie, A.5 itni|ic éi^in 
7 -MTi'poii|iÁ.in o\\]\ís, A.5 btiA.in Aip^ lomlÁm 'oíob ''p"'<^ coi|icib 
pA'ÓA.ncA. pxscAvTTilA. ^ii A.11 A.X) A|A iiA.i*ó ; 5onA.x) -M|\e-pn Av'oei|\ 
pte éi^in A.n |iA.nn-fo : — 

T)Á mA.'ó tinn huíy\\ A.n t)eA.CA., 

Ó]\ -6.511^ eiC UAvlblAeA.CA., 

'■p 5A.C ní -6.11 'ooTTiA.n bu'ó Áit 'o'f'eA.pi, — 
'potA.Tti Á|\ n'oÁit |:a. 'óei|ieA.'ó. 

— [Met. Debide.'] 

[vii.] An c|veAvf A.'óbAv|i, -p'A n'otigcA.nn 'ouine caoi 'oo 
'óéAvnA.iii, 'o'eA^tA. nA. péme i'ppie-ó.nn'OA.. 1p é pn ctii^ceApi a 
b]AiA.c|iA.ib leremias, Thren. i. 2, rriA.'p a. n-A.bA.ipi ^a.^ tA.bA.i|\c 
50 •pÁCA.c A.-|i A.nA.m A.n 'peA.ccA.15, "a.]i mbeic A.5 ca.oi 'ói, 'oo 
CA.01 -pí ''P'^^ oi'óce," .1. \£>-x\ bpoA.CA.'ó ; t). 50. 50 n'otigeA.nn 
t)tiine, A.n CA.n ceA.^mA.'p ]*é 1 n-oi'óce nA. 'hti|Acói'oe .1. 1 'pcA.i'o 
A.n peA.cA.i'ó, CA.01 '00 'óéA.nA.Tii 'o'eA.^tA. nA. péme ip|\eA.nn- 

•OA.. 

[viii.] An ceA.cpiA.TTiA.'ó bA.'óbA.]i p'a. n'otigeA.nn "otime ca.oi 
•oo 'óéA.nA.rh .1. cpé -pÁip C|AÍopc. 1p tiime-pn A.'oei|i *OÁ.ibí'ó, 
Ps. xli. 4, " 'pÁ. biA.'o mo 'óéA.'pA. pÁ íiA.piÁin 'oa.tti 'oo tó 7 
'o'oi'óce, A.n cpÁc A.'oei'pceA.|i iiiom, cÁic 1 bpuit "oo 'OiA.-pA. ;" 
•o. 50., A.n CA.n "00 connA.i]\c -pé pém, 50 piéim-pA.icpionA.c 
•00 ppiojiA.'o pÁi'óeA.mA.it, 50 p\A.ibe a. bA.piA. pA. mA.c nT)é, 
ctii'óeA.cc 1 5cotA.inn i^é bÁp x)'ptitA.n5 ; 7 50 mbei-oíp A.n 
cmeA.'ó ItJ'OA.igeA.c, A.n méix) nA.c c|ieix)'peA.'ó x)o Cp\íofC XDÍob, 
p A.5 A. lA.'ppA.ige 1 mox) i^ocuix)bi'ó x)o nA. 1iA.ppcA.tA.ib 7 x)o nA. 
pí|iéA.ncA.ib, *cÁici mbiA.'ó a. n'OiA.,' 50 x^ci^eA.'ó 'óe-pn nA.c 
péA.X)A.'ó pém cocc X)o cti'p a.]! a. ca.oi cp\é iomA.X) X)oit5eA.pA. 7 
X)iombÁi'óe, cpé bÁp x)'imipic A.'p a. ptÁntii^ceóipi pém. tTI. 50. 
ip inx)éA.ncA. X)o 5A.C uite c|iiopcA.i5e, 'pé mbeic A.gpmtiA.meA.'á 
A.pi •pÁip Cpíopc, CA.01 cpoi'óe x)o 'óéA.nA.TTi a.|a a. pon. S^'óe-^'ó 
poi'píop, ip ceA.pic púit C'pÁi^ceA.]! cpé CA.01 nÁ cpé T)oit5eA.p 168 URÍ biOR-5Aoite An bÁis. 

A|A •pon pÁi-pe Cpíofc ; ^on^^.'ó iiime-pn ^'oei|i ple Ái|\ice, A.5 
c^|"-6.oiX) -Mji fréin, ^n |\^nn-fo : — 

tlíoiv €11^.11156-0.1" TTi'ticc 'o'ixS'piiAvi'ó mA.icnie, 
nío]i múine^'p 'OA.m T)ia. -00 C|iu.m'ó ; 
•pe^cAv'ó mo §túin, a. 'Óé, "ouic-pe ; 
mo -púil if lé -6. htiip^e UMm. 

— [Met. Séfna.l 

gi'óeA.'ó, i-p mó|A 'oobei|i Isaias A.icl3eA|\ -00 n^. 'o.6.oini'b, 50 
pÁcAc p\éim-pAicponAC, cpié C-píopc -oo có.b^i]AC 1 n'oe^pimA.'o. 
^mAit léó.5C/s|i, Ivii. 1, "'oo cA.itte.ó.'ó -6.n pí|AéA.n, 7 ní -puit 
neA.c 'oVc'pmuA.inpe-6.'ó 'n--^ cjioi'óe é ;" 7 ifóy /scÁ 'OÁibí'ó -^5 
t)éxi.nA.m n^ CA.pA.oi'oe cé^'onA. ^\\ ^n "Ojiuin^ -oobeiiA Ci^íopc 1 
n'oeA.]im^'o, 7 ^ 'DeA.|\tMCce, -6.n c^n -^'oei'p, Ps. Ixxvii. 11, 
*' cu^A.'OA.jA 1 n'oeAjim-ó.'o a. •óeA-ptA.icce;" t). 50. nA.c cuimin 
■pip n^ coipe^cA.i'b ctoc-M5eAncA.c^ comm/soine Cpío-pc o]A|i^, 
m-Mtte ]Aé n-A. •pÁip'oo CA.oineA.'ó nÁ "oo cuimniugA.'ó. 

[ix.] An cúi^eA.'ó hA.'óbxs]!, cpé AnpoptA.nn .6. com.ó.|\pA.n, 
Oi|\, A.n c-6.n -6.ccípe^*ó 'ouine -^ com,6.]ip-6. -6.5 ^ut nó -6.5 CA.01, 
c|Aé i6.'ó'b-6.]A lomcubAi'ó, ip]"o-motcA. 'óó péin comgut'oo'óéAnA.m 
|\ip, 'oo ]Aéi]A póit, Eom. xii., m-6.]! -6. 1i)pu]iÁiteA.nn ^n nít) 
céA.t)nA., -^5 -6. p\Á'ó, "t)é.6.nA.i'ó ^ut pé tucc -6.n jotA..'' 

[x.] An i^eipeA.'ó íi^'óbxs]^ pV nt)ti5eA.nn t)uine ^ut t)o 
•óé-6.nA.m, cpé lom^t) puinn ]ioi-mi-6.n5upA. t)o beic a]a ne,6.c |\é 
t)ut A.p\ ne^m, ip t)úcA.i5 -oo 5^0 .6.on t)Uine. Oip ip pottup 50 
mbí mi-6.n a.]\ 5A.cneAc, c]MA.ttt)V'óúcM5péin, ^m^it cu15ce-6.p1 
A. b|ii-6.c]iMb Ovid, mA.]A ^ n-.6.bA.i]A — 

Nescio qua natale solum dulcedine cunctos 
ducit, et immemores non sinit esse sui. 

"ní ]:eA.f t)A.m, a.]\ ]"é, c]\éA.'o /sn mitpe bíop \A.r\ bponn 
nt)úcc-6.]"^, A.5 c.6.pi]\A.in5 n^. n-uite, 7 n^c téi5e.6.nn t)óib 
beic ne-6.mcuimne4».c o]ip-6. péin." Ap n^. b]ii^c]AMb Ovid m^ 
loncui^ce 50 mbí t)úit -6.5 5.6.C ne-6.c *n-6. 'oúc-6.15 féin, 7 50 leAb. III. AlU IX. 169 

mbí pjil CA.|\ ó. -M]" -M^e \\é c^ii-^tl innce A-p a 'Deó|i/M'óe-ó.cc, 

U15 t^Áibít) tlí leif 4>.n ní*ó ^cé-ó.'onA., A.5 t-6.1i)4>.i|ic, 1 bpe<ó.|\- 

f^nn/Mb ct-Mnne Israel, A-p mbeic 'óóili) 1 ^coi^ciaíc '-p^^ 

mbjioi'o mbÁibiolón'o^, Ps. cxxxvi. 1, mís\\ 0. n--6.b-M|i, "-oo 

ftJi'óimíf óy Aibnib n^ bÁibiolóine, 7 ^nn-pn -00 gmlimíf, -6.n 

c^n -00 cinmnigimíf oiic--pó., ^ Sión ;" •o. 50., ^n c-Ovn 'oo bÁ'o^pi 

clA.nnA Israel 1 mb|ioitD n-ó. bÁibiolóine, 50 n-éi|A5ix)íp AmA.c 

^p b|\ii^cA.ib nA. n-innbe^li, 7 i>.]\ ctjlcA.ib u/M^ne-^CA. n-6. cí|ie, 

•00 'óéA.nA.m '005|\A 7 'oé^ívpic-ó.oince, xsn CA.n -oo -pmvi^iniDÍp 

ís mbeic 1 mbpoix) 7 1 n'ooc^m.ó.l n^s bÁibiolóine; 7 pó-p, í^n 

ri>.n X)o pmtiAini*oí-p xs|i ceól 7 -6.pi cttiiccib 7 a|a c-Mcexsm 

^impjie c^cpA.c lerusalem ; 7 Api jxsc n--ó.oibneAp 7 A-p 5^.0 

n-ti]igÁi|i'oiti5xs'ó ^i5eA.nc-6. "oV mbío'ó -6.C-ÓV innce, ^|i lomA'o ^ 

-póig 7 xs pÁ'ó^ite, -6. mbí'ó 7 ^ n-é^'OA.ij, ^ n-óipi 7 a n-Mpi^ix) 

7 ^ m4>.icitjp^ Aji-ce-^n-ó.. A^tip x)o b-óvp\|\ -6.|\ ^^c ní'ó eite, ir 

l\o-mó|\ -00 goilleA.'ó o|\p\/s, beic 1 n-ÓA^m-Mp ce-^.mp^ilt 

^lé-mAipig 5piixsnÁn'o/s Sol^im 'n-A ^cle-^ccAv'OAoip beic -6.5 

'oéAnxsm ioT)bA-pcxs "00 'Ói/s tiite-ctjmA.cc/sc; 7 ^An -6.cxs 'n-A. 

lonA'o pn ^YA.r\ mb-poi'o-pn ncy bÁibiotóine, -^cc beic -o'-^ 

n-AiTÍTÓeóin ^5 peice-6.m A-p loióbA-pc-Mb -MÍigtAvnA., -6^5 -6. 

n-oé^nA.m -00 tÁim-'óéib nó 'oo b-péi^-'óeAtb^ib, x)o -péipi ^n 

jnÁctiigce geinctige. A^tip mo cpti-Mge, ní mó -oo bí 

A.'ób-^p^ CA01 -^e6.-pin c-pé-p -6.n A'ób-6.p-pn, lonÁ -6.n c-/s*óbA|\ 

cxi.01 -6>cÁ. ^noip ^5 cineA.'ó-Mb bocc-^ n^. íiéip\eAnn, cpép ^n 

ingpeim 7 cpiép A.n ^coiméi^nitigA.'ó a.cá ^5 -6. 'óéxsn-6.m op\pA., 

A5 A -pÁp\ti5^'ó -pé 'hio'ób-M|\c ttiA.c-mói|\ An -^.ip^mn 'oo 

cpéi^e^n, A-p commAvOin ne^mgt-Mn Luther 7 Calvin, lonntjp 50 

m(sX) peA.p\|\ 'óóib 50 móp xs mbÁ-p lonÁ -6. mbeic beó pé -pxMcpn 

lerusalein .1. n-6. be-^^t-Mpe xsp\ r\-A. mxs'ómti^Av'ó, 7 -6.n -pob^it 

Ap n--6. ceA.n5Avt 1 mbpoix) bÁibiotónx)^ n-6. bei-picicexsccA. 

[xi.] tlí mó ^n mixsn x)o bi ís]\ lonas pé bÁp x^'^pA^bÁit, 
ptjt x)ocípeA.'ó ^n com|itJ-6.c4>.p\ x)o bí -pxs 'O1-6. x)o c^b-Mpc ^p 
ttjcc c^c-pA.cNinive, lonÁ xsn ponn x)o 'ótigpe^'ó 5A.C ei|\eA.nn-6.c 
X)o beic A.ip\, p-A bÁ-p x^'pAv^bÁit, put x)obéA.p\^'OA.oi-p a|\ ^n 
5cpeix)eAvm 5coiccex5.nn ^ci^n-AvOpcA 5CA.coiteACA, acái j'eitb 

z 170 rní bion-gAoiúe aii 1jáis. 

js i^eAn 7 A pnii]"e^"p, ó 'oo p'LAvn*oiii§e-6.'ó tépÁ'O-pAi^ nA.0TTic-^ 
(é, -00 •óeA.ltjgA.'ó \\m. A^-fo tti^h A.'oeijA lonas, iv. 3, "cÓ5A.ib 
imVnAvm, a Úi^eA-pn-^ ; if -pexsiiiA •ÓA.rri bÁj^ lonÁ be-óvÚA." 
r A'oeiiA Elias nA.ottic-0. lonnjÍMTi^i'L -^n cotti|iái'ó cé^'onAs, ^n 
CA.n -00 bí /sn 1i)-Mn-|\ío5-ó.n ujicói'oe^c lesabel -6.5 ingiieim 
-M|A -pém, 7 -óv-p 5^0 n-^on "oo ^^b^v'ó beif, ^m-Mb lé-6.5CA.]i, 
S Reg xix. 4, m^]i ^ n-A.b^.i'p, **i]" tó|A 'ÓA.m, a ÚiJeA.'pn^, 
cÓ5ó.ib m'^nA^m teA.c ;" -o. 50. ^m\\ mA.ic teif bÁf 'o'jp^gbÁi'L 
fví\j x)ocí|:eAv*ó nó. bttilc -oo bí -^5 ce-óvcc A.-p cAsC]AA^i§Ierusalem. 
U15 Tobias ^-p A.n ní*ó 5céA.X)nA, iii. 6, " 50 'oe^-pbcAw ^y mó 1]" 
oi'peA.mnAi^e 'ó^m bÁ-p xí'fAgbÁit, lonÁ beic beó ;" 'o. 50. 
5ti|i comA^|\c-ík bui'óeA.cA.if 'oo beic -cs^ t)iA -m|i, ^^n é |?éin "00 
bpeic £s]\ n-6. íiolcA.ib -00 bí -6.5 cui'óexscc jM[\ c^t]\M^ leru- 
salera. 

[xii.] l-pi bpogAvin ^n neic-fe a.cá A.n ní'ó 'LéA.§c^|\, Gen. iv., 
m-ó.'p -pti^ 1)1 4y Abel, ^ja a. -p^ibe ceA.n -M^e, leif 'oo'n cf ^05^.1, 
fut 'oobé-óv'pA.'ó -^-p nA. hotcAib cÁini^ 'n-A. 'óiai'ó. Lé/s^c-^ii 
'm. ^c, 4 Reg. xxii. 9, 5ti|i m^oi'ó T)ia. ^-p losias Híg, — 1 n'oíot 
ce4smpA.itb SotA.im 'oo cójAti^^'ó, 7 n^. n-oée mbo'ó^|i mbA^tb 
•00 cti|v -óv|A ^cút, — ó x)o bí -6. hí>^\\is f-^oi ipéin X)í og/^tc^f X)o 
•óéAvnA^m ^-p ctAvinn Israel, 50 nx^ín^ncA.'ó m^^-p ttimc 'óó-f ^n -6. 
bpeic x)o'n cf ^.05^.^, lonntj-p nAvC f AicfeA-ó -pé n^. h-M'ómittce 
x)o§é/i.n^*ó féin -^f ct-Mnn Israel : -6.5-^0 ce^n^, b-pi-^ciiA. Jb^n 
Ui5eA.|An^ -6.5 tA.bM|ic fé losias, "x)o c-ósOi'óif x)o'm tÁCMf, 7 
X)o ctJA.tAw mé cti ; is\\ -6.n ^'óbA|i-pn 'oogéA.n x)o connttj^^'ó 
mA.'p-ó.on |ié cVic|te-6.CA.ib ; 7 bi-M'ó cti a.|\ n-^x) connttig-^'ó 
i'x) cumb^. féin, lonnuf nA.c f-6.icpx)íf x)o fúite n^. htjite otcA. 
imeó]iA.X) ^\\ -6.n ionA.x)-'po." 

[xiii.] Foi|\ío|\, if e^'ó -pAoitim n^c x)A.oi'pe n^. X)oc-m|a X)o 
ctii|i *OiA. be^5-n-6.c ^p pob-6.t Israel, lonÁ -^n x^A^ojA-'ó-ó.it 
'ptiitn^e-^'p x)o cui'óe/scc a.|a pob6.t impníomA.c éi|ieA.nn, lonnup 
50 bfé^x)-MX) 50 X)ti5ce^c -6. n-AmfO]i|iÁn "péin x)'ponnA.ccMn, 
7 -6. 5commb|\oix) x>o c^'pA.oiX) -pé *Oi-6., -6.m-Mt x)o finne 'OÁibí'ó 
Kí 1 n-A.ttóx), -pé mbeic x)o'n pobA.t 1úx)-M5e-6.c |:-6. é^5comt-6.nn : 
x^j;-fo m-6.p\ -6.x)eip\, Ps. lix. 5, "x)o c-6.ifbeA.nMf x)-6.of-'óÁit leAb. III. Alu IX. 171 

'oo''0 ■pobA.l féin, 7 cu^-Mf -oig •o'pon.riA. coTTi§tiine "ótJiiin.'' 
Vé-MOA.iX) ^ísc CA.coitice 6iiieAvnnA.c ^ iiÁt) m. ^c, z\\é beiú "pA. 
ingiieim éA.5coimp§ n^. n-éA.5C|AÁil3ceA.c, A.5 *oiijtc^*ó X)'i^Ái]"- 
cpei'oeí>.m ■pol'LA.f a.c Calvin 7 Luther 7 tuccA. 0. teísr\íymr\í>. ; 
uime-pn ifbeicce 'o'éi^ie-ó.nncA.ib t)iA. "oo 5111'óe, mó.'iA-^on \\\y 
-6.n |AÍo5-f:Ái'ó pÁibí'ó, mA.-p -^ n-^bA.in, Ps. Ixxvii. 8, "nÁ 
cmmni^, xs Úi^eApn^, Á|i -peA.n-U]icói'oe ; ci^eA.'ó 50 tiiA.c -oo 
cpócA.i|Ae |iom/sinn, 0111 -^cÁmA.oi'o ísi^^ n'Áji n'oéAvn-Mri 50 
■po-bocc ;" m. 50. if cóiii 'o'ei|ieA.nnc-Mb -^ 'pxs'ó, -^-p -MCjAif 
A.n 'píog-'pÁi'ó 'OÁibí'ó, 'oo cei'pneA.m ^n A.mpo|i|iÁin 'péin \\é 

[xiv.] péA'0CA.|i -ó. lA.'ii'p-Mge A.nn-'po, An ce^.'otJigceA.c -oo 
'óiJine ís. lAji'pA.i'ó j^]\ 'ótiine eite, "00 bi^*ó -^5 pó.5bÁit bÁif, 
ctii'óeA^cc x)'^ cA.ifbéA.nA.'ó 'óó 1 n'oi^.i'ó An b^ip ? T)obei|\ 
S. UomÁp i:^eA.5]ixi. &^]\ ^n ^cei'pc-fe, III. 22, — m-^ii -0. 
n-AbM|\ 50 bptnb 'OÁ íi-^*óbA.|A p'-ís n-iAiif CA.f Af ^n m/s-pb é 
'péin -00 cA.ipbé^n/s'ó 1 n'oiA.i'ó ^n bÁip: A^n céAv'o A.'óbAf, cfé 
connc^bA.ifC, nó cpié A.imifeó.p 'oo beic ^5 'otiine A-p 'pc^i'o 
n-^ be-6.c-6.'ó ^zÁ^ A.5 ceA.cc ; 7 cibé -otiine -oo lA.'pfpA.'ó ^ii An 
m-ó.fb ceA.cc x)'^ c^ipbéA.nA.'ó 'péin ^11 -^n mo'ó-'po, i'p peA.cA'ó 
'po-cpom 'óó é. An •OA.piA. íiA.'ób^'p, lonnup 5tJ]i-6.b mói'oe 
t)05é-6.ncA.oi -^n beó x)o có^^iiim pé ^tii'óe -ó.'p -^n m/sfb, a. 
fiof -00 beic 50 cmnce í^-^ ^n mbeó, cpé-6.*o -^n -pcA.ix) 'n-/s 
mbm'ó A.n m-6.pib. A^ti'p ^cÁ -6.n mo'ó-'po 'po-molc^, -00 'péi'p 
-6.n f^eóib 1nn1pce6.11 A^\\ S. UomÁp, 7 Af a. combpÁc^ip 
ctiin^e 7 ciiÁ.bA.i'ó, -o'aii b'-Mnm tlonÁn. 1f 0^*0 Mc111pce-6.11 
-6.nn, ^uf geA.ll^'OA.ii A.ii--6.on 'oV céile, cibé •óíob if cúf^A. 
'oogéA.bA.'ó bÁf, cui'óeA.cc x)''poi'Llpti5A.'ó -6. fCA.i'oe 'oo'n -oaii^ 
feA.11. 5o 5110*0 'n-A. 'óiA.i'ó pn, ftiA.111 tlonÁn bÁf ; 7 1 ^cionn 
CÚ15 lÁ n-oéA.^ 1 n'oiA.i'ó -6. bÁif, x)o CA.ifbé-6.n é féin 'oo 
S. UomÁf, 7 x)o innif x)ó, 5tifA.b éfém x)o bí A.nn, 7 ^up A.b x)o 
comA.t'L -6. 5e-6.ttA.1m cÁmi^. 'Oo iA.ffA.15 S. UomÁf x)e, 
* cf éA.x) A.n 1110CC 'n-A. f A.ibe.' 'Oo 'ppeA.^A.if-pn 7 A.X)tibA.if c, 
*5o iiA.ibe A.5 A. piA.nA.'ó 1 bpup^A.'oóif ; 7 5tifA.b uime X)o bí 
A.5 A. piA.nA.'ó, cfé fA.itti5e x)o cA.bA.iiic 1 x)ciomnA. ca.iaa.X) X)ó, 172 rtií bion-gAoiúe An bAis. 

•oo f'Á^M'b fé A.'p -6. 10CC ;' 7 "oo i^|i]i a|i S. UomÁf -oul 'oo 
cu^licu^A.t) A leA.'bA.|i, 7 50 bpigbeA.X) -mi ciomnAv Ann, 7 ^ 
cti]i 1 ^cpíc -00 |\éi]i -M^e^nu-ó. -6.n cí 'o'-ó.|i ciomnA. é ; 7 50 
l!)pi|ipt)e é i^éin 1 bpti|i5^'oói|i -mtiIai'ó pn.' téAgc-^iA lonn- 
f^mA.il A.n f^eóil céA'onA a|i SéA|\ló.f ínó|i, tlíg Pii-ívnc, 7 a.|i 7?2 
l^-pl^ Oamo "00 bí 'n--^ cA.oim-leAnnÁn lonm-Mn ^i^e |:éin. Ati 'oeictrieA'ó hAtu. 1 ti-A'0C|\AccA|\ A|\ tiA I10CC tignéici'b p|MtinpopÁlcApéine, acá 1 n-ip|teAnn, 
•00 ]\éi]\ nA f c|\iopcú|VA ; 7 a]\ nA ceic|\e liA'5bA|\Aib fpepAÍCA, f 'a mbí 'ooj^A 
7 ■ooil^eAi' A]\ nA liAntnAnnAib 1 n-if|veAnn. 

[i.] An céi'o gné 'óíoli), c|\umA; •00 |\éi|i Isaias, m^|i ^ 
ti-^b-M|A -6.5 l^b-M|ic A|i -ft.n '0|itiin5 bíof 1 n-i|:^e^nn, Ixvi. 
24, "ní •ptii^be a ^cjitiim -pú'o bÁf;" 'o. 50. 50 mbí cjitnm 
A.n co5tibA.if A.5 c|ieim n^ íi-6.nm-í>. 'oo fíoiA 1 n-ippeA.nn. 

[11.] An 'OA.jiA ^né, ceine bic-beó ; ibid. Ixvi. 24, "ní 
múc|:tii'óeA|i -^ 'oceine ■pú'o ;" -0. 50. nAvC céit) c|ió.oc^*ó -^pi ati 
'oceini'ó bíop -^5 cé-6.'p-6.'ó n^. n--^nA.m 'oo fíop 1 n-if|ie-6.nn ; 7 
t^óf, 50 mbí A.n ceA.'p bíop mnce com poipiéi^ne^c 7 com 
■poiiicill pn, x\tsc pé-6.'optii'óe -6. múcA.'ó. Ip có|\Aix)e -6. meA.p 50 
mbí ceine poi|iéi5neA.c 'oo-múcc-6. 1 n-ip|ieA.nn, A>n p-^b^ilU 
1^6-6.1 lé-6^5CA|i -^^LticÁp, xvi. 24, mA.]i t^ ltiA.i*óceA.]i, -6v|i mbeic 
X)o'n cp^i'óbi|A fÁ'ó-Mt -6.5 -6. lomlo-p^A'ó 1 lAp]i-6.có.ib luip- 
neA.ml^ ip^Ainn, ^ti]! iA.p]i ^|\ ^n mbocc •oVji bVinm Lazarus, 
|\é mbeic 1 n-ucc Abraham "oó, 'oeóji tiip^e t)o téi^ei^n ^|i -6. 
coAvn^Á.i'ó ; 7 'Oís téi^e-^'ó eA.p n^. b^b^snn, ní citib|A^'ó lonn- 
^«-6.1^^*0 'óó ; ^on^'ó uime-pn -6.'oei|A pte éi^in ^n p\-6.nn-po, ^5 
tti-6.'ó -6.n p4>.b-6.itt-p5eóit cé-6.'on^ : — 

Sijie^'p mA.|\ ^cctiin^e -m|i, 
b|\^on -00 b^|i|i meói|i 'oV méA.'pA.ib : 
bíot) 50 nioÁitpeA'ó e^p -oo'n fcAp, 
ní bÁiúpe^.'ó ce-6.1" n^. ceme^v'ó. 

— [Met. Debide,'] leAb. III. Alu X. 173 

A^uf ^ó|", -ó.tTiAvit ^'0tit)|iMnA.'p, X)o "péi]! S^pe^Jóiii, ní bí -poitlfe 
1 •oceini'ó i)?|iinn -6.cc ^é hwy toi]"5neA.c; ^onAvt) tiime-pn 
^X)ei]i pte éi^in An ]AA.nn--po : — 

51*0 ueinnci^e, ní ceA.c ce 
ceA.c i]?|Ainn -ó.|i a ■ptiA.iiie ; 
^ X)o\\víy A]i ^ 'ótíibe 
ní ]"olti]" ^ix) ]ne4>.ccA.i5e. 

— [Met. Bebide.l 

A^ti]^ -6.n ]i^nn eile-f e /^'oei]i ^.n pte cé-^'onA. ; — 

t)o'bé^]i 'ó^oib ]ié n-otit Y'<^^ li)]?ei]inn 
ctj-ó.]AAv]^5bÁit cige i]:ei]inn : 
JbXX b]itiA.c-'ótili) ]io-5é-6.]A ]iiA.]"5-ó.c 
50 mbéAvt ti-ó.c-TTiA.|\ it-pi^fC4>.c. 

— [Met. Debide.~\ 

Utii^ce^]^ A b]\iA.c]iAvib Co]imMc nA.omcA. c^iÁibcig tilic Ctiit- 
eA^nnÁin, An 'OÁ gné ]péine 'oo ttiMt)eA.mA.]i, mA]i -6.CÁ1X) 
pj-^i^c-ó. tiA.cm,^]iA. 7 ceine toif^ne^c -oo beic 1 n-i]:|\eAvnn ; 
t)0]iéi]i mA.]A tÓA^CAv]! \ísw tA.oi'ó, "oV^iAvb cop^c ' U]ií pó'OÁin 
nA.c ]"e^cA.ncA.]i,' »00 ]iinne pé 7 é ]ié bntnnnib bÁif : A^-^^o 
mA]i A*oei]A A5]:M]méi]"Ain|\iocc-^ n^. n-xsn^sm nt)^m^nc-c bío]^ 
1 n-i]?]ie-ó.nn : — 

LeA.c-^ c]iomA. ceinnci^e, 

'5-^ X)coi]ineAm 50 tÁ]i ; 
pi^^'C^ i]?]iinn éit^ige, 

'5--^ 5co5nA.m 50 cnÁm. 

— [Met. CumasG of Cassbairdne and -Ef^^. R. Mór.\ 

[iii.] An c|\eA]" §né péine, b|\é^nc-6.]" nó mo^i^ti^^'ó ; X)o 
|\éi]i 'ÓÁibí'ó, Ps., Lat., X. 7, mA.]i -6. n-A.bAvi]\, " 1]" ctii'o •oV 
5co]in ^^'o ceine 7 ]itiib 7 ]^éi'oeA.'ó bo]ib-conn :" 'o. 50. ^ti^i^b 
ctii'o -00 pém n-ó. n--6.nA.m bíop 1 n-i]:]AeA.nn n^. comn-ce^c^ 
bpéAvn-6. b]Aiom]^cóin éipge^]" 'oo'n cemi'ó i]:]\e^nnx)^. 174 utií bioR.gAoiúe An Mis. 

[iv.] An ce^c]iA.TTiAs'ó ^né péme, |:tiA.cc; x)o -péip lob, 
xxiv. 19, mc>^]\ -6. n--6.b-M|i -6.5 tA.b-M|\u -^-p n^ b-6.nTnA.nnA.ib bíof 1 
n-if|\eA.nn, "pA.CA.i'o a. btn-p^ib -pnex^cu-M^ei 'oueA'pioTnA.|icA.c ;" 
•o. 50., A.TTiA.i'L A.'otib|\A.mA.'p 'yA.r\ 5céi'o-le-6.bA.|i, 5tipiA.b ca.'ó ii' 
ionn'ptiA.|iA.'ó X)o nA. bA.nin-6.nnA.ib bío-p 1 n-ip|ieA.nn, Tn-6.tA.i|\u 
nA. bpiA.n n-éA.^fA.iTiA.i'L iTni|\úeA.|i o|1|ia., ionnti|" nA.c bí a.cu 

•ptlA.plA.'Ó glotÍA. A.n 5A.bA.nn A.CA.. Ol|A If CA.'Ó 1f 'ptfA.'pA.'Ó X)0 

giotlA. -6.n 5A.bA.nn : A.n u-6.n bío-p -6.5 bpiipeA.'ó a. cpioi'óe 50 
beiú utii-|ip\|'eA.c no 'p^íúeA.c 'óó A.5 'péi'oeA.'ó nA. mbot^, a. cti|i 
•00 utiA.-p5A.1n A.n iA.|iA.inn ; 7 A.n uA.n utiipipip5ÚeA.|i '-p-^^ 
upvtA.i'óe é, M^ éi5eA.n 'oó 'otit 'oo CA-pA.'ó nA. tiA.-b|\ón 50 beiú 
cti|i-pú,^ 'óó ; 7 A.n UA.n upiA.oUA.-p A.n -pei'ÓTn-pn é, pttueA.pi a.|i 
•péi'oeA.'ó n-6. mbotj A.-píf é ; 50 nA.c bí 'o'o-pA.'ó nÁ 'o'ionnf^tiA.piA.'ó 
^.150, A.CU beiú -6.5 -6. inA.tA.i|\u i*oi|\ nA. -peA.'ÓTnA.ib-fin. tH. 50. 
X)o*n -6.nA.Tn ú|\tJA.5 1 n-ip|\eA.nn : ní bí 'o'o-pA.'ó n-ó< -00 f a.oh- 
•DÁit ^.150, A.CU beiú A.5 A. ThA.tA.Tpiu i'oi|\ it--piA.nA.ib éA.5-pA.TTitA. ; 
^onA.'ó tiime-pn A.'oei|\ pte éi^m A.n piA.nn--po : — 

Tlí p'éA.'ouA.|\ A. b|?tttA.n5 pn, 
•pneA.cuA. 5A.|\b upié 5A.01Ú 5eiiTi|\i'ó, 
5pvíop n-6. btiA.iTiA.'ó 5A.C -pé n-A.Tn, 
bío|" 'n-A. -pti.6.|\.^'ó 'oo'n A.nA.Tn. 

— [Met. Debide.] 

A^ti-p cibé A.'oéA.-pA.'ó nA.c bí -pneA.cuA. nÁ. pvtiib nÁ a. n-ionnf A.TTitA. 
eite 'o'a. piípib 1 n-ip|\eA.nn, bío'ó a. fiof ^.150, nA.c 'oí-cpiei'óue 
.6. tnbeiú A.nn coiti mA.iú 7 A.U.Á. A.n ueine A.nn ; ói|\ A.TTiA.it a^zá^ 
Sc-pToputÍTpi -|ié ueTnT-ó -00 beiú A.nn, a.u-6w A.n Sc|\iopuiJi|\ m. 50. 
pii-p nA. neiúib ú'o eite -00 beiú A.nn. A^tip ní béi5cneA.-puAs 
yóy |\é A. TTieA.p, 50 bpóA.'opA.'OA.OTp té bA.cptiTnn fomópA.15, mA.|A 
oi|\nipb ó 'O1 A., oibpvitigA.'ó A.pi nA. bA.nmA.nnA.ib 'o'a. |\ípiib, A.TTiA.it 
oib|\i5eA.p tiip^e A.n bA.ifui'ó 50 p|\inneA.c A.pi A.nmA.nnA.ib nA. 
•opitnn^e bA.ifueA.|\, -6.mA.it A.X)tibp\A.mA.]i '-p'^^ ^céi'o-teA.bA.p». 
gi'óeA.'ó, X)Á x^ueA.^TTiA.'ó nA.c bTA.'ó UTpge n-Á. -pneA.cuA. n-Á. 5A.0Ú 
nÁ jitiib nÁ. A. n-ionnf A.mtA. eite, X)o "péiiA' a. piibfUA.inue f éin, 
1 n-ip|\eA.nn, ip x)eA>|\b 50 bpuit 5eA.tt p\ip 5A.C ní'ó 'óíob A.nn leAb. III. AlU X. 175 

l^é liil-céA.|"Av'ó r\^ r)'^r\csvr\. U15 í>^r\ ple ^A^oi'óeA.'L-^c A-p íyr\ 
ní*ó tuísf A'oei|i £sr\ ^rÁi'ó, -6.5 L^b^iiAC -^-p ceini"ó 7 a.\\ jTie^cc^ 
ifHinn : A^-fo rr\A^\\ -6.'oei|A : — 

AuÁ ceine -^|a n^c céit) -pmÁ'L 
1 mbptig i|?|iinn -6.-p i:a.*oá*ó ; 
•pneA.cu-óv n^vC pt |\é ceinit) 
1 'OC15 'LeA.pú-ó. l/tiiceip|i. 

— [Met. Bebide.'] 

[v.] An ciJi^eAv'ó ^né, ^o^ica ; -00 jiéi-p TnA|i té-^5CA.|i, 
Isaias, Ixv. 13, *'c^iúp"o Tn'ó5tÁcA.--p^ biA.*ó, 7 bi-M'ó 0011-6.]" 
o|iA.ib-fe ;'* t). 50., -^n *o|ie-6.m bíof 1 n-ipie^nn, 50 mbí-o -oV 
^céA.f-^'ó "oo §0"pcA, 7 nA.c fxsjbA.i'o bi-^'ó -pé -óv piom^'ó. 1f 
-6.5 cuji A.n neic-fe 1 ^céitt -^c^ -^n ní'ó téA^UAii, Luc. xvi., 
A.|i Avn mbocc 'o'-6.|a bVinm Lazarus, 7 A|i -6.n f A.i'óbi|A 'pÁ'ÓAii, 
mA.pl ^ n-innifce-^11 50 -p-Mbe ^n 'p-M'óbiii céA.'onA. com móp\ 
pn -^5 Cs cfÁ'ó 7 -6.5 Av cé-ó.'pA'ó -^5 A.n íoca. 'oo bí Aipi 1 
n-ip|AeA.nn, lonnuf 50 f ^.ibe 50 5pio*o ^Áibce^c a^ éi^e^m ^p 
Lazarus, "oo bí 1 n-ucc Abraham, '5-^ i^p\-pAi*ó -mji, 'oeó|\ be-ó.^ 
uip^e 50 léi^e^n 'oo bA.f-p ^ meóip\ ctii^e, Ap\ bxs-pp\ a ceA.n5A.*ó, 
•00 c-6.bA.ifc ionnftiA.fA.i*ó "00 ó'n 'oce-6.p'b-6.c cA.piCA. 'n--6. f -6.ibe. 
A^tjf ní bion^n-^.'ó -6. meA.f 50 mbí e-6.p'b-6.i'ó bí*ó Ap\ -6.n 'Oftiin^ 
bío-p 1 n-iffeA.nn, 7 n-6.c bí -6. b^-pA. fúcAib A.oin-ní'ó ■oo'n 
fíf-beA.CA.i'ó -pobbÁin .1. -oo'n ^tóif 'pío|Af-M'óe, 'oo btA.-p 50 
bp\Ác, cf é f -6.05^.1 nA. f -6.05-6.1. 

[vi.] An 'peife-6.'ó ^né, -6.n cíop\fb.6.'ó 7 ,6.n cf-6.p-6.lt 7 An 
cf tiA.'ó-ctiibf e.6.c, -^n cf oc-6.'ó 7 -6.n cé-6.f-6.'ó 7 -^n cf e.6.c-f .6.ob-6.'ó, 
-^n fníom 7 -6.n fúfCA.'ó 7 A.n flA.c-btiA.tA.*ó, -6.n bfife-6.'ó 7 
-6.n bfeó'ó 7 -6.n bofb-te-6.'Of-6.'ó, 'oobeifi'o 'OA.of^A.f-flti-^.g 
'oeA.itin-M'óe 'ooff'ÓA. 'otib-^núifeA.c -6.n '0iA.bA.1l A.f nA. íiA.n- 
mA.nnA.ib x)A.mA.ncA. 'OA.of -'óáIa.ca. 'oúf a. 'oo-mA.ifeA.CA., bíof A.5 
A. n-i'L--piA.nA.'ó 1 n-iff eA.nn. 1f lonctii^ce fíf inne -6.n neic-fe 
A. bfiA.cfA.ib TnA.CA., xviii. 34, mA.f a. LA.bfA.nn A.f A.n 
bpeA.ccA.c nA.c CA.bA.if cúicitigA.'ó 'f^n fA.05A.L-fo ua.i'ó, 7 176 ' uní bion-gAoiúe An bAis. 

nA.c 'oéin |Aéi|\ 'Óé nÁ n^. 500^1^111"^^ \\é tinn js heA.tA.X), 
" -^B^r -^T^ n^AvbÁil feiiA^e ^n cige^jAn-^, X)ó cio'ónA.ic -pé 
é "00 n-iS céA.fcún-6.c4>.ilD, 50 'oíot /s p^c 50 hiomtÁ.n *oó ;" 
t). 50., ^n iTitiinnceAv|i €61*0 'oo'n c-p-óvO^A'L j'ii'L 'oo^níx) 
tói]i-5níoiTi 'n-4>. n-olc/M'b, 50 'oc-^bA.iji T)ia x)'a ^céA.-pA.'ó -00 
nA. 'oeA.iTin^ib CA.t'L ixs'o. ^511^ -csn liiéi'o be^nA.-p |ii]" -6.n 
'opiiiin^ 'oo^eib bÁf 1 bpe^cAv'ó iii^p\1i)CAc 7 l3Ío|" 'OA.mA.ncA. 1 
n-ip|ie^nn íocc-6s1ia.c 50 'pío'p|A-M'óe, ó nA.c ):tiit ■pú^'p^lA.'ó 'n-xs 
^cionn cjAé bic fío|i, bíx) 5.6.^ c|aíc 5-ó.n foipiceA.nn -6.5 /s 

-506-6.1" A.'Ó, -MTI-mI -6.'Otlb|A-6.TnA.pl. 

[vii.] An 'peAcciTiA.'ó ^né, tiA.cbÁf ; "00 -péiji lob, x. 22, 
"Á1C '"p nA.c 'ptii'L opi'otig^'ó ^p bic, acc 'n--6. n-Áici§exsnn 
ti-6.cbÁ|" 'pío|ipiA.i'óe ;" 'o. 50. n^c bí mo'ó nÁ opi'oti^A.'ó 'o'-ó. 
coimé-6.'o 1 n-i'p|Ae-6.nn : 7 nAc bí cion 'pe^sc -6. céiLe 1 500111^.111 
Aom 'ouine -o'a mbí -6.nn, -6.cc -6.rriÁin mA*ó ia'o bti|" é-6.'oc|itiime 
coiiie : bí 'pA.o|\-'óÁi'L -6.5 ^r\ m-6.c c/Sji -6.n -6.c^iii, 7 ^5 -6.n m^m 
ic.6.11 .6.n mÁCA.111, -6^11 -6.n ^ctimMb ^coiiTToe-^ccxs c-^pi An mb-Mn- 
HÍ05.Mn, 7 .6.5 -6vn mogxsi'ó c-6.11 /sn piig. A^tii^ 50 bpoi^ 'OA.m, 
if mópi Avn c-A'ób/siA ti^cbÁij^ 'oo'n 'ontiin^ bíof 1 n-iiqie^nn .6.n 
.c--6.noii'oti5A.'ó-pn bíop 0^111^ 'oo me-6.1"; ■^we^'ó, -6.CÁ -6.'ób,6.|i 
tiAvcbÁif if mó lonÁ pn 1 n-ip^e-^nn 1 ^cionn 5-6.C Aom 'oV 
mbí .6.nn ; m-6.11 -6.CÁ beic -6.5 .6. mA.L^ipic ó gti-Mf 50 ^u-mi^, 7 
o 5<sb-6.'ó 50 ^ÁbA.'ó, 5An opAv'ó -^on tiA.iiie x)'f ^.gbÁiL. 

[viii.] An c-occm-6.'ó ^né, x)oiicxi.x).6.i" ; x)o jiéiii tTl4>.C4>., xx. 
13, m^ii -6. 'L-6.biiA.nn -6.11 -6.n mbiieic beiiice^ii -6.11 xsn bpe^cc-6.c, 
^5 -6. iiA'ó, " -6^11 5ce-6.n5.6.'L ^ LÁm 7 -6. cop, ctiiiAi'ó 'y^n x)oi[\c^x>í>.y 
if i:oiiiime^lLA.i5e é ;" x). 50. 50 bptiiL x)oiic-6.X)-6.p 1 n-ii:*iie-6.nn 
-6.CÁ poiiiime-6.LbA.c, -6.m^c ó 'pL-Mcitip T)é, ^f(>^r\ Áic ip pAix)e 
u-M'ó X)o'n ciitimne. Oipi, c-^^i ce-6.nn 50 bptiiL ce^p 1:0111- 
éi5ne-6.c 1 x)ceini'ó ii^pmn, ní f-tiiL j^oiLLpe mnce, x)o |iéiii 
Slie-6.50111, " -6.C-6. comLop^xb.'ó mnce ^pL." 

II" iom'ó-6. ^né péme eiLe x)o 'péA.X)i:-6.m-6.oip X)o cupi fíop, x)o 
liéiii n^ SciiiopciJp\-6., x)o beic 1 n-ipiie^nn, mtin-6. mbi^*ó 5ti|i-6.b 
líonm^ii f\é -6.n Áiiie-6.m 10.X), 7 50 jc-Mcpimíi" -6.n ^impe-^^ii iiiú leAb. III. Alr X. 177 

^5 ^ t)]:A.ipiéi]^; ^i'óeA.'ó, i|" loncm^úe ^éijie 7 neiiririe^CA.'p 
péine i]r|iinn ^f -c^n x)Á coitia.|ac^ cui-peA.'p TnA.c-íS fío-p, xxii. 
13, "biA.i'ó Ann-pn c^oi 7 x^íof^^'ó pAvCA.t ;" "0. 50. 50 Tnbí 
•00 §éi]ie 7 "00 5011T1 n^. péine ip'^ieAnn'OA. 5ij-|iA.b éi^e-^n "00 n^. 
bA.nm^nnAib •oé-6.|ACA.oineA.X) 7 'oío-p^A'ó pA.c-o.t'oo •óé^nxMTi cpé 
r]itiiTne a. 'ou|Mobtói'oe 7 /bv 'ocinni|" ^nn. 

[ix.] Utii^, A.'ótiine, ^obpuili'o ceic|ieb-6.*óbxMpi -ppep/stcA., 
-pV mbí •oo^iAx^ 7 x)oit5eA.-p ^-p n^ bAnmA.nn/Mb 1 n-i]:p\e^nn. 
An cé^x) xs'ób^pi, cpvé m.ó.p\ c^ittix) *o'-<s n-éi-p a. m-ó.oin 7 -ó. 
m^iciu-p Avpi -^n 'pA.o^A.t. Oi|A -6sn c^n 'oogeib A.n peA.cc-6.c 
bÁ-p, ní péAv'OA.nn ^ be^^ nó -^ mó-p 10V rriA.iciti'p -oo bjieic 
tei-p 50 Vii-p)AeA.nn, A^iriAvit -6.'otib|\A.mA|i ; 7 i-p uime-pn -6.'oei-p 
'OÁibí'ó, xlviii. 18, " -6.n CA.n x)o jéA^b-^ -6.n X)tiine bÁ-p, ní béA^iA. 
£>.oin-ní'ó tei-p, 7 ní coi|inpi'ó nó ní pixscAvi*ó a. ^tóipi píop teif ;" 
X). 50. ^tipiAvb éi5e-6.n x)o'n pe^ccó^c 5-6.C ní'ó, 'n-^ mbí x)úit 
-M^e A.pi An f/so^xi.t, x^'pÁ^bÁit X)'a éip, ^n c-6vn x^o^eib bÁf, 
Utii^, (s téx^^cói]!, 5tipi-6vb m^|i im'óeA.pv^AX) X)obeip T)Áibí'ó 
*x)tiine' x)'-Mnm A.p\ -6.n bpe^ccAC ^nn-po ; ói-p ctt^ T)i^ 
*x)tiine' x)'-6.inm A.p ^n x)iA.bA.t mA.p\ lom/sx) lomcÁmce -mji, x)o 
bjiíg ^ttp meA.'p nA.c -pAibe c|Aé^cúi|i 'i"^^ ^cjitiinne ip me^vf^ 7 
if A^ntióvipte, nó ip tip\cóix)i§e lonÁ /^n x)tiine bío-|- -^o hotc : -6.5- 
-po m/^-p xi.'otibAiiic C-píopc -pip An x)iA^bA.t, Matth. xiii. 28, "ip 
é An x)tiine eA|'5CÁi-[iX)eA.mA.it x)o p\inne -po ;'' x). ^c. 5ti|iA.b é 
-6.n x)iA.bx^t x^o^ní -píot-ctipi Ap\ n^. coip\ib 1 n-,M5eA.nc-Mb n^ 
nx)^oine n-ti|icóix)eA.c. 5^''^^'^'^> bío'ó 0. -piop a^^c, 50 x)CxsbxM|i 
Cp\íopc *x)tiine' x)'-Mnm ^-p 'Óia., Matth. xx. 1, "ip cofmA.it 
-pt^iciti-p X>é pié x)tiine, x)o biA.'ó 'n-ó. ACA.ip\ mtiinnci|ie ; x). 50. 
n-6.c ftiit -Mnm A.-p bic p/s 'Óia, ip onó|iA.i5e -pé a. 5A.i|im, lonÁ 
*x)tiine,' -6.n CA.n bíop-pí|AéA.nx)A A.nn féin. 

[x.] An x)-6.|iA. íi^'ób^p\ x^oitgeA-pA. bíop A5 ^.n A.nó.m 1 
n-i-p|ieA.nn, c-pé m^-p cA.iceA.p -6.n A.impeA-p 50 béAX)CA]ibAc, x)o 
|iéin leremias, viii. 20, "'oo ctió.i'ó Avn -pAvmjiA'ó co|iA.inn, 7 x)o 
jiinneA.'ó -6.n -po5mA.p\, 7 nío-p pói|ieA.'ó pnn ;" x). ^c. 50 x)céi'ó 
e-6.|i|\^c nA. bói^e, 7 pA.m|ixs'ó n^. -ptÁince, 7 po^iriAii poc|iA.c n^v 

2 A 178 utií bioR-gAoiúe An bAis. 

foi-'bé^'p cA.|ifA., 7 nA.c bí -6. be^^ nó a. mó\\ vo tón /sn lonn- 
^iA.c-M'p 1 n-iocl^nn-Mb ^i^e-^nc-^ n^ n-A.n^Tn n'OAm-ó.ncA. |ié 
tiucc jeiniin'ó -c>.n bÁi-p ; 7 'o'a |iéi]i pn bí 'oo^ii^ 7 'ooi'L^eA.i' 
o]\]\ís, -^5 é^^c^oine n^ ^o-pcAs fpiopAX^ÁlcAs 'n-A. Tnbíx) 1 
n-ip|ie-6.nn ; 7 -póp, ^5 eA.5c-6.01ne beic 1 n-é-ó.^m-Mpn-^be^cA.'ó 
'pticA.ine 7 -6.5 iomA.icbeA.|i o|i|i4^ péin cpép ^x) bpA.ilb cu^p-^'o 
'n-A. |"-6.oc|iti5-6.'ó pié tinn -^ mboA.CA.'ó. 

[xi.] An cjie-^f -6.'ób^|i, bíof a^ ^n -6.n/sm 1 n-ip|ie-6.nn, cjié 
beic -6.11 •oíbi|ic 7 Ap\ x)eó|iA.i'óe^cc 1 500150111 c ipjiinn 1 ^céin 
ó n--6. c|iíc bunA.i'ó 7 ó n-A. íi-6.c-6.|i*ó-6. 'oíli'p .1. ptAiciiip 'Oé; 7 
ip" tiime-pn -6v'oei]iiX) 50 bi^iignó'ÓA.c -6.cc-6.oince^c, x)o |iéi]i 
m-6.pl té-^5C-6.pi, Ps. cxxxvi. 4, "cionntip cA.np-6.im X)tiA.n -6.n 
yíi5e-6.|in-6. 1 x)C-6.tmA.in coi^ciiíciá ;" x). 50. nA.c bí ponn ceóit ^ 
n-6. 'ptib-^.c-Mp -^.-p n-6. 'hA.nmA.nn-6.ib 1 n-ippe-6.nn, a.|i méix) a. nx)oit- 
5eA.pA. cpié 5éi|ie a. bpiA.n ; 7 póp, a.|i n-A. 5cti|i -6.|i A.ccti|i 7 a.|i 
lonnA.jibA.'ó A.nn ó n-A. X)cí|i 'óúcA.CA.if, 7 ó n-A. 5cA.c1iA.15 com- 
nM'óe péin .1. -ptA.icitJf X)é. 

[xii.] An ceA.cjiA.mA.'ó hA.'óbA.|i pV mbí X)oit5eA.p 7 x)05|ias 
A.|i nA. hA.nmA.nnA.ib 1 n-ip|ieA.nn, cpé méix) A.n A.m5A.ip bíop oppiA. 
A.nn, x)o |iéi|i mA.pv téA.5CA.p\, Isaias Ixv. 5, mA.|i a. n-A.bA.ip t)iA. 
A.5 tA.bA.i|ic A.H A.n x)pitiin5 nx)A.mA.ncA. bíop 1 n-ippeA.nn3 " biA.i'ó 
pA.x) 'n-A. n'oeA.CA.c i'm peiii^-'pe ;" x). 50. 50 5c01mmeA.p5A.nn 
1A.X) ix)i|i it-f)i-6.nA.ib ip^inn, A.mA.it x)o biA.'ó x)oi5i|i 'oeA.CA.15e 
A.5 A. 5commbtiA.i'ó|ieA.'ó ia.|i n-éi^i^e 1 ptnúic-ceini'ó ptic 'óó. teAb. III. AlU XI. 179 An u-AontriA'ó liAtu 'oéAS. 

1 n-A ]\eACCA]\ tlA CeAITA «AcbÁ|'ACA 'D0'bei|\1t) tlA nA0ini-A1C|AeACA A|\ 

ip|\eAnn 50 n-A piAnAib. 

[i.] A^-fo TnA.|t AvX)ei|A S. Augustinus, -6.5 t-6.'b-M|ic ís]\ 
u^cbÁ-p i^iriri, -ó.ttiAviI lé^gc^ji 'if^x) X)í>.\\í>. CMbi'oit 'oo'n 
teA.li)A.|A ^o -p^^Aíob -ó.|i riA. z\\\ íiÁ|AiipA.ib, iUic poena horroris, 
etc, "-^cÁ A.nn-pn piA.n u^cbÁip, pi-<sn b]ié^ncA.i-p, pi^n 
e/s^ÍA., pi4>.n 'óo|\cA.'o-Mp, 5é-ó.|A-pm^cc An cé^pcúnM^, -6.on- 
tÁ.ic|\eA.cAp n^. nx)e-MTiA^n, 'oÁp-ó.cc n-^ mbe-ó.c^'ÓAc, c|\UA.'óÁit 
n^. n--MTitif, lAAob^.'ó n-6. 50^11111 nx)OTTi^|\'bc^, cinne-ó.-p ^^.n 
iei5e-6.p, 5éibeA.nn 5-6.^ p^-ó.oile-ó.'ó, bÁp pío|AH-M'óe, piA^n 5^.^ 
cjAÍc, e-6.5mA.1p Cpíopc mA.itle \\é ^^.n é 'o'pA.icpn, ní'ó 'oo 
fÁjitiig nA. íiiiite pi-6.nA ■pé^iTTpÁi'óce, 7 ip x^o-puitn^e -00 n-ó. 
íiiiite piA.nA.ib;" A.p po ip loncui^ce eA.5pA.mtA.cc 7 ti]i5|\Á.in 
piA.n n-ippmn. 1p loncm^ce póp, ip ca.|i a. bpuit x)o goim 1 
bpiA.nA.ib 5níomA.cA. ippmn, 5iipA.b mó 'oo péin eA.pbA.i'ó nA. 
^tóipe lonÁ lA.'o uite. 1p inme-pn A.x)ei'p Chrjsostomus, 
Homil. xvii., 50 pobA.t Antioch, multi infemi ignem timent, 
sed ego maxime amarum dico amissionem gloriae, " bí 6^.5^^. 
cemeA.'ó ip|\inn jí>^\\ a. tÁn, ^i'óeA.'ó A.x)eipim-pe 5ti|iA.b 1101- 
feipbe eA.pbA.i'ó nA. jtói-peionÁ í.'* Ui5BasiliusnA.0TTicA. teip 
po, Homil. xxvi., mA.-p A. n-A.bA.ip, intolerabilis res est gehenna, 
etc, " ní-ó x)optitA.in5 A.n bpÁic-ceme, cia. x)o' nA.c peA.pA.c A.n 
peA.nnA.ix) tiA.ct)ÁpA.c nx) ? bío'ó 50 tuA.i'ópeA.'ó neA.c míte 
biAÁic-ceine, ní A.ibeópA.*ó A.oin-ní*ó bup pA.TTiA.it té beic 
'ptiA.^cA. ó onóip nA. ^tóipe úx), beic ptiA.CTTiA.p A.5 Cpíopc 7 a. 
ctop uA.i*ó, *ní A.icnim cu.'" 1p uime-pn A.x)eip Hugo de S. 
Tictore, 'p^i^ X)a.-|ia. teA.t)A.p 110 p^píob A.p A.n A.nA.m, quis putas 
tunc moeror erit, etc, " cpéA.x) A.n cA.nctA.m meA.pA.p cu x)o 
beic A.nn A.n cpÁc-pn ? c|\éA.X) A.n coippe, A.n CA.n x)o§éA.ncA.p 
nA. peA.ccA.15 x)o •óeA.tugA.'ó i^é cA.ix)peA.TTi nA. nA.0TTT, 7 pé 180 uní bioR-SAoiúe An bAis. 

h-MTi^lic 'Óé; 7 A|A mbeic A|i n-xs n'oÁi'L -^|a a 5011111^^, mjs]\ 
liAvC-Mio Tn^|i-^on -piú 1 'oceini'ó 'po|i|\A.it)e ;" ^on^st) ^5 ca.1d-m|ic 
/sn neic céA.'on-ó. 'oV A^i]ie, "00 -pinne An pte ^AvOi'óeAv'L^c An 
]iA.nn-fo : — 

AcÁ ceme 1 "oci^ n^. bpeAccA.c 
piA^n 5^c c|iici|i 'oV 5Ctii|\ 'ói ; 
niAvi|i5 ACÁ pA. ceAvf nA. cemeA.'ó 
'f n-^c i^eA.'p cÁ lÁ if tDeijie^'ó 'ói. 

— [Met. Sétna.'] 

[11.] A^-fo cuA.jiA'p^bÁit ip[iinn 7 -MnpoiaiiÁm n^. n-^n- 
mA.nn,X)o -péiii Cjrillus Alex., 'fAn ojiÁi'o -oo -pinne -00 c|AiA.tb 
n/s b-6.nm-6., m^-p -0. n-A.b-M|i, huc merguntur animae peccatorum, 
etc, "múccA.n -óvnn-pú'o A.nmA.nn-6. nxs bpe^ccxb.c ]\é ^ to'p^^'ó 
C]ié fA05A.t n-6. p-6.o§A.t, -MTiMt '00 feót lob, 1 'ocA.tAvm n^v 
hoi'óce •pío|i|i-M'óe, Áic 'p nAC -puit -potup n^. beA.CA.'ó 'oo 
pom^|ibcA.c-Mb, -óvcc ^A.tA.'p ^nÁc, lA-pgnó ^^.n p^íc, nu^tt-gut 
5A.C n-OTÓce ; Áic 1 bptiit m-M^i^ poii -^nn ; Áic 1 bpuit 
montiA.|i, montiA.|i ; Áic 1 mbí-o -^5 ixsccA.15 'oo ^nÁc, 7 ní bí 
cjitiAvi^e 'óóib -6.nn ; éigi'o -^p n-óv X)tiibeA.cÁnA.ib, 7 ní pittceA.|i 
neA.c ojiji^ ; 'oogní'o eótcMjie, 7 ní póineA.nn Aom-neA.c ia^x) ; 
éi^i'o 7 CA.oiniX), 7 ní 5^bA.nn cpittM§e -óvom-ne^c 'óóib." 

[iii.] A^-po m. 50. -6.n ceipc x)obei]i Ilugo de S. V. í^]\ 
ippeAnn de Anima, iv. 23, infernus lacus est sine mensura, 
etc, "toc ippe^nn 5-ó.n comtip, x)oimne-C).p ^^.n popup, tÁn x)o 
ce^p X)o-coimmeA.pc-6., tÁn X)0 b|iéAvnc/sp x^o-ptitMn^, tÁn X)o 
cinneA.p x)0-innipce ; Áic *n--6. bptiit cjitiAgÁncAvCc ; Áic 'n-A. 
bptiit x)0|ic^x)A.p; Á1C Y "^-^^ "F^^^ -6.on-o|ix)ti54>.'ó, ti-6.cbÁf 
pío|i ; Á1C Y n^c puit A.on-mtimi5in mMcitipA., Y ^-^^ ptiit 
Aoin-é^X)cócA.p uitc ; 5^0 -6.on X)V bptiit -^nn, pti^ctiigi'ó é 
pém, 7 nA. htiite eite ; A.nn acáix) n/s btiite cméit piA.n 7 -6.n 
pi6.n ip |\o-tti54>. 'óíob, ip mó lonÁix) n^. htiite pi-6.nA. pé^X)C-6.|\ 
x)'imi|\c ^|i neA.c '-p-^^^ f A.05At-po." 

[iv.] T)Á bpA.fpMjeó^'ó neA.c, ciA. A.n Áic X)o'n X)om4>.n 'n--^ 
bpuit ippeA^nn, ní pe^p x)ijinn 50 cinnce é, X)o piéip S. Augus- leAb. III. Alu XI. 181 

tinus, in Gen. xii., in qua parte mundi infernus sit, scire ne- 
ininem arbitror nisi cui Domini Spiritus revelaverit, " me/s'p-Mm 
HAC ■peA.-p 'o'Aoin-ne-ó.c, ciav An \\ísnn 'oo'íi 'oomA.n 'n-/^ bfuit 
ip|ie-ó.nn, munA. noccA.*ó SpioiAAvt) ^n Ui5eA.|AnA. 'óó é." Vé&.c 
A. b|ii^c|iA.ib St^e-^^óiii n-^omcA, m. Moral., ix. 49, c|iéA.'o 
A.n c-A.inpiocc 'n-A. mbí'o -^nm-6.nn-ó. n^. bpexscc^c n'o-ísmA.nc^ 
1 n-i|?|ieA.nn : ^.^-fo m^ji A.x)ei|i, fit miseris mors sine morte, 
finis sine fine, defectus sine defectu ; quia et mors vivit et finis 
incipit, et deficere defectus nescit, **'005níce<s]i "oo n^. cpnA^- 
ÁnAvib bÁ-p 5<sn é^^, cjiíoc ^^sn fOi|iceA.nn, iii|ie^'pbAsi*ó ^^.n 
e-^i^b-M'ó ; ói|\ m^ipii'ó ^n bÁp", 7 cionp^nAi'ó í>^n cjiíoc, 7 ní 
beót 'oo'n uipie^'pb-M'ó •out -6.pi ceAX tiA.c^." 

[v.] Uui^, A. téís-^tó\\\, 50 mbí •oeicbiji i'oip\ pi-6.nA.ib n^ 
bpeA.ccAc 1 n-ip|veA.nn, lonnup ^n cí if cpiiiime coi|ie ''P'*^^ 
pAog^l, 5ti|iA.b é bup ^éipie pi/sn CA.bt; t)o \\é\\\ 'S\\e^-^ó\]\, 
Dialog. iv., mAp\ A. n-xsbA.ip\, unus gebennae ignis credendus 
est, etc, "if incjiei'oce ^upi^b xsom-^né -6.mÁin bpiÁic-ceine-ó.-ó 
bíop /snn, ^i'óeAv'ó ní ís]\ Aon mó'ó AmÁin cé/spA.'p -pí n^ 
peACCAvig ; óip 'oo -péi|i c|iiiime coi-pe 5^0 A.oin, -^n cpinime 
céA'on/s péine mocócAf A.nn." U15 Ephraim beip -ó.n ní'ó 
^cé-ó.'onA. 'fA^n 'ocpieA.p cA.ibi'oi'L -po -p^iiíob a.]i ^n bpío]A--MC|ii§e, 
mí>.\\ -^ n-A.bM]i, sicut sunt peccatorum diíferentiae, ita sunt et 
cruciatuum varietates, aliter enim cruciatur adulter, aliter 
fornicator, aliter homicida, "-MTiA.ib -6.CÁ i'oipi'óeA.'LtiJ^'ó i'oiji n-6. 
pe-6.cA.'ó^ib, ip m/s|\-pn ^cÁ ÓA.^'pA.mtAcc n^. bpiA.n : -6.|i copi 
eite lomojipio cé^-pc^ii -6.n c-A.'ÓA.tc|i^nn-6.c, x^pv copv eite An 
c-ÁiceA.c, -6.|i copi eite -6.n t)tiine-m-6.pibcA.c." U15 St^^'^éóin 
nA.omc4>. tei'p-'pe, Mor. ix. 47, licet gehenna cunctis una sit, 
non tamen cunctos una eademque qualitate succendit, "bícó 
5u-pA.b -6.on b|iÁic-ceine AmÁin jc^zá^ -6.5 n^. huitib, m-MpoA.'ó,, 
ní &.\\ A.on cÁit -MTiÁin lon^nn toip^e-^f n-6. huite;" -6.f 'po i'p 
loncui^ce nAc ion-6>nn toi'p^cA'p An bp\Áic-ceine n/s cionc/Mg 
1 n-i'p|ieA.nn, ca.ja ceAnn 5np\-6.b ionA.nn -6.n bp\Áic-ceine innce 
-péin t)o |iéi|i -6. pubpc-Mnce ; 7 t)V |iéip\ pn nó.c lonxsnn C|itiime 182 Utlí blOR-SAOlte Atl bÁis. 

piA.n r)Cs ^cionc^c i n-i|rpe^nn, -cxcc ^n cí if Cjiuime pe^cA'ó, 
5ti|iA.b é if c|AUiTne piA.n. 

[vi.] A-oeiii Isidorus \ó.r\ 31 c-Mbi'oil -oo'n 061*0 le-6.b/s]i \^o 
y^]\^oh -oo'n Áji'o-tTiMc, 50 mbí pió.n A]i teic /s|v /sn incinn, 7 
piA.n j:^ teic í><\\ -6.n 5co|ip : -^^-fo m(s\\ A.x)ei|A, duplex damna- 
torum poena est in gehenna, quorum et mentem urit tristitia, 
et corpus flamma, " a^cáho •oá pém ^p ó^n 'oiitiin^ nx)A.tnA.nc^ 
'f-^ti mbpÁic-cemi'ó, — pi^n 'oóib toif5eA.f -6.n mcmn té coi|aia- 
fe, 7 pi/b.n 61 te té' toif^ce-^ji -Csn co|ip té tA.f-M|i ;" Af po if 
loncni^ce n-6.c bí 'pó.o]i-'óÁit 1 n-i]?|AeA.nn ^5 -6.n-6.m ^n cion- 
C-M5, 7 nó.c bi-M'ó -^5 A. cojip ^n c-6.n -poicire^f -^nn. 

[vii.] A'oei]! Scotus 'ic^x] 2 ceifc x)o'n 44 Distinct. A^\y -^n 
3 teA.b-6.|A x)o mAi5i]"ci'|i n^ mb]ieA.c, 50 bpi4>.nc-6.n ^n /snAm 
mnce jrém, 7 'n-A. btiite b]iío§A.ib : -6.5-^0 mí^]\ ^'oein, anima 
in se ipsa et in omnibus facultatibus cruciatur, " cé-6v]-c^|\ /sn 
A.n-6.m innce ):éin 7 'n-A^ htiite ^c]:tiinnib." 1]^ lonctn^ce 50 
5céó.]"CA.]i -6.n coit 7 A.n ctn^j^e 7 ^n meA.bA.i]i : i|" cne^]"CA. 
c]iA. A me^]" 50 5céA.fc^]i -^n coit, -6.n méit) 50 5con5bA.CA.11 
n-Mce 5A.C ní'ó X)'^ mbi4>.'ó a. •onit, 7 50 nx)ÁitceA.]i •ói -oV 
b-MtTi'óeóin 5A.C ní'ó bti'ó ]niA.c téi. Cé-6.]"CA.|i m. 50. -6.n ctii^^^e, 
"oo b]ií§ 5ti]iA.b téi]i 'ói 5A.C ]"oc^]i •00 CA.itt ]^, 7 5^c 'ooca.]! 
•oV mbí x)'Ái]nce -6.1 ce. CéA.]"CA.]i ]:ó]" A.n me-6vbA.i]i, "oo bfí^ 
nA.c meite-6.nn /scc mío-]AA.c n^. me-6.nm-6.n 'o'A.]i-6.b meA.bA.i|\ í. 
Utii^ ifó^ -00 ]Aéi]A Scotus 'fA.n Áic ^céA.'onA., 50 5cé-6.]"CA.]i -6.n 
co]Ap mA.n--6.on ]Aé n-A. céA.x)]:-6.'ÓA.ib, 7 -6.n méix) beA.nA.]" ]ii]" nA. 
céA.x)]:A.'ÓA.ib co]ipA.]A'óA.. A5-]"o ]"tii'óce ]:A.-feA.c o]a]aa. : a.]i 
x)cúf, x)o'n -6.mA.]AC, X)o ]iéi]i lob, v. 14, mA.]i a. t-6vb]iA.nn a.]i -6>n 
X)]itiin5 nx)A.mA.ncA. bíof 1 n-if]ie-6snn, " cei^é-Mii-MX) a.]i tó 1 
nx)0]icA.x)A.f A.ib ;" X). 50., -6.n X)peA.m bíof 1 n-i]:]ieA.nn, 50 mbíx) 
1 nx)oi5i]i i6o]ic-6. 7 1 nx)oitb-ceó t)o fío]i, lonnuf n-6.c f-Mcix) ní'ó 
'f A.n mbic bti'ó fottif, nÁ fÁf-6.m X)'a. j^itib, nÁ hwó ^eA^tt ]ié 
]i^'óA.]ic x)o beic A.CA. ; 7 x)'a. ]iéi]i pn, bí piA^n a.]i nA. fiíitib, 
x)o b]ií5 50 5ceitceA.]i o\\\\íy 5A.C ní'ó btnó fÁ.im teó x)'fA.icpn. 
1f 1 bpeA.]ifMnn A.n cioncA.15 1 n-i]:^eA.nn 50 fÁCA>c tA.b|i^f teAb. III. AtU XI. 183 

Tobias, V. 12, " cionntif bi-^f li3ú-gÁi|\ o|itn-f a, -6.UÁ i'tti fiii*óe 
1 n'oo|ic^'OA.'p, 7 nA.c ^A.icim 'poillfe niitie?" Af r\í>. b|ii-6.ú- 
|\A.ib-'pe 50 |:Ác-6.c i-p lonctJi^ce 50 mbí piA.n cmnce 1 ^cionn 
r)A. -pút 1 n-i)?|\eAnn. Dí -pó-p piA.n 1 ^cionn n-^ ^ctiiAf, "oo |\éi|i 
lob, XXXV. 9, "^A.ijip'o 7 titi'ó-goitpt) C|ié neAvjic tÁime n^. 
n-A.nf'lAice ;" A.f fo if loncni^ce 50 mbí piA^n cmnce 1 ^cionn 
n-ó. héi]"ce-6vccxs 1 n-i|r|Ae^nn, ^n cA.n -ó.cclumi'o ^^iéA.CAv'ó 7 5|i'^f- 
yj^mn 7 ^ob-gÁi^ie, búicjie 7 béiccA.'ó 7 bot^-iTA.'ó-ó.c, cne^'OA. 
7 CA.01 7 cA.oince, lA^ccAvC 7 ofn-ó.'ó-ó.c 7 6^^50.6.01^0 n.6. n-A.nA.m 
n-A.i5méib, -^n cxsn bí'O ^.5 a. n-éi^nmgA.'ó bé bib-pi^nAib n.6s 
n--6.|i|i4).cc n-ip]ieA.nn'0A.. biA.i'ó m. 50. pixsn cmnce x)'Ái|iice 
-^5 An -pjióin 1 n-iiqte-6.nn, c|ié b'péA.ncAv'p n^. n-A.btA.c n'OA.- 
m^ncA bíof -6.nn ; 7 ip -6.|i n.6. 'hA.btA.CA.ib--pe b^bpAi" Isaias, 
xxxiv. 3, " éi]ieócA.i'ó b"péA.ncA.f 'oV n-AblA.cxsib 'pú'o ;" ^-p 
po if lonctii^ce 50 mbiA. b|AéA.nc^f A.5 bpéAvnA.'ó -piión-^ -6.n 
cioncxMg 1 n-i-pjie^nn. biA.i'ó m. 50. -6.n hééX '5--^ piA.nA.'ó 1 
n-ippieA.nn, C|ié bl-6.f.6.'ó n^. ^ojaca., mA|i A.'oei|\ 'OÁibí'ó, Ps. 
Iviii. 7, -^5 "L-^b-Miic -6.|i ^n n^opcA. bíop /s|i r\A. cionc^c.6.ib) 
1 n-ip|ie-6.nn, "pin'Ln^i'o oc|i^p mA|\ m^'0|iA'Ó6vib ;" X). 50. 50 
mbi.6. piA.n -6.n bÍ4s]"CA. .6.|\ bé6.'L4>.ib n/s n'0/sm-6.nc.6.c c|ié méAv'o 
-6. n-M-pce bé bíocA. 7 lé boc]iAvp 1 n-i]:|ie,6.nn. biA.i'ó Av-pí'ppiA.n 
-6.n CAv'ó-6.itt A|i nAv cionc^cA.ib 1 n-i|:pie.6vnn, 'oo |iéi|\ ttlAvC-6., 
XXV. 41, '* imci^i'ó, A '0|\e-6vm mAllingce 'p-^"" 'ocemi'ó po|i- 
'p.M'óe ;" t). 50. 50 mbiAv piA.n -6.n c.6.'ó.mI'L -^|\ -6.nm^nn^ib m^s 
5cionc4>.c 1 n-ippe^nn, m^itte |\é 50|i-6.'ó cemeA.'ó, iié 5é^|\- 
gom -pu/sccí»., |\é •ptí'pc^'ó X)eA.m-6.n, 7 \\m[' 5^0 pém eiLe ó 'pm 

-6vm4>.C. 

[viii.] 5Á 'ocÁim p\ip ? ní 1iéi'oi|\ téi|\-me.6.f 'oo •óéAn/Mii 
A^t Afóbpge, 7 A|\ eA5pA.mt-6.cc 'piAn n-ippmn ; 7 póp, ip tó|\ 
■oo Joim ionnc-6s nA.c bí 'pti-6.|tA.'ó nÁ pt>|\CA.cc, t^^A'ó nÁ t^g- 
•Dtjg^'ó, peiceA.m nÁ poeMri-6.t /S5 ne-6.c lonnc-^ ; •00 |\éi|\ m-6.|t 
A.'oei'p Cyprianu8 nAomcA. \^n te^bA'p |to f^ttío^ 'oo Deme- 
trianus, mA.|t a. n-^bA.i|t, in inferno nullum est solatium, nulla 
consolatio, nulla diminutio poenarum, " ní ptnt -6.on Aice^p, 
A.on com]pu|tCACC nÁ -6.on tA.g'otig-^'ó pi^n 1 n-i):]teA.nn.'' Agtip 184 UTlí blOR-§A01Úe Atl bÁis. 

foi|iío|i, 51*0 'ooitig 5^c 'oíc, 7 51*0 -ó.'óId-ó.'L 5A.C Anf'ocA.in -oVp 
Áil^iTieA.'p 50 'poice-'pe, ip bA.|i|\ A|i ^ac b|AOit) 13'-^ Tnbí A.nn 
bioc-btiA.ine 7 po]i|AAi'óeA.cc n^ 'pÁiA-'óocA.ii -oo tuAvi'óe^'ó tinn 
50 ]\o yo x)o beic A.nn ; óipi ní céi*ó cA.ice-Mri nÁ cpíocnug^'ó 
-6.|A pi^nAib ippinn, 7 bí'o -6.5 a. n-^cnti-6.'ÓA'ó 'oo po]\ ; -00 -péiit 
TnA.p\ A'oeip beA.|AnA.|i'o nó.onicA, 'ifó^n 5° có.ibi'oib "00 leA.bAviA n^ 
nA.om-pTntiA.ineó.'ó, m^pi ^ n-Abxsi]i, sicut ignis in inferno con- 
sumit ut semper reservet, sio tormenta aguntur ut semper 
renoventur, "-6.111-6.11 cAice-6.p ^.n ceme 1 n-ippe^nn, lonnup 50 
n'oin^noA.'ó coi^ilc 'oo pop, m. 50. 5níomtii§ceA.-p n-6. pi^n-6. 
lonnup 50 nx)in5eAvncA.oi .6. n--^cnti6v*ÓA'ó 'oo píop." 'Oobeiji 
S. Augustinus -pompl-6. ^p -6vn ní'ó-pe, de Civ. Dei, xxiii., mí>.]\ 
A. x^cpÁccAvnn A-p n^. pbéibcib acá. 'físn Sicilia bíop -^ji top5-6.x> 
•00 •pío'p, 7 c-Mpii-p-pn ip 5-6.n c-MceAvm 'oo 'óul ionnc.6.; m. 50. 
•00 bpÁic-ceini'ó 7 -00 pi.6.nA.ib ippinn. 

[ix.] U-6.pl ^Ac ceipc n--6.'óti^cmAip\ X)'-6. '0ct15-6.mA.11 a^\\ 
ip|ve-6.nn 50 -poice-pe, cuipipe^m píop -6.n cu-^pA.p^bÁi'L 'oobei|i 
be-6.'pn-6.pi'o n^omc-6. -Mp, 'oo |Aéi|i m^pi bé-^gc-^ii 'yA^n pe^nmóip 
-po -p^píob A^]\ -6.n bpei'óm 'ppiopA.'oÁ'lc-^, mA.-p -6. n--^bA.ip, o 
gehennalis regio fugienda, ubi ignis ardeus, frigus urens, etc., " ó 
-6. -pt-MCif incpe^c-6.nc-6. ippvinn, Áic 'n--6. bpuit ceine t.6.p-6.m-6.it, 
^u,6.cc toif5ne-6.c, cpitiim 'óomA.'pbc-6., bpé-6.nc-6.f 'oo-ptit-Mn^, 
úip'o -6.5 ti|At-6.i'óe, 'oopic-6.'o-6.'p 'po-5t-6.cc.6., commbtiAsi'ópe-6.'ó n-6. 
bpe-6.cc-6.c, 'pn-6.*óm-6.*ó nó. n^éibe-^nn, 7 cpíc tiAcbÁp-6.c nó. 
n'oe -6.111 -6.n." 1p lonctii^ce -^.'p .6.n 'octi^.jiA.p^b.ó.it-pe 'oobei|A 
be-6.pin -6.^*0 n-6.omc^ A.p\ i'ppeA.nn, 5tipA.b -6.'óbA.t -^ me-^^tuigce 
•o* Ápu-p pvé -6. -ó.iciu^A.'ó é. 

[x.] trio cpti-M^e, ip m^otti5-6.'ó meiimig, 7 ip mA.nA. móp- 
cuTTi-^ 7 if m-6.oice TTie4).nm-^n, beic -6.5 m-^ccnu^A.'ó 7 -6.5 mí- 
'óeATTi^in -6.|i -6.n mtiinnci|i mip^nig móp-5ocA.i5 meip5-bpi-6.c- 
'pA.i^-pn, A.n c^n 'oobeipi'o bpop^-^.'p bío'ób^'ó x)o tompA.'ó 7 
•00 top^ó.'ó tticcxi. -6.n teA.p-6.-pin Luicipeip ; -6.1C 1 mbíx) -^n- 
TnA.nnA. ^.11151^.^-6. n^. bpe-^ccA.c nx)-6.mA.nc-6. 7 pp^.'p-ó. píp-5é-6.|i-ó. 
'pogA.'ó -6.5 pe-6.pcA.in opp-6., 7 beA.p-6. b-6.ipp-'óe-6.p5A. bpuic- 
neiTTine-6.c-6. -6.p bioc-tti-6.iTi-6.m cpíoc-6., 7 cti-6.c-6. cinn-5éA.|iA.. leAX). III. AlU XI. 185 

c|i^inn-"pe-MTi]iA. c^úxs -6.5 cuA.]A-'LúbA.'ó lonnc^, lonTÓA. Átri 
Ann-pn, -poi]iío|A, jrémni'ó iqi^f-gonu-ó., 7 ctJjiA.i'ó cpéA^ccnuigúe, 
7 tA.ocjAAsi'ó tÁitTi-§eA.|A]ic^, 7 c|AiA.ÚA ó.|\ cui-ple^'ÓAig, c^oip5 
cpom-^oncA., 7 niÁi'L £^\\ meijAcni^e, bnugxM'ó b]Aoinn-.ceA.-p5CA, 
7 ]:oi|ib-p]i p-M'p-^eA'piiCA, biii*óne b|i4>.c-co|\c|AA, 7 coln^ 
c]iop-buAiice, cinn 50 comA.]ic^c, 7 ]-úile ]"^ob-'ÓA.t'LA, beóit 
A5 bÁn-5tA.f^*ó, 7 'oóit)e 'o^iom-^onc^, b]itiinne -6.5 bot^- 
jT-ó.'ÓAi^, 7 co]"-6. A]A c^m-tu^m^in, c^Aoi^ce c]\iiA.itt-5eA.]i]\c-^, 
7 ^^tAco-ó^t^oic ]ince ]^eAc-mA.]Ab4>v ! lom'óxs A.nn ipóf bui'óexsn 
bpifce bex^]AnA.c ^A^n bA.]iÁncA., 7 c]Aé-6v'o ctiiti^ce cott-Ái]i- 
meA.c 5A.n c-6.oifeA.c, 7 co]a/sca]a c-ó.ob-nocc c^AUxs^ÁncA^ ^^.n 
c]ieó|\tii5e, 7 Aicme ^i^méit e^s^^bA'ÓAc ^^.n /^05^.1]^^, 7 conn- 
t^nn cncA.'ó-^c ceA.]"ntji'óe^c 5/sn co'ónÁc, 7 'oeibtéA.n 'ooim 
•oeA^ióit ^An X)íon-A.CAvi]A ! lom'ÓA. ^nn m. 50. ^m^i'o -6.]1]iacca. 
éi'óig o'ó^]A-50]im, 7 oitt-piA.]"c acitia.]! Ainmexsc tJA.ic-be-6.tcA., 
7 5]AÍob 5]AeA.nnA.c ^ob-tom 5eA.]AÁnA.c, 7 b^.'ób béit-]Ae-6.mA]i 
b]Ae-6.c-5tA]" b]Aéin-pA.ctA.c, 7 b]A/Mn-éAn bi]i-in5neA.c b]\oinn- 
ciA.]\ bÁn-fúiteA.c, 7 bineA.c b]iónA.c bÁn-c]A0CAc beA^-c^ioi- 
'óeA.c, 7 ^tMÍi 5A>]tb-50CA.c ^^ieA.'ónA.c ^^io'o-poctA.c ! AcÁi'o 
]:ó]" A>nn 'otúime 'oonn-]ttJA.'ÓA. '0|\icteA.cA, A.5 'oeA.ii^-to]"^^.*© ; 7 
^"eA^Ab-f^ocA. ]"]AeA.b-ttJA.cA ptceACA. ]"0-5ttiA.ipce, -6.5 ^^tti^A.'ó ; 
7 btoi]-5eA.]'-6. beA.nn-§A.]ibA. btiA.n-5ÁibceACA. bo]ib-connA., A5 
bÁcA.'ó ; 7 cnoc-conn-6. c]Aic]ieA.cA. ciac'óa. CAo^i-mon^AvCA, -6.5 
cio]A]\b-6.'ó ; 7 5A.*oÁin §]^íof-^o]icA. goicne/scA. 5éi]\-neimneA.CA., S 
•00 CA.o]iA.ib c]iom-A.i'ób]'eA.CA. ceineA.'ó, a^ cot5-6.*ó 7 A.5 cogbÁit T 
c]ioc '5-A. T)CA.ob-toc ; 7 ]"5tJA.bA. ]"5oic-neimneA.CA. ^^gotb- 
^Aoice, '5-A. ]"5otc-]Ax^obA'ó ó céite ; 7 ]AÍ05-]AtJA.CA.]i ]io-mó]i 
]iUA'ó-ctJite ]itJibe, a^ ^ioic-tin^eA.'ó o]A]\-6. ; 7 m-M'óm-ceA.cA. 
meA.bt-6. 7 mío-]iúin 'o'a. meA.]i-'óo]ic-6.'ó o]1]ia, 'o'a mtJCA.*ó 1 miii]i 
n^. mío-CA.om 7 n^. mó]i-otc-pn ; mA>itte ]ié cíoc]ia.]" con^TA.'ÓAC 
005^.1-0, 7 ]iéptjc-6.'ó ]?]\A.oc-xMn5i*ó ]:ei]i5e, tÁn x)o 'óíom'ó-6. 7 -oo 
•óiombtoi'o, tÁn 'oo 'óeA.bA.i'ó 7 'oo 'óo^^iAin^ ; ticc ís]\ ticc A5 
ionn]AA.*ó 7 A.5 A.]\5A.in a. céite 50 liA.clA.m iomttJA.c, 50 mbí*o 
CA.0]-^^. cxsip-'óeA^A^A. conn-potA. A.5 ceibeA.]ApxMn 7 -6.5 ctiicim a. 
CA.ob-tocAi.b nA. *oc]ioc, ó cA.i]im 7 ó cóice6.]XA.t c^^oi-omeA.]! 

2 B 186 UUÍ blOR-gAOlÚe A11 bÁis. 

ciiineA.fnA.c n/s ci^é^n-'fo^'LA-pn ; lonnuf 50 *oci5 'oo'n ^leic 7 
100'n gnÁú-fpMpn 'n-A mbí'O, 50 bftiív'oui§ce^]i 50 ^piA^n 7 
50 ^innneAll An 51111 ^im-ci^e-pn iAvX) ; 50 b)?Á'p-ó.nn ^n 5111Í5 
7 A.n 5oim-poc ó'n n5-pox)-"ppAi|\n-pn |\é céile, 50 'OC15 "óe-pn 
nA.c bí -pocc nÁ -peiceAm, cpe-ó.'L'L nÁ c|iéim-pe ex5.copi]i-ó., a.cc 
1 Aw'o -6.5 ti'p5A.|i'o-^'ó 7 A^ AvCcii|A A. céite 50 biionn-iÁn nó 50 bot^- 
^n n^. b'piii'óne-pn ; ceA.^b.ó.mA.'ó 7 ciomA-p5/bv*ó -00 'ÓA.o-p^A.-p- 
fbu^g 'óeA.mn^i'óe 50 'oÁnA 'oulA.-pAsC, 1 b|:o|ib-Mf nó 1 b]:o]"- 
ton^poiic -pé n-xs n-ucc, -pé -pogósit 7 -pé -píoii-loc "oo 'óéívnAm 
•Dóib ; 7 lA.'o 'oo gnÁc -6.5 •oé^nA.m -poi-pneipic 7 -poi-pb-píge o-piiA^, 
-^noi-p 7 'oo -pío-p ! tTlo C|itiAvi§e, i-p -^•óbA-p boA.'ó^cA. 7 bpón- 
coipi-pfe, inneA.tl 7 lo-pcA-p ^n Áftii-p -Mni-6.|imA.pic-M5-pn ; 7 
•oÁ mbiAv'ó ^An Aoin-ní'ó 'oVpi Ái|imeA.-p--p/s "oo beic ^nn, -00 
btí'ó tó-p 'óóib "00 -péin, pitte.ó.'ó pei-p^ni'óe pAbA.-pcA, 7 ^mA|ic 
61*015 ti^cbÁpAc ^n A.i'óbei-p-peó|iAs 'oo beic 'o'x^nfocMn o|ipiA. 

[xi.] FéA.'oc^pi fóp ctiitteA'ó ctíAp\4yf5bÁt4>v 'oo có.bxMpic A]t 
iffe^nn ; 7 -6. me^-p nA.c -ptiit -6.nn acc ftige ^^c^ fttiA.15, 7 
conMf 5A.CA. CA.C/S, 7 -pA^on 5A.CA. -ptiA.CAvif , 7 cof 5A.CA. cpi o'oa.» 
7 c^cAvi-p ^AvCAv coinbtioccA, 7 lonAs'o ^ó^ca^ hiombtJ^itce, 7 
ton^-po-pc 5A.CA. tA.'Of 4yinn, 7 tiA.im it-pi^fCAc 5A.C0. ttAvic-béA.t- 
CAif, 7 Áf-iriAg ^AvCA. bim-peA.fnxs, 7 'oúif-ceAC 'otiA.ibpexsc 
'OA.of-'óÁtA.c 5A.CA. 'oe^mAin ; Áic 1 bfuit ^^if b-e-^^Asf 5tA.f- 
cÓA-p 5tiAvt-A.i5ceA.c 5feA.nnA.c ^pioi'ome^f 5teA.nn--púite-6.c ; 
7 •ofon^-bui'óeA.n 'óocA.iiti 'óoi-eA.x)fÁn^ 'óÁnA "óíf^if 'óúf- 
cf oi'óe^c ; tÁn 'oVnf-ó.'ó -M^e^nc-^ 7 -oo f -6.bA-pc^ -poi-'óíomA.if, 
iÁn "00 •ptiAmn/s'ó 7 'oo -ptiicin-Jfíof, tÁn 'o'fíoc 7 'o'feA.f^- 
ttiinne, tÁn "00 cuc^c 7 'oo conf-6.*ó ; ^5 foptof^A.'ó foif ne, 7 
-6.5 CfAf^Mfc cfoc, 7 A.5 teA.x)f A'ó tAoc, 7 -^5 cne/Sf-goin 
cuf^'ó, 7 ^5 mAfb^'ó mitoA'ó, 7 -0^5 cottA.'ó c^ob, 7 A.5 
cio|i|Ab-6v'ó cofp, 7 ^5 bfiocc-f^oc^'ó b^tt ; Áic 1 bfuitfmúic- 
ceó 7 fméA.f ói'oe ciJcmA.-pA. ceineó.'ó f é c-ó.cc-ó.'ó, 7 f5otb-5A.oc 
f^oic-^é^f fé f5^nnf A.'ó, 7 t^nn^. tíomc-óv fé te^v'Of a.'ó, 7 
cti^5A. cf om^ f é cu^f 5Mn, 7 tuMCf e-ó.'ó tA.f^m^it pi é tof^- 
A.'ó, 7 'oeA.ng^f 'otiib-'óficteA.c fé 'OiA.n-gopi ^'ó, 7 f-M^'oe 
ffúib-gé^-p^ -pé fÁc^-ó, 7 beAspi^ btó^ic-ftiobc^ bfiocc-'p^o- lOAb. III. aIu XI. 187 

b|\A^cA. |\é beó-cottA.'ó bocc-xsiiAiTi Ann; Áiu 1 bpui'Li'o cxsi'ób- 
fe^n^ 7 cxs'óbxM]', 7 ACA.ix)e oi'óce, 7 -MTi-M'oe -ó.|a|iAsCca, 
7 TTiApbA mei]\b-líce, 7 i:A^nc-Mfe 'potc-'p^A.oi'Lce, 7 -pA.ob-coine 
pA.b>^]icA, 7 ftJAc^ £s]\ 'ptiA.i'ó|Aexs'ó, 7 -poice ^]a 'po'LtJ-MTiA.in ; 7 
lA.'o ^5 '0|\u"o-óv'ó xsn '0|AA.nnc, 7 A.5 ]"pe^t^*ó a -pptín-cixsb, 7 -0.5 
'p-ó.obAv'ó A i^jieAn^-fúl, ^^ 'pti]inA.i'óe 7 ]:?ío]A-c^]^n5Ai|ie n^ 
n-olc 7 n^ n-e^]"bA^'o bío]" ]ié n-A. n-iTni|ic a]a xsn inbpioinn 
^5^1111115 n^i^lt bío]^ '5-A. n5]ioi'o-]oixsn-6.'ó ^nn. 

[xii.] loTiTÓ^ x^nn ]:óy ]aioc |Ae^nn, 7 pxS'óÁn j-M^néAn, 7 
nuA.llf:o5^]A né^tb, 7 ]:o5A.]i-iTiuipn 7 ]:oc]ioTn, 7 nuxstt-gut 
ni^ccA. n-Miii'oige, -^g |AA.b^*ó 7 ^5 'péAviTif'^i]"néi]" 5/b.CA. on]:^i]'e 
7 5^CA lOTnbÁi'óce 'oV mbí a]a AvnTn/snn^ib U]ic|aa.'óAvCAv -ó.nn ; 7 
ló^'o 1 n-inne xM5eA.nc^ eipnnitt -6.n Á]aui]" inTpníoniAig-pn, 
X)'^ n-oi]Atexsc, 7 'o'^ n-eA.^^A'jA^A.in, tÁn 'o'xi.nAoib incinne 7 
x)'i-í>.|Agno iniTie-^*óónAvi5 -M^exsncxs : 7 ia'o 'OA.in^e^n 'ottíic- 
lA.'ócxis ]:xs coiThcpii^tt co^M'ó, Av^ ]Aix^n 7 a^ ]Ao-cuiciTn tei]" ^n 
'OAO]"5^|A-'ptuA^5 nT)í]"5i]A n'Doi-cineóit n'oexMÍinxM'óe, bío]" 50 
neA|AciTi-ó.]A neiiTiteA.]'^, ^A^n f^íc ^^.n ca.c/siti ^^n cionnA.b]A^'ó, 
'n-A. 5C]AÓ-buA.ite cuTn-Mn^, 7 'n-xs b]:ói]A neiirinig nÁiii^'o 'n-A. 
•ociTnciott, 50 nx)éini'o bpúi]AeA.c 7 cua]a coiTiTnbuA.i'óe^|\c^ 
cuTnA.i]"5 'óiob ; 7 50 ^cui^aix) Ann-pn 1 nx)oi5i|A 'óo]ac^ 'óonn- 
]AUAsi'ó *óub-tA.]^]A,^c, x)'-^ n-ún]:4>.i|Ac, 7 x)'a n-iomto^^^-^'ó iAs'o, 50 
mbí ceA.nx)Áit no ceine x)MsX) An co]Aí^inn ceinncige-^^in 'n-^ 
ce-ó.|Acuit c]A^ob-tA|"]A/sc, 7 'n-/s ^"^eiThe^t ]"5eAiTi-5oicneA.c 'n-^ 
'ocimciott ; 5onA.*ó iax) i|" cuii^teA.nn^ c^ca., 7 i]" a.'óa|ac-ó. Á15 
x)o nA. íiA.nmA.nnA.ib Ai^méite-pn A.n com^Ái^A cumxM]-^ com- 
-^^AC 7 cA.oince, A^n 5]AAv]:]:4>.inn, 7 xsn g^ijib-iA^cc^c ^Áibce^c 
5]AoiX)-éi5neAc, cui]aix) a^]"CA, X)o ca.]"-6v01X) n^ c]AU^'ó-b]AoiX)e 
bío]" op\]Axs ]:éin 1 n-A.'ób-<s An'pÁ]"CA ipnnn ; ^on^s'ó a.|a n^. 
íi-^'óbA]A^ib-pn AvX)ei]A pte éi^in xsn ']A^nn-]"o : — 

5ion 50 mbi^'ó ní-ó beA.5 ^r\ cei-óm, 
]:uA.cc nó ce^p 1 x^cig ipei]Ann, — 
^tójA n^. nx)iA.b^t -ó.']" -ó. nx)Ac, 
tó]A x)o 'pi^nxs'ó n^. bpc^ccAsC. 

— [Met. Debitle.'] 188 URÍ blOR-gAOlte A11 bÁis. 

[xiii.] Ciii-p^eA.m pof -o.nn-'po -6. cpí nó a. ceí^tM\\ •o'Áicib 
^f -6.n -pciMopuúiii, Tn^|A cle-c>.c-MlD ceAwn^Ait íy]\ -^n ^b^^Á'L bp-p- 
inne-fe •oo ctii'peA.íHA.'p ó n^. nA.oíTi-MC|\ib, x)o li)|iéA.5Avt) 7 -oo 
^A.'bÁit nA. bpeACCA.c ó n-í>. mí -5^10111^.1 li Lé jTA.i'pnéi'p n-ó. n-otc 
n-ip|ieA.nn'0A. •óóib : A^-'po mí^]\ -íS'oeiii leremias, ix. 15, " •oo- 
gé^n-'p-^ -6.n pobA.I ú'o "00 bi4)vCA.*ó té bopimonc, 7 'oobé-6.|i 
•oeoc 'óóib 'o'tiip^e 'oombl/M'p." Utii^ceA'p ■pó'p 'p^.nn eite -00 
■pi^nAvib -óv b'pi^cpiA.ib Isaias, xxxiv. 9, " pltp'óeA.'p -ó. biiinní 
pj'o 1 bpic 7 -ó. cA.bA.m 1 'puib ;" "o. ^c, n-6. be^.'p-ó. 7 n-ó. 
hinnbeAv'pA. bíop -6.5 pbeA.'ó 7 ^5 fnige 1 n-ippie/snn, x^o n'oéA.n- 
c^|A -6. ^cIa.ocIo'ó 1 bpic c|ié f'UACC, 7 ^n úipi bíop -ó.nn 1 'puib, 
"Lé ce-ó.p ceine^'ó ip|AeA.nn*o-í>. bío'p -6.5 combop^-ó.'ó n^. n-A.nA.m. 
U15 SotAviTi 'Lei'p fo, Eccli. xxi. 10, "b^'piiA.c ciomptJigce 
c|\tiinniti5A.'ó n-ó. bpeA.cc-6.c, 7 'La.'paiia ceineA.'ó ip CA.ice-MTi 
•óóib ;" "o. 50. nA.c mó bío'p -6.n ^0.1111-6.0 ^btii'ó iié p^.'oo'ó 'oo 
g-^bÁib ó*n 'oceini'ó, lonÁ bíop -6.nA.m An 'peA.cc-M^ |\é Iia.'ó- 
AnnA.'ó té cemi'ó ip^inn. A^tip yóy i-6.p\ mbiiÁc, -6.n c^n bíop 
i6.n cotó.nn ^5 í>^ coim'pi^sn^'ó m-^pv-A.on piip -6.n -6.nAm, ip 1^*0 
■n-^ b-6.itt, pÁ boipinéipe i^ip n^. botc^ib "00 'óéó.n-MTi, ip mó 
'piA.np-M'óeA.ii, X)o piéipi Sot4>.im, Sap. xi. 17, **nA. neice té' 
bpe-6.ct115e-6.nn ne.6.c, ip teó-pin pi,6.nc-6.ii é ;*' lonnup, "oÁ 
'oci^eó.'ó 'oo'n cpúit, cti 'oo 'óéA.nA.m uitc ^fí^n p-6.o5^t-po, bti'ó 
piA.n 'otiic A.n cpúit céA.'onA. cA.tt ; m. 50. X)o'n cttiA.ip, nó 
X)o'n béA.t, nó 'oo n^. bA.tt0.1b eite ó 'pin -^mA.c, — bí-o pA.-peA.c 
50 cinnce A.5 cé.6.p-6.'ó A.n cioncA.15 1 n-ipiAeA.nn, ^iriMt A.X)ti- 
biiA.mA.p cu^p. teAb. III. AlU XII. 189 Atl tDAnA llAtu t)éA5. 

1 H-A 5Ct1ipceA|\ 1 gcéllt ATI I^OCA^A 'tI-A 'OUél'O VO tlA ■OAOItllb CUA^AfS- 

bÁit i^inn 7 A -jbiAn "oo clo]' ; 7 An oi|\citt •óbsi'o "00 "beic |\oinpA, |\é a 
feAcnAt) ; 7 cionnuf f éA-ocAp a feAcnA-ó. 

[i.] ITleA^-p-Mm, -6.téAv5cói|t, cibé ciAÍofCM^e cA.on-'otic|iA.ccAc 
•oobé^lix^'ó 'o'-ó. A.i|\e tiA^ ^UAi-pe -|ié-Mri|\Ái'óce jAe^ccA-p -00 beic 
1 bpiA.nAib ippinn, 50 n^éAbAvTÍ) ^nbtiAin Ai5eA.ncA. 7 c|iioc- 
niíg^'ó c|ioi'óe é ; 7 mx\|i ^u-p ctii|\ Á-p SlÁntiigceóipi mitip1oi^-(y 
AbttJ-p ■pobAv 'óe, c]ié tip^pÁin pié-p -óvn mbÁf ^coppA.-p'ÓA, -mtia^iÍ 
té-ó.§c-^pi, Luc. xxii. 44, i-p mó--p-6v-cÁc -óti^e^f ^n peAccx^c 
bocc, tiA.mA.n 7 imex^^t-^ "00 beic m|i, iA.pi ^cto-pnAv n^ti^pAvCC- 
-po ACÁ 'n-^ cionn, 7 oipieAv^-Mpi innitt "oo cti-p Ai-p -péin 'n-ó. 
n-ucc. Cixs -6.n x)tiine 'oícéitti'óe '0iJp1-A.15e-0.ncAC, nA.c bi-ó.x) 
A.pi A. coiméA.'o o|\piA., 7 n-óvC ^é-ó.bA'ó ^piÁin piompxs lA.-p n-A. 
^ctop? ^onA.'ó tiime-pn -ó.'oeipi Cassianus in Confession [?], 
quis ergo fidelium haec audiens et talia sciens non contremis- 
cat ? digito ignem modicum tangere horremus, et quomodo non 
formidamus in ignis rogum ligatis manibus et pedibus conjici ? 
"uime-pn, cia. xsn c-píopcxMge, 1-0.11 ^ctof a. n-ionnfA.mtA. -pú-o, 
7 iA.|i n-A. bpiop, nA.c coimcpicpeA.'ó ? ip 'oéi-pcineA.c tinn btiMn 
pié ceini'ó bi^ té n-Á-p méA.-p, 7 cionntj-p nA.c beimí-p oi|AmeA.c-^ 
cpié n-Á|i 'oceit^eA.n 1 ptA.oi'ó-ceini'ó, i-6.-|i mbeic ceA.n5A.1tce 
•o'Ápv tÁmA.ib 7 'o'Áp\ 5co-pA.ib " ? 

[11.] 1-p í A.n §tJA.ip--|^e -005^1 pót 'oo bA.5A.p1, A.mA.it téA.5- 
CA.|\, Hebr. x. 31, "if tiA.cbÁpA.c ceA.5mÁit i tÁmA.ib A.n X)é 
bí." tlime-pn A.'oeiii 'OÁibí'ó, Ps. ii. 11, "'oéA.nA.i'ó ^rei'óm 
•oo'n Ui5eA.-pnA. i n-eA.5tA. ;" 'o. 50., 5A.C po5nA.m X)*a. n'oéin 
x)tiine "oo 'Ó1A., 5tJpvA.b A.mtA.i'ó 'otigeA.'p a. 'óéA.nA.m, X)o 'ó-ptiim 
•pA.icceA.pA.. 

[iii.] 'OÁ bpiA.ppA.i5eA.*ó neA.c, cjiéA.'o A.f a.'|\ 'óeóntii^ T)ia. 
riA. ceA.'pcA. 7 nA. ctiA.pA.p5bÁtA. tjpgpÁnnA. tiA.cbApA.cA. 11*0, 190 URÍ bion-gAoite aii bÁis. 

X)obei]i An ]xpiopcúi]A 7 n-ó. liAic]Ae-6.c^ nAoiTic^ ^]\ iL-pi^nMb 
i]?]Ainn, 1]" e-6.*ó 1]" ]:Ác 'óó, 'oo tritJf^'LA'ó meA.nm^n n^ bpexscc^c 
^ -pti-Cxn ]"e/b.cm-Mt'L 7 -0. inéíÁX ne^m]p^i]ie, lonntip An "o^ion^ 
•óíob nA.c ]^-ó.oc]Atii§exsnn ]"iib^ilce -6.|i 5]iÁ'ó n^. ^lóine, 50 
n'oin^ni'oíf -6. n^níomtigAvX) 'o'eA.^l^ n^ bpi^n ú'o. Ói]i, AvmA.ib 
tDogní -^n ]AÍ c]AÍonnA. ]:iii]\eA.CA.i]i, ^']i mA.ic ]\é n-A^ ^aío^'óa.cc 
•00 ]"CitJ]i/s'ó ^ -pÍA.iciuf^ 50 cpíonnA., p]AÍo]"tíin nó cA.]Acp-^CA. 
•00 cti|\ 'n-^ C4sc]ixsc^ib, 7 c]iocA. "oo cti]A a]! cnoc-Mb -0. cí]ie, 
'00 múcA'ó mei]iteA.c-Mp 'oíbpe-^ii^-o.c 7 tticcA. i^ogttii^ce a< 
•ótiCA.ige, "oV ^ctó-ó ó ctA.on^'ó nó ó CAitt -6. ]ie^ccA. ; m. 50. 
Xíogní t)iA -6.n ti-ó.im i]:^e^nnt)A 50 n-A. pi-6.nA.ib 'oo bA.^^.]! a.]i 
n-6. pe-6.cc-6.c4>.ib 'o'-^ n-iomctó'ó ó n-^ n-otcA.ib. 

[iv.] LéA.5c^]A ]^omptA. co]'mxMt iii]' yo, a^ Ammianus, 
xxiii, £s]\ ]iÍ5 "00 bí ís]\ A.n bpe]ApA., •oV]i b'Ainm Cambjses. 
TDo bí c]tA. b]ieice^m b^ie^.bói'oe^sc, v'^]\ b'-Mnm Sisamnes, 4^5 
■6vn ]^í§-fe, nti^ ctA.oin-b]ieA.c mÁp §eA.tt ^]t comm-6.oin ]:tiA.i|\ 
ó neA.c x)o'n "OÁ ]AA.nn 'oo bí 1 n-im]ieA.]"An, 7 A.n c^n ptiAviji 
A.n ]AÍ 'oeimin Ai]\-pn, |\ti5 b]ie^c b^i]" Av]i ^n mb^ieice^mMn, 
7 póp cti^ ]?Av-'óeA]iAv -6. cpoiceAvnn -oo btiA.in *oe, 7 ^ cti]i m^]i 
ctHTTO^c A.]i -6.n 5CAC-6.01]! b]ieice/smnó.ip 'n-A. ^cteA.cc-^'ó -6.n 
b]ieiceA.m-pn beic, mA]i pomptA. 'oo n^. b]ieiceA.mnA.ib eite x)o 
cioc]:/S'ó 'n-A. 'óia.i'ó, lonntip n^c 'oin^ni'oíp ctA.onA.'ó A.n ]ieA.ccA.. 

[v.] LéA.5c^]i m. 50. -6.5 Diodorus Siculus, xv., 50 "octi^ 
Artaxerxes, ]aí n-6. Persia ]:A.-'óe,6v]i4s mó]iÁn 'oo n^ hti^cc^]iÁ.n- 
-Mb "00 bí p^oi ]:éin "oo co]"5ai]ic, 7 -6. 5C]ioiceA.nn -00 c]ioc^'ó 
óy cionn n^. c-6.c-6.oi|\eA.c 'n--6. ^cte^ccAvOi teó beic -6.5 'oéA.nA.m 
b]ieiceA.mn-Mp, m^]A fompt^ 'oo'n D^itiin^ ci5e^*ó •oV n-éip, 
•o'-6. ^Gon^bÁit 1 n-e^^^t^, X)V X)cioc]:a.'ó ia'o x)V ^coimé^x) 
]:éin neimcionc6.c. Lé-^5C-6.]i ipó]-, Num. xvi. 31, ^\i]\ •óeóntiig 
'Oi^, Core Datlian 7 Abiron, mx^]A-^on ]\é x)4S pci-o x)é^5 
61 te, X)o •ptti^A.'ó ^fA.r) x)CA.tiriA.in, c]Aé ■pÁ^Ati^^'ó ]AeA.ccA^ X>é. 
1f fottu]" -6.p Gen. vii, ^u]\ bÁc^'ó A.n cineA'ó x)-^onn^ uite 
50 liA.on-occ^]A c]Aé n-6. n-otc-Mb. 1f x)eA.]Ab m. 50. -6.p Gen. 
xix, 5ti]A ^"ttii^e^'ó tíon Sodoma 7 Gomorrha 50 tticc CÚ15 
5c-6.c]\6.c ^]"^" x)c^tmMn, cpé vei]\5 n'Oé x)o cintte^m. leAb. III. Alu XII. 191 

[vi.] 1f "00 ce^5^p5 riA. nioAoine, a^^ ís jpUjiÁi'LeAiii oiaja^ 
mA.]\CA.in 1 n-eA.5lAT)é, ^scÁ ^n ní-ó té^guA.-p a^ITI^ca, x. 28, 
"nÁ bío"ó exs^l^ o]\Mb -péi^ -6.n '0]iuin5 iriísjAb^-p ^.n co]ip, ói]i 
ní i^é-^'OiM'O xsn -^nAm "oo mxS]Ali)Av'ó ; acc bío*ó eA.^tA. o]AAvib ]Aé]" 
A.n cí i^éxsx)^.]' xi.n xsn/Nm 7 A.n co]Ap "00 c\3]\ 'y(sr\ mb]iÁiú- 
ceinix)." Af ]"o 1]" loncm^úe 50 n'obeA^A.i]! *óúinn eA.^t^ X)o 
beic 0]iA.inn ca|\ tiA.mA.n c]iéAcú]iA. ^''^^ 5C]Atiinne. 

[vii.] 1f A.5 pti]AÁileA.m eA.51^ t)é '00 beic o]AAinn a.cA A.n 
ní'ó téó.5CA.]A A.5 Plutarchus, (s]\ Romulus, ^n 061*0 ]b]iionn]^xs 
té^ có^bxs'ó xsn Uóim : ip eA*ó c|i-^ 'oo jiinne, -0. bÁim-'óée -00 
•óé^n/sm -^|vmcA, -00 coiméA'o tuccxs (s r\-isX)(s]\t(s 1 n-eA.^b^. 
Tn. ^c. ní bÁi'L ]ié *Oi^ ■^&.n é -péin 'oo c-Mpbé^nA.'ó A]Amc^ 
m-Mlle ]\é ]-5iiJi]ipb ^^^oic-géAsfA. piA.n i]:]iinn -oo ^^.5^]! ís]\ 
nA. x)/soinib, X)'a. ^con^bÁib ]:a cuin^ umtAvCCA. 7 ói5-]iéi]Ae 'óó 
]:éin ; ói|a ní ftii'L ]-Áp n-ó. n-Ainmi-6.nA.c X)o co]-^ x)'xs 5coi]Aib 
1]" mó lonÁ ti^cbÁp n-^ n-it^bixi.n úx) x)o b^^A.]! o]i]tA. 

[viii.] U15 lei]' ]^o ^n p^b^ill-i^^éAt léA5CA.|A a^ LúcÁ]", 
xvi. 28, m(s]\ ís n-iA]\]AAnn ^n p^i'óbi]A pÁ*ÓAit, 7 é 1 n-i]:|\e-6.nn, 
A^\\ Abraham, A.n bocc Lazarus X)o cti]i té lAAb^-ó 50 ceAC ^ 
ACA]A ]:éin, '00 cA.bxM]ic ce^]"C/b. 7 ctiA.]ixS]-5bÁlx\ i^q^inn x)V 
b|\Áic]Aib, x)V 5cti]i A]\ A ^coiméA.'o : xs^-^^o b]Ai^c]i/s xsn 
ci^Ai-óbiiA ]Aé Abraliam, " ^ui'óim cu, a acai]a, 50 5ctii]AceÁ 
é-pn 50 ce-^c m'^cxs^A -péin ; ói]a a.cáix) cúi^eAsiA X)e^]ib]AÁCA]A 
^^ó^m, 50 x)ctJ5A.*ó cuAiA^^^^bÁib x)óib, ionnti]"nA.c ciocpA.X)A.oip 
pn ^ti]" xsn ionxsx)-]"o n^ bpiA.n." Ap yo 1]" loncui^ce ^ujA^b 
mó]A (sr\ ]"Á]' x)tiine x)o con^bÁit ó'n otc, n^ pi^nxs i]:peAnn'oxs, 
T 'r5''úi]A]'í xs^ 'O1A. ]Aé ]^mxscctJ5A*ó n^. bpeAccAC x)o bxs^^]! 

-M]A. 

[ix.] U15 S. be^]AnA]AX) teip ]^o in Floribus, m^]A a. 
n-A.bM]A, et sane si amor Dei te tenere non potest, saltem teneat 
et terreat timor judicii, etc, " ^fi^^tip 50 x)eA>]ib, ís]\ pé, mtinA 
féA.x)A. 5]AÁX) 'Oé Do con^bÁit, 50 hÁi]Aice con5bxi^*ó 7 ti]A5]AÁin- 
etsX) u^m^n xsn b]AeicexsmnxM]% e^^t^ n^ b]AÁic-ceinexs*ó, 
50i]xí tsn bÁip, cinmp i]:]Ainn, ceine -6^5 to]"5<s'ó, c]Atiim a^ 
coimcpeim, ptiib A.5 b]Aé^n^'ó, buinne t^]^|AAC, 7 nxs htiite. 192 URÍ bioti-gAoiúe An bAis. 

olcA i]."peA.nnt)xs cii/' Ay fo if lonctii^ce 5U]iA.b ti|A]-A con^- 
bÁW |Aé cA.cu5A.*ó |iif n-^ liotcA.i'b, 'pmiiAineA.'ó £s]\ n^ cpíocA.ib 
^Uó.'pA.cc-ó.cA. -^cÁ 1 ^cionn /sn 'otiine. 

[x.] 1f iiime-pn -6.CÁ IDia. -6.5 o|\*oti§^'ó 50 mbi^'ó ctiimne 
-6.5 nó. •OA.oinib a.|i -^ 5C]iíocA.ib 'oéi'óeA.n^cA, Am0.1t léA.5CA-p, 
Deut. xxxii. 29, "-00 b'feA.-p|i tiom 50 n-e-ó.^ntiigi'oíf 7 50 
'octíi^i'oíf, 7 50 n-oi|icillcí beó nxs neice f oi-'óéi'óe-óvnA.CA. ;'' 
■o* 5^' 5^ m-ó.'ó miA.n tei-p n-<s 'oxi.oine -oo ctnmniti^A'ó j^]\ 
n^. c|iíoc/Mb ^UAfA.ccA.cA. -6.CÁ pi omp^, mA.f -ó.cá -^n bÁ-p, -6.n 
bfeice-MTinA.f, piA.nA. ipfinn 7 c]Aéi5eó.n n-^ ^lóiiie. Uime- 
pn ACÁ S. beApinA.'p'o A5 ceAv^Av-p^ ^n peí^^ctM-^ 7 ^5 -0. 
f'eót-6.'ó 'óó, cionnti'p -00 ■pé^'opA.'ó é -péin "00 'óíiDeA.n A]a n^. 
^ti-Mpb "péA.mpiÁi*óce: -^^-fo mAvpi -ó.'oeip, antequam puteus te 
absorbeat, poenitere ; priusquam infernus te rapiat, peceata tua 
luge, etc, "fut fttii^feAf -^n ctiff cu, •oéA.nA. -MCfige; fut 
ftiAi'oeócAf ifp eA^nn cti, cAvOi 'oo cioncA. ; fut bÁi'óp'óe-ó.f 1 
bfti'óoiTiMn iffinn cu, c^oin *oo feA.cmA.tt: Áic A.noip 'f nA.c 
ftiit lonA.'o m0.1cmeA.cA.if, Á.1C Y n A.C f uit A.noif lon a.'o ftjbA.cA.if, 
mA.f nA.c fuit ceA.*o A.icfi5e, Á.ic 'f nA.c fuit A.noif ceA.'o 
teA.ftii5ce, Á1C 'f nA.c ftiit A.noif lonA.'o f A.oifi'oine ; cf óa.'o A.n 
c-A.'óbA.f ? 'oobfíg nA.c ftnt A.on-ptiA.f^tA.'ó 1 n-iffeA.nn.'' 

[xi.] A cA.fA. ionmA.in, if cófA.i'oe -ótíinn ceA.5A.f5 S. 
beA.pnA.f'o •00 5A.bA.1t A.nn-fo, ^tif A.b ca.'ó iA.ffA.f féin A.p 
'Ó1A., cA.bA.if 'oo cA.bA.ifc 'oó, fé' bféA.'OfA.'ó nA. bA.05A.1t 
céA.'onA. "00 ■peA.cnA.'ó ; A.5-P0 mA.f A.'oeif, l.eA.b. nA. nA.om- 
fmuA.ineA.'ó, v, subveni mihi, Deus meus, priusquam ad tor- 
menta perveniam, etc., "a. 'Oé, cA.bA.if mé, fut foicfeA.'o ^uf 
nA. piA.nA.ib, fut ftui5feA.f ceine A.n bpÁCA. mé, fut céA.f- 
fA.it)eA.f 5A.n cfíc 1 n-iffeA.nn mé, 7 fut ciocfA.f 1 n'oÁit 
nA. bpiA.n.'* AcÁ S. Augustinus A.5 ceA.5A.f5 A.n neic céA.'onA. 
•óúinn, 7 A.5 A. feótA.t) 'óúinn, cionnup cuiffeA.m inneA.tt 
of A.inn féin f é hucc nA. n5uA.fA.cc f éA.mf Ái-óce : ^.5-^0 
mA.f A.'oeif, 'fA.n teA.bA.f fo f^fíob A.f A.n ^Cfei'oeA.m 50 
peA.'OA.f, tempus acquirendi vitam aeternum Deus hominibus 
dedit, ubi voluit etiam poenitentiara esse fructuosam, ^' 'f A.n leAb. III. Alr xii. 193 

mbeA.c^i'ó-'pe ^trii.in -00 •óÁil 'Oia. -00 níy x)A.oini'b ^im|"e-6.p 
Jl^e-MntJi^ce n-ó. beA.úó.t) fío^ipA.i'óe, Áic 'n-A.|A* coit bei-p 
tn. 50. An A.ic|ii5e vo beic copc-ó.c." Af n-6. b|\i-6.c]AA.ib- 
fe i-p lonctJi^ce ^up-^b í ^n -pon-^iciAige, i-p 001111^ 7 if 
ctiA.c coi^nMiTi ^5 n^. •OAoimb, \\é hM^X) iréin 'oo cA.ottinA.'ó 
4>.|\ it-pi6.n6vib i]qiinn ; 7 nÁ meA.fx^'ó 6.oin-ne6.c 50 bptnt 
6.]A -6. cumA.f ]:éin, pop-ósic-pige •00 'óéA.n^m, 50 mbuAvileA^nn 
A.n Spio|\6.'o tl6.om béim pteif^e -pé po|A'óopiti|" /sIa com- 
ÍM'ó A co^tibA^i-p, té 5|AÁfAib po|\i'Ó5ó.]icA.C6. mú'p^tA.'p -6.n 
me^nm6. -pé CA.i-p-iompo'ó 6.|\ -6. c|vtiictii^ceói|i, 7 |Aé cnéi5eA.n 
n-^ n-otc. 5^*óe6.'ó, cti5A.*ó An x)tiine 'o'4>. -M]ie 50 mbí 50 
minic A.icpige •pA.ll'pA. ■pollA.'pAc -6.nn, 6.m6.il'oo bí A.5 Antiochus, 
7 n6.c 56>b6.nn 'O16. a. 'p-MTi6vi'L pn mA^p •óíot ó'n bpe^cc6.c. 
Oiji, m^-p n^c 56.bcA.'|\ 6.n monA.'ó p6.tl-p6. 1 n-oíot n6. bpi-6.c 
bíof ^iA neAC, x)o iiéiiA Ulpianus, De Pignor. Action., m. 50. ní 
56.b6.nn T)iA An bp 64^.5-6.1 C|\i5e ó'n bpe6.ccA.c 1 n'oíot n-6. 
n-otc 'oo lAinne. Oc, -6. 'otiine c-ptiAig, cia ^n cp\oi'óe ctoc'ÓA., 
n6.c bé6.'Ó5'p-6s'ó i-6.p\ me-6.'p 5^.6 mópi-5ÁbA.i*ó 'o'a bptiit |Aép ^n 
bpe-6.cc6.c, iié cpiAvtt 50 bA.in|\eA.cc-6.c ó^ 'pc6.i'o n6. beA.c-6.'ó-'po 
'oo'n 'pt^.iciup neAiTTÓ-^ ? 

[xii.] 1p p6.ob 6.n 'peA.cjiÁn 'oo'n 'pe6.ccAc p^oiteA.p é péin 
X>o cpii6.tt 50 p6.opi-'óÁt6.c -6.|\ ne6.m cjié 'pÁ'ÓA.ite 7 C|\é -pA.i'ó- 
bp\e6.p6.ib, 7 56.n 'oua.-ó nÁ 'ooc6.m6.t 'o'ptit^.n^, -00 ctiAp\ nÁ'oo 
ctiitteAm A.n ftMCi'p neA.m'ÓA. ; 7 6. mionc-6. 'pÁ béi^e-^n 'oo n6. 
n6.om-6.ib 7 'oo n6. 'pí'péA.nc^ib, titc 7 -6.mpoiip\Án, bp\oi'o 7 
bocc6.cc, 'oíbijic 7 'oeó|\6.i'óe6.cc, pti-6.cc 7 íoc6. 7 oc'p6.p, 7 it- 
iom6.'o 6.npop\tA.nn eite 'o'ptit-^.ng, 'oo ceA.nn^c nime 'óóib péin ! 
1f ^5 me^p 6.n neic cé6.x)nA. x)o Sr®^5Óip\ nA.omc6., Homil. [?], 
m6.p -6. n--6.b-6.i'p, cum recognosco lob in sterquilinio, etc, *' 6.n 
tiA.i|i me6.p6.im lob Y^^ ^c^.'pn -6.01^15, 6óin 00116.0 -6.p\ ^n 
bpÁpA.c, pe4>.'06.'p pínce -6.'p 6.n ^cjaoic, SéAm6.p 'oí-ce6.nncA. ó 
íi1o|iti-6.ic té ct6.i'óe6.m, fmti-6.inim : cionntip cé6.pp6.p 1316., 
'p^n Aimpf 6.CÁ |\é ce6.cc, A.n 'Ofe^.m ip pu6.cm6.p teip, 
m-6.p 50 mbti^i'óe.6.pcAp teip com 'oúp-pn 6.n 'ope^.m ip 
ionm6.in teip ? " Ap po ip lonctii^ce n6.c pu-6.p6.c p-6.op- 

2 C IM ruí bioK-SAoite An bÁis. 

•óÁt^c iMi ce-6.nn/sc, i-p éi^e^vn 100 ne/sc -00 c-6.bA.i]Ac ^|\ 
■ptóvicitif t)é ; ní hion^nn 7 mA|\ meó.f ait) n^. íiei]Aici§, nó 
tn-6.|A "00 'p^oit mÁÚAiiA ctA.inne Zebedaeus, AmA.it téA^c-ó.'p 
A.5 tTlA.ÚA, XX. 20 ; ^i'óeA.'ó cui^úeA.]! -0. b|AiA.C]i/Mb Cjiíofc, 
22, n-6.c 5A.n otc 'oogeibceó.'p neA.m ; ir\A.\K x>o iA.|\]:-Mg 'oo 
ct-Mnn Zebedaeus, * ^n b]:éA.x)]:-6.'o-6.oi'p co]in n^. pÁi]"e 'o'ót 
mA]i-A.on ]Ai]" ]:éin ?* lon^nn pn \\é -6. ]\Á'ó, 7 50 ]iAibe 
•o'-piA.CAit) op\]AAv, 'ouA.'ó 'o'f-ut-^n^ ]\é ]:t-Mciti]" 'Oé -00 cu-6v]a 
•óóib ]:éin ; 7 if lonciii^ce A.y pn, 50 t)]:uit •o'pA.CA.ib a.]a 5A.C 
n-Avon, ]"-6>oc]\U5A.'ó ]ié ]:tA.iciti]" 'Oé -oo 5]ieAmu5A.*ó. X>o t)]\í5 
A. n'otjb]ixi.m-6.]i, A 'ótiine, c]ie-6.b 50 c-6]\bA.c b]AAn-6.]A ]'A.m]AAi'ó 
n-6. i^tib^itce, 7 t)éAnA ]:oi]A]"e ]:?í]AéA.n'0Av ]:A.oipt)ine -6v]a ici]a 
cVnm^, 7 c^bAvi]! ucc a.]a Á]a n^. h-Mc^^ige ; lonnt!]" 50 mbiA.*ó 
-M]Am ^n ionn]iA.CAvi]" i''o comA.i]A 'f^^ loct^inn Ain^eA.t'OA ú-o 
n^ CAC]i-6.c ne-MTTÓA., mA]\ tón ]^o]i]iAvi'óe ]Aé't) cocu^^'ó ]:éin 
c]Aé f-6.05At n-6. fA05-6.L An URCAS AÍU 'OéAS. 

1 n-A 5ctii]AceAf 1 gcéitt, cia riA ÍA'ojAAinn nó nA ■oíbfeAj^SAij bíof 1 ^ceilg 
jAéf An 'ouine, Ag a coi]AnieAf5 ó cjmaIL a|v neAw ; 7 cionnuf féAt>Af é féin 
^'ini'óí'oeAn oja^a, 7 tm^eAt) CAjAfA 50 neAiii. 

[1.] Utii^, ó. •ótiine, ó cÁ -6sn beA.t4>.c bA.ogAit-pe |\é]" n^i. 
•D-6.oinil!) eACO]A]AA. 7 ]AoccAin aja neA.m, nA.c]nitÁi]i 'ouicinneA.tt 
■oo cti]i o]Ac ]:éin, ]Aé íiAi]^ceA]\ ai^acac "oo •óéA.nA.m 50 ne-6.m. 
t)éA.n4s A^p 'ocú]^ com4>.i]\te póit, Coloss. iii, 9, "i-6.]\ mbtiA.in 
-6.n ci^e^n-'ouine 'óíb ]:éin, ^^.bAit) ntj^-'ótjine um/sib ;" ion-6.nn 
pn |Aé -6. l^Á'ó, 7 iA.]A f5]Ai0]" ó>ibít)e -6.0]^c-6. 4>.cc-Mcce n-6. íiti]i- 
cóix)e 'óí'b, ^ó.b^.i'ó ntiA.-b]AA.c niA.mt)A. n/s neimcioncA.cc-6. ó'n 
AiC]Ai5e um^b, ó'y é 1]^ é-6.X)C]\omA ]Aé b-MfceA.]A -oo 'óéA.nA.m 
fA.01 50 ft^ióuf t>é. 1f x)*^ cuA>]A fo -6.CÁ -6.n ní'ó téA.5- 
c-6.]A, Exod. xi., m-6.f A. bfU]AÁite-6.nn 'Oia. a.]a ctA.inn Israel, 
5^0 ^ufc^t c]Aom -oV f^ibe -6.CA, x)o m-6.tAvijAc A]a gjAéici'b teAb. III. Alu XIII. 195 

5e-MiA.TTil^, 7 A.|\ ^if^e-^'ó-M'b UAi'pte éA.'ocnomAv óip 7 ^ip^it) 
|\é íiiicc A. n-imce^ccA. ; 7 ipóy, éA.'OA.i^e 13^^. éAvX)C|Aom^ x)o 
cií-p lompA., 7 A. n-éA.'OA.ige A.]if-6.nc-6. t)' -pÁ^bÁit a.|a mbeic 
-Mn-iomcu'b^i'ó iié íiAifceA|i nÁ |\é himce^cc "00 *óéó.nA.m 
lonncA.; — m. 50. •ólige^f ^n 'otiine "oo •óéAnA.m -pé mbeic a.|\ 
cí imi|Ace *oo 'óé^nAsm -6. "hei^ipc n^. ímpcói'oe, cjAiJif cfom 
-6.n ■pe^cA.it) *oo mxst^ifc Af gféicib ^e/snAmt^ n-ó. ^t^n- 
t)tic]iA.cc-í>>, 7 ceifce cpíonA. n^ coi|\e x)o mAvtA.i|\c a]i Aibí'o- 
ib Áitne ionx^on-M§ -6.n ionn]Axsc^ip ; mís]\ acá boccA.cc 
coite6.m^it 1 n-Áic n-6. ]"-Mnnce, tjmt6.cc xs|\ fon A.n ii-6.b-M]A, 
5]AÁ*ó ^]\ ]"on An fUA.CA, óig-jiéi^i -6.]i ]"on An foi^Aéi^in, ^e^nm- 
n^.i'óeA.cc -6.]! ]"on n-6. '0]AÚi]^e, ]n]Ainne 1 n-Áic n^ bféi^e, "oíog- 
]i^i]" -6.]A fon 'ooi-méine, 7 mA.]A-pn ó -pn ^mA.c. S^'óeA.'ó, bí^o 
'OA.oine 'OA.tt-c]Aoi'óeA.c^ ^nn, ctii]ie-6.]" fompA. ^ ^cte^c t)o cti]\ 
1 'ocA.tmA.tn Y^^ mbe^vC-M'ó-fe, 7 ttji^exs]" a.]i A.n toif e tA.om*ÓA. 
éi^A^eA.]^ teó Y^^ f A.o§6.t-]^o, 7 teA.c6.]" iA.t) ]:éin o]1]ia. ^5 a. 
n-ót 50 bíocmA.]A /b.n.6.bí>.i'ó. 

[11.] 1f 1 bfi05A.i]i n-6. -oiitJin^e-fin a.cá ^.n ní'ó téxsgcA.]!, 
lud. vii. 5, m6.]A t)o f inne ^n cA.]DCxsoin Gedeon, ]\é bticc 'otitcA. 
-6.f fitjbAvt ftti^i^, ]?]Aom-6.'ó ^]\ A tA.oc]A^*ó : A]A mbeic C]i6. 
-6.5 c]AiA.tt c^]A xsb-Mnn t)'Ái]Aice, cu^ t)V M]Ae 4>.n fttiA.5 ^.5 ót 
tiif^e; 7 5A.C -6.on 'oo téi5eAv*ó A.b]Atiinne ]Aé tÁ]A, 7 *oo ctii]AeA.*ó 
A. béA.t -6.]A A.n mbtjinne 'oV ót, t)o cittexs'ó t)o'n bA.ite i^v-o, 
-^]A n-A. itiexNf *o'xs bícm fin nAc ]AA.bAt)Av]A infe6.*óm^ ; 7 5^.6 
-6.on n-6vc ctiifeA.'ó ^cc ^ 'óexsf n-6. fx5.'n tnf^e t)V ót, ]Ati5 teif 
'f'^ti eA.cc]A6. é. Tn. 50. t)05ní G-edeon mó]A, Á]a t)Ui5eA.]An^ 

IOf-6. C]AÍOfC : CtJ1]A1'Ó £s CtJ^]A-6.fC-6vt ísX} 'O^AOn^ teA.CA.f 14>.t) féin 

^]A f6.i*ób]AeAf-Mb, 7 bíof 50 bíocmx^]A A5 /s n-onf^if féin 
ionnc-6. ; a.cc ce^n^, -^n *0]ieAvm nísó t)éin acc b^^f t)o c^bAvi]AC 
f-6. b]Aé^5Án/Mb An cf4s05Ait, 7 n^c beA.nAnn a.cc -6. ]ai^c- 
CA.niSf AvfCA., 'oobei]A T)ia. ctjitteA.m 7 ctiA.]A^fCA.t *óóib, 7 téi5i*ó 
^]A ^ fttJA.5 50 nexMTi iA.t). Utii5ceA.]A a b]Ai^c]A6.ib Seneca -6.n 
t)ocA.]A C15 'o' lom^t) neice 'f^^ mbic, mA]A -^ n-^b>M]i, 
Epist. xlviii., et omnia quae supersunt, nocent ; segetem nimia 
sternit ubertas, rami onere í'ranguntur, ad maturitatem non 196 uní bioH-SAoiúe An bÁis. 

pervenit nimia fecunditas, "n^ huite neice 'bío|' ioTnA.|icA.c, 
t>o§ní'o •oocA.'p : teA.^A.i'ó lomAvt) uojic-mti'La.cc-^ ^.n 50|ac, 
bjiifceA.'p n^ 'S^^'S^ ó'n 'oc|iom-co|i^'ó ; ^r\ nít) bíof -po-co-p- 
CA.mA.ll ní C15 1 n-A.bA.i'óeA.cc." 

[iii.] 1f cópA.i'oe iomo|A|\o •oo*n •otjine, s^r\ locc "00 beic 
^.i^e -6.f nA. heA.'p5CÁi|i'0i'b-fe ]\é^ mbí a. jioinn, m^.'p a.cá A.n 
'DiA.bAt, A^n 'pA.ojA.t, 7 An cotA.nn, 5ti]iAwb -6.npt^CA. éi^neAwCA. ia.x) 
|ié ):o§A.it 7 -pé -poiA-toc -00 •óéA.nA.m 'oó ; 'oo -jiéip Micli. iii. 3, 
"•oo iceA'óA|A ^eóit mo pobA.it féin, 7 'oo 'beA.nA.X)A.|i a. c|\oi- 
ceAnn btin-of-cionn 'oe ;" 'o. 50. 50 mbí'o nA. ■hA.nf-tA.CA. 13*0 
A.5 c|\eim 7 A.5 cjiéA.ccntjgA.'ó An 'oiiine, 7 ^5 bu-Mn ctA.icc 
c-McneA.mA.15 nA. n^jiÁ-p T)é té ctA.i'óeA.m nA. coi|\e. 1f 1 
'bpo^A.i'p A.n neic-'pe a.cá A.n ní'ó teA.5cA.iA, Cant. C, v. 7, 
mA.'p A. bptJit A.nA.m A.n 'peA.ccA.15 A.5 eA.5cA.01ne a. Ampoji'pÁin 
|:éin \\é IDia., 7 A.5 lomcA.'pA.oi'o A.'p nA. bA.nptA.CA.ib tj-o : ^.5-^0 
mA.|i A.'oei|i, " ):tiA.'pA.t)A.ii A.n 'po|ipA.ipie mé, bíof A.5 5A.bÁit 
cimciott nA. CA.c|AA.c ; 7 t)o btiA.iteA.'OA.'p mé, 7 'pti^A.'OA.pi tticc 
l'opcoiméA.'OA. nA. mú'p mo mA.CA.t teó." A'p nA. bpiA.cpA.ib-'pe 
11" loncui^ce 5ti|iA.b A.mtA.i'ó Idí'o nA. iiA.nptA.CA. út) A.5 CA.ifceA.t, 
mA.'p tticc b)iA.ic, cimciott A.n •otiine, •o'a. peA.CA.in A.n bptng'oíf 
éiftinn nó éA.'OA.in^eA.n a.i|\, 'pét)tit 'n-A. 'peitb 50 'pÁ.ptii^ceA.c, 
7 p\é íiA.|i5A.in t)o 'óéA.nA.m A.ip. A^ti'p 50 liÁipiice, ní bí -pocc 
nÁ 'peiceA.m A.p A.n A.i'óbep'peói'p t)o fíop^, a.cc A.5 ^A.'bÁit cim- 
ciott A.n t)tiine A.5 a. pu'pÁiteA.m A.ip, otc t)0 •óéA.nA.m ; 'oo -péipi 
peA.'OA.i'p, 1 Pet. V. 8, mA.'p a. n-A.bA.ip p\ip nA. t)A.oinib, iA.t) pém 
•o' iom5A.bÁit A.|i A.imp5cib A.n A.i'óbep\peópA., " a. bpÁicpe, 
bí'ói'ó mcA.'pA.'p'ÓA., 7 'oéA.nA.i'ó pA.i|ie ; óip A.CÁ. btip n-eA.'p^cA.'pA. 
A.n t)iA.bA.t A.5 5A.bA.1t cimciott, A.mA.it teomA.n conpA.'ÓA.c, A.5 
iA.pp\A.i'ó A.n cí t)o cpA.o]"-'pttii5peA.'ó 'pé.'' Ap 'po if loncui^ce 
50 mbí A.n t>iA.bA.t -oo gnÁc a.|i |:ottiA.mA.in A.5 p'oppA.i'pe, mA.|i- 
A.on 'pé n-A. •ÓA.op5A.'p-|"ttiA.5, 1 n-oi'pcitt A.p\ A.n t)tiine in 5A.C 
A.on Á1C, 'pé t)íc -00 'óéA.nA.m 'óó ; ^i'óeA.'ó, ní bí cop nÁ ctimÁ.f 
^.150 ó.'p neA.c, A.CC A.n cí ceA.n^tA.)' |iA.nn 'pif, 7 céi-ó 1 mei|A- 
teACAp A.|i 'OiA., mA.itte pé cA.ip'téA.n A.n co5tjbA.ip t)o CA.bA.ipc 
'n-A. feitb x)o T)piiim A.onciii5ce tDo'n otc, 7 mA.itte \\é ctiit) teAb. III. AlU XIII. 197 

X)V •ópoic-é^'oÁit 'oo ^'LavCA'ó ti^i'ó, mcs\\ ^cÁi'o n^ •o-poc- 
fmuA.ince 'ptJ]iÁileA.f a|i 'óuiTie, 7 ^A.'bA.'p ^peim 'o'a c-poi'óe ; 
ói-p, ^TTixMÍ i|"tnei'pleA.C4sf'oo neA.c, é/s'oÁi'L iriei^i'Lig'oo gtAvCAv'ó, 
m. 5C. 1]" mei|AteA.cA.|" x)o tÁÚA.i|\ 'Oé, -pe^tb n^ bpe-ó.cA.'ó m^|\b- 
c^c X)o ^t^cA'ó ís]\ frupÁit ^n mei-pti§ ú'o .1. -6.n 'oi-ó.bA.t. 

[iv.] 'OÁ •oceA.^mA.'ó -óuic, a. 'ótiine, beic 1 i'eitb ní^ bpe^.- 
c-ó.'ó-pn, ip eó.x) 'óteA.^xiviit 'ótiic, ^ 5cti|t Af -00 -peitb, Ajt 
6^.5^^. 50 'ociocjr-^'ó ^reAv'ómAnnA^c p|\-cinnce T)é .1. xsn bÁf, 7 
50 b^ruigbe-ó.'ó -pé 1 n^tí^^c/S'ó -^^^.c ia.'o, 7 50 'ociocp-ó.'o *óe-pn 
c' f^gbÁit cioncA.c 1 'pÁpti^A.'ó -cn 'otigi'ó. l-p "00 ce/s^A.-p^ -óvn 
'Otjine 50 'pÁc-ó.c, /Í.CÁ /i.n coTÍiM|tte CU5 laoob nAvOmcA^ "oV 
tTitiinnci]i, Gen. xxxv. 2, m^'p -^ n-A.b^.i'p, " ceit^ceA.]! tib tJA^ib 
n^. 'oée coTti<M5ceA.cA. a.cá in btj]t me^]"^ ; 7 5tA.ncA.1t pb, 7 
'oéA.nA.i'ó mA.t/M'pc ^]\ bti]t n-éAv'o^c.'' An ftéim céA.'onA., i'p 
cói'p -00 nís 'OAOinib 1 ^coiccinne 'oo coiméA.X), mA.'p acá tÁiTÍi- 
•óée ttiici'pei'p .1. n^. peA.cA.i'ó TTi-ó.]tbcA.c4s "00 'ptiA.^A.'ó 7 "oo 
f^'piop A. 'hÁpiU'pAvib nAv 'hA.nmA., 7 ia.'o péin •o''poc]tA.5A.'ó 7 
■o' lonntAv-ó 1 'ocobxs]t j^onn-f'ti-ó.it jpío]t-tJif5e n^. 'hA.icni^e ; 7 
c]tíon-b]tA.c nís coi]te bíop 'n-A ceitrieAt c]ttiAitti'óe Av]t -6.n 
A.nA.m, 'oo f5]tiop -oi, 7 ^tAvn-TriAC/st 5té-TTiAvipeA.c n^. n^^iÁp 
x)0 5A.bÁit tiime, 'n-A. ion-6.X)-pn ; ionA.nn pn ]té a. ]tÁ'ó, 7 n/s 
X)tjbA.itce 7 nA x)oi-bé^pA. x)o cpvéi^e^sn, míy]\ /scÁ -6.n c]AAvop 
X)o c]Aéi5eA.n A^]t irieA.pAv^t'ÓA.cc, 7 A.n meA.bA.it A.]t 'óei^-TTiéin, 

ATTlA.Tt A.X)tlb]tA.mA.]t CtlA.p. 

[v.] 1]" cónA.ix)e 'óiTinn pn X)o 'óéA.nA.TTi, A.n ní'ó téA.5CA.]t 
A.5 S. Augustinus, in Serm. S. Vincentii, mA.]t a. n-A.bA.i]t, du- 
plicem aciem prodacit mundus coutra milites Christi : blanditur 
enim ut decipiat, aut terret ut frangat, *' x^o^ní A.n x)0TTiA.n X)Á 
|Mnn x)'inneA.tt 1 n-A.^A.i'ó -óíotmA.meA.c C^tíoi^c: ói]t X)o§ní 
l'ÁiTTi-ceA.t^A.'ó x)V meA.ttA.'ó, nó ctjipii'ó tJA^cbÁf 0]t]tA. X)0 
b]ti]"eA.*ó 'óíob." U15 SotA.m tei]" A^n ní'ó jcéAvX^nA., Sap. v. 15, 
mA.]t A. n-A.bA.i]t, "x)ócAsp A>n 'peA.ccA.15 -^iriA.it x)eA.CA.c, ]"5^ip- 
ceA.]t té5A.oic; 7 A.mA.it ctJiTTine a.oi^i'ó A.on tA.01 A.TTiÁin A.5 
c]tiA.tt ;" X). 50. nA.c ]:tjit x)o cÁbA.cc 1 |AA.é A.n 'peA.ccA.15 A.]t 
A.n ]-A.o5A.t-]"o A.]t A. 'óiombtiA.ine, a.cc mA.]t 1 nx)eA.CA.c céi'ó a.|i 198 UHÍ blOR-gAOlÚe Atl bÁ1S. 

ceo^t '00 lÁc^i|i ; nó mA.]i cuAvipc 'oeóp^i'ó iiac ^n|?^'ó ^cu 
l'eA.'ó IavOi, 7 5^n -6. b-ó.'p-ó. -pAoi, cilteA.'ó 50 b|iÁc a.jií]'. 1^ é 
^n ní*ó céA'on-^ C115 -^-p Esau a. oi5]AeA.cc "oo -peic ^]\ co^in 
b]iA.cÁin, -00 -péiii Tn.ó.|\ lé/S5CA.|i, Gren. xxv. 32, "ipéósC, a^cAitti 
^5 ]:-^5'bÁit bÁi-p, C'pé^'o ^n -pocx^p 'oo^éxsnAvit) m'oignex^cców 
•ó-MTi?" TnA.|\-fin, ^n cxsn "oo bí 1 ^511^.1^ bÁif ó'n 'oc^|\c, 
•oo TTieA.'p nA.c p/sibe c^jitx^ 'óó -péin '-p^^ ■pe^tbA.ib •pA.ogx^tc^ 
•00 bí 'n-A. coTTi^i|i, 7 -pti^ -6.n co]in b]AA.cÁin -oo pio^^in c.^]i n^v 
1ioi5]AeA.ccAvib -00 bí 'n-A cotti-m]i ; 7 mA.]A c^iéi^ ]-é tíó. boig- 
|\e^cc^ "00 bí 'n-A. cotti^i]i, 'oo ■peAvcnA.'ó A.n bÁi]" co]ip^|A'ó^, 1]" 
mó-]"A-cÁc 'óteA.^A.i]^ 'ótJinne b]AéA.5Áin be^^^ fo-gttiAipce -6.n 
C]'A.05A.it-pe "00 c^iéi^e^n 'o'e-ó.^tAv bÁip n^. liAnm^ 'oo ce^cc 
•oíob. inA^]T-pn 'oo coicce /sn cp^og^it, -00 piéi]i Cicero, de 
Amicitia, mA^]\ ^ n-Asbxsi]!, fortuna tanquam medicus iguarus 
multos excaecavit, ""00 TTieA.tt A^n -poiicúin -óvTh.Mt tixb.15 Ain- 
bpeA.]^A>c ^n lomxs-o ;" 7 i|^ m^ic ^11150^.^ -6.n pÁ^ÁnA^c ^n 
'OA.tt-ó.'ó, "oobei]! An ]"A.i'ób]ie^]" i^^og^tcA. e>^]\ n^. 'o^omib. 1p 
meísy cpi^. 'otiine cpiA.opA.15 if cói]a -oo beic -6.]a au cí bíop A.5 
c-MceA^TÍi pteT'óe, 7 tíonA.p é ]:éin 'oo'n §A.i]\b-biA.'ó 'oogníceA.]! 
X)o p]ieA.pcA.t 6^\\ -ocúp -M]i, 7 nA.c ]:Á5bA.nn fti^e xsn meA.p]iA.i'ó 
]:otA.TTi x)'ís bpoinn. TnA.pv-pn -oo tucc n^. ]^A.innce : ip meesy 
c]iA.opA.i5 ip cói]i -00 beic -6.]i ^n cí nxsc ]:Á5bA.nn potA.TTi ctu-o 
x)V c]ioi'oe, 50 bpA.gbAv'ó A.n be-6.CA. pío]i ftige /snn. tlime-pn, 
ní cneA.pcA. -oo'n cí ^tif-'^ ]A0ice-6.nn fA.i'óbpeA.f a. cfoi'óe 'oo 
tíonA.'ó 'óe, 5^n ftige 'o'fÁ.^bÁit fot-Mti 'n-A. c]\oi'óe 'n-6. 
TDCUitlfeA.'ó 5f Áf t)é. 

[vi.] 1f có]AA.i'oe pn -00 'óéA.nA.TTi, -6.n ceA.5A.f5 'oobei]i 
'OÁ.ibí'ó tlí, Ps. Ixi. 11, "x)Á ]AA.ibe fA.i'ób]ieA.f -^5 tm^eA.'ó 
cti5A.ib, nÁ ctii]Ai'ó bu]i 5C]ioi'óe lonncA. ;" ionA.nn pn f é a. pi á-ó, 
7 nA.c cói]i 'oo nA. 'OA.omib, 'OÁ 'ocA.bA.i]i IDia. f A.i'ób]ie^f, beic 
A.i]iceA.f A.C 'n-A. 'ocimciott, 'o'a. 5CU]i 1 focA.]i teic-teA.f a.c •óóib 
féin ; A.CC a. TTieA.f nA.c fUTt a.cc ]ieA.ccA.f nó fCiubA.]i'0A.cc 

A.CA., ]lé A. 'ÓéA.nA.ttl 0]1]1A., 7 A. ]11A.CCA.nA.f féin "00 buA.in A.fCA., 

7 A. mbiA.'ó CA.]i A. ]iiA.ccA.nA.f -oo ]ioinn ]ié boccA.ib 7 ]ie 
'oeibtéA.nA.ib 'Oé. Uui5ceA.]i fo a. bpiA.c]iA.ib Basilius nA.oTTicA. leAb. III. Alu XIII. 199 

Y^ti oiAÁiT) -po -p^píob ^tj-p n/s coicceA.cAi'b, triA.'p a n-A.b^ip, 
^5 l^bA.ipc -pif ^n 'pA.i'ó'bip, nonne spoliator es, qui quae 
dispensanda accepisti propria reputas ? " ^n é n-6.c ^ro^lAi'óe 
cti-pA, fxsoile^'p 5iipí>.b -pe^lb 'óíleAs|" -otiic -péin n^. neice 
ptiA.no.ip -pé ■pcitib^-|A'OA>cc 'oo •óéAnA.ni oppA. ?" Ay n^ bpviA.- 
cpMb-pe if loncui^ce nAc ■pui'L acc -Mp^ceói-p nó cpié/scAvipie 
'^^n x)coicce^c coi^le^f a. iTiA.oine 'n-A. coiti^i|a ^ém xMhÁin, 
7 n4).c pvomnexsnn iiif A.n mbocc ia.x). 

[viT.] Utji^ce^-p An ní'ó céxs*onA. a bpiA.cnAib S.bcApmA.pi'o, 
^5 fSpíob^.'ó 50 ViÁip'o-eA.pbti^ Senion, mA.p\ &. n-A.b^ip\, nos- 
trum est (pauperes clamant) quod eíf unditis : nobis crudeliter 
subtrahitur quod vos inaniter expenditis, " xsn ní*ó 'óiombAil- 
ce^|i lib, i-p tmne é, a.cái'o n^. boicc A.5 éi^e^m : i|" 'oínne 
beA.ncA.-|t 50 c|AtiA'óÁtA.c ^ísc ís 5c-McceA.-p lib-pe 50 •oíom-ó.om." 
AcÁ A.n 'oocctJi|A xMn^ti'óe S. UomÁp, Sum. Tli. ii. 2, 66,7, a^ 
ceA.cc tei-p A.n ní'ó cuA.'p: ^.^-po mAp\ A.'oeipi, res quas aliqui 
superabrmdanter liabent, ex naturali jure debentur pauperum 
sustentationi, ''ua neice bíop iomA.picA.c -0.5 neA.c, 'oo 'ótige n^. 
b nÁ'oúi-pe 5oteA.5A.i]t a. ^cuja 'oo coctigA.'ó n^ mbocc." 1p uime- 
1^in A.CÁ Cpíopc A.5 ceA^Avf^ n/s n'OAome "oo CA.oib A.n neic 
céA.'on-6., Luc. xvi. 9, "'oé-ó.nA.i'ó cA.piA.it) 'OA.oib ^ém 'o'ionnmA.-p 
UA. bti^tcói'oe ;" ionA.nn pn -pé a. -pÁ'ó, 7 cÁipv'oeA.'p t)é 7 nA. 
mbocc "oó ctiitteA.m, té cui'o 'o'a. mA.oinib -pA.ogA.tcA. "oo 'óÁit 
•00 nA. boccA.ib A.pi -pon t)é. AcÁ Chrjsostomus A.5 cA.bA.i|ic 
A.n neic céA.*onA. 'o'a. A.i|Ae, sup. Matth.vi. 19, nolite thesaurizare, 
mA.p\ A. n-A.bA.ip\, quae stultitia est, iUic relinquere unde exiturus 
es, et illic non praemittere quo iturus es ; illic ergo substantiam 
tuam colloca ubi patriam habes, " cp\éA.'o é a. méA.'o 'oo teime 
•00 mA.oin 'o'fÁ^bÁ.it ^f&^n Á.ic ip 6150^.^ 'otiic x)o c|Aéi5eA.n, 7 
5A.n A. ctip\ p\omA.c ^y:>.n Áic 1 bpuit 'oo c|AiA.tt ; j^\\ A.n A.'obA.-p- 
pn, ctn-p 'oo 'ptibpcA.mc "pém nó x)o mA.oin fA.ogA.tcA., mA.|\ a. 
bpuit c'A.CA.p\'ÓA. .1. 'ptA.iciti'p IDe." A-p nA. bpiA.cp\A.ib-'pe ip 
loncui^ce ^tipAvb teA.m 'oo'n cí cptimni^eA.'p coicce 7 ci^tom- 
conÁc A.n cpA.05A.1t, ]Aé a. f-Á^bÁit £x]\ A.n f^og^t-po, 7 5^n 
A.CC btiA.itceA.cA.f A.]A A.n mbeA.CA.i'ó-pe ^.15^; 7 5A.n a. beA.5 200 uní bioH-gAoite An bAis. 

nó ^ mó\\ x)o cu|\ |\oime x)o'n cfe-Mi-b-Mte ^cÁ pé po]^- 
coninA.i'óe -00 'óé-ó.n-MÍi -M^e .1. fl^iciuf t)é, if x)Ijca.i5 'óíle^i^ 
•oó ; 7 50 t^^réA.'O'pAv'ó cúiAnAi^ce ■oífte •o'-pÁ^bÁil 6.]\ A.n •p-ó.ogA.t- 
yo x)o 51-6.0]: A.*ó tJA.i*ó é, m-^|\ ^cÁix) boicc t)é. 

[viii.] 1f có|A-Mt)e pn "00 'óé-ó.n^iTi A.n ní'ó A.'oei|i C]aío|"c, 
Matth. XXV. 41, "imci5i*ó 'pomA.i'b, -^ 'ópe-ó.m m^lltii^ce, Y^" 
'Dceini'ó 'po]A'p/M*óe, ^cÁ ^]i n-A. íitillmtigA.'ó 'oo'n 'oi-ó.'b^l 7 
'oV Ain^lib. Ói]i 'oo bí oc]iA.f o]Am, 7 nío]A bi^c-^-ó lib mé ; 
•00 bí íoc-^ o]Am, 7 ní cu^A^b^]! 'oeoc 'ÓA.m ; 'oo bÁ*ó^]" nocc, 7 
ní cti5A.b-6.]A c'LtJX)A.'ó 'D4>.m ; 'oo bÁ*ÓA.]^ i'm 'óeó^iA.'ó, 7 nío]i 
5IA.C pb -6.]i Aoigi'óeA.cc mé." Af n^. b]AiA.c]AA.ib-]'e C]aío]"c i]" 
lonctJi^ce 5t>]AA.b 'o^Ae^.m m^lltiigce n^. coiccig n^c |:ói]Ae4>.nn 
jAi^cc^nxs]^ n^ mbocc. AcÁ SotA.m -6.5 ce-ó.^^.^^^ -6.n c]'^A.i'óbip 
X)o CA.oib ^n neic cé-6.'on4>., Eccli. xiv. 13, ** \\éy -6.n mbÁ]" 
x)éó.nó. mA.ic 'oo'c ca.]aó.i'o, 7 'oo ]Aéi]A x)o cum^cc ]"oic t)o mA.oin 
x)o n-6. boccA.ib." U15 S. Augustiuus, Tract. 5 inlohann., lei]" 
An ní'ó 5céA.x)n^, si habes superflua, da pauperibus, et Domiiii 
pedes tersisti, **mA cÁ iomA.]AC]A -6.1*0 A.5A.C, x)Áil xdo n4>. boccAib, 
7 x)o nigif co]"-6. ó.n Ui5e4>.]AnA. ;'* lonA^nn pn ]Aé a ]aáx), 7 ^n cí 
^5 ,6. mbi-^-ó x)o coicce 'p^o^A.lcA. ní'ó-]^A-mó lonÁ a. ]Ai-6.cc-6.n4>.]", 
X)te^5-M]A *óó íy ]Aoinn ]Aé bocc-Mb -6.n Ui5eA.]An/^ ; 7 1]^ lon^nn 
x)ó pn, 7 -6. 'óÁil x)o'n Uige^^An^. ]:éin. 

[ix.] 1]" có]A-MX)e X)o'n c^'Aix^bi^A ]"o 'oo 'óé^nA.m, -6.n x)poc- 
ctJA.]A x^ogní SotA.m 'óó C]Aé c]At>inniu5A.*ó A.n conÁic 50 hA.in- 
x^ligce^c, Eccli. xiv. 4, '* -6.n cí c^AiiinnigeA.]' ó n-A. incinn 50 
hA.inx)bi5ce-6.c, X)o 'ó^Atiin^ eile cionót^p 7 bí ne^c eile 
m^cnó.ifeA.c 'n-A. mA.oin ;'* x). 50. 5U]a minic bío]- x)tiine eile 
^5 bo]A]A-6.'ó lé b.6.'ó5Ai]Ae-6.cc 1 ^50^.11 a]a ^n ]"ó.i'ob]Ae^|' 
x)05níce4>.]A x>o cntiA.]"A.c tei]' A.n ]'-6.nnc-6.c. A^u^^i]" é le.6s]"tJ5.6.'ó 
'ole-^gA.i^A x)o 'óéA.n/i.m A.nn-]"0, -6.n conÁc i]' c]Aó.oi]'e-6.c x)o'n 
X)iA.bA.t ]Aé c]AéA.ccnii5-6.'ó n-6. n-,6.nA.m, x)o CA.iceA.m ]Ai]"]:éin x)V 
TTi6.]Ab.6.'ó, mMtte ]Aé n-A. 'óÁit 'oo boccA.ib 'Oé. 

[x.] 1]' 'n--6wpo5M]A ^'o -6.CÁ -6.n ní'ó téA^^CA^A, 1 Eeg. xvii. 
51, mA.]A -6.CÁ 5ti]A4>.b té ct^i'óe,6.m ^n -6.6^15, Goliath, x)o 
*piceA.nn-6.'ó té 'OÁibí'ó é ; m. 50., ó^ ^\^^ x)o'n .M'óbe]A]"eói]A tCAb. III. AlU XIII. 201 

An conÁc nó A.n cifce -pAO^AlcA., i-p eAv*ó 'ó'LigeA-p ^n X)Uine, is~ 
cA.ice-MÍi |Aip ^n ^i'óbe|A'peói|\ 'oV Tii^]\b^t), m^-p -6.CÁ /s 'óái'L 
•00 bocc/Mb t)é. U15 tei-p -po ^n nít) téA^CAv]! -^5 Lactantms, 
"•o^ n-oéAnn.^ -^n -m|ac tttxscjA-^ cjAé-^cc jís\\ ne^c, ^ujAAb é^'ó 
'óte-ó.gA^ili 'óó, c|Aici|i 'oo ItiA.ic-peAv'ó -M|ice ttiAcn^ 'oo c|aoca.'ó 
-^■p An 5C]Aé^cc ; 7 biAvTÓ -ptÁn mA.-p-pn ;" m. 50. 'OÁ ntDéAv-pnA 
-6.n conÁc 'pAvO^-ó.tc^ cpiéA.cc A-p -00 co^tibA.'p, i|^ e-ó.'ó 'ótige^-p 
cti -00 'óé-ó.nA.m, ceijiín 'oo'n conÁc cé-6.X)n4>. -00 cti|\ 'oo teigeA-p 
An ttiic, iDogní -6.n cpA.mnc té'-ji cionót/Mf é, A|a 'oo co^tibA.'p, 
mA^itte ]\é n-/s 'óÁit "oo bocc/Mb t)é, -óvn méi*o bío-p ó|" cionn 
-00 'piA.ccAnAi-p ^5A.c. A'oeipi Albertus, de Vegetabilibus, "An 
c-(sn c|\oiccexS'p b'ptíA'p nó tti-MC|\e-6.'ó n/s ^toine biiij^ceAiA 1 
ne^'o ^n 'péic, 50 'ocpéi^eAnn -6.n pA^c -6^n ne^.'o ó 'pin AmA.c;" 
m. 50. 'oo'n p^c 'ótib ti|Acói'oe-6.c .1. ^n 'oiA.b-6.t, m-^ji 'oo^eib 
mi-6.n 'p^A.oitce conÁic -Mb'pi'p^ ^n cp-^o^A.it 0.5 -6.n 'p^i*óbi|i, 
C|\éi5i'ó beic -6.5 iA.ii|\A.i'ó -peitbe -6vnn. 

[xi.] 1f cóijt 'óúinn m. 50. finn féin 'oo cAvOmnA. A'p A.n 
X)i-6.b^t, mA.itte ]\é ^tii'óe 'oo 'óf uim timt^cc^ 'oo *óé^nA.m 50 
*Oi^; 7 i'p mói'oe i'p in'oéAvnc-6. *óijinn pn, ^n ^e^vtt cti^ "Oia. 
'oo'n -oiAUin^ 'oogní ^ui'óe 'oo 'ó'ptiim umtA.cc-^ ; 'oo 'péiji m^]\ 
té-6.5CA.'p, Eccli. XXXV. 21, " cottf a.i-ó uf nAi§ce ^n UTÍiAvit n^ 
néitt, 7 ní cti'pnfA. 50 'ocu^a. au cí ip 'po-ÁifX)e 'oV Aijie í." 
U15 C'pío'pc tei'p -po, Matth. xxiii. 12, " -6.n cí 'oogéAnA é féin 
'o'iní'ptitigAv'ó, Áif'oeócA'p é." U15 IDÁibí'ó tei'p 'po, Ps. ci. 18, 
" cti^ -6.n Uige^p^n^ -oV A.ip\e tipnxsigce ^n umAit, 7 níoji 
CA.'pcui'pni^ £y ^tii'óe." 1f loncui^ce -6v'p n^. bÁicib-'pe, 50 mbí 
T)iA btii*óexsc -00 tticc n-^ btimt^ 7 ^n cp\Áb-M*ó ; 7 'o'-6v 'péif 
pn 5ti|\A.b Ai'pm 'oí'pte 'pé 'oí'oeA.n n-6. b/snm^ ^\\ ^.imp^cib ^n 
iM*óbe'p'peóp\A. lAv'o. 

[xii.] 1p cneA.fC^ 'óúinn m. 50. pnn féin 'oo cA.omnA ó.]\ 
ceit^-miisn-Mb r\^ cotnA.; 7 if uime-pn, 'o'ája •occAv^A'p^-ne 
m^oi'óe^'ppót 50 ^ciopp^b^i'ó a cotA.nn féin, ^mAittéA^CAji, 
1 Cor. ix. 27, "'pmA.cctiigim mo cot^nn féin, 7 ctiip\im ):a 
b'poi'o í ;" -^'p n^. b'pi-6.C'p^ib--pe if loncui^ce 50 n'oteA.gA.if 
'oo'n •otiine, £y. cot^nn 7 -6. cé^'Of^'ó^ -00 cuib|uti5^'ó ó'n otc. 

2 D 202 , uní bioR-gAoite Ati bAis. 

A]i 'ocú'p, -^ coiTnéA.X) ó coi|a n^ '0|iúi]"e; x)0 ]iéi]A 1TlA.oi]"e, 
Exod. XX. 17, "nÁ fA.nnciii5 beA^n -oo coniA'pfAn." ^«15, a 
léA.gcói|i, mA|A -^t)ei-p, ^A^n a. f-^nncug-ó.t), 5ti|iA.b mó-'p-ó.-cÁc 
A'oeiji, ^ó-n TTií-gníoiTi •oo 'óé-ó.nA.iTi -pé mn^oi -pópc^ nÁ -pé 
mn4>.oi nexsmpópcA ; 7 if ga.'ó A'oei|\ pól, 1 Cor. vi. 9, "ní 
géA.bA.it) tiacc A.n cáca. -peAtb f?l^iciuf a. 'Oé ;" x). 50. 50 
^cMtbt) tucc ^r\ cÁCAv -6. ^ctiit) 'oo -peibb -pt-MCitjpA. T)é, 
7 'oV \\é\\\ pn 50 mbít) t)A.mAvncA. 50 'oé-ó.n^m -MCjii^e 
t)óib. 

[xiii.] 'Otigit) iró-p -6.n t)tiine ^n cn^cp t)o •peA.cnAv'ó ; t)o 
bjií^ 50 t)C-í>vbA.ip C|iíopc £y mxsttAcc t)0 tticc ^n c|i-^oi-p, t)o 
|iéi|i m^jA té-ó.JcA'p, Luc. vi. 25, **mA.ttA.cc t)Aoib, ^ 'ó|ieA.m 
A.CÁ -pÁcAC, ói|i biAi'ó ocp^s-p op-Mb ;" t). 50. ^tiji^b mA.tttii5ce 
ísw X)]\e^m t^o^ní i^t) 'péin biioinn-tíoncA. pé biA.'ÓAib 'poin- 
eA.mt-6., CA.'p -csn -^cptiinn ctnjAeA.'p iA.t) ó beic inpe^'óm-ó. ]\é 
'po^nA.m 'oo 'óéAvn-MTi |ié T)ia. t)obei|\ T)ia ^ m4stt-0.cc m. ^c. 
t)o tticc -6.n c|iA.of-óit, Isaias, v. 22, " m4).ttA.cc t)AOib, a 
•ójieAm bícp ctim-^cc-6vC £s]\ ót ^n 'píonA. ; 7 -0. 'peA^i-ó. bíop 
cjié^n Api ctim^p5 n^v meip^e ;" t). 50. 5ti]AA.b mA.tttíi§ce ^n 
t)|ieAvm n-6.c ctii|AeAnn 'ppiA.n p\iú 'péin, 'oV bp^.pctig^'ó ó coip 
An c]iA.op-óit. 

'Otigi'ó |?óp -^n t)tiine cop^ t)o ctip j^]\ AmA.pic -MnmiA.nA.c 
/:>. -pút. 1f utme-pn -6.t)ei|i ITIac-ó., v. 29, "t)Á tícti^A.'ó t)o 'ptjit 
m^.p't^ 'ótiic, 'pti^^cA.pi te.6.c tiMc í ;" t). 50. 'ótíinn 50 nt)te-6.5- 
AsijA -pm^cc t)o cti|i -6.'p An 'púit t)'-^ coipmCA'p^ -6.|i Am^pc 
-Mnt)ti5cexsc t)o 'óéó.n^m, t)'-6. t)ciocpA.'ó toc Á|i n-^nm-^. 1|^ 
minic C15 '01 iomo|i|io, t)Aoine lonnpAC^ t)o gpíopA'ó \\é 
•óé^nA^m tiitc ; bíot) js piA.'ón-Mpe pn a|i A.n ní-ó té^.gc^'p, 
2 Reg. xi., A.]t 'OÁibí'ó, m^]t cÁini^ t)o'n cptte4>.'ó cti^ ^]t 
Bersabe ^ cti]i ó beic ionn]tA.ic 50 beic 'n-A. A.'o-6.tc]iA.nnA.c. 1p 
t)o cti]i ^n t)tiine í>^\\ ^ coimé^t) íy\\ ^x) n^u^ip-pe nó^ yút, 
^t)ei]i C]iíopc, Mattli. v. 28, " -6.n cí pé-6.cp^p -^p mn-6.01 \\é a. 
]'A>nncti5A.'ó, t)Ó5ní A^nn-pn céite-6.cA.]" 'n-A. c]ioit)e.'' Ap pn 
ip lonctii^ce ^up^b móp -^n 5tiA.if 'n-A^ mbí ^.n t)tiinet)o c^oib 
n^ ]^út ; 7 t)V ]iéi]i pn, 50 nt)te^5A>i]i -óó ].'Mpe innitt t)o lCAb. III. AtU XIII. 203 

■óé^n-MTi -M]i féin, io'e/ó.5tA. 50 x)Cioc|:-^*ó c|ié-6.ccnti5A.x) a 
co^tibAi'p -01. 

[xiv.] T)li5i*ó m. 5C. ^n 'otJine ^ bé-^t -00 coiinéA'o ó 
'ó|ioc-'pÁi'ócib, m^|i A.cÁi*o b]ié^5^ 7 b-^oc-f-ocAsi'L, 7 50 mó|i- 
mó|i, ó'n ic-iom]iÁ'ó. If cójió.i'oe 'oo ne^c -ó.n c-iciom|\Á'ó -00 
feA.cnA.*ó, A.n bAv5A.|A 'oíogAtc^c 'oo^ní 'Oia. -m]i, C|ié i:o'óo|\'onó 
C]Aé iciom^iÁ'ó 'oo 'óé-^n-MTi ; -oo |Aéi|i 'ÓÁibí'ó, Ps. c. 5, " -<sn cí 
iciom|iÁi'óeAf ó|" ífeA.t a. comA.|if a, 'oogé^n in^-peim a.i]i ;" X). 
50. 50 mbí 'O1A 50 cinnce -^-p 'ó|\tiim n^. tDjiuin^e 'oogní ^n 
c-iciom|AÁ'ó. l-p cjief ^n n5oim-"pe 'oo beic 'fí>.r\ iciompi^-ó, 
x^o^ní 'OÁibí'ó tlí An c-iciom|AÁi'óce^c X)o coimme^'p-pé bti-M^, 
AmA.it téA.§CA]i, Ps. xiii. 3, "i-p ti^ig op^A^itce -0. mbiAA.ig'oe 
fúx) ;" 'o. 50. -MTiAit bío-p b|AéAncA.-p 'oo-ptitA.in^ -^5 tin^exs'ó 
'oVbt-ó.cA.ib moiA^uigce n^ mA.|\b Y^ii ^-^iÉ? 5^1* m^ji-pn bío-p 
•ojioc-botA.'ó n^. 'ooi-méine -6.5 b|\úcc-ó.'ó a. b|\Ai5'oib tticcA. An 
cuA.ic-teA.'pA., 50 'p^eici'o 50 f^tinnAC A-p a. mbé-íst^ib -ó.mAC 
lA.'o. A'oei'p -póp pót, Eom. i. 30, " acái'o tticc -óvn iciomnÁi'ó 
fti-6.cm-<s|i A5 t)iA.'' 

[xv.] Hí Í11A.T) n^ céA'0|?A.'ÓA.-po ATTiÁin 'óti§e-6.f ^n 'otiine 
'oo coiméA.X) ó otc, -^cc -0. tiite ceA.t^-pAv'ÓA. Av|i-ceA.nA, 7 -póp a. 
fmtiAincigce ; 7 ii^ có]tA.i'oe 'óó, -pn 'oo 'óéA.nA.m, 50 mbí 
■o'pAc-Mb -Mp\, cúncA.'p 'oo c-ó.b-M|\c -00 *Oixs -pé bticc A.n bÁip ; 
"00 |\éip\ LúcÁip, xvi. 2, " c^bAvi]! cúncA-p 'oo ^ó.bÁtcxsi'p -péin 
UAic ;" t). 50. 50 ]:ÁCAC, 5ti|\A.b éi^eA^n X)o 5^0 neA.c cúncA.'p 
X)o cAbA.i'pc X)o 'ÓiA 'pé bucc An bÁi'p. Hí heA.'ó -MtiÁin 'n-A. 
'DOi-beA.'pcAib, -6.CC m. ^c. 'n-A. 'ó|Aoc-pintiA.inci5cib, X)o |\éi|i 
SotAim, Sap. i. 9, "bi-M'ó lA'ppA.ige A'p A.n bpeA.ccAc 'n-A. 
fmtJAvinci^cib ;" X). 50. 50 mbeAn]:Ai'óeA.'|i cijncA.f 'n-A. 
fmuAincigcib 'óe. Ui^ tTlA.CA teip -po, x. 30, " ^cÁiX) tiite 
|\tiA.inneAc bti|\ ^cinn -<s|\ n-A. n-Ái|\eA.m -o.'p neA.m ;" x). 50. 50 
mbí 5^.0 mion-pmtiA.ineA*ó X)'a. nx)éin A.n 'otime, ix^iii m-MC 7 
otc, 1 teA.bA]\ ctincxsip 'Oé, |\é c\Jiciti5A*ó x)o cAbAi|\c x)'a 
cionn. Ax)eip\ 'póp ITIaca., xii. 36, 5tip\Ab éi^e-^n x)o 5/sc ne-óvC 
cúncA'p x)o c-6vb-M|ic ti-Mió in 5^.0 tiite b|\éici]\ 'óíomAoin X)'a 
n-A.b-M|\ ; 7 t)o |\éi|\ ^ nx)tib|\AmA|\ 5ti]\Ab éi^e^n x)o ne^c 204 uní bioR-SAoiúe An bAis. 

cúnc-6.-p -00 c^b-M|ic 'n-ís fmtiA.incigcib 7 'n-^ 'b]iiA.c|\Mb 
•oíoTTi-^oine, if mó-'pA.-cÁc 'be-^np-M'óeAvH cúnc-ó.'p 'n-A. tíií- 
5níoíTiA.ili) •óe. 

[xvi.] 1f 1 li>po5A.i|A -^n cúnc-Mp-pe acá An nít) léA.§CA.|i, 
4 Eeg. xxii. 8, mAn ptiA.i]i ^n ■p-ó.^-ó.iic Helcliias 'Le-ó.bA.|\ A.n 
■pe-^cc-o. 1 bpoL^c 'p-^i^ •oceA^mpA.tl, 7 m^|i -oo léig 'oo Iáca.i|1 
losiasHíg é ; 7 ip e^t) pt>Avi]i ^nn, *oío5^lc-ísp t)é -^5 -6. b^^^-p 
A-p cl^inn Israel cpé mí-péip 'Óé 130 •óéA.nMTi, 7 ^eA.llA.'ó 'Oé 
m. 50. \\é poipbitigA.'ó 'óói'b cpé coit n*Oé 'oo coimtíonA.'ó. 1p 
■pip An ní'ó ^céxs'onA. li)e/snAp A.n nít) léA.^CA.p, Esther, vi. 1, 
mA.|i -00 cuiji Assuerus Hí cti^iictigA.'ó -6.p a le0.bpA.1b i|ipe 7 
-^nnÁÍAC, -00 lop5-Mpe^cc ^níom a tticc-ís teA.nA.mn0. 7 -6. íoc- 
CA.pÁn péin, lonnup, x>o liéi|i a. n'oeij-gníom nó a. n'ooi-boA.pc, 
50 'octi^A.'ó cúiciti^A.'ó 'óóib, nó 50 n'oéA.nA.'ó pmA.cc oppA.. 
tri. 50. "oogní tíiA. -pip nA. 'OA.oinib : A.n 'opeA.m 'oogeib cpo'óA. 
CA.tmA. pé cA.ctigA.'ó |ié heA.p^cÁip'oib'Oé, mA.p a.cá A.n x)iA.bA.t, 
An pA.05A.t 7 A.n cotA.nn, — •oobei]i cio'ótA.icce 7 cpom-pocA.i'ti 
'Doib ; 7 A.n 'opeA.m 'oo^eib meA.CA. mío-tA.oc'ÓA., 7 'oobei]i ia.'o 
■péin Ap ctimA.p nA. nÁ.mA.'o ^céA.'onA., — 'oogní *Oia. •oíogA.tcA.p 
'oíbpeA.p^A.c oppA.. 

[xvii.] IDo bA.p-|i A.J1 5A.C A.npocA.in eite 'o'a. mbí oppA., 
•oobeip A.n c-A.i*óbeppeói|i *n-A. n'OA.oippeA.cA.ib 'oo'n ■peA.CA.'ó 
lA.'o, A.n cA.n A.onctii5ceA.|i teó a. •óéA.nA.m. 1p tiime-pn A.t)ei|i 
Cóin, viii. 34, " A.n cí 'oogní peA.cA.'ó, ip 'OA.oippeA.c •oo'n 
peA.CA.'ó é;" 'o. 50. 5tipA.b 1 mo5pA.ine nó 1 p5tÁbA.ix)eA.cc bíof 
A.n peA.ccA.c, ceA.n5A.1tce té céA.'OA.ib cptiA.i'ó-pi^ne nA. coipe ; 
■Do |iéi|i SotA.im, Prov. v, 22, " ceA.n5A.1tceA.11 5A.Q neA.c té 
céA.'OA.ib A. peA.CA.'ó péin." 1p lonctii^ce A.p a. n'otibpA.mA.p, 
5tipA.b pA.i'óteóip nó ^iA.tt-coiméA.'OA.i^e 'oo'n X)iA.bA.t A.n 
peA.cA.'ó ; 7 mA.p ip cúp^A. 'oobeip A.n •oiA.bA.t A.n 'otiine, 
A.onctii5eA.p 'oo'n otc, A.p ctimA.p A.n peA.cA.i'ó, ip ca.'ó 'oogní 
-pip, A. ceA.n5A.t 50 'oocc té 5e1beA.nnA.1b lA.pnA.i'óe nA. íitip- 
cói'oe. Ip 'n-A. P105A.1P pn A.CÁ. A.n ní'ó téA.5CA.p, 2 Paralip., 
XXX. 11, mA.|i '00 ciJip CA.oipeA.c nA. Assjria, Manasses tlí -00 
tÁ.CA^ip iA.p n-A. 5A.bÁit, 1 n5tA.pA.1b; mA.p-pin Dogní A.n leAb. III. AlU XIV. 205 

CA.oifeA^c úx) .1. ísr\ v^A-hóX .1. ati peAc^x) 1]" ceó.nn fe^^.'ónA -óó 
1:a.oi -péin, m^-p céi-ó A^i^e A|\ -6.n iDpiiéAn, — cui'pit) ii|ACA.lt nxs 
litipcói'oe ■pA.oi. U15 S. Augustinus tei'p -^n ní'ó ^céA.'onA, de 
Civ. Dei, iv., bonus autem si servit liber est ; malus autem etsi 
regnat servus est ; neo est unius hominis, sed, quod gravius 
est, tot dominorum quot vitiorum, " ^n tDeA.g-'ótiine, bío-ó 
5ti|\Ab 'OA.oiji'pe-ó.c é, ip 'pA.oi|\|"ex^c é ; ^n 'oo-'ótiine ceAnA., ci^ 
"00 bi^'ó 1 bpb/MCiti'p, ip '0A0i|ipeAvC é; 7 ipóyy ní '0A0i]Apexsc -pA. 
<son "otiine é, a.cc ní'ó-pA.-meA.'pA. ionÁ pm, oi|Aex^'o -6. bptnb "00 
tocc^sib -ó.nn, acá. ^n oipexMo-pin 'oo ci5eA.|in^ib A.ip ;" lonA^nn 
pn -pé -6. jiÁ'ó, 7 50 mbí -6.n "otiine 1 mb^oi'o 7 1 mogp-Mne A.5 
5^c ^né ■peA.cA.i'ó 'oV mbí ^nn, 7 50 mbí ^xsc -^oin-^né 
-pe^c-M'ó 'oV mbí ^nn 'n-A t^cige-^-pn^ib ^i]i. Atl ceAÚRAiriA'Ó ÍIAtU t)éA5. 

1 n-A 5cui|\ceA]A 1 ^céitl, cia An Iticu coiméA'OA "bíof Ag An Ai'Dbe]Afeói|A 
Ag congljÁiL An -peACCAij i 5ca|\cai|\ nA coi]\e; 7 cia nA ^éi'binn ctii|vceAp 
f A01 'o'a •pAfcuJAT) 1 bpjM'ofún An 'peACAit) ; 7 An cuAixAfgbÁil, 'oo'beiiAceAiA a|a 
•DioinbtiAine nA beACA'5 CA'ÓAitt. 

[i.] Lé-^§c^|\ A.5 LúcÁp, Act. xii. 6, ^tip ctii'p 1opittA.ic 'oi^'p 
'oo coiméA'o peA.'o^i|i, ia.|\ mbeic ^yísr\ bppiío-ptjn 'oó ; m. 50. 
'oo^ní A.n c-^ix^bep-peóip -pip /sn 'otiine, ^n cxsn bíopi bp|iíofún 
^n peA.c-M'ó, ctii|Ai'ó 'OÁ -^mtip -Mnpe^|icxscA. "o'xs coimé^'o 7 t)V 
ctim'OAvC 'óó -péin, m(s\\ acá -^n pA^ogAvb 7 í^n cobA.nn ; 7 póp, 
bít) ceA.cp\Ap\ eite 'n-A. bpoc-Mji pn í).^ pop\pA.ipe c^x) pe^cc^ig 
-6^5 A. coiméA.'o 1 50^110^.111 n^. coi|Ae. 

[11.] An céAv'o coiméAvt^Aige "óíob, ^n mtiinigin bíop -6.5 
t)tiine Av-p £s bjiíoj^ib co'ppA.p'ÓA. 7 ^p -^ miAnA.ib f-6.05A.tcA.. 
1p 'n-A. piogMp fo -6.CÁ -isn ní*ó teA.5cA.11, 1 JBe^. iii. 9, mA.-p t)o 206 rní bioR-5Aoite An bÁis. 

cti-M'ó Samuel, a.|i mbeiú 'n-A ttia.caotti •óó, -mi c^n -00 5A.i|itn 
'Oi^ é, 1 nt>Áil Elias, [lonA^nn Elias 7 * 'poijiui'Ll,' nó *Iái"oi|a'] ; 
7 5upA.b e-Mó A'oub/M'pc Elias iii'p, " imcig, •oé^n^ co'oIa.'ó." 
l-p e^.'ó i|" lonuui^úe Av-p 4>.n bpo5^i|i--pe : An u-óvn ctii|ieAv-p t)i^ 
5^ipim nó pofiMig^'ó A-p 'óijine, -pé mbeiú Y'^i^ -^^^^OT Ó15 'óó, 
5tipiA.b e^.'ó •oogní fé-pn, -6.n u-ó.n 'oo 'ólig'peA'ó Aip\e vo ú^bA.i|iu 
'oo 'O1A 7 ^ ppeA.5pi-6., 'ou'L 1 n'oÁilElias .1. 1 mtiinigin a ctimA.i'p 
cojip^pvÓA. 7 -ó. conÁic 'pA.ogA.tuA ; 7 i|^ e4>.'ó ^x)eip\i'o pn iii-p, 
co'ol-ó.'ó lonnuA ^éin, 7 5^n p|ieó.5|i-ó. 'oo 5A.i|tm T)é, n^ te-óvf^- 
tig-^'ó "00 'oéA.n^í.m 'n-4y tocu^ib. 

[iii.] An 'OA.'p^ coimé-ó.'OA.i^e, An 'oócA.'p bío'p -6.5 'ouine \\é 
te-^'ptig-ó.'ó -oo •óé-^nA^m 1 n'oeipcA.'ó -^ pi^é. 1]" ai|i 'po t^biA^-p 
Sot-ó.m, Eccli. xxxvii. 3, "i|" mó-p -00 ctiiji ^n u-A.n'oóc-ó.'p -po- 
tip\cói'oeAc 1 mtjgA. ;" lon^nn pn 'pé 0. -pÁ'ó, 7 5iip\-ó.b mó\\ X)o 
n^ t)4).oinib 'o-6.m-6.nuAH ^T^éf -6.n •oóc-6.'p bío|" aca -pé bu-Mn 
-MÚIiige 'o'f^-^gb.ó.it 1 n--Mmp'p -6.n 6,6.5-6., 7 'oV b^í^ pn, •oobei]i 
1 feAcm-6.tt -6. •oé^n.MTi 'n-.6. íi-6.m. 

[iv.] An ujie-^'p coimé.^.'o-Mge, -6.n 50-6.^ bío^" .6.5 neA.c .6.pv 
-6.n bpe.6.c-6.'ó. bí u|t-6. -6.n oipie-6.^o-pn •oo ceAn5/b.t -6.5 .6.n 
bpe^cA.'ó -^.'p -6.n 'otiine, 50 5ctii]ieA.nn -6.|i -6. ctim-6.f 'péin é, 
lonntif n-6.c 'pé-6.'0.6.nn 'oe.^.ttigA.X) 'pi]". 1f 'o'-6. cu]\ fo 1 ^céitt 
Au-<s -6.n níió te-6.5u-6.11 -6.5 LúcÁf, xiv. 20, .6.|i -6.n uí lít) té']i 
pó'p-6.'ó be-6.n, ÚU5 x)o 'p|\e-6.5|i-6. 50 b.Mn'oiúi'o -6.|\ úeA.cuA.i]ie .6. 
úi5e-6.]AnA., *n-6.]i 'pé^.'o ue.6.cu -^]i .6. ctii]ieA.'ó ; ' 7 1]^ e^'ó 
]:A-'o-eA]iA. pn, mA.]i 'oo bí ceA.n5Aitue 1 túbA.ib n^. tocu. 
1]" 'n-A p 05^.1]! ]"o -6.UÁ -6.n ní'ó téA.5u-^]i, ludic. xvi. 2, -6.n u-6.n 
X)ó ctiA.i'ó Samson •oo ftii^ige ]ii]^ -6.n mei^i'opig Dalila, 5ti]i 
ctii]ieA.'0A.]i n-6. íiti]^uíni5 tticu ]:o]AÍ*í».ip\e -6.p\ 5eA.u.6.ib n-6. 
cAÚ]AAc t)''pA.]''uti5A.'ó Samson ipuig ; — m. 50., -6.n UA.n úéi-ó -6.n 
t)tiine "00 'ptii]i5e p\i]" ^.n -6.nuoit, ctii]ii'o n-6. h 6^.^50-6.1 |\'oe ú'o 'oo 
tti.6.i*óeAmA]i tú^if .1. ^n •oi^bA.t, -^n ^-ó.o^A.t 7 -^n cotó.nn, 
■o^ioc-^óúite 7 •oubA.itce 1 bpo]i^-6.i]ie •oo coimé-6.^0 coTTitA.'ó a^ 
céAX)p.6.'ó, lonnu]" n.6.c téT5e-6.nn X)ó, bn^eA.'ó ^m-^c \\é mMÚ- 
^níorriAib vo •óé^nATTT ; 7 ip x)o*n f*oppAi]te-fe Ú15 n.^c ]?éA.x)- leAb. III. Alu XIV. 207 

Ann neA.c céimniugA.'ó \\é X)éísr\í>.m •oeA.g-oib^^e, nÁ a Íáiti -00 
Uia.*ómII ]\é lói|\-5níoTri -oo 'óé-ó.nA.rri 'n-A. IoccmIí), nÁ plleA.*ó 
1'oc|iA.c -00 •óéA.n^iTi |Aé n-A. fúibb, nÁ ^tójA cA-pbA.c -00 
'óé^nA.TTi ij\é n--^ ce^n^A.i'ó, ionnti|' 50 'OC15 'oo'n irnt'pe biiéi^e 
hwy 'yíyr\ bpe-6.CA.'ó, -^n c^n céi'ó -6. bt/sf -pA. cúlÁi|iib An 
co^ubxMf, 5ti]i-6.b u-pA. teif -^n 'ouine -0. clú 7 -^ conÁc -pAvOgAvlc^ 
•00 qiéi^e^n lonÁ X)eA'LugA.'ó -pi-p. 

l-p 'oV cupi -po 1 ^céitl ACÁ An pnn-f^éAb pti'óeA.ccA, 
ctiTnA.f 115-0^11 •o'ÁijAice A.p ^n mA.C5/STTi^in mó\\ : m^]\ ^cÁ 50 
jAAvTbe 'n--6v peA^zís A.5 'otiTne tJ^-pAvt; 7 ^ujt ctiT|\ -Ovn X)ttTne 
tíA.-pAvl, c|\é Tom>6.'o ceA.n-6. ^tjt, óf cTonn coT|\e TrieA.'L/b. é. TIto|t 
b'Áit tei-p pn -6.n ttii'L "00 f|iom^'ó ; 7 5A.bA.if A.n 'ouine ti-6.f A.t 
A5 A. bfO'OA.'ó 7 -6.5 A. coiTTiéi^nitigAv'ó |\é 1101 n^v meA.tA.. 
ST'óeA.X) nTOf b'feTiTfoe 'óó ; tcTf-pn, beTjnf A.n 'ottine tiA.f ^t 
A]T cttiA'pMb -Mf, A.5 X5. cA.|T|iA.in5 50 "he-^f AoncAvC f é fporriA'ó 
n-6. meAtA. ; 7 cpié lom/s'o "oéi-pcíne 'pé'p A.n mit, cti^ A.n mA.c- 
§>MTiAvTn ■pijgA'ó fOTiiCTtt -poTpéT^neA.c -6.|\ A Ct3tA.Tb, ^tiiT téi^ A. 
ctti-6.f>^ u-M'ó 1 tÁmAvib An •otiine tiAfA.1t. LeA.CA.if A.nn-fin A.n 
'otiine tiA.f A.t A. tÁTTiA. cimciott A. ctiif p, 7 cÓ5bA.if óf cionn An 
coife é, 7 ctimcA.f teif a. ceA.nn 'yá.r\ ^coife 50 ctjtÁifib. 
^i'óeA.'ó, mA.f "00 ctiA.i*ó A.n rriTtfA. cútÁTfTb A.n TtiA.c5A.TTinA., 'oo 

5A.b A.5 A. tlÓt 50 ílA.TnTTieA.fA.f'ÓA. ; 7 A.n CA.n "OO TTIOCtlTg A.n 
'OUTne tlA.f A.t é 50 hTOCTTIA.f TOmA.f CA.C A.5 A. hót, "00 5A.b A.5 A. 

bf o'OA.'ó tiA.Tce ; 7 nTOf 5ttiA.Tf fé-pn teTf-pn. CuTf Tf A.nn- 
pn A.n 'otiTne tiA.fA.t a. 'óá tÁTTTi 1 n-eA.fbA.tt A.n TTiA.c5A.TTinA., 7 
•oobeTf cA.ffA.Tn5 CA.f A.Tf A.Tf ; 7 téT^Tf A.n mA.c5A.TTiA.Tn A.n 
c-eA.fbA.tt teif, mA.f ^tif A.b UfA. tcTf a. CA.Ttt TonÁ A.n TriTt 'oo 
cf éT5eA.n TA.f n-A. ff ottta.'ó "óó. 

An "oÁTt cÓA.'onA. ceA.5TTiA.f 'oo TTióf Á.n 'oo 'ÓA.oTnTb Ó5A. A.n 
Cf A.05A.Tt-f e : A.n cf Ác bTX) t n-Tonnf A.CA.f, Tf teA.f5 teó, mrt 
nA. mA.TtTfe 7 nA. mT-gnTOTTi -00 ff ottia.'ó ; 5T*óeA.*ó, A.n CA.n 
btA.fA.TX) T, 7 téi^i'o ó n-A. cteA.ccA.'ó f A. cútÁif ib A. 5co5tibA.if 
í, if ufA. teó A. 5ctú 7 A. 5conÁc fA.05A.tcA. 7 a. ftÁince 
ctiifp 7 A.nmA. X)o cf éi5eA.n, lonÁ í. bío*ó a. fiA.'ónA.ife fin A.f 208 uní bion-5Aoite An bÁis. 

-6.of -MnTTiiA.nA.c n^ 1iei|ie4>>nn, n^c ^-^^Ann coTTi-M|Ale ó cAv]ió.ix) 
nÁ ó cléiji um ce-ó.nn c^AAo-p-óit nÁ -oiAiJife nÁ x)"poc-bexS'pu 
eite, ís]^ mbeic ó iomA*o cteA.ccxi.'ó cA.tctii5ce 'f^'^ coi-pib- 
pn 'oóib. 

[v.] An ceA.cii4>.mA.'ó coimé-^'o^ige, -p-Mcce/s-p n-^ b-peiúe 
AiciAige -00 cui|i|:eAv'ó -6.n c-oi'oe |?Aopt)ine Api -6.n bpe^cc^c. 
Am-MÍ c|iA 'oo^ní pxs'ó-cApA.'L'L 'oo'n c^sp^bb mín ó neAvm- 
CAwicige n^. ctiin^e, 7 c^é beic A.-p ^n b]:Áf^c mA|A-A.on \\^y -6.n 
n^ji-M^ 'óó ; lonnu-p, ^n c-6.n bei|Ace-6.-p x)o tÁcA.i|v n/s liu'ÓAmA. 
é, ^Avb-óvi'ó cpic 7 AnbtiAin é, 7 -pA^oiti'ó n-6.c bí ceA.cc ó'n 
b|:ei'óm-pn -M^e -péin ; — m. 50. "oo'n 'ouine, céi'ó ó beic mín 
ce-6.nn]"A. -p/s ctiin^ cjAÁb^i'ó 7 ipA^ u'óA.im lonn'pA.cA.i'p £s]\ f50|v 
tiA.ibpi5 n^. hAvncoiLe -pA. f-Á-ptiigcib p^.'ó/sml-^ -6.n ■peAvC-M'ó, ^n 
c-6.n bí'o oi|Ae^m^in n^ he^^t-M-pe 7 oA.^n^i'óe 7 Ltjcc pot-ctiiii 
7 peA.nmó|A-6. -6.n c-poi-p^éil a^ -6. i-6.|1|ió.i'ó ^ ctii|Ace -pA. ctiin^ 
A.ob'ó^ n^. hA.icpvige, ^^b^.i'ó cpic 7 ^-pÁin é, 'o'eAv^l^. c]Atiime 
r\íy b-jieice ^icpiige; 7 C15 'óe-pn 50 minic, 50 n--6.nA.nn 
p-6.'óÁnc-6., 50 n-6.c pA.5CA.|\ Á-p nÁ obMpi ionmolc-6. ti-M'ó. l-p -6.|i 
A.n cí bíop *yA.n |\iocc-fo t-^biiA.'p Isaias, Ivii. 20, " cjioi'óe -6.n 
- peA.cc-M5 -6.111-6.11 /^.1111156 -6.-p pitic-6.'ó ;" -o. 50., -MiiA.1t bí'o 

COnnA. -6.n-p.6.'Ó-6.C-6. A^]\ ttl-^p^A.'Ó 7 -^-p ttl-6.'Ó-6.ltt, -^5 CtlA.|\5A.in -6. 

céite Y'^^ mtii|\, 7 -6.5 coimme.6.f5-6.'ó -6. céite 'Oftiim -^ji 'óp\tiim, 
5ti|i-6.b m-6.]A-pn bíopmtii|A n-6. mí-fnéine, 7 fA.i|i|i5e .6.n peA.c.M'ó 
tÁn 'o'-^.nfA.'ó ti-6.itte 7 ti|ACÓi'oe 1 n--M5é-6.n nA. hincinne, 
50 5combti-M'óeA.|AC-6.|A cpoi'óe -6.n cioncA.15 teó ; 7 50 'OC15 
2) 3^e-pn, n-6.c ionc-6.ob-6. teip, 'Otit -p-^. bjACic c-6.p\A.'o n-6. ctéi|ii§, 
nÁ A. 5comA.i|\te 'oo 'óé-6.n.MÍi, i-6.f mbeic 'o-^.m-ó.ncA. 'óó 'oo 
bjieic -6. co5tib-6.ip -péin. 

[vi.] LéA.gc-^ii, Act. xii. 6, -6.n cA.n -00 ^A.bA.'ó peA.x)-6.|\, 
5ti|A ctii|Ae-6.'ó "0-^ 5éibe-6.nn -6.i|a. 1f ca.'ó cp\A. ciA.tttii5ix) -6.n 
xjÁ. 5éibeA.nn-pn : mA.|\ lA.'óA.p -^n pe-6.c-6.'o x)Á ^tA.f -6.|a -6.n 
A.n-6.m |Aé x)éA.n-6.m -6.n peA.CA.i'ó, m-^|\ a.cá cftiA.i'ó-céA.X) n-6. 
coijie, 7 pp\íom-5t-6.p n^. péine ; — nó ciA.tttii5ix) An x)Á §1^.^ 
céA.x)n-6., C|Aéi5eA.n A.n TTi-6.icitifA. 7 gníoTTiugA.'ó -6.n tiitc ; 7 ip I ieAb. III. AlU XIV. 209 

e^'ó-'po ci^lluige^f 'OÁi'bí'ó, Ps. cxviii. 61, ""00 pt)-ceA.ii5Ml- 
'peí^.'o céA.t)^ n^ bpe^cA.t) mé." U15 SoIa.iti teif -po, Prov. v. 
22, ** coTTifrAvi-p^úe^]! 5^c rieA.c té céAX)A.ib ^ pe-^CA.'ó ):éin." 
U15 6óin tei-p f o, viii. 34, " ^n cí 'oogní pe-ó.c-^'ó, m^ 'OA.oiji-pe^c 
t)o'n peA.cA.'ó é;'* t). 50., a.ttia.i'L t)ío|" A^n t)A.oi|A|'eA.c ce^n^A.itce 
A5 -óvn cí A5 4)s mbí 1 mbiioit>, ^upixsb m. 50. bío|" A.n -^n^m 
ciiib|Ai5ce 1 bpiAÍofún A^n peACM'ó ; 7 |?ó|", bp\oit) bÁi-p -m|i, 'oo 
■péipi Ezecli., xviii. 20, ^^ /sn An/sm t^o^ní peAéA.'ó, t^o^é-ó.bA.i'ó G. 
|:éin bÁ-p ;" 'o. 50., ^-óvC^ mioncA 'oo^ní t)tiine pe-6.CA.t) mA.|ibcA.c, 
50 mbí ceAn^Avibce -pé bÁp 'o'-pu'LA.n^ 50 'píop|A/M'óe. 

[vii.] U1115 póp, ó.mA.il "Léxb.gc-ó.n, Act. xii. 6, 51111 oji'oiiig 
1o|AUA.ic t)iA.f pié ■popcoiméA.t) ■pe4>.t)-M|i, "oo tó 7 t)'oi'óce, -ó.n 
^céin t)o bí \^r\ bpjAÍopún ; — m. 50. t^o^ní An t)iA.bA.t -pip A.n 
bpeA.ccA.c, -ó.n ^cém bío-p 1 5c^|ac^i|\ n-ó. coipie, nó 1 mxMnni|A 
n^. mí-méme, ciii-pi'ó t)iAp t)'^ froiicoiméAvt), mA.-p acá A.n 
-p-óvog^.t 7 An cotA.nn, t)o tó 7 t)'oi'óce .1. 'n-A. -ptÁmce 7 'n--^ 
5-6.tA.-p ; lonnu-p, A.n c|aác C15 -Mn^e-^t n-ó. comA.i|Ate móipe, 
mA.|A -6.CÁ Cpvíopc, t)V ciiineA.'ó -pé c|AiA.tt .6.p A.n t)ocp\A.it)e-pm, 
nA.c téi^eAvnn eA^t^. n^ po-pf-Mpe-pn t)ó, a. CA.obAcc^in t)ut 
A.jA b-6.nMp bex^nningce n-6. ^tóiiie -pucMne ; 7 póf 50 t)CA.b-M-p 
t)iútcA.'ó t)o C|AÍopc t)obeip\ cmiieA.'ó 'óó, 7 50 te-6.nA.nn t)o 
com-6.i-pte n-6. ceice|Ane bíop 'n-A. cimciott .1. -^n cotA.nn 7 -6.n 
fA.ogA.t. 

[viii.] 1f loncui^ce pn -6.p An bpA.bMtt-p5éA.t té^5c-6.pv, 
Luc. xiv. 16, m-6.-p -^ tuA.i'óceA.ii A.n ciii|Ae-6.*ó ;éíii5-6.*ó té t)iime ^ 
t)'-6.ipice "00 mó|\Án, 7 t)o éim*óe-6.t).6.p\ 50 íiÁip^ice cp\itj]-\ t)tit -6.pv 
-6.n 5ctii|ieA.'ó. An 001*0 pe-6.|i, -6.n cí t)o ce-^nnuig CÚ15 cum^ 
-pe-^CA. t)-6.m, 7 -^t)ubA.ip\c 50 -pA.cA.'ó 'oV bp|iom-6.'ó : -6.5-^0 A.n 
p-6.nnc4>.c, "005^1 comA.i|Ate -6.n cp-6.05-6it, 7 ciiip\e-^p -6. 61115 
céA.'o-pA.'ÓA, nó c]AéA.nA.p lA.'o -pé |?ei'óm t)o •óéA.n A.m 'oo'n cp-^05A.t, 
7 A.nA.-p 1 mbp\oit) -6.150. An t).6.-pA. |:eA.p\, -6.n cí t)o ce-^nnui^ 
b-6.ite : A.^-po -6.n t)oím-pA.c, 'n--6. mbí ijiA.itt-miA.n -pé i:o]itA.mA.p 
ftMcitip-6., 7 -pé hÁi|At)-céimib p-6.05A.tc-6. t)'p.6.5bÁit, 7 bíop 1 
nt)A.oippe A.5 -6.n t)i6.bA.t. An cpeA.p ipA.]i, A.n cí téY pópA.'ó ' 
beA.n 7 t)o toim-'óiútc t)ut a.|i A.n bpeip : -6.5-^0 -6.n 'optíipeA.c, 

2 E 210 URÍ bioii-SAOite An bÁis. 

bío]" A^ TneA-p^Án meAnbAilt TTiA.cn xs-p-óv n^. colnA.. A]" ^n 
bf-6.bA.ill-f5é^l-fo if -polltif 50 mbí ^n céit) freA-p ú'o .1. ^n 
fA.oJó.l, 7 4>.n c|AeA.f f-e-^ji .1. A^n copp, ^5 con^bÁil Anm-6. ^n 
'peA.ccAvi^ 1 5CA.CA.i|i 5|iiobÁin nó. coi|Ae, xs-p' nA.c léijA t)ó ^ 
te^-p "00 lop\5A.ineA.cc, cpé xMm]iéi'óe Á-ptiii" n^. íiti|icói'oe, 7 c]Aé 
i6oilb-ceó 'óoi-'Léi|A /sn peACM-ó. A-p 5^0 ní'ó •oV n*oti'b|AA.mA.]A 
1-p loncui^ce, -6.n cxsn 'oogní 'oiiine pe^c^*ó mA.-pbcxsc, 50 mbí 
^n A.n^m ce-6.n5A.1tce -p^. b-poi'o n^. n-eA.'p5CA.|iA.*o 'oo tuA.i'ó- 
eA.mA.11 ; 7 50 íiÁi|Aice, 50 mbí A.n cotA.nn 'n-A. ceA.t5-nAmA.1X) 
c1nn-ceA.ttA.15 ^.150, 7 5iipiA.b í i-p 'ooicce 7 Mf 'ooc|AA.i'oe 
ceA.n5tA.|^ 7 c|AéA.cc-toiceA.f é ; -oo pvéi|A Boethius, de Consol. iii., 
mA.'p A. n-A.bA.i-p, nulla pestis eííioacior ad nocendum quam 
familiaris inimicus, ** ní i:tiit ptÁig i-p éi]:eA.ccA.i5e né X)oca.|a 
x)o 'óéA.nA.m lonÁ. cA.'p^cA.iiA. muinnceA.'p'ÓA..'* 

[ix.] 1f uime-pn *oo5ní S. Augustinus éA.5nA.c 7 lomcA.'pA.oix) 
A.i|\ ]:éin, 'yi>^n 7° teA.bA.|i -po 'p^-píob A.'p A.n b]:A.oipx)in, mA.|A a. 
n-A.bA.ijA, ligatus sum non ferreo alieno, sed mea ferrea volun- 
tate, "x)o bÁ.'ÓA.p ceA.n5A.1tce, ní té 1iiA.|AA.nn comA.i5ceA.c, a.cc 
té'm coit lAjAnA.i'óe 'péin ;" X). 50., A.n CA.n |?Á bó^ e, 50 
5ctiib]Ai5eA.'ó A.n cotA.nn té btiA.itt 7 té 1iA.inmiA.nA.ib é. ttlo 
c|AtiA.i5e, if lomiÓA. x)ttine 50 ]:á.ca.c -p'A. mbíx) A.n X)Á 5éibeA.nn 
újf x)o bí fA. peA.x)A.|A, mA.|A A.CÁ c]Aéi5eA.n A.n mA.icitif a., 7 
X)éA.nA.m A.n uitc. 

[x.] AcÁ 'pA.bA.itt-'p^éA.t A.5 LúcÁf, xvi. 3, a.]a A.n bpeA.'ó- 
mA.nnA.c x)o ctii'p cuix) a. ci5eA.|AnA. 1 mtigA., mA.|A a. nx)tibA.i|AC, 
" ní 'péA.x)A.im |AomA.]A *oo 'óéA.nA.m ; if nÁ]A tiom iA.|A|AA.CA.f X)0 
'óéA.nA.m." A-p fo if lonctii^ce, A.n cí cui|AceA.|A a. feA.'ómA.nnA.f 
té 'OiA. cp\é n-A. otcA.ib, 50 mbí A.n céA.'o 5tA.f úx) f a. bpÁ5A.iX) 
A. meA.nmA.n, mA.'p a.cá c|Aéi5eA.n A.n mA.iciufA., lonnuf nA.c 
'péA.x)A.nn oibjAitigA.'ó x)o |Aéi|A nA. beA.CA.'ó 5^10111^.15^, nÁ nA. 
beA.CA.'ó c]AÁ.ibci5e. Uiii5ceA.]A yóy 50 mbí A.n x)a.]aa. 5éibeA.nn 
]:a. A.nA.m A.n 'peA.ccA.15, A.n CA.n ceA.n5A.itceA.]A 1 ^coip» nA. 
cotnA. é ; x)o ]Aéi]A A.n^f A.bA.itt-]'5éit teA.5cA.tA, Luc. xiv. 20, 
mA.]A A. tuA.i'óeA.nn 50 X)cti5 A.n cí té']A pópA.'ó beA.n, toim- 
'óiútcA.'ó *o'a. ci5eA.]AnA., ]:a. 'óut a.]a cuipeA.'ó teip, A.n CA.n leAb. III. Alu XIV. 211 

AX)ii'bA.i|AC, " t)0 -|pó]"A.f be^n ; {y\\ A.n A.'óbAv|i-pii, ní f é^'OA.im 
ce^cc." 50 fÁcAc, c^iéA.'o i-p loncui^ce csif ^n -p-MTittigA'ó-fo, 
A.CC' An cí ceAvn^A.ilceA.'p té coi|a n^. colnA^, 50 mbí ^tA-p- 
fnM'óm ^ice a|\ AnA.m, 50 |\AobcA.'p té ho|A'o n^. íiMcpvige í. 
1-p mA.ic ^n ce^^Av-p^ *oobeip\ *OÁibí*ó x)o'n 'ouine, i\é hé -pém 
t)o coimé^'o ó'n n5Áli)A.'ó--po, mA.pv -0. n--ó.bA.i|A |\i|" ^n •oiiine, Ps. 
xxxvi. 27, "cÍAvon ó'n otc, 7 'oé^.nxs m-Mc ;" ói|i, -oÁ -peA.c-óvncA]! 
An c-otcteip, 7 An mA.ic "oo 'óéAvn-MTi, ní lieA.5^t*óó, ceA^mÁit 
1 n^oipcit) £sr\ -pe^cxM-ó ; ^mecs'ó, ^n cí céTÓ c-6.p\ com/sip\te ^n 
jiío^-p'Ái'ó, 1-p ^UA.ii' 'oó, 50 'ocei^éA^mA.i'ó 1 bpAinncé^|i ^n 
peAc-M'ó. 

[xi.] 1-p cpiép -^n ^511,^1^-^0 -00 beic 1 ^cionn A^n 'oiiine, 
puiiÁiteA.f C|AÍO'pc A|i nA. 'o/soinib 1 ^coiccmne, beic Ap a. 
^coimé^'o 1 n-oip\citt ^p\ r\&. íiotcMb-'pe, mAvji a n-A.b-Mp\ -piú, 
Mattli. xxiv. 44, " bi'ói'ó uttAm, óip\ ní ■pe^-p 'OA.oit) tÁ nÁ 
u^ip ;" 'o. 50. 5ti|iAb éi^cmnce tiAvi|i ó.n bÁif, ca|i ceA.nn 
511110.^ cmnce ^.n bÁ-p -péin X)o iioccA.in 5^.6 A.oin , X)o -péii^ 
lob, xxxiv. 15, " iiA.cA.i"ó A.n tiite cot^nn A-p ceA.t." í^tii^ 
^tjji^b m-ó.'p |AAt)A'ó -00 n^ 'o-^omit) 1 ^coiccmne /scÁ An ní'ó 
téA.5CAvp\, 4 Eeg. xxi. [Isai. xxxviii. 1], "ctJi-p opi'oti^Av'ó ^-p -00 
ceA.c, ói|A x)05éA.t)xM-p bÁp." Vé^c, ^ *ótiine, nAC CA.t)Ai-p 
CA.i]A*oe Ap\ bic *óó, ^(sVi 4sn bÁ-p 'o'a. -poccMn ; "o. 50., xscc 51*0 
cmnce -6.n bÁ-p, ^tjjiAb éi^cmnce ^im-pe^ii /sn éís^A^. Iptiime- 
pn A*oei-p 5T^^^éói|i nAomcA, Moral. lib. xi. 17, quid sunt nati 
homines in mundo nisi quidam flores in campo? " c]\éxb.*o ia.'o 
n^ *oA.oine ia|a n-A. mbp\eic, a.cc mAp\ btÁc^ A.n mAc^i]ie?" 
A-oeip^ lob, xiv. 2, ''ci^ ^.mAc /smísit btÁc, 7 biAÚi'óceA.iA é, 7 
céi'ó A.-p ceAt -MTixMt f^Áite ; 7 ní A.nA.nn 50 bp\Ác 1 n-Aom- 
jAiocc ;" 7 ^*oei|A S. Augustinus, de Civ. Dei, xiii. 9, 'nAc ]:tiit 
'-p-Mi mbÁ-p A.CC AiriAit -pic.' Ap n^ bÁicib--pe i-p loncuij^ce 
^ti-pA^b éi^cmnce obA^nn tiA.i|A ^.n bÁi-p, 7 ^ujAAb ^e^pi-p 5ti.M|"- 
eA.mMt éi-pim n^. beAvCA.'ó--po, mcs\\ 50 -pA.mAitceAp\ teif n^ 
íiti§'o-6.-p^ib -péxsm|AÁiX)ce-pébtÁcAib be^^Av, nóp\é|Aéim -pe^CA 
í. 1-p tnme-pn A.'oei-p 5t^^^5Ói-p *oi^'ÓAvi|Ae, a^ mexs-p ^.n 
6vm|Ae6.cc6. 'n-^ |A6.ibe -pém, idque ipsum quod vivo, velut 212 uní bioTi-SAoiúe An bÁis. 

rapidissimus amuis, | qui sursum exoriens semper ad iraa 
fluit :— 

CofiTi/Mt mo beAC^ |\é 'heA.f, 

^ÁÚ X)0'm Ctl|\ 1 506-0.]" A^ CIHA.tt, — 

mís\\ éi-pgeAv-p 'o'foiléim .ó.n-ío'p, 
céi'o A.-p (s h-Mf pof 50 5|AiAri. 

— [Met. Eannaigecht Mór, OgláehaH.'] 

A bniA.ú'p-Mb -M1 ug'OA.i'p-'pe if loncui^ce ^ujAAb x)iombtiAvn 
boAvCAv nó 'pA.é .6.n "ouine -ó.'p -óvn f.^ogA.l-'po, m^ii 50'pAmAitceA'p 
teip í 'pé buinne, nó 'pé beA.'p -ó.b,ó.nn f'UA.'otii^ceAv'p lé 'pÁn.M'ó 
50 ^0111015^0.6.0 50 5111 ■M1 A.n cfpoc^)., 7 éi|A5e.6.-p 50 béAp^xsi'ó 
obA^nn 1 n-UA.cc^'p A.]\^y. Oi'p, CA.-p ceA.nn ^uji/sb Avip» 'péin 50 
íiA.onA'pÁnxsc -00 txsb.M'p ''p^^ 'pó.nn-'po 'pÓA.m'pÁi'óce, mA.ifeA.'ó, 
i'p loncui^ce /sf, 50 mbeA.n.ó.nn bfíg .6.n 'p^.inn 'pi'p n^. 'o.^oinib 
1 5coiccinne, 7 ^upi^vb é 'pÁc .0. 'óé6.ntTi.6., 'oo cu]i •oiombuA.ine 
n6. heístísX) .Mm'peA.'p'ÓA.-po 1 ^cuimne 'óóib. 

[xii.] U/S'p ceA.nn 50 x^cu^cavOi 'pA.é fí^ví^^ 'oVic|Ae.6.cA.ib 
-6.n cfen-|ie.<scc/s, mA.]! 50 m^ipieA.'ó 'pe.6.|A •óíob -pe-^cc ^céó.'o 
btiA'ó-Mn, 7 neAc eite n/soi ^céA.'o btiA.'ó-Mn 7 óp .0. cionn, 
mA.ife.6.*ó, i'p 'pottuf 5U]iA.b tuA^ice bío'p A.n bÁf A.5 cupi nó. 
n'OA.oine fV gf eim xsnoi'p lonÁ 1 n-A.ttó'o, 7 f^^vOitim ^ufAsb 
•o'a. cu'P -po 1 5céitt >^cÁ .6.n ní'ó té^.^cA.'p Ezecli. ix. [x. ?], m^vpv 
•oo cxsib'pigeA^'ó •óó .Mn^exst 50 5copA.ib 7 50 'p^i^cÁn^ib ; 7 
50 bp/scA. é A.'p 'ocúf .6.5 céimniugA^'ó té n-A co'pA.ib 7 'oV éi'p 
fin ^5 eicitt té n-6. 'p514sC6.nA.1b. 5° f^^-^c, i'p é 6.n c-6.1n5e.6vt 
úv ce4>.cc6.ife *Oé .1. An bÁ'p; 7 if e^.'ó ciA.ttui5iX) n6. cof.6. .6.f 
A 5céimni5e.6.'ó, .6.n m6.itt-cf iA.tt xíognío'ó 1 n-6.ttóx) A.5 cup 
n6. n-Áf'ó-6.icf e6.c fV 5f eim ; n^. f^iACÁm lomoff o, té 
nx)é6.nA.'ó eicitt, .6.n tu.6.f x^o^ní 'ftiA. Íi6.imfe6.'p6.ib-fe, té 
5cuif e6.nn n^ x)6.oine fV 5'peim X)V bfU6.x)A.c teif ; lonnuf 
5Uf 6.b ion6.nn f5f íob6.f X)V f5f íb .6.n nA.oi'óe 7 ^n teA.nb 7 6.n 
m6.c6.om, ^n c-ó^Án, A.n fe6.f , -6.n fe6.nóif , 7 6.n c-6.ct/^oc ; 
50Ti6.'ó t)V eA.5c6.01ne pn 6.x)eif lob, ix. 25, " if tu6.ice mo 
t6.ece lonÁ f e^.cA.i'oe ;" x). 50. n6.c 66.^56. c)úocnui5e6.f ^n leAb. III. AlU XV. 213 

]\e^c^i'óe -6. |\éim A.5 c]\ixstt 50 ceA.nn a -p^iAÍbe, ionÁ mA^]\ 
cpíocntiigeA.'p £yn 'oiiine bocc a he(st(y '-p^^ \\é^m /sim|^eA.|A*ÓA.- 
-po, mA.|i 50 n-A.1mp5e-6.nn An bÁ-p £>.]\ ^xsc A.on -pó'o é; 50^^.-0 
•oV ciíp pin 1 ^céitl xscÁ Virgilius ^5 cxsbM|ic ce-^fCA. ó.\\ xsn 
éA.5, m^pi t.6.bpiAnn (s]\ bÁ-p xs co'ón/M^: a^-j^o m-6.pi .^'oei]\, iUa 
rapit juvenes, prima ílorente juveuta, | non oblita rapit sed 
tamen illa senes. -^S-po m^pi x^'oeipi ^.n p-ite 5^01'óeA.t^c, -6.5 
ce.6.cc tei-p -6.n ní'ó 506^*0^-6. : — 

Hí téi5|?e An bÁ|", — btiAn .6.n §oim, 
m-6.i|A5 i-p cionc-^c -pV comA.ip\, 
•00 tucc An he^^tí). ^y -oe^pb 'óóib — 
-6.n te-6.nb i^e^c-^. nÁ 'n )"e-6.nóip\. 

— [Met. Bebide.] An ciíiseA'ó hAtu 'oéAS. 

1 n-A 5cui|AceA|\ 1 ^céitt, cia riA ceA|MnAinn cuijA^eAf •ouine m^\\ é féin 7 
gtJAif 'bÁii' nA liAntnA ; 7 cia nA f Sinit^p' té' fniAccuijceAiv An peAccAc. 

[i.] LéA§cA.]i ,6.5 Plutarchus 1 mbeA.cAi*ó Eomulus, 50 
n'oéA.pin-^ Romulus ceA.c ce-6.|AmA.inn, -pÁ 'oí'oe-6.n 'oo ^xsc Aon 
Api A mbió.*ó 5^^.11" nó coip bÁi-p, a.cc 50 ■jioiceA'ó /snn ; m. ^c. 
•00 Romulus mópi .1. T)ia. tiite-cumAvCc-6.c, x)o "pinne ce.6.c ce^-p- 
m-Mnn 1 ^comAip -6.n cini'ó 'ó-^onnA, m-ó.-p .6.CÁ bioc-cuimne 6.n 
bÁi-p ; óip\ ní 'fA^n mbÁ-p 5co|ApA.pi'OA. xscÁ 511^.1]", .6.cc 1 mbÁj^ 
n^. h^nm-6. ; 7 -pó]", i-p é ^nÁc-j'mii-MneA.'ó /sn bÁi-p cop\p-6.p\'ÓA. 
ceA.'pm>6.nn ip 'oítfe A^^inn 'o'Áp n'oí'oeAn -6.11 bÁf n-6. íi-6.nm-6.. 
If 'n-6. pog-MjA pn -6.CÁ -6.n ní'ó téA.gcA.-p -6.p\ Achab, 3 Reg. 
xxi. 27 ; ói-p, -6.n c-6.n 'oo itiocuiíg é péin 1 n^u-Mf cp\é feip\5 
n*Oé 'oo ctiitteA.m, 'oo ctt-M*ó 'oV curTTo-^c -péin A-p coimi|Ace 7 
-6.|A ce^jAmAnn ^n tti-MCp\i'ó, mA.itte p\é n-xs cp\ocA.'ó A.ip\, 7 -pé 
ttii^e í).nn ; X). 50. 5tí|AA.b m. 50. 'oteA.gA.ip^ "00 n-6. 'o-^oinib vo 
•óéA.n-6.m, mxb.|i í>.cá ttiA.ic|ie-6.'ó n^. |'omA.]\bc-6.cc-6. "oo c]\oc-6.*ó 214 URÍ blOR-gAOlte All bÁis. 

^í* ^ ^co^ubA.'pA.iTD, 7 Imge A-p téi-p-TTieAv'p "oo 'óéA.nA.tri ó.p 5^.0 
iMi]pocAin -oV "oui^ 1)0 úoi|"5 A.n bÁif oiA-pA.. 

[11.] 1-p tiiTne-pn A.'oei|\ lob, x. 9, -6.5 lA.-p'p-Mt) ^nA.CMl {s]\ 
'O1-0. '00 bícin beic 'fj^^^ 'ocig ceA^-prriA.inn úv .1. -pnitiAine^'o 
n^ 'poTTiA]ibÚAcc^ 7 n^ tu-ísice 'oV nx)éA'pnA.'ó e 'péin, " A.iccim 
cii, ctiiTTinig 5ti|iA.b TTiA.'p A.n bA.CAvT5 -00 iiinnii" Tné, 7 50 -ocibl- 
p'ó ctj 1 Iti-McpieAv'ó Avn bÁif mé ;" 'o*^ TTiA.oi'óeA.TTi a|a 'Óixs, ^tj^i 
TTTA.TC ^n 'OTo'L mATCTÍie^cAT'p é 'péTn, cpébeTC Y'^^ ''^^^5 ceA.|\- 
m^nn *oó .t. mbToc-ctiiTÍine xsn bÁi'p. 

[iii.] I'p co|"TTixSTb Tomo'pjio -po 1^^]" An nT-ó téív^c^iA ^5 
Ammianus, xxiii., m^'p a. n-^.b^vT'p, 50 bptnb nenTi 'o'Áipice 
toii'^ne^c -6.nn, t^'pA.'p 'oo lÁc-Mpi bAvibt ^n cí ]\é mbeA.n^nn 
V * 7 5^t*^b e^'ó T'p teT^eAf 'ot, tttAvTcpieA.'ó nó cpé x)o c|ioca'ó 
£^\\ /sn mbA>tt bTO'p 5-^t|TA.c, 7 50 n-TocAsnn "oo tÁc4>.Tp\ é; — m. 
^c, An CA.n bn^eA'p neTTTi n^c|TA.c'ó-ó. ^n peA.cx^T'ó Y^^ ^n-6.m, 
50 tcT^i'pceó.'p té c|iTCT'p "oo ctiTTTine -6.n bÁT'p é, -^n TÍiéTO 50 
■ocT^ 'oo ctJTTTine ^n bÁT'p A.n TTie^nmA. 'oo TTitJi^^tA.'ó 'pé •oéA.nA.TTi 
-6.TC|iT5e. I'p T bpog^T'p -^n nT'ó cé^'onA.-'po ^cÁ ^n ni'ó téA.gcA.'ji 
-^5 TnA.CA., ii. 11, mA.|\ 'oo lio]?'pnÁTteA.'ó tcTf n^. 'OjiA.oicib mio|A|i 
•o'lofA. Y'^" mbeTCTt m(s]\ ^f^^T'ó, 'oo cti|i n^. 'poTTiA.nbcAvCC^ t 
^ctiTTTine 'óó. loc-ttiTb Tomo|T'po -^n TTiiopi|i, té' ^cxsoTTi/sncAvp 
ctJT|ip n^. m^.'pb 5-6vn cpitiA.Ttne-6.'ó ; m. ^c. vo'n Toc-tuTb úx) .t. 
ctiitTTne ^n bÁif, 'oogní c^oTTinA. 7 ctJTTTO^c a.\\ A^n ^co^tjbA^f, 
lonntif nA^c téT^e/snn "oó, cpitiA.itneA.'ó 'oó ^A^bÁit. 

[iv.] té/S5C-6.f ^5 Ortellius in Theatro, 50 mbít) n6. cnA.TTT^ 
1 5C|iTC •o'ÁT|nce mó.f TrronA.'ó, 7 50 ^ctnpi'o m^f óif-cifce 1 
'ocA.i'p^i'ó lA.'o : c|Aé^'o i'p Tonctii^ce í^y 'po, -6vcc 5ti|TA.b é meA.f 
tuccA. r\íy. cpíce-pTi -6.'p cuTTTine -6.n bÁi'p, 5iipiA.b lonniri^'p 7 ói'p- 
cifce é, mA^f 50 mbío'ó me/S'p óif nó ionnTTiA.Tf ^c^, ^\\ n^ 
cnÁTTTA.Tb 'oobeTf e^'ó -6.n bÁf 'n-6. ^cuTTTine. 

[v.] 50 bpof 'OA.TTT, if 'pti-A.icni'ó 'po-motc^ A^n ni'ó "oo f inne 
/sn 'peA.ttf^TTT Diogenes, -oo f éTpv mAf teA.5cA.11 in Apoph. : A.n 
CA.n cf A. -oo TTieA.f -mtí tTTéi'o tTTeA.nmA.n 7 /sn tiA.Ttt A.T5eA.ncA. -oo 
bí t n-Alexander ITIóf, lonnuf 5ti|i cuTpeA.'OA.f tticc cUi^n6. 
'pompA. 6. cup 1 ^céitt, n^f "otiine "o^onn^ foiii^pbcA. é, 6.cc teAb. III. Alu XV. 215 

5ii]A^b ó 'óéi'b cÁini^, i]" e^.'ó •oo nie^^-p Diogenes *n-A Ttie^n- 
niAin, nA.c ]\Mbe i'Á]" n^ huMlte-pn "00 tíiúc-6.*ó bu'ó tdó ionÁ 
A. cup 1 ^céill "00 Alexaiider, 5U]i-6vb ó •óxsoinib x)o i^Áf -pé, 7 
•oV -péiiA pn 50 -pxMbe -poiriA.-pbcA. A\\ mbeic lomojA'po 'oo 
Alexander -^5 cpi-ó.tl 50 coiceA.-pcA.l-^c 50 flti^^Avib líonm>óv|i,ó. 
mxspi-^on -pip, céi'ó Diogeiies 'oo bun comA.i|Ale 'oVon-coip^ 
]\oime A|A A.n fti^i'ó *n-6. |A,Mbe a. cpiiA.bt, 50 tiÁic 'n--6. bpti^sip 
utAvi'ó tÁn 'oo cnÁmMb mA.pib ; 7 "oo ^^.b 50 'p.6vOC|AA.c a^ a. 
mA^txsi]AC ix)ip\ A. tÁmA.ib, 7 Ap\ tiA.inib ^^5 iniúcA.'ó n^ 5ceA.nn ; 
7 ^n^.i'p ^(sr\ f^íc A.5 mA.t0.1p1c n^ ^ctoi^oAnn 50 pvoccA.in 
Alexaiider ^up 4xn tÁcA.i]i. 5^^^T ^^ccnA.*ó é -cspi bp^icpn 
Diogeues, 7 i^s^Ap^si^if -00, " c]iéA.'o pV piA.ibe ^mtA.i'ó-pn 50 
néí)sC^ -6>5 me^.]" n^. ^ctoi^oAvnn ?" " AcÁim, a. ci5eA.pinA., i^]\ 
]"é, -6.5 A féACAin {sr\ bp^é^'op^Ainn ctoi^e^n c'^ca|i-]"a. 'oVicne 
i-oi]A n^ ctoi^nib eite-]^e ; 7 ní C15 pn x)íom." í^tii^ip Alexan- 
der ^p-pin, ^tipi mA.c 'ouine é ]:éin 'oV ]ií]Aib, 7 'oV |Aéi]i pn 
50 ]AA.ibe ]"omAv]ibc4>v AmA.it cÁc. X)o cui^ a]", m. ^c, A.n 
com'óocA]A coicceA.nn x^o^ní /sn bÁ]" 'oo nxs 'OAomib i'oipi beA.5 
7 mópi, "oV "oci^ n^c A.iceA.ncAvpi c-M]"e Aoin 'oíob ]"eA.c xs 
céite ; -00 ]Aéi]i Ambrosius, iu Ilexameron, m^^pi a. n--^bAip\, 
uudi omues uascimur, nudi morimur ; uuUa distiuctio inter 
cadavera mortuorum nisi forte quia gravius foeteut divitum 
corpora distenta luxuria, " cívfnocc bei]AceA.p\ ]^nn, cAp\nocc 
x^ogeibmí-o bÁp ; ní fuit ei'oip'óeA.tu 5^.-0 A.p\ bici'oip^ AvbtACAib 
UAv mA.]Ab, Acc AvTTiÁin 5U]AA.b cpuime bféAncA.]" cop\p ua. 'ocoic- 
ceA.c, ts]\ mbeic *a.|a pA.x)A.'ó |Aé '0]At3i]-'OÓib." Apn^ bpiA.C]AA.ib- 
l'e Mc loncui^ce nA.c bí ]"ocí.|a a]i bic 1 5co]Ap xsn cpAvi'óbi|A i-ó.]a 
mbÁ]" ; 7 yóy ^upA^b mo^A^ui^ce cop\p ^n cfA.i'óbi]A ix^f n-éA.5 
TonÁ co|Ap A.n c]AUA.5Áin. U15 Prosper teif ^n ní'ó 5céA.*onA. 
iu suis Seuteutiis, m^]\ /^ n-AbA.i]A, respice sepulcra, et vide quis 
servus quis dominus qiiis dives ; discerne si potes viuctum a 
rege, fortem a debili, pulcrum a deformi, "péA.c ua. combA.'ÓA, 
7 féA.c ciAv An mo^A., ciav -6.n ci5eA.p\nx\ ; b]AeA.cnui5 cia. au 
fA.i*óbi]t, 'oéAvnA. ei'Oi^A'óeA.tugA^'ó i'oif ^n cimeAvC 7 x^n p\íg, 
1-01]^ A.n tÁix)ip\ 7 £sr\ c-AvnbpA.nn, ix)ip\ A.n ]"oi-'oeA.tbAc 7 ^.n 216 rtií bioR-gAoite An bAis. 

'ooi-'óe^t'b^c." Af tiA b]iiAÚ|A^ib-fe if lonciii^ce A.n -ooc-^ii 
coicce-6.nn 'oo^ní A^n bÁ-p "oo n-6. 'OA.oinili), A-p' nA.c -MceAnc4>."p 
T)|ion5 -00 n^. ]?oipinib 1110.1 'óe-ó.'p -6.n c-u^'OA.-p-i'o -pe-cxc -^ céite ; 
^onA.'ó uime-pn -6.'oei|A A.n pte ^-^oi'óeA.tA.c -^n ■p^nn-'po, -^5 
ce-cxcc teij^ -ó.n tigx)^).!! cu^'p : — 

'Ui'p mo cA.-pA.'o 'peA.c úipi eite, 
ní -Mcnim, a^ í 'f^^ ^'^15» 
-ó.^-'po i'm tÁim é, Y ní -Mcnim, 
cnÁim A.n cí 'oo -Mcninn u^im. 

— [Met. Sétna.'] 

[vi.] Ó -6.CÁ An -ó.njpocA.in-'pe 50 coiccexsnn 1 ^cionn nA. 
nx)-^oine, -péíiticc imi^Ace -00 'óé4>vn-Mri Af -6.n ■p^ogA.t-'po, if e^'ó 
'ótigi'o ís n-eA.'p'p-M'óe ionAvOnA.15 lonn-pA.c^i'p^ -0. ^ce^'p^ cAon- 
'otJC'p^ccAv cpÁbA.i'ó 'oo có^bÁit, 7 c^iom-tó-o tiopc-6. n^. tocc 
'o'irÁ^bÁit x)V n-éip, 7 5A.n -6.nm-Mn -pétéiiA-cionót 5^0^ ctii|i'pe 
CAvtm-M'óe 'oV mbí -6.CA., acc •oeicneA.'p 7 'oeicbipi 'oo 'óéAnAm 
'pé cpiiAvtt, A.mó.it "00 'pinne^'OA.pv ct^nnA. Israel, p\é mbeic ^5 
C|AiA.tt -6.f -6.n éi^ipc •oóib ; 'oo ]\é\]\ m^ji te-6.5cA.11, Exod. xii. 
34," "00 có^^ib ^n pobAvt A.n min comc]Aoicce, f 111*00 cuipeA.*ó 
5ó.bÁit innce." Af fo if loncui^ce 50 'p^.ibe 'oeicbif tÁn- 
móf -6.'p 'pobA.t T)é 'pé liimceA.cc -6. liA.nbfoi'o 6^.50111^^5 n-6. 
íiéi^ipce, 7 fé |\occA.in cífe ca.i|i n^ipie ; m. 50. t^tigeAf 5A.C 
A.on 'oeicbi'p 7 t)íceA.tt ido 'óéA.nA.m fé C|iiA.tt a. bCi^ipc 
tif cói'015 -6.n cfA.ogó.it-'pe 50 cíf c-6.if n^if e A.n 'pt^.ici'p neA.m- 
•ÓA., -6.CÁ. 'oV cuA.'p 7 'o'a. CA.ifn5i|ie 'óúinn ó ctíf -6.n 'oomA.in. 
gi'óeA.'ó, -6. 'óuine, i'p mói'oe i'p ineA.5tiii5ce 'óuic 511^.1^ n^. 
fti^eA.'ó A.cÁ'pomAC, 5iipiA.b tÁim 'pé ceA.nn f^fíbe 'oo boA.CA.'ó 
iA.pfA.f "00 nÁiTiA. ÁfA.c opc. 1f loncm^ce pn -6.f -6.n ní'ó 
téA.5CA.f, Gen. xxxiii., mA.p a. 5ciiifceA.f fíof, nÁf iA.ff Esau 
Áf A.C A.'p lacob -6.n ^céin -00 fuifi5 1 bfocA.if Imban, •oV'p 
cti-6.m-6.in é; ^i'óeA.'ó, -6.n c-^n x)o cÓ5A.if x)iit -6>f imipi ce 'o'ó. 
'ÓÚCA.15 féin, c-6.ini5 Esau 1 5001^5 -6.f -6.n f -6.on 'poime, A.f cí 
-^ •óocA.if 'oo 'óéA.n-6.m. tTl. 50., -6.n ^céin -6.nA.f -6.n 'ouine 50 
minic 1 bfocMf A.n CfA.05-6.1t nó n-6. cotnA., pi é' mbi 1 5cteA.m- leAb. III. AlU XV. 217 

nA.|", ní •óéiti Esau .1. An u-M'ó'be]ifeói]i A.om-'oíce-^tt éi5neA.c 
^.i-p ; ^i'óeA.'ó, A.n CA.n cmiAeA'p -poinie, •oul 1 5ceA.nn ^ifciii 7 
iTnceA.ccA -oV aca]i'ó-ó. |:éin .1. i:t4>.iciti|" T)é, Cjié ■pÁf-ó.c n^^ 
Íi-Mcpige 50 beAÍAvC -^n bÁij^, C15 Esau .1. -^n c-M'óbe|Afeói]A 
^p A.n ]iA.on |ioiiTie, |ie 1:05^.117 -pé 'po|\-'óocA.|i -00 •óé-ó.nA.TÍi 'óó. 
'Oocímí'o A.n ní'ó-fe ^5 a. cu|i 1 n^níoiri 50 lA0c-MTiA.1t, vnA.\\ 50 
tnbí btiAi'ó|ie-6.'ó -6.5 -6.n 'oiA.bA.t 'oV 'óéxsnA.iTi &.\\ íTió|AÁn -00 
t)A.oinib, \\é tinn -ó. mbÁi'p, xs-p' nÁ|\ cteAccA.'ó bu-M'ó'peA.'ó -00 
■óéA.nA.m -pé tinn ^ -ptÁince. IDe^pbcAp p|iinne ^n neic-'pe 
té bpiAcp-Mb 5r^^5Ói|i, Y^^ feipoA.'ó teAbA.pi -po f^iAÍob vo 
nA íiAip]i'óeAnAib, mA]i a n-Ab-Mji, antiquus hostis ad rapiendas 
peccatorum animas tempore mortis crudelitatis refreuatur violen- 
tia, et quos viventes blanditiis decipit, saeviens moriendo rapit, 
"téi^ceAf -ppiAn |Aif An peAn-nÁm-M'o cpé éi^e^n X)Aop»- 
'óÁtAc 1 n-Aimppi An bÁip |ié puA'OAc Anm^nn n^ bpeAccAc ; 
7 An 'opeAm meAttAp té ctuAn-MpieAcc pié tinn a mbeACA'ó, 
■pUA'oiii^ceA'p teif 50 ^ctJCAc 1 n-Aimpip a n-é^^A ia-o." tlí 
beA'ó AmÁin Ap\ n^ peAccACAib •oojní buAi'ópeA'ó fé tmn a 
mbÁip, Acc p-óp A|A nA 'píféAnAib, 100 |iéi|A mAf téA^CAii a^ 
Sulpicius A|\ itlÁfCAin nAomcA, 5ti|\ CAipbé^n An 'oió.bAt é 
pém "oó ^11 cí A 'buAi'óeA|ACA : A^-po An fjieA^^iA cti^ ITIÁpc- 
Ain Aif, nihil habes in me, cruenta bestia, " a bpúix) potAm-Mt, 
ní 'ptiit ctii-o A^AC "oíom ;" 7 teip n^ bpiAC|\Aib-pn 'oo CApAmn 
inÁ|icAin tJAi*ó é. 

[vii.] LéAgcApi, Lev. xi. 18, pogMjA ^p a 'octn^ceAji 
^tJjiAb 'oíomx)Ac t)iA -oo'n T^ptim^ nAc ctíi|AeAnn inne^tt 
-MC|ii§e ofpiA fém 50 beic ]\é hticc é^^A 'óóib ; mAji a 
n-ÁifmeAnn An e^tA it)i]i n^ h-Mnmmcib -MrigtAnA, acc ^i'ó 
cptíCAC cAom-ÁtAinn í, -00 bfíg nAc cAn^nn ceót nÁi-o 'péife 
-píc-bmne acc ^n c^n bíop p\é bp\tiinnib bÁip ; m. ^c. ip 
inmeApcA 50 coicceAnn, ^up^b An^m Am^tAn ^n An^m nAc 
•oém oifp'oeA'ó nA hAicpige 50 huAi]i ^n bÁip. 

[viii.] ITIeApAim 5tJ|iAb a|i An tDjium^-fe 'oo^ní 'Oia 
bA^Aji 50 p'Ác-p\ún'OA, lerem. xxix. 18, " CAicpeA*o AmAc ia'o 
té ctAi-óeAm, té ^o^ica, 7 té ptÁi^ ;" 'O. 50., C|ié beic peAc- 

2 F 218 UTlí blOR-gAOIÚe All bÁ1S. 

TnA.tlA.c y6^ •plÁince cs. n-A.nTnA.nn, 50 n-imeópA.x) p-nxscc 56^.1^- 
^onc-ó. té c-pí -p^iúiiipb neiTTineA.CA. ojajaa., Tn-ó.|\ xscÁ, ct/MX)e^TÍi, 
^ojTCA^, 7 plÁ.15 ; 50 i:ÁCA.c, i-p eA.*ó ciA.lltii^i'o n^. cpí ViMpTn- 
fe, té* n'oéA.nc^|\ toc A.n peA.cc-M5, n-^ cpí bÁif -oo Iua.i'ó- 
eA.Tn-6.iA cuA.'p [I. iv.] .1. A.n bÁf co|ip4s|i'ÓA., bÁf nA. coi|Ae, 7 
bÁ-p nA. péine, ■piii'Ln^eA.'p 'Oia. 'oo cui'óeA.cc a.|a A.n eA.5cpA.1b- 
ceA.c 1 nx)ei|\eA.*ó a. piA.é. 

[ix.] A\\ X)ctíf, 'puitn^i'ó ctA.i'óeA.iTi A.n bÁi-p copipA.p'ÓA. -00 
buA.lA.'ó A^i-p, bé' 'oceA.'p^cA.'p A.n A.nA.Tn 'oo'n cop\p, a.|\ Tnbeic 
«''pA.obA.'p A.n cÍA.i'óiiTi-pn 1 n'Áipice A.5 5A.C A.on, -00 |\éi|\ 
póit, Ileb. ix. 27, **'oo Viopi'oiiiJeA.'ó 'oo nA. •OA.omib bÁ|" 
«'pA^^bÁit A.oin-f'eA.cc A.TÍiÁin ;" 'o. ^c. nA.c céi'ó A.on "oume 
A.f, ó buit'Le A.n ctA.i'óiTTi úx) A.n bÁi|^ copipA.pi'ÓA., 7 -o'a. |\éi|\ pn, 
50 TnbuA.itceA.'p btJitte bÁif tei-p A.p\ A.n bpeA.ccA.c niA.'p cÁ.c. 

[x.] An 'OA.'pA. 'p^iúi'ppe té' n'oéA.ncA.pi A.n peA.ccA.c -00 
-ppíoTh-toc, 50p\CA., TnA.'p A.CÁ bÁf nA. coi-pe. Oip\, niA.'p ip ia.'o 
nA. biA.'ÓA. co|\pA.'p*ÓA. if oiteA.ThA.m coppA.'p'ÓA. 'oo'n cotA.inn, 
x)o 'puA.^A.t) A. hocpiA.if tiA.ice, m. 50. if é 5p\Áf 'Oé i-p oiteA.Th- 
A.in 'ppiopvA.'oÁtcA. 'oo'n A.nA.m, t)o jitJA.^A.'ó íoca.'ó nA. hA.ncoite 
7 oc'pA.i'p nA. íiti|\cói'oe tiA.ice. 1p í A.n ^opcA.-'po a.cá A.5 "Oia. 
'o'a. bA.5A.|\ A.|\ nA. peA.ccA.cA.ib 13*0, A.ThA.it téA.5CA.]i, Isai. Ixv. 
13, "ioppA.ix) m'ó^tÁCA.-'pA., 7 biA.i'ó ociiA.'p opiA.ib-pe ;" x). 50., 
50 x)CA.bA.i|\ 'pÁ.'ptjgA.'ó ppiojiA.'oÁtcA. 5p\Áf x)o nA. p|\éA.ncA.ib, 
x^ogní 'pei'óm 'ppiocnA.ihA.c 'óó pém ; 7 •oobeif 50 x>eicbi|\eA.c 
X)eA.|vnA. 'pé X)ubA.itcib 7 ucc a.|\ A.icp\i5e, 7 |\é n-A.f mitif 
miA.n-5tipA.c beic A.5 cptúi'ó a. ctíThA.inn, 7 A.5 x)iúit a. 'óiogptA.ife, 
Awn CA.n bíof A.5 cÁt c|\ócA.i|\e o|\|\a.. bí A.n peA.ccA.c ceA.nA. 
A.5 feó'ó, 7 A.5 x)tit 1 'peijA^-tige, x^'eA.-pbA.i'ó nA. n^pÁp, x)o- 

béA.piA.'Ó OlteA.ThA.in pplO|\A.X)ÁtcA. 'ÓÓ, X)'a. XíCIOCpA.'Ó A. co5tibA.p 

x)o beic ftÁn 'poiniheA.c f é 'pA.ocftiJA.x) foi-^níoih, •oobéA.fA.'ó 
'ptÁ.ince x)'a. A.nA.m, 7 té' bféA.x^pA.'ó bA.ttÁn 'ptÁm-íce nA. 
beA.CA.'ó 'pucA.me -00 'ptti^A.'ó 50 hA.i5éA.n nA. hA.nmA.. 

[xi.] An cpeA.p f^iúippe, ptÁ.15 .1. bÁ.f nA. péme. 1f í A.n 
'ptÁ.i^-fe Xío^ní 'OiA. •00 bA.^A.'p A.f nA. peA.ccA.CA.ib x)Ú|\a. X)o- 
íhijince, f if' nA.c fiií teA.fU5A.*ó nA. tocc 'oo x)éA.nA.Th, nÁ eA.CA.t leAb. III. AlU XV. 219 

A.icniéile -MTiÁin X)o c^bí».i|AC ví\&^]\ -Mnple -00 'Oia. 1 n-íoc ^ 
n-uilc : ^.5-^0 mA.-p -6.'oei|A, Isai. Ixvi. 24, " ní TniJC]:-M'óeA.|i 0. 
•oceine -pú'o ;" lonA^nn pn |Aé -^ -pÁ'ó, 7 j^o mbí ptÁi§ n/s péme 
i|.^e^nn'o^ 'n-^ co|iA.nn ceinci^e ^A^n chxsoca.'ó, A.5 tof^A.'ó 7 
A.5 tonn-bjitiic ísr\ tuccA. n^c CA.b^i]A tÁm -pA. teA.pugA.'ó -6. tocc 
'f^n mbe^.c^i'ó-'pe. 

[xii.] 1f ioncui«5ce ^f -6.n ní'ó téAv^cA.^, Apoc. xii. 3, nA.c 
bí ceA.-|imA.nn í^-^ 'oiitiin^ ^11 bic, -oÁ n-Ái|it)e 1 ^céimib 
fAO^AvtcA., ó n^. 'p^iúi'ppb-fe : ■^^-fo m-^p A.'oei|\ 6óin, "-pé^c 
t)pA.5Ún móp lAtJ^'ó, '5-A. bpuiti'o -pe^cc ^cinn, 7 "0010 n-A.'ÓA.'iiCA., 
7 -peAcc -píg-mionnA. -^|i -ó. ceA^nnA.ib ;" 50 -pÁc^c, i-p é A.n 
t)|AA.5ijn 'oe^'p^-'ptJxs'ó ú-o AcconnA.i|AC 6óin, ^n bÁ-p -pot-MÍiAit ; 
7 n^. 'peA.cc ^cinn co|ióncA^ «"0, n-6. 'pe-ó.cc ^céime onó|AA. bícp 
cojiónc^ Y''^^ mA.ice^.'p bptiibti'óe, m^v'p -ó.cái'o pÁ^p:>^, impi'p, 'pí, 
p-pionnj^-ó., x)iúic, mxsjicuéi'p 7 ió.]itA. ; n^. 'oeic n-xs'ÓAv'pcA, n^. 
cum^ccA. bío|" -6.5 -^n mbÁ'p ^]i n^ 'peAcc n'o^ion^-Mb-'pe ; 7 
ct>i|iceA.|\ ntiimi'p cinnce, -ó. x)eic, -ó.'p 'pon ntiim|Ae>6.c éi^cinnce, 
•00 nóf míy]\ i'p ^nÁc ''p-^^^^ 'pciAiopcúiji, 'o. 50. ^tiji-^b lom'ÓA. 
c|itjc 'n-A. mbí coja -^5 /sn mbÁ'p -ó.'p ní>. -peAcc n'OjAon^Mb út) ; 
7 X)V cti|A 'po 1 ^céitt -6.'oei]\ pte t-M'one-MTiA.it Ái|Aice n^ 
b]Ai^C|AA-'po, sub tua purpiirei veniunt vestigia reges, " ci^m 
IAÍ5 'n-A. jAob^'ÓA.ib ptipptii'p 'p-6.''o to|\5 ;" v. 50. n^c 'ptiit |aí 
nÁ 'pt^.ic, pÁ<pA< nÁ p'pionn'pA., nÁ ti-6.ccA|AÁn eite, 'oo' n^c 
éi5eA.n A.n bÁ'p 'oo teA.nmA.in, 7 tÁin-giA.ttA.'ó 'óó ; ^onA.'ó 
tnme-pn A.t)ei]A t)tiine éi^m ^.n ■pA.nn-'po, -6.5 ceA.cc teif A.n 
bpti'ó CUA.]" : — 

U]AtiA.§, A. bÁi]^, x)o neA.]AC 

nA.c 5A.b ceA.]Ac nÁ cói]\ 

mA.]A ctii|\ceA.]A |:A.'t) ]nn6.cc 

]A10§]AA.1'Ó nA. n-A.c n-ói]A. 

— [Met. Dechnad Bec.'\ 

[xm.] Si'óeA.'ó, ní bé A.n bÁf co]\pA.]A'ÓA. if ionctii]\ 1 fuim 

Y^ii Áic-]"e, -6.CC bÁf A.i5méit nA. íiA.nmA.. Hí móif iA.t) 5A.tA.1p» 

5A.1bceA.cA. A.n ctii]Ap i]' oi]AceA.]" t)'éA.5CA.oine, a.cc A.in5cei]^e 

A.n,bA.ite nA. hA.nmA., 7 pA.b]\A.i]" A.n ^pcA.cA.i'ó. Ip có]\A.it)e a. 220 cní biou-gAoite An bAis. 

TTie^f 5ti|AA.b p^bp-Mf n-^ bpe-6.CA.'ó -miti, -6.n níx) téA.5C^|A A.5 
Ambrosius n-6.oíTic-^, 'f^" ^ceA.cpA.niA.'ó teA.bA.|A «00 'Le-ó.bjAA.ib 
nó. bFo|iceA.'o-^l, mA.11 ^ f5|iíobA.nn £>.\\ LúcÁf, iv., 'febris 
nostra avaritia est, etc, " Á^]\ bp^bp^i|"-ne -ó.n cf Avinnc, A.n 
TTii-^n-b|iuic, An '0]AÚi'p, ^n UA.i'Lt-niiA.n, -ó.n f-e^ji^." Ay n^. 
b|ii/^c]A^ib--pe ip loncui^ce 5ii|AA.b loncf-MhltJigce n^ pe-ó.CA.i'ó 
7 n^. pjiíiTi-p^bpA.i'p pé céile ; 7 -o.cÁi'o -pé ^néice pA.b]iA.ip 
A.nn, té' ^clA.oi'óceA'p A.n colA.nn 50 ponn|iA.*ÓA.c ; 7 -6.CÁ1X) -pé 
jnéice pe-ft.c-ó.'ó -ísnn, ppeA.5|iA.|" 'oóib-pin, ó'n ^eince^-p oc]i4>.if 
n^ íi-6.nmA., 'oo piéip mA.]i ctii|Ape^m fíop A.nn-fo. An seiseAT) ViAtu T)éA5. 

1 n-A ti-oéAtiCAi^ qoitfíttieAf itDi^ pAbivApAib Ati ctiifp, 7 eAftÁttirib tiA 

ílAtltttA ; 7 TIA IMAgtACA CUipCeA]^ fÍ0|' f é leijeAf flAbf Alf tlA llAtlttlA. 

[i.] An céi'o fi-ó.bf A.f 'oíob, 'oV n50ifceA.f quotidiana .1. 
pAvbf A.f cf é^cc-6.c, ctiif e^^f f-6.oc feA.ló.i'o 5^.6 ^on lÁ ; 7 ^cÁ 
p-6.bf A.f fpiof A.'oÁtcA. ^nn, ffeA.5fAsf 'oó-pn, X)V n^oipice^f 
* cf ^of,' té' n'oé-6.nc-6vf ctifn-6.m n/s íiA.nmA.. AcÁ fA.b^ilt- 
f5é-6.t A.5 LúcÁf, xvi., Awf -6.n fA.i'óbif fÁ'ó-6.it A.f a. f-Mbe -6.n 
fiAwbf A.f-fo, 'oV'ocÁinij Aw bÁf, 7 -6. A.'ónACA.t 1 n-iffeA.nn ; óif 
^n fteA.'ótJ5-6.'ó tA.ocAm-6.1t 'oognío'ó, fÁ focA.in bÁif fpiof a.'o- 
ÁtcA. 'oV -6.n-6.m é ; m. 50. , 5^.0 A.on bf oinn-tíonAf é féin 50 
liA.ifceA.f4>.c 5-6.C Awon tÁ, bí A.n fi-6.bf A.f céA.'onA. m\\, 7 C15 éA.5 
n^. íiA.nmA. 'óe. 

[11.] An •OA.f A pA.bf A.f, 'o*-6. n^oif ceA.f erratica .1. p-6.bf A.f 
feA.cf Áin, 'o'a. "oci^ a. ttíc 7 -6. tÁcA^f "00 c-Mtt 'oo ne-6.c ; 7 
A<cÁ fiA^bf 6.f fpiof A.X)ÁtcA. -6.nn, ffeA.5fA.f x)ó^pn, x)'Á n^oif- 
ccA.'p 'teif^e,* ce-6.n5tA.f céA.x^fA.'ÓA. A.n ctiifp 7 A.cftiinne n^. 
íi-6.nm-6., lonntjf n^c téi5eA.nn x)o neA.c ttíc nÁ ttiA.'ÓA.itt, fé 
X)éAnA.TTi TDAiciijf-6. x)o 'ÓiA. nÁ x)'-6. coTTiA.ffA.in ; 7 x)'a. bícin 
pn, C15 bÁf nA. hA.nmA. 'óe. 

[iii.] An cfeA.f pA.bfA.f, x)'a. n5oifceA.f tertiana ; jné teAb. III. AlU XVI. 221 

p-^'b|AA.i'p ctii|Ae4>.f CAom CAvTTiA.it'L 5A.CA. c|Ae^f iÁ -6.|A ^n oc^jA ; 7 
bí ]:tiA.cc -poiiAéi^ne^c i -ocúf ^ ceA.*ómA., 7 ce-ó.'p -Mrime-6.'pA.|A'ÓA 
•oV éi-p pn. AcÁ p-6.'b]iA.-p 'ppioji-ó.'oÁlcA. -Min, -oV n^oiiAce^-p 
^fopmA.T)/ 'n--6. mbít) n-6. cÁite cé^.'on^ : a|i tDcú]" iomon|\o bí 
fUA.cc oi§f e^cA -óvn ftj-ó.c^ -ó.nn, lé' múcc-^f ce^.'p ^-pÁ'ÓAs T)é 7 
n^ com^f p/sn 1 ■ocoit ^n cnúc^ig ; bí -póp ce^-p fopiloi-p^ce nx^ 
feip^e 1 n-^i^neA'ó ^n cnúcA.15, 7 'oV coi-p^ pn, C15 toc nxs 
hA.nmA. 'óe. 

[iv.] An ce4>.cpi^m-ó.'ó p-ó.bfA.'p, 'oV n5oi|Ace-6.]i continua .1. 
pA.lbiiA.'p teA.pcA. : ^nÁc-c/som iomo|Ap\o pn, ó' n^c f^^c-^pv 
f^ocA.m 50 |:4>.5b)Áit bÁif nó ftÁince •oo'n ot&^]\ ; 7 acá 
p^'bjiA.f fpiojiA.'oivtcA. ^nn, ■pjieA.^iiAvf 'oó-'po, X)V n50ifceA.11 
''pA.innc,' bíof A.5 'pÁm-cnA.oi 7 xs^ feA.f^A.'ó A.n cfA.nncA.15 -00 
'píof . 1f A.f A.n fA.nncA.c-fo tA.li)f A.f SotA.m, Eccli. xiv. 10, " ní 
'fÁifeócA.f é té hA.f Án, a.cc 50 n-eA.fbA.i*ó, 7 biA.i'ó 1 "ocoiff- 
fe A.f A. bofo féin ;" -o. 50. nA.c fÁifeócA.f A.f a. bofo féin 
A.n fA.nncA.c té íiA.fÁn .1. teif A.n fA.i'óbfeA.f -00 biA.'ó ^.156, 
7 50 mbiA.'ó 1 'ocoifffe A.f bofx) nA. péine iffeA.nnx)A.. Af 
fo if loncm^ce 50 mA.fbA.nn fiA.b)f A.f nA. f A.innce A.n A.nA.m, 
nA.c fA.5bA.nn fA.ocA.m tiA.ice \ó^n mbeA.cA.i'ó-fe. 

[v.] An cúi^eA.'ó pA.bfA.f, 'o'a. n5oifceA.f quartana .1. 
pA.bf A.f cf eA.CA.c, C15 A.f neA.c A.n ceA.cf A.mA.'ó tÁ ; 7 if ^nÁc 
cinneA.f cinn A.f A.n cí A.f a. mbí. AcÁ pA^bf A.f fpiof A.'oÁtcA. 
A.nn, 'pfCA.^f A.f "oó-fo, -o'a. n^oifceA^f *'oíomA.f '; 7 A.mA.it bíof 
'oeA.CA.c A.5 'otit 1 5ceA.nn A.n cí A.f a. mbí A.n fiA.bfA.f-fo, ó nA. 
teA.nncA.ib toif5neA.CA. bíof 'n-A. ^oite, 50 mbuA.i'óeA.fCA.f 
ceA.nn A.n ocA.if teó, m. 50. bíof 'oeA.CA.c 'oíomA.if A.5 éifge ó'n 
A.ot-gofA.'ó tiA.bA.if bíof A.5 éif^e a. 5finneA.tt cfoi'óe A.n 
X)íomfA.i5, 50 mbtJA.i'óeA.f CA.f mtittA.c meA.nmA.n A.n 'oíomfA.i^ 
té íitJA.itt A.cmA.if 1 n-A.15eA.ncA.1b A. mí-méine ; ^onA.'ó uime-pn 
A.'oeif 'OÁibí'ó, Ps. Ixxiii. 23, "éifjTÓ ftiA.f -00 gnÁc 'oíomA.f 
nA. •of tiin^e 'ptiA.ctiigeA.f cu ; " t). 50., A.n "Of eA.m f é n-A.'f 
fUA.cmA.f 'O1A. A.tof A.n 'oíomA.if, 50 mbí 'oeA.cA.c 'otjbA.itce 7 
■ooi-méine A.5 éif^e a. bíoccA.f A.m5tA.n a. n-A.15eA.ncA., 50 
meA.f5CA.f A.n meA.nmA. teó ; 7 ó'n ufótibA.'ó M5eA.ncA.-fin, 50 222 utií bioR-SAoire An bAis. 

n5^bA.nn x)iú*oÁn i-ó.'o, 7 uime-pn nísc 'pé-óv'OA.i'o cpiA.t'L 50 
•oí|AeAC 1 ]AA.on r\^ íiA.icnige, a.cc beiír a^ cAvi'p-iompó'ó A.-p ^ 
5ceA.n^ib, 7 -^^ ^ n-tin|:M|Ac -péin 'n-A. n-otcA.ili) 'oo gnÁc. 

[vi.] An fei]"e-6.'ó pAvb-pA.'p, X)V n5oi|\ceA."p hectica .1. pA.b|AA."p 
'oobeiji ceAw-p TtiA.i'LífeA.c 1 mbA.'L'LMli) ^n x)iiine, t)'^ "0^15 -^^ 
c-oc^|\ "00 •peA.^i^A.'ó 7 -oo fÁm-cnA.01, 50 5c^ibteA.nn -6v túc 7 a^ 
lÁCA.]i, 50 ■ppeA.lcA-p A.m-6.c -6.nn -péin é, 50 n-éA^^^nn aiti'La.i'ó- 
pn. AcÁ pA.bpiA.'p 'ppio|\-6.'oÁl/CAv A.nn, 'p|Ae'6>5|\Av'p 'oó-pn, x)V 
n^oipiceAji *'op\úi|",* 'n--6. bpmti'o n^. cÁite cé-6.'onA.. If -6^|v ^n 
bp-6.b|\^'p--po n^ 'opvúife 'LA.biiA.'p lob, xxxi. 12, "ceine í, cpi^o-p- 
fLtii5e-6.f 50 c|AÍoc-cAiceMTi ;" 'o. 50. 50 mbí A.n p-6.biiA.f úx) 
peA.c^'ó ni6. X)|AÚi|^e -6.5 f^'oóg 7 -6.5 'potof^ó.'ó 50 'poluijce-^c 1 
mb^tLA^ib An 'opiúipg ^5 a. -pe^ii^A.'ó, 50 'ppe^.tcA.ii 'p-6. •óeóig 
■óe 5^c bt^f x)'-6. mbí aiji, .1. -6. co^ub-^p, a. ctú 7 -6. conÁc 
"p-^og^tcó., 7 'póf 'po-mA.ife 7 ptÁince -6. cui|ip. 1f uime-pn 
AX)eif lob, xxxi. 1, "x)o ceA.n5A.1t mé ctinn|AA.'ó ]\é*m 'púitib, 
lonnuf nA.c fmu-Mnpnn A.'p mAig'oin ix^ifi ;" X). 50. 50 'pA.ibe 
A.n oifeA.X)-pn x)'ti-MTiA.n 7 x)'imeA.5t6. -Mp\, 'pé pA.b|A A.p peA.c-M'ó 
n^. X)|Mji'pe, n-6.c e-6.'ó -MÍiÁin x)o ctiipv p oime -6. 'pe-6.cn-6.'ó x)o Jtóf 
7 X)o gníom, A.CC 'póf ^tipi ctiif lAoime, Áit^e/S'p 7 A.ccobA.p\ a. 
incmne x)o coi|\me-6.'p5 ó 'pmtiAineA'ó -6.|\ 'pe/scA.'ó n^. x^piúife. 

[vii.] CtJi'pi'ó Cfíofc 'piA.5A.1t cinnce fíof, té' bféA.'OfA.'ó 
A.n 'otJine é féin x)o tei5eA.f 7 x)o tóf-coiméA.X) ó nA. pA.- 
bfA.fA.ib 'péA.mf Ái'óce, 7 ó nA. teicéi'oib eite, A.mA.it téA.5CA.f , 
Mattli. xvi. 24, " A.n cí f é n-A.'f coit ceA.cc i'm 'óiA.i'ó-fe, 
x)iútcA.'ó é féin, 7 teA.nA.'ó mi-fe.'* 1f fotttif jtjpi A.b fiA.5A.1t 
cinnce fé ftÁnu^A.'ó 7 fé fÁf-cA.omnA. A.n x)tiine ó'n tiite 
'peA.CA.'ó, fciúf A.'ó A. meA.nmA.n 7 a. céA.'OfA.'ó x)o cA.bA.ifc x)o 
Cfíofc, 7 CfiA.tt A.f A. Cf eóif in 5A.C ftije 'n-A. feótfA.'ó A.n 
x)tJine ; 7 x)Á nx)éA.f nA.'ó pn, if x)eA.f b ^tif A.b 1 ftige nA. 
ftjbA.itce 7 nA. fíof-ftÁince CfiA.ttfA.f ; 7 m. 50. 50 ^ctiifi'ó 
cút fif nA. coifib 50 coicceA.nn. Óif ní íiéix)if a. meA.f 50 
mA.'ó eA.ftÁn A.n cí teA.nA.f 50 x)íf eA.c ftiocc-tof5 a. ftÁnmg- 
ceóf A., nó 5tif A.b peA.ccA.c A.n cí ctJifeA.f é féin fA. coi)in -ll? 
'Pfíom-tig-oA.if nA. n^fÁf "oo 'óÁit x)*a. ttjcc teA.nA.mnA.. 1f i leAb. III. AlU XVI. 223 

cóp-M'oe "óúinn Cpíojx vo te^nTTiA.in, ^.n ce^.^A.'p^ •oobeip OeA'p- 
nA.|AX) nA.0TTic-^ 1 le^b^ii 4>.n nAOTÍi-fmii^ini'ó "oo'n 'ouine, ^5 a. 
]pA.i|"néi|' 'oó, c]ié4>.'o -6.n i'oca.ia 'n-A. 'océi'ó 'oo ne^c, CiAÍo-pc X)o 
te^niTi^in : ■^^-'l'o Tn-^|i ^'oei|i -pif, cum omues amici tui recedent 
a te, ille te non derelinquet, etc, " -ó.n uxsn ■pui^p'o x)o c-6.|1xm-o 
cií, ní cpiéi^p'ó -pé-pn cu, -6.cc 'oíon^-MX) cu ó'n 'oiiuin^ 
^conpAv'ÓA.ig bío-p utt/MTi p\é -po^Avit putAccA. ; 7 •oogéA.nA. t)0 
cpeópti^A'ó c|\é ftige AvnAicni'ó ; 7 bé-ó.pi^i'ó 50 -ppÁi'o Sion 
ii-6.ccA.p\í>.i5 cu ; 7 'oogéAnA. 'oo -pui'óiti^A.'ó ^nn-pn m/i.p\--ó.on 
]\é íiA.in5tib 1 bpiA.'ónAvipe Toeitbe n^. mó|A'ó^cc-6. 'oia^'ó^." 1|" 
neA.picu^A.'ó teif -po /sn nít) té^gc^ji, Mattli. xxii. 16, -6.5 
AicpjiiocAvt b'piA.CA.p^ r\ís n-lú'o^ige^c p\é Cjiío-pc, "^ liiAi^ipciii, 
ip peA-p^c pinn 50 bpuit cu pp\inneA.c, 7 50 i^eótAvnn cu ptige 
'Oé 1 bpípinne." Ap n^. bp\i^c|AA.ib-pe ip pottup ^up^^b cp\eó|A- 
M^e C]iíopc, \\é 'oíop^A.'ó XMy n'o^voine 50 ne-Mti. 

[viii.] UU15 póp, "00 \\éM(\ UAv p^iís^t^sc cu^i", An cí cjiéi^- 
peA."p é péin m^p\ ce^nnxsc ís]\ Cjiíopc, n^c inirieA.'pcA. 50 
•oc]iéi5p'óeA.p\ Cp\íopc teip A.p\ ^inmi-6vn 'yísri mbic, 'oo cuippe-6v'ó 
1 ^ce^cc-^-p 'oo n^ piAvbp^pA^ib p\é-MTipÁT'óce é ; 'oo |iéTp\ m^^pi 
-MDCTji 6ÓTn, A.5 t^.b.^T'pc {s]\ C-pTo-pc, 1 loh. iii. 6, "^n cí ^nxsf 
^nn, ní 'óéTn pe^cA'ó." 1]" pottui" A.y A.n átc 5céA.X)nA, nAc bí 
/i.icne A-p Cp\Topc -^5 -6.n cí -pe-^cuige^^^f, 7 n^c mó AvCcíceAv|t 
Cpíofc teip : A^^-po b|iiA.c|Aó. 6-óin, iii. 6, ** 7 5^0 -6.on x^ogní 
pe^cA.'ó, ní fxMce.^nn é ; 7 ní mó ^icneA.]" é." A fA. nx)ubp\x^- 
m4>.p\ if -pottuf 5Up\A.b c]Aeó|i-M§e Cpíopc, 7 5^0 A.on nAc 
C|iiA.ttA.nn ^p\ ís cpeóip\, 50 xDceA.5mAvnn -peAcpÁn ■ptige.^'ó 'óó. 

[ix.] Cuipi'ó S. Augustinus pop 'y{yn 176 'peA.p\móin, ní*ó 
té' nx)eAv-pbcA.p\ -po, m^p\ -^ n-A.bAvip\, si unusquisque nostrmn 
subdere suas passiones sibi studiat, etc, "x)Á nx)é^p\nA. 5^0 A.on 
-^5-Mnn ís 'óíceA.tt p\é n-^ 'pi-6.n'p-6.ib x)o cup\ p'A. n--^ cuTTiA.-p 
-péin, 50 5cte^ccp-6.'ó ■peA.f^iTi A.p\ ^ muin, cóip^i^ceAji teip céim 
•óíob 'óó péin, té' bpé^X)pA.'ó x)ut ■puA.p ^up n^ hux^ccA.|i^ib, 
Ái|ix)eócA.ix) puAv-p pnn x)Á p\A.b^ix) púmn. 'Oognímíx) x)|iéimi|ie 
'óúinn péin X)'Áp\ toccA.ib, X)(s n5A.bcA.11 tmn x)'Á|i 5copA.ib ^fnA. 
toccA.ib céA.X)n6. ; ói]i ní céi'ó A.n meA.bA.it puA.-p mA.]i-A.on p\é 224 ruí blOR-§AOlte Atl bA1S. 

nó. VitiTTil-óvCCó^, nÁ -^n •ont3i|' 7 ísr\ íTiiA.n-b]Atiiú TnAv|A-A.on \\é TnA.c 
n^. Tn4>.i5T)ine; ní céit) fUAv-p, -^'oei|iiTn, n^j.toccA 1 n'oiA.i'ó ^CA."p 
nA. i^ubMlce, nÁ nó. ■pe^cM'ó 1 n'oiA.i'ó -6.n piiéin ; 7 -póp, ní 
jpéA.'OA.i'onóv 'héA^cniiA.if nÁ n^. 5-^10.111 'otiti n'oiAi'ó A.n leA.5A.." 
Ap n-ó. b|ii^c|i^ib-pe if loncui^ce, cibé cuiinA.'p a. ceó.nA. "péin, 
7 ctJipieA'p -p-^ n--ó. pm^cc 1-6.X), 7 nA.c ^iA.ltA.nn 'oóib, 7 fóp 
le^nxsf tojA^ Cjiíopc, n/sc fé^.'o-MX) n^. coijAe "beic Tn-6.|i-Aon 

tiif. 

[x.] Cibé pié n-4).'|i tti-mc -^n |A^on •oí|ie^c -oo te-6.nTTiA.Tn a.\\ 
-6. top^, cti^A.'ó 'oV -6.T|ie An nT'ó léAgcA.n, lohan. vi. 38, Tn^|i 
A n-6.b-6.T|T C|iTO"pc, "-00 cti-pnA.f -oo neATTi, nT -pé 'oéA.nATÍi mo 
coTÍe féTn, AvCC x)o 'óéA.nATTi coite -^n cí "oo ctiip. ua.i'ó iTié." 
1-p 'pottti'p Af r\ís bfTACfA.Tb-'pe, cia. -6.n pió*o 'oí|ie-6.c ipinte-^ncA. 
^|T toji^ CfíofC ; óijT TnA.|T i'p é |A-6.on 'n-A.'p ^A.b^'ó té Cfíopc^ 
ói5-|iéi|T 7 tiTTit^ccTOTTitÁn Tn 5^c -6.0Tn-nT'ó 'oo cA.bA.T]TC 'oo'n 
Ac-6.T|T tiite-ctiTTi-6.ccA.c, 7 ^tif A.b ''p^'" ftigi'ó-pn "00 C'piA.tt 50 
'oí|ieA.c 50 ne-MTi, ttt. 50. ^ac -6.on 'pé n-4>.'|T 'peT|\|i'oe, CfT^tt 
''P'Mi 5conA.T|i 5céA.'on-6. 50 ne-6.TTi, ce^in^tA.'ó a coTt péTn •00 
coit CjTÍo'pc ; 7 mA.'p-pn, ní ciob|T4>. 'otíit nÁ 'pe^|ic 'o'Aoin-ní'ó 
^cc 'oo'n ní-ó -6.|t a. mbiA. 5e-6.n A.5 'Oia., 7 ní ciobji^ fti^c 
'o'-6.oin-ní'ó ^cc 'oo'n ní'ó btif ftiA.CTTiA.]i 65 *Oia.. 

A^tjf -6.n niéi'o be-6.n-6.f -pif n^. fé p^bf A.'p^.ib "oo tuA.i'óeA.- 
TTi/sf cu-6.f, cuTp'pe/STTT -^nn-'po -prof 'pé 'pTA.5tA.cA. cinnce, ppeA.- 
5pA.f 'oóib, TnA.|i A.CÁ 'piA.5A.1t 1 n-A.§A.i'ó 5A.CA. piA.bpA.i'p 'oíob. 

[xi.] An céi'o 'piA.^A.it, 1 n-A.^A.i'ó A.n céi'o 'piA.bpA.i'p .1. A.n 
c|TA.O'p; X)o 'péif Ezech. iv. 10, *' A.n biA.'ó 'pé' n-oitp'óeA.|A cti, 
biA.i'ó x)o féif C01TIA.TP ; X). 50. 5ti]TA.b X)o p\éTp Trrei'óe nA. 
TneA.f A.f'ÓA.ccA. 'oteA.5A.1iT x)o 'ótJine é féin X)o fÁ'pA.'ó x)0 biA.'ó 7 
•00*015; 7 t)Á nx)éA.|TnA. pn x)o gnÁc X)o 'péif cÁite 7 cA.in- 
x)i5eA.ccA. bí'ó 7 X)i5e, ní heA.5A.t x)ó A.n pA.bpA.f tíx) A.n c|VA.oi'p. 

[xiT.] An 2° 'piA.^A.it, 1 5coinne A.n 2° pA.bfA.i'p .1. A.n 
tetp^e; x)o |téif SotA.iTTT, Eccli. v. 8, "nÁ X)éA.nA. TnA.Ttt fA. 
ótteA.'ó 5Uf A.n X)UT5eA.|t nA., 7 nÁ ctiT|t CA.i]tX)e ó tó 50 tó ;" 
X). 50. 50 nx)ti5eA.nn A.n x)tJine 5A.n a. teA.f X)o ctip A.f ceA.t leAb. III. Alu XYI. 225 

r\A. A|\ cM'p'oe, ^cc 'oeicbi|A 7 X)eicne^'p -00 'óéA.ri^iii |\i'p ^a^c 
)?ei'óm p|AéA.rirAv, ipéAv'0):A.-p 'oo ^riíoTri-^nÁctig^'óiAé coiitilíonA.'ó 
coite X)é "00 'ó|Atiim 'oícil'L 7 x)ío§'pA.ipe; 7 -oÁ n'oéxi.|AnA. pn, 
ni 110^.5^^1 'oó toc nÁ teónxi.'ó ó pi-6.'b|\A.'p n^. Lei-p^e X)o ce-6.5- 

TTlÁl'L 'OÓ. 

[xiii.] An 3° |AiA§ó.il, 1 ^coinne A.n 3° pA.bji-M-p, •o'a. 
n501p1ceA.11 'ppimA-o'; -oo piéi|i jDóil, 1 Cor. xiii. 4, " acá A.n 
5p\Á'ó jroi^'oe^c, -6.CÁ -po-cp\oi'óeA.c, ní 'óéin ■po'pmA'o ;" to. 50. 
50 "oci^ x)o'n ^piÁ-ó, -6.n cí A5 is mbí, 50 mbí ■poigx^eA.c Ap\ 5-6.C 
é-6.5comc|Aom 7 Ap\ •^tsc Anf^oc^m ceA.5mA.-p X)ó, 7 50 mbí 
'po-cp\oi'óeA.c -po-p^onnA. piif 5A.C n-A.on, 7 nAc x)éin |:opmA.X) -pé 
neA.c ; tiime-pn, cibé A.5 a. mbi A.n 5]aáx) X)V p\ípib, ni heA.^A.t 
X)ó pA.bjiA.'p A.n p'OjimA.ix) x)'a. ca.'óa.'L'L. 

[xiv.] An 4° p\iA.§-M'L, 1 ^comne A.n 4° pA.b-pA.i-p, x)V 
n5oi|AceA.-p ^fA.innc'; x)o -péi]i 1TIa.ca., xix. 21, "mÁ^ ^^^^ 
leAC beic lomtÁn, imci^, x)íoL nA. htiiLe neice a.cá A.5A.C, 7 
x^Ái'L X)o boccA.ib 1A.X), 7 x)05éA.bA.ip\ lonnmAp a.)a neA.m ; 7 cjia., 
teA.n mi-'pe." gi'óeA.'ó, A.n x)p\eA.m nA.c teA.nA.nn Cp\íopc, if 
mmic mitteA.'ó 7 mío-'pA.c A.5 ceA.5mÁit X)óib Y'^^ f A.o5A.t--po ; 
ní Á.i]imim A.n A.npocA.in CA.tt. 1f 1 bpo5A.i|i A.n neic-pe a.cá 
A.n ní'ó téA.5CA.p\, Numer. xiv. 33, j^\^ ctA.inn Israel, mA.|i a.cá 
méA.x) nA. nx)0CA.|i nx)ío5A.tcA.c x)o p\inne 'Oia. 'óóib c|ié 'óíbpei'p^, 
cpé 5A.n teA.nmA.in x)o comA.ip\teltlA.oi'pe £s]\ A.n bpÁpA.c, lonnu'p 
50 jiA.bA.'OA.'p A.|\ pA.'óÁn 7 A.f 'peA.cpÁn, 'peA.cnóm A.n fÁpA.15 \\é 
]AA.é X)Á pcix) btiA.'ÓA.m, 7 5A.n a.cc tti'óe X)Á -picix) tÁ tiA.CA.ib 
50 cíp\ CA.ip\n5i|ie, 7 nA.c pÁmi^ teó a. |\occA.m ó fm. ITl. ^c. 
x)o nA. x)A.oinib a.|a 'pÁ'pA.c A.n cpA.o^A.it-'pe, 'pé c)AiA.tt 50 cíp 
CA.i|m5ip\e A.n ftA.iciU'pA. neA.m'ÓA.: A.n CA.n nA.c teA.nA.ix) t)o 
comA.i|Ate Cp\íofc, nÁw X)*a. 'péijA x)o 'óéA.nA.m, ní bíx) a.cc A.5 
ppA.ip-iompó'ó A.'p nA. peA.cA.'ÓA.ib, 7 A.5 CA.ip-ptteA.'ó a.]a nA. 
coi'pib, 50 n5A.bA.nn x)it3x)Án ó nA. x>tjbA.itcib ia.x), 50 nA.c 
péA.X)A.ix) A.n conA.i]A cóip x)o coiméA.x) a.]a tof^ Cp\íopc 50 neA.m. 
An cí coi^eópA.'p C'pío'pc xdo teA.nmA.m, ^A.bA.'ó a.|a a. top^ cpé 
beA.tA.c beA.nntii5ce nA. boccA.ccA.. I'pioncui^ce A.p 'po, $U|AA.b 
étei5eA.p'óteA.$A.ip\ x)o*óéA.nA.m 1 5c0mnepA.bpA.ifnA.fA.mnce, 

2 G 226 URÍ bioR-gAoite An bAis. 

-M1 'bocCió.cc p]AinneA.c -00 le-^nTTi^in ; 7 i-p ionA.nn pn 7 Cjaíoi'C 
|?éin t)o le-ó.níTi^in ; ói|i ní -p-Mbe -peAlb fAogA.'Lc^). -M^e, 
•00 |\éi|A LúcÁif, ix. 58, " -ó.cÁi'o u^tTi^). -^5 n-6. ponn-^c^ib, 7 
neit) A.5 eA.nlA.ic niirie, ^i'óeA.'ó ní ■puit lon-ó.t) a. cinn 'oo 
clA.onA'ó -6.5 TnA.c -c>.n •otiine." Ap n-6. b|iiA.c|iAvili)-fe i-p ion- 
cui^ce 5ii|A-6.b cpié beA.tA.c n^. boccAcc-^ X)o c]ii-ó.'Lt C|\ío'pc 50 
ne-MÍi ; 7 cibé coi^eópA.-p to|i5-M|ieAcc vo 'óéAvn/siTi a|a tiA.15 
nA. 'ptÁince -pucA.me, teA.nA.'ó '-p'^^ ^copÁn ^céA.'on-í). é ; 7 ní 
tieA.5-6.t 'óó, fAvOC nA. fA.innce 'oo iri-ó.pibA'ó. l-p cójiA.i'oe 'oo 
ne-6.c, 5A.n 'peA.'ó -00 beic'pi^ 'péA.'OA.it) ^-0.05^^^^., nÁ 1 n-Aoib- 
ncA.'p nA. cotnA., A.n ní'ó téA.gcA.'p a^ S. Augustinas, Epist. 
xxxiii., prospera liujus mundi asperitatem habent veram, etc, 
" A.CÁ ■píopi-pjA-ísoc'o-ó.cc A.5 conÁcA.it) /sn cpA05A.it-|^e, 5Áip\- 
'oeA.cA.'p bjAéi^e, 'ooit^eA'p 'oeAjibcAv, Ancoit éi^cinnce, 'p-^ocA.|i 
•otJii, coiTinA.i'óe oi|AiTieA.cA, ní'ó tÁn -00 c11t1-6.5AncA.cc, •oócAp' 
x)íoiTiA.oin nA. beA.nnui5ceA.ccA..^' A-p nA. bpiiA.cpiA.ib-'pe i-p 
loncui^ce, nA.c 'puiti t)|?tA.iciui" -6.n CfA.o§A.it-fe, a.cc TnA.ic C15 
1 mb'péi^-piiocc f-6. gné iTiA.iciti|"A. pjte ; 7 nA.c 'puit mnce •o'a. 
'píjii'b, -6.CC buA.ite bÁi'p 7 ioctA.nn 6-6.5^. 50 mmic 'oo'n 'opium^ 
bíop 'n-A. 'peitb ; 7 uime-pn 50 bpuit fí incpeA.cA.ncA. -00 5A.C 
AOti |Aé n-A.^ ]:eipi|i'oe ja.^ pA.b^iA.'p ua. 'pA.mnce 'o'a. TTiA.|ibA.'ó. 
[xv.] An 5° 'piA.^A.it, 1 ^comne pAt)|iA.if A.n UA.t)A.ip\ ; -00 

'pélpl SotA.1TT1, PrOV. XXÍX. 23, ^' ^tA.CpA.T'Ó A.n 5tól|A A.n C-UTTlA.t 

ó fpTo^iA.'o ;" X). 50. 50 TTibí A.n gtóiji 'o'Á.i|uce A.5 A.n 'oiiumg 
h\oy uiTíA.t ó |'pio|iA.'o ; 7 5A.C •opieA.TTi '5-A. mbT A.n gtói'p 
t)'Áipvice A.CA., bí-o -pA.op ó pA.bpiA.'p A.n UA.bA.1pV. ConC|lÁ]A'ÓA. 
iomopi|Ao 'o'a. céite a.cá ceA.nn innTTie A.n 'oíomf A.15 7 A.n umA.it ; 
ói|A fíof céi'ó A.n 'oíompA.c 1 n-ip|TeA.nn, 7 'puA.f A.pv neA.TTi céi'ó 
A.n c-UTTiA.t. I'p Toncui^ce a. bpiiA.c|iA.ib LúcÁip, i. 52, mA|i 
A. tA.bpA.nn A.f UA. c|iocA.ib éA.5pA.TTitA. 'n-A. 5cui]TeA.nn *Oia. A.n 
•oÁ. 'ópium^ ú-o, "-00 cuipv -pé ua. cuTTiA.ccA.15 A.f a. n-ionA.*o, 7 

T)0 ÁpVOUlg nA. ílUTTIA.Tt." X)o |lél]T A. U'OubpA.m A.|1, Clbé A.'ÓjAA.'p 

■oo'n UTTitA.cc, Tf x)eA.pib 'óó, beic 'pA.of ó piA.bpA.'p A.n uA.bA.ipi, 
7 -póp, beic A.|A top5 'óí|ieA.c Cpiíopc 50 neA.m. 

[xvi.j An 6° fiA.5A.1t, 1 5coinne pA.bfA.ip nA. x)f úif e ; x)o leAb. III. AlU XVI. 227 

|iéi|A póit, 1 Tim. V. 22, "coimé^'o úu |:éiri ^eA.nmnAvi'ó ;" 'o. 
^c, cibé coimé^'OA.'p é yém 50 ^A.'pcA. ^e^nmriM'ó, 50 mbí 
fA.o|i ó p^bp^-pnxs coi|Ae-fe .1. n^. xJiAÚi-pe. 

U1115, ^ 'ótJine, ^\i]\ coiméA.'o C|\íopc5o cinnce ^A.c-piA.jA.i'L 
•oíob-'po, x)o b|AÍ5 5U|\A.b é -péin i-pliA.i^ -pé teige^p ^^c oc]i^ip 
-6.nmA. 'oV mbí iy]\ ^.n 'oinne; 7 50 mbe^nxsnn "pi-p -6.n I1A.15 
^ciné/sbcxs, n^ ponóipe 7 n^. 'pei|Ab-'óeocA. pbÁin-íce "oo 
Í'IAomA.'ó ]\éf ísn ocApi, lonnu'p 50 m^sX) bti^^ioe a. 'óéipcm, ^n 
bA.15 'oV bpiAomA.'ó pioime, 7 -póp, ^upiAvb móix)e 'oo biA.*ó pof a 
mb|AÍ05 -^5 A.r\ tiA.i§, é -péin 'o'xs bp|AomA'ó -pompA, 7 m. 50. 
pop nA. n^x^t^i^ 'oo beic xM^e ; gon-^'ó uime-pn -ó.'oei-p Petrus 
Chrysologus, 'p^^ 150°'peA|Amóin, medicus qui non fert infirmi- 
tates, curare nescit ; et qui non f uerit cum infirmo infirmus, 
infirmo non potest conferre sanitatem, " -^n tiA.ig nA.c lomcA.'pA.nn 
n-ó. 116-6.501111 A^ip, ní heób 'oó, teige^'p 'oo 'óéA.n-MTi ; 7 A.n cí nA.c 
biA.'ó é-óv^cptJA.i'ó teif -óvn eAp-tÁn, ní 'péxs'o-^nn ftÁince 'oo 
CA.bAif c 'oo'n ocA.pl ;" lon^nn pn ]\é a. jaÁ'ó, 7 50 n'ote^5A.i|i 
5A.txS|A compÁipe 7 cpvtiA.i5e 'oo beic ^.150 'oo'n ocó.f ; ^on-ó.'ó 
tiime-pn 'oo 'ppomA'ó té C-píopc, mA^itte |\é cfti^ige X)o beic 
Ai^e 'óóib, -pé tinn 5^.6 tiitc 7 5^.0 ^npoftA.inn 'o'a. 'oce-ó.^m-ó.'ó 
'óóib, mA.'p -íScA ce/sp 7 'pti-0.cc, íoca. 7 oc|A-ó.p, cÁji 7 CA.'pcAipne, 
-Mci'p 7 iomcÁine/s*ó, 'oíbipic 7 'oeófA.i'óe.ó.cc, boccA.cc bfoi'o 
bji-ó.i^'oeA.nA.f 7 bÁf ; 7 'póf, 'oo fpomA.'ó teif 'péin 5A.C -ó.nfocA.in 
'oíob-po. 

[xvii.] 1f mói'oe if inmeA.'pcA. 5upA.b ti-0.15 Cf íopc, 7 5ti|\A.b 
íoc-tuib nA.1iA.mA.pi]iÁin, A.n ní'ó teA.5cA.p1 A.5 S. Augustinus, A.5 
'p^'píobA.'ó A.|i Ps. xxi., mA.-p A. n-A.bA.i|i, intelligat homo medi- 
cum esse Deum, etc, " ctii^eA.'ó A.n 'otiine 5ti|iA.b tiA.15 'Oia., 7 
5tipA.b teigcA.'p A.n buA.i'ópeA.'ó |\é 'ptÁince 'o''pA.5bÁit, nA.c piA.n 
-pé X)A.mnA.*ó ; A.'p mbeic 'ótiic 'pA. teigcA.'p toif5ceA.p1 cti, 5eA.p\f- 
CA.f cu, 0150 cti : ní éipceA.nn A.n tiA.15 'oo iiéif 'oo coite, a.cc 
•00 'péi'p -00 'ptÁince." Af nA. bpiA.cpA.ib-fe if fotttif ^tif A.b 
tiA.15 *OiA., 7 'o'a. féif pn, Cfíofc. 1f fottuf m. 50., A.n 
btiA.i'óf eA.*ó 7 5A.C 'oocA.f eite ceA.5mA.f 'oo'n fíf éA.n lonnf a.ic, 
5tif A.b pof óipe feA.'pbA., 7 íoc-ttiibe bopbA., 'oobeif 'Oiav 'óóib 228 URÍ bion-gAoiúe An Idais. 

•00 ■plÁntijA.'ó ^ ii--MimAnri. Óin, CA.-p ce^nn 50 mbí -6.n 
bo-ptnonc 'peA.ji'b, me/S'p^i'O n^. be^gxs bío-p pii-eótA.c, 5ti|\^b 
l^ol'LÁin é; m. 50. i-p 'oeApib té -pxsic-liA.ig n-^ ppinne, ^uji^b 
•pot'LÁin bojimonc -6.n biiA.i'óe^|\cA X)V pí|ié-6.nA.ib péin ; 7 X)V 
|iéi|\ pn, -6.n c-6.n ceAv^m-^p bu^i'ó'peAv'ó nó A.npocA.in x)o'n 
p^ié-^n, X)ti5i'ó A g^bÁib cui^e 50 bA.onciii5ce^c coiieAmA.i'L, 
mÁY 5A.t^|i, nó 6/^5 ct-Mnne nó cA^piAvX), nó c^itt peAv-p^inn nó 
mAvOine 'p-^o^A.tcA, nó /snpop\t^nn eAp^c^-pAX) é ; 7 -6. meA."p 
5U|\-6.b mA.|\ pmA^ccuJ^'ó imjicAp 'Oi/s n-6v x)oc^ipi-pn ai]i. U15 
Hieronjmus teip po, -6.5 p^jiíobA.'ó &^]\ Ezechiel, m-^.-p -^ n--^b-M|\, 
providentia Dei omnia gubernantur, et quae putantur poena, 
medicina est, ** if C|\é oijicitt *Oé pott-MÍintiigce^s'p nA buite ; 
7 ^n níx) meA.'pcA.p\ 'n-A. -péin, ipteige-^f é." féísc mís]\ AX)ei|\, 
A.5 ceA.cc teif A.n ní'ó cu^-p, * An ní'ó i-p ^ojicugA.'ó té neA.c, 
^tJjiAvb teigeA-p x)ó é.' 

[xviii.] 1puime-pin A.X)eip\ S. Augustinus ^P'^^ lonA^x) pié-6.m- 
p\Ái'óce ctiAsp, novit medicus quid salutiferum, etc., " bí ^ pof 
-^5 -6.n tiAi§ c|iéA.X) /sn ní*ó ip pottÁin, nó ^ concjiA.'p'ÓA.cc 
lA.'piiA.'p ^n c-ocA.p\ ; oc4>.i|i pb, £y\\ -^n ^'ób^'p-pin, nÁ X)eA.c- 
ctii5ceA.p\ tib X)o'n ti-M§ n^. teigif if coit tei-p X)o cu'p |Aib." 

[xix.] Ap po ip lonctn^ce n-6.c x)teA5A.ip\ x)úinn tocc 
t)*pA.5bÁit ó^]\ Ason 'ptTiA.cc btip coit i(\é X)\cs X)o x)é^nA.m o|i^inn ; 
7 nA.c x)teA.5M|\ X)úinn beic Í05mA.p\ éA5CA.oince-6.c c|ié teigeA.'p, 
x)Á ^éijie 7 x)Á 50i|Ace, ctii|ipe-6.'p iiinn. Óipi ip minic bíoj- ^r\ 
^íA.Cy]\ com 5ti/spA.ccA.c pn, ^U'pA.b éi^in x)o'n tiA.15 top^A.'ó, 
5e4yp\|\^'ó cneip, 7 ceA.p5A.X) b-6.tt x)o •óé^nAvtTi i>^\\ ^.n oc^ji, x)0 
ftjit -pé n-A. "ptÁince x^Vipoj •oó ; m. 50. x^ogní ^1^.15^^. hA.nm-6. 
|\ip -6.n cí 'p-6vOite^p X)0 ptÁnti^A^'ó. Hime-pn AX)ei]i Hieronymu8, 
^5 p^'píob^'ó 50 />. c^'p-MX) é^^cp tJA.i'ó, artis est medicinae 
aliquoties ignibus et ferro curare, etc, •'beó.n^i'ó |\ip ^n 
eA.tA.'DA.in teigip ^\\ tiM|iib teigeAf X)o 'óéA.nA.m té ceincib 7 
té 'hiA.'pA.nn ; c|ié6.x) ^n c-ion^nAvX), x)Á nx)éA.|inc^oi teip ^n 
X)Ui5e^|An^, tiA.15 Á|\ n--6.nmA.nn, p^UA.b-^'ó té i110m5A.ocA.1b, 
jtA.nA.t) té 1iA.m5A.|iA.ib ?" ionA.nn pn \\é a. piÁ'ó, 7 mA.|i 50 
bpuitn5eA.nn A.n c-oca.]\ coppA.ji'ÓA. iomA.X) puA.tA.1n5 cfé leAb. III. AlU XVI. 229 

fíneA.'ó lÁitTie ^n te^§A. co|ApA.|\'ÓA., m-6.|A ce^nnAvC ^p fiÁince 
A. ciii|Ap, m. 5C. if tnó-'pA.-cÁc 'ó'LeAv§A.i|i 'oo'n cí í^i^ {>. mbí 
ociiA.'p n^. íi-6.nmA., 'poi^i'oe 'oo •óéA.nA.m -pi-p 5A.C pne^.'ó lÁime 
^oV 'ocA.bA.i'p tiA.15 n/s hA.nmA. 'óó, "OÁ 5éi|Ae 7 'oíx 5oimeA^mtA.cc 
'oo biA.'ó An pneAv*o tÁime, bío'ó 50 m^.'ó ^nÁc-^AvtA.-p ^oicne-^c 
5éi|A-neimneA.c, no c^^itt ct-Mnne nó conÁic é. 

[xx,] 1f có|\A.i'oe -00 5A.C ocó.-p, pn 'oo 'óéA.nA.m, ^uiiA^b -00 
cti^-p A. ftÁince gojictii^ce^li tei-p -6.n tiA.15 é ; ^onA.'ó uime- 
pn A.'oeipi Hieronjmus, Epist. ad Haraandum, non parcit 
medicus utparcat, saevit ut misereatur, " ní coi5teA.nn ^n tiA.15 
50 ^coi^tcA.'ó ; 5^b^i-ó x)Á)"^cc é, 50 n'oé^|AnA.'ó C|ióc-M|\e, nó 
50 njAvb^s'ó cptiAi^e é ;" lonA^nn pn -pé ^ jiÁ'ó, 7 nA.c ^^b^nn 
5A.n -píne-ó.'ó tÁi-me, pojAÓipe 7 'peijib-'óeocAv vo cxi.bA.i|AC "oo'n 
ocA.|i, X)V ne/MTi-coit, "00 ftJit ]\é coiméAv'o 7 -pé coi^itc As 
ftÁince 'óó ; 7 ^ró-p, 50 n^^^b^nn |:eA.]i5 7 •oÁf-ó.cc A.n tiA.15 
|iif, A>|A -<s tcA.'p, A.n CAn bíoj" -6.5 'oiútc-í>>'ó A^n neic bti'ó mA.ic 
•óó -oo gtA.c^'ó, 7 ^5 i^]i'pA.i'ó -ó.n neic bti'ó A.nfottÁin 'oó ; miy]\ 
•oocíceA-iA tinn 50 minic, 50 mbí ipe£>.\\ 4>.n p-6vbpiA.if -6.5 i^]A|\-m'ó 
lomA.i'o 'oige, nó -^5 co'otAv'ó 1 me^.'óón-t^oi, nó a. •p^m-Mt eite- 
pn ; 7 mA.|\ bío]" ^n ti-M^ -6.5 a coi|Ame^|'5 AvIja, 7 -pó)" 50 
n5A.bA.nn 'peA.iA^ é |ii-p -6.n ocA.|i CjiébeictiofCA. -6.5 ís n-iA'pp\A.i'ó ; 
7 pn uite, A.p\ teísy -ó.n oca.i|i. ITI. 50. 'oogní Avn tiAig 'ppioji- 
A.T)ÁtcA. .1. T)iA. tiite-ctimA.ccA.c, 'oobei|i 'oeoc 'óombtA.'pcA. -00 
nA. íioc|iA.ib 'pA.oiteA.]" X)o 'ptÁntigA.'ó. Óipi, -oobeiii boccA.cc 
•oo'n '0|itiin5 "00 toice-ó.'ó té conÁc f Av05A.tcA. ; 7 'oobei|i 5A.tA.|A 
'oo'n 'D-ptJin^ teóncA.|i té -ptÁince co]ApA.|i'óA. ; 7 bcA.nA.i'ó ctA.nn 
7 CA.|1A.1'0 'oo^n 'o-ptiin^ '5-A. mbiA.'ó tiA.itt A.pcA. ; 7 pn tiite, 'oo 
'ptÁntigA.'ó A.nmA. A.n oca.i|i. tlime-pn, a. 'ótiine, 5A.C pmA.cc 
■DÁ. 5éi|ie, 7 5A.C cio|i|\bA.'ó ctii]ip ctA.inne 7 conÁic, btip coit 
|ié t)iA. -00 'oéA.nA.m o|ic, ^^.b cti5A.c ó cjioi'óe cobpA.i'o é, 7 
CA.bA.i|i 5tói|i 7 motA.'ó x)o 'Óia. X)'a. cionn. 230 URÍ blOR-SAOlte A11 bÁIS. Ati seAcutriA'ó hAÍu •oéAs. 

Af A ■ocui5ceA|\ 50 bfuili'o c]aí tno-ÓA a^v a troéin "Oia leiseAf |^io]\A'oÁtcA 
1 gcoiccitine, 1 n-AJAió jaIah 7 eAfiÁince nA liAntnA. 

[i.] An cé^t) -mot) 'óíob, té c|\é'óeA.nA-p nó té ci^o-p^A.'ó. 
A^-fo jiéiTTi teigip -00 coiméAv'OA'ó lé Helias ]\é -p^é 'oÁ ■pci'o 
lÁ 50 |Aocc-Mn fléibe Oreb 'óó ; m. 50. 'oo itl-^oi-pe, 7 "oo Cjiío'pc 
■pém ; x)o coimé^'o -póp eóm Oo.ipce -péim cpé"óe^n^ip ■peA.'ó ^ 
-p^é; '00 coiméA.'OA.'o^li -póp m^ hil-mítce 'oo n^om-ó.ic]Ae^cA.ib 
7 "00 n-óvom-ó^Avib -^n cpein-|ieA.ccA. 7 n^. nu-A.-p^'ón^ipe, /sn 
•péim-pe -ó.n cjioip^ce 7 -6.n Cjié'óe-ó.n^if ; mA.|\ i-p )?otttif a. 
mójiÁn 'o'Áicib nxs -pcpiopctJHA, 7 -0. mójiÁn 'oo -pcÁiiiib 'oo 
'p^'píobA.'ó lé íloigne •píog-iig'OA'p n-6. íieA.5t4>.ipe, btt'ó tiopc-ó. 
■pé -ó. 5cti|i fíop -óvnn-po. tlí be^'ó ^mÁin ip loncui^ce ^nn-po, 
c|té*óeA.nA.p nó c|\op5-^'ó •00 'óé^n^m ó biA'ó nó ó 'óig, -6.cc |?óp 
ó 5^c ■pó'ó 7 ó 5,0.0 •pÁimjiige 'p^ogA.tcA. eite ó pin Am6.c; 7 50 
mó|i-móii ó n^ peAvC^'ÓA.ib. 1p cópAvix)e 'óúinn c|ié'óe4>.nA.'p 'oo 
'óéA.nA.m ó n^. pe^cA.'ÓA.ib, -6.n ní'ó téAw^CApi ^.5 S. Augustinus, 
-6.5 'P5|iíob^'ó ^pi eóin, jejunium magnum et generale est, ab- 
stinere ab iniquitatibus et illicitis voluptatibus saeculi, " ip 
c|Aop5A'ó móp coicceAnn, ]:tit-6.n5 ó ti|tcói'oib, 7 ó 6vinmiA.n^ib 
éi^cne^pcA. An cp-^og^it; i-p c-pop^A.'ó lomtÁn -cnn." Ap n^ 
b|ii-6.cp4>.ib-'pe if -potttii^ n-6.c eí^-ó AmÁin if cjiof^^'ó ^nn, 
•ptjtAn^ ó bi^'ó 7 ó '015, -6vcc póp 5ti|iAb ■píop-cpop^Av'ó, p'titA.nj 
ó'n bpeA.c-6.'ó 7 ó n^. fei'ómib be4>.n4Sf |tif. Utii5ce4>.|A |:óp a. 
b|iiA.c|i^ib S. be-6.|\n4>.|i'o, Serm. xxxviii., nA.c e^'ó 4>.mÁin 
'óteA.5^i|\ 'oo'n •otiine cjiop^A.'ó -oo 'óé/sn4>.m ó biA.'ÓA.ib, -6.cc 
■póp 50 n'ote4).5^i|A 'óó, p^iA.n 'oo cti|t |\é n-A. céA.'opA.'ÓA.ib, •oV 
bpA.pcugA.'ó ó cíoc|i^p cpti^p^c n^. ^ce^n : ^5-po mí>.|\ A.'oeip, 
si sola gula peccavit, sola jejunet, &c., "mÁ'p é ^n cpA.op 
A.mÁin "00 -pe^ctii^, cpoip5ce^]A teip féin A.mÁin, 7 ip tóp é; 
ji'óeA.'ó, mÁ -00 pe^.cui^peAv'o nó. bMtt eite, cpé^'o 6.p* n6.c lCAb. III. Atu XYII. 231 

cpoif^p'óe teó-pn m. ^c. ? A|\ ó.n -6v'óli)^]i-pn, 'oé-6>nA.'ó -^n 
c]^iJil C'pof^Av'ó ó -6.TTíAs|\c néAvUd. ; 7 ^n cluA'p ó éi-pueAcc -^n 
iciOTTi'pÁi'ó 7 b|AiA.c-^'p Tní-rriéine n^ mei|\*o]ieAc; 7 -6.n béA.t ó 
b]Aé4>.5A.ib 7 ó b|\iAC]A-6.ib bojib^ bA^ocÁncA ; 7 A.n tÁ.m ó 
cA.'ÓA.tt c]iii-M'L'Li'óe ; 7 ^.n co]" ó céimniii^A.'ó ceA.t5AvC cÍAvon- 
jAÚnAc." A^ n^ bÁicib-^^e if* léi|i nt^c tóp -00 neAC c]io]"5^'ó 
ó bi-ó.'ó, A.CC yóy m^c ]:titÁi]i •óó, c|io]"5Av*ó 7 ^rulAvn^ 'oo 'óéA.nAm 
ó peA.cA.t)-Mb. 

[11.] 1f có]iAvi'oe -00 ne/s'c c]ao]^5a.'ó x)o 'óéAnA.m ó iom-6.'o 
bí'ó 7 "oi^e, A. mioncA. t)o cu-m'ó ]:beAv'ó^cxs]" bí-ó 7 'oige 1 
nx)OCAv|\ •oo'n 'oiitiin^ 'oo -p-Mnnceóc,6.'ó ia^'o. bío'ó -6. pA.'ón^i]"e 
pn &^\\ Holofernes, X)'a.\\ he^nisX) -6. ce-6.nn, j é j^\\ mei^^^e £y]\ 
tÁ]i -6. ftti/M^, ludith xiii. 4 ; 7 A.]A Ammon, m^c 'OÁibí'ó TIÍ5, 
vo mí^]\'bisX) té mtiinnci]i a. •óeA|ib]iÁc^]i, a]i mbeic 'oo'n 
Ammon céA.'onA. A]a mei^^^e, 7 é A.5 CA.iceAm frtei'óe, 2 E.eg. 
xiii. 28. Hí íieAv'ó AiriÁin céi'ó ^n bi^'ó ]-Á'ÓAit 1 n-oocAii, nÁiX) 
mis 'oeocA^ ]"o-bt^]"CA., acc ]:óp céi'ó ctii]A-bix^'o 7 cÁi|i-'óeoc 1 
n-oocA]! 'oo tticc A. ^cAsicme. Dío'ó ^ pA'ónM]"e pn ís]\ Ax)ó^m, 
té']i cA.itte-6v'ó 5]iÁf 'Oé 7 ^ ctiix) X)'oi§]ieAcc mme Api 5p\eim 
x)'ubA.tt, Gen. ii. ; 7 ís\\ Esau, X)o -peic ^ oig^AOAcc a|i co]in 
•p]A-M]"5e, den. xxv. 33. 

[iii.] 1f có]i^ix)e ]:ó]" X)o neA.c, c|ié'óe-6vnA]" X)o 'óéA.n-MTi ó 
fÁim|\i5e 7 ó jAAc -pAvOgxístcA., -6. mionc^ x)o ctiAi'ó ne^c 1 
n-otcA.ib ó conÁc 7 ó onóip\ -p-^o^x^tc-^ 'o'.^ |iocc-Mn. bío'ó 
£s fiA.'ónAvife pn a.|\ SA.tit, X)o bí 50 m-Mc, ftit ]ii.ini5 1 bft^i- 
ciuf r\ís. n-1iJX)A.i5e^c, 1 Reg. ix. ; ^oní^.'ó uime-fin AX)eif -6vn 
fÁi'ó Daniel -6^5 a. iomcAfA.oix), xv. 26, *^x)obp\í5 ^tip^ |\tJA5A.if 
tiMC comf Á-ó -6.n Ui5eA|\n^, X)o ftiAi^ A.n Ui5e-6v]inA. cu-fxs, 50 
n^c btj'ó Hí is]\ Israel cti," 11e-6.f ctiigix) b]iiAC]iA. S. Chrjsos- 
tomus, de Curialium Nugis, té ]:ífinne ^n neic-fe, noverca 
virtutis prosperitas, &c., "teAvf-mÁcAip\ n^ ftibA.itce ^n conÁc : 
if -Miit-M'ó X)05ní coip\n-cte^f 50 n-tip\coix)eA.'ó ; 7 té c]ii^tt 
neA.mconMC xjo^ní fei'óm x)o n-6. coicce^c^ib, lonnuf f^. 
'Dei|\eA.'ó 50 n-oibp\i5e^'ó mitte^.'ó té n-A. fteA.X)Aib ; Avp\ x)cúf, 
^5 ót-co5/M]Am 1 mitif-x)eoc, 7 ia]a mbeic a.]\ meif^e •óóib, 232 uní bioTi-gAoiúe An bÁis. 

•oo^ní ctiTn^|"5 neitrie ínA.|Abc^ige C]iíoca. ; 7 -oÁ jiA^ibe ní'ó-'p4v- 
rrieA.'pA. lonÁ -ó. céite 'óe-^'Lt-ptiigeA-p c|Aé n-A. gné, i-p mó-f-6.-cÁc 
iA^-p n^xs'bÁi'L tTiA.ccnAvi*ó n^ -púite, 'óoi|iceA.pi 'D'LtJic-néA.tt'oo|ACA 
op\|t-^ é." Af nxs b-piA.CjiA.ib-'pe if loncui^ce ^upiAb eA^^t 
■oo'n 'opiuin^ íbeA.-p b'po^ói'o n^. be^.cA'ó-'po 1 'ocúp a 'p4>.é, 'oo 
bpiíg ^tJpvAvb ^nÁc -pi-p A.n -p-^ogAvt, feA.-pbó5A. t>o 'óÁit 'oóib 1 
nx)ei|AeA'ó -6. n-Avimpp\e, 7 tnío-p\A.c 1 n'oíot tiiAvcnA.'p-^ n^v liói^e 
fó-p 'otit 1 n-otcAvf cpié ■ptA.tctti'p 'pA.05A.tc-0. 'oV |ioccA.in, tonntif 
té |:Á|' Av n-inntrie, 50 b]:Á'pAi'o a. n-xMntiiiA.nA.. 

[iv.] péAc 'OÁtbí'ó Tlí, 'peA.bA.'p n^. ce^.'pcA -00 bí Aipi, 'put 
|AÁini5 -pé 1 b'pt-MCiti]", -6.TTiA.it téA.5CApi, 1 Reg. vii., mty\\ x)o 
rí]cs]\h^x) teotTiA.n tei'p, a.\\ mbeic A.5 ion5A.i|te CA.o|tA.c 'óó ; 7 
m^.'p -00 iiinne lomA.'o 'oo neicib CA.p5A.tTitA. eite; ^i'óeA.'ó, {^1[\ 
mbetc n-A tlíg 'óó, X)o i\inne A.x)A.tc|AA.nnA.'p -pé Bethsabe, beA.n 
Urias, 2 Heg. xi. IpéA^c m^.'p "oo ctitc SotAtri, A.'p mbetc 'n-A. 
tlíg *óó, CAvp\ -6. b]:tií>.ip\ 'o'eAv^nA. 7 "oo 'ptibA.ttcib ó 'Oia, lonnup' 
5ti|A CÁ1C é 'pétn 50 liéi5ceA.p\c 'pé mnÁib 'oeó'pA.CA., cti^ A.i|t, 
A.'ó|iA.'ó -00 tÁtiri-'óéib, 1 n-A§A.i'ó |AeA.ccA. 'Oé, 3 Beg. xi. 4. 

[v.] péAC Achab, a^]\ mbetc 'n-A. Tlí§ 'óó, mAp\ cti^ lezabel 
tnge-^n Uíg Sidoniomm mA.p\ trinA.ot, cti^ Atp, to*ÓAvt-A.*óp\A.'ó -00 
•óé-6.nAvtTi, 3 Reg. xvi. 31. St'óe^'ó, tf ca.'ó 'óte-ó.gA.iit •oo'n cí 
teA.nA.'p top\5 Achab 'f'b^n otc, í^ top\5 m. 50. -00 teA.ntTiA.in Y^^ 
A.iC|Ai5e ; 7 'oo^éA.bA.'ó mA.|i-pn A.ipo5 a. ptÁtnce 'ppto|AAv'oÁtcA. ; 
A.tTiA.it i:tiA.tp\ Achab, "oo 116111 Hieronymus, ad Oceaiium, jejuna- 
bat in sacoo et arabulabat demisso capite [3 Reg. xxi. 27], et 
sic salvatus est, "-00 cjioip^ 'pé 1 'pA.cc, 7 -oo 'piubA.it 'pé m^itte 
■pé n-A. ceAvnn cpom, 7 mA.'p-pn -00 'ptÁ.ntngeA.'ó é." ^y té 
bA.tc|ii5e |:ó'p "00 •óéA.nA.TÍi, -00 cti|\nA.'ó feA.|i5 'Óé 'pé i:oip\inn 
CA.c|iA.c Ninive ; ip A.tritM'ó yóy x)o p'ói]ieA.'ó A^n putbteA.cÁn ; mc 
A.tiitA.i'ó m. 50. 'ptiA.t|i Nabucodonosor A^ipo^ a. f-tA.iciU'pA., Dan. 
iv. 33. Uime-pn, 5A.C A.on tcA.npA.'p 'n-A. toccA.ib a. to|i5, 
teA.nA.'ó 1 teA.fu^A.'ó a. mbeA.|ic ia.'o. 

[vi.] 'péA.c mA.|i -00 pA.obA.'ó Gedeon, Ezechias, Manasses 7 
nA. céA.'OA. ette, c|ié ptA.iciup 'pA.05A.tcA. 'd'a. 'poccA.tn. "^^-óeó^x), 
ní íiionA.nn po, 7 A.n 'pocA.n C15 •oo'n boccA.cc, x)o |iéip\ TÍ1a.ca., leAb. III. AlU XVII. 233 

V. 3, "i-p be^nnm^ce n^ boicc ó 'ppio|iA'o : if leó ^t-Mcitip 
niriie." U15 SoIa.tti teif -po, Eocli. x. [?], pauper propter scien- 
tiam et religionem gloriam adipiscitur, " ^iieA.mui^i'ó -6.n bocc 
c|ié eól-6>f 7 C|Aé i|Ai|^ A.n ^lóipv ; *' 'o. ^c, ^n cí bíof bocc -00 
'ó|\uiTn eólA.if 7 piié^n'o^ccA., ^u-pA.b fe-^bb 'óíleA.'p "oó au 
5lói]i po|i. gi'óeA.'ó, ni bí -po feA.tb loobeiiA SoÍaiíi, iUd. [?] 
•oo'n cf ^it)bi|i, m^-p a. n--6.b-M|\, dives ob divitias suas in bonore 
est, " -ó.cÁ ísw 'póvi'óbi|A c|ié n-xs mA.oinib péin 1 n-onói|\ ; " 'o. ^c. 
5U|iA.b í ^n onóiji •p^ogA.ic-íS i|" feA.bb 'oo'n coicceA.c. ^^ no 
cu|i -cn neic-fe 1 ^céibl -0.CÁ ^n fA.b^ilt-f5éA.l téA.5c-ó.]i -0.5 
LúcÁ-p, xvi., m^-p Av n-innifce^|v 50 'ocu^^'ó -pe^tb n^ ^tóife 1 
n-ucc Abraham 'oo'n bocc Lazarus, 7 ^uf cuif e^.'ó A.n f.M'óbi|A 
fÁ'ÓA.it x>^í>. b|AUic \í>^x\ mbp\Áic-ceini*ó, 1 nx)íot n^ 'p^i'ób|AeA.f 
•p-ó.05AtcA. •puA.iiA \i>^\ mbeA.cA.i*ó-fe, mA.|i nÁp\ cuif 1 n^tóiii 'oo 
'Ó1-0. nÁ 1 'poi-teA'p -^ com-ó.|i 'pA.n ia.x). 

[vii.] If cópi^i'oe -óv meA.f ^uf^b é top^ Lazarus if in- 
te-í>.ncA. -pé "peitb n^. ^tóife -oo gpieAmug^'ó, 7 f é ft^ince 
fpiofA.'oÁtcA. t)o cAomnA 7 'oo coimé^'o, £yx\ féim 'oo coimé-6v'o 
CjAÍofc féin .1. wíy 'p^i'ób|ii-p f A05A.tcA^ X)o cféi^e^n Api bocc- 
Acc, -00 |\éi|A LúcÁip, ix. 58, "a.cái'o u^mxs A.5 n-ó. ponnACA.ib 
7|At. ;" í^x -po i-p loncui^ce ^uf fjAom-o.'ó cfé'óe^n A.f n a boccxsccA. 
té Cpiíofc, m/y|\ fomptA. 'óúinne pié ■peA.cn^'ó n^ f4).i'ób|AeAf, 
m-^-p tei5eA.f 'o'Á]i n--6.nmA.nn0.1b, 7 p\é cu,6.p\ -peitbe n.6. ^tóife 
fuc-Mne. 

[viii.] An 'OAf A. mo'ó -6.|\ -6. nx)éin 131 a teigeA.^ -ppioii^x^Átc-^, 
té' 5cA.omn-6.nn 7 té' nx).<site-^nn -ptÁince ,6.nmA. x)o'n x)uine 
1 n-6.5A.i'ó nA. n5A.tA.p\ 'ppio|i-6.x)Átc-^ bíof -^|\ -6. cí, — té pup\- 
5Óix)ib persecutio 7 bu .6.1*0 e-6.p\c-6., té b|i-6.i5X)eA.n-6.-p, té x)íbi|ic 
7 tei-p 5-6.C -6.nfoc-6.in eite, fuitn^e-^p 'O1-6. x)o cui'óeA.cc -6.|i a 
p-pe-6.nA.ib -péin. 1f iom'ó-6. -pomptA. ^y(yx\ pcpiopcúi|\ -6.5 a. 
ftii'óiugxs'ó -po. LéA.5CA.]i, Gen. vii., 50 nx)é-6.p\npA.x) -6. ctA.nn 
f-o.n-6.m-^x) -pA. TIa.01, a.|\ mbeic -6.p\ mei-p^e -óó ó CA.o|\A.ib n-6. 
pneA.mnA. X)'ice i-6.|\ x)cu|\n-6.m n a. x)íte-6.nn ; té-6.5CA.|\, Gen. xiii., 
5U|\ fó^Aiii 'OiA. X)' Abraham x)ut a.|\ x)íbipc Ap -^ 'óúcA.15, 7 
ce6.c -6. A.CA.p 7 A. p-6.t6.f x)0 cpéi^c-^n ; téA.5CA.p A.5 pótí 

2H 234 utií bioíi-SAoite An bAis. 

Gal. V., 51111 ftiilin^ Isaac ingiieim ó h-a. t)|iÁCAi|i Ishmael; 
té^gcA'p, Gen. xxiii., 50 nt)e^c-M'ó lacob a|\ 'oíbi|ic 'o'e-^^tA. 
A. bjAÁ^cA.'p Esau; léA.§c-ó.]A, Gen. xxxvii., ^iíji 'óíol^'OA.-p a 
b|\ÁiciAe loseph; leA.5cA.iA, I Eeg. xviii., 50 |AA.ibe S-miI a.\\ cí 
'ÓÁibí'ó x)0 iTiA.|\b4>.'ó. 'pé-ó.c 1:01", cia. X)o n-6. ]:Áit)ib, 'oo' nA.CA.i\ 
b'éi5eA.n |:|aoitia.'ó 'oige 'oomblA.fCA. ingpeAniA. 7 -6vnfo|AlA.inn 
A.n cfAogó.it-fe, tn-6.iA i|" plltjf 'oo cA.oib Elias, Ezechiel, 
Daniel, Tobias, Amos, lonas, lob, 7 il-iomA'o eile. péAc ipó]', 
mA.'p •00 'piAOTÍiA.'ó nA. po|\óipe cé-ó.'onA. té C|\íofc •péin, Matth. ii., 
'n-A. 'óeó|\M'óeA.cc 'oo'n Gi^ipc, 1 n-il-ioinA.'o -í).tnA.|\]iÁin eile 
T)o 'ptiibn^eA.'ó lei-p ó -Mn a. ctiifini*6 50 btiA.i|\ a tÁihtJigce -pé 
btjcc A. céA.'pcA. ; 7 pn tjite m>6.|\ fomplA. -00 n-6. tDA.oinib, |\é 
pi^omA.'ó nA. ^co'pn 506^.10^^., X)o CAvOmn/s 7 -00 coimé-6.'o a 
-plÁince -ppioi^AvX^ÁlcA. -óóib. 

[ix.] An c|\e6.f mo'ó, té i^^AvOileA.'ó f-olA. TnA.|\-pn ca.|\1-6. 
X)' Abel, x)o mA.|\b-6.'ó té CÁin, Gen. iv. ; ip A.mtA.i'o CA.|\t-6. X)o 
nA. nA.oi'óeA.nA.ib, Matth. ii., mA|\ X)o mA.|\bA.'ó té mtiinnci|\ 
1o]Ati-MC 1-6.X), — 7 ceic|\e míte 'óé-6.5 -6. tíon ; AmtxMX) ifóy, t^\\tó. 
x)'6óin b-Mpce, x^V^v beA.nA.'ó -6. ceA.nn ''p-^ii bp|\íoptjn, Marc. vi. 
5Á X)cÁim nip? c-6.|it^ A.n teigcA.'p cé-6.x)n-6. x)o n^. h-6.ppcA.tA.ib 
tnte, A.CC eóin b|\tiinne A.mÁ.in. 1|" tJime ttJA.i'óim nA. neice- 
ye, mA.'p -pomptA. X)o nA. x)A.oinib 'pé hiomcA.|i 5A.C A.np'ocA.ine 
ceA.^mA.'p X)óib; ói|\ X)o 'péi|\ póit, Rom. xv. 4, **5A.c níx) a.cá 
A.p\ n-A. 'p^'píobA.'ó, ip X)'Á]A x)ceA.5A.'p5-ne a.cá 'p^-píobcA. ; " 
X). 50., 5A.C ní'ó x)'a. 'p5|\íobcA.|\ '-p-^^ pc|\iopctJi'p, 7 5A.C 'pomptA. 
A.ic]tifceA.'p A.nn, 5ti|\A.b mA.|i eipomptÁi|\ x)o nA. Cfíoppe^íjib 
|\é n-A. mbeA.CA.i'D x)o 'pcitJ|\A.'ó 50 x)ti5ceA.c, ctJi|\ceA.|\ t 5ca.i|\c 
nA. cA.nónA. ia.X). UA.|\tA. ipóy x)o nA. í33 pÁpA., xjiío bí A.5 
fottA.trinti^A.'ó nA. heA.5tA.1pe 1 nx)iA.iX) Cfíopc, A.tTiA.it/téA.5CA.]\ 
A.5 tloigne ]\ío5-u5t)A.]\ nA. heA.5tA.i]"e. UA.]\tA. tn. 50. xdo 
C]\íofC ]:éin, A.iTiA.it téA.5CA.]\, Philipp. ii. 8, "x)a tJThttii^ 
C]\íopc é féin 50 b-6.]", 7 ]:óp 50 bÁp nA. c]toice; uime-pn 
x)'Á]\x)ui5 'O1A. é, 5ti]\ 'óÁ.it 5A.ipm •óó óp cionn nA. Nitjite 
5A.]\mA.." Tn.^c. x)05ní ^Oia. ]\i]" A.n uite pí]\éA.n, tjmtuige^ 
é péin ]\é bÁ]" x)'putA.n5 50 hA.oncui5ceA.c, c]\é cottritíonA.'ó A.n leAb. III. AlU XVII. 235 

ceinc Av]A yox\ X>é ; Á]iX)tJi5ceA.|A é 50 n^A.iiimce-^'p tlí 1 b]:tM- 
ciuf T)é 'óe, c]Aé n-/i. niA.ic-griíoTTiA.'pcA.ib. gi'óeA.'ó, "005111111 
ion5AvncA.f ^nn-|'o •oo'n oiiinei'p -00 C05 Cjiíofc té b<N]"ti§ó.'ó 
bÁi-p n-ów coi|ie .1. a. bÁp co|ApA>|i'ÓA. -péin -00 cog^., iriAs'p A]iTn lé 
'oí-ceA.nn-ó.'ó bÁip n^ coi|ie; -MriA^it t)o C4>.i'pn5i|A Oseas, xiii. 14, 
mí><\\ ^ n-^bAi|i 1 bpeA.]ip-Mnn Ciiío-pc, " ó a. bÁif, if mi-'pe bup 
bÁp X)iiic;" "0. 50. 5ti|iA.b té n-A^ bÁp coppA.'p'ÓA. •péin "oo 
TTitii|ibpeAv'ó bÁp n,ó. coipe; 7 -0.CÁ Isaias ^5 ^e-óvttAv'ó -cn neic 
céA'onA., XXV. 5, " teA.^p^i'ó -pé ^n bÁ-p 50 pío]i|\A.i'óe ;" X). 50. 
50 'pA.ibe ó. bA.'pA. 'p^. Cpíopc, ^r\ bÁp píoppA.i'óe -00 coipne^.'ó 
té n-xs bÁp co]ip^'p'ÓA péin. Tn.. 50. X)o§ní ^a^c 'pí|AéA.n 'n-A. 
céim -péin ; ói|i, ca.|\ ce^nn nA.c ptiit a|i cum^'p 'ótiine, x)'/s 
^níoTTi^ib péin, bÁp n^. coiiie X)o mA.|vb^'ó, mA.ipoA.'ó, /sn CA.n 
bío'p cÁic-ce^n^Asitceté ^níomA.'pcó.ib *Oé cpé gtiúnA. n^pÁp, 
pé-ó.x)Ai'ó A.n céAX)nA. X)o 'óéAnA.TTi. 

[x.] 1p T bpogxMii A.n neic-pe ^cÁ -6.n ní'ó té-ó.^c^'p, 4 Reg. 
ii. 20, -ó.'p mbeic Xí'tiip^e lericho peA.|Ab, X)o ceit^ Eliseus 
■p^t^nn -^nn, 7 X)o bí ^t^n poi-mitip X)'-^ éip pn ; m. 50., au 
CA.n cÁi'óceA.'p Á|i n5níoTTi-6.-ne ]\é 5nT0tiiA.ib C]iíopc, bí -6.n 
tu-Mgi'óe-o.cc céA.X)n-^ -6.CA., X)o |iéi]A -0. ^céime 'péin. 

[xi.] AcÁ pogA.i'p eite -6.5 ce-6.cc tei'p A.n ní'ó-'pe té^gc-^-p, 
4 Heg. xiii. 16, -6.n c^n "oo CÓ5A.111 loas Hí ceA.nn^.'ó ís]\ a. 
^05.6. té 'pA.ige-^x» X)o 'óiob|i-6.c-6.'ó -6.p, C15 Eliseus A.n pÁi'ó, 7 
cuipip A.'óÁ tÁiTTi x)o con5n-6vTTT teT'p 'p^^ mbog^.; m.^c. x^ogní 
'O1A. iiip n-6. pí|ié,^n^ib, .6.n c^n ctii|MX) fiompA. péin cA.ctigA'ó 
x)o *óé,6.n-6.Th T n-A^M'ó ua. nx^ubA^itce. Óip, ca.]i ce-^nn 5up-6.b 
é 'Oi4>. ip p'pím-gníomui^ceóiii pjiinpopÁtcA. 'pé X)é-6.nA.TTi n-6. 
nx)e.6.5-0Tb]ieAc, m4sTpe-6v'ó, m bÁit teip ^^n com-oibpiti§-6.'ó nxs 
bpí|iéA.n ; 7 ip uime-pn AX)ei]i pót, 1 Cor. iii. 9, "tucc con- 
5A.nc,6. 'oo X)iA pnn ;" 7 póp, -6.5 ceAcc teip A^n ní*ó 5cé-6cX)nA.^ 
iii. 8, •*X)05é.6.bM'ó 5-6vC ,6son 'ouine cuA.'pA.pcí^.t X)o piéi|i ó^ oibpe 
péin." Ap po ip loncui^ce 50 bpuit éi^eAvnc^c -6.5 5-6.C ,6.on, 
C0TTl-0lb|1TU5.6.*Ó X)0 'Oe-6.nA.TTT |lé *OT^,|lé 5|ie-6vmu5.6.'ó pt.6.TCTpt)é. 

[xii.] UU15, A. •óuine, 50 bpuitix) cpí ce^cc-6. té pu'ppó^'pA. 
ísw bÁip: A.n céix) ce4>.ccAvipe, n^. ^u^ipe lom-ó^). a.cá 1 ^cionn 236 URÍ blOR-gAOIÚe Atl bÁ1S. 

An 'ouine. 1f c|ié n--^ n-éA.^-pA.nit/scc pn A.X)ei]A SotA.ni, Eccle. 
ix. 12, " ní i:eA.f X)o 'ótiine a. cjiíoc iréin." 1f iotttd-^ 'pomp'L<s 
'potttif X)o ipéA^vifMte -00 cu]\ -pof A.nn-fo, 'ptii^feA.m ^^.n 
tti-6.'ó: i:éA.c An ní'ó teA.5c-6.11, 4 Eeg. xxiii. 29, mA.|i -00 
mA.'pbA.t) losias nAomcA. neA.m-tí|Acói'oeAc té |aí§ An'ptA.iceA.c 
n^. heippce 50 |?oi|iéi5neA.c té íi-6.|im ; 7 mA.|\-pn "00 t1ió|iÁn 
eite. Si'óeA.'ó, ní íiA.'óbA.|i mí-mei'pnig nÁ 'ooi-meA'pcA. X)o beic 
A.5 -6.n bpob-6.t -^-p ne-6.c n-6.omcA X)'a. bjrA^bA'ó bÁf ob-6.nn, A.n 
c-6.n bíof innitt titt-6.m \\é p^gbÁit -6.n bÁip, 7 é ionn|AA.ic ; 7 
|?óp, ní 'peipi'p'oe neA.c, bÁ'p'ptJ-MmneA.c 'o'pA.gbÁit -^|i A.teA.bAi'ó 
•óó, -6.mA.it i:tiA.i]i Antioclius, m^.'ó peA.cc-6.c ^.n cí §-6.5^.]^. 

[xiii.] An 'oxS|iA. ceA.ccA.i|ie, 5A.txM|A ; m^.'p ip ^rotttip a. 
mó|\Án X)o CA.omA.ib 7 •o'eA.|'tÁincib mA.|ibcA.cA., C15 a.|\ 'ótiine. 
*0Á ^ctnjieA.'ó 'otiine 1 n-ion5A.ncA.p, CjAéA.'o A.p a. bi:tiA|iA.X)A.'p 
A.n x)|ion5, x)o bí |aia< nx)ítinn A.nn, 'pA.é -pA.x^A., péA.x)CA.|i 'pé 
liéA.'púin X)o CA.bA.i|ic |iif ; a.|\ X)cúf, 'peA.bA.'p nA. ^coimptex, a.|\ 
mbeic 1 n5A.|i X)o'n 'p]iéim ó'ii pÁ|"A.X)A.'p 'óóib ; A.n 2° 'péA.'pijn, 
meA.pA.'p'ÓA.cc nA. hoiteA.mnA. x)o ca.icix)í|" ; 3°, |?ottÁine A.n 
bí'ó ; 4°, A.n po|" x)o bí A.5 A'óatti a.|t nÁ.X)iJi]i nA. ttiibeA.nn, té 
peótA.'ó x)'a. ftiocc C1A. 'óíob bti'ó |:ottÁine; 5°, A.n ptii'óitigA.'ó 
'pÁim x)o bío'ó A.|i nA. íiÁi|iX)-'peA.nnA.ib A.n CA.n-pn ; 6°, 'oeA.g- 
ojix^ti^A.'ó X)é t11te-ctiTTiA.ccA.15. 

[xiv.] An cpeA.'p ceA.ccA.ip\e, éi^ti'óeA.cc A.n ctii|ip, 7 ctA.o- 
ctó'ó nAw 5céA.x)pA.'ó. S^'óga.'ó, a.cáix) neice A.nn, oipinoA.'p A.n 
A.'p'pA.i'óeA.cc : A.|i x)cúf, eótA.'p poi|ibce A.p\ nA. neicib x)ia.'óa., 
A.iTiA.it A.x)eip\ lob, xii. 12, " A.CÁ A.n eA.5nA. Y"^ 'peA.nA.ib." 
An 2° ní'ó, c|iíonnA.cc c|iíocntii5ceA.c ''pnA. neicib ■pA.o^A.tcA. ; 
íbid.f " A.CÁ An cp\íonnA.cc 'p'^^n x)|itiin5 cA.iceA.'p iomA.x) A.im- 
p|\e," An 3° ní-ó, mcó CA.'ÓA.if X)o'n A.jipA.i'óeA.cc, Levit. xix. 
32, "x)éA.nA. coiméiiige |\éf A.n 5ceA.nn tiA.c.'' An 4° ní'ó, 
ceA.nnj'ti^A.'ó A.n TriA.cnA.'pA., Sap. iv. 9, " a.0|" nA. bA.jij'A.i'DeA.ccA., 
beA.cA. neA.TTi-CA.i'óeA.c ;** x). 50. 50 mbí móp\Án X)'tiA.itt 7 
X)VnTTiA.cnA.p 7 X)'A.inTTiiA.nA.ib nA. bói^e a.|i n-A. múcA.'ó 'p^^ 
A.jipA.i'óeA.cc, lonnup nA.c bí teA.nTTiA.in nÁ to|i5A.i]ieA.cc A.ice 
A.|\ toccA.ib nA. Viói^e ; 7 ):óf, 50 mbí A.n ^jipA.i'oeA.cc nA.0TTiCA. leAb. III. Alr XVII. 237 

neinicioTic-^c iÁn •oo §|AÁin 7 x)o 'óéi'pcin aja AinTTn^nA.ib 
eiponn|AA.cA. n^. íiói^e, lonnu'p 50 "0^15 'óe-pn 50 mbí neAviii- 
cA.i'óeA.c í>Xoy n^ 'peAvnó|A'ó^cc^. An 5° ní'ó oijAne^-p ^n 
A|\'p-M'óeAcu, méA.'otjgA.'ó n-^ Iti-M^i'óeACCó. ; ói|a ní fui'L, "OÁ 
jpA.i'oe bíoi" neA.c -0^5 cui'L'Le-MTi ctj^-pA.-pc-M'L c|ié 'p^ocpugA.'ó nxs 
•ptibA.iLce, nA.c Tnói'oe a cuA.jiA'pc.ís'L é. 

[xv.] AcÁi-o cpí neice ioncoTTi^|ic/s 'oo teic A.n bÁif co|ip- 
AjA'óA. : /yn céi'o ní'ó, 50 n'oLeA^/siii -00 ne^c 50 íiA.onctíi5ceA.c 
■peice^iTi ]\^y ^r\ TnbÁ-p 5co|ipxS'|A'óA., "00 bpí^ 50 'ocA.b-Mpi 
]ni^iiTine4>.f 'oóib ó lomA.'o 'oViniAv|A|"m^ib -p-^o^^tc/s ; -mtia^ií 
-^'oeipi Sot-MTi, Eccle. ii. 23, "bí'o ^ tiite tA^ece -pú'o tÁn "oo 
f Aocji^ib 7 'o'-MTi^Av'p/Mb ;'' 10. 50. ^tiii ctiA.|i 'ptiA.imneA'pA 'oo'n 
'PIAéA.n beic •oe^ttiigce 'pé buA.i'óiieA'ó 7 ]\é c^^.ctt^A.'ó ó.n 
crA.05Ait, A.n c^n 'oogeib bÁf ; 7 'pó'p, m/y|A 'oogeib -pe^^.tb A.n 
cuA.'p-^fCAit ctiitteA.'p A.jA -^n 'p-^og/st, ^Th-Mt ó.'oeipi 6óin, 
Apoc. xiv. 13, "if be/snnuigce n^. m^ijib, 'oogeib bÁf Y^^ 
'oUigeA.'pnA. ;" 7 ní béi^cne^'pc^ pn 'oo 'pÁ'ó, X)o bpiíg 511'pA.b 
1 n'oiA.i'ó An bÁi'p 'oogeibi'o -6. 'ocu^-p^fcxst. AcÁ C'pío-pc •o'Á|i 
'oce/s^A.'p^, Luc. xii. 35, ^5 a. i-óv'p'p-M'ó ojAMnn mne-^tt -oo ctin 
oji-Mnn fém, ]\é ^ti^cA^X) cti-^|iA'pCiMt, "bí'oí'p bt!!! bi:o|i'0|ionnA. 
ceA.n5xsitce, 7 tócp\Amn -^'p t^v'p-^'ó m btijA tÁm^ib ;" 'o. ^c. 50 
n'Dte^§A.i|i 'oo'n cí bío'p ]\é bticc -^n bÁij^, é 'pém 'oo cexsn5A.t 
'pé beic ionA.ifci|\, 7 tóc'pA.mn n^. n'oe-^<5-oib'peA.c -00 beic ^]\ 
t^'pA.'ó 'n-/s tÁmA.ib, -pé cjiiAvtt 'oo gtA.cA.'ó /s cu/S'pA.'pcA.it A.'p 
ne-MTi, lonnui^ n-6.c ctii|i):eA.*ó •OA.itt-ciAC nó'oo|icA.'OA.'p'otib4>.itce 
•oo'n con-MjA cói|a é. Utii^ c|aí neice 'f-^n iDce^^-^'p^-'po : -ó.'p 
•ocú'p, 50 nt)te-ó.5A.i|\ •óó, beic comnit ctniiAn^, ionnti|' nA.c 
bi-óv'ó -o'-ó. 'ppiA.n^^.'ó nÁ 'oV 'ppA.oitte^.'ó CA.-p a ^if, cpé beic 
ce^n5A.itce '-pnA. x)tib<Mtcib 'óó ; 7 'pó'p, tócpv^mn n^. n'oeA.5- 
oib^eA.c •00 beic 'n-xbv tÁim, 7 é ^pi t^.'pA.'ó 'oo §^^'0 'Oé 7 n^. 
coTTi-^'p'pA.n, A^ A. 'peótAv'ó 1 'ptigi'ó n/s 'pubA.itce 50 neAm. 

[xvi.] An 'o^ji-ó. ní'ó 'óte-ó.^AiiA 'óó, bÁ'p cÁic 'oo ^AbÁit 
ctii^e 50 |"oi|ib, £k]\ mójiÁn 'oV'ób^|iMb. An cé^^'o 4>.'ób^|\ 
•óíob, 5ti|VA.b coit 'pé X)'i£y a. mbÁf ; 7 n-6.c '0teA.5A.111 'oo ncAc, 
beic Tooiiib ]:&. coit nlDé "oo coimtíonA.'ó. An 2° íi^'ób^|i, 'oo 238 UHÍ bion-gAoite An bÁis. 

^V^Í 5ti|AA.b é c|iéA.cúi|\ 'Óé -^n cí 6^.5^^ ; 7 nA.c •ole-6.cc '00 
neA.c 'ooi|ibe-6.'p X)V g^bÁit f-^ 'Ó1-0. -00 'óé-ó.n-Mti -ó. 'óíoI-ó. -péin 
'oV c]Aé-6.cúi|i. An 3° -ó.'óIdaii, -00 bj^íg ^u-p oji'otiig 'OiAbÁ'p 'oo 
54>.c -6.on 'ouine; 7 -oV néijA pn, n6.c 'oleA.^A.i]! -oo neA.c, 
•ooilge^-p 'oo 5-6.bÁib c|\é coit nT)é "oo coiiTilíon-6.x). An 4° 
tiA.'ób^p, -00 b|ií5 50 pA.o|\-6.nn -6.n bÁp copp^ii'ó^ -6.n 'ottine ó 
ioni4>.'o 'o'-Mii^A.p-Mb n-6. beó.cA.'ó-|^o ; 7 -oV -péiii pin, 50 m^.'ó 
cóp^ X)V coiTi-6.pp^n^i'b, lúc-gÁip "oo beic ojApA. lonÁ 'ooilgeA.p 
cpé n-4^ ^CAvpA.i'o 'oo -poccAvin 'fíyr\ 'pÁiiriptge n^vC pu-6.ip 
'f^n mbeACA.i'ó-pe. An 5° h-6.'óbA.'p, "oo bpíg 50 bpA.icce^'p 
■oo 'Oi^, cpéAvX) -6<n ní'ó ip pe^pp -00 5^.6 ne-6.c ; 7 m^p-pn, 
n^c 'oteA.§Ai|i -00 neA.c, 'ooitgeAp 'oo beic 4>.ip, cpé 'Oia. 'oo 
bpeic -6. cAp-6.'o Af -6.n mbe-6.c-M'ó-'pe 'p-^i^ mbe-6.CA.i'ó pucMn. 
An 6° liAv'óbA.p, 'oo bpí^ 50 n'oéin -6.n ctimA. 'ooc^p éA.*ocA.pbA.c 
•oo'n cí, CA.oineAp -6. c-6.|a-m'o éA^^^p 1 pc^i-o m-MC. An 7° 
li-6.'ób-6.'p, ^p' n-6.c 'ole-6.5A.111 'oo neA.c ctjm-6. -00 'óé-6.nA.m 1 
n'oi-M'ó A.n cí céi'ó u-m'ó, mÁ'p^pé lom^.'o JpÁi'ó 1 nx)i-M'ó -6.n cí 
6-6.5^1"; ói|i ipminic bíop^pxs'ó -6.inmiA.n-^c eA.5mA.1pe -6.5 neA.c, 
•o'aw "0^15 p-6.itt "00 CA.b-6.i|ic 1 n^pÁ'ó 'Óe, CA.p m-6.|i bti'ó 
'otigceA.c 'óó ; 7 50 'OC15 'óe-pn, mA.p ptÁnugA.'ó -6.p A.nA.m -6.n 
cí mA.ipeA.p, A.n cí, ip mó -6.5 -6. pvA.ibe a. -6.nnpA.cc lonÁ. 'oo 'Oia., 
•oo bpeic tiA.i'ó A.|i -6. teA.p. Oip ip minic 'oogní X)tiine mí-péi|i 
'Oé, X)o 'óéA.nA.m |iéi|ie A.n cí ip ■po-ionmA.in teip; A.mA.it -6.X)ei^ 
S. Augustinus, sup. Gren., saepe oífenditur Deus ne oífendatur 
amicus, "ip minic x)o<5níce-6.|i mí-péip 'Óé, x)o peA.cnA.'ó mí- 
piéipe -6.n CA.|iA.X) x)0 'óéA.nA.m ;" 7 m-6.p-pn, -6.n CA.n a.ccí t)iA. 
múipnín mic nó in^ine, cA.omcA.15 x)ó coi^éite, A.5 neA.c, 50 
mbeipeA.nn ua.i'ó ia.X), lonntip 50 x)citibpA.'ó A.ipe 'óó péin. An 
8° liA.'óbA.p, x)o bpíg 50 5cpeix)ceA.p tinn eipéijige nA. mA.pb, 7 
x)'a. |iéi|i pn, 50 bpA.icpeA.m a. céite a.|i neA.m ; 7 mA.|i-pin, nA.c 
X)teA.5A.ip 'óúinn x)oit5eA.p x)o beic opA.inn 1 nx)iA.i'ó Á|i 5ca.|ia.X) 
éA.5A.p 1 n-ionnpA.CA.p. tlime-pn A.X)eip pót, 1 Thess. iv. 12, 
" A. bpÁ.iC|ie, ní hÁit tinn, pb x)o beic A.inbpiopA.c x)o CA.oib 
nA. mA.pb, mA.itte pé ctiippe X)o beic opA.ib, A.mA.it cÁc A.5 
nA.c puit X)ócA>p ;" x). 50., nA.c x)teA.5A.ip vo nA. cpíopcA.i5ib, leAb. III. AtU XVII. 239 

c|Aeit)eA.f A. céite T>'f'A.icpn i nt^iA.i'ó n-ó. hei-péiiAge, beiú 
cuii^l'eA.c 1 n'oiA.it) ^n iriA.i"|A'b, A.TTi>Mt -pÁ ^nÁc tei'p nxs pÁ^Án- 
cAib, /s^ nA.c iiA^ibe -púit -^ céite 'o'pA.icpn i n'oiAi'ó n-6. 
beA.ú^'ó-fO. An n/soiriAv'D- íió.*ó'bA.|i, 'oo bpiíg 50 t)céi'ó xsn 
mA.pvli) 1 -peitb a. ctJittiiri 7 a. cuA.-pA.'pcA.it, TTiAt) pípié^n é ; 
^onA.'ó uiTne-pn -cs'oeipi S. Augustinus n-o. bpiiA.cn^-'po, in- 
quietum est cor nostrum, donec quiescat in te, '* if ne-6.TTi- 
fuMTÍine/sc Á-p 5C|A0i'óe-ne, 50 ctiTTipAn4>.t) lonA.c-'p-ó. 'óó ;" 'o. 
50. nAvC biA.'ó -6. cpvoi'óe féin 'pÁ-puigce 50 jiocc^n -6.|a ne-Mti 'óó. 
in. ^c. 'oo 'OÁibí'ó, C6.|i ceA.nn 50 pMbe 'n--ó. -píg, níop TÍieA.|' é 
•péTn 'oo bcTC fÁfingce 50 |A0ice-6.'ó ^f neA.iTi ; tiime-pn A-oeiii, 
Ps. xvi. 15, "bu'ó -pÁfUi^ce mé, -6.n CA.n bu-p téi|i 'óa.tti x)o 
5tÓT|A-pe." A-p fo if loncui^ce nÁf irie-^'p é -péTn 'oo bcTC 
fTA.iicA. Y^^ fAogAvt-fo CAvf TTiéix) A. innTTie, 50 f occMn t)o'n 
ftMCTUf neA.tÍTO-6. 'óó. A^uf m^f 50 f Mbe t)Áibí'ó, -00 bí 
'n-A fíg, mA.|*-pn, 'oo bu'ó éi5cne-ó.fc-^ "oo ne4>.c 'f^^ mbic, 
beic 'ooitgeA.fA.c cfé n-^ c-ó.hm'o 'oo foccAin n^ binnTÍie 
céA.'onA. cfé be^t6.c ^n bÁTf. 

[xvii.] 1f 1 bpo^Mf A.n bÁif -^oncui^ci^, 'oo 'óeónuig 
Cfíofc 'o' fA^gbÁit 'oó féin, cf é fomóf x)'a. acmjt, •puitn^i'o 
'OA.oine cf ÁibceAc-ó. bÁf 'o'f-^gbÁit 'oóib féin ó'n f-<so5-ó.t, 1 
;5Cf 01C n-6.om-cuin5e fi-6.5A.tcA. ; 7 if uime-fin A-oeif i'o 'OA.oine 
50 coicceA.nn, 50 mbí-o A.n 'Of on^, 'oobei-p 6. nA.omui'óe ifceAC 
fA. cuin^ fiA.5AtcA., mAvfb ó'n f-6.o§A.t, 'oo bfí§ 50 mbí-o 
'ocA.tui^ce f if -6.n ^^.05^.^ -MÍiMt mA.fb. 1f uime-fin A'oeipv 
pót, 2 Cor. vi. 9, "6.TTi-6.Tt 'ÓA.OTne "00 bTA'ó A.5 f/s^bÁTt bÁif, 
7 f éA.c, if beó pnn ; " a.;^ tA.bMf c Mf f éin, 7 A.f 50.0 -of uin^ 
•pT-6.5'6.tcA. teA.nA.f A. tof 5 ; -o. 50. CAf ceA.nn 50 mbí-o mA.f b, 
cf é beic iomf5A.f c-6. f if A.n f6.05-6.t, 50 mbí'o beó, ^n méTo 50 
mbíx) cÁi'óce m-6.ittef é ^f Áf-6.ib f é'OiA. gi'óeA'ó, -6. concf AfóA. 
fin ce-6.5m-6.f X)o'n ■peA.ccA.c bíof beó, X)A.f teif féin, A.5 bo^- 
fÁf A. mbtA.X)mA.nn, 7 A.5 téimni^ 50 ttícTriA.f ó tocc 50 tocc, 
— bí mA.fb X)'a. piTfTb 'n--6. A.nA.m x)o bf eice-6.TTinA.f X)é; -6.TTiMt 
lé6.5CA.f, Ezeck. xviii. 20, "^.n -6.nA.m x)o -pe-6.cuT5, x^o^éA.bA.T'ó 
féin bÁf ; " 7 if uime-fin A.'oeif 6óin, Apoe. iii. 1, ^5 t4>.bAifc 240 URÍ biou-gAOiúe An bMS. 

**A.cÁ 'o'-MnTTi o|\c beic beó, 7 -6.c^oi TnA.iAb;" t). 50. 'oo'n 
peACCAvC bío|" -^jA cuc/sc 1 5CA.1C11" n^. 5ceA.n, — -oÁ ■peA.bA.]' 
•plÁince co|vpA.|i'ó-6. bío-p Ai^e, 7 "OÁ liiéA.'o "oo TTiA.oin •p-^o§A.tc/s, 
7 "OÁ ÁijA'oe -6. gA.i'pm Y'^^ |\éim -Mm-peA.ji'ÓAv, — ^uji 'otiine m^-pb 
x)'ó^ 'pípii'b é. Tlí lnonxsnn 7 n^ pjiéin po|i-cnÁi'bceAC-ó., 
cjiocA.'p i^'o féin 1 n -6.0111 -ctiin 5 iii,6>5a.Icav, bío-p 'oV -píiMli) beó, 
CA|i ce-^nn 50 b^-ó.^b.M'o bÁ-p ó'n ^.0.05-6.1 ; 7 |:óf, ní béi^cne-ó.'pcA. 
A. me4>.'p 50 bi:A5bA.it) bÁf -00 "Leic -6.n cf^05A.it, -00 b^iíg 
50 n-oéinix) 5-6.6 nít) i-p •otigceA.c t)o'n e-^-ptÁn |\é íiiicc An 
éA.5-6.. A|i •ocú'p, iDoJní'o ciomn-^ ; ói-p ciomn-M'o a. n--^n-6.m -00 
'Ó1A., -^ 5co|ip "oo'n tJ-Mg, -6. m-6.oin ^-6.05,6.^^-6. -oo'n c]'-6.05^t ; 
'oogní'o 'póf 'peice-6.'oúi|ií ctii|ip 7 .^nm-6. 'oV bp|\e-6.tÁi'oib. 
CA.itti'O m. 50. -6. 'oce-6.'p, -6.n méix) 50 'ocpiéi^i'o -6.n ceA'p coite 
AinmiA.n "00 bío'ó 'n--^ 5co|ip-6.ib ; CA.itti'o 'póp jrei'óm n-6. 
^cé-ó.'opA.'ó 5co|ip-6.|i'ÓA., .1. -6. n-eipce-6.cc 7 a. tA.b-6.i]ic 7 ^ac 
cé-6.'0|?-6.'ó eite ó 'pin 6.m-6.c ; 7 ^n méit) be-6.n-6.'p'pi'p -6.n ti|it-6.b|iA., 
bí focc 'f-^^ 5ct.6.ti'pc'p.6. opi-p-^., 'pé 5|iÁ'p-6.ib X>é x)o g'pe-^mtig-^.'ó. 
1f 'n--^ 'pio5A.i|i -po .6.C-6. .6.n ní'ó teA.5c-6.p1, Luc. i. 22, m/spi -6. nocc- 
^nn 50 |iA.ibe Zacharias b-6.tb, A.n c-6.n 'oo ^eine^.'ó Cóin tei'p: 
50 'P-6.C-6.C, Tp é Zacharias .6.n ■otiine 111^5.6.^^-6. A.nn-j'o ; 7 6óin 
5|\Áf t)é; ói'p, ^.6.11 i'p bA.tb 'DO bí -pé, An c.6.n "oo ^eineA.'ó 
e-óm tei'p, if mA.|\-pn bA.tb 1 ^ciún/i.'p A.n cp\Áb.6.i'ó 'ótigeA.f ^n 
-otiine |\iA.5A.tcA. beic, |\é 5|\Á'p'Oé -00 5eineA.m.6.in 'n-ó. cjioi'óe. 
A|\íf, i'p éi5e.6.n ei'ptéine x)o ctipi a.|\ .6.n mAjib é^^^.'p 50 
co|\pA.|\'ÓA. ; m. 50. i'p éi5eA.n A.ibí'o 'piA.gA.tcA. -oo cti|i -6.|i A.n cí 
gA.b^.'p nA.om-ctiin5 eA.5tA.ife. I'p éi5eA.n fóf A.n mA.|ib cop\- 
pA.'p'ÓA. -oo ctif f-6. tiA.15 -o'a. fotA.c, lonnuf nA.c x)éA.nA.'ó muc 
nÁ mA.'opvA.'ó nÁ bcA.CA.'óA.c eite 'oocA.p -o'a. cop\p ; m. 50. if 
éi5eA.n -6.n •otiine 'piA.^A.tcA. x)''pot-6.c 'f^" 5ct-6.tj'pc|\A., 50 n-6.c 
x)éA.f n-6.'ó -6.n 'p-^.o^A.t bti-6.i'ó|\eA.'ó -6.i|\ ; ^onA.'ó a.|i n-^ m-6.|\b-6.ib 
|\iA.5A.tc-6.-'po, x)05eib bÁ'p ó*n 'p-^o^A.t, tA.bp.6.f pót, Coloss. 
iii. 3, " A.CÁ pb iA.piiim A.|\ bf A.5bÁit bÁip, 7 .6.CÁ bu|\ mbeA.CA. 
1 bfotA.c mA.|i-A.on 'pé Cfíofc'' Ap fo ip loncui^ce, A.n 
t)f eA.m fUitn5eA.f ia.x) féin A.f tof 5 Cf íofc, x)o cp oca.'ó 1 nA.om- leAb. III. AlU XVII. 241 

cuin^ |vi/i.5^tcA, 50 tnbí'o beó 'oV éi-p pn 'oo focA.|\ bÁif 
co|\pA.|\'óA. C|\íofc, 7 A.11 5eA.llA.1n1 CU5 -00 5A.C -ó.on 'oo teA.n- 
^Av'ó A. lo|i5 Y^n 5conA.i|v ^céA.'onA.. An u-ocutriA'ó ViAtu x)éA5. 

toiltpgeAf cionntJi' -00 ViAicbeó'ÓA'ó in geAn p|Monn]'A nA ponASÓige lé 
Ci^íofc; 7 niA]\ 'Dojní 50 ÍAOÚAiriAit An c-Aicbeó'ÓA'ó céAt)nA 50 coicceAnn a|\ 

5A6 ■OjMlinS §AbAf AlcbeÓ'DA'D CUCA. 

[i.] LéA.5CA]i ^5 TnA.c^, ix. 18, n^. b|iiA.t:|iA.-'po, "a. 
Úi5eA.]inA., ]?tiAvi|A m'in5eA.n bÁ-p A.noif ; c-ó.|i, 7 ctii|i x)o tÁini 
]:éin tii|ipie, 7 bu'ó beó í." Utii^ ^on'oéA'pnA. C-píoj'c C|\í neice 
■pé tinn n-ó. tnío|\bAile-'pe -00 'óéA.n-Mh : j^\\ 'ocúp, 'oo ctii-|i A<y -6.n 
'OC15 -6.n C'pocpi-M'oe -00 bí >^nn, i'oipi |"C0|i5ÁnAvi'óe, oipp'oeAC 
7 píob-M|\e; m. 50. 50 -ppiopvA.'oÁlc-^, An CA.n bíop -pé b-Mc- 
beó'ÓA.'ó ingine -ó.n 10111 onn-pA., (.1. -ísnmA. A.n 'ouine, i-p in5eA.n 
'oo 'piiionn'pA. nime, A.n méi'o ^tJpiAb é 'oo cpvtictJig í,) i-p 6150-6.^ 
mió.nA. coln-óvi'óe, ÁineA.-pA. 7 AnctÁif, mijAe 7 mA.cnA.'p n^. íi-6.nmA. 
'oo CA'pA.nn A. bti|\tÁ'p Ai^e^ncA. -óvn •ouine, -pttt ■oogéA.ncA.'ii 
-Mcbeó'ó-ó.'ó M\\, 

[11.] 1f 1 bpo5M|i An neic-'pe, a.cá A.n ní'ó teA.5cA.11, Luc. 
xviii. 39, 50 'octi5 C|AÍofc A.cmti'pÁn 'oo'n •OA.tt, nA.c 'pA.cA. ó 
A.impii A. cui'pmi'ó, cpé beic A.5 'píji-éigeA.m ; m. 50. 'oogní fii]^ 
A.n bpeA.ccA.c bíop 'OA.tt ó 'óoitb-ceó nA. coijAe, A.n CA.n bíop A.5 
éi5eA.m, A.5 mA.oi'óeA.m nA. btiA.i'pte 7 nA. mA.ic-5níom nA.c bí 
A.nn. Oipv ní céi'ó C|AÍofc 'o'A.icbeó'ÓA.'ó nA. 1iA.nmA., 50 ^itiA.^A.i'O 
píobA.i'pí, nó A.n bA.|i|A-btJA.bA.itt btA.'ómA.inn bíop innce, A.5 
mA.oi'óeA.m A.n mA.iceA.pA. nA.c bí innce ; ní céi'ó póp •o'a.ic- 
beó'ÓA.'ó nA. liA.nmA., 50 p\tiA.5CA.pi A.n cóipji bíop \{>.r\ "oci^, 
mA.pv A.CÁ nA. 'opoc-cÁite eite bíop A.nn i'oi|i tiA.bA.|i, pA.innc, 
•ojAÚip, c|iA.op, ptiA.c, 7 pojimA.'o, 7 5A.C pop-ihtiinnceA.]i eite 
peA.cA.i'ó bíof 1 n-Á.|\tip nA. b A.nmA. ; ní céi'ó C-píopc x)'A.icbeó'ÓA.'ó 

21 242 uní bion-SAoiúe Ati bÁis. 

in^iTie A.ri p|iionnfA. 50 |\iia.5c^|a ^n T:foc|ií.i'oe-pn. 1f 'n-A. 
po5A.i|i pn -Ó.UÁ -Ovn nít) léA§UA.n, Luc. xix. 3, mi>.'\\ -6v n-A.b-M-p, 
-6.n cpocii-MtDe '00 bí 1 •ocimciot'L C|iío]^c -pé héi^ige ^tti^xc •óó, 
^up cui'peA.'OA.'p coi-pme^f5 a^ja Zacclieus, vo bí aji cí ctii|\i'ó 'oo 
ú-6.b^i|iT: "00 Cpíofc u]ié ^-pÁ-ó ; 7 nA.cAp lA^bA.i-p Cnío-pc |ii]", 
no 5ii|A T^t^éi^ Zacclieus -^n UfocjAA.i'oe, 7 50 n'oeA.CA.i'ó 1 
5cnA.nn Á'p'o tei-p péin ; 7 -6.nn-fin, 51111 ge-ó.lt C-píopc 'oti'L -^-p ^ 
ctJi-pe-6.'ó. tn.^c. cibé coi^eó'pA.-p Cpiíopc -oo 'ótil Av-p -6. ctiipieA.'ó 
"oV Á]iti-p, c-péi^e-ó.'ó "0^0-^5 A.-p--pbtiA.§ 'oubAilce 7 •ooi-bé-ó.-p, 7 
éi|i§eA'ó -ptiAvf 1 5cpiA.nn c]AÁbA.it) 7 c,^on-x)tic|iA.cc-<s ; 7 if 
•De^-pb 'óó, C-pío-pc 'oo ce^cc -^pi ctii-peAv'ó 'n--6. co^tib^'p. 
UAb-M|A 'oo c'-M-pe, ^ lé^^cóip», ^tJ-pA^b cúi^e-^-p -00 cuavI'ó mA.pi- 
Aon -pé Cpiío-pc 'oo'n ceA^'óxM'p 1 pi-Mbe ingexsn -6.n -pfionn-pA., 
m^-p -6.CÁ -6. bA.CA.i-p, A. mÁCAsif, peA.'OA.-p, SéA.m 7 C-óin 
bftiinne; m. 50., A.n CA.n bíof Cfíopc -pé h-Mcbeó'ÓA.'ó A.n 
•peA.ccA.15, ní bí A.CC ci4i5eA.|A 'oo btii'óin mA.f-A.on -pif, mA.|\ 
A.CÁ A.n 'pA.^A.f c mA.pl A.CA.if ; tig'OA.f cÁf nA. heA.^lA.ife mA.-p 
tTiÁCA.if ; peA.'OA.pi, .1. A.n cpiei'oeA.m ; SéA.m .1. A.n •oócA.-p; 7 
Cóin .1. A.n 5f Á*ó ; — nó, cfí co^oa.ca. nA. íiA.icfi5e .1. bf ón- 
coTTibf ú'ó, 'pA.oip'oin 7 lóif-§níoTTi. 1f é -po tillTTitigA.'ó 'oobeif 
Cfío-pc A.f A.nA.m A.n -peA.ccA.15 -pé hticc a. Aicbeói'óce, 'oo 
bfíg 5tipiA.b é cionnf^nA.'p A.n A.icfi5e, •oo TÍiúf^lA.'ó^eA.nmA.n ^ 
An 'peA.ccA.ig té 5fÁfA.ib f0ffo5A.fCA.cA., •o'a. n5A.ifmix) nA. 
•oiA.'ÓA.ifí gratia praeveniens ; 7 -oo bf 15 nA.c C15 Cf íof c 
'o'Á.icitigA.'ó Áfuif nA. íiA.nmA., a.cc mA.itte fé cA.fA.nn -00 
•oeA.nA.TTi A.f 5A.C •oo-btii'óin 'o'a. mbí ifci^ ; 7 mA.itte f é 
f5fobA.*ó 7 fé f^tiA.bA.'ó X)0 •oéA.nA.TTi A.f A.n Áftif f oiTTie ; 
mA.f-pn, "oobeif cfí co'oa.ca. nA. íiA.icfi5e, f é 'oéA.nA.TTi Áftiif 
nA. hA.nmA. loncfui'óce 'óó féin. Af 'ocúf, •oobeif bfón- 
coTTibf ú'ó cf oi'óe •oo*n peA.ccA.c, •o'a. "0^15 lomA.'o x)o •óéA.f A.ib 
toif5neA.CA. bíof A.f ptiCA.^0 ó ceini'ó 5f Á'óa. *Oé ; 7 teif A.n 
tiif5e-pn, ftiA.5CA.f A.n ceA.t5A.ife .1. A.n 'oiA.bA.t a. cifce A.n 
cfoi'óe. 1f 1 bpo5A.if A.n uif^e-pn a.cá A.n ní'ó téA.5CA.f, 
3 Reg. xviii. 44, mA.f a. n-oubA.if c Elias fif A.n fíg Achab, 
" ceic, 50 nA.c tin^peA.'ó A.n feA.fCA.inn of c ;" 50 fÁ.cA.c, leAb. III. AlU XVIII. 243 

c]iéA.'o 01^1111156^]" Achab a.cc ^n x)^(yh^t, X)o ]iéi]A lob, xli. 25, 
-6.5 tAvbA.i|AC ^-p ^n t^ió.bA.'L, "i-p é 'pú'o i-p -pí A.-p uite rriA.c/M'b 
ó^n 'oíomA.if ;" 7 mA^]i-pn, ^mA.il A.'oubA.i]AC Elias |vé Aohab, 
ceiúeA.x) nép -6.n bpe^]ACA.inn, 1]" mA.]A-pn 1]" éi^eAvn "oo'n 
X)iA.bAvl, ceiceAv'ó a.]" -^n ^c^ioi'óe A.5 -o. mbí'o 'oé-ó.^iA.n-ó. h-Mc^Aige 
-^5 A ptexs'ó óy a. 501 onn. LéA.5CA.]A, Luc. vii., ^tj]^ CA.]?-Mnn 
Magdalena, "oo b^iíg 'óéA.]^ n^ h/sic^Ai^e, ]"eA.cc n'oeA.mn^. u.Mce 
]:éin. gi'óe/s'ó, -6.n CA.n bíoi' A^n c]AOi'óe ce ó pucA'ó An ttif^e- 
fe, -oobei]! T)iAk ^lAn-uip^e 5]aÁ]" "oo'n -6.nA.m, -o'^ ponn- 
]pu-ó.]A-ó.'ó ; 7 if é An c-ui]"5e geA.ttA.]" 'OiAv x)o'n A.ic]Ai5eA.c, 
Ezeoh. xxxvi. 25, " 'ooi]AC]:eA.X) o]AA.ib ui^^^e ^lA.n." 

An vts]\(s ní'ó 'oobei]A Á]au]" n^ hA.nmxs ionc]"Ui'óce A.5 'Oia, 
7 'óíb]Ae^]" 5AC 'OA.o]"5^]i-f'tuA.5 'oV mbí mnce .1. ^n ■pAOip'oin. 
1p 'n-A. po§M]A fo ^c^ -6.n ní'ó léAvgcA]!, ludith xiii., ^u]! 
be-6.n ludith -^ ceAvnn t)o Holofernes, 7 ^u]! 'oíb]ieA.*ó a. fluAv^ 
téi,|\é tinn beic 1 b]?o]"-ton5]po]ic ]ié hucc ca^c]i-6vC Betulia 'óó. 
50 ]:Ác^c, 1]" í A^n CACA.1]! ú'o, -6.n^m -^n pe^ccAvig ; ludith, 
/sn frAoip'oin ; Holofernes 50 n--6. ftu^§, An 'oiA.b^t 50 n-^ 
'o-6.o]"5A.]i-'ptu-6.§. A^u]" mcs\\ -00 ]:ói]AeA.'ó ca.c4>.i]a Betulia té 
ceAvnnxs]" ]?e-6.'6nA. ludith, té^ 'oí-ceí).nn4>v'ó Holofernes, 7 té'|i 
'oíb]\eA.'ó -6. f'tuA.^, pói|ii'ó -6.n f Aoip'oin ^n^m ^n ]peA.ccM5 ó 
Asnbpoi'o -Mi -M'óbe]\]'eó]A4). 7 4>.n 'OA.of^A.^i-ftu-M^ 'óub-Mtce 
h\oy 'n-A. cimciott. 

An c]ieA.]" ní'ó, ^n tói^i-^níom t^o^níce^n 'fn^ tocc-Mb >* 
^onA'ó uime-pn -6.CÁ 4sn ní'ó té-6.5CA.]i, Tobias xii. 8, mA.]A a. 
5cui]Ace4>.]A fío]" ^n ]Aéim i]" inte-6.ncA, 'oo 'óé-6.nAm -6.n tói]i- 
^níomA., "1]" m-MC -6.n u^inM^ce, mA.]A-^on ]\é cpop^ó.'ó 7 ]\é 
•oéi^Ac." 1]" é yo c]\A., -6.n c-uttmu^A'ó cteAccA.f C]\ío]"C "oo 
•óéA.nA.m,]Aé hÁpiUj' n-6. h-6.nmA. -oo 'óéA.n-MTi loncfui'óce'óó fém ; 
7 if 'o'-6. iTiA.oi'óe-MTi, 5U]AA.b é ]:ém uttmuigeA]" Á^iu]" 'oó ]:éin, 
-6vCÁ A.n ní'ó téAgcA.]!, Prov. ix. 1, 2, "'oo có^-Mb -6.n e^^nA 
ceA.c 'ói fém ; X)o cumM]"5 p ]:íon, 7 «oo có^Mb fí bo]AX)." 1]^ 
é ní'ó ciAttui^eA]" Csr\ pom, ^éiii-^níomA. ^oi^ice n^ h-MC]ii§e ; 
7 1]" eA.*ó ci^ttui^eA.]" An bo]^ -00 có^bMt, ^n cuA]i^]^CAt 244 uní bioR-gAoite An bAis. 

•oojeib -M1 c-MC|ii5e^c z\\é goijAC-gníoni-Mb ha. li-MCjAige "00 

COITtltíoriA.'Ó. 

'Lé-ó.gcAiA 50 n'otibA.i|ic Cnío|"r, 1A.11 n-MÚbeó'óA.t) ingine A.n 
f)|iionn|^-^, bi-ó.'ó -oo •óÁil -ói : cui^ 50 nx)leó.«5Ai|A 'oo'n cí bío-p 
A|i n-^ -Mcbeó'ó-^'ó c|AÍ neice "oo 'óé^nA.iti. A\\ 'ocúf, 'otigi'ó 
éi|\5e ó n-A loccA.ib ; 7 iiime-pn -ó.'oeiiA pót, Ephes. v. 14, 
"éi|ii5, 4>. 'ótiine -0.CÁ 1*0 co'ot-6.'ó, 7 éi]ii5 ó TTi-ó.|ib4sib ; " -o. 50., 
An cí bíoi' 1 -pu-^n n^. tocc, 50 nx)teA.5-M|\ 'óó, éijA^e ó -pcA.i'o 
j^X) joe-ívcA.i'D iTiA-pbc^i^, té h-Mcbeó'ÓA'ó n-ó. hAvicjii^e. 

An t>6.\\í>. ní'ó : t)ti§i*ó c|iiA.tt 50 ne^iri té 'oeAg-oibjieACAib 
1 |ii^n nA. hA.ic|ii5e. 1|" í>.]\ ^.n ■pi^n-'po n^. b-McitiJe t-^bii/S'p 
Isaias, XXX. 21, " -6.5-^0 A.n cftige ; cjiiA.tt-M'ó innce;" t). 50. 
5U|iA.b eA'ó 'ótiJeA'p ^n c-A.ic|ii5eA.c, c|iiA.tt 1 ■pó'o n-ó. n'oeig- 
gníoiTi 50 neA.íTi. 1|^ é -po ní*ó 'oo -pinne -ó.n mittcé-6.n mic, 'oo 
bí A.5 -6.n -6vCA.i]i miiinnci|ie, i-6.pi 5CA.ice-MTi -6. míp\e |:éin -oo n^. 
mA.oinib 'pAogA.tc^, C115 a^ -6vCai|i 'óó, Luc. xv. 18, m6.|i -6. 
n-^b-M|i, " éipeóc-MD, 7 ■pACA.'o 1 n'oÁit mVcA|A -péin ;" 7 ca.|i 
ce-6.nn ^iipi ca.ic -^ cui'o 50 'oíobtAccA.c •oíombA.tA.c, -00 ^Ab 
A.n c-A.cA.i-p 50 ti4c-5Ái|AeA.c teif, 7 cii^ onóiji mó|\ 'óó, i-6.p\ 
n--6.'omÁit -6. otc -péin 'oó-pn. TnA.-p-pn cpiA., •oogní 'Oia. iiif 
A.n bpeA.ccAc, 'o'a. 'ocA.bA.iji ciA.tt 7 céA.'ofA.'ÓA., 7 5A.C 'pocA.ii 
'pA.o^A.tcA. eite 'oV 'ocA.b-6.111 'óó : ^n c^n mijp5tA.f T)i-6. a. 
meA.nm-6. \\é 'oÓA.n-MTi -Mciiige, 7 cui^eA'p é féin, citti'ó A.'p 
'O1-6., 7 ^A.bA.i'ó 'pi'p m-6.|\ TriA.c, i-6.p\ n--6.'omÁit a. ceA.n 'oó ; 7 
jA.bA.i'ó -6.n c-A.CA.i|i |\i'p, 7 'oobeiji onói|\ n^. n^fAÁf 'oó. 

An cpioA.'p ní'ó : •otigi'ó -6.n cí 'oo^níceA.'p 'oVicbeó'ó-6.'ó, 
biA.'ó 'oo cA.iceA.TTi 'oo c|\í bA.|\ÁnA.ib. A|\ 'ocúf, 'otigi'ó ppiA.inn 
•00 cA.iceA.TTi 'o^A.jiÁn nA. 'pcpiiopcú|\A. ; A.TriA.it A.'oeipv SotA.TTl, 
Eccli. XV. 3, **'Do bTA.'óui^ 'pé é té liA.|\Án nA. bcA.cA.'ó 7 nA. 
cuT^fe;" •o. 50. nA.c é A.n c-A.|\Án co|\pA.|\'ÓA. A.íTiÁin i-p -pÁf a.'ó 

•00 neA.C, A.CC 5tl|\A.b é ^y -pÁ'ptl^A.'Ó 'ppiOpA.'OÁtcA. 'ÓÓ, b|\1A.C|\A. 

t)é; A.TTiA.Tt A.'oeipi C|\íofc, Matth. iv. 4, "ní \íyií\ A.|\Án A.TTiÁTn 
A.CÁ beA.CA. A.n ■otiine, a.cc ^A^n tiite b|\éici|i, C15 ó béA.t 'Óé ; " 

•O, 5C., TtlA.]1 l-p fÁf A.'Ó tA.OCA.rTIA.lt A^n C-A.]AÁn CO]ipA.|\'DA. tDo'n teAtÍ). III. AlU XVIII. 245 

co|ip, m. ^c. 5ii|i-ó.b 'pÁi^/b.'ó 'ppio|\-6.'oÁtc-6. 'oo'ti -MiA.m b|iiA.c-pA. 
'Oé. ITlAvii-pTi, i|^ cneA.fC-6w -6. c^bAvi|AU mA.'p fÁfA.'ó ■oo'n 
-MCjngeAvC, iA|i n-éin^e ó bÁ-p ^n peA.cA.i'ó, -oo comf'ii|ACA.cc 
7 -00 neA.jicug^'ó Ab-píog fpiopAv'oÁ'LcA. \\é ca.cu^a^'ó i ^coinne 
eA.f^c-ó.'pA.'o n-ó. b-ísnmA. An 2^ 'hA.'pÁn, 'óleA.g^i'p 'oo cA.bM|AC 
•oo'n Aic|ii5e4sc, nA.om-ó.blA.nn coi'p|\eA.ccxs n/s íiA.tcóp\A. ; 7 50 
|:ÁcA.c, if \iM[\]\e Ixsb-p^f t)Áibí'ó, Ps. ciii. 15, "neipceócxM'ó -<sn 
c-AfÁn cjioi'óe An 'otiine;" 7 'o'a -péipi pn, •oogní inf'eA.'ómAv é 
f é CAvCtigA.'D |\é lie-ísf^cÁi-p'oib n^. liA.nm^. tlí íiion^nA.'ó pn 
t)o me4>.f, mA.f 50 n-/sbA.iii Cfíofc, lohan. vi. 52, nís b|Mó.cf 0. 
fo, " An cí ice^.'p An c-a.|a Án-fo, bixsi'ó beó 50 -píof f A.i'óe.'' 
A-p fo i-p loncui^ce ^tJ'pA.b c-ósf b^c 'oo'n MCf 15^^.6 xs cMceAm, 
\\é CACU5^*ó -pé nÁim'oib t)é. An 3° ^-pÁn, X)o§eib ^n c--mc- 
11150^.0 ó 'O1A., Af Án nxs ^tói-pe -píopif A^i'óe. l-p ^s-p A^n -ó.-pÁn-fO 
lAvbfA.f C-píofc, Luc. xiv. 15, "if beAvnntiigce -6.n cí ice^f 
-6.fÁn 1 bfl^vicitif nime;" 7 a.cá Cfíofc -6.5 ctiife^*ó r\A. 
n-Aic-pi5eA.c -pA.oc-ptJige/Sf 'fn-ó. ftib-Mlcib, ^5 ^eA.tl/S'ó -pÁ- 
ftii^ce 'óóib, Matth. xi. 28, " c-piA^'L'LAvi'ó i'm 'óÁit-fe, a. tiite 
fA.oc-ptii<5eAf, 7 -6.CÁ fA. tiA.tA.c, 7 fÁifeóc/s'o pb ; " -o. 50. 50 
'pA.ibe ctii-peA.'ó ftA.icif 'Óé -6.5 5^.6 Aon loo^é^nA.'ó f Aocf u^^'ó 
n^ ftibA.itce. AcÁit) c-pí f oca.i|\ 'f A.n -^-pÁn-fo : 1°, ne^v-p- 
cuigi'ó fé A.n c-/Mc-pi5eA.c -pé X)íbif c n^ tocc ; 2°, x)obei-p 
c-6.tm-óvcc •oó, -pé 'hiomc^f t1-6.tA.15 cftiim -peAnnA.i*oe n^ 
hA.icfi5e; 3°, 'oobeif ne^fc 'oó, -pé 131,6. "00 ^fÁ'ótig^'ó. 1f 
1 bpo5A.i-p nA. 'ocfí n-A.-pÁn-fo -6.CÁ A.n fAvbA.itt-f5éA.t A.5 
"LúcÁf, xi. 5, mA.-p A. n-A.bA.-pc-6.f, "-6. c^-pxM'o, -M-pti^ c-pí 
íiA.fÁin X)A.m." CiA.tttii^i'o fóf cfí co'o-6.cxs n-6. hA.icfi5e 
.1. bf ón-comb-pú'ó, f-^oip'oin 7 tóif-^níom. 1f cneA.fCA. 'oo'n 
-MCfi5e-6.c, n^. h^f Áin-fe 'oo ctiitteAm té •oeA.g-oib-pe^cA.ib ; 
■00 -péif m-6.f 'oo of 'otii^ 'OiA 'o'A'OAm 7 -o'-^ ftiocc, Gen. iii. 19, 
"1 n-A.tttif "00 gnúife féin, loff-^f cu c'/s-pÁn féin ;" t). 50. 
50 n'oteA.^ó.i-p *óúinn, fA.ocfU5A.*ó cneAfCA. "00 'óéA.nAm -pé 
cuitteA.m n^. 'oc-pí n-ApiÁn-pn, fut ioffA.m ia.'o, mA.itte -pé 
fei'óm fífé.6.ncA. X)o •óéA.nA.m t)o 'Ó1-6. -6.-p .^ fon. 1f 'n-zs 
-piogMf fo fóf .6.CÁ í).n ni'ó téA.5CAf, Gen. xviii. 6, mA.|A 246 rní bion-gAoiúe aii bÁis. 

a']! 0^*01115 Abraham 'oV TTinA.01 Sara, 'oeicli)i|A X)o t)éA.n-Mii 
pé c|\í coiTÍipb mine •o'ultnitigA.'ó, -pe cjií ctniACínib -pA. tu-Mc 
•00 t)éA.nAni 'óíoId ; m. 50., 50 )?Ác/sc, A-oeiiA Abraham Tnó|i, 
"Oi-ó. niitie, |ié Sara -ó. be^.n •po-pc-ó. .1. -6.n eA^lAvi-p, n^. c|ií 
coTTiiMf TTiine úx) .1. n-6. cní h^nÁin •oo tuA.i'óe^mA.ii, "oo biiuic 
fA. §1^1 of ^pÁ'ÓA. T)é, A.]i tuAic fmtiA.inci5ce n^ |^otíia|a1í)C-6.cc-ó. 
ACÁ lonn-Mnn |:éin. 

[iii.] UA.bA.i|\ -00 c'-M|\e, -ó. •ótiine, nA.c •ote^g-Mji A.oin- 
gné 100 nAw c-pí ^nécib -oo'n tAwibín bíof -6.nn, "oo cti|\ Y^" 
-6.|\Án 'ppio|A-6.*oÁtcx^, c^icce^ji teif -Cvn -MC|\i5eA.c ; -óvcc beic 
-ptim, 'n-ó. -6.]AÁn 5t-6.n, ^A^n ctjm^-p^ t/sibín nó 5A.bÁt/s -00 
beic -6.nn. Ap "octj]", ní cói|a tA.ibín n-óv ^tóijte X)íoTTi-6.oine 
•00 feeic 1 n-A.|iÁn -ptim n^. fubA.itce 7 n^. •poi^níoTÍi, liíof 
Í6.5 A.n -MCjAi^e^^c t)'^ ío'óbpiA.'ó t)o 'Oi^; ^onA'ó uime-pn 
té^§CA.|i, Levit. ii. 11, "^n tiite io'óbM|ic, 'óÁitceA|A t)o'n 
Uige^pin^, ní biA. t-Mbín innce." Ctii|\i'ó pót ité-^fún |\if 
fo, 1 Cor. V. 6, " cjiti-Mttnigi'ó be^^Án t6.ibín A.n CAOif- 
téA^n uite;" t). 50., ^n c-^n ctiipice-6.|\ be-^^Án t)o tAibín n^. 
^tóijie t)íoin-6.oine 1 meAw-p^ iri-MC-gníom -6.n -mcjii^i^, 50 nt)éin 
lomtÁn r)A. lioib|\e é-6.t)CA|\bAC. Hí cói|\ |:óf beA.5Á.n t)o 
tAvibín -6.n b|\é^5-cpÁb-M'ó t)o ctim-^i'^ c|\é -6.|\Án n^ íiAnmA. ; 
5on-6.'ó tiime-pn ^t)ei|\ C|\íofc, Luc. xii. 1, "-Mnici'ó pb |?éin 
A|t t-Mbín n-6. bp^ii^ifíne^c, m-6.|\ ^cÁ -6.n b|\é-6.5-c|\ÁbA.'D." 
Ói|\ t)|\on5 iA.t)-pn, |\éY ttia.ic t)ei§-me-6>'p t)o beic A.5 -6.n 
bpob-6.t opipiA. ; 7 1]" m^|i ce^nn-6.c -^-p 'óeAg-ctú -6.n ]bobA.it 
t)o beic 0|\HA., t)05nít)íp C|\Áb-6.'ó, 7 ní ó^\\ -pon X)é; 7 t)'-6. 
bjiíj pn, ní bíot) tti-M§i'óe-6.cc -6.]! -pon /s ^cpÁbAvi'ó a.c-6., a.cc 
me^f -6.n pob^it t)0 beic opi|\A. ; 7 mA.|\-pn, ní 'pAfu15ceA.11 
té ceA.ccA|\ t)o n^. c|\í íi^|\ÁnA.ib cii-6.f iA.t). ITI. 50. t)o'n 
t)]\tJin5 cuifeA.f tA^ibín -6.n bféA.^-cfÁbM'ó c|\é n-6. m^ic- 
5niom-6.fCA.1b : ní ff 0TÍicA.f A.n c-A.f Án cé6.t)n-6. teó. Hí 
cóif m. 50. tMbín -6.n ^0^.5-6.1^5 fA.ttfA. t)o ctif cf é A.f Án 
nA. hA.icfi5e. At)eif pót, 1 Cor. v. 8, "uime-pn, t)é-6.n-^m 
fteA.'ótigA.'ó t)o'n Ui5e-6.fn-6., ni 1 feA.n-t-6.ibin, 7 ni 1 t-6.ibin 
nA. mA.itife nÁ nA. btifcóioe, a.cc 1 ftiom-6.f-6.n-6.ib nA. leAb. III. Alu XVIII. 247 

t)ei§-iriéine 7 riA. p]iinne.'* 1f lé ceini'ó §|iÁt)^ t)é 7 n^. 
coniA.|i|'A.n 'ó'LeA.5^111 -6.n c-A|iÁn-'po 'oo 1i)]itjic; 7 'oo b^Aíg 50 
n^x^b^nn nexsjiu ó te^y 5|iÁt)A 'Oé, -o'-^ "oci^ -6.n c-MCiii^eAvC 
•oo beic lÁToiii loncoiiilAvinn -pif n-ó. 'hotcA.ib, ó'n mb|\Í5 
f-Áf^-p A.nn A.lof ^pÁ-ó-ó. t)é ; ^onA^'ó a^ ]:A.ifnéif n^. C]iéi"pe 
^cÁ 1 n^fiAv'ó 'Oé A.CÁ A.n ní'ó 'Lé/sgc^'p A5 SoIavIti, C. Cant. 
viii. 6, *' ACÁ An 5'|iÁ'ó coni tÁi'oi|A iii|" A.n mbÁf ;'' 'o. 50. 50 
mbío'ó t)o ciiéi-pe 7*00 cjAéine 1 bpojA-gpvÁ.'ó -6.n p^iéin t)o'Oixs, 
50 t)c^bA.i-p bjiíg 7 -^c|:iiinn 'oo'n -MC|ii§eAvC |ié c-^cug-ó.'ó 
|ii|' nA. ceA.n0.1b, 7 |ié ]:tit-ó.n5 5^.6 ]:e^'ómxs 7 5^.0 ^^oijiéi^in 
1 n^iolb A^]\ coit nT)é x)o coimtíonAv'ó. Si'óeA.'ó ■péA.'ocA.'p 
neA.c -00 meA.l'L^'ó 'n-A. bpeiceAmnA.-p, i*oi-|i -6.n bpo|i-§"pÁ'ó 
bpínéA.ncA. bíof -0.5 ne-6.c 'oo 'Óia., 7 ^.n 5'pÁ'ó CA.cxM-p ; AmA.it 
meA.ttcA.'p mójiÁn, •pA.oiteA.f 5U|AA.b i'éime — mA.-p oiteAmAvin 
— peóit -ó.n tiA.in lonÁ -6.n meAnnÁin, cpé gAipvbe ponn]:A.i'ó 
A.n meA.nnÁin c-ó.]i A.n tiA.in. Oi|i bít) •OA.oine -6.nn, ctii|Aexi.]" 
coí mcA.oineA.'pA. a]i -6.n 5ceA.t5-piún mA.cAncA.ccA. b^iéi^e bíop 
lonncA. ]:éin, 7 ctiA.]- nA. ceit^e -oo beic CA.ob ifcig 'óe-pn ; 
7 'o^Aon^ eite 'pí]AéA.nt)A., ctJi]ieA.]" eA.]"5CA.oineA.]" ionn]AA.CA.i]" 
mA.]A b]AA.c A.]A A.n mbioc-5]AÁ'ó bío]" a.ca. ]:éin "oo 'Oia., A.n CA.n 

tA.b]AA.1'0 ]A1]" nA peA.CCA.CA.lb A.]A A. tcA.]" 50 jrpA.OC'ÓA. 'o'a. 

•DceA.5A.]"5, 1 nt)ói5 A.n 'peA.CA.i'ó "oo iaua.^a.'ó tiA.CA.. 1]" a.]a A.n 
ní'ó-]^e tA.bpiA.]" e-óin, vii. 24, "nÁ •oéA.nA.i'ó b]AeiceA.mnA.]" -oo 
|Aéi]A nA. 'oeitbe;" 'o. ^c, ^ion 50 mbiA.'ó ■^nmf 5eA.nA.mA.1t 
5ÁipiocA.c A.5 ]:eA.]A nA. ceit^e, nA.c ioncA.obA. é; 7 A.n cí a.]a 
A. mbí eA.f5CA.oineA.]". A.n ionn]AA.CA.if, tA.b]AA.]" 50 5^.]^^ a.]a a. 
teA.]' ]Ai]" An 5comA.]A]"A.in, 5ti]AA.b é 1]" mó 1]" ioncA.obA. A.nn. 
tn. 50. bí'o nA. T)A.oine meA.ttcA. 'n-A. mb]AeiceA.mnA.]", A.n CA.n 
'pA.oitit) nA.c ]:éA.t)A.nn A.n mion-t)tiine mín, mó]AÁn mA.ití]"e t)o 
beic A.nn ; ói]i 1]" minic bío]" ní'ó-]"A.-mó t)o mí-méin 1 mion-t)tiine 
lonÁ 1 nt)tiine mó]A eA.]^5CA.oin, t)o nó]"mA.]A i]^mó 7 1]" mittcige 
neim nA. nA.c]AA.c neime t)'A. n-A.'ó A.inm *tyrus,' 1]" tti^A. t)o nA. 
nA.cpA.cA.ib neime, lonÁ 1 nA.CA.i]A neime eite, 'o'Á méi*o, lonnu]" 
50 mbí t)éi]^cin 7 cA^tA. A.5 nA. nA.c]AA.cA.ib neime eite mte 
|Aoimpe. TnA.]A-pn t)o nA. mion-'OA.oinib mA.itifeA.cA. 50 minic; 248 uní bioR-5Aoite An bÁis. 

7 'o'a. jiéiji pn, •oo'n 'O'ptiin^ bío-p bin-^c-p^c bei^-lei^mn, 
ciiiiAe^-p |Aomp-6v "pé tni'L'pe niMtípg, 'peAcpÁn 7 -pAoib-eóÍA.'p 
•oo pot-^t), té b|Ai^c]A4si'b míne mA.itípe^cA, "oo -pA.obAvt) A.n 
•pobAil. ílí bion^^vbc-ó. A.|AÁn n^. be-^^nA. bpiéi^e u^tA. X)o 
bpíg ÍAvibín Luther nó Calvin nó a.w ionncfA.ml^ eite ^A.01, 
C]iUA.ittni5eA.'p ^n e^^n-ów 'ói^'óa. ó beic ioncA.icme. niA>|A- 
pn 'otigi'ó -6.n 'ouine beic a.\\ a coiméA-o, iís]\ n-ei-péiiige 
A 'pcA.i'o -ó.n ■pe^cA.i'ó 'óó, ^^.n n^ cpí ^néce tA^ibín 'oo 
téi5eA.n 1 ^ceó.ccA.'p x)o n^. C|ií íiA|AÁnMb, i|^ oiteA.mA.in 'oíteA.f 
•oo'n cí éiiigeA-p ó bÁ-p -6.n peA.c-M'ó m-6.p1bcA.15. g^'óe'^'ó, 
if éi5eA.ncA.c 'oo 5A.C A.on, nA. c|\í liA.piA.in ■péA.mf Ái-óce vo 
pponiA.'ó -pé 'ocpiiA.tt A.|A neA.m 'óó. 1f 'n-A. po5A.i"p pn 
A.CÁ A.n nít> teA.5cA.p1, 3 Eeg. xix., mA.-p a. n-innipceA.|A, A.n 
CA.n '00 bí ingjAeim A.5 lesabel A.n bA.in-'píogA.n A.nftA.iceA.c 
A.|\ Elias, A.5 A. CA.fA.nn A.-p a. 'óúca.i^, cfé mA.pi ■puA.if tocc 
'f-Mi éA.5cóif 'oo -pinne -pí A.pi Naboth A.5 btiA.in a. -peitbe 50 
béA.5cóf A.C 'óe, ^Uf b'éi5eA.n 'oó, •oíbif c X)o 5A.bÁit ctn^e, 7 
C"piA.tt 1 n-imciA.n pÁ-pA.ig 50 -ptiA.b Oreb; 7 a.|\ mbeic A.f A.n 
eA.ccpiA.-pn X)ó, cA.ftA. 50 •p^íceA.c é 1 n-A.i5éA.n A.ttcA.i-p, 7 
co'otA.if fA. cÁif cf A.inn ; 7 ní ciA.n, 50 'ocÁini^ A.in5eA.t 
X)o nim 'n-A. 'óÁit, 7 A.f Án teif mA.f tón 'oó, 50 n'oubA.if c nA. 
bfiA.CfA.-fo, xix. 7, "éifig, ic biA.'ó: if fA.'OA. A.n fA.on 
fomA.c;" ^i'óeA.'ó, A.n c-A.fÁn, cu^ A.n c-A.in5eA.t 'óó, ní 
f A.ibe tA.ibín A.nn. An féim céA.'onA. coiméA.'OA.f 'Oia. X)0 
nA. fifeA.nA.ib 50 coicceA.nn ; óif , mA.f "00 bí ingf eim A.f Elias 
ó lesabel A.n bA.in-f ío^A^n A.nftA.iceA.c, m. 50. bí ingf eim A.5 
A.n A.ncoit A.f A.nA.m A.n fíf éin ; 7 mA.f X)o cuif Elias f oime 
lesabel x)o cf éi5eA.n, 7 a. ceiceA.'ó f oimpe A.f A.n bfÁfA.c 50 
f occA.in fteibe Oreb 'óó, m. 50. x^ogní A.nA.m A.n lonnf A.CA.15 
CfiA.tt Cfé fÁfA.c nA. bA.icfi5e 50 ftiA.b nA. fubA.itce 7 nA. 
foi-^níom ; 7 A.f mbeic 'f^^ X)cuf uf-pn x)ó, X)obeif tón 
fpiof A.X)Á.tcA. •óó, 50 cfiocnugA.'ó A. CUf Ulf. I leAb. III. AlU XIX. 249 An nAorhA'ó hAtu 'oéAS. 

1 ti-A 5Ctii|vceA|\ fíof riA tieice coi|MneAf5Af ah AicjMJe ; •o'a •0C15 gAn An 
c-Aic|\i5eAc -00 beic ioriAifCi|v 50 neAiri. 

[i.] UtJi^ 50 hymt c|AÍ 'oiAon^-ó. •oo^ní -p-Mll 'yA.n 'b]:A.oi- 
p-oin, if 'píog-'pÓT) -oo'n -Mr:|Ai§eA.c a.]i neAviii. An céA.'o 
•Ojion^ 'óíoli), ceite-íSf a. 5ceA.nxs -péin, 7 noccxs'p cexsnA. cÁic, 
^iiiAit •00 |iinne xsn p^iinpne^c, Luc. xviii. 11 ; A.n c^n "oo bí 
]:éin 7 A.n ptnbte^cÁnA.c ^ifí^n 'oceAmp-o.'Lt, i-p ca'ó -00 g^.'b 'oo 
lÁiiTi iom/sx) bo^-f-Ái-p 7 bÍA.'óniA.inn -oo •óéA.nA.m A-p -péin, 7 
cÁiji 7 CA.|ictii-pne '00 ú^bAi-pc a.|i a. coiTi-ó.|ip-Mn : ■6.5-po inApi 
-C).'oei|i, " biii'óeA.cAf 'oo 'Oia., ní copiTiA.ii -pi-p n^ 'oxi«oinib eile 
mé: ní c|ié/scxM|ie, nÁ bicbineA.c mé; c|iop5A.im |?a. 'óó \^n 
'p-ó.bbóic, 'oíobAim 'oeAvCmA.i'ó ^^ca. feitbe pA.05A.tc-0. 'oV mbí 
A^Avm ; 7 ní bionA.nn mé 7 -ó.n ptiibteA.cÁn-po i'm pocxM|i ;" 7 
mA.pi-pin 'oó, ó pin A.mA.c, a^ mA.oi'óeA.m n^. mAic-^níom m>.c 
■pA.ibe A.nn, 7 -0.5 téi|i--peic tocc a. com-ó.]ipAn. ÍU. 50. 'oo^níx) 
mópÁn 'oo 'ÓA.oinib : ^n CA.n 'oo x)tigp'óe a n-otc pém 'oo nocc- 
A.*ó, ip lA.'o ceA.nA. cÁic ctiipi'o píop 'físn bpA.oipi'oin ; 7 -^n cí 
'Dogní -ó. pAiTiA.it po 'o'-pA.oip'oin, ní -ptiit innce a.cc pA.nÁm-6.t) 
nó ■pocui'obeA.'ó p^. 'Oia, 7 ctiA.|i '0i05A.tcA.1p 'Oé 'oo ctii'óeA.cc 

A.l|1. 

[11.] An •oA-iiA. •ojion^, A.n 'Ojion^ nA.c ctii|ieA.nn 'y{>^r\ bpA.01- 
p-oin A.CC A. nA.omcA.cc 7 a. neim-cionCA. pém ; 7 póp, ■péA.nA.p 
A.|i A.n oi'oe 'pA.oipi'ome, An cA.n 'oo^ní poi|i-iA.|ipA.i5e 'óíob 1 
n^néicib nA. bpeA.CA.'ó mA.|ibcA.c, nA.c bít) péin cioncA.c lonncA.. 
Ói-p, T)Á. bpAp'pA.i^eA.'ó 'oo neA.c 'óíob, A.n mbí cioncA.c Y^^ 
tiA.bA.n ^ -^'oéA.^iA.'ó nA.c CA.|itA. -pém 1 n-tiA.bA.|i |iiA.m, ca.|i ceA.nn 
nA.c citib|iA.'ó ^015-06 -00 neA.c, 'o'Á méi'o ; — 7 'OÁ bpA.jipA.i^eA.'ó 
t)e, A.n n'oéA.jmA. peA.]i5 -piA^m ? A.'oéA.|iA.'ó nA.c 'oéA.jmA. -piA.m, 
A.CC 1 5C|itic cói|i .1. 1 mo-ó pmA.ccA.; — A.n n'oéA.imA. c]iA.op-ót 
]iiA.m ? A.'oéA.|iA.'ó nA.c T)éA.|mA. a.cc a.]i pon nA. ctii'oeA.ccA.n, 

2 K 250 rtií bion-SAOiúe aii bAis. 

7 TnA."|i cofHAiTi a|i a. clú ; An iToéAiAnA. 'pA.innc, nó cnuA'p, 
nó C|\tiinniu5-ó.'ó ? -ó.x)éó>|i^'ó nA.c 'oé-ó.'pn^, -6.cc mA.\\ coútig^'ó 
A.i|i -péin 7 A|A A. -pbocc, 7 "oo ■pe-ó.cnA An ■pixi.ccA.n/M'p; 7 TnA.ji- 
pn 'oóib, ^5 'péAvnA.'ó 5^0 pe^cAi*ó eite ó pin ATnA.c. J^'ó^^'ó, 
Avn "Ojie-MTi ceileA.p a. 5ceA.nA. '-p^^ 1i)pxsoip*oin A-p -^n ^co-p-po, 
ní t]\eó]\ócA.]\ ^pi ne^iTi ia.'o, -oo |iéi-p SotAini, Prov. xxviii. 13, 
"^n cí ceiteA.-p 6^ ceA^r) is, ní C"peó|\ócxspi é; ^i'óeA.'ó, -^n cí at)- 
trióc-óv'p 7 •ptii^peA.'p lA.'o, 5|AeA.TnócA.i'ó -pé CjiócA.ine ; " x). 50. nA.c 
•p^gbM'o -6. x^cpieó'ptigA.'ó A.|\ neATÍi ; 7 ^n '0|AeAvTn nAc ceileA.nn 
^ ^ce^nA. Y^^ bp-6.oip'oin 50 bp^gbAvi'o c]ieói|i 7 c|\óc-M|Ae ó 
'DiA. "o'a cionn ; ^on^'ó uiTne-pn /s'oei|\ pót, Rom. x. 10, 
"flÁniiigi'ó p'A.oiptDin -ó^n beóit;" A-p -po i-p ■pol'Liip 5uiAA.b 
c^|ibA.c t)o'n 'ouine, a. ceAn^s -péin 'oo cu-p fío-p, 7 ^^n /s ^ceitc. 

[iii.] An cfeA.'p 'Ofon^, innipe^'p neice nA.c be^n-óvnn -pé 
'h^'óbA.'p. Ói|A bí lOTn-iS'o *oíob, 7 'OÁ 'pA.b-M'o -0.5 ceifne-MÍi nó 
A^ cAv'pAoi'o A^]\ ne-^c eite, lA^'p'pA.i'o mís]\ u-Mn -6.|\ A.n oi'oe pA^oi- 
p'oine, -óv^ -^ 'pAoi'lpx)íp cion coiriA.if'Le "oo beic A'p An cí -^-p a 
mbí cAv'pA.01'0 íycís ; 7 -6.n c-6.n céi'o 'oV bp^A.oip'oin f ip, 5A.b^i*o 
-6.5 'p-M'pnéip 5^c le-6.c-C|A tiim 7 5^.6 éA.5có|i4v •o'a n-oéin -6.n cí 
eite o|\|AA., lonntip A^n ^.iTnpif "oo 'oti^p'óe 'óóib \\é n--^ bpe-^cA.'ó- 
-Mb féin -00 noccA.'ó, 5ti|VA.b -MhtM'ó ca.icit) í -6.5 'péiiiip^éA.t- 
t115eA.cc A.5 |\eic tocc A. ^coiii-^f'pA.n. J^'óe^'ó, ní íié -po 
O'p'otig^'ó, i'p loncoiméA.'ocA. 'oo'n -MCfi^e^c -^n CA.n bío'p ^5 ^ 
fA.oipx)in, A.cc tom-noccA.'ó 'oo •óéA.nMii ^\\ a. tocc^b péin ; 7 
mA.|i-pn '005éA.b-6.'ó 'pocA.|i n-^ -pAoip'oine, X)o piéi|A m^f x)o 
cuA.'p Sotó.m, Prov. xvi. i3, "nocc X)o'n Ui5eA.|inA. x)o gníomA. 
féin, 7 x)05éA.nAw cpeópu^A.'ó Awf x)o pmtiA.inci5cib." Ap -6. 
jiX)tib'pA.mA|\, ip 'pollti'p n^c inne/sl'L cpeóftiigce x)Vn^m An 
-MCIA1515 'pé c|\iA.tt -6.|\ ne^m, n^ C|\í tocc^ x)o ttiísi'óe^mA.p, 
nÁ ce^cc-6.'p 'óíob. 

[iv.] AcÁi'O coi|\mip5 móji-^ a|i A.n bpe^ccAvC -6.5 X)éA.n-MTi 
n^. hMciiige é-6.x)c^'pbA.c. Ap\ X)cúp, x^ogní yé éA.X)CA.pb^c í : Avn 
CA.n citteA^p A.n c-Mcpige^c A.'p 'óé-6.ní).m A.n -pe^cM'ó -^píp, 
có.itti'ó ^n pocA.'p puMf -6.topnA. íiMciiige, x)o |\éi|\ Ezech. xviii. 
24, **x)Á bptteA.'ó An píjAéAn ó n-^ pí|AéA.ncACC, 7 50 nxíin^- I leAb. III. Alr XIX. 251 

neA.X) olc, ríí ctiinineócAv|A ts]\ ^oin-p|Aé-óvnc-6.cc x)V n'oé^]Anxs ;" 
•o. ^c. 50 ^CA.itteA.nn A.n u-A.ic|Ai5exsc n^focA.iii ppinpopÁlcA. 
.1. ^IAÁX) t)é, 7 5^.0 ní*ó leAnA.f -oe, ó^tof í^n pe^b^cMX) TTiA"pt)c^i5 
•oo 'óé^nA.iTi. 1p 1 bpo^Ai^A n^. fc-M'oe 1 mbí ^n c--MC|ii5eA.c 
ctnce^-p 1 bpeA.cA.'ó tTi-6.|Abc-^c, ^cÁ ^n ní'ó téA.gcA.iA, 3 Reg. 
ii. 36, mAv|i A n-1nn1pceA.11, 5ii|A cui|i SoÍAvm, 1-6.11 mbÁp -0. 
^CA|\, pop ^p 051^.06 -oVp b'-Mnm Semei, 7 A'oubA.ipc pip: 
"-^n cuimin beA.c, a. Semei, ísu c--Mniocc 7 -6.n é^^cóip, "oo 
pinnip ^p mVcAvip?" "1p ctJimin," -6.p é-pin. "tTlxMpeA'ó, 
^p SolA.m, 'oobeipim-pe p.ó.p'oún "otiic, -ó.p coin5eA.tt, .1. ceA.c 
x>o có^bÁit 1 ^CAcp/M^ lerusalem, 7 comnAi'óe ■oo'n teic ipcig 
•00 múp n^. c-6.cp^c 'oo píop, 7 1 bpéin bÁip ^^n -otil cxsp pptic 
4>.nonn." Uó^bAvip Semei ce4>.c -í>.m-Mt po 5eA.tt 'p'*^^ ^c-^c- 
pAvig, 7 'oo^ní comn^i'óe cpí btixs'ónA. innce; ^i'óeA.'ó, 1 ^cionn 
n^ cpeA.p btiA.'ón^, céi'ó Semei c^p múpxMb ^n bxsite 7 c^^p 
pptic ^nonn. ITIxsp puAip SotA.m x)eimin xsip-pin, cuipip ^^.ipm, 
Aip ; 7 i^p pocc^m 'oo tÁCA.ip 'óó, A.'oub^Mpc : *' -0. Semei, nA.c 
cuimin te,6.c, ^up^^b é com^exstt, ^p a. "ocu^ mi-pe p^.p'oún 
•ouic, cpé comn/M'óe 'oo píop "oo'n teic ipcig X)o'n c^cpA.ig, 7 
5^n 'out c^p múpA.ib n^. cA.cp,6.c, nÁ CA^p ppuc -6.mA.c, 1 n*oíot 
nA. bpeitt-be^pc x)o pmnip A.p mVcxiwip ?" 5^ pÁCA.c, ciAv hé 
^n t)Áibi'ó tlí-pe, íscz X)i a. Acx^ip ? cia. -6.n SotA.m, a.cc Cpíopc ? 
01 A. x\n Semei, a.cc -6.n c-A.icpi5eA.c? cia. A.n lerusalem, acc 
pcA.ix) n^. pípéA.ncxi.ccAv? c\ís -6.n ppuc, ^cc conn x)éA.p/sc 6.n 
X)oit5eA.p-6. ? ci^ n.6. cpí bti.^'ónA., /scc cpí cox)a.cxs n-6. tiA.icpi5e, 
X)o 'óti^pexs'ó -6sn c-A.icpi5eA.c x)o coimé^x) pe^'ó ^ be^CA.'ó ? 
Oip ní tóp x)o 'óume ^n -Mcpige -00 'óé^n^m, xscc ip éi^e^n 
X)ó, mApc-6.in x)opíop mnce; ^on^.'ó uime-ptn "oobeip St^^'^^SÓip 
nA.omcA, 1 te/sb-6.p n/s mbéA.p, vii. 12, n^ pomptA.'ÓA.-po píop 
-6.p ^n ní'ó 5cé.6.x)n^, m^^p a. n-A.bA.ip, * nAC tóp A.n ^opc x>o 
beic 'oeA.^-mA.ipeAvC 'n-A. ^eAiriAp, a.cc munA. pA.ibe x^eA.^- 
mA.ipeA.c pé tmn eA^p^Mp 7 A.ipce 'óó ; 7 nA.c tóp A.n ceA.c x)o 
beic X)eA.5-mA.ipeA.c x^ei^-'óéA.ncA., munA. pAvibe punx)A.imeinc 
poipcitt pA.01 ; 7 nA.c tóp A.n cpAvnn "oo beic x)uitteA.c x^eA^^- 
mA.ipe6.c, x)i pA^ibe cuA.p té' ^cpíoni-'A.i'óe é A.nn, x)'av x)CiocpA.'ó 252 utií bioti-SAoite Ati bÁis. 

é X)o beic -Mmni'o éA.'ocoi|ice-6.c. Oi|i ní f-iiit focA.-p Y^" 
Ti5eMTiA.|i, X)Á 'ocí meA.c "oV éi-p pn a.i]i, •pu'L beAvriCA|A 6 ; 7 ní 
bí 'pocA.iv Y^^ "o^iS ÁtMnn, -oÁ 'octiici'ó 'n--^ flA.ox)-Mb A.p 
tÁpi, i'ti'L |A-6.CA.i*o 'oóvOine t)'^. Áiciii§-6.'ó ; 7 ní bí -pó^ ■pocA.-p Y'^^ 
5cpi4>.nn 'oo 'p-ó.oitp'óe 'oo beic coi]iceA.c, A.n CA.n cpvíonA.f. 
ÍTl. 50. ní bí •pocA.'p '-p'^^ Aicpi^e •oogní neA.c, 7 •^A^n -6.nmA.in 
7)? 'n-A bun 'oo fíoii, ipe&.x) a. he&.t6.x) ; ói|i, -^m^vil jríitlce^-p A.n 
5eA.mA.p1 1 n'oiA.i'ó béic ÁlA.inn -oó, pié top^-ó.'ó 5|iéine, -pé ^AvOic 
|itiA.i*ó, nó ]ié |?eA.-pc-6.inn t^ocAvmA.it, m.^c. toicceA.-p -6.^ -mc- 
liige té 5A.01C |\tiA.it) n/s ^tóipie 'oíoitió.oine, nó té CA.oipi-'óeipi^ 
n^. i^eipi^e, nó té 'ooininn •oíte/snncA. n-^ 'opiúi'pe ; — -MTiA.it 
c]iA.'p5A.p\CA.|i -6.n ceAvC té conn-5A.ocA.1t) cpéA.nA., nó té cA.tA.im- 
cpic, if mA.|i-pn teA.5cA.p1 Á|\ti|" nA. íiA.ic|Ai5e té conn-5A.ocA.1b 
^rjAA.oc'DA. A.n ftiA.cA., nó te cA.tA.m-ctimpcti^A.'ó -ponn-tÁi'oipi nA. 
'pA.innce; — A.mA.it teA.5cA.p1 A.n c|\A.nn, bíof A.5 poiA-fÁ-p ftiA.|", 
té f A.i5néA.n ceinci^e, m. 50. -oo'n A.icpii5eA.c, A.n cA.n féi'oeA.'p 
iom5A.oc A.n tiA.bA.ip\. 

béA.gcA.'p 1 teA.bA.pl nA. feA.cc 'ociotA.icce, i'omptA. C15 teif 
nA. neicib céA.X)nA.-pn, mA.f A.CÁ 50 p\A.ibe mei|iteA.c Áipiice, 7 
A|A mbeic A.5 ceiceA.TTT 'péf A.n 'ocói|i 'oo bi 'n-A. 'óia.i'ó 'óó, mA.|T 
•00 connA.i|AC nA.c 'pA.ibe ^otit A.'p tiA.ice ^.15^, X)o teA.c é 'pém a.|i 
A.n x)CA.tmA.in 1 bpo5A.i|A cfoipe, A.5 a. piÁ'ó, *5tip\ TtiA.ic A.n 
X)íot A.i|T 'péin, A. bÁ'ptigA.'ó, cp\é n-A. iriéix) 7 cp\é n-A. TÍiíoncA. X)0 
ITinne mí-p\éif 'Óé ; * 7 tei'p-pn p\o ca.oi, A.5 f A.oipx)in a. 'peA.CA.'ó, 
7 A.5 5tJi'óe nA. cóiiie tim fei|i5 n*Oé X)0 'oi05A.1t A.ip\ 'péin, 
mA.itte fif 5A.C bA.tt X)'a. bA.ttA.ib X)0 ceA.'p^A.-ó fA. teic 'óe. 
X)o 'pinneA.'ó A.intA.i'ó-pn p^i'p; 7 CA.ftA. fA.'n A.m-pn -oícfeA.bA.c 

Y^^ bpÁ'pA.C, X)0 bí 'n-A. 5A.|A, A.5 CA.bA.ipC A.beA.CA.*Ó 50 lTtlA.15- 

neA.c A.icfi5eA.c A-p, 1 bpeA.nnAix> TTióip\ A.ic|\i5e A.nn, lomA.'o 
btiA.'ÓA.n, X)*A.|A foittpgeA.'ó A.in5eA.t A.5 cui'óeA.cc, mA.itte p\é 
ceA.f-TTiotcA.ib, 1 5coinne A.nmA. A.n Trieiptig, A.5 a. bjTeic A.p\ 

neA.TTl ; 7 X)0 5A.b A.1CTTléA.tCA.f é, 7 A.'OtlbA.lf C : "CA.|T éif mA.f 

CA.icfeA.f mi-fe feA.t X)o m'A.imfif p\é fÁ'ÓA.ite 7 fé hA.in- 
TTiiA.nA.ib, 1 nx)eif eA.'ó mo pi A.é X)05éA.n A.icf 150, 7 x)05éA.ncA.f 
tiom A.mA.it 'oo finneA.'ó teif A.n meifteA.c-fo." Leif-fin leAb. III. aLu XIX. 253 

plli]" ^n c|iiiA^5Án 'DÍciAe^b^c -^-p A.inniiA.riAib ^.n cpA.oJ^it 
A.|\íf, -pé t)é-^nA.tTi -peiiAbífe 'oo'n •oi-ó.b^t; 7 u^^jdA. 50 11-0.1136 A.5 
^^bÁit •ó|\oici*oe -oo bí -poiiiie a]a ^.b^inn, 7 5ti|\ biiip /sn 
'opoiceA.'O -pA^oi, ^upi bÁc/^'ó é; 7 o^i'o 'oeAsih-Mn i]rpinn, 7 
cAipin^i'o teó 'oV il--pi-6.n-6.'ó 50 -píopipAi'óe é. Ay ^n -p^é^l- 
-po if loncui^ce, r\(sc tópv x)o 'ómne, cú|* -6. 'be-ó.cA.'ó -00 cA.ice^íTi 
50 íiMcpii5eA.c, A.CC 5tJ|iA.b éi^e^n t)ó, -pé 'plÁnug/s'ó a ^nmA., 
é -pém 'oo con^bÁit 50 bioc-5nÁcA.c 1 -pcxsi'o n-^ "h-MCiAige. 
Um^ceAv'p -póp Af An f^é/st 5cé.6.'on-6. cuxs'p, n^c beicce x)o 
ne^c, tDttb 1 n-é-óv'oóc^i^ A^pi flÁnu5A.x) a. -^nmA.. 

[v.] An 'OA.pi/s 'oíc, 'oogní A.n pe^císX) 'oo'n ^icjii^e^c .1. 
n-ó. 'p/M'ób|Aif ppio-pA.'oÁtcA bíof -0.5 'oéxsnA.m /LÁince 7 foi- 
lexs-pA. 'oV ^nxsm, cAsiltceApv teip 'oo bícin -ísn ■pe/scAi'ó ló.'o; 
^on^'ó iiime-pn xs'oei'p SotMÍi, Eccle. ix. 18, " ^n cí ■pe.ó.ctii^exNf 
1 n-Aoin-ní'ó, c-ó.itti'ó mópÁn," .1. 5|aÁ'ó T)é, mncc^pv Y^^ 
-^nA^m, -ó.'p nx)éAvnA.m mei-pte-ó.cAi]" -pé beA.'p5CÁi|\'oib 'Oé .1. ^n 
'oiA.bAt, ^n 'pA.og-^t, 7 -6.n cotAnn. Oi|i ní 'pogn/^nn |?ei'óm 'o'-ó. 
n'oéin neA.c 'oo 'Óia., A.n c^n mtjccxs|i ^piÁ'ó T)é ''p^i^ AnA.m té 
hoigpie-ó.'ó n^. 'hii^icói'oe ; ^onA.'ó uime-pn A.'oeiji St^^'^éóipi, 
Homil. xxvii., nihil liabet viriditatis ramus boni operis, si non 
manet in radice cliaritatis, "ní puit ^t^ipe 'fisn mbic 1 n^éi^ 
nA. •oeA.^-oibpie, munA. ^comn-M'ói'ó p 1 bpjiéim ^n ^jiÁ'óa." 
Ap n^ bpiiA.cpMb-pe ip loncm^ce 50 mitte-6.nn ^x) peA.cA'ó 
mA.'pbcA.c ^n Mcpi^e; 7 'o'^ lAéiji pin, 50 5cA.1tteA.nn A.n cí, 
'oogní A.oin-'peA.cA'ó AtriÁin mxS'pbcAc, pocA.'p n^. b-6.ic]ii5e; ói|t 
A.n cí c-MtteA.p 5lt^'ó T)é, c-6.itti'ó n-6. 5t^Áp6., 7 mA|i-pn ní pú 
é, ctiitteA.m nÁ ctiA.|iA.pc-6.t 'o''pA5bÁit A.pi pon n^. m-6.ic-5níom 
'oo |iinne ]\é tinn beic 1 n^itÁp Aib 'Oé bí, ctié 'ótit 1 mei|iteA.cA.p 
teip -6.n bpe-6.cA.'ó m^'pbcA.c, 50 p^^bÁit m-McmeA.CA.ip ó 'O1A. 
'óó YA.n A.ic|ii5e 1 nx)iA.i'ó A.n -peA.cA.i'ó-pin. Oi'p A.n cí teA.nA.p 
X)o nA. bA.inmiA.nA.ib, 7 tin5eA.p a]i nA. toccA.ib, mi3ccA.|A teó nA. 
ftibA.itcí A.nn ; ^onA.'ó uime-pin A.X)eipi SotA.m, Prov. xxi. 17, 
"A.n cí x)obein 5|aÁ'ó x)o nA. 'pteA.'OA.ib, biA.i'ó 1 'piA.ccA.nA.p ; 7 
A.n cí ^pÁ'otJi^eA.p A.n pon 7 nA. neicepoi]iceA.pA.mtA., ní 'pA.cA.i'ó 
1 pMX)b|ieA.'p." A'p fo ip lonctJigce 50 ppio]iA.x)ÁtcA., A.n cí 254 URÍ blOR-gAOIÚe Atl bÁ1S. 

bíof -í».^ 'pleAw'ótigA'ó £><]\ cóip-p 4>vn cp^oij", 50 mbiA.i'ó|MAvCCA.n^f 
5|iÁ'ÓA. *Oé, i]"beA^CA. 'oo'n AnA.m, -M-p ; 7 ^n cí ^iAÁ'ótii^eA.'p ^n 
c-ót 7 An cj^eA.'p^A.i'pe^cc co|ip-6.-p'ÓA., 50 mbí A.n ci'pce ^^.nn 
-M^e. tn. 50. 50 ■ppio^iAv'oÁlcA, ísr\ cí bíof a^ ól n-^ •peA.bb 
fA.o^-ó.lcA 7 bjAé-^^Án b'poijiceA'p-MÍi/si'L n-6. bexscA.'ó-'po, 50 
mbiA.i'ó 'OA.i'óbi'p 1 n-íoc-6. ci|iim CA.'pcA.mAit, ó beic 1 n-eA.fb/b.i'ó 
5|AÁ'p nt)é; — 7 -6.n 'piA.ccA.n-ó.'p-pn tiite ^5 ctJi'óeA.cc x)o'n 
pe^cA'ó. A'oei^i Sot-Mii n^. b|Ai^c|iA.-'po, Prov. xxix. 3, -6.5 
ceA.cc tei'p A.n ní'ó ^cé^'onA., "xsn cí oibe^'p ^n mei|\'0'peA.c, 
CA.ib'Lp'ó -6. fubfCAinc ;" -0. 50., ^n cí -^'ó'pAvf 'oo'n mei'px)|Ai5, 
50 5c^icce-6.|i ^ ^t^íÉ co|Ap^'P'Ó4>. 7 -6. mA.oin 'p-6.05í>.tc-6v 'oV 
c|ie-6.nmAvin 'péin 111-6.. Tn. 50. 'oo'n ceA.|\|\bA.c, -mtia.i'L -6vX)ei|v 
ple l^^i'one-MTi-M'L Áiiiice : — 

dives eram dudiim, fecerunt me tria nudum : 
alea, vina, Venus, — tribus his sum factus egeuus. 

" X)o bÁ'ÓA.|" 'pA.i'óbi'p 1 n-,6vttó'o, ^i'óeA.'ó x)o 'pinneA.'OA.'p C]aí 
neice nocc mé: 'oíj^tíge, pon, 7 be,6vn, — t:]\\ neicetéY ctii|Ae.6v*ó 
1 •pi-^ccA.nA.'p mé.'' 1f 'n-A. po5,M|i -po -6.CÓ. -6.n ní'ó teA.5c-6.11, 
Luo. XV., ^upv CA.1C -6.n mittcé-6.n mic -6.n mí|\ 'o'oigiieA.cc -6. 
-6.CA.IA, té '0|\úip', té c|A-^of, 7 té bimi|ic, ^tipi b^. íiéi5eA.n 'oó, 
•otit 1 n-imciA.n coi5C|\íce x)o cA.bA.i|\c -6. be-6.c-6.'ó íyy 50 bocc 
e-6.'pbA.'0A.c ; no 5ti|i ctii^ é péin, 7 5ti|\ ptt a.|a -6. -6.ca.i]i 
x)'i-6.|\'pA.i'ó cocingce -m|\, i-6.p\ n-A. cionctigA.'ó féin X)ó ; 7 ^tijiAb 
mA.|\-pn X)o |:óip\e-6.'ó é. tTI. 50. x)o 5-6.C mittce-6.c eite, x^o^eib 
-6. oig'pe-ó.cc 'péin .1. a. ci-6.tt 7 a. céA.X)p-6.'ÓA., -6. bpií^ 7 -6. ctimA.'p 
nÁx)úitc-6., ó'n -6.c-M|\ ttióp úx), ó 'Oia., mA.|\ cpe-6.n-M'ó |\é 
bA.inmiAn-Mb éi^cncA.'pc-^ -6.n cui'pp 1-6.X), lonnup 50 x^ci^ 'oe-pn 
gopvcA. §t\Á'p nT)é 7 -6. 5]iÁ'ÓA. x)o beic a.i|i, ionnti|^ nA.c bí x)Áit 
cA.b|\A. 'n-A. cionn, 50 ptte^.'ó 1 bpiiicin^ n^. con-M|\e CA.pi '-Mf 
x)ó 1 |\i A.n nA. hA.ic|\i5e, ó A.i5éA.n -6.ttcA.i|\ A.n tiitc. Ói|a if 5e-6.pi|A 
m-M|AeA.'p oite-6.m-6.in nA. n-.Mnmi-6.n x)o'n x)tiine ; ní bionA.nn 
7 S'p-d.f t)é, 5on-6.*ó tiime-pn -6.X)ein Cjiíofc, lohan. iv. 13, -6.5 
tA.b-M|ic A.]i -MnmiA.nA.ib A.n peA.CA.i'ó, "^ibé íbcA.'p x)o'n tii'p^e- 
'pe, biA.i'ó CA>|ic A.píp A.i|i ;" x). 50., t)Á méix) íbeA.p A.n peA.ccA.c leAb. III. Alr XIX. 255 

tí'tiif^e HA. n-Mnnii A^n, 50 birÁf -6.nn cioiiTnA.c 7 ca^ac ó An'blA.'pAvt) 
nA. n-MniTii/sn A-pí-p a.i]i. t)ío'ó a pA.'ónAvi'pe pn ís\\ ^n bpócM-pe, 
A.n iÁ 1 n'oiMX) x)éAncA. n^^ póice, 50 mbí íoca. l-oipiéi^ne^c 
^i|A : 7 A-p An 5ceA-p|\bAvC, 1 n'oiA.it) ctuicce -00 c/sitt ; 7 -^pi A^n 
meip'opiig, 1 moi-M'ó a mí-^níom ; 7 m^n-pn '00 "^^c tnte ó fin 
A.mA.c: ní ViionAnn 7 A.n -píi^é-óvn, 1i)ío|"pÁ.|nji5ce ó g-pÁ.f-M'b T)é. 

[vi.] U15 -pó]" 'oo'n peAvCAt) 'o-óv'LIa.'ó An -Mc-pi^ig, A-p' nA.c 
téi|\ "óó ^n conA.i|\ cói|i ]\é cpvi-ístt 50 neAviii. AcÁ SotA.m A5 
ne/s]Acu§Av'ó p]iinne A.n neic-'pe, -^5 t^bAipic A-p n/s peAvCCA.cA.ib, 
Sap. ii. 21, "'oo 'ÓA.tt ís mA.ití'p -péin i/s'o ;" 'o. ^c. 50 ttii5eA.nn 
néA.tt nÁiTTToige nA. tocc a]i -pof^A.ib a. -péA.-púm, Ap' nAvC 
'pé-óv'OAvi'o t0115AipeA.cc "00 'óéA.nA.m A-p a. tcA.'p, A.-p mbeic 'OA.tt 
•óóib ; ^onA.'ó uime-pn A.'oei|A Sophon. i. 17, " fiubA.t'pA.i'o A.mA.it 
'DA.ttAvib, c|\é mA.pl 'oo 'peA.ctii^eA.'OA.pi 1 ^coinne a. 'oUi^eA.i^nA. ;" 
7 ip é níx) 'o'a. "oci^ pn, mA.'p ctii'peA.'p A.n •oiA.bA.t púicín A.n 
peA.CA.i'ó 'pé 'po'p^A.ib A. jiéA.'púin. A^-fo pomptA. A-p A.n 'OA.ttA.'ó, 
•005^1 5A.C peA.cA.'ó 'oo nA. 'peA.cc bp|\ím-'peA.CA.'óA.ib mA.|vbcAvCA. 
A-p A.n 'otJine : a.|i 'ocijp, 'oo'n 'oíomA.p, A.mA.it teA.5cA.11, Act. ix. 
8, mA.|i "00 'OA.ttA.'ó pót, 'oo bí A.5 'oéA.nA.m in5|\eA.mA., c|ie 
iomA.*o 'oíomA.ip, A.'p nA. hA.p'pcA.tA.ib 7 a.|i 'óeibtéA.nA.ib 'Oé; 
ói'p, 'OÁ mA.'ó téip\ "00 'pof^A.ib a. 'péA.'púm A.n c-otc -00 bí 1 
n-m^pieim 'oo 'óéA.nA.m a.|i nA. cpiío'pcA.igib, ní 'óm^neA.'ó é. 
Si'óeA.'ó, ip lon^nA.'ó A.n tei5eA.p "00 'pmneC|iío'pc'oó .1. 'OA.ttA.'ó 
A. 'pút 5co|\pA.|i'ÓA., 'o'A.ipo^ |\A.'ÓA.i|\c A. mcmne 'óó ; 7 i'p mmic 
x^o^ní A.n céA.*onA. 50 ppio|\A.'oÁtcA. 'pip A.n bpeA.ccA.c, A.n cA.n 
bíof A.'p cí A. meA.nmA.n "00 mtí'p^tA.'ó -pé 'oéA.nA.m A.ic|\i5e : 
có^bA.i'ó pé A. A.i|\e 'oo nA. neicib pA.05A.tcA., A.5 a. 'oíopi^A.-ó 
1 'piA.n nA. tiA.iciiige. Oi'p ip mmic múcA.p mA.cnA.p A.n 'oíomA.p- 
A.15 té hA.m5A.|\ nó té íiA.npocA.m ; 7 m. 50. 'oogní 'pip An cí 
bíop A.m'miA.nA.c 'n-A. cotA.inn : cuip\i*ó ^A.tA.'p A.i'p, "00 múcA.'ó a. 
mA.cnA.pA.; 7 mA.'p-pn 'oo 5A.C A.inmiA.n eite ó 'pm A.mA.c. 

'OA.ttA.i'ó póp A.n cpA.innc A.n c-A.icp\i5eA.c, A.mA.it téA.5CA.p\, 
lob ii. 11, mA.'p 'oo ctiic ocf A.C nA. tiÁmte A.'p a. 'púitib, té'ji 
'OA.ttA.'ó é. 1p cA.'ó ciA.tttii5eA.p A.n oc'pA.c ú'o, A.n pA.i'ób'peA.p 256 Utlí blOR-gA01Úe Atl bÁ1S. 

fí>.og^tcA, té ri'OA.ttcAv'p -6.11 f A.nncA.c ; 50^^*0 uiTne-pn -6v'oei|v 
pól, Phil. iii. 8, "ní f-tiil TneAv-p ^5A.ni ó^")^ n^. hiiilib, -6.cc ín-6.-p 
oc|\A.c ;" X). 50. nA.c p^ibe -oo me^f M^e ^\\ n^. mA.oinilj 
'pA.ogó.tcA., A.CC mA^\\ oc|\A.c. Lé^^CA.jA A.5 n/s hti^'OA.iA-Mb 
•p5]iút)ApnÁ'oiJi|A nA. mbeA.c^*óxsc, 5ii|AA.b é mó-ó ^.-p a. n-oéin -^n 
c-iotA.'p'peA.t^ A.]\ xsn bpA.'ó .1. ctiintin^ -^-p "CpÁig, nó ^p lon-ó.'o 
bíop tÁn "oo ttiA.icpeA.t) ; 7 é pém 'o'tinp-M|ic A.nn, 7 ce^cc pép. 
-^n bpi^-ó, 7 beic A5 pppéA.c-ó.'ó -^n ttiAvicpTÓ nó n^. 5-Mnme 
1:a. n-A. púitib, 7 A 'ÓAvttA.'ó m-^p-pn, 50 bp4).5b/snn ÁpA.c -^p -^ 
mA-pbA.'ó Ap í>.n ^cop-pn. tTI. 50. X)o§ní -6.n 'oi^bA.t |iip ^^n 
-pAwnncAvC : •ooipci'ó -pA. "pop5A.ib xs |\éA.púin 5-péicpe 5eA.nA.mtA. 
A.n cpAo§Avit-pe, nó ttiA.icpeA'ó nA. tocc 'ocAvtmA.it^e, té* 
n'OA.ttA.nn é ; A.p' nA.c téi-p •óó a. te^p "oo 'óéAnA.m, nÁ ■pó'o nA. 
íiA.iC'pige X)VimptigA.'ó. 

'OA.ttA.i'ó An 3° ppím-peA.cA.'ó .1. A.n "opt^ip A.n 'ouine. 1p 
'n-A. pogAvip pn téA.5CA.]i, lud. xvi., m^p a. n-innipceA.-p 50 
n-oéA.pnA.'OA.-p nA. ptipcínig A.n meip'opeA.c Dalila 'o'inneA.tt 
pé bpéA.^A.'ó Samson, -00 bí A.5 CA.cti^A.'ó 50 CA.tmA 'n-A. 
n-Av§A.i'ó ; 7 mA.p cti^ A.oncugA.'ó Dalila -oo bpéA.^A.'ó a púin 
UM'ó : iA.|i n-A. ctop ti-M'ó ^tipA^b 'n-A. potc "oo bí a neA.pc, "oo 
^Avb ^5 A. pÁim-ceAt^A.'ó 50 miocA.ip mtiinnceA.px)A., 50 "ocÁini^ 
•óe-pn ^tip ctii|i Av ceA.nn 'n-A. hticc, 7 ^tip co'o-Mt A.nn ; 7 
teip-pn 5tip beA.'ppA.'ó a. -potc téi, 7 ^tip tin^eA.'OA^p 'o'a. bpíg 
pn nA. Fitipcínig Aip, ^tJjA 'OA.ttA.'ó teó é, ^onA.'ó 'óe-pn pA. 
•óei|AeA.'ó cÁini^ a. bÁp. go pÁc/sc, ip ia'o nA. ptipcínig, nA. 
•oeA.mMn ; 7 Dalila, ^n x)púip; Samson, A.n neimcioncA.c ; 7 A.n 
neA.'pc móp •oo bí A.nn, A.n cA.tmA.cc bíop 'p-^^ neimcioncA.c 
pé cA.cti§A.^ó \\é íiA.imp^cib A.n Ai'óbeppeópA.. 

An 4° peA.CA.*ó, 'oV "oci^ meA.ttA.'ó A.n Aicpi^ig .1. A.n cnúc. 
Ói'p. ní liA.ic pip An 'ocnúcA.c, 7 ní téip 'óó, mA.ic 'oV mbí 'n-A. 
comA.]ipA.in, nÁ ponA.p, nÁ pA.it)bpeA.p t)'A. mbí A^i^e, 50 'océit) 
A.'p 5cútA.ib 1 5cptic nA.c bí A.oin-níi6 A.nn pé'p beicce cnúc 
X)o 'óéA.nA.m ; ^onA.'ó 1 bpo5A.ip A.n cntJCA.15 A.CÁ A.n ní'ó 
téA.5CA.p, 1 Eeg. iii. 3, mA.p a. n-innipceA.p, nA.cA.p péA.'o Heli leóX). III. Alu XIX. 257 

tóc|A4>.r>ii -M1 Ui^eA.-pnA 'o'f Aicpn, •^vi]^ múcA.'ó é ; tn. ^c. ní 
'fé-óv'o^nn An cnúcAc -ponAf, nÁ Án^., nÁ Á5 ^ coTTiA|i|"^n 
•o'-p^icpn, 50 múcc-ó.|\ 'yA.n 5comA.|ifMn lAvt). 

An 5°pe^cA.*ó, A.n cjAA^o-p. 1-p'pi'p A.n ^ciAA.Of-ó.c f^mAitceA.'p 
Avn "OAtt úx), x)o bí 'OA.tt ó 'oo ^eme-^'ó é, Api a. té^gcA.|i a^ 
6óin, ix. Oipv, mAvjA cu^ -ó.n 'o^.tt "o-Mtte |\if, ^ bjioinn -ó. 
mÁCA.|i, if Amt/M'D-pn beA5-nA.c 'oobei|\ ^n 'otiine -^n cjixsof ^ 
b-poinn A. mÁcAvpv tei-p; 7 mA.|A-pn, ní bion^n^'ó An c|AAvO-p^c 
•00 beic 'OA.tt, 7 A. ctii*óeA.cc "oo'n 'o-Mtte-pn, nA.c cA.bA.i|i ó.n 
c-^ic-pige-^c A.mtJ'p A-p -p-^on n-ó. b/MciMge -pé c|iiA.tt Api neA.m. 

An 6° pe^.cA'ó, té' n'Oó.ttcA.11 ^n peA^ccA.c .1. ^n -peAii^. 
1-p 1 bpogAvipi A.n peA.cA.i'ó-pn téA.5CA|A A.5 6óin [Marc. x. 48?], 
50 |AA.ibe xsn 'OA.tt t)o bí 'oo teA.c-c>ívoib n^ 'ptigeA'ó, -^5 píp\- 
éige^m nÁ|A pé^.'OA.'ó a. cup\ 1 -pocc. TnA.|A-pn 50 -pÁCAc, A.n cí 
bío-p 'OA.tt ó 'óoitb-ceó -6.n peA.c-M'ó-pn n^ peijige, bí 'oo'n 
CA.oib Amtii^ x)o fti^ix) nA íiAicpii^e; ^on-^'ó tiime-pn ^*oei|\ 
*OiA, Gren. xlv. 24, "nÁ 'oé-ó.nA.i'ó pe-^ji^ *yí>.r\ ftigi'ó ;" "o. 50. 
•00 nA. 'o^oinib, 50 n'oteA^/M-p 'óóib, pe^.cA.'ó n^ peijAt^e 'oo 
cp^éi^e^vn 'yisn -pAog-óvt-'po, 'o'e-^^t^. a n'o-ó.ttcA. té 'ooitb-ceó 
peACA.i'ó nA. p'ei-p^e, A^-p' nÁ|A téiii 'óóib p\ó'o n^. liAic-pi^e. 
A'oei'p pó-p Sot4>.m, Eecli. xxviii. 8, "cuimnig eA^^tA^ -<sn 
Ui5e>6.|\nA., 7 nÁ 'oéAn^^ -peAp^^ 'pé''o comA.p\-p^in ;" 'o. 50. 
^ti-p^b tipA.ix)e X)o ne^c, cp\iA^tt c|Aé bexstA^c beAnntn^ce 
n/s 1iA.ic-pi5e 50 neA.m, beic -00 -píc p\i-p 5^.0 -ó.oin-neAc ; ói-p, 
•oÁ mbiA'ó eAp5CÁi|A'oeA.-p ix)ip\ é -péin 7 -^oin-neA.c eite, 'oo 
bu'ó x)eA.c|A<MX)e 'óó, imceA.cc 50 íiinnitt 'p'*^^ ^^151*0 'n-ó^ 
mbiA.'ó -6.5 cp\iA.tt é. tlime-pn 'ótigeAp A.n c--MC|Ai5eAc ^/sn 
beic pe^p^^Ac ; óip\, "OÁ mbi^ -píocAC -pi-p ^/^c A.oin-ne-<sc, 
-péAvX)M'o cpiA^tt 5^n bA.o§Avt cpé-p 5-6.C be-6.tA.c c|Aé' mbiA.'ó a 
cu-ptip. tnA>p\-pn x)o 5A.C Aon biA-p p-6vO|A ó CAp^cÁip'oe-ó.f 
5A.C Aon x)tiine, -pé^x)M'ó cpi/stt 50 íiinnitt -^p\ pA.on n^ 
ViAicpi^e. 

Án 7° pexscó.'ó, An teip^e, ci/stttii5ceA.p\ té h^ppA.i'oeAcc 
nA. liti|Acóix)e. 'OA.ttó.ix) -pí p\tiif5 -péA.-púin A.n -MCfigig, Atti-Mt 
té4>.5c^|A, Gen. xxvii. 1, mA.|A a n-innifceA.|A, 50 |\Aibe Isaao 

2 L 258 rní bion-SAoite ah bAis. 

cpé ^ni^Avi'óe^cc 'OA.ll, 7 'o'a -péiiA pn, 50 lAA^ibe neAvTTi-A.i'pciiA- 
eA.c; m. ^c, -ó>n '0|Aex^m 15101" X)M. ó fen-peA.CA'ó n-6. tei-p^e, ní 
bí'o A.ifciiie-ó.c -pé cjAi^lt 1 fti^i'ó n^. -pub^ilce. Acc |:oi|\ío|i, 
bí '0|\on5 mó]\ 'óíoli), nA.c moctii5eA.nn xsn eA.-pbxsi'ó-'pe "oo beic 
o]\]\íy, 1 5cofm-MleA.f mnÁ Seneca, -mtio.iI lé^gcA-p A.5 Seneca, 
Epist. 50, ad LucilL, " A.n be^n leA.m, Harpaste, -6.CÁ 
A.^A.m-'pA., -oo 'oa.I'La.'ó 50 hobA.nn í, 7 ní feA.f x)i, í féin t)o 
beic 'OA.bt; ó^cr i-p e.ó.'ó Av'oeif fié n-.ó. feA.'ómAvnnAC, 5ii|\A.b 
•oo|ACA. -6.CÁ .^n ce-o.c 'n-A. cimciol'L;" m. 50. -oo lucc n^v b/Mm- 
pfe-'pe, 'OÁ 'oceA.^m^^.'ó X)/sIÍa.'ó pe-^CA.i'ó *y{sn mbic 'óóib, 
-6.'oei|Ai'o n^c lA.x) féin -6.CÁ '0^.11. Oi|a, x)Á 5cui]AceAv]A UAb-6.|A 
1 teic p|A £sct>^, -^'oeijA mísc \iA<híy]\ bío-p .6.nn -péin, -6.cc -6.5 
i^'PiAA.i'ó £y onó|A/s -péin 'oo cofn-MTi ; — 'OÁ 'ocoA^mA.'ó fA.innc 1 
ne-6.c, A'oéA.]AA.'ó n^c -pMnnc bíof -^nn, acc 5ti|AA.b ^5 ia.|A|a-m'ó 
cocuigce bío-p ; — "OÁ 'oceA.^mAv'ó pócA.i|Ae.6.cc 'oó, ní pócM|Ae-6.cc 
'oogní, -6.CC 'oV cujA -péin 1 n-oi]AeA.mxMn 'oo cteA.ccA.'ó n^w 
5com-^|A-p-6.n ; 7 mA.-p-pn -00 ^AvC olc eibe ó pn -^mA.c: f-6.oit- 
ce^s-p tei-p .6.n 'oiAuin^ bíop 'OA.tt ionnc-6., nA.c o-pjAA. -péin bíop 
A.n -o-Mtte; -00 nóf n-6. •oiAiiin^e aj-o, -6.pi a téA5c-6.|A, Gen. xix., 
•00 cu-M'ó 1 5CA.C.MP Sodoma, 'oo 5A.bÁit n^. n--Mn5eA.t 'oo bí 
-6.|A -6.oi5i'óe-6.cc 1 'OC15 Lot; 7 ^|a 'oc/sbA.i|Ac n^. íiionnpA.i5e 
•óóib, nío|A téi|A 'óóib 'oo|\tif nÁ ftJinneó^ v'í>< |AMbe -6.|a 
.6.n 'OC15, m^|A x)0 X)-^tt.6.'ó teip n^. íiA.in5tib i.6.*o; ^i'óe-^'ó, 
nío|\ téi|A 'óóib |?éin pn, 7 nío|A moctJi5e-6.'o-6.|A i.6.'o féin 'OA.tt. 
1TI-6.|A-pn -00 n^ peA.ccA.c.Mb bíof 'OAttó'n teip^e, ó'n 'oíom^p, 
ó'n 5C|AA.of, ó'n p-Mnnc, nó ó -6.oin-peACAv'ó 'oo n^. pe^cc 
bp|AÍm--pe^cA.'ÓMb mA.|Abc^c.6. -00 ttJA.i'óe-^m^|\ : ní téi|A 'óóib 
lA.'o péin -00 beic 'OA.tt lonncA., 7 -oV |\éi|A pn, ní bi-o lon- 
cu|Atiip |Aé c|\iA.tt A.|A |A-6.on nA. hMC|Aige 50 ne-MTi. 

[vii.] U15 fóp 'oo'n -pe-6.c-6.'ó p5A.nn|\-^'ó -6.n 5|\Á'Ó4>. : ^onA.-ó 
M|Ae-pn A.'oei|A lerernias, Tliren. i. 10, A.5 tA.bM|Ac -6.|a ^n 
•oiA.b4>>t, 'oogní A^iA^Mn n^. íiA>nm^, "'oo ctJi|\ pé ^ tÁm 'p^" 
tiite ní'ó poi-miAsntJi^ce X)o bí -M^e ptíx) ;" x). 50., ^n c-^n 
tA.bA.p A.n x)i.6.b.6.t peA^tb 'p^^ x)Uine |Aip A.n bpeA.CA.'ó, 50 
nu-6.5A.nn 51^Á.'ó X)e UM'ó, 7 x)V |Aéi|A pn, 5^.0 pub^Mtce t>V leAb. III. Alu XIX. 229 

mbí 'n-A. te-MiTÍi^iri ; ói|\ ní f'é^'OA.nn 'pub/i.itce p|iinneA^c 'yíyn 
mbic 100 beic 'yíyn 5C|\íofUA.i5e, ^n c^n |\tiA.5C^ii 5'pÁ'ó 'Oé 
A.f A^ An-MTí, 7 -00 bpí^ 50 'pti^^CA.ii 5pÁ'ó 136 ^-p Avnxsm 4sn 
•oiíine, |Aii^5CA^]i •o'-ó. |iéi|\ pn 5^0 fubAvitce bíof ^nn ; 
5on-6.'ó uime-pn A.'oeiji S. Augustinus, Serm. v. (^^^1 bni^c]AA.ib 
A.n Ui5exS|\nA.), adde cliaritatem, et prosunt omnia, " cui^ A.n 
^IAÁ-ó 'n-A. ^cionn, 7 if foc|AA.c 5^.6 A.oin-ní'ó ; bcAvn xsn 5|aÁ'ó 
'óíob, 7 ní pú A.oin-ní'ó cÁc." Ay fo i-p lonctii^ce, nA.c 
foc]A-6.c •pubA.i'Lce Y^^ mbic, 'oo leic ■pt.A.ici'p 'Óé -oo 5|\eA.mti- 
§^'ó, ^Avn An 5|AÁ'ó, 7 5ti-pA.b -pocpA.c 5-6.C -pubAitce mA.p\-Avon 
■pif -^n n^jiÁt). Ac^ -po -6.5 ceA.cc leif tsX) ní-ó ^'oeip\ pól, 
1 Cor. xiii. 1, "'OÁ lA.b|iA.inn ceA.n5C-6. n^ n'o-^oine 7 n^. 
n-A.in5eA.t, ^^n An 5p\Á*ó A^A^m, ní ftiit lonnx^m 4>vcc AmA.'it 
umA. -6^5 'oé-^n^m p*o§A.ip\ ; 7 'OÁ mbixs'ó lomtÁn A.n c|\ei'oim 
í>.5A.m, 1 ^cjAuc 50 bp'é-ó.'Of-Mnn r\js ftéibce •oVifciiAiti^A.'ó, 7 
5^n -6.n 5'pÁ'ó ^.5-6.^, ní ]ptiit neim-ní'ó lonnAm ; 7 'OÁ n'oÁiteAv'ji 
mo copp t)V top^A'ó, ní f'tiit -pocAii '-p'*^^ mbic 'ó-mti ^nn ;" 7 
póp, "dá p\oinneA.|i n^v btiite mAoine a.cá A^Avm, ^.p boccAib, 
7 5A.n -6.n 5p\Á'ó ^.50.^, ní 'óéin C6.|\bxs '-p^^ mbic 'ÓA.th." 
TnA.it-pn, An CA.n be^nA.f A.n 'oiAbA.t 5'pÁ'ó T)é, té íiA.oncti^ó.'ó 
•oo cA.bA.i]ic 'oo'n •pexsc^'ó, -oo'n 'ouine, ■p^A.-pcA.'p -6.n ^'[aÁ'ó p\if 
^n 'otiine; 7 'o'a. piéi|i pn, 5-6.C •ptibA.itce -po-motcA bío'p 'n-A. 
teA.nm-Mn. l-p Z]\éy ^n 5conc|iA.p\'Ó4>.cc-]"o, bío|" i'oi|\ -6.n 5'pÁ^'ó 
7 -6.n peA.cA.'ó, -6.CÁ An níió té-6.5CAv|i, 2 Cor. vi. 15, " c|Aé-6.'o -6.n 
oipeA.mA.in a.cá 1*0111 Cpío'pc 7 Belial ; 7 1*0111 A.n -potti'p 7 A.n 
•oojACA.'OA.'p ?" 'o. 50. 5ti|iA.b conc'pA.'p'ÓA. 'o'av céite bícp A.n 
peA.cA.'ó 7 A.n 5p\Á'ó. Ói'p i'p é A.n ^pÁ'ó i|^ -poipm 7 i-p btÁc 'oo 
nA. huite ftibA.itcib, 7 i'p í 1^50^.^ 'oíteA.f 'Oé -6.n ^pÁ.'ó, 'oV 
•oci^ pnne beic 'n-Áfi mA.c-Mb -6.5 'Oia. 7 'n-ÁjA mbiiÁiciAib A.5 
nA. íiAvin^tib. A concpA.p'ÓA. pn C15 •oo'n 'peA.CA.'ó, óip tíogní 
ctA.nn 'oo'n tDiA.bA.t 7 bp\Áicp\e x)o nA. 'oeA.mnA.ib 'óínn. t'p 
'n-A. P05A.111 pn téA.gcA.'p, lud. vi., 50 'oci^i'oí'p nA. Madianitae 
'0*A.p5A.in cpíce Israel ipe^t 'peA.cc mbtiA.'ÓA.n ; 7 in 5A.C 
ptiA.CA.p 'oV x)cti5^'OA.oif, 50 mbeipi-oíp teó ^AsC ní'ó bu'ó 260 Ullí blOR-$AOlte An bAlS. 

c-^|ibA.c \\é beA.ÚA.1'0 -mi 'otJirie ; 7 pn x:\\é peísCísX) ctA.inne 
Israel 1 ^--0.5^.1*0 X)é. '^o ^ácac, i-p lAt) n^^ Madianitae, n^. 
X)eAíTi^in ; 7 clA.nn Israel, ^n 'oiAon^bíof 1 bpeA.cA'ó TTi^nbc-6.c, 
7 At)|i^'p "00 n^. feAcc bpe^cAv'ÓA.ib TnA|\bc^cA^ ; 7 171-6.11 'oo 
Í1A.1115CÍ leifnAMadiauitae clA.nn Israel, ifTn4y|i-pn peA.nncA.-p 
A.n A.nA.Tn tei'p -6.n bpeA.cA'ó, 50 nA.c jrÁ^CAH 'pubA.itce -6.|i bic, 
'n-6. Tnbi-6.'ó •pocA.'p "oo teic JiAÁ-p nÁ gtóipve Aice. If co|"iTi-6.it 
•oÁit An peA.c-M'ó, A.5 cui'óeA.cc 1 n-A.nA.ni A.n -píi^éin, 7 nA. 
Tnuice A.5 cui'óeA.cc ]?a. tub-^onc ; ói-p, A.n CA.n C15 A.n liiuc ]:a. 
tub-50|ic, ctiip\i'ó A. p|ión ■pA.'n títe, no -pA.'n tuib if UA.i-pte 
•oojeib, 50 nibeA.nA.nn A.f a. bp|iéA.iTiA.ib ia.X), 50 bpeó'ÓA.i'o 'o'a. 
éip pn. Tn. ^c, A.n cA.n C15 A.n peA.CA.'ó 1 n^A.pi'ÓA. giiÁfA.iriA.it 
A.nTnA. A.n -píiiéin, ctii|ii'ó -poc 'pA.oib-ceA.t^A.c nA. n-A.iniTiiA.n -pA. 
•poi-beA.fA.ib 7 -pA. foi-5níorhA.ib nA. íiA.nmA., •o'a. TnbtiA.Tn a. 
■ppeA.TTiA.ib A.n 5|\Á.'ÓA., X)obéA.pA.'ó pÁf 'oóib ; ^onA.'ó A.5 cu-p A.n 
'oiiine A.|\ A. coiméA.'o A.'oeipi Cfíofc, Matth. vii. 6, "nÁ ctnfi-ó 
btjp tiA.5A. tÓ5mA.-pA. 1 bpA.'ónA.i-pe nA. mtic;" ionA.nn pn pié a. 
|\Á'ó, 7 nÁ ctJ5CA.|i tib A.oncA. "oo'n otc, lonnu-p nA.c -pA.cA.'ó 
A.n •oiA.bA.t "00 5A.bÁit -peitbe 1 n^A.f'ÓA.ib ^fÁ-pA.TiitA. bup 
^co^tibA.i'p ; óip ní bí A.p lA.fpA.i'ó ^.150, a.cc ^pÁ'ó T)é 7 a. 
^pÁ-pA. 7 nA. 'ptibA.itce 'oo btiA.in A.f a. bppeA.iTiA.ib TonnA.ib. 
Uime-pin A.'oei-p 5T^^'^§ói'p, Homil. 29, non curat hostis antiquus, 
ut terrena tollat, sed ut charitatem in nobis feriat, "ní 'ptiit 
-ptiim A.5 'peA.n-nÁiTiA.i'o 'pnA. neicib CA.tiiiA.i'óe X)o bpeic teif, 
A.CC i'p CA.'ó if incinn 'oó, ^pÁ'ó 'Oé 'oo ttiúca.'ó TonnA.inn." Ay 
A. n'oubpA.mA.f i'p loncui^ce 50 •ocu'pnA.nn A.n pcA.cA.'ó ^pÁ'ó 
t)é ''pnA. 'OA.oinib, 7 50 'OC15 •óe-pn, nA.c bí ''pA.n •otiine 
p^A.pcA.'p 'pé 5'pÁ'ó 'Óé, A.CC 'oo nóf A.n 'púicín 5A.oice, •00' 
nA.c téif A.n fotuf ''pA.n tó, 7 'oocí 50 ^pmn 1 n'oopcA.'OA.p nA. 
■hoi-óce ; 7 mA.|A-pn, concpA.]i'ÓA. •o'éA.ntA.ic eite bíop a.|i 
'potuA.mA.in 7 A.p 'ptiA.i'opeA.'ó 'fA.n oi'óce, 7 'n-A. coTTinA.i'óe 
A.p tó ; -oo péip mA.p\ A.'oeip Arabrosius, Hexameron, v. 24, A.5 
tA.bA.ipc A.|i A.n ní'ó ^céA.'onA., * nA. peA.ccA.15, bíof 1 nx)opcA.'OA.f 
nA. nx)tibA.itce, j^o mbíx) a.|i ftiA.ix)peA.^ó 7 A.p pottiA.TiiA.in .1 teAb. III. AlU XIX. 261 

n-oit)ce niK htjjicói'oe, A.5 fó.oc]iii5^*ó íia. f<M'ó1i)|ieA.'p c|Aé 
•pen-cpíoíin^cc -p^05A.lcA, 7 n-^c téipi 'óóib lÁ ^-piAnA.c 
^lé-TTi-M'pe/sc ^piÁ'ó/s T)é -pé -pA.ocpug^'ó n^ -pubA.itce.' 

[viii.] U15 m. 50. 'oo'n peA.c-ó.'ó, 5on5níoiTiiii5eA.nn 'peA.|AbAf 
1 TneA.nmAin -^n pe-^cc-óvig ; ^onA.'ó uime-pn A'oei'ii leremias, 
ii. 19, "bío'ó A. po^" Av^AC, 7 péA.c, ^u-p/sb otc, 7 5tipiA.b -peA.i^b 
'ótjic, -00 ci5eA.nnAv 'Oi/s -péin "00 cjiéi^eAvn ;" x). ^c. ^u-pxsb 
l^eA^-pb íoc n^ péine 1 n'oíot ^n pe^^cMX). 1"p 'n-A. -pio^/siii pn 
léA5CA.|i, 2 Eeg. xiii. 15, mA.|\ -00 bí i:tiA.c 7 •oéi-pcin 7 ^jiÁin 
A5 Ammon a^\\ a fiAi'p Tamar, 1 n'oiAi'ó 4sn mí-^níomA. -oo 
'óéA.n^sm |AiA., lonnup nA^c ■pA.ibe btAf Y^^ mbic A^i^e tii|\-pe, 
C|ié|" Avn -peAiibA-p 'oo bí ^i^e 'y£sr\ 5001^ -00 jiinne |iia. tlime- 
pn A'oei|A SotxMTi, Prov. v. 2, "nÁ c/sbxM|\ c'Mjie 'oo meAvtt- 
cói-pexscc mnÁ ;" ^0. 50. 'oo'n 'otiine, ^i'ó mitif inf, 4>.onc/s mnÁ 
'o'-pA.^bÁit -pé 'oé^nA.m mí-méine, 50 mbí -peA.-pbxs-p -Mcméite 
Ai-p, iA-p n'oéA.n/sm A^n mí-gníomA. ; 7 ní bion^nA.'ó pn, 'oo b|\í5 
5ti|ií>^b ^CA-p-p -potÁ-p An -peA.cA.i'ó, 7 ^u-pA^b bu^n a. mAviji^ 'n-A. 
'óiA.i'ó, lonnu-p 50 "0^15 -óe-pn, 50 mbí A.n^rA^'ó n^. buiACÓi-oe 7 
me^-p^At) n^. me^bt^ -^5 conn^.'ó 7 ^5 conn-tuA.-p^^'ó -me^n- 
mA.n -6.n -peA^cc-M^; A.mA.it téAvJcAv-p, Isai. Ivii. 20, " ci^oi-óe An 
peA.ccAsi5, ^m^it muijA n^c -péA.T)A.nn cum|"-6vn4s'ó ; " 'o. 50., 
AmA.it bíop A1^ tTiui|A A5 tuA'ÓAitt 7 A^ tuAf^A'ó ó cuinn 50 
cuinn, ^u-p^b mA|\-pin bíop An peACCAC A5 tuA'ÓAitt 7 A5 
tuA-p^A'ó ó tocc 50 tocc, An CAn nAcbí ionn|\ACA-p n-íS 1iAic|\i5e 
m^-p AncAi|\e a^ a -pAfcu^A'ó ; 7 m^pi-pn, nAc éA^co-pmAit |\é 
céite inne^tt An uitc 7 n^ mAjAA. Oi-p, m^-p bíop ^n peACA'ó 
-peAj^b, ip mA|\-pn bíof pÁite pe^-pb 'f^^ mui|\; 7 -póf, AtiiAit 
•ptui^eAp An mói|A-iA-p5 'yí><n mui|i An min-iAf^, m. 50. ^n 
móin-"peACCAc bíop cumAccAc a|\ An -pAo^At, -ptui^ce/siA An 
-po-'óuine -pí|AéAn'OA teip, m^itte -pé tÁim c|AUim 'oo tuige ai|a, 
7 -pif nA -peAtbAib -pAo^AtcA "oo buAin -oe ; -MÍiAit téA^CAji, 
Habac. i. 13, "cjAéAX) nAc -péACAnn cu a|a ^n -oiAuin^ 'oogní 
mitteA'ó ; 7 cpiéA'o p'A bpuite i'-o cocc, 7 ^n peAccAc A5 
-ptu^A-ó An cí if p|\éAn'OA lonÁ é|réin?" Ip é i-p yÁ^t "oo'n 

f'Ál'Ó níy b|\lAC|AA--pO "00 p\Á'Ó, '5-A 1A|A|AA1'Ó A-p 'OiA, "oío^AtcA-p 262 URÍ blOR-gAOlte Aíl bÁ1S. 

X)o 'óéAnAni a.|i -ó.n -011111^5 A.nfÍA.CA.i^, 'oo^ní 6^.5001)1 í>.\\ n^. 
'po-'ÓA.oinib p|ié4>.n'0A hwy a^ -poinn -pitj ; ^on-ó.t) tnme-pn -6.'oei|i 
Isaias, xxxiii. 1, ^5 bA.5A.-p 'óío§A.tc-M]" 'Oé A-p -(sn cí 'oogní 
ó.r\ c-AvnjplA.iúeAf-'po, "triA.'LlA.cc •ouic, -6. 'ótJine, -oo^ní c|Aé-ó.c- 
-M|AeA.cc, ói|i 'oogéA.ncA.ji c|AéA.cAi|ieA.cc o|ic." 'OocíceA.-p 
tinn 50 minic A.n mA.t'LA.cc-'po A.5 cti]in-MTi Av-p n-<s "hA.n-pÍA.icib 
bíof A.5 'oéA.nAm é-ó.^có-pAv 7 in§|AeA.mA. j^\\ n^. -po-'ó-ó.oinib bío-p 
fUA.c-Mb, 7 1 ntDÍot A.n cjiAOf-fltJi^ce 'oogní'o a.|\ n^. comA.|A- 
■pAn-Mb boccA. bío-p a.c-0.. Oi|\ i-p minic é^.^A.i'o ^^.n oi^^Ae, 7 
céit) nAw -ptA.ici]" móp-ó. bíop -óvCA. 1 'LÁmA.ib 'oiiuin^e eile ; 7 nA.c 
bí -00 to|\5 opi]iA. x)'-ó. n-éi-p, -C).cc a. mí-ceAvfc-ó. 7 -óv mío-ctú 
*5--6. bpA.iptiéip 1 mbeA.tA.ib nA. -o-ptiin^e bíop "o'a. n-éip ; nó, 'OÁ 
'oceA.^mA.'ó p'tiocc 'oo beic o|1|aa., a. mbeic bocc nó eA.p'bA.'ÓA.c, 
7 it-iomA.x) 'o'A.npocA.inib 7 •o'A.m^A.iiA.ib a^ peA.-pcA.in o|i|ia. ; 
lonnu-p 50 'octii^i'o A.n pobA.t, 5tinA.b "oo bícin peA.CA.i'ó a. 
pnn-peA.n C15 5A.C A.mA.|i|AÁn 'oíob-pin A.-p a. -ptiocc; 7 50 
'octji^i'o 'o'a. -péipi pn, 5ti]AA.b c|ié inneA.cA.*ó 'Óé 'oo ctiitteA.m 
•o'a. pnn-peA.^, C15 pn opijiA., c-pép A.n imcpéA.cA.'ó 'oognící teó 
A.-p nA. 'OA.oinib bu'ó tti^A. lonÁ. ia.'o -péin, A.5 -ptu^A.'ó a. mA.oine 
fA.05A.tcA. ctJCA., 1 5copmA.iteA.p nA. mói|i-iA.-p5 'fJisn muipi, té' 
fttii5ceA.-p A.n min-iA.-p5 A.mA.it A.*otíb]iA.mA.|\. Hí beA.5copmA.1t 
-póp A.n peA.CA.'ó 7 A.n mtiipi, a.]i A.i*óbp5e 7 A.f lomA.'o A.n A.npA.i'ó, 
teA.c A.-p teA.c. Óif, A.mA.it bío-p lomA.'o A.npA.i'ó A.f A.n mui-p, 
té -péitDeA.'ó fonn-5A.oice cjiéine cA.ippci5e, ip mA.|i-pn pÁpA.-p 
A.npA.'ó 1 meA.nmA.in A.n -peA.ccA.15 ó ttiA.p^A.'ó ttJA.imneA.c nA. 
tocc, A.5 lom-ptiA.^A.'ó •ptiA.imnif nA. ptibA.itce 1 meA.nmA.in A.n 
•otiine, c|ié lomA.'o A.nfoftA.inn 7 A.ncú]iA.im pA.05A.tcA. ; lonntjp, 
A.n cí meA.p5A.p é péin a.]i A.n pA.05A.t 50 móp, 50 mbí x)'a. 
ceit5eA.Ti 7 'o'a. ctiA.]i5A.in i-oi]! connA.ib A.cmA.]iA. nA. btJ^icóiioe, 
A.mA.it bíop A.n ton^ 'yó.r) mtJif 1 n-A.m A.n A.npA.i'ó, lonntjp 
nA.c bí cA.itm nÁ ctimpA.nA.'ó ^.150 ó*n 5ctJ]iA.m pA.05A.tcA.. bío*ó 
A. 'piA.'ónA.ipe pn a.]i A.n X)]itJin5 meA.p5A.p ia.'o pétn a.i]i ; ói]i ip 
téi]i 'óóib, nA.c téi^ix) nA. toccA. p^íc 'óóib, 5A.n beic x)'a. 
n5t1iA.pA.cc ix)1]i A.n cpA.innc 7 A.n c]iA.op 7 A.n c-tJA.bA.]i 7 
5A.C peA.cA.'ó eite. l/éA.5CA.]i, lohan. xvi. 13, " X)05éA.bcA.oi leAb. III. AlU XIX. 263 

A.m^iiiiÁri 'f-^n 'pA.o^^t, ^i'óeA.'ó 'oogéA.'bÚA.oi pt lonriA.m-'pA. ;" 
•o. 50., nA.c eA.t) ^mÁin, An t)]AeAm bíop Y'^^ bpe-ó.cA.t) mA.-pb- 
cí).c, 'oogei'b mío-ftiA.imneA.f A-p An 'pA.o^-^l, -6.cu ipóy, 50 
mbu-Mt)eA>pc^pv n-ó. piAéin '00 bícm ^n •pe-ó.cA.i'ó bío-p -0^5 cÁc ; 
ó.m-M'L teA.5cA.-p, 2 Cor. xi. 25 (?), *''oo bÁ'óA.i" 1 n-01'óce 7 1 tó 
1 n5tJA.ipb." tlime-pn i-p 'oéA.ncA 'óúinn comA.i-ple póit, 
1 Cor. X. 13, '^ if 'oíleA.f T)ia, 50 nA.c léi^peA.'ó pb 1 mbuA.i'ó. 
pieA.'ó cA.-p bupi n-Acpuinn ;" 'o. ^c, n a.c puil Áic innilt ^.5^.1^^, 
■pé ceice-ó.'ó piiA. n5tiA.ipb An cfAogA.it 7 A.n peA.CAi'ó, a.cc 'out 
A.'p coimi|ice C'pío'pc, i-p loncAobA. 'ótjinn. Ay a n'otib|iA.mA.|i, 
ip 'pottti'p 50 'OC15 'oo'n peisCisX) pÁitín 'peipie 'peA.'pb-Mf 'oo beic 
'n-A. teA.nmA.in. 

[ix.] U15 A.'píf 'oo'n 'peA.cA.'ó, A.n *otJine 'oo ctipi A.mti§A. A.-p 
A.n \\óx> n'oí'peA.c 50 neA.m. 1p tiime-pn A.'oeiji 'OÁibí'ó, Ps. 
evi. 4, "ní 'ptiA.'pA.'OA.n ftige cA.cp\A.c A.n Áftiip;'' 'o. 50. nA.c 
téifA 'pó'o nA. íiA.ic|ii5e 'oo'n 'opiuin^ bíop 1 bpeA.CA.'ó liiA.'pbcA.c. 
t)í'o 'O'pon^ t)o 'peA.ccA.CA.ib A.nn, bícp A.in'oiúi'o A.mnÁi'peA.c A.5 
mA.pcA.inn ^n-A. n-otcA.ib, 'pi'p' nA.c Áit teA.'ptigA.'ó -00 'óéA.nA.m 
'n-A. toccA.ib, 7 nA.c Áit teó po'p 'o'pA.gbÁit ó tÍiA. 1 \\óx) nA. 
liA.iCfi5e, nó ceA.5A.p5 A. teA.fA. 'oo 5A.bÁit. 1f A.5 A.icffiocA.t 
bfiA.CA.f nA. 'Oftiin^e-pe A.'oei'p lob, xxi. 14, "cfiA.tt tiA.inn ; 
ní tiÁit tinn pof 'oo 'póx)." Oif, A.n CA.n bíof A.n 'otiine 
A.in'oiúi'o A.5 téA.^A.'ó teA.bA.f nt)iA.'ÓA., 'n-A. mbí feótA.'ó 
t)ífeA.c A.'p neA.c 1 pi A.on nA. íiA.icfi5e, ní 5A.bA.nn tcA.fti^A.'ó 
'n-A. toccA.ib, 7 ní cf éi5eA.nn A.n pcA.CA.'ó A.11 a. fon ; 7 A.n cí 
bíof A.5 éifceA.cc fé feA.f móin nó f é ceA.5A.f5 CA.f bA.c, t^ogní 
A.n céA.t)nA.. Ji'óeA.t), ní mA.f-fin t)o bti'ó t)UA.t t)o'n peAccA.c 
t)o 'óéA.nA.m, a.cc a. eA.5cA.01ne, é féin t)o beic A.5 t)tit a.|i 
feA.cfÁn ; .7 eótA.f t)'iA.f'pA.i'ó, A.mA.it t)o finne *OÁ.ibí'ó, Ps. 
cxviii. 176, mA.f A. n-A.bA.if, "t)o bÁ'ÓA.f A.f feA.cfÁn, A.mA.it 
CA.oifi5 t)o ctiA.i'ó A.mti5A. ; a. ÚiJcA.'pnA., iA.ff c'ó^tÁc féin.'* 
An ní'ó céA.t)nA. 'ótigp'óe t)o'n 'peA.ccA.c t)o 'óéA.nA.m 1 nt)ói5 
50 n-éifcpeA.'ó tDiA. a. ^tii'óe, 7 50 t)ctiittfeA.'ó a. 'óíofgA.t) 1 
fA.on nA. tiA.iC'pi^e, ó beic A.'p pA.'óÁn 1 n^A.tA.'p t)itit)Áin 
t)tibA.itce ; 7 ní 'puit A.oin-'ptige eite ^.i^e if t)ífte 'óó f é 'out 264 rtií bi0R-5A0iúe An bÁis. 

-6.|\ rie-6.ni, ionÁ ^ne-ó.TntigA.t) -00 C|\ío"pc, •00 'biiíg ^upAb é Cpío'pc 
Aíi |AÍo5--pó'o 7 4vn conA.i|A coicceA.nn acá -6.5 ciai-ó.'LI a|\ neA.iri ; 
a.íti-m'L -6.'oei|i fé -péin, lohan. xiv. 1, "if Tni--pe -6.n cflige;" 
7 TnA.|i nA.c 'péA.'OA.nn ne-^c 5-peA.n1 11 ^Av'ó 'oo C|iío-pc, acc niAille 
-pi-p An bpe-^CA.'ó vo cpiéi^e^n, 'oo bpíg n-6.c 5A.bA.nn Cjiíofc 
cÁic-ceA.n5A.l |iif A.n bpeA.ccA.c, 50 n'oéA.ncA.pv A.n peA.ccA.c -00 
bpiuicneA.'ó 1 •oceini'ó 5-pÁ'ÓA. T)é, nA.c 5A.bA.nn ÍA.pA.'ó cuice, 
Acc 1 x)ceA.ttA.c coile A.n pjAéin. 1-p -pot'Lu-p A.-p a. n'oubpA.mA.-p, 
50 5cuineA.nn A.n peA.cA.'ó A.n c-A.ic|\i5eA.c A.intJ5A. a.^ A.n -pó'o 
n'oí|\eA.c 50 neA.ih. 

lyéA.5CA.p\ p^éA.t beA.nA.'p p\ip A.n ní'ó-pe, 1 LeA.bA.|i nA. SeA.cc 
'oUio'ólA.icce : ^.5-^0 inA.p\ A.'oeiji, 50 -pA.bA.'OA.|\ 'oiA.p 'oeA.ii- 
b|\ÁCA.p\ A.5 cp\iA.lt 'yísr\ -ptigi'ó ; 7 -peA.-p 'óíob 'n-A. A.inA.'oÁn, 7 
peA.|A eite oA.^nA.i'óe. Ap\ mbeic A.-p eA.ccp\A. 'óóib, co^jia.i'o — 
7 lA.'O 1 5C015CIIÍC — cp\iA.tt 'oV n'otJCA.15 ; 7 A.]i mbeic 1 
n-A.i'pceA.-p 'óóib, CA.-ptA. c01h5A.11 'OÁ -pó'o "oóib ; 7 noccA.i'o nA. 
liA.o5A.i|AÍ -ptiA.|iA.'OA.|A -pompA., * 50 -pA.ibe p\ÓT) 'oíob 50 'oíiieA.c 
50 'out 5tif A.n 5cA.c-pA.15 n'oiícA.CA.i-p 'oo bí a.ca., 7 nA.c -pA.ibe 
5tiA.if nÁ bA.05A.t ^■^^ -pti^i'ó-pn o-p|\A. ; ^i'óeA.'ó 'oo bí "00 
'óeóntígA.'ó 'óóib-pn, 50 -pA.ibe A.n p\ó*o 'oíjieA.c-pn ctimA.n5 áiat) 
A.n-pocA.i-p 5A.|Ab, 7 50 |iA.ibe A.n 'oa.jia. -pó'o mín -pocA.i|i -00^.5- 
mA.ifeA.c, ^i'óeA.'ó 50 p\A.ibe tÁn -oo 5tiA.ipb tÁ'opvA.nn 7 
mei|iteA.c 7 tuccA. éi^in.' Ap\ n-A. ctof pn 'oo'n b|iÁCA.i|A 
cpíonnA., -oo CÓ5A.111 c-piA.tt 'yA.in -póio innitt A.n-pocA.i|\ 'oo bí 
-pompA., CA.|A A. -pA.ibe "00 '60511^.1^5 7 'oo 'óocA.ihA.t A.nn. 
A'oubA.ifC A.n b|iÁ.cA.ip\ teA.m, " ^ui'óim cti, a.|i pé, nÁ ctii|i A.n 
c-otc-pn o|ic féin, a.cc c|iiA.tt 'fA.m ]ió'o jiéi'ó, ca.|i a. bftiit -00 
5tiA.ipb innce ; ói|i a.cá '0Ó15 A.5A.m, mA.itte p\é con5nA.m 'Óé, 
50 bpéA.'OfA.m 'otit CA.]i nA. 5tiA.ipb-pn." Uti^ A.n b|\ÁCA.i]i 
c|iíonnA. A.oncA. |iif ; 7 ni ciA.n -00 ctiA.'0A.p\ *yó^x) \\óx) bpA.i|ipn5 
A.oibinn-pn, A.n CA.n cA.jitA.'OA.ji tA.'0]iA.inn |iitj, 7 -00 -peA.nnA.'ó 7 
'oo 'po-pgonA.'ó teó-pn ia.'o ; 7 x)o bÁ'OA.p 1 tÁim a.ca., 7 ia.X) ceA.n- 
5A.itce, A.|i cí A. mbÁftii^ce, 7 a. ^ctip 1 n'oeip\c 'ooiihin X)'a. 
bfotA.c. Uti5 A^ti b'pÁCA.i]i c]iíonnA. a. mA.ttA.cc x)o'n bp\Á.CA.i]i 
teA.m A.5 A. ]AÁ'ó, '5ti]iA.b C]ié n-A. teime pn, ia.]i 'oco^a. A.n leAb. III. AtU XIX. 265 

^AÓiT) jio-te-ó.rA.in-pii, ca.|aIa. 'yjb.n n^uA.i-p-pn é.' ft^e^^^ió.i-p 
-^n b^AÁc^ip A.niA.'oÁncA, 7 A'otjbA.i|ic : " TtiA.'LtAvCC o|ic-f a, a|i -pé, 
1-p có]\A. A. -McbeA.p pn -00 beic o|tc-f-6v lonÁ opim-'pA, 'oob^ií^ 
5ii|A bpeAv-pAsC cti, 5upiA.b -MTiA'oÁn mé, 7 tnme-pn nÁpv cóiji 
•óuic c|ie-^X)eAm^in •o-mti, nÁ mo com^ipibe 'oo 'óéAn-MTi." 5o 
|:ÁCAC, i|" i-ó.'o -^n 'OÁ b|iÁCA.i|i-'pe, -^n An^m 7 -^n copip ; -csn 
A.nAm, -6.n b]AÁCA.ipv cp\íonnA, x)V bpoilbp^eAnn An |\éApt3n, 
m-MC 'oo 'óé-óvn^m ; ^n bp\ÁCA.ipi teA.m, -^n copip, nA.c i-6.|ipiAnn 
A.CC |^Áim|\i§e 7 fÁ'óA.ile 'o'fró.gbÁil 'óó iréin. An -oÁ pió'o 
CA|At4). 'óóib, 50 'pÁcA.c, flige n-6. •pub-M'Lce, 'n--^ mbí •oogpiAin^ 
7 'ooc-MTiAt, if \\óx) •oí'pe-ó.c 'oo 'ótiine 'oV 'óúcxm§ péin .1. 50 
neMTi ; -ó.n 'OA.pi^ jaó'o, bíop tcACAvn pAipipn^ -6.oibinn, fti^e n^. 
Ti--Mnmi-6.n, -6.|\ -6. mbí'o Aimp^ce -6.n 'oiA.b-Mt, a^\\ beit^ib 
bti-M'óe-6.]icA. n^ n-otc, -6.|i cí /sn 'otiine x)'pe^nn-6.'ó 7 'oo 
cpéAccnti5-6.'ó té c|AéA.cc/Mb mApvbcA.cA. An pe^c-M'ó ; — n^. 
íiA.05ó.ip\í, té'pv •peótA.'ó -6.n con-M|\ 'óóib, p|AéAvtÁi'oe 7 p|iíom- 
ti5X)A>i|A n-6. i1eA.5tA.1pe bíof -6.5 'píotAv'ó 7 -6.5 'peA.nmói|i 'ptigeA.-ó 
nA. íiA.icpiige -oo'n "otiine ; — 7 if exs'ó ciA.tttii5eA.p An -6.oncA. 
ctj^ -6.n bpiÁc-Mp» cpíonnA. 'oo'n b|AÁc-Mp\ teA.m, |Aé cp\iAtt 'yíyn 
\\óx) 'péi'ó 'n--6. -pA.ibe 5ti-M|", m-6.11 -pÁ-pA.'ó 'oV b|AÁcA.ip te-Mii, 
A.n AoncA. 'oobei|A ^n -6.nA.m 'oo'n copp 50 n-A Ammi^nA.ib, An 
CAn ip teA.f5 téi, ftige n^. ftib-Mtce 7 ■pó'o n-6. b-MCfi^e, 
'n-A. mbí x)05p\A.in5 7 'oocAvTTiA.t, -00 te-6.nm-6.in ; 7 A.onctn^exN-p, 
m-6.p\ fÁ'pA.'ó 'oo'n cot-Mnn, p\óx) te-6.CA.n n^. tocc x)o te-6.nmA.in, 
c-ó.'p -6. mbí X)o ^ti-Mpb -6.nn ; lonnti-p 50 x^ci^ 'óe-pin, -6.n An-6.m 
7 -^n cop\p x)o ceA.5m-6.1t 1 n-ti|AtA.mA.'p A.n A.i'óbep'peó|AA., 7 50 
bpeA.nncA.-p 1-6.X), A.n méix) 50 mbcA.ncA.'p a. •ptibA.itce 'óíob, 7 
50 5C]iéA.ccntii5ceA.p\ 'n-A. ^céA.x^p-^.'ÓA.ib ia.X), 7 50 mA.p\bcA.|i 
A.nn-pn ia.X), 7 50 X)ceit5ceA.p\ 1 n-tiA.im ói-béA.tcA. ipp\inn 
1A.X); A.mA.it teA.5cA.iA, lac. i. 14, "btiA.i'oeA.p\cA.p\ 5A.C A.on 
bíof A.p\ n-A. CA.p\|AA.in5 7 a.|a n-A. bjAéA.^A.'ó té n-A. A.inmiA.n ; 
A.nn-pn, A.n c-6.n ^A.bA.-p -6.n A.inmiA.n, beip^i'ó A.n peA.CA.*ó ; A.n 
peA.cA.x) ceA.nA., A.n CA.n bío-p a.|a n-A. c]AÍocnti5A.'ó, jeini'ó A.n 
b-é.'p;" X). 50. 5tipA.b cp\é A.oncA. X)o c-6.bA.ip\c -o'a. A.inmiA.nA.ib, 
^eineA.'pneA.c A.n peA.cA.x) ; 7 A.n CA.n ctii|AceA.p\ A.n peA.CA.T) 

2 M 266 URÍ biou-SAOiúe An bÁis. 

1 n^níoTTi, 50 n^emeAvnn ^n bÁf. UiTne-pn, An c^n bíof ^.n 
An^TTi 7 /yn co]ip 1 n-i]:ne^nn, 1 n'oiM'ó ía^oi n^ b|\eiúe, ^A.bA.m 
A.n A.nA.TTi A.5 cAf-ó.oi'o A.\^ ^n 5co]ip, c|Aé nÁn pn'Lin^ fA.oc-^ji 
n^. 'ptjbMtce 'o'i'iitóvn^ ; 7 ^A.bóvi'ó m. ^c. -6.n co-pp A.5 iom- 
-McbeA.|\ A.|A -(sn -ft.n-ó.m, -00 bu'ó bAin-cige-óvim-ó. 'óó ):éin, 7 -00 
bí cjiíonn^, c|\é n^c-ó.-p ctii]i f|\iAn |iip, -6.|i mbeic 11111^1 'ói 7 
■p^). n-A. -pm-^cc. Af -6.n -p^éA.b-'po if lonciii^ce 50 '0C15 x)o'n 
peA.c^'ó, ^n 'oinne -00 cupv -<s|i pA.'óÁn a "pbigi'ó n^. •pubA.ibce 50 
ne-6.m. 

[x.] U15 'óe ipóy, oipibipie 'Oé vo cui'óeAcc Ap\ ^n 'otiine, 
Am^i'L 'LéA.gc-ó.'p, Deut. xxviii. 15, " munA éipce cti -pé gtjc x)o 
Úi5eA.p\nA. -péin T)ia., -pé coiméA'o 7 |ié ^níomtig^'ó A.-MceA.nc^ 
tiile, ciocp-Mt) nó. mA.lb-^cc-ó.-'po tnbe o-pc ; bu'ó mA.bltiigce cu 
Y^^ 5CA.cp\-M§, bu'ó mA.bbtiigce cti 'yA.n bpeA.piA.nn, bu'ó mA.tb- 
nigce c'ioclA.nn, bti'ó mAvlltiigce 'oo CA.ife, bu'ó m-ó.bttiigcé 
cojAA.'ó 'oo bpitiinne 7 cojia.'ó 'oo CA.'LmA.n." XSx)eipv -póp, "50 
mbtiM'Li'ó 'OiA. uijieAp'bA.i'ó ojic, bé piiAvCCA.nA.-p, té pA.b|iA.p, 
té 'puA.cc, té ceA.p, té ceAv-pb^c, 7 té "h-ó.épi cpitiA.itti'óe, 50 
5C-MttceA.|A ctJ, 50 p\A.ibe -6.n c-Avép -ccÁ ój^'oo cionn 'n-A. p|iÁf, 
7 /sn CAvtA.m -^11 A. 'p-ó.tc|iA.nn cti i-ó.'pn-M'óe, 50 'ocio'ótA.ici'ó A.n 
Uige-ósjAnA. cti /sit 'ocuicim "00 tÁcMp» "00 nÁmA.X) ; 50 x^có^bA. 
ctj ce/sc, 7 nÁ|i Áicige cti é ; 50 bptA.nx)tii5e cu ■píne-MTiA.in, 
7 nÁ.]A 'óéA.|AnA. ctt 'pogrtiA.pi tii-pjie." A-p n^. b^^piAib móp\^-'po, 
x^ogní t)iA. £y\\ A.n x)ttine cjAé'p A.n bpe^c-ó.'ó, if lonctii^ce 5tipi-6.b 
cti^pv •peiiA^e t)é X)o ctiitte-MTi A.n peACA'ó ; 0111 ní liéix)i|i -0. 
mcA.'p, n-6.c 5|iíof^nn 6.n pe-ó.cA.'ó IDm p\é x)éA.n-MTi •óío§Atc6.if, 
m-6.p\ 50 mb^5p\6.nn bÁ-p 7 c-Mtt ctMnne 7 conÁic -0.11 A.n cí 
x^ogní é; ionnti|^ 5tjp\-6.b -MC|\e-6.c té *0i6., -6.n x)tiine 1 |iiocc A.pi 
bic x)o 'óé^nA.m, -MTi6.1t 6.x)eipi -pé fém, Gen. vi. 7, "if -MC|ie6.c 
tiom, xsn x)uine X)o 'oéA.nA.m.^' 1f tj|itip6. -po X)o ctJi^pn -6.|* -6.n 
x)ío§6.tcA.'p X)0 lAinne -6.p\ /sn bpeA.cc-6.c, m6.p\ 50 x^cti^ conn 
x)oi-pp\e6.'pc-Mt 'óíte6.nn, x)'-6. bÁc6.'ó 1 nx)ío§Mt 6.n pe^.cM'ó. 1f 
'n-A. po56.i|A pn te6.5c6.it -6.5 eóm, ii. 15, m6.p X)o |\inne 
Cp\íopc fSiúifpí "00 coino-Mb c|AtJ6.i'ó-p\Í5ne cnÁibe, |niA.i|t 'f^n 
t>ce6.mp6.tt, 6.5 |itJ6.36.'ó 7 6.5 C6.p6.nn n6. t^ittimje x)o bí 6.5 teAb. III. AlU XIX. 267 

\\e\c 7 ^5 ceA.nn^c \A.n ■oceA.TnpA.lL ; m. ^c, •oogní *Oi^ 
fm^cciig^'o íy\y -6.n '0|Atiin5 h\oy -^5 mA.tM]ic n^. tneA.lD'L-^, 7 -6.5 
|ieic An tiilc, 1 ^ceA.ll-úiiAib A.n 00511^^.1^: •oogní a. |itiA.5^t) 7 
-^ '0CA]?A.nn -<s hÁntJ]" n^. íiA.nTnA., té -p^ini-ppb 'oío^A.lc^i'p 'Oé, 
mA.|\ if i'otttif -6.f n^ mAvttó.cc^ib X)o ttiA.i'óeAm^'P |\omMnn, 

Lé/sgc/Sji -6.5 -6.n 'oiAtiin^ -p^iAÚ'OA.f 'pcA.i'o n^. nÁ'oni^ie, n^c 
bí c-Mt^ 1 piíg n^. mboAvC, 7 c-Mjn^-pn, ^ibé ^inmi'óe •oogní 
'oocA.'p 'óó, 50 tin^ix) n^. beic eite ^iji, 7 50 n^^b-M'o 'o*^ 
^cA^it^ib Ann, m-^-p 'óíogA.tc-ó.f a|\ ^n éA^cóiii 'oogní js\\ a. -píg 
féin ; m. 50., za.\\ ce^nn 50 bptiit 'Oi-^ ceAnnAi-p focmA. fo- 
cjioi'óeA.c, m^.ife^'ó, ^n c^n goitteA.'p noAc 4si|i, ^^b^vi'o -(S 
cpé-6.cúi|A í A.5 X)é-ó.nA.m 'óíog^tcA.i-p ^f -6.n cí goittcA'p a|\ 'Oia ; 
50^^*0 tiime-pn A'oeipv SotA.m, Sap. v. 18, A5 'oeimnitigA.'ó -6.n 
neic-fe, "'oogní a ciAéA.cúi-p AfmcA., -pé'oío^AvtcA.f -00 •óéAnA.m 
A.pv 6^ nÁiiTToib ;'* X). 50. 50 mbí'o c|iA.oifeA.cx^ 7 c^it^e A.5 a. 
cf é-6.cúi]Aib, -pé 'oíogAvtcA-p X)o 'óé-^n^m ^p\ ^n •ojitiin^ goitte^-p 
Api 'Ó1A. Y'^^ bpexscAt). 

"Lé-^gcAv-p ^5 Vincentius, Speculum Historiale, iA.p\ n'out 'oo 
'PlAó.nc-Mb 1 n--^nm^cnA.p A-p 'Óia, 7 i-6.|i tin^eA.'ó A-p lom^t) 
tocc 'oo t)éA.nA.m •óóib, 50 'ocÁini^ p-6.oice t)o ctiiteó^Mb móf -6. 
A.n-Mcni'ó -6.p\ ipeísX) n-6. p-pA.ince, "00 •óéA.níivm lom^vix) tuic 'o'-6. 
n^ofCAib 7 'o'-6. •ocoijAcib ; "oV •ocÁini^ ^ojica. móp \{sr\ 
b'p-pA.inc ísy -6. top pn. A^tip n^. ctiiteÓ5A.-pn, ísr\ c^n "oo 
gtACA.'ó 'onine 'n-A. tÁmA.ib ia.'o, •oogeibe-^'ó aji eice cté n^. 
cuiteói^e íyx\ poc-6.t-po, ira .1. peA.|\5, 7 cs\\ £sr\ eice •óeA^p, Dei 
.1. 'Oé ; 'o. 50. 5ti|iA.b c|\é 1111-116111 'Oé -00 'óé-^vn-MTi, 7 1 n'oíog^it 
^ f^ifí^G) cÁn^A.'OA/p. 

LéA5C-6.|\ póf ^\\ An ní'ó ^cé^t^nA. ^5 Antonius nAomcA^, 
Summa, 11. x. 14, ^n CA.n cÁini^ Attila, rex Hunnorum, 
t)V|\5^in 7 t)o cjAéA.cA'ó nA fiA/Mnce, t)o bí Avp\ tin^e^'ó a|\ 
toccA.ib ^n có.n-pn ; a|\ mbeic xs^ A|\5A.in nís cíp\e •óó, céi^ó 
eA.'pbo^ Trecanensis, t)Vp\ bVinm Lupus, 50 n-inne-6.tt e-^fbtn^ 
7 50 b|:oi|\inn t)'^ ctéi|\ 'n-6. pocA.i|\ ; 7 iA.p\ t)ce^cc -00 tÁc-M|i 
^n |\Í5 •óó, iA.p\pAi5if fÁc A ctj|\iiip t)o'n cpiíc-pn 'oe, "1Tli--pe, 
ís]\ fé, ílagellum Dei .1. f^iúifpe *Oé." Ap fo if loncui^ce, 268 URÍ bioti-gAoiúe An bAis. 

n^c e^.'ó ATTiÁin -00 n-ó. íi-MríTiiinci'b b]itJix)eA.íTit^ 'oogní 'Oi/s 
ói|Anéife \\é t3Ío§AvLc-6.f "00 •oe-6.nA.rti A-p A.n bpe-^cAt), acc -pói" 
t)o n^. 'D^oinib ; ní he-o.'ó -MTiÁin 'oo •ÓAoinib cpíofCAvtritA. 
cAcoile-cc^, Acc 50 nt>éin óiiAnéi-pe "oo 'óA.oinit) pÁ^ÁncA., \\é 
'pmA.cc x)o 'óéA.n^tTi ^\\ n^. c|AÍofc-M5ib c|iei'oeAf •oó 7 n^c 
'oéin ó. néi]! ; tti^|a ij^ pot'Lti'p 1 mó|\Án 'oo -pcÁiiAili), 7 'f^" 
TTibíob'LA.. péA.c mó^]\ 'oo ^A.bA.'O/^ii n^. Grothi j-peim 'oo'n 
e-A.'oÁi'L, n/s ITIúpiA.15 'oo'n SpÁmn, nA. Vandali 'oo'n 'fiiA.inc, 
n^ Loclonn-Mj -00 SA^-p-Mb, 'o'éi'pinn 7 'o'Atb-Mn. 'pé4>.c ■pó-p 
mA.|i -00 J^b Pharao c|Aéife A-p cb6.inn Israel; ipétsc Nabugo- 
donosor ó'n mbA.ibiolóin, Titus 7 Vespasian ó*n íIóitti, cu^ 
x)eA|\5-Ápi ct-Mnne Israel 1 n-Ierusalem. 

Lé-6v§cA.ii •p^éA.t míojAbMte^c A.-p -6.n ní'ó-'pe, Spec. Historiale : 
m6.|i 50 11-Mbe peA.cc6.c c|iom Ái|\ice, "00 bí -6.5 '0|aiii*o -pé 
'oei|ie6.'ó -6. -pAé, 7 n6.c -puA.i-p ne6.c ti6.i'ó ucc "oo C6.b6.i|ic 6.p\ 
Aic|\i5e ; 50 'ocÁini^ ^tipi c^vt'pbé^.n C|\íofC z\\é tom^.'o cpióc- 
/stpie é ^réin "oó, 7 ^uja nocc 6. cpé6sCC6. 'óó, 'o'a 5|tío'p6v'ó iié 
'oéAnA.tTi -MCpitge. 5i'óG'<^'ó, "oo §6.^ -pé-pn 50 liAvin'oitJt'o '001- 
^^6.56.1^5 6.5 étm'óe^.'ó A.icp\i5e "00 'Oe6.n6.tti ; 7 mA.-p 'oo conn- 
-M|AC Citío-pc 6.n 'oo-but'óe^.cA'p x)o bí -6.nn, -00 56.b fe6.|t5 é, 7 
tetf-pn, cui|Aif 6w tÁíti 'm-A. CA.ob 'óe^.-p^, 7 'oobei|A cuto 'o'-6. 
■putt yém 6.f 6. c6.ob, 7 c]ioicif -6.11 6.n bpe6.cc6.c í ; 7 -6.'oub6.ip\c, 
" bío'ó 6.n -putt-pn m6.p\ 'pi6.'ónAi|"e A-p cu-f^. 'oo betc '06.m^nc6. 
50 'ottgceA.c.'' Letf-pn céfó Cjiíofc a ii-6.tti6.iAC cÁic ; 7 
56.^6.1*0 -^n 'oiAon^ T)o bí cimctott -6.n oc-mia -6.5 lonntoc -6. 
'óeitbe, A.5 buA.in n6. i:ot6. 'óe; jt'óeA.'ó, níoiA i'é6.'06.'06.p\, -6.cc 
'oo te6.n m6.iA * ott6.nijtiA' An uttc X)o bí -6.nn 'oe, 50 bpu6.iiA bÁf . 

tn6.iA-pn, ii'irottuf 50 n'oétn 'O16. 'oíog^.tc 6.^^.11 n-6. 'OAoinib 
cpé n-6. bpe6.c6.'Ó6.ib ; 7 50 nx)étn ótiAnéti^e 'oo ciAé6.ctJtiAib iié 
m'to--pu6.ittine^1" X)o cuia 6.^^ -6.n bpe6.cc6.c ; 7 yóy, 'o^a ciAé6.ct3iiitb ^■'' 
'oe^.iAÓite, m6.iA cáiia ^ia tucc A.n 'oíom^.if, 56 m^.'ó í 6.n coipiA- 
rtiíotcó^ nó 6.n cutt, 6.n cfnfó, A.n míot, nó 6.n '0e6.iA5n6.1c i6.'o. 
Af ^ nx)ubiA6.m6.iA, ii' irottuf mé6.x) -6.n x)oca.iia L15 x)o 'oe6.n6.riT 
-6.n f)e6.c6.i'ó, 6.5 coiiAme6.f5 6.n xjuine ó ciAi6.tt 1 \\óx> x)\\\eíyc 
ní. íi6.iciAi5e. teAb. III. Alu XX. 269 An piceA'ó hAÍu. 

1 11-A 5cui]AceA|A poY An ]AÓ-o ■oípeAc, ij' loncoiTnéA'ocA |\é cjMAÍt a|\ neAif». 

[i.] U1115, A •ótiirie, A.n cA.n bíof Avn 'oiiine -6.5 cimaII c|ié 
A.lluA.iA nA. Iiti|icóit)e, 7 c|ié jpÁf ac -^n ■peA.CA.i'ó, nA.c ■péxb.'o-ó.nn 
An |AÓx) X)o 'óíoiAgA.'ó 50 c^c-M]i niiiie; ^on-^'ó a|\ -c^n 'oiAum^-'pe 
ÍA.'biAA'p t)Áibí'ó, Ps. cvi. 4, **x)0 bÁX)4spi -6.5 X)ut -Mnugo. a|a -^n 
"bpÁi^^c; ní pti-6.|\A.X)A.|i po-p ca.c|\^c -6.n -Mccpieib;" t). ^c, -6.n 
X)|ieAvTn bío-p 1 p-6.'óÁn 7 1 -peAvC-pÁn A^n ■peAvCA.i'ó, nA^c p'éA.X)-MX) 
An jAi-^n X)ípieA.c 50 ne^Th X)'-ó.mti|". tliTne-pn, ^ibé bío-p A.5 
c|iiA.tl cpié -pÁfA^c -6.n peA.cA.i'ó, ^5 xduI -6.|a p^.'óÁn, ceA.^niA.i'ó 
1 lÁiii-M'b tA.X)p\-6.nn ^.pv UMpiil!) é, 7 1 n-iom^X) x)o guA.ip'b eite; 
7 X)V |\éi|\ pn, i-p e-^-ó i-p inx)éA.nc^ X)o'n c-M'pce-^lA.c bíoi" A-p 
cti|Aii|", 5p\e-6.mti5A.'ó x)o ctiix)eAccA.in m-Mc, 7 te^nm-Mn X)ío'b 
x)o •píoji. 5o -pÁc^c, if í .6.n cpbge ^n-Mcni'ó-'pe -póx) n-6. 
beA.c-6.'ó-po 50 bÁ-p; uime-pn, i-p éi^e-^n X)o 50.C ne-^c bíof |Aé 
cp\iA.ll innce, c|ieóp\-M*óe x^'f-A.gbÁit, p\é beótA-p n^ ftige-^'ó t)o 
•Óé^n-Mii 'óó ; nó, x)Á x^cjiéi^i'ó -6vn c-eótAvige, a>cá fé c-Mttce; 
AmA.it téA.5CA.p\, Num. xiv. 29, /sn c-6.n X)o cp\éi5eA.x)A.-|i ctAvnn^». 
Israel ceA.nnA.f |?eA'ónA tn^oi'pe 7 -6. c|Aeóip\ 50 cí|a cAvip\n5iiie, 
5ti|\ éA5A.x)A|\ -6^ n-tip\mó|\ '•p'^^ T^^é^*^* ^* 'S^-i ^^ x)p\eA.m 
nAvC teA.nA.nn X)o Cp\íopc mA.'p cp\eóp\-M'óe, a^ cp\i-6.tt c|Aé 
fÁf-6.c A.n cpA.o^A.it-pe ^ti'p -6.n mbÁ|", céix) A^mtigA., 7 ní 'poicix) 
50 x:\]\ c/M'pn5i|ie nA. ^tóijAe. 1|" -6.5 ^^-6.5-6.^5 -^n neic-'pe, 
A.CÁ S. be-6.p\n-6.'px) -6.5 t-6.bA.i|ic iiif -6.n X)tiine, 1 teAbA.|i a. 
nA.om-pmtiA.ince, mA.'p a. n-A.bA.iii, elige tibi illum amicum 
tuum, precibus amici tui, qui cum omnia subtracta tibi fuerint, 
solus tibi fidem servabit in die sepultarse, **co5 'ótiic 'péin é 

fÚX) mA.ll CA.'pA.lX) (A.5 tA.bA.111C A.II CllíOfc), Cpé ^tll'Óe X)0 

CA.11A.X) ; Ó111, A.n CA.n bcA.npA.i'óeA.f 'óíoc 5A.C tiite ní'ó, if é-pn 
A.mÁin coiméA.X)i:A.f a. 5eA.ttA.TTi •ótnc 1 tó c' A.'ótA.icce;" X). 50., 
A.n cA.n cA.ittix) A. cA.iiA.iX), A. cA.omcA.15 7 ^ compÁin, a. ctA.nn, 270 rní bion-SAoiúe An tÍAis. 

-^ céó.vyA.X)jS 7 A^ conÁc -pA.og-^tc^). -^ji •óiiine, 5ti|iA.b é C]AÍofC 
Á|A 'oUige^iAnA. c4s|A-í)< n-o. íiéi^ne -M^e, |\é n--6. -ptiiACAcc i n--6.Tn 
A.n bÁif. tliTne-pn, n^c |:iiit c|ieó|\^i'óe eite -^^ isn 'otiine, 
if ionctíi|i 1 ^coiTTimeA.'p -pé Cn'iopc; 7 i-p c|AÍX)-fin •00 •óeóntiig 
'Oi-^, pn X)o c-ó.'bAipic m^|\ ce^^fCAf ai|i, ^mA.it té^gc^ji, 
Matth. xxii. 16, a^ -mc{^ioca.I b|Ai-6vCA|v nA. 'oiAtiin^e-pn |vé 
C|\íopc, "-^ mM5ipci|i, ^n pA.'o, ip ■pe^^.fA.c pnn 50 bptit'L cu 
'P|iinneAc, 7 50 feólA.nn cti ftije 'Oé Y^ti bpjAinne;" 'o. 50. 
5ti|i-6.b é C|AÍopc -MTiÁin ifpiA-eótA.c -íS^Ainn, |Aé n-Á|\ n'oío|\5-6.'ó 
Y^ii |\-^on n'oí|\eA.c 50 ne-6.m. gi'óeA.'ó, CA.b-M|\ 'oo cVi|te, -^n 
c^n bío|" 'otiine -6.5 c|\i-6.tt 1 tó frieAcc-^, 7 5|\iA.n a^ CA.icne-MTi 
Ai|\, iAv|\ n'out ipce-óvC 'óó, n-6.c téi|\ 'óó a. be^^ nó -6. mó|\ ó neirh 
^n cpneA.cc-6. 'oo beic 'n--6. •púitib ; 7 tnme-pn nA.c 'ote^5Avi|\ 
'óó, C|\iA.tt |\oime 50 liob-ó.nn 'f^^ "o^^é» i^o 50 f5^oitceA.|i 
t)e-6.tt|\A.'ó An cpne^ccA. bíof 'n--6. fiJitib, x^'e-^^t^ 50 'octiic- 
pe-6.'ó 1 bpM|\cif nó 1 n'oei|\c 'o*-6w mbi-6.'ó ^A^n Ái^uf. ITI.^c., 
A.n cí bíop -6^5 c|ii-6.tt c|\é m-6.cn -6.f 7 c|\é |\éim -Mm|"eA.|\'ó-6. -6.n 
cpA.05A.1t 50 íiÁ|\ti|^ An bÁif, bí 'oe-6.tt|i-6.'ó 7 tonn|\A.'ó n^. toipe 
fA.05-6.tcA. A.5 'oéA.nA.m f^Áite 'o'a. -piJitib, 50 nA.c téi|\ 'óó 
5tiA.if A.n bÁ.ip bíop |\oime, 50 n-oéin comnA.i'óe 1 n-ti|\f A.in A.n 
bÁip", A.5 mA.ccnA.*ó 7 A.5 mí'óeA.mA.in a.|\ 5tiA.ipb A.n bÁip; no 
50 X)CA.bA.i|\ 1 n'oeA.pimA.'o 7 1 n'oío-ctiimne f^Áite nA. pocA.|t 
fA.05A.tcA. 7 nA. fA.i*ób|ieA.f fÁ5bA.f 'o'a. éif. 1f 'n-A. fio5A.i|i 
fo téA.5CA.|\, 3 Eeg. xix. 11, mA.f 'oo bí A.n fÁi'ó Elias 1 n-ooftif 
nA. íitiA.mA. 'n-A. feA.f A.m, 7 é A.5 meA.f 7 A.5 f5A.cAncA.cc A.nn ; 
7 'oo connA.i|\c 5A.0C tÁi-oif, cA.tA.m-ctimfctigA.'ó 7 ceine, a.cc 
ní fA.CA. A.n Ui5eA.fnA. lonncA.; 7 "oo connA.ifc féix)eA.'ó fo- 
5A.oice, 7 x)o bí A.n Ui5eA.f nA. A.nn. go fÁ.cA.c, if é Elias A.n 
c-A.ic|\i5eA.c, bíof |\é bpitiinnib bÁif ; 7 nA. c|\í neice A.ccon- 
nA.i|\c, if' nA.c |\A.ibe A.n Ui5eA.f nA., if eA.'ó ciA.tttii5ix), 5A.0C 
A.n iiA.bA.i|\, cA.tA.m-c|\ic nA. feif^e, 7 ceine nA. fA.innce, if 
téi|\ x)o'n cí bíof A.5 fA.5bÁit bÁif ; ^i'óeA.'ó, A.n fémeA.'ó mín, 
'n-A. |\A.ibe A.n Ui5eA.|\nA., if eA.'ó ciA.tttii5eA.f, b|iiA.c|\A. mitfe 
A.n bíobtA., té' X)ceA.5A.if5ceA.|\ A.n X)tiine, x)o teic cÁi|\e x)o 
CA.bA.i|\c A.|\ nA. neicib fA.05A.tcA., 7 'ótitA. X)o CA.bA.ifc x)o nA. I teAb. III. AlU XX. 271 

neicib neA.TTi'ó^. tn^]A-pn C15 "00 b-pi^c^AAvi'b n^. |"qAiopcií|\A, 
cÁijA 7 c-óv|\CA.i-pne 100 beiú -ís^ ^n cí bíof -pé hucc An bÁif, ^ja 
^n x)íoiTiA.f, A|A An bfei|i5, 7 /s-p -6.n f-Mnnu; 7 ^HÁX) 7 ^e^^n 
t)o beic ^i^e A.p An uitiIacc, -^-p -6.n bfoi^i'oe, 7 -^ja A.n inbocc- 
^cc; 7 pn uile "00 ce-o.cc 'oo 'bícin 'bjAéiciAe T)é 'oo cto|". 1]^ 
A]A An rriA.tA.iiAC-'pe, C15 £x\\ -M^ne-ó.'ó An oc-mji, tA.bjiA.'p'OÁi'bí'ó, 
Ps. Ixxvi. 11, "A^-fomA.txsii^c 'óeA.^^-lÁitTie'Oé;" '0.5C. 5ti|AA.b 
vo ctiiTi-6.ccxMb 'Oé, C15 ó.n tTiA.tAi]ic 7 A^n clAoctó'ó-pn 'oo 
ctJi'óe^cc 1 n--M5ne-<s'ó -^n ocmja ; mA.|A 50 'OC15 'óe, n^ 
T)ubA.itcí -00 C'péi^eA.n, 7 n^ -ptib-Mtcí -00 gpie^mtig-óv'ó 7 'oo 
^IAÁ'ótjgA.'ó, 7 cÁip\ 7 c^pvcxsipne 'oo CAb-Mpic A-p nxs neicib 
c^tm-M'óe. tlime-pn AX)eipv C|AÍofc, Matth. vi. 24, "ní f-éAX)- 
CA.|A tib 'pogn-MTi 'oo 'O1A. 7 X)o'n cf-M 'óbti 0-0.1" ; " x). 50. ^uj^Ab 
concjAA.'p'ó^ n^. 'peA.'ómA. i^pipi-^'p t)iA -ós-p n-ó. X).6.oinib, 7 A.n 
]:ei'óm i^iApiA.'p A.n 'pA.ogAvt. Oi|i, if e^.'ó i-ó.'p'pA.'p T)ia. a]i n-ó. 
X)A.oinib, umtA. 7 'poigix^e 7 bocc^cc; 7 if e/S'ó iAvp\piA.'p -6.n 
'p.ó.ogA.t, tiA.bxS'p 7 "peAvii^ 7 -p-Mnnc; 7 mA|i-pn X)o 5^.0 'pei'óm 
eite x)'a. n-i^iAii-MX) ó 'pin AmA.c, — bíx) concjiA.'p'ÓAs X)'-6. céite. 
tlime-pn -6.*oei|A 'OÁibí'ó, 5tip\,6.b í m-ó.t-M'pc 'óeA]"-tÁime t)é, ^n 
c-6.n cpéi^eAsf A.n 'p-M'óbip\ fÁ'ó-Mte 7 'pÁiminge 7 'poc4>.mA.t, 7 
^jAÁ'ótji^eA.'p Anpo'ó 7 btiA.i'óp\e-6.'ó 7 bocc-6.cc; 7 'pó'p, ctii^ceA.'p 
i6.'p n-^ bjAiA.C'p-Mb cé^x)nA. -^.n mAvt-Mp\c, 'oogní x^e/s-p-tÁm 'Oé 
ix)i'p -6.n 'pA.i'óbi|t 7 An bocc. Oi|i, An c-6.n bío|" -^n bocc 50 
x^e-^iióit, ipí>^ cÁi|A 7 ipó^ c-^iic-Mpie \\é tinn a. beA.c-6.'ó p^-^ tÁim 
ctí tié 50 tom tocA.'p'ÓA., 5.6.n 'poc-MÍixst nÁ 'ptiAimneA'p nÁ 
'pÁim'pi^e 'p-6.05A.tc6. X)o beic -6.150, — -50 mbí ,6.n coicce.6.c 50 
'pA.i'óbi|A i'Á'ó-Mt 'p-^. 'óe-6.f-tÁim -6.n 'oom.6.in 'f^^ mbe^c.M'ó-|"e ; 
5i'óe-6.'ó, ^n c-6.n 'p5.6.'pc-^p\ p\i'p -6.n -^-6.05-6.^ 1-6.X), te-6.c .6.]i 
te-6.c, x)obei'p X)i-6. be-6.nnAcc n^. X)e-6.|"-tÁime X)o'n bocc, 7 ní 
c-6.b-Mp\ x)o'n cf-M'óbip\ -^cc beA.nn-6.cc n-6. t-6.ime ctí, -6.n con-6.ic 
f-6.05-6.tcA. ; -6.m-Mt téA.5C-6.'p, Gen. xlviii., -6.n c-6.n CI15 loseph a. 
'ói-6.'p m-6.c .1. Manasses 7 Ephraim 1^6 'pA.gbÁit be-6.nn-^ccA -6.n 
.6.'px)--6.c-6.|\ lacob : cuipvip Manasses yis 'óe-6.'p-t.6.im A.n -6.|ix)-^c-6.p\, 
7 Ephraim p-6. n--6. t-6.im ctí ; 7 -6.-^ mbeic -6.nn-pn X)óib, x)o ctiip 
A t-6.m-6. CA.]A -6. céite, lonntip 50 ]A-6.ini5 A.n x)eA.]"-tÁ.m óy cionn 272 rní bion-§Aoiúe ah bAis. 

Ephraira, 7 ^n íátti clí ój^ cionn Manasses. A]\ n-zs ■pA.icfin 
pn T)o loseph, éigi-p loseph 50 ÍiÁ|a'o, a^ a. ■pÁ'ó, "ní hoi^iceA.'p 
pn, -^ -6.CA.1]!, óiji if é Manasses ^n c-oi§|ie." 'Pjie^^p^i-p 
lacob ^5 /s lAÁt), "bu'ó é -^n cí i-p lti§A. bu-p mó''; ^m]\ te^n 
beAnn/scc n^. tÁiiiie 'oeipe -oo'n itiac -pÁ hói^e, Ephraira, 7 
beA^nnA^cc nA. bAiirie ctí "00 Manasses. Jo -pÁCA^c, if é loseph 
^n -pAog^b, 7 T)!^ niiTie lacoh, Manasses -^n 'p-M'óbi|i, 7 
Ephraim -6.n bocc. Oi]i inA|\-pin 'oogní lacoh mó]\, X>\£^ 
Ac^tji, inf n/s 'o-ó.oinib ; 7 ní héi^cneA.-pc^ pn, -oo bpíg ^ti'ii-ó.b 
lonAnn Manasses 7 'ohlivio* .1. '•oeA.pimA.'o'; lonnup, ^n CA.n 
•oobeipii'o biicc n^ -p^.i'óbiieA.'p 'p-ó.ogA.tcAv comm^oine 7 'oe-^-p- 
ÍAvicce *0é 1 n'oe-^'pmA.'o, n-6.c mó lonÁ be-óvnnAcc n^. bÁime ctí 
.1. ]\6.t 7 neim 'pAog^tcó. 'oobeipi t)óib; lonnup, 1 n'oío^-Ml /y 
n'oeA.jimA.i'o, 5ti|iAvb tó\\ té X>)íy, Án-6. -MmpeAvji'ÓA. nó 'ponA.'p 
'pA.ogA.bc-ó. -00 c-ó.b-Mpc "oóib ; 7 n-6.c c-ísb-Mpv -pocAii be-6.nnAccA. 
n6. lÁime 'oei'pe .1. sbóiii nime 'óóib. 1|" -6.5 Iiia'ó -^n neic-^e 
-6.CÁ S. Augustinus, 1 i^eA.nmói'ii Ái|iice, m-6.|i -6. n--6.b-M|i, hac ani- 
madversione percutitur peccator, ut moriens ohliviscatur sui, qui 
quamdiu vixit est ohlitus Dei, "tdo bu^it IDi^ vnA.\\ 'óíog-^tcó.f 
jí>.\\ ^n bpe-6vcc-6.c, 50 pcuj^'ó é péin 1 n'oeA|imA'o |ié tinn -6.n 
bÁip, A.|i •ocA.b^i|\c 'Óé 1 nx)e-6.|imA.'o •oó-pn -6.n |:e-6.'ó -00 
m-M|i ;" 'o. ^c, -^n cí •oo^ní Manasses .1. •oe^pimA.'o •oe féin, 50 
•oc-6.b-6.i|i T)iA. é-pn 1 n'oeA.|Am-6.'o 1 n--6.m A.n éi^in, |ié hucc -6.n 
bÁif ; 7 •o'a. b|iÍ5 pn, n-6.c |ioicei6.nn é -6wcc be-6.nn-6.cc n-6. 
tÁime ctí .1. toife n^. |"M'ób|Ae-6.f f-6.05^tc-6.. lon^nn iomo|i|io 
Ephraim 7 'crescens' .1. *-6.n cí 'oo bi-6.'ó -6.5 |:-^f *; 7 ní héi^- 
cne^fc-6w pn -00 |iÁ'ó |ii|" 11-6. bocc-Mb, X)o b|ií§ 50 mbí'o -6.5 |:Áf 
1 nx)iA.i'ó nA. be-6.c-^'ó-po, An méi'o 50 mbí 5-6.C A.on 'oíob 'n--^ 
|iíg, 7 1 i^eitb 5-6.C |^oc-M|i -o'-^ mbí -^|i ne-6.m 50 pío|i|i-M'óe. if 
^|i A.n mA.t-M|ic bíof 1*0111 A.n f-M-óbiii 7 -6.n bocc, i'oip fc^MX) n-^ 
be-6.c-6.'ó -Mm|"e-6.|i'ó-6. 7 fc-MX) n-6. be-6.c-6.'ó po|i|i-M'óe, -6.CÁ -^n 
ní'ó, té-^5c.6.|i -6.5 'OÁibí'ó, Ps. cl. 27, "'oogé-^nA cu i-^-o •00 
m^tA.|icu5^'ó, 7 bei'ó -^|i nx)éó.n-6.m m-6.t-M|ice óíob;" t). 50., 
A.n cí bíof bocc í>.\\ A^n ^-6.05^.^, 50 mbí f-M-óbiii 50 fío|i|iM'óe, 
c|ié n--6. 'pub-Mtcib, ^|i ne-MÍi ; 7 ^n cí 'o'-6.|i^b foi|ib ^n leAh. III. aLu XX. 273 

f^o^^l lé fA.i'ó'biAeó.'p, 50 mbiA.i'ó bocc ^tti5ó.|\a.c i n--MnA.]A]iÁrj 
ippinn cpé ^^6.05-6.1 n-^ ^"Aog^t, m^t) peAcúxsc m^|AbÚAvC iAp 
n-é^g é. ttime-pn, if i:ollu|" ^UjA^b 'otiine éi^cjiíonnA. -6.n cí 
•oogní 'pei'óm nó -po^n-MÍi, fei^X) ^ |\A.é, x)o'n ceAb^Aiiie c^ill- 
ceAc .1. An •p/sogxs'L, nA.c CAbA.i|i 1 n'oíol ^xsc inlc 7 5/sc 
i^npo]AlA.inn X)V n-iomcA.|AA.nn Ann, a.cc m-MCe^f biiéi^e, 7 
5^n A.CC fe^b "00 c^b^i]ic -M]i-pn ]?éin 'oo ; 7 |\é c]iiA.tL -^ 
tfCA.1'0 n^ bexscA.'ó-]^o, n^c béi5eA.nn lei]" acc A.n eifléine ; 
^onA.'ó *r\-Jíx po5A.i]i pn lé^§c-^]i, G-en. xxix. 18, ^.n CA.n -00 
€11^1-0 lacob 'o'iA.]i]iA.i'ó in§ine Laban, 50 ]iA.ibe A5 'oé^nAm 
'peA.'óm'ó. ]^e^cc mbbiA.'ÓAvn "00 Laban, mA.]i ce4>>nn-6>c £s]\ Eachel, 
í^n ingei^n ]^5iA.m^c -oo bí -M^e, 'o'irAgbÁit 'n-A. mn^oi ; 7 1 
^cionn n^ ]^eA.cc mbli^'ÓA.n, nA.c ]?ua.i]i acc ^.n in^cAn 
§]iÁnn^ §iom-fiíile-^c, 'oV]i b' -Mnm Lia, 7 púicín 'oo cij]i 
tii]i]ie. tH.^c. •oo§ní ^n f-^og^l, >^n c-6.n céi'ó lacob .1. A.n 
■ouine, -00 'óéAn4>.ni fe-ó.'óm^ ]"e-ó.cc mbtiA.*Ó4sn •oó .1. ipeA^X) a ]iA.é 
bío]" 'n-^ ]'e4>.cc ^cin'o .1. 'n--ó. nA.oi'óin, 'n-^s te^nb, 'n-A. 
m/sc^om, 'n--^ ó^Án, 'n--6. fcA]!, 'n--ó. fe^nói]!, 7 'n--^ ^ctó^oc; 
An Có.n 'p-ó.oiteA^]" Bacbel .1. 5tói]i nime x^'^p-^^bÁit pó]^c^ ]ii]% 
mA]i ctiA.]AA]"c^t, 1]" eó.*ó 'oo^ní, púicín A.n ]beAvC6.i'ó 'oo cti]i ]iip, 
7 An in5e-6.n 5]iÁnni6. 5iom-fúiteA.c "oo bí -M^e .1. ]^^i*ób]iexs]* 
]'0-§ttiA.i]^ce -^n c]^A.o§A.it 'oo •óÁit 'óó 1 nx)íot Eacliel .1. 5tói]t 
nime. tlime-pn -^-oei^i S. Aiigustinus, Serm. xxviii. (^.5 ce^- 
^A.]"^ -^n 'otnne "oo teic ^.n cti4s]iA.]"CA.it 'ótijcig, ip oi]\cei6.p •oó 
•o'i^^gbÁit c]\é fAocptig.^'ó n^ ]-tib-Mtce 'p-6.n ]'A.o§^t-]^o, 7 
A^ CA,bA.i]\c mei]nii§ •óó ]ié 'oéAnxsm m-MC-gníom 50 btiMn- 
fe-^]"m^c •00 cú]t gtói]ie niitie •óó féin), non tibi displiceat 
paupertas: vis scire quid valet? coelum emit; ita Christus iu 
Btabulo natus est, et semper vixit in paupertate, "nÁ bío-ó mío- 
t)úit -6.50.C 'yAV mbocc-6.cc : in Áit teA.c 6. poy 'o'f*A§bÁit, 
c]iéA.t) 1]" pú í ? ceAnnuigce^]! téi ne-MÍi ; tiime-pin ']"A.n 
]"cÁbt6. ]\ti5A.*ó C]iío]"C, 7 CU5 A beA.C6. "oo po]A a]", 1 mbocc- 
A>cc." 1]^ 4s]i Ó.X) mx)'ye t6.b]\A.p *OÁibí'ó, Ps. Ixi. II, "t)Á 
tin^i'o nA ]^A.i'ób]ii]^ o]\-Mb, nÁ cuipit) bu]i ^c^ioi-óe lonncA ;'* 
■o. ^c, A.n '0]\eAm ]ié' n-éi^i^e^nn ^cjruinn ionnm6.i]" nó ]"6.i"ó- 

2 N 274 uui bioíi-gAoite An bÁis. 

bpeA.]" 'pAo^A.tc-^, n^c ■oteA.gxsiiA 'óói'b iottia.'o ct3]iA.im x)o beiú 
'n-ó. 'ocimciott a^cís, acc ^ itieA.'p nxsc bí acc ]AeA.cu^'p nó 
'pciubA.]A'OAsCC o]i|ió. ; 7 -oV -péi]! pn, a. ^cu]! 7 a. ^CAiceAvm {y^ 
-6.n mo'ó bup m.MC té T)ia., x)o |iéi|i -6. x^cui^pe pém, nó 'oo ]Aéi]A 
mAv]i 'peótpA.i'o "opion^xs e^^.^nA.i'óe eite ló.'o ; ^on^.'ó a^ neA.|Acii5- 
A.'ó té pnjiinne ^n neic-]"e a.cá ^n ní-ó té^^cA]! -6.5 S. Augus- 
tinus, in Serm., habeat homo multas pecuniarum facultates, si 
in eis extoUitur, pauper est, etc, "bío'ó lom^'o Acpuinne Aip^i'o 
-^5 neA.c, 'oÁ n^xsbAvi'ó UAitt a]', ip bocc é ; nÁ bío'ó -ó.oin-ní'ó 
^.i^e, -6.CC bío'ó A. miAn a.i]\, meA.]"Ai*ó A.n Ui§eAv]inA. ^upA^b 
loncui]! i'oi]! tucc A.n cpAi'ób]iip 'óíommotcA. é; ói]a i]" ia'o tucc 
^n c]'A.i'ób]ii]", nó n^. boccA.ccA., *yí^r\ ^cpoi'óe iA.]ipiA.p, 7 nocd. 
n-i^x) A.n x)]ieA.m -6.5 -ó. mbí au conÁc ^-^^ ^ci^^ce aca.." A]" 
-po ip loncui^ce nAC ia.X) AvU x)]AeAm A.5 ^ mbíx) n^. feA.tbo. 
]"-6.05A.tcA>, meA]"A.]" X>ms x)o beic ]"A.i'óbi]i, X)o c^oib n^. cionA.'ó 
nó n^. coi]ie bío]^ 1 nx)i^i'ó -^n conÁic f-ó.o§-6wtcA. x)o fe^tbu^A.'ó 
'óóib ; 7 ]:óp, n^ boicc bíop tivU xí'Áitge^p 7 x)Vccob4>.]A x)o no. 
l'e-^tbA.ib ]"A.05A.tcA. X)V ]Aocc-Mn, c^]\ ce^nn nA.c C15 •óíob a 
n5p\e-6.mu§A.'ó, -(scc ^itiÁm Jb^n p'onn iroi^^éi^ne^c bíop o]1]a^ ]ié 
n--ó. bpA.5bÁit. 

[11.] Lé^§CA.]i, Exod. [?], ^n C6.n X)o con5A.ib in§eA.n ]ií§ 
n^ hEthiopia Tn4).oipe ]ié beic 'n-^ céite ^ice pém, x)o ]iinne 
fé t)Á íomÁiJ .1. íomÁig 'óíob x)V]i bVmm *oblivio ' .1. x)eA.]i- 
m^x), 7 ^n X)^]A^ híomÁig, X)V]\ bVmm * memoria' .1. me6.bAvi]A. 
Uu^ -^n céix) íomó.15 x^'mgin piíj n-^ hEthiopia, 7 /sn x)^]A6. 
híomÁi^ 'óó pém. *Oo me^.fA.'ó iomo]i]AO ■^u]\ mA.c x^'mgm 1115 
n^. héi^ipce x)V]A bVmm Thalamut TnA.oipe, ^i'óe-^'ó j^n 
^m]i^p X)o bu'ó m6.c mnÁ 6-6.b]iA.i'óe é. go pÁCA.c, ip é 1TI-6.oipe, 
^n ]"6.i'óbi]i ; ip é ]AÍ n6. hEthiopia, ]aí ^n x)opc6.x)A.ip ,1. ^n 
f ^og^t ; 1]" í -^n mge^n póy£><y ]ai]" ^n ]"-M'óbi]i, -ó.n cpA.innc ; 
7 m^\\ x)o p-6.oit in5e6.n ^iíg n6. hEtliiopia ^up b'í in5e6.n 
Pharao mÁC6.i]A tTlA.oipe, 7 nÁ]A b'í 6.cc be6.n é6.b]i6.i'óe6.c ; 
m. 50. ní hé -6.n j'on^.p p6.05-^tc6. ip mÁc6.i]i x)o'n cp-M'óbi]i, 
-^cc boccAÓc 7 6.m56.]A 7 Am^]A]iAn, ^n be^n é6.b]i6.i'óe6sC ; 
5on6.'ó uime-pn 6.x)ei]A lob, xiv. 1, **ia]a mbeic x)o'n x)uine 6.]a teAb. III. AlU XX. 275 

ti-A. bpeic ó rrin^oi, 7 ]\é m(y]\tíyMr\ ]\(yé 5eA.p|A 'óó, líoncA.]A 
•o'ioTnA.x) 'oVtti^A.iAA.ib é ;" x). 50., ca^|a ceA.Tiri 50 'p-6.oiteA.nn ^.n 
coicceA.c, |AA.é f-A.'OA., fonA."p, pocA.]AA.cc 7 -pÁnriiMge 'o'f'^g'bÁit 
•óó péin, 5U]i^b minic 5ii]iA.b •oiía.'ó 7 •oogiAA.in^, aiti^A'P 
ó.tnA.|i]AÁn 7 -^npocA.in, ceA.5TTiA.p 'oó. 1f eí^x) ciA.lltiigi'o -ó.n 'oÁ 
íoniÁi^ úx) : /sn céi'o íothÁi^, A.n 'oe^]tmA'o, 'oobei|\ in^c^n ]iÍ5 
n^. bEthiopia .1. .6.n cpA.innc, 1 ^commAvOinib "Oé o]iA.inn, 7 1 
mboccó.cc C]tíopc, 'o'-ó. "oci^ 50 minic ^n c^tíopc-M^e X)o leAn- 
triAin "00 trinAoi coi^cpvíce .1. ^n c]"-Mnnc, té' ^con^b-Mce-^pi 
50 minic é 1 ^coi^c^iíc n-6. coi]ie, 1 n-imci^n ó n-A< cA.ttii^in 
•oíti]" féin, pt4>.iceA.p 'Oé. Hime-pn, ip cneA.]"CA. -00 "^ísc Aon, 
Mc^ii-p 'oo 'óé.6.nA.tTi A]i ltlA.oipe, mA.itte ]ié coimé-6.X) n^. X)A]ia. 
híotiiÁige ijx), X)V n^oi^iceA.]! ^n tTieA.b^i]t, pié' bpéA.X)p-M*ó -^n 
cjiíopc-Mge beic ctiitTineA.c ^]a comm-6.oinib 7 -6vpi 'óeAptA.iccib 
T)é, 7 A]i boccAcc C]TÍopc, 7 a]a ]Aéim -6. be^.cA.'ó ; ó'p é ip 
cpeo]iA.i'óe 7 1]" eót-6.c 'óúinn 1 ftigix) n^. li-Mcni^e 50 neMÍi. 

[111.] U6>bA.i]A X)o cVi]Ae, A.'ótiine, nA.c x)íommot-6.nn 'O1-6. n^. 
]'Ai'ób]Aip, Acc -6.n X)t3it -p^nnc^c bíop a^ .6.n x)tJine ]ié n-ó. 
]"eA.tbti5-6.'ó ; -MTiA.1t -6.x)eip S. Augustinus, noii damnat divitias 
unde mereamur coelum, sed cor appositum quod non expedit, 
**ní 'OA.mnt115eA.nn T)iA. nA. |'A.i*ób]Mp, té' 5ceA.nntii5ceA.]T tinn 
neA.tii, A.CC x)A.mntii§i'ó A.n c]TOi'óe ctii]AceA.]A tonncA., mA.]i nA.c 
oi]iceA.f, A.CC ctiTTix^tiigeA.]" 1A.X) ;" X). 50. nA.c 'fA.r[ -pA.i'ób]TeA.]" 
bíop A.n tocc, A.CC 1 5C]ioi*óe A.n cí x^ogní A.m'oíot éi5cneA.pcA. 
'óe. Oi]i, X)Á ]iA.ibe pA.i'óbpeA.]" A.5 neA.c, 7 50 ^c^icA.npA.'ó ]Té 
X)éi]ic, ]\é x)A.onnA.cc, 7 ]Aé íioineA.c x)o 'óéA.nA.tii a.]a x)itteA.ccA.ib 
7 A.]i x)eibtéA.nA.ib 'Oé é, a.cá ]"o-motcA. 50 mó]i ; ^i'óeA.'ó, A.n 
cí ctii]ieA.]" c^itiinnitigA.'ó 7 connttigA.'ó a.i]i, A.5 a. ctitTiX)A.c 50 
íiAm A. ctii]\ce 1 1^01-teA.p teic-teA.pA.c 'óó péin, 7 ^^.n A.n 
^ pcitibA.]iyA.cc cói]A X)o 'óéA.nA.tii A.i]i, X)o ]Aéi]i coite 'Oé x)obei]t 
"óó é, A.CÁ inx)íommotcA. 50 mó]i ; 7 A.n x^pon^ té' poinneA.nn 
'OiA. nAw ]"A.i'ób]ii]" •pA.o^A.tcA., "j 'pA.oiteA.]" 5ti]iA.b ]^eA.tb 'óíteA.p 
X)óib 1A.X), 7 X)V ]iéi]i fin, nA.c ctiipeA.nn 1 ]-oca.]i x)o piéi]i coite 
A.n Ui5eA.]inA. ia.X), a.cc x)o ]iéi]i a. X)coite péin, ciocpA.i'ó tÁ A.n 
cijncA.ip, mA]i A. mbeA.nA.nn 'Oia. pobA.]iCA.n x)íob in 5A.C pocA]i 276 uní bion-SAoite aii bÁis. 

•o'a "octj^ -óóib i"oi]i céitt, cé/^'o]:A.i'ó 7 conÁc -p^j^ogAvlcA. ; mA.]\- 
pn, 'OÁ i^-ó.oiteA.'ó -6.n 'p-M'ó'bi|v 50 teA.TTi, 5ti|AAb ■peA^t'b •óíle^f 
•oó é, nÁ Aoin-ní'ó x)'ís hipmt ^i^e, -6.UÁ -pé me^t'Lc^. tlime-pn 
^■oeipv 'OÁi'bí'ó, Ps. xxiii. 1, -^5 bpvéA.^nug-ó.'o ^.n trieA.'pcA h\oy 
■^3 -^n f-M'óbi'p 'p-^nncA.c ai|a -péin, "i-p teif ^n 'oUige-6.|AnA. -^n 
CA.t-6.TTi 7 A tucc, ^n c|Atiinne CA.tTÍi^n'OAv 7 n^ huite Áici§Tt) 
innce;" 'o. 50. n^c puit a^ ^n •otiine acc ]\eA.ccA.f nó ■pciub- 
^p'ÓA.cc X)o 'óé^nMTi 'oo 'Oi-o., 7 50 inbí'O 1 n-Áipice, cúncAf 'oo 
CA.bA.ipic tiA.cA. -00 ÚigeA.'pnA. nitrie, i-p 'peA.tbA.i'óe 'oíteA.f A-p 
5A.C ní'ó x)'a. m'bí '-p^" ^cpitiinne. 

[iv.] 1f cncA.'pcA. A.n -pA.irittigA.'ó x^ognT S. Anselmus, C15 
teif A.n ní'ó-i'e '-p^^ teA.bA.-p po •p^pvíob -00 nA. -pA.Thttiigcib, 
TtiA.|T A. n-A.bA.Tp\, 5ti]iA.b co'pTTiA.Tt A.n x)tiine p\é mtjitteói|i, 'oo 
gtA/pA.'ó mtiitteA.nn ó cigeA.-pnA., -cspi coin5eA.tt 50 mbiA.'ó 
*o'pA.cA.i1i) A.i|i, 'otige A.n TTitiTttTnn 'oo CA.b)A.T|\c 'oo'n ci5eA.pvnA., 
7 cío'p CTnnce -oo bcTc 'óó 'péTn mA.pi coctigA.'ó, ó n-A.CT5eA.iTnA.; 
— 7 50 meA.'pi^A.'ó A.n CT5eA.|TnA., 50 bp'tiT^beA.'ó -péin cp\tiTcneA.cc 
7 5A.C A.'p1f)A.|T -po-TTiotcA. eTte ó'n mtntteÓTpi, t n'otTgT'ó nó t 
nx)tíA.t5ti|" A.n TTitiTttTnn ; 7 'n-A. 'ÓTotpn, 5ti|\A.b ca.'ó 'oobéA.jTA.'ó 
A.n mtJTtteóijA ua.I'ó, cÁTcteA.c, nó tócÁn, nó neTceéA.x)CA.|Tt)A.cA. 
eTte ; 7 A.p\ n-A. 'ponnA.ccA.Tn pn x)o'n CT^eA.'pnA., 50 ^ctiTpipeA.'ó" 
A.n mtJTtteÓT|T X)'a. ceA.n5A.t 7 X)'a. cti|T t bpp\TO'pTjn,T nx)TotfocA.T|T 
A.n TTiuTttTnn x)o cti|T A.mti§A.. in. 50. x)o§nT tDiA. p\if nA. 
X)A.oTnT'b : x)oli)eTp\ mtiTtteA.nn .t. mA.0Tn 'pA.05A.tcA. 'oÓTb, t n^Tott 

A.|T 'ÓtTjT'Ó X)0 •ÓTot A.f, mA.|\ ACÁTX) boTCC J X)TtteA.CCA. J X)A.0Tne 
éA.^CptlA.T'Óe 7 5A.C X)|A0n5 CTte bTOf 1 p\TA.CCA.nA.f, X)0 COCtl^A.'Ó 

7 X)o bTA.CA.'ó, te x)éT|TC, té x)A.onnA.cc 7 té hoineA.c. ST'óeA.'ó, 
A.n x)|TeA.m x)ot)eTp\ pn t t)fA.Ttt, 7 xDognT c^itiA.'p 7 conntA.cc 7 
cjTtiTnnTtigA.'ó 7 coTméA.x) cTpce A.p\ nA. 'peA.tbA.Tb 'pA.o^A.tcA., 7 
con^bA.'p ó boccA.Tli) TA.X), 7 nA.c cA.bA.T'p x)o 'Ota., t nx^b^Tt) An 
TTTUTttTnn, A.CC cÁTcteA.c cpiUA.Ti' 7 tócÁn toccA. 7 toTm-ceTpmTTi, 
ciiTp\i'ó "OiA. X)'a. 5ceA.n5A.t 7 x)'a. ^ctnbiiitigA.'ó 1 bp|\Topiín 
peA.nnA.TX)eA.c Tp^iTnn 50 pToppA.T'óe ta.x). 5^'óeA'ó, bTO'ó a. poy 
A.5A.C, A. téA.5cóip, nA.c éT5eA.n x>o 5A.C A.on x)tiine, x)ti'b-'ó|Ttiim 
x)o cup |\ip A.n pA.ix)bpeA.p, 7 nA.c b'í 'pé A.p a. 5cumA.f, x)o |\éip leAb. III. AtU XX. 277 

íMx cmn^é ciii|ie^f 'OiA. o|A|aa., a ú-péi^e-^n 50 ViioTiitÁn. Oi'p 
^n -oiAon^ h\oy ]\é cocu^^'ó 7 ]\é ca.úu^a^'ó, a|\ a mbí cúiA^tn 
f^og^tcA, ní ^éA*o-M*o An mA.ire-ó.'p -pAo^/stcA. 50 hiornlÁn x)o 
C]iéi5e^n, £s]\ -6. mbí -oo cúp^^m cÍMnne, -pe-ó.'ómAvnnA.c, 7 5^0 
^oijine eite ó fin Am/^c o]\|t^. tlí hion-^nn 7 ^n c-^o]" c]\Áb- 
4>.i'ó, x)V]ió.b cocu^A.'ó -^n c^AÁb^.'ó, 7 a^ ^ mbí •o'pAcxsib A]t 
cÁc, cocu^A.'ó -00 c^b4si]AC 'oóib x)'a cionn. 1]^ 1 bpogAi]! n^ 
To^AUin^e ú'o, té^5c-6.]i Gen. xix. 30, mA]i ^ n-inni]^ceA^]i, ia.]\ 
t)C]iéi5eA.n Sodomax)o'Lot, 511^ comntiig 1 ^c^c^am^ bi^, x)V]\ 
bVinm Segor, 1 n^^]! x)o Sodoma, x)o b]\Í5 nACA]i f*éA.x), c|ié 
ei^ti'óeA.cc, Xítj'L 1 mutt^c /sn c]"téibe x)ó bí ]Aoime. 111. ^c, 
A.n X)]Aon5 bío]^ ]ié CA.cug/s'ó 7 ]ié cocti5A.X), n-^c ]:éAX)xMX) X)tit 1 
mtjttA.c nx^ boccA.cc^, té' b]:é6.*o]:-^X)^oi]" ^^.c Aoin-ní'ó x)o 
í:]iéi5e^n, a.cc m^ é^^eA^n x)óib Avnm-Mn 1 n-ucc ^n c]'téibe, ]Aé 
X)éAn-MTi A. b]:eA'ómA. 'ótigcig ]?éin x)o 'Óia^. 1]" A5 mot^v'ó -6.n 
X)Á x)non5-]-o -óvX)ei]A 'OÁibí'ó, Ps. cxxxii. 2, "x)o b^iíg 50 
n-ío]"]:^i'ó cu f-^ocA]i x)0 tÁm ]:éin, bti'ó be^^nntii^ce cu, 7 1]" 
mA.ic l\^5^f x)tiic ;" X). 50. ^un^b ]"o-TTiotcAv ]^c^ix) be-^c^'ó -6.n 
t)Á cinéAvtx)A.oine -00 ttj^i*óe^m^]i, A.n CA.n ctii]iix) 50 ^^oc^a-^cí. 
Ji'óeA.'ó, ní lii-6vX)-]"0 -^cÁ inx)íommotc^, -6.cc -^n xDfon^ x^ogní 
ceitc 7 c]itiA.]^, coi^itc 7 c|itiinniti5-6.'ó -6.]i -^n ]^A.i'ób]iex^f 
f ^o^AvtcA. ; 7 -pAsOite^]" 5ti]A-6vb ]"e-6.tb 'óíteA]" X)óib ]:éin é, 7 ^^.n 
Ac^ ^i]\ x)o ce-6.]AC, -6.CC ]AeA.cc-6.]% té ]\iA.]A 5-6.0 x)]Atiin5e bío]^ 
eAfb-6.'óxsc ; 7 An c-6.n ctii]iix) ^ 5C]\oi'óe 50 c]a^o]^cxs 1 peitb n4>. 
p^i'ób]\eA.]', bíop ]ié -6^ ]ioinn -6.]a 'ÓAoinib e^p'bA.'ÓACAv eite, 7 
ctii]Ae^]- 1 f oc-6.]A teíc-te-6.f^c 'óóib ]:éin ia.x), bíx) -6.n x^pion^-pn 
50 minic c-6.oib |\iú po ctixs|\A.fc^t ó 'Óia.. 1]" 'n-6. pogM]! ]'in 
téAv^CA.]!, Matth. XX. 13, mA.]A -6. n-A.b-6.i]A Cfíofc ]ii]" ísVí cí x)0 
'pA.oit ctiitte>6.m 7 ctiA.]AApcA.t p'-pAvgbÁit x)o tcA.c-ctim-M'ó ^]\ 
-^n ^ctiix) eite x)o'n meicit, 7 X)o bí ^5 copimA.p 7 -^5 ceA.pAcc, 
"-6. CA.]AA, ní 'óéinim éA.5cói|\ o]ic ; có^AMb te^c ^n ní'ó ipte^vC 
pém, 7 imci^ ;" x). 50., ^n x)]\eA.m, g.6.b^p m^]i cti4>.]\A.pc^t 
cticA. toipe 7 coicce cA.tm-M'óe, 7 -6.5 a. mbí a. ^cpoi'óe lonncA, 
A.n c^n ■pA.oitix) mi^n^ ft^icif nime x^'pAv^bÁit x)V éip, A.x)eip 
C]\io]-c ]Aiti, * nA. ctiA.]\A.pcí>.it 'n-Av ]\^ibe a. nx)úit .1. ^n pA.i'ó- 278 uní bioti-SAoite Ati bÁis. 

bpe^f f A05A.trA -00 beic a^có. ; 7 5^.11 co'bA.c a 'octíA.|iA.fCA.il 
\>o 'óé-ó.nA.íTi, "00 ^1^15 n/sc lAA.ilie |iic nÁ |\oinn -^ca, -6.cc ■pif ^n 
f ^.05^.1, 'o'a. |VA.'b-6.'0A.|i "00 fío]i A^ 'oéA.nAiTi ■peA'óm^ ' ; — a.cc 
miin^ n'oéA.-pnc^oi leó ^icjAige, 7 'o'a. ]Aéi]i pn, ^ 5c|\oi'óe -00 
CA|A|tA.in5 Af A.n 'p-M'ó'bjieA.'p "00 |\éi|i coite 7 ini^nA. t)é, 7 -6. 
cjiéi^e^n 'oo nitiin c]ioi'óe. 

[v.] 1f cofTTi^i'L A.n c-inneA.tl •óleAvgA.i'p 'oo'n ciiíofCAi^e 
•00 cM\y -M|\ |?éin, -pé c-piAÍl 1 ]iA.on bA.05l^c n^ beAvC^.'ó-fo, 
7 A.n c-mne^lt cui-peA.'p -^n c^pcAoin cjAÍonnA. -ó.-p a. ftti^g, ]\é 
c|ii^ll 1 TnbeA.l-ó.c b-^oglA.c ■óó .1. 'OÁ cóiAugA'ó vo •óéA.nMh 
•óíob : A.n cé^'o cóiiuJa'ó 1 x)copA.c, 7 ^n va^\\£k có]\m^ísX) 1 
n'oeipeA'ó ; lonnti'p, •oÁ ^c-MÍtcí cópitigA.'ó 'óíob, 50 b'pé^'opA.'ó 
^n -o-^iiA. có|iti5^'ó c4scti§A.'ó -oo 'óé/snA.iri. go -pÁcA^c, if é -6.n 
céA.X) cójAti^^'ó, b|\ío§A ■ppio|AA.'oÁtcA. XMs bA.nmA., 7 n^. 'ptibA.itce ; 
^n •OA.|\ó. có|iti5^'ó, A.n cojip 50 n-A. céx^'opA.'ÓA.ib ; Am-6.it 
téA.5c-6.|\, Matth. xxvi. 41, mA.|\ -6. n-A.b-M|\ C|\íofC \\é hticc n^ 
pÁife, " ACÁ -^n -ppiojAA.'o uttMTi, 7 -6.n cot6.nn ei5ti*óe;" "o. 
50. 50 mbí cA.tmAcc '-p^^ 5^05^^^^ t^^ c^.cti^A.'ó -pip n6. 
x)tib-Mtcib, 7 50 mbí -^n cotA.nn -Mbjw-p^ ei^ti-óe. If 1 bpo5A.i|i 
An neic-pn acá ^n ní'ó téA.5CA|\, Gen. xxxiii. 2 : ^n c^n 'oo 
bí lacob -6.5 ceice^.'ó |\é Laban, 'o'a 'óúc-mJ féin, 7 'oo ctii]t 
Esau -6. 'óeA.|\b|\ÁcA.i]\ tui'óeA.cÁn m]\ ; ip e^.'ó "oo piinne lacob^ 
•oÁ có|\tJ5A.'ó -oo 'óéó.n-MTi x)V btii'óin ; -00 ctii|\ Eachel ^n b-6.n- 
ft^ic 'p5iAm-6.c 1 ^ceAnnAf 'pe-6.'ón-6. n^. cé^'o bui'óne, 7 Lia, ^n 
beA.n 5iom-ptjiteA.c, 1 ^ce-^nnA.-p ]pe-6v'ónA. n^ btii'óne 'oéi'óeAn- 
Awige ; 7 mA.|\-pn, ní 'pti-M'p Esau -6.nn-pn cop cijca.. 5^ 
'pÁcó.c, ip é Laban ^n 'pA.o^^t, Racliel 5|\Á'p'Oé, Lia ^n coicce 
cAtmM'óe, lacob csx) •otiine, 7 Esau ^n 'oi^b^t ; ói]i, m6^\\ 
meAf A]" lacob .1. A.n 'ouine, 'oe^.tti^A.'ó |\i'p i6.n 'p^vo^^t, 7 imipice 
n-6. bA.iqii5e -oo ■óéAn^m 50 neA.m, i'p e^'ó 'ótigeA.p, copAc n^ 
pti5e-6.'ó "00 CAbA.i|\c -6.|\ c|\iA.tt 1 |\-6.on n^. liA.ic|\i5e 'oo'n ^nó^m, 
bíop 'p^iAm^c 1 n5]\Á|^Aib t)é 7 1 |^ubA.itcib ; 7 •oeijie^'ó 
tiA ptiJeA.'ó '00 cAbA.i|\c 'oo'n cotA^inn 50 n-A. cé^'óp'A.'ÓAib, 
t^ti^e^p to|\56.i|\eA.cc -oo 'oé-^nMÍi ó^]\ ^n 4>.n6>m 50 n-A. pub- 
A^itcib ; 7 mA.|\-pn ^n c^n bíop ce^nnAppeA.'onA ^5 ó^n ^n^m. leAb. III. AlU XX. 279 

7 leA.n^)" A.n col^nn Y^^ |Ai^n ^cé-^'onA í, ní i'xsgbA.nn Esau 
.1. An c-A.i'óbe]ifeói'p buM'ó|ieA.*ó -00 •óéA.n^tri, x)o bpíg 50 mbí 
con5nA.n1 ifpep-(slcA. *0é ^5 -6.n •ouine |ié C|\iA.tt 'f^^ 'ocu^Atif- 
pn ; ^onA.'ó tiiTne-pn le-0.5cA.11 -6.5 S. Ambrosius, 1 n-eipi]xil 
ÁijAice, A.5 bA.bA.i-pc |Mf A.n cí ctJi|ieA."p A.n c-inneA.lb-fo a.i]a, ]\é 
c|AiA.bb A.|A eA.cc'pA. nA. hA.ic|\i5e, Deus ipse, omiiium rector ac 
dominus, cum omni militia angelorum, certamen tuum spectat, 
tibique contra diabolum dimicanti aeternitatis coronam parat, 
"bí 'OiA. ■péin, -pciúiAcóiiA 7 ci5eA.iAnA. nA. n-uibe, mA.|\-A.on |\é 
btiibe foci^A.i'oe nA. n-A.in5eA.b, A.5 i:eiceA.m -oo CA.ct>i5ce; 7 \\é 
mbeic A.5 coimeA.f5A.i\ lAip A.n ■oiA.bA.b x)uic, ubbmuigi'ó co|AÓin 

nA. 'pO|A|AA.1'ÓeA.CCA. 'ÓUIC.'' 

[vi.] 1f 'n-A. 'pogA.iiA "po A.CÁ A.n ní'ó béA.5CA.n, Gen. xxx. 
13, mA.11 A.^ 'pA.ifnéif loseph •oo •óÁibeA.m Pharao, 50 mbiA.'ó 
A.11 n-A. iiéi'óeA.cA.'ó, 1 ^cionn ciií bÁ, A.p A.n bpiiíopún 'n-A. iiA.ibe, 
7 A.5 A. ctiii 'n-A. innme féin A.iiíp. Jo i:áca.c, ip é A.n 
'oÁ.ibeA.m-po A.n peA.ccA.c, bíop 1 bpiiíoftjn A.n pcA.CA.i'ó ; 7 nA. 
C11Í bÁ. ú'o, cpí coT)A.cA. nA. hA.iciii5e .1. biión-combiiú'ó, fA.oif- 
i'oin, 7 bóiiA-gníom, bé* 5ctiiiAceA.iA neA.c 'n-A. innme péin, .1. 1 
fCA.i'o A.n 10nniAA.CA.1i" A.iAÍi% 50 ciAiA.bb A^i^ neA.m 'oó. 1p 1 
bpo5A.iiA nA. 'OCIAÍ iAA.nn-fo nA. hA.icpi5e a.cá A.n ní'ó beA.5cA.iA, 
2 Eeg. xxiv. 13, 50 'octi^A.t) a. IA05A. -00 'ÓÁibí'ó TIÍ5, pbÁi^ 
C1AÍ bÁ X)*ptibA.n5, nó [ingiAcim eA.p^cA.iAA.'o c^aí míof, nó] 
501ACA. feA.cc mbbiA.^ÓA.n ; 7 fu^ X)o IA05A. pbÁig cfí bÁ 

X)'ftlbA.n5. 5° pÁCA.C, If CA.'Ó C1A.bbtt151X) nA. Cfí bA. úx>, Cfí 

cox)A.cA. nA. hA.iciAi5e ; ip ca.'ó ciA.lbtii5eA.f A.n 501ACA. úx), 7 A.n 
inJiAeim eA.f^cA.iAA.'o, ^ofCA. JiaÁ'óa. 'Oé, 7 beic 1 mbA.05A.b A.5 
A.imp5cib nA. nÁ.mA.'o .1. A.n X)iA.bA.b, A.n f A.o5A.t, 7 A.n cobA.nn, 
feA.'ó feA.cc mbbiA.^ÓA.n, .1. feA.^0 fA.05A.1b A.n x)tiine, iAoinnceA.iA 
'n-A. feA.cc mífib. Uui5ceA.iA A.n ní*ó céA.x)nA. a. biAiA.ciAA.ib 
1TlA.oife, Exod. v. 3, "iaa.ca. cu cféf A.n bfÁfA.c ui'óe cfí bÁ ;" 
X). 50. 50 bfuib ui'óe cfí bÁ. fé cfi A.lb cfé f Áf a.c n a. h A.iciAi5e 50 
cíf CA.iiAn5ife A.n fbA.icif neA.m'ÓA. ; 5onA.*ó A.5 múf^bA.'ó meA.n- 
mA.n A.n A.1CIA1515 fé x)éA.nA.m A.n cufuif-fe a.cáix) biAiA.ciAA. S. 
beA.fnA.f'o, fugite de medio Babvlonis, et salvate animas vestras, 280 rní bioR-gAóite An bÁis. 

etc, " ceicit) A lÁ-p n^ DAibiotóme, 7 ■póipi'ó hu\\ ii--6vnmA.ntió. 
Ifém ; •oéA.nA.i'ó coini-eice-cv'Lt 50 CA.c|AAvC-Mb ^n ce^nm-Mnn, 
lonnu-p 50 bpé-ó.'oir^'ó pb A.ir|Ai§e -00 •óé^n^iri in hu]\ bpeA.c-ó.'ó- 
Aib, -pé 5|ie^mti§A.'ó n-^ n^^iÁj" Y^^ f A.o§^l-fo, 7 -pé feA.lbugA.'ó 
nA. ^tóine ^cÁ -|ié ce^cc 50 c]iíocntii5ce-^c/' l-pi bpeA."|A'p^inn 
^n cí cpíocnui§eA'p A.n ctJ|Ati,'p-'po leA.5cA.iA, Eccli. xxiv. 15, 
"•00 cum|^A.n mé Y^^ 50^^11^.15 nAomcA. ;'' v. 50., ^n 'o^ieA.in 
cpiíocntjigexs'p -6.n ctijitif-'po, 50 mbí'o 50 -píocA.c -pti-Mmne^vc 1 
/peilb nA. ^tóipe •pío|ipiAi'óe 1 5cA.c1iA.15 mme. AcÁ po5A.i|i, 
Apoc. xxi. 13, A.5 ceA.cc leif A.n ní'ó-'pe ; mA.p\ a. n-A.bA.i|i 
Cóin, 50 biTACA. cA.CA.t'p ceic|ie fbio'p, 7 Cjií t)óipi|"e a.|i 5A.é 
1'liof 'oíob. 50 'pÁ.CA.c, i^ lA.'o nA. ceicpie ■pleA.i^A., ceic|Ae 
ViA.o'pA. A.n •ouine; 7 nA. c|ií •oóiji'pe, cpií cot)A.cA. nA. hA.iC|ii5e. 
t.éA.5CA.]i A.5 TnA.cA., XX. 1, mA.|i A. noccA.nn 5ti|i ctii|i A.n 
c-A.cA.i|A muinncipie x^pion^ "o'a. meici'L 'oo btiA.in nA. |:íneA.mnA. 
An céA.'o tJA.i|i x)o'n tó .1. 1 n-A.oip mA.cA.oim ; — vo cui|t A.n 'OA.'pA. 
t)|Aon5, A.n cpeA.'p tiA.i|i t)o'n tó .1. A.n t^jion^ bioj^ 1 n-A.oi'p 
ó^Áin, cuipveA.'p 'OiA. t)o 'óéA.nA.m f-eA.'ómA. 'óó ^réin '■p'^^ bpn- 
eA.mA.in .1. 1 f a.oc|\u5a.'ó nA^ 'pubA.itce ; — A.n cjieA.'p t)]Aon5 
cui|AeA.'p A.mA.c A.n 'peifeA.t) huA.i|A t)o'n tó .1. ''pA^i^ meA.'óón tA.01, 
A.n t)]Aon5 bío]" 1 meA.'óón a. n-A.oi'pe .1. 'y^n A.01]" b]:eA.'|A|A'óA. ; — 
A.n ceA.C]AA.mA.'ó t)]Aon5 cui]AeA.]" A.mA.c ^Jb^n nA.omA.'ó buA.i]A, a.|a 
A. c]AÍ t)o cto5 1 ntnA.i'ó meA.'óóin tA.01 .1. nA. ]"eA.nói]AÍ. Ói]a ní 
-puit t)]Aon5 t)o nA. ceiC]Ae t)]Aon5A.ib-]"e, A.5 nA.c bít) c]aí t)ói]A]"e 
.1. c]AÍ cot)A.CA. nA. ViA.iC]Ai5e optui^ce ]AompA. ; ^onA.'ó uime- 
pn A.cÁ.it) nA. b]AiA.C]AA. b]AO]'cui5ceA.CA.-]"o S. Hieronymus, 
A.5 míniujA.'ó nA. mb]AiA.CA.]A-]"0 A.5 TnA.CA., iii. 1, ^'oéA.nA.i'ó 
A.icpi5e'; A.5-P0 mA.]A A.t)ei]A, araaritudinera radicis dulcedo 
pomi compensat, etc, ** t)obei]A mit]"e A.n ubA.itt cúiciugA.'ó 1 
feA.]AbA.|* nA. ]:?]Aéime ; A.n t)ói5 bío]" A.5 neA.c a. ]"A.i'ób]AeA.]' 
t^'f'^gbÁit, C15 'Ó1, 5eA.n t)o beic A.5 neA.c a.]a 5UA.ipb nA. 
mA.]AA. ; A.n t)ói5 bíop A.5 neA.c a.]" a. ftÁince, ceA.nn]"Ui5it) 
•ooitgeA.]" A.n teiji]". An cí A.5 a. mbí miA.n t)o'n eicne, b]Aif- 
eA.'ó A.n cnú ; jibé \\é n-A.']A miA.n beic cÁicce ]Aif A.n it\a.ic 
]io]A]AA.i'óe, t)éA.nA.'ó A.iC]Ai5e ; A.n t)]AeA.m t>o cuitt ]3A.itm A.n leAb. III. Alu XXr. 281 

iTiA.ic:tTie^có.i|", féíyX)íy^x) rnotcA T)é 'o*iTinipii." A-p n^ b]ii^c- 
■|i^ib-fe i|" lonrtii^úe, n-ó.c ^^.n ]:Ác, 54>wn A.'Db-6.'|i, fé-ó.'OA.f ne-6.c 
x)ul A|i neAtii, -6.CC i nót) -MnfeAf5A.i|i n-6v li^iciiige ; m-6.|i i-p 
plltif A.f nxs f^iiiltiigcib, ctii|ieA.f S. Hieronjmus poy -6.nn- 
fo ; 7 óY é iiÓT) n^ íiA.icpii5e Mf inlexsnc-6. a|i ne^iii, ní fulÁni 
t)o'n X)uine cpíofCAviTiAil, •oua'ó 7 •oo^ii^in^, olc 7 -MTiA.|i|iÁn 
n^. fiMCíAige 'o'riilA.n^, ^é jiocc^in n-6. ca.c|ia.c neA.TTTÓA. 'óó. An u-AontriA'ó liAtu Ati pcit). 

1 n-A 5cui|\ueA]A p'oj', 5ti|\Ab C]\éttiAf cuitrileAnjA, lAeACA 7 ^ionti-ltiAif, 
•DteAJAijA •oo'ti c]\ío|'CAi5e c|\iAtt 1 ]\Aon nA liAiciMJe, 7 cionnu|* iMCfeAf; 7 cia 
nA neice if int)éAncA t)ó, |vé liucc nA cuitnteAngA; 7 cia nA neice ctiij\eA|' 
coiiAnieAfg A|\ An ]\ic. 

[i.] Lé^gcA.'ii -6.5 pót, 1 Cor. ix. 24, A.n ceA^A.^^ X)o'bei|A 
•oo'n 'otJine, "oo teic n>6. ctiitTileA.n5^-po, "nici'ó 1 -piocc 50 
n5|ieA.móccAoi ; '* "o. 50. n/sc é 5^.0 Aon |iic fóipe^-p |ié 
5|\e-6.mti5ó.'ó nime; X)o |\éi|i mA.|i -6.X)ei|i pót |:óp, "-picix) tiite, 
^i'óeA.'ó 1]" Aom-f e-6.|i X)o§eib ^n je-^lt ; " X). 50., ca|i ceA.nn 
50 mbíx) n^ btiite c|\eiX)meA.CA. ^5 ctiimtin^, iié |?t^iciti|" T)é 
t)o 5|ieA.mti5-6.'ó, n-6.c )?-^5bA.nn é, -6.cc An cí x^ogní buiSin- 
feA.-pA.m 1 'pA.ocjiti^A.'ó nA. -ptib/Mtce ^mÁin. T)'-6. bjiíg pn, ní 
):titÁi]i x)o ne-6.c, a pof X)o beic ^i^e 50 cinnce, cpié^X) -6.n 
c-inne-6.tt, 'óteA.gA.ipi X)o'n ciAÍo-pcAige X)0 cti|i A.ip\ |?éin, |ié 
X)é^nA.m ctiiTTiteA.n5A. 1 ]i^on nA. bA.ic|ii5e, -pé ^tóiji nime t)0 
5p\eA.mti§A.'ó. 

[11.] U-6.b-Mp\ x)o c' -M|ie A.|\ X)ctíp, 50 bptiitix) cp\í neice 
X)obeip\ xsp\ ne-6.c iiic 50 mA^ic .1. e-^^t^, mtiinigin, 7 5|iÁ'ó. 
Óifi, x)Á p\^ibe ne^c -6.5 ^^bÁit cpé be-6.tA.c bxsogMt, x^o^ní 
X)eicbi|i p\é cp\iA.tt, X)' e^^gtA. t-6vX)p\A.nn nó meip\teA>c x)o bpeic 
-6.111, x)'a mitte^'ó 'ifA^n ftigi'ó ; ^n X)A.|\a. ní*ó, x)obei|i a.|i neAC, 
I11C X)o 'óéA.nAiÍT ''P'^^ r^^Si'ó, 'OÁ |i-Mbe x^óig ^5 -6.n cí iiiceA.f, 
ctiA.pA.pc^t mó]i X)' f^^bÁit x)'-6. cionn ; A^n c|\eA.f ní'ó, x)obei|i 

20 282 utií bioii-gAoite An bÁis. 

-M|A, jAic 50 tié^f^^i'ó, ^n cA.n hw^ 5]aá*ó 7 tni^n ^i]a, a 
C45.|iM'o t)' f'-Mcpn. tn. 5C. 50 'ppio|\A.'oÁlc-6., A.n •oneA.m -6.5 a 
mbí eA^lA. -0. n-eA.f^CA^-p-ó.'o '^A^n -p-^ogAvl oj^-p^, •oogní'o 'oeiúbi|\ 
jAé c]Ai-6vt"L -^|\ neMÍi. "Ctii^ 5ti|\A.b ia.*o eA.'p5cÁi|A'oe n^. hA.nmAv 
A.'oei]iim A.nn-fo ; 7 ip -^ja n-ó. he-^-p^cÁiii'oib-pe lA.b|\A.f 'OÁibí'ó, 
Ps. cxviii. 161, "-oo p\inneA.'o-^p\ n^. mitlcig cóiA^i-óeAcr o|Am 
5-6.n ^'óbA.'p." TnA.|A-pn, -í>.n cxsn bíop ^n piiéA.n A.5 a. buA.i'ó- 
p\e-6.'ó -6.5 A.n 'pAvogA.'L, -6^5 ^n ^colA.inn, nó -0^5 -ó. n-óip\néipb, bí 
tÁn "00 'óeicbi|i, \\é x^eA.bug^'ó iiiú, 7 -pé ciai^I'L uavCA. Ap\ 
ne-í)vm. 

An 'o^|i^ ní'ó, cuijieA'p 'o'-piA.c-Mb Ap\ ne-6.c, 011111111^5 
éA.p^A.i'ó "00 'óéA.nA.m -pé 'oub £si(\ ne-MTi, mmnijin mó|A /s-p 
méi'o -6.n cuAv'pA.pcA.ib, Je-^btcAp^ "oo'n -MC|\i§eA.c -6.|a ne-6.m ; 
-mti-mI leA.5cA.-p, Ps. xvi. 15, "btj'ó 'pÁ-puigce mé, -6.n cA.n bu'p 
téijA 'ÓA.m x)o 5tói|\-'pe." AcÁ Isaias A.5 ce-6.cc teip -6.n ní'ó-]'e, 
xl. 31, A.5 tA.bA.ip\c -6.|\ -6.n •ojAtiin^, -6.5 a. mbí fúit -pé neA.m 100 
feA.tbtigA.'ó -óóib "00 focAvji -6. 'pubA.itce, 7 50 "oci^ 'óe-pn 
b|iÍ5 7 beó'ÓA.cc, mei-pneA.c 7 meA.nmA. -oo 5A.bÁit 'óóib, A.top 
HA. mbii-M'óeA.|ic-6. bío-p 'n-A. ^cionn : -6.5-^0 mA.p\ A.'oeiii, "^n 
t>|\eA.m ctiiiieA.'p -6. ^"0015 Y'^^ X)Ui 50 A.-pn a., 'o 056^^^.1*0 mA.t-M|ic 
nei|AC, 56-6.^^.1*0 op\p\A. -p^in eicí -6.m-6.it iot-6.i|i ; 'oo^eA.n -6.1*0 
eice-6.tt, 7 ní coi'ppi'óe-6.|A i-6.'o." Af -po ip lonctii^ce, 50 
•ppo|AC-6.]A n-6. p|\6in teip A.n "oóig bío|" -6.0-^ -6. 5e-6.tt móp "00 
b|\eic, c|i6p .6.n ^ctiimtin^ 'oogní'o 50 ne-6.m. 

An ^116-6.1" ní*ó, t6' n5|\íopc-6.|i ne-6.c |i6 x)6-6.nA.m tu-Mp, A.n 
■ponn bíop -M^e "pé ■pA.icpn -6. ca.|\a.'o -6.|a ne-6.m ; ^on-^.'ó 'n--6. 
po5A.i]i fo -6.C-6. A.n ní*ó t6A.5c-6.p\ -6.5 Cóin, xx. 4, "'oo |iice-6.X)-6.]i 
-^|i--6.on 1 ^--6.01^^^-6.0^, 5i*óe-6.*ó x)o bti*ó ttiA.ice 6óin lonÁ 
peA.x)A.|\." If 6 x)o'b 'P-6.C jiif-pn, x>o bjií^ ^tif b' -6.nnp-6. |\6 
íi6óin C-píopc, lon-ó. \\é peA.X)-6.'p ; A.m-6.it -6.X)ei|i S. be-6.|in-6.'px), 
qui ardentius amat, currit velooiter et pervenit citius, "-6.n 
cí if ceó-^fÁ'ótii^e-^.-p, |iici*ó 50 ttiA.ic, 7 C15 ní'ó-'p-^.- 
tu-Mce 5tip -6.n -0.1C 'n--6. mbí -^ c|ii-6.tt.'* ITI.^c. X)o 5A.C 
A.on, ^é C]ii-6.tt 'f-^^ fóx)-po n^. hA.ic|ii5e, ip 6 -6.n cí ip 
ceó coit x)o 'OiA., .7 ip mó mi-6.n \\é n-6. fMcpn, ip mó leAb. III. Alr XXI. 283 

•oo§ni •oeict)i]i 7 'oeicneA'p ]\é |ioccA>in 'n-ó. tÁc-M|i. J^'ó^'^'ó 
|?oi|iio]i, if conc|iAv|A*ÓA. •óó-'po A.n 011111111^5 'oogní ^r\ cioncxsc 1 
•pti^it) nA tocc ; 7 ]:ó|', ^sn cioncAc i-p jroiiiéi^nige |ié 'oéA.nA.iri 
A.n uitc-"pe, i|" ttiA.ice |Aé to^i^ l/tiicip'éi|A 'oo teAniti^in 50 
íii|:|ieA.nn. bío'ó -6. pA^'ón-M'pe pn ^ja ^n Tnei|A'0|M§, "005^1 
ciiA.i|ic. niinic iineA.f5 n^. mei|A'oiieA.c ; 7 a^]\ A.n bpóc-Mpie, 
t)ogní coinne |ii)" nA. copÁnA.ili) Y^^ "0^15 óit ; 7 ^|a A.n 
'pA.nnc^c, céi'ó a|v -^n mó.'p^ó.'ó 'oo meAvttA^'ó a. comA.|ApAvn ; 
7 -6.|A A.n 5ceA.|A|\1i)^c, •oogní coinne |ai|" n^. cÁ|icA.ib ; 7 
mA.|i-pn -00 5A.C '0|Aiiin5 •peA.ccAig eite ó fin -ó.mA.c ; ^on^'ó 
o\\]\A. t^h\\í)^y 'OÁi'bí'ó, Ps. xiii. 3, "if cof-tu^ic ia.'o -ptí'o -pé 
'oo|ic^'ó ^otA.," .1. \\é mApv'b-^'ó nA. íi^nm^, •o'A.|AAvb ■ptii'óeAcÁn 
'yA^n 5co|\p A.n ftiit. If 'n--ó. po5-M|\ pn té^gc^ii, 4 Eeg. 
V. 21, 5ti]A tcA^n Giezi Naaman, -pÁ tob^^i, pié ^rA^bÁit lonn- 
mA.if ti^i'ó, "-00 |iic 1 n'oi4).i'ó Naaman, 7 X)o gt^c -pé cA.itinnce 
-MjA^it) tiA.i'ó;" m. 50. 'oo^ní A.n -pA.nnc-óvC : bí j^]\ toji^ ^n 
'otiine 'p/:>vi'óbi|i, ís]\ -ó. mbí ttib|i4). n^ n-MnmiA.n, 'oV x^ci^ é 50 
'DiommbA.t^c x)o •ppeA.tA.'ó ^ mó.oine, \\é íiót, |ié himipic, 7 \\é 
mei]A'0|ieAvCA.'p, -6.5 biiéA.^A.'ó a. ionnmA.ip ttM'ó. tDocíce-^iv tinn 
50 minic, -^|A -Mcpiif Giezi, mó]iÁn -00 tticc cttiA.nA. 'n-A. -pic 1 
nx)iA.i'ó Naaman An c|^A.i'óbi|i, 7 50 mópi-mópv n^ n-ó^^n, a|a 
^ mbí A.n ttib|iA.-'po n^. n--MnmiA.n, 50 fttii^ix) a mAvOine 7 ^ 
n-ionnmA.ip uite ti^c^. 

[iii.] AcÁix) cúi^ neice éi5eA.ncACA ]\é nic x)o •óéA.nMTi 50 
mA.ic: -^n céix) ní'ó •óíob, é péin X)'éAX)C|Aomti5/S'ó iié bticc A.n 
'peA.CA^. 1|" -MÍitAvi'ó 'péA.x)|?A'p é 'péin x^'é^x^cpvomti^ó.'ó, tiA.tA.c 
C|iom -ó.n 'peA.c-M'ó x)o cti|\ 'óe; -MTiA.1t A.x)ei]A S. Spve^^óiji, pec-^ 
catum nisi cito per pceuitentiam deleatur, suo pondere ad aliud 
trahit, "mtinA. -p^piiofCA.'p ^n peACA.'ó 50 tuMc teif -6.n 
^.icpi^e, CA.if ^51*0 cfé n-A. Cftiime féin ^.n x)tiine 1 bpcA.cA.'ó 
eite." Ip ^5 ttiA.'ó n-6. cftiime-pn acá lob, xxi. 13, *' céix) 1 
bptinc píop 1 n'ip|Ae-6.nn ;" x). 50. 50 mbí x)o cptiime 'p-^^ 
bpeA.cA.'ó, 50 mbei|Ae-6.nn ^n peA.ccA.c pé ppiAp nxs -ptít, nó fé 
-Mcge^flA A.on tiAvif e, 1 n-Mjé^n i|:^inn. tlime-pn téAgcA^ji, 
Hebr. xii. 1, "iA.p\ 5cti|A £><y\ tiite tiA.t^i5 "óínn, 7 uite ciom- 284 URÍ bioR-gAoiúe An bÁis. 

ceA.ltu^A.'ó -6.n peA.cAit), 'oé^nc-6.]i nic tinn ■^viy A.n ^ca.cuJ-ó.'ó 
A.CÁ -6.-p n-A oji'otígA.'ó t)úinn ;" 7 i|" é 11A.I-0.C o|A'oiii5ceA.|i t)iíinn 
"00 cu]i •óínn, Tn^ití'p 7 ceA.t5 7 b|\éi5-|Mocc An pe^cAi'ó ; 
-mti-mI téA.5c-^|\, 1 Petr. ii. 1, *'ia|\ ^cuja 'óínn n^. huile 
niA.i'Líi'e 7 n/s liiiite ceit^e, 7 b|iéi5-|iiocc 7 tui'óe/scÁn, 7 A.n 
iiite iciom|\Ái'ó ;" X). 50. 5ii]iA.b i^x)-fo -^n iTiiiinnce^|\ liiitt- 
ceA.c, 'oogní 'ouine tniii|\citt Tnío-CApAi*ó ; 7 ]:ó"p, 50 'oci^ 'oo'n 
tti-Mtíf, A.n 'otiine 'oo beic 'o-^tt ó 'óoitb-ceó ^n pe-ó.c^i'ó, 'oo 
1iéi|A Sot-MiTi, Sap. ii. 21, "'oo 'ó^tt a niA^itíf -pém i-ó.'o." An 
cí bíofo-ówtt, ní |:eA.|^'oó, cia. A.n con^i]i'n--<s 'oc|\iA^ttAvnn, 'o'eA.f- 
b^.i'ó •potiii'p; óip ^'oeiji Cóin, xii. 35, "-6.n cí •piubtA.'p '-p^n 
'oojicA^'o^l", ní -peAvp 'oó, cÁ *oc|\iA.tt^nn ;" 7 pn 'oo ce^cc 'oo 
C|MiiTTie ^n •peA.CAvi'ó. A'oeiji SotAviri -6.p\íp, Prov. v. 22, "cuib- 
'pigceA.ii 5^c ^on té cé^.'o^ib a. pe-6.c-6v'ó péin ;" 7 ^n cí bíof 
'OAtt ctiib|ii5ce Tn^|A-pn, ní 'pé-6.'0A.nn -pic x)o 'óé^n^ni 1 'pA.on 
n^w íi^iciAige. 

[iv.] An x)-6.|i^ ní'ó, if éi5e-6.ncA.c 'oo ne^c -pé 'pic 'f-^^ í^óx) 
5céA.x)nA., c]iiop 7 ceA.n56.t x)o cup -m|\ péin TnA.|\ inne^stt, p\é 
cpi^tt 'y£yr) ^cttiintin^ úv ; ^onA.'ó -^5 ce^5ó.p5 -6.n x)tiine 'oo 
CAoib An neic-'pe a.cá Cjiíopc, Luc. xii. 35, Tn^ii a. n--6.bxM|i, 
"bíx)íp bti|i bpo|i'ó|ionn^ ce-^n^^itce, 7 tocjA^inn a.|i t^f^'ó in 
bti|A tÁniA.ib." X)o 'péi]! Sí^^'^Éóip, -6^5 p^jiíob^'ó £>^]\ ^n Áic-pe, 
i'P e^.'ó ci-6.tttii§eA.|^ n^. 'po|A'ó|\onn^ x)o beic ceAsn^Mtce, A.n 
CA.n cuibp\i5ce4>.'p TniA.n-b|itiic n^ cotnA té ^e-^nnmA.i'óeA.cc; 
lumbos nostros praecingimus, quum carnis luxuriam per con- 
tinentiam coarctamus, "i|" -6.nn ceA.n54).itce-6.|i Á.\\ bpo]i'ó|ionnA. 
tinn, -^n CA.n fÁip^ce^^sji tmn b^jijióg a^\\ mi-6.n-b|itiic n^ 
cotnA. té ti^onctiinA. x)o 'óéA.nA.th." 

1p e^'ó 'po x)o |Mnne Elias, 4>.ihA.it te-6.5cA.11 4 Eeg. I. 8, A.n 
CA.n X)o ciii]i -6.n c|\iof te-6.c^i|A c-^-p -6. 'pop*ó|ionn-Mb; 7 if 
AihtA.i'ó X)o 'pmne 6óin b^i'pce, Matth. iii. 4. 1p fotttip ^uji^b 
ijpA.iX)e x)o neA.c, ]iic x)o 'óéA.nA.ih, -6. éA.x)-6.c x)o ceA.n5A.t 50 
ct1nnA.1t 'n-A. cimciott; ói|i, x)Á bpÁ5bA.*ó p5A.oitce 'n-A. 'óiai'ó 
é, x)o cei^éA.mA.'ó 1 tA.ici5, nó 1 nx)pip, nó 1 ^ctoic, nó 1 
n-A.c]iA.nn éijin eite é. tTI. 50. 50 pÁ.CA.c, mun-6. nx)éA.pn^ leAb. III. aLu XXI. 285 

^n •oinne a irnAnA |?éin -00 connlii§A.*ó lé cpiof CAvon- 
•ouciAACCA. 7 c|AÁ'bó.it), i|" 0^^5-6.1 'óó, 50 'ocei^éATTiAi'ó 1 Imci^ 
n-í). '0|iiíi|'e, nó 1 moiAifeó^Avib x^eit^neAvCA. n-ó. -p-M'óbpeA.-p, nó 1 
jclocAvi'b ftiof-g^'pb-6. n-6. -p-Mnnce, nó 1 n-AC|A4>.nn ti]Acóix)exsc 
nxs n-otc eite é. 1|" a^ cti|A n^ 'Ojiúife 1 ^co'pniA.iteA.'p -pif 
An t^vici^ xscÁ An ní'ó téxS5CA.|A a^ 'OáiIdí'ó, Ps. Ixviii. 15, 
"có^^sib mé A-p An t^ici^, 50 nxsc -p/siteóc^i'óe iné." 1f A5 
ctip\ An cp-^tcA.ip\ bíop 1 5coi]i n4>. 'opúi-pe 1 ^céitt a.cá t)ixs, 
lerem. ii., 36, 22, Tn^p\ ^ n-A.b/Mp\, ^'cpéA'o í -^ 'óe^-|ióite 
A.CA01, ^5 c|AiA.tt i'-o jAA.onAit) ifém ; 7 -6. fA.itce ^cÁ ó c' 
otcAit) |:éin ?" -o. ^c. 50 n'oein tÁib n^ 'op\t3i'pe 'otiine tóiDtii^ce 
teAf5 fé c|\iA.tt 1 iió'o n-6. b-MCfi^e. t/éxs§c/s|A fóf, 2 Pet. 
ii. 22, "TTitic A|A n-6. 5t-6.n^*ó, 1 n-tin]?A.ifc tA^icige;" t). 50., 
-MTiMt bíof An TTitic -p^txbvC ó beic *o'^ bt!npAi|\c féin 1 txMcig, 
5U]iA.b m-6.p\-pn bíof An peA.ccA.c, ó beic -oV tmpxMpc -péin 1 
jcoip n^. '0|iúife; lonntif 50 "oci^ -00 cftiime ^n cf^tc4si|\-pn, 
nA.c bí in|ieA.cA 1 111-ó.n n^ bA.icp\ige. 

An 2° nít) coi|AmeAp54).f ^n -pic cé^'on^, ttiA.icp\eAv*ó n^. 
^tóife 'oíomA.oine. Lé-ó.gcA.'ii, Matth. x. 14, " cfoici'ó A.n 
tti-McpeA'ó -00 btip\ 5cofA.ib ;" t). 50., ^n cí cógiA/S'p 'otit 
'V^^ ^ctiiTTitin^ ú'o, 50 n'oteAv^A.if 'oó, tu^icf e^'ó n^. ^tóijie 
t)íomA.oine "oo f^'pio-p "oo TTTiAn-Mb ^ TÍie^nmAn, -^f eAv^t^ 50 
féT'OfeAv'ó -ó.n x)íom4>.f -p^ f op^Avib a. ■péA.fúm é, 7 50 'ociocpA.'ó 
•óe-pn A 'óx^ttA.'ó 50 'ppio|TA.'oÁtcA., lonnuf nÁf téT|\ 'óó, ^n 
'pó'o inteA^ncxs 'o'^.impiti JA.'ó. Oip\, ^i'ó ftiA.f a.c Avp\ fé-6.c-Mn /sn 
toc 'oogní, mitti-ó 50 móp\ eA.ccp\-6. -6.n -MCfi^Tg; ^onA.'ó UTme- 
pn A.'oeTf S. beAjin^'p'o, leviter volat, leviter penetrat, sed non 
leve vulnus infligit inanis gloria, "Tp éA^'ocfom 'oo^nT eTcexstt, 
if é-6.'ocpom cott^f; ^i'óeA.'ó, ní lié^x)Cfom An cféAvCC x^ogní 
An Jtóiji 'óíoTtiA.oin.^* Af fo if loncui^ce 50 nx)teA.5-Mf x)o'n 
MCf 15^-6.0, beic Af A. coimÓAX) A.f An n^tóif nx)íom^oin, te' 
nx)é-6.nc-6.f otís\\ x)o*n ^.n^m, 7 té* ^ctiif ceA^f X)V f éif pn ó 
beic lon/ivifcif 1 ftigi'ó n^ íiAicfige é. 

An 3° ní-ó coifmeA.f5^f ^n ctHTÍitin^-fe, x^fifeó^A. n^. 
fM'óbfeA.f f^056.tcA. Oif ^n cí bíof ^5fic cfé 'ófifeógMb, 2S6 uuí bioii-SAoiúe An bÁis. 

if ^tiÁc oil-béim nó cuife-^t 'oV te^^A'ó, X)V coii^TneA.'p^ ó 
|MC t>o •óé^riA.tTi ; m. 50. ati cí ceA5TÍiA.f 1 TTOiiifeó^^sib tias 
|"M'ó'b]ieA.f, ceA.^itiAvi'ó leA.^A.'ó 50 ítiitiic 'óó, ionnti|* nAC bí 
in|AeA.c4). 1 |iA.on n^. íiAvic|Ai§e. 1|" cójixM'oe ^n -pA.tritti^-ó.'ó-'po 
t)0 'óéó.n-^ni, m^ji -ó.'oeiji Cjiíopc féin, Matth. xiii. 7, 'f^^ 
bpA.bA.ilt-f^éxsl ltiAi'óceA|\ /snn, "t)o ctiic ctii'o eile -oo'n 
cfíol ix)i|i n^ x)|\eA.f-Mb ;" .1. 1*011^ n^ |^-M'ób]ie-6.f A.ib. AcÁ 
leremias -6.5 ttiA.'ó A.r\ neic cé^'onA, iv. 3, "nÁ 'oéA.ncA.ji bb 
'píot-cti'jA ix)i|i n^. •ojieA.fA.ib ;" t). 50., n^c fbge inteA.ncAv 1 
•p^on TíA. íi^iciiige té 'píolxs'ó n<^ 'ptib^í.i'Lce, c|iiAlt 1 ^conMji 
^n conÁic f A.05A.tc^. 

An 4° ní'ó coi'pmeA.'p^A.'p ]iic ^n A.1C111515, ctoc-6. 'oúpA. 'oío- 
coi'p^ce An cionc-M^, nAvC 'pA.om-6.nn -0. teA.]- 'oo 'óé^nA.m, 7 n^c 
ctii|AeA.nn inneA.tt |\e4>.c-6. -mji 'pém 1 'p^.on n^ 'hxMcpvige. 1f 1 
'bp^ogA.ip -óvn neic-fe, téA.5CAv]t ^5 Isaias, v. 2, -6.5 tA.b^i]ic a|\ 
A>n uttmtigA.'ó -oo piinne 13i-ó. &.\\ a. pne-MÍiA.in féin, "x)o ptA.n- 
t)tii5 -6.n cige^pinxs pne^mMn cojc-^, 7 x)o ctii|i fÁt wimpe, 7 
X)o CÓ5 'pé nA ctoc^ A.ifce.'' go 'pÁc^c, if é T)i^ nime, Avn 
cige^iinA. 'ptA.nt^tiigeAf ^n 'píne-MTiAvin cogc^ .1. cptiinnitigA.'ó 
n-ó. bpíjié^n ; 7 i'p é 'pÁt ctiipie^'p 'n-A. cimciott, btnnne beA.n- 
ntiigce r\í>. n^pÁ]" h\oy X)V 5ctimx)A.c ó beic '^-a. bpo^tug-ó.'ó 
^5 -Mmpgcib it-cte^]"-óvCA ^n A.i'óbe]i]^eó]i4>., 7 ^5 ^^Áim-ce^t^- 
A^x) n^ f^i'ób]ie^f l^^ogAtcA., 7 xs^ ctti^n-M]ie^cc ceit^-miAn 
n^. cotn-6.; 7 1]" e^'ó ciAtttiiJi'ó n-^ ctoc^ tíx) cntiA.]"CA.]i A.f -^n 
bpíne-MÍi^in, n^ coi^iig ctoc-Ai5e^ncA.c^ bíop 50 bA.inx)iúix) 
A>mnÁi]ie^c -6.5 teA.nmA.in x>'a toccA.ib féin, 7 nA.c 5A.bA.nn 
ceA.5A.]"5 Y^^ mbic 5]ieim 'óíob ]\é cA.ifceA.t 1 ]iA.on nA. hA.ic- 
pige, c]ié cpitiime ct0cA.mA.1t nA. coi]iebío]" 'n-A. litiA.tA.c a.]i A.n 
A.nA.m, x^ogní tiA.5 tÁic]ieA.c -óíob té* ^comntiigix) 5A.n copi- 
jiA.i'óe 1 5CA.]icA.i]i nA. coi]Ae. 1]^ mói'oe i]" inx)íomotcA. ia.x), 
5ti]iA.b X)'a. n'oeóin 50 x)]ioic-méin A.nA.ix) A.nn, 7 nA.c é t)iA. 1]" 
cioncA.c |iiú ; 7 ^tipi 'pti]iÁit o]1]ia. mA.tA.i]ic c]ioi'óe x)o 'óéA.nA.m 
mA.]i A. n-A.bA.i]i, Ezech. xxxvi. 26, "béA.jiA.i'ó mé tiA.ib A.n 
c]ioi'óe ctoc'ÓA., 7 x)obéA.]i c]ioix)e cotnA.i'óe 'ÓA.oib ;" X). 50. 
nA.c é péin i]^ cioncA.c ]ié c]ioi'óe X)i3]i x)oi-ceA>5A.ip5 x)o beic leAb. III. Atr XXI. 287 

^5 A.n bpe-^ccA.c; 7 50 'ociu1d]aa'ó c|ioit)e cotriAi'óe 'óóib, ^é 
•Dé^riA.ni cpÁbAi'ó 7 -peA.'ómA -00 'Oia., 'oo ^^15 ^uiA^b é -óvn 
C'poi'óe coln-M'óe, if mA.ocxs 7 i|^ -pocmA., -pé f-6vOC|\u§^'ó n^. 
fub-Mlce, 7 'oV ]Aéi]A pn, iiii" A.n 'otiine -00 'óé^n-MTi ionAifci]t 
1 lA^on n^^ íiAiC'pige. tne-^-p-Mm 511^^.^ e-ó.'ó 'oo^ní -6.n u-m'ó- 
beiA-peóiiA -mti-mI 'oogéó.n^.'ó 'oiiine 'oíbpe/siA^A.c, ^n c^n 'oo 
mtnjA'bp'óe a^ cApiA.i'o, oib AntJi|\ 'oo 'óé^nA.m, 7 beAvCcÁn cboc 
•00 'óéA.nó.m óy ^ cionn ; mApi-pn 'oogní -6.n •oiAvb^t, ^n CA.n 
m^pibcA.|i An <6.n-6.m tei]", oit -6vniJi|i n^ bu|Acói'oe 'oo 'óéAvnxsm 1 
n-An-6.m ^n •peA.cc^iJ, 7 tcAccÁn "00 'óéAvn^Mri "oo ^ac tocc 
•oV mbí -6.nn ; A5 cuimnitigA.'ó -6.n éi^in 'ooninne C]iíopc -6.5 
bu-Mn AnmA. ^n 'ouine 'óe, 1 5CA.c-tÁCAip\ bÁi|" Ciiío-pc, ^n c-óvn 
•00 be^n -pe-ístb n^^ n-A.n^m -00, ^cz 50 5coimtíoncA.oi ^AvC 
opi'ougA.'ó 'o'-^n ciii|i -píof 1 5coimtíon-6.'ó n^. -pÁcpi^mtiince, 7 
5A.n mei|Ate^C4>.'p ■peA.c-M'ó mA.11bcA.15 x)o 'óéAnA.m -m|i. 5^ 
l'Ácxsc, i|" eísX) -po iriA.oi'óeA.f T)ia. -6.|i n^. 'OA.oinib, mA.\\ £>. 
n-A.bA.i|i |iiú, "béAvji Avn cpioi'óe ctoc'ÓA. u-Mb," "0. ^c. 'oo'n cí 
|\é n-A.^ •pei'ppi'oe éipige -6. ctimAvnn A.n ceAvt^A^ine ú'o, 7 -oobeipv 
'ticc -6.-p -Mcpiige -00 'óé^n.MTi, 50 f^inopA.nn t)iA ^n tcAccÁn 
tocc bío]" 'n-A. c|ioi'óe ó n-6. coijiib ; 7 50 bpoipitíonxsnn oit 
A.nt3ip\ nA. 'htip\cói'oe bíop 'físí) AnA.m, 50 nx)éin iiiA.n ■péi'ó 'ói, ó 
beic 'n-A. ctÁ|A coimpiéi'ó cpiÁb-M'ó 7 cA.on-'otic|iA.ccA. '01. 

An 6° ní'ó coipimeA.i^^A.-p -6.n -pic, ^Avinim n^^ teip^e. Óii^ 
-6.n cí bío'p Av^ C|AiA.tt cp\é ]\óx> n^. 5A.inme, ní f^éAv-OAvnn -pic -oo 
'óéA.nA.m, "00 bjiíg 50 mbí'o a co-pAv -6.p\ UA^iinb '5-A. -ptti^A.'ó 
'Y&.n n^Mnim, 7 -pcAst eite '5-A. f'piA.nA.'ó pA.\\ umx). ^o 
fpio|i-6.'oÁtcA., -6.n cí bío|" Y'^^ l^^ifS^j ^^ tÁim p\é tÁib 
n£y tocc ; -MÍiAvit lomoiAjio bío|" -6^n ^Avinim |\é tÁib n^. 
Tn-6.|i^, m. 50. bíof A.n teip^e tMm \\é tÁib n^. tocc 
n-eite ; 7 -MTiA.1t bít) tAvn^AvC tob-Mp\ 7 ctiA.-pA. '^A^n n^A^i- 
nim, "pé 'ptti^A'ó co|" A.n cí bío|" -6.5 cp\iA.tt innce, m. 50. bí'o 
ctiA.fA ceit^e, 7 tA^n^A. tobA.ip\ tocc 'yA^n teif^e, n'ó^ "0^15 
coiiAmeAvf^ 'oo ctip\ ^|i -pic A.n -MCI11515 bíof -6.5 ciiiA.tt 50 
neA.m. ^y 'n-ó^ po5A.ip\ pn téAv5CA.|A, Exod. ii. 12, 5ti|i mís]\h 
tnA.oipe.Avn c-éi^ipceAvC, 7 ^tiii f-otAvi^ 'fí>.n n^Mnim é; 288 rní bioR-SAoite ah bAis. 

m. 5c. •oo'n -0111116, ^n CA.n TTiA.]A'bA)^ /sn c-éi^ipce^c .1. -^n 
A.n-6vni, *oo5ní a. i:otA.c yís 5^.1^1111 n^. tei-p^e, lonnu'p nA.c bí 
co|\|iAvi*óe ^f n^v coi-pilD tn-piie, -^cc beic A*ón^icúe 1 n-ii]Acói*o, 
AvTti-mI 'oó bí -a.n c-Ci^ipue-^c. 

Uiii^, -C). •óume, ^upAsb eA.'ó 'ó'Lige-óv'p 5^0 cjAÍofC-Mge 'oo 
•óéA^n^TTi, n^v coi|\iTii|"5-'pe tiibe "oo cu|\ -^|i ce^b, iTiÁ'-p TnA.ic 
"Lei|- |iic 50 béA.'p^A.i'ó 1 -piAvn nó. b^iciMge 50 neA.iTi. 5"''ó^'<^'ó, 
ní ■putÁiiA 'oo neA.c, -ó. po-p -00 beiú -M^e, cia. An \\óv 'oí]ieA.c, 7 
C1-6. ^Y\ conAi]i i-p ctiinMp\e, |Aé cin^tt '-p^^ 5ciiiTTTtin5--pe -^jt 
neMTT. T)obei|\ leremias ceA^As-p^ •óúinn 'oo teic ó.n neic--pe, 
vi. 16, mA.]\ -6. n-^bA.i|\, "i-ó.-pi^A.i'ó ctJA.-pAvif^ n-ó. "peA.n-copÁn, 
C1A. A.n cfbige TTT^ic, 7 pub'L-^T'ó Tnnce; 7 •005eA.bcA.01 lonn- 
'pu-6.|\A.'ó •oo bup\ n-A.nmAvnn6.Tb 'péin." l-p é mo'ó A.-p a. bjréA.'o- 
|:A.m-ne nA. 'peA.n-co]"Áin ^00 teA.nTTTA>in, 7 TmceA.cc 'ifísn fti^it) 
cói|\, A.]i top\5 nA. mA.ip\ci|\eA.c, nA. n-ó^, 7 nA. b]:íop\-cp\ÁibceA.c, 
-00 coiméA.'o ]TA.on 'oí]AeA.c nA. íiA.iC]ii5e 50 neA.TTi. 1]^ t yo A.n 
c^^ti^e tuA.i'óeA.]" SotA.TTi, Prov. iv. 11, ** CA.i]"béA.npA.i'ó mé 
ftige nA. íieA.5nA. 'óuic, C]ieó]AÓcA.'o 1 5CA.]"ÁnA.ib A.n cei]Ac cu ; 
lonnu]", A.n cA.n ]aoic]:i]a lonncA., nA.c cui]\p'óeA.]A CUTT15A.C A.]t 
•00 céimib ; 7 a.]t mbeic A.5 ]iic 'óuic, nA.c ]:ui§bi]T ní'ó -00 
beA.n]:A.'ó cui]'teA.'ó a.]"A.c." 1]" ionA.nn A.n c^^tige-^^e nA. 
íieA.5nA., 7 l^tige nA. ÍTA.ic]Ti5e; ói]a cÁic 1 bpuit eA.5nA. i]^ mó 
lonÁw A.n A.ic]Ti5e, 'o'a. "oci^ ]rtA.iúiU]^ t)é -00 ^p^eA.mu^A.'ó -00 
neA.c? 1]" CA.'ó ciA.ttuigi'o nA. co]^Áin ú'o A.n ceip\c, 5]tÁ'ó X)é 7 
nA. comA.]ifA.n, 'óteA.^A.i]! 'oo'n A.icp\i5eA.c •oo beic a.]t bun -oo 
fío^i A.i5e ; 7 "00 b^iíg, A.n cí bío]" a.]i eA.cc]AA., 50 n'oéin 
•oeicbi]A ]Aé c]nA.tt 50 ceA.c ó]^a. mA.ic bío]^ ]ioime; m. 50. 
■ótigeA.]" A.n cí bío]" a.]t eA.ccp\A. nA. liA.ic]ii5e, •oeicbi]A 100 
^éA.nA.TTi, 7 beic 1 ^cuimting \\é ]ioccA.Tn nA. ]"eitbe ]^op\]iA.i'óe 
úx) nA. 5tói]ie, mA.]i a. mbí A.n uite tiiA.ic foi-TTiiA.nuigce. Ij^ 
A.T:; b]A0]^cu5A.^ó cátc 'yA.r\ •ocup\u]"-]"o, A.CÁ. A.n nT'ó téA.5CA.]i, 
Hebr. iv. 11, "'oéA.nA.m x)eTcbi]\ ]ié •out i]^ceA.c ']^A.n ^cutti- 

fA.riA.'Ó Ú'O." 

[v.] AcÁi-o CÚ15 A.'óbA.i]i, ]?A.' n'oteA.^A.i^i -oo ■óuine, •oeicbi]i 
•00 "oeA.nA.TTi 1 ]iA.on nA. hA.iC]ii5e. An céA.^0 A.'óbA.]i •óíob, c]\ép leAb. III. AlU XXI. 289 

Mi tuA.'p AvCÁ Y^^ mei|Ateó.c-Ml!) acá a]i uí a 'bA.ogltJigce .1. 
tó.n t)iA.b^l, An •p-6.ogA.t7 ■^^ col^nn ; *oo |Aéi]i leremias, Thren. 
iv. 19, " if tti/Mce tno nÁinroe, lonÁix) ioIxmii An -6.00111." An 
2^ -pÁc 'oeicbi]Ae, fAT) n^ -pligeA.x). 1-p 'n-A. po^MiA pn té6.5CA|i, 
3 Reg. xix. 5, m^ii a. t-^'biA^nn A.n c-6.in5eA.t |ié liElias, -pÁ 
h^it^em 'oo^n -MCpii^eAvC, A.5 a. ]\6^x>, " éipiig, 7 ic ; 6.CÁ -pA.on 
•p^*0A. ■jAom-^c;" m. 50. 50 |:Ác6.c A.'oeipiceApi ^1^ A.n xsic|Ai5eA.c, 
|Aé ciAiA.ll 50 ne-MTi 'óó. An 3° fÁc, ^iojApiA p\A.é n^. beA.c^s'ó 
|Aé CjAiAlt ^M^e; xsm^i'LléA.§CA.|A, lob, xiv. 5, "i-p 5eA|A|A lA.ece 
-6.n 'otiine." An 4° -pÁc, móiA-toi^i'óeA.cc -6.n ^itt bíop ^.1^0, 
|Aé -6. gpiexi.mtjgA.'ó /slop n^. ctJimlexsn^xs ; AmxMÍ -6.'oei|A pót, 
1 Cor. ix. 25, *' A.n uite 'óttine hSoy 1 n-éi^ex^n -6.5 ^teic, 
con^bAi'ó é -péin ó 5^.0 -6.oin-ní'ó, 50 n^t/scpAX) cojAÓin po- 
C|Aij-6.itti5ce ; pnne ceAn-6., copvóin x)o-cpitJA.itti§ce ;" "0. 50. 
mó.|A 50 bpAvgb/Mt) 'OA.oine mópÁn 'otiAit) 7 'oogpi-Mn^e A.5 
'pA.ocp1t15-6.-o 7 A.5 'potÁCA.|A nA. 'péA.'o fo-cp\tiA.itti5ce f A056.tcA. ; 
Mf mó-p-6.-cÁc 'ótexsgA.iiA loo'n A.ic|Ai5eA.c 'otiA.'ó 7 'oogiAA.in^ 'oo 
ctipi Aipi p-éin, -pé 5]AeA.mti56.'ó n-6. cojAÓine •píopiiA-M'óe ú-o n-6. 
^tóipie. An 5° -pÁc 'oeicbipie, -00 bjAÍ^ 50 mbí Cp\ío-pc, 50 n--^ 
A.in5tit) 7 50 nA.0mA.1t) nime, A.5 ■ptiiiAeA.c |Ainn 50 tiJC-§ÁipieA.c, 
lonnti-p 'n-Ápi n'otit a.|a neA.m 50 mA.'ó móix)e ^tóipi nA. nA.om 
n-eite é, 7 50 mA.'ó ttiA.iCA.i"oe '005eA.ncA.01 'poijAteA.cntigA.'ó 7 
•poijAtíonA.'ó A.pi A.n ttiin5-t)|\ifeA.'ó CA.|AtA. 1 t)ptA.icitif t)é é." 
tlime-pn, A.'oeip^ S. beA.|AnA.|AX), curramus non pedibus corporis, 
sed aífectionibus et suspiriis, "'oéA.nA.m p\ic, ní té c0pA.1t) ctiip\p, 
A.CC té 'otiC|AA. ccA.it) 7 té biA.ccA.ig ;" -o. 50. 50 n'otoA.^A.ip^ 
'oo'n A.ic|Ai5eA.c -ponn p^icip -poi]Aéi5neA.c, 7 Áit5eA.|"7 A.ccot)A.|A 
A.nt)Áit "00 beic A.i|A, |Aé c|AiA.tt \(sin 'octi-ptif-pn, nA.c téi^poA.'ó 
•óó f^íc, 50 |AoccA.in A.n ctippo|AA. 7 A.n cinn -p^p^íbe a.cá p\oime 
.1. A.n gtóipv pío]A|AA.i'óe 1]" ceA.nn ctiimteA.n5A. 7 1]" a. ^eA^tt 'óó^ 
Uime-pn A.'oei]A Cp\íofC, Matth. xxiv. 13, " A.n cí 'oo^éA.nA. 
btiA.in-'peA.]"A.m, A.5 fo A.n cí -ptÁineóccA.^A ;" ^o. 50., nÁp\ 
"b'iriítÁipv -oo'n A.ic]Ai5eA.c 5nÁic-c]AiA.tt ^oo 'óéA.nA.m, 7 ^x^n 
C]AomA.'ó A.p\ ní*ó 'o'a. mbiA.'ó ^'^^ ]AA.on ]Aoime. Oip\ 'oo b'éi^- 
c]AÍonnA. 'oo'n cí -00 biA.'ó A.5 ctiimtin^, 7 'oo cp\ompA.'ó A.5 

2 P 290 rní biou.gAoite Ati tÍAis. 

TJÓ^'bÁit -pnÁc-MX^e nó f eói'oe -pu-^'pAige eite, 7 -ó. ce^cc 'oe-pr», 
é -00 cMtteA.tTi An ^il-t. Ói]i ní lóp x)o pól a. ■pi.'ó ■pi-p no. 
•o^oini'b, |\ic 'oo t)éA.nAviti, acc ip e^'ó -6.'oei|i, "pici'ó, 1 ^cpuc 
50 ngpe-MTiócc^oi." A'oeijA -póp Cpíopc, " cpéA.'o -6.n 'pocA.|i 
'oo'n 'otiine, -oÁ n^peA.mócA.'ó A.n •ootTi-6.n tiile, 7 -Miri'LeA.'p /s 
A.nm-^ -péin 'oo 'óé-^nA.ni ?" 'o. ^c. ^up^b éOv'ocA.pbA.c 'oo ne-ó.c, 
cpoinA.p A.p TTi^oinib -pAog-^lcA. 'oo cnti-C).p-6.c 7 -oo cpumnitig-s.'ó, 
7 -oobeip 'o'/s ^pí^ pn pA.ill 'p'^n ^ctiiTTilin^ ú'o. 

1p 1^*0 -ó.n 'ope-6vm lomopjio, ip ^nÁc 'o'p^^bÁil ctiipli'ó 
'P'^ti ^ctnmlin^-pe, Ittcc /sn •oíom^vip, »00 bpí^ 50 mbí ^n 
t)íomA.p 'n--6. cnoc-M'b áivoAs Acm^^vp-^, -6.5 potA.c A.n piiAin -péi*ó ; 
p'óeA.'ó, An 'opeAvm coimé-^'OAp ^n úml^, bí ^n ]\óx) 'péi'ó 
'liompA ; ^m-Mt -ó.'oeip S. Augustinus, humilitas casum nescit, 
quia in imo est, "nocA. mbí pop ctiipti'ó ^5 -^n um'LAv, 'oo "bníg 
^u-pAsb ^isn bpÁn bíop ;" X). 50., ^n muinnce-6.p cpiAvll^p 1 
t)pÁn ípeAvt n^ bumtA^ 50 neA^m, 50 'ocitiAtl^i'o ^^n cuipteA.'ó 
mnce. tlí hion^nn 7 tucc -^n 'oíom-Mp, cpiA.ttA.p 1 ^cnoc/Mb 
A.cm^|AA. -6.n UA.t)A.ip, 7 1 fti$cib ppAoc'Ó4>. n^ ye^\\-^e, 7 1 
mbeitgib coittceA.mt/s A^n conÁic f-ó.ogA.tc-^, 7 1 tA.n5^ctot)A.i|i 
n^. teip^e, 7 1 50^.1^51^) cu-6.pA.mtA. ^n cpAsOip, 7 1 móincib 
t)oimne 'oo-imceó.ccA. n-6. x)púipe, 7 mA.|i-pn t)o 50.0 pA.ob- 
conA.i|i eite ó pin -6vm^c. 

[vi.] 5ibé coi5eó]AA.p 'out ^]i m-6.]ic-M5eA.cc 50 neA.m .1. é 
-péin X)o cup 1 ^cuin^ •piA^^A.tcA., 7 a. -6.n-6.m 'oo cup ^p muin 
^AnmAw A. •ppéA.tA.i'oe, ní putÁip 'óó, C05A. -00 •óéA.n-MTi a]i A.n 
e-6.c, 'o'e^^tA., 'OÁ. mbiA.'ó ^.n c-eA.c p5ÁcmA.p, nó x)Á mbiA.'ó 
cuipte-^'ó nó c-6.oit)-|\igne -6.nn, 50 bpuigbe-^'ó teA^A.'ó 'óe-pn, 
nó nÁ |\oicpeA.'ó ]\é ce-6.nn nA. p^píbe 'n--6. -pic. Oip, X)Á ]iA.it)e 
/sn p|\é6.tÁix) •p^ÁciiiA.p neim-peA.pmAC 'n-A. ctiin^, nó x)Á jiMbe 
CA.oib-'pigin 1 fA.ocpug^'ó n-6. put)A.itce, nó cuipteA.'ó x)'pA.5bÁit 
1 mí-gníomA.it) nó 1 ^--^1^1111^^^.113 eite, ip e-^5A.t x)o'n CU-6.CA. 
nó x)o'n ctéipeA.c cuipeA.p 0. muini^in -6.nn, 7 x^ogní eipiompt.6.ip 
•óe, 5U|iA.b cu-6.|A cuipti'ó •óó péin ^peA.mu^A.'ó •óe. 

[vii.] 1p A.mtM'ó -6.C-6. -6.n gtóip •píoppA.i'óe ^5 -^ pupMteA.m 
o|\-6.inn -6.5 *Oi-6., A.m-Mt bíop bu,6.CMtt -^.n CA.t)-6.ipne -6.5 ^05^^. IbaX). III. AlU XXI. 291 

^n poní^ 1TIA.1C h\oy 'n--6. foilé-^ii, 7 ^5 -6. i'ti]iÁile-MTi &.\\. 5^6 
-^on, 50 |\ici*o mle -00 5^0 A.oin-teic cm^e, -00 fnoTÍiAt) A^n 
ponA. ; ^onA.T) Y^"" 5c-ptic ^céA'onA. -(ycÁ IDÁibíió -6.5 jieic 7 -6.5 
'p^il'néii" nA. mit-pe ú*o a.cá 1 bpon n^. be^có.'ó .1. 1 b|?tei*ó 
niiTie, Ps. xviii. 11, mx^|i -ó. n-A.b-M|i, " -ó.cÁi'o -poi-miAvntJi^ce 
CA.|i ó|i 7 CA^n clocA.ib UA.ipte ; 7 ip miL-pe ia>*o lonÁ mit 7 cío|i 
meA'LA. ;" 'o, 50., mA.n 50 pici'o 'o^oine 'oo f^omA.*ó -^n pon^. 
úx)_, motcA.|i tebiiA.CA.ill ^n CA.b-6vi|ine, ^upi mó-pA-cÁc •óteA.5- 
A.i|i "00 nA. 'OAvOinib, -pic 10'pop A.n pon^. f 01-mitif tí'o n^. ^tóipve 
po|i|iM'óe. tJime-pn A.'oeipi ifóy SotA.m, Prov. xxxi. 10, '^ij' 
imciAn, 7 ó c|AÍocA.ib imitt n^ c|iuinne a ttiA.c 'ptí'o ;" 'o. 50. 
5tj|iA.b ip^vó^ 'oo 'ótig'peA.'ó ne-ó.c 'otit, 7 50 nA.c ptiit 'otiA.t) nó. 
■oo^iiAin^, 'o'Á méi'o, n-ó.c •otigpeA.'ó 'o'ptjt-^n^ x)o fiíit pié n-A. 
fAvgbÁit. Óip\ A.CÁ 'oo mAsic Avi]i, CA.|i n^ -píonxMb eite, nAvC 
cA.itteA.nn 'ouine a. 01511eA.cc, nÁ a. innitie •pA.o^A.tcA. teif, 7 50 
n5tA.CA.nn 015p1eA.cc, 7 mnme 'o'a. coi-p^ ; 7 p-óp tjo^eib ctA.cc 
CA.icneA.mA.c 5tó]imA.|A c|ié beic "o'a. ót, ^i'óeA.'ó A.n •o^ieA.m 
céi*o i'pceA.c 'o'ót ponA. A.n cpA.o^A.it, p05cA.11 7 -peA.nncA.pi ia.'o 
50 minic; 7 ní 'heA.'ó A.mÁin 50 cojipA'p'ÓA. feA.nncA.11 ia.'o, a.cc 
^oi^iopA.'oÁtcA.. Af A. n'oubpiA.mAii ip cneA.i'CA.'oo'n A.iciii5eA.c, 
ctiimtin^ -00 *óéA.nA.m, jié 5iieA.mti5A.*ó A.n fíonA. 'po-btA.fCA. úx> 
TiA. ^tóiiie po|iiiA.i'óe. 

[viii.] UA.bA.iii 'oo c'A.iiie, A. téA.5cóipi, nA.c 'oteA.^Aiii 'oo'n 
cí bíof A.5 ctiimtm^, piic 1 n-A.gA.i'ó nA. 5A.oice. Api 'ociíf, 1 
n-A.5A.i*ó nA. 5A.oice A.nA.111 .1. nA.c 'oteA.gA.iii 'óó, ^.5^.1*0 'oo 
CA.bA.iiic A.pv A.n bpotA.15eA.cc ó'pi 'pÁp' 'pém, 'o'cA.^tA. 50 bpÁf- 
1:a.*ó bo^Ái" 7 btA.'ómA.nn, mA.cnA.i" 7 momA.iiieA.cc A.ipce é, 'oo 
cuipipeA.*ó coiiimeA.f5 A.111, ó 'pic nA. ctiimteA.n5A. lí'o, 'oo ^^115 
nA.c «iitii^A. "oo neA.c, ^iic 1 110*0 nA. íitiTTTtA.ccA., A.n CA.n bíoi" A.5 
mA.oi'óeA.m a. tiA.ipte 7 a. fotA.15eA.ccA. i:ém. tlí t)teA.5A.iii 'óó, 
'[Aic 1 n-A.gA.i'ó nA. 5A.oice A.niA.11, 'o'cA.^tA. 50 mbiA.'ó fonn- 
5A.0C nA. i"A.innce A.5 féi'oeA.'ó 'n-A. comne; — nÁ 1 n-A.^A.i'ó nA. 
5A.oice 1 'octiA.i'ó, 'o'eA.^tA. 50 mbiA.'ó eA.f5A.t oi5iieA.cA. nó 
5A.0C 5oic-neiiTmeA.c nA. ^tóiiie 'bíomA.ome A.5 i^éi'oeA.'ó 'n-A. 
comne; 7 póp, bí A.n 5A.oc-po peA.f5 A.im|ii'D éA.'ocoiiiceA.c, 7 L 292 URÍ blOR-gAOIÚe Atl bA1S. 

ínA.|\-pn bu'ó eA.^A.t 'oo'ri -MC|ii5eA.c 50 mbiA'ó a. ctiinitin^ 
|?éin éA.'ocoi]iceA.c, C|ié aJm'ó nó c|Aé -Mjie -oo CA.bA.i|ic "oo'n 
5tói|i 'óíoiTiAoin ; — nÁ 1 n--6.5A.i'ó n^ ^^.oice 1 n'oe^-p, "oo bníg 
50 mbí bpiiicneA.'ó innce, 'oV "oci^ £sn -pex^c-M'óe 'oo beic 
AillfeA.c fo-copcA, 7 if í pn An '0|aiji|". TIí 'óleAgó.iii •óó •pó'p, 
|iic 1 n'oo|ACxS'OA'p n/s boi'óce .1. 1 n-oi'óce -^n lomcnúcA. ; ói|\ i-p 
ionA.nn 'invidus' 7 * non videns,' .1. X)tiine n^c |?A.iceA>nn, lé 
hoi'óce ^n lomcnúcA. 7 té buji'ótibA.'ó ti|icói'oe-6.c f^onm^^i'o, As 
teA-p -péin nÁ LeA.-p cÁic, nó cÁ ]iiAn 'n-A ^iicp'ó. 

[ix.] Hí -ptitÁiii X)o'n cí bío-p -6.5 ctiimtin^, ^^n co'otA.'ó X)o 
^A^bÁit 5]ieA.mA. 'óe; 7 ^róp', ftige cijiim gtA^n 'oVimptig^'ó, 7 
n^. ]iói'o f-óvtAc-6., 'n-A. mbí tÁib 7 t-MceA.c, »00 feA.cnA.'o. 1]^ é 
ní'ó -o'-ó. •0C15, n^ jiói'o 'oo beic ci|iim, 5^ ]5|\éine n^. n^jiÁf 'oo 
beic -6.5 c-McneAm -6.|i tJ|itÁ|i ionn|iA.c-M|" ^n AICI11515 ; 7 if é 
ní'ó 'oogní -6.n cftije -ptitic -pAvtA.c, 1:0-6.11 c-Mnn -6.n pe^cA.i'ó C15 
A né-6.tt nÁimx^ige n^. coi|ie, té' bjrot^cc-^'p 5t*^'^^ ^^ i^S'P^r 
^|i ti|itÁ|i A.nm^ -6.n ipe^cc-Mg ; ^mA.it -6.'oei|i T)Áibí'ó, A.5 
tA.b^i|\c 50 íiÁi|vice Aji -6.n cí bíof fA.tA.c 1 bpeA.CA.*ó nd. 
'0|iúi'pe, Ps. X. 5, "-^sCÁi-o A fti^ce -pú-o fAtA.c ^ac Aon -6.m." 
Oi|i ^n beAvtA.c 'n-^ mbí cpii^tt 7 ^ici'óe lomA.'o bó nó CA.pA.tt, 
bí*o tÁn X)'opioc-6.ib 7 X)o to^Avib, x)o mtii|AC 7 X)o miJitteA.c, 
x^o^ní -6.n cpti^e X)o-imceAvCCA. 'oo'n cí bíof A.5 c|iiA.tt; m. 50. 
X)o'n pe-6.cc-6.c -6.5 a. mbí Aici'óe n-6. nx)e-6.mA.n, ó -6.oncA. X)0 
cA.bA.i]ic X)o n-6. botc>Mb, bí ^n HA.on X)ocpiA.i'ó 'oo-imceA.ccA, 
lonnti'p 5ti]i minic xjogeib toA.^A.'ó 'n-6. toccA.ib, 50 tin^i'o 
-Mmpgce An -M'óbe|if eópiA a.i]i, 7 50 mb]AifceA.]i teó é ; 7 x)'-6. 
bícin pn, nA.c bí co]i nÁ ctimA.]" -6.150 -6.]i -6.i]"ce-6.]i X)o 'óéó.nA.TTi 
1 ]ii-6.n n-^ bA.ic]Ai5e 50 neA.m. Si'óeA.'ó ní bé -6.n ]ió'o X)o- 
imce-6.cc^-]"o X)o 5^.^ t)Áibí'ó Hí, -6.n cA.n X)o cój-m]^ ctiimting 
X)o 'óé-6.n-6.m 50 ne-6.m, a.cc -6.n |\-6.on x)í]ieA.c -6.c§a.i]iix) .1. c]ié 
-Mce-^nc-6.ib *Oé X)o coimtíon-6.'ó ; Ps. cxviii. 32, "x)o ]iiceA.]" 1 
1^^151*0 c' A.icne-6.'ó ;" X). 50. 50 X)C-6.]itA. a.]1 -6.n 5C-6.fÁn ^cói]! ]ié 
]iic 50 neA.m, -^n cA.n cA.]itA. -6.]i ftigi'ó coimtíonc-^ n-6. n-Aic- 
noA.'ó é ; 7 ^ibé coi^eóp^.]" |ioccA.in -6.]i ne-6.m, 1]" é A.n cA.]"Án 
céA.t)n-6. if inte-6.nc4>. 'óó ; óip ní fuit ]ióx) i]' ]iéi'óe, nó. conA.i]i leAb. III. AtU XXI. 293 

i|" coiccinne, nÁ c^fÁn if cinnce, nÁ fti§e if j'oéAviAA. 'óó, lonÁ 
|iic c|\é coiiri'LíonAv'ó nxs n-oeic n--Mcne-ó.'ó 50 neA.iti. "Uime-pn, 
A. ciAÍofc^iJe c^on-*otJC|AA.ccxsi5, c|Ai^tt a|i Ioia^ 'ÓáiIdí'ó a|i -^n 
'pb^i'ó-i^e; ói-p, 5ibé -6.'oéA.|iA'ó 5iJ|A4>.b cjAé c^í.'LmA.cc 'ó'LeA.gMii 
neA.m -oo gAvbÁit, 7 nA.c c|\é ceice^'ó, — 7 5ti|\-6vb ceice-6.*ó 
x^ogníx) n-6. p|Aéin 7 n^. poii-ciiÁibcig ó A.oibne^-p, ó -ó.nctÁ-p 
7 ó piéim Aimpe^'p'ÓAv n/s bcA.CA'ó-po, bío*ó ís pop Ai^e, ^U'pA.b 
i:eA.|i|A ceiceA.'ó m-MC, lonÁ '0]ioic--pe^pMTi, 7 nAc -piiit ^téAj" 
bu^'ÓA. 'oo bpeic a|\ n^ beA.-p^cÁi-p'oib acá -6.11 -6.n 'pA.o^A.l-po 
Av54>.inn, lonÁ ceice^'ó -pomp-óv. "Uime-pn A.'oei-p 'OÁibí'ó pii-p 
An 'oiitiin^, -^-p £s mbí'o Aijim 'óíob|iA.icce -^n -M'óbe|i'peó|iA. A.5 
inneAvtl o]A|\a, a c]iA.nn-CAibtib ce^t^ 7 p^.igi'oe nxs pA.innce 7 
^Áinni'óe ^n gpÁi'ó cotnxsi'óe, -^ bog^. n^. be^cA'ó-po, Ps. 
lix. 6, "'oéAncA.p ceice^'ó teó ó beic -6.p a.J^i'ó ^n bogxs ; " 
'o. ^c. 50 n-oteAvgAvip 'ótíinn ceiceAv'ó pép r\6. b-Mmpigcib-pn, 7 
pic ó n^ ^ti-Mpib 'o'Áp 'OC15 ceApmóvinn péin .1. 50 ne^m. 
Lé-6.5CAp, 1 Reg. xix. 10, m^p "00 ceic T)Áibí'ó pé SxS^tit, ^n 
CAn -00 bí Ap cí pteige'oo cup cpí'o x)'a. mApbAs'ó, ^up póipeAv'ó 
mA.|A-pn é. Lé-6.5CA.|A ipóy, Gen xxxix. 12, -6.n CAvn 'oo 'pxsnncuig 
beA.n Putiphar An c-Áp'o-Ac-Mp loseph 'oo coiméi^mtig^'ó pé 
mí-§níom x)o 'óéA.n^m piA, ^tip ceic poimpe. AcÁ leremias 
A5 ce/s^Avp^ 6.n neic cé^'onA. ^00 ctA.inn Israel, xlviii. 6> 
" ceici*ó 7 póipi'ó btip n--6vnmA.nnA péin ;" "0.50., -^n C6.n 
ceA.5m^p A.n 'otiine, ^5 'otit Ap -6. a^a.i'ó, 1 n-6.on pA.on -00 
'peA.cc pA.on-6.ib n6. bpeAvC^'ó mAv]ibcA.c, ^tip^b eA.*ó •ótije-^p, 
citte-6.'ó CA.p -6. A.ip, 7 ^'peAcnA.'ó ; 7 n-6.c ptiit A.oin-'pti^e -M^e, 
pé cpiAvtt 50 binnitt, 7 pé btJA.i'ó 'oo bpeic, -6.cc pAson n^ 
b^icpi^e. tlime-pn A*oeip T)ia, Deut. xxviii. 25, "^^.b 1 
n-Aon p^on -MtiÁin 1 ^coinne 'o^eA.p^e^pA.X), 7 ceicp'ó cu, 7 
biA.i'ó bpipcA.'ó opc 1 pe6.cc pó'OMb ;" -0. 50. n^c puit /son pó'o 
eite innitt A.56sinn, acc pó'o n^ hxMcpi^e, 'n-A. n'ote^^-Mp 
•óúinn "Dtit -6.p ctiimtin^ 'oo'n C15 ce^pmAin tí'o nime 'o'Áp 
n'oí'oeA.n péin ; 7 A.n x^pon^ 'óínn, ctiipe-6.p pompA ticc X)0 
C6.b6.ipc -6.p ceAccxsp x>o n6. peA.cc mbeit^ib úx> .1. n6. peA.cc 294 rní bion-gAoite An bÁis. 

bpe^c-^'ó m^iAbcA.c, tDobeiiAit) nÁitri'oe mcs h^nmA. 'oe^]A5-Á|i 

[x.] AcÁ ní'ó eite if loncu^ú^ •óúinn •o'Á|i n-^Mpe : ia.|\ 
5C|iíocnti5A'ó nA. cuiTTite^nj^ ú'o, nA.c |:é/sx)A.i'o '0]Ae-ó.Tn A-p bic 
'out i]xe-^c 1 b]:lA.iciii|" ninie, ^cc tucc éi^ne X)o 'óéAn-MTi, 
oogní -pÁpugA.'ó -^5 ^ gAvbÁit; "oo \\éM^ ITIxsca, xi. 12, "'oogní- 
ce^-p éi^e-^n A-p f^t-Mcitif niTTie, 7 Mf tticc éi^ne frii-^'otii^eAf í ;'' 
•o. 50. 5ti|AA.b 'pttiA.5 -poi-^níoTTi 'óte-^5^i|T 'óúinn 'oo cti|A -0. 
bpoi^bAif iié hticc ft^icif niTÍie X)o buAin -ó.Tn^c, 7 pnne Av|Amc-6. 
té íiiot-f'A.obpxsib nA. 'hA.iciTige. 

Hí -ptitÁi]! ipóy 'oúinn '0|Téimi|ie fe^cc-céimneA.c 'oo beic 
^5A.inn, -pé mt3i|T-tin5eA.*ó a^\\ ne-MTi. If é yo ^n '0]iéiiTii]ie 'oo 
connA.i|AC lacob, AinAvit téA.gcA.|i,Gen. xxviii. 13, mA.|\ a. bp^cA. 
"h-^ íi-Mn^it A.5 *otit ftiA.'p 7 AnuAv-p 1 ^céimib ^n -oiiéimiiie; 7 
mA.'ii -6. bfA.c-0. 'Ojitiim 'Oé iri-p; -o. 50., An X)|Te-6.m ftii'óe^f -pé 
-popton^poiic p]TéA.ncAvCC-^, ]\é íiticc nime X)o 5A.bÁit, 50 mbíx) 
-Mn^it -0.5 ce-6vcc té cio'ót^c^'ó x)o nim cticAv, 7 -^5 c|Ti-óvtt CA.|t 
^ n-><Mp, -iié •pA.i'pnéip' ^a^c ):eAv'óm>í>. piTé^nx^A. X)'-^ n'oéinix) n^. 
h/Mcpi^ig X)o 'Ói-^. 1p e-ó.'ó ci-ó.tttiigeA.'p X)|Ttiim T)é XD^'í^^icpin 
X)o'n ÁpiX)-A.cA.ip, m^jT ctii]Te-6.'pT)iA. ]ToiTTie X)'-ów •óeÓTn, ]"e^tb ^n 
'ptxMci]" neA.TTiX)-ó. X)o c^b^T]TC X)o n^. ]:í]Té-6.ncA.ib, C]Té c]tó'ó-ó.cc 
7 c]Té cA.tm-6wCC -6. n^nTOTTi. 1]^ éi^eA^n ]^e^cc ^Ton^^s x)o beic 
'l^-^^n X)]Téimi]Te, bío]" ]Té mTTiir-tin^eA.'ó X)o •óéAn^TTi a]t ne-6.TTi ; 
7 T]" é -Mnm -6.n X)]Téimi]Te-fe, bocc^cc coiteA.TTi-Mt, 7 -^oncum^ 
ó otcA.ib. AcÁiX) ]"e-6.cc ^Ton^A. Y^^ X)]Téimi]\e-]^e : ^n 1° 
^Ton^A. 'óíob, ói5-]Téi]T coite-Mii^it; Airi-Mt té-6.5c^]T, 1 Beg. xv. 
22, " 1]^ ]:e^]T]T ói5-]Téi]T lonÁTX) lo'óbA^TCA. ;" "o. ^c. 5ti]T-6.b 
c-6.]Tb-M5e X)o'n x)tiine coit X)o beic -M^e, pié íiói5-]Téi]T tié x)o 
•óéAn-MTi, lonÁTX) io'óbA.]TCA< X)o X)é-6.nATh 7 ^^.n -6. coit X)o beic 
teó. An 2° iron^^, i^tTm-^iA.tt-^'ó X)o 'Ói-^, j^n a.cc ^^.n 
coin5eA.tt X)o cti]T -6.nn ; ^on^.'ó -6.]t -^n 'ocí c]Ti-6.ttA.]' 'f^^ ]tiocc- 
fo A.]T 'Ói^, t^b]T^p X)iA. ]:éin, Ps. xvii. 45, "1 n-éi]^ce-6.cc 
ctti-M]^e -00 5i^tt 'ÓA.TTi ;" X). 50., -6.n x)]Te-6.m nA.ccui-peA.nn -6.cc, 
nÁ coinge-^tt, 1 X)coit X)é X)o coimtíonA.X), 50 mbix) ^]t A.n x)^]ta. leAb. III. Alr XXI. 295 

]ion5^-]"o •oo'rj 'onéimi|Ae. An 3° 110115^, -pomóf "piiilbiiA, -oo 
"|Aéi|A póit, 2 Cor. ix. 7, *''oo'bei]A t)iA. ^^AÁt) •oo'n cí •óÁileó.-p 

50 -puitbiiA ; " t). ^c, A.n •opieA.m •oo'bei|A 50 -ptii'L'bi'|i óig-piéijA -oo 
T)1A., 50 mbí cof ^f^^ "oiAéimiiAe ú'o ó^có<. An 4° lAon^xs, é/sf- 
5-Mi6eA.cc jpomói]"; "00 -péiiA túcÁif, xix. 5, A.5 -MC|\if 1!)|aia.ca.|\ 
CiAÍoiT, "-c SAvCceuf, 'oé^nA. •oeic'bi|i, ca.|a ^nu^f;" 'o. 50., 
lucc -6.n Cf A.i'ób|Aif, ciiéi^eAvf é, 7 céix) 1 ^cpiAvnn cpiÁb^i'ó |Aé 
C05A.i|Am C|AÍofC A.|A cui|AeA.'ó, 7 bíof iitÍA.m |Aé |Ae^cc^f "00 
'óéA.nA.m Ap A. mAom -p^ogA.tc^ A|a a. coil, /s^ a. |Aoinn a.|\ 
•óítteA.ccMli) 7 A.|A boccAvib, 50 mbí cop 'f'^^ X)|iéimi|\e-fe aca. 
An 5° iion^Av, |:eA.|AA.mtAvCC -pomóif ; 4>.mAit A.'oei|i pót, Philipp. 
ii. 8, "xDo bí fé ói5-|Aió.|iA.c ^tJf A.n mbÁf ;" t). 50. 50 |\,Mbe 
C|AÍofc com |?eA.|iA.mA.it pn fé fomóf "oo CA.b/Mfc X)V a.c-m|\, 
5ii|\ fuitin^ bÁf Af coit A^n a.ca.|i. ITI. 50. A.n -011 eA.m bíof 
feA.|AAvm-Mt |\é |?tit-6.n5 5^6 fe-6.'ómA., 7 |Aé liiomcii|A ^-ó^c An- 
•pocAine, mA.|A ce^nnA.c a.|a ft^iciuf X>é 'oo giAeA.mug^'ó, 50 
mbí cof 'f ^n '0|Aéimi|Ae-fe /sc/s. An 6° fon^^, 11mt0.cc fomóif ; 
•00 |Aéif LúcÁif, xvii. 10, " -ísn Có.n 'oogé^nc^lA tib ^n inte 
ní'ó ACÁ A|A n-A. fó^fA. •Ó4>.oib, A.biA-M'ó, 05^^.015 éAv'oc^|AbACAv 
pnn ; " -0. 50., ^ibé coi^eópi -ó.f cof -oo cupi \A.r\ '0|Aéimi|Ae, nA.c 
fiitó.i|A 'óó, beic umA.t -Mr>-M|AfeA.c ;M|\ fém, 7 a^ me^f nA.c 'oém 
-6.CC -6.n ní'ó if tu§^ ion-<s mA.|A bíof 'o'fi-ó.c-Mb -m|a. An 7° 
lAon^A., ne^m-cui|Afe-6.cc fomóif ; -MiiA.1t A.'oeif pót, 1 Cor. ix. 
24, "fici'ó 1 5C|AUC 50 n5feA.moccA.01;" "0.50. nA.c tó|A 'oo 
•óume, |Aic 1 5conA.i|A A.n cfÁ.bA.i*ó, a.cc nA.c futÁ.i|\ "óó, beic 
neA.m-cui|AfeA.c buA.n fé |AoccA.m a. cmn f5|AÍbe, 7 50 bf eic A.n 

51 tt 'óó. 

[xi.] A^-fo A.n |Aic, A.|A n-A. ciAÍocnugA.'ó A.5 A.n 'oume. 
Si'óeA.'ó, ní futÁi|A 'oo neA.c, a. fiof X)o beic ^.15^, cf ca.'o A.n 

f OCA.|A A.CÁ 'yí>^X\ f A.OCA.|A-fO, f U|AÁltceA.|\ A.|A A.n A.lCf 15^^.0, 'OO 

cu|\ A.i|A fém, f é buA.i'ó X)o bf eic a.|a a. nÁinroib, 7 f é ftA.iciuf 
T)é x)o buA.in A.f éi^m A.mA.c, mA.f ceA.nnA.c tÁime 1 n'oíot A.n 
T>tíc|VA.ccA. 'oo^ní A.n 'oumefíiAéA.n'OA.'DO 'Óia.. Cifc fé hCóin, 
Apoc. ii. 17, mA.|A A. n-A.bA.i|A, A.5 A.iCffiocA.t bfiA.CA.|A n'Oé, 
*' t)obéA.f A.n ptúf A.CÁ. 1 bfotA.c, 7 5A.i|Am nuA.*ó, 'oo'n cí 296 rtií bioTi-gAoiúe An bAis. 

li)é^|AA.f bu-Mt), X). ^c, Jb^m V]\ejí).m bíof cA^lTriA. ^5 coru^-MÓ aii 
cpÁbA.1'0, 50 mbí -6. b^-p-^ i:-^ 'Oi/s, -^n plt^p ^tÁ. 1 bfol-^c .1. 
-^n gtóip po|\|i-M'óe, n-6.c léi|A 'óúinn '•p'^^^ mbeA.t:A.i'o--pe, 'oo 
cxsbA.i|ic 'oóib ; 7 ]:óy, ^-MjAm nu^'ó .1. Uí -00 'óé^nA.m /s-p 
neA.m 'Óe, 7 com-oi§]ie "00 C|\íopc 'oo "óé-^n^m "óe ; -mtixmI A.'oei|i 
T^Áibí-ó, Ps. xvi. 15, "bu'ó fÁ-puiJce mé, -6.n c-ó.n bu-p téi|i 
'ó-MÍi -00 glóipi-'pe;" 'o. 50. 56^ mó|v a. innme f^oJxs'Lc-ó., 7 50 
/p-Mbe *n-A. -píg -p-íscm^ii, nA.c bi-ó.'ó -0. -M^neA.'ó 'pÁ-pui^úe 50 
■poccMn -6.n -pliíip ú-o -^cÁ 1 bpol-^c .1. ^lóiiie nime "óó. l-p -^5 
t-ó.bA.i|ic A^\\ ó^w innme-'pe 50 ]:áca.c -6.CÁ T)iav, 1 mbé-ó.'L -^n •pÁi'ó 
Isaias, xxxii. 18, "•ptii'óp'ó mo pobA^b 1 mb|\eÁg*óxscc n-6. poc- 
cÁn-6., 1 'oceA.g'óA^ipb muinigine, 1 ^cump/ivn^'ó f A.i'óbi|A ;" 'o. ^c. 
A.n c-6.n jioicpi'ó -6v ipob^t péin'.i. n^. -píp\éin 1 n^lóip nime, 50 
mbei'o 1 pc ge^sn -6.111^11, 1 t)ceA§'o^ipb mmte, 7 1 •|"ttA.iiTinexS'p 
neim-eAs'pb-6.'ÓA.c. Af -po ip lonctii^ce, n^c mi-pce "oo'n p]\é^r), 
otc nxs -6vnpoCMn, 'otiA.'ó nÁ 'ooilge^p, ■pei'óm nÁ |:oi|\éi5eA.n 
■oV bptnleónjA^'ó, — 7 A^n cpÁimpnge-pn n^. jlóipe iio|ipxM'óe 
•oo beic 'oo fíoji 1 n-Ái-jiice Ai^e. LéA.5c-6vpi ^5 S. Basilius, in 
Hexam., 50 ■pA.ibe Alexander mó|i A.5 éifce^cc iié lioi|i'pi'DeA.'ó 
ib-ceólA.c lÁ Áipvice, 7 50 bptiAiji ^n oi|AeA'o-pn -00 §eA.n 
tii|i|ie, 50 n'otib-Miic |ié n-6. -pttiA.^, ca.cu^^'ó c^imA. -00 
•óé-6.nAvm, 1 n'oóig |\é -píc, "00 bpvíg 5ti|\A.b 1 n-6.impi|i -^n cpíoco. 
ip ^nÁc oi'pp'oe-6.'ó 7 ib-ceó'L 'o'a. 'ocA.icige ; 7 mA]i 50 nx)ti- 
b^ipc Alexander fo ]\é n--6. mtiinnci|i, mA.\\ ceAnnA.c -6.]i ceót 
•pA.05-6vlc^ x)o clop, cnéAvX) A.n cA.lmó.cc ip cóip •oo'n cjiíopcAige 
•00 'óé-6.nA.m, p\é c-^ctigA.'ó lAé n--^ nÁimx)ib, X)o ciia.ii pocA. 50 
'píoiipA.i'óe £y\\ ne4>.m, mó.|\ -6. bptiijbe oiiipt)eA.'ó n^ n-Mn5eA.l? 
A-oeip Cpíofc, Matth. v. 12, "bío'ó 5Ái|iX)e-6.cA.f op-Mb, 7 
X)é-6.n-M'ó túc-§Áiii, x)o bpíg ^uji líonm^ii hu\\ loi^i'óe-^cc 
A.|i neA.m ;" x). 50. 50 nx)te-6.5A.i|i X)o n^. ppé^n-Mb beic neA.m- 
ctii|ApeA.c ]\é ciiA.p\ n^ binnme-pe. A^tip m-^-p 50 x^cti^ ^n 
c-Á|AX)-A.c-Mp\ laoob, pei'óm x)o 'óéA.nA.m pe^'ó pcix) bli-6.'ó-6.n x)o 
Laban, mA.'p ce-6.nnA.c ^p Eebecca, x)o bí p5i>MriA.c, -^-p -6. pA^g- 
bÁil x)o mn4>.oi 'óó féin, 5Á méí^X) pce bli-6.'ó-6.n X)o 'óbgpe-^'ó 
-6.n cpíopc-M^e b,eic -6.5 x)é^nA.m pe^'óm^ x)o Laban .1. X)i<n leAb. III. Alu XXI. 297 

A.c-M|A, 1 troói^ 50 bpó]^^!) Rebecca .1. ah ^lói^i po|\|A^i'óe 
|iif ; 7 yóyj rriAH -00 cui|\ 'OÁibí'ó é |?éin 1 n^u^ii", 7 é 05 
Anó^oi^CA^, A5 "out "00 c^cug^'ó ^Ai-p -ó.n aca.c 'o*^|a bVinm 
Goliath •óó, TnA.|i ceA.nn4sc a.\\ in^in S-MI1I x^'fA.^bÁil 'n-^ 
mnA^oi 'óó "péin, c|\éA.'o An ^UAvi'p, nÁ-p 'óligpeA.'ó ^n c-píofCAi^e 
é |:éin -oo cii|\ /s^ com|\A.5 7 ^5 ca.cii§a'ó |Aé nÁim'oib 'Oé ; 7 
mA.]\ 50 |ioinneA.n *Oi-ó. A.n oi-peA'o 'oo cio'óIa.icciIí) -pinne, a^w 
méi*o 50 'ocA.bA.i|A ^AC innrhe 'o'xs bpm'L A5A.inn 'oúinn, toi^i 
AnA.m, copp, 7 conÁc -p-^ojAtcA, cpé-<s'o é mé-ís'o n-ó. hinnme 
i-p inmeAfc-^ 'óúinn -o'jpA^bÁil uavI'ó ca.11? 'Lé-^^CA.iA A5 S. 
Augustinus (te^b. tlAvOm-'pm.), si tanta nobis facias in carcere, 
quid ages in palatio, etc, "mÁ 'oogní cu ^n oi|Aexs'o-pn 'oínn, 
7 pnn \£>.\) bp|Aíofún, — cjAé^'o 'oogé^n-M'p 'óínn \jí)^r\ bpÁlÁ'p? 
mÁ 'oobeipv cu ^n oipveA.'o-pn 'oúinn *ycsin tó-'po nA. nx)éAp\, 
cpé>^'o é xs méAv'o 'oobéApiA.i|A •óúinn 1 ló n^ b-Mn]"e? mÁ 'oobeip 
ctj cio'ótA.icce 'oo-Ái'pme é^5pA.mt^ 'óúinn A.noi]% i'oi|i ca.|am'o 
7 e-^i'5CA.|iA.i*o, cjiéAv'o é mit-pe 7 ^eAnAvirit^cc n^. 'ocio'ótA.icce 
'oobé-ó.p-MH UAsic 'oo'-o c/s|AM'o -MTiÁin ;'* 'o. 50., mA|\ 50 -poin- 
neA^n T)ia. lom^'o 'oo cio'ótA.iccib 1 bpjiíopún n^. be.6.CAv'ó-|"o 
-pip nA. 'OA.oinib, 5iipA.b -po-mó lonÁ pn, ]AoinnpeA.f ]\m, &.r\ c-mi 
■poicpx) 1 -peitb pÁtÁif p^p\|icMf A|\ neAm ; 7 mA|i 50 n'oÁit- 
eo.nTi &^r\ tÁn cio'ótA.icce-pe 'oo n^. x)^oinib, a]i mbeic 1 
ngte^nn •oéA.pvA.c ^n 'oomxMn-pe 'óóib, i'oi-p cav|\-m'o 7 e^-p- 
^c-ó.tAAvi'o, cpéA.'o é méA'o n^. 'ocio'ótMcce 'oobéA.|iA.i'ó 6^\\ neA.ni 
'oo w^ piiéA.nA.ib, if po|A-cA.|iA.i'o 'oó ? 

[xii.] 1f lom-oA. •pocA.pv -oo^eib A.n pféAn A.p\ neA.m, bti'ó 
tiofCA. -pé A tuA.'ó tiite ; ^i'óeA.'o, cui|\fe-ó.m -oÁ Áic nó C|ií A.y 
A.n fciAiopcúiii -píof, Af is •octJi5pi'DeA.|i a. méA.'o 'o'innme beic 
Af ne-MTi. Af 'ocúp, ^ibé f oicfeA.-p A.nn, bi-Mt) 1 n-AoncAi'ó 
-pé CtAÍofc; A.m-Mt A.'oeip CfíofC féin, lohan. xii. 26, *'mA.p\ a. 
bfuitim-fe, biA.i'ó m'ó^t^c ^nn ;" -o. 50., mo^\\ x)o bí fé féin 
-piAvm mA.p\-A.on fif A.n AcA.if ^-^n f^AfCA^in fif, 50 mbiA.'ó An 
c-Ó5tA.c m.^c. 1/sf n'otit /sf neA.m. t)í fóf ^n fíp\éA.n 'n-A. 
com-oigf e f é Cfíofc Af neA.m, -Mii-Mt A.T)eif pót, Eom. viii. 
17, " com-oi5f e/s'ÓAv Cfíofc pnn." Oí fóf A.n fíp\éA.n com 

2 Q 298 ruí bion-gAoite An bÁis. 

ÁÍMnr», cotii -06-6.11.11 ^i5ceA.c pn (y]\ neísm, 50 11-6.C ^té^- 
rii-Mpge Ati 5tiiA"n lonÁ é; Matth. xiii. 43, " bei-o riA. p|\éin 
^n C]iÁc-pn A.5 'oeAv'L'LiiiigA.'ó -mtimI §-péin x)o "Lác-mii 'Óé.'' 
*Oo5eib An p]Aé,(sn ^tÁince 'po|ii\M'óe -6.|i ne-MTi ; Ps. cii. 3, 
" ^tÁnuigi'ó c'tnte 5A.t,6.]iAv." tlí -ptiil A.oibneA'p m&.]\ -ó.oibne-^'p 
n/s c^c]AA.c iieAviTit)-<s, -0.111-6.11 -6.'oei|A 'OÁibí'ó, Ps. Ixxxvi. 3, 
"acái'O neice 51011111,6.11-6. -6.H n--6. |i-6.'ó jiiou, -^ •ótjin t)é." gÁ 
T>rÁiin |iif ? ní 'pé-^'oc.6.|\ 'p-M'pnéif, n.6. i:|\ioca.1, nÁ ■poillpugA.'ó 
x>o "06-6.^-6.111 -6.^ n^. 1^00-6.11.6.11) •pío|i|iA.i'óe -6.CÁ -6.11 ne-6.tri ; -6.cc ip 
folltip 50 bpil beA.CA. 5^n bÁp, flÁince ^^.n 5A.l6.|i, f ^.oiiipe 
5A.n '04>.oi|i'pe, •ptibA.c-^i" ^^.n •oobfión, 7 -6.n uile 1Í1-6.1C eile foi- 
niií».ntii5ce, 1 feilb n^ ■oiitiin^e bíof A.nn 50 'píoiip\-6.i'óe. 

S^i'^^^'o ^^^ V^ V^^ "F^^^ 'oc» 'pciúii-6.'ó c.6.11 5A.C beA.p\nMn 
b-6.05^11, 7 c-^'p 5-6.0511-6.1'^, 50 5C|iíocntii5ce-6.|i -6.n iiic úx) linn, 
7 50 n54i.bc-6.11 feAlb i:lA.icif t)é linn, m-6.11 -6. bpé-6.'oi?-6.m -6.n 
5eA.ll ctiirTi1e-6.n5/s, -6.CÁ -o'-^ ctiA.11 7 'o'-6. ctii11eA.iTi linn, -00 
51ieA.mti5A.'ó 7 'oo beic 'n-Áii i'eilb 50 poiiiiA.i'óe. Amen. VOCABULAM. A, (aspirating) vocative particle, oh ; 
61,15. 

A, poss. adj.y his, her, their ; — = her, 
prefixes íi- to vowels ; = his, aspi- 
rates ; = their, eclipses. Often 
A beAg tió A tfiójA, small or great, 
anything at all ; 6, 26; 71, 16; 
104,15; 177,11; 199, z; 270,12; 
— introductorj of the demonstra- 
tive : A f Atn Ait pn, the like of that, 
153, z ; 193, 13; ó n-A Leicéi'oib, 
222, 24 ; A conc|\A]\t)A (pn), 
137,25; 239,30; A lonf-AifiAil, 
(36, 13) ; 174, 22 ; — used pleo- 
nastically ; 199, 28 ciAéA-o é a 
tfiéA'o -00 teitne? 285, 9 c|\éAt) 1 
A •óeAiAÓite ? 179, 19 A tÁn ; 
and cf. 16,13 A ufAcc •oó, *its 
ease to him,' i.e. 'the ease with 
"which he could have had,' &c. ; 
19,w AlotntioccAtje; a ■poiiAétj- 
ntge, 132,14; — A AonAtv, 87,3, 
by himself. Noteworthy is the 
usage in the case of certain verhs of 
8aying or thinhing, e. gr. tneAf (iw/. 
of tneAfAim), which is always 
preceded by ihepron.^ unless where 
the direct object itself precedes, 
12,w ní liéiT)i|\ A theAf 50 tnbiAt), 
Bo 15, 22; 22,16; 26, 16; 66, y; 
57,22; 90,22; 115,9, &c. ; but 
67,2 ij' cónAi'oe, pn x>o tfiéAf: 
cf. 91, x; 123,1; 176, 20, Simi- 
larly in the case of ixÁ-ó, 5, 15 A5 a 
1\ÁT), 8, 21; 9,7; 12, z; 17, z, &c., 
compared with 15, i : cf. also a A 
iA]AfAije, 135, 20; 142,7 ; andthe 
common a fiof, 281, 20; hence 
extended to such cases as a ceAcc 
•oe-pn, é t)o- cAitleAth An jitl, 
290,1 ; cf. also 59,4. 

A, rel. pron. in obl. cases ; orig. an, 
hence eclipsing : cf. t)'A ng^., 1, 13 ; 
t)'A bp, 1, 15 ; ^é' 5c., 2, 20.;^ 
the final n being assimilated before 
the prefix 1^0 of the perfect, we 
have t)'A |\-cin, 1, 12 ; ó' i^-fÁf a- 
t)A]\, 1, 7 ; té' |v-ctj]\nAt) í, 3, 6 ; 
preceded by prepp. ending in conso- 
nant, we have Af a nt)., 19, 10 ; Ag 
A tnb., 4, 26. In the nom. or acc. 
case there is no relative, its place 
being supplied by the relativeform 
of the verb ; cf . nom. ceiteAf , 7, 1 1 ^ 
fmuAineAf, 13,15; bíof, 13,i9; 
acc^ tuAi'óeAi', 17,10: [see the 
Notesontheuseof thereíaííw]. In 
the genitive a peculiar construction 
is sometimes found, as in 39, 19 An cí 
'f-A 'oeAtb ACÁ Ann, *the person 
tohose image is on it.' — It is, 
however, regularly in use as the 
demonstrative-relative, ' id quod ' ; 
22, w A t)CA]\tA 'óíob, * all of them 
that he met'; 55, w a bfuit t)0 
pi An Aib, * aU that there is of pains' ; 
66,3 A']\f5AipeA'6t)'AiTnp]\ tmn, 
* allthe quantity of time that we 
have squandered.' 

(A), particle, (prps. the wír. art.), usedto 
express the abstract numeral : a t)ó , 
two ; A cpí, A ceACAi|\, 44, 5 ; a 300 ] ACU CÚ15, 39, x; A -0610, 219, 17;— it 
does not affect the initial follg., 
44, 25 should be a "00 'oéAg. 

(A), often used in modern writing for 
the prep. 1 : AtnuJA, AfceAC, 
Amuij, AtneAfS, &c. ; where it is 
preferable to retain the 1, ifceAc, 
imeAfS, ^^- 

A, form of prep. Af, q. v. 

-Ab, in the form 5tJ|\Ab, ■OAiAAb : see 
ACÁim. 

AbAlt), (Abui-ó), ripe, 92, 20; 188, 15. 

AbAI'ÓeAÓC, /., maturity, 196, 4. 

AbA(nn), /., river; ffen., AbAiin, 
212,9; ^»^-» AbAitin, 195,21;— 
pL, Aibne, 169,5; [it is often, 
however, used «0/»., AbAnn ; ffen./ 
AbAinne, or Aibne]. 

AbAin, AbAíltAfl, «ííJ A-oeitMm. 

Abb, w., abbot, 139, y; ffen., -at), 140, 
I ; dat., -Aió, 140, 16. 

Abt)Aine,/.,abbotship, 140, 2. 

AbtAÓ, m., corpse, carcass, carrion, 
27, X ; 32, 3 ; 145, 30; now con- 

AblAC. 

AbtAnn, /., wafer(con8ecrated), 245, 
6; ffen., -lAinne, [Zwc. Fid. 166, 
5]. 

AbllA"Ó, AbnAim, see A'oei|\im. 

AbUS, now, now-a-days ; in this life, 
33, 21; 57, 6; opp. caU. 

ACA, see aj. 

ACCAISeAÓ, venomous, rancorous, 
166, v; [MR. 294, 15]. 

ACCAOinueAÓ, querulous, complain- 
ing,82, 29; 111,17; 114,3. 

ACCObAH, w., desire, 222, 20; 274, 17. 

ACtnjinn, /, tool, implement; capa- 
city, faculty; means,wealth, abun- 
dance; 18,28; 28, 21; 81,9; 116, 
15; 202, 15; 247,9; 263,8; ffen., 
-e, 274, 8 ;—pl., -e, 182, 16 ; 220,v. 

ACVUinneAÓ, wealthy, 149, 17. 

AÓnitJS^n,w.,rcproof,reproach,241,i9. 

AÓflAnn, m., entanglement, 284, z. AÓU, conj., but, yet ; after neffaí., 
'nothing but,' 13, w; heightened 
by ceAnA, 27, 2;— acc gé, (^m, 
ci"6), 'even though,' 28, 27; 35, z ; 
70, 10; 80, y; 152,4 i 211, 22 ; 
217, 28 ; Acc 50, 'provided that, 
'if(mly,'67,w; 213,17; 287, 13; 
Acc munA, ' unless,' 11, 22 ; 74, i; 
142, II ; 251, v; 278,3- 

AÚAlUllAnnAÓ, m., adulterer, 181,26 ; 
/, l-'iO, 18. 

A-ÓAlUUAnnAS, tn., adultery, 151, 19. 

AÚArh, Adam. 

A"ÓArhnÁn, n.prop., 150, 2, 

At)AnnA"Ó, (A-ÓnAt)), m., act of kind- 
ling, inflaming, 19, 6 ; 188 16. 

AÚAllC,/, hom, 1, 18; ffen., A-ÓAiivce; 
—pl., -A, 187, 25 ; 219, 10. 

A'ÓAÍIÚA, see Af)]\A'6. 

AÚbA, m., abode, dwelling, 187, 29. 

AÚbACÓl-OeAÓ, m., 'advocate,' 2, 10. 

AÚbAt, vast, large, 67, 21 neA|\c ; 
140, x; 184, I. 

A'ÓbAR, m., cause, reason, 7,28; mat- 
ter, 250, 15 ; nAC beAnAnn |\éhA., 
' are not to the poiiit'; a|a An a. 
pn, 'forthat reason,' ' therefore.' 

A'OÓOnnAIRC, seenocim. 

A'Oeinim, [see Notes on the Irregular 
Verbs] I say, utter; followed by 
\\é (té) of the person addressed, and 
by direct object in acc., 120, 27 pn ; 
127,28 An nÍT) ; or by words di- 
rectly quoted, 88,21 ; or bydepend. 
clause,with 50, 239, 22 At)ei|\it), 50 
mbít) ; with nAc, 258, 1 1 ; or by 
ir{fin. clause (Lat. acc. cum inf.), 
164, 22 An '0|\eAm A"oei|Mmí'o -00 
mA|\CAin, 'quos vivere dicimus'; 
30, 22 An mA'0|\A'6 A-oeii^ j'é -00 
beic 1 n-i|:j^eAnn ; cf. 44, 2. 

AÚtACAt), see A'ónACA'ó. 

At)rhÁlt, /., act of confessing, ac- 
knowledgraent, 120, 13 ; 244, 20, 
24 ; ffen., -mÁtA. 

A"ÓniOtA"Ó, m., act of praising, lauda- 
tion, 156,3; 9<^-y -tcA; — pL, 
-tcA, 41, 3; 160, 10. A'otn [ 301 ] A5 ATÍmotAim, I praise, extol, 165, 26. 

A'OmtllJim, I confess, acknowledge ; 
fut., A'Oirióc-, 250, 7, 

A'ÓriACA'Ó, (A-ÓtACA-Ó, ATÓIIACllt), 
m., act of burying, burial; sepul- 
chre, 43, 27; 155,9; gen.,-\.&Acte, 
5, 26; 269, y; -tiAicce, 163,26. 

A'ÓHA'Ó, see A'ÓAnnAt). 

AÚriAICim, I bury, 157, 14;— J3«55., 
-ceA|\, 37, I ; -cí, 160, 22 ; -eAt), 
17, 14; -p'DeA|\, 37, 31. 

A-ÓtlAICte, buried, 37, v. 

A'ÓRA'Ó, m., act of worshipping, ado- 
ration, 5, 12; 232, 18; gen., 
A'ÓAi^CA, 5, 22; 191, II. 

AXMlAI m , I worship, adore ('oo), 226, w ; 
254, 10. 

A-Ó-tlAtmAfl, veryawful, terrific, 32, 
4, v; 184, 16. 

ADUtJAinU, AXDUbílAm AR, see At)ei|\- 
im. 

Ae, only here in pl. dat., Aeib, liver, 
45, 19, 26. 

ACR, m., air, 47, 17; 5^^«., Aeói|\, 289,3. 

■<^S (i)> *'i-, battle ; ym., Á15, 187,25; 
[MR. 144; 172; 214; Oss. i. 62; 
116; vi. 120]. 

ÁS (11), m., good fortune, 257, 2. 

A5, prep., with, at, near, &c. With 
pronom. elements, it becomes : — 
A5Am, 8, 13 ; a^ac, 31, 10; Aije, 
7, X ; (/.) Aice, 236, y ; A^Ainn, 
76, 25 ; AgAib, 9, 20 ; aca, 77, n ; 
before^row. poss. it takes a helping 
vowel, AgA'tn, 128,7; aja'c, 
a5a''o, 73,14; AgAbujA, 128,7. 1, 
It denotes ' possession,* with subst. 
r^rA, variously used: — 131,29 ní 
fniit 'ouine A^Atn, ' I have no per- 
son'; 123, 25 A5 Ambí eA^lA; 124, 
6cA]\CAi|\ Ag'OiA; 132,13 Cj^UAIje 
•00 beic aca; 126, 25 bío'6 Afiof 
AgAc; 125, 30 (bí) 5eA]\Án a^ nA 
mA|\bAib ; — after other verbs, 128, 
16 (]^eAtbA) fÁgbAi'o ACA, 'the 
wealth they bequeathe to them,' 
cf. 143, 9; 130, 6 congb.Áit aca 
féin ; — constantly in the construc- tion . . . Ag ... A)\, ; 131, 16 
5|\Áin 'DO beic Ag "OiA o|\|\A, 

* God hath hatred for them ': see 
under a|\. 2, ' In (the writings of ), ' 
4, w téA5CA|\ Ag eóin ; ' in (tbe 
judgment of),' 224, 22 piAcmA-|\ 
Ag 'O1A, 'hateful in God's sight.' 

3, • * Co'ncerning, in respect of,' 
139, 14 A5 A n'oeA]\n|'A'o fpoiriA'ó, 
' about whom they have certified.' 

4, Partitive, ' (everyone) aniong 
{them)': — 108, 14 nAC CAbAi|\ Aon 
ACA ; 13, 8 ^AC Aon aca ; 14, 20. 
6, Often A^-fo, * here is,' voi- 
ci, 6, 9 ; 8, 29 ; 62, 15 ; 71, 7- 

6, "With verbal nouns, forming 
pres. ptcple : — 1, 18 ; 3, i ; 3, 4 ; 
140, 26; 163, 4; 169, 20; 128, 7 
(|ruitci) A^A'm in5|\eim, * ye are 
persecuting me'; Ag a toAJA'ó, 
' a-melting ' ; and in the passive 
construction, 139, 31 a^ a céAf a'6, 

* the soul being a-tortured ' ; 1 7 1 , y 
50 |\Aibe Aj A 'piAnA'6 ; often in 
apparent altemation with 'oo, q. v. 

7, As ptcple of accompaniment, 
'w'Ai^edoing,'&c.: — 130,5 •^^Scong- 
bÁit A nt)éi|\ce. 8, Of the agent or 
cause : — 282, 8 buAi'6^eA'6 Ag An 
fAOJAt, 'troubled by the world'; 
175, 15 céAj^A'o Ag An íocA, * tor- 
tured by thirst.' 9, Used idioma- 
tically after ^Ab, to denote (1°) 
'setting to work at,^ 10,5; i!^°) 
' passing over, forgiving,' 2, 27 ; 
99, 26 : see ^Ab. 

A'SA, m., respite, leisure, 106, 5. 

A^AI'Ó, m., face, 32, 11 ; a. "oo CAbAipc 
A|\, 291, 25, * to set one's face 
towards, fix attention on'; forming 
cpd. prep., Aí\ A., *in front of,' 
293, 14; or adv., •out a]\ a., *to 
go forward,' 293,24; — 1 n-A., 
'against,' 5, 23; 72, 15; 130, 30; 
*as a set-off against,' 136, 17; cu|\ 
1 n-A., ' to oppose,' 92, x; — ]\é 1ia., 

* in order to, with a view to,' 72, 27 ; 
gen., ai j;ce ;—pl. Aijce. AS^ [ 302 ] Am A^AttAiríl, /. {dat. as inf.), act of 
addressing ; conversation ; 78, 9. 

ASHA, m., act of suing ; pursuing with 
penalties, visiting sins with punish- 
ment; 93, 6; 149, 12. 

A^tlS, conj., and, but, &c. ; very often 
with pron., introducing a circum- 
stantial clause, 'seeing that (he) 
was,' &c., ' at the same time that,* 
&c. : cf. the use in 2,w ; 4, 16 ; 
8,5; 15,13; 18,22; 57,30; 68,7; 
63,13; 76, i; 83,3; 99, 12,14; 
165,io, &c.: 128,7; 131, i; 297,13- 
After adj., preceded by cotfi, it 
denotes *as,' * as . . . as'; 56, 4 
coni mAic A5Uf oib^MJeAf, * (A. 
acts) in the same way a« (B. acts)'; 
151, 9 ^just as (angry as he was 
before)'; after loriAnn, 'same as 
if," 121, 9 if lonAnn . . . Aguf, 
*perinde ac si'; after An oi|\eA'o, 
123,3, 'just as much ««'; after 
AihlAiT), itdenotes ^viz., namely,' 
2,17; 10,3; 63,2; 71,10. 

Albélt, awful, 145, 27 ; pl., -e, 151 w. 

Albeón-, see A-oeiiMtn. 

Alb51Uin, /., alphabet, 21, 19; gen., 
-c]\e. 

Albí'O, /., dress, clothes ; habit, 240, 
26; gen., -e, 194, 2S;—pl., -e, 
63, 2. 

Albne, see AbA(nn). 

AlbniS5, frail, perishing, 201, 15 
(wealth); 278, 19 (body). 

A1 ce, see a^. 

AlceAÓU, /., lesson, 5, 17; 9, 20; 
gen., -a. 

Aicme, /., race, tribe ; class, 63, 16; 
pl., 43, 23. 

AIÓHI'Ó, known; «íí An-Aicnit), |ni- 
Aicnit). 

A1"ÓbenseÓin, m., adversarj; the 
devil ; gen., -ó]^a, 19, i ; 186, 15. 

Alt)bseAÓ, tremendous, vast; dread- 
ful ; 57, 23 (desire) ; 87, 9 (ex- 
ploit) ; 98, 22 (depth) ; compar., 
-pge, 58, 26 ; — [prob. a derivative 
íiom Aibeif, * aby88U8.'] Alt)bS1$e,/, vastness, 5, 13; 113, 4 ; 

183, 29. 
A1"ÓttlltteA"Ó, m., act of destroying, 

destruction, 3, 25 ; gen., -ittce; — 

pl., -ittce, 170, 22. 
AipieAnn,m., offeríng; theMass; 125, 

z; gen., -inn ;— j?^., -inn, 138, 7; 

A. "oo |\Á'5, *tosayMass,' 134, 18. 
AWIC,/, Africa, 153, 15. 
Al^e, see Ag. 
Al^eAn, m., ocean, depth ; 58. 19 ; 

63, 18; 208,24; 218, w; 248,19; 

283, y (pit of hell) ; gen., -éin, 60, 

/3. 

Al^eAnUA, oceanic; deep; mountain- 
ous(waves); 17,22; 58,io; 187, 

13- 

Al^eAnUA, see AigneAt). 

A15ltlélt, wretched, 111, 18; 114,2; 

183, 10 ',—pl., -e, 187, 26. 
Al^neAt), m., heart, mind, 'animus,* 

intention ; 12, 25 ; gen., -^eAncA, 

5, 9; 20, 21; 172, 3 ; 178, 2; 

189, (>',—pl., -geAncA, 19, 6; 

38,14; 63, 18. 
Alt, /, wish; only in phrase, if Áit 

liom, * I (&c.) wish'; 38, 19 ; 130, 

26 ; 191, 12 ; once, (in poetry), if 

Áit -00, 167, 7. 
^lt^eAS, m., great desire, 38, 14 ; 
* 222, 20 ; often with AccobA|\, of 

the inordinate passion for wealth 

and power; gen., -a. 
ÁltSeASAÓ, full of desire, eager, 

zealous, 61, 15 (works of penitence). 
Altte, /, beauty, 18, 26; for Áitne, 

see ÁtAinn. 
AlttseAÓ, negligent, listless, 292, 5 ; 

[FM., p. 1614, AitfeÓAc] ; per- 

haps deríved from Aittj'e, cancer, 

gangrene, FM. 539; Wb. 30, b. 
Áltne, see ÁtAinn. 
Airh- (Arh-), prefix privative, m»-, 

dis- : — 

AirhóeAnu, unjust, 94, 28. 

Ainróeóin, unwillingness; inphrase, 
■o'a a., * in spite of one's wishes,' 
68, 12 ; 72, 29. Aim [ 303 J Ain Airh'ÓeÓnAÓ, unwiUing, reluctant, 

137, 3. 
AirÍimeAS, /., unbelief, distrust, 53, 

25 ; 171, 18 : see Ani|\Af . 
AirhteAS, m., disadvantage, detri- 

ment, loss, 290, 5 ; gen., -a. 
AlltineARU, m., weakness. 
AiriineAnurhAn, infirm,weak, 81, 15. 
Altiinél-Ó, uneven. 
Airimél'óe, /., unevenness (of road), 

210, 5 (of intricate, dangerous AirhniAn (-|véi|\), /., disobedience ; 

geti., -)Aéi|\e, 98, 19. 
A1 rh ni AUA, undisciplined (of the body), 

53, 3 : cf. Somil., p. 849, riatiai. 
Aimnit), unfruitful, barren, 252, i. 
AimseAn, /., time (in general, con- 

trasted with Atii, special, particular 

time) ; gen., -ptve, 124, 24; dat., 

-p-p, 139, 16; [ace., -p|\, used as 

mm., 3, z] ; — -pl., -a, 3, 30. 
AimseAn-ÓA, temporal, earthly (life), 

58, 28. 
Aimsi$im, I attack, make an attack 

on, aim at, 213, 3 : see Amti|^. 
AimS1tlSA"D, m., act of aiming at, 

hitting, 256, 14 ; 292, ii ; gen., 

-pjce ;— js^.j-pjce, attacks, temp- 

tations, 256, 28. 
A1t1- (An), prefix negative, un-, in-, 

dis-, &c. ; [sometimest«íe«síw; cf. 

AiiTÓíceALb, AinpAc]. 
AinbeAnc, /., evil deed ; gen., 

-beipce; — pl. -a, 149, i. 
Ainbt:eASAÓ (-po|^Ac), ignorant, 164, 

26. 
Ainbpne, stranger, one of another 

tribe, 149, 26, z. 
Ainbpos, m., ignorance, 80, v; 96, 

27 ; gen., --peAfA. 
A1 n ónei "0 rh eA6, unbelieving, ' in- 

fidelis,' 128, 30. 
Ain"OeAnb, uncertain, 6, 2. 
Ain-OJceAtt, m., great effort, 151, 4. 
Ain-oíot, m., ill-use, a baduse, 275,24. 
Ain-OÍSte, /., disloyalty, 58, v. : see 

'oíll'e. Ain'OIUI'O, impenitent, stubborn, re- 

probate, 43,2; 263,17,23; see 

explanation at 286, 25. 
AinX)1tíl'Oe,/.,impenitence, 43, y. 
Ain-OtlSeA-Ó, m., unlawfulness, in- 

justice, wrong, 82, 19 ; gen., -git), 

149, 28. 
Ain-OtlSteAC, illegal, 56, 28; 84, 19. 
AinCAS (Áiniui'), m., pleasure, 13, 13 ; 

57, 14; gen.,-A.:—pl.,-í,, 241, 15. 
ÁineASAC, pleasurable, 28, 4. 
AinéASSAI-Ó, inactive, 38, 18. 
AineÓtAC, ignorant, 103, 8. 
AinplAÓ, m., great debt, 151, 21 ; gen., 

-f-éic \—pl., -feic, -fiACA. 
AinSCeiS, /., anguish, adversitv, 91, 

17; gen., -e, 112, Y;—pl., -e, 

219, y. 
Ain^eAt, w.,angel; gen.,-^^l, 157,29; 

pL, -5it, 42, 28. 
Ainsit), wic^ed, furious, 185, v; 

[Prov. xxiv. 1 ; Oss. iv. 14 ; MR. 

198]. 
Ain^tlúe, angelical, 83, 10; beauti- 

ful (?) 149, y. 
Ain^níorh, m., evildeed, 15, w; gen., 

-A ;—pl., -A. 
Al n 1 Anrh AnÚA ó , of e vil consequences, 

ill-fated, 186, 12. 
AiniAnsmA, m., evil consequence, 16, 

w; 19, 29; 72, 12; 89, w; 164, 9. 
AiniCim, I protect, defend (against, 

A|\, ó), 113, 29; 133, 26; 246, 22. 
Aimcteóin, m., protector, 143, 20; 

gen., -Ó]aa. 
Ainittl, /., blemish, 22, 18; 83, 4 ; gen., 

-ifie. 
AiniOÓr, m., unkindness, cruelty, 128, 

y; 130, 24; 251, 8; gen., -a, 

131,2. 

AimoéUAÓ, unkind, cruel, 130, x; 

137, 26, 29. 
AiniOmótJt>A1-Ó, unfit, 195, 4. 
^inte,/., swallow, 255, y *hirundo'; 

[Áinteój, Ps. Ixxxiv. 3.] 
Ainm, m., name, 6, 8; gen., AnniA; — 

pL, AnmAnnA, 14, 12. Ain [ 304 ] A1R AinrheAÓ, blemished, ugly; disfigur- 

ing, 32, 3 ; 151, 25 ; 185, 15. 
AinrheASAfl"ÓA, unmeasured, immo- 

derate, 56, 19 ; 82, 9. 
AinttieASAR'ÓAÓU, /., immoderate- 

ness, want of moderation, 36, 11. 
AinrhlAn, /. {m.), passion, pleasure, 

lust, 6, 7 ; 47, 28 ; 230, 19 ; gen., 

-iTiéine; — pl., -a. 
AinrhlAnAÓ, passionate, lustful, sen- 

siial, 12, 30; 13,4; 24, 18. 
Ainrhlt)e,m.,animal, 22, 16; — inpl.: — 
Ainrhínue, animals, 32,15 ; 68,7. 
AinneAÓU (-|mocc), m., evil plight, 

181, 6; ffen., -|\eACCA, 32, 20; — 

pl., --peACCA, 108, 12. 
AinUIOÓUAÓ, pitiable (of plight), 71, 

30; 193, 19. 
AinseAHCAÓ, unloving, merciless, 

cruel, 205, 21. 
AinseAS^Airi, troublous, uneasy, 

281,3. 
A1 n S1 te, * handsel, ' 2 1 9, i ; elsewhere, 

ceAntiAC tÁitfie, q.v. 
Aipóe, /., maturity, 251, w ; deriv. 

from AbAiT), Ab(Ai)'6ce.* 
Ainc ttlAÓIlA, /., eft, newt; ffen., 

Ai]\cet., 201, 4, 5 ; [lizard, eA|\ct., 

Lev. xi. 30]. 
Áinc,/., ark, 7, w ; 86, X ; gen., -e. 
Aince, see A|\c. 
AinóeASAÓ, greedy, selfish, 198,v; 

220, 21. 
Ainóltt, see oi|\citt. 
Áint),/., direction, quarter, *ort'; 20, 

16 ; 110, 27 ; ffen., -e. 
Aint)-, see Á^t> ; used in cpds.: — 
Áin-O-óéim, /., lofty position, dignity, 

27, 8 ; gen., -e. 
Ain-O-eAntArll, m., high patron, 

62, w. 
Áint)-eASbOS, m., archbishop, 199, 

10. 
Áint>-innrhe, /., great wealth, high 

estate, 15, 22. 
Áint)-neAnnA, the greater stars, 236, 

21. AinDe, /., loftiness, beight, 5, 9 ; 1 

n-A., ' on high, aloft,' 29, 24. 
AimóeAn, m., sign, attribute, [MR. 

151, 12];— ^?.,.A, 24, 25; 99,4; 

217, II ; see also 'oeA|\b-Ai|\'5e. 
Aint)eóÓ-, fut. stem of ÁjA'otiijim. 
Aine, m., nobleman; ffen., -eAc ; dat., 

''*t'—P^-j -■'5; ff^^-i -^AC, 9, 15. 
Aine,/., heed, care, attention, 255, 27 ; 

often in phr. CAbAi|\c "00 a., to 

bring to one's notice, give heed to, 

15,19; 88,11; 132,1. 
AineAC, heedful, attentive, 34, y; 

97, 5. 
AineASÚA, illustrious, 38, v. 

AineAltl,/., act of counting ; enume- 
ration, 39, y ; 55, w; 156, 10 ; ffen., 
-]\ifie. 

Ain^eAt), m., silver, 2, x ; ffen., -gi'o, 
3, 12. 

Ainsim, I plunder ; pass., -ceA)\, 
41, X ; inf., ApgAin. 

Ain^teÓin, m., plunderer, 199, 6; 
ffen., -ó|\A. 

Ainiúe, definite, certain; 'quidam', 
139, y ; often with 'oo prefixed, 
11, y, 'ouine •o'Á., a certain man ; 
50 bÁ., ' especially,' 7,25; 128,29, 
'maxime'; 127,29, 'saltem' (Vlg.); 
often with predicative 1 n- pre- 
fixed, 77, II, bí An co]\óin 1 n-Á., 
ACA, * the crown is assured to 
them'; with follg. ffen., 124, 19, 
• assured of ' ; 276, 8, * they were 
sure'; so'o'Á., 226, 26. 

AinteA'SA'Ó, m., act of lending, loan, 
135, X, z. 

Aintl^im, I lend, 245, 26. 

Ainrh1t)e, /., veneration, respect, 76, 

18. 
Áinrhim, I enumerate, 86, 30; count 

(amongst), 167, 23 ; 217, 28 ; take 

into consideration, 225, 20 ; pret., 

Ái|\ini, 101,3. 
Ainuéine, /, artery, 47, 16. A1S [ 305 ] A1U A1S, m.,back, 18,13; |\é 'Aif, '(tookthe 
yoke) on his back ' ; in phr., 'opuim 
CA]A Aii', 'retrorsum,' 45, y, ' upside 
down ' ; commonly ca^ ai^ , * back- 
wards,' with corresponding pron. 
poss.j 145, 29, CAH A n-Aif ; 153, 

22, CA]A A Alf ; 212, 6, A|\ A llAlf. 

AlS^e, /., gift;— i?í., -geA'ÓA, ' obla- 
tiones'; 144, 27; 195, i: see Af- 

JAIt). 

AISI51ITI, I give back, restore, 92, 6. 

AISI05 (AifeAg), m., act of restoring, 
restoration (of health, goods, &c.), 
6, y; 24, 5 ; 79, 2; 228, i^ \ 255, 
24;^m., -p5. 

A1Stin5,/.,dream, 2,v. 

AlSUe, see Af. 

AISUeAU, w., journey, 194, 22; gen., 
-ci|\, 217, 2. 

AISUIíieAÓ, able to walk, 258, 3. 

A1SU1U1tl5A'Ó, m., act of removing; 
[now commonly used for ' to trans- 
late,' instead of the far better ACA-p- 
jAtiJAt)]; 259,15, *ut transferam 
montes.' 

A1U, pleasant, 6, 7, ^y aic An nít) téAg- 
CA|v; 256, 30 ní Iiaic |M|' An cnú- 

CAC. 

A1U,/., place; passage, text; 9, 9; 17, 

26; 25, 18 ; gen., -e, l,x. 
A1Ú, AÚ-, prefix of iteration, re- ; or of 

intensification : cf. Aic5éA|\, aic- 

jeA-pp. 
AltbeAn, m., reproach, 34, 25; 265, 3, 

A A. pn, ' the blame forthat' ; gen., 

-bijA, 72, 17. 
A1ÚbeÓ"ÓA"Ó, m., act of resuscitating, 

165,11 ; gen., -beói'óce, 242,21. 
AltbeÓÚAim, I restore to life again, 

pass., 241, 4. 

Aiúbeót)tii$im, id., 43, 5. 
AlÚbneiU, /., act of regenerating, 133, 

23, A|\ n-A A., 'bom again.' 
AlUÓim, I beg, ask, 46, 18. 
AIÚeAtlUA (i), acquaintance, 117, v 

mo t>Aoine a., ^ notos meos': see 
Aicnix). AIÚeAHUA (11), commandments : tee 

Aicne. 
AlteAnUAtl, see Aicnim. 
AIÚeAS, m., triumph, 18, 26; 156, II. 
AIUeAS, m., repose, comfort, 183, y, 

'solatium.' 
AIÚIirtllOUAt, m., act of re-discussing, 

reporting, 49, 20; re-narrating, 

quoting; in phr. a^ a. b|MACA|\, 

223, 12; 263, 20; 270, 6; 295, y. 
AIÚ'SeAíl, very sharp, 166, v (weapon). 
A1Ú$eAtlíl, very short, té 1ia. Aon 

tiAi]Ae, *in the brief space of an 

hour,' 17, 21; 283, y. 
A1Ú$ein, /., symbol, type, 147,17 a. 

■oo'n comnAi'óe, ' symbolum quie- 

tis ' ; 289, 6, Elias the type of the 

penitent; cf. FM., p. 2210, a. An 

"oúin, 'a similar fortress,' its coun- 

terpart ; p. 2368, *a second C 
A1U1"óe,/., haunt,place of resort, 292,20. 
ÁlU1$im, I inhabit, 90, z; 266, 22; 

fut., Áiceóc-, 113, 9. 
A1U1$teÓltl, m., inhabitant, 150, 4. 
AltlS, /., reproach, contumely, 15, i; 

227, 22; mA|\ A., *in contume- 

liam,' 26, x; 131, 13; 160, 29; 

gen., -e ; — pl., -e, 
A1U1tl$A"Ó, m., act of dweUing, habi- 

tation, 90, 28; 103, 14; 149, 26. 
Altte, in phr., Af a 1ia., ' thereafter,' 

149, 23. 
AltrheAtUAS, m., regret, 252, w. 
Altrhélle, /., id., 53, 26; 219, i; 

261, 15. 
Altne (i), /., commandment, 15, v, 

c|\Ann nA Via., ' the forbidden 

tree'; — pl., AiceAncA [formed Irom 

AicneA'6], 50, 27 ; 150, 5 ; gen.^ 

-ncA'ó, 146, z. 
Altne (11),/, knowledge, recognition, 

103, 15 5An Aicne Aige ai]\ ; 

215, 14; 223, 22. 
Altne,/., Athens, 105, 19. 
Altni"ó, known, recognized, 41, i nÁ]\ 

b' A. t)ó é; 88, y ; 104, 5 ni Iia. 

(locc) t)Am tii|A]Ae, * I don't know a 

single fault in that land.' 

2R Alt [ 306 ] All AlÚtll'm (i), I order (t>o) ; pret., Aiciti, 

13, z. 
AlÚHim (ii), I know, recognize, 
179, v; 223, 24, 'nec cognovit 
eum'; pass.^ AiceAncA]\, 47, 30; 
50, 15; 215,19. 
A1tíl1$e,/., penitence, 260, w. 
Altni$eAÓ, penitent, 13, 14; 250, 

23, 29 ; 266, 28 AiciAeAC. 
AltniS (i), /., imitation, 73, 5 ; 108, 

15; 171, 9; 283, 20. 
Altms (11), /., act of narrating, 36, y; 

295, 5. 
Altmsim, I narrate ; pass.^ -ceAjA, 

234, 26. 
AIUUHeAt!), m., abode, dwelling, 88, z ; 

gen.^ -ei'b, 269, 6, * habitaculi.' 
AIUUneA'bA'Ó, m., act of dwelling; 

gen.y -bcA, tucc a., * inhabitants,' 

82, 6. 
AÍAt), m., wound, 63, 5 ; gen., -Ait), 

64, 8. 
ÁtAinn, beautiful, 38, v ; 115, 5 \—pl., 

Áitne, 116, 26; — compar.f Áitne, 

38, 26. 
Ate, in phr. ó fin AÍe, * from that time 

tiUnow,' 30, 8; 85, 9; 91, 14. 
Att, m., rock; oiily in 173, ii Att 

b|\tiAc-'Dtib, a black-edged rock; 

but cf . FM. 1592, where Att-b|\UAc 

is given as one word, * rocky pre- 

cipice.' 
AttrhÓU'ÓA, gigantic, 55, v. 
AttrhtÍRAÓ, m., foreigner, 130, 27; 

161, 28. 
Attót), ini n-Attó-o, *of yore,' 153, 2; 

212, 26. 
AttUA, wild, imcouth, 68, 7, of animals ; 

96, 28, of men. 
AttUAH, m., yon side of the country, 

the wilder parts; correlative to 

ceAnncAp, the wtfúsrírpart; 248,19 

1 n-AigÓAn AttcAijA, 'into the 

depth of the wildemess'; 254,v ó 

Ai^éAn AttcAi]A An uitc, *back 

from the wild wastes of sin ' ; 269, 3 

C|\iAtt C]\é A. nA bu|\cói'oe 7 c|\é 
f'Ái'Ac An peACAi'6. Atttas, m., sweat, 48, 20; 189, 8. 
AtmSAin, /., alms ; gen., -fAine, 

130, ig;—pl., -fAnA, 63, 10. 

AtOS (=Af tof), in respect of, owing 

to, 15, 6; 27, 12; 28, z, &c. ; 

282, 18; 289, II. 

Atu, m., joint; section of abook, 119, 2. 

Atuom, /., altar, 6, 2 ; gen., -cópA, 

245, 6;—pl., -e, 14, 20. 
Attl- (Alttl-), prefix, negative and inten- 

sive. 
Am, m., time, of special, definite time, 
Kaip6s; 34, 16; 262, 30; 114, 7 
nAC Am ceici'5, *it is not the 
moment for flight ' ; gAC Aon Ain, 
292, 19, 'omni tempore'; 'n-A 
ViAtn, * in its due time,' 64, 29 ; 
206, 17 ; 252, 27 ipA n-Am pn ; 
234, 1 1 ó Am A cuif mi'ó ; 275, 29 
50 liAm A cui|vce 1 foiteAf; 
174, 20 JAC ^é n-Am, 'alter- 
nately.' [In expressions of quan- 
tity, note the difl'erence: 50 né 
iTiéA'o Am, ' how often '; but 50 'oé 
ifiéA'o Aimp|\e, ^ how long.''] 
ÁrVl, verily, 185, i. 

AmAÓ, out, after verbs of motion; 
56, 28, beAnAf AmAc ; 68, 22 
cuj AmAc ; 124, 22 -oo fgAOit 
AmAc ; — often in phr., ó fin AmAC, 
*from that time out, onwards,' 
3, 17; 4, 3; 13, 14; 131, 7; see 
Amuig. 
AmA"OAn, m., fool, 16, 26; 142, 22. 
AmAX)ÁnUA, foolish, 265, 2. 
AmAlt), /., spectre (?) ; only in the 
alliterative AmAi-oe a|\|\acca, 1S5, 
14 ; 187, 2 ; [cf. MR. 166 AftAÓ 
nA n-AmAi'oeA'6, ' temptation of 
the infernal agents,* O'Don.] ; 
AmAi'o means 'foolish woman,' 
Prov. xiv. 1. 
AttlAlt {prep., conj.), like, as; 2, 26; 

128, 7, 8; 130, 22; 131, 6. 
AltlAltt, /., act of sporting, amuse- 
ment, 66, 16 ^5 a. [Átnuitc K.] 7 
Ag fúgfA'ó |\iA, of the cat sporting 
and playing with the mouse ; [in AtriA [ 307 ] Amu Scotch Gaelic it means * to entangle, 

hinder,' whereas the word amhailt 

(as read by K.) denotes an evil stra- 

tagem.'] 
ArhÁin, alone, merelj, only, 3, x ; 

58, 24 ; 136, 8 ; 253, 25 : cf. l, 4 

Aon iiAi]\ AiriÁin, ' only once.'* 
ArhAltlSeAÓ, distrustful, 295, 21 a. 

Ai]A f éin, distrustful of himself : see 

Ainii]AeAf, Ain|AAf . 
ArhATlCAfl, windfall, luck ; only used 

in 142, y, to express the Latin * cas- 

trense ' ; of ten in the poems : cf . 

O'Huidhrin, 98, 4 |^en, a§a 7 

AinAnctii|\ ; no doubt from 0. Fr. 

aventure. 
AtnÁtlAÓ, to-morrow, 19, 19. 
ArilARC, m., sight ; power of seeing ; 

glance ; 6, y ; 56, 10 ; 202, 22 ; 

231, 2; A hA., 'out of sight,' 

145, 28; 180,i; 268, 24. 
AmAflRAn, \ m., oppression, dis- 
AtnvOtinÁn, ) tress, 6O, 6; 167, 2; 

227, 26 ; no doubt an intensive form 

of fO|\|\Án. 
ArhSAH, m., inconvenience, trouble, 

affliction, 16, 6; 19, 29; 28, y. 
Arh^AtlAÓ, afflicted, 273, i. 
ArhSÍAn, impure, 184 x. 
ArhtAfÓ, thus, in like manner, 2,v; 

often aiti'Lai'ó pn, 172, 4: see also 

under Aguf . 
ArhttlAt), m., tribulation, 57, 15; 

75, 23. 
ArhnÁtlieAÓ, shameless, 263, 17. 
ArhnAS, m., doubt, 274, 28 ; Aiih- 

i|\eAf, dis-belief. 
AmSAine,/., (military) service, 61, 29. 
Amtl$A, astray ; ■oui a m., to go 

astray, be lost, 263, 13, 31 : see 

muJA. 
Amtl15, outside, on the outside ; ■oo'n 

teic [or caoiId] Ámuig, 82, 26 ; 

98, 21 ; teAC a. "oo, 'outside of,' = 

* besides, in addition to,' 52, 23 ; 

89, I jMi' An 'oopuf Ainuig ; — for 

1 tnuij, * in theplain,' dat. of mAJ, 

whereas AinAc is acc, 1 mAc, ^into the field': cf. ifceAc {acc), but 

ifcig {dat.). 
AmttS (i), m., soldier, servant, 179,9; 

*ministrantium,' 205, 21. 
AmtlS (11), m., attempt, trial; attack; 

cug A., 'made an attempt, tried,' 

17, y; with a|\, upon, 65, 12; 

114, 9 ; but 257, 10, he *can't hit 

theroad': cf. 269, 8. 
An-, negative or intensive prefix. 
An, def. art., the ; aspirates /m. sg. 

nom., and mas. sg. gen.\ also the dat. 

with "oo'n of mas. orfem. sg., but 

with other prepp. it eclipses ; thus 

■oo'n -peA-p, but Leif An "bfeAi^ ; in 

the aspiration of f, cf is written ; — 

pl., nA ; eclipsing in genit. 
An, (eclipsing), particle of interrogation, 

whether, if ; 33, 30 ; 71, 19 ; 78,9 ; 

91, i; 115,5; 215, 14; — 33,30; 

60, 17 ; 53, 12, 14 ; hefore pret. the 

n assimilates with the |\ of the perf . 

prefix ]\o, and becomes a]\, 88, i ; 

99, 25. 
Án, noble, 161, 28. 
AnA (Áne), /., nobility; prosperity, 

257, 2 ; 272, 14 ; used in connexion 

with i'onAi' and Ág. 
An-AbA1"Ó, immature, 195, 17. 
AnAÓAin, see Anf-ocAin. 
AnACAt, m., act of protecting, delive- 

rance, 130,w. 
An-At), m., misfortune, 28, y ; see Á§. 
AnAim, I wait; abide, dwell, 85, 16; 

94, 19; 198, i; 208, 17; 209, v; 

211, 28; [with prothetic/, mostly 

written fAn-, ■o'f-An.] 
An-A1Ónit),unknown,267,22; 269, 13. 
An-Altni"Ó, id., 223, 8. 
AnAt, /., breath, 53, 21 ; gen., -Áile, 

49, 10. 
AnAm, /., soul, 10, 10; gen., AnmA, 

202, 26 ; [this word is always/m. 

in the genitive, nA hAnmA, and 

bAin-ci§eA|\nA is used in con- 

nexion with it, 266, 5 ; but the 

nom. is almost always mas., no 

doubt through conf usion with Ainm, AtlA [ 308 ] Anp * name.' I have made it uniformly 
/(?m., as in 0. Ir. The declension 
is unsettled, for it is sometimes 
treated as a naml stem, and con- 
founded with Aintn, dat. AnmAin, 
pl. AnniAnnA, 101, 20; 114, 15; 
but often as if it were a w-stem, 
pl. AnAmA, 55,9; 91,6; dat. An- 
AniAib, 56,7. So CAtATfi is some- 
times made a mas. a-stem, with gen. 

CAÍ Altfl .] 
AtlArhAin,/., actof remaining, 136,17; 

252, 6 AnniAin ; now genly. jTAnA- 

■mAin(c). 
AriAm-ÓAltl'OeAS, m., soul-friend- 

ship 63, 19. 
AIIAm-ÓAflA, m., soul-friend, confes- 

sor, 138, I. 
Atl-AOl'b, /., discomfort, distress, 75, 

23; 187, 14. 
A11-AOSUA, not aged, young, 297, 3. 
An-AnSAI-Ó, id., 140, 3. 
AnbAlt, great, large, heavy, 57, 27 

An^TAT) ; 219, y Aingceife ; 289, 28 

ACCo'bA^A. 

AntÍTTAinne, /., weakness, 36, 19; 

81,6. 
Anb-pAnn, weak, 2, i ; 86, 27. 
AnbLASA'Ó, m., great taste, over- 

liking, 255, i. 
Anbnoi"0, /., great captivity, 65, 2 ; 

216, 20; 243, 22. 
An'BtlAin, /., unsteadiness, dismay ; 

coupledwith c]mc, 189, 6; 208, 10. 
AnCAIHe, An^cAijAe, /., anchor, 66, 8. 
AnÓAlteAtn, m., ill-use (of time), 

147,3. 
Anónofóe, m., malevolence, 143, 30; 

147, 13. 
AnóUtlAm, m., excessive (worldly) 

care, 262, 27. 
An-Oltl, to-day, 19, 19. 
AntDÓÓAS, m., presumption, 206, 13. 
Ani:A"Ó, m., storm, 67, 27 ; gen., An- 

fAiT), 104, 20. 
Ant:At)AÓ, 8tormy, 208, 21. 
An^tAIÚ, m., tyrant, 34, i. Anipt/AIÚeAÓ (-fÍACAc), tyrannical, 

2, 29; 262, i;—pl., -e, 183, 6, 

' tyrannorum.' 
An'^tAtÚeAS, m., tyranny ; gen., "cif 

149,15, or °ceAf A, °ciufA, 98,i6. 
Ani:OÓAin, /., evil consequence, cala- 

mity, 80, i; 216, 10; gen., -e, 

234, 22 ; [often written AnACAin]. 
Anf:ottAin, unwholesome, 44, y; 

48, y. 
AnpÓlltAnn, m., violence, oppression, 

onslaught, 18, 29 ; gen., 31, 14. 
AniAtl, from the west, 291, v. 
AníOS, from below, 212, 20. 
AnrhACnAS, m., excessive desire, lust, 

236, X ; but 267, 20 ia|a n'oul 1 

n-A. A]A'D1A, * when they had f allen 

into disobedienee (?) to God.' 
AnrhAin, see AnAiiiAin. 
AnmAnnA (i), (names) : see Ainin. 
AnmAnnA (n), (souls) : see AnAtn. 
Ann, see prep. 1 ; used with acÁ, (fuit, 

&c.), to express ' existence,' 139, 8 ; 

140, 22 ; often Ann-fo, 'here, 

now,' 135, 20; Ann-pn, 'there, 

then,' 137, 9. 
AnnÁtA, annals; gen. (also AnnÁlAc), 

153, 2 ; 204, 12. 
AnnAttl, seldom, 117, w. 
AnnSA, compar., dearer, 282, 29. 
AnnSA,/., affection, 56, v; 166, 29. 
AnnSAÓU,/.,id., 12,29; 238,21. 
AnoÓU, to-night, 16, 27 ; 156, 13. 
Anoin, from the east, nA gAoice 

Anoi|\, 291, 25. 
AnOIS, now, 57, 13 ; 158, w. 
Anonn, beyond, CAj^fpuc a., 251, 13 ; 

(but AWAC in 251, 20). 
AnonTJAlSeAÓU, /., inordinateness, 

want of restraint or moderation, 

A. An biÁif, 44, X. 
Anon'Ol1$A'ó, m., absence of order, 

176, 20. 
Anon"OtilSt:e, unrestrained, immode- 

rate, 36, 13 pAcc ; 48, 20 Altuf ; 

164, 29 cuniA- 
AnÓ^SUA, unsatisfying (?), 187, 29 

1 n-AtbA A. if|Mnn. Ans [ 309 ] A01 » AHáOÓAin, imcomfortable, 264, 21 

|\Ót). 

AHSÓÚ (-fój), m., destitution, 27, 9; 

27^1, 21 ; ffen., -fóij, 75, x. 
AtlUtAS, m., merriment, amusement, 

13, 13; 16, iS ;—pl., ATicUir, 

241, 15. 
AtlUOlt, /., great desire, seK-will, 12, 7 ; 

pleasure, 28, 2 a. íia coltiA, * car- 

nisvoluptas'; 12,7; 38, 22 ; 58, 10; 

226, 14; 248, 27 ; ffen., -e. 
AtlUOIS^ÚeAÓ, extreme (of poverty), 

151, 19 boccAcc A., without the 

necessaries (of life). 
AnURAÚ, 1 n-A., at an unseasonable 

time, too late, 57, 20; 131, i. 
AnuUAÚAé, untimely, 48, 2 co-olAt). 
An-tlA'bAll, m., great pride, 149, x. 
AnUAltDReAÓ, very proud, 8, 24. 
An-tlAltt, /., inordinate pride, 6, 19 ; 

96, 2; ffen., -e, 73, 22. 
AnUAS, down, from above, 9, 19; 85, x ; 

104, 8; 152,1. 
AntJASAt, ignoble ; compar., AtitJAifte, 

32,14; 95, i; 177, 21. 
AntJttAtfl, unprepared, 16,w. 
AnurhtA,/, disobedience, 68,13. 
AnurhtAéu,/, id., 84, 26. 
AOb"DA, comely,beautiful, 208, 16 ctiin5 

A. nA bAicjMJe. 
AO^Aine, m., shepherd, 96, 27 ; 

185, 12;— pL, -|m', 265, 16. 
A01, science (?), 161, 24 ^eAjA 50 

n-Aoi. 
AOlbltt, joyous, only in phr. 1 mí a. 

(A]AAé), 16,30; 23,7; 240,1. 
AOlbinn, beautiful, 76,7; 115, w; 

148, w. 
AOlbneAS, m., joy, delight, pleasure, 

mirth, 69, 25 ; 115, 19 ; 226, 10. 
AOlSeAÚ, m., guest, 103,5; 197, x; 

[dental stem, 0. Ir., N. oiffe ; G. 

oiged ; D. oigid']. 
AOlSfóeACU, /., hospitality, 51, w; 

103,5; 200, ii; 258, 21. 
AOlteAÓ, m., dunghill, 27, 20; gen., 

An Aoitij, [Luke xiv. 35], 27, 4 

CA^n-A. AOm-, see Aon. 

AOin-'OÍÓeAtt, m., one continuous 

effort, 217,1. 
AOine,/., Friday, 63, 10. 
AOiníeACÚ,in-A.,atonetime,282,28; 

equaUy, all together, 'similiter,' 

51,23; 1 n-A. |MÚ, 'along with 

them,' 12, z ; but 218, 12, * once, 

one time.' 
AOin-neAÓ, anybody, 23, 17 ; 64,6. 
AOin-nít), m., anything, 53,8; 110,25; 

'atall,' 134, 14; 259,8. 
AOISe, see AOf. 
AOt-SonAt), m., act of lime-buming, 

221, 28 ; 'oeACAC •oíotnAif ó'n A.-j. 

tlAbA1|A. 

AOt-tOS^A'D, m., act of lime-buming, 
kiln-drying, 52, 17 ceAn'oÁit nA 
coite bíof Ag A.-t. nA ViAninA. 

AOn, one, the same ; forming cpd. with 
follg. word, as it observes vowel- 
harmony; AOin-'béiin, -biAt) [the 
same food], -•oíceAtt, -éAtDÓcAf, 
-jné, -f-eAcc, -neAc, -ní'5, cije ; 
but Aon-cA|\n, -coifj, -c]aáca, 
&c. ; — A|v Aon, 'together,' 282, 28 ; 
tnA|\-Aon, * along with,' 3, 2 ; 
139, z. 

AOn-AÚAnCAÓ, one-homed; unicom, 
17, 25. 

AOnAn, alone ; in phr., 'n-A AonA]\, 
(he) alone, &c., 87, 3. 

AOnAnAnAÓ, alone, solitary, 212, 12 ; 
compar., -At^e, 117, 3. 

AOntAIÚneAÓAS, m., association, con- 
stant presence, 179, 7, 

AOnrhA"Ó, ordinal of Aon, used with 
composite numerals, An c-AontnAt) 
•oéAg, *the eleventh,' 53, 11. 

AOnUA, /., unity, 36, 28; 261, 14; 
dental stem, dat., AoncAit», 297, 29. 

AOn-UOISS, inphr., 'o'Aon c, of one 
(set) purpose, deliberately, 160, 2; 
215, 6 ; [cf. Ruth ii. 16 ; 2 Pet. iii. 
5 ; Heb. x. 26]. 

AOnuuSAt), m., act of assenting, con- 
sent ; gen., -ctiijce, 196, z. Aon [ 310 ] Atl AOnulll^im, I assent, 36, 26; pass., 
-ceAp leó, 204, 23. 

AOnCtJ1$ÚeAÓ, willing, voluntarj, 
234. z ; 239, 19. 

AOnutJmA, /., continence, 284, 28 ; 
abstention (from evil), 294, 24. 

AOS, /., age, 2, 4; 147, 7; people, 
277, 5 ; 208, I ; ffen., AOife, 6, 3 ; 
280, 21; dat., Aoif ; — pl., AOfA, 
2, 4 ; 280, 13. 

AOSUA, aged, worn-out, 63, 2. 

ApSUAt, m., apostle, 79, 16 ; 118, 9; 
234, 20. 

AH (i), >»., tiUage, plougliing, 194, 13; 
208, 18. 

AH (11), m., slaughter, 268,12;—^/., 
77, 2. 

AH, (eclipsing,) our, 2, 10. 

Atl, said he, 'ait, inquit,' 71, 19; a|\ 
pA'o, 'said tliey,' 71, 21; 140,2O. 

AR, prep., on, upon, over, &c. [It is 
greatly to be regretted tbat tbe form 
Ai|\ bas been so frequently used in- 
stead of tbe onIy correct form, a|\ ; 
and on tbe otber band, that a|v 
itself bas come to be written instead 
of tbe (eclipsing) ia|\.] With pro- 
nom. element, it assumes the forms, 
o|\in, 145, 22; opc, 140, 19; ai|\, 
1, 8 ; /, tii|V|\e, 2, II ; o]\Ainn, 59, 
10; [oi|\n, 34, z] ; o]\Aib, 164, 27 ; 
o^|\A, 1,21. In general it may be 
said tbat a]\ corresponds to the word 
upon; A|\ AmbiAt) Anppn, 21,ii ; 
A|\ An mboivo, 9, 5 ; a]\ An ]\Aon, 
20,6 ; A|\ cuIaij áii^-o, 20,17 ; a]\ 
Aon tÁCAi|\, 20, 20 ; a]\ AteAbAit), 
23, 10; A|\ a1.cói|\, 24,21 ; A|\teic, 
24, 22 ; A]\ clÁ]\, 25, 20; a|\ 'oeit, on 
a latbe ; a]\ cincéAn, 45, 27. Used 
[A], before nouns, often witbout 
the article, toexpress advbl.notions 
of time, place, manner, cause, and 
usually it does not aspirate, un- 
less itself folld. by a genitive: — 
1°, of time, A|\ bAll, at once, 
146, 3 ; A|\ f eAt), throughout tbe 
length of, 38, 11; 62, 8, 27 ; 121, 31 ; A)\ ló, by day, 48, 3 ; a]\ 
mATOin, in tbe morning, 105,30; 
[a|\ 'ocúi', 4, 24] ; A|\ tiAi]\ib, by 
times, 4, 21; — 2% of place, a|\ 
beAÍAc, 72, 1 ; a]\ bic, in existence, 
='at all,' 80, y; A-p -pAt), lengtbwise, 
21, 28 ; A|\ f Ai|\]\5e, at sea, 103, 9 ; 
A]\ fÚT), tbrougbout, witb gen., 

70, 6 ; A|\ 5|\innioll, at tbe bottom, 
17, 29; A|\ tÁ|\, on tbe ground, 
fallen, 132, 10 ; a]\ tÁCAi|\, 72, 3 ; 
A]\ teA|\, 22, 7 ; teAC a|\ teAC, 
side by side, 27, 3; a]a mtii|\, 4, 13 ; 
A|\ neAifi, in beaven, 62, 12 ; 
A]\CA]\pA, 'breadtb-wise,' 21, 29; 
A]\ CAtmAin, on eartb, 85, 4 ; 
129, 3 ; A]\ cí, on tbe point of, [see 
cí) ; A]\ C]VÁ15, on the sbore, 73, 17; 
addition to numbers, (ceic]ve) a]\ 
ficit), 122, 5 ; t)o bA]\]v . . . a]\, 
over and above, 123,2,3; — 3°, of 
manner, a]\ co]v, on condition, 
48, 29; 91, x; 97, 24, a]\ co]v 
eite, * aliter,' 127, 19; a]\ c]\uc, in 
tbe form of, 38, w; cf. 10, 12; 
A]\ "óeilb "Oé, 39, 3 ; a]\ An mot), 
50, 22 ; 181, 18 ; often beforeverbal 
nouns of condition, [a] e.ffr. before 
bAitt-c]\ic, in terror, 30, 30 ; x>eó- 
]\Ait)eAcc, in exile, 95, 23 ; ]rÁn, 
astray, in exile, 71, 27 ; ]?iA]\tAoit), 
id., 70, II; ]:iucAt), a' boiling, 
242 v ; ]rotuAmAin, a' hovering, 

71, 13; tA^'At), a-blaze, 237, 21; 
mA]\cui5eAcc, a' riding, 290, 23 ; 
mei^'ge, drunk, 56, 20 ; oipt)eACC, 
as a guest, 200, 11; o]n)A, id., 
103, 17; ^'eAC^^Án, a' straying, 
70, 11; pubAt, a' walking, 4, 1 1 ; 
and [b] in phr. a]\ b]veic, * fated,' 

72, 26 ; 106, 25 ; A]\ CAi]\t)e, oa 
respite, to put off, 129, 29 ; a]\ 
ceAt (reduce) to nougbt, to put off, 
127, 10; A]\ coimi]vce, in care of , 
61, 2 ; A]\ coinjeAtt, on condition 
of, 261, 10; &]\ coinnmeAt), on 
*coigny»' 77, 17; a]\ coip]\, a' 
feasting, 9, ii; ai\ cumAf, in the An [ 311 ] An power of, 26, v; a|\ pAOfAtri, 
under protection of, 75, 24; a|\ 
f éACAin, to look at, 285, 25 ; a|\ 
teAC-C|\om, under oppression, 132, 
21 ; AjA cogA, at the clioice of, 
140, 18 ; A|\ C01L, according to the 
wiU, 62, 9 ; — 4°, ot' cattse, a]a Ati 
A'6bA|\ pn, 22 z ; A-p eA^ÍA, for 
fear, 33, 28 ; a]\ pilAnj "Oe, by 
God's permission, 67, 19; a|\ pj|A- 
ÁileAtfi, at the bidding of, 68,17; 
A|\ impi'6e, through the interces- 
sion of, 134, 9 ; a|a iriéit) a fuinn, 
123, 10; Af fon, for the sake of, 

28, 15; 121, 3; of recognizing a 
person by some sign, 50, 15, AiceAn- 
CA|\ A|\ A béAfgnA. [B], after 
verbs of motion, 1°, upon, against; 
of leaping on, striking, inflicting, 
&c. ; e.gr., b|\eic a]\, to seize, lay 
hands on, overtake, 207,15; buAil- 
ceA|\ i-AijeA'o Ai|\, 70, 5, 8; c|\oc- 
At), 26, 8; ):eA]\CAinn, 71, 26; plt 
(restoring ío), 56, 18; 137,i8; ini- 
i|\c, inflict (punishment) on, 1,8; 
21, 13 ; T)o téig A ucc A|\ A "óéif, 

68, 22 ; ling, 16, 7,v; ltii§, 1, 12 ; 
An •oi^ong trieAfgAf iat) féin ai]\, 
262, w; pleA'ó, 6, x; 68, w; 
ceA^ifiÁib, 19, 22 ; ceilg a|\ ca|\- 
]\Ai5, 22, II ; ceAcc a^v, to attack, 

29, 20; c]\oi'De "Oe -00 c. 0|\|\a, 
God's heart tumed towards them, 
125, 10; 134, 8; cilb, 46, 18; 
28, 25; ctii|\lin5, 16, 22; CU1C, 

69, 28. 2°, frequently after the 
verbs, cu]\ , •oéAnAin, CAbAi|\c, 
with suitable predicates : — after 
cu]\, goveming bA|\|\ bi^oi-oe, 126, 
12 ; CA01 cneAfCA, 142, 24 ; com- 
mAom, 122, 16; cuing, 67, 20; 
cú|\Am, 126, 14; inof, 251, 7; 
5Ai]\m, 251, 16; impi'óe, 2, 11 ; 
^ijneAf, 141, w; coifmeAfj, 
141,7; — after 'oéAnAm, govem- 
ing Ainiocc, 130, 24 ; beA-pcu^A'ó, 
2, 3 ; bi^eiceAmnAf, 24, 4; b|\onn- 
CAf, 62, 5 ; cAf Aoi-o, 127, T, cneA-o, 70, 13 ; cnuAfAc, 128, 22 ; 
coimmeAfjA'ó, 26, 6; 'oibfeif^, 
126, 29; fAi|\e, 74, 29; ffoifiA'ó, 
139, 14 ; gui'óe, 126, 30 ; teijeAf, 
132, i; léi]\-meAf, 22, 19; boc, 
72, II; mAibl, 130, 18; oib|\iu- 
JA'ó, 140, 23 ; oif beAC, 34, 14 ; 
fÁ]\u§A'5, 71, V ; fgAoileA-ó, 
142, 25; pnuAineA'ó, 5, 20; coit, 
1, 21 ; c|\ócAi]\e, 127, 29; ulbtnu- 
JA-ó, 6, 3 ; — after CAbAi|\c, go- 
verning AicbeA|\, 72,17; Amuf, 
67, I ; ■oíot, 108, i ; fA-'óeA|\A, 
20, V ; 137, 8 ; fUAfslA'ó, 128, 5 ; 
míniu§A'6, 3,8; neithcion, 52,28; 
cÁi|\, 249, 9 ; cug A|\, to call, name, 
40,5; seeexamplesunder'oobei|\im 
[c]. 3", after b]\eic, of passing 
judgment on, 1, 6. 4°, after ^Ab 
[q. V.], inflict blows (with, -00) 
upon, Af, 73,2,3. 6°, afterverbs 
of praying to, appealing to; eij, 
119,6; 5ui'6e, 126,30; 131, 23; 
tAff, 74, 28 ; 122, 28 ; 125, 13. 
6°, of speaking about, thinking 0/, 
treating of, &c. ; cf. Aicfif, 6, 9 ; 
tAbAi]\c, 2, 6; téAJ, 69, 24; 
f5]\íob, 119,7 ; nnuAineA'6, 73,19; 
c|\Ácc, 119, I. 7°, of gazing 
upon, feiceAtfi, 26, 15; fitteA'o, 
19, V. 8°, of feeding upon, in- 
geitc, 55, 10. 9", of enjoining upon, 
fU|\Áit, 106,w. 10°, after verbs 
of displeasure, threat, complaintj 
offence, &c. : bAjAf, 74, i; 136, 19; 
éAgnAc, 17, i; soitt, 140, 19; 
169, 16; tocc •o'f'AgbÁit A|\, to 
find fault with, 228, 22. 11°, as 
proof of, •oeA|\bA'6, 6, 25 ; bío'6 a 
pA'6nAif e pn a]\, 8, 7, * let the 
proof of that rest on this example'; 
182, 26 Aj-fo ]nii'6ce o|\|\a. 12% 
after verbs of losing, refusing {lo 
give), hindering, &c.; — CAitt a|\, 
to neglect the interests of, 127, z ; 
130, y; 137, 30; ceit a|\, to hide 
from, 128,25; 182, y; •oiutc a]\, 
98, y; eim'6eA'6 a|\, 128, 2i ; féAti Atl [ 312 ] An A)A, 130, I ; 249, 23 ; coi]MneAf5 
Ap,98,29,x; 110,23; 229,20. 13°, 
after verbs of protecting, guaran- 
teeing, a^«i«s< a person ; — AriACAt/, 
31, 25 ; 44, 18 ; cAotfiriAt), 18, 24 ; 
193, 6; coiméAt), 28, v; 96, 10; 
151, 28 ; co-pnAtTi, 250, i ; ■oíon, 
1, 20; 18, 14; inróí'oeAn, 71, 17; 
iniocÍAnn, 18, 15 ; lomcojnAiri, 
18,9; lomgA'bÁil, 196,26; fAO|\- 
AT), 34, 24. [C] of emotions felt 
by a person, care, sorrow ; thirst, 
need ; fear ; joy, affection, &c. : 
e.gr. bÍAf, 45, 30; cú]AAm, 122, 
17; 'ooiljeAf, 122, 26; eAgtA, 

74, 20 ; eAfbAit), 6, 23 ; fonn, 
57, 23; lúcgÁif, 33, 24; miAn, 

75, 14 ; ^iAccAnAf, 254, i ; CAf c, ■ 
254, z ; UAmAn, 16, y ; hence, 
ethically, of extensive usage, ex- 
pressive of favours conferred on, 
danger impendent over, liking for, 
memory of, knowledge about, com- 
plaint against, horror for, hatred 
of, disgust with, debt due from, 
bond against, claim upon, victory 
over, power over, &c., of which the 
foUowing list may be taken as 
examples : — Ainm, 36, 3 ; AicbcAf , 
265, 3 ; Aicne, 103, 16 ; bAOJAl, 
16, 29; bAf]A, 25, 16; bfifeAt), 
293, v; CAfAOiT), 250, 18; ceAfc, 
16, 19; 23, 22; ceAngAÍ, 106, x; 
cóif , 22, 26 ; comA^rA, 45, x ; 
cuimne, 7, n ; cumAf, 70, i ; 49, 5 
(capacity for) ; •oíob, 130, 28 ; 
cóif , 22, 26 ; eiliuJA'ó, 22, 27 ; 
pAC, 193, 15 ; t>'fiACAib, 121, 29; 
fUAfglA'ó, 128, 5; 131, y; gCAn, 
280, v; 45, 27; ^eAfÁn, 125, w; 
5fÁin, 131, 16; gUAif, 106, x; 
meAfUJA'ó, 49, 17 ; mcAf, 134, 23; 
214, 29 ; 276, 5 ; ógUcAf , 62, 7 ; 
oi|\bife, 133, 13; onóif, 117, 6; 
puAig, 68, 18; cÁif, 27, 2: coil, 
162, 27. [Here the construction 
with two prepp., Ag and Af , is most 
idiumatic ; it may be ezemplified as follows: — Aimi|veAf: 171, 18 cfé 
AimifeAf "oo beic Ag t)uine a^a 
fCAit) nA beACA'5; — Aicne; 103, 16 
gAn AirneAjAontJUineAif, 'with- 
out any one knowing him'; cf . 223, 
22; — ÁfAC : 115, 28 nAc bí ÁfAC 
Ag An AnAm a]a fuAn ; — 170,12 
if comAfrA bui-óeACAif t)0 beic 
Ag "OiA Aif ; — blAf : 261,11 nAC 
]\AibebtAf AigeuifjAe; — CAfAOit): 
250, 18 Af A mbí cAfAoit) aca; — 
ceAf c : 23, 22 nAc fuib ceAf c Ag 
Aon t)uine Af bÁ t^ogeib 1 500- 
ÍAinn ; — cof , 84, 29 cof 7 giAbt 
t)o beic A5 An t)uine a|\ lAf^Ac 
nAmAfA; 196, w; 219,19; — ccAn- 
5aI : 106, X 50 f Aibe t)o ceAngAÍ 
Aige Af An mbÁf ; — cuitnne, 28, 
30 bí cuimne aca Aif ; — cumAcc : 
219, 16 nA cutriAccA bíof aj Ati 
mbÁf A]\ nA t^fongAib ; 280, v ; — 
cumAf : 70, I cumAf t)o beir Ag 
An mbÁf Aif ; — jeAn : 206, 18 An 
gCAn bíof Ag ncAc a|\ An bpcAC- 
A'ó ; — gcAf Án : 125,w Af a mbí 
geAjAÁn cfom A5 nA mAf bAib ; — 
5|\Áin : 261, 10 t)o bí fUAC 7 t)éif- 
cin 7 5f Áin A5 A. a|a a fiAif ; — 
moAf: 214, 29; 246, ^^t^eij-tneAf 
t)o beic A5 An bpobAl of f a ; — 
ó^tÁcAf: 62, 7 ^ufAb ó^lÁcAf 
bíof Ag "OiA of f A ; — oif citt : 
44, 15 oifcttt t)o beic Aige ai|\ 
féin ; — onóif : 117, 6 a^ a mbío'6 
onóif of c ; — f UA15 : 68, 18 t)0 bí 
An fUAig Ag nA ptifcíneACAib 
Af SAut; — coit: 162, 27 gAn a 
coit féin t)o beic Aige Af gAC 
mnAOi. In these cases A5 denotes 
in general the person who has the 
claim or possesses the right: a|\, 
the person over whom the power is 
exercised, or from whom the claim 
Í8 exacted: A5, the creditor; a|\, 
the debtor.2 
ÁtlAÓ, m., 8ecurity, guarantee; recourse 
(to), opportunity (against) ; 6,11, 
16 iA|\|A Á. Af, * to seek help from, AtlA [ 313 ] Anm have recourse to'; 16, 17 1 ti-Á. a 
n-ilcleAf, 'inrelianceon'; 115, 28 
tiAC bí Á. A^ An AiiArn a|\ fuAri, 
*no hope of sleep'; 216, 27 lAi^jAAf 
Á|VAC o|\c, ' (thy foe) seeks an op- 
portunity against thee'; 256,9 5^ 
bfAg'bAnn Á. A|\ A iriA|\bA'6, 'a 
chance of slaying hini ' ; [still a 
Connaught word for the Munster 
teigeAf, or neA|\c, 'there is no help 
forit']. 

AllA'ÓtlAÓU, see fA'o-A]AA'ónAcc. 

AUAlte, another, 23, 2; 25, w; each 
other, 63, 22. 

AtlÁn, m., bread; loaf; 79, g i—pL, 
167, 19. 

AnbAR, m., corn, 276, 18. 

AHC, /,, passion, desire ; gen., AijAce, 
183,21; dat., ai|\c, 38, 14; 57, 20. 

Afl-ceAriA, ingeneral, 32, 27; 169, 15 ; 
203, 20. 

ÁílX), high ; — pL, ÁivoA, 290, 11; com- 
par., ÁiiA-oe 133, 15; — formingcpd., 
as it harmonizes its vowel : cf . 
Ái]AT)-céim, but Áp-o-AicixeAC, &c. 

Áíl'O-AISneA'Ó, m., high-minded, 
8,3. 

Atl'O-AÚAIR, m., patriarch, 13, 5 ; 
7, 25 ; — pL dat., AiC|AeACAib, 8, 5. 

AflT)--ptAlt, m., chief lord, 78, i; 
153, 2. 

ÁR'O-SA^AÍIU, m., high-priest, 14, 11. 

ÁH'Otl$A"Ó, m., act of exalting, height- 
ening, 5, 19; 20, 11 ; 65, 24. 

ÁROtl15im, I magnify, exalt, 226, w ; 
fut., Ái|\'oeóc-, 223, x ; {pass.) 
201, 24. 

Atl^Ain, /., act of plundering, 41, w ; 
64,27; 82,v; 196, 22. 

ARÍS, again, 6, 12; 8, 17; 9, 24 ; 
174, 13. 

AritOS5A"Ó, m., actof burning, 91, 22 ; 
[K.hasA|>t., butcf. LL. 119al4; 
Ml. 31c28]. 

ATim, m., weapon ; — pL, AijAm, 162, 4 ; 
164, 15; 166, x; 201, 28. 

AH-rhA$, m., plain of slaughter, battle- 
field, 186, 21. AíimÚA, armed, 191, 11. 

A11RAÓU, m., spectre, 34, 4 ; 55, 28 ; 
112, z; 183, II. 

AlinAÓUAÓ, spectral, piAC A., 39, 16. 

ATISAI'Ó, old, aged, 4, 5 ; 11, 25. 

AnSAI'oeACU,/., oldage; inveteracy, 
236, 25 ; ffen., -a, 5,w. 

AnSAnUA, old, wom-out, (of clothes), 

, 195. 3. 

AnÚnAé, m., vessel, 22, i ; 57, 28. 

ÁntlS, m., abode, dwelling, house, 76, 6 ; 
27, i; 197, 17. 

AS, prep., out of, from. It keeps its 
final .9 [cf. Lat., e, ex] before 
the article, Af An ojat), 1 1 , 20 ; 
Af nA b|\iAC|AAib, 13, 10 ; the 
relat. pron., Af a •DCUi5ceA|\, 
2, 23 ; the possess. pronn., Af mo 
teAbA]\, 40,v; Afoofeitb, 197,7; 
Af A céite, 116, 12; the demon- 
strat.pronn., Af pn, 5, 27 ; Af fo, 
12,2; the indefin. pronn., Af ^ac 
focA|\, 23,30; (andwith omitted 
relat.), |:Ác Af' nAc, 65, 3. Inother 
cases it loses its final s before con- 
sonants, (but cf. Af méix), 282, 12, 
and the assimilated |v in a|\ jAAe 
for Af |AAe, 3, 30, 31,) before b, 
2,y; c, 69,2; y, 210, 27; 5, 
282,23; t, 280, i; p, 118,9; f» 
17,7 ; c, 69, 15 ; and prefixes h- to 
vowels, 65, 2. With pronominal 
elements, it becomes, sff., AfAm ; 
AfAC, 288, 21 ; Af [which is often 
used advblff.'], 6, z ; fem., Aifce, 
125,1 ; pl, AfAinn ; AfAib ; AfCA, 
77, 26. 

It Í8 used to express motionfrom, 
out of, [A], l°,with verbs of motion : 
69, 2 50 n-oeACAit) a cacaija ; 24, 5 
■out Af An mbeACAit) ; 48, 15 eif^e 
Af, 37, 24; 280,1 ceici'6 AtÁf, *de 
medio'; 24, 11 cipt) a bioc- 
ctjimne An bÁif ; 11, 20 cui'óeAcc 
Af An of -o ; and, 2°,with all sorts of 
transitive verbs : e. gr., 43, 25 
Aicbeó'ÓAT) Af A fUAn ; 26, 29 
buAin A hAon-cA|\n, ' to extract 

2S AS [ 314 ] ASA out of one heap' : cf. 27, 20 ; 40, 29 ; 
288, 21 ; 2, 21 CA1C a bogA, 'to 
shoot from a haw'; 29, v c]\oca*6 
Af Ati n^éij, * hanging from the 
ho'ugh'; 197,7 ctii|\ Afoo feitb ; 
187,28 ctii|M'o AfCA, 'they emit, 
utter (shrieks)'; 210,27 ctii|AceA]\ 
A fCA'oinAnnA-p, ' put out of office'; 
31, V ■oocui|\i'o Af A hionA'o ; 65, 2 
pói|\icin A hAnb|\oi'o, 'savingfrom 
captivity ' ; 34, 24 a tÁtriA -00 
jÍAnA'ó Af, ' washing his hands of 
it'; 100,9 ionnA]AbA'ó a pA]A|\- 
CAf ; 82, 16 A léigeAn Af, 'to let 
him 0/;' 118, 9 ; 190, 3 múfglA'ó 
A juiAn ; 35, II ptiAigceAp Af An 
AnAin ; 54, 10 •pgAoiteA'ó Af An 
•oAoiiAi^e ; 40,v f5|\iof|rA'o é Af mo 
lcAbA^; 14,27 cójbÁil Af nA 
f eA|\CAib ; 46, 28 a ctiAf ; 286, 18 
CÓ5 fé nA clocA Aij^ce. 3°, after 
verhs of rending, falling, in Af a 
céile, 'asunder,' 116, 12; 145,w; 
159, 22. 4", idiomatically with CAb- 
AijAC, &c., of spending life : cf. 8,28; 
19,25 ; 33, 29. Note also the. advbl. 
Af A liAicte, 'thereafter,' 149, 23. 
[B], Used of the origin, source, or 
cause, e. gr. 20, 15 Af ^ac áiivo, 
from every quarter'; 6,z •oo^éAb- 
Al'6 AipOJ ATnAljAC Af, (cf. 11,1; 
77,26); 69,15; •oojein AcpuAilt- 
eA-^, * hom of corruption'; 276, 25 
'otijeA'^ -oo '6Í0I Af; 65,3 fÁc 
Af' nAc téi|\, ' the reason why it is 
not clear,' 6, 31 ; 19, 10 c|\éA'o Af 
A n'oéme, * why dost thou,' 189, y ; 
— hence of the ground, 1°, oíproof, 
e.gr., ip foUup, 23 z, a b|\iAC|\Aib 
p.; 33, z Af 5AC ^-6 ; 48,17 a^ca 
fo ; after loncuigce, 5, 24 Af An 
ní-^; 6, 27 Af fin; 12, 2 Af f o ; 
often after cuig, 2, 23 ; 13, io,v; 
19,29; 30, 29; 33, 6, &c. : cf. 
ciAUui5ceAt\, 30,w; 2% of trust 
or confidence in, e. gr., 280, 30 -oói^ 
A fAiT)b|\eAf ; 282, 23 -oóij a 
jeAU Tnó]\; 196,6 gAn locc ■oo beic Ai^e Af nA heAfjcÁi^^'oib ; 
205, X An inuinigin bíof a^ 'oume 
Af A b]\ío§Aib, 282, 12 ; 23, 7 
TnuimgineAc Af a -pAé ; 3°, of 
boasting ov pride in, e.gr., 249,8 
boz;-pÁf 'oo '6éAnAiri Af féin ; 97, 7 
jLóftriAf Af A CA^nA ; 97, 5 ^An 
beic LÁntnA|\ AfCA féin ; 229, 27 
Ag A tnbiA-^ UAtU AfCA, ' they 
who take pride in them' ; 274, 9 

•OÁ ngAbAI'O UAtU Af. 

ASAÍ, m., ass, 52, w. 

ASSM-Ó, /., gift, oífering, 147, 12 ; 

tnA]\ A., 214, 20 : see Atfge. 
ASriA, rih : s'ee CAfnA. 
AÚ, see Atc-. 
AU, m., swelling; hut used = crown, 

in 219, 30 -ptoJiAAf^ nA n-AC 

n-ói|\ ; cí.Mann. and Cust.,y6í.m.., 

p. 209. 
AUAÓ, m., request, prayer, 166, x. 
AÚAÓ, m., giant, 6, 8 ; 297, 3 ; 59, 19 ; 

gen., -A15, 200, y. 
AÚAIt),/., space of time, 63, z ; 87, 5. 
AÚA1"Oe, ghosts(?), 187,2. 
AÚAIÍl, m., father; gen., aca|\, 85,23; 

— pL, AiC|\eACA, 92, 9 ; gen., aic- 

|\eAC, 20, 2. 
AtAU-ÓA, /., fatherland, 178, 10 ; 

199,w; 217,3. 
AÚAS5, m., speech, 50, 22 ip ^oaU ]\é 

heAfbAf^ ACAif5 -oo betc ai|\ é, 

* it is the same as if he had a defi- 

ciency in his speech.' 
AtÓAltue, worn-out (of dress), 63, 2. 
AÚÓ1, see 'oocítn. 
AUÓbtlin-, «íí •ooctutnim. 
AÚÓtlin5e,/.,request; niA|\ a., 172, w. 
AtÓUinsini, I heg, heseech, 46, 18. 
AtÓUíl, m., act of rejecting, expulsion, 

100,9; 186,6. 
At$Aini'0, very short, 292, 30 An 

]\Aon 'oí|\eAc Acj. 
At^Oin, /., act of re-wounding, re- 

opening (of wounds), 63, 5. 
AttAítl, light, ready, prompt, 5Ó Íia., 

83,8; 186, X. Atl [ 315 ] bAi AÚtAOÓ, m., very old person, (older 
than feAnói)\), 159, 19 ; 212, x ; 
273, 18. 

AÚtASAt), m.y act of reldndling, (said 
of wounds), 64,8 : cf. 63, 5. 

ACrhAfl, swelling, 65, 9 1 -onuinr» au- 
tTiAi|v nA ]iU|\GÓi'oe, 66, 10 ; 262, 29 
ActhA|\A ; 221, 30 té íitiAilt ac- 
itiAi|\ ; 290,11 cnocAib. 

AÚltlARt>A'Ó, in.y act of re-killing, 
second death, 131, 15. 

AÚHtlA'ÓA'Ó, m., act of renewing, 
115,27: 184,5. 

AtsmtlAinim, I tliink again on (a 
topic) ; 168,9 ^í t"i^ neAC •o'ac- 
•pmtJAin-peAt) 'n-A c|\oit)e é, * non 
est qui recogitet in corde suo.' 

bACAÓ, lame. 

bACAI^e, /,, lameness, 92, 23. 

bA"ÓAS, see ACÁiin. 

bAÚb,/., royston-crow, 185, 16. 

bA-ÓSAIÍie, m., braggart, 49, 2. 

bA'ÓSAineAÓU, /., gasconading, 200, 

28. 
bA^AR, m., tlireat, act of threatening, 

10 z; 42, 23. 
bASRAim, I threaten, 266, 27 ; pret., 

bA5Ai|A,12, 5. 
bÁlt),/., affection, 81, 20. 
bA1"DeA"D, m., act of drowning; ffen., 

bÁi-óce, 57, V. 
bÁl'Óim, Idrown, 151, 20; extinguish 

(fire, 172, z) ; pass., 58, 30 ; 86, y : 

see also bÁcAim. 
bÁl'DUe, drowned, 65, 6. 
bAlt, /., issue, form ; 142, 23 bAit nó 

CA01 cneAfCA "oo cu|a a|\ Aoinnít). 
bAltt-CRIÚ, m., limb-tremor, eartb- 

quake, 30, 30; 78, ii; ffen.,-cf\eAtÁ, 
bAin-R10$An,/., queen, 25,i8; ffen., 

-jnA. 
bAinse, see bAnAif . 
bAin-Ul^eARnA,/, ruler, 266,5. 
bAin-uReAbAó,/, widow, 43,11,13; 

gen., -bAige; dat., -bAig 43, 15 ; — 

pL, -bACA. bAIRe, m., goal, game, 16, 12. 
bÁlRR-'óeARS, red-tipped, (of spears), 

184, y; see bÁ|\]\. 
bAISUe, Jobn tbe Baptist, 230, 6. 
bAISUeA'Ó, m., baptism, 63,13; gen., 

-ci'D, 56, 4. 
bAISUim, I baptize; j9«ss., 133, 16. 
bAlteAS, /., crown of head, 112, 8; 
161, 16; [prob. /m., ffen., ci|'e; 
dat., -ci]"]. 
bAÍb, dumb, 240, 20. 
bAtt, m., limb, 252, 26 ; — a|a bAtt, at 

once, 146, 3. 
bAttAn, m., teat, [FM. 186] ; cup, 
chalice, [Oss. vi. 36, y; 56, w] ; 
26, 14 ; 218, 31, cup of salvation. 
bAn, white, pale, 17,27; ffen., bÁin, 

2,15. 
bAn, ffen. pl. of beAn, 49, 4. 
bAnAIS, /., maiTÍage, 209, 20 ; ffen., 

bAinj^e, 297,15. 
bAn -ÓARA, /., female friend, 38 y. 
bÁn-ÓROtAC,white-formed, pale, (of 

spectre), 185, 18. 
bAn-írtAlt,/, princess, 278, 23. 
bAn-StASA'Ó, m., growingpale, 185, 7, 

of the lips. 
bAn-$ORmA'Ó, m., growing wan, 

pale-blue, 32, 9, of the lips. 
bAn-nAOm,/, saint, 31, 3. 
bÁn-SUlteAC, pale-eyed, 185, 18. 
bAnURAÓU, (í;o/^e(?í.),women-folk, 153, 

8; {ffen. -acca, Oss. iii. 46, /m.). 
bA05At, m., danger, 5, 18; 298,14. 
bAOjAtAÓ, dangerou8,perilou8, hazard- 

ous, 60, V. 
bAO$tt15A'ó, m., act of endangering ; 

ffen., -tuigce, 289,1. 
bAOISe, see bAOf. 
bAOlt-óélttl'óe, senseless, foolish, 

31,23. 
bAOS, /, folly, 16,12 bÁií\e bAoife; 

166, z -peAp bAOii'e. 
bAOSRA'Ó, m. {oollect.), folly, 45, i ; 

107, 5; 128, 20 'dementia.' 
bAOtÁn, m., fool, 49, 3; 16,i8. 
bAOtÁnUA, foolish, 107, 5; 231, 4. 
bAOtÁnUACU,/, folly, 45, 8. bAO [ 316 ] bÁR bAOt-írOCAt, m.,light, frivolous word, 
84, 2 1; 203,4. 

bAOÚ-$tÓin, /., empty glory, 18, 2i. 

bAHA, inclination ; only in phr., acá a 
bA]\A f A01, * his opinion is under 
him,' = he is expecting, intending, 
4, 20 (43 x) ; 90, 28 'íi-a ]AAibe a 
b. fAoi féiti ÁiciugAf), *in which 
he intended to dwell'; 167,22; 
170,20; 175,21 (pjcAi'b); 198,2 
5An A b. ■pAOi, ' who has no expec- 
tation (of retuming) ' ; 235, 10 ; 
296, 2 ; [even without b a]\a, 43, x ; 
169, w; cf. Johnvi. 71]. 

bAtlArhAll/, /., opinion, judgment ; 
ffen. bA)\AnitA, 93, 13 ; — pL, -tfitA, 
121,14. 

bARAnUA, m., authority, warrant; 
man of warrant; 31, 23 ; 155, 23 ; 
185, 10 protection \—pl., 63 x. 

bAtl'OAÓU, /., warding, guardianship, 
31,26; cf. FM.iii., p. 2008. 

bÁtlR, w., top ; tip of finger, 172, 28 ; 
oftongue, 176, 18; addition, 126,ii ; 
b. bjAoi'oe, additional (imprison- 
ment), cf. 184, 2 ; 25, 15 (dignity of 
position; 123, 2 An oipeA'o "00 b., 
*so much extra'; — in phr., t)o 
bÁ|A]^ A^, 'over and ahove,' 90, 21; 
107,9; 169,15; 204,21;— 102, 7; 
151, 24 "Oub CA|\ b. A jeAttcA, of 
going even beyond what he had 
promised, of pledging and losing 
everything he had ; gen., 49, 4 Atof 
Ati bÁi^p, of an exaggerated action. 
bAílflAÓ, w., 'hards' of flax, tow; 
b. tín, 13,21; 93,4; 9 'stipulam 
siccam'; 160,iO; 188,13 ('stuppa'); 
[Judg. xvi. 9; Isai. xliii. 17]. 
bAtltlAI'Óe, m., upstart; haughty 

aspirant, 151, 21. 
bAtltl-bUAbAltt, bugle hom, 241, 24. 
bAtltlÓS, /, tight grip, 284, 27 ^TÁirs- 
ceA|\ tititi b. A]>, * coarctamus ' ; 
gen., -óige;— p^., -a, 64, y rÁiré- 
ceA|\ tei|' bA|>]\Ó5A tiA ■oiúttDe 50 
■oocc Ap A tneAntriAiti. bÁntl-tín,fresh,green-tipped,18,3bile 

b.-ú|\ tiA beACAt). 
bAS, /., palm of hand ; {gen., bAife, 

Oss. iii. 288) ; 195, 29 tiAc X)éin 

ACC bAf "OO CAbAljAC fA bjxéAgÁtl- 

Aib Ati cj'AoJAit, (of the rejection 
of its deceits). 

bÁS, m., death, 165, 5. 

bASAtne, m., executioner, 4,29. 

bÁStl$At), m., act of putting to death, 
slaying, 86, 29 ; 235, 3 ; 252, 23. 

bAÚAt), m., act of drowning, destruc- 
tion, 45, 22 ; 149, 25 ; 153, 9 •out 1 
mb. ; 186, 23 ; 266 w. 

bÁtA1in,Idrown;jt>ass., 100 w; 253,4; 
also bÁfDini, q. v. 

beAÓ, m., bee ; 26, 8; 267, ^;pl, beic, 
267,9. 

beA'ÓSA'Ó, m., act of starting, of start- 
ling ; 54, 7 nAc gAbAnn b., ' who 
do not take fright, are not startled,' 
73, 3 ; 111, 29 -00 beAn b. c|\oi'6e 
Af , * drew a heart-startle out of 
him, frightened him' ; gen., -^ca, 
186,11. 

béAt)5Aim, to start, be affrighted, 
193,18 C1A Ati c^AOfóe, nAC béAt)^- 
fA-ó? 

beA5, little; gen., btj; {fem. gen., 
btge; acc.-dat.,\)'i-^, 69,7; 189,20 ; 
277,9); — '^phr., AboAgnó Atiió|\, 
* its little or its much,' = * at all,' 
71,16; 199, z; 270,12; if beAg 
teó, 86,15, * they did not hesitate'; 
— 'm phr., beA5 nAc, 'almost,' 
82, x; 105,3; 170,30; 257,7- 
beASÁtl, a small quantity, with follg. 
noun in gen., 17, w meAtA ; 31, 27 
bufóne; 136, x feA^bAif, 163, 14 

(CAOl). 

b eA5 - ónot "ó eAÓ,little-hearted, timid, 

186,i8. 
beA5-tAnbAÓ, of small profit, 60, 20. 
béAt, m., mouth, lip, 32,9; 72, 16; 

173,12; gen., beóit, 63,13 ;—jt?/., 

162,14; beóit, 186,6. 
beAtAÓ, m., road, 72,1; — pl. dat. 

beiljib, 265,13; 293, z. béA [ 317 ] beA béAt-01T)eAS, m., tradition, 138,28 

* (sacrosancta) traditio.' 
beAt-S^AOltue, open-mouthed, bló- 

•DAb.-r^., 22,6; 107,17. 

beAtl, /., woraan ; wife, 31, y ; gen., 
iniiÁ; 23,15; dat., tntiAoi, 152, x; 
—pL, tntiÁ, 160,12; gen., bAti, 
49, 5 ; dat., tntiÁtb, 232, 17. 

beAriAim, 1°, followed by Af, I ex- 
tract, puU up, derive ; 2°, by -06, 
I remove, take away, cut off ; 3°, 
by ^Aé, I toueh (physically) ; it con- 
cerns, refers, applies to ; [see also 
injin. buAin] ; — l°,with Af, 40, 29 ; 
101,25; 111,31; 195,30; 262,11; 
—2", with -06, 23, 10; 42,8,24; 
143,4; 196,9; 199,14; 259,7,20; 
259,21; 287,13; 40,2 [a beACA] 
■oo'n fp. ; pass., 203, 28 ; 269, x ; 
—3", with f é, jAtA, -pif, &c., 21, 23 ; 
28, 22; 89,w; 127, 30; 162, 5 ; 
212,13; 214,12 ; 227,6. Alsowith 
negat.inf. 41,7 S^ tnbeAnAnti bÁf, 
nA cotfe gAn íotnÁtg 'Oé'oo betc 
•o'Atntn A|\ fptofA'o An peACCAt^, 

* it takes away, so that there is not,' 
' it prevents it from being,' &c. 

beAntlAÓU,/., blessing, 128,26. 
beAHn, /., mountain-peak, 96,28; 

^m.jbetnne, [Oss. iii. 1967] ; dat., 

betnn ; — pl., -a. 
beAnn-SAÍlb, rough-peaked, 185,22. 
beAnntl'SAT!), m., act of blessing, 

benediction, 63, 13 ; gen., -ui^ce, 

26,14; 56,11. 
beAnntl1$ini, I bless ; with dat., I 

salute ; pass.fut., 33,23. 

beAnntti$te, blessed, 143, 23. 
beAnntiiSteAcu, /., blessing, 226, 

16, 'beatitudinis.' 
beAn-HAt), m., 16,15, women-talk, 

verbosity [?]; c/.Wb. 29 a^, ban-rád. 
beAfl-, /<íí. stem of betfttn. 
beAflA, see btof . 
beAUnA, /., gap, mostly in phr. b. 

bAOJAtl, 'gap of danger,' 73,w ; 

60,29; as w-stem, ^m., beAfnAn, 

73, y; dat., °nAin, 298,13; but also dat., betfn, 173,9 [K.]: cf. 

MR. 138 ; FM. iii. 2288 ; Ps. cv. 

23. 
beAtinAÓ, gapped, hacked, 185, 10 

bufóeAn bftfce b. 
beAnRAt), m., act of shaving, clipping, 

156, z. 
beAlinAim, I shave ; pass., 265, 23. 
beAtlU, /., deed; behaviour, 114,28; 

148,23; 232, w; game (at cards), 

move (with dice, &c.), 25, 21 ; 

[Oss. iii.144]; gen., betf ce; pl.,-Á. 
beARUtl5A'Ó, m., act of brandishing, 

2, 2 ; [cf. MR. 140, 9 ; 196, 4, of 

adjusting a shield]. 
beAS, m., custom, habit, 24, 25 ; 46, 14; 

178,1 ; gen., -a ; — pl., -a. 
beAS-^nA, m., customary life, (lan- 

guage ?), 50,15. 
beAtA, /., life ; property, 127, x ; gen., 

beACAt), 4,12; dat., beACAfo, 4,14. 
beAtA, m., 167, 5, gen. of bic, q. v. 
beAtA'ÓAÓ, 7n., animal, 1,19; 17, 25 ; 

159, 21 ^—pl., -A, 95, y. 
beAttl$A"ó, m., act of keeping alive, 

nourishing, 160, 2. 
bélceAt), m., act of screaming, 183, 8. 
beiS-ÓIAbt'DA, weak-witted, 49, 3. 
bei5-tei$inn, of small reading, ill- 

educated, 63, y ; 248, i. 
bélt-XÍ)eAR5, red.Kpped (dish), 15,14. 
beit$lb, see beAtAC. 
beit-tnntS, /.,Valencia ; gen., -tnnfe, 

152,8. 
bélt-tieAttlAH, thick-lipped, 185, 16. 
béim, /., blow, 8troke, 73, 27 ; 193, 8 ; 

[really a neuter stem in -men ; hence 

pL, bétmeAnnA, MR, 200 ; gen.pL, 

béimeAnn (-lonn), Oss. iii. 158, 2]. 
bétmeAnnAÓ, smiting, destructive, 

59,17. 
b ei 111 m , [see Irregular Verbs] , I bear, 

take, carry, bring ; bring forth. 

In the compound verb "oobetfttn 

the prep. x>o should not be sepa- 

rated from the root, as it completely 

reverses the action expressed ; the 

root beif is 'to take,^ •oobei|\ is bei [ 318 ] bei - *to gxve''\ thus bei|\ a|\ means 

* to seize,'' but •oo'bei|\ a|a, *to urge 
on, compel a person, force^; [and 
hence in 169, y and 170,17 tlie text 
should be written "oo "béAiv- sepa- 
rately, as tbe verb here is bei|\ a|a, 

* to overtake ']. [a], 1°, * to bring 
forth,' bei^viT), 'parit,' 265, w ; 
|\«5 p, 150,19; pass., bei|\ceA)\, 
10,13; 72, 13; 215,23 b. riii", 
'nascimur'; — 2°, 'toseize, carry'; 
lAUjA'D, was seized, 23, 16; 79,23 
tiAC béAiAAt) An bÁf riA liAp- 
f CAit ; 283, X 50 tnbei|\eAnn An 
peAccAc 1 n-i]r|\eAnn ; — 3°, -pti^ 
•00 no^Ain, 'he chose,' 198,8; 
296,1 b. btJAi'ó, 'toconquer.' Used 
with prepp. a|\, té, ó : [b], with 
A|\, 1°, * to lay hold of a person, by 
some portion of him,' 64,v; if a|\ 
biAÁJAiT) tii|\|\e bei^eAf , ' the wolf 
lays hold o/the sheep by the neck,' 
64, y ; 114,8 An c]\Ác bei]\eAf 
5eiin|\eAt) o]A|\a, * when the winter 
of deathlays hold onthem'; 207,14 
beijMf A|v cbtiAfAib Ai|A ; hence 
2°, of evils overtaking a person, 
170,13,17 ; 169, y; 3°, withbí\eAC, 
judgment, * to pass judgment on,' 
1, 6; 70, 23 ; 90, I ; 101, 18; 
105,23; 127,14; 129,4; 133,22; 
176, 25; 190, 18 : [cj, with lé, 
*to carry off with one'; 24,8; 
42, 27 ; 78, 20 ní béA|\A AomnÍT) 
teif, *non sumet'; 107,28; 154, 
27; 170,16 1M15 "OiA Abel teii^ 
•oo'n cf AOJAt, * God took Abel (to 
Himself) from the world'; 195, 25 
]\ti5 teif 'f An eAcc|\A é, * he took 
him with him on the expedition'; 
196, 18 |\t>5A'OA|\ mo niACAtteó; 
269, z 50 mbei]\iT)íf teó jac nít) 
bu'ó CA|\bAc, * they carried it ofp ': 
[d], with ó, *to take away from 
a person,' 166, 5 ; 238, 28 ; 286, X ; 
287,17- 

beit, beití, see acáiw. 

beitin, /., bear, 34, 3 ; 59,i7 ; [MR. 278 ;—pl., -c]\e, 266, but also 

-C|\eACA]. 

beitue, ptcple of necessity, to ACÁim, 
[quasi essendtim, bhavitavya], used 
in the sense of 'advisable, right, 
proper'; 23,17 ní b. t)o ; 96,22 if 
b. t>o; 97,11,20; 131,io; 171, 5; 
253, 9 ; 256, x ; hence ' non negan- 
dumest' is rendered ní b. a^ a 
féAnA*6 in 138,9, whereas in 125, 
29, it is ní fÓAncA ; 139, 4. 

beó, alive, 239, 27 ; gen., COé) bí, 
150, 24 ; 253, 28 \—pl. gen., beó 
19,15; í?«í., beÓAib, 24,4. 

beÓ(-Ó)AÓU, /., vigour, 72,28; gen., 

73,4. 
beÓ-SAtAÓ, active, vigorous, 34, 3 ; 

155, 24. 
beó-50nA"D, m., act of buming to the 

quick, 52,18. 
beÓ-tottA"Ó, m,., act of piercing to 

the quick, 187, i. 
bí, blA'Ó, blAS, see ACÁim. 
bí, see beó. 
blA'Ó, m.jfood, 116,7; gen., hM), ^,12; 

103, 21 ',—pl., biA'ÓA, 52, w. 
blA'ÓUAÓ, m., feeder (of the poor), 

143, 20. 
blAtA"Ó, m., act of feeding, 17, 12; 

95, X. 
blAtAim, I feed ; pass., 200, 8. 
blAtA1$im, id. ; imper., 103, 5. 
bí"OÍS, bímÍT), bío-ó, aee ACÁrni. 
bl'S, see boAg. 
blte, m., tree (poetical word), 18, 2 ; 

[Oss. iii. 158; iv. 172]. 
bmeAÓ, m., spectre, phantom (?), 

185, 18; [(?) the final element in 

bic-bineAc, -beneAc, habitual 

criminal]. 
binn, sweet, melodious, 45, z. 
bíObtA, m., Bible, 5, y ; 89, 6 ; 270,y ; 

[mas., Ltic.Fid., 25]. 
bíO'ÓbA, m., enemy, robber, adversary, 

34, 3 ; really a dental stem, hence 

pl. gen., bío'óbA'ó, bpofgAf b., 

* rout of foes,' 184, v ; dat., -bA'6- 

Aib, 76, 30. bio [ 319 ] biú blOU, ín., spit, lance ; — pl.^ beA|\A, 

184, y; 55,25: í/". bi^-ingrieAc. 
t)10H-$A, m., spear-lance ',—pl., biO|\- 

5Aoire, 'shafts, darts,' 16,14; title 

of this book. 
t)10SÓltl,/., fine linen, 17, 12 ; 116, z. 
blOÚ-, [see also bic), used in cpds. : — 
blOÚ-btlAine,/., permanency, 184,3. 
blOt-Ótlirhne, /., constant recoUec- 

tion, 21,5. 
biot-ótiirhniti$At), m., id., 5, 4. 
blOt-5nÁÚ(AC), perpetual, 11, 2; 

253, 8. 
blOt-$Oin,/., act of wounding, 73, 3. 
blOt-$onAC, ever-wounding, 34,3. 
blOt-'SRÁ'Ó m., continual, steadylove, 

63,12; 247, 20. 
blOt-ttlAIÍIAin, /., state of constant 

quivering, vibrating, (piercing), 

184, z. 
blOt-ttlAS^At), w., act of constantly 

sliaking, 30, v. 
blR-in^neAÓ, /., having long nails 

like spits, sharp-taloned, 185,17. 
blSeAÓ, m., increase, profit; amend- 

ment, ease, relief (in 8Íckness), 

48, 22. 
blt, m., -vvorld ; gen., beAÚA, l,i6; 

213,11; c|\é bic, (ot pL, biocA, 

79,11) in secula, 'for ever,' 176,9 ; 

often in phr., a|\ bic, ' any in the 

world, atall,' 12,7 ; 19,7 ; 23, 2 ; or 

'■pAn mbic, 19, 29 ; 21, 5 ; 24, 27. 
blt, everlasting, in cpds. : — 
blt-beó, everlasting, 172,14 ceme 

b.-b. 

bltbineAC, m., thief, 4, y; 62,23 
[now biceAifiriAc, bihunax\ ; 249, 
II ; 130, 16, * fures.' 

blt-"ÓÍbeAS, prps. -•oíti^e, 62, 25 
•obijeA-p b.-t». beACAt) ^ac AOin, 
' to whom is due the fee-sitnple of 
everybody'slife': cf. FM. iii. 1734, 
note. 

blt-eA^lA, constant fear, /., 5,w. 

bítin, only in phr., -00 b., * by reason 
of,' 74,26; 113,26; 133,21; 145,23; 
153,9; 214,4; 253,13; 271,5; •o'Ab. pn, * forthatreason,' 68,23 ; 

134,17; 195,24; 292,27. 
blt-neiltineAÓ, ever-destructive, 

30,6. 
bbA'Ó, m., part, portion, share, 34, 10. 
bbAÚniAnn, m., hragging, boasting ; 

empty words ; 239, w ; 291, 27 ; 

241,24; 249,8. 
bbAÚmAnnAÓ, hoastful, hraggart, 

161,22. 

bbAISim, I taste, 104, 15 ; also bÍAf- 

Aim. 
btAISUin, /., act of tasting, 55,9; 

also btAp, 175, 22. 
btAlt, smooth, (ofwords), 18,27. 
btAlt-StlobtA, smooth-polished, (of 

spears), 186, z. 
btAS, m., taste, savour, relish, 57, 24 ; 

44, y ; 222,14 ; •oogeib b. a)a, * to 

take pleasure in, have a taste for,' 

44, y ; 50, 8 ; ffejt., btAif, 44, x. 
btASAt), m., act or power of tasting, 

53,w; 183,17 ; gen., btAfCA, 183, 

20; (adj. po-btAfCA). 
btASAim, I taste, 207, x. 
btAS-ÓtimnA, sweet-scented, 63,28. 
btAt, m., bloom, hlossom, flower, (or 

figuratively), 13, 16; 102, 21; 105, 

28; 259, 27 ; — J9Í., -A, 24,17; 

116,26; 211,26. 
btAt-CAOI n , smooth-plated, heautiful, 

(of dishes), 26, 22 ; [cf. Num. xvi. 

38, 1 Kings vii. 30, where CAOin 

supersedes the ptACUi'óe of the 

earlier edition]. 
btélúe, m., goblet, 15,14. 
btlA"ÓAin,/., year ; gen., -•ónA ;—pl.t 

-•DnA, 12, 21 ; ffen., -"ÓAn, 4,i. 
btlOÓU, m., milk, 68,27; [Coneys 

gives itfem., gen., bteACCA]. 
btót), m., hit, fragment ;—pl., -a, 

22, 6; 60,19; 107,17 ; 145, w. 
btO$A"Ó, act of reducing to hits, 8, 20. 
btO$Aim, I reduce to fragments, 27, 

10. 
bt01S5-eAS, m., noisy waterfall, 

cataract;— j3Í., -eAfA, 185,22. bó [ 320 ] bOR bÓ,/.,cow; ffen.,id., 14, i; dat. ,hom, 
[Lev. xxii. 28] ;—pl, bA ; gen., bó, 
96, 4 ; [dat., btJAib, Lev. xxii. 
19]. 

bOÓriA, m., ocean (of this life), 22, 3 ; 
58,27. 

bOÓU, poor(man) ; ^m.,boicc, 11,25; 
compar., boicne, 117,3. 

boÓUAÓU,/., povertj, 11,18. 

bocu-AriAm, /., poorsoul, 187,1. 

bO-ÓAR, deaf, 170,19. 

bO$A, m., bow, 2, 21 ; 107,19- 

b05-ÁS, b05-pAS, w., soft growth, 
self-complacency, 2^9, v ; 291, 27 ; 
gen., -fÁif, 249,8. 

b05-ÁSAÓ, self-complacent, 151, 21 ; 
[but O'Dav., p. 96, glosses * huall- 
ach' as * boc(f)a8ach, *haughty']. 

bomb-eAÓU, m., fierce, wild exploit, 
34, 10. 

bomb-teA'OtlA'Ó, m., act of savagely 
tearing, hacking, 66,1. 

bomb-rieirhneAó, fierce and vin- 
dictive, 31,30. 

bOÍAt), m., smell, 49,14. 

bob5, m., in^^., bellows, 174,9. 

bot^AÓ, /., pox, 91,15; [boil, Ex. 
ix. 10]. 

bot^Án, m., the very centre [? * navel,' 
as dimin. of boij, belly], 186,6. 

bobSVA-ÓAÓ, /., panting, 183, 8 ; (of 
the bosom) heaving, puffing, dat., aj 
bolsfA'DAij, 185,7; [MR. 192,3]. 

botun tJ$A"Ó, m., act or power of smell- 
ing, 79, 4 ; figuratively, * smelling 
after, nosing out, careful]y scruti- 
nizing,' 46,14 A5 b. a|\ béAfAib 
CÁ1C ; 54,1 tiAc •oéAriArin b. a|a 
eipotnptÁi]Mb (riA riAOtfi). 

bonn, m., sole of foot, 161,15 ; 112, 8 
óbAiceAf 50 b. ; 108, 21 cógbAiT) 
A]A A bonnAib é, ♦ they set him on 
his legs again'; — pL, bonnA, 
buinn) ; [^see also bun]. 

bonnSAÓ, /., wattle; javelin, 16,13; 
ffen., -fAise, (FM. 1434). 

bOHb, fierce, wild, 31, 23 ; 45, 8 b]MAC^Abo|\bA ; 227, z íoc-tuibe 

b. ; compar., bui|\be, 58,4. 
bonb-Úonn, /., rough wave, storm, 

173, X féi-oeAT) b.-c., *spiritus 

procellarum' ; aa adj., 185,22. 
bOílb-ÚonnAÓ, rough-waved, stormy, 

55,27. 
bOHT), m., table, 9, 5. 
bonmonu, m., wormwood, 188, 6 

[mo^AwóncA, Bib.], 'absinthio'; 

228, 2. 
bOflRA"Ó, m., act of being puffed up, 

swelling with pride, A5 b., 200, 28 ; 

[often bo]A]Af A-D, MR. 78 ; 100 ; 

214; FM. 1352, 1558]. 
boú, /., hut; see 'oup-b,, 27, 9. 
bUAÓÁn, m., broth, pottage, 198, 4. 
bílA5A,/., neck, throat ; ffen., bivÁJAt), 

64, y ; dat., bpÁSAit), 64, v ; 

116,17, 'faucibus'; 210,28 jtAf 

IpA b. A nieAnmAn ; — pl., bjxÁig'oe, 

203,12, 'guttur.' 
btlAlSe, m,, captive, prisoner, hos- 

tage ; — pL, b^vAij'oib, 118,12; 

[Matth. xxvii. 16 ; Acts xxvii. 1 ; 

Isai. xxxvi. 8 ; Ezek. i. 1]. 
bRA1$"OeAnAS, m., captivity, 75,15; 

227, 23 ; 233, 28. 
bHAin-éAn, m., raven, 185,17; [Oss. 

i. 156 ; FM, 1573]. 
bnÁlt-ueine, /., the fireofDoom, 

111,12; 154, 14; 179, 22, 'Ge- 

henna'; dut., -ceini'6, 191, 6. 
bílAIÚim, I spy, perceive, 6,14. 
bUAnAH, m., fallow-field, 194, II, 

[Jer. iv. 3 ; Hos. x. 12 ; FM. iii; 

1778]. 
bUAn-'Otlb, m., chess, set of chess- 

men, (chess-board, backgammon- 

table, now genly. written b^AAnn- 

Aini) ; ffen., -"ouib, b|\AnnAiifi, 

25, 16. 
bHAOn, m., drop, 172, x;— j3;.,b|\AOin, 

18, 5 ; [bjAAonA, Luke xxii. 14]. 
bRAS-riAlt)UeAÓ, swift-talHng, flip- 

pant, 49,3. 
btlAÚ, m., treachery ; in ffen., tucc 

b|\Aic, 'traitors,' 196, 20. btiA [ 321 ] bne btlAt, m., doomsdaj, 164, i8; 188,17 ; 

ffen., -A, 192, 28. 
bUAU, m., garment, mantle, 156, x ; 

247, 20 ; gen., b]\uic. 
btlAÚAIR, m., brother; ffen., -ca]^, 

130, 31 ; — pL, b|\Áic]\eACA, 71, 19; 

voc, 196, 26 ; dat., b]AÁic]M'b, 

139,1; [religious brother ; now 

= cousin ; but •oeA]\b|\ÁCAi|\, of the 

brother of the blood]. 
bnÁt Aflt)A, brotherly, 51, 30 gi^Á-ób. 
bílAU-ÓoncnA, purple-dressed, 185,5. 
bneAbÓl'OeAÓ, bribe-tating, 151, 6 ; 

190,15. 
bneAC, speckled, {see also bneiC), in 

cpds. : — 
bneAC-'jbAS, spectled-green, mottled, 

185,17 bA"6bb.-§. 
bneAÓunAt), m., diversity of colour, 

chequer-worli, 166, 27 ]:a b. 

■mbixéige tiA beACA'6 fo. 
bneA$, (b]\eÁ5'6A), fine, beautiful; 

[cf. Anglo-Scottish ^bratv^'}. 
bnéA3, /., lie, deceit, 18, 20; ffen., 

b]Aéi5e, (often used as an adj'., 

122,w; 139,17; 207,4; 226,14; 

247,17; 248,4; 273,6); 13,i6 ; 

18,15; 24,17; 28,3. 
bnéA'SAÓ, false, deceitful, 12,v; 49,3. 
bneA^A^Ó, m., act of deceiving, 

wheedling, diverting ; 49, 4 ; 188,3 

'to decoy sinners from their evil 

deeds'; 256,19; 288,19. 
bneA'SÁtl, m., bawble, gewgaw, 198, 

II ; 254,5; 195, 30. 
bnéA5-ÓnÁbA"Ó, m., hypocrÍ8y, 246, 

23. 
bneÁ^ÚAÓU, /., beauty, 296, 11, 

' pulcritudo.' 
bnéA5ntJ$A'Ó, m., act of contradict- 

ing, 276, 4 ; [falsity, Zuc. Fíd., 

25,8]. 
bnéAtl, foul, stinldng, 37, 21; 49, 10; 

145,v; 55, 27. 
bnéAtlA'D, m., act of defiling, making 

rotten, 188,15. 
bneAnUAS, m., stench, 37, 24, ' foetor'; 

49,10. bneASnAt$eAÓU, /., chattering, prat- 

ing, babbling, 16,15. 
bneAt,/., judgment, 1,6; %,io\ ffen., 

b]Aeice, 90, 6 ; see also b]Aeic. 
bneAUAtn, /., (Great) Britain; ffen., 

tiA b|\eACAiiirie niói]Ae, 153,6, 
bneAÚntl$A'Ó, m., act of judging, 

judgment, reflexiou ; 12,v; 88,v ; 

160,19; gen., -tiijre, 68,10. 

bneAtnutStm, I discem, 215, x, ' dis- 

ceme.' 
bnetC-'ÓeAtbAÓ, /., of beautiful 

form, (of a dish), 26, 21. 
blietC-tntAS,/., beautiful plate, dish, 

26, z ; ffen., -inéife. 

bnéts-'óeAtb,/., false idol, 24,13. 

bnetS-ntOÓU, m., false form, 226, 18; 
284, 5, 'simulatio.' 

bnétn-riACLAÓ, foul-toothed, 185,17. 

bnetS, /., increase, profit ; 23, 31 
cionritJi' -00 ctii]\ 1 mb]Aei]^ [K. has 
A]\ bifeAc] lAt), ' how he put them 
toprofit'; [Oss.iii. 234,23; 244.23]. 

bnetS-'OÍOb, exorbitantinterest, 143,4. 

btiett, /., act of taking, bringing, 
carrying ; being bom, &c. ; [dat. 
of b]AeAC ; injin. to bei]Mm, q.v."] ; 
— 'birth,' 10,14; 72,16; 86,10; 
150, 20 {gen.) ; taking, seizing, 
4,13; 16, x; 20, 25; 22,25; 23,6, 
&c. ; cf. also in 16, 12 b. a ]\tiA5, 
' making onslaughts' ; 1 7 , 7 b . t éi m , 
'making a leap'; 2, 18 b. buAit), 
* gaining vietory'; with a]*, out of, 
125,15 ; with -00, away from, 78, 
15 ; 170, 22 ; or with ó, from, 
17,16; 155, 2;— with A]\, 'laying 
holdof,overtaking,' 170,13; 'pass- 
ing judgment on,' 93, 17; — with 
té, ' carrying off for oneself,' 
78,15; 103,12; 152, x; 177,ii. 

bnetteAttl, m., judge, 151,7; dat., 
-iTiAin 190,i8 ;— js»/., -iriAiii, [Acts 
xiii. 20] ; ffen., --mAn, [Exod. xxi. 
6] ; dat., -tfitiAib, 190, 21. 

bnetteAttinAS, m., decision of a 
judge, judgment; 19, 18; 33,8; 
160, X. 

2T hné [ 322 ] bno bflélÚIH, «í«b]MACA]\. 

l)Reó"ó, m., act of sickenmg, enfeeb- 

• ling, crushing, 67,5 > 175, 27. 
'bíieÓ'ÓAim (biveóJAitn), I enfeeble, 

oppress, 21, z ; pass., 151, 22 -00 

biAeó-ÓAt). 
"bRIAÚAH, /., word; ffen., b]Aéic|ve, 

45,3; í?aí., b]\éián 2Z,w ; — pL, 

b|\iAC|\A, 2,23; 18,27; ffen., 

b|\iACA|\, 15,1 ; 79,7. 
bniAÚRAÓ, wordy, verbose, 248, i. 
^^^%tf-) power, strengthjvigour, 6,12; 

import, force, bearing, 212, 13; 

often in phr., ■o'a b. pii, ' for that 

reason,' 5,i ; -00 b. 50, 'because,* 

62,1 ; gen., biAÍje, 45, 20; 73, 4 ;— 

pl., b|\Í05A, 33, 9 ; 146, 5 ; 41, ii ; ■ 

gen., b]\íoj, 60,21. 
blllOÓC, m., spell, charm ; on the 

blade of weapons 'spells' were cut, 

hence variously used in cpds. : — 
bmoóU-ÍAObRAÓ, of magic edge, (of 

lances), 186, z. 
bR106U-RÁlt)CeAÓ, eloquent, of 

sweet speech, 143, 23, 
bRIOÓU-S^OtAt), m., act of wounding 

as with charmed weapons, 186, 30. 
bR10ÓU-énoi$ue, beautifully cut, 

(of words), 18, 27. 
bRÍO$rhAR, vigorous, energetic, 155, 

bRlomsuÓn, m., 'brimstone,' 65,28 ; 

173, z. 
bRISim, Ibreak, 24,14. 
bR1seA"Ó, m., act of breaking, 3, 23; 

49,11; 293, v biAit) b. o]\c, «dis- 

pergaris'; gen., b|\ifce, 72, 8. 
bRISUe, broken, routed, 185, 10. 
bRÓ, /., quem, mill; gen., b|\óti; cf. 

174,11 of a stone-mill (liA-bj^ón), 

t. e. a grind-stone. 
bnO'O, m., goad, rod, switch, 62, w, 

' virga.' 
bROtDAt), m., act of urging, 53, 2 ; 

207,13. 
bROSÓIt), bragget, beer, 232, 5. 
bROID, /., captivity, 64,12; gen.. 126, 12 bÁ|\]\ b|\oi'oe, * additional 

imprisonment.' 
bROinn, seeh\^<\. 
bRÓin -í leAt),/., sorrow-feast, ' wake,' 

155,7,10. 
bROinn-ÓIAR, black-breasted, (of a 

raven), 185, 17. 
bRoinn-bíonAim, I fill my belly, 

220, 20 gAc Aon b.-tíotiAf é péin. 

bRoinn-bíonuA, belly-fiiled, 202,14 

■005111 lAt) féin b.-l. ]\é biA'ÓAib. 
bROinn -UeAS^tA, belly-ripped, 186,4. 
bROmAÓ, m., colt, foal, 40, 16 ; 73, 8. 
bRÓn, m., sorrow, 83,6; gen., b|\óin. 
bRÓnAÓ, sorrowful, 185, 18. 
bRÓn-ÓOrhbRtlT:), m., contrition, 

146,19; 242, 29; 245,28 ; {Luc. 

Fid. 127 gives ctiipfe c|\oit)e and 

c]\oit>e-b|\út)]. 
bROnn, seeh^ú. 
bROnnAt), m., act of bestowing, 129, 

II. 
bRonnAim, I bestow, present, 77,w ; 

pass., 80, 10; 129, 9. 
bROnn-ÍAR, m., belly-centre, exact 

middle, 186, 6. 
bROnnUAS, m., gift, 62, 5 ; 53, z ; 

gen., -CAif, 61,13. 
bRÓn-UOIRRSe, deep sorrow, 186,11. 
bROS"Otl$A'Ó, m., act of stimulating ; 

gen., 62, y b]\ot) b]\ofoui5ce. 
bROS'Otl1$teAÓ, stimulating, (words), 

280, 26. 
bROSJAR, m., rout, (of an army), 184, 

V, b. bíot)bAt), *mob of foes'; [cf. 

Oss. iii. 260 ; b|\uf5A]\, crumbs, 

fragments ; iv. 34, 46 ; clamour, 

FM. 1604]. 
bRtí, /., breast ; womb ; belly ; gen., 

b]\onn, 49,11; íífl/.,b|\oinn, 66,22 ; 

78,24; 187,7; 198,21. 
bRtlAÓ, tn., brink, edge, bank (of 

river), 169,8. 
bRtJAÓ-'Ótlb, see Abt-b|\tiAC. 
bRUAR, m., fragments, bits, 201,12 

b. nó l«Aic|\eAt) x>o jlotne. 
bRlíÓUAt), m., act of belching, 203,15. buii [ 323 ] bHA t)Hll5, m., mansion, abode, * burg,' 
175, 5. 

btltl$A1"Ó, m.y farmer, yeoman, 185,4. 

bntíl'O,/, brute, beast, 217, 22. 

bntíl'O-'óeAtA,/., beastly, fleslily life, 
45,11, oí the Jlesh-pois of Egypt. 

bntí1T)eArhAlt, beastly, brutish,73,9; 
95,16; 268,1 Aintnínceb. 

bntílúim, I bruise ; pass., 211, 27 
b|Mji'6neA|A, 'conteritur (flos).' 

bntlinne, /., breast, 2, x; 195,22; 
266, 16 coiAAt) "Do h. ; — in phr. 50 
b. Ati b|\ÁCA, * till the very day of 
doom,' 87,10 ; inpL, ]Ae b|\uinriib 
bÁif, *on the point of death,' 
173,17; 217,30; 270, 29; [cf. 
MR. 166,12; Oss. vi. 54]. 

bntlinne, St. John, (thefriend) of the 
breast, 146, 12; 242,15. 

bntlineAÓ, fragments, bits, 187,20 
50 n'oéini'o b. "óíob, *they pulve- 
rizethem'; [c/ FM. 1244, 1454]. 

bntllú, /, act of cooldng, baking, 159, 
16; 233,13; 246.5. 

bntlltneAt), m., act of boiling, melt- 
ing; 52, 18 ; 62, 30 cj^é b. glAn- 
•oticiVAccA ; 146, 22 •o'a mb., t)o 
nó]^ An ói|\, 50 beic glAn •oóib ; 
264,7 ; 292, 4 of the heat of lust. 

bntiit-neirhneAó, burning hot, 

184, y. 
bntlt, m.y vigour, 6,12. 
btlAbAlt, m., 'bufíalo,' the bugle- 

horn, clarion, 143, 22 (of St. Augus- 

tine), 241, 24. 
btlAÓAltt, m., boy, servant-boy, 26, 2 ; 

77,w; 290, z. 
btlA'ó-poctAC, of efficacious speech, 

143,23. 
btlAIC, /., top, pinnacle, summit, [crest 

of wave, wick of candle] ; a^a 

buAic A iheAnmAn, *on top of, 

upon his mind,' 11,14; 21,26. 
btlAlt), m., victory, virtue, efficacy, 

19, z ; ffen., h\iAÍ>A, 293,9; — P^-f 

buA'OA, 76,v,w. 
btlA1"ÓeAntA, troubled, agitated, 

55, 27. bUAI'ÓneA'Ó, m., confusion, trouble, 
ffen., buAit)eA|vcA, 233, 28 ; — pl,, 
-■óeAixcA, 282,19. 

btlAlte, /., cattle-stall, shed, 226,19; 
in c|AÓ-buAite, 187, I9- 

btJAltim, I strike, beat, dash ; 266,17 
50 mbuAitit) uii\eAfbAit) o|\c, 
'percutiat te egestate'; 47, 13 (of 
the pulse) ; 63, 23 ; pass., 104, 23 
buAitceA]A An ton^ f a ca|\|\ai5 ; 
151,'22; 54, 23. 

bUAltueAÓAS, m., place of summer- 
grazing ; hire, loan, temporary oc- 
cupancy, 76,26; 113,w; 199, z 
5An Acc b. A|\ An mbeACAi'6-fe 
Aige. 

btlAin, /., act of reaping, extracting, 
removing ; touching ; in^n. of 
beAnAim, g. v. ; — 1°, act of reap- 
ing,73, 26 b. An feÓM(\ ; 295,w;- 
2°, deriving, extracting out of [Af ], 
26, 29 A]\ n-A mb. a íiAon-cA|An 
cjMA'ó, *made, obtained out of one 
and the same heap of clay'; 27, 20 
A^ b. oiteAmnA Af An AOiteAc, 
extracting nourishment out of 
dung'; 89, 26 An cuigpn-pn t)o 
b. Af, * getting that meaning out of 
it'; 260,21 b. Af A bf|\éAmAib; — 
3", taking away from [t)e], 40, i 
An beACA t)o b. t)o'n t)uine; 
52,18 A^ b. mei|\5e '61, 'remov- 
ing the rust from it'; 60, 5 ; 66, 15 ; 
85,11 A f0CA|\ t)o b. t)o'n t)uine, 
* depriving man of the benefits they 
could furnish'; 151,5 b. 'óíob, * de- 
priving them (of their wealth)'; 
153,7 t>. A cinn t)e, 'beheading 
him'; 190,19 t)e, 'flaying him"; 
268, 26 b. nA ]rotA t)e, *wiping 
the blood off him'; 287,12 *cap- 
turing man's soul from him'; — 
4°, touching, refeiTÍng to [|\é], 
84, 18 |\inn, *we perceived that 
fate affecting us'; 120,22 ní fmit 
b. A5 b|\iAC|\Aib S. i\iA, *the 
words of S. make no allusion to it, 
do not refer to that'; 189,19 b. ]\é btiA L 324 ] bni ceitiiT) big, 'ignem modicum tan- 

gere^' 
btlAin-éA5, m., certain death, 20, 24. 
t)tlAin-$eAtUACC, /., settled mad- 

ness, 166, z. 
btJAin-seASAltl, m., perseverance, 

62,15; 281, 18. 
btlAin-seASrhAÓ, permanent, steadv, 

persevering, 62, 13 ; 273, 26. 
btlAtAt), m., act of strildng, 34, 13; 

218, 9. 
btJAn, certain, fixed, settled, 261,17; 

295, 26; compar.j btiAine, 106, 6. 
btl An -$Á1 bÚeAÓ, ever - dangerous, 

185, 22. 
btlAnnA, m., Hreling, 77, 17; [hired 

soldier, FM. 1542]. 
btlAn-RAObA'Ó, m , act of perma- 

nently destrojing, 3, 23. 
btlAn-UOmteAÓ, ever-fruitful, 63,27. 
btlAntl$A"Ó, m., act of making per- 

manent, pei"petuating, 102,v. 
btlAn, m., collect., cattle, kine, 167, 5, 

* if we had (all) the cattle of the 

world.' 
btl1"ÓeAÓ, thankful, kindly disposed 

(to, ■00), 157,w ; 158, 20. 
btll'ÓeAÓAS, m., thanks, 249, 10 b. 

•00 "ÓiA ; cf. •00-b., 268, 20. 
btllÚeAÓU,/., gratitude, 139, 5. 
btI1t)éAt, m., « hottle,' 83, 27, 28, 

'uter.' 
btll'ÓeAn, /., crowd, multitude, re- 

tinue, 85, 25 ; ffen., bui'órie, 31, 20 ; 

dat., bui-DiTi, 242, 16 ; 278, 23 ;— 

pl., bui'one, 185, 5. 
btllte, /., distraction, madness, fit; 

107, 5 ; gen. = adj., 49, 3 ; [Oss. 

iii. 264,12]. 
btlltte, m., stroke, hlow, 218,13. 
btlinne [i], m., flood, wave, torrent, 

4,14 ; 195, 23 ; vo ciii|AeA"6 a 

beAt A|\ An mb. •o'a ót; 212, 9 

fAtnAitceAj^ |\é h.;—pl., bumní, 

'torrentes,' 188,8; 58, 16. 
bUinne [n], m., horder, edging, 

42, 22 ; 286, 20 b. beAnnuijce nAnj^Áf ; [cf. FM. 1125, b.t)it3in, 

'roof']. 
btllséAt, m., 'hushel' (of wheat), 

129,23. 
btl1ÚRe[A"Ó], m., act of groaning, 

roaring, 183,8; [cf. Oss. i. 142; 

iv. 16; Judg. xiv. 5 ; Ps. xxii. 13] ; 

[written also búi^AeA'ó, búi|\f eAX)]. 
btlttA, howl, cup, 92,7 bé b. An 

bAlfCIX). 

btin, m., root, foundation, 69, 5 fA 
bun An c|\Ainn ; in phr., 1 mbun, 
[used = • in charge of (sheep),' 
1 Sam. xvii. 34 ; Gen. xxix. 9] ; 
215, 6 'oo bun cotnAi|\te, * on foot 
of, in pursuance of ' (a plan) ; 62, 6 
niA|\CAin 1 mbun a coniAitt; 
= established, 252,7 gAn AntriAin 
'n-A bun "00 fío|\ ; 288, 25 5|\Á6 
■Oé, 'óteAJAiix 'oo beic A|\bun 'oo 
fío]\ Atge ; \see bonn]. 

btinA'ÓASAÓ, original, prímitive ;/m. 
gen., -Aige, 80,7 ; 91> 20. 

btinAt)AS, m., origin, 69,v. 

btinA1"ó, original, primitive, own, 
77,17; 178,io. 

btin-OS-C1onn, head over heels, up- 
side down, 196, 10. 

btm, your, (eclipsing), 35, v. CA [5Á],j5ro«. interrog., what? where? 
whither? 284,12 cÁ 'ocpiAttAnn, 
' whither is he going ?'; cÁ Íiuai|\, 

* at what hour ? ' 34, 1 5 ; cÁ tÁ, * on 
what day?' 180,8; cÁ ]\iAn, *on 
what road ? ' 292, 9 ; cÁ théA'o, 
*how many?' 133,i ; cÁ c|\Án, *at 
what time ?' 22, 11 ; — and in the 
phr., 55, V, cÁ [5Á] •ocÁitn j^if, 

* where shall I stop in it, in my 
enumeration ? ' [Its ecUpsing in- 
fluence extends only lo verbs.] 

CAbAin,/., help, 192,24; gen., cAbfVA, 
108,11 ; 122,28; •oÁit cAb|\A, 
31,25; 254, 29. 

CAbtAÓ, m.j fleet (of ships), 66,7; 
[Oss. iii. 82]. CAC [ 325 CA1 CÁÓ, everyone, 4,13; 39,i3 ; gen., 

CÁ1C, 9,12; 120,30. 
CAt)An, m., wild goose, 85, 28 ; [FM. 

960, ' bamacle duck']. 
CA'ÓAS, m., veneration, 76, 18 cÁ'ótif ; 

236,29; [Oss.v.12; MR. 246]. 
CAlbl'Olt, /., chapter ; ffen., -•oile, 

7,26; 160,15. 
CAIt), chaste, pure, 55, 13; [Oss. iii. 

270 ; iv. 98, 104]. 
CAIÚeAÓ, filthj, polluted, 12,10; 

146, 24 ; [Nehem.vii. 64 : cf. cÁit)e, 

Ex. xxix. 1]. 
CAI'OfieArh, m., fellowship, aequain- 

tance, company, 19,i5 ; 32,25; 

39,24; 96,28; 179, z, ' consor- 

tium'; gen., CAi'D|Mir>, 54, i. 
CAlt, /., quality, 181,w; gen., -e, 

224, 30 ;—pL, -e, 73, 8 ; 18, 12. 
CAlt5, /., (bee's) sting, 267, 8 ;—pL, 

-e, 267,i6. 
CAltt, /., act of losing; breaking (a 

commandment), 15,30 ; 102, 10; 

151,26. 
CAltteAÚ, CAltteAltl, m., act of 

neglecting, 151,4; losing, 290,2. 
CAlttim, I lose, 16,1, y; CAitt a|\, to 

neglect, 127, z; 130, 5. y; 137,30; 

pass., 168, 9 "00 CAitteAt), 'perit'; 

51,23 cAittp-óeAiv ; 278,12 -001 

gCAlttcí. 

CAlttue, lost, 269, 16. 

CAlttceAÓ, ruinous, destmctive, 273,4. 

CAltm,/, 'calm,' repose, 262, v, 

CAin (i), pleasant, fair, 156,19. 

CAin (11), /., law; gen., cáha, 1,7; 
3,14; 15,v; 67, y; 72,8. 

CAinT)15eAÓC, /., 'quantity,' bulk, 
224, V, 

CAinjeAn, /., cause; dispute ; cove- 
nant, 82, 6 ; ffen., -511 e. 

CAinnteÓin, m., candlestick, 140, 21. 

CAIR'Oe,/, respite, delay, 74,4; 101, 
23; 105, 26 (jffen.); 144,i5; 211, 
22 ; ctii|\ Afv c, to put off (doing), 
48,7; 114,18; 129,29; (224, y). 

CAIH'Oe, see ca|va. 

-CÁlH'OeAÓ, in'oío-c., 131,21. CAm"OeAS, m., friendship, 34, 4 ; 82, 6 ; 

ffen., .'oeAfA, 98, 26. 
CAIUSlb, see ca|\]\ai5. 
CA1Í1U, /, charter, writing, 41,4; 

92,7; 148, x; 234, 27. 
CAIS-ptteAt), m., act of turning back, 

225, 30; see ca]'. 
CA1S-10mpÓt),m.,id., 193,10; 222,2. 
CAISteAn, m., castle, fort, 31,20; 

ffen., -téiti, 31, 26. 
CAIU, = cÁ Á1C, what place? where ? 

46, 26; 102,26; 141, z; 288,22. 
CAIÚeAttl, m., act of eating, 9, 4 ; ex- 

pending (efforts), 61, 8 ; spending 

(time), 115,17; 169,11; using up, 

exhaústing, 184,4; ffen., CAictfie, 

231,i8. 
CAIÚim, 1", I consume; waste ; spend 

(time), 13,14; 176, z; 252, x; eat 

(food), 79,14; 175,9 ; 236, 18; 

take (sacrament), 127,3 ; 2°, I must, 

120, z; 136,i6. 
CAlt-lonSAtAC, battle-waging, 155, 

23. 
CA1Ú1S, only found in phr., 1 gCAicif, 

* on the look-out foi-,' 240, 3 ; 

[FM. ann. 1522, 1600, * on the 

M'^atch,' 1 gCACAIj']. 

CÁlÚteAC, m., husks, chaff, 276, 20. 
CAIÚ-néim,/, triumph, 155, z ; ffen., 

-e, 14, X. 
CAIU-néimeAÓ, triumphant, 15,4. 
CAtA'Ó, m., shore, port, 66, 20. 
CAtCUIjte, hardened, stiffened, 208,3. 
CAttAine, m., crier, proclaimer, 78, 8. 
CAtmA, brave, 58, 8. 
CAtmAÓU, /., bravery, 278, 18. 
CAm, twisted, awry, crooked : — 
CAm-t-UAtilAin, /., act of moving 

awry, 185, 8. 
CAmnA, m., privy, sewer, 27, 18; 37, x; 

[prob. mas., but cf. 27, 26, intice]. 
CAm-sdlteAC, crooked-eyed, squint- 

ing, 34,14. 
CAnA, see cÁin (11). 
CAnAim, I sing, 178,12 ; 217, 29. 
CAnÁnAÓ, m., canonist, 139, 17; [FM. 

1152. 1430]. cAn [ 326 ] CAO CAnÓin,/., canon; gen., -ótiA, 234,28. 
CAnÓnCA, canonical, 129, 4. 
CAnutAltl, m., sorrow, 179,x, * moeror'; 

[Oss. iii. 266, 260 ; vi. 160]. 
CAOÓ, blind ; blighted, blasted, (of 

wheat), 129, 24 : cf. Gen. xli. 6. 
CA01 (i),/.,actof weeping, 163,12 caoi 

ifi. ; 167,12; 183,9; 5'^^-> i<^-> 

163,14. 
CA01 (11), /., mode, way, manner, 

142, 23. 
CAOIÍ-Ó^im, I weep, bewail; 20,25; 

163,20; 167,13 "00 cAoip'; 170, 

24 -00 cAOi'Dif, 'plorasti'; imper., 

192,i6 CA01 "00 cioncA, 'peccata 

tua luge.' 
CAOirh-'LeAnnAn, m., dear friend, 

172, 6. 
CAOin-'béASAé, of pure life, 62,15. 
CAOineA"Ó, m., act of mourning, 

lamenting, 67,13; 157,i8 ; 163,8; 

ffen., -nce, 156, 2 ; 163, 8; — pl., 

-nce, 183, 9. 
CAOineAS, m., smootbness, 247,17, 

coim cAOineAfA, *a smootb cover- 

ing.' 
CAOinim, I lament, bewail, weep; 

163,17 °feA"o; 180, 20; 192,i7; 

[Anglo-Irisb *keen']. 
CAOimS, see cao|\a. 
CAOt, narrow : — 
CAOt-Ulím, /., narrow tower, *pyra- 

mid,' 157,7. 
CAOttl$A"Ó, m., act of making or be- 

coming slender, thin, 32, 7 ; 46, 1 1 . 
CAOrh, meek, gentle, 38, z ; 217, 29. 
CAOrhnA["Ó], m., act of protecting, 

3,16; 32,21 ; 44,17 ; 102,25 ; 

201,17. 
CAOrhnAim, I protect, preserve, keep, 

maintain, 12,2i ; 62,13 'OÁ gcAoni- 

tiAt) é f ém 1 n5]\Áf Aib "Oé ; preí., 

cAotfiAin, 18,24; imj9(?r., CAOifiAin 

o]\Ainn inn, 'save us from our- 

selves,' 59,10; pass. pres., caoiti- 

AncA^A, 87, y ; 214,2I ; pret., 31, 4 

nÁ]\ CAOifinAt) Aijx. CAOrhntJ^A'Ó, m., actof protecting; 

gen., -ntiijce, 61, 6. 
CA0rhntJ1$im, I preserve ; 114,15, 

* custodite.' 
CAOrÍintl15CeAC, protective, 87, 26. 
CAOrhtAC, m., friend, 238, 27 ; 269, z. 
CAOn-'odúRACU, /., good-will; ear- 

nestness, 113, y ; gen., -a, 285,i. 
CAOn-'OtítHAÓUAC, devout, assidu- 

ous, zealous, 26,i2 ; 293, 3; [FM. 

1493]. 
CAOR,/., berry, [92, 9 K.] ; 233,w. 
CAOR, /., fire-ball, 185, 25 ; [tbunder- 

bolt, FM. 1121] ; dat., 252, 10 

CA01|\ "óein^. 
CAOHA, /., sheep ; gen., -ac, [Ex. 

xxii. 1] ; dat., caoi]ai5, 64, 30 ; 

7, 2;—pl. {dat.), CAoiACA(i'b), 4,23; 

56,7 [«cc.]; ^íw., -cAopAc, 232,12. 
CAOR-rhonSAÓ, maned with fire- 

baUs, (?), 186, 23. 
CApAtt, m., horse, 208,7. 
CApUAOin, m., 'captain,' 29, 26. 
CARA, m., friend ; gen., ca^aa-o, 98, 9 ; 

—pl, CAi^Ait), 117, 24 ; 223, 5 ; — 

pl. nom., cÁiy\t)e, 28,17; gen., 

cA|\At), 139, 5 ; voc, cÁi|At)e, 9,15. 
CAHbA'O, m., chariot, 14, x. 
CARCAIR, /., prison ; gen., ca]ac)aac, 

124, z; — pl., CA|\c|\ACA, 190,7. 
CARn, m., heap, mass, 26,25; caim, 

161,i6;— ^í., CAi|\n, 16,8. 
CARn-AOltlS, dung-heap, 27, 4 ; 193, 

30- 
CARRAI5, /., rock, 22,11; 104,23; 

gen., CAi|\5e ;— jí/., cAH^ge, dat., 

-gib, 290, 20. 
CARRÁn, m., reaping-hook, 73,25: 

see co]\|\ÁnAC. 
CARRÓ5, /., little pit, 76,15 ; dimin. 

of cot\]\, q. V. ; cf. SM. V. 276,7. 
CARUA, card (game), 283, 9. 
CAS, crooked, winding ; cf. cAif-fitt- 

eAt), -impót). 
CAS, m., ' caáe,' sad plight, 65, 3 ; 

156, 23. 
CASAt), m., act of tuming (a grind- 

stone), 174,11. CAS [ 327 ] céA I CAS^n, m, path,288,i8; 293, i. 
CASAOI'O, /., complaint; act of com- 

plaining (against, a]\), 46, 3 ; 117, 
10; 127,8; 187,28; gen, -e, 168, 
II. 
CASAOI'OeAÓ, fuU of complaint, 

wrangling, 103,1. 
CAU, m., cat, 66,15. 
CAÚ, m., battle, 153, 24 ; gen., -a, 

31,24. 
CAÚA1R, /., city, 21,14; pen., -cj\ac, 

37, X ; 123, 20 ; dat., -c^aaij ; — 

pl., -c]AACA, 46,17; ffen., -c|\ac, 

87,2. 
CAtAOin, /., chair, seat, 190, 20 ; 

gen., -]\eAc, 190, 26. 
CAt-'ÓAfin, m., helmet, 162, 11. 
CAt-tÁtAin,/, battle-field, 287, 12. 
CAUOltlCe, m., Catholic, 171, 2. 
CAUOlleACA, Catholic, 169, z ; 268, 4. 
CAttl^A'Ó, m., act of fighting (against, 

]\é), 36,22; ffen., -w^te, 279, 10. 
CAttJ1$im, I fight (against, ]\é), 18, z. 
ceAÓUATl, one or other (of two or 

more) ; any one (of them) ; 29, 14 ; 

31,4; 87,22; 151,17; 223,19; 

246,29; 250,30. 
ceAX),/., permission, 192,19; gen., -a, 

103, 22 (of taldng leave). 
CeA'O (i), hundred, 3,v ; 55, 16 •ouine 

•oo c. cuinini5eA|', * it is only one 

person out of a hundred that re- 

members';— j!?;., -a, 232, y. 
CeA'O (11), first, 156,2 ; prefixed as 

adj., for it is -written céi'o- before 

céim, cinéAt, •oíteASAt), éA-OAc, 

5né, ní'ó, •peACAt) ; but céA'o- 

AICeACC, ACA1]A, 'OUine, iflAC, jtojA, 

ifiot), &c. 
céA'OVA'ÓAÓ, belonging to the senses, 

29, 2 bÁf 0. ; 55, z piAn c. 
ceA'OtrAI'ó, /., sense; 53,29 c. An 

CA'OAitt, 'sense of touch'; — pl., 

-•FAt)A, 23, 24; 31, z. 
céAtJTIA, 1°, &8 prejix, 'first';— 2°, 

follff. its noun, = * same,' 1,15 ; ntr. 

An c, the same thing, 82, i; 137, 20; 266, 25; often in phr., niA|\ 
An jcéA'onA, * likewise,' 2, 2, &c. 

céA'OHtlS, cedar-tree, 119,22. 

ceA'OtllJteAÓ, permissible, 163,1,9. 

ceAt, oblivion, neglectf ulness ; céit) 
A|\ c, 'toperish' (from, ó) ; cui^v 
A|\ ceAt, *to put off,' 7,11 ; 111,5 
'distulit'; 127,10; 224, z; 288,6 
* to lay aside' (these hindrances) ; — 
25,13 céix» A|A c UAinn, * departs 
from us,' 'disappears'; 28,4; 48, 
30 * perit'; 66, x 'n-A t)céiinít) a|\ 
c, * in qua esse desinimus'; 74, y ; 
181,12 t)ut A]A c «ACA, 'deQcere'; 
198,1 ; 211,18;— 125, y téijeAf 
CA]A c, 'forgets, omits to perform.' 

CeAtS, /., plot, deceit, treachery ; 
dat., 69, 3 A5 ceitg A|\, ' plotting 
against'; ffen., ceit^e, 30, 4 ; 82, 
27 ; — pl., -A, gen., ceAtj, 82, y. 

ceAtjAÓ, deceitful, 59, 12; 139, 18;— 
pL, 58, 6. 

ceAtSAine, m., deceiver, cheat, 242, 
w, (of the devil). 

ceAt5-Soin, /., act of stabbing, 
stinging, piercing, 60,9: see CAitj. 

ceAt5-nArhA(1'0), treacherous foe, 
210, 9 ; dat., -ifiAit). 

ceAt5-nun, malevolence, 247, 17. 

ceAtS-ntínAÓ, deceitful, malevolent, 
151,7. 

ceAtt, /., church, 'cella'; ^í«., citte, 
142,13; 152,7; dat. ,c^ll, 160,14; 
[also used as mm., 162, j'];—pl., 
ceAttAib, 162, w. 

CeAtt-tíin, /., church-yard, 159, 8 ; 
267,3 1 jceAtt-úiiAi'bAn cogu'bAif, 
'in the precincts, recesses (?) of 
the conscience.' 

ceAn (i), /., affec ion, passion, 76, 18; 
i70,i6; ffen.y -a, 207, n;—pL, 
-A, 224, 6 ; ffen., 230,w. 

ceAn (11), sin, transgression ; — pL, 
ceAnA, 40,19; 166,i6; 230,w; 
240,3; 244, 24; 247,10. 

ÓeAnA, particle strengthening the pre- 
ceding word, e. ffr. 1,6 ij' tnme 
ceAnA, * it is for this veri/ reason'; ceA [ 328 ] ceA ef. 25,15 ; 29,4; 39, x; 43,26 
(a5 CjMAtt c., ^just when, at the 
very moment of going '), 59,ii ; 
65,22; 71,7; 80,17; 89,1 ; 89,is; 
120,6; 161,26; 162,24; 170,23; 
205,7; 218,27; 265, x; 289,14; 
often after acc, acc c., * but verilj,' 
17,9; 27,2; 63,30; 75,2; 140,5; 
144,8; 145,19; 151,7; 152,3; 
195,29; — used for Lat. autem : 
ef. 3, 6; 43, 26; 205,7 'malus aut- 
eiYi; [properly, without it,'* * with- 
out that,' from Old Ir. prep. cen : 
cenut, 'withoutthee,'cíWMÍí, 'with- 
out you,' and the common cene, 
' without it,' cf. idib maithi cene-, 
Wb. 16 b, * ye are good without 
that,' *ye are good already']. 

CeAnSAltue, bound (to, Af), 142, 20. 

CeAn^Al, m., bond, 48, 27 ; act of 
binding, 169, 30; 188,2; girding 
oneself, 237,22; girdle, 284, 18; 
treaty, 153, 20,21. 

CeAn^lAim, I bind, 196 x; 220,v; 
pret., ceAii5Ait, 222, 16 ; pass., 
ceii5AilceA|\, 204,27; 284, 26. 

ceAnn, m., head ; c. f eA'óiiA, 'head of 
acompany* = *capta;n,' 3,15; 144, 
15 c. cinnce Aimp|\e, * definite 
point or limit of time'; 295,26 
(289, 29) c. f5|M'be, ' the goal';— 
uin ceAnn, 'inreferenceto,' 208,2; 
f/en., cinn, 221, 23 ; dat,, cionn, in 
phr., 1°, A]\ cionn, 'before, for the 
sakeof,' 55, 13 [?] ; 44,i5 uUAih a^a 
A cionn, 'prepared for it'; — 2°, -00 
cionn, for the reason (that) ; 129, 3 
'quia'; 164,i8; tj'a c., * on that 
account,' 54, 20; 77,4; 166,30; 
229, z ; — 3", 1 gcionn, ' in front of, 
awaiting,' *of good or evil destined 
to befall one,' 4,5; 18,17; 24, i; 
28,31; 73,11; 110, 25; 141, 29; 264, 
29; *at the end of (a time),' 124, 
24; 142,5; 146, 20,30; 171,29; 
279,15; 1 gcionn A céile, together, 
66, 7 ; ef. also, cui|\ An St^Át) 'n-A 
éionn, * add thereto love,' 259,7 ; — 4°, ófcionn, 'over, above' (physi- 

cally or morally), 53,2; 158,12; 

163,14; 234, X ; — as conj., ca]\ 

ceAnn 50, notwithstanding, 16, 28 ; 

176,29, &c. ; — pL, cinn, 3,15; 

117, 9 ; dat., ceAnnAib, 13, 27. 
ceAnnAÓ, m., act of purchasing, 98, 

26; 223,17 An cí c|véi5feA|' é 

•péin mA'p c. A|\ Ó|\íofc; 229, i 

mA|\ c. A|\, * as the price to bepaid 

for' (recoveryof health); so 246, 25; 

296, 24 ; 295,w mA|\ c. tÁime 1 

ntn'ol, * a handsel' (= hand-sale). 
CeAnnA1$e, m., merchant, 66,13 ; 

104,19. 
CCAnnAIS, mild, gentle, 267, ii. 
ceAnnAS, m., headship, 140,6; 

ceAnnAf f eA'ónA, * generalship,' 

* captaincy'; 18, 24 ; 157, 20 ; 243, 

20; 269, 18; 278,24. 
CCAnnSA,/., gentleness; butnowused 

&sadj., forccAnnAif, 50,i8; 208,12 
ceAnnSUSA'Ó, m., act of appeasing, 

pacification, 236, v c. An ifiAcnAfA. 
ceAnnStHSmi, I appease, moderate, 

24, 27 ; 280, w, * his hope of reco- 

very mitigates, alleviates the pain 

of the remedy.' 
ceAnntllSim, I purchase, 5, 26; 157, 

z ; pass., -ceA|\, 273, v. 
ceARC, /., hen, 27,19; ff^f^-, ciiAce ; 

dat., ci|\c, 27,16;— p^., -A. 
ceAnctllt, m., circle, 187, 24. 
ceAU'O, m., artisan, 15, 17; ffen., -a, 

26,w. 
ceAíl'OÓA, /., smithy, workshop, 

10,11; ffen., -cAn ; dat., -cAin, 

9, X. 
ceAHn, m., comer, &ngle;—pl., -a, 

69, 28 ; [Oss. iii. 60 ; LL. 266 /8 

20]. 
ceAnnbAÓ, m., gambler, 25, 25 ; 264, 

12. 
ceAnc, right, just, 77,7 ; 83, 23 ; 

ceA^c-'ouine, 73, 30, full-grown 

person. 
ceAnc, í«.,right, claim, 16,19 ; 23,2 1 ; 

143,5, * ^W ^^^ ^o "S^t (to do so)'; ceA [ 329 ] cei rigM, juslice, 277, 23 -00 c., ' of 

right,' 133, y; gen., ceipc, 77,6; 

288, 18 ; 137, 29 lom cei]An, * bare- 

nessof íight,' = nothing but right ; 

[Oss. iv. 34 cei]\c ; FM.733 cipc]. 
CeAnutl$A'Ó, m., act of inflicting just 

punishment, 151, 9. 
ceAS, m., grief, affliction, 212, 4. 
ceASA, see ce\\: 
ceASAÓU, /., murmuring, grumbling, 

277,30. 
céASAt), m., act of tortuiiag ; passion ; 

gen., céAfCA, 112, x ; 122, x. 
céASAim, I torture, 181, 18 ; pass., 

-CA|\, 182,15; 192, 28. 
ceASntll'ÓeAÓ, querulous, 186,13. 
CeASUA, see ceifc. 
ceASUtíriAÓ, m., executioner, 4, 29 ; 

176,3, * tortoribus'; 179,7. 
ceAÚAIR, four, 188, i; but adj., ceicjAe, 

2,3. ^ 
ceAÚAfl-'Ótllt, /., the four elements, 

68,9. 
ceAÚRA, {collect.), cattle, 56, 29 ;— [p^. 

of Old Ir., cethir, quadruped]. 
CeAUnAÓA'OrhAt), fortieth, 147, 24. 
CeAÚtlArriAt), fourth, 28, 16. 
CeAÚRAtl, m., group of four persons, 

205,v. 
célt)-, first; for cé&xt {q.v.), before 

consonants with soít vowels, as 

céim, cméAt, ■f'eA|\Aiin, nít), &c. 
célte, m., fellow, mate, 62, x; a céite, 

*his fellow' = * each other,' 4,9; 

22, y if coptiAit ^é céiLe; 159, 

22, Aj' A c. ; 171, 27 ; 259, 26; c|vé 

n-A ceite, 6, 5. 
ceiteAbHAt), m., act of bidding fare- 

well, 104, 6. 
ceiteAÓAS,m., adultery, 202, x; [FM. 

904, ceiteAC, ' spouse']. 
ceit^-rhlAn,/., deceitful lust, 286, 23 ; 

81,w. 
ceitim, I conceal ; 40, z ; destroy, 

128, 25 ; 152, 20 ; pass., -ceAjA, 

182, y ; (o]A|va), 'hidden from 

them.' 
céllt, see ciAÍt. ceitu, /, act of concealing, 7, 8; 95, 

w; 98,19. 
céim,/., step, position, 16, 25 ; 86,19; 

92,23; 112,16; 223,v; gen., -e, 

235, 20; — pL, -e, 49, 22 'gressus'; 

-eAntiA, 36, 9. 
céimnitl$A"Ó, m., act of stepping, 

79, 5; 207,1. 
céin, see ciAH. 
ceiRÍn, /., medicine, plaster, 64, 17; 

201,8. 
cemu,/, rag; pL, -e, 195,8. 
cemu-'bneiúeArhnAS, m., righteous 

judgment, 3, 18; 150,y. 
cemU-rheAÚÓn, m., exact middle, 

20,18. 
ceiS, /., basket; — pL, ceAfA, 113, x; 

216,12. 
ceisnCArh, m., actof bewailing, 60, 

29; 132,14; 171,10; 250,15. 
CeiSU,/., question, 19,12;— pL, ceAf- 

CA, 114, y; 160,7. 
ceiteAfin, /., band, troop, 209, 22 ; 

gen., -ceijMie. 
ceiteARnAC, m., foot-soldier, 'kerne,' 

103, 8. 

ceiune, {adj.), four, 2,3; 17,30; 

49, 26; {gen.), 4,i of ciotin ceic|\e 
bfici'o bt. : see ceACAi|\. 

ceó,/, mist, 166, 27 ; {gen.), ciac. 

ceót, m., music, 116,19; I78,i3 fonn 
ceóit. 

-CeÓtAÓ, in it-ceótAC, 296, 20, ' of 
many songs.' 

C1A (i), conj'., [folld. directly by the 
verb], though, 89, 12 cia "00 "biAt), 
205, 7. 

C1A (ii), pron. interrog., which? who? 
foUd. by noun, 39, 12 cia ah lom- 
Á15 ; 86, 28 C1A A11 •otiirie, * who is 
the man'; 180, y cia aii áic ; pron., 
41, 25 C1A bé An A. 0-0 ; partitively 
with t)e, as cia •óíob, 4, 28 ; 20, 8 ; 
22,17; 56,13; C1A 'DO nA, &c., 
43, 24 ; 234, 5 ; or by relative clause, 
40,11 C1A •oobéAi^A ; 139, iiciAif 
có]AA ; 140,11 C1A t>o bí Ann ; 60, v 

2U C1A [ 330 ] cin C1A fAOjAfAf; 16,27 C1A A^ A 

inbei'o, (quisest, apud quem erunt). 

C1AÓ, /., mist, 237,25; reallj ffen. 
of ceó, q.v. 

C1AÓ"ÓA, misty, foggy, 185, 23. 

CIAtt, /., sense, meaning, intellect, 
29, II; ffen., céilte; dat., céitt, 
276, i; in phr., l^z-o'ActiiM 500111, 
'to make clear, to show,' ' signify- 
ing.' 

-CIAIIaÓ, in 50 fÁic-ciAllAC, 29 x, 

* in prophetic sense.' 
C1Al1tllSim, I denote, mean, 2, 2. 
CIAtl, long distant, (of space or time), 

66, y, 'diu'; 248, 20; ní ciah 50, 

* it was not long tiU '; 1 gcéin, ' fa"r 
away, at a long distance,' 22, 16; 
32, 27 ; 86, 7 ; often An gcéin, 'as 
long as, while,' with verb in relat., 
12, 26 ; 42, 19 ; 65,17 ; 77, 25 ; 103, 
27; 109,6; 115,29; 133,8, &c. 

C1An-AlU, /., distant country, 50, 16. 
CIAtl-AOSUA, very aged, 140, 4; 169, z, 

* of great antiquity.' 

CIAtlÓS, /., blackbeetle, chafer ; — pl.^ 
-A, 116, 13 ; 32, 26. 

Clbé (gibé), whoever, whatever, 50, 
21 cibé lAb|\Af; 68,4 cibé 1Á, 
79, 9 cibé iceAf ; 85, 4 cibé llí if 
C|\éi|'e ; 94, 27 cibé ifieAfAi'; 105 
14 cibé A'oéA|AA'ó ; 110,29 cibé 
"oíob fCAi'o ; 137, 20 cibé coíf)A|' ; 
171,19 cibé 'ouine, &c. 

Clt), though, 100, 7 ; 8ee gi'ó. 

CÍIe, *keel,' 58,30; 60, 16, 'carinae.' 

CIII, see coaII, [but used as nom., 'cell, 
church,' 162, y]. 

CimeAÓ, m., captive, 4,26; 215, y, 
' vinctum,' 61, X. 

CineAt), m., race, generation, 15,24; 
164, x;^íw.,ní'6, 30, 21; 154,4; — 
pl. dat,, -'ÓAib, 169, 24; gen., --óac, 
102, 23 * gentium.' 

CinéAl (i), m., kind, class, 43, 6 ;—pl. 
-éi1, 42,v ; 180,v. 

CinéAl (11), m., affection, fcindness, 
137, 23 |\oinneA|' c. |mú ; aee also 
wí-óinéAl. Cinim, I am bom, descend, spring; 
1,12; 15, y; 73,v. 

Cinn, see ceAnn, incpds. : — 

Cinn-bemu, /., hélmet ; — pl., -e, 
161,3. 

CinneA'D, m., act of appointing, decid- 
ing ; 15, 25 -00 beiú 1 50. -00 ^ac 
Aon, «thatdeathis appointed unto 
ali'; 19, 16 'oo c. coifiAi]Ale, * to 
take (decide upon a) counsel'; 153, 

21 1A]\ gC. A|\ An JCOlflAljAle, 

'after deciding on that counsel.' 
CinneAmAin, /., fate, destiny, 16, 10 

co|\ nA cmneAifinA ; 4, 30 of * des- 

tined death.' 
CinneAmnAÓ, fatal, fated; dat.fem., 

-nAig, 22,12. 
Cinn-$éAR, sharp - headed, 184, z 

cllACA C.-jéA-pA. 

Cinnim, I fix, appoint, decide ; pass., 
-ceA]\, 4, 23 ; 144, 8 -po cinneA'6, 
' (the time) that was fixed.' 

Cinn-lium, /., head-letter, 26, 30 
cinn-1ic|ve nA nÁ'oúi|\e 'OAonnA ; 
98, z An cini'6 '^AonnA. 

Cinn-UeAllA1$, m., chief of house- 
hold, 210,10. 

Cinnue, fixed, definite, certain ; 13,ii; 
44,19; 219,17; 276, 16; compar., 
id., 19,29; 293,1. 

CIOCHAÓ, greedy, raveuous ; /?m. dat., 
-pAis, 37, 6. 

CÍOCRAS, m., greed, 185, 30; 230,w. 

ClOt), 152, 4 : see -^m. 

Cion, share, portion, quota; in phr., 
cion A, 'in proportion as,' * how- 
evermuch'; 57,3 cion AbfA^bAnn 
•00 f ólÁ|', 'oojéAbAi'^ 'oo '6ólÁ|' ; 
103, 29 ; 160, w. 

Cion, m., regard, esteem, 117,10 'oo- 
bei]\eA'6 cion 'oo; 124, 22 ; 143, 29 
ní cóijA cion 'oo beir a|\ An ti'6ACC, 
' no attention must be paid to such 
awill'; 176,14; 250,17 cion coih- 
Ai|\1e, &c. 

Cion, /, sin, trausgression ; gen., nA 
cionA-^, 274,15; dat., cionAm; — 
pl., cioncA ; gen., cionA'6, 47, 9 ; C10 [ 331 ] ClA 274,15; dat., cioncAi'b, 12,14; 

35,3; 146, y. 
C10rintlS,how? 19,25; 178,12; 183,1; 

189, 3, 20 ; [lit. ci-indus, 'what 

manner']. 
CIOtlUAÓ, sinful, guiltj (of, i^é, 

286, z), 22, 24 ;—pl., 150, 9 ; 181, x 

nA cionuAi5, * sinners.' 
CIOnUAlb, see cion. 
ClonutJSA'D, m., act of sinning 

(against, -00), transgressing, 254,23. 
CÍon,/., 1°, comb, 291, 6 cíoja ineAlA, 

'honejcomb'; — 2°, pl., cio|\a 

fiACAl, 'rows of teeth'; 30,17. 
CIOtlCAt'OA, circular, 50 c, ' in a 

circle,' 160, z. 
CÍORtltÍA'Ó, m., actof cutting, maiming, 

6, 22 ; 154, 4 ; 175, 24 ; mutilation, 

cutting short, 48, 24 ; laceration, 

63,9; 229, X, 
CÍOtlRbAim, Icut; abbreviate; 148,24 

cío|\]AbAnn "Oia a tAere ; lacerate 

(by penance), 201, w. 
CÍORtllÍtllSim, id., 74, 21 °ceA|A 

btiA'ónA nA bjDeACCAc, * brevia- 

buntur.' 
CÍOS, m., tax, rent, 276, 16 ; ffen., -a. 
CÍOStl^A'Ó, m., act of pajing tribute, 

3,14. 
CIOÚ, m., [FM. 1574] pl. ceACA, vio- 

lent showers (of rain), 173, y ; cf. 

mAióni-ceACA, 185, 28. 
Ctpe, battalion ; — pl. dat., ci-peA'ÓAib, 

160, z; [MR. 222, 224]. 
Ctpé, see pbé. 
ClSUe, m., chest, store, 82, 9 ; 143,19; 

242,w; 274,13. 
CltirhAIS, /., edge, border, selvage, 

limit ; gen., -^e', — pL, ciuiri|'A, 

21,30; [Oss. iv. 20, 200; MR. 

216]. 
CfUnAS, m., rest, stillness, calmness, 

26,12; 157,27 1 50. nA boit)ce; 

240, 23. 
cbA'Ó-mutl, m., raised mound, 161, w. 
CtAfÓeAm, m., sword, 150, z;— j?/., 

ctAit)iTie, 161, 5. 
CtAirhe,/, leprosy, 71, 24. CtArh, scurvy, 71,ii CApAtt c. 

CtAnn, /., offspring; gen., ctAinne, 
7,23; dat., 7,y. 

ctAn n -rh ai cn e, descendants, 1, 1 1 ; 
91,14; 149,14. 

CtAOÓtÓ'Ó, m., act of changing, altera- 
tion; 46,io; 47,20; 78, x ; 148,17; 
188, II; 236,23. 

CtAOCttJ1$im, I change (for, a|a) ; al- 
ter (into, 1); 38, 27; 39, 2; pret., no 
ctAOctiii'5 [§], 80, 25 ; pass. fut., 
ctAoctó'6cA-|A cu, 'thou shalt be 
changed,'69,2i; -oo ctAOctó'ócAoi, 

* commutarentur, ' 86, 9 ; 9, 25. 
CtAOI'Óim, I subdue ; pass., -ceA|\, 

87, 22; 220,8. 
CtAOin-'brieAÚ, /., false judgment, 

113, 24; 190, 16. 
CtAOin-élSUeAÓU, /, partiality in 

hearing, 84, 20. 
CtAOn, bent, awry ; partial ; prone 

(to do evil), 81, 13. 
CtAOnA'D, m., act of inclining, 6, 17 ; 

declining, turningaway, 92, 21, c. 1 

n-A§Ai'6 An |\éA-púin ; 226. 5 lonAt) 

A cinn "oo ct., *ubi caput reclinet' ; 

gen., ctAoncA, 71, 24 c|\ioc 

ctAoncA nA cotA ; 190, 10 perver- 

sion (of law). 
ctAOnAim, I decline, bend, tumaway, 

46, X ; inper., 211,7 ctAon ó'n otc, 

* declina a malo.' 
CtAOn-RUnAÓ, perverse, 231, 5. 
CtÁU, m., level surface, (card-)table, 

25,18; 287,22. 

CtAtJSURA, 'cloister,' 240, 18. 

Cté, left, {opp. rigbt), 267, 25. 

CteACUA"Ó, m., wont, habit, 207, x; 
258, 16. 

CteAÓUAim, I am wont, accustomed ; 
103, y nio|\ cteAcc fé biA'6 -00 
ceAnnAc ^maiti lAoiirie-pn ; imperf., 
-A'ó, 15, 9 ; 17, 10 ; (217, 8) ; 
258, 16; cond., -fA'ó 223,v; — also 
transit., * to practise,' 45,12 •00 
cteAccA'OA|v ; pass., 147, x ; im- 
perf, 45,10 'oo cteAccAoi teó ; 
63,9; 190,26. cte [ 332 ] Ctl CLeAíhnAS, m., mamage-affinitj, 
, 216, z ; [cf. Oss. iii., 44 ; Gen. 
xxxiv. 9]. 

CteAS, m., feat, device, trick ; gen., -a 
[Oss. iii. 8S'];—pl., -A [Oss. iii. 
202] ; gen., cteAf, 59, 20 : see also 
coi|\n-cl,eAf. 

CteASAÓ, tricky,wily,151,6; 286,22; 
cf. 1I-C., 72, X. 

CteASRAÚ, m., device; sport, game, 
amusement, 115, 16; [Ps. xxi. 11]. 

CteAÚ, /., wattle, pole, state, 195,14 
A ^cteAC -00 Ctl|V 1 •OCAtlflAin, 'to 
put their stake into tlie earth,' *to 
take up permanent residence ' [?] ; 
1 8^,2 mA]A cteACAi'b coAngAit ('as 
binding wattles,' ' as clinchers') a]\ 
An bfÁt "bp'jAi^^^-r^» [so perhaps 
42, 22 as in K.] ; cf. 64, 10. 

Cteitl, see ctiA|\. 

CtélHeAÓ, m., clergyman, cleric, 85, 
24; 290, w; ffen., -15 34:,iZ;—pl., 
143, 24; dat., -|\cib, 71,19. 

CteiÚ, see ctiAÚ. 

Cteiue, m., feather, 53, 13;— [jt?;., 
cteireAc, Joh xxxix. 13 ; ctecib, 
Lev. i. 16]. 

Ctl, /., the chest, the rihs, 45, 15 "00 
cong'bÁit frA n-A ctí, 'to keep on 
his stomach'; heart, ceitg-tniAnA 
nA ctí, 81, w. 

CtlAb, m., ba8ket, 113, y; chest, rihs 
[Oss. iii. 96] ; 14, 5 1 gct. coiii- 
joncA An 60511 'bAii' ; 60, 9 A'tn 
ct., ' in my hosom' ; 73, 2 jAbÁit 
•o'a eA|\bAtt A]\ A ct., 'tolashhis 
rihs with his tail'; [ffen., ctéib, 
Oss. vi. 202] ;—pl., 113, y. 

CtlAttlAin, m., son-in-law, 216,w. 

CtlAH, /., clergy, 'clerici,' 129,7; 
ffen., ctéi|\e [Oss. iii. 272] ; dat., 
ctéi]\, 267, x. 

CtlAÚ, /., •wattle ; phalanx, row, rank; 
193, 5 cointA 7 ct. copiAitfi; 184, 
z ct. CACA ; ffen., cteice ; dat., 
64, 10 cteic cotngoine {see 14, 5) ; 
*ee cteAC. CtlSUe, expert, dexterous, skilled, 58, 7; 

73,12. 
CtlSUeAÓU, /., skill, 80, 22. 
CtOÓ, /., stone; ffen., ctoice ; dat., 

ctoic ;—pl., -A, 286, 24. 
CtOÓAT!), m., act of stoning, 146, 8 ; 

ffen., ctoccA, 135, 2. 
CtOÓ-A15eAnUAÓ, stony-hearted, 168, 

14 ; 286, 25. 
CtOÓAth A1t, stone-like, heavya8 stone, 

286, 28 c|Miiine c. 
CtOÓ"ÓA, stony, 286, y, cixoi-óe c. 
Ctót), m., act of conquering; suh- 
jugation, 6,15 ; 21, 4 ; 59, 3 ; 
190,10. 
Ct05, m., clock, 280, 23 a|\ a c|\í -00 

c., * at three o'clock.' 
Ct01"Óe, m., act of digging, erecting, 

161,19. 
CtOl^eAnn, m., skull, 9,4; 215,Io; 
ffen., -inn, 9,8; — pl. dat., ctoignib, 
215,15; [Matt. xxvii. 33; fem., 
Á1C nA ctoigne, but mas. here, 
9,8]. 
CtOS, pass. pret. of cttiinitn, ^.v.,*was 
heard'; — also {inf. of cttiinitn), act 
of hearing, 45, 23, z ; 179, v. 
Cttí, /., fame, reputation, 49,19; 112, 

10; 250,1. 
CttJAin, /., dissimulation ; ffen., tucc 
ctuAnA, 214, y ; 283, 20, < flat- 
terers.' 
CttlAnAineAÓU, /, flattery, 217, 16 

té c, 'hlanditiis'; 286, 23. 
CttlAS, /., ear, 84, 20; ffen., ctuAife, 
294, y; dat., ctuAif; — pl., -a, 
32,12. 
Cttí'OAt), m., act of covering, clotbing, 

200, 10. 
Cttlt(t)Óe, m., game, 116,i6; 111,24, 

* mere child's play'; 166, 2. 
Cttltntm, I hear: see •ooctuinitn. 
Ctltttl, m. {collect.),íedii\iQrB, 6, z ; 96,5 ; 
ffen., ctúith, 115, 24 cuitceAt)A c. 
cnÁtb, /, hemp; ffen., -e, 266, y; 

[FM. 1818]. 
cn^ttl, m., hone, 91,13; (173, 23 criA [ 333 ] co-o ciiÁtri) ;— jt??., cnÁiTiA, 7,27; 91, 

26. 

cnÁirh-$eAH"riA"Ó, m., act of gnawing 

to tlie bone, 30, 20. 
cnÁrh-A11SAlt),old-boned, 71,12, ca- 

pAtt c. 

cneAT), /., sigh, 115,21;— pL, -A, 

183, 8. 
CneAt), /., wound; gen,, ciieit)e, 70, 

12; í?«í., cnei'ó, 64,19;— j9?., -A, 

30> 5 ; ^^W'» cneAt), 42, 3. 
cneA-ÓAÓ, wounded, 185,13. 
CneAS, m., skin, 116, z; ^m., cneif, 

228, 26. 
cn eAS-AOtUA, made of lime and stone, 

(skin-limed, lime-dasbed), 157,8; 

cf. FM. iii., p. 2256. 
cneAS-30in,/., act of wounding {the 

skin), 186, 28. 
CneASUA, fitting, proper, rigbt, 45, 

29; 90,22; 93,15; 135,24; 142, 

23 ; 143, 16 ; 155, 15 * convenienter 

adsint'; 182,17 ; 245, 2. 
cneAStiSAt), m., act of bealing, 30, 7 ; 

68,w ; gen., -imigce, 64,19. 
CnOC, m., bill, 34,17 ;—js>^., cnuic, 

161,28. 
cnoc-tonn, /, mountain-wave, 185, 

Cnií,/., nut, 280, y. 

cntiASAÓ, m., act of gatbering (tbe 

produce), gleaning, accumulating, 

128, 22; 200, 29 ; 290, 7 ; [Oss. iv. 

34 ; V. 152 ; Eev. xiv. 18 ; xx. 8 ; 

2 Kings, iv. 39 ; Jer. vi. 9, xlix. 

9; FM. ann. 1498]. 
cnnASAim, I collect, glean, gatber ; 

pass., -CAjA, 286, 24. 
COl3SA1"Ó, strong, firm, steady, 26,12 ; 

52,15; 229, y. 
CO'OA(ÓA), see CU1T). 
CO"OAflsnA, contrary, conflicting, ad- 

verse, 58,13. 
CO'OtAt), m., act of sleeping ; sleep, 

48,i; 131,6; 165, 5. 
CO'OtAim, I sleep ; iniperf., -ÍAinn, 

48,11 ; — pret., co'OAit, 256, 22 ; tAif, 248, 20 ; fut., coit)eót-, 

24, 8. 
COÚnAÓ, m., lord, cbief, captain, 157, 

14 c. CACHAC Cartbago ; 185,13; 

gen., -nAij, 213,5. 
C05A"Ó, m., war, battle, 29, 20; gen., 

-Ai-ó, 187,16. 
CO^At, m., com-cockle, 129, 25. 
COSnArh, m., actof gnawing, 18, 10; 

30,18; 69,8; 159,25; 173,23. 
COStl'bAS, m., conscience, 41, 27 ; gen., 

-Air, 12, 23. 
Ó01"Óce, adv., ever, 48, ii. 
C01"0eÓt-, see co'otAitn. 
C015cníc, /, foreign country, 76,14; 

gen., -e, 254, 21; as adj., strange, 

178,13; 275,9. 
COIsélte, m., companion, 32,27; 

238, 27. 
C015lt,/., distaff; gen., -e, 153,9. 
C015ltU, /., act of sparing, reserving; 

saving up, 82,10 coipt ; 184, 10 ; 

229,14; 277,21. 
COI^tim, I spare; reserve ; -eAnn, 

229,10; -cAf, 199,7 ; P'>'^t'y 79,19 

nío]A coigit. 
COlteAÓ, m., cock;—pl., -15, 85, 16. 
COlteAn, w.,wbelp, puppy ',—pl., -éin, 

160,1. 
COltt, /., wood, 29, 25 ^A'n 50. ; 34, 

17 A|\ c, ; gen., -e [Oss. iii. 140] ; 

— pL, coittce, FM. 15. 
COlttueAThAlt, woody; pL, -ÁihtA, 

290,19 1 mbeitgib c. 
COim,/, skirt,bosom, 137,17 'sinum'; 

[FM. 1073, 1186, 1599, p. 2140; 

MR. 42,10] ; 222, y pA c., 'under 

tbe skirt, protection'; 247, 17 coim 

cAOineAfA, * a smootb covering.' 
COirh-ÓineAt, m., fellow, one of tbe 

same race, 108, 20. 
COirh-óneim, m., act of gnawing 

wbolly, 191, z. 
COirh-ómúim, I tremble utterly, 

189,19 ' contremiscat.' 
COirhue, m., tbe Lord, 52,5; H^, 

27; \_gen., -'oeAt) ; dat., -t)it)]. C01 [ 334 ] Cpl COirh'OeAÓr, /., act of accompanying 
85, v; gen., -a, 176, 17 cuifiAl c, 

* lady-in-waiting.' 
COirh-'DéAnArh, m., composition, 87 

18 Ap ti-A c., *a thing wliich is 

made up (of opposite elements).' 
COiméA'O, m., act of keeping, preserv- 

ing (against, a)\), 28,v. 
COimeA'OAim, I observe (order), 43, 

23 ; preserve, hold ; keep (law), 

166,14; pass., -CA|\, 86,6 ' custo- 

ditur.' 
COirh-eAS5Afl, m., act of fighting, 

combat, 279, 11 Ag c. iMf An •o. 

"ouic, 'tibi contra d. dimicanti'; 

[Oss. iii. 244, 2]. 
COIttl-él^nitlSAt), m., act of com- 

pelling, 144,7 ^^ ■péA'ocAp a c., 

* lie cannot be compelled.' 

coirh-emSe, /., act of rising up, 

236, 30 'oéAnA c, * consurge.' 
COirh-eiUeAtt, m., united fligbt, 

280, 2. 
COIítl-fljce, sewed together, 115 z 

ACÁim e., 'contexerunt me.' 
COirh-IA-ÓUA, quite closed, 63, 20. 
COimmce, /., protection, care, 61, 2 

A|\ COé^'underHiscare'; 213,25; 

263, 10. 
COimtim, I rub (upon, -00), 6,y. 

coirh-tíonAim,Ifillup, 101, 4, com- 

plete; pass. imperf., -caoi 287, 13. 
COirh-líonUA, completed, 53,;. 
COirh-mbll1Sim, I break in pieces, 

112,8. 
COirh-meAS, m., act of comparing 

(with, )Aé); 10,15,17; 27,16; 

40,16; 203,11; comparison, 105,15; 

(122,y; 132,19 if c -00, ' compar- 

able to,' &c.). 
COim-meAS5A"Ó, m., actofmixing, 

commingling, 26, 5 ; 208, 22. 
COirh-meAS5Aim, Icommingle, 178, 

22. 
-COÍttl-meASUA, -measurable, -com- 

parable, 180, 23 -00-0. 
COIttl-piAnAX!), m., act of punishing 

together, 188, 18. COimplex, ♦ complexion,' 236, 16 

feA'bAi' 11A gc, 'the excellence 

of the physical constitution'; con- 

stantly used in medical works for 

Lat. complexio. 

COim-liél'Ó, level, smooth, 287, 22. 

COirh-nitim,*I run'along with, in 

company with, 108, 23 ; 122, 20. 

COirhfSÍneAt), m., actof harmonizing, 

being in accordance (with, |\é) ; 

83, 22 A5 c iAif . 

COirh-SÍnue, harmonized, in accord 

with, 84,4; 92,25 c |vé ^iA§Ait 

An lAéAfúm. 

COirh-ÚlonÓt, m., assemblage, com- 

munity, 20, 16 ; 140, 6. 
COirh-ÚHIAtt, m., commencement, 
187,i6 ^A c. cojAit) ; [cf. MR. 
232, y -pe c in caca]. 
COin, see cú. 
COinlJtlOÓU, m., 'conflict,' 81,20; 

ffen., -A, 186,19. 
COin$eAtt, m., covenant, terms, con- 
dition; 62, 10; 107, 24 * aequa con- 
ditio^; 251, 10 A^A c., 276,14;— j?;., 
-51U 61, 10; -jeAllAib 93, 22. 
COinrheAt), m., act of keeping, bil- 
leting, <coigny,' 77, 17; [c/. FM. 
ann. 732, 1101, 1153; Josh. xiv.io; 
Ps. cxxxix.io]. 
COinne, m., appointment, meeting, 
283,7,9 [Oss. iii. 114] ; 1 gc, 
* against, '58,i7; 246,4; 252, v; 
291, w 'n-A c., *over against' each 
other, 4, 9. 
COinneAt-bÁÚAt), m., excommuni- 
cation, 'candle-extinguishing (in 
water),' 127, 20 ; gen., -bÁi'oce, 
130,4; a.sadj., 139, 18. 
COinnit, fitting, decent, 237, 27; [Wb. 

31 c^ cundil'] : see also cunriAit. 
CÓm, /., right, power, authority, 22, 26 
opjAApn AtnÁin bíoj' A c. ; 152, 18; 
101,6. 
CÓm, fit, just, right, 101,16; 237, 26; 
compar. cójaa, 67w; 74,2; 139, 11; 
sec. compar., cópAi'oe, 10,15. C01 [ 335 ] com COItl, /., sin ; coi^ bÁif, crime of (in- 

curring) deadly sin, 96, w; gen.^ -e, 

29,io;— J9Í., -e, 22, 21; 181,14. 
COme, w., cauldron [Oss. iii. 222], 

140, 26 ; large pot (of honey), 207, 

II, 20. 
COmeAC, m., sinner, transgressor, 

23, x; 70,16; 113, 29;— joí., 168,14; 

286, 25. 
COIRim, I weary, tire out; [Job xxxvii. 

11 ; Jer. ii. 24] ; pass., 282, 22 tií 

coi]\fi'DeA|A lA'o, ' non deficient.' 
CÓini$im, I arrange, fit up, prepare, 

deck; pass., -ceA|\, 223, v. 
CÓlRlSÚe, arranged, drawn up, 113, 

20 ; lience, corapany, squadron, 

160, z ; [FM. ann. 1368; Acts xii. 

4] : see cóivuJA'o. 
COmil-míotuÓ5,/., mosquito, [sting- 

gnat], 268, V. 
COIRÚe, m., rock, 104,y. 
COIS-céim,/., foot-step, 92, 24; [cf. 

1 Sam. XX. 3 ; Ps. Ivi. 6, Ivii. 6]. 
COIS^im, I check, hinder, 51,4; cf. 

'oio-coifgce. 
CÓ1S1R,/., feasting, 'coshering,' 9,ii; 

241, w; A|\ c, 254,1. 
COISRCACAim, I consecrate. 
COISReACtA, consecrated, 159,8; 

162,13; 245,6. 
COIUCeAnn, general, universal, com- 

mon, 14,17; 50 c, *in general,' 

2, 24 ;/m. gen., -cintie, 160, 18; — 

pl.,-Á, 89, 8 ; — compar., coiccinne, 

293,1. 
COIUCinne,/., universality; 1 gc, 'in 

general,' 2,14. 
COt, m., sin, 114, 27. 
COtAÓ, sinful, 152,17. 
COtAmtlin,/., column, 90, 23; [MR.4]. 
COtAnn, /., body, 23, 24; 91, 28 ; gen., 

cotnA, 13, 24 ; dat., cotAinn, 35, 

13 ; — pl., cotnA, 63, 24 ; 185, 5. 
COVS, m., sword, 68, 29; [Oss. vi. 12]. 

cotnAit)e, bodily, 94,10. 

COltl, as ; foUd. by A^uf with clause, or 
byté []Aé, 247,7] ; 56,3 coth niAic 
7 oibpijeAi", 'as well as (the water) acts'; coifi ^rottuf pn (cioncAc),'so 

openly (guilty),' 152, 13 ; by subst. 

clause with 50 or nAc, coih . . . 

pn, 50; 34, x; 60, 28; 68,30; 

83,11 ; 175,14; 228,25; 298,1. 
COmAl($)ÚeAÓ, strange ; always used 

to render 'alienus,' 28, 12; 197, 13; 

210,18. 
COrhAlttim, 1 fulfil; pass., -ceA|\, 

52, 22. 
COmAltU, /., act of rubbing, 6, 29; 

touching (with, ^vé), 92, 12 : see 

coimtitn. 
COm-AimsCAR, /., in gen., as adj'., 

' contemporary,' 63,19 ttjcc c.-Aitn- 

p|\e, 150, z. 
COrhAIR, /., presence ; in phr., a|v c., 

'in front of,' 31, y ; 53, 13 ;— •o'a c., 

(those who came) 'against him,' 22, 

w; 'inhispossession,' 145,15; — fA 

c. * prepared for, awaiting a person,' 

124,6; 213,10; — 1 5c, 'awaiting 

one, before him,' 11,I7 ; 26,4; 

194,14; 'against, towards,' 48,7; 

128, 25; 176,14; 213,19; 160,2, 

' for the purpose of '; 198, 8 * in his 

possession. ' 
COrh-AIReAltl, /., counting up; ac- 

count, 24, 2. 
COrhAIRte,/, counsel 8, 27. 
COrhAIRteAÓ, m., counsellor, 3, 12. 
COmAIRtlSim, I counsel, advise, 

52, 22. 
COmAtt, m., act of fulfilling; cove- 

nant ; 171, w ; 62, 6 1 tnbun a cotri- 

Altt. 

COmAnn, m., f ellowsMp, uníon, 32,2 1: 

see cumAnn. 
COrh-AOnutJ5A"Ó, m., agreement, as- 

sent, 150, 8. 
COrh-AOS, /., in gen., as adj'., ' of the 

same age,' 62, x a céite c.-Aoife, 

'his co-eval.' 
COrhAIRC,/, outcry, 187,20; [c/.Gen. 

xviii. 20 ; Ex. xi. 1]. 
COrhARSA,/, neighbour, 168,17 ;^m., 

-fAn, 22,25; 97,x; 147,ii; dat., 

-j'Atn ;—pl., fAin, 117, 24. C01T1 [ 336 ] coin COtÍlAtltA, m., sigR;—pL, -caúa, 

44, 22; ffm., -CAt), 44,19- 
COtÍlAflÚAÓ, iiiarked, scarred, 185, 6 

cinn 50 c. 
COmbAI'Ó, /. (ininb. 117, 26), aífec- 

tion, 34, 5 ; [MR. 194, 16 ; FM. 

p.l752]; 151, 6 'partialitj'; [gen., 

-bÁx)A, FM. 1524]. 
COmbílAtAltl, m. (mmb. 130, y), as- 

sociate, fellow, 163,w c. ciAÁbAit); 

—pl. dat., -b|\ÁiC|Aib, 138, 22. 
COmbtlOI'O,/. oppression, 170, x. 
COmt)tlAl"ÓReA"Ó, m. (mmb.), con- 

fusion, disturbance, 25,7; 49, 18; 

gen., -t)eA]\CA, 187, 20. 
COmlDtlAfÓtlim, I disturb, confuse; 

pass., -'6eA]\cA|\, 82, 12. 
COrh-ÓROttue, sbalcen togetber, 216, 

18 An ihin c., * conspersam fari- 

nam.' 
COrh-ÓRtlinn, all round, 162, 3. 
COrht)Alt, /., meeting, presence, 58, 

17, 1 gc. A céite, * together with 

eachother'; gen., leO^iS-ootÁcAHA 

coiri'oÁtA nA be., * assembly.' 
COrh-t)Ain5ni$im, I strengthen; 

pass., 116, 28 t)o c. -jeAt), *con- 

firmatus est.' 
COrÍl-'ÓOÓAIl, m., identity of evil fate, 

215,18. 
COrh-í^AX), m., equal length of time, 

3,w. 
COrh-frA1S5im, I bind; pass., -ceA|v, 

209,3. 
COrh -■f 05118, m., neighbourhood, 86, 

27 1 gc. tjo'n tl., 'near Rome.' 
COtH-tOtSSe,/., id., 108, 23 'n-A c., 

' near him.' 
COrh-fUAtlAt), m., act of growing 

quite cold, 32, 6. 
COrh-ptinUAÓU, /., comfort, aid, 131, 

X ; 183, z, * consolatio,' 245, 3. 
COrh-'ftltlUtl$A"Ó, m., act of consol- 

ing, comforting; gen., -uijce, 122, 

II feA|\ c, a consoler. 
COífl-$ÁlR, /, outcry, 160, 10 jaó c. 

CAomce; 187, 26 ; [FM. 1597]. COttl-SAn, m., proximity; 264, 16 

CA|\bA c. t)Á |\ót) t)óib, * meeting 

of two roads'; a,s prep., 76, 17 1 gc. 

t)o, 'near to.' 
COrh-$Oin, /., contrition; gen., -e, 

64, 10; 171,1 p'on nA comguine. 
COrh-ÍonAt), m., id. ; gen., 14,5 

1 jcbiAb com joncA An cogubAi^. 
COrh-^tlb, m., act of weeping in con- 

junction with others, 168, 18. 
COrhtA, /., door, gate, 193,4; ff^^-t 

-tAt) ; dat., -tAit), 47,9; — pL, 

-tAt)A, 31,v. 

corhtAnn, m., combat, 76,v. 
C0rh-t01S5im, I hurn up ; pass.j 

-fit)eA|v, 150,10. 
COrh-tOS^At), m., conflagration, 116, 

3, * concrematio'; 161,4. 
COrh-ttlAt, equally quick, 21, x. 
COmmAOm, /., favour, ohligation, 

[Wh. 6d'''], cui]\ c. A|\,*to confera 

favouron,' 50, z; 117, 23; 126,15; 

132,20; piAi^A c, 190,i6, 'brihe'; 

131, 22 ; 132, 6, ' say a Mass for'; 

— pL, -e, 168,14; also -eACA, 

67,23; gen., -eAC, 134,24; daí.y 

275,7 : see cumAOin. 
COm-mAOmeAÓ, m., communicant, 

134, 24, hut cf. Zuc. Fid., 117,7- 
COmmb°, see comb°. 
COrhnAfÓe, m., act of staying, ahid- 

ing, dwelling, 47,w jAn -putAng 

c, * necvalensin domo consistere'; 

66,17; 226,15; 260, w, resting; 

gen., 76, 17 t)*A cacjaaij c, 116, 

10; dat., 147,17 Aicjein t)o'n 6., 

* symholum quietis.^ 
COrhnAIÚeAÓ, lasting, perpetual; 

77,13 CACU§At) c. 

COrhnAlt)im, I dwell; 51, v; 253, 22. 
corhntii$im, id., 286, 29. 
COrh-OlbRluSAt), m., co-operation, 

235,28. 

COrh-OtSne, m., co-heir, 296,5 ; 297,z. 
COrh-OIReArhnAÓ, harmonious (with 

t)o)^, 84, 9. 
COmpÁIS, /., compassion, 140, 29 ; 

gen., -e, 164,7; 227,i8. com [ 337 ] con COmpÁn, m., companion ;— jt?/., 25,3; 

269, z ; gen., 161, 4 ; dat., 42, 16. 
COmpAR, m., the breast, as the recep- 

tacle of the heart, 31,v; 73, 3 c. 

An c]AOit)e ; cf. Oss. iii. 102 c|\é 

compAip A ctéib. 
COrhnAC, m., contest, 69, 25 ; 297, 6 

COrhtlÁt), m., conversation, 50, 18; 

79,10, word; gen., -pÁit), 170,4. 
COmnA15im, I contest, fight; 25,6 

-oo coifijAAi^feAT), * pugnabant.' 
COrh-nAObAim, I break; pass., 108, z 

-bAT) An jjoi]'ce, * contiitus est.' 
COrh-RtlAÚAR, m., utter destruction, 

169,w. 
COrh-SÓtAS, m., consolation ; ffen., 

53, X. 
COrh-ttllRSe,/., uttersorrow, 164, 27 

nAc biAt) c. o|\Aib, ' ut non con- 

tristemini.' 
COrh-tt11Uim, m., act of falling down, 

perishing, 68,w. 
COnA(lb), see cú. 
COn-AbtAC, m., carcase, coipse, 37,25 

[the modern word for AbbAC, con- 

A., ' dog's carcase']. 
COnÁÓ, m., prosperitj, 17, 16; success, 

82,12; 231,v ; ge9i., -Áic, 46,28; 

—pl., 226,13. 
COnAin, /., road, 255, 8 ; ffen., -e, 

254, 29. 
COnVAt), m., fury, 31,24 c. caca ; 

186,27; ffen., 86,24 ATfiAit coin 

confAit), *a mad dog'; [cf. MR. 

160; Oss. i. 82; Isai. v. 30]. 
COntTA'ÓAÓ, furious, raging, 196,28; 

185,30 cíoc|\Af c. cojAit) ; fem. 

sff. dat., -t)Ai5, 223,7;— ;?/.,-t)ACA, 

159,v. 
COn^AnUA, see con^nAifi. 
COn^bAlb, /., act of keeping, main- 

taining ; (restraining, 191, w, ' te 

tenere ') ; 45, 15 An biAt) t)o c. fA 

n-A cbí, * to keep food on the 

stomach'; 66,28 a jeAntnnAit)- 

eAcc t)o c. ; 77,17 a|\ c., 'onhis 

keep, kept (by Him)'; 90, 30 An c-Á]>Uf t)o c. ^lAn ; 114,i8uaI-ac 
An peACAit) t)o c. o]A|\A ; — c. aj, 
' to keep a thing to [or with, near] 
one(self),' 130, 5; 146,i9; — c. ó, 
*to restrain one from a thing,' 
163, y. 

COn5(A)bAim, I keep, preserve; re- 
tain, (withhold, 276, 30), 144, 27 ; 
restrain, keep back (from,ó,182, 18 ; 
276,30); pres., 289,13; imperat. 
^rd sff., 191, w ; pret., t)o con^Aib, 
29,24 1 n-Ái|At)e é, 'held it up, 
aloft'; 86,17 'kept the garment 
from being worn ' ; 274, 21; — 
j(j«ss., -bAiceA|\, (-bACA|v), 182, 18 
(is withheld) ; 275, 9. 

COn^nAm, m., help ; act of helping, 
co-operating (with, lé) ; 61,185^^ 
An c|\oit)e t)o c. teó ; 102, 28 
cujAit) c. bib ; 235, 24 t)o c. 
leif ; 139, 22 ' auxilia ' ; 279, 3 ; 
ffen., 236, 29 lucc congAncA, ' ad- 
jutores.' 

COnnACU, Connaught, 152, 22. 

COnnAnc(AS), 67,29: seex^ocím. 

COnntAÓU, /., coutracting, shutting 
up, hoarding, 276, 28. 

COnntAnn, m., hero [?0'R.], 185,12. 

COnnttJSAt), m., act of collecting, 
scraping together, contracting, 170 
25 t^ogéAn t)0 c., 'colligam te'; 
275, 28 cui]\eAf c|Auinniu§At), c. 
Ai|\ ; 285,1 A ifiiAnAt)oc. técjAiof 

CjAÁbAlt). 

COnnUAt)Ainu, /., doubt, 56, 12 ; 
109, 22 ; ffen., -e, 33, 28, * the 
doubtfiil nature or result.' 

connuAbAnuAc, doubtful, 62, 14. 

COnunÁn-ÓA, contrary, 98, 9. 
COnunAnÚACU,/., contradiction ; the 

opposite, the direct contrary, 57, 

19 ; 269, 23. 
COpÁn, m., cup, 283,7. 
COpJA, tincture (for a wound), 64, 19 

c. cneApji^ce t)o ^ac cneit), * a 

healing lotion for every wound ' ; 

[prob. from cop, ' the burdock 

leaf']. 

2 X COtl [ 338 ] cos COH, m., 1", mode, manner ; state, con- 
dition; 16, lo c. riA cinneAtfinA; 
49, i6 Afx An 5c.-pn, 'in that 
state'; 256, lO * by that means,' 84, 
29; 91, x; 'under two conditions, 
in two states'; 148, 9 ; 161,13 ; a|\ 
Aon c., A^ c. A]A biú, *on any 
account, by any means, at all,' 80,y ; 
127,19; 142, 2 ; 181,-25 A|A c. eile, 
'aliter'; a]a c. 50, ' so that,' 'in 
order that,' 22, 10; 44, 18; •oo'n 
c.-|"0, * on this occasion, for the 
present,' 9,19; 109, 20; 149,2; 
' now'; 152,2 ;— 2°, power, hold, 84, 
29; 196,w; 219,19 bí c. A5 A a)a 
B, *A has a hold, a lien upon B ^; 
292,27, *he could not make the 
joumey'; cf. 278, 26 ní fniAi|\ E. c. 
cúcA, ' he could not ffet at them, 
have any hold over them.' 

CÓRA(1"Oe), compar. of cói|\. 

COn'OA, 'cord,' 266, y. 

conn, m., goblet, chalice, 173, x 'calix'; 
194, 6 ; 198, 3 c. bpACÁin, p|\Aif5e 
231,20;—;)/., 114,1; 15,9 ctii]\n. 

COtlÓlH, /., crown, 14, w [De corona 
militis] ; gen., -e, 20, i. 

CORÓnUA, crowned, 219,13. 

COtip, m.y body, 18, 5 ; ym., cui]\p, 
6, 22. 

COnpAR'ÓA, bodily, 21, 21. 

COHR [cu]A|\],/., well, 37, 18 'cistema'; 
[FM. 3991 cujAi^Aib] ; cf. c&.\^x<ó^. 

CORHAÓ, unstable ; unsteady, unquiet, 
(ofsleep); 47, 20; 48, 2. 

COUTlA1$e, m., act of moving, stirring, 
286,29; 288,3; 51, 5 bAlb'oo c.; 
(82,17; 84,24 cosAt) 7c.) 

COHílAnAÓ, barbed, hoolced, 82, 27 
■pAig'oib c. ; [Job xli. 7]. 

CORtA, tired, weary, 292, 5. 

CÓRtl^At), m., act of repairing, refit- 
ting, 170,19; 278, 10 band, troop, 
FM. 1406 : nee cóiin^ce. 

COS,/., foot, leg, 84, 22; gen., coife; 
dat., coif, 3, 23; 79,5; X'é coif, 
near, beside, nearly, 92, 24, [Matth. 
XXV. 4 ; iv. 13] ;—pl., cofA, 3, 2. COSA1R, /., a trampling, what is tram- 
pleddown; common in phr., [Atl. 
iv. 180, 204] 'n-A co|'ai|\ c|\ó, * in 
a gory mass or heap,' 82, y ; cf. 
MR. 316,1, ^pile of M^eapons.' 

COSÁn, m., path, 60,i6 ; see CAfÁn. 

COS'S, m., act of restraining, restraint, 

191.15 ; 202, 22. 
COS5A1RU, /., act of slaughtering, 

55,25 ; 107,20; 190,25. 
COS5RAC, victorious, 14, x ; 155, 23. 
COS-bUAlt, swift-footed, 283, 11. 
COSrhAlt, resembling, like (to, -pé), 

22, y ; 36, 5 ; 95, 14 ;— likely, pro- 

bable, 19, y; U2,2i; —snbst. pl. 

dat., 89,w. 
COSrhAlteAS, m., resemblance, 258, 5 

1 jc, 'like S.'s wife.' 
COSnAltl, m., protection, defence, 

3,16 ; 250,1 mA|\ c. a]a ctú ; 258, 

13 ; ff^n., -HAiifi, 61, 5 ; 193, 5. 
COSUAS, m., provision, 85, 26 ; [^cf. 

FM. 1398 ; Pref. Ivii.]. 
COttl$A"Ó, m., actof supporting, feed- 

ing, maintaining ; 85, 27 ; 194,15 ; 

276. 16 ; gen., -w^te, 254, 23. 
CRA'bA'Ó, m., religion, piety; gen.f 

-AiT), 11,17; \_see Zimmer, inZfDA. 

xxxiii. 304]. 
CRA"Ó, m., act of vexing, plaguing, tor- 

menting, 67, 10; 175, 15. 
CRÁl'bteAÓ, religious, pious, 47, 26 ; 

fem. gen., -cije, 210,v; — pL, -C15, 

134,w. 
CRAinn-ReAttlAR, asthickas a tree, 

185,1. 
CRAnn, m., tree, 251, y ; gen., cj\Aitin, 

248, 20. 
CRAnn-ÓtlR, m., lot, 108, 5 cui|\ c., 

' cast lots.' 
CRAnn-UAlÍAltt, /, [wooden table], 

sling;— i?/., -CAiblib, 293,12; 

[Jud. XX. 16 ; 2 Chron. xxvi. 14]. 
CRAOb, /., branch ; gen., c|\AOibe 

[Oss. iii. 212]; dat., cjAAOib, 12,13. 
CRAOb-tASRAÓ, with branch-like 

flame, ' flamboyant,' 187, 24. CRA [ 339 ] cue CtlAOl!)-S"5AOlleA"Ó, 7n., act of pro- 

pagating, publishing, 96, 25. 
CRAOISeAÓ, /., spear, 30, 4 ; 200, 30 ; 

ffen., -fi§e [Oss. iii. 128] ; — pL, 

-A, 267, 16. 
CRAOS, m., greed; gen., c|\AOif, 12,7. 
C11AOSAÓ, greedy, gluttonous, 47, 25 ; 

198,i8. 
CílAOS-tOtl^At), m., act of greedily 

devouring, 30, 18; 160,3. 
CRAOS-Ót, m., act of greedily drink- 

ing, 249, y; ^en., -óil, 202,21. 
CRAOS-OSlAI^Úe, widely opened, 64, 

19 (of a wound). 
CRAOS-RtlAÚAR, m., hungry on- 

slaught, 34, 6. 
CRA0S-sLtl5A"Ó, m., act of greedily 

swallowing ; gen., -ftuigce, 159, 

17 ; 262,8. 
CRAOS-Stt115im, I swallow greedily, 

222,10. 
CRAOSUA, greedy, 277, 24, 
CRApAt), m., act of contracting, slirink- 

ing up, 32,7 tiA tÁiTiA A|\ 50.; 

46,12 riA ctuAfA. 
CRApAim, I shrink up, contract, 47,7- 
CRApAtt, w.jfetter, shackling, 175,24; 

[cf. 2 Tim. ii. 4, c|\eAptAi5; 2 

Pet. ii. 20, c|\Aipti5 ; Gal. v. 1, 

CJAeApAtt]. 

CRe, /., earth, clay, 14,22; 91,28; 
214,13; ffen., ciMAt), 10, 23; 112, 
28 ; 162, 2 ; dat., cjmai'ó, 2, z. 

CReAÓ,/, plunder; gen., c]Aeice, 115, 
14. 

CReAÓA"Ó, m., act of plundering, 19, 
22; 267, 31. 

CReACAIRe, m., plunderer, spoiler, 
199,6; 249,11, ' raptor.' 

CReACAIReACU, /., plundering, 262, 
4 •oojní c, ('qui praedaris'). 

CReACC, /., wound, 68,30;—^/., -a, 
^30,7; ffen., 42,3; 96, 21. 

CReAÓCAC, wounded ; — pL, -a, 131, 
6, * vulnerati'; 220,14 pAbjAAf c, 
* causing wounds'; [M. has c|\eAC- 
Ac, but cf. 221, 22 ; I have there- 
fore adopted the K. text]. CRéAÓC-Sotn, act of wounding, 59, 

II. 
CRéAÓC-^onUA, hacked withwounds, 

^63,7. 
CRéAéU-tOtUtm, I wound, 210,11. 
CRéAÓuntlSAT:), m., act of wounding, 

^87,25. 
CRéAÓUntl1$im, I wound ;. pass., 

-eAt), 30,4; pícp., -tiigce, 185,2. 
CReAÓU-RAObA'Ó, m., act of mang- 

ling, tearíng in pieces, 159, w; 

[K. ClAeAC-]A.]. 

CReAX), what? folld. by noun, 25, ii 
c Ati CA|\bA ; 27, z c An focA|\ ; 
31,18 ; 71, 20 ; 121,18 c HA liAt)- 
bAi|\ ; 168, w; pron., 33,4 ^. é 
l^eiiAbe, = ' qixam amara est; 33,7 
c é f OAbAf ; 57, 22 c é a ifiéAt) 
t)o péin ; 106, 8 c í Á|\ mbeACA ; 
or relative clause, 64, 26 c if 
c|\eAf bÁj' Atin ; — why ? ; c|\éAt> 
riAc, why not ? ; c]\éAt) Af a, why ? 
19, 10; 75,2; 189, y; cfÓAt) ^'a, 
15, 12 ; 18, 19 ; [for cia rét, ' w^hat 
thing ?'; hence the modern dialectic 
pronunciation of c]\éAt> as céA]A't>]. 

CReAnAim, I consume, waste, expend 
(over, |\é), 254, 26 ; 209, 30; 275, 

25- 
CReAnrhAin, /., act of expending, 

wasting, 254,12. 
CRCAU, carcase, Oss. iii. 102 : — 
CRCAU-tom, bare-bodied, scraggy, 71, 

12 CApAtt c 
CReAU-RAObAt), m., act of hacking 

bodies, 55, 26 ; 175, 25. 
CReAtAÓ, shivering, 221, 22 fiAbi^Af 

c ; cf. c|MOC, 
CReAUtílR, /., creature ; ffen., -cÚ|\a, 

191,7 'j—P^-) -cúi|\e, 84, z. 
CRei'OeArh, m., belief, 51,8; 128,30; 

ffen., -t)ini, 63, 21 ; 146, y, 
CReiDeAttlAin, /., act of believing, 

139,17; 265,5. 
CRei"Oim, I believe (in, t)o), 47, 4. 
CRei'OrheAé, believing; — ^/., -A, 

281,17. cne [ 340 ] CR1 -Ctiei'OCe, fit to be believed : seeMn-c., 

■oí-c. 
CReim, m., act of gnawing, 69,8; 

107,12; 113,17; 172,I3. 
CReim-SeAririA'ó, m., act of gnaw- 

ing away, 18, lO. 

. cneim -leA'ORA'ó, m., id., 159,25. 

cneimim, I gnaw ; 107, 29 ; pass., 

-céA|\, 37, 5. 
CtllAt), see c]Aé. 
CRlAt)ArhAlt, clayey, earthen, 104, 

29; ffen., -AnilA, 31, 26 ; 73, 13 ; 

— pl., -AtfiÍA, 58, 6. 
cniA1'D.1AílAinn, of iron and clay, 

3,17. 
cníoó,/., 1°, end; 2% territory, 21,v'; 

ffen., cpíce, 15,4; <^^^-) cjm'c, 120, 

5 ; — Pl-, c|m'oca; ffen., c|\íoc, 3, 16. 
CníOÓ-ÓAlteATh, m., utter destruc- 

tion, 222,11, * perditionem.' 
CniOÓntl5A'Ó, m., actof ending, com- 

pleting, fulfilling, 130,io ; 184,4. 
cnÍ0Óntl1$im, I end, complete, 280, 

6; -j'eA'o, 161, 10. 
cnÍ0Óntl1$Úe, ended, completed, 20, 

^ w; 87,17. 
cnÍ0Ónt11$teA6, final, complete, 

236, 27 cjM'ontiAcc c., 280, 5 50 

c, * final]y.' 
cníon, wom-out ; withered, 70,15 

cpAnn c. ; 195, 8. 
Cníon A'Ó, m., act of withering, 69, 18 ; 

growing old, 86,15 ; 116, w. 
CníonAim, Iwither, growold; 69, 10 

|\o c|\íon ; c|\ionAniA|\, 91,19; 

rel., 252,5; (í^íw*. eond.y -fAi'óe, 

251, z). 
cníon-'bnAU, m., old wom-out gar- 

ment, 197,19. 
cníonnA, wise, experienced, 8, 27 ; 

140, 4. 
cníOnnAÓC,/., wisdom, 236, 28. 
cniOS, m., girdle, 284, 18 ; ffen., 

ci^eAfA [Ex. xxviii. 27]. 
CníOSU, Christ, 289,19. 
cníosUAtílAa, Christian, 268, 3. 
cníOSUAlSe, m., Christian, 169, 3 ;— 
pl., -Aijib, 2,13. cniOÚ, tn., quaking, shivering, 71, 24 ; 

97, 12 ; 184, 24 ; ffen., c)\eACA 

[Matth. xxvii. 54]. 
CniOÚ-ttlinneAC, violently trem- 

bling, 71,12 CA-pAbt c. 
cniOÚntlSA'Ó, m., act of trembling, 

189,6. 
cniÚ-eA5tAÓ, quaking forfear, 63, 2, 

* spent their life devoutly and in 
(pious) fear'; 64, 20. 

cni Ú1 n, /. , spark, particle ; 11,13; 
26,9; 180,6; 201,5 c. •ooIuaic- 
-peAt) ; [used variously of the 

* cmmbling surface ' of ploughed 
land, of ' drops' of blood, the 'tre- 
mulous movement ' of water, &c. ; 
cf. alsoMR. 110, 122, 164]. 

cnitneAÓ, sparkling, 185,23. 
cnó, gore ; only in jAece c, ' bloody 
spears,' 55, 10; 70, 12; 82, y coi'- 

A1|\ c 

cnÓ-btlAI'Le, cattle-shed, 187,19; — 

pL, -lce, 63,20, 
cnoti, m., paw, claw, 65,19. 
cnoó, /., cross ; ffen., c|\oice; dat., 

c|voic, 23,13; — pL, c|\ocA, 190,8. 
cnoÓA'Ó, m., act of hanging ; 29, w 

A|\ c, 'hanged'; 159, 19; 165, y. 
cnoÓAim, I crucify, 240,7 ; P<^ss. im- 

per., -CA|\, 88, 21. 

cnocAn, m., pot, 10,3; 15,17. 

cnó'ó, m., cattle, 56, 29. 
cnoÚA, mighty, 155, 23. 
cnO'ÓAÓU, /., valour, might, 67, 21 ; 

157, 20. 
cnoiceAnn, m., skin, 190, 25 ^—pL, 

c|\oicne, 9, 29; c|\oicnib, 9,27. 
Cnoi-Óe, m., heart, 44,7. 
-cnoi"ÓeAÓ, see C|\om-c. 
cnÓ1-tl$e,/., lying ingore, in death, 

82, X ; [FM. ann. 1444, 1 gc bÁif, 

* in the agony of death']. 
cn<5l-tinnueAÓ, dripping with gore, 

30,5. 
cnoitim, I 8hake, wag ; s-prct., -ii', 

268,22; imperf., -^x>\\; 117,9; 

ciAOCfA'ó, 26, 9 ; pass., -ccaja, 

11,10. CRO 341 ] cnti CUOm, bent, bowed, 82, 23 ; 232, 27. 
CROmA"Ó, m., act of bending down, 

6,16; 83,1 ; 289, y. 
CílomAim, I bend down, 72, 27. 
CROS, /., cross ; ffen., c|\oi|'e, 252, 22 ; 

but in phr. ca|\ a c]\oi|', ' iu de- 

spite of his prohibition,' 93,14. 
CílOS-'btlAltue, smitten across, cut 

through, 185,6 colriA c. 
CROÚA"Ó, m., act of shaking, scatter- 

ing, 12,13; 213, X, z. 
CROÚAim, i. q. c|\oicim. 
CRUAÚ-briOI'O, /., harsh bondage ; 

gen., -e, 187, 28. 
CRt1A"Ó-CtllbReAÓ, m., id., 175, 25. 
CRtlA'Ó-'ÓÁlt, /., hardship, distress, 

67,10; 122,14; 137, 21. 
CRtlACÓ)-"ÓAtAÓ, harsh, exacting, 

severe, 103,1 cúncAf c, 199, 14. 
CRtlAt)tl$A"Ó, m., act of growing 

stifle, 32, 6. 
CRtlAÚtllSim, I stiffen, grow stiíf, 

53,v. 
CRtl Alt), hard, firm, 65, 26 ; [as subst.(?) 

' thy suffering,' 168,4, where K. 

has cuA|\] ; 50 c., ' attentively, 

keenly,' 65, 27. 
CRtlAlt)-R1$in, firmlytough, 204,26 

té ceATJAib c.-iMJne. 
CRtlAI'Ó-téA'O, m., strong cord, 48, 

27; 208, X. 
CRtlAS, m., difficulty, 81,5 ; hardness, 

penuriousness, 82, 9 ; 100,14; 250, 

I ; 276, 28 ; gen., c]MiAif, 276,v. 
CRtlASAÓ, hard, rigorous, 230, w cío- 

CjAAI' c. 

CRtílt), m., act of milking, 218, 26. 
CRtlim,/., worm, 172, 12 ; gen., -e ; — 

pL, c^tutfiA, 107, 27 ; ffen., c|\uifi, 

16,8. 
CRtlinil, round, exact, complete, 114,v 

l^^éAÍA C]AU1111ie. 

CRtlinne, /., the round world, uni- 
verse, 8,3 ; 26,19; 176,29; 191,7. 

CRtlinni$im, I hoard, heap together, 
199, X. CRtlinnitlSAt), m., act of gathering, 

hoarding, assembling, 20, 16; 100, 

14 ; 128, 22 ; congregation, 286,19. 
CRtlltneAÓC, /., com, wheat, 129, 

24 ; gen., -a, 23. 
CRUt, m., form, mode ; 115,4; 219, 

19 ; 249, y ;— 1 50.,* in such wise,' 

'so,' 4,1 ; 256, x; 259,15, ' so 

that'; — A]\ c., 38, w, *in the form 

of' ; ffen., c|\oca [Oss. vi. 156] ; — 

pl., c|\ocA, 10,12; 27,29; 226, 

30 1 5c-|AOCAi'b bÁif, 29, x. 
CRtltAÓ, well-formed, shapely, 38, y; 

217, 29. 
CRtlttl1$im, I form, shape, 90, x ; 

prove, 124,13. 
CRtlttllSteÓlR, m., Creator, 56, 18. 
Ctí, /., dog, 159, 20 ; ffen., coti (86, 30) ; 

dat., com, 86, 24; — pL, coriA(i'b), 

164,i6; 159,17. 
CtlAÓ, m., cup; — pL, -a, 15, 10. 
-ÓtlAlt), he went, 84, 25 : see céi'óim. 
-ÓtlA-OAR, they went, 28, 5. 
CtlAIRU, /., circuit, visit, 198,1 mA|A 

c. 'oeópAi'ó; 283, 6. 
CtlAlA, he heard: see •ooc'Luiiiim. 
CtlAn, m., haven ; 22, 8 ; 66, 6 ; 73,14. 
CtlAR, m., hoop, ring, circlH, 187, 20 ; 

[FM. 968 CuAí\Áti,HheCrooked']. 
CtlAR-ttl'bAt), m., act of turning round, 

185,1. 
CtlARUtl^At), m., act of searching, 

64, 20; 172, 2; 204,11. 
CtlAS, m., hollow, recess; cave, hole ; 

46,29; 62,i6; 70,14; 247,i8; 

2íil,z;—pL, -A, 287, 30; 76,15. 
CtlASAltlAlt, hoUow, pierced with 

holes, 290, 20. 
CtlAS-'OOmAin, deep-holed, 64,19. 
CtlAS-'odnAt), m., act of closing the 

holes, stopping up (the nostrils), 

32, 12. 
CtlAS-SttH^te, swallowed up in its 

hole, (of the eye), 46, 11. 
Ctl'ÓAR, m., foam, Mk. ix. 18; ffen., 

-Ai|\, Lk. ix. 39. 
Ctl'ÓAR-AntrA'ÓAÓ, foam-tossing, 68, 

13. cub [ 342 ] Ctll CUlÍAS, in phr. •oa|\ mo c., 'on my 
conscience,' 151,7 [K. cúif]. 

CtJ'0(U)ROmA, identical, equal, 7, z ; 
107,24; [FM. 969, 1574]. 

CU^ATTI, cpd. prep., to me, &c. ; cugAC 
[or cujA'o 74,19], 123,11; cui^e 
{mas.) 7,4; cuice (fem.) 52, 20; 
ctigAinn 66,21; cugAi'b 198,29; 
cúcA 42, 21. — Used with verbs of 
raotion, after céimni^, 74, 19; cuip 
167, 5 ; 5Ab, to receive to oneself, 
7,4; 42, 21; 52,20; 6.3,23; 237, x; 
241, 6; 277, x; léig, 175,i8 ; linj, 
198,29 ; |Mc, 108, 23 ; 291, 2 ; j-luj, 
262, 20 ; c;Ai]\n5, 53, 27 ; C15, &c.,^ 
66,21; 161,12; 294,17; cjmaU, 
123,11; — 166, X eA'OAiAJui'óe -00 
•oéAnAifi cuige, ' to appeal to liim'; 
278,26 ní piAijA co|\ cúcA, 'did 
not find an opportunity to (attack) 
them.' 

CtllbneAÓ, m., fetter, 175, 25. 

CtllbtieAlin, m., portion, share, allow- 
ance [Lnag. 244; Oss. iii. 270 
cion cuibjMnn] ; 95,17; 95,26 1 
5c. nA muc fA'n meAf, 'feeding 
like the pigs on the mast'; 96, 4 1 
gc. nA mbó f A'n b):éA|v, * feeding 
on grass like cattle.' 

CtllbRlSte, bound, fettered; 38,22; 
ói,y. 

CtllbtlltJSA-Ó, m., act of binding, 
subjugating, 201, z. 

Ótlice, see cugAm. 

Ctllt), /., portion, share ; some ; 6, 28 ; 
159,10; ffen., cot)A 108,15;— ^í., 
co'OACA 147, 7 ; 242,19. 

Ctll'OeAÓCA,/., company; gen., -CAn 
249, z ; dat., -CAin 85, 26 ; 103, 21; 
269,12. 

CUI'Oltl^A'Ó, m., act of helping, par- 
ticipation, 138, 18. 

CU15, five, 39 X. 

Ctíl^eA'Ó, fifth, 37,1. 

CtílseATl, five persons, 191, 23 ; 242, 
12. 

Ctia,/.,fly, gnat, 268,w. CtHtce,/., ' quilt ' ;— í?/., -OA'ÓA, 115, 
24. 

CtllteÓ5,/,fly;^m., -eói5e,267,26; 
—pL, eó^A, 267,24. 

Ctll t-1 ompót), m.,sict of tuming one's 
back, 56,17. 

Ctlirhin, inphr. if c. tium, I recoUect, 
9,30; 50, z; 168,13; 251,8; [is 
cuman lim, "Wb. 8 a^]. 

Cttimtins, /, combat, 283,2; gen., 
-leAngA, 281,13. 

CtJirhne,/, recoUection, 4,v. 

CtlimneAÓ, mindful (of, a]a), 3,27; 
19,i8; 50,v;79, 25; 131,8. 

Ctlimni$im, I recoUect; bring me- 
mory to bear (on, a]a) ; imperf., 
-ipmíf, 169, 6 ; fut., -neóc(A'D), 
28,14; pass.fui., -neócA|\, 251, i, 

CtlirhnitlSA'Ó, m., act of remember- 
ing; memory, 7, 29; 156, z; gen., 
-5^^» 8, 5. 

CtllRim, Isend, put ; apply, &c.; very 
rarely used by itseU', [</. 21, i cuija 
(pof); 48, y An c-AtLu|" 'oo cu]a, 
'tosweat'; 277, 19 cuijM'obeACA], 
the meaning being usually defined 
hj prepp., A|A, Af, ■oe, fA, 1, ó, |\é, 
|\oim, c|\é, or advbl., AmAC, p'oj' : 
— 1°, byA|\ of indirect object, cun\ 
cÁin A|\, ' impose a law on, respect- 
ing,' 15,v ; c. ceifc a|\, ' to put a 
question to,' 117, 4 ; c. commAOin 
A|\, * to do a kindness to,' 117, 23 ; 
137, 15, x; c|\Anncu|\, 'tocastlots 
for,' 108,5; cú|\Am, 'to confer a 
favour on,' 126,14; 'oua'ó, * to in- 
flict sorrow on,' 62, 30 éAgcj^uc, 
' to stamp an ugly form on,' 39, 10 ; 
pof, *to send notice to, to order,' 
78,5; 251,7; gAipm, ' to send 
for,' 251, 16; mneAlt, *to put a 
guard on,' 192,v ; tÁim, * to set 
hand to, set about,' 64, 1 1 ; 73, 12 ; 
teijeAf, *to apply remedies to,' 
64, 14 ; tui'oeACÁn, * to lay a snare 
for,' 278, 22; mAilt, ' to delay,' 
144,5; meAi^uJA-ó, * to madden,' 
49, 20 ; i^ijnoAf, 'to hinder, delay,' Ctl1 [ 343 ] Ctl1 118,8; 144, y ; olc, *to inflict 
evilon,'2G4, 26; cocu, 'tosilence,' 
167, V ; coi|AmeAf5, * to hinder/ 
281, 10; — (b) in advbL phrases, as 
cui|A A]A Accu|v, * to send into 
exile,' 178,15 ; a|\ 'bAi'Lt-civic, ' to 
fling into a tremble, to make quake,' 
30,30; Ajv cAi|\'oe, *to respite, 
delay,' 48, 7 ; a]a ceAt, ' to put off",' 
7,11; 111,5, 'distulit'; 127,9; 
A|A coitnéA'o, ' to put on one's 
guard,' 28,v; Ap fiA'óÁn, ' to set 
astray,' 266,8; a|\ gcúL, *to put 
aside,' 11, 23 ; a]\ tieiiriní, ' to 
reduce to nothing,' 111, 18 ; — 2°, by 
Af, *to put out of (a post, one's 
wealtb,' &c.), 151, 20 Af a conÁc ; 
210,27 A feAtnnAnnAf ; 96,2 Af 
A |m'o JAcc ; 30, 1 Af A f eitb ; 195, 
27 A cuA]AAfCAt ; — also CU1|\ Af, 
* to emit, utter (words),' 187, 28 ; — 
3°, by "oe, 'to take away from, 
remove'; 24,13 c.nAtÁim-'óée "oo 
nA ViAtcóijMb ; 27, 29 nA -pAob- 
c|\ocA 'óíob, ' death deprives them 
of their false notions' ; 92, 12 
AiniA-ppnA •oíoId ; 114, 19 UAtAC 
An peACAi'D 'DÍob, 283, 27 ; 237, 
25 'oo'n conAi|\ cói]\ ; but also 
= *to emit,' 189,7 ■mAtv 5U|\ cui|\ 
Attuf f otA 'oe, {cf. 48, y) ; — 4°, by 
f A, ' to put under a person '; 205, 
15 geibinn fAOi, 'to put fetters on 
him'; 131,27 tÁm fAOi, *to aid 
him'; 205,2 ujACAtt nA liu]\cói'oe 
fAOi, ' puts a spancel on him'; — 
(b) in advbl. phr., as in 222, y c. 
fA coim, * to put und(!r the protec- 
tion of'; 223, 30 fA cuifiAf ; 67, 7 
f A 5-peim, 'to get hold of, seize,' 
212,20; but also 125, z cuif ■oíf 
nó c]MÚ|\ f A Aon Aif|\eAnn AmÁin, 
' to include two or three in one mass'; 
159, 24 c. f A nA fiACAi'b, ' to fling 
out (corpses) to the ravens'; — 6°, 
hy 1 = of indirect object, esp. with 
notions of desire, trust, expectation, 
&c. : 18,w c. X)ói5 1 nxiuine, ' to put hope in man'; 282, 20 '0Ó15 
'fAn 'oUigeAfnA; 77, 25 •oúit 'piA 
neicib CAtmAi'óe; 152, v (^ac) 
'n-A ^cuif feA'6 "oúit, ' for whom- 
soever he would have a liking'; 
18, 30 muinijin 1 n-ouine, 290, w ; 
11, y fOA'ó 'piA feAtbAib ; (b) in 
advbl. phr., 110,25 c. 1 n-AJAi'ó, 
'to oppose'; 23,vimbfeif, 'toput 
toprofit, to increase'; l,i 1 jcéitt, 
' to give one to understand'; 259,7 
1 ^cionn, ' to add thereto ' ; 166,19 
1 bfA'o, 'prolongatus est'; 62,3 '' 
bfei'óm, 'to exert, employ'; 12, x 
1 ngniom ; 96, 3 1 ngeAtcAcc, ' to 
madden'; 129, 101 n-iocc, * to en- 
trust' {cf. 31,11); 148,8 1 n-ion^- 
nA'ó, 'to wonder'; 22,22 1 teic, 
'to impute,' 258,11 ; 82,30 1 
neimní; 29,22 1 fAon mA'ómA, 
'to puttorout'; 257,14 1 focc, 'to 
silence'; 78, 18 1 -puim, 'to callinto 
notice'; 7,w 1 'ocAifp'ó, ' to store 
up '; but also as in 23, x 1 ^caja- 
cAi]\ ; 290, 24 1 ^cuin^ -piA^AtcA ; 
31, 16 1 gcum^Ac, ' coangusta- 
bunt'; — 6°, by ó : 15, 24 c. ó 015- 
f eAcc, ' to put out of the inherit- 
auce'; 117,30 -00 cuijMfmo'ÓAOine 
A. 1 bf A'O UAim, ' longe fecisti a 
me'; and in the phr. cui]\ ó, ' to 
hinder,' 202, 15; 285,w; but also 
47,4 "oo cui]A UAi'D mé, ' he who 
sent me';— 7°, by fé : 222,w cút 
]Mf nA coijMb, ' turn the back oii 
sins'; 276, z •oub-'ófuim |Mf An 
•pAi'5b|\eAf , ' to renounce riches 
wholly'; — but 228,20 teigif ]\ib, 
' to apply remedies to you '; 255, 1 5 
puicin f é |\of5Aib, 'toputamaslc 
over the eyes,' 273, 20; 13,24 
ffiAn fé mAcnA]", ' to put a bridle 
on the lusts' (202, 20; 230, v; 266, 
6); — 8", by ]AOim, ' to put hefore one 
as a task, to take in hand, propose,' 
2,8; 7,8; 29 y; 129,8; 1/31,14;— 
9°, by c]Aé : 246, 30, w, tAibin c]\é 
A]\Án, ' to mix leaven in bread ';— CI11 [ 344 ] cut 10", by the advb. AtriAC, ' to put 

out, evict,' 23,26; — p'of, *to set 

down, quote,' 44, 22. 
CtlimseAÓ, proportioned to strength, 

moderate, niiddling, 135, 5. 
Ctnn, when ? 44, 24 [cia mti]. 
Ctlin^, /., yoke, bond, 11, 17 c. c|\Á- 

bAiT) ; 63, 24 c. utrilAccA ; 67, 20 ; 

97,18; gen., -e, 171,20; 277, i 

[J'M. 1135]. 
Ctlin^lfl, /., yoke, pair, two animals 

(horses, oxen, asses) yoked together 

[Jud. xix. 10] ; gen.^ 14, 7 mui- 

|AeA|\ ctiingiveAc ; — pl.^ 209, 27 

CÚ15 cuin5]\eACA •oAiri. 
Clíinne,/., angle, comer, 69, 27 ; [Job 

xxxviii. 6 ; Luc. Fid. 382, f A'n 

bp|MOiri-ctoic ctiinneAC 1. C.]. 
Ctlltl, 143, 2 : see co|\. 
CtHReAt), m., act of inviting, invita- 

tion, 9,11; 52,5; 103,15; 206,24; 

209, 21 ; gen., -imt), 242, 4 ; [cf. 

Oss. iv. 180, vi. 80 ; Prov. ix. 18 ; 

FM. 926]- 
Ctlltlúe, to be put, llynÁ|\ c. j^eAt) 

'piA feAtbAib ; 114, 20 ní c. a)\ 

CAip'oe, *it is not to be put off, 

delayed': see also cu|\. 
CtaiS, /., cause, 75, 20; 126, 20 ' causa 

clamat'; 143, 16. 
CtllSte,/., vein, 47,15 ; gen., -leAnn, 

47,13;— i?^., -leAnnA, 187, 25. 
CtJlsne,/., frost, 83, 27 'pruina.' 
CtllsneArhAlt, icy, 48, 25 neitn- 

CCAf c. 
CtJlte,/, pit, 52,i6; [FM. 849]. 
CU1Ul$im, I requite, repay ; condit., 

-eócAT), 136,7. 
ctílCltl^A'Ó, m., act of requiting, com- 

pensation, vengeance, requital ; 

128,3; 132, 22; 175, z; 203,w ; 

280, 29 'oobei|\ c, 'compensat'; 

gen., -ijce, 121, 2. 
Ctít, m., back; cui|\ c. |\é, *to turn 

one's back ou,' 222,w ; cup a|\ gc, 

* to put aside, away,' 11, 23 ; 170, 

20 ; A|v A éútAib, * bacfcwards,' 

207,17; 266, X 50 'ocei'6 a|\ gc, * till (good fortune) goes away, 

back from, deserts (bis neighbour) .' 
CtJtMt),/., suit, robe, dress, 156, x. 
CUtÁltie,/., throat, palate, onljin pl. 

dat., -|Mb, 116,17 'faucibus'; 136, 

x; 207,5. 
CUmA, in phr., i|^ c tium, ' I feel in- 

different about'; 25, x ; 4, i \y c. 

■óó, ' it is the same to him.' 
CtimA, sorrow; 156,13; gen., 156, x ; 

164, 29; 238, 16. 
CtimAÓUA,/., power, 94,w ^—pL, id.> 

219,16. 
CtJttlAÓUAC, powerful, 78, 4. 
CtimAim, I frame, 207, 9 ; 144, 9 nAC 

cumAnn Aimpp cinnce, 'does not 

fix a definite time'; 81, 26 cum- 

AT)A|\ 'otigce. 
CtimAltl, abbreviated, short ; ccmpar.y 

-e, 288, 9 An conAip if c. 
CtirhAt, /., handmaid, female slave ; 

gen., -Aite, [Prov. xxx. 23] ; dat., 

-Alt, 176,17 ;—j3Z., -AtA [Is. xiv. 

2]. 

CtirhAnS, narrow, contracted, tightlv 
tied up, 237, 27 ; 264, 20; fem. sg. 
dat., -Ainj, 187,19. 

CttmAnn, m., affection, love, 39, 25 ; 
117,21; 287,i8;^ín., -Ainn, 156,v; 
218, 26. 

CtimAOin, /., favour; communion, 
42, 18 ; gen. , -e, 94, x '—pl., -e, 94, 
y : see commAom ; [in the words 
cumAom, commAOin, comÁin, 
comAnn, cumAnn, twowordsseem 
mixed up : the native coin-máin, 
and a word borrowed from Lat., 
communi-o'^ . 

CtimAS (cumuf), m., power, 80, 22 ; 
144,10 A|\ c., ' in the power of'; 
26, w ; 49, 5. 

CtimASS, m., act of mixing, mixture ; 
202,19; 232,i; 12,12 A|\ n-A 5c, 
' when mixed'; gen., -Aii'g, 187, 
2\',cf. FM. 1471, 'battle.' 

CtimAS^Aim, I mingle ; 243, x -oa 
cumAifS fí fíon. ctiin [ 345 ] cus Ctiítl'OAÓ, m., act of covering, keeping, 
screening; 64,ii ; 91, 27 ; 190, 20 
(seat) cover; 205, 22 ; 213,w; 275, 
28; 286,21; gen.^ -"0^15, as adj.— 
'ornamental,' 162, 11 CAcbA|\]\ c. 

CtJrh"OtJ1$im, I keep, preserve,12, 24; 
275, 23. 

Ct1tÍ15AÓ, m., difficultj, straits, hin- 
drance, 31, 16; 288,19 riAc cuip- 
pt)eA|A c. A|\ "00 céiTnib, *non 
habebis offendiculum'; gen.^ -A15, 
113,14; 130, V. 

CtimSAnA"Ó, m., act of resting, repose; 
239,8 50 c, 'donec quiescat'; 
261, 21; 288,w; gen., -ahca, 114, 
16. 

CtimSAtlAim, Irest, repose;j9ríí., -00 
ctnnfAn, 90,y, 'requievit'; 163,15 
id. ; 280,7. 

CtJttlSCtlSAt), m., act of 8haking, 262, 
14. 

CUnnAlL, discreet, 284, x éA'OAC -00 
ceAn^Ait 50 c. ; \_Iloiml., p. 624, 
cundaxr^. 

CUnnnAt), m., covenant, 93, 21. 

CUnCAS, m., account; reckoning, biU; 
23, 25; 100, 20; 103, 23. 

Ctltl, m., act of putting, inf. of ctii|Mrn, 
■vvith all the varieties of its use : 
iTnpi'oe -00 cti|\ Ap, 2, lí; ctij\ 1 
gctiiinne 'óo, 4,v, &c. ; acá AgA'm 
cti]\ citnciol.t/, ' circumdantibus me,' 
118,7; cf. the form used && gen., 
cui|\ce, 208,15; 275,29; see also 
cupcA. 

CtlllACÁn, m., boat, 22, 9; gen., 73, 13; 
104, 29. 

CtltlA-Ó, m., warrior, 161,12; 185,2; 
186, 29. 

CtínAm, m., care, 122,17 ; 159, 5 ; gen., 
-Aim, 274,1. 

CtínAmAÓ, careful, 131, 10; 157, y. 

Ctinn, /., pit, 192,15 'puteus': see 

CO|\|\. 

CtinnÚA, tired, wearied, 174,12, 
CUnSA, m., course, 73, 16. 
CtinÚA, to be put, placed, 77, 24 ; as 
gen.^ 76,w Ap cí a c. ai]a, ' whenit was about to be placed on his head ' : 

see ctii|\ce. 
Ctispóin, m., object, aim; gen., -pó]\A, 

289, 29 ; [Oss. iii. 296]. 
CtlÚAÓ, m., madness, rage, 186, 27 ; 

217,17 ; 240, 3 Ap c, 'mad'; [Lk. 

•^i. II; Acts xxvi. 24 ; Prov. xiv. 16]. t)A (i), [+ asp.], two. Of the old dical 
of the noun follg., the visible 
remnant is found in the form 
that fem. nouns assume with 
this numeral, viz. the dat. sg. 
of stems in á ; cf. 4, 26 •oÁ cotiAi]\ : 
14,13 teic ; 17, 27IUCÓ15; 4,8 
luing; 99,14 inéif; 14,i2c]\eib; 
\n other nouns an apparent nom. 
sg. follows 'OA ; 34, z 'oÁ bÁf ; 
208,w glAf; 65, y jné ; 66,16 
otc ; 83, 23 |\Ann ; initial vowels 
are unaffected, 22, z "oÁ A'6bA|\, 
&c. [Of case-variations there is 
little trace ; for gen. we have 277, 
16 An •oÁ T>|\on5, but 14, 12 •oÁ 
cj^eib ; of the dat., we have in a 
verse the old form •oíb, 161, 25.] 

■OA (11), now used before nouns, and 
adjj. in compar., to express the 
unlimitedness of the notion ex- 
pressed by the noun or adj., 'what- 
ever be the amount, however (great, 
&c.)'; — 1°, with nouns ; cf. •oÁ 
^eAbAf , ' whatever be its ex- 
cellence,' 33, 28 ; 240, 3 ; •oÁ olcAf, 
* of whatever badness it be,' 164, 1 1; 
•oÁ j;oiirieAtnl/Acc, 229, 4 ; and in 
the very common •oÁ ihé^v, ' of 
\^'hatever size it be,' * however 
much, great,' &c., 18,w ; 19,w ; 
57,25; 97,4; 240,4; 247,x; 249,w; 
254, z; 291,13; [the construction 
in 219,8 •oÁ n-Ái|\^oe, seems to 
explain the prefix as a combination 
of "oo and the poss. adj'. pron. 3, 
'for iaU) their height,' &c., for the 
compar. forms of the adj. are 

2 Y 'OA [ 346 ] t)A1 identical with the form of the 
abstract derivative noun, e. gr., 
Áilne is either = 'beautj,' or = 
'morebeautiful'] ;— 2°, with adjj. 
in compar.; cf. "OÁ Áitne, ' how- 
ever beautiful,' 38, 27 ; •oÁ Ái]\T)e, 

. - 'however high,' 240,5 ; ■oÁ An- 
«Airle ; 32,15 -oÁ •5ío5|\Aire, 
ótuice, 117,27; -oÁ éijmge, 65, 
12; 'oÁ f-Ai'oe, 13,11 ; -oÁ jéi^Ae, 
joiTvce, 228, 24 ; 'OÁ ItiAice, 145, 
5 ; cjAéine, 99, 5. 

•OÁ (iii), (eclipsing), conj., if ; folld. in 
general by the imperfecf, 259,12 
t)Á ÍAbiAAinn ; 26, 5 -oÁ •ocugAt»- 
AOif ; 26, 9 -OA 5C|\ocA'6 [corrig:, 
for neither K. nor M. has the f\ : 
69, X •oÁ n-AbiAA-ó ; cf. 33, 25 -oÁ 
bpAtvpAijeA-ó ; 62,13 'oÁ gcAOth- 
nA'ó ; 85, 3 'OÁ niAipeA'ó ; 85, z 
•oÁ gcoiméA'OA'ó ; 149, 6 'OÁ niAi|v- 
i'oíi'; 172, 24 •oÁ léiseA'ó; 174, x 
•oÁ •oceASiiiA'ó ; 236, 8 \_corrig.'] 
hfA^hA'b; 236,14 'OÁ 5cui|veA'6 ; 
250, z 'OÁ bfilleA-ó ; 276, 2 'oÁ 
fAOileA'5; 278,12 •oÁ 5CA1UCÍ ; 
but it is often used here with the 
pres. [where the modern language 
prefers to use mÁ], as in 45, 15 'OÁ 
gcongbAi'o ; 252, 3 'OÁ 'octiici'D ; 
269, 16 'OÁ 'oc|Aéip'6 ; 273, x 'OÁ 
titigi'o ; 274, 9 'oÁ ngAbAi'D ; so 
jíafi*., teAncAp, 94,z; feACAncA|\, 
211,7; 223, y n5AbcA]\ ; ^cwx^- 
ceA-p, 258, 1 1 ; — a few traces are lelt 
of the use -with pres. subj'., as in 259, 
16 'OÁ n-oÁiteAi^, ]\oinneA|\ (middle 
voice) : cf. also the innovation of 
t)Á |>Aibe, 23,w; 232, i ; 251, z ; 
and its pl., -oÁ |\AbAi'o, 223, x ; 
250,15. A co-ordinate hypothetic 
clause foUowing is of ten introduced 
by Aguf 50, with condit.'. cf . 93, 13 
t)ÁbfÓ5]\AT) . . . AgUf 5on-íofA-D, 
* if he were to order (his son not to 
eat), . . • and (his son) should eat 
(in spite of him)'; 276, 25 •oÁ|\Aibe 
l-Aitbi^cAf A5 ncAÓ, Aguf 50 jcf cAnf A'ó f é 'oéif c, ' if any have 
wealth, and that he spend it on 
charity,' &c.; 250, z •oÁ bptteA'ó, 
. . . A^uf 50 n'oinjneA'ó. 

•OAI-Ól^m, poor, 254, 6. 

"OAlt ('DÁt), 105,14, /., state, condi- 
tion ; (function, attribute) ; 73, 24, 
26; 130,11 ; 167,8; 260,8; (21, w; 
65,14; 73,24; 105,14); •oÁit 
CAbfA 'n-A cionn, *no hope of 
help for him,' 31, 25 ; 254, 28 ; 
gen., •oÁtA, 84, 18; 152,5; ^<^^-i 
i'm •5Áit-(fe), *near me, in(to) my 
presence,' 52,7; 245,i8; ceAcc 
i'-o '5., *to come to thee,' 4, y; 
60,24; coAcc'n-A '6., 66, z; 248, 
21; 1 n'5. An 'Duine, 74, 12; 90,7; 
192,29; 206,2; 244,17; —jt?/., 
•oÁtA, used to express ' quod atti- 
net ad,' *as to,' 140, i ; dat., 'oÁt- 
Aib, 82, 24, ' conditions.' 

"OAlt, /., act of distributing, granting, 
273, 22 ; dat., a|\ n-A '5., * granted, 
given,' 58,23; 180,1, * handed 
over into the power of (the devils)'; 
U5'5Af nA njjxÁf 'oo ^5., * the author 
of the bestowal of grace,' 222, z. 

■OÁlteArh, m., cupbearer, butler; 15, 
10; 124, 20; 279,14. 

•0-áltlín, I bestow, grant, 129,13, 
'quousquereddant'; 193,1 •oo^5Áit, 
'dedit'; imper., 225,17 ■oÁit •oo 
boccAib lA'o ; subj. pres. mid., 
'OÁ n'oÁiteAf, 259,16, [see HomiL, 
p. 592, a] ; fut., -fi'5, 145, 25 ; 
158,w; pass., -ceAf, 182,19. 

X)Altt-Ó1AÓ, /., blind fog, thick mist, 
237, 25. 

XJAltte, /., blindness, 154,2. 

■OAltt-inuteAÓCAÓ, blind, dull of 
intellect;— i)/., -a, 63, w. 

•OAinseAH, firm, strong, 153,ii ; 187, 
15; as subst.,f., stronghold, 61, i ; 
— pl., •oAingne [Ps. Ixxxix. 40]. 

•OAin, I /., oak; í7í»., -DAf A, 62,7 

X)Ain$e, ) Ciít •DAf A ; also •OAf Ac ; 
dat., T)A|\Ai5 [Gen. xxxv. 4] ;— t)Al [ 347 ] 'OAO pl., 'OAi|\5e, 29, 24 ; [Zech. xi. 2 ; 
Hos. iv. 13]. 
t)At, fate, situation, 4,7,15,18 ; see 

"OÁll. 

■OAlt, blind, 22, v; 6,29. 

"OAttA'Ó, m., act of blinding, 198,17; 

gen.j 'OAttcA, 257,19. 
TDAttAim, I blind, 255,10. 
t)Att-Óíl01t)eAC, bHnd of heart, 

195,14. 
OAttÓS, /., (mole;) leecli, 11, 10. 
OArh, m., ox, 209,28. 
"OAmAnUA, damned, condemned, 4, 20; 

48, z; 00,14; 268, 23. 

■OAmAnuAé, id., 183, 20. 
"OAmnAÓ, m., act of condemning, 

damnation, 130,17 ; 133, x. 
"OAmnAim, I condenm, damn ; pass., 

•OAtnAnnAiA, 206,15. 
■OAmnuSA'Ó, m., condemnation, 94,28. 
t)Amntl1$im, I condemn, 133, x ; 

275,21. 
"OÁn, in phr. 1 n'oÁti "oo, destined for, 

allottedto, 72, 18. 
TJAnÁtAé, /., only in dat. (inf.), a^ 

•OAnÁtAig, * howling, roaring,' 

113,1. 
"OAOI, m., fool, duUard; — pl. dat., 

"OAOicib, 63,w. 
"OAOine, pl. of -ouine. 
DAOm-bneAt, /., stem judgment, 

1,6. 
•OAOmse,/, slavery, 54, 10. 
"OAOinseAÓ, m., slave, bondman, 14, z ; 

40, 18; 52, X, 'servo,' pL, -pj, 

18,14. 
"OAOt, m., chafer, black beetle, only in 

"OAjAb "OAot, pl. gen., 32, 26. 
■OAOnnA, human, 13,^v ; 75,17. 
■OAOnnAÓU, /., mankind ; gen., -a, 

27, 6; humanity, 157, 20; 275, 26. 
"OAOR, enslaved ; dear, costly, 94, w ; 

compar., -OAOiixe, 170,29, =worse, 

more severe. 
"OAOfl-'ÓAlt, /., hard fate, oppressive 

bondage, 170, 30. 
T)AOH-t)ÁtAÓ, iU-fated, rigorous ; 104,15; 217,14;— jt?/., -A, 18,14; 
175,w. 

•OAOn-tAbUAim, I speak harshly, 
128,27; 131,12. 

OAOS5An-SttlA$, m., rabble-rout (of 
devils), 42,7 ; 5^» 20. 

X)An, in phr. -oaix tittm, teAC, teif, 
* it seems to me,' &c., 106, 23 ; 
119,17; 120,29; 239, V. 

tDAn, prep., by, in asseverations, "oaia 
mo cu'bAf, 151,7. 

■OAllA, {with \\- before vowels), second, 
10,5; 25,i8. 

"OAnA, in Citt X>., *Kildare,' 152,7: 
see •oAijA. 

"OAnb, m., chafer, black beetle, (used 
along with •OAot, 32, 26. 

"OASACU, /, madness, violence, 1 1 6, 28 ; 
167,1 ; 229,11. 

■OÁSACUAÓ, mad, violent, 154, 3. 

•OAÚ, m., colour, 20,8; 187, y; gen., 
-A [FM. 3664]. 

-"OAÚAC, (many-)coloured, 65, 23. 

t)AÚ-$nÁnnA, ugly.coloured, 58,15. 

t)e, prep., from, out of ; [not, however, 
used here as a simple prep., for 
which -oo is always substituted, 
3,1; 84,6; hence also,] with the 
article, it is written -oo'n, 3, 20 ; 
13,12; 103,7; "oo nA, 167,25;— 
with pronom. elements it becomes 
•oíom, 75,14; •oíoc, 114,25; -oe 
(mas.), 20,19; -oi ifem.), 3,4; 
•oínn, 91,20; •oíb; •oío'b, 6,29. — 
Used, 1°, in ablative or genitive 
relation, after (a) verbs of taking 
away from, releasing, throwing ; 
springing, arising out of &c. ; 
with buAin, cui|\, "otit, eijAJe, 
fjAoiteA-ó, fHt^iof, ceitj, C15, 
CU1C, &c. ; e.gr., 32,3 ^ túc -00 
buAin^oi, (c/. 40, 4,10; 42,8,14,25. 
60, 5); 24,14 "oo cui]\ -oo nA íiAtc- 
ói]Mb, 24,19; 27,30 nA fAob- 
c|\ocA cui|veAf An bÁf "oíob ; 
103,7 "out •oo'n •ooifiAn-|'0 ; 3,5 
eijA^e •oo tÁ|\ ; 75, 14 fjAoiteA'ó 
•óíom ; 26, 3 ceitg -00 ctÁ]A, 54, t)e [ 348 ] 'oeA 24; 6,19 C15 'oe-fin ; 84, 6 ceAcc 
X30 peACAt), {cf. 13, 2,12 ; 15, 24 ; 
19,12; 37,27); 3,1 cuicitn -00 
ftiA'b ; 91, 20 CU1C 'oítin ; often in 
advbl., -oe pn, 'owing to this,' 20, 
22; •o'Á bjM'g-pn, ' owing to that,' 
4, z; — (b), afterverbs of inquiring 
from, 15,12 ■o'iA|\fAi5 •óe; 20,8 
lAj^fAije -oo'n itnpi|\; of tahing 
effect on, 16,7 ^n CAn JAbAf An 
bÁf 5]Aeiin •oíob ; of cleaving, ad- 
hering to, 91,8 AgteAntnAin •oíob ; 
of hem^ filled with, 88,14 tíoncA 
•o'ai|\c ; 57, 20 tÁn -o'aiixc ; — (c) 
of maJcing x out ofj, 3,6 -oo pinne 
ftiAb •61 ; 6, 29 ÍAineAc -00 'óéAn-- 
Ath •óíob ; 7,19 'oognt' ftAiciuf 
•oíob, {ef 12,22; 22,7; 32,28; 
56, y ; 60,19) ; — (d) in idiomatic 
usage with ^oija, léi^, C15 : joijac- 
eA|\ -oe, * it is called,' 9,1 ; 48,15 ; 
— C15 •oe,' it cometh from a person,' 
= he can, 215,15 ní C15 pn •oíotn, 
* I cannot'; 11, 23 mtinA •octjeA'ó 
•óe, 'unless he was able'; — létg 
x>e, * to let slip past one, to preter- 
mit,' with negat. inf. follg., e.gr. 

7, 5 An cé létgeAf •oe gAn betc 
A5 fintiAineA'ó ; 9,19 léi5pnií"o 
•ot'nn jAn ceAcc CA|\fA ; — 2°, of 
extensive usage partitivelg, 2, 28 
•oj^onj •00 nA •OAOtntb ; l,i6 An 
tnéfo 'Dt'ob; 8,1 tnó 'oo focAjA ; 

8, 20 cAotfeAc •o'a tTminnci|A ; 

9, 22 nÍT)^oo co|\A'6 ; 11,13 c|\ici)a 
•oo cmtnne ; 12, 27 Aotn ]^jAéi'6 
'ooceini'6; 14,7 mutpeAjA c. 'oo'n 
iji|\; 22,17 C1A •6t'ob; 55,i6^otJine 
•oo céA'o, * one out of a hundred ' ; 
often in the construction, jac . . . 
•o'a: cf. 1,12 ^Ac Atctne •o'aja 
cin UAfó ; 2, 12 gAc ní'6 'o'a 
5cui|\feAni; 15,w jac AintA|AfniA 
■d'a bpitl; or without ^ac in 
negat. sentences, 32,w; 61, i; 
64,8. 

"Oé, /., 8raoke; gen., 'oia'6, 187, 23. 
■oeAbAIÚ, /., strife, 185,w. 'OeAÓAI'Ó, dependent form of •00- 

cuAf^ : see céfóttn. 
X)eACA1R, difficult, 130, 2 ; 136, 6 ; 

sec. compar., "oeAciAAfoe, 257, 26. 

■oeAórhAi-ó,/, tithe, 249,12. 

X)eACiriAt), tenth, 51, 3. 
TOeACílACU,/, difficulty, 113,4. 
■OeACUtllSim, I dictate ; pass., 228,19 

nÁ 'oeAccuigceAjA tib, * do not 

dictate.' 
■oéAt), m., tooth, 32, 9. 
■OeAS, in cpd. numerals, ten, 14,i2 ; 

44,10; 53,11; 77,w; A '6Ó t)., 

* twelve,' 44, 25. 
■oeA5Alt[U],/., act of severing, sepa- 

ration ; 32, 22 (-JAtl) ; 35, x. 
■oeA$-, as prefix, adj., * good': — 
T)eA$-ctU, /., good fame, 246, 25. 
■OeAS-t)tl11ie, m., good V[iQ.n;—pl., 

154,19. 

■oeA$-rhAise,/, beauty, 39,7. 
■oeAS-rhAiseAc, beautiful, 91,20; 

fem. sg. dat., -15, 39, 4. 
t)eA$-ObA1R, /, good work, 28,14; 

ícm.j-oibíAe, 51,7;— j3;.,-oib]AeACA, 

61, 10, 
■OeA$-OR^Otl$A^Ó, m., good arrange- 

ment, good pleasure, 236, 21. 
■oeAS-SbtlAS, m., fine army, 20, 24. 
t)eALbÚA,formed, made, 39, 17; 12,43. 
■oeAtbÚÓm, m., framer, Creator, 

26,24. 
■oeAltllA'Ó, m., appearance, sheen ; 

glare (of snow), 270, 15. 
■OeAttRAlSteAÓ, resplendent, 298, i. 
DeAttHtl^A^Ó, m., act of shining, 

298, 3. 
X)eAttRtllSim, I am bright, shine; 

relat., -utjeAf C]\é n-A jné, * quo 

specie sui clarescit,' 232, 2. 
■OeAtuSA^Ó, m., act of severing (from, 

|\é), 29,4; 152,24; gen., -ut^ce, 

119,10. 
■oeAttl1$im, I sever; take away any- 

thing (from, pé), 10,4; 17,3; 

39,24, 158, 16 fé'i^ •6eAtui5 "OiA 

é, ' from whom God separated him.' 
T)eAttll$te, severed, 237,13 ; 239,25. T)eA [ 349 ] X)eA ■oeArhAn, m., demon, devil, 162, z ; — 

pL, -Ain, 253,4; acc, •oeATÍinA, 

243,7. 
■oeArhnAi-óe, devilish, 104,7. 
XjeAnAÓU, /., vehemence, grievous- 

ness; gen., -a, used as adj'., 21, 10; 

111,28; (? 'oéAnAccAc) [Jud. v. 

23 ; 1 Sam. xx. 34 ; 1 Kings ii. 8]. 
■oéAnAin, m., act of doing, 5, 20 ; 

in all the meanings of ■oojním, 

q. V.; 'habit,' 39,3 x»ac 7 ■o.; ffen., 

•oéAncA, 255, 3. 
t)eAn$Afl, m., buming ashes, 186, y. 
■oéAnrhAS, m., activitj; only in phr. 

•o. neic, = * effect, result,' 36,7; 

80,19; — pL, -■mAi]', 80,15. 
■oéAnUA, to be done, 263, 6. 
X)éAK, m., tear ; — pL, -a, 243, 5 ; 

167,19; ffen., "oeAiv ; lll,w,*floods 

oftears'; 163,i7; 166,15; 243,7; 

297,14 : see "oeóiv. 
-"OeAtlA, in f A-'DeA|\A, now used with 

CAbAi]\u, cug (ah), * to cause a 

person to do a thing'; 15, 10, *he 

was wont to cause his butler to set 

outonthetable,' &c.; 20,v ; 137,8; 

156,w; 190,19,24. [The word is 

properly/o-íí-ím, * id efficit,' 206, 

25: cf. HomiL, p. 709.] 
"oéARAÓ, tearful, of tears, 95, w 

gteAnn t). ; 114, 2 ; 251, 24 conn 

■o. ; [FM. 773]. 
•oeAflb, sure, certain, 5, 2 ; 190, x ; if 

•o. tiutn, * I feel certain,' 2, 20 ; 

but ii' "oeAiAb 'óó,* securedfor him,' 

226, X. 
■oeAlibAt), m., act of proving, 12, 18 ; 

proof, 88,7; 147,13. 
•oeAfllDAini, I prove, establish ; pass., 

217,9. 
'OeAR'Ó-Ain'Óe, m., sure sign, 52, 29. 
'OeAn(b)-'ÓRÁÚAin, m., own brother, 

49, 24; 130, 24. 
•oeAílb-seAtAn, /., own sister, 163, 

23 ; gen., '0.-fiti|\. 
"OeAnbÚA, approved, tried, 139, ii; 

* certain,' 226, 14 ; 50 "o., * verily,' 

170,10. TjeAnbtii^im, I certify, 117,16. 

"OeAnc, w., eye ; pL, -a, [Oss. iii. 60, 

iv. 162] ; gen., "oeAHc, 116, 22. 
"OeAnc, /., cave : see 'oei|\c. 
"OeAnc, /., charity : see 'oéi|VC. 
■oéAnCAÓ, charitable, 132, 6. 
oéAnÓAOmeAt), m., act of despair- 

ing, 28, 27 ; 177, £ ; gen., -nce, 

169, 9. 
t)eAn3A"Ó, m., act of preparing, mak- 

ing ready, 20, y. 
"OeAn^, red, 268, 21 ; as intensive «i;'. 

in follg. : — 
•oeAns-Án, m., (red =) utter slaughter, 

268,12; 294,1. 
T)eAn5-lomnoÓU, utterly naked and 

bare, 102, 9. 
•oeAns-tOSSAt), m., red conflagra- 

tion, 185, 20. 
'OeAnS-ntlA'Ó, red, 219,12. 
■OCAnsnAIU, /., flea, 268,w. 
"O CAntAl ceAt) , m. , benefit ', — pL, 

-cce, 50,27 ; 128,2; 168,12. 
TJeAnmAT), m., forgetfulness, 7,19; 

28,26; 108,13. 
XJeAnmA-OAim, I forget ; pass., -CAt\, 

121,20. 
■oéAnnA(inn), see •oojním. 
"OeAnnA, /, palm of hand, 195, 25 ; 

218, 25 'oobeip 'o. |\é •oubAitcib, 

'he renounces': cf. FM. 926, 'o. 

■p|\i "oeAinon. 
"OeAnÓlt, mean,wretched, low, 15, 23 ; 

271, 24;— ^;., -e, 27,9. 
■oeAnÓlte, /, low estate, poverty, 

wretchedness, 15, 19 ; 285, 9, * quam 

vilis es.' 
"OeAS, /., ear of com, 73, 25 ; gen., 

'oéife ; í?aí., "oéif, 68, 22,* point of 

sword,' [MR. 230, 298; Oss. iii, 

88 ; Ezek. xxi. 15] ;—pL, -oéAf a, 

[MR. ii. 23 ; iv. 28]. 
t)eAS, right (opp. left), 267,26; fem. 

gen., •oeij'e, 272, 5 ; dat., -oeif, 113, 

19; south, 110,27 Áijx-o bu'6 'o. ; 

292, 3 1 n-o. 
■oeAS-tÁrh, /., right hand; 271, x, z, 

29. 'oeA [ 350 ] "oei ■oeAUAÓ, m., smoke, 154,13; 178, x; 
197,w; 221,25 ; ^ew.j-CAije, l78,y. 
"oeACrhAn, 8moky, 76, y. 
"oée, gods : see -01 a. 
■oeibtéAn, m., orphan, 130, 20; 185, 

13- 
"Oeió, adj. num., ten, 87,5; 293,2; 

A ■oeic, the *ten,' 219,17. 
'oél'ÓeAnAÓ, last, 66,w i—pl., -A, 

192, 5 ; fem. sg. gen., -Aige, 22, 8 ; 

dat., -A15, 156,12. 
•oeiS-, for •oeAg-, before consonants of 

soft timbre : — 
T)ei$-t)éAnUA, well-made, 251, x. 
■oei$-$níoni, m., good deed, 52, z. 
"Oeij-rheAS, m., good report, good 

name, 246, 24. 
"O ei S -rh 1 An , /. , sincerity ; ^m . , -ifi éi n e, 

247, i; dat., -méin, 197, 23. 
■Oei$-teASUAÓ, of good report, 112, 

14. 
■oeit, /., tumer's lathe, 10, 3. 
■oeitsneAÓ, thorny, 285, 3. 
"Oeirhin, certain; used as síí^sí., 251, 

16 fUAi|\ "0. Ai|\-pn,* was informed 

of it'; 66, 21 bíot) a '6. Aige. 
t)eirfineA6, certain, 135,15, *forthey 

are sure of etemal life.' 
■Oeirhni^te, affirmative, 89, 23. 

■oeirhniSteAó, id., 88,19. 
■oeitnnitlSA-Ó, m., act of affirming, 

267,14. 
■oéine, 99, 6: wí ■oiAn. 
■oéinim, &c. : see x>opí\\rr\ . 
■oemc, /., cave, pit, 18,2; 264, x ; 

270,16; gen., -e, 17, 29; [-oeAiAc]. 
t)éinc,/., charity, 6,21; \2b,y,gen., 

-e, 130, 6 ; ['oéApc]. 
■oemeA'Ó, w., end, 5, 29; 14,10; 232, 

7, f A T)., * at last,' 256, 25. 
t)ein5-ttl1fle, /., red, furious rage, 

167,1. 
T)eiseAÓ, tLe Decies, 162, 9. 
■oeiSJIObAt, m., disciple, 163, x. 
X)élSUin, /, loathing, 46, 4 -oo JAb 

■o., ' abominata est'; 92,9 "o. Ap 

fiAclAib A niAc, * dentes filiorum obstupuerunt'; 227, 8; 237, i ; 247, 

y ; gen., -e, 207, 16. 
X)élSUineAÓ, abominable, loathsome, 

disgusting, 38,5 49,17; 115,9. 
■oeitbin (i), /., difference, 181,13; 

26, y. 
■oeitbin (11), /., haste, speed, 66,12 ; 

74,3; 216,15; gen., -e, 289,1^. 
■oeitbineAÓ, speedy, 218, 24 50 X). 
•oeitl^oe,/., care, 52, 12 ; 62, 27. 
tDeitneAS, m., speed, celerity, 216, 

15 ; 283,1. 
X)eo6, /., drink, 56, 24; 188,7 ; gen., 

•015^,103,21; dat., -015, 34,18; 

224,30; {acc, -015, 171, I) ;— i?;., 

-A, 231,17; 17,13. 
■OeÓl"Ó ["oeóig], in phr. fA 'o., *in the 

end, finall^, at last'; 13,27; 32, 

28; 67,8; 222,13. 
X)eÓin, in phr., -00 t)., * with the 

good-wiU of,' ' willingly, at his 

good pleasure'; 85,7 'o'a ■6. ; 93, 

21 ; 286,v ; 294, 20 ; [Oss. vi. 196 ; 

cf. Zuc. Fid., 273 An •oeóin tib, 

* will you'?] 
■oeÓntllSim, I vouchsafe, permit 

(allow, consent, of God's action) ; 

13, 25 'oo 'oeónuig "Oia ; 130, 22 ; 

152,24; 189, y; 190,29; 239,19 

(Xt.);270,4. 
■OeÓntl$A^Ó, m., act of allowing, as- 

senting, 264, 20, * allowed.' 
■OeÓn, tear ; drop (of water), 172, 23 : 

see "oéAíA [Oss. i. 130; iii. 60, 284 ; 

iv. 60 ; vi. 166] ;/m., 175, 17. 
■oeÓflA'Ó, m., wanderer, exile, 200,io; 

gen., -ai-ó, 198,i;— jíí.^-ai'ó, 104, 6. 
'OeÓnA1"ÓeA6U, /., pilgrimage, exile, 

76,14; 95,23; 166,17; 234,10. 
■oeÓtlAUA, strange, foreign, 232,17 

tnnÁib 'o. 
■OIA, God; with art. 161,12; a god, 56, 

24; gen., "Oé, 3, 18; voc, a ■Óé, 

116, 29;— jt?;., 'oée, 6,13; 66,30; 

•oéib, 216,i; 19,25. 
tDIA-Ó, 187,23: aeexié. 
■01At)A, divine, godIy, holy, 62, 11 •01A [ 351 ] T)1'0 teAbAi]\ t). ; 132, 6 •OAOitiib -0., 

236,25. 
•OIA-ÓACC, /., tlieology, divinitj, god- 

liness ; 56, ii ; gen., -a, 26,13. 
■01A"ÓA1fie, m., theologian, divine, 

211,y;-i?;.,-tM', 242,24. 
t)1A1"Ó, after; •oiAiX) 1 n-oiAit), * one after 

anotlier,'4, 21; 67,7; 1 tToiAit) {with 

gen.), 27, 15; 238,17; i't) t)iAiT), 

post te, 15, 2 ; i'm '6iAit)-fe, 222, 

25 ; 'ti-At)., I5,w; 'afterthattime,' 

20, 22. 
■01-Ainrh1$te, innumerable, 20,15; 

111,17 Ai]Mfíe. 
•OIAn, swift, eager, fervent, 58,ii ; 

compor., t)éitie, 99,6. 
'OIAn-SORA'Ó, m., act of heating 

intensely, 186, y, 
•01AS, /., a couple, pair; two ; 89, 12 

t)iiiiie tió t)., ' one or two persons'; 

95, 20 t). mAC ; 205, 18 ; t^íf, 7, z ; 

88,6; 125, z. 
•OÍbtreAílS, /., vengeance [Oss. iv. 

188] ; gen., --pei]A5e [Nenn. 144] ; 

daí., --Feitxs, 21, 6 ; 126, 29 ; [FM. 

1452, 1557, 1596]. 
■OÍl3i:eA1l"5AÓ, vindictive ; vengeful, 

151,8; 204,20; 287,6; [ME. 12; 

FM. 790, 1546]. 
t)íbl11U, /., act of driving away, 

exiling; 29,19; 71,28; 76,14 a^ 

t)., in exile, 100, 4. 
T)íbtlt)e, wretched, 111, 28 [K. has 

t)1AbAtt)A]. 

tDÍbtl-ÓeAÓU, /., vileness, wretched- 

ness, 34, 23. 
■OÍbRim, I drive out, expel, 31, w; 

243,13. 
DÍÓeAtt, m., eíFort, endeavour, 52, 13 ; 

62,27; 65,13; 137, z; 216,22; 

66,30; fA n-A t)., 'up to his 

power,' 85,11 ; gen., -citt, 225,3. 
■OÍÓeAnnA"Ó, m., actof beheading, 

54,20. 
"OÍcélttl'Óe, senseless, irrational, 31,5 

t)tiine t). ; 68,7 nA t)úite t). 
X)í-Cnei"OUe, incredible, 174,23. ■01"0eAn, /., protection, 21,6; 61, i ; 

192,12; 201, 28; 293, y. 
'OlS(e), see t)eoc. 
■01$niU,/., dignity, 40,4. 
■OÍteAJA'Ó, m., act of digesting, 45, 16 ; 

gen., '^tA, 45,13. ... 
"Olt, dear, beloved; compar., -e, 159, y. 
"OÍte,/., deluge ; gen.,x>\\.e&XiW, 233, x ; 

dat., t)ítinn, 236,15 ; [but also nA 

t)i'linne, 7,w]. 
•OÍteAnnUA, deluge-like, 252, 11. 
■OÍtCAS, own, special, 86, 22; 143, 16; 

160,6; fem. dat. sg., t)itif, 178, 

10; — pl., t)ítfe, tíífte, 107,1; 

166,12; 200,3; 201, 28;— c/ |\ó- 

■6,, ' too sure, confident of,' 97, 17 ; 

compar., t)ít|'e, 213, 22 ; X)\\\,e, 

263, z. 
■OÍtteACU, m., orphan, 34, 12 ; 143, 22 ; 

275, 26. 
■OimbmS, /., disparagement, 11,3- 

"oin^eAn, ■oin5n(eA'D, &c.), see 

t)0§ním. 
■OÍObtAÓUAÓ, prodigal, wasteful, 244, 

18. 
■OIObnACA-Ó, m., act of shooting, 235, 

23; gen., -jAAicce, (as adj.) 293,13 

Ai|\m t). : «eí t)iubpAicim. 
'OÍO-ÓÁlH'OeAÓ, friendless, 131, 21, 

24.^ 
■OÍO-ÓÁlR^oeAS, m., friendlessness, 

131,28. 
"OÍO-ÓOISSte, unchecked, 165,30; 

286,12. 
■010ÓRA, intense, fervent (tears), 111, 

v; [FM. 767; 946; 1397]. 
■OÍO-Ótlimne,/., forgetfulness, 7,19; 

270, 22. 
■OÍO-ÓHIRim, I put away, 31,w. 
■OÍO-Ótiri, m., act of putting away, 

71,28. 
■OÍoJa, rejection, [opp. to pogAl, 

57,18 t^ojní t)., 'herejects'; 0. Ir. 

digu, unchoice, Wb. 4 d^ ; [often 

used = ' refuse,' ' the worst of any- 

thing,' Ezech. vii. 24] ; diú in Sc, 

Gaelic. t)10 [ 352 ] x>\o t^íOSA^IT!)], /., ditch; intrenchment, 

27,4 "o- '^" "oúin, 'moat of the 

fortress ' ; [c/. Matth. xv. 14 ; 

2 Sam. XX. 15 ; 2 Xings iii. 16 ; 

Prov. xxiii. 27]. 
•OÍoSAltU, /., act of revenging, ven- 

geance, 42,29; 68,13; 148, y. 
■OÍO-SAinn, /., steady, &rm;—pl., 

.5Aititie,58,ii; [FM.1325; 1573; 

MR. 152, 16]. 
"OÍOSAt, /., vengeance; dat., -JAil, 

93,6; 136,i6; 252,25. 
t)ío$AtUAÓ, vindictive, 54,ii; 203, 

6; 225,22. 
■OÍO$AtUAS, m., vengeance, 21, 23. 
■OÍoSbÁlt, /., injury, damage, 112,1 ; 

[Oss. iii. 70]; gen., -hÁlAi—pl., 

-■bÁlA, 80, 5 ; [FM. 1551]. 
■OÍO^tAim, I take vengeance (on, a|\), 

149, 9. 
■OÍOSHAIS, /., zeal, eamestness, 53, 17; 

64, 21; 195,12; ffen., -e, 26,13; 

46, 28; 218,26. 
"OÍOSflAISeAÓ, fervent, zealous ; com- 

par., -pje, 117, 27 ; 159, z, * most 

heloved.' 
"OÍOt, m., 1°, payment ; desert, 44, 12 ; 

57,10; 96,17; 104,12; 108, i; 

193,13; act of paying, 100,8; 1 

TTO., with gen. follg.,*in retum for,' 

54,19; 67,15; 166,w; 193,i4; 

232,7; 273,22,*insteadof'; 276,19; 

— 2°, as adj., worthy, due, fitting, 

ifoíol, 2,9; 44,12; T). 5|\Á'6a, 

* worthy of love,' 33, 30 ; 130, 4 ; 
(214, 8) ; gm. 238, 2 •oéAHAni a 
■díoIa, ' doing what pleasesHim': 
[Oss. iii. 140, -00 'óíol, * what 
satisfies thee'; Gen. xxiv. 19 ; c/". 
FM. 1559 A "DÍot 'o*oi'6|Ae, 'an 
heir worthy of him'] ; cf. 143,13 

X)ÍOtAim, I pay; 129,i8 ; 139,9; 

249,12; Isell, 225,16; 234,3. 
t)ÍOtrhAin, tributary ;—///., -e, 3,15. 
•OÍOtltlAineAÓ, m., soldier ;— jo/.^cn., 

197, 29, * milites.' 
t)ÍOtrhAineAS, m., warfare, 77, 14, 

♦ militia.' ■OÍOttJl^eAÓU, /., pay, recompense, 

100,6; 103,26; 129,15. 
■OÍO-rhAOin, vain, (of glory), 6,16. 
■OÍorhAOineAS, m., vanity, worthless- 

ness, 7,18; 112, 28;— joí., 150,8. 
"OÍomAS (-mtif), m., pride; gen.,-A.^\- 

(or -ArA), 149,15 ; 18, 18 (-urA). 
"OIO-rhASttllSim, I hlaspheme, 46,4. 
■OlombÁlt),/ sorrow, pity ; 139, 30 ; 

166, 22 ; gen., -e, 71, 3 ; 167,w. 
■OÍombAltim, Iwaste, squander; [Lk. 

XV. 13]; 199,12 Ati ní'6 'óioTnbAit- 

ceAjA tib, ' quod effunditis.' 
■OÍom(m)bAtAÓ,wasteful, lavish, 244, 

18; 95,22 [K. -bAiteAc] ; 283, 18. 
"OÍombtAS, m., want of taste (for, a]a), 

45,2. 
'010mt)t01"0,/., malice, rancour, 185, 

w; [soalsoE., hut corrected sec. 

man. into •oiombÁi'o]. 
"OlombtlAine, /., transiency, 205,1;. 
"OIOmbtlAn, unpermanent. unsteady, 

11,13; 47, 20; 63,29; 212,7. 
'OÍom'ÓA, m., displeasure, 185,v; 

[Rom. ii. 18 ; MR. 50] ; Scotch 

Gaelic has made of this word, 

diomb [pronouncedyi?né]. 
'OÍom'ÓAÓ, displeased, indignant (with, 

'oe),2l7, 26. 
'OÍom(m)OtA'Ó, m., actof underrating, 

45,11. 
■OÍommotAim, I disparage, 275,17. 
"OÍOmmotUA, dispraised, reproved, 

274,11 i'oi|\tucc An cfAi-óbpifó., 

* inter divites reprobos' 
"OÍomSAÓ, proud, haughty, 10, w; 

209,w. 
"OÍon, m., act of protecting (against, 

Aí\), 1,20; 18,14; 48,10 ; 75, y; 

162, x; gen., -a, 69,ii. 
•OÍonAim, I protect, 7,16,17 ; 223, 6 ; 

pass., 102, 28 'oíoncAp teó fib. 
•OÍon-AtAlíl, m., protector, 34,12; 

185,14; proh. only the deriv. of 

•oíon, viz. 'oíon(A)cói]A. 

•oíonrhAn, safe, 76, i. 

"OÍonUlSteÓin, m., protector, 143,21, 
[K. 'oíonACAip]. 1310 [ 353 ] T)1tl ■OÍonSA"D, m., act of directing, 73, 14 ; 

223,15; 263, x; 269,4. 
■OÍORmA, troop, 20, 23 ; 145, 26 ; 

[Jer. xviii. 22 ; FM. 1420 ; -■mAtin- 

Aib, Oss. iii. 46]. 
•OÍOS^At), m., gnashing (of teeth), 

177, 3 ; [Ps. cxii. 5, 'oíofsÁti ; Ps. 

XXXV. 16, p'ofgÁn]. 
T)ÍO-tARbA6, unprofitable, 64, 2. 
'OÍOÚ-'LAltR1tl$A"D, m., act of sweep- 

ing away , destroying, 34,19; [genly . 

80 spelt 'oíoc- ; cf. Jos. viii. 26 ; 

xi. 14 ; 2 Sam. xxii. 38 ; Num. 

xxxii. 13, &c., but prob. onl^oío- 

1., * to make non-present']. 
•OÍíieAÓ, direct, straight, just, 41, 30; 

46,26; 83,3; 222,2; gen., -15, 

92,22. 

"OÍS, see •oiAf , 7, z. 

■0ÍS5IR, fierce, 102,9 (?) ; 186,24; 

187,17; [Jobiv. 10]. 
"OÍSte, for ■oiXj^e, compar. of "OÍleAf . 
"OÍSte, 107,1, for ■oílfe, pl. of ■oíleAj'. 
■OÍSte, /., loyalty, devotion; 52,29; 

84,27; 133,21. 
•OÍStl^e, j»;., dice, 254,17. 
'OÍStltl^A'Ó, m., act of renouncing, 98, 

19; [MR. 150,14,16; FM. 1466]. 
■OÍÚ,/., loss, hurt, damage, want, &b,z', 

184,1 ; gen., -e, 41,14; 92,13;— 

in phr., x>o 'óíc, ' for want of,' 

45,16. 
"OÍueAÓ, deficient, 53,7. 
■OÍtneA'ÓAÓ, m., hermit, 252, 27. 
'Oltl'ÓnASAt), m., act of shooting, 

hurliiig, 166, v; gen., -Aicce, (as 

adj.), 161, 6. 
'Oltl'ÓnAICim, I shoot (arrows) ; pass., 

-ceA]A, 107,19. 
■OIUDÁH, m., giddiness; 222,1 ; 22o,v ; 

^263, y. 
T)1tíic, 'duke,' 219,15. 
'OI'Úl'Oe,/., shamefacedness [?], 49, 20 

[but K. reads Ain-oiui'oe] ; 64, y ; 

the word meant ' simplicity of 

heart,' and then prob. * tender- 

heartedness, ' 'easiness'; cf. Ain- ■oiúi-o, ' stubborn ' ; also common 
in Scotch Gaelic, ' timid, bashful.' 

'Ollílt, /., act of 8ucking, 11,13; 
218, 26 ; (■oiút) 26, 13 ; 64, 7, 
[Cant. viii. 1 ; Isai. Ix. 16]. 

"OIUtUA'Ó, m., act of denying, refusing, 
34,21; 89,25 An -0. coicceAnn, 
'the universal negative'; 171,3, 
refusing (obedience, reTerence) ; 
229,16. 

'OllítUAim, I deny, 222,26 ; renounce, 
(with-oo), 13,12; 57, 21. 

X)1UtUtl15teAÓ, negative, 89,9. 

"OteACU, pret. pass. of ■otigim, [FM., 
p. 2026] ; but used as adj. predicat., 
* allowable,' 238, i n ac ■o. ■©© neAC ; 
Isee FM. iii. p. 1824, z]. 

'OtlS'e, m., law, regulation, dues [FM. 
266]; 276,15;— iJÍ.^-otisce, 81,26. 

■Otl$im, lowe, 164,4 'otiginii'o caoi, 
' we ought to weep'; 5,19 i|" eAió 
■oo 'ótigp'DÍf ; 'deserve,' 135, w 
•otigi'ó 5AC mAic A tuAi^i'óeAcc; 
pass., "oteAgAiiA, it is incumbent 
(on, -00),' 24, 15 x>. no nA ■OAOini'b ; 
26, 18 "o. ■oúinn ; condit., •oti^p'óe, 
249,16; 263, w •oo'n -jbeACCAC ; 
pi-et., "oteAcc (used as adj.), q. v. 

•OtlSUeAriAC, lawfu], 142,17 U'ÓACC. 

"OtÚirh, /., dense cloud, 185, 20. 

TJttílt-IA-ÓUA, closely shut, 75,17; 
^187,15. 

"Ottílt-neAtt, m., dense cloud, 232,3. 

"Ottlt, close, dense, compact; compar., 
■otúice, 117, 27. 

"OÓ, subst. form of numeral, two; 44,25 
A ■oó ; 249,11 jTA ■DÓ, 'twice'; see 
■oÁ. 

T30 {asp.), poss. adj. pron., thy ; before 
infin.,viseá as the suhj. of an iníram. 
or the obj. of a transitive ; — be- 
fore vowels, often c', 61,25; or 
b' [for c'] 31,15; in composition 
with prepp., it becomes -■o or -c, 
AgA'O, AfA'O, 0|\C, 'ouic, lonnAC, 
&c. 

"OO {asp.), as prefix of past tenses, in 
act. Q.n(\.pass., [but not aspiratingin 
2Z "OO [ 354 ] t)Q pass., though it prefixes Vi - to vowels, 
1, 3] ; before pret., -00 connAi]\c, 
1,18; imperf., -00 ctii|\eA'5, 78, ii ; 
eondit., x>o coiniéA'Of at), 79, 22 ; — 
vapass., heíor Q pret., -oo cu|\nAf), 
3,19; condit., no cui|\p'6e, 78,6. 
In combination with ní and 50, the 
old particle -po is used in place of 
•00 : hence níojA, ^ttjA, nÁ|\, &c. 

■OO, prep., used in cpd. verbs, such as 
'oo'beiiMni, 'oocim, 'ooctuinim, 
•oojním^'oogei'bini ; seeAppendix. 

"OO, prep., to, &c. ; with pronom. 
element, it becomes -OAm, 8,30; 
(but'OAm-fA 32,18; 53,4; 61,15); 
•OUIC, 279,11 ; 'oó, 7,24; -01, 141; 
22 ; ■oúinn, 13, y ; 'OAOib, 23, 20 ; 
•oóib, 75,13. — Used in all dative 
relations, in varied application; — 
1°, after adjj., such as Aicm'ó, 
41,1 ; cinnue, 13,ii; cóip, 57,w ; 
coicceAnn, 14,17; 'OAmAncA, 48, 
z; 'oeA|vb, 165, 13 ; eAgAL, 16, 
24; éigcAn, 28, 10; feAjAtv, 5,3; 
feiiviA'oe, 207,14; peAf, 23,20; pj- 
tÁi|\, 34, y ; lonAnn, 56, 25 ; téi'p, 
26, z ; ló-p, 5, 30 ; 52, 26, [see also 
under prep. iÁ] ; mAic, 229, 16; 
oijAceAf, 77, 22 ; feA|\b, 261, 7 ; 
CA|\bAc, 8, X ; — after adjj. of the 

form lon-, in-, * (fit) to be ': cf. 

73, X if eA-o bu-ó in-oéAncA 'oo 
nA 'OAOinib ; 297, 10 if inmeAfCA 
'óúinn ; so inleAncA, 73, 9 ; in- 
cfCACAncA, 226,20; loncoiméA'o- 
CA, 61,10 ; loncugcA, 68,24; 
ioncui5ce,77,i2; — 2°, dihQT substt., 
as dat. commodi, e. gr., 2,13 1 
ngtóip -00 "01 A ; 16,1 5U|\ caiII 
A. •6Ó -péin 7 'd'a fíot An cca^a- 
mAnn ; 57, 12, monuA]\ 'ÓAOib ; 
50 bfio|*'OAm, * in my judgment,' 
76,v ; cui|\ 1 gcuimne '60, 4,v ; 
9,28; 13, y; céi'o 1 |'oca|a ['oo- 
CA|\] "oo, 76,6,12,13; 77,27;— 
— often in advbl. clause, 1 ngAjA '60, 
'nearto,' 49, 12; 1 gcompogufoo, 
86,27; 1 n'OÁn'DO,*fated for,'72, 18; often as ^m., 35, 18 iy bcACA "óó, 
* who is his lif e' ; 80, 4 if f|\éATn 'oó, 
' its root' ; 145, 18 ; — in constant use 
to express the affent after an infn. : 
cf. 1,7 c|\é cAibt A cÁnA "oo'n 

céA'0-ACA1|\ ; 42,19 ^An ftAICIUf 

Oé •00 cuilbeAih •5Ó ; 78,15 -pé 
n-imreAcc •oó ; 174,9 50 beic 
cui|\feAC 'óó ; 174, 12 50 beic 
cu|\|\cA •6Ó ; 176, 3 50 'oíot a 
fiAC •6Ó ; 202, 8 50 •oéAnAm 
Aic|\i5e •6óib ; 214,8 cpé beic 
'fAn ■0C15 -60 ; 236,11 bÁf "o'f-AJ- 
bÁit A|\ A tcAbAi'^ •6Ó ; 239, 8 
50 cum|'AnA'6 ionnAC--pA'6ó ; 252, 
8 1 n-oiAi'ó beic ÁtAinn •oó; 262, 
17 c|\é inneACA'6 Oé •oo cuitt- 
eAifi •o'a pnn|"eA]i\ ; esp. in the 
construction of 1A|\ [a|\] + infin., 
which serves to express the Lat. 
abl. abs., 29, 23 ia|\ mbeic Ag 
ceiceA-^ "oo A., ; 76, 12 a|\ b^Ag- 
bÁit bÁifoó ; 189,21 lA-p mbeic 
ceAnjAitce 'o'Á|\ tÁifiAib, *ligatis 
manibus'; cf. 205,19; 207,28; 
208, 27 ; 231, z ; 267,19, y ; — 8% 
after verbs, such as Aicn-, 13, z ; 
b]\onn, 77, w; cmn, 9,30; com- 
Ai]\ti5, 52,22; •oeónuig, 13, 25; 
•oiútc, 13,12; iTAifnéif, 20,w; féAC, 
l7»y;rÓ5]\, 60,23; fogn, 33,ii; 
ffCA^f, 8,12; gcAtt, 79,13; 
giAtt, 18, x; imifc, 76,6; téig, 
44,1 ; ofouij, 1,3 ; peAcuig, 40, 
v; feót, 46, 1 ; CAifbéAn, 1,17; 
CAftA, 71,11; ceAgm, 17,5, [«n^ 
so frequentlyin the elliptic phr., ní 
liAmtArá-pn 'oóib, * it does not 
(happen) so to them,' 71, 21, &c.] ; 
cém, 242,13 ; C15, 11,28,29; CU5, 
10, 22 ; — 4°. But its most charac- 
teristic use is as prefix before the 
injinitive. The iw/íw. is really a 
verbal noun ; hence liable to case- 
variation ; and, in fact, we have a 
gen. foim, as •outcA, cu|\ca, &c. ; 
the prep. 'oo is naturallv prefixed 
to express the dat. relation ; but T)0 [ 355 ] t)0 custom has introduced a speciali- 
zation of use in the case of in- 
transitive injinitives : see infra. 
In the . case of the transitive 
injin., when the injin. is used 
with "00 to express a purpose^ the 
obj'ect of the injin. must he placed 
after it in the (/en., e. gr. 3, 20 -oo 
b|MfeAt) riA híotriÁije,* in order to 
hreak theimage'; 5, 16 ■ooceA^Aj'^ 
Ati -pobAit ; 6,7 "00 ■múcAt) a 
hAintriiAti ; 6,16 -oo c|\omAT) riA 
coiLe; 15, 16 •oo caIdaii^c úijM'fte; 
17, y Tj'iAiAiAAit) mitfe ; 19, 11 -00 
cuj^riAtfi An 'oíotnufA ; 19, 27 -00 
"oéAnAtfi cotfiAi|vte ; 32, 28 "oo 
•óéAnAtii l.tiAic]Ar5, &c. ; [or with 
pron., 9,14; "o'a LeAjA'ó ; 12, ii 
•o'a n^tAnAT) ; 13, 27 -o'a cu|\ 
1 gcéttt ; 16, 16 -o'a bfUA'OAc ; 
20, w -o'a fAifnéij'; 26, 11 -o'a 
tuAf^A'ó ; 34, 24 •d'a f ao|\a'd, 
&c.]. In these cases no other 
construction is permitted ; but when 
the infinitive is not used to express 
a purpose, it may he used as a 
simple noun with dependent geni- 
tive, as in 255,7 ^15 "oo'n peACA'6 
•oaIIa'o An AicjMpj, * there arises 
from sin the blinding of the peni- 
tent'; or, far more commonly, the 
object of the infinitive is treated as 
in case-relation with the principal 
clause, [C15 'oo'n •peACA'5 An 
c-Aic|\i§eAC -00 'ÓAbbA'6, as if An 
c-Aic|\i5eAc were the subject of 
ctg] ; hence arises the idiomatic 
usage of the infinitive clause in 
Irish : — where the object (of the 
injln.) is in nom. relation to the 
principal verb, 1, 4 •oobo]A'ouijeA'6 
•00 nA •OAOinib bÁf •o'f-AJbÁit, 
*to meet with death was ordained 
unto men'; 2, 20 (]?Á) 'oeA]Ab teti' 
buAró 'oo b|\eic, *to gain vic- 
tory was a certainty unto him,' 
* he felt sure of winning'; — in acc. 
relation, 2,ii iA|\iAAr6 uippe a himpráe 'oo cu[\, ' asking her to 
eniploy her intercession ' ; 14,14 
'oo '6eónui5 T)ia ua c]AeAbA -00 
I^^IAÍobAX), ' God ordered the [names 
of the] tribes to bewritten'; 18, y 
CjAéi^eAf coib "Oé •oo '6éAnAtn, 
* who gives up the doing of God's 
will'; — in prep. {obliqué) relation, 
18, X jiAÍlAf •o'a |\éi|A "oo 'oéAn- 
Atn, ' who vows to obey His will'; 
14, 28 cioc|:a'6 •00 ua CAipb 
•o'fAicpn , ' which would arise f rom 
seeing the reliques'; 46,v ^au 
mib]"e b|\iACA|A n'Oé -oo f^otnA'6 ; 
6,11 A]A An 'ocAÍtnAin 'oo pó^A'^ ; 
233,w ó CAO|AAib nA p'neAtnnA 
'o'ice; 282,23 •0015 A[f] geAlt 
tnó]A "00 b]Aeic, ' reliance on getting 
a great reward,' 282,23 ; — in (jenit. 
relation, 1, 8 1 bpéin bÁi^^-o'imi^AC, 
' under penalty of inflicting death' ; 
10, y xÁ.\' A tfieAnmAn 'oo tnúcA'6, 
'method of repressing passion'; 
5,18 1 mbAOgAb A n-UAitbe 'o'Á]\- 
■ou5A'6, ' in danger of intensifying 
theirpride'; 20,i ]\étinn co]\óine 
'oo cu]A, ' at the time of putting on 
the crown'; cf. u^'oaja nA tiS^^Á]' 
•00 •^Áit, auctor gratiarum afferen- 
darum, 222, z ; [hence the very 
common usage in compound nouns, 
e.gr.* apot-maker,' ceA]\'o c]\ocÁn 
'oo ■6éAnAtfi, ' artist of making 
pots,' 10, 2 ; ' a helper,' ]:eA]A 
tÁitfie'oo CAbAi]AC, 108,11 ; 'hotel- 
keepers,' tucc ó]"oa 'oo coiméA'6, 
103,13, &c.; 'day-labourer,' 77,15 
tÁ ]:i]A CUA^AA^'CAlt 'oo cuitteAtn, 
'the day of a daily labourer';] cf. 
13,19,24; 15,17; 21,4; 25,2; 
69,y; 70,8; 71, 23,v ; 106,i8 ; 
115,14; 141,7; 144,18; 145, 
23 ; 170, 19 ; 213,24 ; 226,4; 
233,w; 238,26; 241, 10; 246,2; 
276, 22; 282, 23; 290,7; 294, 16, 
z, &C.3 But in noun sentences, 
when the subject of the transitive 
infin. is expressed, the order cannot T)0 [ 356 ] 'OQ be observed : the object follows in 
the genitive ; hence, in such sen- 
tences as, 'it arises that death 
reaches the young,' we have only 
C15 Ati bÁf x>o ]\occAiíi Ati Ó15, 
ll,v, \cf. 211,17, with 22]; so, 
* imniediately after (the fact) that 
the adversary shot the arrow of 
covetousness at him,' "00 tÁCAifv 1 
ti'oiAit) Ati Ai'6l!)e|\|"eó]AA "00 buAt- 
At) f Aijtje tiA j'Aitince ai|\, 70, 8. 
The object may, of course, be a 
pers. pron., as in 20, 25 gAti bÁf 
•o'a tnb|\eic, ' without death seizing 
them,' &c. [Further, afterthem-i 
ACÁ, we have the very idiomatiC 
structure that seems to clash with 
the use of aj + infin.; e. gr. 23, 26 
AtiiiAip bío]^ •o'a cti|\ AtriAc,' when 
he is being evicted'; 17, 15 50 
|\Aibe 'o'a ib-céAf At), * so that he 
was (a'being) tortured'; 36,y beit) 
. . . t)'A ri-iomcti]A; 38, 21 50 
tnbiAt) An néAfún t)' a fupÁiteAtn ; 
42,23 ACÁ'OiA t^'AbAgAf ; 48,14 
ACÁ pót t)'A ceAjAfg ; the injin., 
may be either passive or active ; but 
with A5, it can only be iised ac- 
tively : cf. with the above example 
on 23, 26, the structure on 25, 25 
An CAn bíof An ceA|\]AbAC aj a 
gctif 1 inÁlA, ' when the gambler 
Í8 a'putting them into the bag'; 
with verbs other than acá, the 
elliptic use brings about the appa- 
rently passive construction of A5 + 
inf. : cf. 13, 5; 26, z, &c. ; and cf. 
the parallel use in 58, x a^ gteic 
. . . 7 t)o'tn cuib|\eAc. This con- 
struction with acá is, no doubt, 
derived from the practice (referred 
to in Homil., p. 654, b^^, seqq.) of 
using the t)o before the inf. in 
relat. clauses, as in the example 
there quoted, in t)uine, acácaoi 
t)o cAfAoit) fiMtn ; cf. 169,w Att 

COni|MJACAf t)0 bí fA 'OlA t)0 

CAbAifC A|\ Itjcc N.; 228, 28 An cí f AOibeAf t>o flÁntiJAt) ; hence 
we have with intrans., 19, 2 An 
t)íotnuf •piifÁiteAf . . . t)o beic 
lonncA; 164,23 An tDfeAtn At)ei]\- 
itnít» t)o thAfCAtn ; 179, x An 
CAnctAtti tneAf Af cu t)0 betc Ann ; 
184,4 ^A fÁ|\-t)ocAi|\ t)o tuAfo- 
eAt) tinn . . . t)0 beic Ann.] 
"With INTRANSITIVE in^n., the par- 
ticle t)o is onli/ used when the 
subject. of the infn. is directly ex- 
pressed before it; thus 2, 12 gAc 
nít) . . . t)0 'óut; 4,13 lAt) féin 
•00 ihAfCAin ; 4,15 jAn An bÁf 
t)o fíc ]\if ; 12, 27 Aon fp]\ei'5 t)0 
thA]\CAin ; but if the subject is not 
expressed, the t)o is never found : 
cf. t)ut in 9,w; 10,i; 12,ii ; 
19,15,27; 44,16; 47,25, &c.; 
cf. 155, 18 if fothotcA t)ut 1 
focfAit)e; 172,1; 174,11 iféijeAn 
t)ó . . . t)ut; 181,12; 209,19, 
26, z ; 216, w ; 224, 5 ; 242,7 ; 
ceAcc, 163, 4 ; 171, 14, 20, 28 ; 
211,2; <?/. niA]\CAin, 191,2; 165,7 
t)0 bí 1 jcinneA'ó t)o'n ingin . . . 
tnúfgtA'ó Af An ]niAn ; 168, 24 bí 
tniAn A]\ gAC . . . C]\iAtt 'o'a 
•óúcAtg ; 222,1; 235, 22 t)o có5ai]\ 
. . . ceAnnA-ó a]\ a boJA ; 237, 8 
•oteAJAi]^ . . . ]:eiceAth ; 243, 5 I]' 
éigOAn t)o'n t)iAbAt . . . ceiceA-ó 
A]" An 5C]\oi'6e. [A good example 
of the ditference may be seen on 
12, 27, 28, nAC éit)t]A . . . ]TD]\ei'6 
t)o thA]\CAin, but nAc ]:éA'OAnn 
cetne . . . thA]\CAin.] For abun- 
dant examples of this rule, in the 
case of beic, see Appendix, p. x.] 
5°, Frequently used before subst. 
or adj., to form advb. or prep. : 
cf. t)'Át]\ice, *for certain,' 14,iO; 
t)o jnÁc, *u8ually,' 11,7; "oo 
jníoth, 'in effect,' 84,24; t)0 
tn'tút, * to my knowledge,' 58, 25 ; 
t)o 5AC tetc, *on every side,' 
49,13; t>o fío]\, * perpetually, * 
7,15 ; — as cpd. prep,, cf. t)o bicin, •oo [ 357 ] T)Ob 74, 26 ; t)o bjM'j, * by virtue of,' 
8, 13 ; -00 cionn, ' for the sake of,' 
64, 20; •oo'DÍc,'forlackof,' 45, 16 ; 
•o'eAfbAi'6, * for want of,' 133, 4 ; 
•oot)eóin,*atthepleasureof,' 53,9; 
•00 •ójAUim, * owing to,' 104, 20 ; 
•o'éif, 'after,' 27, 17; -oo Iácai|a, 
*in presence of,' 49, i; -00 nóf, 
'after the manner of,' 28,23; -oo 
|\éi|\, *in accordance with,' 14, 13 ; 
•00 fúit |\é, < in expectation of,' 228, 
27 ; -oo CAOib,*onthescore of,' 54, 
16; * concerning,' 49, 24 ; -00 coifj, 
'inthe raatter of,' 25, 2 ; 60,7;— as 
conj., X)0 "bjM'j 50, 'hecause,' 61, i ; 
•o'eA^lA 50, 'for fear that,' 15, 5; 
•00 |\éip mAjA, ' according as.' 6°, 
often used after verhs to denote the 
instrument or agency ; cf. 29, w 
•oo'n Cfbeij, *with the spear'; 
41, 28 oi]\neA'6 -00 cIacc ; 53, y 
fAic "00 jAOf^Aib ; 55, 25 c)AeA§- 
■OA-ó -oo beAjAAib ; 72, 27 jAb -o'a 
eA|\bAlt. 

"OO-, particle of negation, ill-, un-, in-, 
dis-, &c. ; often in combination 
with substt. in genitive, to form 
adjj. as in "oo-f-Aifnéife, -fuÍAing, 
-cineóii, -eótuif, -ffeAfCAib, 
-ceAjAifj; — written -ooi- before 
consonants of soft timbre : — 

X)0'BAm-ÓeÓ, /., dark mist, 166, 27 ; 
[FM., pp. 1556, 1652, 1778, 2282]. 

'OO-beiflim, Igive; [f or paradigm, see 
Appendix:] of extensive applica- 
tion, the meaning being more pre- 
cisely denoted by prepp., Af, Af, 
"oo, fo, 1, bé, ó. [a] 1°, when fol- 
lowed by -00 of the indirect obj., it 
means, 'give, grant, bestow,' &c., 
with all kinds of objects, viz., bÁf, 
70,17 ; cAi'OfeAiri, 96, 28 ; 115,15 ; 
coifiAifbe, 8, 27 ; cofóin, 77,6 ; 
•oúil, 224, 21; fÁf, 260,15 ; fójf a, 
85, 5 ; f oiji-oe (* show patience to- 
wards'), 249,w; piAC, 224,22; 
fUfCAcc, 162,24; pAÍt, 85,14; 
oiteAifiAin, 218, 29; onóif, 40,ii; pAf-oún, 251, 10; fAOf-'óÁit, 125, 
29 ; fUAn, 76, 10 ; (in poetry, cuAf- 
AfgbÁit, 173, 9). 2°, with pronom. 
obj., * to give oneself up to (sin),' 
7,13; 18,21; 107,4. 3^inthephr. 
•oobeijA -o'a Aif e, ' pay attention 
to, observe,' 15,i8; 18,8; 132,i7 
(•00 bu|\ n-Aife), &c.; though Aif e 
is also used as direct object, 238, 28. 
[b] if the donee is not mentioned, 
the verb is geiily. strengthened 'by 
the addition of the pronominal u Am, 
which also denotes the spontaneity 
or completeness of the gift: — cf. 
UA1C, 23, 28 cAbAif cúncAf UAic; 
297,18 ; UAi-o, 8,12; 175, z; UAice, 
115, 9 ; UAib, 137, 20; uaca, 24, 3; 
36, 8 ; 129, 21. [c] folld. by Af of 
indirect obj., it denotes, 1°, * to in- 
flict (punishment), exact (dues), 
make (attacks), pour (abuse) on,' 
&c. ; cf. its use with AicbeAf , 72, 
17 ; Amuf, 2, 4 ; 114, 9 ; bjMfeA'ó, 
175, 27 ; cíoffbA'ó, 63, 9 ; ■OAtt- 
A'ó, 198, 17 ; ■oíot, 108, 2, 4 ; 
éAcc, 77, 2 ; 87, 9 ; oAfbAi'ó, 28, v; 
CA|\f Ainj, 207, 26 ; — 2", * to cast 
(glance) on,' with a§ai'6, 291, 26; 
AmAfc, 64, 4 ; — 3", with ucc, * to 
set one's breast, one's energies 
towards, set about,' 194,13; 218, 
25 ; — 4°,' to give (testimony) about, 
description, explanation of '; with 
fUAf^tA'ó, 99,17; 128,5; t^i'"iu- 
JA'ó, 3,7; ceifc, 32, v; 179, i ; 
cuAfAfgbÁit, 190,1; 205,16;— 6% 
* to recommend, induce, urge upon,' 
11,3; 232, 17,20; 281,x 'oobeif 
A|\ neAC, p'c 'oo •óéAnAm ; so with 
uttmugA'ó, 242, 20; — 6°,' toimpose 
a name upon, tocall'; 74,22 50 
•OCAbAlf S. cobA]A nA beACA'6 A|\ 
OAjitA nOé, *he calls the fear of 
God the well of life'; 90, w, if a|\ 
cotAinn rh. cugA'^ An ceAc ú-o ; 
147,5 btiA-^Ain 'oo CAbAipc a|\ 
|\Aé An •ouine ; 177, 17, 25 'oobeif 
O, ''ouine' ■o'Ainm a|\ An bpcAc- 'oob [ 358 ] 1300 c AC ; — 7°, ' to invoke (a blessing) on' ; 
128, 26 tiAC cti^Anri yé beAnriAcc 
A|\ A AnAm. [d] foUd. by 1 of in- 
direct object, (abstract noun) : 1°, 
1 gcuiifine, 'to recall to mind,' 
8,2; 214,30; 1 n'oeA]AniA'o, ' to 
forget,'7,i9;50,y; 108,13; 128, 2; 
131, x; 135,11; 1 •ocÁi|v, 'todespise,' 
13, 16; (but also, 64,23, •oo'bei|\ 
l'ÁCA'o 1 n-ÁlA'ÓAi'b, 'tbrust into a 
wound ') ; — 2", with tbe abstract 
noun as direct object, as in t). f Ailt 
1, 'to sbow negligence in doing,' 
106,19 ; 127,27; 128,11 ; 150,v; 
171, z ; 178, 6 ; [corrig. 138, 25 nAC 
cujA'OAOif -pAilt 1 ngui'óe] ; rr. 
■oitnbjM'g '-pAn i'AOJAt, 'to set 
ligbt value on Hf e, '11,3- [e] f olld. 
by té, [tbougb fA also is used, 
132,9; 219,5;] of direct object 
denoting 'belp': 102,28 cugAi-o 
congnAiri lib, ' let tbem give help 
to you'; often t). tÁifi teif, * to put 
hand to, to aid,' 108,14; 122,i7; 
131, 30, v; (c/. also 218, 25 -oobeii^ 
•oeAiAnA |\é "oubAitcib, ' to say 
adieu to vice'). [f] folld. by f o, 34, 
6 "o. -puACAp fúcA,' attacks tbem'; 
— for tbe phr. t). fA-'6eA|\A, see 
undert)eA|AA. lg']fol\d.'bj{advbL) 
Af,' to spend (life),' 8, 28 ; 19, 25 ; 
33, 29 ; 252, 28. [h] witb adv. 
AnuAf, 'to quote, set down,' 9,19. 

t)ObRÓn, m.,soiTow, 32,23; 298,11. 

■00-btl1"ÓeAn, /., evil company, 242, 
26. 

'OO-'btll'ÓeAÓAS, m., thanfclessness, 
268, 20. 

"OÓÓA, oompar. oftjóij, q.v. 

"OOCAttlAt, m., distress, discomfort, 
67, z; 162,25; 193,23. 

■OOCArfltAÓ, painful, 104,17. 

X)0-ÓAOt,very strict; com;?ar.,-CAOite, 
150, X, * districtior.' 

"OOÓAíl, m., misfortune, 27,14 ; 184, 3, 
210,13, ' ad nocendum.' 

"OOÓAtlAÓ, narrow, difficult, uncom- 
fortable, 64, 5 ; 162, 17. X)ÓÓAS, m., bope, 53,23; 164,28; 
226,15. 

"OO-CÍm, I see ; [for paradigm see 
Appendix] ; the prefix is occasion- 
ally AC (26, z) or At)- (154,4), 
instead of t)o ; rarely used without 
object, 260, 29 t)ocí 1 nt)Of cAt)A-p, 
'it sees in darkness'; — in pass., 
t)ocíceA|\ "ÓAm means, ' it seems 
tome,' 8,30; 67,2; butt)ocíceA]A 
tinn, 'it is seen by us, we see,' 

229.18 ; 262, 5; 223, 22 : cf. also 
57, 29 t)o connAfCAf t)o peAtDAiA, 
' it appeared to P.'; — injín., fAic- 
pn. 

O0-Óttlinim, I hear; [for paradigm 
see Appendix] ; the prefix t)o is 
not used in the relat. fut. 52, 9 
ctuinf OAf ; nor after An [interrog.), 
78, 9 An gctuincí ; nor after 50, 

108.19 ; nor after the negat., ní 
(112, 21), or nAc (46, x ; 96,v) ;— 
instead of t>o, we find ac- in 22, 
21 ; 183,7 ; — with direct obj., 47,4, 
&c ; or noun clause, with injin., 
22,21 Acctuimt), coi|\et)'A gcup 
1 teic An -pobAit ; 49, 9 t)Octuin 
A mí-ceifc t)'A bAicf|MocAt; or 
with 50, 96, w ; ' to hearof, about,' 
163, V 5ACA mioncA t)octuineA'6 
bÁp t)uine tfiAic. 

■O O - Ó01 rh m eASCA, incomparable, 1 80 , 

24. 
tDOÓtlAlt), ugly, 32,26; 39,4; 115,9; 

292, 24; compar., -e, 210, 10; [uo 

doubt t)o-c]\uc, ' of iU form']. 
X)OÓRA1'Oe, /., difficulty, evil plight ; 

209,18. 
■OOÓU, tight, strict, stiff ; {adv.), 53, v ; 

64, z ; 204,w; compar., t)oicce, 

210, 10 ; [cf. Oss. iii. 240 ; iv. 2 ; 

278]. 
OOCUtlltl, ni., doctor, 83,io; 139,13. 
'OO-'Ótline, m., evil person, 164,w. 
X)0-^AtSnélSe, unspeafcable, inde- 

scribable, 32,23; 62,13. 
00-lftítAin5, intolerable, 179,22; 

compar., -fuitnge, 179, 12. 'oos [ 359 ] -005 ■00$Altse, /., woe, 113,2; [O'C. 
Lect. 535, 542 ; FM. 1510]. 

X)0$éAn, «eeT)opiím. 

X)0-$eibim \_see Appendix], I get ; 
find; 41,4; 88,8; 94, z; 107, 16; 
267, 25 ; with inf. clause foUg., 
100, 5, * to be permitted, get leave,' 
&c. ; — most commonlj with bÁf as 
a periphrasis for ' to die,' 28,9; 
117, x; 237,14, &c. passim ; but 
also with other predicates, Aipo5, 
6,y ; 232, 23; AÍluf, 48, 20 ; 
AtnAffÁn, 262, z; Á|\, 208, 18; 
biAT), 175,11; bÍAf, 45,7; blÁc, 
102,21 ; coiriilíonAt), 53,11; 112, x; 
coiiiAifle, 19,17; cojAÓin, 77,3; 
•oiol, 57,10; •oífbe, 133, 21 ; ■oó- 
iÁf, 57, 5; fAocAtfi, 221,11; pof, 
269, 6 ; foi'^A'ó, 7l,i6 ; fociAAjAt), 
116,v; goini, 113,3 5 10^^*0,119,^; 
lonnftJAfAt), 114,11; 288, i2;ionn- 
tiiAf, 225,17; tof 5, 60, 16; niAic- 
lUf, 105,12; neAiii, 194,5; ^^'^j 
101,5; 199,4; ]AAé fA-OA, 3, x; 
23,22; 105,16; 236,15; ]\ac, 18, 
22; fÁ'ÓAi'Le, 100,10; fAiifi|\i5e, 
57,9; feAf^AifeAcc, 103,v; flige, 
198, 23 ; 263,15 ; focAiiiAl, 69, 6 ; 
104,13; focAf, 11,1; 77,29; 250, 
25 ; fólÁf, 57, 4 ; foinplAt)A, 89, 
14 ; CAifbéAncA, 83, 9 ; coiiiAf, 
101,15; cofAt), 167,2; c|\eó|AU- 
JAt), 250, 9 ; cuAfAfgbÁib, 3, 5 ; 
cuAfAfCAb, 237,18; UfCÓIt», 136, 
21 ; — with ó of person from whom 
got, 69, 6 ; 208,i8 ; 221, 20; hence 
' to get from a person,' * to per- 
suade,' 268,15 ; — in idiomatic usage 
with A]A of indirect object after 
t)eitriin, éAtJAin^eAn, fAitt, of 
'finding an opening to attack a 
person,' cf. 114, 22 50 bfuijbeAt) 
An bÁf fAitt Ai]A ; 196, 20 An 
bfui§t)íf éAt^Ain^eAn Aif , * (to see) 
if they could catch him unawares'; 
251,16 niAf fUAif S. t)eiiriin Aif, 
♦ when S. found the evidence certain 
against him.' [Xot to be con- founded MÍth this cpd. verb is the 
simple ^AbAitn with the modern 
prefix t)o ; thus 96, 20 géAbcAf 
Aif , * it shall be behaved to 'him,' 
*he shall be treated,' &c. ; hence, 
in 117,12,18 we should probablj 
write (t)o) §eibceAf of c, ' (how) 
do they behave to thee ? ' A 
parallel confusion is found in (t)o) 
béAfCAf , 318, a.3 
"OO-SriÍm [síí Appendix], I make, do, 
create, &c., build (a house), 213, 
16; create, 89, 20; act, 96,i7; in 
varied predication ; e. gr. 1°, Ain- 
10CC, 128, y; Aicfi§e,74,2 ; Aicfif, 
108,15 ; AtmfAnA, 139,6; AtiiAfc, 
84,19 ; AncAiceAtri, 147, 3 ; botc- 
nu^At), 54,1; bf eiceAtnnAf, 247, 
23 ; bf onncAf, 62, 5 ; caoi, 163, 
14; cAoineAt), 57,13; coiptc, 
184,10; coitiimeAf, 44, 10; coin- 
neAt-bÁCAt), 130,2; coif, 91,7; 
corhAifte, 82, i ; cfÁbAt), 246, 26 ; 
t)eA§Aitc, 35, X ; tjeicbif, 288,w ; 
t)iceAtt, 223,29; t)íot, 129,21; 
t)ocAf, 240, 28; eAt)Af juit)e, 138, 
i; éAg, 66,5; éigeAtii, 125,9; 
eicitt, 212,28; fAipéif, 89,7; 
f AnÁmAt), 233,w ; f AOipt)in, 49, 
z; fCAf^, 249, x; fteA-óu^At), 
220,19; fo^Ait, 39, x; fogtfiAf, 
266, 23; ffotfiAt), 139,14 ; gtéAf, 

125, 2; gnÁcuJAt), 132,5; S^^'óe, 

126, 30; iot)bAifc, 14, 21; lon- 
gAncAf, 235, 3 ; imcf éACAt), 262, 
18; teAC-|\oinn, 62,2; tuAf, (i4, 
13; meit)it, 64,14; mí-féif, 238, 
25; nuAtt-gubA, 122,11; offpÁit, 
142, 5 ; otc, 250, z; peACAt), 36,w; 
fAOCfugAt), 245,20; feAcmAtt, 
128, 16; ciomnA, 240, 11; cfiAtt, 
212,27; cfUAige, 117, 2; — 2% 
folld. by indirect object yiííi\íprepp., 
Af, t)e, t)o, fé: [a] with Af, behave 
towards, usually of inflicting evil 
upon, e.gr. Ait)tfiitteAt), 170, 22; 
Ainiocc, 130,24; ÁtAt), 63,5; 
bAgAf, 54,14; buAi'ófeAt), 240,v; T)OS [ 360 ] 'oog CAfAoiT), 127,8; cneAT), 30,5; 
c|\eACAi]AeAcc, 262, 5 ; ■oíoJAlcAf , 
151,2; éAgcóin, 251,8; -pAitt, 
129, 20; feAtl, 145, 22; in§|\eiin, 
203, 8 ; i^Acc, 54,8 ; (though also 
C|\ócAi|\e, 125, 6 ; and cf. Aic'beó- 
•oAt), 241,17; b|\eiceAirinAf, 137, 
27; CAOinnA, 102, 25; -pAi^^e, 151, 
1 1 ) ; — [b] with -00, * to malie x of í/,' 
e.gr. 107,17 50 n'oéini'o bto'ÓA "ói, 
*they make fragments of it,' 22, 6 ; 
10, 6 50 n-oeAiAnAT) c-pocÁn tn ; 

66, 24 -oiA '61, ' he makes a god of 
it'; 56,30 •oée'DÍolD; 223, x -oo- 
jnímí'o •o]\éimi|\e "o'áia LoccAib ; 
98, 24 eAf5CA-|\A •óíoc ; 12, 22 
'LtiAic|\eA'6 -oo c|\Ann An co§ti- 
bAif ; 285, w ocA|\ "oo'n AnAm ; 

67, 22 "oo ]\inne ]\í 'óe, ' he made a 
king of him,' 3, 6 ■pliAb '61 ; hut 
57,18 'oo^ní '0Í05A •oo'n beACAi'o 
tfi., 7 ]\05A 'oo nA neicib c. ; 
rarely used as in 235, 2 'oojním 
lon^AncAf "oo'n oi|\néif, ' I make 
a wonder of , am astonished at, the 
method (he chose)'; — [c] with- -00, 
to do (kindness, service, harm, &c.) 
to, (with 'oocAf, irei'óm, focAf, 
CftiAi^ej, e.gr. 65, y nAC 'oingne 
An c|\eAf bÁf •01 c nÁ "oocAf "dó ; 
(so85, 21; 152, y); 166,w 1 n-oíob 
gAC feA'ómA 'o'a n-oéAfnf a'o 'oó ; 
198,5 c]\éA'o An f oca|\ 'oogéAnAi'o 
•OAtri ; 125,4 "oogéAnA CjwiAi^e 
•óúinn, *He wiU have mercy upon 
us'; as dat. commodi, 223, x •00- 
^nímí-o •o|\éimi|\e'6úinn f éin ; and 
cf. 83, 22 50 n'oéA|\nA "Oia fiA^Ait 
•oífOAC -00 |\éAfún An ■ouine; — [d] 
with ]\é [té], to hehave towards, to 
do to : 12,11 if AtfilAi'ó •oojnící 
|\iú, 'thus it was d(me to them'; 
22, X mA^-pn •oogní An bÁf fif 
nA 'OAOinib; ef. 67,22; 107, 18; 
252, 27, z ; — 3°, with adj. as facti- 
tive predic, 'to make (ugly, «fec.)'; 
40,17 -00 |\inneA'6 cofmAit piú é, 
•he was made like to them'; 39,7 if 'DOC]\Ai'ó X)o |\innif •oo f séim ; 
254, 16 -00 |\inneA^OA]\ nocc mé ; — 
4°, very much in use periphrasti- 
cally, with infin. foUg. : thus 179,y 
* cum separabuntur impii ' is ren- 
dered An CAn 'oo§éAncA]\ nA -peAC- 
CA15 •oo •óeAtuJA^ó ; 16,21 nAC 
•oin^nTOÍf lA-o féin 'o'mniott, 62, 
19 ; 64, 26 50 n'oéAncAj^ ia'o 
•o'ionnfA'ó ; 65, 4 •oo^níceA|\ é 
'o'f'óificin ; 148,i6 nAC'oin^neA'ó 
An niAitíf A cuigfe'oo ctAoctó'6 ; 
154, 6 nAc 'oéini'o ia'o féin 'o'An- 
ACAt Ai|\ ; 170, 21 50 n-omgneA'ó 
A b|\eic "oo'n cfAogAt; 170,25 
•oogéAn •oo conntu§A'6, * I wiU 
make thy collecting,' for coUigeris^ 
avvaxHf^V > 171,22 •oogéAncAOi 
An beó 'oo có^Aifm : cf. 184,1 1 ; 
188,5; 198,19; 200,29; 201,23; 
218, y; 223,9; 250, 27; 256,i7; 
264,6; 272, w. 

•00-SntílSeAÓ,ill-featured, ugly, 39,4. 

■OOSra, misery, 28, 27 ; 113, 2 ; [Oss. 
iii. 212]. 

■OOSnAins, /., affliction, calamity, 
67, z ; 185,w; geu., -e, .75, x; — 
genly. •oua^o 7 'O., 82, 24 ; 128, 23 ; 
289,15. 

•00$RAin5eAÓ, full of misery, woful, 
34, X. 

•OO-jnés, for ever, 63, 18. 

"OOI-, ill-, in cpds. : — 

X)01-l3eAnu,/., evildeed, 36, x; 203, 
26. 

■OOI-beAS, m., ill custom, bad habit, 
21,18; 46,21. 

"OOI-bniAÚAn, /., evil word;— i?;., 
154,13, ' prava colloquia.' 

"OOI-ÓineÓlt, iU-born, of low famU^, 
187,17. 

■OÓIX),/., hand;— pí., -e, 185,7; [Oss. 
iii. 94; iv. 132; vi. 202]. 

'OOI-'ÓeAtbAÓ, iU-shaped, 2i6,i. 

'OOI-eA'OnÁnA, impenetrable ; irre- 
sistible, 186, 24 ; [Oss. iii. 46, 94 ; 
FM. 1406]. T)01 [ 361 ] T)01 ■OOI-eÓttllS, unguided, 64, 5 (of a 
patliwliere there is no guide). 

■OOI-frneASCxMl, unsemceable, de- 
structive, 266, w. 

X)Ó1$, probable, likely ; ifoói^ litim, 
• I deem likely,' videtur milii ; 
compar.,X)ócA, 126, ii. 

X)Ó1$, /., hope, trust, 18,w ctii|\eAf a 
•6. 1 iTotiine; 264,28 ACÁt). AjAm ; 
280,30 t). Af •pAi'6b|\eAf, 'spes 
lucri'; — in pbr., 1 iTOÓij |\é, * in 
hope of,' 296, 22 ; or foUd. by 50 
clause, 71,14; 263,w ; orhjgen., 
247, 22 1 n'o. An •jbeACAit) t>o 

^AUAgAt) UACA. 

■OOlSin, /., flame, 178, y; 182,v; 

187,21; [Oss. iii. 132; FM., pp. 

2038, 2252]. 
■OOllb-ÓeÓ, /., darksome fog, 6,v; 

22,2 {adj.); I82,v; 257,15; [t)oilb, 

*sorrow,' Oss. iv. 126, 164, 190, 

262]. 
■OOI-teiSlS, incurable, 68,v. 
DOI-télll, obscure, 6,v; 22, i ; 39, 16; 

154,3. 
tíoi-téme,/., obscurity, 114,22. 
TDOltSeAS, m., sorrow, 4,4; 32,23; 

ffen., -A, 6, x; 132, 15; — pl., -a, 

122, 5. 
XDOlbSeASAC, sorrowful,75,z; 239,1;. 
DOltl5, lamentable, grievous, 116, 27 ; 

184, i; often if x>. tiuni, * I f eel 

sorry,' 21,i7 ; 100,8; compar., 

t^oitje, 33, 13 ; 114, 28. 
"OOim, poor, 185,13. 
DOI-rheASAT!), m., eviltbought, dis- 

paragement ; ffen., -theAi'CA, 236,7. 
"OOI-tfieASUAÓU, /., low estimation, 

15,19; 71,4- 
TOOI-ttllAn, /., evil wish ; ill-will ; 

ffen., -ifiéine, 203,15- 
X)01ttlin [t)0iriAin], deep, 264, x; — 

p/.,t)oiinne, 58,14; 119,5; 290,21. 

T)OirhneAS, m., depth, 180,23. 
DO-imteAÓUA, impassable, 290,21. 
X)OineAnn, /., bad weather, storm, 
[Oss. V. 64] ; ffen., -ninne [Prov. XXV. 20] ; dat, -ninn, 71,i5 ; 

252,11. 
"OO-inniSUe, indescribable, 180, 25. 
tDOItlt), displeased, dissatisfied, 237, z ; 

[Oss. V. 44 ; ME. 120 ; 2 King3 

iii. 26; 2 Sam.vi. 8]. 
"OOIfllÍeAS, m., discontent, 238, 2 ; 

[Deut. XV. 10]. 
t)ÓlflSe, see t>o|vtif. 
t)Omuim, I pour, 25,v; 243,ii; 266, 

11; paíí., 232, 3. 
■001-teA3A1S5,indocile, 17,5; 1^4,3. 
■OÓtÁS, m., sorrow, 57, 5 ; 103, w. 
"OOttí), see fAob-t). 
X)OrhAin, deep, 17,26; 70,14: see 

t)oiniin. 
tDO-rhAISeAÓ, ugly, 175,w. 
X)OniAn, m., world; ffen., -Ain, 114, 2. 
X)0-rhAftt!)tA, immortal, 8,1 1. 
X)0-rhAfl'btAÓU,/., immortality, 8,13. 
TDOmlDtAS, m., gall ; iU-taste ; ffen., 

-Aif, (asflí^'.), 102, z; 188,7. 
t)OmbtASUA, ill-tasting,64,7; 229,23. 
tDOrhnÁn, m., little world, 63, 29. 
t)0.rhÚ6UA, unquenchable, 172,19. 
t)0-rhtíinue, ill-taught, ill-bred, 

218, y. 
t)Onn, brown: — 
t)Onn-tltlAt), brown-red, 187, 21. 
t)OflÓA, dark, 166, 27 ; 258, 9. 
t)OH6At)AS, m., darkness, Z8, 2;— pl., 

182,29. 
t)Otltlt!)A, grim,harsh, 55, 21 ; 145,27 ; 

166, z; [FM., pp. 1618,2266]. 
t)OtlUAt), m., act of pouring, 14, i; 

114,1; 148,21; w^ t)oi]\citn. 
tDOtltlS, m., door, 146, 9 ;~pl., t)ói|\f e, 

161,26; 85, V. 
t)0-SSAOltue, indissoluble, 80,14. 
t)0-tA1tT1, sleepless, 186, 24. 
t)Ot6tlS, m., hope, 33,i7 : seev>ócA\'. 
t)0-tfltlAlttl5te, incorruptible, 289, 

14. 
t)0-tt115Se, /., difficulty of compre- 

hension, 81, i. 
t)flA3Un, m., dragon, 17, 28. 

t)tiAnnu,/., gum(?}, 187,5 ^5 o^u-oAf) 

Ant).,*grinning' (?). 

3A t)tlA [ 362 ] 'OtlO ■OTLAOI, m., wizard, 162,7; — P^-t 

•o|\AOice, 214,19, 'tlie Magi.' 
■ORéAÓU, m., song, poem, 117,14. 
"OíieAm, m.; multitude, people, 14, 15 ; 

dat., •o|veim, 164, 24, [c/. Matth. 

XX. 10]. 
"OlieAS, /., tliom, bramble ; ffen., 

•opeife [Isai. Iv. 13] ; dat., •o]Aeif, 

•o|\if, 284, y ;—pl., •o|\eA]'A, 286,7. 
■OtlélHI, m., aet of clashing, opposing, 

82,11 A5 -o. ■pé céile; [SM. ii. 

182, 16, •o|AeimeAnAi'b, *attacks,' 

from VoiAitij : ef. FM. 940]. 
■onéltniíie, m., ladder, 223, x; 294, 

11; [FM., p. 2008]. 
T)HeÓ$A"Ó, m., act of rotting awaj, 

41, 3, 'putrescet.* 
'OneÓlSí^&, rotted, 37, 29, * putre- 

factus.' 
■OfllS, see '0]\eAf . 

t>flise05, /., tborn, bramble, 285, 3,7. 
■oniúte, /., flash, ' scintilla'; —pl., 

-■LeAtinA, 164,12 : [Isai. 1. 11 ; but 

Ezek. i. 7, x)]AiceAl]. 
•onitteAÓ, sparkling ;—pL,-A, 185,20. 
"Onoó-, bad ; only used in cpds. : — 
"OnoÓ-líOtA'Ó, m., badsmell, 49,14 ; 

ffen., -Ait, (as adj.), 37, 22. 
'OnOÓ-'bOÚATI, m., poorhovel, 75, x. 
■onOÓ-ÓÁlt,/., evil quality, 241, x. 
'OnoÓ-'Ó'Ult, /., evil desire;— j?;., -e, 

84, 16; 206, X. 
'OnoÓ-'Ótline, m., ,bad man, 165, 22. 
'OnOÓ-'ptlA'OAn, m., evil rumour, fore- 

cast of evil, bad omen, 148,19 -^5 

A mbí •o. fAOi ; [so a Munsterman 

will say, ií ulk afúadar hdfeg, {\\ 

otc An f. ACÁ fAOi), 'he has a 

bad name, reputation']. 
t)noó-S'HÁttl$A'ó, m., evil habit; 

gen., -uigce, 37, 3. 
"onoC-nÓS, m., pernicious custom, 11, 

23- 
tJnoó-ObAin, /., ill deed ; — pl., 

-oibpeACA, 64,3- 
tjnoó-nÁt), m., evil word ; —pl., 

-]\Ái'6ce, 203,4. 

t)RoC-núin,/., ill-will, 22,10. X)noó-SnitlAinC1tJ$At!), m., evil 
thought ; — pl., -ncigce, 35, w ; 
-nce, [from -nceA'6] 197, i. 

'Onoc-SUAI'O,/., evil plight, 97, 21. 

■onoc-ttlAn, m., evil f oreboding, 200, 

^' 
'OnoiÓ-beAnu, /., evil deed, 12, x; 

149,29. 
"OnoiC-béAS, m., badhabit, 7,17. 
'OnOIÓ-'ÓÍOt, m., ill-payment, 129,21. 
'onoiceA'O, /., bridge, 253,4; 9^^., 

-ci-oe, 3 ; [but more prob. mas., 

gen., -ci'o]. 
X)noiÓ-éAOA6, m., poor dress, 75, w. 
'onoiÓ-éA'OÁlt, /., iU-gotten gain, 

197,1. 

'onoió-eAnnAit),/.,bad goods, stufF, 

129,22. 

X)noiC-rhlAn (-mém),/., evildisposi- 

tion, heart, 286,v. 
■onoiÓ-seASAltl, m., bad standing, 

foolish persistence, 293, 8 i]' f eA|\]\ 

ceiceA'ó mAic lonÁ •o.-f*. 
"Onoi Ó-sei CCA'OÚin, m., wicked exé- 

cutor, 129, 24. 
"OnotAnnA, only in_p;., entrails, 136, 

y, ' visceribus.' 

•onomAnnA, «íe-ojMiim. 

'Onom-SonUA, back-wounded, 185,7. 

X)non5, /., multitude, folk, party, 
3,x; 44,2; gen., •oiMiinje, 60,13 ; 
dat., •ojMiing, 17,18; voc.y •o|\on5, 
108, 30 ;—pl., -A, 124, 3 ; 43, 24. 

'onons-'btii'óeAn,/., id., 186,24. 

X)ntl'OA'Ó, m., act of bringing together 
[the gums, = grinning], 187, 5 Ag 
•o. A n'OjAAnnc, [K. has •o|\ui'o]. 

T)ntlini, m., back, 108,17 ; gen., 
•0|\omA; — pl., -oivomAnnA, 58, 10; 
gen., •o]\omAnn [FM. 1247] ; — in 
phr., x>. CA|\ Aif, *backwards,' 46, 
y, 'retrorsum'; a|\ •©., * on the 
back of, upon,' 74,7 a|\ •6. 
•oomAin, * in the world '; 160, 
nA btiAije,* ofer the grave'; "0. A|t ' 
•6, * back to back,' 208, 22 ; and in 
pregnant sense, 203, 9 bí "Oia a|\ 
■D. nA 'oi^uinge, 'God is ever in- 'ORtl [ 363 ] T)tl1 Jlicting penalties on those who,' 
&c. ; — commoii in "00 •D|vtiiir», 1°, 
* owing to,' * arising from,' 104, 20 
■DO •D. An^Ait) ; 153, 27 "00 t). An 
tní-jníotfiA pn ; 201, 18 -oo •6. 
tirhtAccA ; 225, 3 "oo t). 'oícill ; 
233, 5 -oo "6. eóÍAi]', * propter 
scientiam'; 2", *by reason of,' * on 
the score of,' 189, w "oo •o. fAic- 
ceAfA, 'with fear'; 196, z "oo t). 
Aonuuijce "oo'n ol.c : — sometimes 
used for the simple j^rejt?. t)e, 54, 21 
ceitpt) t)o t). A iTieAnmAn ; 95, v 
cÁmig t>'A t). pn, for cÁini^ T>e- 
pn. 

■OHtlinse, see tJjAonj. 

■OfltílS,/.,lust, 12, x; gen., -e, 58,15. 

tDHtílSeAC, lustful, 47, 27 ; 154,15 ; 
209, z. 

'OtlA'Ó, m., toil, trouble, hardship, 
4, 3 ; 62, 30 ; gen., t)UAit), 75,w. 

■OtlAllDSeAC, gloomy, irksome, 18, 8 ; 
39,16; 104,7 ; /^'w- ^Sf- ^^i'y -vtf 
37, 3;— J»^-, -A, 53,15. 

"OtlAt, right, proper, 45, 23 ; 108, 25 ; 
263, 27 but) t). t)o, &c. 

■QtlAtStlS, m., tribute due, 276,19. 

■OtlAn,/., poem,song; 117,13; 178, 12; 
ffen., t)UAine, [Oss. v. 114] ; dat., 
t)UAin t)éit)eAnAi5, 156,12 ; — pl., 
t)UAnA [Oss. iii. 48]. 

"OVíX), black, 17,27; 65, 5;— J3Í., -a, 
156, X. 

tJtíbAt), m., act of growing black, 
32, 10. 

t)tlbAltce,/, vice, 7,17 ; 21,17. 

TDtl'b-'Ófltlini, in pbr. t)ub-t). t)o cu]a 
|Mf An fAit)'b|\eAf, *to tum one's 
back wholly on riches,' * to re- 
nounce altogether,' 276, y. 

Dtlb-SntílseAC, black-faced, 55, 21 ; 
145, 27; 175,v. 

DtlbÍAÓU,/, ill produce, [blackmilk], 
63, 29, contrasted with btiocc, 63, 
29; ffen., -A, 64,7. 

TDtlb-tASnAC, black-flamed, 187, 22. 

TDtll'ó-'DHItteAÓ, giving out black 
sparks, 186,y. xymX)e,f., blackness, 173,6. 
X)tl1'ÓeACÁn, m., abys3; 180, 18 Af 

nA t).-Aib, ' e profundis'; [in Ztie. 

Fid., p. 173, it is used, init)eifiuin 

•óicciottAc t)uibeA5AnAc a|\ pÁif 

CjM'ofo, 'assiduous and profound 

reflexion'; and so often written 

ttub-Ai^éAn, Matth. xvii. 6]. 
Dtllb-néAtt, m., blackcloud, 58,14. 
"Olílt (i), /., desire, wish, longing (for, 

1), usually t)obei|V t). t)o, but cui|i 

t). 1; 12,w ; 36,21 geAn 7*0.; 

56,19 ; 77, 25 ; 83,19; 152,v (cui|\ 

t). 1); 168, z; 177,15 'n-Ambít). 

Aije ; 182,19; 275,18 An t>. 

f AnncAc ; 277, z ; gen., t)útA, 

270, z. 
"OUlt (11), /, element, creature ; 95, i ; 

112,16 t). 'DAonnA, 'human race'; 

— pl., -e, 18,4; 68,6 nA t). 

t)ícéittit)e ; 146,30; ffen., tjút, 
^ 26,25. 
■OlílteAltl, m., Creator, 14,23; 26,13; 

[older^m., t)úiteAiriAn, but of ten 

later t)úitiiri]. 
■Otlltte, w., leaf, 7,7; 11,13; 70,i5; 

91,19; 93,4. 
•OtlltteAÓ, leafy, leaf-clad, 251, y. 
"Otline, m., man, humanbeing, indivi- 

dual, 3, z ; without art., = Fr. 

* on,' 8,12; 13,11; a mortal, 8,15; 

— pl., t)Aoine, 3, 15. 
T)tline-rhAn'ÓA'D, m., homicide, 148, 

23 ; ffen., --pbcA, 129, 12. 
■Otline-rhAnbtAÓ, homicidal; 181, 

27, 'homicida.' 
■oume,/, hardness (of heart), 154, 3. 
•OÚin-teAC, m., wretched hut, 76, 6; 

186, 21 ; [not to be regarded aa 

t)Ui|\ceAc, ' oratory,' MR. 16 ; 

FM. 854]. 
'O'Ut, see tDÚit. 
"Otlt, m., act of going ; in all the 

variety of ceit)im, q.v.: e. gr., 

with A]\ ceAt, 181,12 t)ut A|\ c. 

UACA, 'deficere'; with Ay, * with- 

drawing,'24,5; 82,x; 252, 21; t)ut 
^A b^eic, 208, 26 ; with 1, as in t)ut t)tlt [ 364 ] eAc 1 wbeó AtVOiA, 64,2; t)iilin-eAf- 
«tfitA [AntiifilA] A]\, 68, 9 ; 84, 26 ; 
85,1 ; 93, y; •out 1 n-AntfiAcnAf, 
267,20; ■otit 1 n-olcAf, 232,8; 
■out 1 mu^A, 91, 5 ; witli ó, -out 
ó'n mbÁf, 31,1; t)ut|\é feAC|vÁn, 
97, 9 ; "out CA1|V1]', * escape,' 75,4 ; 
— asgen., •outcA, 25, x ; 195,19. 

■DtltASAÓ, greedy, 186, 8 ; [P'oótÁfAc, 
* piteous, grievous']. 

t)tlttÁ11, m,, cork, plug, 47, 9. 

"OtltUA, see -out. 

■OÚri, w., fort ; gen., "oúin, 27, 4 ; [Oss. 
vi. 198 ; but 'oúine, iv. 294]; voc, 
■oúin, 298,7. 

■oiínAim, I close, sbut, 47,9. 

■OUnUA, closed, shut, 75,17. 

■OtÍH, hard, stem, 193, y; — pL, -a, 

^54,7. 
'Otltl-'ÓOÚ, /., hard, miserable hut ; — 

i?/., -A, 27, 9- 
■Ol5fl-ónoi'ÓeAÓ, hard-hearted, 54,2 1. 
■OtlSSA'Ó, m., act of being awake, 34, 

17; 48,3. 
■OtlÚAÓAS, m., one's own country ; "00 

•óuccuf, 6,18, *thy birthright'; 

ffen., 178, 16 cíp •óucACAif ; 168, x 

fonn ■ouccAfA, * natale solum.' 
OtlCAlS, /., country, 11, 23 ; 50, 16 ; 

152, 27 ; 200, 2. 
"OtlÚAin, transient, [opp. fu-CAin], 

39,16; 63,29. 
"OtlÚflAÓC, /., diligence, eamestness, 

295, X ; —pL, 289, 26, ' affliction- 

ibus' (affect. ?). 

é, pron. mas. ; fem., í ; ntr., e&xt ; — 

pL, lAt), &c. : see under j'é. 
eAbtlA, m., Hebrew, 21, 20. 
eAtinAI'ÓeAÓ, Hebrew, 274,w. 
eAÓ, m., horse, 29, 25 ; gen., eic, 2,15 ; 

—pL, eic, 167,6; [Oss. iii. 62; 

eocA, FM. 1025]. 
eAÓC, m., bout, tum ; deed, achieve- 

ment, 77,2; 87,9; 156, 11. 
éAÓCAÓ, mighty, of fell deed, 34,2 

oncu é. 
eAÓCRA, m., expedition, 163,15 ; 196, 26; 264,14; 279,6; 285, 26, 'ac- 

tion, enterprise.' 
eAÓCROnn, foreign, 149, z. 
eA'O, m., jealousy. 
eAOAÓ, m., dress, garment, 9, 28 ; — 

pL, éAt>Ai5e, 17,11 ; 86,15. 
éA-OÁlt, /., booty, plunder, gain ; 197, 

3 ; gen., -ÁtA, 60, 4 ; 103, 9 ;—pL, 

161,7. 
eA'OAinseAn, weak, unprotected, 31, 

20 cAiftéAn é.; 70, z cotAnn ; * a 

weak spot,' 196, 21. 
eATíAn, m., forehead, 21, 10. 
eAOA-R.SÁnAI'oe, m., mediator, 125, 

30, 'mediator'; 138, 11. 
eA'OAflStll'De, /., intercession, 126, 

28; 138,2; 166, X. 
eAT)An$tl1'ÓceÓlfl, m., intercessor, 

2,10. 
eAOrhAn, jealous, 149,12. 
eAOÓÓAS, m., despair, 53, 21 ; 180, 

28; 253,10 t)ut 1 n-é. 
eA'ÓÓn, plena scriptio of the contrac- 

tion .1. ; = eAt) ón, hoc id, passim. 
-eAOnAnA, -penetrable, 58,1 1; [cf. 

Oss. ii. 134 ; FM. 1424] : see t)Oi-e. 
eAOCAn'ÓAÓ, useless, 18,20; 127,1, 

'obsunt'; 246,2o(predic.) ; 151,21. 
éA'OCOmceAÓ, unfruitful, 252,1. 
eA'OCnÓCAineAÓ, merciless, 53, 23. 
eAOCnom, light, not heavy, 83,8; 

comjoar. ,-C|\uime, 176,15; -c|\omA, 

194,w. 
eA'OCnomtlSA'Ó, m., actoflighten- 

ing, alleviation, 145, 6 ; 283, 26. 
eA'OCtlAtAnS, m., unbearable suíFer- 

ing, 76, 16. 
éA5, m., death; 14, 16; 39,3©; gen., 

-A, 22,14. 
eA^Aim, I die, 262,9; i»tpf., 139, 

27; éAjfAt), 9,16; éAjpui-óe-fi, 

*ye willdie,'9,i7. 
eAJAt, inphr. if e. tium, * I fear, am 

afraid'; but ii" e. t)óib,* it is a real 

cause of fear to them, they have 

reason to fear,' 16, 24 ; 127, 23 ; 

130,21; 211,8; 224,v ; 232,4; 

285,2; 292,1. eA5 [ 365 ] eAS eASAH, m., order, arrangement ; [cf. 

Oss.v. 30 ; MR. 180 ; FM. 1125] ; 

65, 23 of tlie ' spreading' of a pea- 

cock's tail. 
éA^CAOIne, /., act of complaining, 

lamenting, 59, 22 ; 113,1 ; 263, 28. 
éA5CA0111im, I complain, lament, 

95,12. 
éASCAOmueAÓ, querulous, 228,23. 
eASCOimseAC, immoderate; fem. sg. 

c?aí., -P5, 171,3; 156,7; 216, 20 

(ctiirn). 
eASCÓm, /., injustice, 277,v ; gen., 

-cónA, 98, 16; 149,16. 
éASCOriltAnn, m., oppression, ty- 

ranny, 34,20; 82,24; 108,9 

anguish, [Oss. iii. 192]; 118,17; 

170, y. 
éASCOmÚHOm, m., unevenness, un- 

steady beat, (of pulse), 47, 12; 

225,10, irregularity, injustice. 
éASCÓRAC, unjust, 248,17, x. 
eASCOSrhAlt, unlike, 261, 25 : see 

éA^fATTlAlt. 

éA^CRÁ'ÓA'Ó, m., infidelity, 47, 8. 
eASCnÁllJteAÓ, unbelieving, 47, 26 ; 

22, 21. 
éA5CRtlAlt), infirm, sick, 228, 29;— 

pL, -e, 276, 26. 
eA^CÍltlAS, m., infirmity, malady, 81, 

16;— pl., -Air, 224,5; 227,15. 
eASCritlÚ, m., deformity, 38, 30; gen., 

-C]AOCA, 39,10. 

eA^tA, /., fear, 5,30; 30,w; 191,4; 

riA bío'6 e. o|\Ai'b |\é|' An 'oiAuinj, 

*fear ye not them'; a]a e. (with 

gen.), 33, 28; •o'e. 50, 15, 5, 'for 

fear lest.' 
eA^ÍAIS, /., church; gen., -e, 96,14. 
eAjmAIS, /, absence, 91, z; I79,ii; 

1 ti-é., * deprived of ,' 169, 16. 
eA5rhA1se(AC), very great, excessive, 

238,i8. 
eAjnA, /., wisdom, 18, 25 ;—pl., iá., 

52, 8; 288, 18. 
eASnAC, m., act of murmuring 

(against, a|\) ; I7,i ; 40,14 ; 58,v ; 

81,28; 153,i8; 210,15. eASnAI-Óe, wise, 9, 2 ; 139,13; 264, 

14. 
eASnAlúeAÓ, m., wise man, 9, 2 ; 13, 

10; 97,7, 'sapiens.' 
eA5ntl15im, lamwise; itnpf.,--^^X)íic, 

192, 6. 
éA5SArhAlt, various, 2,30; 32,27; 

pL, -AtfllA, 3,10; 10,12; 112,24. 

eASSArhtAéU, /., variety, diversity, 

55,18; 179,13. 
CAtA, /., swan, 217, 28. 
eAÍA'ÓA, /., art, skill ; dat., -A'ÓAiti, 

228,v, 'ars'; gen., -A-ÓAti, 8,8; 

161, 21 ;—pL, gen. -A'ÓAti, 81, 5, 

'scientiarum.' 
eAlUA, /, flock (of birds), 85, 28 

[MR. 16 ; Oss. i. 84, eAlcAtti]. 
eAn, m., bird ; gen., étn, eóin ',—pL, 

S5, 2; gen., 96,5. 
CAnAÓ, m., pass, 72, 29, (w), tinjfó An 

c-e. cjm'oca, *he forces the pass 

through them'; [</. FM. iii., 1824; 

2064]. 
eAntAIU í/, 99,15), {colL) birds, 68,7; 

84,30; 260,v. 
eAHbAtt, m., tail, 7,2; 72,27; 207, 

25- 
eAfltArh, m., patron, 62,w. 
eARn,/, tail (of bird), 65, 23 ; end (of 

life), 6, 4 ; 73, 19 ; 148, 2 ; [cf. MR. 

176; 1|\|A, 1 Sam. xxiv. 4; ein|A, 

O'C. Lect. 569]. 
eAnnAC, m., Spring (season), 177, z. 
eAnnAt), /., property, goods, articles, 

materials ; 104,22, cargo ; dress, 

153, 8;— p?., -A'ÓA, 42,8; Afoe, 

216,12 ; gen., -At), 64,14; 66,15. 
eAnnA01t)eAÓ, erring, 63, y; [cf 

2 Chron. vi. 37, eAi^iAÁro]. 
eAS, m., waterfall, 60, 18; 172, 24,^; 

212,3; ffen., -A [Oss. iv. 172];— 

pL, -A, 188,9; <f. btoifS-eAi'A, 

185, 22. 
eASAOnUA,/, disunion, disagreement, 

155> X. 
eASAOnUAC, disagreeable (?), 60, 20; 

104,8; 113,21; 116,14; 'against 

his will,' 207,15. eAS [ 366 ] eAC eASAHSAin, /., act of destrojing, 

187,14- 
eASbA"ÓAÓ, wanting, deficient, needy, 

130, 3 riA 'oiAUinje "bíof e., * egen- 

tium'; of the pain * of deprivation,' 

67, i6 (contrasted with gníoiriAc, 

67, 2). 
eASbA1"ó, /., need, want, deficiencj, 

loss, 25,7; 45,i3; 179, 20 *amis- 

sio'; — ■o'e. (gAn), 'owing to the 

want of,' 133,4; 218,28; [>«., 

-bA'DA] ; — pl., -bA'ÓA; ^ew.^-bAt), 

187,7; dat., 28,v. 
eASbOS, m., bishop, 20, 30 ; 85, 22 ; 

gen., -buij, 267,w. 
éASSAlt), speedj, swift, 28,6; 122, 22 ; 

compar., éAfgA, 212, z. 
eASSAlúeAÓU, /., speed, swiftness, 

295,4. 
eASSAb, m., storm, 291, x. 
eASSAÍl (i), m., (of com) coming into 

ear, 251, w. 
eAS^Afl (11), m., cup, gohlet, 16,13. 
eASJC A1 tl'O eAttl A1 b, inimical, hostile, 

177^ 23. 
eAS5CÁ1Rt)eAS, m., enmity ; gen., -a, 

151,y. 
eASSCAGin, rough, rude, 247, v; 

37,10. 
eAS5CAOineAS, m., roughness, rude- 

ness, 247,19. 
eASSCAflA, enemy ; ffen., -ca|va'd, 
68, 28 ; dat., -ca|vai-o ;—pL nom. 

CA|\Ai'o, 31,i5;^m.,cA|\At), 59, 23; 

dat., cÁi|\'oib, 196, 6. 

eASSbAnn, pl., -a, 32, 8 awaiI e. 

lomcnowA, proh. Cormac'sa5^/««<?, 

'load. (borne on tbe shoulder).' 
eAStÁinue,/., ill-health, 48,7. 
eAStÁn, unhealthy, sick, 32,29; 11, 

10. 
eASnA, rih, [2 Sam. ii. 23 ; iv. 6 ; xx. 

10] : see fei|V5-eAfnACA. 
eAStlltltA, /., disobedience, 68,9; 

86,1 •out 1 n-e. A|\, 'to hecome 

disobedient to.* 
eAStinnAim, /, disrespect, 68, z ; 

[ffen., -|\AniA, Oss. iv. 12]. eAUAt, supplication, 218, z ; [ef. FM. 

645, eActA ; LB. 71 f. mg.]. 
eAUOnilA, see i-oii^. 
eiÚeAn, m., ivy ; gren., -in, 69, 8. 
ei"01$teAÓ, \ ugly, detestable, 

éi"oi$(t)e, éi-oi^, ) 39,17; 173,22; 

185,15; 186,15. 

eit)in, [ioTféiir'], 'itis possible,' used 
after ní, 5, 22; 183, 28 ; 266, 25 ; 
nAc, 12,27; 30,1 ; 122, x; hut 
rarely in the [very common] mo - 
dern use after i^, 35,22; -00 b', 
153, z ;— foUd. hy t)ó, 87, 20. 

ei'Oin'ÓeAttJ$A"Ó, m., act of discrimi- 
nating; distinction, 25, 24 ; 89,19 ; 
181,24. 

éi-ounéAn, weak, 81,15. 

élireAÓUAC, eíFective; compar., -CAije, 
19,7; 210,13 'efficacior.' 

él^CeAnU, unjust, 33, 5 ; 98, 18. 

él^ciAttAl'óe, senseless (animals), 
85, 6; 95,14. 

él^CIAtt'ÓA, id., 40,17. 

élSCinnue, uncertain, 23, 18. 

ei^cneASUA, unsuitable, unfit, 132, 
20; 230, 20 'illicitis'; 239, 16. 

él^cníonnA, unwise, imprudent, 16, 
II. 

él^eArh, m., act of crying aloud, com- 
plaining, 108,28; 199,13;— ^?/., 
eijifie, 122, 3 ; 125, 4. 

élSeAn, m., violence, 49,6; 217, 14; 
necessity; in phr., if e. •OAm, *I 
must,' 23,25 ; 28, 10; 276, y; 1 n-é. 
with gen., 'in need of,' 134,19; 
hut 289,12 1 n-e. Ag gteic, * qui 
in fl!^o«e contendit'; gen., -in, 118, 
5 ; 167, 1 ; 264, 23 tucc éigin, * the 
violent'; 272, 23; 287,ii; but also 
{fem.) éigne, 272, 2 cAfVA nA hé., 
* a friend in need ' ; 294, 5. 

éljeAn-'OAlt, /., necessity, distress, 
51, z; 68, 20. 

él^eAnUAÓ, necessary, 60, i ; 68,11; 

88,15; 126,v; 141,12; 283,24. 
él$ini, I call, bewail, cry aloud, 227, v; 
180,i8 ; 124, 3 ; 119, 6 ; x)o éijeAr ei5 [ 367 ] eiR o|\c, * clamavi ad te '; 272, 2 éijif , 

* he cried aloud.' 
él51ll, acertain, 'quidam'; 87,15 c|\Ác 

é.,* at some time or other'; 124,19 

lÁé. ; 62,3; 138,i6,i9; 284, z. j 
él^iP^,/.. Egypt, 216,19. 
élSipueAC, Egyptian, 287, z. 
él^tlúe, weak, frail, 278, 17, 'caro 

autem injirma.'' 
él5tlDeAÓU, /., infirmity, 86,19; 

236,23; 277,11. 
élSneAÓ, violent, 151,4; 196,7; com- 

par., -Tii5e, 60,12. 
élsnitlSA'Ó, m., act of oppressing; 

compelling; f orcing (a woman, 163, 

23); 59,20; 183, 10. 
élte, Ely, 152,12: see O'Huid., note 

759. 
eile, other; after its noun, l,y; 2,y ; 

{pl.) 12, X. 
éliljúeoiu, m., accuser; plaintiff, 

121, 4; [X«c. Fid. 272 gives e., or 

CApcuig-, or A5|\Ai5ceoi|\ ; also 

A5A|\C01|\]. 

éltltl$A"Ó, m., act of accusing ; accu- 
sation, charge, impeachment, 22, 

27 (a|\) ; 89, 6 ; 100, w. 
éinTOeAt), m., act of refusing (to, 

Ap) ; 128, 21, 'negare'; 268,19. 
éinróim, I refuse ; 209, 26 -•óeA'OA|\ ; 

3 sg., no éimit) j'é, 68, 17; see 

SomiL, p. 721, a, forémdim. 
eineAÓ, m., protection ; deed of gene- 

rosity; 134,1 [= locc] ; 147, 10 

[= of^Áil] ;—pl. dat., loncAi'b, 

75, 24. 
einiOClAnn, /., honour-price, 61, 9, 

' in return for, in payment of .' 
eipiSUlt, /., letter, ' epistle,' 20,13; 

279,4. 
eine, m., burden, 83,15 ; — jo/., ei|\- 

eA-ÓA, 114,16; (so ITomi;., 7357). 
élUe,/, Ireland; ^cw., -|veAnn, 62, x; 

dat., -i\inn, 104, i. 
émeAnnAÓ, m., Irishman, 169, x. 
éltieÓÓ-,/2íí. stem of éi|\5ini. 
élfl$e,/., act of rising, arising, 178, 2 ; 

'setting out,' 242, 3 ]\é hé. AmAc •óó, * as he rose (and went) out'; 

48,15 é. Af. ; 287,i8. 
éin$ini, I rise, mount; 48, 16; 140, 

20 éi|\i§, arise ; 242, 10 éi|\g- 

eA'ó piAf, * let him climb up'; 

273, z |\é n-éi]\5eAnn Acpinn 

lonnmAif, * those to whom a quan- 

tity of wealth accrues'; 212, 10 

éi|\5eAf 1 n-UAccA|\; fut., ei|\eóc-, 

37, 24 ; 244, 17 ; pret., 140, 6 

tÁ -o'aiv éi|\i5 fé. 
éinim,/., ride; race (?), 211,w é. nA 

beACAt)-|'o. 
eini(U1)ceAÓ, m.,heretic;— í?^., -cij, 

194, 2 ;— 133,7 eii\icic(eAc ?). 
eini(U1)ceA6u, /., heresy, 98, 22 ;— 

169, 30. 
eini(U1)ceA1Í1Alt, heretical;— j^/., 

63, y. 
élS, in phr. •o'éi]-, 'after,' 27, 17 ; 77, 

20; 114, X -o'a éif, * after him'; 

22,28; 154,25 -o'a n-éif, 'after 

them'; 260,12 -o'a éif pn, ' af ter 

that'; — 3,5 -o'a béif, * af ter her'; 

CA|\ éif, 92,19 ; 71, 23; conj., ca|\ 

éij' mA|\, 'postquam,' ' after that,' 

54,9. 
eiSCeAÓU, m., exception; 88,7; 89, 

10; act of excepting (from, ó), 

89,v. 
eiséin$e, /., resurrection, 164,i8; 

Af , * coming out of,' 248,7. 
élS5, see lAfg. 
eismnitt, insecure, 187,13. 
eiSlomptAin,/., exemplar, example, 

234,29; 54,1. 
eiSlonnilACtJS, m., unrighteousness, 

58,v. 
eiSlonnnAIC, unrighteous; — p/., 

-■pACA, 237,2. 
eiStéine, /., shirt, shroud, 78,6; 

240, 25 ; 273, 8. 
eiStinn, unsafe; as suhst., 'aweak 

spot,' 196,21. 
eiStinne, /., unsafety, insecurity, 

46, 29. 
eiStinneAÓ, unsafe, insecure, 22, i ; 

31, 20 ; 58, 26. eis [ 368 ] ÍA eisreAÓU, /., act of hearing, listening 

(to, ]\é); 13,4; 47,10. 
élSUim, I hear, 227,v ; 119,6; listen 

(to, lAé), 266,11; 46, z ; 126,7; 

129,1. 
eice,/.,wing, 267, 25 ;—pl., eicí, 282, 

21 ; eiceA'ÓAib, 6, 6. 
eiueAlt, ) m., aot of flying, 282, 
eiU10tlA"Ó, / 22 ; 286, 28 ; 212, 24 

Ajeicitt; 85,28 Ag eicio'LlA'6; 

\cf. Ps. xviii. 10 ; xi. 1 ; MR. 318 ; 

Isai. XXX. 6 ; xxxi. 5 ; Gen. i. 20 ; 

Oss. iv. 174 ; Ps. Iv. 6 ; Dan. xi. 

21 ; for the varying spelling and 

f orms] . 
eitne, /., kemel, 280, x. 
eiUReASA, [eic|vio]-A, K.], wrestling 

(?), 16,14. 
eoÓAIíl-S^IAt (Ati Aif|Mtiti), 'Key- 

shield of the Mass' (name of another 

work of Xeating), referred to at 

124,14. 
eót, knowledge, capacity ; 181,12 

ti4 lieót 'oó, 'nescit,' 227,15; \cf. 

Matth. xvi. 3 ; xxvii. 65 ; Lu. xii. 

56 ; xi. 13] : see lút. 
eÓtAÓ, learned ; 86, 29 ; a guide, 

275,16. 
eÓtAlSe, m., guide, 269, 16. 
eÓtAS, m., knoM4edge, 236, 25 ; gen., 

eótAif, 8,9 : cf. x)oi-eótui|', 64, 5. 
eÓtÓAIRe, /., affliction; lamentation, 

57,15; 111, x; 156,7 (^;.); 180,19 

•oojtií'o e., * plangunt.' "FA, prep., under; about, conceming, 
&c. ; with pronom. elements, fÚTn, 
117,8; fúc ; fAOi {mas.), 43, x; 
fáice [fem.), 47, z ; pitin, 223, x ; 
fúib; fúcA, 34,6; [fúcAib, 63, 
12] ; — it prefixes 11- before the poss. 
adj. pron., a, fA ti-A, 45, 15; 56, 
30 ; 85, 1 1 ; 96, 23 ; 223, 30 ;— A, of 
$pace, 1", 'under, beneath, below,' 
&c. : 71,13 fottiAtiiAiti fAOi ; 108, 
21 ctii]\i'o A f|\ótiA "FAOi ; 47, z 
futi'OAiTtieitic fúice; 223, x 'oÁ ^AbAfo |rúitin ; 63,12 ctocA fú- 
CAib ; 66, 9 Aii5CAi|\e -00 téigeAn 
fúcAib ; 262, 8 ■po-'ÓAOine bíof 
fúcAib ; — 32, 16 fA AinjeAt, *be- 
low (the rank of) an angel': cf. 
177, 28 fA t)iA;— 45,15 An biA'6 
'oo congbÁit fA n-A ctí, *in his 
stomach'; 28, 28 -pÁgbAit) fA úi]\ 
é; 86, y bÁi'óeA'ó fTA tnuing nA 
tnA]\A, ' beneath the surface of the 
sea': cf. 195, 25 cui]a a 'óeAnnA 
fA'n uifje; 58, 23 -pA neAih ; 219, 

22 cigit) i:a''o to^A^, ' sub tuo ves- 
tigio'; 271,24, 27, X fA tÁith ctí, 
fA 'óeAf-tÁith, * on the left, onthe 
right hand'; — 69, 5 f a c|\Ann, fA 
bun An c. ; 248, 20 -pA cÁi|\ c]\Ainn ; 
— * against,' 34, 6 •oobeip ptJACA]\ 

■pÚCA ; 64, 22 fOIAtlACAIV fA Ápuf- 

Aib: cf. 104,23 btiAitceA|\ pA 
CA|\|\A15, * (ship) is dashed against 
a rock'; so 105, x btiAitceA|\ ppeAt 
An bÁif -pAOi ; — 2", ethically : 113, 

23 1 jcuth^Ac -pA c.-b|\eic; 47,5 ^í 
C15 -pA b|veiceAthnAp, *it cometh 
not into judgment'; 139, 10 fÁj- 
bAim f A b]\eAcnti5A'ó, * I leave it 
tothe decisionof'; 52,y fA bj^o-o 
b]\opctii5ce, * beneath the stimu- 
lating lash'; 63,24 p-A cuinj uth- 
tACCA ; 223, 30 pAnpA 'oo cu]\ f a 
n-A cutnAp; 65, 18 'out fA 'ÓAin- 
geAn, 'goingtoaplaceof security'; 
56, 30 p-A (n-A) 'oiceAtt, * accord- 
ing to the best eíForts of,' pro 
virili, 85,11 ; 22, 10 pA 'óoitb-ceó 
•oubAitce; l70,ybeicpAéA5coih- 
tAnn,* to be oppressed'; 67, 8 cui]\ 
pA 5l\eini, *lay hold of;' 171, 2 
beic fA inj;]\eiin ; 76, 16 fA itn- 
fníoth 7 fA éA-ocuAtAng ; 132, 30 
f A teAC-c|\oni péine p. ; 227, 30 
iDeic fA teijeAf, * being under 
medical treatment'; 60, 27 fA -1010- 
IvÁfoeACC An peACAi"6 ; 285, 23 
féi'O fA fOfjAib A féAfúin ; 116, 
y f A f Ai'óbfeAf nó f A féA'OAib 

fAOgAtcA; 26,27 fA CÁlf 7 fA VA [ 369 ] VÁ CAiActiipe, 271, 24 ; 180,7 ^a ceAf 
tiA ceineAt) ; — and cf. the idiomatic 
use in the plir. Ab a|\a fA, 'its 
expectation (to be) under one,' = 

* to intend,' 4, 20; 175, 21 ; in some 
cases the simple f a sufficing, 43, x 
nAc ivAibe fAoi ; 169,w Ati cotn- 

|\t>ACA]\ "00 bí f A 'ÓIA -00 CAbA1|VC 

A]A tucc, * tlie destruction wliich 
He purposed bringing on them'; 
—3°, ' throughout ' : 29, 25 ^A'n 
5C01II ; 260, 9 cui'óeAcc fA íub- 
joj^c ; — 86, 25 -00 i'jAOilp'óe pA 
fluAJAib ; 248, 5 -00 b|\Í5 ÍAibín 
L. fAOi, of the leaven being mixed 
'through it'; cf. also 166,10,19 
f A tÁ]A, * on the ground '; and the 
expression at 95, 17, 26 1 gcuib- 
]\eAnn i:a con^cib, fA'n tneAf, 
f A'n bpéA]A, 96, 4 ; — 4°, in advbl. 
phr., 14,10 fA •6ei]AeAt), 'atlast'; 
13, 27 ^A 'óeóit) ; 252, 26 ]:a teic, 
' apart, separately'; so fA feAc 
1,19; 45,28; 47,24;— andinform- 
ing muUiplicatives, 249, 1 1 |:a •óó, 

* twice '; 45, 24 |:a C]aí ; 51, 20 f a 
f eAcc ; — 5°, in cpd. prep., 124, 6 
fA cotnAi|A, *in front of, await- 
ing '; — 6°, also used with the mean- 
ing,* around' [um], 2, 18 co|\óin fA 
n-A ceAnn ; 116, z |^ófL ]:a n-A 
cneAf, of silk covering his sldn; 
210, 21 tjuine, -p'A tnbít) An t)Á 
jéibeAnn út) t)o bí f a P- ; 210, 
28 f A bi^ÁJAit). B, of iime : rarely, 
142, 2 fA Aimp|\ ctnnce, 'at the 
appointed time.' C, of eause : V, 
*by means of,' 156, 24 -puAip bÁp 
f A n-Á|\ lÁtfiAib ; — 2", * on account 
of ,' 149, 8 f A •peACA'ÓAib ; very 
common before the relat., 7, 28 ip 
t)0 nA bA-óbAi^Aib "p'a nt)éA]\nA 
fé pn, 33, w; 33, 13 ip é fÁc p'A 
n-A[b] t^oilje, 'this is the reason 
why he deems it grievous '; 77, x 
o'n t>c]\Ác f'A|\ '6eA|\b ÍAip ; 120, 
15 ip é fÁc p'a féAnAit) ; often 
C|\éAt) f'A, 'why,' 15,12; 18,19, &c. [now usually written c|\éAt) 
fÁ, or even pÁc, wrongly] ; — 3', 
'with a view to,' 'in respectof'; 
2,12 A liitnpi'óe 'oo cu]\ fA ^ac 
ní'6 TDO 'óu'L 1 ngtóij^ x>o "óia; 
125,17 itnpi6e pA fA0|\-'6Áib t)o 
CAbAi|\c t)ó ; 8, 20 cuilleAtn f a 
cuf^eAcc, * a reward for coming'; 
210, z t)iútcA'6 fA "^ut A]\ CU1|\- 
eA'^ ; 224, x nÁ t)éAnA tnAitt fA 
citteA'6 ; — used variously, af ter ex- 
pressions of * complaint, (un-)con- 
cern, desire, fear, sorrow,' &c. : 
75, z t^ottjeAf Ac f A inii|\ce ; 76, 
17 tJOitjeAf fA cuf^eAcc; 237, z 
t)oi|\b f A coit n'Oé t)o cottntíon- 
A'^ ; 97, 21 eAgtA pA cuicitn ; 
96, 23 eAjtA f A n-A fÁnu^A'^ ; 
96,10 feictneAc fA coit "Oé t)o 
'6éAnAtn ; 169, y ponn fA bÁf 
tj'fAJbÁit; 153,19 5eA]\Án fA'n 
tní-jníoth pn ; 218, i feAcniAttAC 
f A f tÁince ; — 4°, after words denot- 
ing * mockery,' 233,w f AnÁtfiAt) p a 
n. ; 117, 8 focuiobeA6 fúm ; 249, 
19 f . f A "01 A ; — 5% idiomatically 
aftert)]\oc-fuAt)A|v, q.v., 148,19 An 
c-ógÁn Aj A tnbí t).-f. f aoi ; — 
often prefixed to tnA|\, * inasmuch 
as,' 78, 29 ; 126, 17 : see niA|\. 

■pÁ, prei. of *to be': see Appendix, 
ACÁitn. 

VAlÍAlt-SséAt, w., 'fable-tale,' par- 
able, 62, 21. 

■JTACA, see t)0-cítn. 

■pAD, m., length (of time, or space), 
35,15 fAt) t)o tAece, 'iongitudo 
dierum tuorum'; 289, 4 fAt) nA 
ftijeA-^ ; — A-j^ f At), 'lengthwise,' 
21,29; 50 bfAt), 'id.,' 161,15; 
1 bf At), ' far off,' of space or time, 
117,vt)o cúi|\if mo'6AOine 1 bfAt> 
«Atm, * lange f ecisti notos meos ' ; 
166,19 ACÁ mo '6eó|\Ai'6eAcc aj 
A cu]\ 1 bfAt), 'prolongatus est'; 
5Á fAt), 'how long,' 46,17; — as 
adj., in cpds. 

tTA'OA, long, of time (3, x), or space 

3B 1:a*o [ 370 ] PAI (4, 27) ; 166, 20 5ti]\ b|:A'OA ]Mf , ' he 
thouglit it long'; 117, 20 p. tiAiin, 
* f ar away f rom me,' de longe ; com- 
par., TTAi'oe, 13,ii; 154, x; 176, 
28; 237,5- 

'PA'O-AnA'ÓriAÓU, /., ' long-suffering, 
150,w 'longanimitas'; [cf. aradui.f 
'suffering,' Homil., p. 545]. 

pA'O-'OAlt, /., delay, 150, w; gen., 
-•oáIa, 1 54, I ; [Gen. xxxii. 1 ; 
xliii. 10]. 

I^A'O-'OÁtAC, lingering, tedious, 136,7; 
[Isai. xxxviii. 12]. 

ITA'O-'OIÍSSA'Ó, m., long watching, 
wakefuhiess ; 63, 10 ; [K. has here 
f A'o-'5ú|'Acc, and always aspiratés 
fA'O-'ÓÁlt, &c.]. 

pA-'ÓeAflA, see •oeAjAA. 

■pA'OÓS (fA'oÁ'ó), m., act of kindling, 
175, 5a|\t:., *kindled'; 188,15 f. 
•oo JAbÁit ; 92, 20 ' original sin is 
a kindling which makes the hody 
ripe for evil'; 222,12 aj f. 

■pA$A1tlU, /., act of tempering (metal), 
seasoning (wood), &c., lll,ii a bf. 
1 bpti]\j;A'oói|\ lei|^ ah •oceini'ó ; 
\cf. O'C, M. and C, iii. 318, x 
f A'6Ai|\ce A^A )ro"o, of a * harp well- 
seasoned throughout ' ; still used 
thus ia Scotch Gaelic]. 

■pA$"B-, síí •oo-jeibim, and Appendix. 

pASbAll,/., act of getting, &c. ; infin. 
of •oojeibim, ^.v.; 106,8; 123,6; 
221,11; [pron./á,iO. 

i:i^5"bAlt,/, act of leaving, &c., injin. 
of fÁsbAim, q.v.; 42,3; 69,12; 
98,17; 143,16; 155,4; 177,16; 
195, 3 ; [pron./á^u,í7]. 

'PÁS'bAllTI, I leave ; [see Appendix for 
paradigm] ; 28, 28 niA|\ f-ÁgbAi^o 
fA úi|\ é; [corrig., 96, 21 fÁgCAj^ 
loniA^o C|\eACC ai]\, K.] ; 'leave, 
allow to remain,' 260,6 ; * ahandon, 
give up,' 157, 26 ; 250, 9 (sins) ; 
'leave (wealth) behind one,' 128, 15 ; 
130,20; 144,v; with X)*a éij' or 
CAT\ éif, 28,13; 78,28; 127,27, 
&c. ; ' leave by will,* pé utóaóc, 143, 8 ; or lé aomnA, 129, 9 ; 
* leave, entrust to the care of,' a|\ 
10CC, 129,i6; 172,1; A]\tÁini, 145, 
17; — 'leave a person or thing in 
a state,' with adj., f. •OAtt, 65, 10; 
^otAth, 19,21; 198, 20; toinnocc, 
102,9 {pf. 19,w); ftÁn, 112,15 
nAc y. Aon b^tt ftÁn 'oi ; or 
prep., 26, 26 )?. -pA cÁi]\, ' leave in 
disgrace'; 34, 10 -p. cí]\ ^An C15- 
eA|vnA ; often foUd. by ^An + 
injin. , ' omit noticing or mention- 
ing,' 154,1 5An cti|\ p'o]' ; 152,14 
gAn lAbAi|\c; 236,3 'S^'^ tuA'5 ; 
29, X 1 5C]\ocAib bÁij'; 145,23 
1 bpiAnAib ; ' leave to the judg- 
ment of,' 139, 10 fÁgbAim f a 
b|\eAcnuJA'5. 

1:A1 CeAn n , see •ooéím . 

pAICSin, /., act of seeing; injin. of 
•oo-cím, 'o'f., * to see,* 14, 29 ; 
57, 21 ; 164,i8 ; 169, 28 ; gen., 32, 
5 [corrig. fAicponA, K.]. 

■pAI'Ó, m., prophet, l,i8 ; gen., id., 
114,14. 

■pAI'Oe, see ]:a'oa. 

■pAI-ÓeArhAlt, prophetic, 134, 6 ; 167, 
22. 

■pAlt, proximity ; in phr. 1 b]:Ait, with 
gen., 111,25, ' compared with * 
death. 

pAlt, /., hiccough, sobbing, 115, 21 
[K., id.]. 

pAltt,/., neglect; 23, w; 48,4; 84,2; 
113,20; 150,w; 249,3 ; cug 1 

bjTAltt, 106, 27 ; f . •OO CAbA1]\C 1, 

' to neglect,' 128, 1 1 ; 178, 6 ; 238, 

19 ; gen., 64, 5 ; pop nA f Aitte, 

'of his death,' 62,17. 
PAlttl$e,/.,id., 171, z. 
pAlttlteAÓ, negligent, 139, 28. 
pÁltue, /., salutation, welcome ',—pl., 

59,12. 
t:Ain-SteAnn, m., valley, 28, x, 'fAn 

bf ., * in convalle.' 
PAI ne, /., act of watching, 4, x ; 23, 20 ; 

62, 23 ; 74, 28. 
pAmiSÍneAÓ, Pharisee, 246, 23, PAI [ 371 ] VAO rAinn^e,/., sea, 58,4; 66,15. 
ITAItlSins, wide, 71, 9 ; 76, 6 ; 264, 30. 
t:Aintis,/., pit, 17,26; 270,16. 
trÁls-ónei-oeArh, m., vain, false be- 

Hef, 171,3. 
1:^1 S5im, I press, tigliten, 64, y; 284, 

27; 

ITAIsnélS, /., narrative, statement, 

13, 6 ; 20, -w ; gen., -e, 89, 23. 
tTAIÚÓe, only in the alliteration, 49, 2, 

[see K,], of the field, rustic (?). 
■pAICÓeAS, m., fear, 208,5 ; 9^^-> ^89, x 

•oo '6|\uiin f-AiuceAf A ; 'o'f •» ' for 

fear,' 149,6; 59, 2. 
ITAIUÓeASAÓ, fearful ; 158,11, <viri 

timorati.'' 
V'álÚ-ÓIAttAC, in prophetic sense, 

10, 8 ; 29, X. 
tTAIÚ-llAIS, m., prophetic physician, 

228, 3 f. riA fípinne. 
ITÁlÚ-SSéAt, m., parable, legend, 30, 

21 ; 41, z. 
XliXj, m., hedge, 42, 21; 188,2; 286,17. 
VAttSA, false, untrustworthy, 48, v; 

91, 27; 193,12. 
fAn, m., wandering ; in phr. a|v ]:Án, 

*in exile'; 70, 10 ; 71, 27 ; [Oss. iii. 

238, 242, fÁJAn]. 
i:An, m., bottom; 290,15 ^An bp., < in 

imo.' 
ITÁnAlt), in phr., |\é p., * downwards, 

headlorjg,' 2, 26 ; 119, z ; 212, 9. 
t^AnAim, Iremain, 53, 21 : s^i? AnAim. 
tTAnÁrhAt), m., mockery (at, f a), 233, 

w; 249,18. 
t:Ann, weak, 143,21. 
rAnn-ÓOS,/., weakleg, 71, 12. 
t:AnUA1Se, phantom; 187,3; [FM., 

p. 1978, in the agonies of death]. 
t^AG'bAn, m., edge (of sword), 218,io. 
1:a01, see ^ta. 
t:A01S1t)in, /., confession, 33,i; 48, 

23 ; ge^', -'oine, 50, 5. 
i:A0t, m., wolf, 113,2; FM. 690; 

Nenn. 218. 
trAOt-Ótí, m., wolf, 34,2; 64,30; 

[Oss. iv. 22]. t:AOti1Aim, I consent, assent; 68, 21 ; 
38,22; 286,13. 

t^AOSAm, m., protection, 75, 24 a^ ip. 

t^AOÚAth, m., recovery after the ciisis 
(of a disease), 48, 20, z ; 221, 11, 
* alleviation.' 

t^AUHA'Ó, m., neamess, proximity; in 
phr. 1 b]r., with gen., * near,' 95, 
27; 101, v; 'along with,' 113,6; 
164, 23, * apud.' 

t:ÁS, m., growth, 115, 18; if^Ái' acá a|a 
An •ojMiinj, ' multiplicati sunt,' 
232,9; 260,15 •oo'béAtvAt) trÁf 
t)óib, * that love which would give 
them increase, make them fertile'; 
134, 22 C15 fÁf [7 t:'oi|\'bceAcc, 
K.] A|\ fi|A^^"'0'<^^c nA nt). 

t^ASAÓ, m., desert; gen., -fAij, 19, 16. 

VÁSAim, I grow, increase, 232, 9 ; am 
born, sprung (from, ó); 1,15; 6,12. 

t:ASUtl5A'D, m., act of staying, restrain- 
ing, 202, 20; 261, 25. 

i:ÁStl15Úe, m., desert places, wastes, 
208, il;pl. of fÁ|ni5AT). 

t:-^Ú, m., cause, reason, 33,13; 66,3; 
154,27; 212,4. 

t^AÚAÓ, prophetical, 17, z ; 182, z ; [cf. 
the strange use in Oss. iii. 144, 9]. 

t:eAbAS, m., excellence; 103, 20; 161, 
9; 232,10; 33,7 ciAéAt) é f. 'oo 
"bjxeiceAifinAif, ^ qiiam bonum est 
judicium tuum'; often in phr. as 
adv., 'OÁ ■peA'bAf , ' whatever be its 
excellence, however well,' 33,28; 
164,11; 240,3. 

t:eACAim, I bend, bow ; 84, 3 ; 168, 5 ; 
[Jerem. li. 3 ; Oss. iv. 60]. 

t:éAÓAim, I behold; 15,2 ^réAc i't) 
'óiAit), * respice post te'; * pay at- 
tention (to,' t)o), 23, i; *look(upon,' 
Ai^) 202,w ; 261, w. 

t^eAÓAin, /., act of looking, paying 
attention (to, a|v, t)o) ; 17, y ipo) ; 
53,14; 65,27 (aia); 285,25 pA- 
t\AC AjA •p., 'however small in 
appearance '; cf. 93, 3. 

t:eACU, /., time, 'fois,' 10, 5 ; AOin- 
■peAcc, 12, z. VeA [ 372 ] Ve^ VeA'Ó, m., space, length of time or 
space ; 36, z ; 12, 2i p l)liAt)nA ; 
62,8 A|\ f. A rnbeArAf), 252,7; 
127,io Aitnp]\e; 156, 4;— 267, 22 
A]A ]:. tiA t:]AAiiice, 'throughout all 
France'; [Old. Ir., ed.]. 

ireA'ÓA, see po-b. 

treA'OAim, I am able, can, 210, 26, 30; 
subj.prcs. 3 sg., 191, w inuiiA féA- 
■oa; 79,7; ofteninj3flrss.,|réA'ocA|\ a 
]AÁt), * it can be said,' 17, z; 39,v; 
so condit., x>o féA'Oftii'óe "00 cu]a 
p'of, 'might be set down, alleged'; 
with 50, riAc, * it might be possible 
that,' 'perhaps,' 28,14; 79,6; ti.í 
féA'ocAiA, whence the modem ní 
bémiiv: see éitJiiA. 

treA'ÓAin, /., party, troop ; ffen., 
ireA'DiiA, 63, 16; often ceAiin p, 
'head of a troop, captain,' 8,15 : 
see also ceAnnAf ; [FM. 1398, 
1495, 1504, 1581 ; Gen. xxvi. 26]. 

VeA'ÓmA, see fei-om. 

'peA'ÓmAnnAÓ, m., servant, steward, 
210,24; 9,6; 197,8. 

ireA'ómAnnAS, m., stewardship, 210, 
27 cui|AceA|v A [= Af] f., *he is 
put out of office.' 

ireAtt, /., treachery; 36, x; 131,1 1; 
145, 22 ; ffcn., ^eille, 145, 25 ; 
dat., ]reill, 148, 23 ; [but also ffen. 
p\X, 148,v, *man of treacherj'; 
149, 29; orireill, 59,12]. 

treAfLSArh, m., philosopher, 8, 25 
{dat.); 70,1; 214,w; [as «-stem, 
fcn., -]'AthAn ; dat., -fAthAin];— ^^3/. 
dat., "i'AtfinAib, 8, 9. 

t^eAnnA'Ó, m., act of flaying, plunder- 
ing,103, 24. 

reAnnAim, I flay, sldn; plunder, 42, 
3 ; 31,w ; 101, 24 ; pass., 264, v. 

treATl, m., man, husband, * vir,' 25,w; 
in cpd., feAjX iomctii|\ fgeice, 
'shield-bearer'; ffcn., pp, 43,i5; 
dat., pv^, 161, 24;— j(??., pp, ipeA^- 
Atb, 25,i6; voc, a feAi^A, 202,i8. 

VéAn, m., grass; f. cijMm, *hay,' 105, 
28; 160,10 ; ffen., feóip, 73, 26. treAHAim, T perform, make (salutation, 
&c.) ; pass., 156, 2 céA'o-'ouine a|\ 
a'|\ •peAi^A'ó A cbuice CAOince. 

■peARAmAlt, manly, 295,13. 

VeARArhtAÓU, /., manliness, 295,1 1. 

VeAflAnn, m., land, 5, 26 ; 92, 4 ; ffen., 
-Atnn, 228,7. 

i:eAfl'ÓA, manly, 280, 21. 

peAn'ÓAÓU, /., manhood, age of a full- 
grown man, 147, 8. 

treARS,/., anger, 82,ig; ffen., petiAje, 
36,15 ; dat., ireiiAj. 

"peAílSAC, angry, 47, 27 ; 126, 29. 

t:eAn5-ttlinne, /., fury of anger, 
186, 26. 

treAllli, better ; compar. to mAic ; tf f. 
•oo, *it is better/or a person,' * ad- 
vantageous to him,' 5, 3 ; 238, 11 ; 
but if -p. iÁ, * to be more pleasing 
to him,' 192, 6 ; sec. compar., 
irei]\]A'oe, 207,14 níop b'-peiiAfvoe 
•DÓ é, * he was not the better for it, 
he did not succeed therein'; 224, 18 
JAC Aon né n-A|\ feim\x>e, * all 
who wish'; 287,i8; but 236, 10 ní 
i:ei|A|M)e neAc, * nobody is the bet- 
ter (of dying in his bed, if he be a 
sinner).' 

treAUU, m., grave, 161,14 ;—p/., -a, 
14,27; 16,9; 161, 26; [c/. Oss. 
i. 132; iii. 106, 162]. 

i:eAntAin, /., act of raining, 71,26 
A5 f. ai]a; 184,y; 262,14; rain, 
71,10; 242, z ; ^í«., -CAnA. 

i:eAS, known, in phr. if f. -00, 4, 23 ; 
22,3; 33,30; 168,w; [sí^ also 

por]- 

i:eASAÓ, acquainted, instructed, 8, 9 ; 
61, y; 270,7 tf y. pnn ; 97,25 
mtinAb f. cu ; but also used like 
feAf with dat., 82, v ; 179, 22. 

VeASAim, I know, 62, 22 -oÁ bfeAr- 
At), * if he had known'; 139, 29 •oÁ 

bfeAfCAOIf. 

i:eASUA, henceforth, 74, x. 
péló, see pAC. 

VélÓeAttl, m., debtor, 121,4; ^<''»m 
-cttri, ibid. t:ei [ 373 ] Vei irei'ÓITI, m., act, effort; duty, service ; 
174,12; 184,19; 271,15; function, 
nature, 87, 21 ; riAc bí |r., 'thereis 
no use (in doing, &c.'), 17, 6 ; 166, 
x; gen., feA"6inA,'(doing) service,' 
61, 16; 166,w;— j»í., feA-DiriA, 271, 
14; feA-ómAi'b, 174,14; ^ei'ómi'b, 
230, 23, * actions.' 

VélSe,/., top, summit, 166, 25 ; [FM. 
1244, 'rafter'; 1283, 1398, 'head 
(of the hospitalitj) ' ; MR. 150,24, 
'chief prop']. 

trélt, /., festival, 90, 24 |r. JAbÁÍA 
mui]\e. 

treite, /., term, in the expression ^ . Ati 
bÁir, -23, 26 ; 114, 8, 19, ' deter- 
minate period, term.' 

):eit[t]-Sllíoni, m., evil deed, 16, 9 ; 
21,10. 

treitt-"ÓeAnu, /,, treacherous con- 
duct, 150,12; 251,21. 

treitte, see feAll. 

t^ém, self ; after subst., 3,19 Ati ctoc 
féin, ' the stone itself '; after jíjrow., 
1,12 Ai^A f . ; 2,8 finii f . ; 6, x 
Atin )?. ; 10, X lonncA ip. ; 153, 20 
iAt) -péin ; — 'own,' after a subst. 
defined by poss. adj. pron., l,ii a 
ctAnn y., 'his own descendants'; — 
most commonly after verbal forms, 
to heighten the.included pronoun; 
cf. 5, 20 "00 ivón^'At) f éin, * as thet/ 
did'; 8,15 50 bfuiiim féin, 'I 
myself am' ; 11, 7,21, z; 14,9; 
15,19,30; 20,26; 29,19; 42,24; 
78,6; 99,6; 136,23; 153, 20 -00 
jMnne féin 7 lAt) |réin ceAngAÍ |\é 
céiLe, ' he himself , along with those 
very people, made a treaty together,' 
155, 6; 249,7 ^n uAn "00 bí fém 7 
An puibLeACÁnAc '^'An t)C., 'him- 
self and the publican ' ; (in these 
cases, it is not the verb that is 
emphasized, and féin is used after 
all numbers and persons of the 
verb). 

■péine, see fiAn. t:éirini'0, m., champion, 185,2; [Oss. 

iii. 86 ; iv. 292 ; FM. 1504, 1560]. 
treinnn, leg. mbeii^nn {see beA|\nA), 

173, 9 (K. bei|\|\n). 
t^eillR'Oe, see treA|A|A. 
t:eiS,/., feast, 209, z. 
treiteArh, /., act of watching, 19,v; 

20,18; 27,w ; 55,19; 106,19; 

279,10, 'spectat' ; t^. a|\, * wait- 

ing upon,^ 77, x ; 169, 20; f. t\é, 

' waiting/or,' 237,9 ; 9^^-^ t^eicme, 

32,5. 
tréltte,/., woodbine (?), 62, 16 ; [Oss. 

V. 56]. 
treitrheAÓ, careful, watchful, 96, 10. 
Veitrheom, m., overseer, 49,2; 

[Gen. xxxix. 4 ; 1 Chron. xxv. 5]. 
t:eÓt)(tJ$A'D), m., act of withering, 

wasting away, 218, 28 ; 116, 12 

(-UJA-D). 

t:eot)Aim, I wither, 260,11 ; 105, x. 
t:eÓlt, /., flesh, 91, 4 ; gen., t^eólA, 

[Actsii. 30]. 
t:eÓin, see t:éA|\. 
t:eÓ1tne, m., the oldest [withered?] 

portion of the hay, 73,27. 
t:eÓtrhAÓ, m., fleshmeat, 128,8 ; gen., 

-mAij, 30, 18; [Oss. iv. 42; FM. 

1580]. 
t:iAbnAS, m., fever, 67, 4. 
t^lA'bUASUA, feverish, 52, 30. 
t:iAC (i), m., debt; pl., pACA [Matth. 

vi. 12]; oftenin phr. t>'fiACAib a^v, 

'incumbentupon,' 121, 28; 126,i ; 

136, 18 ; 194,8 ; 276,15; gen., 

pAc, 176,3; 193,14. 
tMAC (n), m., raven, 65, 5 ; gen., -péic 

201,13, [Oss. iv. 172; pAic, Job 

xxviii. 7] '—pl. 159, 24. 
t:iACA1t,/., tooth;^^w.,-e, [Matth. v. 

38];— j»/., pacIa, [Gen. xlix. 12] ; 

gen., tMACAl, 30, 17 ; 177, 3. 
t^lA-Ó, m., deer, 70, 4 ; 123, 9 ; 256, 6. 
tMA'DAÓ, m., act of hunting, 46,20; 

64, 22 (?) ; gen., -•6A15, as adj., 

* hunts(men),' 108, z. 
PA-ÓArhAlt wild, savage, 208,13; 

76,15 (c); 167,3. PA í 374 ] pio pA-Ó^tlCA, wild, 92, 9; 167,3; 208, 

18. 
pAÚ-ÓApAtt, m., \dldliorse, 208,7. 
■piAÚllAlse,/,, witness, presence ; 'n-A 

f., 9,7 ; often bíot) a f". a|V, 'as a 

witness I maj quote/ 
tnAin-SeAnnÚA, cut across, liacked 

asunder, 185, 5. 
PA'Las, íM.,relations, kin, 233, z; ffen., 

-A, [MR. 238, 246; FM. 1583]. 
PAtl, /., {coll.}, ihe Fenians; gen., 

■péme, 161,12. 
PAn-'bOÚ, /., hunting booth, 64, 10; 

166, 24 ; [GG. 60, 10, «rudehuts']. 
pAtl, twisted, awry, 71,12. 
PAnAltn, I twist awry, 84, 3. 

■piAn'PAlS-, 5ÍÍ lAjAlTAIjltll. 

tMAntAOIt), /., wandering astray, 70, 

11; [GG. 76,12]. 
PAtAltlAlt, seepÁX}". 
póe, twenty ;— j??., pcit), 4,13 ; 87,6. 
tM"Ó, m., wood ; ffen., ^reA'ÓA, 93, 4. 
pÚ-ÓeAnSAt, m., chain, bond; [prob. 

for ít-,' chain,' Oss. iii. 120 ; FM. 

1463, 1590] ; 52,15. 
pÚ-éeAnstAim, I bind (with a 

chain), 209,1 -^AitfeAr), 'circum- 

plexi sunt.* 

irise,/., fig, 7,7. 

"pite, m., poet, 132,v; gen., -teAt) ; 

dat., -tiT). 
ptl-ÓeAÓU,/., poetry, 207, 8. 
ptisuíneAó, Philistine, 68,18. 

tntt, see ^reAtt. 

t^tteAt), m., act of retuming (to, a|\), 

84, 4; 250, z, turning (from, ó). 
pttrni, I turn, bend, retum (to, a]\) ; 

change (into, 1), 67, y; 253, i ; 

254,22 (pttif) ; 78, 24 pttfCAt) 

Arrn fút); pass., -ceA]A, 174,12; 

180, 18 'flectitur'; -pite, 12, 6 1 

ttlA1C|AeAt). 

píneArhAin, /., vineyard; gen., -tfitiA, 

92,9; 280,15. 
innn-SSéAt, m., romantic tale, 207,8. 
pOÓ, m., fury, anger, 133,13; gen., 

-A, 166,y. ■piOÓ'ÓA, furiously raging, boiling 

(cauldron), 140, 26. 
i:Í0ÓrhAn, furious, 58, 12. 
tMO'Ó, m., tree; gen., |reAt)A : see pi). 
po-ÓtJA-Ó, /, wood, 91, 26;— p?., 

-bAite, 68, 8. 
tri 0$A1 n, /. , figure, figurative ref erence, 

5,x; 21,8. 
t^On, m., wine ; 253,y; gen., -a, 

291,1. 
t^on-^At,/., slaughterof a tribesman, 

fratricide, 36, x ; gen., -^Aite, 149, 

29. 
pon-$AtAÓ, fratricidal; as subst., 

Hraitor'; voc, -A15, 145, 21. 
ponn, pure, white, 152, 11. 
P onn ACUAin ,/. , actof makingknown, 

170,w; 276,21. 
ponn-AOtUA, white-(Hme)washed = 

purewhite, 76,7; [FM. 1583]. 
ponnt^At), hair, 96,5; ff^^-i -F^i*» 

156, 8 ; 247,15 ; [mas., Lev. xiii. 3]. 
t:iOnn--í^tlAn, pure-cold (water), 140, 

20; [FM. 1088]. 
ponn-ítJAnAt), m., act of cooling; 

ref reshment, assuagement, 66, 1 7 ; 

[Job xxxii. 20]. 
t:íon, true, 142, 16. 
t^íonA'D, m., act of verif ying, asserting, 

164, 24. 
t:íon-A1Úni$e, /., true repentance, 

181,21. 

t:íon-ÓAnA, m., true friend, 297, 25. 
p'on-ÓnÁlt)teAÓ, truly faithful, 134, 

w; 146, 5; 288,15. 
t:íon-"ÓOÓAn, m., great suffering, 

217,5. 
i:íon-pnAOÓDAÓU, /, genuine fury, 

226,13 * asperitatem veram.' 
tHon-$nÁTÓ, m., true love, 247,12. 
t:íon-rhtJttAÓ, m., summit, 166, 26. 
t:íon-nAOrfl, truly pure, 134, 9. 

t:íon-tAnn5Aine, /., act of truly 

foretelling, 187, 6. 
t:íon-tnoS5At), m., true fasting, 230, 

22. 
t:íon-tds, m., the real beginning, 81, 

14. pio [ 375 ] piti •píon-tlAttAÓ, utterly proud, 49, 2. 
i:íon-tí1S5e, m., pure water, 12,i2; 

50,5. 
POS, m., knówledge ; ffen., ^eAj'A, 9, x, 

in phr. poi' -00 cti|\ a|a, 'to send 

/or,' 78, 5 ; •oul •o'pof, 'to go to 

8eek, to go to,' 3,28; 8,20; 11,19; 

12,11; 106,25; 124,18; joljpor 

•OAiri-fA, *in my opinion,' 'I am 

sure,'32,i8; 71,3; 75,v; 137, z; 

148, 25; 176,i8; 214, v. 
"piOSntlSA'Ó, m., act of enquiring, 

summons, visitation, 206,5 > [Exod. 

iv. 31, to visit ; FM. 1567 ; 1 Sam. 

xxii. 13, ask of (oracle) ; Zuc. Fid., 

245, ■poi^A'5 t>i'b-p]. 
pn, true, as subst., trutli, but used 

in ffen. p']\e as adj'., 226, 18; [cf. 

Oss. iii. 220; 295]. 
pn-'beAtA,/., true life, 175,22. 
pín-Óinnce, truly affirmed, quite cer- 

tain, 197,8. 
pn-'ÓIA, m., true God, 26, 15. 
"pínéAn, m., righteous, 234,y ; ffen., 

-éiti 12, 25 ; 224, 4. 

i::íneAnAó, righteous, lioly, 33,3. 

pínéAnUA, lioly, 39, 26 ; 134, 6 ; 

compar., 261, y. 
■píneAnUACU, /., holiness, rigliteous- 

ness, 47, z. 
í^n-eÓtAÓ, truly leamed, 8,w. 
pín-péACAin, /., act of keenly watch- 

ing, 20, 19; [prps. pY"F'> ^^- -2(?wi/., 

6227]. 
-pín-SéAn, really sharp, 184, x. 
■píninne,/., truth, 255,9. 

pínmneAÓ, true, holy, righteous ; 
35, 23 ; 56, z "Oé fí|\imii5 ; fem. sff. 
dat., -15, 122,w. 

pín-ÍOÓUAn, m., the real bottom, low- 
est depth, 17, 22. 

pil5, worthy, worth, 154, 18 ; 253, 26 ; 
259, 8 ; 273,v c^éa.'o if pú í, 
* quid valet ' ; in phr. if pú teif, 
' he thinks it worth while,' 22, 19 ; 
34,21; 218, z; if pú •6Ó, *it is 
worthy of him, befitting him,' 
93,5,10. piUÓA'Ó, m., act of boiling, 86,14; 

208, 20; 242,v. 
pidnUAC, worthy, 138,v; 51, 18. 
ptin, 161, 24, síí |:eA|v. 
ptAIÚeAS, í íw., kingdom, country, 
ptAltltlS, \ 7,19; 152,24; ffen., 
-cif, or -ceAfA ; voc, -cif, 
184,21, '0 regio.' 
pteAt), /., feast, banquet, 9,i ; ffen.^ 

ftei'óe, 23, 9. 
pteAÚACAS, m., feasting, 231,10. 
pteA'ÓtlSA'Ó, m., act of banqueting, 

220,19. 
pteAS^, /., wand, rod ; ffen., ^rteifse, 

193, 8. 
ptlÓeACU,/,,moisture, 18,13; 45,20; 

87,19; ffen., -A, 45,17. 
ptltJÓ, wet, damp, moist, 292,15 ; fem, 

sff. dat., ]:tic, 178, z. 
poÓAin, /, cause, 220,19; [ME. 499, 

701 ; ME. 316]. 
poÓAin, /., proximity ; 'h-a f., 'near 

him, about him,' 8,26; 78,8; 

117, 20 i'm f-. ; 216,v; 249,13. 
poÓnA^Án, m., young, tender grass, 

73, 27, [inferrible from context] ; 

O'E. has focAn, *young com in 

the blade'; and O'Connell has 

focnocÁti, 'young grass.' 
pOÓOtt, corrupt matter (?), 64, 25 p. 

An peACAi'6 ; [but cf. focott, 

'subterranean cave,' FM. pp. 1956, 

2072]. 
poÓtll'ObeA'Ó, m., act of mocking at, 

scoffing (at, po), 117,8; 249,19; 

ffen.,-\i'i'b, 167,25. 
pÓX), step (?) ; in phr. 99, 19 -00 cuai-ó 

1 bpóx>, [1 bfA-o (?)] 'he went 

away '; 213, 3 a|\ ^ac Aon fó-o. 
pÓ"OÁn, m. [?], 173,16 c|\í fó-oÁin nAC 

feACAncA]\. 
po-'óont), m., murmuring, backbiting, 

203,6. 
■po-'ótline, m., inferior person;-^/., 

27,16; 261,30. 
po$A, m., dart, javelin (?) ^—-pl. gen., 

-JA-ó, 184, y; [FM. pp. 2126, 

2208]. P05 [ 376 ] VOt 1P0$Alt,/., act of plundering, devasta- 

tion, 39, x; 186,9; 217,5; [FM. 

1452, 1601] ; ffen., irojU, 41, y. 
i:0$Aim, I plunder, 31, w ; 101», 24 ; 

pass.y -CA|\, 291, 18. 
■pÓ^AIU, see fóg^AAitn. 
■poSA1ll-$eAllÁn, m., loud complain- 

ing, 115, 21. 
trO-'gAOÚ, /., gentle wind ; ffen., 

-§AOice, 270,27. 
|ro$AH, m., sound, noise; ffen., -JAip, 

259,14. 
■pO-^Anb, roughish, 63,12. 
tro^Atl-l'htlinil, /., loud lamentation, 

187, 10. 
i:o$AnUAÓ, full of warts (?}, 63, 3, a 

5COf A f. 

troStAÓ, destructive, 34, 2 f aoIcú f . 

poStAlse (-Ai'óe), m., marauder, plun- 
derer, 66,15 (pirate) ; 199,3 'spo- 
liator.' 

líOS'LAI^Úe, plundered, 42, 27 ' eritin 
direptionem.' 

t:o$lAmAim, I leam, 155, 16. 

troStAmÚA, learned, 8, 9 ; 13, 4. 

■poSttlSAt), m., act of plundering, 
spoiling, 286,21 '5-A bp. Ag, 'laid 
waste by (attacks)*; ffen., 190,9 
tticc trojttJijce. 

i:o$ttlim, /., act of leaming, 9,w. 

poSrhAn, m., harvest, 177,y ; 266, 23. 

poSriAim, I serve, avail, am of use or 
service (to, -oo), 120,25 ; 253,17 tií 
fojriAnn. 

poSnAltl, m., service, act of serving 
(■00); 14,23; 33,11. 

pÓsnA^t)], m., act of announcing, 
31,14; enjoining (eulogizing), 290, 
z ; command, 56, 22 ; hue and cry, 
96,29; 85,17; 93,12;—;?/., foj- 
A|\rA, 52, 23 ; [fem., Esth. iii. 16.] 

pÓSÍlAim, 1°, with -00, I order; 2°, 
with ó, I renounce, exclude ; 60, 23 
f ójAip 'ÓAifi, ceACC ; 140,v 'o'f?ó5- 
Ai]\ tJAi'6; 140,17 nó 50 bpógpA 
«Aic ; 93,13 'OÁ bfÓ5]AA-6 'o'a 
TÍiAc; pass., 129,12 piA5A|\rA|\ 
ó'n eAgtAii' lA'o, ' exchiduntur.' i:o$tA, plundered, 19, 21. 
pol-ÓeASC, /., subordinate pomt, 

article, item, 145, 7. 
roióe, swarms (?), [FM. p. 2224], 187, 

4 f. A|\ fottiAinAin. 
i:01$'oeAÓ, patient, 225,8. 
roiSl-oe, /., patience, 249,w; 53,6; 

150, X. 
roi-téim, /., light leap, 212, 5 ; niAp 

éijAJeAf •o'f'oitéiin, * it comes with 

a light leap.' 
pol-téimeAÓ, lightly leaping, 107,1 1 

inA'0|\A'6 p. 
poitSlS, 157, 26: seeipotA.ipm. 
póltt, 50 ip., slowly, by degrees, 4,17. 
rolttSlSim, I show, 241,4; pass., 

-BA'b, 252,30; condií., 86,8 50 

bfoittfeóccAOi, 'ut ostendere- 

tur.* 
poittSltlSA-ó, tn., act of exhibiting, 

showing, 298, 8. 
póin, /, pursuit, 75,19; 187,19 r- 

nÁifiA'O 'n-A 'ociomciott. 
poinbeAÓ, covered with welts, comfl 

(?)) 63,3 Ascoi-Asoir. 
poinb-'peAn, m., stout, Iusty man, 

185,5. 
poin-bníS, /, great exertion, 186, 10. 
VOmX>te, old, 75, y (house); expe- 

rienced, 134, 6 (man) ; trained, per- 

fected, 236, 25 (knowledge). 
t:oinbteAÓU, /., perfection; expe- 

rience, 134, 23 ; IZuc. Fid., 62, 

'perfection,' foi|\i:eACc]. 
poinceA'OAt, m., instruction, 8,w; 

220, 3. 
i:oin-6eAnn, m., end, 176,9; [FM. 

1270; Oss. iv. 42; Isai. xlviii. 

20]. 
i:oinceASA1Í1Alt, fat, 263,y nAneice 

f.-AihtA, * pinguia.' 
i:oin-T:)eAn5, veryred, 63,7. 
poineAnn, /., troop, body; crew; 

(chess-)men [Oss. iii. 260; v. 116] ; 

ffen., iroi]\ne, 25, 16; 277, 5 ; dat.y 

fOi|\inn, 25,15; 58,i8 ; 232,28: 

— pl. {dat.), iroii\nib, 216, 3. poi [ 377 ] poi VOITl-élseAtl, m., great violence; gen., 

.5111, 247,10 • 
Ipoin-élsneAÓ, extremely violent; 

36,13 CA]Au; 57, 23 ^ronn, 274,19; 

255,3 íoca; 145, 13 50 f.; eompar., 

-ni^e, 283,3 ■^^ cionncAc if f . |\é 

•oéAnAtfi An tiitc. 

i:oin-éi5ni$e,/., violence, 132,14. 

t:oin--ftltlÓ, very damp, wet, 63,i2. 
'poin-IAn'PAlSe, /., mlnute question- 

ing, 52,13; 249,23. 
tróinim, I help; save, deliver (from, 

Af, ó) ; 124, 24 (Af) ; 243, 21 (ó) ; 

67,v; 118,6; 145,24; 180,19; 

200,12; 243,21 (ó); 281,14 ;^ass., 

-eAt), 87,3; 113, 28; 232,29; 

-•p-óe, 87,w; 172,4. 
t:oin-imeAtAÓ, external; outer; 61, 

17 ^rojnAth ; 84, 8 céA'OTrA'ÓA, (opp. 

intneA'óónACA) ; 136, z piAn ; com- 

par., -Ai§e, 176, 27 •oopcA'OAf. 
Ipóiníon, alas ! 4,7 ; 185, 2. 
póinitin (/.) {dat.), inf., the act of 

helping, delivering ; 51, z; 62, 11 

(Af) ; [Oss. iv. 254, 274 ; iii. 238 ; 

MJR,. 306 ; thence a^m.form-ivijne, 

Lu. V. 15]. 
i:oin-teAÚAn, very broad, compre- 

hensive, 88, 19 |\Á'd ; 109, 20 c]aácc ; 

152, z i:lAiciuf ; 96, 25 50 f., 'ex- 

tensively (published).' 
IpOin-teAtntJSAt), m., act of widen- 

ing, 289, 22 ; [Ezek. xli. 7 ; Dan. 

ix. 27]. 
pOin-tíonAt), m., act of completing, 

filling up, 289, 23 ; [1 Kings vii. 

29]. 
poin-tíonAim, I complete, fiU up, 

287, 20. 
troinm, /., 'fonn,' image, ideal, 259, 

27. 
poin-neAnu, m., great violence, 186, 

10. 
VOin-niAUA, furious, 37, z bÁf. 
i:Oinse[A"Ó], m., act of harrowing, 

194,12; [lue. Fid. 101, i ; cf. Job 
xxxix. 10; 1 Chron. xx. 3]. t:oinntt, powerful, mighty, strong, 

206,2; 172,18 ceAf; 207,17 r"5A'6; 

251, y pn-OAimeinc. 
i:oitni'ó, apparently as dat. pl. of 

]:oic]\e, 76,15 ' woods, forests'; [cf. 

Oss.iv.292; GG.60,5; FM.p.l680, 

2128 ; MR. 104,7 lias |:oic|\eAmAC, 

'woody,' as deriv. of foi-c]\eAb; 

butc/.FM. (pp.1732, 1788), foicii^- 

gteAnn, ' w;ooí/i/ vale'; cf. O'Huid. 

102, 2 •oeij'ce|\c inp pAit poic|vi'6, 

* of woody Inisfail ']. 
■potA, see pit. 
"potAÓ, m., act of hiding, covering, 

156,w; 160,27; 240,28; 264,y 

1 bp., * hidden,' 204, 6. 
VOtAlSeAÓU, /., blood, birth, (aristo- 

cratic) relations, 291,26, 30; [Inst. 

Princip., 1. 134,'rendered ' necessi- 

tudinibus ']. 
t:otA1$im, I cover, hide; 287, z 5ii|\ 

fotAij 'fAn ngAinini é; 157,26 

•00 foitgif, 'abscondebas'; pass., 

fotAccAjA, (irotAijceAp), 292, 16. 
i:otA1$teAÓ,/., secret, hidden ; genly. 

adv., 50 f., 27,2; 74,14; 222,12 

(-«15-)- 
i:otAm,empty, 19, 21; 68,28; 103,28; 

167,8; 198,21. 
-FOtAmAlt, bloody, 217, 22,' cruenta'; 

219,12 An bÁf f. 
IpottAin, sound, wholesome, 109, z ; 

pnuAineA'ó ; 139, 11 ciAtt ; 175, 

22 ; 228, 3 ; 228, 18, ' salutiferum'; 

compar., -e, 236, 20. 
■pottÁine, /., wholesomeness, 236, 18 

|r. An bí'5. 
-pottAttintlSAÚ, m., act of ruling, 

governing, 234, 29 ; [FM. 226, 

1430]. 
i:0ttAmntl1$im, I rule, govem; 

pass., -ceAjA, ' gubernantur,' 228, 

12. 
-pottÁSAÓ, deceitful, fallacious, 48,v 

f Aoip'oin ; 58, 28 ; 171, 4 cpei'o- 

eAih ; 193,12 AiciMJe. 
i:otrhtl$At), m.j act of emptying; 

devastation, 154,4; [.L^c- ^id., 

3C pot [ 378 ] t:oti 62, 8 ACÁ Ati loi]A5tiioifi -oo tMJne 
'oo-f'o'LtriAijce, * inexliaustible']. 

trOlOSSAT:), w., act of burning sligbtly, 
222,12. 

trotU, m., haii-, 29, 24;— ^í., piilu, 

1G4,13. 
i:otU-S5A01'lce,witb disbevelled bair, 

187, 3. 
VOttlArhAin,/., act of bovering, fljing 

about, 26,7 HA inbeAC ; 'totter- 

ing,'71,i3 cofAA]A)?. fAOi ; 113,2. 
i:oinÓS, m., bomage, obedience, 53, 3 ; 

82,4; 94,8, «obedientia'; 239,20; 

295,1. 
i:omÓSA6, obedient, 174, 27. 
■ponn (i), w., longing, desire, 57, 23 ; 

169, x; 178,13; 274,19; 282,26; 

123,15 tÁTi'o'f. ; ym., fuitin, 123, 

6; 168,22. • 
■ponn (11), m., [fundus], land, 168,w; 

[Oss. iv. 170; ffen.f fuinri, MR. 

100;— pL, fuititi, FM., p. 1784]. 
1:011, as prefix, denotes * great, extreme.' 
■pORASUA, solid, settled, -well-estab- 

lished, 47, z : see f oiAUf. 
i:ollt>A1S, /., act of besieging, 186, 8 ; 

294, 9 cu|\ 1 hf. ■pé bucc, &c. ; 

[MR. 144, 318 ; FM. 844, 1103, 

p. 2248 1 bf., *in garrison']. 
■ponÓOimeA'O, m., act of guarding, 

209,12; ffen., -a, 63,21. 
pon-'DOtltJS, m., fore-door, vestibule, 

193,8. 
t:oii'OfionnA, m. pl, loins, 237, 20. 
'POtl-'PAITie,/., act of keenly watcbing, 

guarding, 59,12; 74,29; 205,v; 

ffen., 209,19. 
i:01l-ííÓ5xMltAÓ, premonitory, 44,19; 

193,9 ; 242, 23, gratia praeveniens. 
i:on-ÍÓ5flA['Ó], m., act of forewam- 

ing, foretelling, 8,21 ; 114, 4;— jt?/., 

-gAfCA •oífte,' special summonses,' 

107,1. 
trOR-ÍÓSHAim, I give waming, pre- 

monisb, 44, 21 ; pass., -ca|a, 44, w. 
■pOHStA, the choice portion, best part, 

63, 16; [MR. 110; GG. 110, 16; 

166, 18; FM. 763]. ■pOR-'SOnAim, I wound severely; 

pass., -At), 264, w, 
■pORtAtÍIAS, m., superiority, chiefship, 

209,w; [GG. 10,17; 84, 21; FM. 

1075 : see also u|v-tAtfiAf]. 
■pon-tOISSte, enHndled, blazing, 

221, 6 ceAf. 
tronmAX), m., envy, 221,4. 
ironmotAt), m., act of eulogizing; 

ffen., -tcA, 160,13. 
-pOR-nocU, quite nated, 24,7 ; 63, 3 ; 

95,23. 
■pOH-Ótl'ÓA, all golden, glorious, 26, 

15^; [MR. 94]. 
i:otlRAnAÓ, violent, destructive, 58, 

12. 
■ponutíin,/., 'fortune,' 198,15. 
pOtltlAÚAtl, m., onslaught, 64, 21 ; 

prob. = ■FO|\-'p. 
■potltlS, m., basis, steadiness, 116,9, 

' substantia'; 180, 23 jaii f., *sine 

fundo^ : «(?í fOj^AfCA. 
■pÓS, also; further; besides; 3,26; 6, 

23; 9,26, &c. 
■poSAfÓ, steady, placid, 47, 27. 
■poS5A"Ó, m., act of sheltering, 71,14; 

ffen., -Ait), 69,11. 
fOStonSpotlU, m., camp, encamp- 

ment, siege ; 23,ii ; 82, 25. 

■pos-rhtJtnnueAn,/, abidingfolk(?), 

241, y. 
■potnA^A'Ó, m., act of bathing, 50,5 ; 

116,29; 197,17. 
potnA15,/., bath; pl.dat., -gib, 116, 

26. 
■potnom, m., noise, 187, 10. 
lcnAinc,/, France, 267, 22, 24. 
imAtS-ÓIOt, /, rain-showers ;— p/. 

dat., -ceACAib, 58, ii. 
■pnAnc, in. pl., the Franjis, 267, 20. 
■ptlAnCAÓ, French, 106, 22. 
■pnAOÓ-AtnSfÓ, furiously raging, 186, 

V, ■piucA'o. 
imAOÓÚA, raging, furious, 68, 12 ; 

247,21, barshly; 252,14. 
PIAOÓÚAÓU,/, fury, 226,13. 
■pílAOÓ-rhA'OnA, m., heath-dog, wolf 

(?), 169, 24. VtlA L 379 ] VUA IpnAS, m., [small shot ;] shower (of 

rain) ^—pL, -a, 63, 7 ; 184, x. 
tMlAS-SonCA, grievouslj -vrouiided, 

[by sAoí (?)] 185, 2. 
t:fieA5flA["Ó], m., act of answering, 

answer, 33, 26 ; gen., -5A)\nA, 122, 

24. 
VUeASRAItn, I answer (-00) ; pret., 

n^eAgAijA, 8,11; fut, tTAeigeóiA-, 

169,9. 
tmeAttl [sometimes spelt withp (15,y), 

wrongly], /., root ; 69,9; ff^^-i 

fr|\éiiTie, 18, II; 91,23; dat., 

tr]Aéiifi, 69, 8. 
trnéArhAtriAit, radical, 45,17; 87,w. 
■pfieASUAlj m., act of serving-up (at 

table); 9,11; 15,ii; 26, 22; 198, 

20. 
t^tllA, 52,15 ; see prep. |Aé. 
trtllOÓnAttlAC, careful, attentive, 5, 

20; 19,8; 52,9; 64, 21; 131,10. 
t^ntOÚAtLeA'Ó, m., attendance ; ffen., 

-cÁilce, 9,12 ^eA|Af., 'servant.' 
t^lOCAt, m., discussion; interpreta- 

tion; 52,9; 298,8; gen., t^eA^A 

f|viocAil, 28, X, of * the seventy in- 

terpreters, the Septuagint'; [cf. Oss. 

iii. 258, 266, ' topic ' ; iv. 34 ; 

Gen. xl. 5]. 
trtllOÚ-'btlAtA'Ó, m., repercussion, 

47, 15, of the beat of the pulse. 
t^tOÚ-tlfltAttl, zealous, ever ready, 

64, 22. 
tmtt, it was found, 101,5; 119,v: see 

Appendix, fojei'biiíi. 
t^tltú-tns, retum track ; in phr. 1 hip. 

tiA coiiAipe, *back by the same 

road,' 254,29; [cf. Oss. iii. 184; 

FM. 1089; MR. 286]. 
tMltCin, eager, earnest, 5,19; 19, 30; 

07,23; 289, 27. 
t:ntC-téA$A"D, m., re-perusal, 52, 11. 
trnorhAt), m., act of tasting, trying, 

1, 9; 46,v. 
t^norhAtm, I taste, try; 53, x; pass., 

227,19. 
irUAÓC, m., cold, 16, 5 ; gen., -a, 183, 

26. tMt A'OAC, m., act of plundering, carry- 

ing off by force; 16,i7; 145,27; 

212,v; 217,15. 
t^UADtllStm, I seize, carry off ; 17, 2 ; 

148,12; 294,7; f^L, fUAi'oeóc-, 

192,i6;;?rtss.,-ceA]A, 17, 20; 212,9; 

-eA-ó, 83,7; 148, 16. 
t-'tlA5AnCAn, see trógi^Aim. 
tMiAfOneAt), m.jdisturbance, unsettled 

movement, bustle, [along with fo- 

luAifiAin]; 26,7; 187,4; 260,w; 

[FM. p. 2092]. 
tMtAtn, s^e •oogei'bim. 
tMIAttie, /., coldness, 48, 25 ; 173, 5. 
trUAtÁn, VI., chamber-pot, 26, 23. 
trtlAt-SOtCeAC, m., id., ibid. 
tMIAtAnS, m., giddiness ; ffen., -AII15, 

228, z; [MR. 232, 2 ; 230,ii ; BB. 

457 /3 22 ; LL. 409 ; FM. p. 2360]. 
tMlAn, cold, 37,16; 63,12. 
tMIAnAt), w., act of growing cold, tor- 

pid, 46,12; cooling, alleviation, 

174,7; 183,30; [c/. Oss. i. 148; 

Job xvi. 6]. 
tMtAnAtm, I grow cold, 47,7. 
trtlAn-íTAtAC, m., cold covering, used 

inj3^. 131, 6 for 'in sepulcris': ef. 

tTAlcAib, ' coverlets,' Prov. vii. 16. 
trtJASAOtT), /., animosity, spite, ran- 

cour, 143, 30 ; gen., -e, 155, y ; 

[MR. 264]. 
VtlAS^tA'Ó, m., act of releasing, solv- 

ing; solution (of question), 99,17' 

[Oss. ii. 134] ; deliverance, redemp- 

tion, 162,26; 192, 21 ; [Acts vii. 

25 ; FM. 1501] ; gen., -^AtcA, 

141, 2. 
tMiASStAtm, Irelease;i?í)!ss., -jAtcAt^, 

121,10. 
tMt ASttl$A'Ó, m., act of releasing ; gen.f 

-tuijce, 134, 20; [FM, 908; 1411 ; 

MR. 98] : see Soinil., p. 729, b, 

fuaslaicim. 
t:tlASttltSceÓtn, m., redeemer, 125,6. 
tMtAÚ (i), m.y shape, 39,16; phantom, 

spectre ;— i?;., -a, 187,4; [Oss. v. 

148; vi. 122]. 
tMlAC (11), m., hate, 98,7; 112,27; pUA [ 380 ] ptít g»n., -A, 33,30; 83,29; if ^. liow, 

I dislike, 182, 20. 
tniAtrtlAn, hateful, detestable, object 

of hate (to, A5), 203, 18 ; 179, 25, 

'exosum,' 224, 22. 
tniAttJlSim, I hate, detest, 180,28; 

45 X -00 f-UACUij cu, 'odisti,' [by 

error for Vulg. audisti, iixíarjffas]. 
tmt), in pbr. A]^ fU'o, with follg. ffen., 

♦ throughout,' ' all over,' 70,6; 

71,14. 

tm-'ÓorhAIII, m. abyss, depth, 17,22; 
106,1. 

t^l^tj-, síí •oojeibim. 

tnJl$eAl,t, m., remnant, 164, 8 f. 
péine, * some sufEering (yet to bé 
endured by him in purgatory)'. 

irui5i:-, see fÁsbAim. 

tMait, see ACÁim. 

tnill, /., blood, 92,4; 9<^»-7 V^^^j 
11,10; 112,9. 

tnílleAÓ, bloody, shedding blood, 
148,21. 

tniltnsim, I bear, endure, tolerate, 
16,12; 42,29; 130, 25; 183,19; 
fuLy truileóng-, 296,i7; imper., 
69,7 nÁ fUÍAng o]\m-fA, * do not 
allow it (fuU sway) over me.* 

t^lim, see -ponn. 

tmiririeÓS,/., window, 258, 22. 

trtllíieAÓ, m., act of abiding, staying, 
66,17 ; delay, 134, z ; waiting (for, 
t\é), 289, 20. 

t^lllfieAÓAIH, attentive, vigilant, 
19,30; 74, x; 190,6. 

tniiniSim, I abide, tarry, 216,v. 

tMlÍAÓC, cooking, roasting, &c. ; in 
ffen., 166,24 pAn-boc fuÍAccA, 
* a cooking booth,' [GG. 60, 10 
('rude huts')], and 223,7 «llAm 
t\é f ogAit tr., * praeparatis ad escam'' ; 
[c/. LB. 113/3 49]. 

tM4tÁin, in phr. ní fulÁi|\ -00, * it is 
not avoidable for a person,' one 
must, ought,' 6,1; 34, x; 44,14; 
61,12 ; 62, x; 62,24; 73,ii; 80,4; 
147,10; 231,7; 281, 20; or without 
prep., 'it must,' 87, 15; but ní ip. teif , * he judged it imperative, 
would not be content without,' 
61,15; [cf. GG. 212,19 níjA bo 
■pUj^Ait teó-j'An,' they insisted on'; 
but quite misunderstood, 130, 2]. 

tMltATIS» m., act of enduring, sufifering, 
bearing, 4,20; 47, w jAn f. 'im- 
patiens,' 66,13; 67,19 a]\ y^. "Oé, 
' by God's permission,' so 153,v, 
•o' f. X)é ; abstention (from, ó), 
230,19. 

imnDAimeinu,/, foundation, 47, y; 
83, z; 251, X. 

tmnÁlteArh, m., command, order, 68, 

17- 
tninÁltim, I order (aia), 14,20; 76,3; 

286,w. 
tMinAltueAÓ, imperative, peremptory, 

89,v. 
imnnAI'Óe, /., act of awaiting, 187,6 ; 

[MR. 186; 240; GG. 210, 8; 

FM. 1595]. 
t^UnUAÓU,/, help, 109,5 ; 270, 2. 
tninutJ1$ÚeÓin, m., helper, 143, 21. 
t:«tA[lb], seeipA. 5Á, what ? where ? (used as of ten as cÁ, 
q. V.) ; 5Á •ocÁim |\if, 23, 16; 87,8; 
102, 4 ; 152, y, &c. ; 5Á pof "OAm, 
51, 25 ; 5Á méAt), 'how often?' 
296, y; 5Á fAX), 46, 17, * how 
long ? ' 

5A, m., dart ; beam, 63, 30 ^a 5]\éine 
nA nj^AÁf, 292,13, [Luc. Fid., 
40,13 ; GG. 162, 23] ; see jAe. 

5AbA, w., smith; gen., -bAnn, 1